Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Šiame puslapyje surinkti fragmentai, likę nuo puslapių apie Filadelfijos eksperimentą.

Fenikso projektas

Taip pat skaitykite: Filadelfijos eksperimento ryšis su Montauko projektu  
Filadelfijos eksperimentas: bandymai su laiku  
Tvariniai iš eterio  

1940 m. pabaigoje JAV pradėjo orų valdymo projektą "Feniksas". Teorinę dalį parengė austrų mokslininkas Vilhelmas Reichas, mokęsis kartu su Froidu ir K. Jungu. Daugumos jo tyrinėjimų realizuoti neįmanoma. Ypač išgarsėjo orgono (gyvybės) energija, kuri iš esmės skiriasi nuo EM. Apie tai jis rašė įvairiuose psichiatrijos ir medicininiuose spaudiniuose. Apie ją užvirė ginčai tik po to, kai pasiūlė orgono energiją naudoti vėžio gydymui. Be to, jis ją siejo su kosmine energija ir Niutono eterio koncepcija.

Amžiaus viduryje Niutono eterio koncepcija buvo pripažinta. Eteriu laikė hipotetinę nematomą substanciją, užpildančia visą erdvę, ir kurioje sklinda šviesa bei visi kiti spinduliavimai.Vėliau Einšteinas įtikinamai įrodė, kad ramybės būsenoje negali egzistuoti vienalytis eteris, kuriame juda materija. Bet ne visi fizikai pripažino Einšteino argumentus. Reichas neprieštaravo, tik pabrėžė, kad Einšteinas paneigė tik statinio eterio idėją, ir laikė, kad eteris turi bangų savybes. Tuo metu buvo pripažinta ir korpuskulinė-banginė šviesos teorija. Tyrimai rodė, kad ir pats vakuumas turi savybių, dinaminių savo prigimtimi.

Reichas rado būdą, kaip panaudoti savo teorijas veikiant gamtą. Jis išsiaiškino, kad stipriose audrose būna "mirusio orgono" (DOR) susijusio su "mirusios energijos" sankaupa. O jis veikia tiek gyvąją gamtą, tiek pačią aplinką. Kuo daugiau DOR turi audra, tuo didesnė jos griaunanti jėga. Reichas išmoko, naudodamas paprastus elektromagnetinius metodus, sumažinti audros jėgą. 5 dešimt. pabaigoje jis apie tai pranešė vyriausybei, kuri paprašė perduoti prototipą, su kuo jis džiugiai sutiko. Perėmus jo atradimą, buvo sukurta tai, kas dabar vadinama "radiozondu".

6 dešimtmetyje leido daug radiozondų, iki 200 į parą. Kadangi jie būdavo baliono viduje, tai nesuduždavo atsitrenkę į žemę ir juos galėjo rasti gyventojai. Paslapties išsaugoti jau nebuvo galima ir visuomenei paskelbė, kad jie renka duomenis apie orą.

Fenikso ir Vaivorykštės projektų susijungimas

5-o dešimtmečio pabaigoje atsinaujino projektas "Vaivorykštė", tęsęs tyrinėjimus, susijusius su "Eldridžo" laivu. Vėl įtraukė vokiečių kilmės matematiką Džoną von Neimaną su komanda. Štabas buvo Brucheiveno laboratorija Long-Ailende. Neimano komanda po 10 m. tyrinėjimų buvo padariusi išvadą, kad žmonėms nuo gimimo būdingas "laiko standartas". Mūsų gyvenimas prasideda, kai energetinė būtybė įsilieja į laiko srautą ir prie jo "prilimpa" (tam reikia, kad ji būtų atskira nuo fizinio kūno). Matyt mūsų laiko standartas kyla iš planetos elektromagnetinio laiko. Jam pasikeitus, žmogui sukeliamos dvasinės traumos.

"Vaivorykštė" leido sukurti vadinamąją "alternatyvią tikrovę". "Elektromagnetinio burbulo" dėka pavyko pasiekti, kad objektai (laivai, žmonės) sunkiai pastebimi. Juos tarsi išimdavo iš mūsų Visatos. Alternatyvioji tikrovė aplamai be laiko, nes ji anapus laiko.

Kilo problema, kaip žmogų patalpinti į "burbulą" (ir, kartu, iš ten išimti) išsaugant įprasto laiko jutimą. Matyt, tai galima padaryti "burbulo" viduje palaikant Žemės elektromagnetinį lauką. Tad uždavinys buvo dvigubas – reikėjo perkelti ir fizinę, ir energetinę būtybę. Darbai šia tema truko 1948-67 m. Galutinė ataskaita buvo pasiųsta JAV Kongresui - ir joje buvo tvirtinimas, kad galima pasiekti minčių valdymą. Kongresas tarė "ne", nes suprato, kad ir patys gali tapti kieno nors žaisliukais. 1969 m. projektas buvo uždarytas.

Montauko projekto pradžia

Grupė kreipėsi į kariškius pranešdama apie nepaprastą technologiją. Jie susidomėjo ir davė naudotis Montauko baze, kurioje buvo taip reikalingas "Gudrusis radaras" (naudotas priešlėktuvinei gynybai), veikiantis 425-450 Mhz diapazone. Finansavimo šaltinis neaiškus, bet 1971 m. projektas pradėjo darbą. Buvo laikomasi ypatingo slaptumo reikalavimų. Komandą sudarė it kariškiai, ir civiliai.

Antena priminė bananą. Pastato viduje izoliuotame kambaryje buvo specialus krėslas. Į jį atsisėsdavo žmogus (juo buvo Dunkanas Kameronas). Tad aatidarydavo ir uždarydavo duris, matuodami mikrobangas.

Bandymus atliko naudodami įvairios trukmės ir dažnio impulsus bei bangas. Paaiškėjo, kad kai kurie spinduliavimai gali priversti žmogų užmigti, verkti, juoktis, jaudintis ir t.t. Kalbėjo, kad visiems buvusiems bazėje pasikeisdavo nuotaika, kai veikdavo siųstuvas. Tiriamųjų smegenys galėjo būti pažeidžiami, - taip nutiko Dunkanui.


Priedai

Orgonas

Orgonas yra "pirmapradės kosmoso energijos" rūšis 4 dešimtmetyje įvesta Wilhelm Reich. Ji yra visur esanti ir veikia dangaus spalvas, politinius įvykius ir net orgazmą. Gyvoms būtybėms ji yra bio-energija. Tvirtinama, kad esą atrastos ir esybės, bionai, pernešantys orgono energiją.

Reich mirė 1957 m. lapkričio 3 d. Lewisburg'e, Pensilvanija, į kur buvo ištremtas kaltinant kriminaliniu nusikaltimu - nepaklusus ir tebeplatinus orgono akumuliatorius ir "šaudynes", išgydančius, atseit, beveik visas ligas, išskyrus nebent megalomaniją.

Reich susilaukė nemažai pasekėjų:
Elsworth F.Baker (m. 1985), Orgonomijos koledžo įkūrėjas;
James DeMeo, Orgono biofizinių tyrimų laboratorijos Ashland'e, Oregone, įkūrėjas.

Prieš 50 m. Wilhelm Reich stebėjo branduolinių sprogdinimų poveikį toli esančiose srityse. Jis rėmėsi vieningos orgono energijos koncepcija, jungiančia ankstesniąsias "eterio" ir "gyvybinės galios" sampratas. Branduoliniai sprogdinimai ją išjudina visos planetos mastu - "gyvos Žemės" koncepcija nėra vien metafora.

Reich šį sujaukimo reiškinį vadino "oranur efektu". Toliau oranur idėją vystė Jerome Eden, Richard Blasband, James DeMeo, Stephen Nagy. Gary Whiteford, Yoshio Kato ir Mitzuru Katagiri, nežinoje apie ankstesnius Reich pastebėjimus, savarankiškai nustatė tolimojo poveikio faktus. Oranur sukelia karščio bangas, aukšto slėgimo zonas, socialinius neramumus.

Papildomai skaitykite:
Al Biliek kalba
Svetimųjų rūšys
Tvariniai iš eterio
Debesų sklaidytojas
Filadelfijos eksperimentas
Kogi telepatija
Lygiagrečios visatos (1 ir 2 lygiai)
Valdomas nuotolinis matymas
Atradėjo gyvenimas ir palikimas
Dulkėtais tolimų planetų takais
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
Atsakymai apie erdvę ir laiką
Patristinės elgsenos paplitimas
Šokinėjančios radiolokatorių šmėklos
Stabilios būsenos teorija
Svedenborgo nežemiečiai
Rupertas Šeldreikas
Šventieji akmenys
Roswello avarija
Indigo vaikai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis