Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Londono bokšto krankliai    

„Jei išnyks ar išskris Londono bokšto krankliai, Karūna kris ir Britanija kartu su ja“. Ravens bite. London Tower Ravens

Prie Vidinės gynybinės sienos ženklas skelbia: "Atsargiai: Krankliai kerta!"

Londono bokšto1) siena (13 a.) supo uždarą sritį, kadaise skirtą karališkajai šeimai ir rūmų kilmingiesiems. Apsauginė siena žioji skylėmis, kadaise naudotomis kaip ambrazūros šaudymui iš lankų. Ir būtent už šios vaiduokliškos sienos savo lizdus suka bjaurūs krankliai. Kranklių pamėgta vieta yra Žaliasis bokštas2), buvusi karalių galvų nukirsdinimo vieta. Čia 1536 m. buvo nukirsta galva Anne Boleyn3). Kai budelis paėmė nukirstą galvą ir iškėlė, kurį laiką akys ir lūpos tebejudėjo. Pasakojama, kad jos melsva begalvė šmėkla vis dar vaidenasi šiose vietose.

Tradiciškai krankliai laikomi pranašiškais paukščiais ir siejami su bausmių vietomis ir kapinėmis.
Kranklių narvai yra visai greta Kruvinojo bokšto4). 1483 m. Mažieji princai (12 m. amžiaus karalius Edvardas V ir jo 9 m. amžiaus brolis Jorko kunigaikštis Ričardas) buvo uždaryti Kruvinajame bokšte ir po to išnyko iš istorijos – daugelis mano, kad jie buvo žiauriai nužudyti. 1647 m. darbininkai, ardydami laiptus, rado dviejų vaikų skeletus. Taigi, po bokštą klajoja ir Mažųjų princų šmėklos bei girdisi jų verkimas.

Bokšte 13-ai metų buvo įkalintas ir seras Walter Raleigh, kol galiausiai jo galva irgi sulaukė kirvio. Ir jo šmėkla dabar tyliai praplaukia per kambarius. Kartais sakoma, kad po vidurnakčio jaučiamas netgi kepamos jautienos kvapas prie Baltojo bokšto. Sakoma, kad pasirodžius vaiduokliais, krankliai būna neramūs ir netupia. Šekspyro „Ričardo III“ motyvais 1962 m. susuktas siaubo filmas „Londono bokštas“.

Įdomių pranašavimų apie kranklius ištakos siekia „Linksmąjį monarchą“ Čarlį II (1660-1685). 1675 m. birželio 22 d. karalius Londono bokšte įrengė Karališkąją observatoriją – Baltojo bokšto šiaurės rytų bokštelyje. Astronomas John Flamsteed'as (1646-1719) atseit pasiskundė karaliui, kad paukščiai trukdo stebėti dangų. Karalius įsakė išnaikinti kranklius, tačiau buvo įspėtas pranašautojo: „Jei krankliai paliks Bokštą. Baltasis bokštas sugrius ir didelė nelaimė užklups karalystę“. Yra kelios šios legendos versijos, tačiau visose pranašaujama baisi nelaimė, krankliams palikus bokštą. Išgirdęs tokią pranašystę, karalius nurodė, kad bokšte būtų visąlaik laikomi bent 6 krankliai. Dabar paukščių sparnai pakirpti, todėl jie negali išskristi.

O kaip pavyzdį, kai iš pilies bokšto išvyti krankliai „atnešė“ nelaimę, paimkime nelaimingo likimo Hapsburgų dinastiją. Jie valdė Šventąją Romos imperiją (962-1806) ir turėjo Šventąją ietį. Senais laikais jų tėvonijos pilies bokšte lizdus suko daugybė kranklių, tačiau vieną dieną London Tower Raven jie buvo negailestingai sunaikinti. Tai buvo Hapsburbų prakeiksmo pradžia – juos pradėjo persekioti antgamtiški krankliai, Turnfalken, kurių kiekvienas pasirodymas buvo bloga lemiančiu ženklu. Daugybę kartų juos matė sukant ratus Vienoje virš Schonbrunn ir Hofburg rūmų. Tvirtinama, kad jie sklandė ir kranksėjo Paryžiuje, kai buvo giljotinuota Marija Antuanetė, bei Meksikoje, kai buvo nušautas imperatorius Maksimilianas, bei Mayerlinge, kai nusižudė princas Rudolfas su mylimąja kunigaikštyte Marija Vetsera (nos kai kas sako, kad jie buvo nužudyti), o taip pat Sarajeve, kai buvo nužudytas arkikunigaikštis Ferninandas – įvykis, po kurio prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.

Yra ir daugybė kitų legendų, prietarų ir padavimų apie kranklius. Anot Cordish pasakojimų, karaliaus Artūro dvasia įsikūnijo krankliuose, - ir todėl laikoma, kad žudyti kranklius yra nepriimtina. Labai senas prietaras sako, kad jei visi krankliai paliks mišką, neišvengiamai ateis nelaimė. "Mabinogione" užrašyta legenda teigia, kad po milžino karaliaus Brano Palaimintojo ("bran" velsiečių kalba reiškia "kranklys") mirties, jo galva buvo nukirsta ir palaidota Londone "Baltojoje kalvoje" (paprastai tapatinamoje su Bokšto kalva), "veidu į Prancūziją". Ši palaidojimo vieta žinoma Velso Triadoje kaip vienas iš Galingųjų salos Trijų laimingų slaptaviečių. Tol, kol Brano galva bus ten, Britanija bus saugi. Tikriausiai visos tos senesnės legendos padėjo susiformuoti Londono bokšto legendai apie kranklius.

Teigiama, kad krankliai Londono bokšte buvo nuo 13 a. ir beveik 400 m. jie saugoti karaliaus dekretu. Vienok istorikas Geoff Parnell peržiūrėjo istorinius dokumentus ir nerado paminėtų kranklių anksčiau nei 1895 m. žurnalo "The Animal World straipsnyje". Edith Hawthorn mini katiną, nukankintą kranklių. Bokšte apie 600 m. buvo laikomas žvėrynas, kol jis netapo Londono Zoologijos sodo pagrindu. Ten gyveno vanagai, liūtai, leopardai, beždžionės ir net šiaurės lokys, tačiau neužsimenama apie kranklius. G. Parnell spėja, kad kelis kranklius Bokštui bus padovanojęs trečiasis Dunraveno grafas (1812-71), archeologas ir antikvaras, kurį žavėjo keltų mitai apie kranklius ir kuris į šeimos herbą įtraukė kranklius. Kai kurie mano, kad krankliai yra iš Viktorijos laikotarpio, tačiau tai nėra tikra.

Šiuo metu krankliai yra saugoma rūšis Britanijoje. Bokšto kranklius prižiūri Varnininkas (Ravenmaster), - šiuo metu juo yra buvęs seržantas-majoras Derrick Coyle, dirbantis bokšte jau 20 m (pilnu etatu – paskutinius 6 m.). Jo rankos nusėtos randų – aštrių kranklių snapų įrodymas. Krankliai maitinami likučiais iš virtuvės, kartais triušiu ar žuvusiais ant kelio Raven master. London Tower Ravens gyvūnais, kuriuos randa Varnininkas. Krankliai-broliai, Odinas ir TToras mėgdžiojo Varnininko balsą, tik gaila, kad jiedu nugaišo 2003 m.

Buvo pastebėta (nedažnai), kad kai būrio paukštis "išeina anapilin", paukščiai atlieka "laidotuvių" apeigas - 24 valandas kimiai kranksint. Varnininkas negyvą paukštį palaidoja Kranklių kapinėse – išdžiūvusiame griovyje, esančiame netoli Vandens vartų ir Šv. Tomo bokšto. Ten yra specialus Kranklių memorialinis paminklas, kuriame išvardinti visi nuo 1956 m. mirę krankliai (įdomu, kad Anglijoje antkapiai kartais vadinami "kranklių akmenimis", ravenstones. Šv. Tomo bokštas dar vadinamas Išdavikų vartais, nes būtent pro šiuos vartus iš Vestminsterio būdavo atvedami kaliniai, kaltinami valstybės išdavimu. Bokštas pavadintas garbei sero Tomo Beketo, kurio šmėkla daužo pastato sienas su krucifiksu, garsiai skelbdama, kad jis pastatytas ne gero siekiant, o „londoniečių kenkimui ir žalai, mano broliai“.

Šiandien griežtai tebesilaikoma 6 privalomų kranklių dekreto. Jų vardai yra Hugine, Munin'a, Bran'as, Branwen'as, Gwyllum'as ir Cedric'as (Vikingų dievas Odinas turėjo du kranklius Huginn'ą ir Muninn'ą, kurie tupėjo ant jo pečių ir pranešdavo viską, ką matė ir išgirdo). Krankliai gyvena labai ilgai – seniausias jų buvo Jim Crow, sulaukęs 44.m. amžiaus (kaip bebūtų, yra viskis „Senasis kranklys“, Old Crow).

Va, tik JAV Jim Crow atrodo netinkamas vardas krankliui, nes tai žeminantis terminas apibūdinantis Juodį. Jim Crom įstatymų („juodųjų įstatymų“, nuo 1877 iki 20 a. 7 dešimtm. vidurio) era yra vienas gėdingiausių JAV laikotarpių – rasinės diskriminacijos, izoliavimo ir minios linčo teismų. „Jim Crow“ vardas kilęs iš keliaujančio artisto Thomas Dartmouth, baltojo aktoriaus, vieno pirmųjų užsidėjusių negro kaukę, kad imituotų tamsiaodžius, „Daddy“ Rice šou. Daddy Rice atlikdavo Jim Crow dainas ir šokius audringai pritariant Niujorko ir Londono publikai.

Antrojo pasaulinio karo metu vos nebuvo patikrinta pranašystė, nes Bokšte tebuvo likęs tik vienas kranklys Grip'as. Kiti krankliai žuvo per bombardavimus ar mirė nuo šoko. Iš tikro, kranklių narvai buvo pastatyti ant Pagrindinio sargybos bokšto (arba Karalienės Viktorijos valgyklos), vokiečių bombos sugriauto 1940 m. gruodžio 29 d., pamatų. 1944 m. Sargybos bokšto vidus buvo sugriautas ir atidengta Vidinę gynybinę sieną. Kai bokštas 1946 m. sausio 1 d. buvo atidarytas visuomenei, ten jau vėl buvo 6 krankliai.

Kranklių nuovokumas

Londono bokštas Apie kranklius pasakojama daugybė neįtikėtinų istorijų, tačiau vis tiek jie nepateikia šių nepaprastų paukščių sumanumo įrodymų. Jie susmulkina taukų gabalą, kad įstengtų nusinešti atskirus gabalus, kruopščiai susidėlioja sausainius, kad pakeltų visą krūvelę, du pyragėlius suima taip, kad nusineštų abudu, o klaidinimui daro netikras maisto slėptuves. Bet ar jie sąmoningai tai daro?! Nauji eksperimentai rodo, kad jie gali logiškai spręsti problemas ir kai kuriais atžvilgiais prilygsta ar net lenkia žmogbeždžiones...

Iki tol buvo tik vienas tai nuteikiantis bandymas. 1943 m. Otas Kėleris (Otto Koehler, 1889-1974) atliko bandymų seką, parodydamas, kaip 10 m. amžiaus kranklys Jakobas gali suskaičiuoti iki 7, kai maistas yra viename iš kelių uždengtų indelių, ant dangtelų turinčių skirtingą kiekį taškų.

„Proto“ turi ir kiti varniniai (varnos, kėkštai, šarkos, riešutinės). Pvz., riešutinės turi nepaprastą atmintį ir įsimena tūkstančius maisto slėptuvių (ko nesugebėtų ir dauguma žmonių!?). Naujosios Kaledonijos varnos (Corvus moneduloides) iš pandanų (pandanus, sraigtinė palmė ar pušis) lapų pasigamina įrankius vikšrų iš medienos plyšių ištraukimui.

Buvo atliktas ir toks bandymas: ant virvelės pakabintas maistas. Norėdamas jį pasiimti, kranklys turėjo snapu patraukti virvelę aukštyn, primygti koja, vėl patraukti, ir taip tol, kol maistas taps pasiekiamas. Keli paukščiai, gavę tokią užduotį, kelias minutes pradžioje nagrinėjo padėtį, o po to vienu kartu be klaidų atliko visą procesą. Tai rodo, kad jie naudojosi logika, nes tokių instinktų jie tiesiog negalėjo turėti, o už atlikimą jie nebuvo skatinami maistu.

Kranklių evoliucija rodo, kad jie vystėsi nuolat prisitaikydami prie trumpalaikių, pastoviai kintančių sąlygų. Jie yra opertunistinė rūšis, t.y. kažkiek maisto susimedžioja patys, tačiau daugiausia minta tuo, ką nugvelbia iš kitų. Vis tik plėšrūnai, kurių dėka jie gauna maisto, yra gana nenuspėjami ir gali būti pavojingi krankliams. Čia mokytis iš klaidų būtų mirtinai pavojinga. Plėšrūnų sumedžiotas grobis paprastai jų pačių ir suėdamas, todėl krankliai turi pripulti lesti anksti, dažnai dar ėdant pačiam žvėriui. Jie turi numatyti plėšrūno elgseną. Iš tikro paukščiai „treniruojasi“ dar būdami jauni: jie dažnai išbando stambesnių gyvūnų reakcijas, pvz., nusileisdami greta jų ar slapta įkirsdami jiems.

Lankstumo reikalauja ir kranklių tarpusavio konkurencija. Kranklių poros siekia užvaldyti maisto išteklius, o jauniklių ir neperinčių paukščių grupės surenka didesnį būrį ir drauge įveikia teritorijos gynėjus.

Kadangi maistas krankliui prieinamas tik trumpą laiką, tad verta maistą pirma nusitempti į atokesnę vietą ir sulesti vėliau. Jie, kaip ir visi varniniai, maistą slepia ateičiai ir gerai atsimena slėptuves. Tik krankliai, kitaip nuo kitų paukščių, atidžiai stebi ir varžovus ir įsimena ne tik savo, bet ir jų slėptuves. Jie savo atsargas išslapsto net kelių kilometrų plote.


1) Londono bokštas (Taueris) - ? istorinė tvirtovė Londono senamiesčio rytinėje dalyje, Temzės kairiajame (šiauriniame) krante. Greta Tauerio tilto. Dabar jame įrengtas muziejus.
Didįjį Tauerį 1078 m. pastatė Vilhelmas I, ėmęsis įtvirtinti Londoną. Kai jį nudažė baltai, jis gavo Baltojo bokšto pavadinimą. Vėliau buvo statomi kiti bokštai ir juosiamos sienos. Iki 17 a. čia buvo buvo viena karaliaus rezidencijų. Taueryje įvykdyta mirties bausmė daugybei Anglijos valstybės veikėjų.

2) Žaliasis bokštas - vieta Tauerio bokšto kieme, kur buvo įvykdyta mirties bausmė dviem karališkiems sutuoktiniams ir keletui kilmingųjų – tam, kad bausmės nebūtų viešos. Karalienė Viktorija tą vietą išgrindė granitu.
Viduramžiais Žaliasis bokštas naudotas laidojimams. Senuose Londono planuose toje vietoje pavaizduotas pastatas, o ir kasinėjimai rodo ten esant pastato likučius. Jis buvo sugriautas 1684 m. atstatytas 1685 m., tačiau greitai vėl pašalintas. Atrodo, kad jis naudotas sargybai. Mirties bausmės buvo atliekamas šio pastato viduje.

Kruvinasis bokštas 3) Ana Bolein (Anne Boleyn, apie 1501/1507-1536) - Anglijos karalienė (1533-1536), antroji karaliaus Henriko VIII žmona. Nesugebėjusi pagimdyti vyriškos lyties įpėdinio, apkaltinta kraujomaiša ir išdavyste. Nukirsdinta 1536 m.

4) Kruvinasis bokštas - vienas iš 21 bokšto, įeinančių į Londono Tauerio kompleksą, pastatytas apie pradėtas statyti prie Henriko III 1238-72 m., per pirmąją Tauerio modifikacijų bangą, kai buvo supiltas tvirtas pylimas, pirmasis pylimas ir pastatyti keli gynybiniai bokštai, naudojami ir gyvenimui. Kruvinasis bokštas yra pietinėje pusėje priešais Temzę, greta Veikfildo bokšto, buvusio karaliaus gyvenamąja vieta. Tai masyvus stačiakampis maždaug 6x8 m pastatas su plačiu praėjimu apačioje, kurį galima užtverti pakeliamomis sunkiomis grotomis (tas mechanizmas tebeveikia). Jo pagrindiniu statytoju buvo Henry de Reyns.

Bokštas, kaip ir daugelis tais laikais, naudotas kaip kalėjimas, kurio garsiausiu kaliniu buvo tyrinėtojas ir poetas Volteris Relis, dalyvavęs užkariaujant Ameriką ir joje varžęsis su ispanais. Tačiau mirties bausmė jam įvykdyta ne šiame bokšte.

Pradžioje vadintas Sodo bokštu dėl sodo, vėliau paversto aikšte paradams. Kodėl imtas vadinti Kruvinuoju, tiksliai nėra žinoma. Gal dėl Henrio Persio (1532-1585) savižudybės, tačiau labiau tikėtina dėl dviejų princų, Edvardo V ir Ričardo, tikėtino nužudymo jame. Dar gali būti ir dėl karaliaus Henriko VI (1421-1471), žuvusio šiame bokšte per Dviejų rožių karą.

Papildomai skaitykite:
Protingi šunys
Kijevo paslaptys
Paukščių lizdai
Doppelganger efektas
Druidiški pasivertimai
Botino - žvitrioji akis
Edgaras A. Poe: Varnas
Nauja dėl Stounhendžo
Niobė - suakmenėjusi deivė
Vorų pramotė pagrobė ugnį
K. Bepirštis. Varno klyksmas
Apie čerauninkes ir raganas
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
Spiritualizmo apžvalga: Mesmeras ir kt.
Nesė ir kiti: hipotezės ir realybė
Raganų medžiotojų generolas
Juodoji Nigerijos magija
Budistinis pragaras Tailande
Kinų antgamtinės būtybės
Drakonų ežeras Kinijoje
Pilvakalbystės stebuklai
Rajos - gyvūnų atradimas
Placebo - tikrai veikia!
Vašingtono kurmis
NSO numizmatikoje
Sielos klajonės
Ką nutyli būgnai?
Mutantų rytmetis
Airių elfai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis