Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Catherine Crowe

Catherine Ann Crowe (1790-1872) – anglų romanistė, dramaturgė ir apsakymų rašytoja.

Gimė 1790 m. rugsėjo 20 d. Kento Borough Green miestelyje. Mergautinė pavardė buvo Stevens. Mokėsi namuose, didesnę vaikystės dalį praleisdama Kente. Ištekėjo už majoro John Crowe, su kuriuo 1823 m. susilaukė sūnaus, Catherine Ann Crowe tačiau vedybos nebuvo laimingos ir 1828 m. Kliftone sutikusi Sydnei Smith su šeima, paprašė jų pagalbos. Mažai žinoma apie kelis kitus metus, tačiau 1838 m. ji su gyveno Edinburge atskirai nuo vyro ir pažinojo kelis rašytojus, tarp jų ir stingantį pinigų Thomas de Quincey, o Londone su Harriet Martineau ir William Makepeace Thackeray.

Ji rašinėjo, tačiau pasisekimas ėmė blėsti 6-to dešimtm. pabaigoje ir 1861 m. ji pardavė autorines teises į savo kūrinius. Nors po 1852 m. ji daugiausia gyveno Londone ir užsienyje, 1871 m. persikėlė į Folkestone, kur ir mirė 1872 m. birželio 14 d.

Kūryba

C. Crowe dvi pjesės, tragedija „Aristodemas“ (1838) ir melodrama „Nuožmus gerumas“ (1853) turėjo istorinių motyvų susišaukiančių su jos šeimos problemomis. Abi jos buvo išleistos, o antroji trumpą laiką vaidinta Londone 1853-iais. Kaip romanistė C. Crowe pasirodė su „“Suzanos Hopley nuotykiais“ (1841, turėjęs daug pakartotinų leidimų), po kurio sekė „Vyrai ir moterys“ (1844) ir gerai priimtas „Lily Dowson istorija“ (1847), „Gražuolės nuotykiai“ (1852) ir „Linny Lockwood“ (1854). Nors aprašinėjo viduriniosios klasės gyvenimą, jie buvo sudėtingo ir sensacingo siužeto, o taip pat aprašė keblią Viktorijos epochos moterų padėtį dėl blogo vyrų elgesio su jomis. Jos apsakymų irgi laukė periodiniai leidiniai.

Pamažu, įkvėpta vokiečių autorių, susidomėjo antgamtiškais dalykais ir jos rinkinys „Naktinė gamtos pusė“ (1848) labai išpopuliarėjo, buvo išverstas į vokiečių ir prancūzų kalbas ir, kaip sako, paveikė Š. Bodlerą. Jos įsitraukimas į tokius dalykus pasiekė kulminaciją 1854 m. vasario mėn, kai Edinburge naktį ją aptiko nuogą, o ji aiškino, kad dvasios ją pavertė nematoma. Ji buvo gydoma nuo psichikos sutrikimo ir pasveiko. Du jos apsakymai apie vaiduoklius buvo perspausdinti „Virtorijos laikų vaiduoklių pasakojimuose“ (1936)

C. Crowe rašė ir vaikams, tarp kurių buvo ir „Dėdės Tomo trobelės“ versijos, „Pippie perspėjimas“ (1848), „Artūro Hunterio ir jo pirmojo šilingo istorija“ (1861), „Beždžionės nuotykiai“ (1862).


*) Harietė Martineau (Harriet Martineau, 1802-1876) - prancūzų kilmės anglų ekonomistė ir sociologė; sociologijos Britanijoje pradininkė. Buvo O. Konto pasekėja, tačiau daug jos darbų skirta feministinei sociologijai (pvz, „Amerikos visuomenė“, 1837, socialias problemas nagrinėja per feminizmo ir kovos už lygiateisiškumą prizmę).

Pasiskaitykite:
Mutantų rytmetis
Vašingtono kurmis
Žudyti per atstumą
Fairwater paslaptis
Akys išduoda mintis...
Šiuolaikinis mumifikavimas
Kelias prie Festo disko
Ar sulauksime apokalipsės
Šeiveris ir „Slėpiniai“
Janušas A. Zaidelis. Riba
Ženklų paslaptys laukuose
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Prakeikti nematomi dalykai
Sliūkintojas pas karalienę
Minčių valdymo mašina
Elohimų alchemija
Visata kaip kompiuteris
Dujininkas Virdžinijoje
Paslaptingoji Žemė
Atlantidos legenda
NSO numizmatikoje

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis