Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Megalitai ir dolmenai  

Papildomai skaitykite: Dolmenai;
Žydų masebotai;
Šventieji akmenys

Dolmenai, paslaptingi Anglijos, Airijos, Viduržemio srities, Europos šiaurės ir Tolimųjų rytų megalitai... Jokių raštiškų paliudijimų, tik keisti lakoniški ženklai ant kai kurių iš jų...

Yra sakančių... Štai Karlas Kastaneda sakė, kad daugelis toltekų atstovų išeidavo į akmeninius statinius, kad gyvenimą pratęstų kitame būvyje. Juos vadino senaisiais reginčiaisiais...

Yra keistų legendų... Ir net Anastazijos versija savo šaknimis siekia kadaise graikams priklausiusį Pšada kaimelį šiaurės-vakarų Kaukaze...

Švedijos Geteborgo un-to archeologai „surašė“ Europos ir Viduržemio jūros rajono megalitinius statinius. Jų nuomone, jie pasirodė maždaug prieš 6800 m. dabartinės Prancūzijos šiaurės vakaruose, o vėliau trimis bangomis jie išplito Europoje, prigriebę ir Afrikos šiaurę: iki 6000 m., iki 5500 ir iki 4400 m. Datuota pagal laužų ar atskirų anglies gabaliukų, rastų prie šių statinių, amžių. Megalitai sutinkami Portugalijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Airijoje, Škotijoje… Matyt jie plito vystantis plaukiojimui jūromis, nes daugiausia sutinkami netoli pakrančių. Viso suskaičiuota apie 35 tūkst. megalitinių statinių: kapų, religinės paskirties „namukų“, akmeninių ratų kaip Stounhendžas, atskirų statmenų akmenų...

Teorijos apie dolmenus  

Rusijoje dolmenai dominuoja šiaurės Kaukaze. Karietos formos Žiniuonis
Vienu pirmųjų juos prie Bielos upės tirti 1869 m. ėmėsi pulkininkas Kamenevas, o vienas pirmųjų Sočio dolmenus 1907 m. aprašė ir nupiešė Aleksandras Mileris – prie Ašės upės ir karietos formos monolitą Memedovo tarpeklyje. Greičiausiai ne jis pirmas jį pastebėjo, nes iki šiol ant jo matomas Maltos kryžius su greta esančia 1906 m. data. Šiuo metu šis Egipto piramides dolmenas jau gerai žinomas ir garbinamas; jį vadina „Žiniuoniu“, priskiriant ypatingą energetiką, žmonėms ir žvėris suteikiančią ypatingą gyvybinę jėgą. Vietiniai pasakoja, kad čia pagausėjo laukinių gyvūnų, o dolmeną ypač pamilo kiškiai, ant jo įsigudrinę priiminėti „saulės vonias“ (o gal tai dėl ten gyvenančių nykštukų, kurie, kaip pasakojama, mėgo jodinėti ant kiškių). Netoliese gyvenantys žmonės sako, 1986 m. kovo 19 d. juos pažadino stiprius gaudesys, nors oras buvo ramus ir be vėjo. Ryte greta jo buvo rasti išrauti trys dideli medžiai, o 4-as dar teberuseno ir turėjo keistą formą. Jie ir dabar tebeguli ten.

Pirmąją teoriją 1988 m. pateikė ukrainiečiai R. Furdujus*) ir J. Švaidakas remdamiesi tuo, kad dauguma dolmenų yra iš uolienų, kuriose gausu kvarco ir todėl yra ultragarso šaltiniai, kurių savybes galima moduliuoti infragarsu. O tų dažnių darinys gali stipriai paveikti žmogaus psichiką. Poveikio jėgą reguliuodavo akmeniniu kaiščiu. Tad dolmenus galėjo naudoti priešų atbaidymui, ryšiui, įėjimo į transo būseną palengvinimui ir pan.

Impulsą šiai hipotezei davė britų tyrinėtojai, besiaiškinantys Rollright Stones akmenų rato, esančio 30 kn nuo Oksforto, akustiniai tyrinėjimai, į kuriuos pastūmėjo vienas biologas, tyrinėjęs greta skraidžiusius šikšnosparnius ir atkreipęs dėmesį, kad prieš saulėlydį akmenys ima skleisti ultragarso bangas, kurios išnyksta prieš saulėtekį. Paaiškėjo, kad didžiausias jo intensyvumas yra kovą ir rugsėjo (t.y. per lygiadienius), o minimaliausias per saulėgrįžas.

Tor Didžioji vakarų Kaukazo dolmenų yra vadinamieji „plytiniai“, sudėlioti iš didelių akmens plokščių, kurias iš viršaus dengia penkta plokštė. Priekinė plokštė visad aukštesnė už kitas, tad dolmeno „stogas“ gale palinkęs žemyn. Šioje priekinėje plokštėje yra apvalios, ovalinės ar sudėtingesnės formos skylė (archeologai ją vadina „landa“). Kartais buvo panaudojama ir 6-a plokštė, sudaranti dolmeno „grindis“.

Kijevo mokslininkai nurodė, kad tokie dolmenai gali būti Helmholco rezonatoriais ir generuoti žemo dažnio virpesius, persidengiančius su ultragarsiniais ir moduliuojančiais šiuos. Jie spėjo, gal tos bangos netgi buvo skleidžiamos kryptingai tarsi spindulys dėl dolmenų specifinės konstrukcijos. Tačiau kadangi tikslius dolmenų kamerų santykius išlaikyti sunku, o ir jie gaminti iš skirtingų uolienų, besiskiriančių savybėmis, tad jų statytojai turėjo juos „suderinti“ – ir ta ant dolmenų išgraviruodavo tam tikrus ornamentus, kurių dėka buvo „paderinami“ atitinkami parametrai.

Tiapsų kraštotyrininkas V. Černovolas pateigia daug ir įtikinamų dolmenų slegiančio ir skausmą keliančio poveikio pavyzdžių. Tačiau skirtingų žmonių pojūčiai prie tų pačių dolmenų skiriasi – o „spinduliuotojas-sargybinis“ negali veikti išsirinktinai. Tad tas spinduliavimas gali būti šalutinis ir silpnas, lyginant su pagrindine dolmeno paskirtimi. Tuo labiau, kad vietiniai, kaukaziečiai, net ir paminėdami pavojingų poveikių atvejus, bendrai laiko, kad dolmenai pastatyti „gerose“ vietose, kur galima pailsėti, atsipalaiduoti, pamąstyti, rasti vandens.s

V. Piatibrato iš Gelendžiko teorijoje dolmenai yra tik dalis – joje veikia skirtingos ateivių rasės, aplankiusios Žemę iki Tvano, dievų ir didvyrių santykiai, titanai, atlantai ir pan. Atseit, šiaurės Kaukazui buvo lemta tapti milžinų kovos su dievais arena. Pagrindine gynybos dalimi buvo Juodoji jūra, tais laikais dar nesusijungusi su vandenynu. Tačiau dievai pramušė Bosforo sąsiaurį ir jūros lygis pakilo 150 m. Gynybinės jos savybės sumažėjo ir milžinai statė dolmenus, kad atbaidytų priešininkus. Patys statytojai pasislėpė po žemėmis ir, galbūt, ten tebegyvena. Ir štai neseniai prie Neksis kalno atkasė kažkokį įėjimą. O olos toms vietoms nėra būdingos.

A. Dronovas aiškindamas remiasi torsioniniais laukais – ir būtent domenų forma skatina mintis apie fokusavimą, nukreipimą... Volkonskio

Adygai turi legendą apie milžinus, pastačiusius akmeninius namelius „kiškiams“. Ši legenda pateikiama daugelyje turistinių vadovų ir V. Markovino darbuose. Pietvakariuose (prie Sočio), megalitus siejo su karinga ubichų gentimi, pasitraukusia į Turkiją iki Rusijos karų Kaukaze.

Dolmenai buvo naudojami kaip orakulai. Dolmene uždarydavo vaiką, jį maitindavo, pagirdydavo, tačiau neišleisdavo. Išsivystydavo tai, kas jau negalėdavo išeiti iš dolmeno, turėjo savitą psichiką ir sugebėjimus.

V. Megre knygose apie Anastaziją pasakojama apie kažkada gyvavusią pirmažmogių rasę, pasižymėjusią ypatingais sugebėjimais. Tačiau žmonija nuėjo ne tuo keliu, sugebėjimai ėmė nykti, o žinios pasimiršti. Labiausiai pasižymėjusius jų pageidavimu uždarydavo į dolmenus, kur jie pasilikdavo nemirdami, o meditacijų pagalba pereidami į kitą būvį. Tad dolmenuose gyvena dvasios, atsakančios į klausimus, jei klausiantysis neturi piktų kėslų. Tai sukėlė ažiotažą ir prie Gelendžiko dolmenų dabar miniomis veržiasi žmonės.

Įsižiūrėkime į dolmenus. Jie išstovėjo tūkstančius metų. Jokių papuošimų, piešinių. Tarytum pagrindinis jų tikslas būtų – išbūti kuo ilgiau, kad ir kokie aplinkos poveikiai veiktų. Prisiminkime K. Kastanedą. Kas būtina, kad mokytojui kelionėse įsisąmonintuose sapnuose? Vieta, į kurią sugrįžtama, vieta, žinoma iki smulkmenų ir nepakitusi. Ir akmeniniai megalitai galėjo būti tokių kelionių bazėmis.


Epas apie nartus

Tai pasakojimai apie tautą, kadaise gyvenusią Šiaurės Kaukaze. Nartus supo stebuklinga aplinka – pasakų veikėjai, drakonai, milžinai ir povandeninės būtybės. Tuose pasakojimuose galima rasti paralelių su graikų mitais (ypač Prometėją ir jį išvadavusį Heraklį) ir rusų bylinomis bei gruzinų legendomis. Kai kas sieja su skitais ar indo-arijais ar senovės iranėnais. Mat dabartines Kaukazo tautas kildina iš skirtingų šaknų: osetinus iš alanų-sarmatų, abchazus ir adygus iš hetitų ir randa bendrumų net su baskais. Kadangi legendas apie nartus perteikia skirtingos tautos, tai tie pasakojimai turi daug variantų.

Adigėjos (Čerkasijos) tautos dolmenų statybą tiesiogiai sieja su tam tikrais nykštukais, ispais (ispunais, spu):

Atseit, kadaise gyveno mažaūgių gentis. Ji gyveno plikuose kalnuose ir kalnagūbriuose, augino galvijus. Vietoje transporto naudojo kiškius – jodinėjo jais raiti. Taip ir sako, kad kiškiai negali bėgioti, nes priekines kojas jiems supančiojo mažaūgiai. Tačiau jie buvo labai stiprūs, išmintingi ir mylintys laisvę. Užsiėmė amatais, apdirbo metalus.

O slėniuose gyveno milžinai – inižiai. Jie buvo kvailoki ir piktoki, o jų kūnus dengė kailis. Ir gyveno ne tai olose, ne tai namuose. Ir nutiko, kas ispiai pavergė inižius ir privertė sau statytis namus – kas dabar yra dolmenai.

Tačiau įvyko kažkokia visuotinė nelaimė ir ispiai bei inižiai žuvo. Išlikę tebegyvena giliai po žeme. Tik nartai kartais yra matę jų vadą – mažaūgį senį ilga žila barzda. Naktimis jis kartais prajoja raitas ant gaidžio.

Dolmen Adigėjoje dolmenus statė ispai, Abchazijoje – acanguarus ir kažkokius namukus (o kokius, neaišku). Acanguarai – tai iki šiol išlikę užtvaros iš akmenų kalnagūbrių šlaituose. Jos yra įvairių formų: kartais vienas acanguaras turi keletą sekcijų arba kelios užtvaros prisišlieja viena prie kitos. Pagal legendas, acanguarai (acanai, caniai – tai tie patys nykštukai) yra liekanos užtvarų, kuriose acanai laikė gyvulius; o taip pat jų namų ir tvirtovių liekanos. Datuoja tas užtvaras iki 1500 m. pr.m.e.

Abchazas kraštotyrininkas Š.D. Inal-Ipojus rekonstravo mitą apie nykštukus-acanus:

Kadaise gyveno nykštukai – tuo pat metu kaip nartai arba anksčiau. Buvo jie labai stiprūs (galėjo parsinešti bet kokį medžioklės laimikį – taurą, šerną) ir labai greiti. Abchazijoje yra kalnas Ačagylara, kurio pavadinimas susijęs su acanais. Atseit vienas acanų nusivijo stumbrą ir greitai jį pagavo. Acanai statė iš akmenų užtvaras ir namukus. Jie garsėjo kaip mylintys laisvę ir nepripažino niekieno valdžios. Net dievo. Ir neabejotina, acanai buvo išmintingesni už dievą! Visko išmoko patys, o kai ko pramokė ir nartus. Ir tapo garbėtroškos. Ėmė keiksnoti dievą, jį erzinti. O dievas ir nežinojo, ką su jais daryti – nemokėjo! Ir pasiuntė pas juos savo sūnų (giminaitį). Acanai išaugino jį, išlavino. Tada gudrusis dievas paliepė jam išsiaiškinti jų nepažeidžiamumo paslaptį. Ir iššniukštinėjo. O viskas baigėsi visuotine nelaime – acanai žuvo ne tai nuo gaisro, ne tai tvano, ne tai staigaus atšalimo. Tik kai kurie gyvena po žeme ir iki šiol beviltiškai bando prasibrauti į paviršių. O nartai turi didvyrį Cvicvą, kurio motina kilusi iš acanų.

Legendos analogiškos mitui apie Prometėją labai paplitusios Kaukaze. Adigėjoje tai nartų senolis Nasren-žačė (pas abchazus – Abrskilas), kurį už įžūlumą dievas prikaustė grandinėmis prie uolos. O jį išlaisvino, nartams atnešęs ugnį, kitas didvyris Peterezas (Batrazas). Kai kuriuose pasakojimo variantuose jis yra nykštukų sūnus. Gruzinų epe kovotojas prieš dievus yra Amirani – o jį jau galima bandyti datuoti 3 tūkst. pr.m.e. (Mchetos diržas ir kr. radiniai).

Nartų tauta išnyko. Vieni sako, kad jie kažkur išėjo, kiti – kad dievas juos nubaudė. Pagal vieną adygų pasakojimą, kartą vienas nartų pamatė mažą žmogeliuką. „Mums čia nėra kas veikti!“, nusprendė nartai ir išėjo, o kraštas atiteko adygams. O prieš išeidami nartai paprašė dievą Tha kažkaip įamžinti jų vardą. Ir dievas davė kukurūzą (natyf).

Įdomu, kad pasakojimai apie nykštukus-statytojus būdingi kraštams, kur stovi megalitai, tačiau apie pačius dolmenus legendos nekalba. Todėl galima spėti, kad spėti, kad dolmenai imti statyti vėliau, t.y. ne anksčiau kaip 3 tūkst. pr.m.e.

Pabaigai pamąstykime, kokia nelaimė galėjo sunaikinti tautą. Kadaise Juodoji jūra buvo gėlo vandens ežeras (pagal rusų geofizikų 1976 m. darbus ir W. Ryan bei W. Pitman 1998 m. išleistą knygą). Jo vandens lygis buvo 150-200 m. žemesnis. Pagal gėlavandenių moliuskų liekanas pasikeitimas datuojamas 5600 m.pr.m.e. O Azovo jūros išvis nebuvo ir Donas bei Kubanė įtekėjo (ko gero kaip viena upė) į ežerą. O tai leistų dolmenų statybų kiek paankstinti.

Egzistuoja abchazų legenda, kad kadaise visa pakrantė buvo po vandeniu. Tad žmonės galėjo gyventi tik aukščiau kalnuose. Ir tik jūrai traukiantis, nusileido nuo kalnų. Ir pirmieji gyventojai buvo būtent acanai. Jų beveik nesimatė, todėl jie galėjo saugiau prieiti prie elnių ir juos melžti. Ir jų buvo tiek daug, kaip skruzdėlių. Ir jiems ėmė trūkti žemės.


*) Rostislavas Furdujus (1933-2012) ukrainiečių geologas, paleovizitologas, anomalijų tyrinėtojas, fantastas. 1956-69 dirbo geologu šiaurėje, nuo 1978 m. dėsto Kijevo un-te. Mokslinių interesų sritis: paleontologija, kosminių metodų taikymas geologijoje, gamtos apsauga. Parašė 10 monografijų, vadovėlio „Ekologinių žinių pagrindai“ (1995) bendraautorius; daugelio publikacijų apie anomalistiką autorius, iš kurių populiariausios knygos „Paslapties žavesys“ (su J. Švaidaku, 1992; 2-as leidimas 2001) apie paleovizitus ir „Civilizacijos istorijos baltosios dėmės“ (1988).
R. Furdujus sulygino dolmenų pasiskirstymo žemėlapį su geologiniu Kaukazo žemėlapiu ir nustatė, kad dolmenai tars karoliukai suverti ant geologinių lūžių linijų. Jis taip pat paskelbė straipsnį „Dolmenai akustinai įrenginiai“.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Dolmenai
Šventieji akmenys
Akmenų gyvenimas
Gal tai jau buvo?
Žydų masebotai
Sliedovikų magija
Paskutiniai megalitai
Languedoko akmenys
Orknėjų Brodgaro valdovas
"Sutvėrėjo" žemėlapis
Nauja dėl Stounhendžo
Alchemikų filosofinis akmuo
Akmenuotosios Tunguskos pilys
Ką slepia Primorsko piramidės?
Ar didžiausia problema - atšilimas?
Neįprastas akmenukas iš Šiaulių
Kaip buvo galima pastatyti piramidę?
Nan Madolis: apleistas paslapčių miestas
Tektitai ir kitos akmenų anomalijos
Senosios Pietų Azijos technologijos
Paranoja skverbiasi giliai
Egiptiečiai Australijoje
Senovės astronautai
Fermi paradoksas
Piramidžių mistika
Tuneliai po Andais
Kabančioji uola
Plazma įrankiai
Geodinamika

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis