Global Lithuanian Net:    san-taka station:
„Daiktas“ ir jo paaiškinimas  

Kas iš tikro vyko 1957 m. Lankašyro kaimelyje? Atrodo, kad Deividas Klarkas rado atsakymą neseniai išslaptintose Anglijos vyriausybės bylose.

Tai prasidėjo 10 val. giedrą ir šaltą 1957 m. vasario 15 d. vakarą, kai 19 m. amžiaus Gwynneth'ė Fitton ėjo namo neapšviestu kaimo keliu netoli Wardle kaimelio, esančio aukštai Pennine durpyne. Staiga jos dėmesį patraukė ryški šviesa, judanti tarp dviejų kalvų netoli kotedžo, kuriami ji gyveno. Kol ji stebėjo, šviesa pajudėjo link jos ir ji ji galėjo įžiūrėti apvalios formos objektą su kupolu viršuje. Po juo šviesa kaitaliojosi iš baltos į raudoną. „Daiktas“ pakibo stogo aukštyje – ir Gwynneth'ė nubėgo perspėti mamos, Dorotės, kuri, išvydusi objektą, sušuko: „O gerasis Dieve! Jie čia!“. Abiem moterims stebint, objektas tyliai pakabojo ir greitai išnyko virš durpyno.

Netrukus „Rochdale Observer" išspausdino Alan'o Fitzsimmons'o (1935-2005) straipsnį, pabrėždami Fitton'ų išgąstį. Atsirado ir daugiau liudininkų, mačiusių tą objektą. „Nė vienas jų anksčiau netikėjo 'skraidančiomis lėkštėmis, tačiau pamačius tokį keistą reginį, jų netikėjimas buvo gerokai susilpnintas'“, rašoma straipsnyje.

Nors tai buvo ir gana įprastas NSO stebėjimas, jis tapo plačių aptarimų tema ir atėjo iki vyriausybės. Tony Leaver Parlamente pareikalavo, kad Oro pajėgų ministerija atsakytų, ar nėra vykdžiusi į skraidančias lėkštes panašių aparatų skraidymų. Ministras atsakė, kad aparatas kilęs ne išorinėje erdvėje, o Rochdale skalbykloje. Atseit, tai du maži balionai, kuriuos paleido mechanikas Neil'as Robinson'as, bandydamas sukurti mažą radiju valdomą orlaivį. Perskaitęs straipsnį, 35 m. amžiaus radijo mėgėjas Robinson'as prisipažino policijai, kad vandeniliu pripildė 5 balionus, pirktus už 5 pensus, ir leido juos nuošaliose vietose. Bet jis pridūrė, kad vienintelė šviesa juose buvo maža, baterija maitinama, lemputė.

Tačiau „Rochdale Observer“ nepatikėjo, nes nebuvo aišku, kaip Robinson'as pasigamino vandenilį. Tokio baliono maksimalus skersmuo tėra tik 30 cm. Ir kaip tokia maža lemputė galėjo atrodyti ryškesnė už automobilio šviesas. Reikalas dar labiau susipainiojo, kai durpyne buvo rastos nuolaužos. Viena jų buvo sidabro spalvos cilindras, atrodęs tarsi būtų oro tyrimų baliono transmiterio dalis. Du berniukai, žaidę durpyne, rado kitas nuolaužas, tarp kurių buvo aliuminio strypai, vieliniai tinkleliai ir parašiutas.

Tada Tony pareikalavo iš ministerijos pilno tyrimo. 1957 m. balandį tirti buvo pasiųstas DDI (skyriaus, atsakingo už NSO) žvalgybos karininkas. Jis apklausė penkis liudinikus, kuries liepė apie jo vizitą niekam nepasakoti. Jis aplankė ir Robinsn'ą bei išnagrinėjo oro tyrimų duomenis, kad nustatytų, koks tądien buvo vėjas. Gegužės mėnesį ministras atsakė MP, kad ir toliau mano, kad tai buvo Robinson'o balionai, bet pridūrė, kad „supranta, kad ponia Fitton, geriausiai mačiusi reiškinį, turi kitą nuomonę ir gerbia jos požiūrį į tai“.

 
 
 
Road near Wardle
Kelias prie Wardle
 
Article copy

Bet... po dviejų dešimtmečių „Rochdale Observer“ žurnalistas atskleidė, kaip smarkiai jo straipsnis supykdė vyriausybę. Atvykę aukšti Gynybos ministerijos pareigūnas surinko laikraščio darbuotojus, perskaitė jiems Vyriausybinių paslapčių aktą ir liepė baigti pranešimus apie keistus dalykus. Alan'as Fitzsimmons'as svečius apibūdino kaip „vyrus juodais drabužiais“.

Iš tikro, Britų vyriausybė nuo pat Pirmojo pasaulinio karo turėjo D-perspėjimus spaudai, kad tam tikra informacija neskelbtina. Bet D-perspėjimai buvo neprivalomi, o tik patariamojo pobūdžio. Įtraukimas į Vyriausybinių paslapčių aktą buvo retas ir reikalavo patvirtinimo aukščiausiu lygiu.

Okeanologijos instituto prof. G. Barenblatas1) ir dir. A. Moninas2) iškėlė teoriją, pagal kurią „lėkštės formos dariniai“ – savotiško oro „vilkeliai“, galintys būti spąstais aerozoliams. Gal iš tikro oro vilkelis ir yra tas „katilas, kur gamta maišo taksiško poveikio mišinius, kurie gali tapti nelaimių priežastimi Bermudų trikampyje“? O gal tokiame vilkelyje susidaro sprogimo, kaip Tunguskos atveju, grėsmė.

Prof. Michailas Dmitrijevas (iš A.N. Sysino vardo Bendrosios ir komunalinės higienos inst-to) NSO reiškinius aiškino tuo, kad įvairiose atmosferos zonose susikaupia medžiagų, galinčių pradėti chemines reakcijas, kurias skatinti gali Saulės bei kosminiai spinduliai, įprastiniai žaibai, žmonių veiklos išskirti aerozoliai... Priklausomai nuo proceso pobūdžio, tie natūralūs dariniai gali elgtis skirtingai: tai pakibti vietoje, tai „persekioti“ lėktuvą ar, tarsi fugasai, staigiai šokčioti. Kartais dažnai stebimas ir medžiagos švytėjimas – chemiliuminescencija. Jei tokių darinių energija nedidelė, žmogus gali jų ir nepastebėti - ir tik radarų ekranuose pasirodo netikėti „žybsniai“. Tačiau energijos sankaupos gali būti kolosalios – o tai jau gresia katastrofomis.

O laikraštis be reikalo nepatikėjo Robinson'o prisipažinimu. Jo giminaitis Geoff'as Butterworth'as jį apibūdina kaip gabų inžinierių, karo metu tarnavusį Karališkose oro pajėgose. Be to jis mėgo juokauti ir buvo susižavėjęs filmais apie ateivių užpuolimus. Ir jis nemanė, kad Robinson'as paleido 5 pensų vertės balionus. Iš tikro tai buvo jo turėtas oro tyrimų balionas.

Anot Ivan'o Corlett'o, Robinson'as sumanė apgaulę kartu su jo tėvu. Jis prisimena važiavęs dideliu furgonu, kuriamo buvo tas „Daiktas“. Jam liepė likti viduje, o jie jį paleido virš durpyno. Ivan'o tėvas supanikavo, kai įsikišo policija ir nuėjo prisipažinti.

Oro pajėgų ministerijai abejonių, skirtingai nuo visuomenės, nebuvo. „Wardle šmėkla“ pateko į DDI išaiškintų NSO sąrašą kategorijoje „Privatūs bandymai“.


Vieno atvejo paaiškinimas  

2001 m. vasario 16 d. 14:00 Kalamoje (Čilė) dideliame aukštyje pastebėtas iš rytų į vakarus 100-200 km greičiu skriejantis NSO, kuris stebėtas apie 30 min. Apie tai pranešė aerodromo skrydžių valdymo dispečeriai bei tuo metu ten skraidę pilotai. Faktas buvo paviešintas TV ir sukėlė visuomenės susidomėjimą.
CEFAA atliko tyrimus ir yra įsitikinusi, kad tai Montgolfiere balionas, kurį Prancūzija kartu su Brazilija naudojo viršutinių atmosferos sluoksnių tyrimams. Jis buvo 40 tūkst. m3 tūrio, orą dieną įšildydavo Saulės spinduliai, o naktį – infraraudonieji spinduliai nuo Žemės. Balionas vasario 15 d. paleistas iš Brazilijos šiaurėje esančio Bauru. Jo trajektorija gauta iš prancūzų ir su ja bendradarbiaujančios brazilų agentūrų.

Ar mes zoologijos sode?

Vis dar populiari nuomonė, kad nežemiečiai jau senai aptiko mus ir mes gyvename griežtai jų prižiūrimi – savotiškame „kosminiame zoologijos sode“. Neseniai ši tema buvo aptarinėjama net „Wired“ žurnale, labai mėgiamame „fizikų“ (apibendrinta prasme). Štai anot Nilo Degraso Taisono3), mes esam „narve“, iš kurio negalime ištrūkti, o kad „žvėreliai“ nemirtų iš nuobodulio, tai juos dar ir palinksmina. Mes nerūpestingai gyvename nenutuokdami apie tikrąsias sąlygas. Skaidrus narvas, supantis mūsų planetą, mums, kuriantiems „scholastinę teoriją apie žvaigždes“, atrodo esąs tikruoju langu į pasaulį.

Ir net jei taip nėra šiuo metu, tai kada nors tai neišvengiamai nutiks dėl mūsų didėjančio aktyvumo kosmose. Mus, tarsi laukinius žvėris iš miško, įkiš į zoologijos sodą. Ir I. Maskas kažkaip kartą pareiškė, kad tėra „vienas šansas iš milijardo“, kad nesame kokio nors kompiuterinio žaidimo, kurį žaidžia velniai žino kas, personažai. „Virtuali realybė būtinai taps mūsų ateitimi“.

METI (Messaging To Extraterrestial Intelligence) 2019 m. kovo 18 d. surengė seminarą Paryžiuje, Mokslo ir Industrijos muziejuje La Villette parke. Seminaras skirtas Fermi paradokso aptarimui dėmesį sutelkiant Zoologijos sodo hipotezei (ar pastebėtume, jei zebras zoologijos sode mums pabelstų kanopą seką iš pirminį skaičių). Tokius seminarus METI reguliariai rengia nuo pat 2016 m.


1) Grigorijus Barenblatas (1927-2018) - tarybinis matematikas; dirbo Rusijos MA P. Širšovo vardo Okeanologijos inst-te (nuo 1975 m.), buvo Kalifornijos un-to Berklyje prof. (1997-2012). Pagrindinės darbų sritys: hidrodinamika, deformuojamo kieto kūno mechanika, taikomoji matematika.

2) Andrejus Moninas (1921-2007) – rusų fizikas, matematikas, okeonografas, prisidėjęs prie turbulencijos statistinės teorijos ir atmosferos fizikos vystymo. Buvo P. Širšovo vardo Okeanologijos instituto direktoriumi (1965-1987). Pagrindinė tyrimų sritis – geofizinė hidrodinamika; įkūrė šios srities mokyklą. Organizavo eksperimentinius vandenynų tyrinėjimus; atliko skaitmeninius Žemės ir Veneros atmosferų modeliavimus. Jo vardas suteiktas Monino-Obuchovo panašumo teorijai.

3) Neilas Degrasas Taisonas (Neil deGrasse Tyson, g. 1958 m.) - JAV astrofizikas, rašytojas, TV laidų vedėjas, mokslo populiarintojas, Haideno planetariumo vadovas (nuo 1996 m.). Nuo 1994 m. rašo mokslo popularinimo knygas. 1995-2005 m. vedė rubriką „Visata“ „Natural History“ žurnale, bendradarbiavo su „Star Date“ žurnalu. Kritikuoja stygų teoriją, laikydamas, kad ji pernelyg remiasi matematiniais metodais. Pasisakė prieš Plutono laikymą planeta. Yra vynų žinovas ir turi puikią vynų kolekciją.

Papildomai skaitykite:
Fū naikintuvai
Roswello avarija
Marsiečio kapas
Juodasis riteris
NSO prigimtis moksliškai
Eksperimentai su gyvūnais
Žmonių rasės tyrinėjimas
Paleovizitai: idėjos istorija
NSO „apsėdimas“ Puerto Rike
Erdvės ir laiko iškreivinimai
Akmenuotosios Tunguskos pilys
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"
NSO: Branduolinių ir kosminių programų kontrolė
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?
Utsure Bune: liudijimas apie NSO Japonijoje
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Anomalios zonos Baltijos jūroje
Kam turime rengtis?
NSO tyrinėjimai JAV
Pradingstantis gruntas
Stalinas ir NSO
Pelikanai apgavo pilotą?
Ar NSO nėra sukurti žmogaus?
Ummitų laiškai ir kultas
Milžinai iš erdvės
Senovės astronautai
Paragvajaus vikingai
Glozelio požemis

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis