Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Kodėl palėpėje bilda? 

Poltergeistas – tai turbulentinės dvasios ir iki šiol tiksliai nežinoma, kas tai yra iš tikrųjų. Pirmą kartą žodį „poltergeistas“ (iš vok. „triukšmingas vaiduoklis“ 1713 m. panaudojo Bartoldas Gerstmanas. Jo tyrinėtojai tvirtina, kad daugumą poltergeisto atvejų galima paaiškinti natūraliomis priežastimis, ir tik 6% yra neįprasti. Specialistai skiria 4-ias poltergeisto rūšis: triukšmo (garsai, kurių šaltinio neįmanoma nustatyti), judėjimo (savaiminis daiktų judėjimas), ugnies (daiktų užsidegimas) ir vandens (vandens atsiradimas nežinia iš kur). Tik anapusinės jėgos čia niekuo dėtos. Gana garsus 1829 m. poltergeisto atvejis prieš MakDonaldų šeimą iš Bolduno, Kanada.

Poltergeistas dažnai laikomas kitų matavimų dvasių veikla. Kas slepiasi už reiškinių, kai juda baldai, skraido ar savaime užsidega daiktai, pranyksta ar liejasi vanduo. Lankstomi geležiniai daiktai, skilinėja veidrodžiai? Labiausiai stebina poveikis elektros įrangai ir elektroniniams prietaisams: savaime įsijungia ir išsijungia arba kartojasi telefono skambučiai, kompiuteriai automatiškai pradeda vykdyti programas, kurios juose nebuvo įdiegtos ir pateikia duomenis, kuri kitokiais būdais nėra prieinama...
Praeityje tokie epizodai būdavo laikomi piktųjų dvasių ir nelabojo išdaigomis ir kovoti su „bildukais“ būdavo mėginama šventintu vandeniu, pasitelkus kunigus, bet neretai tai nepadėdavo. Kai kada žmonėms tekdavo išsikraustyti iš „apsėstų“ namų ir persikelti kitur. Bet poltergeistas galėdavo persekioti savo aukas ir naujoje vietoje.

Neretas atvejis, kai poltergeisto šaltinis būna stiprūs elektromagnetiniai laukai (šaltiniai ar anomalijos), pvz., elektros perdavimo linijos (ore ar žemėje), radijo siųstuvai ir panašiai. Nuolatinis poveikis sukelia alergiją maistui, padidina cheminį jautrumą, elektros laukų jutimą, fotofobiją (ryškios šviesos baimę)… O nuolat kisdami tie laukai gali sukelti ir kitokių reiškinių.

Tai gal ne tie laukai sukelia poltergeistą? Bet kaip elektromagnetiniai laukai gali priversti skrajoti kilimus, keraminius indus ir kitus nemetalinius daiktus? Gal laukai tėra tų galių energijos šaltinis?

Paimkime kai kuriuos atskirus atvejus:

Elektros lemputės nuolat „blyksi“. Jos gauna energiją „iš oro“. Elektromagnetinio lauko poveikis siūleliui didesnis kai šis yra įkaitęs.

Videoįrenginiai kartais veikia, kartais - ne. Elektromagnetinis laukas gali laikinai pakeisti feromagnetinių dalelių ėsimagnetinimo kryptį. Laukui dingus - įsimagnetinimo kryptis atsistato. Laukai gali taip pat įjungti elektrinius prietaisus, durų skambučius, telefoną ir t.t.

Girdisi sunkūs žingsniai. Kai geležis ar plienas įmagnetinami staigiai kintančiame lauke, pasigirsta duslus garsas (angl. Page*) Effect). Stuksenimai ir krebždesiai priklauso nuo metalo storio ir ilgio (bei vietos name). Pvz., stori „grotų“ virbai grindyse gali sukelti duslių „žingsnių“ seką (laukui pereinant per jas), o ploni laidai - aukšto garso zvimbesius (apie tai galite pasiskaityti Burke, Herry E. Handbook of Magnetic Phenomena, NY, 1986).

Vaiduoklis

Degtukus dėžutėse (ir kiti daiktus) gali uždegti mikrobangų sukelti šiluminiai reiškiniai. Tai tarsi nuolat vietą keičianti mikrobangų krosnelė.

Langų atsidarymus ir kitus judesius galime aiškinti Žemės virpesiais.

Bet ne viskas taip lengvai paaiškinama. Kaip daiktai, kartais labai sunkūs, gali skraidyti? Kaip gali liepsnoti akmuo ar kita nedegi medžiaga? Ir daugelis kitų reiškinių…

Visgi, - galima atlikti eksperimentą. Kambario įvairiose vietose patalpinus krūvą įvairių elektromagnetinių bangų šaltinių (nebūtinai didelių pajėgumų - pakanka bendro 3 KW galingumo) galima „iššaukti“ reiškinius, sutampančius su poltergeistu. Daiktai pakyla į orą, skrenda ir „drebiasi“ ant žemės netikėtose vietose; įsiplieskia liepsnos; vandens talpose atsiranda sūkuriai; susilanksto metaliniai daiktai arba jie įkaista iki baltumo, bet neperduoda karščio aplinkai ir t.t. Tokius tyrimus darė John Hutchison'as**), British Columbia, Kanada.
Tie reiškiniai nėra prognozuojami ir apsireiškia netikėtu metu. Savaitėmis gali nieko nevykti, o po to „užsikuria pirtis“. Panašu, kad „poltergeisto mašina“ bando save susinaikinti.

Taigi, priežastis elektromagnetiniai laukai. Tačiau kaip jie tai sukelia? Kaip jie paveikia nemetalinius daiktus? Gal EM laukai daiktų paviršiuje esančiuose atomuose sukuria nepastovią erdvės-laiko būseną? Ir iš giluminių sub-atominių lygių prasiveržia kai kurie energijos srautai?

Stebėjimai rodo, kad yra keturi daiktų skriejimo trajektorijų tipai. Visi jie prasideda spiraliniu judesiu:

Kilpa, kai daiktai palyginti lėtai pakyla, skrieja ratu, o po to krenta;
Balistika, kai daiktai pajuda staiga ir dideliu greičiu rėžiasi į kliūtį;
Daiktus veikia pastovi keliamoji jėga;
Daiktai kyla aukštyn, plevena ir net kažkuriam laikui „sustingsta“ ore.

Skraido iš įvairių medžiagų pagaminti daiktai: geležiniai, variniai, aliuminio, keramikos, plastiko, mediniai ir t.t. Jų trajektorijai poveikį teturi jų forma.

Daiktus veikia didelės jėgos. Sunkūs daiktai gali būti sviedžiami milžiniška jėga, o metalo deformacijos rodo, tarsi jie būtų paveikti net 5000oC ir aukštesnės temperatūros. Kartais pakinta net ir daiktų medžiaginė sudėtis (pvz., geležyje atsiranda kitų metalų priemaišos)…

Oi, kas ten bilda mano palėpėje!?..


Poltergeisto siautėjimas

Kubric. Star Child

Southaven'o miestelio Missisipės valstijoje Tulane kelias garsus tuo, kad veda į Elvie Presley didingus namus. 9169-as namas 1979 m. kovo mėnesį tapo poltergeisto siautėjimovieta.

Kovo 31 d. d. 54 m. amžiaus Berta Gross, gyvenusi su vaikais nuo 13 iki 24 m. amžiaus, žiūrėjo TV. Staiga juos užpuolė skraidantys vabzdžiai. Išsivinėta pagalvėlė nuo sofos nuskriejo 8 pėdas link priešingos sienos. Trūko anglimi kūrenamas židinys. Juodai balto vaizdo TV nuo spintelės nukrito ant žemės. Staliuko stalčiai atsidarė ir jų turinys iškrito ant grindų. Skraidė teniso kamuoliukai. Nedegtos plytos gabalas, kuriuo buvo užtaisyta anga prie krosnies aitrūko ir nusklendė per kambarį.

Keisti dalykai truko iki 23:30. Šaldytuvas pasisuko 90 laipsnių kampu, virtuvės kėdės, stalai, rakandai, cukrinė ir spageti padažo indas judėjo.

De Soto apygardos šerifo pagalbininkas skraidančius daiktus stebėjo sekmadienį, 1979 m. balandžio 1 d. Jis nusprendė, kad ne valdžios organų reikalas tai tramdyti. Winbush'as irgi matė keistus dalykus. Ant virtuvės stalo atitirpimui padėtas viščiukas nudribo žemėn. Kiti skraidę daiktai: Gross 8 1/2 dydžio darbiniai batai, mėsininko peilis, žibintas ir kt. daiktai iš prieangio.

58 m. amžiaus Gilbert Hines'as, gyvenęs netoliese, sekmadienį gėrė alaus skardinę, kai iš už kampo atskriejo pagalvė ir trenkėsi į koją.

Po 3 sav. Po trumpos pertraukos poltergeisto reiškiniai tebesitęsė. Balandžio 15 d. medžiu kūrenamas židinys sutrūko išbarstęs žarijas svetainėje. Šaldytuvas su šaldikliu judėjo visą naktį.

Kai šeima persikėlė kitur, reiškinys liovėsi - palikęs tyrinėtojus besikrapštančius pakaušius.

  • 1979 m. Memphis, Tenn. Commercial Appeal, 1979 m. balandžio 17 d.
  • Forte žurnalas, 1979 m. lapkričio numeris.

*) Čarlis Peidžas (Charles Grafton Page, 1812-1868) iš Salemo (Masačūsetso valst.) – amerikiečių inžinierius, chemijos profesorius (1844-49), gydytojas. Geras elektromagnetizmo žinojimas leido jam dirbti JAV Patentų biure (1842-1868) patentų tyrėju. 5-me 19 a. dešimtm. jis sukūrė tai, ką vadino Axial engine, ir jos pagrindu pagamino bei išbandė pirmąjį elektrinį lokomotyvą.
Jis eksperimentavo su ritėmis ir nustatė, kad išjungiant srovę gaunamas elektros šuolis. Jį siūlė panaudoti elektroterapijai. Kartu jis sukūrė pirmą elektros jungiklį. 1837 m. jis atrado, kad geležinis virbas, staigiai įmagnetinamas ar išmagnetinamas, skleidžia garsus. Šį reiškinį jis pavadino „Galvanine muzika“. 1846 m. M. Fromentas iš Paryžiaus pademonstravo įtaisą, leidusį analizuoti Peidžo efekto skleidžiamus garsus. Visa tai vėliau buvo panaudota kuriant telefoną.
Gerai susipažinęs su pilvakalbyste, jis aiškinosi spiritualistų pasirodymus, ir parašė knygą (Psychomancy: spirit-rappings and table-tippings exposed, 1853), atskleidžiančią įvairius jų naudojamus apgaulės būdus.

**) Džonas Hatčisonas (John Hutchison, g. m.) – Kanados išradėjas, žinomas Hatčisono efektu, alternatyvios energijos įtaisais, gyvenimo pratęsimo projektais ir pan. Buvo dažnas TV ir radijo laidų dalyvis. Jis buvo savamokslis elektronikos entuziastas, eksperimentavęs su aukštomis įtampomis ir Tesla ritėmis. Atrodo, 8-o dešimtm. pabaigoje savo „laboratorijoje“, pilnoje prietaisų, ėmė pastebėti poltergeisto požymius. Tad 9-e dešimtm. sukūrė „mašiną“, demonstruojančią į poltergeistą panašią veiklą – priverčiančią judėti, levituoti, persitvarkyti daiktus veikiant magnetiniams ir elektriniams laukams. Anomalūs reiškiniai atsirasdavo netikėtai (neplanuotai), plieniniai daiktai įkaisdavo, pasirodydavo plazmos rutuliukai ar spalvotos švytinčios dėmės... Žinia apie tai paplito ir „Hatčisono efektas“ imtas tyrinėti; ko gero, geriausiai tai atliko profesionalus inžinierius George Hathaway, atkartojęs efektus savo laboratorijoje.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Gyvosios ugnys
Doppelganger efektas
Prisilietimo elektra
Botino - žvitrioji akis
Keisti garsai danguje
Dievų ir žmonių akys
Pilvakalbystės stebuklai
Klaidžiojančių sielų šventė
Tikrieji Žemės astronautai
Oda teskiria kūną ir dvasią
Menas matyti tolimą praeitį
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
Žvaigždžių sporos, žvaigždžių vaikai
Tie prakeikti nematomi dalykai
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Ar visa gyvybė Visatoje panaši?
Menas matyti tolimą praeitį
Keistai pažįstama, Deja vu
Lunatizmas ir pilnatis
Skraidantys šventieji
Žvalgantis po dangų
Įvairios trumpos žinutės
Stebuklingas grybas
Paslaptingi dingimai
Slibinai-gundytojai
Juodasis riteris
Sielos klajonės

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis