Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Žvaigždžių vartai: valdomas nuotolinis matymas  

"Realybė tėra vien tik iliuzija, nors ir nuolatinė", vėlyvasis Albertas Einšteinas.

"Jei visa tėra iliuzija ir niekas neegzistuoja, neabejotinai permokėjau už kilimą", Woody Allen.

"Niekas negali būti tuo, kuo yra, nes visa gali būti tuo, kuo nėra", Alisa Stebuklų šalyje.

Yra du fizikos lygiai: akademinis ir "Juodųjų aplankų" (X-failų) projektų. Pirmieji viešumai, antrieji slapti. Tačiau kartais slapti projektai pamato viešumą.

Nick Balaskas Ottawa universitete atrado 1952 m. "Magneto" projekto pranešimo juodraštį. Jį parašė Wilbert Smith'as, Kanados transporto departamento vyr. radijo inžinierius, kuris vadovavo Kanados skraidančių lėkščių programai nuo 1950 m. gruodžio iki 1954 m. rugpjūčio.

Jame W. Smith'as nusakė 5 pagrindinius skraidančių lėkščių aspektus, kurie išaiškėjo aptariant klausimus su JAV pareigūnais. Tai:
1) Tema yra slapčiausia JAV vyriausybėje, slaptesnė nei vandenilinė bomba;
2) Skraidančios lėkštės egzistuoja;
3) Jų veikimo principas nežinomas, tačiau ta kryptimi įtemptai dirba nedidelė grupelė, vadovaujama Vannevar Bush;
4) JAV tema laikoma labai svarbia;
5) JAV tiria keliomis kryptimis, tarp kurių gali būti ir skraidančios lėkštės kaip psichikos reiškinys.

Du puslapiai nusako, kad
Projekto tikslas yra ištirti magnetinius reiškinius kylančius iš ribinių elektromagnetinio lauko sričių ir tai būtų pagrindas naujai technologijai. Pirminė komanda turi būti maža. Programa apima:
1) Elektromagnetinio spinduliavimo ribinėmis sąlygomis teorinius tyrinėjimus;
2) Laboratorinius yrimus apie mechanines jėgas susijusias su elektronų judėjimu ir elektros srove magnetinėse medžiagose.
3) Teorinius ir laboratorinius magnetinių domenų rezonanso sąlygų tyrinėjimus;
4) Magnetinių bangų sklidimo magnetinėse terpėse tyrimą;
5) Tirti galimybę sukelti reiškinį – "panirti" magnetiniame lauke.
6) Ištirti galimybę sukurti izoliuotus magnetinius polius;
7) Ištirti magnetinio lauko poveikį besisukančiam išlinkusiam metaliniam objektui.

Dokumentas: www.presidentialufo/top_secret_draft.htm

Apie tai ir Virdžinijos diskas

"StarGate" buvo viena nuotolinio matymo programų, turėjusių skirtingus pavadinimus: "Saulės dryželis" (kaip charakterio savybė, Sun Streak), "Kepimo liepsna" (Grill Flame), "Centrinė juosta" (Center Lane), kai priklausė DIA ir INSCOM, bei "Scanate" (CŽV). Jos turėjo tirti reiškinį ir įvertinti panaudojimą žvalgyboje.

Programa buvo skirstoma į atskiras tyrimų ir vykdomąją veiklas. Antroji įdarbindavo "regėtojus" mokymui bei žvalgybos informacijai gauti.

Programa buvo atsakas į CŽV būkštavimus dėl sovietų psichikos tyrimų remiantis CŽV 1969-71 m. žvalgybos šaltiniais. 1970 m. buvo manoma, kad sovietai psichotronikos tyrimams skyrė 60 mln. rublių per metus, o 1975 m. jau 300 mln. Tad buvo daroma prielaida, kad sovietai kažką pasiekė.

Pradinę "Scanate" [skenuoti pagal nurodytas koordinates] programą 1970 m. finansavo CŽV. Nuotolinio matymo programa pradėta 1972 m. Stanfordo tyrimo institute (SRI), Kalifornijos valstijos Menlo parke. Jai vadovavo Russell Targ ir Harold Pathoff (priklausęs scientologams). Pastangos koncentruotos ties keliais "apdovanotais" asmenimis, tarp jų ir Niujorko menininku Ingo Swann, OT 7 lygio scientologu. Daugelis SRI "išskirtųjų" PRIKLAUSĖ Scientologijos bažnyčiai ie buvo apmokomi ir tikėtasi jų sugebėjimus panaudoti "psichotroniniame kare".

"Gondola Wish" buvo 1977 m. ACSI SED padalinio pastanga įvertinti nuotolinio matymo galimybes. Jo pagrindu 1978 m. viduryje Žvalgyba įsteigė "Grill Flame", įsikūrusį Meade forto 2560 ir 2561 pastatuose (priklausant INSCOM "G skyriui"). Jį sudarė kareiviai ir keli civiliai, tikint juos turint kai kurių psichinių sugebėjimų SRI tyrimo programa įtraukta į "Grill Flame" 1979 m. pradžioje ir 1986 m. buvo atliekama jau šimtai bandymų.

1983 m. programa pertvarkyta į "Center Lane" (ICLP) projektą. I.Swann ir H.Pathoff sukūrė instrukciją, kuri, atseit, teoriškai kiekvienam leido gauti tikslius nuotolinius duomenis. Apie šią slaptą programą 1984 m. parašė Jack Anderson.

1984 m. Mokslo akademijos Nacionalinis tyrimų konsiliumas įvertino Nuotolinio regėjimo programą pagal Armijos tyrimo instituto užsakymą. Rezultatai buvo nedžiuginantys. Pasibaigus Armijos skirtiems fondams 1985 m. pabaigoje, padalinys pertvarkytas į "Sun steak" ir perduotas DIA Mokslo ir technikos žvalgybos direktoratui su kodu DT-S.

Prorama perėjo SAIC (Mokslo taikymų tarptautinei korporacijai) ir 1991 m. buvo pervadinta "Star Gate". Projekto statusas iš SAP (Ypatingos prieigos programos) pasikeitė į LIMDIS (riboto pateikimo) ir jame tebedalyvavo Edwin May, naudojęs apie 70% projekto biudžeto ir 85% duomenų.

Per kokius 20 m. "Star Gate" ir susijusioms veikloms išleista apie 20 mln. dolerių, iš jų 1985-1992 apie 11 mln. Per visą laiką programoje dirbo tik apie 40 asmenų, įskaitant 23 "regėtojus".

Dalyviai, aiškiai turėję psichinių galimybių, skirtingu metu taikė bent tris technikas:

CRV (koordinuotas nuotolinis matymas) – SRI sukurta technika, kai "regėtojų" prašoma pasakyti, ką mato vietovėje nurodytomis koordinatėmis;

ERV (Išplėstas nuotolinis matymas) – mišrus relaksacinis-meditacinis metodas;

WRV (Rašomasis nuotolinis matymas) mišrus čanelingo ir automatinio užrašymo metodas pradėtas 1988 m. kai kurių laikytas mažiau patikimu.

1995-ais programa vykdė kelis šimtus žvalgybos projektų ir atliko tūkstančius nuotolinio matymo sesijų. Rezultatai vadinti "8 martini", nes nuotolinis matymas taip išsekindavo, kad "regėtojas" turėjo išeiti ir išgerti 8 stiklus martinio atsistatymui. Pranešta apie bandymus:

a. Joe McMoneagle, SSPD, SD ir 902d MI grupės specialių žvalgybos projektų karininkas, sakosi 1984 m. palikęs "Star Gate" turėdamas "Merit" apdovanojimą už informaciją apie 150 objektų, kuri kitais būdais nebuvo pasiekiama.
b. 1974 m. regėtojas tiksliai apibūdino aerodromą su dideliu kranu gale. Nurodytomis koordinatėmis buvo sovietų aerodromas Semipalatinsko atominių sprogdinimų rajone.
c. "Regėtojas" sovietų TU-95 bombonešio sudužimo vietą nustatė kelių mylių tikslumu.
d. 1979 m. Nacionalinio saugumo paprašytas "regėtojas" "matė" didelį naujai statomą rusų povandeninį laivą su 18-20 paleidimo angų.
e. 1981 m. italų "Raudonosios brigados" pagrobė James L.Dozier. Jis išlaisvintas po 42 dienų padedant JAV "valstybės ir saugumo departamento specialistams".
f. Prieš bombardavimą 1986 m. bandyta nustatyti Kadafio buvimo vietą, bet jis nenukentėjo.
g. 1988 m. bandyta nustatyti, kur Libane laikomas pulkininkas William Higgins. Vėliau sakyta, kad tikėtina į buvus nurodytoje vietoje.
h. 1989 m. aiškintasi apie Libano cheminį ginklą. "Regėtojas" sakė, kad chemikalus iš Tripoli į pietų Libano uostą turi gabenti laivas, kurio pavadinimas "Patua" ar "Potua". Nustatyta, kad "Batato" paėmė neapibūdintą krovinį iš Tripoli ir nugabeno į pietų Libaną.
i. "Regėtojas" nustatė, kad KGB pulkininkas šnipinėdamas Pietų Afrikoje informaciją perduoda siųstuvu įtaisytu kalkuliatoriuje.
j. "Persų įlankos" karo metu bandyta nustatyti Sadamo Huseino buvimo vietą.
k. 1994 m. bandyta surasti plutonį Šiaurės Korėjoje – be ypatingų pasiekimų.

Tačiau paskutiniojo amžiaus dešimtmečio pradžioje padalinyje 11 kartų keitėsi vadovybė, šlubavo moralė, pasiekiami nekokie rezultatai. 1995 m. padalinys perduodamas CŽV kuriai pavedama peržiūrėti programą. CŽV pasamdo Amerikos tyrimų institutus (AIR) programos įvertinimui. 1995 m. lapkričio 28 d. paskelbiama rugsėjo 29 d. ataskaita. Teigiamą statistikos specialistės Jessica Utts laboratorinių tyrimų vertinimą [15%] atsvėrė neigiamas psichologo Ray Hyman įvertinimas. Galutinė AIR išvada – "Star Gate" programą reikia nutraukti.

Parengė Cpt.Astera's advisor 

Literatūra:

  1. Enhancing Human Performance // National Press Academy, 1988
  2. Jim Schnabel. Remote Vewers: The secret history of America's psychic spies
  3. U.S. secretly used psychics in spy cases source // AP – Byline, 11/29/95
  4. Psi Explorer // Project StarGate

Taip pat skaitykite:
Roswello avarija
Juodasis riteris
Andromedos ūkas
Bob Lazar prieštaravimai
65-i kalbų apie NSO metai
C.W.Fitch pokalbis su W.Smith
Paleovizitai: idėjos istorija
Mokslininkų pasisakymai apie NSO (taipogi ir W.Smith)
Konspiracija: ore stebėti NSO
Nežemiški roko muzikos ryšiai
Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Stebėtojai: Dievo sūnūs
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
NSO sukurti žmogaus?
Los Lunas dekalogas
Atkurta atmintis
Aplenkęs savo laiką
Naujojo tūkstantmečio vaikai
21 a. Diotimos kreipimasis į NASA
Gyvenimas 2021 metais
Slibino žvaigždynas
Piramidžių mistika
Senovės astronautai

Atsiliepimus ir pastabas galite palikti pagrindinio san-taka station puslapio gale.

san-taka
station

UFO phenomenas over and under Lithuanian sky
NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti šio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis