Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Hipnozė istorijos kontekste  

Dėmesio! Prašau atsigulti patogiai ir visiškai atsipalaiduoti...
Atpalaiduokite visą kūną – veidą, pečius... krūtinę... rankas... kojas... Pajuskite visišką ramybę... jūsų organizmas ilsisi...

Taip ar panašiai prasideda hipnozės seansas... O kaip mane paveiks hipnozės seansas Kaip turi jaustis užhipnotizuotas žmogus? jį veikia tik vienas išorinis dirgiklis – hipnotizuotojo balsas. Jo teikiama informacija ypatingai svarbi vien todėl, kad tada tai - vienintelė prieinama informacija.

Hipnozė atliekama įvairiai – yra grupinė, yra individuali. O kartais vietoje ramybės panaudojama įtampa. Pvz., liepiama atsistoti, pažiūrima tiesiai į akis, liepiama pakelti ranką ar sugniaužti kumštį. Žmogui neramu, situacija labai neįprasta, jis nežino, kas bus toliau, tačiau pildomi hipnotizuojančio nurodymai. Tada garsiai ir griežtai liepiama užsimerkti, perspėjama, kad bus skaičiuojama, pvz., iki 5, - ir, vis keliant balsą, skaičiuojama. Žmogus su didėjančia įtampa laukia paskutinio skaičiaus, jis jau pamiršo apie iškeltą ranką, visas jų dėmesys sutelktas į balsą, į lemiamą akimirką, kai nuskambės „penki“. Visas kūnas sustingsta – ir tada – penki!!! Hipnotizuotojas trenkia delnu per stalą, nuo nelaukto garso žmogus krūpteli, įtampa pasiekia aukščiausią tašką... O toliau trumpos ir aiškios frazės apie gerą savijautą, sveiką lengvą galvą ir t.t.

Kiekvienas hipnotizuotojas atlieka hipnozę savaip, priklausomai nuo žmogaus ir kitų aplinkybių. O įgudusiam gydytojui – hipnozė yra puikus instrumentus daugeliui, ypač narkozėms, o taip pat odos ir vidaus organų ligų gydyti. Ar visus žmones galima užhipnotizuoti? Skaičiai skiriasi nuo 40% iki 98% - ir be jokių abejonių, žmonių hipnobilumas skiriasi. O ar gali hipnozė kenkti? Taip, kaip ir bet kuris kitas, prastai atliktas gydymas. Ja galima be reikalo įaudrinti psichiką, sužadinti senas psichines traumas.

Hipnozė senesnė už mediciną ir jos ištakos žmonijos pradžioje. Beveik kiekvienoje kultūroje ji buvo naudota. Egipte žmonės ėjo „užmigti šventyklose“, kad žyniai juos pagydytų. Senovės Kinijoje naudotasi malda ir meditacija. Romoje įvairiems tikslams naudotas „magiškasis miegas“. Hipokratas rašė apie transo būsenos įtaką sveikatai. Amžiams bėgant įvairūs asmenys eksperimentavo su hipnoze. Braid attempt for hypnosis

Šiuolaikinės hipnozės tėvu laikomas Francas Antonas Mesmeras (1734-1815). Jis transo būseną sukeldavo rankų judesiais ir naudodamas magnetus – veikdamas vadinamąjį gyvūniškąjį magnetizmą.

Prieš mesmerizmą pasisakė anglų gydytojas James Braid'as*). Jis tvirtino, kad gydymo poveikis yra dėl įtaigos. Jis sukūrė akių fiksacijos techniką (vadinamąjį braidizmą), sukeliančią atsipalaidavimą ir ją pavadino hipnoze (iš gr. hypnos – miegas), nes manė tai esant miego atmaina. Vėliau, pastebėjęs savo suklydimą, bandė pervadinti monoeidizmu (vienos idėjos įtaka), tačiau pradinis pavadinimas buvo gyvybingesnis.

Prancūzų neurologas Jean Marie Charcot'as**) (1825-1893) nepritarė Nansi hipnozės mokyklos nuostatoms ir laikė, kad hipnozė tėra isterijos atmaina. Jis bandė atgaivinti Mesmero gyvūniškojo magnetizmo idėją ir išskyrė tris transo stadijas: letargiją, katalepsiją ir somnambulizmą.

Iš pradžių prancūzų neurologas ir psichologas Pierre Janet'as (1845-1947) priešinosi hipnozės naudojimui, tačiau vėliau nustatė jos relaksacinį ir gydomąjį poveikį. Jis liko vienas nedaugelio besidomėjusių hipnoze prasidėjus psichoanalizės madai.

Rusų fiziologas Ivanas Petrovičius Pavlovas (1848-1936) daugiausia dėmesio skyrė virškinimui ir visuotinai žinomas kaip sąlyginio reflekso atradėjas. 1904 m. už jo darbus apie virškinimo liaukų veiklą buvo skirta Nobelio premija fiziologijos srityje. Tai nieko bendra neturi su hipnoze, tačiau atsako į stimulus teorija yra svarbi elgsenos tyrinėjimams ir, atskiru atveju, NLP (Neuro-lingvistiniam programavimui).

Gydytojas Emile Coue (1857-1926) suformulavo įtaigos dėsnį. Žinomas, kaip drąsinęs pacientus prieš miegą 20-30 kartų ištarti "kasdien man geriau ir geriau". Jis nustatė, kad teigiama įtaiga išrašant gydymą yra efektyvesnę nei vien gydymas. Jis atsisakė hipnozės, nes manė, kad ji mažina įtaigos poveikį.

Zigmundas Froidas (1856-1939) vyko į Nancy ir studijavo su Liebault'u ir Bernheim'u, o vėliau papildomai su Charcot. Jis nenaudojo hipnozės gydymui, nes jautė, kad negali pakankamai giliai užhipnotizuoti pacientų, jautė, kad gydomasis poveikis yra trumpalaikis ir kad hipnozė neleidžia pasireikšti pacientų apsauginei funkcijai. Tačiau jo pacientai dažnai patekdavo į transo būseną, kurią jis sukeldavo nesąmoningai.

Karlas Jungas (1875-1961), buvęs Z. Froido mokiniu, atmetė psichoanalizės metodus. Jis sukūrė kolektyvinės pasąmonės ir archetipų koncepciją. Jis aktyviai nenaudojo hipnozės, tačiau drąsino pacientui panaudoti vaizduotę atminčiai pakeisti. Jis gydymui dažnai naudojo vidinio vadovo koncepciją. Konservatyvi medicininė bendruomenė jo nepripažino laikydama mistiku. Tačiau jo idėjos ir teorijos darė įtaką vėlesnei kartai.

Psichologas ir psichiatras Milton Erickson'as (1932-1974) yra netiesioginės įtaigos ir hipnozės pradininkas. Jis naudojo tiek verbalinius, tiek neverbalinius būdus – metaforas, sumišimą ir pan. Jis buvo labai spalvinga asmenybė. Jo darbai, kartu su Satir'o ir Perls'o, buvo pagrindas Bandler'io ir Grinder'io NLP.


*) Džeimsas Breidas (James Braid, 1795-1860) – škotų chirurgas; „džentelmenas mokslininkas“ (t.y. nepriklausomas). Buvo klubo-pėdos gydymo inovatoriumi bei įtakingas hipnoterapijos pradininkas, laikomas „šiuolaikinės hipnozės tėvu“; todėl ir hipnozė kartais vadinama breidizmu. Iš jo gausių darbų svarbiausia laikoma monografija „Neuryphnology…“ (1843).
1841-ais jis pastebėjo, kad ilgesnį laiką įdėmiai žiūrint į blizgančius daiktus, sukelia savotišką miegą (hipnozę) – ir nuo tada pasišventė šio reiškinio tyrinėjimui ir nervų sistemos ligų gydymo taikymui. Jis daug skaitė apie mesmerizmą ir jį vertino labai skeptiškai. 1852 m. išnagrinėjo „stalo pasisukimo“ reiškinį ir patvirtino M. Faradėjaus išvadą, kad jis visiškai priklauso nuo dalyvių ideo-motorinių (IMR) poveikių. Jo tyrinėjimai didelę įtaką padarė A-A. Liebeault’ui, įkūrusiam garsiąją „Nansi mokyklą”.

**) Žanas-Martenas Šarko (Jean-Martin Charcot, 1825-1893) - prancūzų gydytojas, neurologas, Z. Froido mokytojas; sukūrė mokymą apie isterijos psichogeninę prigimtį (taip pat nustatęs, kad ji būdinga ne tik moterims). Laikomas „šiuolaikinės neurologijos tėvu“. Daug laiko dirbo Pitie-Salpetriere ligoninėje, virtusia svarbiu tyrimų centru. Jo vardas suteiktas daugeliui medicininių eponimų. Atliko daug klinikinių tyrinėjimų panaudojant hipnozę.
Tuo metu Nansyje gyvavo ir A.-O. Ljebo mokykla, kurioje buvo laikomasi kitokio hipnozės supratimo – kaip įtaigos visiems žmonėms tik skirtingu laipsniu ir neigiančios periferinės nervų sistemos dalyvavimą joje. Nansi mokykla hipnozę laikė psichologiniu reiškiniu, o Ž.-M. Šarko – organiniu. Šių mokyklų diskusijos sukūrė pagrindus hipnozės taikymams. Tiesa, šiuolaikiniu požiūriu yra teisi Nansi mokykla.
Jau po Ž.-M. Šarko mirties buvo išleista knyga „Gydantis tikėjimas“ (1899), kurioje rašoma apie lemiamą tikėjimo vaidmenį isterijos atsiradimui ir gydymui. Visus garsiuss „stebuklingus išgijimus“ su šventųjų, jų relikvijų, ikonū ir pan. pagalba Ž.-M. Šarko aiškino savo tirtais mechanizmais.

Papildomai skaitykite:
Faktas ar frenologija
Slaideriai - kas jie?
Lunatizmas ir pilnatis
OBE: išėjimas iš kūno
Pranašas Nostradamas
Spiritualizmo apžvalga: Mesmeras ir kt.
Arba-arba: spiritualizmo šaknys
Archetipo koncepcijos vystymasis
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Mito ir mokslo susidūrimas
Gamtos mokslai ir kryžius
Vūdū ištakos ir dabartis
Menas matyti tolimą praeitį
Brandbergo Baltoji dama
Čenelingas ir rašymas
Kinija: Gao Yao ir Zhi
Tarp sapno ir tikrovės
Placebo - tikrai veikia!
Drugelio simbolizmas
Skalsės ir nuodai
"Aš" atradimas
Fairwater paslaptis
Ateities vizijos

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis