Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Problemos diskursas

Žmogaus misija kosmose

Prognozės: 1917 m. pavasarį K. Ciolkovskis spėjo („Už Žemės ribų“), kad 2017 m. Žemėje bus 5 mlrd. žmonių ir jie, netilpdami Žemėje, pradės kolonizuoti kosmosą...

Mintys pagal V.V. Lebedevo*) straipsnį „Sovetskaya Rossya“, 2008 m. birželio 17 d. Burano startas

Nuo savo prigimties nepabėgsi, ji ne kitoms planetoms; jei ją bandysime keisti, ji atsisuks prieš mus ir pražudys.
Laiko tėkmė spartėjo, buvusios tokios tolimos planetos priartėjo, gyvenimo horizontai išsiplėtė. Tačiau žmogaus išėjimas į kosmosą mus užklupo nepasiruošusius. Tai, dėl ko mes ten veržiamės, praleidome; nsupratome, kame žmogaus paskirtis, pasitenkinome paties buvimo ten faktu. Susidarė neatitikimas tarp techninio vystymosi ir žmogaus perspektyvos įsisavinant erdvę sampratos. Technika iškilo virš filosofijos, apmąstančius, kur veda tasai kelias. Įgiję techninį potencialą ir skrydžių patirtį, nusprendėme, kad to pakanka, norint žmogui eiti į priekį, remiantis automatizuotomis priemonėmis įgytomis žiniomis. Tačiau į kosmosą reikia eiti dėl kokios nors veiklos. Siekiant informacijos, pakanka ir automatų, o mes ketiname į ten pakelti gyvąjį protą. K. Ciolkovskio siekį „žmonija išsikovos visą Saulės sistemos erdvę“ pavertėme dogma. Ką duoda užkariavimas, puikiai žinome. Įsisavinę artimąjį kosmosą, jo orbitas prišiukšlinome tūkstančiais raketų ir palydovų fragmentų, tačiau iki šiol nieko nedarome, kai jie bombarduoja mūsų atmosferą ir kurių sudegimo joje poveikio mums nežinome. Besirūpindami, kaip apsisaugoti nuo asteroidų, didiname savo pačių keliamą sau pavojų – ir kartu dar siekiant išplėsti savo įtakos ribas. Tad belieka tik įsivaizduoti, kuo paversime tolimąjį kosmosą. Tačiau nesusilaikysime nepabuvoję kitose planetose. Mumyse įdėta ieškojimo trauka, amžinai veržiamės daryti atradimus.

Gamta mums nedavė teisės keisti gyvenimo sąlygas. Mūsų organizmo būklė labai susijusi su bioritmais, suderintais su Saule ir paros trukme. Kaip ją paveiks erdvės-laiko sąryšių pakeitimas tolstant nuo Žemės, silpstant magnetiniam laukui? Niekas nežino. Jei organizmas pakis, tai jau bus tik panašios į mus būtybės, ant ribos tarp gyvosios ir negyvosios gamtos. Jos, priartėjusios prie būtybių su dirbtiniu protu, taps mūsų priemone skverbiantis į kosmoso gelmes. To pasėkoje gausime naująją rasę su savuoju pasauliu, kuri anksčiau ar vėliau išstos prieš mus. Ar mums reikia tokios rasės, kai savojoje negalime išvengti priešpriešų? Iš esmės, kirsime gyvybės medį, o ne sieksime jį išsaugoti.

Tad pažvelkime į mūsų kosmonautiką: ar ji mus praturtino dvasiškai, ar išaugino keliautojus, siekiančius rasti kažką nauja? Pirmieji kosmonautai buvo persunkti idėjos, kuri priklausė visai liaudžiai. Ilgalaikiuose skrydžiuose, ypač tarpplanetiniuose, be savų idėjų, įsipinančių į bendrąją, neišsiversi. Ten nėra vietos paprastiems vykdytojams. Neįveiksi vandenyno irkluodamas irklais, jei tam nebus vidinio poreikio, kokį turėjo F. Koniuchovas1) ar A. Bombaras2). Tokių žmonių buvo daug, tačiau rasti galinčių eiti į tai iš įsitikinimo, nepaprastai sunku. O skristi toli į kosmosą bus daug sunkiau, nei pasiruošti pirmam žmogaus skrydžiui į kosmosą. Laukia daugiau neapibrėžtumų, sąveika komandoje, riboti resursai, o jų trūkumas gali sukelti lemtingas pasekmes. Mir stotis

Tik gavus fundamentaliąsias žinias apie pasaulio sandarą, mūsų sąryšį su ja, pritariant tarptautinei bendruomenei, galime imtis savo erdvės plėtimo. O tos skrydžių į Marsą imitacijos nieko nepaaiškina apie žmogaus misiją kosmose. Tai tik žmonių, ilgai esančių ekologiškai uždaroje aplinkoje, tyrimas. Vėl problemą suvedame į technikos tobulinimą. Tai tik suves ją į išgyvenimą, neatskleidžiant pagrindų, kaip suderinti kūrybinio prado žmones su tais, kuriems būdingas praktinis požiūris, užtikrinant jų santykių pusiausvyrą nusiteikiant darbui ir ištvermei. Negalime numatyti, kaip elgsis žmonės, atsidūrę už milijonų kilometrų. Žemėje viskas sąlygiška – jei bent jau žino, kad bet kuriuo metu eksperimentas gali būti nutrauktas, kad negresia joks realus pavojus.

Negalime remtis ir ilgalaikių skrydžių patirtimi. Tačiau ir čia žmogaus teigiamos emocijos atnaujinamos vaizdais pro iliuminatorių, ryšio seansais, krovininių laivų prisišvartavimais. O kas bus, kai nuolat regės tik juodą žvaigždėto dangaus bedugnę, kurioje tik viena žvaigždė beprimins, kur jų namai?

Kol kas mus į priekį veda tik mitas, kad kada nors apgyvendinsime Saulės sistemą. Jis patinka visiems, o turintys spręsti tą problemą, ją tepriima kaip eilinę technikos vystymo galimybę. O politikai nori pabalnoti techninį progresą, jame matydami priemonę kovai dėl valdžios, žaisdami paprastų žmonių jausmais, kuriems malonu jaustis visos Saulės sistemos šeimininkais.

M. Sevidžo galaktinės svajonės

Pavartykime M. Sevidžo2) „Tūkstantmečio projektą: Galaktikos kolonizacijas penkiais paprastais etapais“ (2 leid. 1994 m.), kurios epigrafu pasirinkti F. Daisono žodžiai: „Mūsų ekspansija Visatoje – tai ne tik žmonių ir mašinų ekspansija. Tai vientiso, smegenis panaudojančio žmogaus ekspansija savo tikslais“. O pratarmę knygai parašė A. Klarkas. Tai rimtas kūrinys apie žmonijos likimą: „Atėjo kosminės istorijos vandenskyra. Gyvybė – aukščiausias Visatos eksperimentas – arba plėsis į Kosmosą, įsisavindama žvaigždžių debesis savo vaikų, medžių, drugelių ugniniame proveržyje, arba užges, palikusi Visatą panirusią į jokios neturinčią cikliškų procesų beprasmybę.
Žvaigždės – mūsų likimas. Jos – mūsų turtas. Kosmoso bedugnė panaši į Ali Babos olą, pilną nesuskaičiuojamų turtų. Gyvybė išugdė Homo sapiens kaip aktyvų savo tikslų realizacijos agentą. Ji statė už jį; ir dabar jau neliko laiko antrajam bandymui. Dabar mums reikia pakilti iš gimtosios planetos ir nunešti gyvybės ugnį į kosmines dykumas. Atėjo laikas apgyvendinti nežinomas tolumas [ ... ]
Ta pati galia, kurią dabar turi žmonija, atvėrusi jai kelią į žvaigždes, likimo ironija gali sunaikinti mūsų žemišką buveinę. Todėl veikti reikia sparčiai. Jei mes tempsim, tai rizikuojam atsidurti pasaulyje be šansų jame išgyventi
“.

Taigi pradžioje patosas visai K. Ciolkovskio dvasia (kuris plačioje 727 pavadinimų bibliografijoje net nepaminėtas), o pabaigoje norisi priminti apie V. Vernadskį, kuris pirmasis įspėjo apie technogeninės ekologinės katastrofos pavojų (bet ir tokios nuorodos Sevidžas nepateikia). Ir dabartinę krizę sukėlė hiperbolininis Žemės gyventojų didėjimas. Ir vienintele išeitimi yra kosmoso kolonizavimas. Tam nurodomi 8 etapai.

1. Foundation - pasiruošimas; įsteigiama organizacija projekto įgyvendinimui. Įeina socialiniai, politiniai, ekonominai ir pasaulėžiūros pertvarkymai. Dabartinės santvarkos (kapitalistinė, socialistinė, monarchija, ...) orientuotos į gyvenimą Žemėje, todėl neturi ateities.

2. Akvarius - pasaulinio vandenyno įsisavinimas. Po jį plaukios skaidriu plastiku padengti kūgio formos miestai (apie 2 km skersmens ir 1 km aukščio) su geometriškai tiksliu išplanavimu, o jų centras bus šiluminės energijos konverteris, veikiantis paviršiaus ir gelmės temperatūrų skirtumo panaudojimu. Maistas bus gaunamas dirbtinai auginant žuvis ir melsvažalius dumblius. Akvarius veiks saviorganizacijos ir atsigaminimo principu.

3. Bifrost - Kilimandžaro kalne įrengus tunelį, kuriuo elektromagnetinėmis jėgomis bus į Žemės orbitą išmetami krovinių blokai su lazeriniais varikliais (tokį transportavimo būdą 1918 m. pasiūlė J.V. Kondratiukas-Šargėjus4), o 1988 m. tokią galimybę pademonstravo Leik Myrabo5)). Dar žr.  Keltuvas į kosmosą

4. Asgard - Žemės orbitoje sukuriama kosminė stotis. Šis etapas nėra unikalus ir tokias idėjas prieš tai siūlė K. Ciolkovskis, K. Erikė6), F. Daisonas, Dž. O’Neilas7) ir kt. Taip pat skaitykite apie Asgardijos valstybę…

5. Avalon - Mėnulio krateriai uždengiami atspindinčiais kupolais, juose įrengiant gyvenamas oazes.

6. Elysium - Marso įsisavinimas (teraformingas), su Žemė jungiantis Buzz Aldrin‘o8) pasiūlyta sistema.

7. Solaria - Saulės sistemos kolonizacija. Asteroidų žiede bus pripūsti nuostabūs auksiniai burbulai. Dar 3 tūkstm. Saulės sistemoje atsiras žiedas iš milijardų gyvenamų burbulų (Daisono debesis).

Kad ir utopija, tačiau tai, kaip pažymėjo A. Klarkas, „proto treniruotė norintiems žvelgti į ateitį toliau nei dešimtmetis“.

8. Galactia - kolonizacija už Saulės sistemos ribų, kol taps gyvenamas visas Paukščių takas (apie „smūginę proto bangą“ svarstė I. Šklovskis,  V.A. Troickis, ...)

Trumpos biografijos

Žengia vyras kosmonautas
V. Baltrėnas, 1985

Žengia vyras kosmonautas,
Žingsniai va! – per sprindį.
Ant kaktos jam
Šalmas naujas
Kaip sidabras spindi.

Stebisi visi kaimynai,
Šlama smilgos ir vėdrynai...

Šypso sesė geltonkasė,
Niekam neišduoda:
Iš mamos
Abu išprašė
Riestanosį puodą!

*) Valentinas Lebedevas (g. 1942 m.) – rusų kosmonautas, į kosmosą skridęs dukart: 1973 m. „Sojuz-13“ su P. Klimuku (8 d.) ir 1982 m. su „Sojuz-T-5“ skrido į stotį „Saliut 7“ su A. Berezevojumi (joje praleidęs 211 d.).
Nuo 1989 m. pasišventė moksliniam darbui; 1991 m. prie MA įkūrė Mokslinės Geoinformacijos centrą. 1993 m. visai pasitraukė iš kosmoso programos. Jam vadovaujant buvo sukurti ekosistemų dinamikos žemėlapiai, panaudoti, atskiru atveju, įrengiant Maskvos transporto žiedą. Dalyvavo Volgos atgaivinimo projekte sukuriant pavasario potvynių numatymo technologiją.
Buvimo „Saliut 7“ stotyje pagrindu išleido knygą „Mano išmatavimas“ (1994). Taip pat išleido „Atlaikyti kelyje į kosmosą“ (2016) ir „Išlaikyti tikėjimą“ (2018).

1) Fiodoras Koniukovas (g. 1951 m.) – ukrainiečių keliautojas, jūrininkas, oro balionų pilotas, išgyvenimo meistras, rašytojas, menininkas, penkiskart apkeliavęs Žemės rutulį, 17 k. Kirtęs Atlantą, iš kurių kartą vienviete valtimi, pabuvojęs abiejuose ašigaliuose, visoje 7-iose aukščiausiose viršukalnėse. 2014-2014 m. valtimi perplaukė Ramųjį vandenyną. 2010 m. gruodį įšventintas į Ukrainos stačiatikių bažnyčios kunigus.

2) Alenas Bombaras (Alain Bombard, 1924-2005) – prancūzų biologas, gydytojas, keliautojas, politikas. 1952 m., kad patikrintų sukurtus metodus išgyvenimui po laivo katastrofos, vienas gumine pripučiama valtimi perplaukė Atlanto vandenyną, besimaitindamas sugauta žuvimi ir planktonu.

3) Maršalas Sevidžas (Marshall Thomas Savage, g. 1955 m.) – kosminių skrydžių propaguotojas, išleidęs knygą „Tūkstantmečio projektas“ (1992) ir sukūręs Pirmąjį tūstantmečio fondą. Knyga aprašo konkrečius etapus vystant tarpžvaigždinę kolonizaciją.

4) Jurijus Šargėjus (1897-1942, pseudonimas Kondratiukas) – ukrainiečių inžinierius ir matematikas, vienas iš kosmonautikos pionierių. Dar 20 a. pradžioje paskaičiavo optimalią trajektoriją į Mėnulį – tie paskaičiavimai buvo panaudoti “Apollo” misijose. 1919 m., nepriklausomai nuo K. Ciolkovskio, knygoje „Tiems, kurie skaitys, kad statytų“ pasiūlė keturių pakopų raketos, varomos deguonies-vandenilio kuru, aprašymą; joje aprašė galimybę panaudoti Saulės energiją laivo maitinimui. „Tarpplanetinių erdvių užkariavime“ (1929) aprašė kosminės erdvės užkariavimo etapus. Čia pasiūlė tiekimą palydovams organizuoti raketines-artilerines sistemas.

5) Leik Myrabo – amerikiečių aeronautikos inžinierius iš Rensselaer‘io politechnikos instituto (pasitraukė 2011 m.). Jis pirmasis pademonstravom kaip Žemėje įrengtais lazeriais galima skraidinti objektus. Jis idėją išvystė 9-o dešimtm. pradžioje, kai dirbo su „Žvaigždžių karų” gynybos sustemomis. Ją 1985 m. išdėstė „Skrydžių ateityje“ (parašytoje kartu su Dean Ing‘u). 1996 m. su F. Mead‘u pradėjo jos bandymus.

6) Kraftas Erikė (Krafft Arnold Ehricke, 1917-1984) – vokiečių raketų pradininkas, kosmoso kolonizavimo populiarintojas. Populiarino filosofinę „Nežemiško imperatyvo“ koncepciją, pagal kurią žmonija, kad galėtų vystytis, privalo tirti kosmoją ir panaudoti jo resursus. Anot jo, žmonijos kūrybiškumas neturi ribų.

7) Džerardas O‘Neilas (Gerard Kitchen O'Neill, 1927-1992) - amerikiečių fizikas ir kosmoso tyrimų aktyvistas. Pasiūlė elektromagnetinės katapultos idėją ir 1976 m. sukūrė jos prototipą. 1970 m. sukūrė gyvenviečių kosmose (įskaitant O‘Neilo cilindrą) planą. Įsteigė nekomercinį Kosminių tyrimų institutą. Parašė įtakingą „Aukštąją ribą“ (1977).

8) Bazas Oldrinas (Buzz Aldrin, g. 1930 m.) - inžinierius, karinių oro pajėgų pilotas bei astronautas, „Apollo 11“ misijos metu 1969 m. liepos 11d. išėjęs ant Mėnulio paviršiaus (20 min. vėliau už N. Armstrongą). NASA paliko 1971 m., sirgo depresija, pradėjo gerti. 1985 m. pasiūle NASA „orbitinių viešbučių“, kursuojančių tarp Žemės ir Marso, idėją („Cycler“ projektą). Taip pat parašė kelias knygas.

Papildomai skaitykite:
Žmonės Mėnulyje
Lenktynės kosmose
Baikonūro tremtyje
Nežinomi kosmonautai
Žodis apie Gagariną
Jis žuvo iki Gagarino...
Laisvojo kosmoso piliečiai
Baisioji tarybinės kosmonautikos paslaptis
Kosmonautikos pergalės ir pralaimėjimai
Astronomija: Žymesnieji įvykiai (20 a.)
Mūsų anūkai pasieks žvaigždes...
Ateitis - elektrinės raketos
Mūšis dėl Veneros


Kviečiame pasidalinti nuomonėmis apie kosmoso užkariavimo pasiekimus (praeities ir būsimus), kaip jūs įsivaizduojate mūsų civilizacijos ateitį...

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų liudijimas:

           

 

O čia yra lankytojų liudijimai

Lankytojai pasisako...

De'sant 2010 m. sausio 17 d., sekmadienis, 22:23:24
Zmogui, tokiam koks jis yra, tokiam iskrypeliui sveiko proto atzvilgiu, tokiu tapusiam del to jog nuo atitinkamo laiko jis, kaip dvasine esybe, buvo supirstas su kunu ir su siela, kurie ir pasaukti vystyti sveika prota - be proto sveiko kitaip, nei tas kuris anksciau minetas ir be vieningos seimos, kitaip sveikai protingu - nera prasmes svajoti apie tokia misija kosmose, kokia atlieka visatai iprastai sveikai protingi. Zmogaus misija - kitokia. Zmogus pasauktas atliekancius normaliai sveiko proto misijas sutaurinti ir sukurti visatoje kokybiskai nauja jos pacios vystymosi vija, nes visata jau faktiskai yra praradusi savo vystymosi galimybes siuo aspektu, o islikes kiekybinis, netenka prasmes ir yra perteklius tik arba bereiksmis, arba net gresmingas jos pacios egzistencijai. Tad zmogaus misija kosmose - KOSMINE! :)

De'sant 2009 m. lapkričio 27 d., penktadienis, 16:00:09
Kosmosas... Juk daugiau nieko be jo ir nera! Jeigu zvelgsime nuo vieno kosminio kuno pavirsiaus i kito tokio kuno pavirsiu - matysime tik pavirsiu. Ir koks skirtumas, is arti ar is toli zvelgti? Nuo Zemes pavirsiaus i kitu kosminiu kunu pavirsius ar is ten i Zemes pavirsiu? Is kur i kur bepazvelgsi - pavirsius... Zeme - kosminis kunas. Mes amzinai kosmose! Neskaiciuosime besikartodami kokiu greiciu ar kiek per laiko tarpa savo kosminiu laivu, vardu Zeme, nukeliaujame... O, kad ir paciu susikurtomis techninemis priemonemis, ir patys pasirinkdami taikini-tiksla keliautume, vistiek liktume prikaustyti prie tos priemones, prie jos materialiuju pavirsiu... Zmogaus laisve kituose ieskojimu keliuose.

Julius 2009 m. liepos 19 d., sekmadienis, 14:11:15
O! Kodel 2009 sake skris i marsa BET!!! sita atidejo iki 2011!!!!!!!!!!

Artas 2009 m. gegužės 11 d., pirmadienis, 09:23:02
O kada pasieksime žvaigždes?

Valtis 2009 m. gegužės 5 d., antradienis, 08:41:13
Ar žmogus "sutvertas", at žmogus "kilęs"?

Polas 2009 m. gegužės 1 d., penktadienis, 00:22:58
Žmogus sutvertas dirbti, ieškoti,kurti,o-deja ir naikinti.Bet reikia viskam duoti vilti.

Kelnė 2008 m. gruodžio 2 d., antradienis, 23:35:13
Iš tikro, ko ten veržtis...
Ateiviai patys atskris...
 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis