Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Įvairios nuoskilos...  

Žvaigždžių sporos

Skaitykite: Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai 

Žvaigždžių sporos - tai kitų planetų, žvaigždžių, galaktikų implantai. Žvaigždžių sporos gyvena mūsų Žemėje ir niekuo nesiskiria nuo kitų žmoniu - nei mintimis, nei jausmais, nei praeities prisiminimais. Tik, kai ateina laikas, jie „pabunda“ ir sužino, kad yra atsiųsti iš kitų pasaulių atlikti MISIJĄ Žemėje. Iki tol jie nieko neprisimena apie savo kilmę, praeitį ir tikslą - tol, kol jų "nepažadina" užkoduoti genai. Pabudimas gali būti ramus ir laipsniškas, bet gali būti dramatiškas su tragiškomis pasekmėmis. Atmintis atsistato (ne visiems pilnai]; ir jie pradeda vykdyti savo misiją. Jų ryšys su Aukštesniuoju Savipačiu sustiprėja. Jie per trumpą laiką sugeba pasiekti "dvasinį" pažinimą (kuriam Žemės gyventojui prireiktų kelių gyvenimų). Ir jiems žvaigždėlaiviai, tarpgalaktinės kelionės, įvairūs psichiniai reiškiniai ir kitos gyvybės formos yra savaime suprantamas dalykas.

Jų nėra daug Žemėje, o jų misijos skirtingos (ir didingos). Jie šliejasi prie šviesaus proto žmonių padėdami jiems prisiliesti prie Motinos Žemės. Jos taip pat yra aukštesniųjų matavimų sąveikos taškai su mūsų fizikiniu pasauliu.

Šie asmenys yra susirūpinę tuo, kad jaučia, kad gali būti kilę iš kitų pasaulių. Jie patiria vienatvės jausmą, jausdamiesi svetimi šioje Žemėje. Jie mano, kad mūsų visuomenės normos yra niekam tikusios ir nepriimtinos. Mūsų planeta negali išlikti be Dieviškojo įsiveržimo - Žvaigždžių sporos atveria jam kelią…

„Pabudę“ Žvaigždžių sargai (jie yra visose gyvenamose planetose) suvokia, kad skiriasi nuo kitų žmonių. Kiekvienas jų turi ypatingą genetinį kodą. „Svetimoji“ materija sugeba priimti reikiamą „šviesos“ kiekį, tad jų kūnai jaučia „sunkumą“ arba yra „išsipūtę“, nors tokie iš tikro ir nėra.

Dėl savo kilmės ypatumų, jų jutimai irgi kiek skiriasi - jie jautresni Saulės ir mėnulio šviesai, o ir fluorescencinis apšvietimas erzina. Būdami kitokie jie jaučia susvetimėjimą, poreikį maisto pakeitimui, keisti mąstymą ir išvaizdą.

Visi jie užkoduoti „prabusti“ tam tikru „laiko periodu“ pagal požymius apie pasikeitimus planetoje.

Papildomai skaitykite: Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai 

Pilkieji šešėliai šešėlis

etrukus bus baigtas žmonių Genų fondas, suskaičiuoti visi neuronai ir pradėti klonuoti žmonės. Netruks prabėgti laikas ir į kitą kūną bus perkeliama ir sąmonė (atmintis). Visos tam reikalingos prielaidos jau egzistuoja (skaitykite Siurbite tiesiai į smegenis).

Lieka neišaiškintas dalykas - sielos sąryšis su kūnu. Sąmonę bus galima perkelti į kitą kūną (o gal - ir į kompiuterį). Bet ar tai apims dvasią/sielą, čakras ir pan.?

Ar mūsų ateitis - turėti bedvases savo pačių kopijas, kurie bus mūsų Pilkieji šešėliai . Tai gali nutikti jau per ateinantį šimtmetį. Ir kas atsitiks su mūsų civilizacija, jei "tikrieji" žmonės išnyks, o liks tik Pilkieji? Ar jie nepajus, kad jiems trūksta vieno dalyko - sielos (dvasios), kurios negalės niekursurasti?

Tačiau, kai jie išvys technologijas tiek, kad bus pajėgūs sukurti Nlaiko mašinas - ar nepasuks jie [Pilkieji] jų atgal į XX amžių - ieškodami savo "prarastojo Aš"?

Prognozės:

  • Tarpžvaigždinės kelionės - nuo 2030-ųjų (Yoda projektas);
  • Robotų kolonijos;
  • Tarpgalaktinis Internet ryšys;
  • Saulės spindulių, lazerių ar antimaterijos stumiami erdvėlaiviai….

„Tethen Unlimited“ tiria galimybes nutiesti kabelį nuo Žemės iki Mėnulio (kelionėms į ten ir atgal atpiginti)….

Kosmoso „užkariavimo“ etapų prognozės:
Mėnulyje ir Marse atsiras bazės, bus imti eksploatuoti asteroidai, per nuotolinį ryšį valdant robotus;
Genetiškai modifikuoti žmonės (faberiai) įsikurs tolimųjų Saulės sistemos planetų palydovuose; iš ten atgabenus ledo bus galima apgyvendinti Marsą;
Už 550 a.v. bus įrengta mokslinė stotis; joje dirbs faberiai;
Faberiai pasieks artimiausias žvaigždes; naudodami reversinę genų inžineriją jie atkurs žmones;

[ Faberiai aprašyti Briano Stablefordo*) ir Davido Lanfordo „Trečiasis tūkstantmetis“ – tai gyventi kosmose pritaikyti žmonės, įgavę daug naujų savybių ]

Bus pasiektos tolimos žvaigždės; kelionės per ilgos ir faberiams, tad informacija apie žmones bus surašoma į kompiuterius, iš kurios juos atkurs robotai;
Robotai pasieks galaktikos centrą...

Suskaičiuojami mikrobai

NASA mokslininkai programuoja superkompiuterį, kad jo bazė 2000-ųjų pabaigoje apimtų visas įmanomas Žemės mikrobų formas. Tada ją bus galima panaudoti ateinančio dešimtmečio planuojamų 10-yje skrydžių į Marsą (pradedant 2005-ais). Jų metu marsaeigiai turėtų „skaldyti“ akmenis. Mikroskopai skenuotų naujai atidengtus paviršius, o kompiuteris tikrintų, ar ten nėra objektų, kurie gali reikšti gyvybės formą. Tai būtų tarsi el. pašto filtras, leidžiantis iš el. pašto gausos automatiškai atrinkti tik svarbias žinutes. Manoma, kad kuriamos sistemos efektyvumas šiuo metu yra 90%.

Skylė erdvėje

Astronomai Paukščių take yra nustatę plačią sritį, kurioje nėra jokių žvaigždžių. Tokį reginį sukelia dujų ir dulkių debesis. Kadangi iki jo nėra jokių žvaigždžių, rodo, kad jis yra netoli Saulės sistemos. Jis pavadintas Barnard 68 ir įtrauktas į dangaus objektų sąrašą 1919-ais. Jo skersmuo yra 7 šviesos mėnesiai ir jis yra už 500 švm. link Pietų pusrutulio Gyvatnešio žvaigždyno.

Barnard 68 - platus (0,4 švm.) tamsusis ūkas Gyvatnešio žvaigždyne, esantis už 410 švm. Nepaisant jo dydžio, jo masė tėra dukart didesnė už Saulės – tad jis ir labai išsisklaidęs, ir labai šaltas (apie 16oK). Viena neįprasta jo savybe yra vibracija 250 tūkst. m. periodu – spėjama, kad ją yra sukėlusi supernovos smūgio banga.

Nors ūkas neskaidrus regimai šviesai, VLT teleskopas infraraudonųjų spindulių diapazone už jo įžvelgė apie 3700 žvaigždžių. Tad šviesos sugėrimo laipsnis jame leido išsiaiškinti dulkių pasiskirstymą jame. O tam, kad iš ūko susidarytų žvaigždė, reikia, kad ilgą laiką jo dalelių gravitacija viršytų dujų slėgį. Tai, kad Barnard 68 turi aiškius kraštus ir sprendžiant iš kitų jo ypatybių, galima spėti, kad žvaigždės susidarymas iš jo įmanomas po 200 tūkst. m.

Kartais Barnard 68 supainioja su Didžiąja tuštuma Jaučiaganio žvaigždyne, tačiau jų prigimtis visai kitokia. Jaučiaganio tuštuma yra sritis, kurioje yra neįprastai mažai galaktikų – tačiau pasitaiko, kad jos iliustracijai panaudoja Barnard 68 vaizdą.

Šie „tamsūs gumuliukai“ yra šalčiausi Visatos dariniai. Jų viduje temperatūra tesiekia -262oC (t.y. tik +10oK virš absoliutaus nulio). Manoma, kad būtent juose gimsta naujos žvaigždės ir planetos. Tik vis dar neaišku, kaip toks debesis pradeda trauktis.

Papildomai skaitykite: Gyvatnešio žvaigždynas
Nuo šičia link begalybės
Bermudų trikampis

Energijos šaltiniai

Netoli Titikaka ežero ir Tiahuanaco „Saulės vartų“ (prie Puno) yra tarpdimensinės Durys (arba Įėjimas) į Visatos universaliosios energijos „šaltinius“. Įėjimas pro šiuos Vartus priklauso nuo žmogaus „apšviestumo“, kai šis padeda savo „galios“ ranką ant „daviklio“ šalia Įėjimo. Nepasiekę reikiamo Žinojimo lygio nėra įleidžiami.

Papildomai skaitykite: Paskutinių inkų pranašystė 
 

Gyvieji vandenys

Tai buvo Senoji Atlantida, nes bus dar ir Naujoji, kuriai dar tik lemta nuskęsti. Kai to Didžiojo Žemyno šviesa išnyko, Širdies Čakra grįžo į Žemės gelmes, kur laukia naujo meto, kai vėl bus pažadinta.

Žemės gelmėje yra milžiniški vandens kiekiai bei Skystoji Alchemijos šviesa - transmutacijos energija vieną medžiagą paverčianti kitomis.

Jie [vandenys] ten nuo Pasaulio Tvano laikų. Kai vandens masė viršijo kritinę, jie paniro po Žemės paviršiumi. Fiziniai vandenys taip pat turi senosios Atlantidos atominės energijos kruopelių. Susijungę [vandenys] pažadins vienas kitą ir taip bus išlaisvinti milžiniški energijos kiekiai. Susijungimo taškai: Bimini salos bei Bermudų trikampis.

Iš kur teka Golfo srovė?

Papildomai skaitykite: Baltieji vandenys: legendos ištakos
Gajos vaikai: Pano atgimimas 


*) Brajanas Steiblfordas (Brian Michael Stableford, g. 1948 m.) – britų fantastas (kartais vartojęs pseudonomą Brian Craig), vertėjas, kritikas, sociologas. Pirmas romanas „Saulės lopšys“ (1969) pasirodė iškart baigus Jorko un-tą. 1979 m. gavo daktaro laipsnį ir 9 m. dėstė sociologiją Redingo un-te. Paskelbė apie 70 romanų, o taip kelis kritikos darbus apie šiuolaikinę muziką (daugiausia apie gotikinį roką). Fantastiką kuria tiek mokslinės fantastikos, tiek kiber-fantastikos, tiek stimpanko, fentezi ir siaubo žanruose. Didžiausio pasisekimo sulaukė kūriniais apie vampyrus.
„Trečiasis tūkstantmetis“ (1985), parašytas kartu su D. Langfordu, pateikia žmonijos technologinį ir sociologinį vystymąsi iš 3000 m. perspektyvos. Jame numatyta asteroidų resursų gavyba, dirbtinio intelekto įsigalėjimas, žmogaus kūno modifikacijos, teraformingas, tarpžvaigždinė kolonizacija ir kontaktai su nežemiečiais.

Paruošė Cpt.Astera's advisor

Kodėl jų nėra?
Fermi paradoksas
Mano planeta artėja
Neutraliosios civilizacijos
Keistai pažįstama, Deja vu
Įvairios trumpos žinutės, 4
Į susitikimą su nežemiečiais
Nežemiško proto paieškų istorija
Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
JAV antigravitacinė eskadrilė
Nepaprastas durininko kūrinys
Nežemiški roko muzikos ryšiai
A. Huxley. Suvokimo durys
Menas matyti tolimą praeitį
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Kitų žvaigždžių planetos
Čenelingas ir rašymas
Fairwater paslaptis
Ateities vizijos
Mokslo naujienos
Pirmasis kraujas
NSO svetainė
Vartiklis

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English