Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Minčių valdymas  

Taip pat skaitykite Avataras įmanomas!

Nuo 1945-ųjų šimtai, jei ne tūkstančiai, amerikiečių ir kanadiečių (daugiausia moterų) buvo fiziškai ir seksualiai kankinami, uždaromi narvuose, sadistiškai trinama atmintis elektros šoku, narkotikais ir eksperimentinėmis karinėmis technologijomis bei užprogramuojami atlikti tam tikras užduotis, tame tarpe nusikaltimus.

Persų įlankos karo metu vienoje CNN laidų reporteris, neseniai grįžęs iš Kuveito, pasakojo, kad kartą vyko su kariniu patruliu. Staiga ant gretimos kovos pasirodė daugiau kaip trisdešimties irakiečių būrys. Kol amerikiečiai laužė galvą, kaip įveikti priešą, neaišku iš kur pasirodė JAV malūnsparnis. Vos jis pasiekė gretimą kopą, irakiečiai pakėlė rankas ir pasidavė. Tai labai įtartina, nes jau 8 m. irakiečiai įnirtingai kovėsi su Iranu.

Kitame BBC reportaže buvo imamas interviu iš brigados generolo Neilo. Jis buvo paklaustas, kaip įveiks giliuose, kadaise vokiečių statytuose bunkeriuose, įsitvirtinusius irakiečius. Tų bunkerių sienos galėjo atlaikyti net atominį sprogimą. Monarch butterfly "Pasinaudosime psichologiniu…", pradėjo Neilas, tada staiga aiškiai dirbtinai nusikosėjo, ir atsiprašęs pareiškė, kad planuojama pasinaudoti malūnsparniais išmėtymui lapelių su palankiomis pasidavimo sąlygomis. Naivu buvo viltis, kad irakiečių fanatikus domintų tie lapeliai.

"Monarcho" projektas

Viena seniausių okultinių knygų, Egipto "Mirusiųjų knyga", yra rinkinys ritualų, aprašančių kankinimų ir įbauginimo apeigas (traumavimas), nuodų panaudojimą (kvaišinimas) ir užkeikimus (hipnozė). Visa tai įšventinamąjį padarydavo visiškai nuolankiu [1]. 13 a. Romos katalikų bažnyčia savo įtaką Europoje plėtė ir stiprino naudodama Inkviziciją. Okultizmas išgyveno slėpdamasis už įvairių ezoterinių grupių. 1776 m. bavarų jėzuitui Adam Weishaupt Rotšildų Namai pavedė suvienyti įvairias ezoterines grupuotes į Illuminati (Apšviestieji). Tai buvo įtakingų okultinių grupių, elitinių slaptųjų draugijų ir masonų brolijų susijungimas, kurio siekis buvo sukurti "Naujojo Pasaulio" programą. Galutinis tikslas buvo gražinti laimingus laikus žmonijai. Tačiau palaipsniui tas tikslas keitėsi į masių valdymą, tapimą pasaulio valdovais.

19 a. Didžioji Britanija ir Vokietija buvo pirminės Illuminati kontrolės šalys. Tad turėtų nestebinti, kad pirmasis veikalas apie behaviorizmą pasirodė Anglijoje 1882, o pirmieji tyrimai apie minčių valdymą prasidėjo Vokietijos Kaizerio Vilhelmo institute. Londone 1921 m. buvo įkurtas Žmogiškųjų santykių Tavistock institutas, kad tirtų žmonių "palūžimo tašką". Jo direktoriumi 1932 m. tapo vokiečių psichologas Kurt Lewin – maždaug tuo metu, kai naciai suintensyvino tyrinėjimus neuropsichologijos, parapsichologijos ir okultizmo srityse. Vyko keitimasis tarp Vokietijos ir Anglijos eugenikos srityje – tai siekimas "pagerinti" žmonių rūšį atsižvelgiant į paveldimumo veiksnius poros parinkime.

SS vadas Heinrich Himmler'is dalyvavo projekte "Lebersborn", kuris apėmė selektyvų poravimą ir vaikų įsūnijimą, - tame tarpe didelę dalį sudarė dvyniai. Projekto tikslas buvo sukurti antžmogių (arijų) rasę. Didelę dalį tyrimų genų inžinerijos ir elgesio pakeitimo srityse Auschwitz koncentracijos stovykloje atliko Josef Mengele, kur jis abejingai analizavo traumų, akių spalvinimo ir kt. veiksnius. Dalis vaikų buvo paveikiami stipriais elektrošokais – nedaugelis jų išgyveno. Dachau buvo tiriamas "smegenų plovimas" darant bandymus su hipnoze ir meskalinu (haliucogenu). Panašius elgsenos tyrimus JAV darė George Estabrooks iš Colgate universiteto.

Avataras įmanomas!

JAV Kornelio ir Harvardo un-tų mokslininkai atliko bandymą, smarkokai primenantį Džeimso Kemerono filmą „Avataras“. Jie paėmė dvi makakas-rezusus, kurių viena buvo absoliučiai sveika, o kita nevaldė priekinių suparalyžiuotų galūnių. Prie atitinkamų smegenų sričių prijungė elektrodus taip, kad sveikos beždžionės smegenų impulsas būtų perduodamas paralyžiuotam gyvūnui, kuris turėtų atlikti pirmosios sumanytus judesius.

Prieš ligotą beždžionę pastatė kompiuterį su pele – jai reikėjo į atitinkamą sritį nuvesti pelės žymeklį. Jei pavydavo, ir „avataras“, ir iniciatorius gaudavo skanumyną. Sveikoji beždžionė jau buvo žaidžiusi šį žaidimą ir gerai žinojo, kaip elgtis. Ir beždžionėms viskas pavyko – sveikoji beždžionė įstengė valdyti paralyžiuotąjį „avatarą“ ir žymeklis atsidurdavo reikiamoje vietoje.

Matyt, ateityje specialių implantantų pagalba pavyks valdyti paralyžuotas kūno dalis, kurių nepasiekia smegenų impulsai (taip neretai nutinka pažeidus stuburo smegenis).

Po karo, JAV slapta perkėlė daugelį nacių mokslininkų (operacija "Paperclip" [2]). Vienas JAV radinių buvo generolas Reinhard Gehlen, vokiečių žvalgybos vadas. Jis padėjo perorganizuoti JAV žvalgybą, kuri 1947 m. pasivadino CIA.

1947 m. rudenį Karinis jūrų laivynas pradėjo keletą "smegenų plovimo" programų. "Chatter" buvo atsakas į sovietų sėkmę naudojant "tiesos vaistus". Buvo ieškoma narkotikų, kuriuos būtų galima naudoti kvotų metu ir verbuojant agentus. Oficialiai projektas buvo uždarytas 1953 m. CŽV nusprendė išplėsti elgsenos tyrinėjimus 1950 m. pradėdama "Bluebird" projektą. Jo tikslai buvo: a) rasti priemones, neleidžiančias iš personalo išgauti informaciją; b) ištirti galimybę siekiant valdyti individą naudojant specialius kvotos metodus; c) tyrinėti atminties pagerinimo galimybes; d) sukurti priemones apsaugai nuo priešininko poveikio personalui. 1951 m. rugpjūčio mėn. projektas pervardintas į "Artichoke", tiriant įvairius kvotos metodus, tame tarpe hipnozę ir narkotikus. Jis nutrauktas 1956 m. Tačiau dar 1953 m. buvo pradėtas MKULTRA projektas, kurio pavadinimo pirmas dvi raides galima kildinti iš "Mind Kontrolle". Sąryšis su nacių eksperimentais gana artimas. Naudota radiacija, elektrošokas, psichologinis ir psichiatrinis poveikis, sociologija, antropologija, grafologija, erzinančios medžiagos ir para-kariniai prietaisai. LSD buvo viena populiaresnių "medžiagų".

7 dešimtm. pradžioje pradėtas sub-projektas MONARCH, kuris vis dar įslaptintas [3]. Jis galėjo išaugti iš MKSearch subprojektų, tokių kaip "SpellBinder", kurio tikslas buvo parengti "miegančius" žudikus (Mandžiurijos kandidatus), kurie būtų aktyvuoti post-hipnozės transo metu išgirdę specialų žodį arba frazę.

"Monarch" projekto pavadinimas sietinas su drugeliu. Kai žmogus gauna traumą paveiktas elektrošoko, juntamas galvos svaigimas – tartum plasnoji tarsi drugelis. Kita šios rūšies sąsaja – vabzdžio transformacija iš vikšro į lėliukę (neveiklumas, snaudulys), o vėliau drugį, - ir vėl nuo pradžių. Graikų kalba "Psyche" reiškia ir sielą ir drugį. Okultine prasme tai nuoroda į tai, kad žmonių sielos tampa drugiais ieškodamos naujos reinkarnacijos [4]. Kai kurios senovės mistinės grupės, kaip gnostikai, drugį laikė pažeisto kūno simboliu. "Mirties angelas" (prisimenate Mengelę?) gnostikų mene buvo vaizduojamas sparnuota koja mindantis drugį [5].

Lėlė, tampoma virvutėmis, vadinama marionete, todėl kai kada "Monarch" projektas vadintas "Marionetės sindromu". Jo tikslas buvo padalinti mąstymą į keletą asmenybių, valdomų "demonų". Kitas nagrinėjimo taškas yra kompiuterių programos analogija: traumos, pasikartojimų ir spaudimo pagalba sukuriamas failas (alter). Norint jį aktyvinti (iššaukti, trigger, reikalingas specialus kodas arba slaptažodis. Auka programuotojo (valdovo, Dievo) vadinamas pavaldžiu (slave). Sherrie Pettigrew

Apie 75% projekto aukų buvo moterys, nes jos yra nuolankesnės ir jų sąmonė lengviau išsiskaido. Jos buvo iš visų sluoksnių, nuo gatvinių iki "baltųjų apykaklių". Jos buvo panaudojamos kaip "augalai" ar "chameleonai", implantuojant jas į numatytas grupuotes, renkant informaciją ir sukuriant kitą įvaizdį.

Egzistavo kelios programos:

Alpha. Laikoma "bendrąja" su baziniu asmenybės valdymu. Ji apibūdinama atminties pagerinimu, fizinės jėgos padidėjimu ir regėjimo aštrumu.

Beta. Laikoma "seksualiniu" programavimu, kai pašalinami visi moraliniai stabdžiai ir skatinamas primityvusis seksualinis instinktas. Ši programa gali paruošti "kates".

Delta. Laikoma "žudymo" programa, skirti specialiųjų agentų ir elitinių karių ruošimui slaptoms operacijoms. Įdiegiamos ir savęs sunaikinimo (savižudybės) instrukcijos.

Theta. Laikoma "psichiniu" programavimu. Kilmingo kraujo palikuonys turi geresnius telepatinius sugebėjimus.

Omega. "Susinaikinimo" programa dar vadinama "Žaliuoju kodu".

Gamma. Dar viena savisaugos programa paremta "melavimu", pateikiant klaidingą informaciją. Ji susieta su demonologija ir atsigaminti, jei nebus tinkamai dezaktyvuota.

Literatūra

  1. D.L.Carrico. The Egyptian Masonic Satanic Connection, 1992
  2. L. Hunt. Secret Agenda, 1991
  3. M.Phillips, C. O'Brien. Project Monarch, 1993
  4. B.G.Walker. The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects, 1988
  5. M.Cavendish. Man, Myth and Magic, 1995
  6. J.Rappoport. CIA experiments with Mind control on children// Perceptions Magazine, Sep./Oct. 1995

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Didysis brolis
Žudyti per atstumą
Minčių valdymo mašina
Bandymai su laiku: Filadelfijos eksperimentas
NSO sukurti žmogaus?
Pokalbis su W. Smith
Slibinai-gundytojai
Teofilis Gotjė. Hašišas
Ką rodo laiko rodyklė?
Gyvenimas 2021 metais
Siurbkite tiesiai į smegenis
Bob Lazar prieštaravimai
Konspiracija? NSO ore...
Valdomas nuotolinis matymas
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
Tolimojo poveikio reiškinys
Menas matyti tolimą praeitį
Keistai pažįstama, Deja vu
Čenelingas ir rašymas
Prisilietimo elektra
Pranašas Nostradamas
Mutantų rytmetis
Placebas: kas tai?
Ateities vizijos
Sielos klajonės
Marsiečio kapas
Nikola Tesla
"Wow" signalas

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis