PAKEISKIME PASAULĮ!

  "NUSPRĘSKITE AR MES TURIME PASIRODYTI!"

Kad ir nuo ko gautumėte šį išverstą pranešimą tai nesvarbu, lai lieka jis/ji jums bevardžiu. Svarbu tik tai ką jūs darysite su šiuo pranešimu !

Kiekvienas jūsų norite gyventi savo laisva valia ir patirti laimę.

Su šiais dviem atributais mes susipažinome ir dabar juos esame įvaldę. Jūsų laisva valia priklauso nuo žinojimo, kurį jūs įgijote nuosavų pastangų dėka. Jūsų laimė priklauso nuo meilės, kurią jūs skleidžiate ir priimate.

Kaip ir visos sąmoningos rasės šioje progreso stadijoje jūs galite jaustis izoliuotais savo planetoje. Šis jausmas atskleidžia jūsų likimą; dabar jūs esate tik per žingsnį nuo permainų, kurias pajėgi priimti tik mažuma.

Ne mūsų valioje keisti jūsų ateitį be jūsų pasirinkimo. Laikykite šį mūsų pranešimą pasauliniu referendumu, o savo atsakymą - balsavimo biuleteniu!

  Kas mes esame ?

Nei jūsų mokslininkai nei religijų atstovai nekalba pakankamai apie nepaaiškinamus reiškinius danguje, kuriuos žmonija stebi tūkstantmečiais. Kad sužinoti tiesą reikia atrasti ją pačiam atsikratant bet kokių išankstinių nuomonių filtrų, nepaisant kad ir kaip respektabiliai jie atrodytų.

Vis didėja nežinomų tyrėjų skaičius, kurie tiria naujus pažinimo kelius ir labai priartėjo prie tiesos. Šiandien jūsų civilizacija persotinta informacija, kurios tik menka mažiausiai sugadinta dalis yra plačiai pasklidusi.

Kas jūsų istorijos eigoje atrodė kvaila ir neįtikėtina dažnai virto galimu, vėliau buvo realizuota, ypač per paskutinius penkiasdešimt metų. Supraskite - ateitis bus dar labiau stulbinanti. Jūs pažinsite ir bloga ir gera.

Kaip milijardai kitų šioje galaktikoje, mes esame sąmoningos būtybės, kurias kai kas laiko "nežemiškomis būtybėmis", nors tiesa yra subtilesnė.

Tarp mūsų ir jūsų nėra principinio skirtumo, neskaitant tam tikrų evoliucijos pakopų patirties. Kaip ir kiekvienoje organizuotoje struktūroje, mūsų tarpusavio santykiuose egzistuoja tam tikra hierarchija. Mūsų remiasi kelių rasių išmintimi. Ši hierarchija yra pritarusi mūsų atsigręžimui į jus.

Kaip ir dauguma jūsų, mes ieškome Aukščiausiojo Šaltinio. Todėl mes nesame dievai ar mažesnieji dievai, bet potencialiai jūsų lygiaverčiai Kosminiai Broliai.

Fizine prasme mes kiek skiriamės nuo jūsų, bet dauguma mūsų yra humanoidų formos.

Mūsų egzistavimas yra realybė, tačiau dauguma jūsų šios realybės dabar nesuvokiate. Mes nesame tiesiog objektai stebėjimui, mes esame sąmoningi kaip ir jūs. Jūs nesuvokiate mūsų nes mes išliekame didžiumą laiko nematomi jūsų juslėms organams ir matavimo prietaisams.

Mes norime užpildyti šią tuštumą šiame jūsų istorijos tarpsnyje. Mes priėmėme šį kolektyvinį sprendimą, bet to nepakanka. Mums reikia jūsų (sprendimo). Dėka šio pranešimo jūs tampate sprendžiančiu; kiekvienas jūsų asmeniškai sprendžiančiu !

Mes neturime Žemėje atstovų, kurie galėtų vadovauti jūsų sprendimui.
 

  Kodėl mes nematomi ?

Tam tikruose evoliucijos etapuose kosminės "žmonijos" atrado naujas mokslo rūšis skirtingas nuo matomos materijos kontrolės. Struktūriška dematerializacija ir materializacija yra jų dalis. Tai yra tai, ką pasiekė keletas žmonijos laboratorijų glaudžiai bendradarbiaudamos su kitom "nežemiškos kilmės" būtybėmis sudarę rizikingą kompromisinį sandėrį, kurį sąmoningai slepia.

Su dangaus ar kosmoso objektais susiję reiškiniai, kuriuos jūsų mokslininkų bendrija įvardijo NSO vardu, yra savo esmėje daugiadimensinių funkcionuojančių erdvėlaivių pasireiškimo forma.

Daug žmonijos atstovų turėjo vizualių, klausos, lytos ar fizinių kontaktų su šiais laivais iš kurių dalis yra pavaldi okultinėms jėgoms, kurios jus "valdo". Jūsų stebėjimų realumą lemia išskirtiniai šių laivų dematerializuotos būsenos privalumai.

Asmeniškai jų nestebėję jūs negalite patikėti jų egzistavimu. Mes puikiai tą suvokiame.

Dauguma šių stebėjimų yra atlikti individualiu pagrindu, kad paliesti sielą ir palikti nepaliestas bet kokias organizuotas sistemas. Tai sąmoningai daro jus supančios rasės, bet dėl labai skirtingų priežasčių ir su skirtingais rezultatais.

Neigiamų daugiadimensinių būtybių, kurios naudoja jėgą prisidengdamos žmonijos oligarchija, neatsiskleidimas motyvuotas jų noru išlaikyti paslaptyje savo egzistenciją ir jų praktikuojamus pagrobimus.

Mūsų neatsiskleidimas motyvuotas pagarba žmonių laisvai valiai, kurią jie gali naudoti savais tikslais siekiant savarankiškai techninės ir dvasinės brandos. Žmonijos įsiliejimas į civilizacijų galaktiką labai laukiamas.

Mes galime pasirodyti dienos šviesoje ir stimuliuoti šį įsijungimą. Mes to kol kas nepadarėme, nes per mažai jūsų nuoširdžiai to norite. Jus stabdo ignoravimas, abejingumas ar baimė, todėl tokiomis aplinkybėmis mūsų pasirodymas nepasiteisintų. Dauguma studijuojančių mūsų pasirodymus skaičiuoja šalikelės stulpų šviesas naktyje nepastebėdami paties kelio. Dažnai jie mąsto objektų terminais, kai tuo tarpu visa esmė sąmoningose būtybėse.
 

  Kas esate jūs ?

Jūs esate rezultatas daugelio tradicijų, kurios laikui bėgant viena kitą praturtino. Tas pats galioja Žemės rasėms. Jūsų tikslas apjungti įvairius šių šaknų aspektus, kad realizuoti bendrą projektą. Jūsų kultūrų pasirodymas atrodo skiria jus vieną nuo kito ir stelbia jūsų gilesnę natūrą. Forma dabar svarbiau nei subtilioji natūros esmė. Vietoje galios, šis formos dominavimas sudaro pylimą trukdantį pasireikšti jūsų galiai.

Jūs esate būtybės pašauktos nugalėti formą išlaikant jai pagarbą dėl jos turtingumo ir grožio. Suvokdami formos turinį mes mylime žmones jų įvairovėje. Taika nereiškia nekariauti, ji susidaro iš tapimo tuo kuo jūs esate tikrovėje: viena šeima.

Kad tai suprasti, jūsų dispozicijoje esančių sprendimų skaičius mažėja. Vienas iš jų yra užmegzti kontaktą su kita rase kuri atspindėtų jūsų tikrą vaizdą.
 

  Kokia jūsų situacija ?

Išskyrus retas išimtis, mūsų intervencija turėjo labai mažą įtaką jūsų sugebėjimui priimti kolektyvinius ar individualius sprendimus apie jūsų pačių ateitį. Tai motyvuota mūsų žinojimu jūsų gilių psichologinių ypatybių.

Mes priėjome išvados, kad laisvė kuriama kiekvieną dieną būtybei vis labiau suvokiant save pačią ir savo aplinką, išsilaisvinant vis labiau nuo bet kokios prigimties ribojimų ir inercijos. Nepaisant drąsių ir savanoriškų žmonių pastangų, tos inercijos yra dirbtinai vystomos augančio centralizavimo galios vardan.

Iki dabar žmonija gyveno pakankamai kontroliuodama savo sprendimus. Bet ji vis labiau ir labiau praranda savo paties žūties kontrolę dėl vis platesnio išvystytų technologijų naudojimo, kurių letalinė įtaka žemės ir žmonių ekosistemai tampa negrįžtama. Jūs lėtai bet užtikrintai prarandate savo ypatingus sugebėjimus padaryti gyvenimą norimu. Jūsų sugebėjimas greitai atgauti fizines ir dvasines jėgas dirbtinai mažės nepriklausomai nuo jūsų pačių valios. Tokios technologijos egzistuoja, jos veikia jūsų kūną ir protą. Tokie planai įgyvendinami.

Tai gali būti pakeista kol turite savyje tą kūrybinę jėgą net jei ji ir yra įtakojama tamsiųjų jėgų, jūsų potencialių lordų. Dėl šios priežasties mes išliekame nematomi. Šiai individualiai jėgai lemta išnykti jei nebus kolektyvinės didelės amplitudės valios. Artėja lemtingas lūžio momentas, nulemsiantis vienos iš galimybių pasirinkimą.

Bet ar reikia laukti paskutinio momento, kad rasti sprendimus ? Ar turite provokuoti ar įveikti skausmą ?

Jūsų istorija nuolatos pasižymi pavyzdžiais kai žmonės atrasdavo vienas kitą dažnai konfliktinėmis sąlygomis. Pergalė beveik visuomet pasiekiama sutrypiant kitus. Žemė dabar tampa kaimu kur kiekvienas pažįsta kiekvieną, bet konfliktai vis tęsiasi, jų trukmė vis labiau ilgėja ir jie tampa intensyvesniais.

Nors žmogus kaip individas turintis daugelį potencialių gebėjimų, jais negali garbingai pasinaudoti. Taip yra su didele jūsų dauguma dėl savo esmėje geopolitinių priežasčių.

Jūsų yra keletas milijardų. Jūsų vaikų mokymas ir jūsų gyvenimo sąlygos, kaip ir daugelio žvėrių bei augalų, yra po padu mažo skaičiaus politinių, finansinių, karinių ir religinių atstovų.

Jūsų mintys ir pažiūros yra įtakojamos turint slaptą tikslą paversti jus vergais tuo pačiu metu sudarant įspūdį, kad jūs pilnai kontroliuojate savo likimą, kuris iš esmės yra tikrovė.

Bet ilgas kelias nuo noro ir rezultato, kai tikrosios žaidimo taisyklės yra nežinomos. Šį kartą jūs nesate nugalėtojai. Informacijos iškraipymas yra tūkstantmečio strategija taikoma žmonėms. Nepriklausančių jums minčių, emocijų ar organizmų indukavimas naudojantis specialias technologijas yra dar senesnė strategija.

Progreso teikiamos nuostabios galimybės stovi greta pavergimo ir destrukcijos atšakų. Šie pavojai ir galimybės egzistuoja dabar. Bet jūs galite suvokti tik kas jums yra rodoma. Gamtos resursų išsekimas yra užprogramuotas ir nesukurti jokie kolektyviniai projektai šioms problemoms spręsti.

Ekosistemos išsekinimas pasiekė negrįžtamų pokyčių ribas. Resursų stygius, neteisingas jų paskirstymas, resursų kasdienis kainos augimas, iššauks didelių mastų brolžudiškus karus ir tai palies jūsų miestus ir kaimus.

Neapykanta auga, bet taip pat auga ir meilė. Tai jums teikia pasitikėjimo savo galimybėmis rasti sprendimus. Bet kritinės masės nepakanka ir sabotažo darbas savo daro.

Žmonių elgesys sudarytas iš praeitis įpročių ir treniruočių, turi tokią inerciją, kad ši perspektyva veda jus į mirtį. Jūs patikite šias problemas atstovams kurių priklausomumas bendrijai blėsta korporacinių interesų vardan ir su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Jie visuomet diskutuoja dėl formos bet retai dėl esmės.

Veiksmo akimirką atidėliojimai susikaups iki taško, kai reikės veikti, o ne rinktis. Tai ir yra priežastis, kad kaip niekada jūsų istorijoje jūsų šios dienos sprendimai tiesiogiai ir iš esmės įtakos jūsų išgyvenimą rytoj.

Koks įvykis gali radikaliai pakeisti šią tipišką bet kokiai civilizacijai inerciją ? Iš kur atsiras kolektyvinis ir vienijantis bendrumas, kurs sustabdys tą aklą srautą ateityje ?

Gentys, populiacijos ir nacijos visuomet susiremdavo ir bendraudavo viena su kita. Susidūrus su situacija paliečiančia visą žmonijos šeimą, ko gero bendradarbiavimas dar padidės.

Didžioji banga arti pasirodymo. Ji maišo labai teigiamus bet kartu ir labai neigiamus aspektus.
 

  Kas yra "trečioji pusė" ?

Yra du būdai užmegzti kontaktą su kita civilizacija: per jų išskirtinius asmenis arba tiesiogiai su asmenimis neišskiriant vienų ar kitų. Pirmasis kelias iššaukia interesų konfliktus, antrasis reikalauja pasitikėjimo.

Pirmasis būdas buvo pasirinktas grupės rasių paliekant žmoniją vergijoje, tokiu būdu kontroliuojant Žemės resursus, genų fondą ir žmonių emocines energijas.

Antrasis būdas buvo pasirinktas grupės rasių artimų Dvasios tarnystei. Savo ruožtu mes prisijungėme prie šios nesuinteresuotos pusės ir prisistatėme žmonijos stipriųjų atstovams, kurie atmetė mūsų ištiestą ranką nesuderinamumo su jų strateginių tikslų vizija pretekstu.

Dėl to šiandien individai pasirenka patys be jokio atstovų įsikišimo. Tai ką mes pasiūlėme praeityje tiems kurie kaip mes tikėjome yra pajėgūs tarnauti jūsų laimei, dabar tai mes siūlome ... jums!

Dauguma jūsų ignoruoja tai, kad ne žemiškos kilmės būtybės dalyvauja centralizuojančių jėgų veikloje būdamos nei numanomos nei pasiekiamos jūsų jutimo organams. Iš tiesų jie labai subtiliai kontroliuoja. Jie nebūtinai stovi jūsų materialiajame plane ir tai kaip tik tai kas juos padarytų labai efektyviais ir gąsdinančiais artimiausioje ateityje. Tačiau supraskite, kad didelis skaičius jūsų atstovų kovoja prieš šį pavojų ! Supraskite, kad ne visi pagrobimai nukreipti prieš jus. Tiesą atpažinti sunku !

Kaip jūs galėjote naudotis savo laisva valia, kai ja taip manipuliuojama ? Kokia prasme jūs iš tiesų esate laisvi ?

Taika ir jūsų žmonių susivienijimas būtų pirmasis žingsnis į harmoniją su kitomis civilizacijomis.

Tai yra būtent tai ko siekia išvengti visais galimais būdais tie, kurie jumis slapčia manipuliuoja, skaldo ir valdo jus! Jie valdo ir tuos kurie valdo jus. Jie jus valdo taip pat dėka savo sugebėjimo tarpe jūsų skleisti nepasitikėjimą ir baimę. Tai ženkliai žeidžia jūsų kosminę prigimtį.

Šis pranešimas nebūtų svarbus, jei šių manipuliuotojų įtaka nebūtų pasiekusi savo apogėjaus ir nesimaterializuotų kelių metų laikotarpyje skaičiuojant nuo dabar. Jų terminai arti ir žmonija per eilinius dešimt ciklų pereis neturinčias precedento kančias.

Kad apginti save nuo šios sunkiai įžvelgiamos agresijos ir priimti gerus sprendimus, jums reikia turėti pakankamai informacijos.

Kaip yra ir žmonių atveju, pasipriešinimas egzistuoja ir tarp dominuojančių rasių. Čia vėl, išorės nepakaks nusakyti jų dominuojantį sąjungininką. Jūsų dabartinėje psichizmo būsenoje, jums nepaprastai sunku juos skirti. Atėjus laikui, be intuicijos jums reikės ir praktikos.

Suvokdami neįkainuojamą laisvos valios vertę, mes kviečiame jus alternatyvai.
 

  Ką mes galime pasiūlyti ?

Mes jums galime pasiūlyti labiau visapusišką visatos ir gyvenimo sampratą, konstruktyvius santykius, pagarbų ir brolišką bendradarbiavimą, išlaisvinančias technines žinias, kančių sunaikinimą, kontroliuojamą individualių galių ugdymą, priėjimą prie naujų energijos formų ir, galų gale, gilesnį sąmoningumą.

Mes negalime padėti jums įveikti jūsų asmeninių ar kolektyvių baimių, primesti jums įstatymus, kuriuos jūs nepasirinktumėte, dirbti už jus, individualioms ar kolektyvinės pastangoms atrasti kitus pasaulius.
 

  Ką gautume mes ?

Jei nuspręstumėte, kad toks kontaktas įvyktų, mes džiaugtumėmės sugražinę brolišką pusiausvyrą šioje visatos srityje, vaisingus diplomatinius mainus, ir intensyvų Džiaugsmą žinojimo, kad jūs suvienyti įvykdyti tam, ką jūs galite. Džiaugsmo jausmas yra labai vertinamas visatoje dėl jo įstabios energijos.
 

  Ko mes jūsų klausiame ?

  "AR NORITE, KAD MES PASIRODYTUME ?"
 

  Kaip galite atsakyti į šį klausimą ?

Sielos tiesa gali būti perskaityta telepatijos būdu. Jums reikia tik aiškiai paklausti savęs šio klausimo ir atsakyti aiškiai vienam ar grupėje, kaip jums geriau. Ar būsite miesto centre, ar dykumos viduryje - tai neįtakos jūsų atsakymo efektyvumo, TAIP arba NE, IŠ KARTO PO KLAUSIMO! Darykite tai lyg kalbėtumėte sau mąstydami apie šį pranešimą.

Tai universalus klausimas ir šie paprasti žodžiai tokiame kontekste turi galingą jėgą. Jūs neturite leisti užvaldyti dvejonėms. Todėl turite ramiai tai apgalvoti su pilnu įsisąmoninimu. Kad teisingai asocijuotume jūsų atsakymą su klausimu, rekomenduojama atsakyti į klausimą iš karto, kai perskaitysite šį pranešimą antrąjį kartą.

Neskubėkite atsakyti. Kvėpuokite ir leiskite visai jūsų laisvojo pasirinkimo galiai jus persmelkti. Didžiuokitės kuo esate ! Problemos kurių jūs galite turėti silpnina jus. Užmirškite apie jas kelioms minutėms, kad taptumėte savimi. Jauskite jėgą kuri plūsta į jus. Jūs save kontroliuojate !

Jūsų vienintelė mintis, vienintelis atsakymas gali vienaip ar kitaip drastiškai pakeisti jūsų artimiausiąją ateitį.

Jūsų asmeninis sprendimas klausant savo vidinio aš, ar mums pasirodyti dienos šviesoje materialioje plotmėje yra mums vertingas ir esminis.

Nors jūs ir galite pasirinkti jums labiausiai priimtiną atsakymo būdą, bet išorinė pusė iš esmės nesvarbu. Jūsų nuoširdus širdies balsas ir jūsų valia visuomet bus išgirsta tų, kuriems ji yra siunčiama.

Savo asmeniniu slaptu valios išreiškimu jūs lemsite ateitį.
 

  Kas yra sverto efektas ?

Šis sprendimas turi būti priimtas dideliu jūsų skaičiumi, net jei tai ir būtų mažuma. Rekomenduojama šį pranešimą platinti visais įmanomais būdais, kuo didesniu kalbų skaičiumi, neatsižvelgiant į tai kokia tikėtina reakcija į šį pranešimą.

Darykite tai humoro forma ar pasišaipant, jei tai jums padeda. Jūs net galite atvirai ir viešai pasijuokti iš to jei taip jums patogiau, bet nelikite indiferentišku nes bent jūs turite išreikšti savo valią.

Užmirškite netikrus pranašus ir nuomones, kurios yra skelbiamos apie mus. Šis prašymas yra vienas iš jautresnių.

Priimant asmeninį sprendimą jūs išreiškiate savo valią ir kartu prisiimate atsakomybę !

Pasyvumas veda tik į laisvės apribojimą. Panašiai, neapsisprendimas nėra efektyvus. Jei iš tikrųjų norite atsiliepti savo išankstinėms nuomonėms, kurias mes suprantame, sakykite NE. Jei nežinote ką pasirinkti, nesakykite TAIP vedami smalsumo. Tai nekasdieninis šou, MES ESAME GYVI ! Ir gyvenantys !

Jūsų istorijoje pakankamai pavyzdžių kai ryžtingi vyrai ir moterys sugebėjo pakreipti įvykių eigą, nepaisant jų mažo skaičiaus.

Lygiai taip kaip mažo skaičiaus pakanka turėti laikiną valdžią Žemėje ir įtakoti daugumos ateitį, jūsų mažas skaičius gali radikaliai pakeisti jūsų likimą kaip atsvaras impotencijai akivaizdoje tokios didelės inercijos ir kliūčių ! Jūs galite palengvinti žmonijos gimimą brolijai.

Vienas jūsų mąstytojų pasakė: "Duokite man atramos tašką ir aš apversiu pasaulį".

Platindami šį pranešimą jūs artinate rankų paspaudimą, mes būsime šviesmečių ilgio svirtis, jūs būsite taip pat meistrai ... pakelkime Žemę dėka mūsų pasirodymo.
 

  Kokios bus teigiamo sprendimo pasekmės ?

Mums viena pirmaeilių pasekmių jūsų teigiamo sprendimo bus materializacija daugelio laivų danguje ir Žemėje.

Jums tiesioginė pasekmė bus greitas įsitikinimų ir nuomonių lūžis.

Galutinis vizualus kontaktas uždėtų gilų antspaudą jūsų ateičiai. Didelė dalis žinių būtų pakeista amžiams. Jūsų visuomenių organizacija būtų stipriai pakelta visiems laikams ir visose veiklos srityse. Jėga taptų individualia, nes jūs matytumėte, kad mes esame gyvi. Konkrečiau, jūs pakeistumėte vertybių skalę !

Svarbiausia, kad žmonija suformuotų vieną šeimą mūsų atstovaujamos "nežinomybės" akivaizdoje !

Pavojai palaipsniui atsitrauktų nuo jūsų namų, kadangi jūs netiesiogiai verstumėte nepageidaujamus, tuos kuriuos mes vadiname "trečiąja puse", pasirodyti ir išnykti. Jūs visi išsaugotumėte tą patį vardą ir tas pačias šaknis: Žmoniją !

Vėliau, būtų galimas taikus ir pagarbus pasikeitimas jei tokia būtų jūsų valia. Dabar, tas, kuris yra alkanas - negali šypsotis, kuris gyvena baimėje - negali mūsų norėti. Mes nusiminę matydami vyrus, moteris ir vaikus taip kenčiančius savo kūne ir savo širdyse, kai jie turi savyje vidinę šviesą.

Ši šviesa gali tapti jūsų ateitimi. Mūsų santykiai gali būti progresyvūs.

Keletas kelerių metų ar dešimtmečių etapų praeis: demonstratyvus mūsų laivų pasirodymas, fizinis pasirodymas šalia žmonių, bendradarbiavimas jūsų techninėje ir dvasinėje evoliucijoje, galaktikos dalių atradimas.

Kiekvieną kartą jums būtų pasiūlyti nauji pasirinkimai. Jūs patys spręstumėte ar pereiti naujus etapus, jei manytumėte, kad tai būtina jūsų vidiniam ir išoriniam gerbūviui. Nereikia vienašališkai spręsti. Mes pasitrauktumėme, kai tik jūs kolektyviai to užsinorėtumėte.

Priklausomai nuo pranešimo plitimo aplink pasaulį greičio, keletas savaičių, ar keletas mėnesių bus reikalinga prieš mūsų "didįjį pasirodymą", jei daugumą jūsų turėjusių galimybę balsuoti pasirinks tokį variantą ir jei šis pranešimas turės reikiamą palaikymą.

Pagrindinis skirtumas tarp jūsų kasdieninių maldų grynai dvasinės kilmės natūroms yra tai, kad jūsų dabartinis sprendimas yra ypatingai paprastas :

techniškai mes pasirengę materializuotis!
 

  Kodėl tokia istorinė dilema ?

Mes žinome, kad "svetimi" laikomi priešais, nes jie įkūnija "nežinomybę". Pirmame etape mūsų pasirodymo sukeltos emocijos stiprins jūsų pasaulinį bendradarbiavimą.

Kaip jūs sužinosite, kad mūsų atvykimas yra jūsų kolektyvinio pasirinkimo išdava ? Dėl paprastos priežasties - priešingu atveju mes jau seniai būtume pasirodę ! Jei mes vis dar nesame čia, tai tik dėl to, kad tokio sprendimo jūs dar nesate priėmę.

Kai kurie jūsų galite pagalvoti, kad mes tyčia norime išgauti tokį pasirinkimą, nors tai ir nebūtų tiesa. Kokia prasmė būtų atvirai jums pasiūlyti tai, ko jūs dabar neturite ir kas būtų naudinga didžiajai jūsų daliai ?

Kaip jūs galite užsitikrinti, kad tai nėra eilinis "trečiosios" pusės manevras ? Kadangi visuomet galima efektyviau kovoti su matomu nei nematomu. Ar varantis jus į kampą terorizmas nėra tam pavyzdys ?

Bet kuriuo atveju jūs esate vienintelis teisėjas savo širdyje ir sieloje ! Ką bepasirinktumėte, tai bus vertinama ir gerbiama ! Neturėkite savo tarpe atstovų, kurie pastūmėtų jus visai ignoruoti mus ir tuos, kurie be jūsų sutikimo manipuliuoja jumis.

Dabartinėje situacijoje dominuojantis principas pasireiškiantis nesistengimu mus atrasti daugiau nedominuoja tarp jūsų. Jūs jau esate Pandoros dėžėje, kurią "trečioji pusė" aplink jus sukūrė. Koks bebūtų sprendimas, jums reikės rasti būdą išsikapstyti.

Tokios dilemos akivaizdoje vieno ar kito ignoravimo jums reikia klausti savo intuicijos. Ar norite mus matyti savo akimis, ar tiesiog tikėti ką sako mąstytojai ? Tai ir yra tikrasis klausimas !

Praslinkus tūkstančiams metų, vieną dieną, šis pasirinkimas tampa neišvengiamu: pasirinkti tarp dviejų nežinomybių.
 

  Kodėl reikia platinti šį pranešimą ?

Verskite ir platinkite šį pranešimą plačiai. Ši akcija negrįžtamai pakeis jūsų istorinį kelią tūkstantmečiams, priešingu atveju, po kelerių metų, ji suteiks šansą rinktis bent vienai kartai, jei ji sugebės išgyventi.

Nesirinkdami stovite skersai kitų žmonių pasirinkimo kelio. Ne informuojant kitus rizikuojate susilaukti priešingo rezultato nei tikitės. Pasilikę abejingi išduodate laisvą pasirinkimo valią.

Visa tai apie jūsų ateitį. Visa tai apie jūsų evoliuciją.

Gali būti kad šis pakvietimas nepasieks masių ir tada, trūkstant informacijos, jis bus praignoruotas. Nepaisant to nei vienas individualus noras neprapuola visatoje be pėdsako.

Įsivaizduokite mūsų atvykimą rytoj. Tūkstančiai laivų. Unikalus kultūrinis šokas žmonijos istorijoje. Tuomet bus po laiko gailėtis nepriėmus sprendimo ir neplatinus pranešimo, nes šis atradimas bus nepakeičiamas. Mes nesitikime, kad jūs stačia galva nersite į tai, bet galvokite apie tai ! Ir spręskite !

Didžiosios žiniasklaidos priemonės nebus suinteresuotos platinti šį pranešimą. Todėl tai jūsų kaip anoniminės, nestandartiškai mąstančios ir širdingos būtybės užduotis platinti jį.

Jūs vis dar esate savo likimo architektai ...

"AR NORITE KAD MES PASIRODYTUME?"

Skaitykite ir apie tikėtinai pirmąjį "indų" panaudojimą NSO įvardinti >>>>

Papildomai skaitykite:
Keistas metalas
"Marsiečio" kapas
Svetimųjų rūšys
Skaidantys "langai"
Ateivių įvaizdžio kaita
Šiuolaikinis mumifikavimas
NSO regėję mokslininkai
Laiko tėkmės pokeitimai
Bredberis prieš Azimovą
NSO „apsėdimas“ Puerto Rike
Milijardai nežemiečių paieškoms
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Utsure Bune: liudijimas apie NSO Japonijoje
"Daiktas" ir jo paaiškinimas
Žmonių rasės tyrinėjimas
Šokinėjančios radiolokatorių šmėklos
Mokslininkai apie NSO
Konspiracija: NSO ore
NSO sukurti žmogaus?
Valdžia ir NSO
NSO kilmė
Ar tai hibridas?