Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Keistas sprogimas virš Jukono  

Reiškinio konstatavimas

2000 m. sausio mėn. 18 d., antradienį, virš Jukono pietinių kalnų netoli Aliaskos (tarp Carcross, Jukonas, Kanada, ir Skagway (692 gyv.), Alaska, JAV, kaimų) Kanados seismologai (bent 3 seisminės stotys) užregistravo galingą sprogimą Žemės atmosferoje.

DoD (JAV Gynybos departamento) palydovų davikliai jį nustatė įvykus netoli Whitehorse 25 km aukštyje, 16:44 UTC (9 val. ryto vietos laiku) 60,25 šiaurės platumos ir 134,65 vakarų ilgumos. Optiniai davikliai jį patvirtino buvus 16:43:42 UTC laiku. Reiškinys truko 2 sek. 1 mikrono bangų ruože. Spėjamas išspinduliuotos energijos kiekis - 1.1 x 10 exp. 12 džaulių. Whitehorse yra 150 mylių į šiaurę nuo Skagway, esančio 125 mylios į šiaurės vakarus nuo Juneau.

Mažo (190 gyv.) Carcross kaimelio, esančio už 120 mylių (ar km?) į šiaurę nuo Juneau (Aliaskos sostinė), gyventojai sakė, kad sprogimas smarkiai sudrebino jų langus ir nuo stogų nukratė sniegą.

Sausio 18 d. nėra jokių meteorų "spiečių", tad Jukono meteoras būtų vienas iš tų, kuriuos astronomai vadina sporadiniais. Kas valandą į Žemę iš įvairių pusę trenkiasi 2-3 sporadiniai meteorai.

Mistifikacija

Surinkti faktai nepatvirtina tai buvus meteoritą - atmosferoje nesurasta jokių meteorito dulkių. Aliaskos ir Britų Kolumbijos gyventojai liudija po sprogimo buvus plačius žaibus ir maždaug pusę minutės stebėję žalios spalvos ypatingai ryškų rutulį. Dangaus kūnams tai nebūdinga. Rutulys ne krito, o kabojo vietoje. Ryški šviesa užgeso danguje nepalikdama jokių dūmų. Kas tai buvo nėra paaiškinta.

Šis įvykis primena labai panašų dar galingesnį Tunguskos sprogimą 1908 m. birželio 30 d. (Sibire).

Atradimai ir tyrimai

Kai ką paaiškina daugelio liudininkų apklausa. Ewald Lemke (Atlin, Britų Kolumbija) padarė keletą nuotraukų, kuriose matomi dūmų pėdsakai 14 minučių laikotarpyje. Pirmoje nuotraukoje rūkstantis raudonas rūkas maždaug 1 min. 30 sek. Po pradinio žybsnio.

Po žybsnio pamanęs, kad sprogo transformatorius, bet jis negirdėjo jokio sprogimo. Bet buvo keistas garsas, tarsi ant namo kristų sniegas. Tada jis čiupo Kodak DC 20 skaitmeninę kamerą ir padarė kelias 493 X 373 gebos nuotraukas.

Kameros specifikacija: spalvų gylis: 24 bitai; išlaikymas: automatinis - focus free; exposure - automatic program; shutter speed - 1/30 to 1/4000 sec; aperture - f/4 to f/11; sensitivity - equivalent to 800 to 1600 ISO.

Joe Clarke iš Marshlake liudija, kad žybsnis nutvieskė kalnus, esančius už 15 km, o po to ugnies kamuolys nuskriejo dangumi. Pėdsakai priminė tuos, kurie lieka po "šatlų" startų.

Ugnies kamuolys pasirodė šiaurės vakarų Jukone, praskriejo virš Whitehorse ir sprogo netoli Carcross. Tyrimai iškatt po įvykio nedavė nieko – nei skeveldrų, nei meteorito dulkių ore ar ant sniego, nei smūgio vietos. Radinio vieta vieta iki gegužės 1 d. susitarus su Charlie Roots iš Geological Survey of Canada buvo laikoma paslaptyje – kai kurie tvirtino, kad jie surinkti į pietus nuo Tutshi ežero, keliasdešimt kilometrų į pietus nuo sprogimo vietos.

Liudininkai iš Whitehorse tvirtina pirmiausia išvydę žybsnį (ar pora) beveik pačiuose pietuose. Tada pamatė virš jų praskriejantį ugnies kamuolį SSE kryptimi ir nežybsintį, o po to staiga išnykusį. Rutulys paliko pėdsaką gerai žinomą iš daugelio nuotraukų.

Sausio 21 d. specialiai aukštai atmosferoje skirtoms misijoms įrengtas lėktuvas Airborne Sciences ER-2 iš NASA Dryden Flight Research Center skraidė virš to rajono.

65 tūkst. pėdų aukštyje "Aerosol Particulate Sampler" (APS įrenginys rinko pavyzdžius. APS yra dviejų mažų 5x4 colių "irklų" padengtų silicio alyva, prie kurios prilimpa ore esančios dalelytės. Praėjus numatytam laikui, "irklai" įtraukiami į hermetišką kamerą. Išimti "irkai" pasiųsti į JSL. ER-2 taip pat turi kamerą galinčią daryti juodai baltas 8 mylių pločio paviršiaus nuotraukas, kuriose galima pastebėti kraterius ar kitus paviršiaus pažeidimus.

"Space Science News" 2000 m. kovo 16 d. pranešė, kad rasti labai reto automobilio dydžio meteorito likučiai perduoti Kanados ir NASA mokslininkams. Tai būtų svarbiausias "akmenų iš dangaus" tyrimas per paskutinius 31 metus. Gali būti, kad labai paprastos dtruktūros ir geros būklės meteorito nuolaužos liečia Saulės sistemos pradžios laikus (apei 4,5 mlrd. metų), spėja Michael Zolensky, astrominerologas iš Houstono Johnson Space Center (JSC)

Tagišo ežeras Britų Kolumbijoje sausio mėn. Buvo užšalęs ir Jim Brook nusprendė, kad tai puikus laikas pakrauti "pikapą" prekių ir nuvežti jas į savo tolimą namelį jo pietiniame krante. Barzdočius ant ledo rado kelių mylių plote į medžio anglis panašias meteorito nuolaužas - apsvilusius, gruoblėtus juodos spalvos purėti gabalus tebekvepiančius siera. Tai buvo 2000-ųjų sausio 26 d. Jis juos surinko į plastikinius maišus ir laikė šaltyje. Bendras svoris yra iki 2 svarų.

Jie buvo perduoti National Meteorite Collection of the Geological Survey of Canada, Natural Resources Canada (NRCan) in Ottawa, kuris perdavė JSC tyrimams. NASA dirba kartu su NRCan mokslininkais.

Richard Herd (Curator of National Collections for the Geological Survey of Canada) pranešė, kad rasta anksčiau neaptiktų sudėtinių dalių, kurios įtakos tiek planetarinius, tiek biologinius mokslus. Pats meteoritas yra reto tipo anglingas chondritas sudarytas iš įvairių anglies ir organinių formų – kurios yra gyvybės pagrindas. Tokių meteoritų tėra tik apie 2% ir juos sunku tirti, nes dažniausiai suyra atmosferoje arba juos sunaikina oro sąlygos žemės paviršiuje. Paskutinis rastas buvo tik prieš 31 metus.

Tyrimai nebuvo destruktyvūs – paimti maži gabaliukai mineraloginei analizei ir indikuotojo radioaktyvumo matavimams, kuriuos atliko David Lindstrom (JSC) ir kuris leidžia spėti apie pradinio meteorito dydį. Jis galėjo būti 50 pėdų skersmens ir sverti 55 tonas.

Biologiniams tyrimams tenka sunaikinti kai kuriuos pavyzdžius ir tam reikia papildomo leidimo.

Ar viskas jau aišku?

Paslaptingiau yra tai, kad rajone buvo ir antrasis ugnies rutulys. Haines gyventojas Fred Gray važiavo Haines greitkeliu (59.8 šiaurės platumos ir 136,6 vakarų ilgumos, tai 133 km nuo Whitehorse). NE-ENE kryptimi jis matė Whitehorse-Carcross rutulį maždaug 11 laipsnių nuo horizonto aukštyje. Ir jis matė rutulį, praskriejusį beveik virš jo galvos (75-80 kampu) iš vakarų į rytus!

Tai kurį iš tų dviejų matė Mosquito ežero ir Klukwan srityje? Kai kurių liudininkų apibūdinta trajektorija irgi nesutampa su Whitehorse-Carcross skrydžio kryptimi. Kai kurie liudininkai girdėjo du sprogimus.

Reiškinį palydėjo elektromagnetiniai trikdžiai. Whitehorse vakarų priemiestyje valandą dingo elektra. Atsitiktinumas? Galbūt… Bet ir Fray VHF radijas bei palydovinis telefonas neveikė jam tebevažiuojant į šiaurę kokias 6-8 mylias.

O iš kur sieros kvapas Haines susiliejimų ir sudužimų įlankoje, kuri yra toli nuo sprogimo vietos? Be to palydovų užfiksuotas žybsnis liudija apie keliasdešimt tonų meteorito suskilimą – ir neabejotinai dalis skeveldrų turėjo nukristi Carcross rajone. Deja, ten nieko nerasta, o radiniai aptikti už daugelio mylių.

Reikia priminti, kad sausio 11 d. ankstų rytą matytas dar vienas ugnies rutulys, kuris skriejo pagal liudininkus tarp Atlin ir Juneau. Kur jo liekanos?

Kašino meteoritas

Šis 122 kg svorio chondritas (dar vadinamas ir Glazatovo) netoli Kašino, Tverės srityje, nukrito 1918 m. vasario 27 d. apie 12:30, į sušalusią dirvą panirdamas apie 30 cm, sudarydamas apie 1 m skersmens duobę. Kritimą lydėjo nelabai stiprus garsus, kurio trobose net negirdėjo. Du vietos valstiečio sūnūs matė, kaip lauke į viršų išlėkė žemės; jie pribėgo ir pamatė nukritusį akmenį. Apčiupinėjus atrodė vėsus. Netrukus prie jo susirinko visas kaimas; jį ant rogučių atvežė į Glazatovo kaimą. Jo svorį įvertino 10-12 pūdų. Gandas apie nukritusį akmenį netruko pasklisti apylinkėje ir iš aplinkinių kaimų pradėjo plūsti smalsuoliai. Akmuo buvo barbariškai gadinamas, jį skaldė tiek atvykėliai, tiek vietiniai. Daugelyje trobų jo skeveldras laikė už Dievo motinos ikonų. Vietinė taryba pabandė rekvizuoti akmenį, tačiau valstiečiai pasipriešino, sakydami, kad tai stebuklas ir ten reiktų pastatyti koplyčią, - ir tik su trijų raudonarmiečių pagalba po 2 d. jį pavyko išvežti į Maskvą.

Mokslų akademija pasiuntė L. Kuliką, kuris į Kašiną atvyko balandžio 11 d., tačiau meteorito ten jau nerado – jį išvežė prieš 2 d. Jam beliko apžiūrėti kritimo vietą, vietinių apklausa ir meteorito skeveldų apžiūra. Jam pavyko išpirkti beveik kilogramą meteorito nuolaužų. Vis tik per 5 d. L. Kulikui pavyko surinkti pakankamai medžiagos, kurios pagrindu parašė keletą straipsnių ir ataskaitų. Meteoritas iki šiol saugomas Maskvoje, MA meteoritų kolekcijoje.

Beje, tai ne pirmas meteoritas, nukritęs Kašino apylinkėse. Metraščiuose minimas ir 1411 m. prie Stražnevo kaimo nukritęs meteoritas.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Kiti puslapiai:  
Juodasis riteris
Keisti garsai danguje
Tunguskos sprogimas
Arnoldas regėjo meteorus?
Tunguskos sprogimo tyrimai
Nepaprasti dangaus ženklai
Kada bus pasaulio pabaiga?
Bijokime žmonių, o ne asteroidų
Tomanowos: daug keliavęs meteoritas
Paprasti ir neįprasti asteroidai
Kometos, meteorai, krintančios žvaigždės ir kt.
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?
Akmenuotosios Tunguskos pilys
Prasiplečia gyvybės ribos
Gyvenimas 2021 metais
Pelikanai apgavo pilotą?
Bermudų trikampis
Dangaus ženklai
Fū naikintuvai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis

 

 

 
 
Smoke trail

Ewald Lemke nuotr.


 
Smoke trail

Nuotr. po 1 min. 30 sek.

 
 
Smoke trail. Youkon meteorite

 
 
 
ER-2

 
 
 

 
 
carbonaceous chondrite

 
 
carbonaceous chondrite

 
 

 
carbonaceous chondrite

 
 
carbonaceous chondrite