Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Airių elfai  

Iraniečiai antgamtiškas būtybes esančias tarp dangaus ir žemės vadino Peris arba Ferouers (fėjomis) ir sukūrė daug nuostabių legendų apie Dukhtari Šah Perian, Fėjų karaliaus dukterį. Nuo jos grožio vyrai pamesdavo galvas, bet, kam buvo leista ją išvysti, tas mirdavo.

Visos tautos tikėjo paslaptingų būtybių, magiškai ir kitaip paveikiančių žmonių gyvenimus ir darbus, egzistavimu. Bet jos jas vaizdavo skirtingai priklausomai nuo socialinių įpročių ir aplinkos. Pvz., rusai tikėjo Ukrainos šmėkla, nuostabia mergina baltais drabužiais, pasitinkančia vienišus klajūnus snieguotose stepėse ir savo bučiniais užmigdančia amžinu miegu.

Skandinavijoje ledai trūkinėja nuo Toro kūjo smūgių, šerkšnas yra užšalusio milžino barzda, o kai Balderis, jų Saulės dievas, pradeda nuo vidurvasario mirti, jie uždega pušų šakas, kad nušviestų jų kelią į tamsą. O kai po žiemos solsticijos jis grįžta į viršutinį pasaulį, jie degina Kalėdinius rąstus ir kabina šviesas ant eglių, kad pašviestų jam kelią. Tos tradicijos kilusios iš senovės Saulės garbinimo, bet apie jas nežino deginantys Joninių laužus ir puošiantys Kalėdų eglutes.

Eterinių ar antgamtiškų būtybių pasirodymas Tibete laikomas įprastu reiškiniu. Rudyard Kipling'o kelionėje į Tibetą pastebėjo, kad vieno mažo nuošalaus kaimelio moterys dainuoja keistas lopšines kalba, kurios pačios nesupranta. Jos paaiškino, kad gretimose kalvose dažnai pasirodo vyras dainuojantis tą melodiją. R. Kiplingas užsirašė tuos keistus žodžius: „Dir hane marel-i-yementir. To weeree ala gee“. Vėliau jis juose atpažino senąją airių kalbą. Jų prasmė: „Jie kabina vyrus irgi moteris. Dėvėjimui žaliųjų žmogeliukų“.

Airijos Sidhe, fėjos ir elfai, tebeturėdami persiškų giminaičių bruožus, puikiai išreiškia airių prigimtį. Jie mėgsta muziką, šokius ir išdaigas. Nenori, kad kas kištųsi į jų papročius ir pramogas. Turi išvystytą teisingumo jausmą ir mėgsta malonius žodžius. Visos nuošalios vietos jų apgyvendintos. Kartais jie kaprizingi kaip vaikai ir keršija, jei kas trukdo jiems, žiūri, kaip jie šukuoja ilgus gelsvus plaukus saulės atokaitoje, šoka miškuose ar plaukioja ežeruose. Visų, kas prisiartina per arti ar pernelyg smalsauja gamtos paslaptimis, laukia mirties bausmė.

Meilikaujant jie vadinami „geraisiais žmogeliukais“, kaip ir graikai vadino piktąsias Eumenides. Jų balsai girdimi kalnų aide, o purpurinės ir aukso spalvos figūros pamatomos kalnų rūke, jie šnabždasi tarp kvepiančių gudobelės šakų, rudens lapų skraidymas yra mažųjų elfų šėlsmas, miežiai banguoja virš jų praskrendant elfų karaliui su svita. Jie šoka be garso ir jų žingsniai tokie lengvi, kad rasa tik suvirpa, bet nenukrenta. Jų muzika tyli ir maloni, kaip dievo Pano prie upės. Jie maitinasi tik žiedų nektaru, tačiau jų rūmuose mirtingiesiems siūlomos prabangios puotos, tik bėda tiems, kurie pabandys paragauti jų maisto - jie mirs.

Sidhe su pavydu žiūri į mažus vaikus ir juos grobia, kai tik gali. Laikoma, kad Sidhe ir mirtingosios kūdikis užaugs stiprus ir galingas, tačiau piktos ir pavojingos prigimties. Dar tikima, kad kas 7 m. elfai privalo atvesti aukas Blogajam - ir, kad apsaugotų savo rasę, pagrobia žmonių merginas, kurias pristato Tamsos valdovui.

Škotiška elfų atmaina

Škotų elfai mažai panašūs į airių. Pvz., airių leprechaun ir leavnin sidhe yra iš galų, maloniausios tautos. Tuo tarpu škotų elfai yra iš piktų, buvusių Kaledonijos gyventojų. Tad reikia tikėtis, kad jie yra kenkiančios ir velniškos, kaip barbariškos ir kraujo trokštančios tautos produktas. Romėnai sakė apie ją: "Plėšikavimą, žudynes ir smurtą jie vadina klaidinančiu vyriausybės vardu, ir kur jie padaro dykynę, ten vadina ramybe."

Tose negausiose srityse, kur dominavo vikingai, elfai kartais vadinami troliais. Galų kalboje jie įvardinami kaip "Daoine Sidhe", "Ramybės žmogeliukai". Kai kur Škotijoje pavadinami "Guid Nichbouris", "Geraisiais kaimynais".

Elfai ir fėjos gali viską. Kartais nuniokoja javus, gali pabėgti su vyro žmona (tiesiog prie vyro akių!) Pasakoja, kad jie ir jos klasta ir apgaule išvilioja aukas iš namų,o "Fėjų karalienė" labiausiai tame įgudusi. Hebrides ir Shetland salose sakoma, kad elfai gali nukeliauti ilgus atstumus ieškodamos patinkančio žmogaus. Jos plaukia iš salos į salą besižvalgydamos tinkamo vaikino ar merginos. Juos pastebėję, dažniausiai pavirsta ruoniais. Jie ilgai gali stebėti pakrantę, dainuoti kerinčias dainas, siekdami, kad auka prieitų prie vandens. Tada je paleidžia daiktą, kuris gali patraukti aukos dėmesį. Ir kai šios įžengia į vandenį, yra įtraukiamos po vandeniu ir daugiau nieko neatsimena iki tol, kol pabunda pasakų šalyje. Visuotinai tikima, kad iš elfų ir žmonių sąjungos negimsta vaikai, tačiau, iš kitos pusės, MacCodrum giminės klanas yra kilęs iš ruonių.

Škotijoje žinomos ir undinės. Atrodo, kad jos labiausiai mėgsta pasirodyti šiaurinėje pakrantėje - kartais sėdinčios ant akmens ar besiilsinčios paplūdimyje, šukuojančios savo ilgus ir nuostabius plaukus. Pas galus žinomos kaip „Maighdean Chuain“, meilužių ieško tarp narsuolių, kurį apipila įvairiais brangakmeniais, auksu ir sidabru. Tačiau yra pavojus, kad jį įsitrauks po bangomis, kur laikys kaliniu, sukaustytą ilgomis aukso grandinėmis. Žvejai, pagavę undines tinklais, visada jas paleidžia.

Kas tie „gerieji žmogeliukai“?

„Gerųjų žmogeliukų“, žinomų bendriausiu leprechaun pavadinimu, genealogija per kartų kartas yra persipynusi mišriomis vedybomis su Tuatha de Dannan, Firbolg ir mirtingaisiais. Leprechaun yra grynai airiškas žodis, tačiau juo nusakomos būtybės nėra tik airiškos - Korko krašto Cluricaune ir Logheryman lengvai tapatinami su elfais ir juos atitinkančiomis kitų Europos šalių mistinėmis būtybėmis, o Leith Brogan atitikmenis galime nusekti nuo nuo Pixie, Europos Erlkonig iki Polinezijos Menechuna ir Tailando Phi-suk.

Kerry grafystės Luricaune (Airijoje dar vadinamas Fir Darrig arba Fir Dhearga, kas reiškia „raudonas žmogeliukas“ arba „žmogeliukas raudonais drabužiais“, juokdarys, mėgstantis išgerti ir pasigėręs pasidarantis nepakenčiamas) artimas britų ir Europos šalių gnomui (pvz., identiškas italų Monacielo), nuo kurio skiriasi tik drabužiais. Tad Fir Darrig dažnai sutinkamas vynų rūsiuose, smuklėse ir nakvynės namuose (viešbučiuose), kur rūpestingai saugo šeimininko gėrybes nuo nekviestų svečių. Juos nuvydamas gali įvairiai keisti formą ir sutverdamas tokias keistas aplinkybes, kad tuo nepatiki jokie nelaimėlio klausytojai. Italų ir airių pasakojimuose yra rūsčios veido išraiškos „raudongalvių“, milžinų bei milžiniškų „juodųjų raitelių“, kurie pašiurpina aukas vien savo malonumui.

Kuo ne trąši dirva šiuolaikiniams „nepaaiškinamiems liudijimams" apie ateivius, šmėklas ir vaiduoklius. Žali žmogeliukai minimi visame pasaulyje, ne tik Airijoje. Anglijoje jie tapatinami su Pixie. Žalieji žmogeliukai, žaliaodžiai, Pixie, leprechaun, elfai ir fėjos gausiai aprašyti Anglijos vienuolių Viduramžių kronikose. Robertas Kirkas (1644-1692) pateikia išsamiausią jų aprašymą 1691 m. rankraštyje „Elfų, faunų ir fėjų slaptoji draugija“, kuris išspausdintas tebuvo 1815 m., o Andrew Lang išverstas ir suredaguotas 1893 m. Per tą laiką originalas, buvęs Advokatų bibliotekoje, dingo. 1933 m. leidimas pakartotas su Cunninghame Graham pataisomis.

Elfų įvairovė

Ne visi elfai yra blogi - kai kurie įsikuria namuose ir padeda darbuose. Jiems visada reikia padėkoti, tačiau nieko neduoti, jei kuo nors atsidėkojama, jie mano, kad visi darbai nudirbti ir išeina. Kai kurie jų įsikuria bažnyčiose ir dažnai pasirodo kapinėse juodų skalikų pavidalu. Šie vadinami velniūkščiais (hobgoblinais), naminiais (boganais), aitvarais, kilmoliais, bažnyčių grimais.

Kai kurie namų elfai gąsdina tuos, kurie nepaklusnūs, liežuvauja, nėra dosnūs. Jie virsta skeletais, beformėmis figūromis ir kitais baisias pavidalais. Kartais jie gali slėptis po rūsio laiptais ir čiupti už kulkšnies lipant žemyn. Jie vadinami naminiais, kaukais, kamarų dvasiomis, vienuolynų laberiais, galerų akiplėšomis.

Elfai kartais pasiverčia dideliu žirgu. Kiekvienas, sumanęs juo pajodinėti, bus arba nutėkštas žemėn arba žirgas ners į bangas ir paskandins įžūlėlį. Jie vadinami vandenų žirgais, vandeniais (niksiais ir kelpiais) ar pūka (upių jaučiu). Kiti elfai gali virsti gyvūnais, kuriuos persekiodamas gali paklysti miškuose arba kitaip nukentėti. Laumės gali saugoti vaikus, net ir nuo kitų elfų, bet nepakenčia suaugusių buvimo.

Elfai-skalikai yra raudonomis akimis ir baltu kailiu (ar tik ne anglų seterių protėviai?). Spalio mėnesį galite išgirsti prieblandoje skrendančių skalikų lojimą. Juos išgirdę, nenutolkite nuo namų, nes jie medžioja mirtingųjų sielas. Jie vadinami laukiniais medžiokliais, Gabrieliaus bračetais arba ratčetais. Dažniau elfai pasiverčia dideliais juodais šunimis, kurie gali būti geri, bet ir blogi. Jie vadinami barghestais, trašhoundais (skalikais), padfutais (minkštakojais), bažnyčių grimais, šukais (nelabaisiais) ir kitais vardais. Britų folklore tai dažniausiai sutinkama elfų rūšis.

Mirę nekrikštytos moterys gali sugrįžti kaip gulbės, galinčios atvirsti į žmonių formą - ir nors jos labai drovios, tačiau nedėvi drabužių. Tuo tarpu nekrikštyti jūreivis grįžta kaip ruoniai, galintys virsti žmonėmis - vyrais ir moterimis. Jei jie pakrikštami, tai po mirties keliauja į dangų. Šie vadinami selkiais. Palaidoti milžinkapiuose karaliai tol nerimsta, kol nėra pakrikštijami Jie saugo savo kapus, kuriuos palieka tik tam tikromis naktimis. Jie vadinami milžinkapių šmėklomis (vaitais), slagais.

Šiaurės Britanijoje žievės bokštuose gyvena kraujo ištroškę elfai, kurie svaido akmenis į nerūpestingus praeivius. Jei prameta pro šalį, tada gali iššokti ir užpulti surūdijusiomis alebardomis. Tai raudonkepuriai. Tuo tarpu Graikijos ir Italijos miškuose bastosi vyrai ožio galva ir kanopomis. Gali įkalbėti palaidam gyvenimui. Įpykdyti gali įsiusti. Tai legendiniai faunai ir satyrai.

Sidhe (gerieji žmogeliukai) yra tarsi kilmingieji tarp elfų. Su jais reikia būti mandagiems ir vadinti ponais ir poniomis bei visaip meilikauti, jei norite ramybės. Kai kurie sidhe geria miegančiųjų kraują. Jei tai pasikartoja dažnai, auka gali mirti. Vadinami leanan-sidhe, behan-sidhe.

Šachtose gyvena kaukai, kurie susilpnina medieną. Kartais juos galima girdėti stuksenai baslius. Kiti sako, kad mediena susilpnėja nuo drėgmės, o kaukai beldžia norėdami įspėti apie pavojų. Jie vadinami bildukais, nokeriais, šachtų laberiais, koboldais. Šie vikruoliai gali pagaminti nuostabius dalykus iš metalo ir akmens - senovės karaliai tvirtino turį šių elfų nukaltus ginklus. Jie nebijo geležies ir vagia mirtingąsias moteris, kai tik gali, nes neturi savų. Tai nykštukai, goblinai.

Keletas prietarų

  • Su išvirkščiais drabužiais galite matyti kiaurai elfų kerų. Tai leidžia ir tepalas, pagamintas iš Šv. Jono žolės ar keturlapis dobiliukas sutrintas ant akių vokų.
  • Šuo su žiedais aplink akis gali matyti elfus, Jei žiūrėsite tarp jo ausų, pamatysite ir jūs. Visos katės juos mato.
  • Elfai nepakenčia šventųjų vardų ir Biblijos. Bažnyčios varpelių skambėjimas nutraukia jų dainas.
  • Apie juos visada sakykite malonius žodžius, nesvarbu, ką jie daro. Jie visada išgirsta.
  • Laumės grobia vaikus. Pora metalinių žirklių virš lopšio juos apsaugo. Taip pat metalinė viela turi būti įsiūta į jo drabužių siūlę.
  • Pagrobę vaiką jos jį pakeičia nuosavu. Kai jį krikštysite jis išnyks ir niekada daugiau jo nematysite.
  • Labiau už viską elfai mėgsta motinų pieną. Jie, jei gali, vagia jį iš motinų krūtų. Juo juos galima „papirkti“.
  • Elfai negali pereiti bėgančio vandens.

Leanan sidhe - meno kaina

Daugelis, kaip William Butler Yeats, leanan sidhe laiko bloguoju viliotoju, žmogui duidančiu poezijos, menų ir muzikos dovaną, o vėliau iš jo siurbiančio kūrėjo gyvybinę galią, kuriai pasibaigus, šis miršta. Tokia yra buvimo menininku kaina.

Tačiau leanan sidhe duoda dovaną tik tiems, kurie, jie mano, ją gali turėti. Būdama tamsios prigimties, linksma, patraukli ir seksuali nežemiško grožio moteriškoji būtybė mirtingąjį sužavi akimirksniu. Tačiau, jai pasitraukus, daugelis vyrų jaučiasi pamesti ir niekada negali pasti patinkančios mirtingosios. Taip pat ji gali nuspręsti, kad menininkas neteisėtai naudija suteiktus subegėjimus ir juos atsiima, nuo ko tasai krenta į patį nusivylimo dugną. Tokia yra dovanos netausojimo kaina.

Kadangi leanan sidhe yra tamsios prigimties, daugelis menininkų piešia nežemišką tamsą ir miršta nenatūralia mirtimi (kaip William Blake).

Pastaba: Leanan sidhe čia vadinta moteriškąja būtybe, tačiau (bent jau Škotijoje) žodis „sidhe“ (sith, sid, si) gali reikšti abi gimines.

Taip pat skaitykite: Odos pakeitimas kaip dvasios ir kūnos dvilypumo simbolizmas.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Gyvosios ugnys
Druidiški pasivertimai
Slibinai-gundytojai
Kur įsikurs siela?
Miegas ir sapnai
Druidų žmonių aukojimai
Tarp sapno ir tikrovės
Drakonų ežeras Kinijoje
Nesė ir kiti: hipotezės ir realybė
Septynių spindulių Saulės brolija
Ankstyvasis spiritualizmas Anglijoje
Trobiandiečių primityvioji ekonomika
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
Blavatskaja. Atmintis mirties akimirką
Viljamas Bleikas – pamirštas ir prisimintas
Š. Amerikos indėnų kosmologiniai mitai
Kai dar elniai iš dangaus krisdavo
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Tie prakeikti nematomi dalykai
Priešistorinis Stounhendžas
Oda teskiria kūną ir dvasią
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Menas matyti tolimą praeitį
Indonezijos mirusiųjų kultas
Sekant milžino pėdsakais
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Čenelingas ir rašymas
Svajų metas. Australija
Apie čerauninkes ir raganas
Akys išduoda mintis...
Helovyno istorija
Fairwater paslaptis
Jie tebegyvena!?
Sielos klajonės

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis