Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Antigravitacijos paieškų istorija  

Paskutiniais metais Artūras Klarkas, gyvendamas Šri Lankoje, vengė žiniasklaidos, nes sakėsi ja „persisotinęs“. Tačiau jis sakėsi, kad yra „visada pasiengęs pakomentuoti naujus pasiekimus dominančiose srityse – pvz., NSO nusileidimą Baltųjų rūmų pievelėje ar pirmąją tikrą žinutę iš kosmoso“. Bet netikėtai jis dalyvavo 1994 m. PASOLS seminare, kuriame susirenka Ramiojo vandenyno šalių kariškiai. Jame trumpai pasisakė apie šaltąją branduolių sintezę. Buvo praėję penketas metų nuo Pons'o ir Fleischmann'o paskelbimo apie savo sėkmę, tačiau kitiems nepavyko pasiekti savo bandymais.

Taip pat apie tai skaitykite: Antigravitacija
Naujos galimybės žvaigždėlaivio pavarai
NASA susidomėjimas antigravitacija
Vieningo lauko teorijos konspiracija
JAV antigravitacinė eskadrilė
Antigravitacijos paieškos

Prieš pat mirtį Ben Rich'as, buvęs „Lockheed Skunkworks“ vadovas, siauram ratui skirtoje paskaitoje pareiškė: „Jau turime priemones kelionėms tarp žvaigždžių, tačiau tos technologijos nuslėptos slaptuose projektuose ir reikia Dievo pastangų, kad jas kada nors gautų žmonija... Viską, ką galite įsivaizduoti, jau žinome, kaip sukurti“.

1956 m. britų tyrimų kompanija „Aviation Studies Ltd.“ parengė ataskaitą apie elektrogravitacines sistemas, kurioje nagrinėjo įvairius graavitacijos valdymo aspektus. Jie elektrogravitacinio variklio panaudojimą apibūdino taip:
„Elektrogravitacinės varomosios jėgos esmė yra labai stiprus teigiamas elektrinis krūvis vienoje transporto priemonės pusėje ir neigiamas – kitoje. Variklio pagrindas yra kondensatorius ir jo gebėjimas išlaikyti krūvį (K-skaičius) yra efektyvumo užtikrinimas. Orą laikant 1, dabartiniai dialektrikai gali pasiekti 6, o bario aliuminato gali tai gerokai padidinti, bario titano oksidas (deginta keramika) gali duoti 6000 ir yra vilties pasiekti 30 000, ko pakaktų viršgarsiniam greičiui“.

Tačiau dėl T. Brauno darbų (jie minimi ir >>>>> bei >>>>>), jame pareikšta tai, kas, ko gero, tebegalioja ir šiandien: „Vienas sunkumų 1954-55 m. buvo aviacijos nenoras rimtai pripažinti elektrogravitaciją. Vien pavadinimo pakako atbaidyti žmonėms“.

Tačiau žurnalas „The Aviation Report“ pateikė nemažai nuorodų į projektus, susijusius su antigravitacija. 1954 m. jo prognozės skambėjo taip: „... progresas lėtas. Tačiau yra požymių, kad Pentagonas yra pasirengęs remti plačią įrenginių aibę, kad būtų gauta geresnis pažinimas... Pirmasis diskas turėtų būti užbaigtas iki 1960-ųjų“. Minėtos „Glenn Martin“, „Convair“, „Sperry-Rand“, „Sikorsky“, „Bell“, „Lear Inc“, „Clarc Electronics“, „Lockheed“, „Douglas“, „Hiller“ kompanijos, o taip pat AT&T, „General Electric“, „Curtiss-Wright“, „Boeing“, „North American“...

Matome, kad tuo metu dėmesys antigravitacijai buvo didelis. Tai kas nutiko, kad jis dingo ištisus 4 dešimtm.? Tačiau 1995 m. L. Davenport'as paskelbė savo darbų rezultatus, kurie patvirtino Brauno pasiekimus. Prancūzijoje J. Naudino laboratorija paskelbė duomenis apie antigravitacinio “keltuvo” variantą. Pasirodė ir kitų pranešimų. O 2002 m. M. Evans'o ir P. Anastasovskio ir kt. straipsniai jau padėjo teorinius pagrindus antigravitacijos reiškiniams elektrodinamikos srityje.

Tačiau dar anksčiau, 1994 m. M. Alcubierre parodė, kad kelionės didesniu už šviesos greitį yra, iš principo, galimos ir nepažeidžia reliatyvumo teorijos principų (apie tai žr. >>>>> ). Vėliau tai analizuodamas Anti gravity device SETI (žr. >>>>> ) paradigmos, teigiančios mūsų negalėjo aplankyti nežemiškos civilizacijos dėl BRT, kuri neleidžia judėti greičiau už šviesą, rėmuose H. Puthoff'as*) padarė išvadą, kad vis tik tai įmanoma.

Kiti šios srities atradimai susiję su Kazimiro efekto numatomu nulinio taško arba vakuumo energija. Pagal jį, dvi labai arti esančios metalinės plokštelės traukia viena kitą dėl kvantinių fliuktuacijų disbalanso. Išvadas iš šio reiškinio H. Puthoff'as skelbė keliuose 9-ojo dešimtm. pabaigos straipsnyje. Apie tai daug rašė ir T. Bearden, aprašydamas ir įvairias galimas tos energijos panaudojimo galimybes. Nuo pat Teslos laikų, mokslininkai žinojo apie tą energiją, tačiau pusę amžiaus nedrįso apie ją kalbėti.

Ji susijusi su fundamentaliais klausimais: Kas palaiko Visata? Iš kur elektronas gauna energijos sukimuisi aplink branduolį? Netgi atrodo, kad būtent elektrono sukimasis suteikia atomui masę bei inertiškumą (žr. B. Haisch). Tai suteikia galimybę paaiškinti Biefield-Brown efektą. Gali būti, kad aukštos įtampos laukas sukuria elektromagnetinį barjerą, blokuojantį atomo struktūrą ir neleidžia jau sąveikauti su nulinio taško lauku. Tai sulėtina elektronų judėjimą ir taip sumažina giroskopinį poveikį, atomo masę bei inertiškumą, - ir judėjimas tampa lengvesnis.

1993 m. LaViolette savo straipsnyje aptarė B-2 bombonešį ir galimą jo antigravitacinį variklį, paremtą T. Brauno principais. 2001 m. kovo 9 d. privati “The Disclosure Project” organizacija surengė spaudos konferenciją, kurioje be NSO stebėjimų, buvo aptariama ir antigravitacijos, nulinio taško energijos technologijos ir ateivių laivų atkūrimo (ARV) projektai. Joje buvęs Oro pajėgų seržantas Dan Morris dėstė:
„NSO ya tiek nežemiški, tiek žmogaus sukurti. Taigi, vaikinai, kurie užsiima NSO, nemiegojo, - ir Townsend Brown buvo vienu mūsų, kurie beveik visi buvo vokiečiai. Tačiau turėjome problemą. Turėjome įslaptinti tai, ką Brown darė su elektromagnetine antigravitacija“.

Toliau jis aptarė nulinio taško energiją: „Taigi, jei turėsite vieną tų įtaisų, kuris yra apie 16 colių ilgio ir apie 8 colių, jo nereiks prijungti prie elektros. Tie įrenginiai nieko nedegija, Jokios taršos. Jis niekad nesusidėvi, nes nėra judančių dalių. Judėjimą sukelia elektronai, gravitaciniame lauke, elektriniame lauke, ir jie stumia priešinga kryotimi, aišku?“

„Dr.B.“ (vardas neatskleistas, nes jis tebedirbo toje srityje, ir beveik visą gyvenimą dirbęs su slaptais projektais) sakė:
„Antigravitacija. Dėl jos man tekdavo vykti į Malibu esančią ‚Hughes‘. Jie vykdė ... stambius antigravitacinius projektus. Aš jiems daviau idėjų, nes jie nupirko visą mano įrangą. Tačiau Amerikos visuomenė niekad negirdėjo apie tai... Tas skraidantis diskas turėjo nedidelį plutonio reaktorių elektros gamybai, varančiai tas antigravicines plokštes. Mes taip pat turime kitą varomosios jėgos lygį, kuris vadinamas virtualiuoju lauku, hidrodinaminėmis bangomis...“.

„A.H.“, dirbęs „Boeing“, pateikė nemažai įdomios informacijos:
„Dauguma mašinų veikė varomi antigravitacijos arba elektrogravitacijos. ... Galiu pasakyti, kad per 15 m. turėsime automobilius, kurie levituos naudodami tas technologijas. Su tuo dabar dirbame 51 rajone.“.

Kapitonas Bill Uhouse, 10 m. tarnavęs Kariniame laivyne, o po to 4 m., jau būdamas civiliu, bandė egzotinį eksperimentinį skraidymo aparatą. O kitus 30 m. dirbo slaptuose projektuose antigravitacinių sistemų inžinieriumi. Jis sakė:
Anti gravity device „iki 1958-ųjų nebuvo [skraidančio disko] simuliatoriaus. Naudotas simuliatorius buvo nežemiškos kilmės laivas, 30 m [skersmens], sudužęs Kingmane, Arizonoje, 1953 ar 1952 m. … Mes dirbome su 6 konensatoriais, kurių kiekvienas buvo įkrautas milijonu voltų... Ten nebuvo jokių langų. Vienintelis būdas stebėti tebuvo filmavimo kameros ir video įrašymo įranga. ... Per 40 m. ... tikrų aparatų ... buvo du ar trys tuzinai; ir įvairių dydžių“.

Brad Sorenser sakėsi Nortono Oro pajėgų bazės angare matęs tris skraidančias lėkštes:
„Ten buvo trys skraidančios lėkštės kabančios virš grindų – nebuvo kabelių nuo lubų, kurie jas laikytų, ir nusileidimo įrangos apačioje – tiesiog kabojo, pleveno virš grindų.... Mažiausias buvo tarsi varpo formos. Visi buvo panašios formos ir proporcijų, tik skirtingų dydžių...

Taigi, tas aparatas, kurį jie vadino Ateivių Reprodukuotu Aparatu, taip pat vadintas „Flux Liner“. Šis antigravitacinis variklis – skaidanti lėkštė – buvo vienu iš trijų Mortono Oro pajėgų bazės angare. [Jo] sintetinė matymo sistema [naudojo] tą pačią technologiją kaip „Apache“ helikopteriuose: jei [pilotas] nori pasižiūrėti atgal, jis gali pasirinkti tą kryptį ir į ten pasisuks kameros. {Pilotas] šalmo priekyje turi nedidelį ekraną, kuriame pateikiamas alternatyvus vaizdas. Jis [taip pat[ turi akinius ... tad, kai žvalgosi, gauna puikų trimatį vaizdą išorėje, nors iš tikro nėra langų. O kodėl jie neturi langų? Taigi, matyt todėl, kad įtampa, kuri naudojama tuose aparatuose, buvo kažkur tarp pusės milijono ir milijono voltų
“. Jis dar pridūrė, kad „generolas su trimis žvaigždutėmis pasakė, kad tie aparatai pajėgūs skristi šviesos greičiu ir dar greičiau“.

Aišku, šie ir daugelis kitų paminėjimų, neįrodė, kad JAV sėkmingai įsisavino antigravitacines technologijas. Tačiau jie liudija, kad labai tikėtina, kad darbai šioje srityje yra vykdomi.


Fantastai apie antigravitaciją

Ko gero pirmuoju antigravitaciją, kad pasiektų Mėnulį, panaudojo H. Velsas, kurią suteikė keivoritas, ekranuojantis trauką. Tik deja, vėlesni fantastai retai aprašydavo „technines detales“, apsiriboję vien skambaus pavadinimo paminėjimu. Reta išimtimi liko tik amerikietis K.K. MaKepas**) su apysaka (tipine „kosmine opera“, prikaišiota egzotiškų nuotykių) „Užmiršk apie Žemę“ (1970; skaitykite ir apie dar ankstesnį antigravitacinio poveikio paminėjimą).

„Nuostabu - mąstė Džonas, - kiek daug civilizacijų pasiekė gravitacinės traukos išradimą, beje, toje pačioje technologinėje stadijoje. Tarsi tai būtų užprogramuota kiekvienos planetos vystymęsi...“

Gravitacinės traukos teorija buvo vienu tų dalykų, kuriuos Džonas, kaip ir jo bendraamžiai, studijavo akademijoje. Jis laikė, kad žino ją tiek, reikia visiems, išskyrus fizikus-teoretikus.

Prieš platų gravitacinės traukos panaudojimą buvo du fundamentalūs atradimai. Pirma, buvo nustatyta, kad gravitacija yra visai ne trauka, o atvirkščiai, atostūmis. Antra, kaip pasirodė, tą atostūmį galima ekranuoti plokšte iš specialaus lydinio, kai ji yra tam tikrame jėgos, giminingos elektrai, lauke.

Paaiškėjo, kad erdvė slegia baisia jėga kiekvieną materijos dalelę. Jei nebūtų kitų dalelių, ji liktų ramybės būsenoje: erdvė slegia vienodai simetriškai iš visų pusių. Tačiau jei greta atsiranda kita dalelė, ji (tegu ir nežymiu laipsniu) ekranuoja slėgį į pirmąją, ir atvirkščiai: natūralia abipusio ekranavimo pasekme yra jų suartėjimas. Žinoma, kad susieitų du elektronai, atskirti, tarkim, šviesmečio atstumu, turi praeiti labai daug laiko. Tačiau laiko iš tikro yra daug, o erdvė yra kantri – iš elementariųjų dalelių susidaro atomai, o iš jų molekulės, o iš šių – fiziniai kūnai. Yra ir jėgų, trukdančių visos Visatos materijos susiliejimui į vientisą monolitinį rutulį. Viena jų – tai inercijos jėga, pasireiškianti, pvz., viena aplink kitą besisukančių mikrodalelių ar žvaigždžių. Antroji – elektrostatinis tokių pačių krūvių atostūmis: elektronas stumia elektroną, pozitronas stumia pozitroną. Galima paminėti ir spindulinį slėgį (pvz., žvaigždėje, kuri tuoj sprogs), kitas jėgas, kurių neaprašysi jokia kalba išskyrus matematikos.

Kaip bebūtų, pakankamos masės kūnas – puikus ekranas, apsaugantis nuo kosminės erdvės slėgio. Žmogus Žemėje iš dalies ja apsaugotas nuo pusės jos slėgio. Antroji pusė jį spaudžia prie planetos. Ir pirmykščiai žmonės, su jų protingu, tačiau klaidingu siekiu priimti dalykus tokiais, kaip jie atrodo, tą reiškinį pavadino „gravitacija”, laikydami, kad ji yra traukos pasekmė. Kosminės eros žmogus (išsaugojęs, beje, meilę begaliniam paprasčiausių dalykų pasunkinimui, ko geriausiu įrodymu yra absoliuti neįtikėtina degalų variklių evoliucija) suprato tikrąją gravitacijos esmę ir ją panaudojo savo tikslams. Lygiai taip pat, kaip darė kitos tokie pat nepraktiškos, viena su kita besigrumiančios protingų būtybių rūšys…

Praėjus dešimčiai metų po žmonių išėjimo į tarpžvaigždinę erdvę paaiškėjo, kad galima sukurti optimalų ekraną nuo gravitacinio slėgio. Žmogus, iškėlęs virš galvos tokį (žinoma, aktyvuotą) ekraną, išskristų į kosmosą veikiant likutinių atostūmio jėgų, prasiskverbiančių pro planetą ir slegiančių jį iš apačios. Pagreitis būtų apie 215 G; iš čia matosi, kad Žemė ekranuoja apie pusę procento visos erdvės slėgio pusės.

Pamažu žmonės išmoko sukurti bet kokios norimos formos ekranus. Siauro kūgio pagrindu, pvz., sukurtas valytojas, taip vadinamas „draskantis spinduliuotuvas“ – „kosmoso atstūmimas“ nukreipiamas į skridimui trukdantį objektą. Kartojant šią procedūrą tam tikru periodu, jis tiesiog paprasčiausiai suskyla į atomus.

O jei dideliam cilindriniam bakui įrengiamas hermetinis liukas ir viename iš galų sumontuojamas valdomas reikiamo profilio ekranas, tai gauname kosminio laivo pagrindą, galinčio startuoti tiesiai iš planetos.

Kadangi rankinis valdymas pernelyg sudėtingas ir pavojingas, energijos pateikimas ekranui reguliuojamas specialiu pagalbiniu kompiuteriu. O jį, savo ruožtu, valdo centrinės laivo kiber-smegenys. To dėka laivas gali net per trumpą atstumą išvystyti protu nesuvokiamą greitį. Milžiniški pagreičiai veikia keleivius taip, kaip ir kitas laivo dalis, todėl subjektyviai nejaučiami. Nuokrypiai nuo pusiausvyros, kylantys laivo ašyje ir jo užpakalinėje dalyje, kompensuojami pagalbiniais ekranais. Toks erdvėlėkis gali, pvz., staigiai „atšokti“ į šalį, jei nėra pagreičio, veikiančio palei jo ašį. Dėl eilės priežasčių ribinis pagreitis neviršija 70 G…

*) Haroldas Puthofas (Harold E. Puthoff, g. 1936 m.) – amerikiečių fizikas ir parapsichologas. 7-o dešimtm. pabaigoje susidėjo su scientologijos bažnyčia ir ėmė teigti įgijęs „nuotolinio matymo“ sugebėjimus. Tačiau 8-o dešimtm. pabaigoje su scientologija nutraukė visus ryšius. 8-9 dešimtm. tyrinėjo paranormalias gebėjimus. Po 1985 m. Austine įsteigę Pažangių studijų institute, kuriame atliekami su energijos generavimu bei kosminių varikliais susiję tyrimai. Dabar yra privačiai finansuojamos „EarthTech International, Inc“ kompanijos vadovu. Joje daugiausia užsiima su įvairiais nulinio taško energijos aspektais. Joje įvertinami įtaisai, kurie, kaip teigiama, sukuria daugiau energijos nei sunaudoja.

**) K.K. MakEpas (C.C. MaCapp) – amerikiečių fantasto Carroll Mather Capps (1917-1971) pseudonimas (taip pat ir Carroll J. Clem). Buvo San Francisko šachmatų lygos prezidentu, kelis kartus laimėjęs Šiaurės Kalifornijos turnyrus. „Užmiršk apie Žemę“ (1970) aprašo kaip Žemės civilizacijos sunaikino galinga tarpgalaktinė Vulmoto imperija. Išlikusi elitinė grupė bastėsi po galaktikas kaip patyrę samdiniai dėl kariavimo sugebėjimų. Galiausiai jų palikuonys jau prarado ir norą kariauti... Galiausiai maža grupelė užima milžinišką super-erdvėlėkį ir siekia atkeršyti už kadaise patirtą skriaudą...

Literatūra:

 1. M.W. Evans.The link between the Sachs and O(3) theories of electrodynamics// Modern Nonlinear Physics, ed. In M. W. Evans, 2002
 2. P.K. Anastasovski et al. Anti gravity effects in the Sachs theory of electrodynamics Foundations of Physics Letters
 3. M. Alcubierre. The Warp Drive: Hyper-fast travel within general relativity// Classical and Quantum Gravity, 11, L73, 1994
 4. H. E. Puthoff. SETI, The Velocity-of-Light Limitation, and the Alcubierre Warp Drive: An Integrating Overview// Physics Essays, 9:156, 1996
 5. H. Puthoff. Gravity as a Zero-Point Fluctuation Force// Phys. Rev. A., 39(5), 1989
 6. H. Puthoff. Source of Electromagnetic Zero-Point Energy// Phys. Rev. A, 40(9), 1989
 7. T. Bearden. Energy from the Vacuum: Concepts and Principles, 2002
 8. B. Haisch et al. Beyond e=MC2 ; A First Glimpse of a Postmodern Physics, in which Mass, Inertia and Gravity Arise from Underlying Electromagnetic Processes// The Sciences, 34:26, 1994
 9. B. Haisch, A. Rueda. The Zero-Point Field and the NASA Challenge to Create the Space Drive// Proc. NASA Breakthrough Propulsion Physics Workshop, 1999
 10. P. LaViolette. The U.S. Antigravity Squadron, 1993
 11. N. Cook. The Hunt for Zero Point, 2001

Papildomai skaitykite:
Kvantinis chaosas
Antigravitacija
Visatos modeliai
Greičiau už šviesą!
Visatos mechanika
Išsigelbėjimo arkos
Antigravitacijos paieškos
Juodųjų skylių paradoksai
Pasikėsinimas į multivisatas
JAV antigravitacinė eskadrilė
Duokite mums Alcubierre pavarą
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Išilginės bangos ir kelionės laike
Tamsioji materija ir tamsioji energija
NASA susidomėjimas antigravitacija
Tarpžvaigždinio skrydžio ir kontakto įvertinimas
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Kaip vyko perėjimas iš nieko į būtį?
Neapibrėžtumas, tikimybė ir prognozė
Nepaprastai suderinta Visatos sandara
Kvantinė mechanika: jos ribotumas?
Higso bosonas: labai prasta balerina
Kvantinė chemija – ateities mokslas?
Milijardai nežemiečių paieškoms
Atsakymai apie erdvę ir laiką
Laiko ir erdvės atskyrimas
Nepaprasti Visatos skaičiai
Tolimojo poveikio reiškinys
Stabilios būsenos teorija
Hadronų koliderio kūrėjas
Papildomas matavimas
Lygiagrečios visatos
Alcubierre pavara
Ig nobel premija
Laiko ratas
Triukšmai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis