Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Ar sulauksime apokalipsės?  
Kas iš tikro yra majų kalendoriuje dėl 2012 m.?

Ši tema dar gvildenama: Laiko ciklo pabaiga      
Ne pabaiga, o nauja pradžia!      
Kada bus Armagedonas?      
verta paskaityti ir Fotonų juosta      

Ivo Purinšas, Objektyvaus laiko asociacijos prezidentas, majų simbolikos ir kalendoriaus ekspertas iš Latvijos, dalyvavęs ekspedicijoje aplink pasaulį, pasakoja („Vesti“, 2012 m. gegužės 25 d. nr.), kad Meksikoje bei Gvatemaloje rado daug patvirtinimų, kad majų kalendorius – labiau nei rimtas reikalas...
Apie tai atskirame puslapyje Ne pabaiga, o nauja pradžia!

Gali būti, kad 2012 m. gruodžio 21 d. tūkstančiai piligrimų, daugybė organizuotų grupių suplauks į Čičen Itcą, Tikalį ir daugelį kitų pagarsėjusių senovės majų vietų. Ten jie lauks ženklo apie pasaulio pabaigą. Kokio tikimasi, priklauso nuo to, kokiu „Naujojo amžiaus“ pranašu tikima (o jie pasivadinę maždaug tokiais titulais: Valum Votanas, ciklo uždarytojas“ ar „Galaktikos kosminis šamanas“). Mat 2012 m. gale pasibaigs 1 872 000 d. (5125 m.) majų Ilgasis ciklas, apimantis įvairius mažesnius ciklus. Tai kas tada nutiks?

Nemažai pranašysčių kalba apie išorinį kosmosą. Žinoma, kad Paukščių tako centre yra juodoji skylė, o 2012 m. Saulė susilygiuos su Galaktikos plokštuma (kas nutinka kas 26 tūkst. m.). Tada, sako pranašai, juodoji skylė patąsys mūsiškę Saulės sistemą. L.E. Joseph knygoje „Apokalipsė: 2012” rašo, kad tai bus Saulės aktyvumo pikas, kai Saulės paviršiuje vyks milžiniški žybsniai, sukeliantys smarkius “saulės vėjo” gūsius. Žemės magnetiniame lauke susikeis poliai, o tai sukels sumaištį, uraganas ir komunikacijų sistemų sutrikimus.

Tačiau yra ir gerų kai kurių „regėtojų“ įžvalgų – kad tai bus pažadinimo akimirka, kai susijungsime su kolektyviniu kosminiu protu ir tada išspręsime visas mūsų problemas. J.M. Jenkins (buvęs programuotojas ir dabar dvasinis vadovas) knygoje „Majų kosmogenezė: 2012“ rašo, kad kai Saulė pereis per „Didįjį plyšį“, tamsią Paukščių tako juostą, kuri, atseit, atitinka majų „Sutvėrimo įsčias“, pasaulis pasikeis ir mes „vėl susijungsime su savo kosmine širdimi“.

Netyčia majai paliko maisto visiems tiems kosminiams plepalams. Paminklai, kaip iki klasikinio laikotarpio (apie 400 m. pr.m.e.) stela nr.25 Izapoje, Ramiojo vandenyno pakrantėje rodo galaktinį išsirikiavimą, kuris turėtų žymėti Ilgojo ciklo pabaigą. Manoma, kad ji vaizduoja pasaulio sutvėrimą, kai paukščio pavidalo paukštis tupi kosminio medžio viršūnėje. Jenkins‘as mano, kad tas medis simbolizuoja Paukščių tako šiaurės-pietų kryptį – t.y., kaip atrodys dangus, kai sutvėrimas prasidės iš naujo.

Visi tie pranašavimai yra rimtai kritikuotini remiantis tiek kultūriniu, tiek moksliniu pagrindu. Nepakanka įrodymų, kad majai būtų domėjasi Paukščių taku. Ir jei vaizduodavo jį, tai kaip kelią. O Paukščių tako siejimas su medžiu, išpopuliarėjęs po D. Freidel, L. Schele ir J. Parker knygos „Majų kosmosas“ (1997), daugiausia išvestas iš šiuolaikinių Meksikos kultūrų tyrinėjimų.

Astronominiu požiūriu, pirmasis 26 tūkst. m. ciklą, kai Saulė lygiuojasi su galaktikos plokštuma. Aprašė graikų astronomas Hiparchas 128 m. pr.m.e. Jis pastebėjo nežymų skirtumą tarp saulės metų (laiko tarpas, per kurį Žemė apskrieja aplink Saulę) ir žvaigždinių metų (laiko tarpas, per kurį Saulė pakartotinai išsilygiuoja žvaigždžių atžvilgiu). Tad metai po metų Saulės kelias ir vietos, iš kurių ji pateka ir leidžiasi keičiasi žvaigždžių atžvilgiu. Šis reiškinys, vadinamas precesija, yra sukeltas Žemės ašies nukrypimo. Tai reiškia, kad Saulė ekvinokcijų ir solsticijų metu lėtai keičia padėti Zodiako žvaigždynų atžvilgiu. Majų dangaus stebėtojai turėjo savo zodiaką, tad irgi turėjo pastebėti tą kitimą, tačiau nėra tikrų įrodymų, kad jie jį kažkaip pavaizdavo.

Ir iš tikro, labai sunku nustatyti galaktikos plokštumą net tada, kai Saulė nėra joje – tam reikia daryti kruopščius dangaus stebėjimus bent 300 m. Be to Paukščių tako „šiaurės-pietų“ orientacija stebima kasmet. Nėra ir jokių užuominų, kad majai būtų rūpinęsi dėl Saulės žybsnių, dėmių ar magnetinių laukų.

Iš kitos pusės puikiai žinoma, kad majai buvo apsėsti sudėtingų laiko skaičiavimo sistemų kūrimu. Ir iš jų užrašų aišku, kad jų astronomai mokėjo tiksliai nuspėti dangaus reiškinius, tokius kaip Saulės užtemimas. Tad nenuostabu, kad mistiniu mąstymu pasižymintys žmonės priskiria majams galią pažvelgti į ateitį. Tačiau ką iš tikro sakė majai?

Nuo klasikinio laikotarpio pradžios (apie 200 m.) majų valdovai ėmėsi dirbti žemę, išplėtė savo valstybes ir pradėjo statyti stambius miestus su monumentalia architektūra. Jie įkūrė vieną didžiausių senovės civilizacijų. Tačiau jau prieš kelis šimtus metų jie iš esmės pertvarkė savo kalendorių, kad galėtų susieti majų valstybių iškilimą su mitais apie savo kiltį. Jie įvedė Ilgąjį ciklą, kuris perkėlė majų kultūros šaknimis iki pat pasaulio sutvėrimo. Ilgasis ciklas buvo pagrįstas majų naudota 20-taine skaičiavimo sistema. Diena buvo pagrindinis laiko vienetas. Ilgąjį ciklą sudarė 13 ciklų, atitinkančių majų dangaus lygius, kurių kiekviename buvo objektai ir dievybės, siejamos su dangaus kūnais, vadinamų baktunais, ir trunkančių 5125,37 sezoninius metus. Ciklo pabaigoje skaičiavimas vėl prasidėdavo Nuline diena.

Daugelyje stelų tekstai neretai prasideda Ilgojo ciklo data, 5 skaičių seka (pvz., 12.8.0.1.13 atitinka 1776 m. liepos 4 d.). Tas laiko atžymas majų valdovai naudojo susiejimui kultūriškai svarbių, tačiau kosminiu požiūriu kasdienių. Įvykių (karūnavimo, vedybų, karinių pergalių ir trumpesnių ciklų pabaigų) su protėvių-dievų, sutvėrusių pasaulį, istorija.

Ilgojo ciklo pradžia, žyminti paskutinį pasaulio sutvėrimą, prasideda mitinėje majų praeityje. Nulinė diena atitinka 3114 m. pr.m.e. rugpjūčio 11 d., kuri žymima kaip 13.0.0.0.0. Tą pačią datą išvystame ir po 13 baktunų, kai 2012 m. gruodžio 21 d. į Nulinę dieną atsiverčia 12.19.19.17.19. Atkreipkime dėmesį, kad rugpjūčio 11 d. yra arti vienos iš dviejų dienų metuose, kai Saulė praeina tiesiai virš galvos majų pietinėse teritorijose. O gruodžio 21 ir 22 yra žiemos solsticija, kai Saulė pasiekia piečiausią dangaus tašką. Tad sutapo, kad buvusio ir naujo Ilgojo ciklo pradžios atitinka svarbias Saulės pozicijas.

O kodėl Ilgasis ciklas prasidėjo 3114 m. pr.m.e. Nieko ypatinga nebuvo tais metais danguje. Matyt, majai tiesiog nusprendė rinktis tą datą kaip pradžią. Vienas iš galimų veiksnių, nulėmusių pasirinkimą, galėjo būti 7.6.0.0. data (236 m. pr.m.e.), kai pradedami sutikti pirmieji Ilgojo ciklo datų užrašai. Toji data žymi katuno pabaigą ir turi tuos pačius mėnesio ir dienų pavadinimus, kaip ir Sutvėrimo dieną. Alien Language

Nors majai tikėjo, kad sutvėrimai kartojasi ciklais, nėra aišku, ką jie spėjo nutiksiant, kai ateis 13.0.0.0.0 diena. Tačiau paskutiniame Drezdeno kodekso („Popul Vuh“, 14 a.) puslapyje pavaizduota grėsminga Tvano scena. Dangiškas kaimanas vemia vandenį, kuris liejasi iš „saulės“ ir „mėnulio“ glifų ant žvėries kūno. Dar daugiau vandens liejasi iš indo, kurį laiko sena deivė, esanti piešinio centre. O apačioje vyriškos lyties dievas laiko strėles bei ietį. Ankstyvieji kolonijiniai užrašai pasakoja Tvano istoriją.

Majų užrašai paprastai tyli apie ankstesnio sutvėrimo metu vykusius reiškinius. Steloje C iš Quirigua (Gvatemala) 13.0.0.0.0 užrašą seka tvirtinimai apie dievų nusileidimą (žinoma, susijusių su Kavako Dangumi, garsiausiu Quirigua valdovu), kurie sukuria pirmąją širdį pastatydami tris atraminius akmenis (pavaizduotus danguje kaip Oriono dalys). Apie ateinančią 13.0.0.0.0 datą monumentas nr.6 iš Tortuguero (Meksikos Tabasco rajone) pasakoja apie kažkokios transcendentinės esybės nusileidimą į žemę. Tačiau toliau tekstas pažeistas ir neįskaitomas, - ir taip paliekamas atviros durys įvairioms spekuliacijoms. Jis dalinai iššifruotas D. Stuarto:

Tzuhtz - (a)j - oom u(y) - uxlajuun pik 
(ta) Chan Ajaw ux(-te') Uniiw. 
Uht - oom ... 
Y-em(al)... Bolon Yookte' K'uh ta ... 
Tryliktasis baktunas bus užbaigtas 
Ketvirtasis ahau, Trečiasis iš Uniiw (K'ank'in). 
... įvyks. 
(tai bus) nusileidimas(?) Devintosios pagalbos(?) Dievo(-ų) į...

Taigi, Tortuguero užrašas tarytum nurodo, kad 2012-ais kažkas nutiks, kai dalyvaus Boilon Yokte, paslaptingas majų dievas, siejamas tiek su karu, tiek su pasaulio sutvėrimu. Kai kurie paskutinį pažeistą glifą skaito kaip „jis nusileis iš dangaus“.

Ar galime sužinoti tikrą istoriją iš majų pasakojimų? Ar įžvelgti ją tradicinėse atsinaujinimo apeigose, kurios vykdavo baigiantis visiems ciklams, pvz., Veneros pasirodymas ir išnykimas ar 52 m. trukmės ciklas, kuris jungia sezoninius metus su 260 d. trukmės šventuoju majų kalendoriumi? Juk ir mes nesąmoningai atliekame apeigas Kūčių vakarą apsivalydami ir taip pasiruošdami ateinantiems metams.

Yra dar vienas veiksnys, skatinantis 2012-ųjų isteriją anglakalbiame pasaulyje – tvirtas tikėjimas katastrofiška pasaulio pabaiga puritoniškoje Naujojoje Anglijoje. Apokalipsiniai tikėjimai kolonijose įsigalėjo nuo pat 1640-ųjų, kai pamokslininkai atvirai skelbė esą pasirengę Dievo nusileidimui ir jo Teismui. Po poros šimtmečių šimtai mileritų (tapsiančių Septintosios dienos adventistais) nekantriai laukė Palaimintojo, remdamiesi Viljamo Milerio paskaičiavimu, kad Kristus grįš 1844 m. spalio 22 d. Žmonės lipo ant stogų ir laukė, ir laukė ... Antrojo atėjimo.

Dabar Amerikoje pasaulio pabaigos laukimas visiškai pasaulietiškas. Dar tebeprisimenam 1973-ųjų ledinę Kohouteko arba 1997-ųjų Hale-Bopp kometas – antruoju atveju, tasai „ateivių pagrindinis laivas“ paskatino 39-ių „Dangaus vartų“ kulto narių savižudybę Kalifornijoje (daugiau apie tai >>>>>).

Tad neatsitiktinai majų vardas įėjo į šiuolaikinius pasaulio kūrimo ir sunaikinimo mitus 8 dešimtm. pradžioje – kai mokslininkai padarė pažangą šifruodami majų hieroglifus. Pasikartojantys motyvai pasirodė jau prieš šimtmetį mistiniuose Augustus Le Plongeon kūriniuose (žr. „Mū vilionės“, Archeology, Jan/Feb 2007) bei populiariojoje literatūroje: P. Tompkins „Meksikos piramidžių paslaptys“ (1976), F. Water „Meksikos mistika“ (1975), L. Arochi :Kukulkano piramidė” (1987). Tuo metu ėmė plisti ir “bendros pradžios” idėja. Turistai, dauguma su Naujojo amžiaus polinkiu, ėmė plūsti į Čičen Itcą per pavasario ekvinokciją, kad išvystų gyvatės atvaizdą, išnyrantį iš El Castillo prieblandų. Jau prasideda pasiruošimas ir 2012-ųjų turistiniam antplūdžiui. Rengiamasi žvaigždžių vakarėliams Kopane ir Tikalyje, gaminami išgyvenimo rinkiniai, “Visiško idioto vadovas 2012-iesiems“, marškinėliai su atitinkamais užrašais. Nepamirštant ir R. Emmerick filmo „2012“. Ir tai tik pradžia.

Žr. A. Aveni. Laiko pabaiga: Majų 2012-ųjų paslaptis, 2009

Komalkalko plyta

Dauguma ekspertų cituoja tik vieną išlikusią nuorodą apie šią datą esančią majų simboliniuose ženkluose, akmeninėje lentelėje iš Tortugero vietovės Tabasko valstijoje

Nacionalinis antropologijos ir istorijos institutas pranešė, kad iš tiesų yra ir kita užuomina apie šią datą, rasta netoliese esančiuose Komalkalko griuvėsiuose. Šie įrašai rasti ant iškaltos ar sulipdytos plytos paviršiaus. Komalkalkas iš kitų majų šventyklų išsiskiria tuo, kad jis buvo pastatytas iš plytų. Tasai įrašo fragmentas (irgi maždaug 1300 m. senumo) atrastas jau seniai ir buvo nuodugniai ištirtas, tačiau nėra eksponuojamas, o saugomas instituto saugykloje. Komalkalko plyta įdomi tuo, kad išraižytos plytų pusės greičiausiai buvo padėtos į vidų ar padengtos tinku, o tai leidžia manyti, kad įrašai neturėjo būti matomi.

Dėl „Komalkalko plytos“ diskutuoja ekspertai, kurių dauguma abejoja, kad tai tiksli užuomina į 2012 metų gruodžio 21 ar 23 dieną.

Plytoje pateikta data yra Apvalus kalendorius, dienos ir mėnesio padėties kombinacija, pasikartojanti kas 52 m. Plytoje nurodyta data sutampa su 13-ojo Baktun pabaiga. Baktun – maždaug 394 metų laikotarpis, o 13 majams buvo svarbus, šventas skaičius. Majų ilgojo skaičiavimo kalendorius prasideda 3114 metais prieš Kristų, o 13-asis Baktun baigiasi maždaug 2012 metų gruodžio 21 dieną.

Tačiau plytoje esanti data gali sutapti su panašiomis praeityje buvusiomis datomis:
„Nėra jokios priežasties, kodėl tai negalėtų būti data senovės laikais, apibūdinanti kokį nors svarbų Klasikinio periodo istorinį įvykį. Iš tiesų trečiasis plytoje esantis simbolinis ženklas gali būti skaitomas kaip veiksmažodis „huli“, reiškiantis „jis/ji atvyksta“, – teigė D. Stiuartas, Teksaso universiteto Ostine majų epigrafijos specialistas, - „Čia nėra jokios nuorodos į būsimąjį laiką (priešingai nei Tortugero frazėje), o tai, mano manymu, rodo, kad Komalkalko data yra labiau istorinė, o ne pranašiška“.

Beje, įdomu, kad tąją dieną minimas Abraomo vardas (reiškiantis „daugelio tėvą“). O visi girdėję lakų posakį – „iškeliauti pas Abraomą“...

Movie: Cube Majų daugiamatis Visatos modelis

Filme „Kubas“ (1997) kiekvienas kambarys identifikuojamas skaičių rinkiniu, o veikėjai turi pasinaudoti matematikos žiniomis apie pirminius skaičius ir jų daugybą (su kai kuriomis įdomiomis kriptografinėmis idėjomis), kad perprastų kubą ir ištrūktų iš jo. Reklaminiame plakate matome kubą su įdomiais majų rašmenimis, tačiau jokia vidinė kubo šifravimo kalba filme neatskleidžiama, išskyrus palaipsniui atskleidžiamus koordinačių rinkinius.

Tačiau majų Ilgasis periodas veikia tarsi tas kubas. Anot Lord Pakal Ahau, matematinė majų kalendoriaus pusė nusako koordinates laike, leidžiančias nurodyti 13x13x13 kubo pradžią ir pabaigą. Tai sistema, kurios pradžia yra 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ir pabaiga 0.0.0.0.0.0.0.0.13.0.0.0.0, atitinkanti 2012 m. gruodžio 21 d.

Toji sistema veikia tarsi Rubiko kubas – ir galutinė data yra tarsi Rubiko kubo sudėliojimas. Be to Ahau pateikia ir diagramą su universalia ateivių kalba, veikiančia su holografiniais mazgais, sujungtais tarpusavyje, kad būtų lengvesnė komunikacija. Kiekviename mazge yra milijonai bitų informacijos (žr. piešinį aukščiau). Galima spėti, kad jis paveiktas neseniai buvusio 12-Ahau Ogbourne javų rato.

Beje, kosmonautas G. Grečko tiki, kad Ateiviai į Žemę sugrįš būtent 2012 m. gruodžio 22-23 d. ir pasinaudos viena senovės majų struktūra savo laivo nusileidimui.


Kai nusikliedi net NASA...

NASA Reaktyvinio judėjimo laboratorija savo lepta (video klipu) prisidėjo prie neigiančiųjų pasaulio pabaigą (žr. >>>>>).

Ir nors kai kurie papiltę aiškinimai, kodėl įvyks pasaulio pabaiga, ir nėra vertingi, tačiau kas žino, kas žino. Reiškiniai tokie išradingi būna...

Tuo tarpu nasistai apsiribojo vien nepagrįstais neigimais (sakykim, netgi kliedesiais). Kalendorius baigiasi, nes metai baigiasi. Ne, Nibiru, nėra, nes jos nėra, kadangi mes jos nepastebėjom. Saulės žybsniai egzistuoja, nes jie egzistuoja, o kadangi jie egzistuoja, tai nieko pavojinga sukelti negali. Sangaus kūnai sukelti potvynių negali, nes jų arti nėra (NASA įsitikinus, kad niekas daugiau, apart Mėnulio, netoli Žemės negali atsidurti). Magnetinių polių susikeitimas neįmanoomas (nors yra požymių, kad praeityje tai kelis kartus jau įvyko).

Taigi NASA paneigimo lygis prilygsta kokios bobutės nuo Paberžės ar bukapročio skeptiko, nieko nežinančio apart savo skepticizmą, sapalionei. Pasaulio pabaigos gal ir nebus, tačiau apie tai reiktų kalbėti bent jau pagrįstai.

Papildomai skaitykite:
Fotonų juosta
Majų kronikos
Gyvenimas 2021 metais
Laiko ciklo pabaiga
Po majų piramidėmis
Andų kalnų dvasios
Kada bus Armagedonas?
Vartai į majų mirties karalystę
Surastas inkų miestas
Ne pabaiga, o nauja pradžia!
Ar didžiausia problema - atšilimas?
Plazma įrankiai; požeminis transportas
Templierių kryžiaus belaukiant
S. Lukjanenko. Kosmoso eros pabaiga
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Naska linijos, Peru
Baltojo dievo pasirodymas
Indėnų pasaulio kūrimo mitai
Interviu su A.Zalatoriene
Dievų ir žmonių akys
Nibiru - X planeta?
Trys sukūrimo akmenys
Datos ir Atlantida
Kai susiduria galaktikos...
Pranašas Nostradamas
Genties pranašystės
Ar tai hibridas?
Likimo diena?

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT svetainė
Vartiklis