Global Lithuanian Net:    san-taka station:

NSO klastotės  

"Negalite pasikliauti akimis, kai vaizduotė įsiaudrinusi", Markas Tvenas    

Kai britai Doug Bower'is ir Dave Chorley pranešė, kad jie (greta daugelio kitų) sukūrė daugelį (jei ne visus) javų ratus pietų Anglijoje, susilaukė dvejopos reakcijos. Pirma ir populiariausia buvo: „Mes visąlaik tai žinojome!“. Kiti nedelsiant nepatikėjo: „Kaip jie galėjo padaryti visus tuos dalykus?“ Abiejų pagrindas buvo tas pats: „Jie mūsų neapkvailins!“.

Karl Mekis, 1959 m. pasiskelbęs "Veneros saugumo komisaru Žemėje" su Frank Weber-Richter'iu Santjage, Čilėje, sukūrė schemą kaip pasipildyti kišenes spekuliuojant užpuolimo iš kosmoso tema. Jie populiariuose Europos mokslinės fantastikos žurnaluose spausdino skelbimus apie gręsiantį užpuolimą iš Veneros ir siūlydami išsipirkti vadovaujančius postus ar Žemės moterims susipažinti su Veneros vyrais. Jų veikla patraukė Čilės policijos dėmesį ir porelė buvo priversta išvykti į Italiją. Galų gale jie apsistojo Austrijoje ir Mekis stojo prieš teismą, o jo partneris pasislėpė. Mekis apkaltintas 17 pažeidimų ir skirta bausmė kalėti 5 m.

Laivai iš Plejadžių

Ūkininkas Bilis Mejeris iš Šveicarijos tvirtino turįs nuolatinį kontaktą su ateiviais iš žvaigždžių klasterio vadinamo Plejadėmis.
Jis pateikė per 1000 nuotraukų su ateiviais, jų erdvėlaiviu ir vietovėmis, į kurias buvo nuskraidinę (kaip ir į ateitį) Taip pat turi video įrašą bei akmens ir metalo pavyzdžių; jis rodė erdvėlaivio nusileidimo vietose paliktas žymes.
Plačiau apie tai puslapyje – NSO nusileidžia žemiau

Neigimas

Tai didžiausia klastotė susijusi su NSO. Ištyrus nuotraukas pasirodė, kad tarp jų nėra nė vienos originalios. Kai kurių erdvėlaivių modeliai rasti jo fermoje. Viename video epizode aiškiai matoma, kad "skraidanti lėkštė" siūbuojama kaip švytuoklė ant siūlo. Ateivio nuotrauka buvo modelis, paimtas iš "Sears" katalogo. Visi įrodymai buvo padirbti - bet tai leido jam gerai uždirbti.

Įvertinimas

Viena klastotė nereiškia visų liudijimų atmetimą

Vienas pirmųjų karvių išmėsinėjimų

1897 m. balandžio 23 d. Kanzaso laikraštis "Yates Farmer's Advocate" pateikė Alexander'io Hamilton'o pasakojimą, kuris tarsi išpranašavo dabartinių laikų karvių išmėsinėjimus.

„Praeitą pirmadienį [taigi, balandžio 19 d.] apie 10:30 mus pažadino triukšmas tarp raguočių. Atsikėliau manydamas, kad mano buldogas dūksta, bet išeidamas pro duris su nuostaba pamačiau, kad virš mano bandos lėtai leidžiasi orlaivis – kažkur 40 rodų (600 pėdų) nuo namo... Jį sudarė didelė cigaro formos dalis, galbūt 300 pėdų ilgio, ir kabina apačioje. Kabina buvo iš stiklo ar kitos skaidrios medžiagos perjuostos siaura tos pačios medžiagos juosta. Ji buvo ryškiai apšviesta ir viskas gerai matėsi – joje buvo šešios keisčiausios kada iš regėtų Cow mutilation būtybių. Jos energingai aiškinosi tarpusavyje, bet mes nesupratome nė vieno jų žodžio. Kiekviena neskaidri orlaivio dalis buvo tamsiai rusvos spalvos. Stovėjome nustėrę iš netikėtumo ir baimės. Tada kažkoks garsas patraukė jų dėmesį ir jie nukreipė šviesą tiesiai į mus. Iškart, pastebėję mus, jie panaudojo kažkokią nežinomą galią ir galingas turbininis ratas, apie 30 pėdų skersmens, lėtai besisukęs po laivu, pradėjo gausti ir laivas pakilo lengvai kaip paukštis. Apie 300 pėdų virš mūsų jis, atrodo, stabtelėjo ir pakibo tiesiai virš dviejų metų amžiaus telyčaitės, kuri bliovė ir blaškėsi, lyg užstrigusi tvoroje. Priėję prie jos aptikome kažkokią medžiagą aplink jos kaklą ir nusitęsiančią link orlaivio... Pabandėme ją nuimti, bet nepajėgėme. Tad nukirtome [tvoros] vielą išlaisvindami pamatydami orlaivį, telyčią ir kita lėtai kylant ir išnykstant šiaurės vakarų kryptimi“.

Toliau Hamilton'as nurodo, kad kitą dieną kaimynas karvės odą rado kitame lauke ir kad minkštoje dirvoje nebuvo likę jokių pėdsakų. Pasakojimą raštiškai patvirtino 12 gerbiamų bendruomenės narių – įskaitant bankininkus, teisėjus ir paštininką.

Ufologai į šį pasakojimą atkreipė dėmesį 7-me dešimtmetyje ir jis vėl atgijo knygose ir žurnaluose. Pasakojimo tikrumas nebuvo patikrintas, kol jo nesiėmė tirti Jerome Clark'as*), po Bob'o Richard'o užuominos „Fortean Times“. 1976 m. 93 m. amžiaus Ethel Shaw tada buvo 14 m. amžiaus mergaitė. Ji buvo Hamilton'o namuose, kai Alexander'is įėjo ir pasakė žmonai: „Ma, aš išgalvojau istoriją ir perdaviau vaikinams mieste; ji pasirodys savaitgalio 'Advocate'“. Ponia Shaw taipogi nurodė, kad 'prisiekusieji' buvo vietinio melagių klubo nariai. Bet pasakojimas buvo perspausdinamas su pagražinimais ir iliustracijomis; ir jis pasiekė net Prancūziją.


Priedas

Karvių išdarkymai

Tai galvijų nužudymas ir vėlesnis jų lavonų išdarkymas neįprastomis aplinkybėmis. Išdarkoma burnos ir išeinamosios angos sritys bei lytiniai organai. Žaizdos padarytos labai profesionaliai arba neįprastomis priemonėmis. Sakoma, kad galvijai dažnai būna visiškai be kraujo.Kartais aukomis būna arkliai ir avys. Nėra bendros nuomonės, ar tas reiškinys egzistuoja ir kas jį sukelia. Kai kurie šį reiškinį sieja su NSO - dažnai kartu su išdarkymais pranešama ir apie NSO pasirodymą. Kiti spėja, kad tai slaptų valstybinių ar karinių agentūrų veikla. Dar kiti pateikia dar keistesnius aiškinimus.

Skeptikai (pvz., Robert T. Carrol) ir kai kurie mokslininkai mano, kad priežastys gamtinės – galvijai mirė natūralia mirtimi, o vėliau buvo apgraužti įvairių maitėdų: peslių, suopių, musių, kurie išėda akis ir stengiasi pasiekti minkštus audinius lengviausiu būdu – per užpakalinę angą ar burną. Jiems prieštaraujama, kad dauguma "demaskuotojų" beveik neturi patirties šioje srityje, o fermeriai ir veterinarai lengvai atskiria tokį apgraužimą nuo vadinamojo "galvijų išdarkymo". Be to, normaliai kritus galvijui ir palikus jo lavoną ganykloje, jį apgraužia plėšrūnai: vilkai ar kojotai, tačiau "galvijų išdarkymo" atvejais" jie šių lavonų nebūna palietę.

Pirmasis išpopuliarėjęs atvejis

Pirmasis plačiai žinomas galvijų išdarkymo atvejis buvo netoli Alamosa (Kolorado valstija) 1967 m. Rugsėjo 7 d. Agnes King ir sūnus Harry atkreipė dėmesį, kad Snippy, 3 m. amžiaus kumelė, įprastu laiku negrįžo į rančą atsigerti. Tai buvo neįprasta, atsižvelgiant į karštį ir sausą aplinką. Harry rado Snippy rugsėjo 9 d. Jos galva ir kaklas buvo be odos ir mėsos, kaulai buvo balti ir švarūs. Kingui žaizdos atrodė esančios labai tikslios. Kumelė buvo visai be kraujo ir ore, pasak Harry, tvyrojo stiprus vaistų kvapas.

Kitą dieną Harry ir Agnes grįžo prie lavono su Lewis sutuoktiniais. Jie rado arklio odos ir mėsos gabalą. Kai ponia Lewis palietė jį, ištryško žalsvas skystis, kuris apdegino ranką. Jie taip pat pranešė apie 15-a apvalių žymių žemės paviršiuje. Vaistų kvapas buvo silpnesnis, tačiau vis dar išlikęs.

Ponia Lewis susisiekė su JAV Miškų tarnyba, kuri tyrimui atsiuntė reindžerį Duane Martin'ą, kuris vietovę patikrino ir su Geigerio skaitikliu ir pranešė radęs padidėjusį radiacijos lygį. Vėliau Martin'as tvirtins "to vargšo arklio mirtis buvo paslaptingiausias reginys, kokį esu matęs... Mačiau žaibo nutrenktus galvijus, tačiau nieko panašaus į tai".

Nepavykus sudominti valdžios, p. Lewis parašė "Pueblo Chieftain", kuris išspausdino apie tai straipsnį spalio 5 d. numeryje. Netrukus visa JAV žinojo apie tą nutikimą. Straipsnį perskaitė Aukščiqausio teismo teisėjas Charles E. Bennet iš Denverio. Jis su žmona tvirtino tądien matęs tris rausvus-oranžinius žiedus danguje. Jie skriejo trikampiu dariniu dideliu greičiu ir dūzgė.

Į tyrimą įsitraukė civilinė NSO tyrinėjimų grupė NICAP. Netrukus pasirodė anoniminio (nes sakėsi nenorįs, kad tai pakenktų jo reputacijai – vėliau Jerome Clark nustatė, kad tai buvo hematologas John H. Ahshuler) Denverio patologo skrodimo pranešimas, kad Snippy buvo palikta be galvos ir nugaros smegenų bei pilvo organų. Condon komitetas, buvęs Kolorado universitete, pasiuntė Robert Low, kuris su savimi pasiėmė Robert O. Adams, Kolorado un-to Veterinarijos ir biomedicinos mokyklos vadovą. Šis padarė išvadą, kad "nėra nežemiškų priežasčių, bent jau pagal mane". Jis atkreipė į infekciją ir spėjo, kad kažkas perpjovė mirštančiam arkliui gerklę, kad palengvintų jo kančias. O vėliau maitėdos padarė savo darbą. Low susisiekė su "anoniminiu patologu" ir paskelbė, kad jis visai ne patologas ir jo pasisakymas klaidingai interpretuotas.

Tačiau ponia Lewis pastebėjo, kad Low išvados nepaaiškina kraujo nebuvimo bei vaistų kvapo.

FTB tyrimas apie "karvių išdarkymus" nepateikia nieko neįprasta – tik maitėdų ir plėšrūnų "puotų" pasekmės. Kiti sako, kad tai padarė žmonės, atskridę helikopteriais, kuriuos kartais supainiodavo su NSO. Ar tai gali būti susiję su kariškiais?

Kūryboje

Ši tema turėjo įtakos Gerry Anderson'o UFO serialo siužetui.

"Pasaulių kare" minimas šis reiškinys. Ateiviai išsiurbė galvijų kraują, kad jį panaudotų laikinam radiacijos poveikio sustabdymui.

"Skundikai" (Sneakers, 1972 m. trileris) turi jumoristinių užuominų apie galvijų išdarkymus.

"Pietų parke" (South Park) ateiviai bandė komunikuoti su galvijais, nes juos laikė protingiausiomis būtybėmis. "Išdarkymas" buvo atsitiktinumas ir "Karlo klaida".


*) Džeromas Klarkas (Jerome Clark, g. 1946 m.) – amerikiečių rašytojas ir NSO bei paranormalių reiškinių tyrinėtojas. Taip pat kantri ir folklore dainininkas, folklore muzikos apžvalgininkas.
Yra daugelio žurnalų, rašančių apie NSO ir paranormalius reiškinius, autorius, reporteris ir redaktorius („Fate“, „International UFO Reporter“), NSO tyrimų centro valdybos narys. Svarbesnės knygos: „Slapti Žemės gyventojai“ (1979, kartu su D.S. Rogo), daugiatomė „NSO enciklopedija“ (1998), „Kriptozoologija nuo A iki Z“ (1999), „Keistenybės danguje: pilotų susidūrimai su NSO“ (1979), „Antgamtiniai reiškiniai“ (2005), „Slaptosios realybės, dingusios civilizacijos ir esybės iš kitų pasaulių“ (2010).

Papildomai skaitykite:
NSO hipotezės
Gyvybės paieškos
Čilės čupakabros
Paslaptingi dingimai
Javų ratai Anglijoje
Pilvakalbystės stebuklai
Žmonių rasės tyrinėjimas
Juodoji Nigerijos magija
Niagaros didžioji gyvatė
Nuo amžių pradžių iki šių dienų
Šokinėjančios radiolokatorių šmėklos
Paranoja skverbiasi giliai
Stabilios būsenos teorija
Vieta, kur gimsta žvaigždės
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Keistos DOGU skulptūros
Ar tai hibridas?
Pakeliui į Saturną
Paštas raketa

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO skliltis
Vartiklis

 
<