Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Kur jie slepiasi?  

Taip pat skaitykite SETI instituto užgimimas  

Kaip plačiai kosmose gali būti paplitę civilizacijos?
Jill C. Tarter1), SETI tyrimų vadovė, pareiškė (Astronomical J., July 2000), kad Paukščių tako galaktikoje yra ne daugiau 10 tūkst. civilizacijų, pasiekusių maždaug mūsų išsivystymo lygį (bet kodėl jų nepastebime? ... apie tai skaitykite Didžioji tyla).

Taip pat skaitykite Keistai įtartinos žvaigždės bei Nežemiškos civilizacijos buveinė?

Seniausias gyvybės Žemėje yra 3,5 mlrd. metų senumo bakterijų fosilijos Vakarų Australijos uolose (apie jas 1993 m. pranešė J.W. Schopf'as3) ). Tie organizmai yra gana išsivystę ir patys turėjo praeiti netrumpą evoliucijos kelią. Tad gyvybė, laikant ją žemiškos kilmės, atsirado maždaug prieš 4 mlrd. metų. Pati Žemė yra 4,6 mlrd. m. amžiaus, tad tai reiškia, kad gyvybė joje atsirado gana greitai - matyt, kai tik sąlygos pakankamai stabilizavosi. Nobelio premijos laureatas biochemikas Christian de Duve netgi pareiškė: „Gyvybė linkusi atsirasti... kai fizinės sąlygos yra panašios į tas, kurios buvo mūsų planetoje maždaug prieš 4 mlrd. metų“. Tad yra priežastis tikėti, kad mūsų galaktikoje knibžda daugybė gyvų būtybių.

Ar tai reiškia, kad joje gausu ir technologiškai išsivysčiusių civilizacijų? Ar būtinai atsiradusi primityvi gyvybė vystosi iki protingų būtybių? Branduolinės fizikos atstovas Enrico Fermi2) 1950 m. suformulavo vadinamąjį Fermi paradoksą: Jei civilizacijų atsiradimas yra įprastas dalykas, kur jos? Argi tada jų buvimas neturėtų būti akivaizdus?

Aptarsime du šios problemos aspektus: a) Nežemiško proto paieškos (SETI) nerado kitų civilizacijų radijo signalų; b) nėra neginčijamų įrodymų, kad nežemiečiai (ET) kada nors būtų aplankę Žemę. Pirmąkart galimybę surasti kitas civilizacijas naudojant radijo perdavimus aptarė Giuseppe Cocconi ir Philip Morisson'as 1959 m. „Nature“ žurnale (jį skaitykite >>>>>). Jau kitais metais buvo atlikta pirmoji paieška (OZMA projektas, kurio metu Frankas D. Dreikas su kolegomis klausėsi signalų iš dviejų artimiausių žvaigždžių). Nuo to laiko buvo daug SETI paieškų, tačiau nė vienas tų projektų neužfiksavo signalų. Tai dar nėra įrodymas, kad ET neegzistuoja, nes paieškos vykdomos trumpą laiką, o ir jos apima tik mažą dalelę „parametrų erdvės“ (žvaigždžių, dažnių I pan.). Tačiau jau dabar galima kai ką spėti apie radijo signalus galinčių skleisti civilizacijų pasiskirstymą.

Labiausiai ištirtas dažnių kanalas artimas 1,42 GHz, atitinkantis gausiausio Visatoje elemento, vandenilio, emisijos liniją. Tai sekė iš prielaidos, kad jei ET nori atkreipti dėmesį, tai būtų labiausiai tinkantis pasirinkimas. EY signalų nepagavimas reiškia, kad arba kitos civilizacijos yra pernelyg toli arba jų signalai per silpni, kad mūsų įranga galėtų juos priimti. Kartu neigiami paieškos rezultatai eliminuota tam tikro tipo civilizacijas - primityvias (artimas žemiškajai) ir labai pažangias.

7 dešimt. pradžioje rusų SETI pionierius Nikolajus Kardaševas pasiūlė ET civilizacijų skirstymą į tipus (vėliau išplėstą Karlo Sagano). I tipo civilizacijos gali siųsti signalus galingumo, atitinkančio saulės šviesos kiekį krentantį į Žemės tipo planetą, t.y. apie 1016 W. II tipo civilizacijos siunčiamas galingumas gali prilygti visos Saulės tipo žvaigždės galiai, t.y. apie 1027 W. III lygio civilizacijos disponuoja galaktikos galia, t.y. apie 1038 W (apie tai plačiau skaitykite >>>>>). Pagal šią tipologiją Žemė yra maždaug 0,7 lygio. Pavara

Paul Horowitz'ius spėja, kad 1000 šviesmečių atstumu yra bent viena radijo signalus siunčianti civilizacija. Tada mūsų galaktikoje turėtų egzistuoti apie 1000 tokių civilizacijų. Tai gana daug, ir, jei tik civilizacijos negyvuoja ypač ilgai, per galaktikos amžių (12 mlrd. metų) jų turėjo atsirasti ir žlugti labai didelis skaičius (jei civilizacijos gyvuoja labai ilgai ir išvengia natūralių arba vidinių katastrofų - tai sukelia kito tipo problemas). Visa tai daro Fermi paradoksą ypač aštrų - juk tas nepaprastas gyvavusių civilizacijų kiekis turėjo palikti kažkokius pėdsakus?!

Civilizacijų migracijos klausimą pirmąkart 1975 m. nepriklausomai vienas nuo kito aptarė Michael H. Hart'as ir David Viewing'as, o vėliau išvystė Frank J. Tipler'is ir Ronald N. Bracewell'is. Visi jie pradiniu tašku ėmė faktą, kad nėra tikrų įrodymų, kad ET būtų lankęsi Žemėje. Jei taip būtų atsitikę, nes tai būtų nutraukę mūsų nuosavą evoliuciją.

Yra 4 tikėtini paaiškinimai, kodėl nėra ET buvimo požymių. Gali būti, kad tarpžvaigždiniai skrydžiai nėra įmanomi. O gal kitos ET tiesiog nepasiekė mūsų. Arba nusprendė, kad tarpžvaigždiniai skrydžiai neapsimoka. Gal ET jau lankėsi (o ir yra čia) Žemėje, tačiau nusprendė nesikišti.

Pirmas paaiškinimas atkrinta. Nėra jokio žinomo fizikos ar inžinerijos principo, kuris neleistų atlikti tarpžvaigždinių skrydžių. Net mūsų civilizacijos mokslininkai turi pasiūlymų, kaip būtų galima pasiekti 10-20% šviesos greičio - ir per kelis dešimtmečius pasiekti artimiausias žvaigždes. Dėl tos pačios priežasties ir antrasis aiškinimas yra probleminis. Bet kuri civilizacija, turinti išvystytą kosminių skrydžių technologiją, gali kolonizuoti visą galaktiką per gana trumpą laiką. Tarkim, kažkuri civilizacija pasiunčia kolonistus į artimiausias kitų žvaigždžių planetas. Įsikūrusios ir išsiplėtusios kolonijos pradeda skristi toliau ir t.t. Tarkim, vidutiniškai kolonijos yra kas 10 šviesmečių, laivo greitis 10% šviesos greičio ir 400 m. periodas, kada kolonijos pradeda plėstis į kitas planetas. Tada kolonizacijos banga sklinda 0,02 šviesmečio per metus greičiu. Tada visa galaktika bus kolonizuota per 5 mln. metų. Tai tikrai trumpas laikas kosmoso masteliais.

Tada aišku, kad pirmoji aukštą lygį pasiekusi civilizacija turėtų kolonizuoti visą galaktiką kitoms net nespėjus išsivystyti. Tai turėjo nutikti dar prieš milijardus metų, kai Žemėje tebegyvavo tik mikroorganizmai. Tačiau nėra jokių fizikinių artefaktų, jokių cheminių pėdsakų, jokio akivaizdaus biologinio poveikio. Ir net jei Žemėje buvo pasėta gyvybės „sėkla“, kaip teigia kai kurie, ji vėliau buvo palikta pati sau.

Matyt Fermi paradoksą galime išspręsti tik aptardami galimą kitų civilizacijų elgesį. Pvz., jos gali susinaikinti anksčiau, nei nuspręs kolonizuoti galaktiką arba turėti griežtą etikos kodeksą primityvių gyvybės formų atžvilgiu. Tačiau tokie aiškinimai tiktų, jei ET civilizacijų būtų vos keletas. Jei galaktikoje gyvavo milijonai (ar net milijardai) civilizacijų, atrodo neįtikėtina, kad jos visos susinaikintų arba priimtų vienodas elgesio taisykles. Ir bent jau viena žinoma civilizacija, būtent mūsų, rodo tendenciją būti ekspansionalistine. Klaustukai

Ir pagaliau, yra viena rimta priežastis, galinti priversti civilizacijas migruoti. Nes žvaigždės nėra amžinos! Per galaktikos amžių šimtai milijonų žvaigždžių sudegino savo kurą ir baigė savo dienas kaip raudonosios milžinės arba baltosios nykštukės. Jei prie tų žvaigždžių buvo civilizacijos, kur jos pasidėjo? Negi leido sau žūti?

Tariamas ET civilizacijų nebuvimas prašosi būti paaiškinamas. Vienas atsakymų galėtų būti cheminės galaktikos struktūros pokytis. Visa žemiškoji gyvybė remiasi cheminiais elementais, sunkesniais nei helis - daugiausia anglimi, azotu ir deguonimi. Susidarydami žvaigždžių branduolinėse jėgainėse šie elementai pamažu kaupiasi tarpžvaigždinėje erdvėje, kurioje gimsta naujos žvaigždės (ir planetos). Praeityje tų elementų koncentracija buvo mažesnė - ir, galbūt, nepakankama gyvybei atsirasti. Tarp kitų mūsų srities žvaigždžių Saulė turi santykinai didelį tų elementų kiekį. Gal mums tiesiog nusišypsojo laimė?!

Rusijos MA Žemės magnetizmo, jonosferos ir bangų sklidimo instituto Helio fizikos laboratorijos vedėjas fiz.-mat. Mokslų dr. V. Obriadko: "Žemės unikalumo esmė ta, kad joje išsivysčiusi gyvybė, įskaitant protingąją, atsirado labai ribotomis, beveik neįmanomomis sąlygomis. Šia prasme Žemė unikali. Sunku įsivaizduoti, kad kitokiomis sąlygomis kitose planetose būtų įmanoma kažkas panašaus..."

Tačiau šis argumentas nėra toks įtikinamas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pirma, mokslininkai nežino, koks turi būti sunkiųjų elementų kiekis, būtinas gyvybei atsirasti. Jei bent šimtosios jų dalies lyginant su Saulės sistema pakanka, tai gyvybė galėjo atsirasti prie daugelio gerokai senesnių žvaigždžių. Be to, mūsų Saulė nėra unikali galaktikoje aukštu tų elementų kiekiu. Pavyzdžiui, netoli esanti Saulės tipo 47 Ursae Majoris (Didžiuosiuose Grįžulo ratuose), prie kurios rasta Jupiterio tipo planeta, turi tokį pat cheminių elementų kiekį, tačiau jos amžius yra apie 7 mlrd. metų. Joje atsiradusi gyvybė galėjo mus lenkti 2,5 mlrd. metų.

Ko gero įtikimiausią paaiškinimą duoda gyvybės evoliucijos Žemėje istorija. Joje gyvybė atsirado vos ne pačioje pradžioje, tačiau daugialąsčiai organizmai pasirodė tik prieš 700 mln. metų. Tad beveik 3 mlrd. metų Žemėje tebuvo tik vienaląsčiai. Galbūt, tiek truko laikas, kad bakterijų fotosintezė pagamintų pakankamai deguonies sudėtingesnėms gyvybės formoms. O ir atsiradus daugialąsčiams, nebūtinai gyvybė turi evoliucionuoti iki protingų būtybių. Tai gali priklausyti nuo daugybės aplinkos veiksnių.

Tai neblogai iliustruoja dinozaurų likimas. Jie viešpatavo planetoje per 140 mln. metų, tačiau netapo technologine civilizacija, o jiems neišnykus (galbūt, tiesiog per atsitiktinumą), tolimesnė evoliucija Žemėje būtų visai kitokia. Pati protingų būtybių evoliucija rėmėsi daugybe atsitiktinių įvykių, ir kai kurių tikimybė buvo labai maža.
Apie tai skaitykite ir Gal mes iš tikro vieniši Visatoje?!

1853 m. William Whewell'as, ET gyvybės egzistavimo šalininkas, pastebėjo: „Tos diskusijos yra ties pačia mokslo riba, ties kuria pažinimas baigiasi ir prasideda nežinojimas“. Tai tinka ir mūsų dienoms. Ir vienintelis būdas išsklaidyti tą nežinią, - tęsti tyrinėjimus. Todėl ir SETI programos neturi būti nutrauktos.

Literatūra:

  1. C. Sagan, F. Drake. The Search for Extraterrestrial Intelligence// Sci. Am., May 1975
  2. F. Drake, D. Sobel. Is Anyone Out There, 1992
  3. G.A. Lemarchand. Is There Intelligent Life Out There?// Sci. Am. "Exploring Intelligence", Winter 1998
  4. G. Musser. Here Come Suns// Sci. Am., May 1999
  5. S.J. Gould. Wonderful Life
  6. B. Zuckerman, M. H. Hart. Extraterrestrials: Where Are They?, 1995
  7. S. Shostak. Sharing the Universe, 1998

Ar ten ieškome?

„Mes ieškome svetimų civilizacijų visai kaip girtuoklis raktų – būtent po žibintu“, - kartą pastebėjo F. Dreikas.

SETI programa neaptiko nė vieno „svetimųjų“ signalo. Beveik visų nežemiškos kilmės signalų paieškos programų pagrindas buvo Herco radijo bangų priėmimas. Radijui gimstant 20 a. priešaušryje, daugelis šiandien neminimų išradėjų kūrė savas, šiandien nenaudojamas, radijo technologijas. Vienas jų buvo Nikola Tesla, sakęs, kad Herco radijo fizika yra „suklydimas“, fikcija. Jis sukūrė teorija apie elektros perdavimą eterio bangomis. 1888-90 m. H. Hercas sukūrė aparatą, išgaunantį efektą, aprašytą „London Electrician“ 1888 m. Tunzelmann'o publikuotuose straipsniuose. Hercas suprato rezonanso svarbą siūstuvus ir imtuvus nustatydamas tuo pačiu dažniu.

Lodge, „London Electrician“ rašęs 1894 m., toliau vystė H. Herco idėjas. 1892 m. W. Crookes išspausdino straipsnį „Fortnightly Review“, pasiūlęs Herco bangas naudoti bevieliam telegrafui. Po metų N. Tesla bevieliui ryšiui pasiūlė aukšto dažnio bangas. 1889 m. rudenį šiam klausimui jis sutelkė dėmesį.

1892 m. sukurta pirmasis elektroninis vamzdis.1894 m. seras Oliver Lodge Herco kibirkštį išgavo variniame cilindre su atviru galu ir parodė, kad gali perduoti signalus bet kuria kryptimi. Jis Morzės žinutę perdavė tarp dviejų pastatų Londone. 1895 m. Italijoje pradėjęs tirti bevielį ryšį, Marconi po metų persikėlė į Londoną. Jo prietaiso pagrindinės idėjos buvo kaip Lodge, tik jis naudojo parabolinį reflektorių. Kartu jis sukūrė alternatyvų būdą – imtuvą sujungtą su gruntu, t.y. oro liniją. Tai tiksliai tai, ką N. Tesla aprašė prieš 3 m. 1901 m. St.John, Newfoundland, buvo priimti signalai, pasiųsti iš Poldha, Anglijos. Marconi 1909 m. gavo Nobelio premiją, 1937 m. liepos 20 d. mirė Romoje. Laidotuves surengė Italijos vyriausybė.

Tik 1943 m., keli mėnesiai po N.Tesla mirties, JAV aukščiausiasis teismas pagaliau patenkino 27 m. senumo ieškinį pripažindamas N.Tesla radijo išradėju. Tai tik simbolinė reikšmė, nes N.Tesla radijo koncepcija buvo atmesta.

1927 m. N.Tesla ištarė, kad naudojamas radijo perdavimas yra "komerciškai netikęs planas". 1932 m. jis sakė, kad siųstuvai ir imtuvai yra blogai sukonstruoti ir netikę. Perdavimo įranga generuoja kelias bangų schemas, kurių visos, išskyrus vieną, yra bevertės. To pasėkoje tik maža energijos dalis pasiekia adresatą dėka daugkartinio stiprinimo.

1934 m. N.Tesla sakė su širdgėla: "Šių dienų eksperimentatoriai naudoja senas teorijas". Jis sakėsi įdėmiai peržiūrėjęs H. Herco bandymus ir, palyginęs su savo radijo samprata, padaręs kitokias išvadas. Jis tyrinėjo žemo dažnio bangas.

1899 m. N.Tesla įsikūrė Colorado Springs. Jis manė, kad Žemė turi rezonuojantį dažnį ir todėl gali būti panaudota kaip milžiniška perduodanti elektromagnetinė terpė. Kitas būdas – perduoti energiją per jonosferą. Žemų dažnių bangų perdavimo atstumo santykis su siųstuvo galingumu gerokai didesnis.

N. Tesla klausėsi VLF (labai žemų dažnių) ir spėjo, kad tarp jų trikdžių gali būti signalų iš kitų planetų. Jų pasiklausymui pakanka vien ausinių, prijungtų prie antenos ir paviršiaus.

1896 m., sensacingų P. Lovelio pranešimų, kad Marso kanalai dirbtinės kilmės, įtakoje N. Tesla žurnalistams pareiškė, kad „Galimybe patraukti marsiečių dėmesį buvo elektros bangų skildimo [mano] pagrindiniu tikslu“. Po 3 m., kai Colorado Springs’e jis pagavo tvarkingus signalus, jis nusprendė, kad tai tegali būti signalai iš Marso. Taip pat žr. >>>>>

Tradicinė teorija radijo bangų perdavimą traktuoja kaip tam tikrą spinduliavimo rūšį. Ypatingai akcentuojama antena ir derinimas. Tuo tarpu N.Tesla radijas buvo ne oro, o grunto. Energetinio žiedo apačia įkasama į žemę kad panaudotų Žemės fizikines savybes.

Taipogi pagalvokime, kiek energijos reikėtų tradiciniu būdu perduoti žinutei 100 šviesmečių atstumu? 7000 kartų daugiau, nei sunaudoja JAV. Tai sukeltų globalų planetos atšilimą.

Žymus SETI plėtimasis

„Kepler“ teleskopas aptiko per 100 planetų, kuriose potencialiai gali būti gyvybė. Artimiausius dešimtmečius astronomai pažingsniui ieškos ir tirs į Žemę panašias planetas, kurių, kaip spėjama, yra nemažai. Vienas jų tikslų – atmosferose ieškoti biosignatūrų, apie gyvybę galinčių liudyti cheminių požymių. Bet kartu ieškos ir technosignatūrų, aukštų technologijų ženklų, kitaip tariant, nežemiško intelekto.

SETI prasidėjo sąmoningų signalų iš kitų civilizacijų paieškomis. Dabar paieškos plečiamos, įtraukiant ir nesąmoningai pasiųstus požymius – pvz., lazeriais varomų kosminių laivų šviesos spindulių ar anomalių spektrų, galinčių identifikuoti Daisono sferą.

Jau nustatyta viena potencialiai gyvybę turinti planeta 10 švm. atstumu ir dar kelios – 20 švm. atstumu. Vis tik net su būsimais 30 m skersmens teleskopais Žemėje ir 6 m skersmens teleskopais orbitoje tikimasi aptikti tik pora dešimčių pakankamai taip arti esančių potencialių planetų, kad galima būtų nustatyti biosignatūras. Tačiau, tarkim, į mus nukreiptą lazerio spindulį išvystume už maždaug 1000 švm., o stiprų radaro spindulį – net iš galaktikos kitos pusės.

Lazerio spindulys sukuria vienspalvį signalą labai siaurame bangų diapazone. Ryškus signalas, trunkantis tik nanosekundes, taip pat turėtų sukelti įtarimų. Trumpiausi žinomi pulsai iš pulsarų trunka apie 100 tūkst. kartų ilgiau. Pliūpsnis trunka tiek, kiek reikia šviesai praskrieti skersai objekto, kas ra 0,1 ms 30 km dydžio objektui. Šviesa per nanosekundę nukeliauja vos 30 cm, tad nėra tiek mažo natūralaus objekto, galinčio paskleisti tiek energijos, kad ji matytųsi už daugelio šviesmečių. Tas trumpą signalą gali skleisti nežemiškas protas.

Nuo 1960-ųjų SETI nustatė kelis daug žadančius signalus, tačiau negavo garantuotų nežemiečių egzistavimo įrodymų. Vienu garsiausių buvo 1977 m. 72 sek. trukęs „Wow“ radijo pliūpsnis, tik jis niekad nepasikartojo. SETI paieška išsiplėtė, kad apimtų du spektro diapazonus, kuriuose kosminis triukšmas žemo lygio, o atmosferos pralaidumas aukštas: 1-10 GHz radijo dažnių ir 400-2300 nm ilgio regimas/infraraudonųjų spindulių bangas.

Nuo 2010 m. pagrindiniu SETI instrumentu buvo Aleno teleskopų masyvas4) (ATA) iš 42-ių 6 m. skersmens antenų, padengiančių kelis kvadratinius dangaus laipsnius vienu metu – tad vienu metu SETI klausytojai galėjo sutelkti dėmesį 1-2 žvaigždžių sistemoms. 2007 m. pradėjęs veikti ATA, kurį finansavo vienas iš „Microsoft“ steigėjų P. Allen‘as, buvo pirmuoju SETI skirtu instrumentu. Jis yra Hat‘o užutekyje, Kalifornijoje. 2022-ųjų patobulinimai, kuriuos finansavo F. Antonio, vienas iš „Qualcomm“ steigėjų, leis jį nukreipti į 16-a žvaigždžių ir pagreitinant paiešką 1-15 GHz 35 kartus.

Artimiausios Žemės tipo planetos gyvybinėje zonoje:
Proxima Cen b, 4,2 švm.; Ross 128 b, 11 švm.; GJ 1061 c, 12 švm.; GJ 1061 d, 12 švm., Teegarden‘s Star b, 12 švm.; Teegarden‘s Star c, 12 švm.; GJ 273 b, 19 švm.; GJ 667 C e, 24 6vm.; GJ 667 C f, 24 6vm. Ir tada 4-ios TRAPPIST-1 planetos, 41 švm.

Kitu stambiu projektu yra „Breakthrough Listen“, J. Milnerio ir S. Hokingo pradėtas 2015 m., kuriam kasmet skiriama 10 mln. dolerių ir kurio tikslas ištirti 1 mln. artimiausių žvaigždžių, galaktikos plokštumos ir 100 artimiausių galaktikų radijo ir regimos šviesos diapazonuose. Kol kas patikrinta per 1300 artimiausių žvaigždžių. Na nerado, tačiau Danny Price iš Kalifornijos un-to su kolegomis įvertino, tad net mažiau nei 0,1% žvaigždžių sistemų 160 švm. atstumu gali turėti tinkamus siųstuvus.

64 m. skersmens radijo teleskopas „Parkes“ Australijoje aptiko įdomiausią siaurajuostį signalą (Breakthrough Listen Candidate 1) iš Kentauro Proksimos, trukusį 5 val. Tačiau kruopštus patikrinimas, apie kurį „Nature Astronomy“ paskelbta 2021 m. lapkritį, parodė, kad jo priežastis „patologiniai radijo dažnių trikdžiai“, susidarantys žmogaus generuojamų signalų greta observatorijos (ar jos viduje).

Rėmimo padidėjimas leido SETI išplėsti veiklą ieškant technosignatūrų. Reikia priminti, kad yra spėjančių, kad Oumuamua galėjo būti kosminiu laivu (kaip toks A. Klarko „Susitikimas su Rama“, 1973). Ir čia verta prisiminti, kad tokia idėja buvo dalimi „Galileo“ projekto – vadovaujant Abraomui Loebui – sukurti kosminių aparatų grupę, danguje ieškančių ne elektromagnetinių signalų, o fizinių objektų, galėjusių iš kitų žvaigždžių patekti į Saulės sistemą.

Norint keliauti kosmosu nors dalies šviesos greičio greičiu, tektų naudoti antimateriją arba stūmimą lazerio spinduliu (ką žmonija, beje, jau bando daryti „Breakthrough Starshot“ projektu). Fizikas James Benford’as5) pasiūlė, kad lazerio spindulį būtų galima aptikti kaip apspindėtą ar praėjusią nuo šviesos burių kraštus koherentinę šviesą (ir kartu išlaikant sąsają su fantastika – jo dvynys brolis Gregory6) yra gerai žinomas fantastas). Lazerio spindulio aptikimui reikia ilgą laiką ieškoti plačiose dangaus srityse. 2021 m. Eliotas Gilumas7) iš SETI instituto pradėjo įrenginėti nebrangią sistemą LaserSETI kameros pagrindu, kad stebėtų „visą dangų visą laiką“. Jis sukūrė instrumentus trumpų koherentinės šviesos impulsų paieškai. Jais jis gali „pagauti“ lazerio spindulį jam sklindant danguje kai juda ir spindulys, ir Žemė. Tam dvi poros plačiakampių kamerų nukreipiamos į tą pačią dangaus sritį iš toli išsklaidytų taškų. Kiekviena kamera turi 75% apžvalgos kampą ir yra nukreipta stačiu kampu į porininkę. Lazerio spindulio blyksnis paliktų pėdsaką kamerų poros duomenyse. Pradžioje buvo naudojamos dvi poros: Kalifornijoje, nukreipta į vakarus, ir Havajuose, nukreipta į rytus. Ilgalaikėje perspektyvoje Gilumas tikisi stebėti dangų iš 70-ies taškų.

Dar viena nauja SETI veikla yra stebimo spektro diapazono padvigubinimas. Ilgesnės infraraudonųjų spindulių bangos geriau prasiskverbia pro tarpžvaigždines dulkes, tačiau jas aptinkančios kameros turi naudoti labiau egzotiškus puslaidininkius, kas buvo „neįkertama“ SETI biudžetui, todėl SETI ilgą laiką naudojo silicio CCD-detektorius (krūvio sąsajos įtaisus), galinčius registruoti maždaug 1000 nm ilgio bangų infraraudonąją šviesą. Tačiau paskutiniu metu išplito masinė InGaAs detektorių, kurių jautrumas 900-1700 nm, gamyba. Šeli Rait9) ir kiti panaudojo juos sukuriant artimojo infraraudonojo ir optinio diapazono prietaisą, esantį Liko observatorijoje8). Jo komandos sukurta sistema leidžia aptikti nanosekundžių trukmės signalus. Kol kas jie neaptiko pasikartojančių impulsų iš 1280 objektų, kurių kiekvienas stebėtas bent 300 sekundžių.

Siauras apžvalgos laukas sumažina tikimybę konkrečiu laiku žiūrėti į tinkamą vietą, todėl dabar Raidas dirba ties „Panoramic SETI“ (PanoSETI) projektu, - poros observatorijų, kurių kiekviena bus užpildyta 0,5 m skersmens teleskopais, ieškančiais visame danguje trumpesnių nei sekundė blyksnių. Tam komanda Liko observatorijoje įrengė du teleskopus Liko observatorijoje ir patikrino kitus du, įrengtus laikinai greta Palomaro observatorijos. Galutiniame variante Palomaro observatorijoje dviejuose kupoluose, atskirtuose per 1 km, bus 45-i vienodi teleskopai, kurių kiekvienas bus fiksuotas su 10ox10o apžvalgos lauku. Žemei sukantis, teleskopai skenuos 10 tūkst. kv. laipsnių – visą stebimą dangų.

Be savos įrangos, SETI panaudoja ir „svetimus“ duomenis. Pvz., COSMIC projektas siekia surinkti duomenis iš VLA, o tada perduoti SETI apdorojimui. Setas Šostakas iš SETI instituto mano, kad iki 2030 m. astronomai arba aptiks protingą signalą, arba ras vienareikšmiškai nežemišką artefaktą (tarkim, Daisono sferą). Tačiau jo drąsios siekia daugiau: „Nes rasime daugiau nei vieną!“.

Jo žodžiai gal skamba ir labai optimistiškai, tačiau kas prieš kelis dešimtmečius tikėjosi atrasti, kad Visata pilna planetų?!

VLA
VLA – 27 antenų masyvas Sicorro, Niu Meksiko valst.

Parengė Cpt.Astera's Advisor  


1) Džilė Tarter (Jill Cornell Tarter, g. 1944 m.) – amerikiečių astronomė ir SETI tyrimų centro vadovė (iki 2012 m.). Dauguma projektų, kuriuose ji dalyvavo, susiję su nežemiškos gyvybės paieškomis. Ji sukūrė terminą „rudoji nykštukė“ žvaigždžių klasifikacijai.

2) Enrikas Fermis (Enrico Fermi, 1901-1954) – italų fizikas, sukūręs pirmąjį pasaulyje branduolinį reaktorių; Nobelio premijos laureatas (1938) už dirbtinai sukelto radioaktyvumo tyrimus. Įvedė neutrino terminą. 1938 m. pesikėlė į JAV, nes buvo aršus fašizmo kritikas. Laikomas vienu atominės bombos „tėvų“. Po karo griežtai pasisakė prieš vandenilinės (termobranduolinės) bombos kūrimą. Pateikė „Fermi paradoksą“ – t.y. prieštaravimą tarp spėjamos tikimybės ir realių faktų santykio apie nežemišką gyvybę.

3) Džeimsas Šopfas (James William Schopf, g. 1941 m.) – amerikiečių paleobiologas, Kalifornijos un-to profesorius. Plačiausiai žinomas prekambro prokariotinės gyvybės tyrimais Australijos Apekso čertuose (silicio skalūnuose), pirmasis atradęs prekambro, tuo metu seniausias žinomas fosilijas. Jis daug rašė apie gyvybės atsiradimą Žemėje. Buvo vienu iš NASA Mėnulio uolienų tyrėjų 1969–74 m.

ATA - Aleno teleskopų masyvas

4) Aleno teleskopų masyvas (anksčiau 1hT – „vieno hektaro teleskopas“) – radijo teleskopų struktūra, bendras SETI instituto ir Kalifornijos un-to Berklyje Radioastronominės laboratorijos projektas, įrengta Hato užutėkyje Kalifornijos valstijos Šasta apygardoje. Jį sudaro 42 antenų lėkštės. Jo pradžioje 12,5 mln. dolerių skyrė vieno „Microsoft“ steigėjų P. Aleno šeimos fondas ir buvęs „Microsoft“ CTO N. Myhrvold’as. ATA pradėjo veikti 2007 m. spalį. Jis stebėjo Paukščių taką ir kitas galaktikas, registravo gama žybsnius ir ieškojo nežemiečių signalų. 2011 m., kai trumpam nutrūko finansavimas, teleskopai buvo laikinai išjungti. 2015 m. ATA tyrinėjo anomalią KIC 8462852žvaigždę, o 2017 m. rudenį tarpžvaigždinį asteroidą Oumuamua, ieškodamas technologinių požymių.

5) Džeimsas Benfordas (James Nelson Benford, g. 1941 m.) – amerikiečių fizikas, rašytojas, fantastas, verslininkas, geriausiai žinomas savo inovatyviomis technologijų koncepcijomis, susijusiomis su kosmoso įsisavinimum tarp kurių paminėtinos lazeriu varomos burės, nežemiečių galimybės panaudoti natūralius dangaus kūnus (Mėnulį, asteroidus) Žemės šnipinėjimui, nežemiško proto paieškų (SETI) techninių galimybių ir saugumo klausimų aptarimai. 1996 m. įsteigė “Microwave Sciences, Inc”. Su broliu dvyniu Gregoru redagavo fenziną „Void“ (1955-69). Jam priklauso pora patentų.

6) Gregoras Benfordas (Gregory Benford, g. 1941 m.) – amerikiečių astrofizikas ir fantastas, „kietos mokslinės fantastikos“ atstovas. Sukūrė „Galaktikos centro sagos“ romanų ciklą, prasidėjusį „Nakties vandenynu“ (1977). Cikle pristatoma galaktika, kurioje juslinės organinės būtybės nuolat kovoja su protinga elektromechanine gyvybe. 1969 m. parašė apsakymą „Randuotasis“ – pirmąjį pasakojimą apie kompiuterinį virusą. Taip pat paskelbė per 200 mokslinių straipsnių iš astrofizikos ir plazmos fizikos sričių. Kartu su kitais kūrė sliekangių teorinį pagrindimą, numatantį, kad jei jos susikūrė ankstyvosios Visatos metu, gali išlikti iki šiol. Jas galima aptikti gravitacinių linzių būdu.

7) Eliotas Giliumas (Eliot Gillum) – „Optical SETI“ direktorius. Į SETI atėjo 2015 m. Prieš tai dirbo „Hotmail“ ir „Microsoft“ Outlook.com. Visą gyvenimą jautė aistrą kompiuteriams ir technologijoms. Dabar atlieka visus darbo su naujuoju OSETI teleskopu darbus – nuo projektavimo iki tiekėjo parinkimo ir finansavimo. Jis tiki, kad nežemiškas bus atrastas, o klausimas tik kada?“.

8) Liko observatorija (Lick Observatory) – Kalifornijos un-to observatorija Hamiltono kalne, esančiame Diablo kalnagūbryje. Pastatyta 1876-87 m. finansavus James Lick’ui (1796-1876), įrengus 91,44 cm skersnebs teleskopą reflektorių. Joje 1892 m. buvo atrastas pirmasis naujas Jupiterio palydovas. 1959 m. pradėjo jame veikti 305 cm skersmens teleskopas, tuo metu didžiausias pasaulyje.

9) Šeli Rait (Shelley Wright) – amerikiečių Kalifonijos un-to profesorė, astrofizikė, studijuojanti galaktikas ir supermasyvias juodąsias skyles, o taip pat kurianti optinius ir infraraudonuosius instrumentus teleskopams. Taip pat yra SETI tyrėja.

Dishes

Papildomai skaitykite:
Visatos modeliai
Gyvybės paieškos
Fermi paradoksas
Pačiupinėti Visatą
S. Lemas. Kosminis kazino
Apie NSO – JAV Kongrese
SETI instituto užgimimas
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Ar kažkur Visatoje yra gyvybė?
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Genetikai: žmogus iš Afrikos
Didžioji ausis įsiklauso
Tarpžvaigždinę kvantinė komunikacija
DNR, išilginės bangos ir kelionės laike
Bijome žmonių, ne asteroidų
Kur keliauja žvaigždžių paštas?
Kiek civilizacijų yra Paukščių take?
Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai
Tarpžvaigždinio skrydžio ir kontakto įvertinimas
Kokoni, Morisonas. Tarpžvaigždinio ryšio paieškos
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Nikola Tesla: gyvenimas ir palikimas
Nobelio premijos laureatas ir ateiviai
Astronautų pasisakymai
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Kosmose skridę gyvūnai
Dėl Fermi paradokso
Mokslininkai apie NSO
Greičiau už šviesą!
Žvaigždės tebegimsta
Lenino marsiečiai
Nibiru planeta
Dangaus ženklai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis