Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Pilnas vadovas į astralinę projekciją  

Skaitykite daugiau  
Apie OBE, sapnus ir žmonių pagrobimus  

Astralinė kelionė: patarimai pradedantiesiems  

Pagrindinė kliūtis trukdanti žmonėms mokytis projekcijos yra baimė. Daugelis bijo, kad mirs ar padarys sau žalą. Tai neteisinga. Ir jei ryžotės, pristatome Monroe pasiūlytą techniką.

Robertas Monro (Robert Allan Monroe, 1915-1995) – amerikiečių radijo transliacijų inžinierius, įsteigęs „RAM Enterprises“ tinklinių radijo programų transliacijai, išgarsėjęs knygomis apie savo OBE patirtis, kurių pirmąja buvo „Kelionė iš kūno“ (1971), išpopuliarinusi sąvoką „Out of body“. 1974 m. įsteigė savo vardo institutą (TMI, veikiantį iki šiol; jo vadovavimą 1994 m. perėmė jo dukra Laurie, o dabar – Monro pasekėjai), kuriame išvystė „Hemi-Sync“ technologiją – abiejų smegenų pusrutulių sinchronizaciją garso bangų pagalba. Garso bangų poveikį žmogui tyrinėjo nuo pat 1956 m. – įskaitant mokymosi galimybes miegant. Daugiausia bandymus atlikdavo su savimi ir 1958 m. nelauktai patyrė sąmonės atsiskyrimo nuo kūno pojūtį (OBE, kai kur vadinama „astraline projekcija“). Kitos jo knygos: „Tolimos kelionės“ (1985) ir „Galutinė kelionė“ (1994), kurioje apibendrino savo tyrinėjimus.

Pirmas žingsnis. Atpalaiduokite kūną – tai pirmučiausia prielaida OBE (išėjimui iš kūno). Tai apima fizinę ir psichinę ramybę. Žinoma, kad tai pasiekti padeda progresyvuojantis raumenų atpalaidavimas derinamas su gilaus kvėpavimo pratimais (įkvėpti-iškvėpti – iki 50 ar 100 kartų).

Antras žingsnis. Pasiekite ribinę miegui būseną. Ji vadinama hipnotine būsena. Vienas būdų – laikyti pakeltas rankas alkūnėmis atsirėmus į lovą (grindis, žemę). Užmingant, rankos nukrenta pažadindamos. Su laiku išmokstama valdyti hipnotinę būseną be rankų. Kitas būdas – sutelkti mintis vienam daiktui. Kai į mintis pradeda plaukti kiti daiktai, pasiekėte hipnotinę būseną. Pasyviai stebėkite tuos vaizdus. Tai irgi padeda išlaikyti artimą miegui būklę (Būsena A).

Trečias žingsnis. Pagilinkite tą būseną. Pradėkite minčių valymu. Užmerktomis akimis apžvelkite vizijos lauką Nieko daugiau nedarykite. Tik užmerktomis akimis žvelkite į tamsą prieš save. Po kiek laiko pastebėsite šviesos darinius. Tai tik nervų „iškrovos“. Nekreipkite į juos dėmesio. Kai jos liausis, būsite Būsenoje B. Iš čia galima pakliūti į gilesnę Būseną C, kurioje nejausite kūno budrumo ir neturėsite jutimų. Esate beveik tuštumoje, kurioje tėra jūsų mintys. Geriausia būsena palikti kūną yra Būsena D. Tai Būsena C sąmoningai sukelta iš poilsio ir atsigavimo būklės ir nėra natūralaus nuovargio pasekmė. Patariama pratintis ją pasiekti ryte arba po trumpo numigimo.

Ketvirtas žingsnis. Pasiekite vibracijos būseną. Tai svarbiausia ir mažiausiai apibrėžta dalis. Ji gali būti juntama kaip lengvas dilgčiojimas ar silpna elektros srovė perbėganti kūnu. Jos priežastis yra neaiški. Galbūt, tai astralinis kūnas bando atsiplėšti nuo fizinio. Norint pasiekti vibracijos būseną siūloma:
 
1) nusiimti brangakmenius ir kitus daiktus, galinčius liesti odą.
2) Užtamsinkite kambarį, kad pro akių vokus nesimatytų šviesos, bet neišjunkite visų šviesos šaltinių.
3) Atsigulkite šiaurės-pietų kryptimi, galva į šiaurės magnetinį polių.
4) Nusirenkite visus drabužius, bet būkite užsidengę, kad jaustumėtės kiek šilčiau nei kad jaučiantis patogiai.
5) Turite būti tokioje vietoje ir metu, kad būtumėte tikri, kad nesutrukdys joks garsas.
6) Pasiekite visiško atsipalaidavimo būseną.
7) Įtikinkite mintimis save, kad prisiminsite viską, kas nutiks. Tai pakartokite bent 5 kartus.
8) Kvėpuokite pusiau pravira burna.
9) Kvėpavimo metu sutelkite dėmesį į tuštumą prieš save.
10) Pasirinkite tašką per pėdą nuo kaktos, o tada mintimis perkelkite dėmesio tašką šešių pėdų atstumu.
11) Perkelkite tašką 90 laipsnių kampu nubrėždami įsivaizduojamą liniją lygiagrečią savo kūno ašiai virš savo galvos. Sutelkite joje dėmesį ir tame taške pasiekite vibracijos būseną ir ją perkelkite į kūną. Net nežinodami, kas per dalykas yra ta vibracija, neabejotinai ją pajusite, kai ji palies kūną.

Penktas žingsnis. Išmokite valdyt vibracijos būseną. Pradėkime mintimis stumdami ją į galvą, žemyn link pirštų, per visą kūną ir sukeldami vibracijos bangas nuo galvos iki pėdų. Tam sutelkite dėmesį į vibraciją ir mintimis stumkite ą nuo galvos per kūną. Kartokite tol, kol pajėgsite sukelti tas bangas vien komandos pagalba. Tik tai pasiekę, būsite pasiruošę palikti kūną.

Šeštas žingsnis. Pradėkite nuo dalinio atsiskyrimo. Pagrindinė priemonė – mintis apie kūno palikimą. Neleiskite jai nutrūkti. Pradėkite nuo „antrojo kūno“ kojos ar rankos atsiskyrimo.

Bandykite „ištempti“ galūnę iki žinomo objekto, pvz., sienos. Tada perbraukite per tą objektą ir vėl grąžinkite į fizinę vietą. Sumažinkite vibracijos lygį ir užbaikite bandymą. Ramiai pagulėkite, kol visiškai sugrįšite į normalų būvį. Tai jus paruoš visiškam atsiskyrimui.

Septintas žingsnis. Save atskirkite nuo kūno. Monroe siūlo du būdus. Vienas – pakilti iš kūno. Pasiekę vibruojančiąją būseną, įsivaizduokite, kad darotės vis lengvesnis ir lengvesnis. Galvokite, kaip malonu būtų nuplaukti aukštyn. Iš visų jėgų apie tai mąstykite ir neleiskite kitoms mintims įsiterpti. OBE įvyks savaime.

Antrasis yra „sukimosi metodas“. Pasiekę vibruojančiąją būseną, bandykite suktis ratu (tarsi vartotės lovoje). Nedarykite tai fiziškai. Pabandykite atskirti iš viršaus savo kūną ir virtualiai jį ridenti aplink fizinį. Dabar pagalvokite apie kilimą aukštyn ir pasijusite sklendžią virš kūno.

Jei vis dar nepasieksite projekcijos, išbandykite kitas technikas. Ne visa tinka visiems.

Atsiliepimus šia tema galite rašyti puslapyje apie OBE.

Taip pat skaitykite:
Peru iki-ispaniškas paveldas
Nepaprastas durininko kūrinys
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
9-as ir paskutinis Hopi ženklas
Vanduo kalendorinėse šventėse
Andų kalnų dvasios
Languedoko akmenys
Sielos klajonės
Oro grobuonys
Vūdū

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis