Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Didžiausias pasaulyje piešinys  

This page describes all aspects related to a picture of Marree's Man found in South Australia, 1998  

Anomis dienomis žemėje buvo milžinų.  
Pradžios 6:4  

1998-ųjų birželio 26-ją dykumoje netoli Finniss Springs bei Simpsono dykumos (Australijos pietinės valstijos šiauriniame pakraštyje, 450 km į šiaurę nuo Adelainės) aptikta (iš oro ją pamatė lakūnas Trec Smith'as; jis skrido į Marree iš Coober Pedy aerouosto 3 km aukštyje) beveik užbaigta milžiniško dydžio (apie 2,5 mylios, t.y. apie 4 km aukščio) nuogo aborigeno su trumpa ietimi rankoje figūra su 200 m ilgio lytiniu organu. Jis yra už 60 km nuo miestelio, kuriame „negali nepastebėtas ir neapkalbėtas nueiti net į tualetą“. Šiai figūrai prigijo „Marree Man“ (arba „Stiuarto milžinas“; čia škotų keliautojo Dž. Stiuarto (1815-1866) garbei) pavadinimas. Geofizikai nurodo, kad piešinį galima matyti tik iš 3-10 km aukščio.

Tokią figūrą reikia „piešti“ kelias dienas (jei tik ne ilgiau nei savaitę). Turint išankstinį brėžinį gali „išvedžioti“ 32 m pločio žemės paviršiuje tik naudodamas GPS (palydovinę koordinačių nustatymo sistemą, tai leidžia spėti padarytos atžymos palei piešinį), Ir kiek kainuotų vien degalai! O miestelis turi tik 250 gyventojų ir tik vieną užeigą!

Marree Man drawing

O specialistai mano, kad piešinys yra (aborigenų) kultūriniu požiūriu tikslus ir turėtų būti Pitjantjatjara genties vyro atvaizdas. Tad „piešti“ turėjo arba aborigenas arba jų kultūros tyrinėtojas. Buvo atrasta H.H. Finlayson'o*) Centrinės Australijos tyrinėjimų metu 1935-ais padaryta fotografija, kurioje trys aborigenai tokiomis ietimis medžioja mažus gyvūnus. Ji galėjo „įkvėpti“ nežinomą dailininką (ištraukas iš knygos skaitykite šio puslapio gale). Tai labai įtikėtina, nes pagal valdininkams atsiųstą anoniminį faksą, 5 m nuo nosies buvo rasta 3x2 cm lentelė su JAV vėliava, olimpiniais žiedais ir citata iš H. Finleisono „Raudonojo centro“ (1946): „visiems nuolatinis stebėjimosi ir gėrėjimosi šaltinis“.
Šie žodžiai yra skyriuje apie pitdžantdžatdžara genties (gyvenančios netoli Ayers uolos) valabių medžioklę

Aborigenų bendruomenės reikalauja sunaikinti piešinį, nes jis „išniekino“ jų šventąją vietovę, tačiau valdžia nusprendė to nedaryti.
Pastaba: Tas piešinys aptiktas teritorijoje, dėl kurios vis dar ginčijasi dvi aborigenų gentys: Arabunna  ir Dieri.

Tasai aborigeno piešinys bent 5 kartus didesnis už Naska (Peru) bezdžionės, driežo ir kt. figūras nupieštas, kaip spėjama 300-600 m. (apie Naska piešinius skaitykite šiame atskirame puslapyje).

Policininkas Liersch'as tvirtino ten radęs tualetinio popierio skiautę ir netiki ateivių akcija [Fox News]. Maree gyventojai mano, kad kažkas išarė linijas su traktoriumi. Tačiau popieriaus skiautė, traktoriaus ratų žymė, Amerikos vėliavėlė ar butelis su nuoroda į Branch Davidian kultą dar nieko neįrodo. Australijos dykumose traktorių pėdsakai tęsiasi tūkstančius kilometrų. Ir kaip traktorių atgabeno į tokį užkampį, į kur, kaip sako aborigenų vadas Raelene Warren'aa tėra du keliai, kuriais tegali pravažiuoti lengvasvorė technika. Nebent techniką būtų atgabenę malūnsparniu. Tačiau Australijos karinės pajėgos tvirtino neprisidėjusios prie piešinio sukūrimo.

Tačiau 1999-ų sausio antroje pusėje „The Adelaide Advertiser“ gavo voką su piešinio nuotrauka, padaryta, kaip nustatė specialistai, iš 20-30 tūkst. pėdų aukščio. Ji padaryta ne iš „Cessna“, o iš seisminio ar karinio orlaivio. Vakarų kalnakasybos korporacija atsakė neigiamai į vieno iš Maxtee srities aborigenų, Reg Dodd'o, užklausą, ar tai nėra jų darbas. Įtariami ir amerikiečiai, kurie, prieš palikdami bazę, galbūt panoro „įsiamžinti“.

Marree Man picture

Praėjus 18-ai mėn. po „atradimo“ žmogaus figūra vis dar atrodė „fantastiškai“. Maree Karavano parko direktorius Lyall Oldfield'as spėjo, kad piešinys išliks dar 15-ai metų, o atskiros dalys bus matomos ir po 30 metų. Per pirmuosius 18 mėn. piešinio aplankyti atvyko per 400 žmonių, kurie atskrido čarteriniais reisais prie Eyre ežero. Tad šis reiškinys į kraštą pritraukė ir papildomų turistų (priminsime, kad vienu didžiausių turizmo traukos taškų Australijoje yra Ayers Rock). Tačiau kažin ar kas būtų piešęs vien dėl kažkiek turistų. Be to vietiniai nieko nežinojo tol, kol negavo anoniminio fakso.

Policija apklausė ir vizualiųjų menų studentą Christopher Headley, kuris vienintelis Australijoje užsiėmė dideliais piešiniais kraštovaizdyje ir kuriam anksčiau nebuvo leista „piešti“ šiame krašte. Tačiau jis pareiškė, kad toks piešinys ne jo jėgoms (didžiausias iki tol jo paveikslas buvo 300 m.).
Dabar spėjama, kad piešinio autoriumi galėjo būti Alice Springs gyvenęs menininkas Bardius Goldberg‘as (m. 2002 m.), buvęs suinteresuotos iš kosmoso matomo kūrinio sukūrimu, tačiau jis nei patvirtino, nei paneigė tai padaręs.

2016 m. rugpjūtį geoglifas, nes buvo jau neišnykstąs, buvo atnaujintas jį greideriuojant pagal GPS – ir dabar jis vėl gerai matomas iš oro.

Senų piešinių „kreida“ yra ir Anglijoje: Ufingtono Baltasis žirgas, Vilmingtono Ilgasis žmogus ir stulbinantis ir seniausias (spėjama - 300 amžiaus, nors kai kas jį priskiria 500-100 m. pr.m.e. laikotarpiui) Dorset Cerne 55 m. aukščio milžinas, kuris "garsus" savo 7 m ilgio lytiniu organu (kas būtų tapatu normalaus vyro 23 cm).

Anglijos pietuose, šalia Ufingtono miestelio, nuo seno žinomas milžiniškas žirgo piešinys ant žole apaugusios kreidos kalvos. Pati figūra minima jau 12 a. „Britanijos stebukluose“. Figūrą, kurios amžius per 3000 m., sudaro maždaug 1 m gyvio tranšėjos, kurios pripiltos skaldytų kreidos gabaliukų. Figūros ilgis apie 110 m ir matoma net iš Baltasis žirgas 20 km atstumo. Figūra abstrakčiai vaizduoja ploną, veržlų žirgo kūną su kresnomis kojomis ir keistai ilga uodega, kvadratinę galvą su akimi viduje. Kas 7 m. ją išvalo nuo užaugusios žolės ir papila naujos kreidos. 1736 m. Francis Wise**) rašė, kad šis atnaujinimas vyksta nuo neatmenamų laikų. Tai gali reikšti, kad jos kūrėjai tokį netvarų nešėją pasirinko specialiai – savo palaikymui ji reikalauja socialinės priežiūros.

Antrojo pasaulinio metu figūra buvo užpilta durpėmis, tad vokiečių lakūnai negalėjo orientuotis pagal ją (Oksfordas yra tik pusvalandis kelio nuo čia).

Archeologas Dž. Polardas***) mano, kad senovės žmonės pavaizdavo žirgą, kuriuo Saulė kasdien „nujoja“ arba nuvežama vežimu dangaus skliautu. Jis rėmėsi tuo, kad figūra lygiuojama su saule, ypač viduržiemį.

Be šio žirgo piešinio, palei Ridgeway, senovinį kelią iš Dorseto į Vošą per Berkšyro kreidagūbrius, randasi ir kiti du priešistoriniai paminklai – 10 m aukščio Slibino kalva (kurioje, atseit, Jurgis užmušė slibiną) ir Ufingtono „pilis“ (ši geležies amžiaus įtvirtinimai randasi Baltojo žirgo kalvos viršūnėje). Beje, tyrimai rodo, kad originalus piešinys buvo detalesnis ir senovėje jį laikė pačiu slibinu.

VI sign in Ondia at Khavda

Ženklai Indijoje

Maždaug 100 m ilgio geometriniai ženklai žemės paviršiuje atrasti netoli Khavda Indijos Gujarat'o valstijoje. Jie primena tranšėjas, suformuojančias piešinį, primenantį romėnišką VI skaičių. Tyrinėtojai lygina jį su Naska piešiniais (Peru).


Apie vietovę

Tai visai šalia 200 tūkst. km2 Woomera Draudžiamosiso zonos (WPA), kuri skirta kariniams ir civiliniams bandymams: oreivystės ir ginkluotės bandymams. Už ją atsakinga ARDU, o lokaliai (DSCW).

Šešto dešimtmečio pradžioje netoli Woomera (iki 1953-ių) ir Maralinga (iki 1957) Anglija atlikinėjo branduolinius sprogdinimus. Vėliau čia raketas bandė japonai bei amerikiečiai. Nurrangar'e buvo amerikiečių palydovų sekimo stotis, kuri matoma nuo greitkelio.

Apie Maree miestelį

Marree yra prie Birdsville ir Oodnadatta kelių susikirtimo Kadaise buvęs Hergott Springs, Marree (aborigenų kalba reiškia „oposumas“) buvo kupranugarių, pagrindinės transporto priemonės, stotis. 20 metų iki 1980-ųjų jis buvo pagrindinė sustojimo vieta keliaujant „Ghan“ geležinkeliu į Alice Springs. Dabar naujoji linija eina 200 km į vakarus, netoli Coober Pedy. Marree liko mažu serviso miesteliu valstijos šiaurės rytuose. Jame tėra 250 gyventojų.

Pagrindinėje gatvėje yra memorialas 1939-ųjų Cecil T. Madigan'o vadovaujamos vilkstinės kelionei per Simpsono dykumą. Į pietus nuo Marree yra „vaiduokliškas“ Farina miestelis, buvęs geležinkelio stotimi (1929 m.). Miestelyje yra mečetė ir 1983 pastatyta Šimtmečio piramidė. Kiekvienais metais birželio rengiamos Pikniko lenktynės ir Gymkhana. Kartą per savaitę atvažiuoja autobusas.

Ištrauka iš knygos „Raudonasis centras“ 7 skyriaus, H.H. Finlayson'as

„Tai labiausiai jaudinantis reginio metas. Atrodo, kad pasaulis pilnas ugnies, dūmų ir baisaus triukšmo. Ir nors karštis milžiniškas, atrodo, kad dėl to niekas nesirūpina. Kelios akimirkos prieš jiems panyrant į laukinius veiksmus ir triukšmą, aš stebiu eilę medžiotojų. Vaikinai sunkiai valdo savo jaudulį, trys vyrai, raumeningi kaip skalikai, kvėpuoja trumpai ir greitai. Jie linguoja koja nuo kojos sukiodami pagalius rankose“.

Parengė Cpt.Astera's Advisor


*) Hedlis Finleisonas (Hedley Herbert Finlayson, 1895–1991) – australų mamologas. Adelainės un-te dirbo chemijos bandymų demonstratoriumi (1914-1958). 3-me dešimtm. susidomėjo – žinduolių tyrinėjimais (mamologija) ir buvo Pietų Australijos muziejaus žinduolių skyriaus kuratoriumi (1930-1965). Jis keliavo po šalį rinkdamas Australijos žinduolius. 1931-35 m. jis surengė 4-ias tokias ekspedicijas į šiaurines ir pietines teritorijas. 6-me dešimtm. sugrįžęs į centrinę Australiją, pastebėjo, kad dauguma jo rinktų gyvūnų jau išnykę. Jis pradėjo pasisakyti už Australijos faunos išsaugojimą. Parašė 36-is mokslinius straipsnius; paliko apie 5000 kraštovaizdžio nuotraukų. Populiari jo knyga „Raudonasis centras“ (1935) apie jo darbus centrinėje Australijoje.

**) Frensis Vaisas (Francis Wise, 1695-1767) – Oksfordo un-to archyvaras, bibliotekininkas, numizmatas. Stengėsi parengti pirmąją mokslinę publikaciją apie vakarų anglosaksų karaliaus Alfredo Didžiojo gyvenimą.

***) Džošua Polardas (C. Joshua Pollard, g. 1968 m.) – britų archeologas, Sautamptono un-to profesorius, neolito laikotarpio JK ir šiaurės vakarų Europoje žinovas. Jis dalyvavo projektuose, susijusiuose su Avebury ir Stounhendžo monumentais.

Australijos temoms skirti puslapiai:
Ayers Rock uolos
Australijos Svajų metas
Australijos mitai apie tvaną
Žaliojo žemyno smėlynuose

Apie milžinus ir jų darbus papildomai skaitykite šiuose puslapiuose:
Vašingtono kurmis
Paslaptingosios zonos
Orknėjų Brodgaro valdovas
Ženklų paslaptys laukuose
Kas nupiešė Naska piešinius?
Paslaptingieji javų ratai
Ką slepia Primorsko piramidės?
Kiklopų griuvėsiai ir milžiniški akmenys
Nan Madolis - apleistas paslapčių miestas
Stounhendžo paslaptys
Mus vėl gundo ištrūkę milžinai
Neįprastas akmenukas iš Šiaulių
Galios vietos: Optina
Languedoko akmenys
Kijevo paslaptys
Mima kalvos
Megalitai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis