Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Vėl čupakabros...   

Keista būtybė Argentinoje

El Tonco esančio prie Argentinos Los Cardones nacionalinio parko, gyventojai tvirtina prie gyvulių kaimenių regėję vidutinio ūgio keistą humanoidą raudonomis akimis, išsikišusiais dantimis, apžėlusį kailiu ir pirštais besibaigiančiais ilgais aštriais nagais.

Būtybę matė Chalchaque srities slėniuose esančiuose 750 km į šiaurės rytus nuo Buenos Aires ir 400 km į rytus nuo Calama rajono Čilėje, kur nuolat pastebimosčupakabros.

Pirmoji apie būtybę pranešė Maria Rufina Cayo, 73 m. amžiaus avių ir ožkų piemenė gyvenanti su 79 m. amžiaus seserimi Benita atokioje srityje, kur 33 ūkiai išsibarstę dideliuose kalnuotuose plotuose.

2002 m. vasario 11 d. ji sakosi ginusi gyvulius su šunimis namo. Temo ir ji meldėsi, kad Dievas duotų lietaus. Tuo metu kažkas išgąsdino gyvulius, kurie pasileido bėgti. Besižvalgydama į šalis ji pamatė keistą būtybę - pusiau žmogų, pusiau žvėrį. Apie 1,7 m ūgio būtybė buvo už 12 metrų. Ji triskart pažvelgė į moterį ir greitai nuliuoksėjo ant užpakalinių kojų keldama dulkes. Ant galvos kratėsi didelės ausys.

Išklausęs Maria pasakojimą lydimi kaimynų pasižvalgyti išėjo 30 m. amžiaus Santos Jaimes ir 34 m. Ruben Colque. Jiems einant taku šunys staiga atsisakė eiti į priekį ir ėmė gailiai staugti. Išgirdę keistus garsus jie nubėgo pasižiūrėti. Už kelių krūmų jie išvydo būtybę ir sustingo iš išgąsčio.

Tai buvo baisi būtybė žiūrėjusi į juos raudonomis akimis. Tupėjusi ant užpakaliniųkojų, ji pašoko ir nubėgo Cerro Negro kryptmi. Pėdos atrodė kaip karvės kanopos, bet užpakalyje turėjo pentiną. Kitą dieną nuėję pasižiūrėti, jie rado jos paliktus pėdsakus.

   

Papildomai skaitykite:
Keista kaukolė Meksikoje
Andų kalnų dvasios
Naska linijas (Peru)
Įvairios trumpos žinutės
Keistos DOGU skulptūros
Mistinė Ayers Rock uola
Raketų eros ištakose

Nors būtybė elgėsi neagresyviai, gyventojai sunerimę dėl savo gyvulių. Tad prie NSO pranešimų El Tonco rajone prisideda ir ši keista būtybė.

Nuorodos: Buenos Aires „Las Ultimas Noticias“, 2002 m. kovo 30 d.
Salta miesto „El Tribuno“, 2002 m. kovo 27 d.

 

Čupakabros pasirodo nepaisydamos neįprastai šaltos ir sniegingos žiemos apėmusios Buenos Aires ir Santiago rajonus ir siekiančios šiaurėje net Atacama dykumą, kurios gyventojai neprisimena, kada buvo paskutinį kartą čia snigę. Ir net tokios atšiaurios sąlygos netrukdo paslaptingiems grobuonims sėti paniką šalyje. Ar tik ne gamtos „išdaigos“ paaštrino skeptikų ir NSO prigimties šalininkų nuomonių susikirtimus. Šokama į mūšį - su kardu ar šaudyne, ant žirgo ar pėsčiomis - siekiant apginti savo įsitikinimus.

Sunku paneigti, kad kažkas vyksta Čilėje. Tačiau paskutiniai apsireiškimai gerokai skiriasi nuo ankstesniųjų ir dar labiau - nuo pranešimų pasirodžiusių prieš 5 metus Puerto Rico bei Mexico kraštuose.

Dienraštis „La Estrella del Loa“ (2000 m. liepos 14 d.) rašo, kad čupakabros turi geltonas akis, pilką kailį ir vaikšto keturiomis. „Po to, kai išvydome būtybę, [Calama-Chuquicamata] kelią nušvietė dvi geltonos šviesos“. Du „Helen Keller“ Liūtų klubo nariai neplanavo užsibūti iki vidurnakčio. Tačiau jie į namus susiruošė tik apie 1:30 nakties. Ties Chuqui kontrolės postu karabinierius patikrino mūsų transportą, ir mes nuvažiavome jam iš paskos. Kažkur Puerta Cuatro apylinkėse vairuotoją žlibino dvi geltonos „šviesos“. Jos nejudėjo, tad manėme, kad tai sustojęs automobilis ar motociklas. Sulėtinome greitį. Kai, ką išvydome, privertė paklausti „Ar tai velnias?“ Moteris atsiliepė: „Galėtų būti...“ Jie už 2-3 pėdų matė kažką panašaus į labai didelį šunį be ausų ir labai ilgu pilku kailiu (ypač ant kaklo) ir ryškiai geltonomis akimis..

Moteris su būtybe 5-10 sekundžių „apsikeitė“ žvilgsniais. Gyvūnas palydėjo mus visu 180 laipsnių pasukdamas galvą.„"Jaučiau baisų nerimą. Norėjau iššokti iš automobilio, bet bendrakeleivė mane nuramino. Vėl išvydome dvi geltonas šviesas, nušvietusias visą kelią. Lėkiau visu greičiu iki pat Calama“.>

2000-ųjų gegužės pradžioje Čilėje buvo čupakabrų antpuolių pagyvėjimas. Netoli Conception miesto (300 km į pietus nuo Santjago) buvo pastebėti ir du paslaptingi humanoidai. Tai antroji „banga“ sekusi 200.04.12 antpuolius mažo Tucapel miestelio Bio Bio provincijoje (netoliese ir į rytus nuo Conception). Liudininkai pranešė apie „didelius išdžiūvusių gervuogių plotus paveiktus keisto švytinčio reiškinio“.

Balandžio 29-ąją 59 m. amžiaus Jose Ismail Pino, dirbantis Esperance rančoje (2 km į rytus nuo Huepil esančio šalia Tucapel) susidūrė su čupakabra:
„Didelis bulius nulėkė kaip išprotėjęs. Aš nuėjau iš paskos ir kažką pamatęs pamaniau, kad tai jis. Aš surėkiau: 'Ei, prakeiktas verši!' Ir tada išvydau, kad tai ne jis. Tasai sustojo spoksodamas į mane. Jis buvo apie 1,5 m. aukščio ir atrodė kaip didelė bezdžionė su ilgomis rankomis ir iš burnos kyšančiomis milžiniškomis iltimis bei sparnais ant nugaros. Aš išsigandęs apsisukau ir kiek įkabindamas nubėgau, kad tą 'paukštį' užsiundyčiau šunimis. Cachoro (vienas šunų) grįžo kraujuojančiu kaklu“.

chupacabra drawing
Carmen Rizzolo piešinys

Akrų rančos savininkas Jorge Venegas su savimi nešiojasi užtaisytą šautuvą ir savo darbininkams leidžia grįžti anksti, - nes jie bijo vaikščioti tamsoje. Tucapel jau anksčiau vienoje fermoje buvo nužudytos 4 avys, o kitoje - karvė. „Mes nežinome su kuo turime reikalą. Aš neypatingai jaudinuosi dėl gyvulių, tačiau aš turiu du vaikus (10 ir 15 m. amžiaus) ir nenoriu, kad jiems kas nors nutiktų“.

Ne visi tiki, kad kaltos čupakabros, nes atsimena, kaip prieš keletą metų per naktį buvo nužudyts 70 avių. Tai buvo laikinio šuns darbas.

2000.05.02 karabinieriai iš Santa Fe barakų pranešė apie 8-ių avių (visos jos turėjo ėriuotis) užpuolimą. Tai padarė nežinomas gyvūnas palikęs jas pusgyves. Kaltę suvertė Sibiro laukiniams šunims, kurie buvo apibūdinti kaip „nelojantys“. Šiame rajone nėra pumų ir tik Koldilerų kalnų sutinkama lapių.

Antpuoliai kartojosi. 2000.05.03 01:30 profesorė Liliana Romero Castillo miegojo savo Laguna Redonda esančiame bute (Conception'o mieste). Ją pažadino 5-rių šuniukų lojimas, kurie buvo laukomi kieme kartu su Black'u, jos dideliu ir stipriu šunimi. Ji pažvelgė per langą. Šuniukai inkštė, o Black'as buvo prisipaudęs prie sienos. Dar ji pamatė (virš 2 m. ūgio) žmogystos nugarą. Jai pasirodė, tarsi ji turėtų sparnus. Atrodė, kad toji smaugia kažką kita.

Įtarusi, kad kieme vykdomas nusikaltimas, Liliana pažadino vyrą, kuris neparodė jokio entuziazmo. Užsimiegojęs jis burbtelėjo: „Aš nesikelsiu“. Tada ji sugrįžo prie lango. Tačiau tos būtybės jau nebuvo.

Kitą dieną Liliana pasiuntė vaikus nupirkti maisto. Jie grįžę pasakė motinai, kad pakeliui matė „negyvą šunį“. Liliana paliepė vyrui patikrinti, - ir šis grįžęs papasakojo, kad tai labai plaukuotas smėlio spalvos šuo su dviem giliomis žaisdomis, kurias skiria apie 5 cm. Jo kūnas buvo tarsi be kraujo ir lengvas kaip plunksnelė.

Lilianos iškviesti atvyko karabinieriai ir įdėję šunį į juodą plastiko maišą paliepė šeimynai „tylėti,kad nesukeltų panikos tarp gyventojų“. Jie jį nusivežė į pirmąjį Concetion komisariatą, kur jį galėjo skrosti patalogai. Liliana yra sunerimusi, nes turi vaikus ir bijo, kad toji būtybė gali grįžti.

Strange chupacabra

iš „Strange Universe“ laidos

Tą pačią dieną, 2000.05.04, 12 km nuo Pucon esančioje rančoje (prie kelio į Caburuga kaimą) buvo rasti kritę 35 paukščiai. Jų sužalojimai buvo būdingi paslaptingoms čupakabroms. Pucon karabinierių kapitonas Roberto Saldivia patvirtino, kad paukščiai buvo rasti negyvi, su plunksnomis ir be jokio kraujo lašo. Čilės Servicio Agricola y Ganado specialistai buvo apsilankę ir pažadėjo, kad vėliau atliks tolimesnius tyrimus.

Pagal Čilės laikraščius: „Conception kronika“, 2000.05.02; „El Sur“, 200.05.05 su Carlso Saao prieto „Paslaptingas naktinis apsireiškimas namo kieme ir vėliau rastas negyvas šuo“; „Orbe“, 2000.05.05, „nauji čupakabrų antpuoliai“.

space chupacabra drawing Čiupakabra (isp. „žinda ožką“) – neaiškus (gal išgalvotas) gyvūnas, kuriuo tikima Lotynų Amerikoje (Puerto Rike), apibūdinamas kaip kresnas, nedidelis, didelėmis akimis ir dantimis, paprastai puolantis naminius gyvulius (ypač ožkas) ir geriantis jų kraują. Istorijos apie čiupakabrą pradėjo plisti 20 a. pabaigoje. Dauguma mokslininkų laiko tai legenda arba šių laikų mitu.

Pirmoji istorija apie cipi Chupacabra 1992 m. išspausdinta Puerto Riko laikraščiuose „El Vocero“ ir „El Nuevo Dia“, kur buvo pranešta apie daug žuvusių įvairių gyvūnų: arklių, naminių paukščių, ožkų. Sutvėrimas kaltintas ir 1970 m. gyvulių žudymu Mokos mieste. Tuomet buvo manoma, kad tai satanistų darbas, tačiau visoje saloje pradėjus plisti gyvulių žudymui, jie priskirti čiupakabrai. Visi žuvę gyvuliai ant kaklo turėjo 2 žaizdeles.

Netrukus prasidėjo pranešimai apie panašius reiškinius kitose Lotynų Amerikos šalyse. Imta kurti filmus, rašyti knygas. Čiupakabra tapo dažnu marškinėlių, reklamų motyvu. Amazonijos miškų indėnai nuo seno tiki mitiniu žmogumi-moskitu, kuris taip pat čiulpia gyvūnų kraują. Kai kas mano, kad žmogus - moskitas ir čiupakabra yra ta pati būtybė. Dar yra manančių, kad čiupakabra – ateivis, pabėgęs iš NASA laboratorijų arba nusileidęs iš kosmoso. Neretai pasirodžius čiupakabrai stebimi ir NSO reiškiniai. O gal tai gali būti ir iš JAV slaptos El Yunque laboratorijos džiunglių apsuptuose kalnuose pabėgęs genetinio eksperimento rezultatas. Kalbama, kad jis galėjo ištrūkti 1990 m. praūžusio uragano, kuris apgadino laboratoriją, metu. Juk (galimai) Covid-19 virusas irgi „pabėgo“ iš laboratorijos Kinijoje.

čupakabra iš drono

2023 m. birželį paslaptingą gyvūną nufilmavo fermerio dronas prie Vakarų Bolivijos miesto Oruro (Uru Uru). Tai įvyko po to, kai apylinkėse pradėjo rasti bekraujus galvijus (karves, lamas, alpakas, ...). Dvikojis gyvūnas apibūdintas kaip „keistas. Panašus į šunį, tačiau ant nugaros kupra. ... Atrodo, kad sutampa su čupakabros aprašymu“. Oruro departamento atstovas nesiėmė tvirtinti, kad tai čupakabra, tačiau pripažino, kad rastuose negyvuose galvijuose kraujas išsiurbtas nuo kaklo iki skrandžio srities. O neseniai Gvatemaloje buvo rasti 75 negyvi naminiai paukščiai (vištos, antys, kalakutai) – kaltę irgi vertė čupakabrai...

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
CEFAA, Čilė
Jie tebegyvena!?
Karvių išmėsinėjimas
Niagaros didžioji gyvatė
Sekant milžino pėdsakais
Eksperimentai su gyvūnais
Nesė ir kiti: hipotezės ir realybė
Ar visa gyvybė Visatoje panaši?
NSO „apsėdimas“ Puerto Rike
Nesė ir kiti: hipotezės ir realybė
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
Ateivių medikai bendrauja su žemiečiais
Svedenborgas. Pokalbiai su angelais
Farmacininkų gniaužtuose?
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Įvairios trumpos žinutės
Drakonų ežeras Kinijoje
Placebo: tikrai veikia!
Kryptozoologija

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis