Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Asmenys, padarę esminius poslinkius „tamsiosios materijos“ klausimu    

Taip pat skaitykite Tamsioji materija ir energija 
Tamsioji materija ir Didysis plyšimas 
apie veidrodinę materiją...

Jakobas Kapteinas (Jacobus Cornelius Kapteyn, 1851-1922) – olandų astronomas. Jis pirmasis 1922 m. „Astrophysical“ straipsnyje pavartojo terminą „tamsioji materija“. Jame jis pateikė „Kapteino Visatos“ modelį (santykinai nedidelį Paukščių taką (40 švm. skersmens) su Saule arti jo centro), kuris pasirodė visiškai neteisingas – ir už kurio absoliučiai nieko nėra.

Jis suprato, kad žvaigždžių judėjimo tyrimai leis nustatyti visuminę sistemos masę ir pabrėžė: „... laikoma, kad patobulinus teoriją, bus galima nustatyti tamsiosios materijos kiekį pagal jos gravitacinį poveikį“. Taip gimė „tamsiosios materijos“ mįslė.

Papildomi biografiniai duomenys: 1878 m. jis tapo Groningeno un-to astronomijos profesoriumi, tačiau neturėjo pakankamai lėšų nusipirkti tinkamam teleskopui. Tačiau jis bendradarbiavo su škotu David Gill’u1), fotografavusiu pietų dangų Pietų Afrikos Keiptauno observatorijoje. Per 5,5 m ( 1896-1900) jis išmatavo beveik 455 tūkst. žvaigždžių padėtis, kas leido paruošti plačiausią ir tiksliausią žvaigždžių katalogą (CPD). Kartu jis atrado ir „Kapteino žvaigždę“, tuo metu turėjusią didžiausią savąjį judėjimą (dabar ji antroje vietoje po Barnardo žvaigždės). 1904 m. nustatė, kad žvaigždžių judėjimuose galima išskirti du vos ne priešingų krypčių srautus. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo pirmasis galaktikos sukimosi požymio nustatymas.
Jo garbei pavadintas asteroidas 818 ir krateris Mėnulyje.

Fricas Cviklis (1898-1974) naudodamas Vilsono kalno observatorijos 2,5 m skersmens teleskopą išmatavo galaktikų judėjimą Berenikės garbanų (Coma Cluster) spiečiuje pagal Doplerio efektą. Stebimas greičio pasiskirstymas yra bendros spiečiaus masės matas. Ir pasirodė, kad spiečiaus galaktikos juda greičiau nei galima buvo tikėtis pagal matomus spiečiaus objektus. Tad, kad spiečius neišsilakstytų, jame turėjo būti didelis kiekis „dunkle Materie“ – apie ką Cviklis rašė 1933 m. mažai žinomo šveicarų žurnalo „Helvetica Physica Acta“ Vera Rubin straipsnyje. Panašius rezultatus prieš metus gavo J. Kapteino mokinys Janas Oortas, o vėliau ir Sinclair Smith‘as2) Mergelės klasterio tyrimai Vilsono observatorijoje leido daryti tokią pat išvadą. Ir vis tik keista, kad „tamsiosios materijos“ mįslė dar kelis dešimtmečius buvo astronomų bendruomenės.

Vera Rubin (1928-2016) ir K. Fordas3) (prietaisų kūrėjas) nuo 1966 m. pabaigos matavo švytinčių debesų Andromedos galaktikoje spektrus, savo rezultatus AAC pristatę 1968 m. gruodį. Per kitą dešimtmetį tapo dar aiškiau, kad Andromeda turi „plokščią sukimosi kreivę“, t.y. išorinės galaktikos dalys sukasi taip pat greitai kaip ir vidinės. Tuo tarpu pagal gravitacijos teoriją jos turėtų suktis lėčiau (tuo atveju, jei žvaigždės būtų vienintele mase galaktikoje). Taigi spėta, kad galaktikoje yra kažkas daugiau, nei atrodo: „neišvengiama išvada, kad už optinės materijos randasi nešvytinti materija“, jiedu (kartu su Norbertu Tonardu) parašė 1980 m. „Astrophysical J.“ straipsnyje.

Džeimsas Piblas (g. 1935 m.) 1973 m. kartu su astrofiziku Džeriu Ostrikeriu4) parodė, kad diskinės galaktikos, tokios kaip mūsiškis Paukščių takas ar Andromeda, negali likti stabiliomis, jei nėra apgaubtos milžiniškų tamsiosios materijos aureolėmis. Jiedu, kartu su Izraelio mokslininku Amos Yahil’u5), 1974-ais padarė pirmą patikimą Visatos materijos tankio įvertį. Jis iškėlė spėjimą, kad Visatos pradžioje tamsioji materija turėjo būti vėsi (t.y. sudaryta iš santykinai lėtų dalelių) ir su barionine materija sąveikauti daugiausia tik gravitaciškai. Tokiu atveju tamsiosios materijos „gniužulai“ turėjo susidaryti iki reliktinio mikrobangio spinduliavimo atsiradimo. Vėliau dujos paklius į tuos gravitacinius „šulinius“, kad sukels struktūrinės Visatos, kokią matom dabar, susidarymo.

Sandra Faber Sandra Faber (g. 1944 m.) 8-o dešimtm. pradžioje trumpai dirbo Kernegio inst-to Žemės magnetizmo skyriuje Vašingtone, kur sužinojo apie V. Rubin ir K. Fordo rezultatus. Ji tyrinėjo elipsines galaktikas ir taipogi nustatė, kad jas gali gaubti tamsiosios materijos halo. Perėjusi į Kalifornijos un-tą, ji, kartu su John Gallagher6), parašė išsamų ir tapusį įtakingu straipsnį, paskelbtą 1979 m. „Astrophysical J.“. 1983 m. ji pastelbė apie savo tyrimus, kad tamsioji materija nėra sudaryta iš greitai skriejančių neutrinų („karštosios tamsiosios materijos“). Po 5 m., 1984 m., ji jau su kitais bendraautoriais „Nature“ žurnale paskelbė dar vieną svarbų straipsnį, kuriame aprašė „šaltos“ Visatos evoliuciją dominuojant tamsiajai materijai, detaliai aprašant kamuolinių žvaigždžių spiečių, galaktikų ir jų spiečių susidarymą ir net aptarė galimus kandidatus Dž. Piblo šaltajai tamsiajai materijai. Nors kai kurie aspektai jame pateikti netiksliai, jis tebėra šiuolaikinio Visatos supratimo pagrindu.

Papildomi biografiniai duomenys: 9-o dešimtm. pabaigoje prisijungė prie 8 m. trukmės „7 samurajų“ projekto, grupės astronautų, skelbiančių straipsnius apie galima „Didžiojo atraktoriaus“ (anomaliją, galimai centrinio gravitacinio taško, Laniakėjos superklasteryje) egzistavimą – bandant sukatalogizuoti apie 400 galaktikų dydžius ir orbitinius greičius.
Taip pat yra viena pagrindinių tyrėjų, naudojančių „Hubble“ teleskopą ieškant supermasyvių juodųjų skylių galaktikų branduoliuose. Taip pat dalyvauja CANDELS projekte apžvelgiančiame Visatą su „Hubble“ teleskopu. 2012 m. tapo Kalifornijos un-to observatorijų direktore.

Elena Aprile (g. 1954 m.) – italų fizikė, dirbusi CERN, o 1983 m. persikėlusi į JAV, kur Niujorko Kolumbijos un-te padėjo atlikti eksperimentus su balionais, kad, panaudojant inertines dujas (kaip kad argoną ir ksenoną), būtų ieškoma neutrinų bei gama spindulių. 1986 m. tapo šio un-to profesore. 2011 m. sužinojusi apie britų ZELPIN eksperimentą Boulby šachtoje (ksenono detektorių tamsiosios Elena Aprile materijos dalelių paieškai), ji pradėjo savą eksperimentą su Richard Gaitskell’iu7) ir kitais. Ji su komanda kūrė vis didesnius ir vis jautresnius savo detektorius, kuriuose galėtų pasirodyti miniatiūriniai šviesos blyksniai, atsirandantys tamsiosios materijos dalelei susidūrus su ksenono branduoliu (labai jau reta toji sąveika); ir iki šiol įtikinamų signalų nebuvo stebima, tačiau Elena nepasiduoda. Naujausias 6000 kg ypač gryno skysto ksenono „XENONnT“, įrengtas, kaip ir kiti, Italijos Apeninuose esančiame e Gran Sasso tunelyje, pradėjo veikti 2021 m. Ir jau planuodamas platesnis „Darwin“ eksperimentas.

Mordehai Milgrom (g. 1946 m.) – Izraelio fizikas, daugiausia dirbęs aukštų energijų astrofizikos srityje ir tapo žinomas sukurdamas žvaigždžių sistemos SS 433 kinetinį modelį.. 1980 m., apsilankęs Prinstone, jis pirmąkart sužinojo apie plokščias sukimosi kreives ir tamsiosios materijos mįslę. Tik jis iškėlė klausimą: o jei mūsų įsivaizdavimai apie gravitaciją klaidingi? Ir 1983 m. vasarą „Astrophysical J.“ paskelbė apie savo MOND teoriją. Pagal ją gravitacinė jėga aplinkose su silpna gravitacija (kaip yra išorinėse galaktikų srityse) su atstumu mažėja gerokai lėčiau (ne 1/r2, o 1/r) – daugiau žr. >>>>> . O tai puikiai paaiškina plokščias sukimosi kreives, atrastas V. Rubin,  K. Fordo ir kitų – ir nereikia jokios tamsiosios materijos. Ir iki šiol MOND nėra paneigta, nors ir negalima sakyti, kad ji nesusiduria su problemomis. At tik neatsitiks taip, kad dešimtmečius ieškota tamsioji materija neegzistuoja – tik laikas tai parodys!?


Trumpos biografijos:

1) Deividas Gilas (David Gill, 1843-1914) – škotų astronomas, žinomas astrofotografija, atstumų iki žvaigždžių nustatymu ir geodezija. Didesnė karjeros dalį praleido PAR, 1843-1914 m. buvo Gerosios kyšulio observatorijos direktoriumi. 1885- 89 m. atliko dalies Pietų pusrutulio fotografinę apžvalgą, tapusią J. Kapteino katalogo, apimančio per 400 tūkst. žvaigždžių, pagrindu. 1873-76 m. organizavo geodeziniu matavimus palei 30-ą meridianą nuo Keiptauno iki Norvegijos.

2) Sinkleris Smitas (Sinclair Smith, 1899-1938) – amerikiečių astronomas. Nuo 1926 m. dirbo Vilsono kalno observatorijoje. Jo Mergelės galaktikų spiečiaus stebėjimai buvo tarp pirmųjų, leidusių spėti egzistuojant tamsiąją materiją. Mirė nuo vėžio.

3) Kentas Fordas (William Kent Ford Jr., g. 1931 m.) – amerikiečių astronomas, susijęs su tamsiosios materijos klausimais kartu su V. Rubin naudodamas savo patobulintą spektrometrą, nustatydami, kad žvaigždės toliau galaktikų centro nesisuka lėčiau, ir kartu su ja paskelbdamas svarbius straipsnius.

4) Džeris Ostrikeris (Jeremiah Paul "Jerry" Ostriker, g. 1937 m.) – amerikiečių astrofizikas, kosmologas, Kolumbijos un-to profesorius. Aktyvus „Sloan Digital Sky Survey“ apžvalgos dalyvis. Pasižymėjo įtaka propaguojant teoriją, kad daugumą Visatos masės sudaro „nematoma: materija. Taip pat užsiėmė tarpžvaigždinės terpės, galaktikų evoliucijos, kosmologijos ir juodųjų skylių tyrimais.

5) Amosas Jachilas (Amos Yahil, g. 1943 m.) – žydų kilmės astrofizikas, kilęs iš žinomos savo indėliu į Vokietijos mokslą giminės. Į JAV persikėlė 1966 m. Profesoriavo CalTech‘e, o vėliau Stony Brook‘o un-te Niujorko valstijoje (iki 2008 m.). 1997 m. įsteigė vaizdų apdorojimo kompaniją „ImageRecon LLC“, kuriančia medicininių vaizdų apdorojimo programinės įrangos, vėliau sukuriamos „Siemens“ prototipus. 1995 m. metais kartu su kitais atrado dvi toliausiai nuo Žemės nutolusias galaktikas, iš kurių iki Žemės šviesa keliauja 15 mlrd. m.

6) Džonas Galageris (John (Jay) S. Gallagher III , g. 1947 m.) – amerikiečių astronomas, specialistas žvaigždžių susidarymo kitose galaktikose nykštukinių galaktikų ir tamsiosios materijos srityse; Viskonsino-Madisono un-to profesorius (nuo 1991 m.). Yra „Astronomical J.“ redaktoriumi. Buvo vienu komandos, įrengiančios WFPC 2 kamerą „Hubble“ teleskope, vadovų.

7) Ričardas Geitskelis (Richard Jeremy Gaitskell, g. 1965 m.) – anglų fizikas ir Brauno un-to JAV Rodo salos valstijoje profesorius, užsiimantis tamsiosios materijos dalelių paieškomis. Yra vienas LUX eksperimento, vykdomo beveik 1,5 km gylyje Pietų Dakotos valstijoje, iniciatorių ir tyrėjų, o taip pat dalyvauja naujajame LUX-Zeplin eksperimente.

Papildomai skaitykite:
Visatos modeliai
Didysis sprogimas
Juodųjų skylių portretas
Apie veidrodinę materiją
Paslaptingas tamsusis srautas
Pasikėsinimas į multivisatas
Hadronų koliderio kūrėjas
Tėkmė: kas atvedė prie LHC?
Giodelio metrika - Visata sukasi
Ankstyvoji Visata ir ekzoplanetos
Tamsioji materija ir Didysis plyšimas 
El. dalelių simetrija persmelkia viską
Higso bosonas: labai prasta balerina
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Erdvės ratilai: Visatos darinių kilmė
Išilginės bangos ir kelionės laike
Visatos pirmapradis karštis
Mįslingasis Krabo ūkas
Nekritinė stygų teorija
Apnuoginti singuliarumai
Pulsuojanti Visata
Gyvenimas po mirties
"Pioneer" anomalijos
Jie buvo pirmeiviais...
Visatos mechanika
Kas tas laikas?

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis