2001.04.08

Žemė: pirmasis kraujas

"Kad juos į ...", - laivą sukrėtė tiesioginio pataikymo smūgis ir Leo galva trenkėsi į valdymo pultą. Kraujo srovelė nuvinguriavo iš prakirsto dešiniojo antakio.

"Vade!", - atsiliepė kompiuteris. - "95% korpuso pažeista ir kito smūgio jis jau neatlaikys. Ir šiaip, jis išsilaikys tik 20 minučių. Be to mums liko tik 17% energijos.

"Varyk, - suriko Leo. - "Nuviliok užpuolikus Delta 5 manevru. Ties pačia Kraulių sensorių riba katapultuok mane ir tada susprogdink laivą. Tegu jie mano, kad man galas. Po to nustatyk kursą į artimiausią gyvenamą planetą. Varyk! VARYK!"

"Bjaurus dalykas tie Krauliai. Pradžioje jie blokuoja bandymus įeiti į jų erdvę, o po to pradeda siurbti mūsų erdvės sritis. Ji nepaiso mūsų pranašumo. Kažką reikia daryti nrint sutramdyti tuos storasienius jų taranus...." - Leo krūptelėjo. Kai laivo kompiuteris pertraukė jo mintis:
"Vade, užpuolikus nuviliojau. Pasiruošk katapultuotis!"

Duslus sprogimas palydėjo kapsulės su Leo išsviedimą. Po akimirkos sprogo laivas/

"Jie tai turėjo pastebėti", - burbtelėjo Leo. "Vade!", - pranešė kapsulė. "Iki planetos galime nuskrieti su 2% energijos rezervu. Nusileisti galėsiu, bet pakilti jau nebe."

"Ką gi, bet prieš leisdamasis iš tolimosios orbitos patikrink planetą. Parodyk visas galimas nusileidimo vietas ir pranešk apie gyvybės formas, kurių intelekto lygis virš 3".

"Kai tik baigsiu skaičiuoti kursą, vade!"

Leo trumpai pabeldė pirštais į valdymo pultą. Tada sunkiai atsidusęs atsipalaidavo tausodamas jėgas.

"Vade!", - ar pasiruošęs gauti ataskaitą?"

"Duok! Ką ten radai?" - Leo išėjo iš sustingimo būklės.

"Planetoje daugiau deguonies ir vandens nei reikia optimaliam gyvenimui. Tačiau leistinose ribose. Ore yra kenksmingo anglies dvideginio, tačiau medikamentų pakaks jų poveikiui pašalinti. Planetoje gausu įvairių gyvybės formų. Kai kurių rūšių intelekto lygis yra 7, tačiau joje viešpatauja būtybės, kurių intelekto lygis 3,5. Jų yra virš 7 mlrd. Ir jos yra agresyvios."

"Hm, 4 mlrd. agresyvių būtybių..." - abejingai tarstelėjo Leo. - " O kokia jų DNR struktūra?"

"Nežinoma. Vienaląsčių organizmų sutinkama viršutiniuose atmosferos sluoksniuose. Galiu juos ištirti."

"Padaryk tai!"

"Tuoj..." - kapsulė nusklendė 380 km aukštyje ir surinko pavyzdžių. - "Organizmai turi dvigubą DNR spiralę"

"Dvigubą!? Ne keturgubą!?" - Leo susiraukė.

"Taip, vade!"

Leo akimirką patylėjo: "Ką padarysi... Maskuokis ir leiskis ė Meta 13 plotą."

Po 15 min. kapsulė su Leo pasiekė Žemės paviršių.

* * *

“Dabar atsipalaiduokite, Leonai. Skaudės tik akimirką.” – ji įsmeigė adatą į išsikėlusią veną. – “Va, jau eina. Suspauskite kamuoliuką ir po poros minučių bus baigta. Dėkui, kad duodate kraują”.

Leonas pažvelgė į šalį – prie gretimo stalo trypčiojo vyresnio amžiaus seselė. Leonas atsipalaidavo ir nukreipė akis į aukštas lubas. Jis šypsojosi kaip žmogus, kuris žino kažką, ko nieks kitas dar nežino.

Po pusvalandžio jis jau ėjo gatve. Už namo kampo jis nusismaukė rankovę ir numetė tvarstį. Adatos žymės nebuvo likę. Jis sėdo į autobusą ir nuvažiavo į Kraujo centrą, kur pakartos procedūrą. Tai jau trečias jo kraujo davinys šiandien.

Iki vakaro viskas buvo padaryta. Visose poliklinikose jis davė kraujo. Pasukęs link Kalnų parko jis sumurmėjo: “Ši plano dalis pabaigta…”

* * *

Jau sutemus jis užkopė į Bekešo kalną. Jo šlaito krūmuose Iš kelnių kišenės jis išsitraukė mažą juodą daikčiuką, panašų į automobilio apsaugos pultą. Leo apsidairė ir paspaudė vieną mygtuką. Šlaito dirva prasivėrė ir pasirodė siaura anga. Leo įlindo į vidų. Įėjimas vėl užsivėrė, nepalikdamas nė žymės.

Po akimirkos viduje įsižiebė šviesa. Tai buvo Leo gelbėjimosi kapsulė Sėsdamas į krėslą, Leo murmėjo:
"Krauliai visada patikrina sunaikinimo faktą. Šįkart jų neatidumas brangiai kainuos - kai tik ateis laikas".

"Duok miesto planą!", paliepė jis. Trimatis miesto vaizdas pakibo ore prieš jį. Jame buvo pažymėti sprogmenys, kuriuos jis išdėliojo mieste gausiai žmonių lankomose vietose. Kairiajame kampe buvo rodomas likęs laikas - mažiau nei 14 val.

Šypsodamasis jis atsigulė ir užmigo. Dabar jam liko tik laukti. Sprogus bomboms, jo kraują gaus sužeistieji. Jo kraujas rodomas kaip "O", t.y. universaliosios grupės. Patekęs žmogaus kūną, jis pakeis jo DNR ir užvaldys žmogų. Tai bus pirmoji įsiveržimo banga. Jie taps donorais, ir jų kraujas pavergs vis kitus žmones. Kai tarp jų pasitaikys gydytojai, jie pradės pacientams leisti "svetimąjį" kraują sakydami, kad tai naujas labai efektyvus vaistas. Praeis tik keli metai, ir didelė dalis Žemės gyventojų bus pakeisti.

Leo neplanavo užgrobti Žemės ir net nežinojo apie ją. Tačiau jis niekada nepraleisdavo progos parodyti iniciatyvą. Kaip bebūtų, jo tauta gaus dar pora milijardų karių.

4.....3.....2.....1................................


Norėdami dalyvauti šiame kūrybos procese -- tiesiogiai rašykite NSO redaktoriui:
info@nso.lt

 

Pagrindinis APSAKYMO puslapis!

Pagrindinis NSO puslapis!
Naujesni puslapiai:
El.tualeto pristatymas
OBE ir sapnai - išėjus iš savęs
Dropa diskai Kinijoje