Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Saulės sistemos tyrinėjimai    

Jis atrado Planetą X

Taip pat skaitykite:  
Planetos X ieškojimai  
Interviu su Clyde Tombaugh  
Astronomas stebi skaidančius "langus" (NSO)  
Išgarsėję astronomai – brolis ir sesuo  
Plutono pavaizdavimas pas šumerus  
„Pinaino“ paieškos peripetijos  
Venera: vienos planetos istorija  
Pačiupinėti Visatą  

Vasario 7 d. yra Clyde Tombaugh gimtadienis (mirė 1997 m. sausio 17 d., Las Cruces, NjuMeksiko valstija). Jis gimė 1906 m. Ilinojaus valstijoje netoli Streator miestelio ir užaugo fermerio šeimoje į šiaurės vakarus nuo Burdett'o miestelio. 1925 m. baigė Burdett aukštesniąją mokyklą.

Jaunystėje Clyde tyrinėjo dangų savo paties pasigamintu 9 colių skersmens teleskopu. Jį pasigamino, kai jo netenkino 2,5 colių skersmens „Sears Roebuck“ modelis. Padarytas Marso ir Jupiterio nuotraukas jis pasiuntė į Lowell observatoriją - ir taip, tikėdamasis patarimų iš profesionalų, iš V.M. Slipher'is gavo pasiūlymą darbui ir perleido naują 13 colių fotokamerą.

1930 m. vasario 25 d. naktį Lowell observatorijoje (kurioje dirbo 1929-1945 m) astronomas atrado 9-ją Saulės sistemos planetą, Plutoną. Sulygindamas sausio 23 ir sausio 29 d. Delta Geminorum žvaigždės rajone padarytas nuotraukas jis pastebėjo 17 ryškio švieselės poslinkį atitinkantį X-planetos paskaičiavimus. Jis naudojosi Blink-Comparator prietaisu, kuriuo tam tikrais intervalais padarytose nuotraukose ieškojo pokyčių. Taip jis įkūnijo 1905 m. Percival Lowel pradėtas šios planetos paieškas - patikrinus stebėjimus 1930 m. kovo 13 d. atradimas buvo paskelbtas pasauliui.

Clyde įstojo į Kanzaso u-tą (1932), vedė Patricia Edson (1934), gavo astronomijos bakalauro laipsnį (1936). 1946 m. persikėlė į Nju Meksiką tapdamas Balistinių tyrimų laboratorijos Optinių matavimų skyriaus vadovu (Baltųjų smėlių raketinėje bazėje). Čia buvo testuojamos vokiečių V-2 raketos.

1955 m. astronomas perėjo į Nju Meksiko un-tą, kuriame jo sukurta astronomijos tyrinėjimo programa tebelaikoma geriausia. 1967-ais įrengė Tortugas kalnų observatoriją su 24 colių teleskopu. Jis su NMSU tarnautojais nustatė sukūrinę Jupiterio „Raudonosios dėmės“ prigimtį, patvirtino Merkurijaus sukimosi aplinks savo ašį periodą, sukūrė naują fotografavimo technologiją skirtą mažiems Žemės palydovams.

Per savo gyvenimą astronomas nufotografavo apie 65% viso dangaus, atrado 6 žvaigždžių spiečius, galaktikų debesį, kometą ir apie 775 asteroidus. Jis ištyrė apie 90 mln. žvaigždžių vaizdų. Visą gyvenimą neprarado pomėgio stebėti žvaigždes. Paskutinius metus sunkiai sirgo.

Savo teleskopus K. Tombo konstravo pasinaudodamas straipsniais mokslo populiarinimo žurnaluose. Didžiausią savo teleskopą surinko seno „Buick“, šiaudų kratytuvo ir pieno separatoriaus detalių, o veidrodį nušlifavo pats. Kad temperatūros svyravimai neiškraipytų veidrodžio, jis išsikasė „observatoriją“ – 7,5x2,5 m rūsį su atsiveriančiu stogu (šeima jį kartu panaudojo ir bulvių saugojImui). Būtent juo padarytas nuotraukas 1929 m. pasiuntė Lovelo observatoriją.
Kai senatvėje Smitsoniano institutas paprašė muziejui jo 1928-ais susikurto teleskopo, jis atsakė - „Niekaip negaliu! Aš tebenaudoju jį savo namų kieme tomis naktimi, kai nesu darbo vietoje“.

Atradimą patvirtinančio dokumento kopija!

Pakeliui link atradimo

1905-1907 m. buvo vykdomos pirmosios fotografinės paieškos naudojant 5 colių skersmens lęšius. Nuotraukos apimdavo 1,6 laipsnio plotą. P. Lowell dvi nuotraukas uždėdavo vieną ant kitos ir jas tirdavo rankine lupa. Labai atidžiai tirdamas Urano nukrypimus, Lowell tikėjosi nuspėti X-planetos, sąlyginai pavadintos "Libra". 1911 m. buvo atlikti fotografiniai tyrimai naudojant 40 colių skersmens reflektorių - su 10 ar mažiau minučių išlaikymu. Aprėpiama sritis buvo apribota 1-u laipsniu. Po metų šie bandymai buvo nutraukti.

1914-1916 m. P. Lowell pasiskolino 9 colių kamerą iš Swarthmore koledžo. Buvo padaryta virš 1000 nuotraukų. Įdomu, kad tik dviejuose jų (padarytose 1915 m. kovo 19 ir balandžio 7 d.) buvo Plutono vaizdas prie pat nuotraukos krašto. Nuotraukų sulyginimui jau buvo panaudojamas Car Zeiss Blink-Comparator. Plutono neaptiko todėl, kad ieškojo 13 ryškumo planetos (10 k. Ryškesnės nei iš tikro yra Plutonas).

1916 m. lapkričio 16 d. Lowell, būdamas 61 m. amžiaus, netikėtai mirė. Po jo mirties 13 m. nebuvo vykdomos planetų paieškos. Jo našlė Guy Lowell bandė kažką daryti - 1925 m. net nupirko iš Reverend Joel Metcalf našlės neužbaigtus 13 colių skersmens lęšius. Bet 1927 Gay Lowell mirė ir iniciatyva perėjo Roger Lowell Putnam, Percivalio sūnėnui. Jis įkalbėjo dėdę A. Lawrence Lowell (Harvardo u-to prezidentą) skirti 10 tūkst. dolerių.

V.M. Slipher'is ėmėsi projekto. Gavęs Clyde Tombaugh'o Marso ir Jupiterio nuotraukas, jis jį pasikvietė 3 mėn. bandomajam laikotarpiui. Klaidas atvyko į Flagstaff'ą - už 1000 mylių nuo namų ir beveik be pinigų. Slipher'is jam paskyrė kambarį antrame administracijos pastato aukšte.

13-os colių lęšiai iš Alvin Clark firmos atvyko vasario 11 d. Kelias savaites buvo daromi bandymai. 1929-ųjų balandžio mėn. Prasidėjo tikroji planetos paieška.

Plutono buvimo prielaidos istorija bus pateikta vėliau
Paskaitykite apie Edwin Hubble, kurio vardu pavadintas teleskopas.

Apie Plutoną

Apie Plutoną, tikėtina, mažiausią Saulės sistemos planetą (5,5 karto lengvesnis už mėnulį), žinome tik iš stebėjimų iš Žemės bei Hubble orbitinio teleskopo.

Nuo atradimo iki 1992-ųjų Plutonas buvo didžiausias kūnas tolimame Saulės sistemos pakraštyje, kai buvo atrastas 15760 Albionas - ir nuo tada dar per 2000 stambesnių kūnų nustatyta Kuiperio juostoje. Štai tada ir iškilo Plutono „planetiškumo“ klausimas – negi imsi planetomis vadinti tuos tūkstančius kūnų?! Ir taip 2006 m. rugpjūtį IAU asamblėjoje nubalsuota už planetos vardo atėmimą Plutonui – šiam patampant nykštukine planeta (kurias nuo 2008 m. imta vadinti plutoidais). Netenkinančiu kriterijui buvo „gebėjimas apvalyti savo orbitos aplinką“. Tačiau tada ir Žemę, perkėlus anapus Neptūno, ji taptų dominuojama to ledinio giganto. Ir 2015 m. pro Plutoną praskridęs „New Horizons“ parodė, kad tai gamtos kūnas su visais planetose vykstančiais procesais. Bet IAU ne geologų, o astronomų sambūris.

Lotynų mitologijoje Plutonas (graikų - Hadas) buvo požemių ir mirusiųjų dievas, o Charonas – Stikso upės keltininkas, kėlęs mirusiuosius į požemio karalystę. Mirusieji buvo laidojami su moneta burnoje ar ant akių, kad galėtų susimokėti už tą paslaugą. Tokį vardą iš kitų pasiūlymų planeta gavo todėl, kad yra taip toli nuo Saulės, kad skendi amžinoje prieblandoje (o gal todėl, kad PL yra Percival Lowell inicialai). Kiti pasiūlymai buvo: Atlasas. Zymalis, Artemis, Persėjas, Vulkanas, Tantalas, Idana, Kronas. „New York Times“ siūlė Minerva, žurnalistai – Ozyris, Bachas, Apolonas, Erebusas. Lowell našlė iš pradžių pasiūlė Dzeusą, bet vėliau pakeitė nuomonę buvo už Konstancą.

Daugelis siūlė vadinti tiesiog Lowell. Flagstaff'o observatorijos (kurioje ir buvo atrastasPlutonas) personalas pasiūlė Kroną, Minervą ir Plutoną. Po kelių mėnesių buvo pasirinktas Plutono vardas (kurį, beja, pirmoji pasiūlė 11 m. mergaitė iš Anglijos, Venetia Burney).

Tik 1978 m. buvo atrastas Plutono palydovas, pavadintas Charonu. Šiuo vardu įamžintas ir atradėjo Jim Christy žmonos vardas (Charlene). Charono skersmuo yra 1172 km, masė 1.90 10^21 kg. Jis sukasi 19,640 km atstumu nuo Plutono. Jo tankis yra tik 2 g/cm3 – tad jis panašus į Saturno ledo mėnulius.

Plutono ir Charono pora unikali tuo, kad jiedu sukasi kartu – t.y. vienas į kitą yra atsigręžę ta pačia puse. Stebėdami juodu ir žinodami, kada kuris uždengia, astronomai galėjo sudaryti abiejų jų grubų tamsių ir šviesių sričių planus. Atmosfera gali būti tik labai reta ir egzistuoti dujiniu pavidalu tik Plutonai esant perihelionui (artimiausiame Saulei taške).

Yra manančių, kad Plutoną geriau būtų laikyti net ne planeta, o dideliu asteroidu arba didžiausiu Koiperio juostos (už Neptūno esančių objektų darinys) objektu (apie tai žr. Plutoidai bei Planetos žudikas).
Jis sukasi į priešingą pusę nei dauguma kitų planetų. Jo orbita labai ištęsta – kartais jis priartėja prie Saulės arčiau nei Neptūnas (kaip kad buvo 1979 sausio – 1999 vasario laikotarpiu). Tačiau Plutono ir Urano keliai niekada nesusikerta. Galbūt Plutonas, Charonas ir Neptūno palydovai yra likučiai medžiagos, kuri susidarė Oorto debesyje.

Masė (kg).............................................1.27 x 10^22
Skersmuo (km).............................................. ..2274
Tankumas (kg/m^3) ............................................2030
Skriejimo greitis (m/sec).....................................1100
Vidutinis atstumas nuo Saulės (AU)...........................39.53
Apsisukimo apie ašį dažnis (Žemės dienomis)...................6.39
Orbitos aplink Saulę trukmė (Žemės metais)...................247.7
Ašies pasvirimas (laipsniais)................................122.5
Orbitos palinkimas (inklinacija, laipsniais).................17.15
Orbitos apvalumas (ekscentriškumas, nuokrypis nuo apskritimo).0.248
Vidutinė temperatūra paviršiuje.............38-63 K (-235 - -210 C)
Vizualus geometrinis albedo (Saulės šviesos atspindys).....apie 0.5
Atmosferos sudėtis....................Tikriausiai metanas ir azotas
Paviršiaus sudėtis.........................tikriausiai metano ledas

 
 

 
 
Clyde Tombaugh with homemade telescope
22 m. amžiaus Clyde Tombaugh šalia savo pagaminto teleskopo

 
Clyde Tombaugh
Clyde Tombaugh 1988 m. birželį Powell observatorijoje pasakoja apie savo atradimą

 
Hubble space telescope
Hubble telescopas erdvėje
Paskaitykite apie Edwin Hubble
Nykštukinės planetos

 
 
Taip pat skaitykite: Nežinomi kosmonautai

 
 

Dailininko pavaizduotas "Pluto Kuiper Express"

 
 

Kalnai ir „širdys“

Analizuojant „New Horizons” zondo atsiųstą Plutono nuotrauką, padarytą 1,5 val. prieš didžiausią suartėjimą (t.y. 77 tūkst. km atstumo), mokslininkai padarė išvadą, kad Plutone yra 3,5 km aukščio ledo kalnas. Iš kai kurių požymių, tokių, Plutono ledo kalnas kaip greta nesančių smūginės kilties kraterių, spėjama, kad kalnas susidarė kaip natūralių geologinių procesų, kurie, matyt, tebevyksta Plutone, pasekmė. Tie kalnai gali būti jaunesni nei 100 mln. m.

Tokia išvada padaryta nagrinėjant išdidintą sritį, esančią greta apatinės „širdies“ dalies (vadinamojo Tombo rajono, taip pavadinto planetos atradėjo garbei). Ji tesudaro vos 1% planetos ploto. Ir nors srityje gausu metano ir azoto ledų, spėjama, kad kalne gausu vandens ledo, kuris, esant labai žemai temperatūrai, elgiasi tarsi kietos uolienos. Metano ir azoto ledas per minkštas, kad iš jo susidarytų kalnai...

Anksčiau mokslininkai laikė, kad aukšti kalnai mažuose dangaus kūnuose susidaro sąveikaujant su stambesniais, tačiau tokių nėra Plutono kaimynystėje.

Zondas arčiausiai prie Plutono (12,5 tūkst. km) priartėjo 2015 m. liepos 14 d. – po 3462 dienų kelionės. O kelios dienos prieš priartėjant, jis šios planetos paviršiuje nufotografavo šviesią dėmę, forma primenančia širdį. „Širdis yra prie pusiaujo ir jos skersmuo apie 1600 km. Vėliau, visai priartėjus, naujose nuotraukose išryškėjo, kad širdį per vidurį skiria kiek tamsesnė, nevientisa linija – „širdis plyšusi“ (gal iš kokio skausmo?). Dabar manoma, kad kairioji širdies pusė kiek lygesnė, o ir abi pusės skiriasi geologiškai.

Šiaurinėje Tombo dalyje aptiktą ledinę lygumą NASA pavadino „Sputnik“ pirmojo palydovo garbei. Šią lygumą sudaro keli lygūs (kartais su iškilimais) apie 20 km skersmens segmentai, ribojami daugiakampių darinių. Kai kurios įdubos yra tarsi negilūs kanalai, o kiti dariniai yra tamsesni ir yra neaukštos
Plutono širdis/ Tombo
Tombo rajonas, padengtas plonu ledo sluoksniu (apie 1 cm storio)
kalvos. Lygumos amžius laikomas 100 mln. m. Mokslininkai iškėlė dvi versijas apie lygumos susidarymą: 1) vėstant įšilusiai medžiagai, kuri buvo suslėgta; 2) susimaišius gelmėje įšilusiai medžiagai su paviršiniais metano, azoto ir anglies oksidų ledais.

Lygumoje pastebėtos ir kelių kilometrų ilgio tamsios juostos, kurios, spėjama, galėjo susidaryti ledams virstant dujomis (sublimacijai), kurios vėliau nuslinko planetos paviršiumi. Galbūt, tai erozijos veikiant vėjams pėdsakai. Kita versija, kad juostos susidarė išsiveržus geizeriams ar tekėjus skystiems angliavandeniliams. Duomenys apie plynaukštę gauti naudojant LORRI instrumentą.

Be to, „New Horizons“ nustatė, kad Plutonas turi milžinišką atmosferą virš paviršiaus iškilusią per 1600 km. Jos viršutiniuose sluoksniuose vyrauja azotas, o žemutiniuose - azotas ir sudėtingesnių struktūrų angliavandeniliai. Tuo tarpu magnetosferos buvimo nenustatyta. Duomenys gauti „Alice“ prietaisu zondui esant šešėlyje, kai spektrografas išmatavo ultravioletinio spinduliavimo (UV) azoto sugėrimo pokytį lyginant su apšviesta atmosfera.
„Saulėlydis“ įvyko zondui esant į pietus nuo „širdies“, 48,2 tūkst. km atstumu, o rytas „išaušo“ esant į šiaurę nuo Banginio uodegos ir nutolus iki 57 tūkst. km.

O SWAP instrumentas, praėjus 1,5 val. Po didžiausio suartėjimo (iš 68-77 tūkst. km. atstumo), nustatė Plutono “uodegą”, sudarytą iš šaltos molekulinio azoto plazmos, jonizuotos Saulės UV spindulių. Prie Plutono „saulės vėjas“ susiduria su tokiais jonais ir sulėtina savo greitį ir, tikėtina, sukuria smūginę bangą (raudona iliustracijoje) ir plazmos uodegą (mėlyna). Tai leido paskaičiuoti kaip sparčiai Plutonas netenka medžiagos – 500 t/val. (pvz., Marsas – tik 1 t/val.).

2015 m. spalio pradžioje „New Horizons“ stotis atsiuntė Plutono mažojo palydovo Stikso, „Hubble“ teleskopo atrastą 2012 m., nuotrauką. Palydovas pavadintas pirmapradžio siaubo ir tamsos deivės (o ir Hado upės) vardu. Iš jos mokslininkai nustatė jo dydį ir formą, kuri yra ištįsusi (7x5 km). Jo paviršius padengtas ledu ir turi aukštą atspindžio lygį.

Įdomybės gautose nuotraukose

„Jame yra gyvastis“, - kalbėjo NASA‘oje. Plutono sraigė

„New Horizons“ 2015 m. gruodžio 24 d. atsiųstose nuotraukoje pastebėtas įdomus objektas, kurį mokslininkai aiškina kaip purvino ledo luito judėjimą.

Nuotrauka padaryta 2015 m. liepos 14 d. LORRI prietaisu iš 49 tūkst. km atstumo, leidžiant atskirti 480 m dydžio paviršiaus ypatybes – nuotraukos apėmė 250 km skersmens rajoną. Objektas yra Sputnik Planum sruties centre. Sputnik Planum yra ledo lyguma, sudaranti kairę „Plutono širdies“ pusę. Ji yra 3 mylias žemiau aplinkinių vietovių. Jos paviršius sudalintis į 16-40 mylių pločio „celes“ (daugiakampius). Žiūrint mažu kampu (su matomais šešėlius), celės atrodo tarsi turinčios pakilimus centre ir keterotais kraštais. Aukščio skirtumai yra apie 90 m.

Mokslininkai mano, kad „celes“ suformavo lėta terminė konvekcija azoto leduose, kuriuos šildo Plutono gelmių šiluma. Polediniame baseine azotas šyla iš apačios, kyla aukštyn ir vėl leidžiasi žemyn. Keteros rodo, kur atvėsęs azoto ledas leidžiasi žemyn. Taip susidaręs ir į X panaši paviršiaus ypatybė – keturių konvekcijos srovių susidūrimas.

O štai tamsus darinys, atseit, purvinas vandens ledo gabalas, „plaukiantis“ tankesniu kietu azotu, ir priglaustas prie konvekcinės keteros. Dar labiau priartinus, matosi, kad jo forma primena sraigę. Plutono sraigė Kartu pasimato ir tūkstančiai duobių, kurias, kaip manoma, sudarė ledo skilinėjimo ir garavimo kombinacija.

Nuotraukose mokslininkai mato ir kraterių kraštai, padengtus šviesiais metano ledais (matyt, susidariusiais čia), o taip pat kraterių sienas bei stačius skardžius, o taip pat tamsiai raudonos spalvos tolinus žemose srityse [tolinai yra mažos tamsios dalelės, susidarius ore reaguojant azorui ir metanui - Viking Terra rajone, esančiame srityje į kairę nuo Sputnik Planum, jos susikaupę kraterių dugne]. Atrodo, kad poledinės slovės ar paviršiniai vėjai gali perkelti tolinus (ir sudryti jų sankaupas).

Tačiau kai kas nuotraukoje matys nežemiečių transporto priemonę, judančią nutiestais keliais. „Akylos akys“ atsiųstose Plutono nuotraukose regi ir milžinišką sudužusį nežemiečių laivą. O išlikę gyvi nežemiečiai Plutono paviršiuje, atseit, išraižė bauginančius veidus, tarytum rodančius jų agresyvią prigimtį.

Pastaba: Įvairūs instrumentai surinko daug informacijos apie Plutoną, tačiau į Žemę perduota kol kas tik labai maža jos dalis. Jos perdavimas truks dar 16 mėnesių – dėl didelio perdavimo atstumo ir ribotų galimybių.

O kas toliau?

„New Horizons“ yra fortepijono dydžio stotis, atsiėjusi 720 mln. dolerių. Jos likimas bus sprendžiamas 2015 m. rugpjūtį, pasirenkant, prie kurio iš dviejų Kuperio juostos objektų ją nukreipti. Priimtiniausiu atrodo esąs 110113Y (žymimas PT1, 2014 MU69) – 30-45 km skersmens 26.8 ryškio „akmuo“. Kitas „taikinys“ – PT3 (g12000JZ, 2014 PN70), kuris yra ryškesnis ir, matyt, stambesnis, tačiau jo pasiekimo tikimybė įvertinta tik 97%. Juos stotis pasiektų 2019-ais.
Galiausiai ir buvo pasirinktas 2014 MU69, pavadintas Ultima Thule. Tolimesnė „New Horizons“ misija...

Ir vis tik, nors pradžioje skriejo greičiau, „New Horizons“ niekada nenutols toliau nei „Voyager 1“ ar „Voyager 2“. „Voyager 1“ papildomą gravitacinį impulsą davė praskridimas pro Saturną ir Titaną. Nuskriejęs 100 a.v., „New Horizons“ skries maždaug 13 km/sek. greičiu, t.y. 4 km/sek. lėčiau, nei skriejo „Voyager 1“, būdamas tokiu atstumu (žr. iliustraciją apie kosminių zondų orbitas pro Koiperio žiedą).

Plutono atmosfera ir „uodega“:
Plutono uodega

Parengė Cpt.Astera's advisor

Ryškiausi Plutono ir Charono vaizdai (buvę iki šiol)

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO skiltis
Vartiklis