Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Javų ratai    

Šiame puslapyje surinktos įvairios pastabėlės susijusios su ratų javuose tematika.

Patraukime į Anglijos laukus ir juose pasirodančius keistus „ratus“ (nuo pat 1978-ųjų). Kai kurie bendri jų bruožai: crop circle
1) ratai sudarydavo du pirminius simbolius - vieną iš trijų ratų, kitą - iš 5-ių;
2) augalai nebūdavo pažeidžiami;
3) ratai nepasikartodavo tose pačiose vietovėse.

1981-ais du ratai atsirado prie pat A34 kelio į šiaurę nuo Litchfield'o - lauke, kuris vadinamas „7 pilkapiai“. Tiesiant A34 ir geležinkelį 5-i pilkapiai buvo sunaikinti. Tuodu ratai javuose buvo maždaug 15 m pločio ir kažkuo atitiko buvusių kapų dydį, formą ir vietą. 1982-ais toje pat vietovėje vėl atsirado du ratai.

Negi kapai buvo priežastis? Bet paklauskime kitaip - kuo ta vietovė ypatinga? Ar joje nėra dviejų išskirtinių požymių? Ir ką gi:
1) 1910-ųjų rugsėjo 10-ą Geoffrey de Havilland'as iš to paties lauko pirmąkart pakilo į orą, - tai tarsi Anglijos Kitty Hawk;
2) į šiaurę nuo pilkapių yra kitas kapas - penktojo Karnarvono erlo Džordžo Edvardo Karnarvono (1866-1923), čia palaidoto 1923-iais - netrukus po to, kai dalyvavo atidarant Tutanhamono kapą.

Tad tą pranešimą galima iššifruoti taip: „Mes irgi skraidome ir susiję su Egiptu“ arba „mes septyni ir susiję su megalitų era“....

Dėl jų iškeltos 9 pagrindinės teorijos:

 1. Oro sūkuriai;
 2. Plazma sūkuriai;
 3. Žemės energija;
 4. Nežemiška kilmė;
 5. Požeminė archeologija;
 6. Cheminės priežastys (daugiau nelaikoma tikra);
 7. Klastotės;
 8. Dievo jėga;
 9. Kariniai bandymai.

Terence Meaden'as*) iškėlė plazmos sūkurio teoriją ir ratus laikė esant meteorologine problema. T. Meaden'as bandė paaiškinti spiralės formos ratus. Jis į aiškinimą įtraukė ir "nežinomas helio bei toroidines jėgas", turinčias elektromagnetinių savybių dėl savaiminės elektrizacijos. Atseit, sūkurys susidaro aukštai virš paviršiaus ir tada staiga krenta. Teoriją vėliau Japonijoje vystė Y.H. Ohtsuki ir H. Ofuruton'as. Jų eksperimentai su elektrostatine iškrova ir mikrobangomis duodavo panašius sūkurius. Teorinį pagrindą sukūrė H. Kikuchi, sumodeliavęs sūkurį iš energijos potencialų apimančių elektros lauko sąveiką su Žemės magnetiniu lauku.

1970 m. Nobelio laureatas fizikas Hannes Alfven'as sukūrė kelias teorijas apie bangų sklidimą plazmoje. Jo tyrimai jungė tarpžvaigždinius ir laboratorinius plazmos reiškinius, kuriuos norėjo panaudoti savo kosmogonijos teorijoje. Daug laiko skyrė magneto hidrodinamikai, tiriančiai akustines ir magnetines sąveikas elektrai laidžiame skystyje ar dujose.

Iš esmės, H. Alfven'o bangos yra ratilai ar sklindančios bangos plazmos sūkurių viršuje. Patys sūkuriai spontaniškai susikuria plazmoje dėl susikertančių srautų ir netolydumų. Susidarę gali skleisti bangas įvairiais būdais perduodami energiją dideliais atstumais.

Tai gali paaiškinti, kodėl javų stiebai neturi mechaninių poveikio požymių, tarsi būtų sulenkti staigaus sūkurio ar viesulo. Bet ratai tapo sudėtingais piešiniais su tiesiomis linijomis, kurių sukūrimui reikia sudėtingesnės struktūros jėgų. Taip pat pranešama apie papildomus reiškinius, tokius kaip 5 KHz vibruojantis garsas.

crop circle

Lėjų ir Gajos hipotezė

Geomancija, šv. geometrija ir virgulininkystė. Lėjų pirmapradė reikšmė nežinoma, bet laikomos kanalais, kuriomis tekėjo "gyvybinė galia".

James Lovelock Gaja hipotezė, laikant Žemę gyva būtybe. Ją naudoja Colin Andrews ir Pat Delgado. Ratai yra Žemės pranešimai mums.

Mikrobangos

William C. Levengood'as yra žinomas mokslininkas, turintis 6 patentus ir apie 50 straipsnių moksliniuose žurnaluose. Jis specializuojasi bioelektrocheminėje augalų ir sėklų energetikoje. Mičigano Pinelandia biofizikos laboratorijoje jis nustatė, kad stiebų mazgai yra išsiplėtę, kaip ir poros stiebuose, kuriomis teka vanduo. Kai kuriuose mazguose buvo angos į išorę. Tad atrodo, kad stiebi kažkokiu būdu buvo staiga įkaitinti. Taip pat jis rado nemažai pažeidimų grūdų gemaluose. Daugelį jų galima paaiškinti priešlaikine dehidracija. Tačiau nemažai pažeidimų buvo, kurias jis laike genetinėmis, bet retomis poliembrioninėmis formomis. Tai buvo pagrindas mikrobangų teorijai. Iš karinių tyrinėjimų aišku, kad mikrobangas galima nukreipti dideliu atstumu esant palankioms oro sąlygoms (nenustatyta ratų susidarymo audrų metu). Deja, genetinių pakitimų ši teorija negali paaiškinti.

Šios teorijos laikosi ir Omar Fowler, pastebėjęs stiebuose „nudeginimo ženklus“. Roy Dutton'as ratų priežastimi laiko mikrobangas kartu su gravitacinėmis bangomis.

Plazminė-gravitacinė priežastis

Daugelis liudininkų praneša stebėję šviesos reiškinius. W.C. Levengood mikrobangų energija. Plazmos viduje gali susidaryti fleitos, toro, baliono formų dariniai. Ratai dažni ties lėjomis ir gali būti įtakoti telūrinių srovių. Plazmos šaltiniu gali būti žvaigždžių šviesa.


*) Terensas Midenas (Terence Meaden , g. 1935 m.) – anglų fizikas ir archeologas, daugiausia rašantis apie paleoastronomiją, didžiausią dėmesį skiriantis Stounhendžo, Eivberio, Drombego akmenų ratams. Jį įkvėpė Marijos Gimbutienės darbai apie „Senosios Europos“ deivių garbinimo kultūras neolito ir bronzos amžiaus laikais. Jis mano, kad akmens ratai turi stiprią religinę potekstę.

Literatūra:

 1. Alick Bartholomew. Crop Circles – Harbingers of World Change, 1991
 2. Barbara Hand Clow. The Pleiadian Agebda – A new cosmology for the age of light, 1995
 3. Michael Hesemann. The Cosmic Connection: Worldwide Crop Connections and ET Contacts, 1995
 4. Joseph V. Hollweg. Alfven waves// McGraw Hill Encycl. of Sci.&Technol., vol.1, 1993
 5. W.C. Levengood. Anatomical Anomalies in Crop Formation Plants// Physologia Plantarum, 92, 1994, p.356-363
 6. R. Lundin, G. Marklund. Plasma-Vortex Structures and the Evolution of the Solar System – The Legacy of Hannes Alfven// Physica Scripta, T60, 1995, p.198-205
 7. S. Nicholson, B. Rosen (ed.) Gaia's Hidden Life: The Unseen Intelligence of Nature, 1992
 8. R. Noyes, B. Tailor. The Crop Circle Enigma, 1990

Papildomai skaitykite:
Akmenų gyvenimas
Keisti ratai Lietuvoje
Paslaptingieji javų ratai
Ženklų paslaptys laukuose
Javų ratai 2002, D. Britanija
Paslaptingosios zonos
Neįminta Kalifornijos mįslė
Dropa skrituliai Kinijoje
Keisti garsai danguje
Žmonių rasės tyrinėjimas
Erdvės ir laiko iškreivinimai
Tie prakeikti nematomi dalykai
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Paranoja skverbiasi giliai

Tektitai ir kiti akmenys
Legendinė Ofyro šalis
Žydų masebotai
Koka Kogi gentyje
Andų kalnų dvasios
Baltojo dievo pasirodymas
Didžiausias pasaulyje piešinys
Sliedovikų magija
Druidiški pasivertimai
Languedoko akmenys

Fermi paradoksas
Senovės astronautai
Šamanai ir ratas
Piramidžių mistika
Juodasis riteris
Mima kalvos
NSO klastotės

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis