Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Lojaliosios civilizacijos    

Lojaliosioms gali būti priskirtos civilizacijos iš Didžiojo šuns (jam priklauso Sirijus), Tauro, Lyros ir Tinklelio žvaigždynų. Sakoma, kad Didžiojo šuns žvaigždyne yra 24 planetos, iš kurių tik 4-iose gyvena humanoidinės rasės, iš kurių svarbiausia – gyvenanti prie Sirijaus. Jau dogonai Afrikoje tvirtino, kad jų protėviai atvyko iš Sirijaus (daugiau apie tai žr. >>>>> ), o pasaulio pagrindą sudaro sistema iš Sirijaus, Oriono,  Plejadžių ir kelių kitų žvaigždžių.

Pagal Herodoto ir Diodoro užrašytus Egipto žynių pasakojimus, iki pirmųjų faraonų Egiptą valdė 9 dievai, atskridę iš Sirijaus ir Oriono: Ra,  Šu,  Kebas,  Oziris,  Izidė,  Setas ir kt. Jie pasižymėjo nepaprastomis žiniomis ir galia, tačiau buvo mažo ūgio. Tai patvirtina ir tai, kad egiptiečiai per religines apeigas dievais aprengdavo 10-mečius vaikus, o taip pat tai, kad visų Gizos praėjimų aukštis yra 1,2 m aukščio. Ir tie dievai buvo „iš kūno ir kraujo“, maitinosi įprastu maistu, seno ir mirdavo. Iš jų išmintingiausia buvo Izidė (iš Sirijaus), laikyta Didžiosios piramidės „šeimininke“, nors tą pastatė Totas, neįėjęs į pirmųjų dievų devintuką. Heraklione buvo rasta Izidės skulptūra su užrašu, kad „faraonas ir visas Egiptas sveikina didžiuosius architektus tamsiajame Sirijaus name iš jų piramidžių. Dievams tinkami akmeniniai namai parengti jūsų sugrįžimui“.

Iš Herodoto, Totas į Žemę atvyko 175 570 m. pr.m.e. ir skraidė kažkokiu „dangaus laivu“. Savo misijos pabaigoje žyniams pasakė, kad „grįžta į dangaus šalį, iš kurios atvyko“.

Kita istorija apie ateivius yra iš Kinijos. 1962 m. vokiečių žurnale „Das vegetarische Universum“ buvo paskelbta apie 1937 m. Bajan-Chara-Ula kalnų olose rastus keistus diskus (daugiau apie tai žr. Dropa diskai), kuriuose spirale surašytas tekstas nežinomais hieroglifais. Po 20 m. Cum Um Nui iššifravo, kad jame pasakoja prieš 12 tūkst. m. atskridusius nežemiečius, dėl laivo avarijos priverstus likti Žemėje. Rasti ir jų palaikai, kurių aukštis neviršijo 130 cm. Ant olų sienų pavaizduoti punktyrais sujungti žvaigždynai ir būtybės su rutulio formos šalmais. Į tai atsiliepė patsai Dalai Lama: „Sutrikdytos Būties pagrindų dulkės - Sirijaus įsikūnytųjų“...
Japonai ištyrė diskus holografiniu lazeriu ir paaiškėjo, kad dropai čia pateko ne dėl avarijos, o ketindami įkurti 2000 Sirijaus pasiuntinių koloniją. Įdomu, kad 1993 m. „Associated Press“ paskelbė, kad su Tibetu besiribojančioje Syčuano provincijoje aptiko 120 narių gentį, kurios narių ūgis nesiekia 115 cm. Gal tai dropų palikuonys? Sirian

Pagal kontaktuotojų duomenis, sirijiečiai panašūs į normandiško tipo žmones, jų ūgis – 160-200 cm. Jie baltaodžiai, ilgais šviesiais plaukais ir žydromis akimis. Yra abiejų lyčių, su žmonėmis bendrauja balsu arba telepatiškai. Kartais turi seksualinius kontaktus su žemiečiais ir laikinai juos pasiima medicininiams ir biologiniams tyrimams, tačiau niekada nenaudoja prievartos.

N. Pachomovas, turintis 4 klasių išsilavinimą, kontaktavo su Herda iš Sirijaus rasės. Atsakymai Pachomovo ranka surašyti lapeliuose su klausimais, nors jis pats neprisimena juos rašęs. Kontaktų tikrumui liudija 6 šalutiniai požymiai:

 • po pirmo kontakto dingo ilgai kamavę išeinamosios žarnos skausmai;
 • Prieš kontaktus savaime įsijungdavo ir išsijungdavo šviestuvai bei televizorius;
 • 3 dienas po kontakto į rankas paimtas tranzistorinis radijo imtuvas traškėdavo, televizoriaus ekrane kildavo trikdžiai, priliestus giminaičius trankė elektra;
 • galvoje buvo rastas implantas primenantis 5 mm vielytę. Implantą pašalinus kontaktai liovėsi;
 • lapelius su užrašais ištyrinėję ekstrasensai tvirtino, kad jų aukšta energetika;
 • po 3 m. pasitvirtino Herdos prognozė, kad mirs įsūnytas sūnus (37 m. amžiaus).
 • Herdos planeta yra dirbtinė. Herda skelbė, kad sirijiečiai Žemę lanko jau 4 mln. metų. Jie Žemėje paskleidė religiją, kad žmonėse išlaikytų paklusnumą. Tačiau jų civilizacija neįpareigota plačiam kontaktui su žmonija. Kitose Saulės sistemos planetose gyvybės nėra. Žmogus nėra biorobotas, o gyva būtybė, sukurta padedant Sirijaus civilizacijai (daugiau apie žmogaus sukūrimą). Darvino teorija apie žmogaus kilmę yra klaidinga. Nemirtingumas neįmanomas, tačiau gyvenimo trukmę galima pratęsti. Žmonijos vystymasis priklausys nuo žmonių pasirinkimo – kam jie skirs pastangas.

  1990 m. kijevietė L. Zniščenko pareiškė, kad Sirijaus atstovai jai atstatė pašalintą inkstą. Medicininis tyrimas parodė, kad tikrai jai susidarė kažkoks keistas darinys, visiškai pakeičiantis nesamą inkstą, o papildomai po kontakto ji įgavo galias gydyti.

  Brajanas Skotas iš Arizonos (daugiau apie jį žr. >>>>>) tvirtino, kad jį dukart grobė ateiviai – normandiško tipo, virš 2 m aukščio, baltos odos, šviesiais plaukais ir žydromis akimis, save vadinę „žvaigždžių vaikais“. Jie telepatiškai aiškino Skotui, kad nori atvesti į protą žmoniją, kad toji dvasiškai persitvarkytų ir išvengtų degradacijos ir susinaikinimo. Tik tada bus galimi kontaktai.

  V. Urusovas iš Minsko kontaktavo su atstovais civilizacijos prie vienos Didžiojo šuns žvaigždžių. Ten, atseit, yra ir Trono planeta, apie kurią pranešimai paskutinį 20 a. dešimtmetį ėjo iš Tolimųjų rytų, Rostovo prie Dono, Ašchabado, Ivanovo, Samaros, St. Peterburgo, Kingisepos... Buvo sakoma, kad šie nežemiečiai pusiau skaidrūs.

  Dar viena lojali civilizacija yra iš Plejadžių žvaigždžių spiečiaus,susidedančių iš per 400 žvaigždžių, įeinančių į Tauro žvaigždyną. Tos žvaigždės išmėtytos 30 šviesmečių atstumu. Dar Peru laikais iki inkų buvo padavimas, kad „dievai atvyko iš Plejadžių“, o majai save laikė „Plejadžių vaikais“. Pagal pranešimus, plejadiečiai atrodo kaip normaniško tipo žmonės.

  E. Sirakuzo per 16 m. turėjo 37 kontaktus, daugiausia su Plejadžių, o taip pat Kentauro Alfos atstovais (apie tai daugiau >>>>>). Ir šveicaras Eduardas Majeris teigė 8-9 dešimtmečiais turėjęs 130 fizinių kontaktų su Plejadžių planetos Eros gyventojais, skraidęs jų laivais, ilgai kalbėjęsis su jų pasiuntine Semijasi (daugiau apie tai >>>>>). Pagal ją, plejadiečių protėviai kažkada gyveno Lyros žvaigždyno planetose, tačiau po žiauraus karo buvo priversti persikelti į Plejades ir Hiadžių žvaigždyną. Ir būtent plejadiečiai Žemėje įkūrė pirmąją civilizaciją, o dabar jų pasiekimai žemiškuosius lenkia 5500 m.
  Sunku patikėti, kad 6 klases baigęs kaimietis invalidas (berankis) galėjo sumontuoti foto ir video medžiagą bei turėti gilias astronomijos žinias. Vis tik vėlesniuose jo pasakojimuose atsiranda aiškių išsigalvojimų, tokių, kaip, atseit, Jėzus Kristus jį pasirinko savo įpėdiniu... Atsirado ir patvirtinimų jo pasakojimams. Pvz., kad Čimboraso kalnas Ekvadore 2120 m aukštesnis dėl Žemės „išsipūtimo“ ties pusiauju. 2002 m. “National Geographic” paskelbė, kad dėl Žemės sukimosi žemėje vyksta “išsipūtimo” procesai. Tad matuojant Čimborasą ne nuo jūros paviršiaus, o nuo Žemės centro, jis tikrai 2200 m aukštesnis už Everestą.

  Enriko Kastilio Kolumbijoje 8-ame dešimtm. sakosi irgi turėjęs kontaktą su plejediečiais ir skraidęs jų laivais. Jam pasakojo, kad jų sistemą sudaro trys žvaigždės, kurių dvi mažesniosios sukasi aplink masyvesnę trečiąją. Joje yra 43 planetos, tačiau apgyvendintos tik kai kurios. Sutikti plejadiečiai gyvena 4 ir 5 planetose. Sirilas aiškino, kad jų civilizacija labai išsivysčiusi ir jau tūkstantmečius turi kontaktų su žmonėmis, padėdami moksliniam bei dvasiniam vystymuisi. Plejadiečiai sakė, kad Žemėje veikia dvi besivaržančios nežemiečių bendrijos – viena nori paengti, o kita – padėti. Že Žea daug plejadiečių, o jų nuomone žmonija virto barbarais, sugadintais iki sielos gelmių ir jau nepataisomais. Bet jai vis tiek teikiama parama. Ir Žemė ne vienintelė plejadiečių lankoma planeta – jie padeda ir daugeliui kitų gyvenamų pasaulių civilizacijoms.

  1990 m. gruodį Kostromos srities Nerechtos rajone chirurgas F. Korovkinas stebėjo ant žemės nusileidusį suplotą raudoną rutulį. Jo nusileidimo vietoje liko ištirpusio sniego ir sudegusios išdžiūvusios žolės ratas su trimis įspaudais. Po dviejų savaičių jis savo galvoje išgirdo „metalinį“ balsą, sakantį: „Mes – 6-oji ekspedicija iš 11-os Plejadžių žvaigždės 4-osios planetos. Tiriame 2, 3, 4 ir 6 jūsų žvaigždės planetas“. 1991 m. du 180- 200 cm ūgio ateiviai palydėjo Korovkiną į savo laivą, kabojusį ankstesnio nusileidimo vietoje. Viduje buvo dar 8 tokios būtybės skaidriais šalmais-kaukėmis. Jie atsakė į mintimis užduotus klausimus, ir paaiškino, kad jie neturi širdies, plaučių ir virškinimo trakto, o pagrindinis jų organas – energijos skirstytuvas. Iš tiesų tai jie atrodo visai kitaip, o žmonių pavidalą priima tik su jais susitikdami. Be to, ekipažas laisvai vaikščiojo per pertvaras ir apstatymą. Jie paaiškino, kad jų laive nėra degalų, o jie valdo gravitaciją ir naudojasi nuline erdve, kuria juda tūkstantį kartų už šviesą didesniu greičiu. Tada ekrane parodė savo planetą, bet nerodė tikrų jos gyventojų. Po 4 d. naujo susitikimo metu ateiviai prie Korovkino galvos, krūtinės ir nugaros pritvirtino kažkokius daviklius, sujungtus su prietaisais, ir paaiškino, kad pradės apmokymą. Atseit, visos tos žinios iškils iš sąmonės, kai „ateis laikas“.

  1995 m. Kanadoje mokslininkas O‘Grėjus stebėjo nusileidusį ateivių laivą ir taipogi išgirdo metalinį balsą: „Mes – 6-oji ekspedicija iš Plejadžių 5-osios žvaigždės 3-ios planetos“. Jis irgi pabuvojo nežemiečių laive ir bendravo su 4 aukštais, į žmones panašiais ateiviais, pareiškusiais, kad jų kūnai nepanašūs į žmonių, nes neturi širdies, plaučių ir virškinimo trakto. Lyra žvaigždynas

  1997 m. Klara Doronina iš Pamaskvės su raupsais susirgusiu draugu R. Slavskiu svečiavosi Buriatijoje. Atseit, jiedu į laivą paėmė ateiviai ir jie 15 parų praleido vienoje Plejadžių spiečiaus planetoje, kur Slavskis buvo išgydytas.

  Trečioji lojali civilizacija yra iš Lyros žvaigždyno dvinarės Begos planetų. Vegiečiai yra 2-3 m ūgio, šokoladinės spalvos odos ir didelėmis akimis juodais vyzdžiais. Iš dalies panašūs į indus ar mulatus.

  1991 m. Kamčiatkoje ateiviai telepatiškai perdavė Fedotovai ir Babajevai, kad jie atvyksta iš prie Lyros dvinarės žvaigždės esančios Dotumi planetos. Jie sakė, kad panašūs į žmones, tik didelėmis galvomis ir trumpais rausvokais plaukais, kad jau senai kontaktuoja su žemiečiais ir seka pas mus gyvybės formų vystymąsi. Jų laivai tarp žvaigždžių juda vadinamaisiais belaikiais kanalais, kuriuos jie ir sukuria. Saulės sistemoje yra labai didelė stotis, kuria naudojasi kelios civilizacijos, pasikeisdamos laivus. Bazių yra ir po Mėnulio paviršiumi. Begiečiai ragina žmoniją atsisakyti aplinką teršiančios technikos ir pereiti prie kitų energijos formų, tarp jų ir „vakuuminės“.

  J. Agranovičius. Iš žvaigždėlėkio
  
  Manęs moksliniu neišprusimu
  Tu, Žemieti, nekaltink.
  Tačiau aprėpiamam kosmose
  Mes vieniši, vieni tik.
  
  Skriejame visi šalta tuštuma:
  Ir mūsų žvaigždėlėkis – Žemė.
  O keleivių suderinamumą
  Įgulos draugiškumas lemia.
  
  Pradėkim rankos paspaudimu,
  Klausimu – „Ką tu moki?“
  Ir paprastu supratimu
  Apie gėrį ir blogį.
  
  Apkabinsim ir nesivaržysim
  Visus: ir vyrus, ir moteris:
  Visus kalavijus išlydysim -
  Nebus jie bendravimo priemonėm.
   
   

  Papildomai skaitykite:
  Juodasis riteris
  Svetimųjų rūšys
  Milžinai iš erdvės
  NSO hipotezės
  Fermi paradoksas
  Ateivių civilizacijos
  Gigantiški objektai
  Neutraliosios civilizacijos
  Kas dedasi Mėnulyje?
  Agresyviosios civilizacijos
  Pilkieji: spekuliatyviosios mintys
  Svetimas Kosmoso vienuolynas
  Souza apie pilkuosius ir kitus
  Ateiviai iš planetos vardu Žemė
  Ateivių rasės: driežažmogiai
  Tinklelio žvaigždynas
  Eskadrilės sutiktuvės?
  Slibino žvaigždynas
  Ar ten ieškome?
  Saulės kreiseriai
  "Wow" signalas

  NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

  Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

  san-taka station

  UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

  Review of our site in English

  NSO.LT skiltis
  Vartiklis