Global Lithuanian Net:    san-taka station:
KIC 8462852: Gamtos mįslė ar nežemiškos civilizacijos buveinė?  

F3 klasės žvaigždė KIC 8462852 elgiasi labai neįprastai. Jos ryškumas neperiodiškai susilnėja net iki 20% - ir šio reiškinio priežastis neaiški.

KIC 8462852 (dar vadinama Tabby - pagal jos fliuktuacijų atradėjo vardą; arba WTF - Where's The Flux?) yra žvaigždė Gulbės žvaigždyne, 1480 švm. nuo mūsų. Ji randasi maždaug pusiaukelyje tarp matomų Denebo ir Gulbės Delta žvaigždžių. Ji nematoma plika akimi, tačiau įžiūrima 5 colių teleskopu. 2021 m. sausį pranešta, kad atrasta „Tabby“ palydovė – tad galimai KIC 8462852 yra dvinarė žvaigždė; jos M2V klasės palydovas yra 0,4 Saulės masės ir nutolęs per 885 a.v. Stebima dar nuo 1890 m.

2015 m. rugsėjį astronomų grupė paskelbė straipsnį [1.] apie jos ryškumo kitimą, patraukusį žiniasklaidos dėmesį. Tuos pokyčius registravo „Kepler“ kosminė observatorija ekzoplanetų paieškos programos rėmuose. Paprastai planetai praskrendant priešais žvaigždę, trumpam laikui (ir paprastai periodiškai) jos ryškumas nežymiai susilpnėja. Tačiau KIC 8462852 nustebino tuo, kad jos ryškumas susilpnėdavo netgi 22%. Be to, tokių susilpnėjimų trukmė kito – nuo 5 iki 80 d. Volunteristinio „Planet Hunters“ projekto grupė pastebėjo keistą ryškumo kreivių elgseną.

Iš pradžių buvo įtarta, kad tai teleskopo ar informacijos perdavimo problemos. Vėliau atmetė ir reiškinius pačioje žvaigždėje – to neleidžia jos spektro analizė ir žvaigždės tipas. Tikėtiniausiu aiškinimu, besiremiančiu tuo, kad nėra infraraudonosios spinduliavimo dalies, gali būti tai, kad apie ją sukasi nedidelių kūnų spiečius, kurių susidūrimai sukelia dulkių debesį [2.] – bet tai būdinga jaunoms KIC 8462852 padėtis Gulbės žvaigždyne žvaigždėms, kokia nėra KIC 8462852. Tad tai tegalėtų būti kometų ir asteroidų spiečius [3.], kurie susispietė dėl kitos žvaigždės artimo praskridimo – bet ir tai mažai tikėtina, nes tiesioginių įrodymo nėra, o tai įvykti turėjo gana neseniai (prieš kelis tūkstantmečius). Be to, gausūs susidūrimai turėtų sudaryti šiltas dulkes, tačiau nefiksuojamas didesnis infraraudonasis spinduliavimas (patikrinus „Spitzer“ ir WISE duomenis).

Kiti aiškinimai: kintama B(e)-žvaigždė, tarpžvaigždinės dulkės, milžiniškos planetos su labai plačiais žiedais...

Tačiau Tabetha Boyajian‘as*) pasiūlė ir dar vieną paaiškinimą, kuris ypač ir sudomino žiniasklaidą. Atseit, tai galėtų būti astroinžinerinis įrenginys, Daisono sferos tipo ar koks nors kitas milžiniškų objektų rinkinys, skirtas žvaigždės energijos kaupimui. Apie tai kalbėjo ir SETI direktorius Andrew Siemion‘as: „Galbūt, ryškumo kreivė savo nereguliarumu nurodo, kad aplink žvaigždę sukasi dirbtiniai objektai. Vėliau mes planuojam galingų antžeminių optinių ir radijo teleskopų pamatyti kitą iš tos sistemos sklindantį elektromagnetinį spinduliavimą. Jo buvimas rodys galimą technologiškai išsivysčiusios civilizacijos egzistavimą joje“ [4.].

M. Marengo 2015 m. tyrime buvo išnagrinėta ryškumo kitimas skirtinguose bangų dažniuose ir nustatyta, kad infroraudonųjų spindulių spektre kitimas gerokai mažesnis - kas būdinga dulkių buvimui.

SETI nuo 2015 m. rugsėjo 19 d. SETI pradėjo stebėti radijo sprinduliavimą Allen Telescope Array teleskopu. Po dviejų savaičių stebėjimų buvo paskelbta, kad neaptikta jokių dirbtinės kilmės spinduliavimo požymių. Nepastebėta nei radijo signalų siauruose diapazonuose [7.] bei ir lazerinių signalų [8.]. Planuojama ir kruopštūs tyrimai su galingesniais bei kosminiais teleskopais.

Astronomas Bradley E. Schaefer‘is, ištyręs tos srities istorines 1890-1989 laikotarpio nuotraukas, pastebėjo, kad žvaigždės ryškumas per tą laiką sumažėjo 20%. Kad išvengtų klaidų galimybę, pats vyko į Harvardą, kad tirtū nuotraukų originalus. Anot jo, hipotezė apie kometų spiečių netinka – nes tokiam užstojimui turėtų praskristi apie 650 tūkst. kometų, kurių skersmuo po 200 km. [5.] Tačiau vėliau išsakyta mintis, kad tas spindėjimo susilpnėjimas gali būti dėl pačių duomenų kokybės, o ne astrofizinio reiškinio [6.].

Pastaba: Du didesni „aptemimai“ buvo buvo 750 dienų skirtumu. Gaila, kad dėl „Kepler“ dviejų valdymo giroskopų sutrikimo nepavyko atlikti stebėjimo 2015 m. balandį (galimam 750 d. periodui) – kita tokia proga bus 2017 m. gegužę.
Vis tik smalsuoliai nerimsta ir nenori laukti 2018-ųjų, kai pakils „James Webb” orbitinis teleskopas - „rainosios žvaigždės“ „pasiklausymą“ nusprendė finansuoti ekstravagantiškasis rusų milijardierius J. Milneris. Iniciatyvą palaiko ir S. Hokingas. Tai prasidės jau 2016 m. spalio pabaigoje (26 d. „Green Bank“ radijo teleskopu) ir per pora mėnesių planuojama tam skirti trejetą naktų po 8 val. Stebint žvaigždę 1-12 Ghz diapazone tikimasi sukaupti apie petabaitą duomenų.

Deja, tirdami šį reiškinį, astronomai, pasinaudoję Zonebergo observatorijos Vokietijoje duomenimis, nustatė, kad KIC 8462852 ryškumas nekito 1934-1995 m. laikotarpyje (daugiau apie tą tyrimą >>>>>).

2017 m. balandžio 24 d. prasidėjo eilinis žvaigždės ryškumo mažėjimas (pirmąkart p 2013 m.) – apie 3%. Vėliau jos ryškumas 2018 m. pradžioje atsistatė.
2019 m. rugsėjį buvo pasiūlyta hipotezė, kad žvaigždės blyškėjimą gali sukelti vienišo, nuo planetos atitrūkusio ir suirusio palydovo nuolaužos. Tais metais stebėti bent 7 atskiri ryškumo sumažėjimo atvejai (iki 2%) – 2020 m. sausį ryškumui vėl atsistatant.

„Kepler“ teleskopas aptiko naują kintančio ryškumo žvaigždę – jauną RIK-210 (5-10 mln. m. amžiaus) žvaigždę Skorpiono žvaigždyne, vadinamojoje Kentauro OB asociacijoje, esančią už 472 švm. Ji stebima nuo 2014-ųjų metų rugpjūčio-lapkričio mėn., kai nustatyta, kad ji pritemsta maždaug 5,67 paros, kartais net 15%. Nuo „Tabbi“ ji tuo ir skiriasi, kad aptemimai periodiniai.
Tai negali būti dėl žvaigždės dėmių (nors periodas ir sutampa su žvaigždės sukimosi periodu); ji neturi masyvaus ją užstoti galinčio kompaniono (be to, „šešėlis“ kaskart kitos formos). Taigi siūloma daugybė galimų paaiškinimų, pvz. nepaprastai šaltu plazmos debesiu...

Jei virš Žemės uždėtume žvaigždėlapį su Šiaurine virš Žemės šiaurės poliaus, gautume dangaus laikrodį, apsisukantį kartą per parą. Vidurdienio taškas tame žvaigždėlapyje [kaip Grinvičas] būtų Gizos Didžioji piramidė. Prieš tūkstančius metų Egiptas vadintas Khemos kraštu. Khema yra 7 svarbiausių žvaigždžių grupė [Tauro žvaigždynas] šiandien vadinama Plejadėmis. Jei žvaigždėlapį uždėtume taip, kad Khema būtų virš Khemos krašto [Egipto] - tada Tauro žvaigždynas atsiduria virš Tauro kalnų pietų Turkijoje, Didieji Grįžulo ratai (Didžioji Meška), užklotų Rusiją, Slibino galva apvija Kiniją, Orionas [karys] atsiduria virš Irano ir Irako, Avinas – virš Romos, o Ožiaragis [tapatintas su dievu Panu] gula ant Panamos, Panuko ir Majapano [senasis Jukatano pavadinimas], Erelis sklendžia virš Jungtinių valstijų.
Analogijos akivaizdžios ir labai įspūdingos. Taip vienas aiškiausių dėsnio „Kaip viršuje, taip ir apačioje“ pavyzdžių.

Purvas matosi iš tolo!

Astronomai bando aptikti gyvybės pėdsakus kitų žvaigždžių planetose jų spektre ieškodami dujų, kurios būtinos gyvybei arba kurias išskiria gyvi organizmai (bent tiek, kiek apie tai žinome Žemėje). Tačiau NASA specialistų grupė pasiūlė naują idėją – jei jau mus labiausia domina protinga gyvybė, tai reiktų ieškoti tokių junginių, kuriuos sukuria išsivysčiusi civilizacija, pvz., azoto dioksido, susidarančio degant įvairiai organikai (tame tarpe, ir kurui) bei kai kuriose chemijos gamyklose. Nors yra ir natūralių jo šaltinių, pvz., ugnikalniai. Tad tam labai tinkamas orbitinis infraraudonųjų spindulių teleskopas – ir net yra jo projektas, kuris būtų įgyvendintas po 20 m. Paskaičiuota, kad juo per 400 stebėjimų valandų būtų galima „apčiupinėti“ planetų, esančių 30 švm. atstumu atmosferas. Bet, kita vertus, argi galima laikyti labai protingomis civilizacijas, kurios taip užteršė savo planetų atmosferas, kad tai matosi net iš kelių šviesmečių atstumo?!


*) Tabeta Bojadžan (Tabetha "Tabby" Suzanne Boyajian) – armėnų kilmės amerikiečių astronomė ir astrofizikė Luizanos valstijos un-te. Ji dirba žvaigždžių interferometrijos, spektroskopijos, ekzoplanetų paieškos ir tikslių kampinių matavimų, ypač optiniame ir infraraudonajame spektruose, srityse. Išgarsėjo straipsniu „Iš kur kitimas?“ (Where's the Flux?, 2015), kuriame išnagrinėjama neįprasta KIC 8462852 žvaigždės, vėliau įvardintos „Tabby“ jos garbei, šviesos kitimo kreivė. Išleido „Ekzoplanetos ir jų žvaigždės“ (2017; kartu su K. von Braunu).

Nuorodos:

[1] T.S. Boyajian et al. Planet Hunters X. KIC 8462852 – Where's the Flux?// arXiv:1509.03622, 11 September 2015. Submitted to Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

[2] R. Andersen. The Most Mysterious Star in Our Galaxy// The Atlantic, 13 October 2015

[3] Eva H.L. Bodman; A.Quillen. "KIC 8462852: Transit of a Large Comet Family// arXiv:1511.08821, 27 November 2015

[4] A. Siemion. Prepared Statement by Andrew Siemion – Hearing on Astrobiology, House Committee on Science, Space, and Technology, 29 September 2015

[5] B.E. Schaefer. KIC 8462852 Faded at an Average Rate of 0.165+-0.013 Magnitudes Per Century From 1890 To 1989// arXiv:1601.03256, 13 January 2016

[6] M. Hippke. D. Angerhausen. KIC 8462852 did likely not fade during the last 100 years// arXiv:1601.07314, 27 January 2016

[7] G.R. Harp et al. Radio SETI Observations of the Anomalous Star KIC 8462852// arXiv:1511.01606, 5 Nov 2015

[8] M. Schuetz, et al. Optical SETI Observations of the Anomalous Star// arXiv:1512.02388, 8 Dec 2015

Papildomai skaitykite:
Sprogimai Visatoje
Rentgenas Visatai
Kodėl jų nėra?
Lenktynės kosmose
Saga apie neutronus
Pačiupinėti Visatą
"Galileo" misija
Marso teraformacija
"Pioneer" anomalijos
Daisonas prieš Daisoną
Nusitaikant į žvaigždes
Naujas randevū kometai
Kitų žvaigždžių planetos
S. Lemas. Kosminis kazino
Kiek civilizacijų yra Paukščių take?
Nesklandumai įsisavinant kosmosą
Tarpžvaigždinę kvantinė komunikacija
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Skambiausioji dangiškosios Lyros styga
Astronomija: Žymesnieji įvykiai (20 a.)
Dulkėtais tolimų planetų takais
Kosmosui reikia geros šluotos
Ed. Hablas ir jo teleskopas
Ateitis - elektrinės raketos
Mįslingasis Krabo ūkas
Kosmoso kanibalai
Fermi paradoksas
Saulės kreiseriai
Antigravitacija

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT svetainė
Vartiklis