Global Lithuanian Net:    san-taka station:
SOHO: Pamilęs Saulę  

Kas yra SOHO? Kompiuteristai ir ekonomistai pamanys, kad kalbama apie smulkų verslą. Tačiau tai yra arti Saulės skriejantis NASA palydovas (Solar Heliospheric Observation) į orbitą išvestas 1995 m. gruodžio 2 d. Jo paskirtis - nuolat stebėti Saules ir jos "apylinkes". Jis į dieną perduodavo 12 vaizdų ir duomenis apie Saulės vėją, magnetinį lauką ir t.t.

„Atlas II AS“ raketa Saulės observatoriją SOHO iškėlė 1995 m. gruodžio 2 d. Buvo planuota, kad ji Saulę tirs apie 2 m., tačiau ji tebedirba ir po 20 m. Ji yra Europos kosmoso agentūros bendradarbiavimo su NASA rezultatas. Surinkta Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje, ji planuota kaip dviejų etapų misijos dalis, kurią pratęsti turėjo 4-i identiški palydovai „Cluster”. Sprogus raketai originalūs palydovai buvo sunaikinti ir misiją teko atidėti. Tačiau SOHO sėkmingai dirbo ir sulaukė pakartotino palydovų pakėlimo 2000-ais.

SOHO iškeltas į Lagranžo taško L1 orbitą (maždaug 1,5 mln. km nuo Žemės). Tačiau SOHO misija vos nenutrūko 1998 m. birželį, kai manevravimo klaidos sukėlė nekontroliuojamą aparato sukimąsi prarandant orientaciją į Saulę. Tragiškai sumažėjus efektyvumui ir užšąlant raketiniam kurui, birželio 25 d. aparatas perėjo į pasyvų režimą ir prarado ryšį su Žeme. Jį susekė pagal silpną avarinį radijo signalą tik po mėnesio panaudojus galingus radarus. Per kelias savaites inžinieriams pavyko prikelti aparatą, tačiau veikė tik vienas giroskopas.

SOHO tiria Saulės atmosferą, giluminius sluoksnius, Saulės vėją ir Saulės karūną. Jis surinktas iš dviejų dalių. Pirmoji yra tarnybinis modulis su Saulės baterijomis, varikliais, orientacijos valdymo sistema ir tolimojo ryšio stotimi. Antroji apima 9-is europiečių ir 3-is amerikiečių prietaisus. Juos galima suskirstyti į dvi grupes: Saulės šviesos tyrimų ir Saulės skleidžiamų nei pro šalį skriejančių dalelių detektoriai. Saulės tiesiogines nuotraukas daro kraštutinių UV teleskopas (EIT), tiriantis žemutinius karūnos sluoksnius prie Saulės paviršiaus, bei plačiakampis spektrometrinis karūngrafas (LASCO), tiriantis blankų išorinį karūnos sluoksnį dirtinai uždengdamas Saulės diską. Tuo metu kiti teleskopai renka šviesą spektrometrijai, matuoja greitį, kryptį bei Saulės paviršiaus magnetinių laukų stiprumą.

Dalelių detektoriai (pvz., karštų aktyvių dalelių detektorius COSTEP) fotografuoja ir matuoja aukštų energijų daleles Saulės vėjyje. Tai leidžia palyginti energiją Saulės paviršiuje su pro Žemę po kelių valandų pralekiančių dalelių energija. Todėl SOHO veikia tarsi Saulės oro meteorologinis palydovas.

Kintantis Saulės magnetinis laukas pagal SOHO duomenis:
Saulės magnetinis laukas

SOHO atranda "Dangaus vartus"?

SOHO perduotuose vaizduose užfiksuotas keistas reiškinys, kurį galime priskirti ateivių veiklai. Tai milžiniško dydžio "Saulės kreiseriai", pirmąkart pastebėti 1997.12.30. Iš pradžių buvo pamanyta, kad tai tėra fotografavimo defektas. Tačiau įsižiūrėjus į padidintą vaizdą pradedi manyti, kad netoli Saulės yra kažkokia dangiškoji "ameba". 1998.01.14 nuotraukoje atrodo, tarsi kažkas šalia Saulės būtų surengęs fejerverką. Nuotraukos viršutiniame kairiajame kampe pastebimas šviesus mįslingas objektas. Horizontali linija ant jo rodo, kad tai masyvus daiktas.

SOHO perduotas nuotraukas galite peržiūrėti NASA svetainėje. Tačiau kas įdomiausia, kad NASA kai kurias nuotraukas, kuriose buvo pastebimi paslaptingi objektai, pašalino iš savo WWW svetainės archyvų. Įdomu kodėl? Pavyzdžiui, juose jau nėra 1999.02.09 nuotraukų.

Be "kreiserių" yra ir kitų įdomių reiškinių. Štai "archangelas Gabrielius su trimitu". Tačiau tai nėra tvirtas kūnas - ir kažin ar kas tvirtins, kad tai ir yra tikras angelas. Bet tai gali būti ženklas (kaip ir Dovydo žvaigždė), kurį kažkas siunčia mums...

Bet ką sako pati NASA? Ogi, kad tai maža kosmoso dulkės išmušta skylutė fotoaparato filtre. Kai pro ją patenka planetos (Marso, Veneros ar Jupiterio) šviesa, sukuriamas „miražas“. Tačiau kreiseriai juda greitai ir jų vieta nesutampa su planetų orbitomis (tai patvirtina ir "RedShift" programos paskaičiavimai).

„Millenium Group“ sako, kad 1998-ųjų birželį į Saulę įsirėžusios 2 kometos sukūrė 2 naujas planetas. Tačiau "kreiseriai" buvo pastebėti dar prieš tuos įvykius. Taip pat jokie kiti stebėjimai nepatvirtina naujų planetų buvimo faktų (nei stebint "iš erdvės" nei iš Žemės). Nebent tos planetos nuolat slėptųsi anapus Saulės disko (tiek nuo SOHO, tiek nuo Žemės). Neįprastas elgesys planetoms?

Taip pat paslaptinga, kodėl SOHO kelis kartus buvo „nusmigęs“. Tai buvo atsitikę ir tą birželį - netrukus po to, kai kometos trenkėsi į Saulę. Tada SOHO tylėjo 90 dienų. Rudenį jis „atgijo“ ir vėl „smigo“ prieš pat Kalėdas. Atsigavęs sausio gale jis vėl nutilo vasario mėnesį - iškart, kai tik perdavė planetos dydžio objekto vaizdą (anapus Saulės).

Tai gali būti NSO bazė. Kaip mūsų svetainėje jau priimta - pasižiūrėkime ir į gilią senovę. Itihasas, Mahabharata ir Puranų tyrinėtojai susidūrę su skraidančiu Hiranyapura miestu. Jį regėjo Ardžuna, sumušęs Nivatakavacas, keliaudamas per dangaus sritis. Ardžuna lydėjo Matali deva, kuris apie miestą atsakė:

Gyveno kartą Daitya moteris vardu Puloma ir didysis asuras Kalaka, laikęsis nepaprastai asketiško gyvenimo tūkstantį dieviškųjų metų [tūkstantį metų engtas dievų]. Jų nusižeminimo [pažeminimo] pabaigoje gimė savaime-egzistuojantis dievas. Kaip malonę, jie pasirinko, kad jų palikuonis mažai kentės nuo Indros, Karalių valdovo ir bus nepažeidžiamas dievų, rakšų ir gyvačių. Tas nuostabus oro miestas pilnas gerų darbų, išpuoštas brangakmeniais ir neįveikiamas net nemirtingiesiems, yakšų ir ganharvų būriams, gyvatėms, asurams ir rakšams, išpildo visus troškimus ir norus, jame nėra liūdesio ir ligų. Jį Kalakiečiams sukūrė Brahma. Nemirtingieji aplenkia šį dangaus miestą, kuriame gyvena Puloma ir Kalaka asurai. Jis vadinamas Hiranyapur'u, aukso miestu.

Tad jame gyvenantys paulamiečiai ir kalakiečiai yra dviejų maištingų devų palikuonys, gyvatės, nagų rasė, kurios atstovai gali įgauti žmonių ar gyvačių formas. Savaime egzistuojantis dievas yra Brahma, visų gyvųjų būtybių kūrėjas. Jo kilmė trancendentinė, jis neturi tėvų. Nemirtingieji yra deva, nes gyvena milijonus metų. Bet, pagal Vedas, visos kūniškosios būtybės turi ribotą egzistavimo laiką, po kurio miršta.

Skraidantis miestas neįveikiamas net devams, bet pažeidžiamas žmogiškųjų būtybių. Ardžuna buvo pusiau deva, pusiau žmogus. Jo tėvas - Indra, o motina - Žemės moteris. Tad Ardžuna nusprendžia, kad jo misija yra užpulti Hiranyapurą.

Toliau štai kas nutiko:

Sumušti Daitya pasuko į miestą ir panaudoję Danava burtus, pakilo į dangų. Juos sustabdžiau juos galinga strėlių kruša ir užkirtau jiems kelią. Bet jiems duotos malonės dėka jie lengvai išlaikė dangiškąjį dieviškai tviskantį miestą, kuris galėjo persikelti beveik vien valios apraiška. Jis galėjo pasislėpti į požemius, iššauti aukštai į dangų, judėti dideliu greičiu ar pasinerti į vandenyną. Aš puoliau judrųjį miestą, sudariusį Amaravati, daugybe įvairių ginklų, galingesnių nei žmonių. Tada tiek Daitya, tiek miestą įveikiau begale strėlių, kurias išleido dieviškieji ginklai. Perverti mano išleistų geležinių kiaurai veriančių strėlių, asurų miestas krito į Žemę, o viešpatie. Asurai nukauti mano žaibo greičiu sviestų iečių, gulėjo aplink. O viešpatie nepaklusnus Laikui, Matali nusileido lyg galva priekin krisdamas ant Žemės kaip mūsų dieviškai tviskančiu vežimu.
(daugiau žr. Nežemiški senosios Indijos personažai)

Tad mūšis prasidėjo kažkurioje planetoje (galbūt, Žemėje). Stipriai atakuojami Ardžunos, daitėjai atsitraukė į savo miestą. Pabrėžtina, kad šis galėjo persikelti po žeme ir po vandeniu, kaip skirti oru bei kosmose. Nemažai liudijimų apie NSO nusileidimus ir pakilimus iš vandens, o kai kurie - su dingimu po žeme, kaip Betty Andreasson apie Phoenix požemiuose, o Filiberto Cardenas buvęs paimtas į povandeninę bazę. Skaidančias bazes indiškuose šaltiniuose aprašo ir Richard Thompson (Sadaputa Dasa) knygoje „Svetimųjų atpažinimas“.

Tokie miestai yra Saulės kreiseriai, kaip ir greičiausiai skriejanti Barnardo žvaigždė (Gyvatnešio žvaigždyne)...

Pastaba: "Bhagavat Purane" aprašomas vizitas iš "žemiškųjų planetų" (daugiskaitoje). Žemė nusakoma žodžiu "Bhu Mandala', kad reiškia Saulės sistemos plokštumą, kitaip sakant, kelias planetas sugrupuotas kartu.

Wendelle Stevens mini, kad Briuselio Laboratoire de Reeberche A Kraainem ataskaitoje spėjama, kad išsivysčiusioje civilizacijoje dalis gyventojų gali palikti gimtąją planetą ir gyventi milžiniškose bazėse, kurios vystosi savarankiškai ir nepriklauso nuo nieko.

Biblijos (hebrajų ir graikų) pranašystėse galima surasti, kad dar iki Antikristo atėjimo didžioji Žemės supervalstybė kris paveikta išorinės galios. Kai kuriuos tos valstybės požymius turi tik JAV (tarp jų ir "gynybos nuo išorinių jėgų sistemą"). Tos išorinės jėgos puls iš "Erdvės gelmių" ir atvyks kaip angelų kariauna, - kad sunaikintų Babelę per vieną valandą (panašiai kaip Sodomą ir Gomorą, naujausios Negyvosios jūros nuotraukos iš palydovų rodo, kad toji istorija galėjo būti tikra, t.y. ne išmonė apie tai t.p. žr. >>>>>).

Ar "Saulės kreiseriai" yra angelų kariaunos flotilės dalis (žr. Svetimas vienuolynas pavadinimu Kosmosas)? Mums liko dar keliolika metų iki tos pranašystės išsipildymo...

Astronomų pastebėjimai

1989 m. gegužės mėn., Japonija, Yokohama. Akira Išiguro nufotografavo tris juodus ovalo formos objektus virš Saulės paviršiaus. Jie pakeitė padėtį kitoje nuotraukoje.

1991 m. balandžio mėn., Japonija, Yokohama. Akira Išiguro testuodamas „Polaroid“ fotoaparatą, prijungtą prie teleskopo su 60 mm lęšiais ir 660 mm židinio lęšiais „pagavo“ NSO, kurį apibūdino kaip „kaip milžinišką kosminę stotį ... virš Saulės disko, kaip platformą, prie kurios buvo prisišvartavę 5-i cigaro formos objektai“.

Parkeris skris prie Saulės

NASA 2018 m. liepos gale planuoja iškelti prie Saulės skriesiantį „Parker“ zondą. Jis pavadintas astrofiziko Judžino Parkerio (g. 1927 m.), 6-me dešimtm. tyrusio Saulės vėją (ir taip jį pavadinęs) ir nustačiusio „Parkerio spiralę“ (Saulės magnetinio lauko formą), primenančią daugiasluoksnę balerinos suknelę. Tai pirmas NASA zondas pavadintas dar gyvo žmogaus vardu. Jis buvo planuotas 2015 m., tačiau atidėtas iki 2018 m. Zondo pagrindiniu tikslu yra Saulės karūnos Saulės vėjo tyrimai bandant nustatyti pagrindinį karūną šildantį šaltinį. Jis elipsine orbita (kad tik trumpai pabūtų prie Saulės), pasinaudodamas Veneros gravitacijos poveikiu, vis artės prie Saulės ir paskutinius 3 apsisukimus atliks arčiau nei 6,5 mln. km (tai 9 Saulės skersmenys), kur aplinkos temperatūra siekia 1400oC. Tai Saulės karūnos ribose. Instrumentų, veikiančių kambario temperatūroje, apsaugai įrengtas 11,4 cm storio anglies kompozitų ekranas. Zondas prie Saulės bus ne tik arčiau nei Merkurijus, bet ir viršys 8-o dešimtm. „Helios-A“ ir „Helios-B“ zondų rekordus (43,4 mln. km). Kartu, tai viena brangiausių NASA misijų (750 mln. USD).

Likus 1 min. 55 sek. iki starto pastebėjo techninius nesklandumus ir startą atidėjo iki rugpjūčio 12 d. O tada „saulės zondas“ jau sėkmingai startavo...

Skaitykite apie „Parker“ pirmuosius priartėjimus prie Saulės >>>>>


Helios-A ir Helios-B (dar vadinami Helios 1  ir Helios 2) – dviejų labai panašių kosminių zondų pora heliocentrinėje orbitoje skirta Saulės tyrimams. Tai bendras Vokietijos DFVLR (70%) ir NASA (30%) projektas. Stotis pagamino Messerschmitt-Bolkow-Blohm – tai buvo pirmieji Žemės orbitą palikę aparatai, pagaminti ne JAV ir TSRS. Jie startavo atitinkamai 1974 m .gruodžio 10 d. ir 1976 m. sausio 15 d., perihelis yra apie 0.3 a.v. Helloas A duomenis siuntė iki 1986 m., o Helios-B - iki 1980 m.

 
Sun cruiser, 98.01.14
Sun cruiser, 98.12.30
Dovid star, Sun cruiser Dovid star, Sun cruiser
 

 
Archangel Gabriel, Sun cruiser

Viršutiniuose dviejuose nuotraukų fragmentuose -
Saulės kreiseriai, viduriniai du vaizdai -
Dovydo žvaigždė (skirtingai didinta ta pati nuotrauka);
apačioje - archangelas Gabrielius

 
 
 
 
 

Sun cruiser, 1998
Clingon, Jose Garrido, 1998

Taškas prie Saulės NASA įvardintas kaip Marsas ar CCD blyksnis, išryškintas Jose Garrido atrodo kaip Klingonų karo laivas! Bet kai kosminių spindulių žybsnis gali pasikartoti vėl ir vėl!?
 
 
 
 

Sun cruisers fight
Sun cruisers fight
Sun cruisers fight

Saulės kreiserių mūšis? Spiralinė struktūra liudija elektronus/potonus besisukančius stipriame magnetiniame lauke

Nikulino anekdotas

Kai amerikiečiai išsilaipino Mėnulyje, L. Brežnevas į Kremlių išsikvietė TSRS kosmonautus ir sako:
- Amerikonai Mėnulyje. Reikia juos perspjauti. Nusprendėm jus siųsti į Saulę...
Kosmonautai susimėtė:
- Pasirengę bet kokiai užduo... Bet juk mes visi ten sudegsime!
- Ką, jūs manot, valdžioje vieni durniai sėdi?! Skrisite naktį!

SOHO Alien Cube
SOHO Alien Cube

Saulės kreiseriai imituoja Borgo kubą iš „Žvaigždžių kelio“ (Star Trek)

Toks reiškinys pastebėtas dukart – 2013 m. balandžio 29 ir 30 dienomis (dar vienas panašus – ir 2012 m. lapkričio 14 d.). Įdomu, kad Biblijos „Apreiškimo knygoje“ minimos kubinės esybės. Be to, jie verčia prisiminti ir Liuciferio išlaisvinimo fronto (LLF) bei gnostikų tikėjimus, kad Dievas sukasi aplink Saulę būdamas gigantiško kubo formos. LLR – tai Galaktinio naikinimo prietaisai.

Apr. 21 skyriuje aprašoma Naujoji jeruzalė, kuri yra kubo formos miestas („Jo ilgis, plotis ir aukštis lygūs“, Apr. 21:16), „nužengiantis iš dangaus ir žėrintis Dievo šlove” (Apr. 21:10). LLF bando tai paaiškinti, - kad dangus yra šaltinis milžiniškos psichinės energijos, kurią skleidžia visos ten susirinkę sielos, kad Žemę paverstų pragaru kartu sunaikinant žmonių rasę. Anot jų, tad bus „naujas dangus ir nauja žemė“, tačiau daugiau nebus „jūros“. Tai vėl siejasi su gnostikais, tikėjusiais, kad esama religija yra suklastota, degraduojančiais ateiviais ir kad žmogus sukurtas dirbtinai.

Apie Saulę besisukantis kubas yra apie 2400 km skersmens. Ar nebus dar ir ryšio su kubizmo meno šaka? O gal čia ryšis ir su majų piramidėmis bei kubine jų kalendoriaus sandara (žr. >>>>).

Papildomai:
Saulės dėmės
Saulės ateitis
Gigantiški objektai
Mįslinga Saulės karūna
Saulė - dvinarė žvaigždė?
Amžinojo gyvenimo siekis
Gyvybė Saulės paviršiuje?
2019-ųjų kosminė takoskyra
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Kometos, meteorai, krintančios žvaigždės ir kt.
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
Šokinėjančios radiolokatorių šmėklos
JAV antigravitacinė eskadrilė
Jie degino eretikus, ar ne?
Indija: išeiti iš šešėlio

Paruošė Cpt.Astera's advisor

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT svetainė
Vartiklis