Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Virpesio-sukinio teorija
Gintaras Zamaliauskas, 2005.04.22, Rokiškis

Mūsų planetoje, galaktikoje ir visatoje sklinda be galo daug virpesių. Kokia jų tikroji prigimtis iki šiolei niekam tiksliai neaišku. Ilgai mąsčiau, kodėl žmogus sustojo ties kažkokia riba, kas neleidžia peržengti šviesos greičio, kas pririša mus prie šviesos dažnio. Dėl dievo duoto analitinio mastymo ir kažkiek žinių iš matematikos, geometrijos, fizikos, radioelektronikos, astronomijos, psichologijos bei filosofijos padariau išvadą:
Mes esame veikiami aukšto dažnio mechaninės vibracijos-sukinio ir kintamų magnetinių laukų.

Tai aukšto dažnio sudėtinis sukinys. Galiu tik pasakyti, kad judame mes, kūnai. Juda kiekviena molekulė, kiekvienas atomas, branduolys ir jame esantys branduoliukai. Dėl galingų magnetinio sukinio laukų mūsų visatoje, mes tampame pririšti. Lygiai taip pat judėjimas sukuria magnetinius laukus. Atomo negalima įvesti į rimties būseną. Aplink egzistuoja begalė virpesių, kurie perduodami tiesioginio sąlyčio keliu arba dėl kūnus veikiančio magnetinio lauko. Mūsų judėjimas sukuria magnetinius laukus. Lygiai taip pat magnetiniai laukai priverčia mus judėti. Teorijos, pritaikytos virpesiui kaip rimties būsenai, šiandieną jau nebetinka. Reikia į mokslą pažvelgti iš kito taško, t.y.., iš tikrojo rimties taško, ir tada atsivers keliai naujam pasaulio pažinimui ir mokslinei plėtrai. žvaigždės sukimasis

Dėl aukščiau minėtų vibracijų, mes negalime atlikti tikslių matavimų su nepaprastai mažomis dalelėmis, dėl ko atsiranda „atsitiktinumai" ir pan. Reikalingas paklaidų įvertinimas ir tada būtų galima paaiškinti begales atsitiktinumų.

Visos minėtos vibracijos yra tampriai surištos su mūsų judėjimu visatoje. Ir todėl, sėdėdami ant „bangos", negalime paaiškinti daugelio reiškinių. Negalime savęs pririšti nei prie laiko, nei prie žemės. Todėl tik numetus į šalį stereotipus ir idealizacijas mokslui atsivers nauji keliai.

Visos energijos prigimtis yra judesys. Toliau, galima bus remtis Polio A.M. Dirako "Elektronų ir pozitronų teorija". Kiekvienas kūnas gali būti arba absorbuotojas, arba rezorbuotojas. Tol nuo medžiagoje esančių atomų ir jų branduolių bei branduoliukų priklauso, ar gali ji tame dažnyje vibruoti, o visa energija pakeičiama elektronais ir pozitronais. Tokiu būdu sukuriamas sudėtinis Virpesio-sukinio arba kitaip vadinamas elektromagnetinis laukas. Visatoje yra be galo daug aukšto dažnio virpesių kurie tiesiogiai įtakoja viskam, kas yra ant mūsų žemės.

Neatmetu, kad mūsų galaktikos centre yra mažas, tačiau labai galingas reaktorius, - tiksliau atomų gaminimo mašina, kuri suriša mūsų galaktikos atomo branduolius tam tikro dažnio stipriu kintamu magnetiniu lauku. Ten „gimsta" žvaigždės, kurios elipse tolsta nuo centro. Atomo branduolyje yra vienas arba daugiau branduoliukų, kurie įneša papildomas vibracijas branduoliui, tai gali būti surišta su galaktikų centru, su kitomis planetomis ir žvaigždėmis. Elektronai ir pozitronai lekia akimirksniu, jeigu jie nesusiliečia su kūnu. Svyravimų amplitudė juos priverčia judėti tarsi įmoduliuodama į tam tikrų dažnių virpesius.

Manau, kad mūsų žemės centre yra vienas, panašu, kad vandenilio atomas, apsuptas didžiuliu apvalkalu, kuris judėdamas priverčia suktis žemę, o kita branduolio vibracijos jėga pastato mūsų planetą tam tikru kampu. Dėl to atsiranda taip vadinamų geomagnetinių laukų ir žemės sukimosi ašių kampų skirtumas. Neatmetu ir kitų panašios kilmės sąveikų.

Dėl to visi matavimai, susiję su mikrodalelėmis, turi paklaidas, nes net masė yra priklausoma laike. Dėl to atsiranda netikslumai ir atsitiktinumai. Pirmiausia reikia įvertinti didžiausius svyravimus, trajektorijas ir tik tuomet bus galima žiūrėti kokia yra žemesnė paklaida. Reikalinga matavimo prietaisų ir juose esančių medžiagų peržiūra. Taip pat reikalinga įvertinti atramos taškų svyravimus. Atlikus naujus matavimus, apžvelgus naujausius atomo fizikos, astrofizikos pasiekimus galimėtų padėti naują atramos tašką.

Truputėlį apie elementus ir medžiagas

Priklausomai nuo vieno iš branduoliukų sukinio krypties cheminis elementas gali būti ir ir oksidatorius ir reduktorius. Elementai gali jungtis į tvirtas jungtis tik tuomet, jei bent vieno iš branduoliukų diametrai yra vienodi ir turi skirtingos krypties sukinį. Mendelejevo periodinės cheminių elementų lentelės valentinių juostų kiekis nurodo branduoliukų skaičių, kuris gali būti šiek tiek didesnis, o valentingumas sukinių skaičių branduoliuke. Visi oksidatoriai, tai priešingos krypties sukinys.

Beje neatmetu tos galimybės, kad gravitacijos jėga, ne kas kitas, o viena iš atomo branduoliukų sukinių arba jų kombinacija. Visi šie sukiniai yra tampriai susiję su mūsų padėtimi visatoje, todėl atomo branduoliuką gali išjudinti sąveika su kitais kūnais, su žeme, su kitomis planetomis, žvaigždėmis ir t. t. Jei branduoliukas nesusidurs su tam tikro dažnio banga, kurios ilgis lygus branduoliuko diametrui, jis gali priimti rimties būseną.

Nagrinėdamas Mendelejevo periodines cheminių elementų lenteles, norėdamas sugrupuoti chemines medžiagas pagal branduoliukų diametrus arba kitaip sakant pagal bangos ilgį susidūriau su tokiu dalyku, kad lentelėse yra nurodytas nevienodas valentinių juostų skaičius. Vadinasi matavimai buvo atlikti, kada atome nebuvo sužadinti ne visi branduoliukai arba atomas išvestas iš rimties („harmonijos") būsenos. Reikalinga atlikti nauji spektrines analizės tyrimai skirtingu spektru, labai tiksliai įvertinant visas galimas paklaidas. Pabandžiau keletą neorganinės kilmės medžiagų molekulių ir viskas taip nuostabiai „sugulė".

Na, o dabar apie patį svarbiausią. Atomo centre yra mažas magnetėlis, tai ir yra ta dieviškoji esybė, kuri yra visur, kiekvienoje vietoje. Jis nubrėžia žemės geomagnetinius laukų linijas, siunčia elektronus ir pozitronus į visą mūsų visatą. Įsiklausykite į jį ir išgirrsite, kaip ląstelėje užrašomas DNR kodas, kaip mūsų mintys ir kiekvienas judesys nuaidi į visatos tolumą.

Kažkas yra pasakęs, kad atomo branduoliai juda chaotiškai. Taip nėra, galiu šiandien tvirtai pasakyti. Atomo branduolys ir jame esantys branduoliukai sukasi pagal nuostabią harmoniją, kiekvienas skambėdamas skirtinga nata ir palikdamas visatoje piešinį apie kiekvieną iš mūsų, apie judėjimą ir mintis. Reikia tik tyliai įsiklausyti.

Šią teoriją skiriu visiems, kas siekia progreso mokslų ir pasiekimų keliuose. Sėkmės ir gerų darbų. Telaimina Jus Dievas.

Papildomai skaitykite:
Torsioniniai laukai
Papildomas matavimas
Lyginamoji kosmologija
Kas yra tas laikas?
Visatos mechanika
Trumpa laiko istorija
Juodųjų skylių portretas
Mūsų smegenys ir yra Visata
Pasikėsinimas į multivisatas
Laiko ir erdvės atskyrimas
Tolimojo poveikio reiškinys
Antigravitacijos paieškų istorija
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
El. dalelės ir fundamentaliosios jėgos
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Kvantinė mechanika: Triumfas ar mokslo ribotumas?
Rodžeris Boskovičius: Aplenkęs savo laiką
Kas padėjo tamsiosios materijos supratimui
DNR, išilginės bangos ir kelionės laike
Antigravitacija: praeityje ir dabartyje
Kvantinė chemija – ateities mokslas?
Neapibrėžtumas, tikimybė ir prognozė
Visata: nuo čia link begalybės
Nepaprasti Visatos skaičiai
Tesla ir eterio technologijos
Paulio draudimo principas
Juodųjų skylių paradoksai
Jie degino eretikus, ar ne?
Saga apie neutronus
Kvantinis chaosas

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis