Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?  

„Jis lėtai kilo iš už dviejų aukštų pušų: spindintis, apvalainas objektas, be jokio garso. Jis artėjo link jų tarsi plevenantis lapas. Visą vietovę buvo užliejusi rausva šviesa“.

Įvykis trumpai aprašomas ir >>>>       Blackout area, 1965

Visi JAV šiaurės rytai 1965 m. lapkričio 9 d. paniro į tamsą, - vienas mįslingiausių šių laikų įvykis. Elektros dingimas palietė 36 mln. žmonių, apie 800 tūkst. jų įstrigo liftuose, metro, ar elektriniuose traukiniuose. Pilotai bergždžaii suko ratus aplink aptemusius aerouostus.

Lapkričio 11 d. “New York Times” pranešė, kad regionas grįžo į normalų gyvenimą, tačiau sutrikimo priežastis tebebuvo nežinoma. Valdžia sakė, kad nėra garantijų, kad tai negali pasikartoti. Buvo keista, kad nebuvo jokių fizinių pažeidimų. Iš rikiuotės išėjo vos keli generatoriai. Tarnybos galėjo atstatyti veikimą naudodama tą pačią įrangą. Jei būtų buvęs gaisras, trumpas sujungimas, nuvirtę linijos ar pan., priežastis būtų greitai aptikta. Kai buvo pranešta, kad problema yra automatinėje pastotėje prie Clay, paskirstančios elektros tiekimą, gaunamą iš Niagaros, esančioje 10 mylių į šiaurę nuo Sirakūzų, techninė tarnyba ten rado viską tvarkoje.

Tai kas sukėlė sutrikimą? Priežastis taip ir liko priimtinai nepaaiškinta.

Kažkas dar buvo prie Sirakūzų, kas buvo trumpai paminėta spaudoje, o vėliau tema užmesta. Pilotas Weldon Ross‘as artėjo prie Hancock Field‘o Syrakūzuose. Beveik „užtemimo“ momentu jis netoli Clay pastotės, beveik virš elektros perdavimo linijos pastebėjo didelį raudoną rutulį. Jis buvo apie 100 pėdų skersmens. Tą pat matė ir Robert C. Walsh‘as, Syrakuzų Federalinės aviacijos agentūros komisaro pavaduotojas. Fotografas Arthur Rickerby nufotografavo stulbinantį Niujorko dangaus vaizdą iškart po „užtemimo“. Vakarų danguje matėsi nepaaiškintas ryškus sidabriškos spalvos formos objektas. Nuotrauka atspausdinta „Times“ 19-me numeryje.

Regione užfiksuota ir daugiau NSO. Pirmąjį jų – dar 1965 m. rugsėjo 3 d. apie 2:24 val. – pamatė Norman Muscarello, kuris ėjo palei 150 kelią prie Exeter‘io. Rutulys buvo apie 80-90 pėdų skersmens, su šviečiančiomis, raudonai pulsuojančiomis šviesomis palei kraštą. Skrido neskleisdamas garso. Jis prisistatė į policiją ir pranešė apie nutikimą. Po 5 min. į policiją prisistatė ir patrulis Eugene Bertrand‘as, pranešdamas, kad prie sankryžos su 101 keliu rado sustojusią mašiną, kurioje vieniša moteris pasakė, kad ją nuo Epping‘o, esančio už 12 mylių, sekė milžiniškas tyliai skrendantis šviesus NSO su blyksinčiomis raudonomis šviesomis.

New Yout Times about Blackout, 1965 Apie 3 val., E. Bertrand‘as, vis dar tebebandydamas nuraminti N. Muscarello, nuvažiavo į lauką prie 150 kelio. Nieko nesimatė, tačiau jiedu nuėjo per lauką, žibintuvėliu pašviesdami tolimus medžius. Buvo maždaug 100 jardų iki Carl Dining‘o žirgyno. Staiga žirgai pradėjo spardytis ir prunkšti, aplinkiniuose namuose ėmė loti šunys. Betrand‘as pažvelgė į medžių pusę. Daiktas lėtai kilo iš už dviejų aukštų pušų: spindintis, apvalainas objektas, be jokio garso. Jis artėjo link jų tarsi plevenantis lapas. Visą vietovę buvo užliejusi rausva šviesa. Baltos C. Dining‘o namo sienos nusidažė kruvinai raudona spalva. Bertrand‘as išsitraukė savo ginklą, tačiau netrukus susikišo jį atgal. Bijodamas radiacijos, jis nusitempė jaunuolį iki automobilio. Ten per radiją pranešė policijos budinčiam: „O Dieve! Aš pats mačiau prakeiktą daiktą!“

Bertrand‘as su Muscarello maždaug futbolo aikštės dydžio atstumu apie 100 pėdų aukštyje kabantį objektą. Jis svyravo atgal ir pirmyn palei savo ašį, visiškai be garso. Atrodė, kad pulsuojančios raudonos šviesos blėsta iš kairės į dešinę. Buvo sunku tiksliai nustatyti formą dėl ryškumo – „tarsi žiūrėtum į automobilį su įjungtomis šviesomis“. Objektas kabojo kelias minutes. Tada pradėjo judėti trūkčiojančiai judėti į rytus, link Hamptono. Objektą matė ir atskubėjęs patrulis David Hunt.

Buvo išsiaiškinta, kad NSO prie elektros perdavimo linijų rodėsi gana dažnai. Juos stebėjo daugelis liudininkų (Lillian Pearce, Healey, Jerline Jalbert, Meredith Bolduc, Dolores Gazda, james Lucci, Blodgett ir kt.). Ryšis tarp NSO ir elektros tiekimo nenustatytas. Tačiau keisčiau tai, kad mokslas nesugeba paaiškinti nė vieno iš šių faktų.

Papildomai skaitykite:
NSO hipotezės
Kam turime rengtis...
Sprogimas virš Jukono
Įsiveržimas į Žemę
Į susitikimą su nežemiečiais
NSO: branduolinių ir kosminių programų kontrolė
Netikėtas Šumero žlugimas: branduolinė katastrofa gilioje senovėje?
Planetų kolonizavimo būdai ir kova dėl gyvybinės erdvės
Tektitai ir kitos akmenų anomalijos
Grahamas Hankokas ir kova prieš sąmonę
Rusų magai Antrojo pasaulinio karo metu
Astronomas stebi skraidančius "langus"
Išspręskim Einšteino uždavinį?
Valdžia įtaigos taikinyje
NSO stebėti esant ore
NSO tyrinėjimai JAV
Ateiviai išjudino Indiją
Tunguskos sprogimas
Fermi paradoksas
Roswello avarija
Fū naikintuvai
Fenikso šviesos
NSO klastotės
NSO kilmė

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO skiltis
Vartiklis