Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Kiekvienoje aikštelėje priešais lifto šachtą nuo sienos į jį žvelgė tas pats didžiulis veidas.
Tai buvo vienas iš tokių portretų, kurių akys tartum seka tave, kad ir kur būtum.
DIDYSIS BROLIS SEKA TAVE, buvo parašyta apačioje. < ... >

Teekranas vienu metu galėjo ir transliuoti, ir priimti. Jis pagaudavo bet kurį Vinstono sukeltą garsą, bent kiek smarkesnį už tylų šnabždesį; dar daugiau - kol jis neišeidavo iš lėkštės apimamo ploto, galėjo būti ne tik girdimas, bet ir matomas. Žinia, pats stebimasis nejausdavo, kada yra stebimas, o kada - ne. Kada ir kas kiek laiko minčių policija prisijungia prie tavo ekrano, galėjai tik spėlioti. Tikėtina, kad ji stebi visus ir visą laiką. Žmogus turėjo gyventi, - ir gyveno, nes įprotis tapo instinktu, - žinodamas, kad kiekvienas jo sukeltas garsas bus išgirstas, o kiekvienas judesys pamatytas, - išskyrus, žinoma, kai tamsu.
Džordžas Orvelas, 1984-ieji

Meluoti visuomenei yra teisėta

JIE tai pripažino! Pirmadienį (2002.03.18) Aukščiausiojo JAV teismo teisininkas Theodore Olson'as1) Aukščiausiame teisme ištarė: „Lengva įsivaizduoti begalę situacijų, kai vyriausybė gali visuomenei duoti klaidingą informacija... ginant gyvybinius interesus“.

Papildomai skaitykite:
Ankstyvasis požiūrio vystymasis
 

Konspiracija

Amerikos idealai - tikėjimas žodžio laisve ir po tuo slypintis nepasitenkinimas valdžia - sudarė sąlygas alternatyviajam skaitymui. Amerikos istorijoje yra įsisenėjusi konspiracijos samprata ateinanti nuo pat kolonializmo laikų. Atviroje visuomenėje asmenys jaučia ne tik galį, bet ir privalą išsisakyti. Tai dalis tos kainos, kurią reikia sumokėti.

Tarp ankstyvųjų konspiracijos teorijų paminėtinas 1741 m. Niujorko „sąmokslas“, kai, baiminantis vergų sukilimo, 34 žmonėms (tiek juodiesiems, tiek baltiesiems) buvo įvykdyta mirties bausmė, 16-a jų sudeginta ant laužo. Vėliau sąmokslas paneigtas.

1820 m. kilo anti-masoninės konspiracijos idėja, tebesitęsianti iki šiol. Tada pradingo masonų veiklą tyręs žurnalistas William Morgan'as3). O 20 a. 6-me dešimtmetyje visur vaidenosi komunistų agentai. Toliau Watergate ir kontra-Irano sąmokslas. Šiandien kongresmenė Cynthia McKinney reikalauja tyrimo apie tai, ką Bušo administracija žinojo apie 2001 m. rugsėjo 11 d. ataką.

Prielaidos:

  1. Bušo pasiruošimas rugsėjo 11 d. pasisakyti rodo, kad jis žinojo apie planuojamą antpuolį (ir kad pats nėra teroristų taikiniu);
  2. a) Pentagono sugriovimo ir vėlesnių valymų nuotraukos neparodo jokių lėktuvo nuolaužų, o sugriauta dalis yra per maža. Tai galėtų būti viduje sprogusios bombos rezultatas.
    b) arba į Pentagoną rėžėsi nepilotuojamas radiju valdomas naikintuvas;
  3. Juostos iš pilotų kabinų nepublikuotos, nes jose „ateivių“ balsai.
  4. Daug Bušo draugų prie šito „pasišildė“ rankas.

Iškart po 2001 m. rugsėjo 11 d. į kairę linkstantys intelektualai (Susan Sintag, Edward Said'as, Noam Chomsky) kritikavo JAV politiką, nes jis sukelia suprantamą prieš ją nukreiptą pyktį. Bet net pasverta senato lyderio Tom Daschle kritika pasmerkta kaip anti-patriotinė.

JAV karinės oro pajėgos (USAF) 1999 m. uždraudė Edward Condon vadovaujamos grupės Kolorado un-te paruoštą ataskaitą apie NSO, kuri patvirtino NSO ir ateivių buvimą Žemėje. Bet ir tokio žingsnio USAF buvo maža, - jos išleido slaptą nurodymą skirtą Robert Low, kad šis platintų abejones dėl Condon'o atradimų - atseit, kad tai buvo Žemėje sukurtos transporto priemonės arba haliucinacijos.

Apie šį slaptą nurodymą pranešė Arthur Koestler'is. Tiesa buvo slepiama, nes, atseit, stengiamasi išvengti žmonių panikos ir kad nepasikartotų visuomenės išgąstis, kai 3-io dešimtmečio pradžioje JAV radijas transliavo H. Velso "Pasaulių karą". Tačiau 48% amerikiečių tiki NSO, o 29% mano, kad buvo valdžios kontaktų su jais.

Ice Queen
Yifit Šaik. Ledo karalienė

Area 51

Area 51 (rajonas už Groom'o ežero, Nevada) yra "išimtas" 1995 m. rugsėjo 29 d. prezidento dekretu „vieneriems metams“ (taigi, kasmet jį reikia atnaujinti). Tai padaryta 1997 m. #97 ir t.t., kol 2000 m. B. Clinton'as pasirašė #2000-30. Ir tai padarė Bush'as 2001 m. sausio 31 d. dekretu #2001-27.

2002 m. sausio 30 d. jis parašė laišką tiems patiems asmenims.

Papildomai skaitykite:
Ankstyvasis požiūrio vystymasis
 

Ar skaitysim mintis?

Minčių skaitymas netrukus gali tapti realybe. Mokslininkai iš Pitsburgo Carnegie Mellon'o universiteto išmoko nuspėti smegenų reakcijas į žodžius, dar labiau priartėdami iki "smegenų kodo" nulaužimo (pagal "Science"). Jie sukūrė kompiuterinį modelį, nuspėjantį smegenų reakciją į žodžius, reiškiančius realaus pasaulio daiktus, kuriuo galima paliesti arba pajausti, pvz., obuolį, lėktuvą ir pan.

Tuo tarpu grupė mokslininkų iš Makso Planko vardo instituto, Londono universitetinio koledžo ir Oksfordo sukūrė technologiją, leidžiančia nustatyti žmogaus ketinimus iki šiam atliekant konkrečius veiksmus.

Tačiau artėjant prie minčių skaitymo, stiprės ir etiniai klausimai. Kuo tai gali virsti, rodo fantastinis S. Spilbergo filmas „Mažumos nuomonė“ (Minority Report, su Tomu Kruzu), kuriame veiksmas vyksta laikais, kai areštuojami žmonės dar tik ketinantys nusikalsti.

Papildomai skaitykite:
Minčių valdymo mašina
 

Tikslinis garsas

Balsai galvoje gali būti tikri.

Kuriama technologija, leidžianti perduoti garsą tokiu siauru srautu, kad tik vienas asmuo galės jį išgirsti - net ir būdamas už kelių šimtų metrų. „Ventriloquist“ technologija panaudotina ir pramogų versle, ir karinėje srityje.

Teksaso universiteto prof. David Blackstock sako, kad ultragarsiniai bandymai pirmąkart daryti 7 dešimtmetyje po vandeniu. Japonų mokslininkai 9-me dešimtmetyje gerokai pažengė į priekį, bet komerinių sistemų nebuvo sukurta.

Garso įrašų kompanijoje „Bose“ dirbęs Joseph Pompey, MIT Media Lab doktorantas, kuria „Audio Spotlight“ sistemą, siunčiančią vienos kv. pėdos skersmens garso srautą. Jį girdėti tegali žmonės pasitaikantys jo kelyje. Kadaise pūtęs tromboną Čikagos naktiniuose klubuose, jis susidomėjo muzikos perdavimu. Jis įsivaizdavo, kad vietoje garsiakalbių, visomis kryptimis skleidžiančių visų instrumentų kakafoniją, būtų įspūdingiau, į atskiras salės vietas perduoti tik tam tikrus garsus.

Pirmąsias bandomąsias sistemas jis įrengė Tokijo "Sega" kompanijos Joyopolis parke ir Bostono mokslų muziejuje. Taikymo sritis galėtų būti muziejai, automobilių audio sistemos.

"Audio Spotlight" audio bangas paverčia aukšto dažnio ultragarso bangomis. Sąlytyje su oru jos sukuria girdimus garsus. Oro slėgimo netolydumai sukelia pokyčius, bet garsas nusilpsta lėčiau.

Ne tokia taiki alternatyva yra "American Technology" Hypergarso sistema (HHS)., veikianti panašiai. AT pasirašė susitarią su JAV Karinėmis pajėgomis dėl psichotropinio ginklo kūrimo (tikrai nekomercinis taikymas! ). Priešininkas būtų suklaidintas manydamas, kad kažkas yra šalia. AT taipogi kuria "Directed Stick Radiator", atrodantį kaip šautuvas, bet "šaudantį" aukšto decibelo garsą, kuris sukelia diskomfortą ir net skausmą.

Butterfly
Yifit Šaik. Plaštakė
 

Didžiojo brolio akys

Amerikonų kariniai palydovai, sukurti branduolinės ginkluotės stebėjimui, dabar seka nusikaltėlius paleistus už užstatą (ar garbės žodį, - taip siekiama sumažinti kalinių skaičių, kurių dabar yra 1,8 mln.). Tačiau tai turi ir Orvelo dvelktelėjimo požymių.

Į Omahoje sukurtą ComTrak'ą dabar įeina 24 palydovai 12.500 mylių aukštyje ir 9-iose valstijose sekama 100 asmenų - pradedant seksualiniais priekabiautojais Čikagoje ir baigiant jaunuolių tvirkintojais Niu Džersyje. Vieto tokio asmens stebėjimas kaštuoja 12,50 dolerio (kalinio išlaikymui skiriama $40).

Pasibaigus „šaltajam karui“ Pentagonas pradėjo nuomoti įrangą kitiems tikslams. ComTrak sistema naudoja ant riešo dėvimą nenuimamą daviklį, 3 svarų asmeninį sekimo įrenginį ir namuose laikomą akumuliatorių įkrovėją. Jei daviklis nuimamas nuo riešo ar įtariamasis nutolsta daugiau nei 50 pėdų nuo sekimo įrenginio, - į stebėjimų centrą pasiunčiamas perspėjimo signalas.

Sistema gali būti priderinta pagal stebimąjį. Pvz., siunčiamas signalas, jei asmenys, kaltinami autoįvykiu, kurį padarė būdami girti, įžengia į barą. Seksualiniams nusikaltėliams „uždraustos“ vietos yra mokyklos ir parkai, mušeikai vyrui neleidžiama būti žmonos darbovietėje, namuose ar vietose, kurias ji lanko. Naktį, stebėjimo įrenginį įstačius į įkrovėją, nuskaitomi visi asmens judėjimo duomenys [pvz., kaip jis vyko į darbą], kurie pasiunčiami centrui.

Potencialas tokiam stebėjimui yra milžiniškas. JAV jau dabar įvairiais būdais stebima apie 4 mln. asmenų. Iš jų tik 11 tūkst. stebima elektroninėmis priemonėmis, - tačiau senoji sistema neleidžia sekti įtariamajam palikus namus.

Ar jūs pasitikite policine valstybe?

Pagrobtųjų ženklai

67-erių metų amžiaus Budd Hopkins'as2) 20 metų išklauso ateivių pagrobtųjų pasakojimus. Jis turi gausią jų paliktų "randų" kolekciją - sumušimų, įpjovimų ir įbrėžimų nuotraukos, padarytos iš mažo atstumo. Tai ir šaikštelio dydžio įdubimai rankoje virš alkūnės, dūrių žymės ir kt. - atsiradę asmenims miegant. Hipnozė nepadeda išsiaiškinti kas įvyko, nes, atrodo, „aukštesnioji rasė“ ištrina atmintį. O kartais juos aplanko paslaptingi „agentai“ - ir jie po to atsisako apie tai kalbėti.

Budd'as pradėjo šią veiklą 1964-ais, kai pirmąkart [ir tik vienintelį kartą] matė „tamsų ovalo formos objektą“ šalia Provincetown. Iki šiol jis surinko daugiau nei 650 pasakojimų. Jis yra tas taškas, į kurį gali kreiptis pagrobtieji [nepriklausomai, ar jų pasakojimai tikri, ar ne].

Paruošė Cpt.Astera's advisor


1) Teodoras Olsonas (Theodore Bevry Olson, g. 1940 m.) – amerikiečių teisininkas, priklausąs federalistų draugijai.

2) Budis Hopkinsas (Elliot Budd Hopkins, 1931-2011) – amerikiečių dailininkas, skulptorius, ufologas, pasižymėjęs žmonių grobimo reiškinio tyrimuose. Dailėje buvo abstrakcionistas, derinęs griežtas geometrines formas su „vaikiško“ piešimo elementais. 1969 m. San Francisko Šiuolaikinio meno muziejus įsigijo „Norbeko geltonąją vertikalę“. Vėliau abstrakčias formas įtraukė ir į skulptūrą.
Dar būnant vaiku, jį paveikė radijo pjesė „Pasaulių karas“ (1938). Tikras susidomėjimas NSO kilo 1964-ais, kai kartu su kitais dviem stebėjo NSO, tačiau liko nepatenkintas gautu paaiškinimu iš karinės bazės. Jis pradėjo rinkti asmenų, teigusių turėjus kontaktą su ateiviais, pasakojimus. Jis nustatė, kad bendra jiems yra neigiamos emocijos, tad padrė išvadą, kad ateiviai arba nesupranta psichologinio tokių kontaktų aspekto arba yra labai amorali rasė.
Jam priskiriama idėja, kad žmonės grobiami dėl genetinių eksperimentų („Įsibrovėliai“, 1987), nes dažnai turėjo seksualinius santykius su ateiviais arba tvirtino, kad buvo atliekami reprodukciniai veiksmai (moterys yra subtilios kolonizacijos instrumentas). Kitos knygos: „Pamatyti nematomą“ (2003), „Sakralinės erdvės“ (1983), „Dingęs laikas“ (1981), „Memuarai: menas, gyvenimas ir NSO“ (2009) ir kt.

3) Viljamas Morganas (William Morgan, 1774- dingo apie 1826) – amerikiečių akmenskaldys, 1826 m. paskatinęs judėjimą, nukreiptą prieš tuo metu įtaką įgavusius masonus. Kai jis viešai paskelbė, kad ketina paskelbti knygą apie masonų paslaptis, buvo suimtas dėl išgalvotų kaltinimų ir netrukus dingo. Spėjama, kad jis buvo masonų pagrobtas ir nužudytas vakarų Niujorke. Tai sukėlė visuomenės pasipiktinimą ir naują antimasoninių nuotaikų pakilimą.

Taip pat skaitykite:
NSO kilmė
Valdžia ir NSO
Fermi paradoksas
Akys išduoda mintis...
Kas gali būti - tas yra!
NSO prigimtis moksliškai
SETI instituto užgimimas
Apie NSO – JAV Kongrese
Politikų ir kitų pasisakymai
Ar NSO nėra sukurti žmogaus?
Tarpžvaigždinę kvantinė komunikacija
Kur keliauja žvaigždžių paštas?
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Gamtos mįslė ar nežemiškos civilizacijos buveinė?
A. Kacajus. Ar yra gyvybė Žemėje?
Cheminės juostos danguje
Pelikanai apgavo pilotą?
Žvalgantis po dangų
Kasinėjimai Marse
Tamsioji materija
Lenino marsiečiai
Kodėl jų nėra?

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis