Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Story about Colombian Kogi tribe and telepathy (in English)

Naujojo tūkstantmečio vaikai  

Taip pat skaitykite:  Kas yra Kogi gentis?
Koka Kogi gentyje

Per paskutiniuosius kelis metus aš buvojau Jutakane pas šamaną Humbatz Men'ą, kuris tebeatlieka senųjų žynių apeigas, kad „išlygintų“ (neutralizuotų) tas naujas Saulės energijas, kurios niekada anksčiau neveikė Žemės ir kurios keičia mūsų gyvenimo esmę. Jo veiksmai turi padėti naujos mūsų sąmonės formos gimimui - pradedant Žemėje naują pasaulį.

Prieš kelis mėnesius Ellis, šamano patikėtinis, atvyko pas mane ir papasakojo, kad Kolumbijos Amazonės džiunglių gelmėje gyvena Kogi gentis. Ji neturi kalbos ir bendrauja tik telepatiniu būdu. Aišku, jie „išleidžia garsus“, tačiau jie nėra logiškai susietini su tokia struktūra, kokia yra abėcėlė. Tai tik garsai - kylantys iš širdies, o ne iš minties. Jie mūsų galvose sukuria vaizdus, kuriuos galima „matyti“.

Genties nariai gali "išeiti“ iš kūno ir keliauti po pasaulį sužinodami, kas jame vyksta (nors fiziškai nebuvo iškėlę kojos iš namų). Ir jie niekad nebandė sąveikauti su „išoriniu" pasauliu - išskyrus retus atvejus.

Kogi „mat“" mus ne kaip „miegančius“ (kaip traktuojama daugelyje indų ir Rytų tradicijų), o kaip „mirusius“. Mes nesame gyvi, mes tesame šešėliai tos energijos, kuria galėtume būti. Mes neturime pakankamai gyvybinės galios ir sąmoningumo, kad galėtume būti laikomi tikrais žmonėmis.

Kogi turi dvasinės galios aiškiai regėti ateitį. Ir jie mato tai, ką ir daugelis kitų pasaulio genčių - kad pasaulis bus sunaikintas dėl netikusio proto naudojimo. Tad kadaise jų šviesūs (astraliniai) kūnai bastėsi po pasaulį ieškodami kitų gyvų žmonių. Ir jiems pavyko surasti tik majų gentį Gvatemalos džiunglėse.

Jie buvo nustatę, kad 1999-ųjų rugpjūčio 11 d. Saulės užtemimo metu pasaulis turi išnykti. Bet tas laikas praėjo ir ... nieko neįvyko - mes, mirusieji, vis dar jame. O turėjome vėl sutirpti į Svajas (skaitykite apie Svajų metą). Tai reiškia, kad Žemėje kažkas pakito (nuo tų laikų, kai Kogi ieškojo kitų gyvųjų).

Tad kogiai ieškojo priežasties tirdami šios Realybės gyvybės vibracijos signalus ir surado, kad kai kurie "mirusieji" atgijo ir sukūrė sapną, kurio gyvybinės galios pakako išsaugoti pasauliui. Kitaip tariant, kai kas iš mūsų sukūrė "lygiagretų pasaulį", kuriame gali plėstis gyvybė, kuriame mirusieji gali atgyti. Kogi regėjo, kad tie naujieji gyvieji turėjo šviesius (astralinius) kūnus - tokius žmones jie vadina "Mer-Ka-Ba". Ellis man įteikė jų žinutę - žiupsnį tabako ryškiai raudonos drobės skiautėje.

Po poros mėnesių Ellis atnešė kitą žinutę - slyvos dydžio tamsaus ir kvapnaus medžio rutuliuką - kvepiantį džiunglėmis. Tai sakė, kad kviečia mane į Kolumbijos džiungles ir yra pasiruošę pirmąkart istorijoje išeiti iš džiunglių.

Lapkričio mėnesį Meksike sutikau jauną moterį iš Kolumbijos, kuri tiesiog puolė į kraštutinę ekstazės būseną. Paskutinę užsiėmimų dieną grupė sustojo ratu ir giedojo Dievų garbei. Staiga toji moteris išsiveržė iš rato ir ėmė šokti primityvų šokį jo centre. Atrodė, kad ji nevaldo savęs. Aš priėjau prie jos ir paėmiau už rankų. Ji stipriai sugriebė manąsias ir pažvelgė giliai man į akis ir "išleido" minkštą ir ilgą garsą. Tas garsas nuėjo man tiesiai į širdį ir joje vibravo - ir aš "regėjau", ką ji man sako. Tokį reiškinį pajutau pirmąkart - tą akimirką nesupratau, kas vyksta...

Aš ją išvedžiau iš rato ir pasodinau. Tada ji "išleido" dar vieną garsą, kurį mano kūnas atsiliepė panašiu alsu - kokio aš niekad iki tol "nesakiau". Mes pradėjome kalbėtis naujuoju būdu - dvi valandas spalvotų vaizdų apsuptyje. Aš dug ką sužinojau - ir apie tą moterį moteryje.

Ji atkeliavo iš mažo kaimelio esančio netoli Kogi genties. Ji man parodė savo vyrą ir tris vaikus. Ji parodė kaimelį, kur aš sutikau du Kogi senolius. Ji parodė man, kaip jos gentis paprašė jos persikelti į šios moters kūną ir ateiti pas mane, kad išmokytų kalbėtis be žodžių. Atlikus misiją ji paliks šios moters kūną.

Grįžęs namo mylimą žmoną išvydau kitoje šviesoje, nes girdėjau jos širdies garsus. Aš regėjau jos skausmą ir jos džiaugsmą. Bet aš nesupratau, kas nutiko su manimi.

Prieš kelias savaites vedžiau užsiėmimus Marylande. Ruošdamasis aš papasakojau tą istoriją moteriai vardu Diane. Ji paprašė pademonstruoti tuos garsus. Mes sėdėjome vienas prieš kitą, aš paprašiau ją užsimerkti. Tada balsas išsiveržė iš mano širdies ir tuo pat metu mano mintyse iškilo vaizdas - puma sėlinanti šalia Amazonės kranto. Ji užšoko į medį ir perėjo stora šaka. Po to vėl minkštai nušoko ant žemės. Aš atsimerkiau.

Aš paprašiau papasakoti, ką ji matė, - ir ji viską tiksliai pakartojo. Iš mano širdies išsiveržė džiaugsmas. Vėl paprašiau ją užsimerkti. Kitas keistas balsas išsiveržė iš mano širdies - ir perteikė kitą vaizdą. Aš ne tik "mačiau", bet ir pats jaučiau, kaip išsineriu iš kolumbietės kūno ir pakylu aukštai į orą ir greitai skrieju virš džiunglių (medžiai greitai bėgo po manimi). Aš priskriejau prie kaimelio ir pajutau, kad ieškau tam tikros trobelės. Kitą akimirką aš buvau moteryje ir žvalgiausi jos akimis. Ji žinojo, kad aš esu joje. Ji apie tai nemąstę, nes taip turėjo nutikti.

Jos vyras pažvelgė į ją (mane) ir buvo laimingas, kad ji (aš) sugrįžau.. jis irgi žinojo, kad joje esu aš - ir tuo labai džiaugėsi. Tada atbėgo jos trys vaikai ir pradėjo meilintis jai. Jauniausiasis pradėjo žįsti jos krūtį. Tada aš atsimerkiau.

Kogi Women

Po akimirkos paklausiau Diane, ką ji regėjo. Ji papasakojo, kad jautėsi kaip „vabzdys“ išėjęs iš moters kūno, kuris pakilo į orą ir nuskriejo virš džiunglių, nusileido į kaimelį ir išvydo tą šeimą. Viskas buvo tiksliai.

Aš tyliai sėdėjau ilgą laiką - tai buvo nepakartojama dovana. Bet ką ji reiškia man ar pasauliui? To nežinau iki pat šios akimirkos.

Grįžęs iš Marylando kas septynios/aštuonios dienos regėjau sapną, kad esu „namuose“ tame kaimelyje. Sapnas trukdavo visą naktį ir rytą atsimindavau viską su smulkmenomis - kaip gyvenau tame kaimelyje ir rūpinausi vaikais bei vyru. Daug žmonių ateidavo iš genčių ir klausinėdavo manęs vaizdais. Tai buvo „gyvi“ žmonės. Aš supratau, kodėl jie laiko mus „mirusiais“. Jie stebėjosi mano buvimu ten. Aš - irgi.

Galbūt tai, kad naujas tūkstantmetis bus Aukso Era, kurioje gyvensime mes, nekalti šviesos kūdikiai?

Myliu Jus!    

Pagal Druvalo Melchidezek parengė Cpt.Astera's advisor    

Papildomi skaitiniai:
Koka Kogi gentyje<
Kas yra Kogi gentis?
Mano planeta artėja
Mažojo elnio pėdsakai
Paskutinių inkų pranašystė
Sikanų civilizacijos atradimai
OBE ir žmonių pagrobimų sąryšis
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Saulės iniciacija: nauji metai pas majus
Šamanai: tai religija ar ritualas?
Keistai pažįstama, Deja vu
Baltasis Dievas actekuose
Menas matyti tolimą praeitį
Gyvenimas 2021 metais
Kada bus Armagedonas?
Čenelingas ir rašymas
Iliuzijų technologija?
Akys išduoda mintis...
Duobių kaspinai Peru
Lunatizmas ir pilnatis
Paragvajaus vikingai
Pranašas Nostradamas
Piramidžių mistika
Sielos klajonės

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
VartikliS