Global Lithuanian Net:    san-taka station:
EBR reiškinys  

Visata sklidina muzikos, - ne tiesiog garsų, o garsų harmonijos.
Tik tą kosmoso muziką ne visada ir ne kiekvienas girdi Žemėje...

„Vaiduoklių orchidėja“ CD įrašyti 79 „elektroniniai balsai“.

EBR – tai Elektroninių Balsų Reiškinys, keisti ir paslaptingi nežinomos kilmės garsai, kuriuos skleidžia įvairūs elektroniniai įrenginiai. Kai kas laiko juos demoniškos ar šėtoniškos kilmės, kiti – nežemiečių bandymais komunikuoti, o kai kas tiesiog paprasta radijo interferencija.

Tie garsai pasireiškia įvairiomis formomis: gali kalbėti įvairiomis kalbomis (poliglotai), dainuoti ar daryti pranešimus. Jie įsiterpia į radijo transliacijas ir gali pavadinti jus vardu ar kalbėti kaip tyrinėtojui. Juos galima išgirsti telefonuose, TV programų metu, darant įrašus. Kai kurie, kaip atrodo, mėgsta dialogus, atsakinėti į klausimus ar pateikti slaptą informaciją. Įrašuose jie dažnai skamba fone.

G. Eastman; Th. Edison Jų intensyvūs tyrinėjimai prasidėjo 6 dešimt., kai "šaltojo karo" atmosferoje buvo įtariami esant priešo propaganda. Įdomu, kad EBR nuspėjo radijo tėvai G. Markonis ir Th. Edisonas, tikėję, kad tik laiko klausimas, kada technologijos leis mums bendrauti su mirusiaisiais. Edisonas netgi kūrė "psichinį telefoną". O N. Tesla netgi pagavo „marsiečių: signalus (žr. >>>>>).

Ko gero, pirmuoju žmogumi, spiritualizmo seansuose ėmęs taikyti techniką, buvo anglas radijo mėgėjas Deividas Vilstonas. 1915 m. jis sukonstravo prietaisą, reaguojantį į elektros impulsus, ir sujungė jį su galvanometru. Birželio 10 d. galvanometras ėmė registruoti nereguliarius elektros signalus, atitinkančius Morzės abėcėlę. Tai truko net 8 min. Gautas tekstas buvo: „Labai sunku prasiveržti… Laukite žinių 5 dienas ir 6 vakarus“. Apie tolimesnio Vilstono bandymus žinių neišliko.

Atrodo, kad pirmuosius EBR įrašus 5 dešimtm. pabaigoje padarė Drayton Thomas, tirdamas mediumo Gladys Osborne Leonard sugebėjimus. Viename jų jis vėliau atpažino kaip savo tėvo balsą. 6 dešimtm. pradžioje reiškinį, kartu su psichologu Raymond Bayless, ėmė tirti Attila von Szalay, dažnai ore aplink girdėdavęs garsus. Jis mikrofoną patalpino ruporo viduje, o laidą išvedė prie magnetofono ir garsiakalbio. Netrukus jie pradėjo girdėti šnabždesius ir juos įrašė. Tai aprašė 1956 m. „J. of the American Society for Psysical Research“.

6 dešimtm. pabaigoje Fridrichas Jurgensonas*) įrašinėjo paukščių balsus miške. Perklausydamas jis aptiko keistus iškraipytus tarsi žmonių balsus. Vienas jų pasirodė panašus į mirusios motinos balsą. Motina sakė: „Fridrichai, mano mažasis Fridrichai! Ar girdi mane?“. Įsigilinęs į tuos „balsus“, jis nustatė, kad jie kalba skirtingomis kalbomis. Tiesa, tie balsai darė daug sakinių struktūros, kirčiavimo ir kitų klaidų. Keisčiausia, kad balsai tarsi atsakinėjo į jo komentarus. Tad F. Jurgensonas ėmė įrašinėti klausimus, o vėliau juostose ieškojo atsakymų į juos. 4 m. tyrinėjimus jis aprašė 1964 m. savo knygoje „Balsai iš Visatos“ (Roesterna Fraen Rymden).

Bet vėliau EBR buvo primirštas. 7 dešimtm. tyrinėjimus tęsė latvių psichologo K. Raudive surinkta grupelė, įrašiusi tūkstančius "balsų" (net 72 tūkst. balsų - tarp jų ir Majakovskio), daugiausia skirtingomis kalbomis – dažniausiai vienas žodis latviškai, du vokiškai ir baigdavosi žodžiu prancūziškai. Ji irgi išleido knygą "Negirdimas virsta girdimu", 1971 m. išverstą į anglų kalbą (kartu su juosta) pavadinta "Nuostabi bendravimo su mirusiaisiais praktika".

Susidomėjimas EBR atgimė 8 dešimtm., kai buvo išleista nemažai knygų šiuo klausimu (W.A.Welch, P.Bander, S.Rogo ir R.Bayless, L.Schmid). Sara Estep knygoje "Amžinybės balsai" (1998) aprašė savo 15 m. tyrinėjimų rezultatus. Ji siekė gauti kuo daugiau informacijos apie gyvenimą "ten". Ji užmezgė kontaktus net su mums nematomų kitų "Erdvių" kalbėtojais (ji ne vienintelė – tai praneša ir kiti tyrinėtojai).

Sara pasakoja, kad pradėjusi tyrinėjimus, penkias dienas jokių balsų nepagavo. Netekusi kantrybės šeštą dieną ji tiesiog išrėkė klausimą: "Sakykit pagaliau, koks tas jūsų pasaulis?". Išklausiusi juostą ji netikėtai išgirdo atsakymą: "Jis puikus".

JAV įkurta Elektroninių balsų reiškinio tyrinėtojų asociacija, kurios vadovai Tomas ir Liza Batleriai šioje srityje dirba jau virš 15 m. Juos užsiimti šia veikla paskatino Saros Estep knyga "Amžinybės balsai". Batleriai pasakoja, kad ir jiems pradžioje nesisekė pagauti balsų. Tačiau vieną rytą Liza pabudo tarsi su kažkieno įteigta mintimi, kad apie įrašinėjantį įrenginį reikia išdėlioti jų pačių surinktus akmenukus. Vėliau klausydama įrašo Liza buvo sukrėsta išgirdusi sakant: "Akmenėliai padėjo!" Ji suprato, kad mirtis tėra tik fizinė. Todėl Batleriai knygą pavadino "Nėra mirties ir nėra mirusiųjų".

Tyrimai tęsėsi 9 dešimtmetyje. Tyrinėtojai pradėjo gauti pranešimus apie mirusiuosius, kurių atvaizdai pasirodydavo televizoriuose (K.Schreiber su M.Wenzel). Labiausiai žinomi tyrinėtojai M. ir J. Harsch- Fischbach, 1987 m. gavę geros kokybės vaizdus iš televizoriaus. Dar vėliau pasirodė video vaizdai.

1980 m. vokiečiui Klausui Šraiberiui pavyko pagauti mirusios ir kitų artimųjų atvaizdus TV ekrane. Jis prie televizoriaus, nustatyto į laisvą kanalą, prijungdavo vaizdo kamerą. Šioje srityje daug metų eksperimentavo vokiečių inžinierius Adolfas Gomezas su žmona Roza. 1989 m. gruodžio 4 d. Pellingen'o ligoninėje mirė Rozos tėvas. Tos dienos rytą, jai įjungus kompiuterį, ekrane netikėtai pasirodė užrašas "Mirtis!" Po pusvalandžio jai pranešė apie tėvo mirtį. Vėliau ji pasiūlė vyrui pabandyti užmegzti ryšį su tėvo per TV ar kompiuterį. Ilgai tai nesisekė, tačiau 1990 m. gruodžio 26 d., Adolfui nustačius laisvą kanalą ir, kaip visada pasisveikinus su anuo pasauliu ir paprašius leidimo kalbėtis su Matiju Šmitu, po kelių minučių triukšmas ekrane dingo ir aiškiai pasirodė Rozos tėvas. Kambaryje buvo ir Roza, jų duktė, uošvė ir draugas Fricas Malkgolfas. Roza susijaudinusi sušuko: "Tėti, tai tu?" Tuoj pasigirdo aiškus Matijo balsas: "Aš jus matau ir noriu kalbėtis". Kontaktas truko kelias minutes, tačiau dėl susijaudinimo šūksnių jokios informacijos negauta… 1991 m. gegužės mėn. iš Diuseldorfo atvyko sesuo Brigita. Abi moterys, įjungusios net dviejų imtuvų laisvus kanalus, ieškojo kontakto. Po 25 min. Gomesas bet kitame kambaryje išgirdo aiškų Rozos tėvo balsą: „Aš čia, man viskas gerai. Sveikinu jus, dukrelės!“ Brigita netikėdama šaukė: „Tėti, ar čia tu?“ ir kiekvienąkart gaudavo patvirtinimą.

Neįtikėtiniausias dalykas buvo 1984-1986 m. K. ir D. Webster'ių gaunami pranešimai (viso 250) kompiuteryje Doddlestone, mažame Anglijos kaimelyje. Juos „siuntė" Thomas Harden, gyvenęs … 1545 metais. Su jais maišėsi grupės, besivadinančios 2109, pranešimai. Neaišku, ar jie iš ateities, ar nežemiečių. Tai aprašyta 1989 m. išleistoje knygoje „Vertikalioji plokštuma“.

Norite patikrinti – visai nesunku. Tereikia geros kokybės įrašančios technikos ir garso šaltinio (labiau tinka AM radijo bangos, nustatant tarp stočių – ten kur dominuoja „baltas garsas“; FM mažiau tinka, nes čia stotys tiesiog susigrūdę viena ant kitos). Ir jei išgirsite kažką panašaus į „kalba miręs dėdė“, tai tikrai nebus iš radijo transliacijos.


*) Fridrichas Jurgensonas (Fredrich Jurgenson, 1903-1987) - dailininkas portretistas ir režisierius, gimęs Odesoje, tačiau vėliau „natūralizuotas“ Švedijoje. Jis buvo labai susidomėjęs ornitologija, tad sode įtaisė mikrofoną ir magnetofoną, tikėdamasis įrašyti kikilio balsą. Kai vėliau perklausinėjo 1959 m. birželio 12 d. juostą, kurioje manė esant sėkmingai įrašytą kikilį, jis nustebo, išgirdęs netikėtą įsiterpimą. Pradžioje pasigirdo keistas riaumojimas, po to vyras norvegiškai pradėjo kalbėti apie „nakties paukščių balsus“, tada pasigirdo mišrus įvairių paukščių „choras“, o tada staigiai viskas baigėsi ir iki galo čiulbėjo kikilis. Iš darbo kine jis žinojo apie radijo trikdžius įrašinėjant, tačiau jis nemanė, kad galėjo būti atsitiktinumas, kad jam įrašinėjant kikilį įsiterptų būtent paukščių choro transliacija. Jis ėmė eksperimentuoti ir jam pavyko įrašyti daugiau pašalinių garsų. Ir jis tai tęsė likusius 28 m. Aišku, kad Jurgensonas spėliojo apie tų garsų kilmę ir vienu metu buvo nuomonės, kad nustatė ryšį su „skraidančiomis lėkštėmis“. Galiausiai įtikėjo, kad balsai priklauso mirusiesiems. Jis parašė dvi knygas: „Įrašyti balsai“ (1964, švedų kalba) ir p 3 m. vokiečių kalba išleido smarkiai peržiūrėtą versiją iššaukiančiu pavadinimu „Radijo pokalbiai su mirusiaisiais. Praktinis kontaktas su anapusiniu pasauliu“ (1967), išpoliarinusia tą reiškinį.

Papildomai skaitykite:
Indigo vaikai
Gyvosios ugnys
Elektrofoniniai garsai
Keisti garsai danguje
Tarp sapno ir tikrovės
Biržuose nufilmuota pamėklė
Oda teskiria kūną ir dvasią
Paskutinių inkų pranašystė
Keistai pažįstama, Deja vu
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Tie prakeikti nematomi dalykai
Amžinojo gyvenimo siekis
Faktas ar frenologija
Lunatizmas ir pilnatis
Čenelingas ir rašymas
Kodėl palėpėje bilda?
Ar tai pusiau ateivė?
Paslaptingi dingimai
Prisilietimo elektra
Slaideriai - kas jie?
Žvaigždžių vartai

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis