Global Lithuanian Net:    san-taka station:
K. Ciolkovskis. Planetos apgyvendintos gyvų būtybių  

Žinutėje „Planetos apgyvendintos gyvų būtybių“ (parašytoje 1933 m. rugsėjo 5 d.) K. Ciolkovskis mano, kad „kitokios būtybės“ dalyvauja mūsų gyvenime, ką liudija daugybė „keistų faktų“. Tos būtybės tariamai mažiau tankios už mus, nes kilusios ne tokioj tankioje Visatos būsenoje. O nuodugniau prie šios temos grįžta kitoje žinutėje „Kosminė filosofija“: „Yra reiškinių, kuriuos galima paaiškinti tik kitokių būtybių įsikišimu. Pvz., protingas ir saikingas kreipimasis į aukštesniąsias jėgas kažkieno išpildomas, ypač jei prašantysis gavo jų palankumą ir tikrai jam reikia pagalvos. Mūsų požiūriu tai jei ir ne visai aišku, tačiau galima“. Toliau jis atmeta mirusiųjų sielų veikimą tame, o kitose žinutėse – ir Dievo dalyvavimą.

Čia ir paskelbsime „Planetos apgyvendintos gyvų būtybių“ tekstą. Jame tarsi ginčijamasi su netikinčiais nežemiečių egzistavimu, parodomas materijos ir gamtos dėsnių visuotinumas, paaiškinama, kodėl iki šiol nesusitikome su svetimu protu ir kodėl nepajėgūs suprasti jų signalų.

Daug išsilavinusių ir visuotinai žinomų žmonių netiki gyvūnais [kitose] planetose, nes jų niekas nematė ir jos niekaip apie save nepasireiškė. Kaip kad europiečiai ilgą laiką manė, kad Amerikos ir jos žmonių nėra.

Mes norime įrodyti priešinga: visiškai neįmanoma abejoti nesuskaičiuojamo planetų [kiekio] apgyvendinimą.

Yra neabejotinų žinių, nors jų dabar ir negalima patikrinti. Pvz., teoriškai žinoma saulių paviršiaus sudėtis. Tačiau jokio jų trupinio rankose nelaikėme. Daug žinoma apie dangaus kūnus: pvz., jų dydžius, atstumus, tankius. Tačiau viso to niekas betarpiškai nematavo; ir tų žinių patikrinimas įmanomas tik teoriškai. Niekas neregėjo atomų, tačiau jie neabejotinai yra. Tokiu pat būdu yra ir solidūs pagrindai pilnam įsitikinimui dėl begalinių dangaus gyventojų egzistavimo,

Kokie gi tie pagrindimai? Išvardinsime juos:

 1. Visi trilijonai saulių ir visos išretėjusios dujinės masės sudarytos iš tokios pat medžiagos kaip ir Žemė.
 2. Visos planetos atsiskyrė nuo saulių. Todėl jos ir sudarytos iš tos pačios materijos, iš kurios sudaryta mūsų planeta.
 3. Visi dangaus kūnai paklūsta sunkumo jėgai. Todėl sunkumas yra visose planetose.
 4. Visose stambiose planetose yra skysčių ir dujų.
 5. Visas planetas apšviečia tų pačių saulių spinduliai.
 6. Beveik visos planetos turi paras ir metų laikus.

Iš čia matyti, kad skirtingų saulių planetos viena nuo kitos skiriasi ne kokybiškai, o tik kiekybiškai. Jos turi skirtingus dydžius, skirtingus sunkumus [svorio jėgą], skirtingo gylio vandenynus, skirtingo aukščio atmosferą; jų skirtinga vidutinė temperatūra, skirtinga parų trukmė, skirtingas metų laikų pobūdis ir pan. O yra ir planetų, nepaprastai panašių į Žemę. Rankraštis

Prie kiekvienos saulės apie dešimtis didelių planetų ir tūkstančiai mažų. Nors viena iš didžiųjų artima Žemei: temperatūra, tūriu, traukos jėga, vandeniu, oru ir pan. Na ir kaip galima jose neigti organinę gyvybę?

Žinomoje Visatoje galima suskaičiuoti milijonus milijardų saulių. Tad turime tiek pat su Žeme panašių planetų. Neįtikėtina jose neigti gyvybę. Jei ji užgimė Žemėje, tai kodėl jai neatsirasti į Žemę panašiose planetose? Jų turėtų būti mažiau nei saulių, tačiau vis tik jų privalo būti. Galima neigti gyvybę 50%, 70%, 90% visų tų planetų, tačiau ne visose – tai visiškai neįmanoma!

Be to, argi sąlygų skirtingumas panaikina gyvybės galimybę? Ir mūsų planetoje [yra]: skirtinga temperatūra, skirtinga aplinka (vanduo, oras, dirva) ir kitos besiskiriančios sąlygos. Tačiau kur žemėje nėra augalų ir gyvūnų? Net poliariniuose snieguose, [kalnų] viršūnėse ir [vandenynų] gelmėse juos galima rasti. Šviesos nebuvimas, šaltis, karštis – niekas nesutrukdo organizmų vystymuisi Žemėje. Tad kiekviena saulė turi ne vieną apgyvendintą planetą, o, tikėtina, ir kelias.

Daug reiškia ir techninė humanoidinių būtybių jėga. Jos dėka žmogus Žemėje gali įsirengti komfortišką gyvenimą ir poliuse, ir dykumose, ir kalnuose, ir po vandeniu, ir po žeme, ir eteryje, ir kur tik nori. Ypač tai teisinga mūsų galingiesiems palikuonims.

Kuo pagrįstas protingų būtybių planetose neigimas? Išvardinsime tuos pagrindimus:

 • Mums sako, kad jos būtų, jos aplankytų Žemę.
  Mano atsakymas:
  Galbūt ir aplankys, tačiau tam dar neatėjo laikas. Senųjų laikų laukiniai australiečiai ir amerikiečiai sulaukė europiečių apsilankymo, tačiau praėjo daug tūkstantmečių, kol jie pasirodė. Taip ir mes kada nors sulauksime. Kitose planetose, greičiausia, jau senai abipusiškai lankosi jų galingieji gyventojai.

 • Dar mums prieštarauja, kad jei jie būtų tai kažkokiais ženklais leistų mums sužinoti apie jų buvimą.
  Mano atsakymas:
  Mūsų priemonės labai silpnos, kad priimtų tuos ženklus. Mūsų kaimynai danguje supranta, kad, esant žinomam žmonių pažinimo išsivystymo lygiui, [jie] ir patys neabejotinai įrodys kitų planetų apgyvendinamumą. Be to, žemesniesiems žemiškiems gyvūnams nėra prasmės suteikti žinojimą apie planetų gyvenamumą, o ir didesniajai žmonijos daliai – taip pat; dėl žemo jos išsivystymo lygio. Ar tik tas žinojimas nepakenktų? Ar pasėkoje nekiltų pogromai ir Bartomalėjaus naktis*)?

  Turi praeiti laiko, kad vidutinis žmonijos išsivystymo lygis taptų pakankamu dangaus gyventojų mūsų lankymui. Mes - broliai - žudome vienas kitą, pradedam karus, žiauriai elgiamės su gyvūnais. Kaip priimsime visai mums svetimas būtybės? Ar nepalaikysime varžovais Žemės užvaldymui ir ar nepražudysim savęs nelygioje kovoje? Jie tos kovos ir [ų] žūties negali norėti.

  Žmonija taip toli [atsilikusi] savo išsivystymu nuo tobulų būtybių planetose, kaip žemesnieji gyvūnai nuo žmonių. Neisim gi mes į svečius pas vilkus, nuodingas gyvates ar gorilas! Mes juos tik žudome. Tobuli dangaus gyvūnai nenori to daryti su mumis.

  Ar galime užmegzti protingus santykius su šunimis ir beždžionėmis? Taip ir aukštesniosios būtybės taip pat bejėgės santykiams su mumis. Iš kitos pusės, yra nemažai keistų faktų, kurie įrodo kitokių būtybių dalyvavimą mūsų gyvenime. Tai jau betarpiškas įrodymas kitų, labiau subrendusių organizmų būčiai.


*) Bartomalėjaus naktis (Massacre de la Saint-Barthelemy) - 1572 m. naktį prieš šv. Baltramiejaus dieną (rugpjūčio 23-24 d.) įvykusios hugenotų skerdynės. Jas surengė karaliaus Karolio IX motina Kotryna Mediči, po to po to, kai 1572 m. rugpjūčio 21 d. nepavyko pasikėsinimas į hugenotų lyderį kalvinistą Gaspard de Coligny. Per šią naktį ir kitas dienas Paryžiuje buvo nužudyta nuo 3-10 tūkst. žmonių. Iki spalio mėnesio panašios hugenotų žudynės vyko ir kituose Prancūzijos miestuose: Tulūzoje, Bordo, Lione, Orleane ir kt.

Papildomai skaitykite:
Baikonūro tremtyje
Svajokliai prieš imperiją
Laisvojo kosmoso piliečiai
K. Ciolkovskis: Ženklas iš aukščiau
Naujos galimybės žvaigždėlaivio pavarai
A. Čiževskio „vientisas gamtiškas subtratas“
Psichikos jėga, atomo energija ir reaktyvine raketa
A. Tolstojus. Inžinieriaus Garino hiperboloidas
Mūsų anūkai pasieks žvaigždes...
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Ieškantis žemės tipo planetų
Astronomų užsipuolimas TSRS
Rusų kosminė mintis, 19 a.
Keista Ciolkovskio filosofija
Mitologija Visatos masteliu
Žmogaus misija kosmose
Raketų eros ištakose
Žmonės Mėnulyje
Lenino marsiečiai
Stalinas ir NSO
DM=XF

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT puslapis
Vartiklis