Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Andų kalnų dvasios

Požemiai

Papildomai skaitykite:
Paskutinių inkų pranašystė
Tuneliai po Andais
Kas toji Kogi gentis?

Iškart po Tvano, mūsų laikmečio pradžioje egiptiečių vadintoje Zep Tepi, „Pirmieji laikai“, iš Žemės išlindo paslaptingi dievai, mokę išlikusius žmones civilizacijos dalykų. Nuo Toto ir Ozyrio (Egipte) iki Quetzacoatl'io ir Virakočos (Amerikoje) - „prieštvaniniai patriarchai“, kaip Biblijos Enochas ir Methuselahas.

Gvatemaloje po majų Tikal'o piramidėmis prasidedantys tuneliai neria 300 km į kitą šalies pusę. SIRA radarai 1978-ais panašias struktūras aptiko po Egipto piramidėmis. Tyrimo darbus iniciavo prez. Sadatas. Australijoje „Giza projekto“ narys Jim Hurtak'as parodė filmą apie Gelmių kambarius“ - 15 tūkst. senumo kelių lygių struktūras po Giza plynaukšte. Ir ar ne „Dievų miesto“ ieškojo Gilgamešas anapus Mašu kalno?

Populiarios Andų legendos apie požeminius miestus, kurių žemės būtybės laikas nuo laiko pasireiškia Žemės paviršiuje. Įėjimas į požemius yra šv.Sacsayhuaman mieste Peru Anduose ir iki inkų pastatytame Tiwanaku mieste netoli Titikaka ežero (Bolivijoje). Jėzuitų kronikininkas Agnelio Oliva užrašė inkų senolio liudijimą, kad „tikrasis Tiahuanaco miestas yra po žeme, daug didesnis už esantį paviršiuje“.

Egzistuoja sena masonų legenda apie Biblijos mokytoją Enochą, prakasusį visus 9-is Žemės sluoksnius. Kiekviename jų įstatė duris, o ant devintųjų įspaudė aukso trikampį su keturiomis viešpaties vardo raidėmis (skaitykite puslapį apie Viešpaties vardus). Tada iškalė dvi kolonas, kuriose paslėpė nurodymus, kaip rasti tas duris.

Enochas, Methuselaho tėvas ir Nojaus senelis, buvo pirmasis Siono, „Jahvės miesto“, įkūrėjas bei rašto ir kalendoriaus pateikėjas. Jis pirmasis „paimtas Viešpaties", kuriam parodytos „dangaus ir Žemės paslaptys“. Į Žemę jis grįžo su „svoriais ir matais“ žmonijai.

Egiptiečiai jį vadino Totu, "magijos ir laiko viešpačiu", o graikai Hermiu, dievų pasiuntiniu.

Inkų slaptavietė galėjo būti naudojama įėjimui į požemius, platų ertmių ir tunelių tinklą, kuris, kaip sakoma, yra po visa Pietų Amerika. Kilus kitam Tvanui juose išsigelbėję žmonės vėl apgyvendintų Žemę.

Prieštaringai vertinamuose Negyvosios jūros rankraščiuose prarastoji Enocho knyga (ankstyvųjų religinių lyderių pašalinta iš Biblijos) aprašo įspūdingą praeities civilizaciją, kuri netikusiai naudojo pažangias technologijas ir nesugebėjo išgyventi per paskutinį kataklizmą.

Tai, kad „jie pametė raktus", reiškia, kad prarado technologines žinias. Enochas žada (kaip daugelis kitų, įskaitant majų Quetzacoaeal) „laiko ciklo pabaigoje" sugrąžinti tas žinias. Biblija irgi žada, kad „viskas bus atskleista" šio pasaulio pabaigoje.

Tos prarastosios žinios yra „šviesos kalba“, senolių pažinota kaip HIBURU. Seniausių kalbų formos tiesiogiai išvedamos iš smegenų srovių. Enocho kalba yra garsų kalba, realybės vibracijos matrica, mitinė „Pasaulio galia“. Tai garsų lygtys, užšifruotos senosiose mantrose ir dievų varduose, galinčios tiesiogiai paveikti nervų sistemą, gydančios ir leidžiančios pasiekti aukštesniąsias sąmonės būsenas: „Norint kalbėti su dievais, reikia mokėti jų kalbą“. Ir Biblija tvirtina: „galime tapti didesniais už angelus“.

Egiptiečiai paliko pasakojimus apie „žvaigždžių keliautojus“, kurie, kaip Enochas, vyko „anapus didžiosios Oriono akies“ ir grįžę jautėsi kaip dievai tarp žmonių.

Kas tie majų „Šviesos viešpačiai", Egipto ar Tibeto „Nušvitusieji“ - ir ar „tapsime kaip dievai“?

Majus Hunbatz Men sako, kad kiekvienas mūsų gali būti kaip Quetzalcoatl'is ar Kukulcaulis - tam reikia pažinti 7-ias galias valdančias mūsų kūną, jas naudoti ir suprasti jų sąryšį su gamtos ir kosmoso dėsniais. Tam turime žinoti ilgalaikius ir trumpalaikius Saulės ciklus. Turime žinoti, kaip mirti, ir kaip gimti.

Daugelis legendų liudija juos laikas nuo laiko grįžtant - kiekvieno ciklo pradžioje ir pabaigoje - kas 13 tūkst. metų iš 26 tūkst. metų Saulės orbitos apie Galaktikos centrą ciklo. Ir atrodo, kad tie 13 tūkst. metų žymi katastrofų laikotarpius. Pagal "akmens kalendorių", vadinamasis Fenikso ciklas baigiasi ... 2012 m. (skaitykite puslapį apie "Fotonų juostą").

Pastaba: Graikiškasis "Phoenix" kilęs iš egiptiečių PAHANOK, "Enocho namai".

Peru istorikas Garcilasso de la Vega užrašė dėdės pasakojimą apie pradžią:
Senais laikais visą šią šalį dengė miškai ir krūmokšniai, o žmonės gyveno kaip laukiniai žvėrys - be tikėjimo, valdžios, miestų, namų - jie nedirbo žemės ir nenešiojo drabužių. [ Saulės dievas pasiuntė sūnų ir dukrą ], kad jie juos išmokytų ir duotų įstatymus, kad gyventų kaip protingos būtybės, statytų namus ir miestus, augintų miežius ir kitus javus ir naudotųsi žemės vaisiais kaip kultūringos būtybės...

"Dievai", išmokę žemdirbystės Titikaka apylinkėse, atėjo "iš kitur" iškart "po Tvano". Tad žemdirbystę atnešė aukštesnės kultūros žmonės atvykę iš kitur.

Griūvantis dangus

Wayward Saulės ar krintančio dangaus baimė. Visoje Žemėje pasakojamos panašios istorijos. Žemę iš pradžių sukrečia stiprūs drebėjimai, o tada milžiniška banga užplūsta sausumą. Išlikę nenori antrąkart to patirti.

Bet kodėl gi dangus griūva?

Tegu Saulė lieka jaunuoliu,
O Mėnulis - mergina;
O Žemė teneapsiverčia,
Tebūnie Ramybė.
(inkų malda)

Šiaurės vakarų Brazilijos Ipurinas gentis pateikia vieną įdomesnių mitų apie įvykusią nelaimę: "prieš daug metų Žemę užtvindė karštas potvynis. Tai nutiko, kai Saulė, karšto vandens talpa, išsiliejo".

Pietuose, Čilės Araucanian gentis prisimena: Tvaną sukėlė ugnikalnio išsiveržimas, kurį lydėjo nepaprastos galios Žemės drebėjimas - ir todėl vietinaii per drebėjimą bėga į kalnus, nes bijo, kad jūra vėl paskandins Žemę.

Kaip ir Araucanian, inkai bijojo bet kokio Saulės įvykio. 1555 m. ispanų kronika tai užfiksavo - Saulės ar mėnulio užtemimo metu indėnai klykia ir baiminasi, pamanę, kad atėjo laikas, kai Žemė žus.

Pagal Montesinos ir kitus, ypatingas įvykis nutiko valdant Titu Yupanqui Pachachuti II, 15-am Senųjų imperijų valdovui. Trečiais jo valdymo metais, kai "geri papročiai buvo pamiršti", "nebuvo aušros 20 valandų". Tik po didelių nuodėmių išpirkimo, aukų ir maldų - Saulė pagaliau pasirodė.

Biblijoje, kitoje Žemės pusėje Saulė parai sustojo danguje. Išėjimo inyga datuojama 1230 m. pr.m.e.


Ankstesniųjų pasaulių augalų formos ėmė rastis kaip sėklos - tarsi žvaigždės danguje. Tokios pat sėklos mūsų širdyse.

Pranašystės kalba apie "žvaigždžių žmones", kuriuos Vyresnieji vadina "griaustinio būtybėmis", kurios visada buvo su mumis - tai tvėrimo ir griovimo galios. Jos yra mūsų [kolektyvinės] pasąmonės dalis.

Vyresnieji daug kalba apie "heyoka", asmenį, kurį sapnuose ar vizijose lanko "griaustinio būtybės" ir kuris rodo kelią žmonijai į ateitį. Ir jis yra prieštaravime su "status quo", nusistovėjusia tvarka.

"Heyoka" nebūtinai indėnas!

9-as ir paskutinis Hopi ženklas

Dangaus būstas kris į Žemę baisiu trenksmu kaip žydroji žvaigždė.. Tada liausis hopi apeigos. Saugūs bus tik žmonės hopi vietovėje. Daug ką po to teks atstatyti. Ir greit grįš Pahana, Baltasis Brolis, palikęs juos senaisiais laikais - su juo bus žengiama į 5-ą ciklą. Jis pasės sėklas mūsų širdyse.

Hopi ant kaktos nešioja plaukus, kad būtų langas, per kurį jie regės. 1975-ais Vyresnieji (apie 350) susirinko Canberra ir perspėjo apie katastrofas, kurios nutiks - ir dėl to reikia pradėti skleisti savo mokymus, kad pasiruoštume ateities laikams, kai "visi grįš prie savo ištakų" (į pradžią)

Hopi savo gyvenimą palaiko tik tikėjimu ir jų legenda sako: "baltasis žmogus atina, Baltasis žmogus išeina, bet mes turime likti čia". Pagal Hopi baigiasi 4-sis gyvybės ciklas (sutvėrimas), trys ankstesni baigėsi destrukcija. Bet kokia nesantaika yra Sutvėrimo plano pažeidimas. Įtikėję bus išgelbėti požemiuos su skruzdėlių žmonėmis ir šių dienų kivas yra skruzdėlynų atvaizdas.

Hopi pasaulio sutverimas yra kilimas per požemius, kurių kiekvienas susietas su tam tikra kryptimi, spalva, mineralu, augalu ir paukščiu:

Pirmasis pasaulis - "beribė erdvė", kurioje gyveno Pirmieji žmonės ir ji buvo švari ir laiminga Visata. Ją sunaikino Ugnis

Antrasis pasaulis - "tamsus pusiaunaktis' sunaikintas šalčio ir ledo. Išrinktieji išgyveno skruzdėlyne, iš kurio išlindo į Trečiąjį pasaulį.

Trečią pasaulį nuplovė Tvanas. Voro patelė išgelbėjo protėvius paslėpdama juos nendrėse, su kuriomis jie išplaukė iki sausumos.

Ketvirtas pasaulis - "Išbaigtasis". Jo globėjas yra Masau'u, Ugnies dievas. Jis pasižymi atšiauriu klimatu. Hopi sako, kad jis greitai baigsis pradėdamas Penktąjį pasaulį.

Tibetas yra kitoje pusėje nei Hopi rezervatas. Tibetiečių žodis, reiškiantis "Saulė" yra Hopi kalbos žodis, reiškiantis "Mėnulis".

Hopi paslaptį pratęsia Zuni, kalbantys kalba besiskiriančia nuo visų kitų Amerikos indėnų. Randama jų sąryšių su Libanu. Taip pat Hopi ir Navahai turi bendra:

Smėlio piešiniai pardavimui visada yra su klaidomis, kad apsaugotų nuo aukštesniųjų galių;

Plejadžių žvaigždynas piešiamas ant Juodojo dievo skruostų. Jis išdėliojo tuos "žvaigždžių akmenis' danguje.

Blogą kieno nors elgesį aiškina taip: "Jis neturi senelio, kuris jam tai paaiškintų".

Skaitykite: Genties pranašystės


Nomi eskimai sako, kad jų krašte žiemos jau per šiltos, kad būtų galima gyventi. Žiemą tėra -20 oC vietoje - 70oC, vanduo užšąka vėliau, ruonių jaunikliai nesustiprėja ledui ištirpstant ir žūva. Senoliai negali nuspėti oro, nes jis kinta per dažnai. Jų pranašystės liudija, kad kai medžiai pradės džiūti nuo viršūnių, pasaulis atsidurs pavojuje. NASA patvirtina jų nuogastavimus.

"Žemė yra gyvoji motina, ... dvasinė moteris, ... duodanti gyvybę".
Cheyenne indėnė Henrietta Mann

"Kokia nauda iš tos ekonomikos, jei miršta mūsų vaikai"
Havajai, Kunaka Maoli

Žemės dvasios nori išgirsti mūsų maldas, kad viskas pagytų"
Shoshone indėnas Corbin Harney

Mes visi Saulės vaikai, gamtos dalis. Ji mumyse, ir mes joje. Visiškai priklausomi nuo Žemės, Saulės ir Vandens. Gamta vystosi mūsų kūnuose. Bet turime ir dvasinį kūną, kilusį iš Saulės - ne matomos akimis, o kito matavimo, auko Saulės svilinančios dvasine liepsna. Iš jos sudaryta žmonių dvasinė šviesa. Mes atėjome į Žemę iš tos Saulės; ir į ją sugrįšime. Mes Saulės vaikai.
William Huasyata, inkų pasiuntinys (Chasqui) pasiųstas Baltosios brolijos. Jis gyveno Peru džiunglėse mokydamasis iš šamanų.

Naujosios Zelandijos Waitaha senoliai 1990 m. išvydo danguje ženklus, kad atėjo laikas atskleisti tūkstančių metų senumo paslaptis - "Song of Waitaha" (parengta Barry Brailsford) perteikia tuos mokymus. "Wai" reiškia "vanduo" ir "taha" - "sargybinis' (nuoroda į ateinančią Vandenio erą?).

Andų kosmovizijoje pasaulis yra dualumo būsenoje, kai priešybės papildo viena kita. Tai galioja ir kiekvienam Pachakuti. Prieš 500 m. 8-ojo Pachakuti valdymo metu buvo inkų klestėjimo laikotarpis. 9-asis atnešė tamsą. Dabar turi sugrįšti pachkuteq, Šviesa - ir vėl bus saugus Saulės diskas.

Lemurijai skęstant vienas iš 7-ių Lemurijos mokytojų, Aranus Muru, paliepė paslėpti šv. aukso Saulės diską Titikaka ežere. Inkų laikais jis buvo perkeltas į Cisco Qoricancha, pagr. Inkų šventyklą. Ispanų užpuolimo metu jsi vėl grąžintas į Titikaka - tą vietą, iš kur išėjo pirmieji Inka, manco Kapaq ir Mama Ocalla.

200 m. rugpjūčio mėn. Titikaka ež. (esančio 3800 m aukštyje) vandenyje buvo rasti 1000-1500 m. senumo šventyklos griuvėsiai ir 220 m. ilgio, 50 m. pločio terasa javams, kelio atkarpa ir 800 m. ilgio siena. Jie yra tarp Copacabana miesto ir turistų pamėgtų Saulės ir Mėnulio salų. Tai pasisekė italo Lorenzo Apis vadovaujamai "Atahuallpa 2000" ekspedicijai.

Papildomai skaitykite:
Paskutinių inkų pranašystė
Tuneliai po Andais

Parengė Cpt.Astera's Advisor

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Machu picchu
Machu Picchu

 
Peru pyramids
Peru piramidės

 

 
 
Tiagate
Tiahuanaco

 
Machu Picchu
Ika akmuo

 
 
Incan tower
Inkų bokštas

 
 
Qosqo
 Cusco (Qosqo, Qusco), senoji inkų sostinė

 
 
Qosqo
Indas

 
 
Harmala

 
 
Landscape
Andų kraštovaizdis

 
 
Titicaca
 Titikaka ežeras

 
 
Coca rite
 Koka ritualas

 
 

 
 

 
 

Papildomai skaitykite:
apie Kogi gentį
Genties pranašystės
Naska linijas (Peru)
Vartai į majų mirties karalystę

Baltojo dievo pasirodymą
Septynių spindulių Saulės brolija
Indėnų pasaulio kūrimo mitus
Zep Tepi - pirmasis laikas
Baltojo bizono pranašystę
Majų "Popul Vuh"
Sielos klajonės
Majų krašte