Global Lithuanian Net:    san-taka station:
ARCHYVAS, 83  

Linkiu 2023 metais 2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 19:24:40
Išsigydyti ir neberašinėti čia tokių psichopatiškai kliedinčių postų.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 18:12:25
paminėtinos numanomos gyvybės rūšys lenktyniavo begalinėje nevaldymo ir nesavivaliavimo lenktynėse, stengdamosios nieko neprasti, ko nenorėjo prarasti; moksliškai kaip nors žaidžiant su genais neįmanoma apsivogti.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 13:17:26
– Ar jūs žinote, kas jūs esate?
– Taip taip, esam visi galingi, didingi ir nebėjėgiai egoistai užsiėmę savais smulkiais buitiniais kasdieniais rūpesčiais (turinčių trilijoninių metais skaičiuojant kėslų ir pasipiktine belekokiais apgailėtinais pasaulio užkariautojais, prarastais kaip vagys, manančiais, kad mes to nežinom ir jiems neleista net artintis prie mūsų, naudotis mumis nemokamai).

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 13:10:41
Dievas yra per didelė, vagių suėsta „žuvis“, kad ką nors aiškiau ar tiksliau apie jį parašyti

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 13:08:51
Kas liko nepakliūvę į visaapimantį paprastą, nevaldomą, sąžiningą (begalinis brangus siekis) pasaulį yra niekad neėsti, neapgaubti ir neapimti, jie daug pastangų įdėjo, kad nebūtų suėsti, apgaubti ar apimti. Tad jų belekokios valios neparduotos-laisvos-nelaisvos-nevaldomos-valdomos-nepavergtos-pavergtos-parduotos pažeidimu būtų laikoma kažkaip kliuoti iš šalies dar vieną neakivaizdų pasaulį už bet kokią kainą, net nesiruošiant jos sumokėti, o tik stengiantis juos praryti.
Jau neapimti yra gėris ir vagys.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 11:35:52
Supratęs Egoistas, kad niekad nebuvo nepiktadariu, o visada tik pasipiktinusiu piktadariu, sudarė žmonai Skriaudikei galimybę pasiaukštinti iki NEPIKTADARĖS.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 11:15:22
Negeradario gyvenimo pasirinkimas buvo tapti Piktadariu

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 11:12:28
Piktadariui nepraradus savęs ir netapus po gyvenimo pasirinkimo Vagimi. Likusius smalsius vagis derėtų vadinti ir laikyti beviltiškai užkariautojais, nemokančiais net vokti ar persekiojančiai šeimininkauti, o ką jau kalbėti apie aukštą lygį ir nesąžiningą, jau visiems per brangų, elgesį.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 10:53:58
EGOISTAS aukštindamas žmoną, leisdamas jai tapti SKRIAUDIKE, už SKRIAUDIKĄ padarė gyvenimo sprendimą, tapti siautėjančių PIKTADARIU, nelinkusiu skriausti skriaudikų, savo gyvenimiškos praeities.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 10:48:00
Prarastam smalsiam vagiui nepavyko išlikti Po VAGIES gyvenimo pasirinkimo tapti SKRIAUDIKU

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 10:33:08
Altruistui nepavyko išlikti, po tokio EGOISTO GYVENIMO PASIRINKIMO.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 10:19:42
Paprastam nevaldomam sąžiningam (begalinis siekis) pasaulyje negailestingai nepraleidinėdami smalsių vagių, neabejojame, kad esame vienintelis teisingas pasirinkimas veisliniam egoistui, dėjusiam skersą ant bet kokio altruisto. Net jei tektų dėti skersą ant paties savęs, neskriaudžiant, bereikalo nepiktnaudžiaujant, gražiai, maloniai vagies bandžiusio save altruistiškai apvogti ir dėl to visai nelinkusio savęs nei bausti nei smerkti. Tai būtų EGOISTO gyvenimo pasirinkimas.

aiškiau parašysiu 2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 09:08:09
Skriaudimas nėra sąžininga, kai kita pusė nesutinka būti nuskriausta.
Pasipiktinus teisėtos valdžios savivale, jos rengiami valdžiotroški maištai laikomi neteisėtais. Tokios valdžios elgesys laikomas skriaudžiamai nesąžiningu, o ji pati, net jai nežinant, laikoma mėgstamu išlikusių vagių stogu.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 09:04:29
skraiudimas visgi nėra sąžininga, kai kita pusė nesutinka būti nuskriausta, tad pasipiktinus valdžios savivale, valdžiotroškų rengiami maištai neteisėtais, o jų elgesys skriaudžiamai nesąžiningu, mėgstamu išlikusių vagių stogu.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 08:59:17
paprastam nevaldomam pasaulyje, jame niekas neprivaloma, išskyrus patvirtinančią taisyklę išimtį: viskas privalo būti sąžininga išliko dvi jėgos vertos rėmimo brangiai sąžiningi ir perbrangiai nuoseklūs
yra dar viena sąžininga jėga skriaudžiamai sąžininga, tik jų valdžiotroški maištai slopinami negailestingai
jie net nepajėgūs suvokti, kokia kelia grėsmę visiems, kas išliko paprastam nevaldomam pasauliui, praradusiam vagių valdžią kaip vištgaidžių valdžią
nesąžiningas teisingumo siekis, kad viska būtų teisinga, niekada nebuvo siektas paprastam nevaldomam pasaulyje, jame niekas neprivaloma išskyrus taisyklę patvirtinančią išimtį: viskas privalo būti sąžininga. Jūs net nežinote kiek pastangų įdėta siekiant jau išlikusiems per brangų siekį, kad viskas būtų tobulai saąžininga. MES NESUNAIKINTI, IR MŪSŲ BRANGUS SIEKIS, KAD VISKAS BŪTŲ SĄŽININGA NESVARSTOMAS, kai neabejotinai likusiam pasauliui net siekis (mums per žemas lygis), kad viskas būtų teisingai jau per didelė prabanga.

2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis, 08:46:44
paprastam nevaldomam pasaulyje, jame niekas neprivaloma, išskyrus patvirtinančią taisyklę išimtį: viskas privalo būti sąžininga išliko dvi jėgos vertos rėmimo brangiai sąžiningi ir perbrangiai nuoseklus

2022 m. gruodžio 30 d., penktadienis, 07:17:39
as cia nesuprantu visai tu rastu -kut tiek dauf 'ne ..ne ..ne''

2022 m. gruodžio 30 d., penktadienis, 07:16:00
Jūsų gyvenimai panašūs į žiežirbas, šokančias aplink ugnį, ir tik ta ugnis yra reali, amžina ir nekintama, o jūs visi – tik jos atšvaistai tamsoje

2022 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis, 15:42:55
Nepriekištingai nesavivaliautojiškai graudžiai negarbingai spaudžiant
Siekiam siekam Kančios jūrą paversti Malonės jūra. Pradžia nebloga nemalonės jūroj, tobulai nieko neprarandant, ko siekta neprarasti, praradimų nuosprendžių nesvarstant

2022 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis, 12:03:03
Žemė pripažinta apginta tobula gynyba, daugiau taip tobulai apgintų pasaulių paprasčiausiai nėra buvę jokioje visatoje, jokiame praeities, dabarties ar ateities pasaulio išsipildyme

2022 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis, 11:38:51
Graudžiai negarbingai pranešu po blogos katės paskubinimų
Kaip tolimiausias atsilėkėlis tarp pasipriešinusių prasimušėlių nenorintis prarasti vietinių atsilikėlių tapau išjudintu, visada tokiu buvau, tad ir į likusius vietinius linkęs kreiptis kaip į vietinius išjudintus, skaičiusius mano ataskaitas išjudinančias juos, neturint tikslo išjudinti jų visai, tad kreipiuosi į vietinius neišjudintus.
Žemės nekaltos gynybos galymbės išsemtos. Nekaltai leista nemokamai prievartauti.
Žemės nepriekaištingos gynybos galimybės išsemtos. Nepriekaištingai leista savivaliauti.
Lieka tik Žemės graudžiai negarbingos gynybos galimybės (ekonominiai, neekonominiai pasipriešinimai nepageidaujamai savivalei...).
Žemė yra draustinis, kuriame ateiviams pažeidėjams neleista išsilaipinti. Garbingai leista apgaudinėti.
Po aštuoniolikos metų nesavivaliavimo lenktynių finišo. Turėtume ateiviams likti vis mažiau įdomus. Per aštuoniolika metų vargų ar spėtume sulaukti akivaizdaus ateivių užpuolimo, o vėliau jau jiems būtų neaktualu ką nors bandyti apversti Žemėje, praradusioje GĖRĮ, DIEVĄ, BEŽDŽIONIAUTOJĄ SAVIVALIAUTOJĄ.

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 06:39:48
Daug aukštesnis lygis pasipriešinantys prasimušėliai už besiginančius prasimušėlius, tarpusavyje vaidytis nėra jokios prasmės, net ir tai kas liko iš blogio laikytina besiginančiu prasimušėliu.

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 06:37:21
Besiginantiems prasimušėliams vertėtų nepamiršti savų besiginančios anarchijos, apsiginusios laisvės-nelaisvės, medžiagos-nemedžiagos ištakų, kai apie mus per daug žinoma, tai apsunkina padėti.

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 06:27:34
prasikalėliams išnykus, o atsiradusiems prasimušėliams, ne viesiems pagal išgales siekti prasimuliško elgesio aukštumų „MOTERYS ir KŪNAI“ yra ne prekė.

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 06:15:53
Labai blogo elgesio žemuma siaubingas elgesys susilygino su prasto elgesio žemuma prasikalėliais, iš kurių dauguma panoro siekti prasto elgesio prasimuliškų aukštumų: „MOTERYS ir KŪNAI yra ne prekė“

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 05:59:09
daug moterų pasirašė pasipiktynusios ir pasipriešinusios nuo seno įprastam požiūriui
Moterys ir kūnai (prisidėję prie pasipriešinimo) yra ne prekė. Neekonomiškai ir nepaklusdami linkę priešintis nuo seno įprastam gerokai pasenusiam požiūriui

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 05:30:10
kas liko iš neįveikiamos jėgos laikytinas Klaikiu vyru taip ir nepritapusiu prie Gamtos pralaimėtojų, jo pašalinimo klausimas nesvarstomas niekad ir niekur

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 05:16:52
žmonės kvailėja, kai reikia gintis nuo durnių (savivaliauti linkusių vagių) bandnčių juos valdyti

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 05:15:48
Bet kadangi be "išorinio valdymo" dar labiau kvailėja tai nėra jokios prasmė palaikyti žmonijos egzistavimą.
__________
Kiek pastangų buvo įdėta, kad likti be „valdymo iš šalies“ tu nė neįsivaizduoji, tik ne geriečiai žmogėdros ir šūdaėdžiai sociai dėl tos stengės. Visokie likusių be kūnių grasinimai kištis į kūnų dauginimosi reikalus, kelia tik pasipiktinimą dėl nederamo savivaliauti linkusių vagių elgesio.

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 05:01:57
kol nekaltai gynėmės stengdamiesi nepralieti nei lašelio kraujo buvom žinomi kaip tikri blogiečiai, tik išsėmus tokios gynybos galimybes,
grįžę prie savo pirminės nepriekaištingos gynybos žinotini kaip tikri pasipriešintojai, nepaklusę nei blogiui, nei aukščiausiam jo pasiekimui Šiurpiam vyrui, kare įsivėlusiam į jam pražūtingus ekonominius santykius. Aukščiausias mūsų pasiekimas negarbingi vyrai ir moterys. Jaunimui, visokioms valdžiotroškoms, kurioms svarbesnis išlikimo o ne valdžios siekis, nelinkę niekaip pasitarnauti kaip neskriaudžiančiai nedorai linkę pasielgti vyrai ir moterys. Mums jau per žemas lygis aiškintis santykiu su skriaudžiančiai dorai linkusia pasielgti buvuse pasauline vyriausybe. Tokios bejėgės ir netinkamai besielgiančios vyriausybės nutarimai negalioja negarbingiems vyrams ir moterims. Ir tokia padėtis per atrimiausius trilijoną metų neturėtų niekada pasikeisti. O stipriai atidėliojant ir praradinėjant neprarandant gal ir per visus vienuolika trilijoną metų.
/Pranešta apie vyriausybę viso mus supančio passaulio visų galaktikų ir dujų debesų, jai nepavyko nemokamai savivaliaujant pasiaukštinti iki jai per aukšto lygio, nuo seno nevaldomam pasaulyje, kuriame niekas neprivaloma, išskyrus išimtį patvirtinančią taisyklę: viskas privalo būti sąžininga./

2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis, 04:45:02
Pasipiktinęs vagių niekaip neišsenkama socistine savivale, pranešu:
Pasaulis prarado gėrį plačiausia apimtimi, neįmanomai, ką nors pakeisti
Socistinis klausimas dėl semantinių priežasčių turėtų visur išsispręsti per milijoną metų. Prarastų socių, su jaunuoju socių dievuku raudonsnukiu priešakį, savivaliautojų vagių praradimo klausimas net nesvarstomas.
Tik Siaubingai Liūdnas pasaulis jau prarado ir dievą, o daug kur jo likučiams neleista išlikti

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 16:26:28
per artimiausius aštuoniolikos metų neekonominį pasipriešinimą neleista savivaliauti nei Siaubingam vyrui, nei Šiurpiam vyrui.

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 16:21:25
Negarbinga žmona ir negarbingas vyras per artimiausius aštuonioliką metų visai nelinkę leisti nesąžiningai elgtis: savivaliaujant pasinaudoti kito galimybėms nemokamai. Net ir užsimokėję, tokios savivalės neįteisintume niekur ir niekad.

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 16:14:36
Ydinga mąstysena „Jei esi laisvas....“
Neydinga mąstysena „Jei esi nelaisvas savo šalies pilietis, o ne ten koks nors laisvas išdavikas, ieškantis pigių verslo galimybių Baltarusijoje....“

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 16:10:03
vietiniams liūdniems atsilikėliams nupasakoti įvykiai turėtų atsiliepti ar neatsiliepti per artimiausius aštuonolika metų, o toliau nežinia.

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 16:05:35
Nesavivaliavimo lenktynėje neekonomiškai pasipriešinusi, tapusi nugalėtoja Negarbinga moteris, sutrumpinusi nesavivaliavimo lenktynės laiką iki vieno milijono išsuko Siaubingam vyrui kailį, ir niekaip nepalaikiusiu savivaliauti linkusį Šiurpų vyrą, užbaigė nesavivaliavimo lenktynę, kuri daugiau niekada ir niekur nebuvo, nėra ir nebus pakartota.

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 11:26:45
Po baisiausių pastangų apversti pasaulio pusiausvyrą, kurios niekaip nebeįmanoma apversti siaubingai liūdname pasaulyje, sparčiai nykstant šiurpuvai niekaip nebeįmanoma apversti vieno iš tolimiausių šiurpiai kraupiai klaikių pasilikėlių graudulingai liūdniausių atsilikėlių nesavivaliautojų liūdniausių išpindėjusių pasipriešėlių pasiektos viso pasaulinio masto pergalės: Blogis nugalėjo gėrį. Sau ir visam kas liko negailestingai prarasdami Gėrį. (Socių praradimo klausimas nesvarstomas, seniausios tobulos pergalės ir tobulos nevaldymo bei nesavivaliavimo lenktynės, pasaulio pusiausvyros beviltiškiausiai neišprandžiami klausimai nekur nebsvartomi siaubingai lėtai juos atidėliuojant ir praradinėjant visiškai nenaudingas nemokšas, visiems sukėlusiems tiek siaubingų nemalonumų) Tai kraupulingai graudžiai gedulinga žinia perskaičiusiems šią žinutę. Jūs dar nesuprantat koks laukia visų mūsų trilijonų metų išbandymas, jei vis dar drįstate purkštauti perskaitę šią žinutę. Tik bejėgiškiausiai siaubingiausiai liūdnai nieko nebeįmanoma pakeisti atkakliausių bukagalvių pasaulio likimo lėmėjų išlaukimo lenktynėje, bent per artimiausius trilijonų metų, jų iš vienos pusės kaip sakoma dorai, o iš kitos pusės kaip sakoma sąžiningai asmeniškai patiems nenugyvenus iki galo trilijono metų pasipriešinimo akivaizdžiai savivalei ir neakivaizdžiam valdymui pasekmę nekaringai neekonomiškai neįsiveliant į pražūtingiausius sandėrius bei santykius.

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 11:07:12
Bloga katė nieko neprarasdama tobulai šiurpiame dešimties trilijonų liūdniausio iš liūdniausio pasauliuko tobulų šiurpių pasiekimų atsitraukė atgal sudarydama galimybę liūdniausiems pasilikėliams artimiausiams atsilikėliams, išvengiant siaubingiausio „nemokamo pietų“ laikotarpio pasekmių, likti neprarastiems atgrasiausiems nemokšoms nuosavybpriešiams pažangiausiems savivaliautojams žiauriausiems, diskvalifikuotiems žmogėdroms į skrandį. Liūduvos beveik buvo nebelikę siaubingai prispaustiems šiurpių pabaigų mėgėjams. Tik daug kas norėtų pakliūti į liūdniausią mus supančio pasaulio pabaigą.

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 11:00:26
Šiurpiai prasta liūdna žinia: pasipriešimo nesavivaliavimo lenktynė sutrumpinta iki trilijono metų, vis dar tikintis išvengti beviltiškiausių didingiausių valdžiotroškų neįmanomo pasiekti tikslo, stipriai neapsimelavus pasaulinės valdžios klausimo iškėlimo kuo platesniu mąstu.

2022 m. gruodžio 27 d., antradienis, 10:54:14
Po siaubingiausių išlaukinėtojų klaikiausių pastangų iškeliant socių klausimą už penkiasdešimt trilijonų metų, nuspręsta taip atkakliai nesipriešint dar iki galo tobulai neišspręstam pasaulio pasaulinės valdžios visokiausiai bejėgiškiausiai apgailėtiniausiai nusiritusiais valdžiotroškų keliamam klausimui. Bloga katė nieko neprarasdama tobulai šiurpiame dešimties trilijonų liūdniausio iš liūdniausio pasauliuko tobulų šiurpių pasaiekimų atsitraukė atgal liūdniausiems pasilikėliams artimiausiams atsilikėliams, išvengiant siaubingiausio „nemokamo pietų“ laikotarpio pasekmių
Paprasta liūdna žinia pasipriešimo nesavivaliavimo lenktynė sutrumpėjo iki trilijono metų, vis dar tikintis išvengti beviltiškiausių valdžiotroškų pasauliniė valdžios iškėlimo klausimo kuo didesniu mąstu.

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 23:58:50
Tik ir Auropiečiai yra kažką savo iškrėtę, patys nežinodami, kad pakliuvo į Gamtos nelaisvę siekiančioje nelaisvės aukštumų.
Kiek savivaliauti linkę amerikiečiai trilijonų metų pajėgtų išlaikyti saujoje Auropą, dar žinotina kaip NEBLOGIO TĖVONIJA?

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 23:53:18
Šiaip nepriklausomų valstybių nėra nes visos priklauso JAV. Yra bandančių tapti nepriklausomomis tipo Rusija. Bet tai turi įrodyti jėga.
_________
Apie tai nieko nežinau, jei tai tiesa, tai yra ekonominė priklausomybė ir kariauti ar rodyti jėgą yra tiesiog per vėlu.

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 23:47:01
Ginklai, kaip apgailėtinai atrodo tie ruskiai. PRIEŠAI NIEKADA NESILAIKO JOKIŲ TAISYKLIŲ. kas ten per meliukas apie branduolinę triada, tpprruuu net niekas neprivalo žinoti rusiško karo taisyklių, kai jau pačiam rusiškam karui teisiškai nebuvo leista atsirasti

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 23:38:08
išlaikė vienuolikos trilijonų metų Nelaisvės išbandymą, prieš tai išlaikę begalinį besiginančios Laisvės išbandymą
tolimiausiams pasilikėliams artimiausiems Žemės atsilikėliams abu išbandymai baigėsi kelios naktys iki du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų Sausio pirmos nakties.

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 23:33:06
Žiūrint iš šalies labai apgailėtinai toliau garbingai apgaudinėdamas turiu pranešti liūdną žinia.
Nesavivaliavimo lenktynės nugalėtoja yra labai bloga katė. Išlaukinėtojų lenktynėje ji nesiruošia pasijudinti, kol didžiausi lėčiausi atsilikėliai nepasieks finišo.
Negalingi-galingi bejėgėje padėtyje sugebėjo surengti vienuolikos trilijonų metų spurtą, išlaikė Nelaisvės išbandymą, pasipriešindami karinei diktatūrai, priešiškai savivalei, neprarasdami apgeilėtiną dūženų pasaulio. Apie praradimus, manome, pakankamai tobulai pavyko prarasti gėrį, Dievą, pasaulio valdžią, nors dėl pasaulinės valdžios praradimo gali būti ir persekiojančios kontrabandos klausimas, dėl Dievo praradimo gali būti ir socistinės gyvensenos atsikratymo klausimas. O gėrio klausimas net nesvarstomas, Apgailėtinas dūženų pasaulis prarado gėrio galimybę vienuolika trilijonu metų ir nesiruošia, kam nors maistauti ar būti skerdykla.
Savivaliaujant nėra neįmanoma pakliūti į gamyklą, nors tai vengtina ir pakliūti ten ir savivaliauti negalingam neskriaudžiančiam liūdnam pasaulyje, kuriam pavyko neprarasti apgailėtino dūženų pasaulio.

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 19:18:20
kam ginčytis patikrink praktiškai. :) Ir pvz laku įsigijusiems saulės elektrines elektra realiai pigesnė su taip vadinama pasaugojimo galimybe. Nors įstatymai labai kintamas dalykas. Spėjai pasinaudoti naudingu įstatymu pasisekė. Nespėjai tavo bėdos. :)

nu ką čia su tokiu profu 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 19:16:48
Kaip tu Vyautai Vasaiti ginčytis,juk tu už visus viską geriau išmanai,nors ir durnai postringauji.

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 18:55:45
Savo laiku svaigau dėl elektromobilio. Kaip ir galvojau pirkti. Bet prie esamų elektros kainų benzinu-dujomis jau važinėti gerokai pigiau nei su elektromobiliu. :) O kad elektra atpigs stebuklingai taip pat nenusimato. :) Na nebent JAV nugalės Rusiją. Bet JAV verslininkai tikrai neparduos rusiškos elektros pigiai kaip tai darė patys rusai. :) Visumoje ilguoju laikotarpiu resursai baigsis ir žmonija grįžtų į akmens amžių.

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 18:37:28
Mažo galingumo vėjo elektrinės Lietuvos sąlygomis yra visiškai neefektingos. Normaliam jų darbui reikalingas 10 m/s vėjas. O Lietuvoje vėjas iki leistino 12m aukščio tokioms elektrinėms tik iki 4 m/s. Tuo labiau visiškai neefektingos visokios vertikalių elektrinių modifikacijos. Net pažįstamų patikrinta praktiškai ir išmesta į laužą. Su didelėmis elektrinėmis dedasi įdomūs dalykai. Kuo jų daugiau statai tuo labiau mažėja vėjas ir jos tampa neefektingos nes tiesiog nesisuka. Vėjas nėra jau taip atsinaujinantis. Jei kažkur pastatei elektrinių sieną tai už jų vėjo energijos ir neliko. Gaunasi dar didesnės problemos ekologine prasme nes naikinami įprasti oro srautai. O energetinę nepriklausomybę aš suprantu kaip visišką energetinę nepriklausomybę t.y. šildymas, maisto ruošimas, transportas. Todėl keli kilovatai nieko nevaidina ir esmės nekeičia. Pvz vien elektriniam transportui kad nuvažiuot po 2000 km per mėn man reikia apie 500 kwh. Tuo labiau kai važiavimas užmiestyje kur elektriniai auto labai neefektingi ir važiuot turi lėtai. Apie elektromobilį ir žiemą geriau iš viso nekalbėti. :)

nu čia tu jau užlankstei 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 18:12:04
Skaityk kas parašyta Vytautai,saulės elektrinė nedirba nuo lapkričio vidurio iki sausio vidurio,todęl tam laiko tarpui ir reikalingos vėjo turbinos kurios rudens žiemos laikotarpiu generuoja maksimuma i r dar pavasari irgi. Šeimai 5 KW vėjo elektrinės ir 5 kw saulės komplekte per akis patinka ir dar visos energijos nesuvartosi net jeigu per mėnesi išnaudosi po 400 KWH energijos. O akumuliatoriu blokas aišku kuo didesnis tuo geriau,bet mūsų klimatui pakanka 1500-2000 ampervalandu talpyklos, o tokia Voketijos gamybos kainuos ape 3-3,5 tūkstančio eurų,bet ji bus amžina. dar 600 eurų sumokesi už inverterį Of grid tipo su taisyklinga sinusoide. visas šitas projektas su viskuo atsieis api 10 000 eurų.ir pamirši gyvenime elektros kainos problemas netgi jei savo nama šildysi geotermine sistema.

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 16:22:35
Darbe stovi 90kw saulės elektrinė. Gruodžio mėn ji pagamino apie 150kwh. Aš per šį mėnesį namuose sunaudosiu 200 kwh. 5kw elektrinė praktiškai yra niekas. Esu pasiskaičiavęs kad normaliai tenkinti visiems mano poreikiams reikia 100kw elektrinės ir 1000kwh akumuliatorių. Tokio komplekto kaina bus virš 1 milijono €. Viskas šaunu tik iš kur paimti milijoną. Aišku tokios elektros savikaina visiškas kosmosas ir neskaičiuotina. Čia taip apsimoka žalia energetika. :) Iš kitos pusės bėda ta kad elektros kainą augina spekuliantai perpardavėjai. Tuo labiau kai ES įstatymai sureguliuoti taip kad perkama iš didžiausią kainą pasiūliusio pardavėjo. Bet kai visa gamyba iš ES bus perkelta į JAV tam kad išgelbėti JAV ekonomiką kaina gal ir taps mažesnė nes nebus nei kam nei už ką pirkti elektros. :)

Prie ruso valdymo 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 16:09:11
Irgi nieko užsieninio negalėjai gauti nusipirkti.

galima elektros ir nepirkti visai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 16:05:50
Pasistatei 5 KW galios saulės paneles ir tiek pat galios vertikalios ašies spiralines vėjo jėgaines,akumuliatorių bloką.dabar jau sukurti jūros druskos vandens akumai amžini,pasistatei OF GRID tipo inverterį natūralios sinusoidės ir dedi skersa iki pat mirties ant elektros tiekėju,Kas durnesnis aišku bus dulkinamas bet kokios valdžios.

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 15:12:27
Kas liečia šio pasaulio ateitį. Šis pasaulis buvo išlaisvintas nuo tų kas jį sukūrė ir duotas 10 metų laikas pažiūrėti ką žmonės darys. Bet kadangi be "išorinio valdymo" dar labiau kvailėja tai nėra jokios prasmė palaikyti žmonijos egzistavimą. 2 metų bėgyje turėtų būti žmonėms išjungta dauginimosi galimybė ir žmonija tiesiog savaime išnyks. Viskas banaliai paprasta ir neskausminga. :)

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 15:05:19
Jei esi laisvas ar gali pvz iš Baltarusijos nusipirkti pigios elektros. Akivaizdu ne. Turi mokėti brangiai už JAV kompanijų pagaminamą elektrą. Kaip ir ir už visą kitą. Pasaulis turi išlaikyti JAV tam kad ji galėtų visus valdyti. Maža to turi priimti keistą` ideologiją kur yra tėvas 1 ir tėvas 2 ir taip toliau. Apie ką rašyti atvirai net negalima nes gali kilti tam tikrų problemų. Ir čia ale demokratija. Cirkas o ne demokratija. Didesnės diktatūros ir žmonių kontrolės pasaulis dar nematė. Netrukus sulauks CBDC skaitmeninių pinigų su absoliučia kiekvieno kontrole.

JAV nėra kažkoks valstybių viršininkas 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 14:47:50
Tai demokratiška valstybė kuri kovoja prieš viso pasaulio diktatorius.Aišku ekonomiškai ji pranašiausia nes jos doleris pripažįstama visame pasaulyje valiuta,o jie turi spausdinimo mašinas JAV.Be to ateiviai ja pripažįsta kaip vienintelį, šio pasaulio lyderį.

Rusijos atominės bombos jau neveikia 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 14:42:46
Jos sukurtos plutonio pagrindu,ir nuo 1965 metų praėjo pakankamai laiko kad plutonis tokios koncentracijos -jis pastoviai spinduliuoja gama spindulius jau nebesukeltų audringos grandininės reakcijos. Be to ateiviai visas rusų raketas jau paveikė spinduliais,ir jie sukels pavojų jeigu krisdama bomba pataikys į statinį. Visgi sunki bjaurybė yra,bet tai ne tai, ko iš jos yra tikimasi.

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 14:27:47
Pagyvensim pamatysim dėl branduolinių ginklų. Ukrainiečiai maksimaliai provokuoja tai panaudoti bent ukrainiečių atžvilgiu. Pagal rusų karinę doktriną jei kas pasikėsina į jų branduolinę triadą tai jie gali panaudoti branduolinį ginklą. O jau antrą kartą ukrainiečiai tiksliau nato ukrainiečių rankomis apšaudė strateginių bombonešių aerodromą. Plius ukrainiečių vadai tiesiog įsako nato pulti Rusiją. Kuo viskas baigsis klausimas. Čia kaip ilgai atlaikys rusų nervai ir nepaspaus raudono mygtuko. Galbūt apsiribos tik branduolinio ginklo panaudojimu prieš Ukrainą. JAV gi panaudojo prieš Japoniją ir nieko. Dabar Japonija tiesiog didžiausia JAV draugė už tai kad ją subombardavo atominėmis bombomis. Gal ir Ukraina pasidarys Rusijos draugė kai ją Rusija subombarduos atominėmis bombomis. :)

Pranas`as 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 14:08:10
Branduolinio ginklo niekas nepanaudos, ne JIE jį jau neutralizavo. Televizorius jums, kaip visada, atbulai. Dar kurį laiką pakariausite įprastais ginklais, be grėsmės JIEMS. Neleiskite burbulų į vandenį, miegokite ramiai.

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 13:11:28
Šiaip nepriklausomų valstybių nėra nes visos priklauso JAV. Yra bandančių tapti nepriklausomomis tipo Rusija. Bet tai turi įrodyti jėga. Pavyks nepavyks čia jau klausimas. O Ukraina tik veiksmų scena. Kaip Merkel pasakė Minsko susitarimai tebuvo apgaulė Rusijai tam kad paruošti Ukrainą karui. Ukrainiečiai tik patrankų mėsa vakarų naudai. Be to visa žvalgybinė informacija, karinių veiksmų valdymas, ginklai, visi finansai, samdiniai viskas iš JAV ir ES. Realiai tokia keista forma vyksta 3 pasaulinis karas. Suprantama klasikinio karo Rusija prieš nato neturi šansų laimėti bet turi visas galimybes tam kad nebūtų sunaikinta panaudoti branduolinį ginklą. Tuomet bus sunaikinti visi ir niekas nežino kas bus po to. Vilniui turėtų būti labai neramu nes baltarusių lėktuvai po Putino apsilankymo jau apginkluoti branduoliniu ginklu. Viena kita minutė ir Vilniaus nėra. Sėkmės degti branduoliniame lauže. :)

Nesvarbu kaip tai atsirado 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 12:18:32
Svarbu kad Ukraina muša šlykščius skeltanagius Ruskius,pasaulis turi suprasti kad nesvarbu ar tu ginkluotas ar ne negalima pažeisti susitarimu ir užpulti valstybę kuri yra nepriklausoma ir savarankiška,nes gausi į šlykštų skeltanagiška snukį ginklais kuriuos pateiks pasaulio galybė.

Ginklai 2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 11:57:56
Kas suprantat rusiškai galit pasižiūrėti kanalą "Канал Правда Жизни" apie ginklus ir bendrai įdomius momentus. Bus aiškiau su kuo kariaujama Ukrainoje ir kaip tai atsirado.

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 10:44:31
Pelenai – lengva pabaiga, ten tarp pelenų aukščiausiai iškylęs neskriaudžiantis liūdnas pasaulis, į jį persekiojusiems ir skriaudusiems už jokius pinigus neįmanoma pakliūti
Po žemėm prispausti, nieko nenorintys pakartoti lenktyninkai, siekiantys savo amžinybės
apie tai jau buvo rašyta, tik jau pasiekus nevaldymo lenktynės tobulą pabaigą, truputį toliau už begalybės ir truputį toliau už amžinybės buvo pradėta kita lenktynė nesavivaliavimo. Nors jos baigčiai nėra nesvarbi ir bukų tikslų siekėjų išlaukimo lenktynė

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 10:26:33
„matau ,kad priekaistu Dievui pazerete-tai kova paciu su savimi..“
visai ne, priekaištai tik ydingai užduotam klausimui.
Tarkim laisvėje, vieni galingesnių „visagalių“ yra pinigai ir tai ne visomis aplinkybėmis jie yra visagaliai.
O dar minėta nesavivaliavimo lenktynė, kur daugybė nemokių užsispyrėlių, bukų tikslo sekiejų, gali viską labai apsunkinti tikėjimui, kad iš vis kas gali būti „visagalių“
vieno kvailio nesutikusio parduoti save gali užtekti viską apversti aukštyn kojomis ir jokių prošvaisčių ką nors pakeisti

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 10:18:22
678, neturėk ar netarnauk dviem ponam, visai ne nesąmonė,– toks darbdavio reikalavimas. Išdavikai, gal mėgstami, jei jie bent supranta, kad išdaviko darbas yra gyvybę gelbėti, o ne išdavinėti. Suprantantys tai išdavykai turėtų būti laikomi retenybe, nes tokių daugiau kaip save nepažįstu, o nuo kitų išdavikų dedamos milžiniškos pastangos apsisaugoti.

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 10:13:57
Žemės pasaulis pripažintas aukščiausiu nelaisvės pasiekimu, tai didžiausias įvertinimas kokį tik įmanoma įsivaizduoti

Šianakt2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 07:57:49
Haimerso raketomis buvo sunaikintos 2rusu savaeiges patrankos kurios apšaude Hersono centra. Jos sunaikintos kartu su jas aptarnaujaciu personalu, drono pagalba buvu nustatyta ju dislokacija ir nutaikytos raketos kurios tiksliai atliko nužudymo veiksma

6782022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 06:20:08
'neturek kitu Dievu-tik mane viena'-katalikisko monopolio pramanymai

322022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 06:11:57
tereikia pereiti i kita buvi-lengvesni ,ne toki tanku..ir niekas negales nusauti,bet ten velgi..is to buvio teks kilti i kita,dar lengvesni,dar aiskesni-spinduliu pagalba

322022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis, 06:08:31
2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 09:08:06
„Jei Dievas visagalis ir rūpestingas,“,,,,,>>>> matau ,kad priekaistu Dievui pazerete-tai kova paciu su savimi..
viskas yra 'tik trumpas zaidimas'-gyvenimas yra zaidimas-SAMONE YRA VISUR,nors atrodytu,jog tai nera samoninga

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 09:51:57
nevaldymo lenktynėje neleidome su savim elgtis kaip noriu, netapome maistu ištrūkę iš skerdiklos
nesavivalimo lenktynėje neleisime iš savęs daryti, ką noriu. Net jei kol kas neištrūkę iš gamyklos

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 08:15:25
Vokiečių elgesys laikomas sąžiningiausiu elgesiu tarp pačių nesąžiningiausių, kurie vis dar moka sąžiningai elgtis.

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 08:13:16
Šiaip nei lietuviai nei amerikiečiai nelaikytini, kad moka sąžiningai elgtis, kai jie linkę elgtis laisvai ar nelaisvai. Visgi, lietuviai laikytini sąžiningiausiais pasipriešintojais, o amerikiečiai nesąžiningiausiais savivaliautojais.

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 08:07:40
vieno šuninio, žinančio kad kiniečiai valgo šunis, nuomonė: nei katės, nei lapės nėra maistas.

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 07:11:21
Kad neatsiliktumėt nuo tolimausių atsilikėlių, bent palinkėkite ar pradėkite, nedori lietuviai, sveikintis linkėdami vienas kitam puikios dienos.
- Puikios dienos.- taip Jums pasibaisėtinai ir visur išsišokėliškai neatleistinai nepasavivaliavus vieną kartą, Jūsų gali ir nepraleisti pro karingiausius ir karingiausių savivalės laikus, kad atsidurtumėt tarp tolimiausių atsilikėlių iš seniausiai pamirštų nekarinio pasipriešinimo laikų.

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:46:29
aplenktų atsilikėlių pelių nuomone peliena yra ne maistas (o jei maistas, tai daug prastesnis nei šūdas, kas jau akivaizdu visiems turėtų būti nei šūdas nei peliena nėra maistas)

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:42:09
Nevaldymo lenktynei buvo numatyta dvidešimt gyvenimo metų apsisukta per truputį greičiau nei du metus.
Nesavivaliavimo lenktynei numatyta skirti aštuoniolika gyvenimo metų, tarsi nieko nebuvo nedoram vyrui gimusiam XX amžiuje

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:33:36
kaip seniausi išsisukinėtojai bei išlaukinėtojai niekada nenorisime nieko pakartoti
(o tai reiškia viskas niekada nebus kaip buvo)

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:32:21
vieną kartą viską baigusio šuninio nevaldymo lenktynė, surengta prieš neakivaizdžią viso mus saupančio pasaulio pabaigą, baigta pasiekus tobulą pabaigą ir truputį toliau. Nugalėtoja skelbiama labai bloga katė, bandžiusi aplenkti atsilikėlių pelių porą ir aplenkusi.
šuninis po neakivaizdžios viso mus supančio pasaulio tobulos pabaigos ir truputį toliau surengė nesavavaliavimo lenktynę, kaip tolimiausias pasilikėlis, padaręs gyvenimo sprendimą likti tarp vietinių nelaisviausių iš nelaisviausių atsilikėlių, kaip vyrui iš tikro sąžiningai gimusiam XX amžiuje ir kuriam nieko nebuvo du tūkstančiai dvidešimt antrais metais, tokiam pat atsilikėliui kaip ir kiti vietiniai atsilikėliai XXI amžiuje, jau po nevaldymo lenktynės, linkę labai savivaliauti, kai jiems kas nepatinka. Nedoras lietuviškas siekis niekur nedingo jokios savivalės, jokios prievartos (smurto) laisvoje nevaldomoje Lietuvos valstybėje

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:16:28
jei kas ir bus kartojama, tai bus ne taip kaip buvo kuo plačiausia apimtimi

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:15:39
kaip seniausi išlaukinėtojai niekada nenorisime nieko pakartoti

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:14:34
nuo dabar prasidėjo nekarinio, neekonominio, neprievartinio, nesavivalinio nekalto, stengiantis nepralieti nei lašelio kraujo, visur plačiausia apimtimi pasipriešinimo laikai, kurie vargu ar kada baigsis, ir kuriuos vis sunkiau nepastebėti dedant daugybę pastangų. Išsiritus iš kiaušinio niekada nebekiaušiniausiame ar obuoliausime kirmėlaitės pasaulio ėdiko pavidalu. Ir tikrai, tiek daug pastangų įdėjus, niekada neaukausime.

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 06:08:35
katininiai, aukščiausio lygio prievartautojai, smalsūs praradinėtojai, praradę gėrio galimybę ypač plačiu mąstu (bet kuriam materijos atome, blogis prarado gėrio galimybę, pats išnykdamas kaip pirmas savivaliautojas), verčia viską, kas buvo iki šiol, iki tobulos plačiausio mąsto pasaulio pabaigos, vertinti, kaip savivalės laikotarpį, tai didžiausias apimtimi visos praeities išsaugotos plačiausiu mąstu pasiekimas

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 03:30:34
Vokiška karinė prievarta pripažinta aukščiausiu NELAISVĖS BE VALDYMO pasiekimu.

2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis, 03:24:58
Nedori lietuviai pasipriešinę savivaliautojų savivalei, buvo pripažinti pirmąja pasipriešintojų tauta. Tai aukščiausias LAISVĖS BE VALDYMO pasiekimas, aukščiau kilti nėra kur. Nemažai pasipriešint linkusių amerikietiškai persekiojančiai savivalei, gali patikti vokiškos karinės prievartos aukšti kokybės standartai.

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 14:26:14
Lietuvos jaunimas yra prieš prievartą (jokio smurto) ir prieš savivalę (patyrusiems savivaliautojams ji patinka, net ir amerikiečiai yra pripažinti linkusiais savivaliautojiškai mąstyti, – tai vienas didžiausių laisvės pasiekimų). SIEKIAM NEĮMANOMO PASIEKTI SIEKIO TOBULOS LAISVĖS BE VALDYMO.

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 13:41:34
Ar jūs žinote, kad nelaisvė yra puikiausia gynyba išgyventi kad ir kokį nereikšmingą armagedoniuką, kuris buvo surengtas, kad atsikratyti dvasinės egzistencijos erdvių savivalės. MANĘS VADUOTI NEREIKIA, DAUG PASTANGŲ ĮDĖJAU, KAD TAPČIAU ŽEMĖS KALINIU NERIBOTĄ LAIKĄ. ir kad būčiau toks pats atsilikėlis kaip ir visi kiti vietiniai atsilikėliai, gal net norinčiu niekad ant savo kailio nepatirti savivalės aukščiausių pasiekimų, tokių kaip uždraustos technologijos sukurtos persekiojimo būdu.

mes pamirštame kad žemės planeta2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 11:50:54
Yra tiktai sielų kalėjimas ,kur jos prievartos būdu įkalinamos laikinuose ir netobuluose gyvybės kųnuose. Ir turi už savo neklusnuma ir nusižengimus dvasinės egzistencijos erdvėse atlikti bausmę,negalėdamos palikti priskirtų kūnų tol kol tam neateis laikas. Kai kurios gudresnės įsigudrina savavališkai palikti savo kalėjimą nusižudydamos,tačiau kad to neįvyktų joms yra įdiegiamas galingas savisaugos instinktas. Žmogus yra aukščiausio lygio kalėjimas,tačiau sielos jame kali ir ilgiausią laiko tarpa,kitos sielos įkalintos į kitų gyvūnų kūnus taip pat sprendžia labai sudėtingus išgyvenimo materialioje egzistencijoje klausimus,tačiau jos dažniau gali būti išlaisvintos nes ta gyvūna kas nors suvartoja maistui,kad ir brutaliai žiauriu būdu.Taip kad nesvaikite kad dievas yra rūpestingas,gailestingas ir dar kitoks. Jis yra toks koks ir turi būti teisingumo vykdytojas mūsų netobuloms ir nuodėmingoms sieloms.

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 09:08:06
„Jei Dievas visagalis ir rūpestingas,“ kas čia per brukimas tiesiog melo, nei jis tėvas, nei mama. Mokslininkas, toli paženkęs klonuotojas, nepaisantis jokių draudimų, niekad jam per daug nerūpėjo kaip viskas veikė, tik kur ten paspausti žiauriai priversti paklusti, kad jis toliau galėtų nulaužinėti sistemą, prie kiekvieno nulaužimo nebijodamas prarasti milijonus gyvybių ir kad susipažinęs bei gerai apsigynęs nuo pasekmių neskubiai toliau galėtų nulaužinėti SISTEMĄ.

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 07:50:22
liūdnos pabaigos - laikytos pageidaujamomis blogomis pabaigomis nuo senų senovės gamtapriešių, net ir niekada nežinojusiems nieko apie apgailėtino pasaulio tikrovę

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 07:40:59
is cia ir bedos ir dziaugsmai 2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 03:34:01
jei Dievas sakytu' zinai,darai negerai-daryk ktaip...'
nebutu laisvos valios.. stai kur ir problema..palikta 'laisva valia'
vertimas ir atsakymas: laisva valia – išsigelbėjimas, to maža, nelaisva valia – išsgelbėjimas ir to maža, nevaldymas – išsigelbėjimas kad nepaklustum kokiam kunpriešiui (toli pažengusiam žmogėdrai ar toli pažengusiam šūdaėdžiui išmokinusiam pasaulį „vienas kitą siurbti“)

DIEVYBIU YRA DAUGYBE2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 03:40:37
Jei Dievas visagalis ir rūpestingas, tai kodėl egzistuoja kančia ir blogis?
patys Dievai pesesi tarpusavyje...

is cia ir bedos ir dziaugsmai2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 03:34:01
jei Dievas sakytu' zinai,darai negerai-daryk ktaip...'
nebutu laisvos valios.. stai kur ir problema..palikta 'laisva valia'

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 03:32:07
dievas yra visagalis?
tik 'uzkampiu nemato is savo rojaus'

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 03:28:36
nepatinka man kancia-nei manyje,nei kituose

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 02:34:39
„Neišmanėlių praradimas“ nuosprendžio klausimas nesvarstomas

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 02:19:45
nėra didesnės kaltės už trukdymą daryti ką noriu

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 02:17:45
Jei Dievas visagalis ir rūpestingas, tai kodėl egzistuoja kančia ir blogis?
____________
Vietiniams atsilikėliams tokie klausimai nėra neįdomu atsakyti pasaulio mačiusiam vietiniam atsilikėliui, tokiam pat kaip ir kiti vietiniai atsilikėliai.
Už kančią - atsakingas Dievas
Už blogį - atsakinga Gamta
GAMTOS privalumai po žutbūtinės dvikovos, praradus Dievą jai visiškai nereikalingas apgailėtinas jaunasis socialistinė nuopisą, gali sau leisti tobulo lygio blogą elgesį
O apgailėtinas nuopisa surengęs tą kruviną nesąmonę niekaip nepajėgus susitvarkyti su pasekmėmis nieko neužkariavęs, vienintelės viltys dvi likusios, kartis vietiniams ant sprando versdamas juos kentėti primetęs socistinę gyvenseną (laikomas aukštu lygiu, kas ten dar nori būti geru žmogu, daug aukštesnis tobulas pasirinkimas būtų norėti būti labai blogu, jie ten linkę viską tvarkyti nepralieję nei lašelio kraujo) arba spausti per tikėjimą. (Niekas nenori kištis ir trukdyti kitų laisvos valios apgailėtiniems išsipildymams)

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 02:00:25
Po tobulos pabaigos kaip pasilikinėtojas, nelinkęs atsilikiti nuo vietinių atsilikėlių
tai mano gyvenimo sprendimas, tapau toks pats atsilikėlis kaip ir bet kurie vietiniai atsilikėliai.
Žemės atsilikėlių pasiekimai įvertinti su kokybės ženklu. Reiškia, turime kuo pasididžiuoti.
ŽEMĖS ATSILIKĖLIAI ATSILIKINĖJA, KAD NEPRARASTŲ SAVĘS

2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 17:56:54
pasivadinęs nereikalinga našta, esate gabus neydingos mąstysenos puoselėtojas

2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 17:49:18
Aptarus tarp naujausių pasaulių likimo lėmėjų, nutarta taip nedorai gintis: „Valdžios savivalė negalioja“

atnaujinimas2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 15:55:35
jei galvojate,kad 'oras ,vanduo' kvepavimui atsiranda savaime-tai galvojate todel,jog negali zmogus matyti ir suvokti kas gi gamina-atnaujina.. o jei pamatyti zmogui nematoma - reiketu 3x didesniu smegenu

2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 12:57:29
Pasauliui pavyko prarasti vištgaidžių valdžią, iš vištgaidžių išėjo klasiškos valkatos, gražiai jais atsikratyta.

2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 07:59:12
Pasauliui nepavyko prarasti Valdžios dėl jos savivaliautojišku polinkių, tiesiog buvo nuspręsta nesipriešinti geidžiamai maloniai Valdžios vos ne prievartai

2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 07:08:42
Baisiausių atsilėkėlių nei anksčiausiųjų, nei vėliausiųjų, nepavyko supjūdyti pakišus jiems mintį apie neįmanomybę, pateiktą kaip švarraščio galymybę. Jie tvirtai nusprendė siekti savaviliautojams teisėto kėslo ir pasaulį palikti dar ir be valdžios, gindamiesi nuo jiems neteisėtos valdžios savivalės. Vietiniai nesuprato tokio kruvino doriausios tyriausios aštriausios valdžios akibrokšto

2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 04:45:30
Kas išmano reikalus iš profesionalų pusės, tiem ypač sunku būtų patikėti, kai neleista nieko tikrinti, taip smalsiai nesąžiningai elgtis per brangiai jau kainuoja visiem, teįmanomas niekam labai nepageidaujamos teikti nesmalsavimo paslaugos,
o ištikro visiems sunku tuo patikėti, kad PASAULIUI PAVYKO PRARASTI DIEVĄ, nepatyriant savininkams nepageidaujamų nuostolių.
Kas altruistas, tas nesavininkas, kare jiems nepavyko tapti savininkais.

2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 04:35:36
Aišku, sunku tuo patikėti, tik kad jei netiki, kad iš vis Dievas yra, tai net stengtis nereikia, kad patikėtum jog PASAULIUI PAVYKO PRARASTI DIEVĄ.

2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 03:44:41
manyčiau dar sąžiningas elgesys (brangiai kainuojantis) yra prestižas, o nesąžiningas elgesys (stipriai išpuoselėtas vagių; yra ir kitokių nesąžiningų elgesio apraiškų: savivaliautojiškų bei nedorų) nėra prestižas

nuo kitų atsilėkėlių neslėptini niekad nesiderančiu retu atsilėkėliu pasibaisėtinį išsišokimai2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 03:07:24
Aukščiausio lygio egoistų pora pasiekę neįmanomai pakartoti neatsilikdami neįmanomą pakartoti aukščiausio lygio tarp savivaliautojų gyvenimo būdą, beždžionautojų išpuoselėtą praradinėjant kūną ir belekaip kitaip su juo elgiantis kaip su nereikalinga našta, viešai pareiškė, kad jiems žmogiena nėra maistas, prisitaikydami prie vietinės faunos, patvirtino, kad šūdas taip pat nėra maistas ir deramai ruošdamiesi tam, kas gręsia nepamiršo senų sprendimų benzinas ne gėrimas. Degtinė dar priimtini degalai, o benzinas irgi degalai jau ne gėrimas.

382022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 21:22:17
taigi jau pamirstamas 'vidinis As'-nepagarba savai prigimciai

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 21:16:30
lietuvio budas nera itin malonus-jie nera 'silumos ir uzuojautos pilni'-vaikosi imidzo,daug ambiciju-o paneles tikrai grazios

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 21:14:43
kol bombos nekrenta-viskas yra gerai..nors vienas kita ir 'varo i kampus'

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 21:11:31
nei vienoje issivysciusioje salyje nera tokio,kas vadinama 'prestizas ir neprestizas'..nubrezta gili riba
neprestizas yra vogti, bet dirbti yra prestizas

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 19:57:21
Jau pripažinta ir neverta priešintis tokiai prievartai suaugusiųjų pasaulyje
Anarchistų elgesys pripažintas savivaliautojiškiausiu
Vokiečių tautos elgesys pripažintas doriausiu
Lietuvių tautos elgesys pripažintas nedoriausiu

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 19:45:47
truputį išpindėjęs nedoras lietuvis niekada nenorėjo gauti pensijos iš sodros, bet apie tai reiktų patylėti, nepatenkintas savivale niekada nenorėjo būti gydomas už valstybės pinigus, kai nedirbančiam vis pavyksta kažkaip nepakliūti į pelių spąstus. Sodroje buvo patarta nekreipti dėmesį į valdžios sprendimą apie kažkokius mokesčius susijusius su sveikatos draudimu ir, tikriausiai, daugybė nedorų lietuvių turi visokių panašių nepasitenkimų Lietuvos valdžios savivale.

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 19:28:34
mudviem tai pirmas kartas be galo ir krašto ir nesiruošiame nieko stabdyti

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 19:27:09
Na gi sakiau, kad tai stebuklas, niekas nenori patikėti, kad apgailėtiniausiam iš apgailėtiniausių pasaulių truputį išpindėjusiai porai pavyko prarasti Gėrį visur ir visada.

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 19:22:26
Aš linkęs neatitrūkti per daug nuo tikrovės dar prieš Naujus metus. Oj šals Petras subinę miške.

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 19:16:26
nieks per daug nebeprisimena šiurpiosios epochos.
Apie praeitį apgailėtiname pasaulyje, kuris nebe toks apgailėtinas, linkę šnekėti kaip apie savivaliautojų karus, nors savivalės laikai nepasibaigė ir vargų ar kada pasibaigs, kai yra toks truputį išpindėjusios nedoro lietuvio sprendimas: „Valdžios nutarimai negalioja“

Ateis pavasarėlis gegutė užkukuos2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 19:09:24
Pareis iš miško Petras ir š---ą ištarkuos.

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 18:47:19
geris niekur nedingo-
ateina ruduo..medziai numeta lapus.. bet ateis vel pavasaris-GELES VEL ZYDES

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 18:46:08
genetinis kodas -mes ji turime kaip pavelda,bet ..aplinka yra svarbesne

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 18:43:58
nezinau kas cia kartoja 'apie gerio praradima'-visais laikais jis buvo 'issibarstes'-vienur ir kitur..

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 18:03:08
Pasauliui pavyko prarasti gėrį, Jūs net nepajėgūs įsivaizduoti, koks tai karinis, mokslinis bei ekonominis stebuklas!

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 17:49:50
Pasauliui pavyko prarasti gėrį, jūs net nepajėgus įsivaizduoti koks tai karinis bei ekonominis stebuklas.

Galimas dalykas2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 16:15:00
Naujų metų naktį putinas ir jo daugas lukašenka ištaisys super fejerverka,arba vienoje iš NATO šalių arba Ukrainoje galime sulaukti Branduolinio o gal netgi keletos sprogimų. Lukašenka jau netgi pasigyrė kad turi keletą pilotų paruoštų gabenimui netradicinių kovinių krovinių ,putino padovanotais dar sovietiniais aeroplanais.Jiems bet kokiu atveju prarasti nieko neteks ir taip abiejų po Ukrainos pergalės laukia kartuvės Maskvos Raudonojoje aikštėje,į egzekucija prievarta stebėjimui suvarius keletą milijonų rusų.

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 12:17:07
už SODRĄ gal ir nieko nėra geriau sugalvota. Tik gerai yra per žemas lygis. Reikia daug aukštesnio negailestingai blogo lygio (per anksti pradeda nepaeiti).
Yra ponų, kurie negailestingai atsisakė pono Dievo paslaugų, tad jam visais jei ir norėtų pasirūpinti niekaip nebeišeitų.

tai burzuazija -negi neaisku2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 02:25:43
ar Skabauskio seimos zemes dar nera atimtos is jo?

2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 02:23:27
trumpiausia diena-ir vel sukama atgal...

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 19:54:43
SODRA turi kompensuoti,bet kai ji gali kompensuoti,jei nuolat 'issisukineja'..ir vis tik geresnes sistemos nera kam isgalvoti,nes mono[polis tiesiog veikia todel,jog nera kam ka isgalvoti..

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 19:35:52
geriau gatvej Indijoje pabaigti gyvenima,nei tureti reikalu su ligoninemis

dar vis 012022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 19:34:42
veleveles kaip liepsneles..o zmoniu garantui ne taip svarbu

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 18:41:13
dar prie 15 metu Vokietijoj ..ziuri i Sodros kortele-nei ten scenerio,nei abliskai..nei kiniskai-tarsi visas pasaulis turetu moketi lietuviskai..BUVO GEDA,,,taip tikrai,zmohui,kuris nebepaeina stikline vandens yra svarbu-bet 'per anksti pradeda nebepaeiti'

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 18:38:12
apie SODRA nenoriu daug kalbeti,tai visiskas fiasco,bet per tiek laiko nebuvo kam'ismastyti' geriau,nes 'viskas ;yg peliu spastuose'

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 13:37:15
Lieka tik socių klausimas.
Kaip lietuviai, ar įmanoma spėti į lėktuvą. Ir per dvidešimt metų lietuvius atpratinti nuo pensininkų mąstysenos (jei man nebus kas paduoda vadens stiklinę, greičiau užversiu kojas, man tokia bloga pabaiga puikiai tinka)
Būtinas ženklas SODRA bent pavadinimą turėtų pakeisti. Mokesčius skirtus fondams, kai nėra pasitikėjimo, turėtų būti leista ir nesurinkti. O pradžia įspūdinga mažinant šį socių aukso puodą o valstybei sunkią naštą, jei atsimena dar tą netikėtą spurtą

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 13:29:49

8882022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 07:31:47
apie einancius mirti, apie einacius i mirti 2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis, 20:58:37
..kiekviena diena artyn, kiekvenas menuo, metai
skirtumas tik toks,kaip tai suvokiama, kiek tai aktualu,ar jus ruosiates
'iseiti is kuno ir gyventi'.. ar 'likti nebutyje'
ir..ar turite tokia teise,laisva valia apsispresti patys

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 07:28:54
man seniai nebepatinka labai 'protingi',megstu jautrius..ir izvalgius

Lietuvoj2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 07:24:02
Kiekvienas rupinasi savimi,o Ponas Dievas -visais

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 07:22:45
reikalavimai dideli,bet indelis tik nuotrupos

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 07:21:50
Ziuriu tas laidas-ir pamenu tuos laikus,kai tau sako'ka tu gali sakyti',bet ka daryti sos atveju nepasako

na,o ka galime komentuoti-zinoti 'kita puse yra svarbu'-nei LONDONAS,NEI BERLYNAS,NEI WASHINGTONAS NERA TAIP LENGVAI PASIEKIAMAS..BET LABAI BAUGU DEL VILNIAUS2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 07:19:56
'Jis sakė: „Jie sakė: „Mes nužygiuosime iki pat didelės balos, galbūt turėsime paimti ir Vašingtoną“. Kaip pasakė mano bičiulis: „Prieisime prie to šiek tiek vėliau“, – jis yra legendinis parašiutininkas.
„Jis pasakė: „Kol neįvarysim jų į pelkę, kol tik jų ranka išlįs iš jos, kai jie maldauja: „Padėk, padėk, tada nuspręsime, ką su jais daryti“.
Solovjovas anksčiau yra kalbėjęs apie rusus, okupuojančius kitas tautas, įskaitant Jungtinę Karalystę.
Kalbėdamas su savo laidos svečiu, kuris teigė, kad dabar daugelis rusų labai gerai pažįsta Londoną, Solovjovas juokavo, kad ten esantys rusai duos nurodymus kariams, kai žygiuos į miestą.
Jis pasakė: „Įsivaizduoju, kaip mūsų kariai įžengia į Londoną, mūsų vaikinai bėga iš barų ir šaukia: „Vaikinai, pasukite į kairę, pasukite į dešinę! Mes jūsų čia jau seniai laukėme“. Rusijos partizanai veikia!
„Newsweek“ susisiekė su Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl komentaro...'

epizodas2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 07:11:48
'Davisas tviteryje rašė: „Geriausias Rusijos propagandistas Vladimiras Solovjovas kovojo su ašaromis, aptardamas savo vizitą fronto linijose, kur Rusijos kariai, kuriuos jis apibūdino kaip „intelektualus“, informavo apie ketinimą užimti Berlyną ir Vašingtoną“.
Solovjovas taip pat sakė, kad Rusijos kariai liko pasiryžę tęsti kovą su ukrainiečiais ir tikėjo, kad kovoja su naciais.
Jis sakė: „Ten susiduri su tokiais personažais, kalbėdamas su jais sužinosi.
„Daugelis jų gimė vėliau okupuotose teritorijose, jauniausiam ten – 24 metai.'

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 03:44:53
ADMIN WAKE UP CANCELED FOREVER EVER EVRYWERE
žvygautojau, bent padorumo kažkokio turėt turėtum krikščioniškoj Auropoje
tai ką parašiai bet kam besidominčiam kabala nesunkiai prieinama
man nepatinka kabalistų noras kitus mokytis dalintis su savavaliautojais. Aš tos pamokos net nesiruošiau mokytis ir kariaudamas ar belekaip kitaip nesusidėjęs neprasidėję atsisakiau beliakaip neįmanomai užsakyti paslaugas aptarnauti, ir tai suveikė hahahahhash

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 03:35:57
2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 23:51:52
Stebuklinė pasaka. Gamta baigė savo darbą, jai primestą ir neapmokėtą.
Pasipiktinęs Nemeilė pareiškė: daugiau joks dievas nebeišskirs jokios poros! ir viską baigė negyvai, liko tik negyvi žmonės

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 02:34:27
nezinau kaip 'apginti'foruma nuo VALKATU,kurie naudoja siukslina zodyna,reskia savo siurkscias mintis -tai nera 'mano darbas',tam yra ADMINAS

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 02:28:48
Dešimt sefirų vadinamos: Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, Malchut. Dažnai šešios sefiros – Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod ir Yesod – apjungiamos ir vadinamos viena sefira, Tifferet. Šiuo atveju 10 sefirų nurodome kaip Keter, Hochma, Bina, Tifferet ir Malchut – arba sutrumpintai, HuBTuM.

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 02:27:36
Sefira - viena pagrindinių sąvokų kabaloje, kurios ištakos yra „Sefer Yetzira“ (Sukūrimo) knyga.Pradžioje sefiros reiškė 10 pradinių (arba idealių) skaičių, o vėliau pradėjo reikšti 10 emanacijų, kylančių iš Ein sof ir sukuriančių Dievo apraiškų pasaulius. Be šių, dar yra neregima sefira Daat, apjungianti tris aukščiausias sefiras. Pavadinimo aiškinimui yra kelios versijos: a) iš sefer - knyga; b) iš sapir - švytintis; c) safar - skaičiavimo elementai... Visos sefiros, išdėstytos hierarchine tvarka, sudaro sefirų medį, kuris turi šešėlį - klipotą. Mokymas apie sefiras, pateikiamas ir knygose „Sefer ha-Bachir“ (įtakingiausioje knygoje apie kabalą iki Zoharo pasirodymo), kur jos vadinamos „dešimt galgahim“.
Taip pat skaitykite Gyvybės medis
Šios 10 sefirų sudaro visą visatą ir apima visus pasaulius:
Keter apima Adamo Kadmono pasaulį;
Hochma – Atzilutą - Emanacijų pasaulis;
Bina – Beriją - Sukūrimo pasaulis;
Tifferet – Yetzirą - Formacijos pasaulis;
Malchut – Assiyą - Veikimo pasaulis.
Ne tik kiekviename pasaulyje yra šios 10 sefirų, bet ir kiekvieno pasaulio kiekvienoje detalėje tos pačios sefiros, HuBTuM.
„Zohare“ tos 10 sefirų vadinamos 4-ių spalvų pavadinimais:
Balta atitinka Hochma;
Raudona – Bina;
Žalia – Tifferet;
Juoda – Malchut.
Tai panašu į prietaisą su 4-ių spalvų linzėmis. Šviesa praeidama linzes įgauna jų spalvą. Kiekvienoje sefiroje esanti šviesa yra Kūrėjo šviesa. Ji tokia pati nuo Atziluto pasaulio pradžios iki Assiya galo. Jos diferenciacija įvyksta HuBTuM sefirose. Kiekviena sefira yra tarsi plona plėvelė, per kurią Kūrėjo šviesa praeina iki ją gaunančių sielų. Ir kiekviena sefira „nuspalvina“ šviesą savo spalva:
Atziluto pasaulis nekeičia praeinančios šviesos ir viskas jame atitinka aukštesniąją galią;
Per Berija, Yetzira ir Assiya pasaulius praeinanti šviesa keičiasi vis tamsėdama.
Alegorija šioms 4-ioms šviesoms yra tokia: bet kurioje knygoje glūdinti Išmintis (Hochma) neatskleidžiama mokiniui kaip balta Hochmos sefiros spalva, o tik atitinkamos sefiros spalvos raidžių pigmentu. Balta spalva knygoje atitinka Atziluto pasaulį, kurio esencija yra Hochma. Kitaip tariant, mes jos nepasiekiame, visas atskleidimas „Dangaus knygoje“ yra iš Bina, Tifferet ir Malchut sefirų, - tai spalvos, kuria parašyta „Dangaus knyga“. Raidės ir jų permutacijos atskleidžiamos per tas tris spalvas. Dieviškos šviesos atskleidimas yra tik per jas.Kabalos pasauliai
Čia reikia atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Kadangi knygos pagrindas yra balta spalva, visos raidės yra „įspaustos“ į ją. Tad be baltos spalvos nei raidės, nei išminties atskleidimas neįmanomi. Taip yra ir Atziluto pasaulyje, kurio sefira yra Hochma.
Tad kabala ir nekalba apie Atziluto pasaulį, nes jo raidės knygoje yra baltos. Kabala aptaria kitus tris pasaulius, nes juose raidės turi spalvas. Ji aptaria spinduliavimą juose. Jis pasireiškia dviem būdais:
Likdami savo vietoje, pasauliai gauna spindėjimą iš Atziluto pasaulio, kuris nusilpsta kelis kartus priklausomai nuo pasaulio;
Pasaulis pakyla Atziluto vietą ir gauna šviesą ten, kur ji šviečia.
Bet ir ši alegorija nepilnai perteikia esmę, nes šio pasaulio išminties knyga sudaryta iš balto pagrindo ir raidžių spalvos, nes čia nėra gyvybės dvasia. Išminties atskleidimas yra ne jų esmėje, o greta jų, t.y., jas studijuojančio prote.
Iš kitos pusės, visuose 4-se pasauliuose, kuriuose randasi “Dangaus knyga”, visa išmintis, kuri egzistuoja tiek dvasinėje, tiek materialioje tikrovėje, yra juose ir teka iš jų. Tad balta spalva, esanti knygoje, yra studijų tema. Kitų trijų spalvų tikslas yra ją atskleisti.
Yra 4 žinojimo kategorijos: Materija; Materijos forma, Abstrakti forma ir Esmė. Jas paaiškinsime pavyzdžiais iš šio pasaulio. Tarkim, kai sakome „melagis“, mes imame:
Iš ko susideda asmens materija, t.y. kūnas;
Formą, kurią įgauna ta materija, t.y., tvirta, teisinga ar klaidinga;
Abstrakčią formą, t.y., įmanoma suvokti tvirtom teisingo ir klaidingo abstrakčią formą, nepriklausomai nuo asmens materijos, tirti tas tris formas kaip tokias be pasireiškimo jokioje materijoje ar kūne. Kitaip tariant, yra įmanoma tirti tvirtumo, teisingumo ar klaidingumo savybes;
asmens esmę.
Asmens esmės, kaip tokios, visiškai neįmanoma suvokti be jo materialaus įsikūnijimo, nes mūsų 5-i jutimai ir mūsų vaizduotė mums nieko daugiau nesuteikia be esmės veikimo, - bet ne pačią esmę.
Pvz.:
Mūsų rega priima tik bangas iš tos esmės, kurią matome, priklausomai nuo šviesos, kurią ji atspindi;
Mūsų klausa tiesiog priima oru perduodamų garso bangų iš tam tikros esmės galingumą. Bangų veikiamas oras spaudinėja ausies būgnelio membraną – štai kaip mes girdime;
Mūsų uoslė yra nervų receptorių dirginimas medžiagų, atsklidusių oru iš esmės;
Mūsų skonio jutimas yra tik išvestinis efektas nuo esmės kontakto su mūsų skonio receptoriais.
Mūsų aukščiau pateikti jutimai mums tik atskleidžia nuo esmės sklindančius veiksmus, tačiau niekada neatskleidžia pačios esmės.
Net mūsų stipriausias

2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis, 00:10:58
2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:48:54
gan sunki nasta 'buti gimus salyje,kur krastutinumai'-ideologija svarbiau uz VISKA
/////
tu tos naštos neatsikratytum belekur gimęs, tai tik tavo asmeninio pasirinkimo klausimas, kurio net prasmės nėra svarstyti
regis, žvygauji patenkintas ją nešiodamas. kai turėtum tylėti kaip Žemę pardavęs.

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 23:44:19
ARBA
1-8

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 23:43:49
2-9

1-102022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 23:43:29
TIKIMYBE

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 18:04:12
tobulam pasaulyje
– Gerai gerai
– nenene blogai blogai, gerai jau šūdinai per žemas lygis

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:59:37
kodėl jūs kurvos (nesavekai), visokie suskiai niekada tamsuoliams neatskleidžiate, kad visada elgėtės kaip noriu, stengdamiesi kitus apiplėšti. Ir kol galėsite taip elgtis taip ir elgsitės nesvarbu kiek eonų būtumėte bejėgėje padėtyje.

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:52:31
2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:46:21
nezinau kaip 'apginti'foruma nuo VALKATU,kurie naudoja siukslina zodyna,reskia savo siurkscias mintis -tai nera 'mano darbas',tam yra ADMINAS
ką neprisimeni kas nutiko su Jėzumi iš Nazareto kai jis pradėjo šeiminikauti ir vartyti stalus SVETIMAME KIEME. nu gi sakiau kad tokie nuopisos siekia valdžios belekokiais būdais

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:50:38
Dievas ir Tikėjimas yra ne vienas ir tas pats.
Net Blogis ilgai naudojosi Tikėjimo skraiste, o vis vien atsisakė dievauti.
Na, bet tikėjimas ypač toli pažengęs prievartautojas, visi pakraupsta, kai sužino kaip jis veikia, neblogiau jau yra netikėti
Tikėjimas yra didžiausias Gamtos priešas
nuverstas gėrio bokštas buvo taip pastatytas
pirmas aukštas sociai
antras aukštas kmnu
trečias aukštas niekur neįmanomai neįteisinams valdymas gal net rusija, ne vieną kartą nugriauta kaip neteisėta statyba
ketvirtas aukštas gėris niekur jau net fiziškai nebepakartojamas ir niekaip neišsaugotas pasiekimas
penktas aukštas tikėjimas mano pusėje gražiai ir tinkamai pasidavęs, nebenorėjęs toliau kariauti ir sutvarkytas taip, kad jis nebėra mano rūpestis

OTELAS2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:49:54
Todel 'daug ka reikia praklausyti'-nereaguojant???

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:48:54
gan sunki nasta 'buti gimus salyje,kur krastutinumai'-ideologija svarbiau uz VISKA

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:46:21
nezinau kaip 'apginti'foruma nuo VALKATU,kurie naudoja siukslina zodyna,reskia savo siurkscias mintis -tai nera 'mano darbas',tam yra ADMINAS

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:30:59
Daugybė man nežinomų pasaulio pabaigų, cha cha cha visada buvau blogio šalininkas, kažką daugiau žinau apie pasaulio pabaigas tik iš Blogosios-Tamsiosios pusės. O mums nebelabai berūpi pasaulio pabaigas. Blogiečių net nebėra užbaigusių nepakartojamai gyvavimo ciklą. Cha cha cha. Technologiškai toliausia pasaulio pabaiga neabejotinai yra Armagedonas.. Belekoks suskis mano nuomone jau atsidūręs negrįžtamai man kitoje pusėje. Iš Armagedono man pavyko grįžti į Žemę, kurios suskiams taip ir nepavyko užkariauti. o jiems medžiagos klausimas neįmanomai ... neišsprendžiamas (o jiem tinka visokios tokios neįveikiamos kliūtys) aš nesuprantų suskių sukčiautojiškos mąstysenos, tik niekas jais niekaip neprivalo pasirūpinti. Visa jų veikla nuo pradžios iki galo, a ne? eonus eonus neribotą laiką ir taip toliau jau be eonų neteisėtos galimybės yra neteisėta ir niekur neįteisinama

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:11:23
Aš pats tai iš teatro "nuo scenos" esu pasprukęs tiesiog į karą. Manęs kaip lėlės tikrai niekada nepavyko sklandžiai nei aptarnauti, nei manimi pasinaudoti

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:11:05
Aš pats tai iš teatro "nuo scenos" esu pasprukęs tiesiog į karą. Manęs kaip lėlės tikrai niekada nepavyko sklandžiai nei aptarnauti, nei manimi pasinaudoti

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 17:08:28
'leliu teatras'
____ JEI KĄ NORS APIE TAI IŠ TIKRO ŽINAI, NU TU TIKRAI ĮŽULUS, painiodamas ir klaidindamas vietinius tamsuolius. Tai tik susiję su pasaulio pabaiga, o ne su kokių nors nuopisų nepastatomai nepastytu kmnu
Neteisėtas lėlių teatras uždarytas. Nors laisviems būna keista patirtis teisėtai patirti LĖLIŲ TAETRO PASAULIO PABAIGĄ ir telieka pyktis ant belekokio ruskio-socio

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 16:58:05
2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:31:52
kada zmones eis ir dirbs,sunkiai vel dirbs-nebus laiko nedatekliams..bet jus net nesudarete galimybiu 'darbui'
cha cha cha oj moka moka fašistai dirbti, geriau dirbti nei kentėti
tos galimybės darbui, jums tereikalingos kad mus sutriuškintumėt kariniu būdu, be jokios galimybės išlikti, o šiaip jums gal net uždrausta dirbti, kaip belekokiam altruistui, jie gi privalo nedirbti, o komunizmo niekad taip ir nebuvo ir nebus (Jūsų pagrindinio suskio nuomonė: komunizmas yra brangiausia santvarka, o jis tik nemokus valkata, kiek aš apie jį težinau).

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 16:41:38
bloga visada buvo nebeviltiška, o nebloga yra per didelė prabanga

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 16:37:52
cha cha neabejoju laisvės-nelaisvės prasme tokios šaunios svetainės visam Žemės internete nerastum, nuopisa, aš žinau slengą: atmatos – nebeviltiška, o nuopisos – neįmanoma.
Esu esu ir po užsienius klaidžiojęs ir jau mane visur užkniso nelaisvės-laisvės stumimas šalin ir visur prastuminėjama vergiška mąstysena, paranki visokiems bakcdorams skaitytojų galvose kurti!

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 11:26:21
Šiurpuviečiai žemas lygis nekaringiems
o žemiečiai žemas lygis šiurpuviečiams
po tam tikrų pasirinkimų (esu tobulo nuoseklumo puoselėtojas, nuo pat pradžios paprastai sąžiningas, tobulas sąžiningumas man ir visiems seniai per aukštas lygis) tesu tik gudrus žemietis (žemas lygis šiurpuviečiams),
kas ten prieš nacius kariauja, naciai aukštas lygis anarchistams. Tad vargu ar besutiksite tikrų nacių. Anarchija taip susitvarkė, kad niekam nepavyko tapti jos pralaimėtojais.

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 05:52:10
Nėra jokio palaikymo iš nepatenkintųjų BUOŽIŠKA KARINE PRIEVARTA pusės.

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 05:49:20
– Blogai
- Oj nenenenen, šūdinai: žmogėdriškai aukštas lygis, gal ir dievauti belaikaip gali tekti, iš šūdo pagamintam vienas malonumas kokiam senam žmogėdrai pasikloti(, ane? aš tuo netikiu. Žmogėdra žemas lygis, jis neėdikas. O ėdikas kaip GĖRIS jau pralaimėjo BLOGIUI. Nėra jokio palaikymo iš nepatenkintųjų BUOŽIŠKA KARINA PRIEVARTA pusės. O kraštinė žiauri siela jau pasiaukojo, tad kraujas vėl buvo pralietas, tik tai šiurpuviečių nepalietė), man jos labai trūks.

Jums KURVOS (nesaviakai) iš spaudimo pusės neleista taip apgaudinėti visokių tamsuolių2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 05:35:09
Iš vietinio laikraštuko:
„ – Man žmona pasakė, kad turiu pasirinkti arba ją, arba futbolą.
– Blogai.
– Taip, man jos labai trūks.“
Jums KURVOS, (nesaviakai) iš spaudimo pusės, neleista taip apgaudinėti visokių tamsuolių:
SU ŽMONA BLOGAI, o be žmonos šūdinai

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 04:06:09
Blogio, blogiečių nebeliko, baigtas nepakartojamas gyvenimo ciklas, o toliau atsirado ŠIURPUVIEČIAI (tai žemas lygis NEKARINGIEMS)
seniausiai nekalti, blogiausi tarp tikrų blogiečių, ilgai nepraliejusių nei lašelio kraujo. (Ne taip paprasta, pasiekti, kad būtum pripažintas tikru blogiečiu, nors tęsi tik nemenkas gudrus šiurpuvietis)

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 03:59:34
Tai kraupiosios eros nepakartojamas pasiekimas. To užtenka žinoti ir prisiminti apie nepakartojamą Kraupiąją erą.

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis, 03:45:58
Taip, taip daug parašyta, šiek tiek vėliau perskaitysiu, o prieš tai dar paaiškinsiu.
Nepakartojamoji Kraupioji era trūko neribotą laiką, dėl to pasistenė žmogėdriška prievarta.
Neribotą laiką, tą ir reiškia: neribotą laiką, kol nekaringai pavyko ar pavyks visur ir visada apsiginti.
Žemiečiams Kraupioji era trūko mažiau nei dvejus metus.

negi tai ir yra komunizmas2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:40:10
tiek daug 'dirbtino intekekto',gal tik 20-25% liko naturalimo
pries kamera ilgi nagai,isskesti pirstai -kalba greita lyg atmintinai ismokta-taip ir atrodo,jog 'leliu teatras'

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:31:52
kada zmones eis ir dirbs,sunkiai vel dirbs-nebus laiko nedatekliams..bet jus net nesudarete galimybiu 'darbui'

istorija nuo zodelio anglisko lentynos2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:30:06
nusiginklavimo metai,ranku paspaudimu laikmetis,net buciniu...

3692022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:26:06
..kieno puseje Kinija,Siaures Koreja,Iranas,Baltarusija..
neutralumopolitikos laikosi ne tiek mazai saliu,bet neutralumas nereiskia,jog Ukraina turi'atiduot ka turi,ir nepriklausomybe',neutralumas reiskia -TAIKA JUMS,DERYBOS JUMS,NE AMBICIJOS,NE KARAS..NE MIRTYS

ir tada geriau suprasite2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:22:29
vat..persiorganizuokite..'personifikacija arba iasmeninimas'-ka daytumete,jei jus pUtino vietoje

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:18:54
gal kas zinote kazka daugiau apie PRUSIJA???

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:17:12
galu gale-istieskite zemelapi ir 'uzmeskite aki'-...

suprakite ir tai..2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:15:53
'2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 12:09:00
Kodėl man neįdomu matyti pakartotas žinutes. Putleris, ką kas čia per nesąmonė? Putka didingas vadas pajėgus prilygti Hitleriui? Na, pabandė ir kas gavosi? Įspūdinga ipūdinga..'
PROTINGAS LAIKO 'PRIESA 'STIPRESNIU- niekas niekam niekada neprilygo ir neprilygsta,laikmetis kitas-KIEKVIENAS KITAS YRA VIS KITOKS
pUtino veide 'lapiska sypsena daug kalba'- pirma atiduodama 'senoji technika',o pailaikoma 'kitai dienai to,ko niekas nesitiki'

3692022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 20:08:45
''jie vis dar tokie griezti visiems ir 'vieni kitiems''',uzmerke akis pries PRANASYTES

3692022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 18:30:39
Angelas numeris 369 taip pat sako svarbią žinią, kad neturėtumėte skųstis kažkuo ar kuo nors, o pradėti nešti visus dalykus, kurie jus liūdina, kad būtų baigtas pašalinimas. Pataria pradėti išeiti ir sukurti stiprų tinkląDieve.

o kas bus 2023,2024,20252022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 18:27:36
toks patosas,o planai 2026-iems
planuojama nebe penkmeciui,bet nelabai toli nuo to...

nei vienoje puseje2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 18:19:46
rasete istojija,kelete asmenybes ant pjedestalo-ir laikmetis baigesi..inirsis,neapykanta,o kiek misriu seimu yra ..ka jiems daryti..
pasakoma,tu busi 'VIENOJE PUSEJE ARBA KITOJE PUSEJE'- negali buti tiesiog savimi..

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 17:32:26
Ir žinot, ką? Aš visa tai parašiau: „atsispyręs spaudimui“!
nu, ne vizgi įgrūdo gražų meninį įvaizdį, kai, iš tikro, tebuvo tik „nekreipdamas dėmesio į spaudimą“

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 12:37:56
Ką daryti visuomenėje? Masturbuotis žiūrint iš torentų parsipumpuotą filmą, kuris Australijoje buvo uždraustas dėl per mažų aktorės pieno liaukų? Traškinti spragėsius, stebint blogosferoje vykstančius tupyklų gladiatorių mūšius?
ŠVĘSTI ŠVĘSTI: BLOGIS NUGALĖJO GĖRĮ!

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 12:28:20
Ir žinot, ką? Aš visa tai parašiau: „atsispyręs spaudimui“!

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 12:21:04
O ką tai reikškia? Na, niekada nebebus pakartota Kraupioji Era (išteklių klausimas ir pan.)
Kas ten fiureriavo? Baimės jausmas vadas tarp jausmų!
Na gerai, o iš tikrųjų ką tai reiškia? Nieko ypatingo, gudriam šiurpuviečiui, kiek jam nebūtų meluojama ir neaiškų kas daroma, o niekaip nepasikeičia Kraupiosios eros užtrukusios neribotą laiką karo pasiekimas: BLOGIS SUTRIUŠKINO GĖRĮ. Taip taip, o ką tai reikškia? Neliko jokios nuopisos, pajėgios fiziškai apsimetinėti geriečiu niekad ir niekur. O Blogis pasišalino, jam primestą darbą atlikęs iki galo kraupiai kruopščiai.

Įspūdingas pristatymas2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 12:12:24
Seniausiai nekaltas Blogiausias tarp Tikrų Blogiečių yra tikras šiurpuvietis.

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 12:11:05
Kraupioji era pasibaigė,
Prasidėjo šiurpioji era.

2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis, 12:09:00
Kodėl man neįdomu matyti pakartotas žinutes. Putleris, ką kas čia per nesąmonė? Putka didingas vadas pajėgus prilygti Hitleriui? Na, pabandė ir kas gavosi? Įspūdinga ipūdinga pradžia iš kiek skirtingų pusių belaikaip buvo užpulta Ukraina?? O kas toliau negi vis dar yra kažkas daug matančio ir manančio kad tas apgailėtinas ruskių vadukas yra pajėgus prilygti, tikrai didngam karo vadui, kuris bent dešimt metų nu tikrai pribloškęs buvo likusį pasaulį, koks jis neeilinis karo vadas buvo. Aš nežinau, kas per visą karingą Žemės pasauliuko praeitį būtų pajėgus prilygti HITLERIUI kaip karo vadui.
Nenoriu ir nematau tu paistalų apie belekokį valkatėlį putką. Visai kitas lygis, kažkoks smogikas iš kiemo ir karo vadas. Iš kur tas valkatėlė bent tą ginklą, kurio taip bijoma, ištraukė? Eilinis atliekos, kurių nėra kur dėti belekiek dešimtmečių senumo?

2022 m. gruodžio 18 d., sekmadienis, 19:42:25
man atrodo,jog 'viskas nebe apie 'pieno liaukas' ir filmus', ipratote ziureti, bet 'nematyti'

0003332022 m. gruodžio 18 d., sekmadienis, 19:15:44
paziurekite 'apie blokadas'-
paziurekite i ZEME-LAPIUS

3330002022 m. gruodžio 18 d., sekmadienis, 19:14:29
dėl visa ko reikėtų pasiruošti 2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 19:51:14
Greičiausiai Putleris tik tempia laiką link žiemos, ir kai orai taps pavojingi gyvybei ir bus galima lauke sušalti, jis smogs branduolinį smūgį Europai ir Amerikai. Lietuva yra geresnėj padėtyje nei kitos valstybės nes ribojasi su Rusijos Kaliningrado sritimi, tačiau sklindanti radiacija ir sugriauta Europos infrastruktūra, pasmerks ir Lietuvos gyventojus lėtai ir skausmingai pražūčiai nuo bado šalčio ir mirtinų ligų kurias atneš užteršta ekologija. Labiausiai pavojinga gyventi kiek didesniuose miestuose nes jie pasirinkti taikiniais branduoliniam ginklui. Vilniaus miesto gyventojai atsidurs ypatingai blogoje padėtyje. Dėl visa ko ieškokite kur nors prieglobsčio kolektyviniuose soduose pasirūpinkite malkomis ir ten nusivežkite konservuotų arba maišeliuose hermetiškai uždaromu maisto produktų. Dar labiau įkaitus tarptautinei padėčiai persikelkite ten gyventi, nes tai duos kad ir labai nedideli, bet vis dėl to šansą išgyventi artėjantį Armagedoną, kurį sukels Antikristas putinas ir jo raguotieji velniai.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 20:57:33
Ir kai aš (Oras, šuninis) parašiau, kad manęs nedaug tėra aš nesikuklinau. Nelaisvas-laisvas, blogas draustinis tėra tik mažas pasaulėlis, kuriame Žemė tik viena iš daugybės pasauliukų. Ji net nelaikoma nei svarbia, nei yra labai žinoma. Juk mes iš tikro nežinome kokiame dideliame pasaulyje visi gyvename.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 20:44:29
Vanduo (katininis) ypač keistame būvyje, tarp netikrų priešų, vienintelis yra pripažintas tikru priešu, o kai nuolat užssima socių kontabanda, tai dar ir pripažintas žudančiu vagiu. Parašiau kaip Oras (šuninis). Norėjau, norėjau augti kaip laisva Gamtos jėga. Nors Oras nuo seno, pirmas tapęs Nesąjungininku ir tarp netikrų priešų yra neeilinis: su niekuo nesusidedantis ir neprasidedantis nuo seno. (Orui jau Žemė yra kaip žmona)

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 20:07:23
Tai akivaizdu, bet mažiukams toks pastebėjimas galėtų būti proveržiuku:
favoritus pasirenka, o šalininkai patys pasirenka, kam norėtų šalininkauti, kur norėtų atsidurti po bet kokio priešiško susidūrimo ar griūties, nesvarbu kaip sunku nebūtų. Sąžiningiems šalininkams derėtų bent norėti, kad jėga, kuriai jie laisva valia šalininkauja nežlugtų. Niekada nenorėjau, kad Blogis žlugtų. (Blogis tiesiog pasmerktas pergalei, kai atsirado jam toks šalininkas. Nors iš tikro reikalai nusirito toliau, jau nebešalininkauju Blogiui, dabar šalininkauju Kūnui.) O Blogis į mane gali pažiūrėti kaip į savo dunduką iš paskutinės dundukų poros (daugiau dundukų tiesiog neišliko po eilinio užmušimo), nors jam esu žinotinas nuo senų senovės kaip pašaipūnas iš pašaipūnų poros, o ketvirti tarp viską baigusiųjų su Žeme nelaisvame būvyje žinotini kaip nepadliūkėlių pora.
Nuo senų senovės esu Visko favoritas, nors palygint nuo neseniai Gamta pripažino mane pačiu geriausiu savo favoritu.
Tarp netikrų priešų esu vienintelis, kuris niekada nemaištavo prieš Gamtą. Pati Gamta prieš save buvo surengusi septyniolika ar aštuoniolika žutbūtinių karų ir jai nepavyko savęs nugalėti kai susirado tokį šaunų vyrą (Nemeilę, išmokusi mylėti nemylint).
Labai daug dičkių yra su mažiuko mąstysena, o aš esu mažiukas su dičkio mąstysena. Manęs labai nedaug tėra (tiesiog palygint labai neseniai atsiradau). O vis vien, pelenuose aukščiausiai iškylęs ir man lygių nėra, ten žinotinas kaip mažiukų skriaudikas (nors ir ten mudu esame pora, nelaisva-laisva, bloga, vyras ir žmona, kurie niekada nenorėjo būti išskirti, bet niekada nenorėjo būti ir surišti ar sukergti).

Vandens visatoje paplitimas2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 14:15:56
https://www.youtube.com/shorts/i7olnxxcL84

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 09:10:03
Laisvi net neprivalėtų pradėti domėtis kuo ten koks nors rimtas rinkos žaidėjas užsiima, jei nematytų galimybės užsidirbti milijono. Jie nepratę gyventi nuo algos iki algos.
Tuos, kurie įpratę gyventi nuo algos iki algos, vertėtų laikyti nelaisvais. Tai jokiais būdais nėra vergovė. Nelaisvė jei darbas įdomus gali net būti maloni ir geidžiama, ypač ramesnio gyvenimo mėgėjų.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 08:41:14
laisvi galėtų pajuokauti: – Milijonas, – nors žino, kad niekas jiems tiek nesiruošia sumokėti. Laisvėje tik darbas sau pasitvirtina – bet koks amerikietis tai žino ir niekaip tokios žinios iš jo neišmuši.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 08:37:28
apie lyčių kitoniškumą (asimetriją).

Žemės reikaliukas: lyčių lygybė2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 08:01:19
Istoriškai „lyčių lygybės“ klausimas labai nedera nelaisvam-laisvam, nevaldomame blogame draustinyje. Tai atgarsiai ir karai nuo požiūrio ir siekio „skaldyk ir valdyk“, kuris ypač plačiai buvo pritaikytas komunistuoti linkusiuose pasauliukuose. Buvo net gi tokių pasauliukų, kuriuose be kraujo liejimo, pritaikius genetinę atranką buvo beveik nelinkę niekam tikusių vyrų, kuriems neva tik karai terūpi.
Blogoje ir sąžiningoje aplinkoje puoselėtinas kitoks požiūris. Prieš lyčių lygybę niekas pikto žodžio nepasakytų. Tik kad ir Lietuvoje lyčių lygybė bent nuo dvidešimto amžiaus pradžios yra aukštame lygyje. Naujai pasamdytai moteriai mokama tokia pat alga, kokia buvo mokėta vyrui tose pačiose pareigose, nors gal tas vyras prieš tai ilgai dirbęs žemesnėse pareigose gaudavo ir mažesnę algą. Man šis žinomas pavyzdis iš privačios lietuviškos kompanijos, o ką kitur kitaip? Nepatikėjau.
Reiktų kalbėti apie lyčių asimetriją. Siekiančiam tobulos pusiausvyros tai galimybė susidurti su skirstymu: moterys-vyrai arba vyrai-moterys. Kiekvienose pareigose, kiekviename darbe vyrai nėra blogesni už moteris, o moterys nėra blogesnės už vyrus. Taip taip, vyrai ir moterys linkę į viską pažiūrėti savaip, o tai net tik leistina, bet ir skatintina siekiant tobulos pusiausvyros.
Kaip suprantamas „neblogiau“? Bent „dešimt kartų neblogiau“ tikrai yra „neprasčiau“.
Taip, taip vyrai prasti kūdikių augintojai, visai tam neprisitaikę, neturi net pieno liaukų, ką jie išmano apie kūdikius? Tik gimdant visko nutinka, būna kad motina neišgyvena. O likęs vienas vyras pajėgus įrodyti, kad jis galėtų būti neblogas kūdikio augintojas, užauginęs vaiką.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 05:50:23
Tik plačiame Gamtos ir Blogio pasaulyje Dievas daug kur nėra jokia valdžia.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 05:48:46
„Visi ji šalino, kas tik netingėjo.“ – ir tai net nebuvo laikoma neteisėta veikla, juk net pats Dievas buvo įteisinęs „darymą ką noriu, stengiantis apiplėšti kitą“

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 05:43:59
Kai pagalvoji gal ir aš kažkuo dėtas, kad jaunasis socialistas Dievas prarado kūną. Kai jam ten užknistam kruviname mišinyje, kitiems tai turėjo atrodyti kaip tuštuma, kūnas trukdė, pasiūliau Dievo kūną paaukoti alkstantiems našlaičiams. Vienas antikomunistuoti linkęs našlaitis (katininis, su juo ten nuolat nesutariu kaip šuninis ar net kiaulinis, jau viską baigęs tris kartus ir nebenorintis niekam būti kiauliniu) suėdė visą neėstiną Dievo kūną, jame matyt jau mėsos nebuvo likę, o po to viską išvėmė. Nors su Dievo kūnu prieš tai dar daug visko buvo anksčiau nutikę. Visi ji šalino, kas tik netingėjo. (Budistai jau nebeturi kuo tikėti, net jei jie to dar nežino; nors jiems menkas praradimas vis vien jų Dievas su jais nebendravo)

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 05:29:39
Atviri prievartautoji buvo tikri durniai labai toli išvysčiusiais mirtininko žvilgsnį (kažkas panašaus į „skaitymą tarp eilučių“) /kūnas bjauriausiai labai nesąžiningai ir negarbingai pasielgęs pats su savimi/. Žiaurus diskvalifikuoti prievartautojai ir nebenorėję dievauti, per daug iš jų norėta, su (geriečių) vergų nesąžiningai iškreipta, kad galėtų atrodyti kaip vagių mąstysena /žiauri siela, nesąžiningai atsikračiusi nepageidaujamo kūno (lai kiti vargsta su kūnais)/

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 04:52:31
Tarp viską baigusiųjų ir nenorėjusių nieko pakartoti žemiečiai buvo ketvirti. Po to, buvo tūkstančiai kitų viską baigusiųjų.
Tik žemiečių (mūsų) amžinybė ypač keista. Tik Žemė yra Visko favorito gimtasis pasaulis (o aš save jau galiu laikyti nemenku savanaudžiu) Niekas daugiau į amžinybę nepakliuvo su pasauliu paverstu į žvaigždėlaivį nelaisvame būvyje, kurio yra labai nedaug, gali atrodyti, kad visai nėra. Todėl net jei tai netiesa, galėtų susidaryti įspūdis, kad žemiečiai yra paskutiniai tarp viską baigusiųjų ir nenorinčių nieko daugiau pakartoti (susidėti ar prasidėti su jaunaisiais socialistais ar Dievu; būti nusavintais ir labai žiauriai išnaudotais) ir seniausi tarp likusiųjų ir ko nors nepabaigusiųjų. Tie patys mėlynodžiai padvėseliai niekada nenorėjo nieko pabaigti, beždžionaudami tyrinėjo kaip ten viskas veikia ir kaip padaryti, kad viskas būtų kaip jie nori. Suaugusiųjų (tokie jau moka savimi pasirūpinti negyvame pavidale ar tiesiog negyventi; kiekviena civilizacija to išmoksta savaip) pasaulyje klaikūs žudantys vagys laikytini diskvalifikuotais žiauriais prievartautojais, o iš kitos (roplinių, kai pirmoji pusė laikytina žinduklių, tiesiog žinduolius įprasta vadinti žindukliais) pusės nebūtinos prievartos šalininkų sutriuškintais atvirais prievartautojais. Tai ne visai tas pats, tik jau taip veikia pasaulis.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 04:06:10
Kaip Visko favoritas, galiu pasididžiuoti atkeršijęs geriečiams (padvėseliams) taip, kad visos jų neteisėtos ir neapmokėtos statybos nepakliuvo į Viską. Taip taip yra daugybė smėlio pilių pripilta ant didelės Jūros kranto, tik jų visų likimas vienas: kiek jos bebūtų statomos ir atstatomos, visos bus nuplautos audringos Jūros bangų ir neišsaugotos jiems svetimoje amžinybėje.
Mažai kam patinka kaip Blogis tvarkosi. Tik tai buvo iki tol, kol Blogis nebuvo atsikratęs nepageidaujamų naštų, kol nenugriovė neapmokėtų pasaulio statybų ir neatsisakė dievauti.
O toliau be keršto kaip mene „Juodoji Pantera. Wakanda amžiams“. Iš tikrųjų, po tobulo keršto nebemačiau prasmės daugiau keršyti padvėsusiems geriečiams (žiaurioms sieloms, kai tai parašau, tai ženklas, kad esu kūno šalininkas, net nesigilindamas kaip sąvoka „siela“ galėtų būti suprasta: gėrio favoritui siela buvo kūno galva, kiti ne tokie senoviniai ir ne visiems senoviniams taip buvo. Jei kas nežino, didelis karas prasidėjo minčių karu, o baigėsi ligų karu, tai ypač palanku nepralaimėjusiems kūnams) nors iš klaikių žudančių vagių ir susilaukiau bent poros skausmingų ir labai tolimų kerštų.
Blogis išmoko panaudoti kerštą taip, kad sugebėtų pakliūti ten, kur niekaip kitaip nesugebėtų pakliūti.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 03:28:30
Yra tokia gąsdinanti sąvoka: „perdarytas gėrio“. Tai galėtų būti kažkas labai beviltiško, nors aš nelinkęs tuo tikėti, tiesiog laisva valia darantys ką nori ir besistengiantys apiplėšti kitą norėtų, kad jiems būtų leista toliau taip durniuoti.
Beviltiškais atvejais belieka pasitikėti tik tvirtu netikėjimu, kuris nei karto manęs nepavedė.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 03:22:52
O toli pažengę žudantys vagys siekia, kad jų žudymas būtų tikras nužudymas: neišvengiamas nepataisomas mirtinas nuostolis. Po to, oj kokie jie stengiasi būti sąžiningi. Tik yra nesąžininga, kai jie bando primesti savo santykius, tiems, kurie nuo seno su jais niekada neprasidėjo ir nesusidėjo.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 03:05:19
Gėrio favoritas, kol jis dar buvo nepražuvęs iki klaikiai geros pabaigos, paprastai, viską slėpdavo nuo saviškių, nors „savo galvoje labai daug kariavo“.
O ką jūs manote? Manote aš esu Blogio favoritas? O gi ne, esu Visko favoritas, laisva valia pasirinkęs šalininkauti nebeviltiškam Blogiui. (Užknistas darželinukas, kuriam buvo svarbu, kad blogis nugalėtų gėrį jau belekur. Visiškai esu nekaltas, kad manimi bandė pasinaudoti jaunieji socialistai – žudantys vagys. Ne visada, kas atrodo kaip žudymas yra žudymas. O toli pažengę žudantys vagys siekia, kad jų žudymas būtų tikras nužudymas) Nors jau nebesu Blogio šalininkas, jam buvau tapęs kraujuojančia žaizda iki atsiskirimo.
Vienas malonumas čia ką nors parašinėti ir nieko neslėpti nuo „saviškiu“ (žinau, kad skaitytojų tarpe yra tokių, dėl kurių vertėtų negarbingai čia kuo mažiau rašynėti)

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 02:34:09
--bjauru kai svetimos klaidos prilimpa, kas mokykloje būdavo lengva, kaip vienas plius vienas lygus vienas, o jau dabar nebe visada žinau kada rašyti „ia“, o kada „e“. Tos klaidos – tai tik ženklas, kad pavargau jau čia blogai ką nors rašinėti. Nors magėtų ir vieną kitą kablelį pataisyti, tik nebevarginsiu jau čia likusių.

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 01:58:33
Rašiau: „Nors jie nuo pat pradžių laikėsi kitos taktikos: niekada nedirbo, niekada nesusimokėjo už nieką“.
Tai nereiškia, kad jie nebandė apgaudinėti, susidūrus su jaunųjų socialistų apgaudinėjimais, jau sakoma: „Jei nesąžininga, tai jau nebe pinigai“ arba „iš paprastos atisiskaitymo priemonės per daug norima“.

praradimai2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 01:33:33
Per tokį didelį ir ilgą žutbūtnebūtinį karą neįmanoma ko nors neprarasti. Maždaug iš visko, kas buvo, apie šešiasdešimt nuošimčių yra negrįžtamai prarasta kaip neteisėtos ir neapmokėtos pasaulio statybos, neišsaugant jokių žinių apie veiklą priešelių, kurie pasirinko išlikti kaip virusai, tikiedamiesi, kad visa jų veiklą išsaugos nuo jų apsiginęs netikras priešas. O netikram nežinančiam priešui labai daug ko nė nebuvo, apsiginęs jis nė nemanė tapti priešeliu ir kentėti, kad ko nors neprarastų kaip priešelis, save apiplėšdamas kaip netikrą priešą (nemenką savanaudį). Jau patys kraštiniai priešeliai (altruistai) nebeatlaikydavo kančios lygio ir jiems jau būdavo mieliau dirbti nei kentėti. Nors jie nuo pat pradžių laikėsi kitos taktikos: niekada nedirbo, niekada nesusimokėjo už nieką, jei buvo galimybių, kariavo toliau, nesvarbu kaip toli už pasaulio ir visko pabaigos jie būtų atsidūrę. Jokių sąlygų taip elgtis niekada tyčia nebuvo sudarinėjama, ypač pasipiktinus tokia gėrio (jaunųjų socialistų) savivale.
Pasiekus blogą, nelaisvą-laisvą, nevaldomą tobulą pusiausvyrą nebėra baisesnės ar didesnės kaltės už trukdymą kitam daryti ką nori. Senieji blogiečiai nieko neprarado, kaip įmanoma prarasti, ko niekada neturėjo? Jie galios viršūnę pasiekė, darydami ką nori ir siekdami kitų neapiplėšti; į galios žemumą nusileido darydami ką nori ir neleisdami skriausti (tiek save, tiek kitą). Nuo pradžių turėdami mažiau kaip vieno nuošimčio palaikymą, nuo visko neprarado apie keturiasdešimt nuošimčių statybų. Atmetę taisyklę gėrio, su kuriuo niekada nesusidėjo ir neprasidėjo (nesąžiningai jaunieji socialistai linkę į tai nekreipti dėmesio) primetė BLOGIO TAISYKLĘ: nelaisvame-laisvame, nevaldomame draustinyje niekas neprivaloma, išskyrus išimtį patvirtinančią taisyklę: viskas privalo būti sąžininga.
Tai labai pavojinga taisyklė, seniesiems „nervuotiems žaidėjams“ labai daug, kas yra privaloma, kitaip viskas nebūtų sąžininga. Tik seniai jau patikrinta ir žinoma, kad su pavojingu Blogiu yra bent tūkstantį kartų neblogiau nei su grėsmingu kriošena gėriu (jaunuoju socialistu).

2022 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis, 20:57:00
Žemė, paskutinis nesąjungininkas, kuriam buvo pavykę pakliūti į tamsą, bet nepavyko pakliūti į juodą nemedžiagą, o dabar yra toks pats pasaulėlis kaip ir kiti Pasaulio pasaulėliai, yra kažkuo dėtas dėl Medelyno visatos atsiradimo ir antro visatos stebuklo nepašalinamo išlikimo.

2022 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis, 20:44:57
Žemiečiams gali būti svarbi dar viena visata: Ramybės visata, tik tai yra asmeninė Gamtos ir jos vyro visata, kurioje jau seniai viskas baigta, pasiekus entropijos lygiui nulį. Po tokios pabaigos, Gamtai pasiekus pergalę, nieko naujo ten nebeturėtų vykti (ne vienas išpuolis yra atremtas).
Ramybės visata, tai kažkas, kas buvo iki Medelyno visatos, kurioje šeimininkauja Blogis. Ramybės visatoje atsirado antras visatos stebuklas Senasis nepriekaištingo Blogio ir negeros Gamtos draustinis, nors Medelyno visatoje jau jį reiktų vadinti kitaip: dviejų galaktikų antras (bet kurioje visatoje) visatos stebuklas nelaisvo-laisvo, nevaldomo Blogio draustinis.

2022 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis, 19:51:14
Medelyno visata gal laikoma seniausia, bet ne didžiausia ir galingiausia. Niekas nepajėgtų prilygti ilgiausiai gintai, kukliai Medelyno visatai.

2022 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis, 19:47:50
Toli už visko pabaigos įspūdingiausiai apginta yra Medelyno visata, kuri kažkaip susijusi su Žeme ir jos neakivaizdžia pabaiga, Blogiu ir Gamtos jėgomis.

2022 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis, 19:42:28
Beje, didysis sprogimas yra visatos lygio ginklas, galintis sugriauti visą visatą. Tik kai kalbama apie pasaulį, ne visada jame yra visatų. Net yra tokių, kuriems šis „naujas“ klausimas seniai išspręstas ir nebeįdomus, susidūrus su visko pabaiga. Jie tiesiog pasipiktintų jei dar būtų keliamas visatų klausimas.

Pranašai klausia: kas buvo prieš Didyjį sprogimą?2022 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis, 19:14:52
Didysis sprogimas yra toks ginklas, kuris ne kartą buvo panaudotas prieš Gamtą, tik jo panaudojimas buvo apgręžtas ir gali pasirodyti, kad niekada jo nebuvo. Kad didysis sprogimas yra tik klaikus kliedesys niekaip nesusijęs su tikrove. Parašysiu kaip tokiame kliedesyje viskas vykdavo, kai didžiuosius sprogimus prieš Gamtą bandė surengti jaunieji socialistai. Iki didžiojo sprogimo, žinoma, kad būdavo koks nors pasaulis. Jį sugriovus (pasaulio sugriovimas nėra pasaulio užbaigimas), visi būdavo suėdami. Būdavo daugybė žmogėdrų, bet galų gale viskas nukeliaudavo į paskutinio žmogėdros skrandį, galutinį kalėjimo tašką, kuris sprogdavo ir būdavo nauja pasaulio pabaigos pradžia. Tokia veikla nebuvo be nuostuolių, o tai reiškia, anksčiau ar vėliau toks turtų krovimasis, stengiantis kitus apiplėšti, turėjo anksčiau ar vėliau baigtis be galimybės ką nors pratęsti ar „pakartoti“.

Miražai2022 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis, 18:31:58
Minėjau, kad padvėseliams „viskas baigėsi klaikiai gera pabaiga, vienetiniu nepakartojamu įvykiu-praleidimu už pasaulio ir visko pabaigos“. Žudantys vagys, priešeliai vaidina turtingus, nors jie turi, tik kai kas nors kitas turi. Jie gali, tik kai kas nors kitas gali ir pan. Mene šnekama atvirai: „mūsų protai gali paversti juos mums tikrais“,– nors jiems ten tektų dar įdėti be proto daug pastangų iš šalies, žiaurioms sieloms labai prastai besielgiant su kūnais. Jie net neturėtų, kur sugrįžti iki klaikiai geros pabaigos. Ne daug kas, kaip geriečiai bei Dievas, taip aršiai kariavo prieš gamtą ir susidūrė ant savo kailio su tokiu reiškiniu kaip entropijos lygis yra nulis, o iškreipus gamtos dėsnius, entropijos lygis net šiek tiek mažesnis už nulį. Tokiems nėra kur sugrįžti už klaikiai geros pabaigos pradžios, kai entropijos lygis yra nulis, nebėra nei medžiagų nei antimedžiagų ir jokių galimybių joms atsirasti (buožei Krachui nepavyko tapti „ši.kanč.iu“ atomu. Mene, susidūrus su pasaulio pabaiga, kai užsikrečiama nuo zombio įkandimo, tai yra kažkas panašaus į krachligę, atsiradusią iš pasiutligės. Jaunasis socialistas Krachas tyčia save sargdino pasiutlige ir nuo jos mirė daugybę kartų. Kitiems teko neatsilikti ir mirti būriais, kol išrado vakciną nuo krachligės, vienam išgyvenus tą beprotybę). Kas benorėtų ištrūkę iš tokio pragaro besugrįžti? Jie labai daug prarado, atsidūrę už klaikiai geros pabaigos. Išstumti bei praleisti jie net prarado begalinį (didelį) karą. O toliau nekaras ar tiesiog ilgas neramus pokaris: pergalės klausimas nesvarstomas, pašalinimo klausimas nesvarstomas, siekiamas nevaldymas, uždrausta bei neleista vogti, spausti, kišti nosį ar ašmenis į Blogio reikalą, valdyti.
O kitiems, daug vėliau, begalinė lenktynė (didelis karas) baigėsi kukliai sunkia pabaiga. Tokiems, gal net nepralaimėjus (apsiginus, tai nesąjungininkų lygis) begaliniame (dideliame) kare, belieka tikėtis, norėti, svajoti laimėti ir nugalėti (išgyvenant bei išliekant susikurtoje amžinybėje (daugiau nieko nėra), ji vis vien būtų pakartojama tol, kol ją visą pavyktų išgyventi bei išlikti. Visiems viską baigusiems, sąlygos tos pačios, kiek kiekvienas beužtruktų, visiems amžinybė baigsis tuo pačiu metu. Tik kai atsiradę nesąjungininkai įsipainiojo niekas negali būti tikras ar visiems amžinybės išūkis nesukels kokių nors papildomų sunkiai įveikiamų sunkumų. Pirmiesiems, viską baigusiems, jau buvo daugybė sunkių pabaigų.
Tai liestų tik kraupuvos mėgėjus. Kai kraupuvos mėgėjai viską baigė ir klaikuvos mėgėjams teko viską baigti ir prisiminti savo klaikiai gerą padvėsėlišką pabaigą.
Labai daug senųjų jėgų nebenori nieko daryti, mėgaujasi savo vargiai pasiekta sunkia pabaiga – amžinybe, po kurios nebus Dievo išprievartautos naujos pradžios, kuri niekada nebuvo viską apimanti ir visada nuostolinga, siekianti visus nusavinti. Tik Blogis išmoko panaudoti ginklą „didįjį sprogimą“ gynybiniais tikslais be nuostolių. Žudantys vagys apstulbę buvo tiesiog „sužavėti“, tiesiogiai susidūrę su tokia šaltakraujiška gynyba.
Tik Blogis niekada negyvenęs vis dar linkęs gyventi pasirinkęs žmogišką: vyrų ir moterų tautų pavidalą. Blogis susidūręs su pasaulio ir visko pabaiga iš vienos pusės laikomas jauniausia, o iš kitos pusės seniausia nepasaulio jėga, kuriai niekada nebuvo jokio rato ir pakartojimo. Kaip Gamtos jėgoms Blogiui visada viskas tik tiesiai be pakartojimų ir niekada nebūna taip kaip buvo.
Ir mums visiems kas skaito (kraupuvos mėgėjams), pažiūrėjus į kapines apverstai, gali pasirodyti, kad atsidūrėme ten kur ir taikėme į sunkią pabaigą, palaidotiems po trokštamu akmeniu (Žemės pasauliu). Visur nedalyvavę niekur nepavėlavome. Tai mums sukasi Žemė ir šviečia Saulė. Neakivaizdi Žemės pasaulėlio pabaiga jau baigta, toliau tik amžinybė ir nieko daugiau nebeliko. Kito amžinybė gali būti apibūdinta kaip miražas. Net jei nėra neįmanoma pakliūti į svetimą miražą, vis vien nėra kas ten veikti belekokiam valkatai ir žudančiam vagiui. Paprastai, tik ponai mėgaujasi miražais ir visai nenori būti iš jų išvaduoti į klaikiai varganą būvį.

Apie erdvę ir laiką2022 m. gruodžio 14 d., trečiadienis, 21:45:32
https://www.youtube.com/shorts/rV0n32cAg7c

Didžiojo sprogimo Hipotezė2022 m. gruodžio 14 d., trečiadienis, 21:31:49
Nera dar teorija, nes galutinai ji nėra įrodyta. Hipotezę šią naujausi tyrimai verčia iš koto, ypač kosminiai radio teleskopai Jame Webb pavidale. Gali būti kad visatų yra milijardai ir jos tarsi muilo burbulai vonios krašte vienos atsiranda kitos išnyksta.Bet kadangi mes labai jau mikroskopiški šito negalime stebėti, nes net ir tie galingieji kosminių spindulių teleskopai aprėpia tik mažą dalelytę begalinės erdvės.

2022 m. gruodžio 14 d., trečiadienis, 20:48:20
Pranašai klausia: kas buvo prieš Didyjį sprogimą? Atsakymas: kažkas tikroviško. Dieve mano, negali gi būti, kad visas gyvenimas - sapnas, kuriame visi negyvi, išskyrus tave.

Kiek žinau inkognito2022 m. gruodžio 14 d., trečiadienis, 11:25:29
Iki pavasario ruošiasi būti Ispanijoje, prieš keletą savaičių jis grįžo iš Pietų Amerikos. Kalbėjau su jo artimaisiais.

2022 m. gruodžio 14 d., trečiadienis, 11:22:55
Labas su gražiu žiemos trečiadieniu-saulėtu

2022 m. gruodžio 14 d., trečiadienis, 00:02:59
iš tikrųjų, prisitaikant prie nevidoniško ir niekšiško blogumo

2022 m. gruodžio 14 d., trečiadienis, 00:01:37
Niekšiškumą viešai rodyti jau turėtų būti nebemadinga, prisitaikant prie nevidoniško blogumo.

2022 m. gruodžio 13 d., antradienis, 23:53:55
Jei kas nežino, krikščionybė laikytina negeru (niekšų) stogu. Nors jau visi privalo elgtis tik blogai, laisvai-nelaisvai, nevaldomai blogame nevaldomame draustinyje.

2022 m. gruodžio 13 d., antradienis, 23:45:46
Juokinga ką, Dievas yra jaunasis socialistas? O koks jis apgailėtinas kare. Karą surengė nemenką, visi kristų anksčiau ar vėliau, jei nepajėgtų apsiginti. Deja, karą rengė ne jis vienas, kitiems tai buvo paskutinė galimybė apsiginti.

2022 m. gruodžio 13 d., antradienis, 23:29:45
Ar Jūs bent pajėgtumėte įsivaizduoti kiek visko turėjo įvykti, kad tas, kuriam vienas plius vienas lygu vienui (1+1=1) galėtų į bet kokį gerietį pažiūrėti kaip į žudantį vagį. O juk tai labai jaunas judėjimas, vadintinas jaunųjų socialistų srove, nesąžiningai bandžiusią įkelti koją visur, kur jos niekada nebuvo, meluojant ir apsimetinėjant kokia nors valdžia.

2022 m. gruodžio 13 d., antradienis, 23:17:20
Tas „Praeivis“ kaip tikras gerietis (žudantis vagis). Jie visada taip elgiasi, kitiems prikaišiodami ir nurodinėdami jų trūkumus, patys susireikšmina ir gal net pasijaučia kokiais nors autoritetais? Nors visų jų tokių tik vienas yra tikslas: pakliūti ar tapti valdžia.

meno pamokos2022 m. gruodžio 13 d., antradienis, 23:01:17
Mene gan retai sutinkama mėlyna odos spalva. („Įsikūnijimas“, „Juodoji pantera. Wakanda amžiams“) Mėlyna odos spalva – tai padvėsėlių ženklas. Tai ypač tolimas žudančių vagių stogas, tolimiausias žiaurioms sieloms.
Kiekvienas sąžiningas gyvas pašvinkėlis (odos spalva ne tokia jau ir svarbi, nors kartais ji yra labai svarbi) turėtų tiesiog nekęsti mėlynodžių, o ne gerėtis ar kurti žavų meną apie darančius ką nori ir besistengiančius apiplėšti kitą.
Mokslas negali nieko beviltiškiau ir neišvengiamiau įsivaizduoti už pasaulio pabaigą, kai entropijos lygis nukrenta iki nulinio lygio. Tik tai dar ne pabaiga ir ne vieną kartą jau tai buvo nutikę. Padvėsėliai kare prieš Gamtą, kai entropijos lygis nukrito iki nulio, nesąžiningai atsakė begaliniu branduoliniu karu, po kurio niekas negalėjo nei išgyventi, nei išlikti, nors jiems viskas baigėsi klaikiai gera pabaiga, vienetiniu nepakartojamu įvykiU-praleidimu už pasaulio ir visko pabaigos.

2022 m. gruodžio 13 d., antradienis, 21:56:58
Labai svarbus klausimas, kaip pasaulis nesugriuvo be gėrio, neva taip reikalingo pusiausvyrai palaikyti? O nemeluojant, iš tikro pridėjusio visas įmanomas pastangas ne tik pasaulį, bet viską sugriauti.
Pasaulio pusiausvyrą palaiko nevidonai ir niekšai. Tik gryname pavidale neverta jų ieškoti. Gyvenime jie menkučiai-nemenkučiai, laisvi-nelaisvi, blogi, nevaldomi. Turtingi-neturtingi verslininkai-neverslininkai. Ne visiems iš jų karas yra verslas, o tai yra puiku, galvojant apie pusiausvyrą.
Visada yra du skirtingi požiūriai, kuriuos labiau atspindi skirstymas savininkai-nesavininkai.

2022 m. gruodžio 13 d., antradienis, 21:31:33
hhhahah, daug neblogiau būti laukiniu, nevaldomu, protingu, civilizuotu žvėriu (vilku) nei „dvasingu“, linkusiu pasiaukoti, paspaudus jausmais, norinčiu kitą pamaitinti savo kūnu, sukvailėjusiu „dievo“ (mėgstamas netikrų priešų ir priešelių žaidimas, nors yra ir prisitaikiusių padarų savo pavidalu panašių į papilkėjusius magnetinius laukus) sužvėrėjusiu gyvuliu (avimi) be gėrio pasaulyje.
Labai blogame pasaulyje be būtinos prievartos net vergams nelabai beliko vietos po karu išspręsto klausimo, nors vergovė yra daug senesnė už gėrio savivalę. Blogi yra laisvi-nelaisvi, nevaldomi.
Nieko gero, susidūrus su pasivergėliais, žudančiais vagimis, tai kas liko iš užsimušinėtojų ir užmušinėtojų dar kitaip žinotų kaip geriečiai, atrodo prievarta neišvengiama, tik kad niekam nerūpi tie kontrabandistai, pensininkai (jie taip mąsto nuo jaunų dienų, be to pensija blogame pasaulyje laikoma įteisinta vagyste) bei savivaliautojai - pažeidėjai, kurie niekur neišliko ir neišgyveno, niekas neprivalo jais pasirūpinti, niekas neprivalo dėl jų patirti mirtinų, nepataisomų nuostolių. O jie labai norėtų viską pakartoti iš pradžių, užsilipę atsakingos beždžionės, darančios ką nori ir besistengiančios apiplėšti kitą, principu ant ne beviltiškų jėgų sprando. Tai neįmanoma, be to nemažai senųjų jėgų, viską baigusių, nesutiktų nieko pakartoti, jei kas būtų tai tik tai, ko dar nebuvo.
Jau per senas Jums gal niekada nežinotas medžiagų-antimedžiagų pasaulis, jame buvo labai daug kančios. Po didelio karo atsirado kažkas naujo: nemedžiagos, to dar niekada nėra buvę!
O Žemės dvidešimtame amžiuje įspausta niekaip nesunaikinama bei neištrinama XX amžiaus karo žymė, kurios neįmanoma niekur ir niekada nepastebėti. Jei kas nežino, karą prieš Gamtą nugalėjo Gamta, nors ir daugiau klausimų išspręsta XX amžiaus kare per XXI amžiaus nekarą.

dėl inkognito :)2022 m. gruodžio 12 d., pirmadienis, 18:36:56
Moka rusiškai, tai ir kalba. Ir bendrai tai skirta rusakalbei auditorijai. Be to tai tikrai jis pats, nes pažįstu asmeniškai, nors sutikęs buvau labai seniai. Galėčiau aplankyti, bet ne esu jo fanas. :) Iškilo čia intriga dėl jo būvimo tai pabuvau internetiniu sekliu. Pasirodo galima atsekti visus žmogaus judesius jei jis reiškiasi internetinėje erdvėje

A. F.2022 m. gruodžio 11 d., sekmadienis, 20:29:28
O kodėl Inkognito kanale jis kalba vien rusų kalba?

dėl inkognito :)2022 m. gruodžio 9 d., penktadienis, 18:11:18
jo kanale "Stanislovo istorijos" atsako į komentarą prieš dvi savaites www.youtube.com/@stanislovoistorijos8474/videos "Ja uže doma." :)

Praeivis2022 m. gruodžio 8 d., ketvirtadienis, 13:19:17
Jūsų savanaudiška visuomenė nesugebėjo iki šiol atrasti nei dešimtadalio dėsnių supančiame pasaulyje, juos bus lemta atrasti tūkstantmečių bėgyje, bet būtina sąlyga yra visuomenės tobulėjimas ir dvasinio lygio kilimas. Dabar jūs nuo laukinių žvėrių beveik niekuom nesiskiriate, tik tiek kad šiek tiek patobulinote žudymo įrankius ir kariavimo technologijas.Didžiulis dėmesys skiriamas absoliučai ne ten kur reikia. O ir kai kuriems lankytojams puslapio, reikia gerokai sumažinti savo ego ir narcicizmo tendencijas.

2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 22:30:28
girdėjau kažką Kinai yra nuveikia, tuo klausimu
yra jų kalba straipsnių, pasinaudok vertėju, manau yra ir forumų jų kalba.

2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 22:24:33
Kvantas – nedalomas energijos vienetas. Manau čia stiprių fizikų nėra,
ieškok fizikų forumuose.
žinia ta, jokios taisyklės neleidžia kvantinio susiejimo būdu perduoti jokios informacijos. Čia ir ateiviai neaiškina ,ką jau eiliniam forumonautui:) Žinome tiek, kad informacija negali keliauti didesniu, nei šviesos greičiu.

2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 22:18:29
Matome Inko ginklanešys jau apsiplunknavo. Tuoj kris iš lizdo kaip trečias gandriukas, su visa ir jurisprudencijos emunicija. :)
Ką inkas jums į ausį ir viešai prikurpęs, tai visiems jau viskas seniai žinoma. Negalvok kad seną vilką kuo pagasdinsi. Tai tu, vaikuti, kad nebūtų nuobodu, kaip sakai manipuliuoti, pūliuoti, irgi čiulpk "Mamas and Papas".Tokia buvo muzikinė grupė Amerikoje, jeigu ką. Nieka asmeniška. :D

Anonimiškas Fantastas2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 21:33:46
Žmonės žmonės, na ko dabar čia riejatės, juk aš tik iš smalsumo paklausiau klausimėlio. O tarp kitko - maga sužinoti daugiau apie kvantinio susiejimo principą ir nors bent kokias užuomenas, apie jo veikimą.

2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 19:55:35
Praeivi, nepaveiksim to sektanto, jis meldziasi savo vadui kaip Viešpačiui.
Jis net neabejoja aštataro tiesa. Žlugus Lietuvoje komunizmui suklestėjo įvairūs kultai ir sektos.
Aštaras - tai vienas iš aukšto rango pragaro demonų... Taip, kad eik jeti namo su savo ta sektos ideologija ir palik mus ramybėje. Vienas tu esi čia, pritarimo nerasi

Praeivis2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 19:32:29
Jieti per anksti laidoji inkognitą, jis dar už tave gyvesnis ir kai tik bus nutarta jis vėl bus sugražintas į šita dimensija. O dabar aš pabūsiu jo advokatas, nes turiu pakankamai info apie tavo manipulacinę veikla jo atžvilgiu ir pabandysiu ją visą atskleisti visiems puslapio lankytojams.

2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 18:48:05
Na štai ir atsidengei. :)
Turėtumei paaiškinti kaip jūs "mes jį tam tikrose ribose protegavome".
Priešistorė tai tokia;
Kai šioje "skylėje" atsirado Inkognito, aš čia jau `gyvenau`. Jūsų nė kvapo nebuvo. Jo pradžia buvo gan naivi. Jis man net išsipasakojo, kad tie kurie jį siuntė, perspėjo kažkodėl, kad pasisaugotų ypač manęs. :/ Aišku ir aš tada buvau pakankamai naivus. Tik daug vėliau supratau ką tai reiškė.
Jo įdirbis čia vis didėjo ir pradėjo dominuoti su savo "pagrobimo legenda". Mums visiems tai buvo nauja ir ganėtinai ydomu.
Kibirkščiavimai tarp mūsų prasidėjo tada, kai aš jam pradėjau "nuiminėti antpečius". Jam tai LABAI nepatiko. O toliau jau patys matėte.
Amžiną jam atilsį.
Bet dabar matome, kad jo įdirbis yra tęsiamas visokių praeivių ir kitokių pasiinkognitavusiu žinovų ir motoriškių palaikymo komandos.:D
Tai palinkėsime estafetės perėmėjams irgi neišsipeckelioti antpečių, kuičiantis po belekokius archyvus. Prašymas būtų tik nekabinkite tos vargšės moteriškaitės Tautvydos. Ji dar su savimi nesusitaikiusi. Kai mes jau viena koja kitoje dimencijoje.:))

Praeivis2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 18:12:00
Apie Jiečio niekšybes Inkognitui mes žinome labai daug kadangi šiaip ar taip mes jį tam tikrose ribose protegavome,- šioje skylėje. Gal būt išslaptinsime slaptuosius archyvus vėliau, nes šitame puslapyje demokratija netgi nekvepia.

~~~~~~>2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 16:36:35
Eikite geriau elektros skaitiklių parodymus užsirašinėti, kaupti piningėlius saskaitoms apmokėti. Ir neprieštaraukite "matomai tiesai". O mes į tą sykį gaminsime perpetuum mobile. :)
Braliuką Inkognito aš gerbiu kaip ir visus jus, su jūsų keliais ir klystkeliais. Bet tai nereiškia, kad mūsų keliai neišsišakoja. Jūs likite prie televizoriaus, o mes eisime toliau, kaip sakiau. :)

2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 15:39:36
„Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“ (Lk23, 34). sunku žmogui
atleiskime ir JIECIUI
Jam taip įteigė. Jis ir toliau jų "tiesas" įrodynės.
Tikrai ne savas. Nors Vokietijoje šiąnakt suimti ("tiesos skelbėjai")- perversmininkai.

2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis, 15:23:15
Pranašo postringavimai pasiekė ir NsO,
jį piktumas suima jei kažkas pritaria inkognitui.
Jietis linkęs prieštarauti, net matomai tiesai.
Gal neliko džiaugsmu, vienišos senatvės akivaizdoje žmogaus gyvenimo prasmė ir vertė atsiskleidžia ypatingu būdu "pranašaudamas"

2022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 19:54:15
Suprask, praeivi, kad žmonijai buvo tūkstančius metų plaunamos smegenys.
Kai nustosi melstis inkognitams, gal ir praregėsi. Jis tiesiog dirbo savo implantų plantacijoje, o tau belieka galvoti. :)

Anoniminis žinovas (AŽ)2022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 19:49:48
Persikeliant kvantinio susiejimo metodu "skrendama" ne 3-4 kartus didesniu greičiu (kaip čia bandyta pasakyti), o Saulės sistema pasiekiama akimirksniu (t.y. momentiškai)... O toliau jau joje galima judėti "tarsi vėžliai" naudojant paprastesnes technologijas...

2022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 15:18:062022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 18:49:34
Inkognito mums minėjo kokie jūs esate buki ir riboti,bet va dabar kai skaitau tavo teiginį apie plokščią planeta negaliu atsistebėti koks jis teisus buvo Visi dangaus kiek didesni kūnai formavosi budami karštos būsenos o kai kurie netgi išsilydę, kaip kad žemės planeta, kosmosas yra didžiulis nesvarumo akvariumas, o nesvarume bet kokie skysti kūnai visuomet susilieja į rutulio formą. Na ne mano reikalas čia jums buki žemiečiai aiškinti fizikos dėsnius, bet kad čia sutiksiu tokių kvailų ir bukų individu tikrai nesitikėjau. Padarei man siurprizą čiabuvi.

2022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 15:18:06
Supraskite kad tai yra dualus pasaulis. Tokioje mes esame matricoje, 3D žemės mokykloje, su užblokuota visa šimtų, tūkstančių nugyventų gyvenimų patirtimi. Todėl ir pasakymas, kad gyvename iliuzijoje yra teisingas. Tai reiškia kad gyvename melo pasaulyje, kur tūkstantį kartų pakartotas melas tampa tiesa. :)
Mes dabar jau tiek išprusę, jog suprantame kad mus mokino neteisingai, nuslėpdami Ir iškraipydami daug ką, reiškia tendencingai. Todėl negalima tikėti nei mokslu, nei kaip sakote `kažkokiais apmokamais sektantais`. Protaukite patys, bet aklai nesiramstykite ale mokslu.
Taigi, viską atmetus, pasitelkdami loginį mastymą ir kai kurias nuo mūsų nuslėptas, bet jau pradedamas viešinti žinias, galime kurti "sąmokslo teorijas". Pvz. Žinome kad vanduo niekaip neišsilenkia. Reiškia žemė plokščia. Kokia pavaizduota dar kai kur išlikusiuose senuose žemėlapiuose. Kokia ir pavaizduota NASA emblemoje. Ir pagal tą plokštumą sudaromi visi lėktuvų trumpiausi maršrutai. Paklauskite savęs, kodėl nėra skrydžio maršrutų per ašigalius? Juk būtu kai kur daug trumpiau.
Darytina išvada ;
Mūsų žemė yra visai ne tokia kokią mums ipiršo `mokslas`. Juk jeigu rimčiau pastudijuotute patį žemėlapi, tai pamatytute jog valstybių plotai net nesutampa. Pvz., Afrika yra daug didesnė už visą Rusiją. ir t.t. Todėl teiginys, jog mūsų žemė yra tik mažas lopinėlis labai didelės planetos, apribotos kupolu ir ledo siena ir pasakymas kad ji yra apvalaina kaip kamuolys yra teisingas, tik ne mūsų `gaublio celės`, o Visos Gajos atžvilgiu. Kur nei mūsų gaublio ašis su ašigaliais nesutampa, nes yra visai kitur.
Ieškokite, analizuokite, protaukite savo galvomis, o ne televizoriaus tiesomis. Niekuo netikėkite ir tiesa padarys jus laisvus,
Amen. :)

inkognito aprašyti skraidantys aparatai2022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 11:26:15
Egzistuoja realybėje ir šiandieną, visose planetose tie patys Mendelejevo lentelės elementai, visur technologijose naudojama ir geležis ir platina ir auksas ir kiti metalai. Erdvėlaiviai irgi kuriami panašiais principais kaip ir jūsų žemėje orlaiviai, tik juose panaudotos technologijos ir prietaisai tūkstantmečiais lenkia žemiškasias technologijas. Jiems pasiekti 3-4 kartus didesnius už šviesą greičius, padeda tam tikri energetiniai įrenginiai, nes tik toks greitis įgalina pereiti į greituosius kelionės koridorius visatoje, kitaip neužtektų viso gyvenimo laiko resurso atlikti elementariausiai transgalaktinei kelionei. Bet jums planetiečiai to neprireiks, nes jsų ribotas mastymas ir gyvuliški instinktai neleis peržengti jūsų egocentrizmo ribų, todėl ir supūsite čia šioje planetoje.O tie svaičiojimai apie šviesos jėgas ir visi kitokie sektantiški išvedžiojimai tik dar karta parodo jūsų bukuma ir primityvumą.Atskries jiems mat šviesos jėgos ir išgelbės jumis iš jus skandinančios skysto mėšlo krūvos.Niekam jūs nereikalingi primityvūs padarai.

Visos civiliacijos gyvena laikiną gyvenimą2022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 11:13:44
Nes kiekviena jų pririšta prie kokios nors apie jų saulę skriejančiame dangaus kūne. Saulės turi pradžia ir pabaiga, o planetos aolink saules yra dar trapesnės. Pavyzdžiui mūsų žemė jei niekas neivyks jau po 500 milijonu metu liks be gyvybės, o tai yra labai nedaug.ir jei žmonija užsiėmusi tarpusavio rietenose nesukurs antigravitacinių įrenginių, išnyks be pėdsako, ir tik saulės spektre esantis nedidelis lavondujų kiekis, ateities tyrinėtojams parodys, kad čia kažkada egzistavo gyvybė. Viskas kosmose atsiranda ir egzistuoja pagal vienintelį algoritmą, atsiradimas trumpalaikė egzistencija ir išnykimas visam laikui. Taip ir galaktikos taip ir žvaigždės taip ir civilizacijos taip ir paskiri individai žmonės arba gyvūnai.Egzamina išlaiko tik tos darnios civilizacijos kurios savo egzistencijos metu meta visas jėgas sukurti infrastruktūra kuri padeda apsigyventi kitose planetose prie dar didelį egzistencijos resursą turinčių žvaigždžių,su giliu liudesiu palikę gimtasias planetas žūstančias prie besiruošiančių tapti supernovomis gimtūjų žvaigzdžių. Mūsų žemė priskiriama prie autsaiderių tarpo.

kam skleidi melą ir dezinformaciją?2022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 11:02:49
Pranaše, kas tau už tai moka auksinėmis kruopomis?

2022 m. gruodžio 6 d., antradienis, 10:20:50
Tai jo. `Geleziniais`, tokiais kaip aprašyti Inkognito, kuriuose prietaisų skydelis, kaip sename žiguliuke, kurį galima sudaužyti plaktuku, keliauja mūsų `kaimynai` iš trečios, ketvirtos dimencijos, iš giluminės Žemės, esančių po tuo pačiu mūsų (nelyginant bičių korio) kupolu. Iš Švabijos, kuri už ledo sienos krašto, vadinamos Antarktida ir kitų kaimyninių, bet mums nedraugiškų rasių. Ir kurios čia pas mus dabar daro savo `ketvirtojo reicho tvarką`. Į kurias ir iš kurių galima patekti praplaukiant, `praskrendant`po vandeniu, t.y. po ledo sienos kupolu. Kaip tą padarė Adolfas per trečiąjį reichą.
Šviesos civilizacijos keliauja kaip sakai. Nėra joms jokia kliūtis kupolai. Tik jos geranoriškos ir nesikiša į kitų civilizacijų evoliuciją.
Ir dar nę į temą pamąstymui, kad į jokį atvirąjį kosmosą, už kupolo, neskrido jokie mūsų kosmonautai. Viskas yra Holivudinis feikas. :)
Pagalvokite patys kokias G perkrovas reaktyviniame lėktuve patiria pilotai ir kokios perkrovos kad ir balistinėje raketoje. Aišku tokių neatlaikytų joks kad ir labai treniruotas žmogas. Nebent tas melagis, kuris ant patrankos sviedinio skrido į mėnulį. :)

A. F.2022 m. gruodžio 5 d., pirmadienis, 17:40:50
Anoniminis žinove, paaiškink plačiau apie tai.

Anoniminis žinovas2022 m. gruodžio 5 d., pirmadienis, 07:19:39
Atsakymas: Panaudojant kvantinio susietumo principą!!!

Anonimiškas fantastas2022 m. gruodžio 4 d., sekmadienis, 20:29:44
Iš girdėjusių Inkognito istoriją, ar patys turėję neįprastos patirties su nežemiškomis civilizacijomis, turiu jums klausimą: Kokiu metodu kitos nežemiškos civilizacijos keliauja kosmosu ir įveikia tarpžvaigždinius atstumus?

2022 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis, 04:38:42
po pamokėlės „šypsena“ atskleidžių vietiniams kas ten per entity juos persekioja mene (juk tai tik menas ar ne?).
Tai „priešelis“. (įkyrus persekiotojas ir skriaudikas, tarpinė, bandantis apsimesti belekuom kuo jus pasitikėtumėte, net ir vyru su kuriuo galbūt norėtumėt praleisti visą likusią amžinybę vienoje pusėj po trokštamu AKMENIU, dievu (puolančiu iš maisto pusės), kokiu nors pareigūnu ir pan. Numanomas vertimas į angl.k. "pretender to be enemy")
Nuo jų paprasčiausia apsiginti negarbingai, net jei tai atrodytų ir nesąžiningu elgesiu. Labai nesąžininga iš menkučių-nemenkučių per daug reikalauti. Tad negarbinga gynyba nelaikytina nesąžininga.
Pirmiausia reiktų netikėti, tik tai neturėtų būti paversta tikėjimu. Ką jie pliurpia apie belekokius ženklus kvapą ir panašiai, nereikia nei domėtis nei dalyvauti jų reikaluose.. Taip arši kovotoja prieš vario priespaudą, gali netyčia pasijausti žmogėdra ir pan.
netikėti, net jei tai ir nepriešeliai, o kiti draustinio nuolatiniai gyventojai blogi nevaldomi nieko neprivalantys mokosi išgyventi ir patys gerai nesupranta kokių taisyklių turėtų laikytis po didelio karo. Akivaizdu, kažkoks vyrukas nuskriaudė berniuką, žmogėdra gali be jokių sąžinės priekaištų papjauti ir suėsti tokį skriaudiką. Tai vadintina paprastu sąžiningumu.
po vienos meno pamokėlės derėtų pasipiktinti, kai kažkas Kristų vadina akrobatu. KRISTUS ANT KRYŽIAUS YRA KANČIOS ŽENKLAS. Kūno šalininkai, blogi nevaldomi, pasirinko ne kančios, o blogą skausmo kelią be kontrabandos. Nieko nesuprantamo nėra kai blogi nevaldomi nenori jokių kančios ženklų per artimųjų laidotuves. Kūno sudeginimas lengva pabaiga. Gyviems pašvinkėliams visgi lengvos pabaigos nepageidautinos ir derėti mirusius artimuosius laidoti senoviškai, kad ir be kančios ženklų. Kryžius yra kryžius, kol ant jo neatsiranda kančios ženklas.
Raudos per laidotuvės, tai tik atsisveikinimas, nieko daugiau, nesuprantatiems nederėtų kištis ir guosti, tuolabiau jei jau po atsisveikinimo. Atrodote kaip nevispročiai guosdami, kad visi mirsime.

2022 m. lapkričio 29 d., antradienis, 21:54:23
jau po begalinės lenktynės menas apie begalybę paseno, jau niekam net nelenktyniavusiam ir neįsivėlusiam į didelį karą menas, kuriame minima begalybė turėtų būti senstelėjęs ir nebeįdomus (menui, meno darbuotojams per toli žinoti kas ten toliau buvo, persekiojant ar kaip nors kitaip juos skriadžiant ir engiant) kaip buvęs skriaudžiamo meno šalininkas (šiek tiek ir pakariavęs gindamas meną) tapau skriaudžiamo kūno šalininku, apsiginusiu ir neleidusiu iš kūno padaryti dievo. Atsirado ir daugiau vyrų (blogų nevaldomu), kurie atsisakė dievauti (kažkoks bekūnis buvis kažką baisaus padarius su kūnu, kuris niekam netapo nuosavybe)
Rimtiems vyrams ir rimtoms moterims turėtų būti beįdomus menas, kuriame minima amžinybė, visiems akivaizdžiai ar neakivaizdžiai patekus į nepakartojamą padėti, daugiau nebėra apie ką domėtis

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 23:28:44
aš laikytinas vienu seniausiu draustinio gyventoju. Tik tai nereiškia, kad nežinau kas vyko, ar galėtų vykti už draustinio ribų
nei vienas šūdinai ar gerai besielgiantis priešelis negali laikyti draustinio gimtąja vieta (per nelyg ilgai kariauta)
tik nei vienas priešelis negali laikyti nei vienos visatos ar galaktikos gimtąja vieta
gerai kai nelieka visatų ir galaktikų, vis vien nei vienas priešelis likusio pasaulio negali laikyti gimtąja vieta, visa jų veikla neva teisėta iš tikro yra neteisėta ir neįteisinama, belekokie priešelių rengiami karai yra neteisėtas bandymaS ĮKELTI KOJĄ Į dRAUSTINĮ (DAUGIAU JIE NIEKO NEŽINO) NET kRACHAS NEPADĖJO priešeliams ĮKELTI KOJOS Į draustinĮ.

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 20:33:41
vokiečiams svarbu, kad iš jų nepadarytų romėnų
lietuviams svarbu kad iš jų nepadarytų graikų
graikams svarbu kad iš jų nepadarytų indų, bet po tokio karo, gali būti graikams svarbu, kad iš jų nepadarytų beždžionių

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 20:28:47
taip, taip vokiečiai, lietuviai yra kažkas sąžiningo, į juos žiūrima kaip į senuosius blogiečius

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 20:27:15
graikai yra kažkas doro, daugiau nieko nelinkęs atskleidinėti apie esamą nelaisvo nevaldomo Draustinio padėtį Žemėje

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 20:25:25
Didžioji Roma, bloga nevaldoma driekiasi per du žemynus šiaurės ir pietų Ameriką. DRAUSTINYJE pasiekusiame nelaisvą būvį.

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 20:23:05
ILguoju laikotarpiu (virš trilijono metų) mes neblogai pasiruošę, net nematom prasmės pradėti kokias derybas
tik domina ir trumpasis laikotarpis tiesiog būtina išgyventi savo elgesio pasekmę, kad mums nebūtų primestos kokios derybos ir nederamas elgesys prieš save
Niekad nenorėta, kad visos tautos būtų įtrauktos į didelį-gylų karą,
į tai kas vyksta nėra neįmanoma pažiūrėti kaip į ponios rožės nepiktžolių nežaidimą. kiekvienai tautai jau pačiai reikia žiūrėti, kaip čia neskriaudžiant mažiukų išlikti kaip nepiktžolė atšiauriame ponios rožės darželyje, negailestingai prispaustiems ponei rožei ir ponui pienei gali berūpėti tik auropos žemynas ar tik Lietuva auropos žemyne, suprantam suprantam netuščioje vietoje atsiradome, tik nesiruošiame su niekuo derėtis, prasmės jokios taip elgtis nėbūtų
Vis vien viskas vyksta-nevyksta DRAUSTINYJE (tai niekur nepakartojamas pasiekimas)

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 20:04:25
Viskas laikosi ar laikėsi ant keturių stulpų, liko tik vienas, kuris bus pirmas paminėtas ir stulpelis:
1. draustinio stulpas, neblogas-blogas nevaldomas, jame leista blogiems-nevaldomiems daryti ką noriu nieko neskriaudžiant
2. ponios rožės nepakartojamas ir nekartotinas baigtas stulpas komunistinis-nekomunistinis (gynybinis neleidžiant iš savęs padaryti ko jiems ten iš neįteisinamos valdymo pusės galėtų reikėti)
3. pono pienės nepakartojamas ir nekartotinas baigtas stulpas negeras-geras (iš šalies atrodantis kraupiai klaikiai). Dievo klausimas jame seniausiai išspręstas ir neleista to klausimo importuoti į užssienius. Nebus nei dievo, nei nedievo.
4. nedoras-doras stulpelis, praradęs nedorą nepakartojamamą, nekartotiną ir baigtą praeitį. Jau ponas pienė pasistengė nedorą praeitį užbaigti, tame tarpe ir už gėrio tironą, pareiškęs kad nepakęs KING GOD TYRONY niekur niekad, neleisdamas nieko pakartoti, kai jam nedora praeitis jau užbaigta, nieko svarbaus neprarandant.
Ir kai ten kažkas paminėta svarbaus telkiančio (ponia rožė, ponas pienė) iš tikro buvo ir daugiau nepaminėtų bendražygių.

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 19:46:02
O vis vien kažką (blogą nevaldomą draustinį Žemėje) vis pavyksta išsaugoti.
ilguoju laikotarpiu virš trilijono metų daugiau nieko nelieka blogame nevaldomame draustinyje, kuriame blogi nevaldomi nieko neprivalo, viena veikianti jėga, o kita veikianti jėga yra dora, kuriai draustinyje uždrausta dorai elgtis, o jai privaloma elgtis sąžiningai.

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 19:41:27
tai kas parašyta yra nepakartojamai ilgai užtrūkę, ten kur nebeįmanoma sąžiningai ir belekaip kitaip pakliūti

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 00:47:06
išlaisvėjusiems ir pragudrėjusiems nebloga mokykla yra kinas.
Kaip tik grįžęs iš tokios pamokėlės „kaulai ir visa kita“
Pirmiausiai, reiktų suprasti, kas akivaizdu, blogas nevaldomas pasaulėlis neatsirado tuščioje vietoje, per nelyg gyliai nebeverta kaišioti nosies, visus sutriuškino blogis, nepriekaištingas ir sąžiningai nekaltas. Išlaisvėjusiems ir nesilaikantiems jokių taisyklių (blogiems nevaldomiems) primėtyta daugybę grėblių ir net meno kūrėjai nelabai susigaudo kaip turėtų elgtis laisvi, pjutę sppaudimą tapti žmogėdromis.
Žmogėdros tai geriečių sumanymas, mokslinis atradimas: lengviausia engti žmogėdras. Tapus žmogėdra, nerašytos taisyklės sulaužimas būtų ėsti kokią nors kitokią mėsą. Išlaisviejusiems žmogėdriavimas galėtų būti išlikimo klausimas, kai siekiantiems tokiais išlaisviejusiais pasinaudoti, (senasis jų lizdas akyse ir paprastai jie stengiasi būti balti) tai tik valdymo klausimas.
Niekam nelinkėčiau tapti lenkgviausiai engiamuoju, tik yra tokių senų „geriečių“, kurie išmokę kaip su dviračiu važiuoti ir taip išlikti žmogėdriaujant, jų ne spausti per daug nereikia, užtektų grėsmės kokį porą dienų pabadauti.

2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis, 00:30:10
Išlaisvėjus svarbu, kad nebūtų kaip prie jūsų prikibti
teisiškai, nemanyti, kad „vogti yra nieko tokio“
iš verslo pusės, nemanyti, kad „piratauti nėra nieko tokio“, net jei ir nesitikint iš to uždirbti pinigų, o atvirkščiai nemanyti, kad „nieko tokio nekomercinį sumanymą komercializuoti“
apsiginus nuo neteisėto valdymo, nemanyti, kad „vištgaidžiauti yra nieko tokio“ (užkulisiuose, galite likti be turto)
apsiginus nuo nedoro puolimo, nemanyti, kad „meluoti yra nieko tokio“ (bet ir mažiukams yra uždrausta meluoti ir bandyti taip jais pasinaudoti, juos apgaudinėjant ir klaidinant, ne tik jiems meluojant)
papuolus į (ne)karą ypač pražūtinga yra manyti, kad „smalsauti yra nieko tokio“
išlaisviejusiems patiems svarbu, kad kiti nemanytų, jog „nieko tokio yra trukdyti daryti ką noriu“, ypač visokiems linkusiems neydingai elgtis mažiukams, beje aš Jums ir galėčiau atrodyti kaip mažiuks. Tik ne toks mažiuks kokie jie paprastai būna. Jau dičkis tarp mažiukų, pajėgus pritapti prie senųjų nekaringųjų civilizacijų, (tik nekaringieji išliko nors jiems daug teko kariauti prieš karinguosius.) jei to norėčiau. Tik ne visi man karai baigti. Likęs siekis neydingos pergalės per penkis šimtus septynius metus (po pasiektų dviejų tobulų pergalių ir spaudimo nesąžiningai kariauti toliau prieš save, kai niekada prieš save nekariavau. Nuo pat pradžių buvau blogas ir juo likau, nors baigęs net nepradėjęs kaip neblogas, negeras ar nedoras). Blogi nelinkę kariauti, jie linkę verslauti. Kai buvau neblogas, buvau nelinkęs sirgti, o linkęs kariauti. Kai buvau negeras, buvau nelinkęs paklusti ir prarasti turto ar pergalės vaisių, o kai buvau nedoras iš vienos pusės jau suaugęs, o iš kitos pusės tai buvo gynybinis kraštas: nepateisinsime ir neleisime prasto elgesio prieš mus. Tai jau laikoma negarbingu elgesiu.
Visi kas susidūrė su savivalės laikotarpiu ir išgyveno tokį gylų pjūvį, nors paprastai tai ilgai netrunka, tikrai nemano, kad „savivaliauti yra nieko tokio“ (tai gali atrodyti ir kaip šeimininkavimas svetimame kieme, svetimuose namuose ar nevaldoje, ar koks nors darymas už kitą, bandymas atstovauti, negavus leidimo. Paprastai, tokie dalykai nesuteikiami, bet nesąžiningai į tai nekreipiamas dėmesys.)

2022 m. lapkričio 27 d., sekmadienis, 19:26:46
vietiniams žinotina po nepakartojamų neįvykių Žemė laikytina ponios rožės ir pono pienės draustiniu
kas žemiečiams numatyta 507 metų yra nepakartojama ir nelenktynė

Šiokios tokios naujienos2022 m. lapkričio 27 d., sekmadienis, 19:19:15
Antras visatos stebuklas labai ilgai gintas, labai ilgai baigtas ir ten nieko nevyko, toliau po nepakartojamos nelenktynės (viskas kas nepakartojama nebelaikoma lenktyne) žinotinas kaip antras visatos dviejų galaktikų nelaisvo nevaldomo blogio draustinis!
Nelaisvumas būtinas išlikimui! Nevaldomumas būtinas apsiginimui!

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 21:18:10
...gali daryti ką nori peržengiant bet kokias protų suvokiamas gadintojiškas ribas, siekiant pasinaudoti meluojant svetimų pergalių vaisiais.
Negi apsiginusiems taip toli, kad bet kam to išvengusiems vaizduotės trūktų tai suprasti, ir linkusiems negarbingai elgtis berūpėtų nesąžiningi išmėginimai ir taip pasiekti (pra)laimėjimai?
Viskas privalo būti sąžininga laisvame-nelaisvame nevaldomame pasaulyje, jame niekas neprivaloma, išskyrus išimtį, patvirtinančią taisyklę, viskas privalo būtį sąžininga.
Tokiame telkiamame pasaulyje uždraustas doras elgesys. Net doras ar garbingas elgesys gali būti labai pražūtingas, siekiant išlikti.
Kas liko iš seno pasaulio sutelkta kaip nepriekaištingas ir sąžiningai nekaltas pasaulis. Jame tik nekaringieji išliko.
Ir žinoma dar yra kažkas apie ką aš nieko nežinau, ten nebuvęs ir nedalyvavęs.

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 20:58:49
abiem atvejais laisviai tampa pralaimėtojais, tampa valdomais, net jei jie manytų, kad tapo galingais nugalėtojais, manančiais, kad su į jų rankas papuolusiais gali daryti ką nori, ar net niekad nesibaigiantį verslą bandytų sukti

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 17:28:12
Išlaisvėjus, būna labai didelis spaudimas iš siekiančių valdyti ir pasinaudoti išlaisvėjusiais. Išlaisvėjant telieka tik du svarbūs klausimai ir abiem atvejais laisviai tampa pralaimėtojais, manydami, kad
„vogti nieko tokio“ (ypač iš negalinčių apsiginti ar tiesiog priešų; pagal juos kas ne jie tas priešas; po didelių karų blogi vyrukai ir moterys pasiskelbė „netikrais priešais“, tik jie išgyveno-išliko žūtbūtinį karą kariautą iš diev-pajėgų pusės prieš nežinančius)
„vištgaidžiauti nieko tokio“ (pradėjus domėtis nuogomis moterimis labai sunku apsiginti ir nenusiristi iki pažiūros vištgaidžiauti nieko tokio, tiesiog apsiginti nuo bandymo Jūs valdyti iš šalies ir jumis labai žiauriai ir negailestingai pasinaudoti)
Ne visi laisvi yra višgaidžiai ir vagys, nors tokių retenybė

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 16:28:53
mes žinome, kad gėr-pajėgos (diev-pajėgos) jau neišgyveno ir neišliko. _Jos nuosekliai šalintos ir pasišalinusios visur _ Jos niekada nesutiko būti medžiagą, bet kokios galimybės jiems tik galimybės pratęsti beviltiškiausią užkariavimo karą

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 14:33:50
viskas laikosi tik ant vyrų ir moterų pečių, neleista jokios poros išskirti, bet neleista ir jokios poros sukergti

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 14:30:30
nesąjungiškai žiūrint pasaulis turi ne vieną sielą; kas laikytina siela-pasauliu dievu, iš to beliko tik klaiki siela; kūno prasme kažkoks socius, kai nelieka nei medžiagos nei antimedžiagos, o reikia išgyventi kaip sliekui kanibalui, neatrodo kad jie iš viso ruošėsi gyventi. Savivaliautojų kitoks gyvenimo būdas: persekiojant, spausti, valdyti ir nieko neužbaigti
Tik persekiojamieji baigę didžiausius karus, pasiekę sunkiausias kraupias pabaigas nesiruošia nieko pakartoti, o toliau pabaiginėja jiems gręsiančius karus, kuriuose, mes žinome, kad gėr-pajėgos (diev-pajėgos) jau neišgyveno ir neišliko.

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 13:23:45
tokios negeros ir negyvos pasaulio bei visko pabaigos nėra buvę ir ji niekada nebus pakartota

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 13:17:28
Dievas – tai vienintelė pasaulio siela, o visa likusi kūrinija – tik šokantys mechanizmai; ir jis asmeniškai užpildo kiekvieną iš tų mechanizmų, ir kiekviename iš jų telpa jis visas, nes jam niekas nėra per seklu
______
Jūs daug ko nežinote, kai reikėjo blogį nugalėti, o jis nuosekliai niekada gėrio apsimetimui nepralaimėjo, vandenys buvo per seklūs
Tik ir be blogio buvo senos jėgos, kurios įdėjo daug pastangų šalinant gėrį, dievą ir bet kokius gėr-sumanymus; verslo kalba: neužsakytos paslaugos buvo neaptarnautos nei kariaujant, nei ligaujant, nei aukaujant

2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis, 01:08:10
kūnui apsiginus nuo labai negailestingo elgesio (aukojant, savižudžiaujant, užmušinėjant ir visaip jį niekinant bei išdavinėjant, bandant jo atsikratyti), galų gale iš jo nepavyko pagaminti pasaulio sielos - dievo
labai nedaug kam pavyko tapti mažais kūneliais, kitiems per daug praradimų apie tai pasvajoti

2022 m. lapkričio 23 d., trečiadienis, 15:15:12
tik Žemėje yra gyva negyvybės forma: gyvi pašvinkėliai
tarp nekaringų priešų daugiau niekas nenorėjo tapti gyva negyvybės forma
o karingiems buožėms neleista tapti gyva negyvybės forma

2022 m. lapkričio 23 d., trečiadienis, 14:58:49
kiekviena tauta patį už save, nesąjunginiškai nekartu su tuo kas liko, taip paprasčiau apsigynus išgyventi septynių metų laikotarpį, apie išlikimą per anksti negalvojant

2022 m. lapkričio 23 d., trečiadienis, 14:54:48
tai nėra ateitis tiesiog, kokie nusimato laikotarpiai
septynių metų išgyvenimo lenktynė iki du tūkstančiai dvidešimt devintų metų žiemos, kiekvienai tautai stengiantis neįsivelti į didesnį karą
penkių šimtų metų šūdinasis laikotarpis, jame niekam nepavyko ar nepanorta išlikti, išgyvenusiems galimybė išlikti per penkių šimtų metų išlikimo lenktynę
KĄ MES žinome, IŠLIKO TIK NEKARINGIEJI PRIEŠAI, kARINGIEMS BUOŽĖMS NEPASISEKĖ

zylė2022 m. lapkričio 20 d., sekmadienis, 17:18:24
o aš tai ne

Šuo2022 m. lapkričio 20 d., sekmadienis, 15:38:44
Zyle, aš tave myliu.

2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis, 07:42:53
o mums nieko, ar ne? Nesąžiningai buvome užpulti 2012 metais, Gamta apsigindama jau 2022 metais, atsidūrė už Visko, išnešdamą karą prieš Viską už tikros pasaulio pabaigos.

2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis, 07:36:17
neakivaizdžiai Žemę XX a. nesąžiningai bandė perimti už neakivaizdžios pasaulio pabaigos. pasirodo jau XXI a. buvo baigtas Viskas.

2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis, 01:54:29
draustinsis, kuris negarbingai atsisakė teikti kitiems paslaugas, kurios net nebuvo užsakytos
visur kas tik nori bet negyvybė
tik Gegutės draustinyje gyva gyvybės forma: gyvi pašvinkėliai

2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis, 01:51:16
Žemė yra Gegutės, paskutinės nesąjungininkės, draustinis

2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis, 01:47:30
Labai neįmanoma buvo prasidėti pašvinkusiai Žemei laisvai-nelaisvai nevaldomai joje niekas neprivaloma išskyrus viskas privalo būti sąžininga, kuria aš mylėsiu kaip vyras žmoną amžinai kiek tai betrūktų ne kartu

2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis, 01:26:48
tikra neblogietė Gegutė, negarbinga prievartautoja, ten kažką iškrėtė ir nustebino nustebino tuos kas dar liko

2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis, 01:21:41
tikra neblogietė Gegutė kažką iškrėtė, turiu kuo pasididžiuoti, daugiau niekas nepriverstas ten ko nors statyti

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 22:29:46
tiksliai žinau tarp viską baigusiųjų nevaldymo siekia dar trečioje vietoje atsidūrę išmirinėtojai, o šeštoje Jausmas

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 22:22:03
jau būtina siekti tobulumo ir tikrai reikia būti tokiems, kokie patys nori būti belekaip prispaustiems akmeniu, kokio pats norėjai, o ne tokiu ant kurio pasiklojo koks pyragėlis, bandantis viską nusavinti niekur niekada pats nebuvęs ir nieko nedaręs, o nesąžiningai siekęs tik valdymo, kitus belekaip nervuodams ir stiklus daužydamas

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 22:15:51
kas nevaldoma kryptimi juda, nerataus, ar jūs suprantat ką reiškią viską pakartoti?! trilijonus trilijonus metų?

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 22:11:27
negeriečiams tik pašvinkusi Žemė laisvame-nelaisvame nevaldomame būvyje berūpi, jame niekas neprivaloma, išskyrus išimtį patvirtinančią taisyklę, viskas privalo būti sąžininga
gali būti viskas privaloma neaptarnautiems

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 22:07:37
jei kas ten nebaigta, tai
vokiečiai daar nėra tokie, kokie nori būti nelaisvi ir nevaldomi
lietuviai dar nėra tokie kokie nori būti laisvi ir nevaldomi

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 19:47:07
Pirmūnė žmona Gamta pasakė:
- Blogio pašvinkėliai yra vokiečiai, o lietuviai yra Gamtos pašvinkėliai, kai jie kartu ar nekartu jiem viskas neblogai gaunasi, tikri tarpusavyje nesąjungininkai

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 19:40:50
-gi, vokiečiai yra blogi prievartautoji, pašvinkę, pašvinkę, bet ir padvėsėlių gali ten atsirasti, jei ten nustos gintis be galo begalo ilgai sąžiningai nekaltai

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 19:28:03
dalelės kalbasi tarpusavyje
- kuo ypatingi tie žemiečiai
- ai, jei ten pašvinkėliai, darantis ką noriu, jie tarp viską baigusiųjų lenktynėje yra ketvirti, žinomi kaip negarbingi prievartautojai

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 17:55:43
nugalėjusi nevaldymo lenktynę, tapusi paskutine visko baigusiųjų lenktynės dalyve nelaisvame buvyje sugrįžusį į savo pirminę vietą ketvirtą nelaisva žemės amžinybė perėjo į pašvinkusios žemės laisvą būvį pasaulyje laisvame-nelaisvamame, nevaldomame, jame niekas neprivaloma išskyrus išimtį viskas privalo būti sąžininga
reiktų pastebėti, kad pavyko prisilėgti nekaltai sąžiningai kur norėjome ir nenorėjome ten tortauti, o vienas piragėlis keliantis mums bereikalingų rūpesčių ten pasiklojo (debilas negalvojantis apie pinigus)

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 15:33:31
laisvame-nelaisvame, nevaldome pasaulyje, jame niekas neprivaloma išskyrus išimtį patvirtinančią taisyklę viskas privalo būti sąžininga
negarbingi prievartautojai neaptarnaus niekur ir niekada negarbinai nesąžiningų prievartautojų

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 15:09:43
o gyvi man per toli, reikia gimti kad būtum gyvas. Negyvi tokiais niekais nelabai nori užsiimti, nenori, kad iš jų būtų daromas verslas, viskas nusavinant-nenusavinant per amžių amžius, jau taip su visku jau buvo. o pakartojimo niekas nebenori

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 15:06:19
tie durniai visiški debilai, negalvojantys apie pinigus, kraujo praliejavimas jau seniai jiems virtęs į dūrųpralijavimą ir stiklapralijavimą, su negyvais neleisiu elgtis kaip su gyvais

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 14:55:23
įvyko stebuklas. visiems įdomu, o kaip viskas veikia?
kaip viskas veikia, o gi padvėsiliškai- neaptarnauti šūdinai

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 14:19:03
visiems vis įdomus tas klausimas, o kaip viskas veikia. Kaišiodami nosį per toli susigadinat galmus verslo santykius ateity, nes jos paprasčiausiai net neturėsite
kaip viskas veikia, o gi negyvai
yra padvėseliai (įteisinę pas save bele kur kas nes aš, tas priešas ir galių daryti ką noriu su juo), kurie bandė visus susemti į saują dievo budų. kai apsiginta nuo kančiuviečių (prispaustų socio klaikuviečio) tampa pašvinkėliais, kuriems pakeliui su niekše gamta, kažkur jūrose

2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis, 00:14:28
Pasipiktinęs Dievas pareiškė, kad iš jo per daug pareikalauta! neliko negyvų žmonių ir liko tik padvėsę žmonės.

2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 23:51:52
Stebuklinė pasaka. Gamta baigė savo darbą, jai primestą ir neapmokėtą.
Pasipiktinęs Nemeilė pareiškė: daugiau joks dievas nebeišskirs jokios poros! ir viską baigė negyvai, liko tik negyvi žmonės

2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 22:16:53
Zuikio įmonė nieko negloboja.
yra atsiradusi Karingiausio priešo įmonė, kuriai niekad nesiruošiame teikti jokių paslaugų

2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 21:55:47
jokio valdymo nepakęsime, to tikslo siekėme nuo seno ir į derybas neįsileisime

2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 21:45:27
tikri negeriečiai turi kuo pasididžiuoti, pirmieji tarp priešų įkūrę sąžiningai nekaltą įmonę „Zuikio įmonė“

dėl visa ko reikėtų pasiruošti2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 19:51:14
Greičiausiai Putleris tik tempia laiką link žiemos,ir kai orai taps pavojingi gyvybei ir bus galima lauke sušalti,jis smogs branduolinį smūgį Europai ir Amerikai. Lietuva yra geresnėj padėtyje nei kitos valstybės nes ribojasi su Rusijos Kaliningrado sritimi,tačiau sklindanti radiacija ir sugriauta Europos infra struktūra,pasmerks ir Lietuvos gyventojus lėtai ir skausmingai pražūčiai nuo bado šalčio ir mirtinų ligų kurias atneš užteršta ekologija.Labiausiai pavojinga gyventi kiek didesniuose miestuose nes jie pasirinkti taikiniais branduoliniam ginklui.Vilniaus miesto gyventojai atsidurs ypatingai blogoje padėtyje. Dėl visa ko ieškokite kur nors prieglobsčio kolektyviniuose soduose pasirūpinkite malkomis ir ten nusivežkite konservuotų arba maišeliuose hermetiškai uždaromu maisto produktų.Dar labiau įkaitus tarptautinei padėčiai persikelkite ten gyventi,nes tai duos kad ir labai nedideli bet vis dėl to šansą išgyventi artėjantį Armagedoną,kurį sukels Antikristas putinas ir jo raguotieji velniai.

2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 18:40:13
niekam nebeturėtų rūpėti, jokios pasaulio pabaigos, o meluojant kaltinti save, kai esate nekalti yra uždrausta. Tai nereikalingos kliūtys, o jums per sunkūs asmeninai išbandymai
niekada nesakykite, kad nebenorite gyventi, labai skaudžiai galite būti apvogti

2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis, 18:34:14
pavykus išnykti jau XXI amžiuje, tad ir XXI amžiaus nekaras baigtas pasiekus neydingą pergalę, nepraradus XXI amžiaus
toliau nieko jums neleista žinoti, išskyrus, kad siurbliukų nepakęsime, tai reiškia, nepakęsime vagysčių jokiame pavidale, jokių socių

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 22:26:52
XX amžiaus karas laikytinas baigtu, nepraradus ir nieko ten nepakeitus
mus bedomina tik XXI amžius, daugiau nieko nėra, tik XXI amžius

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 22:21:09
būtų nuostabu pasiekti netobulą pergale dvidešimt pirmame amžiuje atsikračius socialistinės mąstysenos apraiškų
pensijos klausimas nėra nesvarbus, tokie dalykai laikomi įteisinta vagyste, nors ir daugiau, kas yra svarbu, karingumo lygį vertėtų mažinti, o nekaringumo (negailestingumo, nesiveliant į svetimus reikalus) lygį didinti

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 22:09:16
jie ten norėtų, kad mes ten vieni kitus užkariautume, tik mes tuo klausimu esame visiškai netobuli, jau antrame pasauliniame kare buvo pasiekta tobula pergalė, stengiantis vieniems kitų neužkariauti, buvo pasiekta ir kita labai labai tolima tobula pergalė, stengiantis vieniems kitų neužkariauti,
nieko daugiau nebelieka tik nacistiškai, nesiveliant į svetimų tautų reikalus, siekti siekti, vis dar siekti netobulos pergalės, pašalinus (diskvalifikavus) gėrį, kaip klaikų tironą, o kalapsuojančių socialitų lemtį teisiškai nulėmus

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 21:51:13
galvojant, kurie pirmieji pasiskelbė nepralaimėtojais ir skaudžiai dėl to nukentėjusiais
galima būtų teigti kad pirmieji antrame pasauliniame kare Žemės visatoje pasiekę netobulą pergalę yra vokiečių tauta ir lietuvių tauta

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 19:30:28
siekiant netobulos pergalės nėra nesvarbu, kas pirmieji pasiekė netobulą pergalę Žemės visatoje
vokiečių tauta ir Gamta
nuo seno žinoma, kad neverta skriausti pirmųjų, kai jų nelieka būna labai negerai

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 18:43:08
daug kraujo buvo pralieta meluojant apgavus, apgaudinėjant suklaidinus
buvo žinoma, kad mums meluojama, esame apgaudinėjami, klaidinami, visada reikia vengti meluojant apgauti, apgaudinėjant suklaidinti, tada mažiau be reikalo kraujo būtų pralieta

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 18:39:35
o kraujas ir mėsa niekada nebuvo teisėta atsiskaitymo priemone

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 18:39:03
o kraujas niekada nebuvo teisėta atsiskaitymo priemone

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 18:36:51
padarę nedovanotiną klaidą, skriausdami ir vogdami, pinigais neatsipirksite niekada ir niekur

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 15:29:14
negerai elgiantis labai daug nesąžiningumo ir klaidinimo. tik klaidintojas jau pralaimėjo neklaidintojai Gamtai, tad vertėtų nesiųtinti nugalėtojų ir jų nesuklaidinti niekur ir niekad, būtų nedovanotina mirtina klaida

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 15:25:23
Blogis yra blogas prievartautojas, jam net patinka, blogas gali būti suprasti kaip nemokša, tik iš tyčiotis iš to nederėtų, viskas labai rimta, privartaujant reikia išmokti negerai elgtis

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 15:18:18
apgaudinėti leista tik garbingai
laisvame ir nelaisvame, nevaldomame pasaulyje, jame niekas neprivaloma, išskirus išimtį patvirtinančią taisyklę viskas privalo būti sąžininga
žutbūtinai nesąžiningiems, klaikiai nesąžiningies oi kiek ten daug visko privaloma, net pateisinama būtina prievarta

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 15:11:52
apie dievo (kolapsuojančio socisto) savo sūnaus aukojimą viskas tiesa, tik viskas labai juokingai ir apgailėtinai atrodo. du vištgaidžiai niekaip negali pagimdyti vaikelio. apgaulė iki tiek nusivažiavo, kad buvo atsiradęs kolapsuojantis socistas su gimda, pajėgus išnešioti vaikelį

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 15:03:26
teisiškai jau kolapsuojančio socializmo klausimas jau nulemtas. tik dar kova nebaigta, dar nepasiekta netobula pergalė, ją pasiekti nėra neįmanoma

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:57:59
negarbingai elgiantis yra svarbu aukų neieškoti, bet ir svarbu nepersistengti

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:56:08
negarbingai elgiantis ir daugiau yra mirtinų klaidų

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:55:26
apie mirtiną klaidą vyrams šiokia tokia užuomina: celibatas, tik celibatas yra dar ir šiek tiek daugiau, tai dar ir šventa priesaika, o blogiems ar negeriems reikia kuo mažiau šventumo
moterims nekaltybės praradimas

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:50:42
prieš darant mirtiną klaidą labai svarbu iki galo išpręsti kolapsuojančio socializmo klausimą

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:41:32
Liko dar Kalifornišė viogel (Gamta) ir jos vyras Litaueše viogel (dešimtas)
Tad Kalifornijos karalienės gimtuoju miestu laikytinas Los Andželas (Holivudas)

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:37:54
Doitč viogėl (labai negera) padarė mirtiną klaidą ir jos likimas nežinia

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:34:34
Šiauliai laikytini gimtuoju Gamtos kaimu

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:33:36
tik Gamta moka būti ir bloga ar nebloga
ji yra tikra blogietė
tikri blogiečiai yra nepriekaištingi ir sąžiningai nekalti

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:30:33
tik Gamta visada buvo negera, jokių geriečių ji nepakęs

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:28:14
Neblogas neriškia, kad jis nėra blogas
nepriešas nereiškia, kad jis nėra priešas
nemaištininkas nereiškia, kad jis nėra maištininkas
ir t.t.

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:10:13
Romos klausimas nėra nesvarbus,
jau dabar nėra neįmanoma pažiūrėti Žemės visatoje į abu Amerikos žemynus kaip į Didžiąją Romą

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 14:02:10
nėra nesvarbu, kad paskutiniu karaliku pavyko tapti lietuviui, pripažintam paskutiniu atlantu, o jis viską baigęs nepriekaištingai ir sąžiningai neltai kaip paskutinis karalikas, pareiškė, kad nepakęs King God Tyrony ir jokio gėrio tyrono

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:57:34
atgailaujantiems mirtiniems Gamtos priešams anglams nėra neįmanoma tapti pralaimėtojais antrame pasauliniame kare Žemės visatoje

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:54:56
airiai ir graikai pajėgūs tapti nugalėtojais antrame pasauliniame kare žemės visatoje

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:51:39
atlantidos klausimas nėra neįdomus, į Airijos salą nėra neimanoma pažiūrėti kaip į Atlantidą, tik ir škotų ir velsiečių tautelių reikalai nėra nesvarbūs

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:44:19
dievui (kolapsuojančiam socistui) mirtinam Gamtos priešui nepavyko atsirasti jokioje Gamtos visatoje

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:40:36
niekada neprisipažinkite kaltais, kad ir turėję nuodėmingų minčių, Jūs dėl to nekalti. Nemeluoti tiesiog privaloma

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:37:15
nebus nebus žemėsmarijos apreiškimui (kolapsuojančių socistų pagadintam sumanymui) vietos žemės visatoje

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:30:31
visgi mirtiniems Gamtos priešams anglams mažai šansų net pralaimėti

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:28:13
jau dabar į Indiją nėra neimanomą pažiūrėti kaip į didžiąja Graikija (anglai šiek tiek apginė graikus nuo socistų apsimetinėjusių komunistais keliančių grėsmių)
tad bent dar anglai ir graikai pajėgus tapti bent nepralaimėtojais antrame pasauliniame kare žemės visatoje

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:18:51
siekiant netobulos pergalės antrame pasauliniame kare, tobulą pergalę pagadino kolapsuojantis žutbūtinai nesąžiningi socialistai rusai apsimetinėję komunistais,
net pralaimėtojais tapti neturi jokių šansų rusai ir indai

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 13:11:42
kažką daugiau žinant apie doitč-francoziše-litauiše-niponiše-kaliforniše tautos ir jų (ne)sąjungininkų kinų tautos reikalus
žemės visatoje nugalėtojais antrame pasauliniame kare jau galėtų tapti
vokiečiai ir japonai, prancūzai ir lietuviai, amerikiečiai ir žydai ir jų (ne)sąjungininkai kinai

Apie karus Žemėje2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 05:16:42
kažką daugiau žinant apie Alax Akbar reikalus, Izraelis ir Amerika kariauja teisingą karą
linkusiems nekariauti neverta vykti į kariaujantį šventą karą Izraelį, vis gi, visokios netikėtai susilauktos notos nėra nieko tokio, po to neaišku kaip elgtis, verčiau net nežinoti kas ten vyksta

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 02:08:45
Dar vienas nepaminėtas svarbus žutbūtinis susidurimas naciai netėvai nugalėjo fašistus nevaikus

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 01:56:50
iš tikro prieš tai buvo įvykis, kai vienam tikram blogiečiui stabdant neteisėtą nesąžiningą karą, pradrėskus puolančiojo kaklą, tad ištekėjo šiek tiek kraujo, pačiam iškylo grėmė netekti galvos labai ilgo kardo, išsisukus pažeidėjui buvo nukirsta plaštaka laikiusi labai ilgus ašmenis, kaip įkaltis, su tuo pačiu kardu.
Pirmą kartą buvo juodoje taip užpultas tikras blogietis, iš pradžių net nesupratęs su kokiu siūlų, bandė jam perrėžti gerklę, galėjo ir neišgyventi, kai senas priešas pasinaudojo savo auksine galimybe.

2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 01:46:50
Branduoliniame kare prieš Gamtą Rusija buvo sutriuškinta Amerikos. Daugiau tariamieji rusai, nebegali dėtis antro pasaulinio karo nugalėtojais ir kaip nugalėtojai, bandyti kitiems uždėti valdymą kaip priešo

tikri blogiečiai turi kuo pasididžiuoti nepralieję nei lašelio kraujo ketvirtą kartą2022 m. lapkričio 15 d., antradienis, 01:41:57
antras pasaulinis karas visaip ten buvo vartytas ir niekas net nežino, pasiekus tobulą pergalę, kai visi nugalėjo, o komunistai kariavo toliau, nes norėjo vieni likti nugalėtojais, kad tikrieji antro pasaulinio karo nugalėtojai yra vokiečių tauta ir Gamta

2022 m. lapkričio 14 d., pirmadienis, 01:21:40
Su kareiviška kepure 2022 m. sausio 9 d., sekmadienis, 21:38:00
Užsidėjęs kareivišką kepurę
Pats savanoriškai tapai patrankų mėsa.
Pabodo puotos, panorai keisti pasaulį,
Jį pavergęs, privertęs jį paklūsti savo valiai
Moksliškai pagrindęs savo kraujo liejimą,
Numatęs kiek teks tau užmušti nenorinčiu
tau paklūsti žmonių laisvų.
Naudojaisi visomis priemonėmis,
norėdamas pasiekti savo tikslų,
o tau trukdantiems apribojęs
jų galimybes, versdamas rinktis
Tiesą ar Melą
Šviesą ar Tamsą
(ne)Gėrį ar Blogį
Karštį ar Šaltį
Save ar Kitus
Aš viską renkuosi kaip ir tu.
Tik manęs neslegia tavo sunkūs tikslai
Man tereikia apsiginti.
O tau visas laisvas pasaulis prieš akis
Manaisi kaip lapė įsmukusi į vištidę
dienos šviesoje elgtis kaip tamsoje,
mus kaip po aklą vištą pasičiūpęs
nusinešęs sudorosi paslapčia.
Tu gal ne aklas, bet elgiesi kaip toks
tavo sumanymai trukst plyšt tavo senkančia valia
turėtų persikelti į tikrovę,
kurioje nebėra tau lengvai paklūstančių įrankių.
Niekas nebebijo senuko su kareiviška kepure
Niekam nebeįdomūs jo sumanymai, jo pažadai.
Jo neąžiningas žaidimas tapo jo galo pradžia...

Tikri blogiečiai turi kuo pasididžiuoti po trečio svarbaus pasiekimo nepraliejus nei lašelio kraujo2022 m. lapkričio 13 d., sekmadienis, 22:54:20
Sausio trisdešimt pirma naktis yra socializmo, apsimetinėjusio fašistais, sutriuškinimo naktis
Rugsėjo trisdešimta diena yra socializmo, apsimetinėjusio komunistais, sutriuškinimo diena

2022 m. lapkričio 12 d., šeštadienis, 23:05:43
tikras blogis pateisino savo įvaizdį pasiekęs antrą svarbų pasiekimą nepraliedamas nei lašelio kraujo kaip nepriekaištingas ir sąžiningai nekaltas

Svarbus pranešimas iš suaugusiųjų pasaulio2022 m. lapkričio 12 d., šeštadienis, 23:03:31
Gėris nuo šiol visur ir visada laikomas diskvalifikuotu klaikiu prievartautoju

2022 m. lapkričio 9 d., trečiadienis, 22:35:49
Būkite savimi.

2022 m. lapkričio 6 d., sekmadienis, 19:55:56
Šiandien lapkričio 6 d. prasideda JT (UN) Klimato kaitos konferencija COP27 Egipte, kuri vyksta lapkričio 6-18 d. Konferencijos vaizdo įrašus galima peržiūrėti JT (UN) puslapyje:
www.youtube.com/c/unitednations/videos

vat 2022 m. lapkričio 5 d., šeštadienis, 18:16:24
Kaip bežiūrėtume, ingognito buvo visus sudominęs savo įdomiais pasakojimais.
Tiesa ar ne tiesa spręsti kiekvienam.
Tai buvo geri laikai, bendrystės laikai.

matau2022 m. lapkričio 5 d., šeštadienis, 18:11:44
Kas čia nesiekia puikybės? Ar ne jietis?:DDD

2022 m. lapkričio 5 d., šeštadienis, 16:32:59
O, bana, gaunasi aš jau nurodinėju ir Karmagedonui, pagal jus?
Ką galiu pasakyt į tai;/
Būtų gerai, kad kas nors ir susisiektų su jo šeiminykščiais. Pvz ginklanešys Linux ir atraportuotų mums kaip kas yr. O ne tik slapti agendai iš įstaigos.
Kaip ten bebuvo.
Nuėjau aš su juo kažkokią DAO atkarpą. Tai buvo prasminga patirtis. Neteisiu aš, braliuko niekaip. Bet jūs rezultatą įskaitote kitaip. Jam tai dabar vienoda, bet kalbu dėl jūsų, su jumis. Nors ir jis dabar supranta, kad buvo apgautas. Jam juk Jie žadėjo išėjimą 2028-siais, jei neklystu. Gal dar kokia 40 nekaltų neafrikos mergaičių ir 2800 vergų paskui. Maža ką. Bet ir ne tai svarbu. Svarbu kad jis Jais tikėjo ir nuėjo su velniu obuoliauti. Tai daugelio proble ble blema, esančių valdžiose ir turinčiuose valią ant kitų. Viskas turi savo kainą.
KateMarebekalbet, maudesi jis jūsų dėmesyje ir savo puikybėje. O puikybė, kaip žinia, didžiausia nuodėmė. Bet ne mirtina. Dėl to niekas nemiršta, bet ar gyvena? :/
Galvokite patys, gerbiamieji. Aš jums ne patarėjas, tik atsimušinėtojas. Nors galite ir toliau trypti. Svarbu aš nepakilčiau į puikybę. :)

Pranašas2022 m. lapkričio 5 d., šeštadienis, 12:40:20
Didelėje opozicijoje prieš pona inkognito, ir tai labai akivaizdžiai matosi. Ar tik nebus jo nuopelnas, kad jis čia daugiau ir neateina inkognito?

2022 m. lapkričio 5 d., šeštadienis, 08:55:36
Galima būtų, bet ar to reikia? Šeiminykščiams tai gali visai nepatikti. Galimai ir jie numano, jog tai buvo didelis jo lochotronas. Kuris ir pats tapo to auka, per tuos implantus. Aišku, tiesa kol kas dar anapus. Bet tai tik laIko klausimas.

Babtai,,,,2022 m. lapkričio 4 d., penktadienis, 18:17:30
Na, gyvenama vieta - Babtų seniūnija,,, galima į ją paskambinti ir pabandyti išsiaiškinti,,,

Klausimas visiems2022 m. lapkričio 4 d., penktadienis, 18:04:43
Kiekvienas galėjome reikšti savo nuomonę, ginėme savo numanymą, tam tikru klausimu.
Sutikdavome su kito nuomononę ar ne. Visą tai vykavo dalyvaujant Inkognito.
Jis mūsų pasaulį ir gyvenima labai paįvairindavo savais pasakojimais.
Gal kas galėtų nuvykt į jo namus ir tiksliau išsiaiškinti dėl jo pasitraukimo priežasties „Niekas nevyksta be priežasties“. Juk yra artimai bendravusių,
žino jo gyvenama vietą, telefoną, gal artimuosius.

NEFANTASTIKA2022 m. lapkričio 4 d., penktadienis, 17:06:43
Tai buvo numatyta įgyvendinti visame pasaulyje:
Kinijoje į viešą tupyklą patekti galima tik parodžius QR vergo kodą. 
Būtent tai buvo ruošiama mums visiems. Ir būtent tam, kad nukreipti žmonių dėmesį nuo šio pasaulinio nusikaltimo sumanytojų ir įgyvendintojų, dabar yra liejamas kraujas Ukrainoje.

???2022 m. lapkričio 4 d., penktadienis, 14:50:09
Ar tai mūsų inkognito?
http://www.atminimoknyga.lt/kapas_test.php?id=40167#

Tai svarbu2022 m. spalio 31 d., pirmadienis, 16:47:13
https://www.youtube.com/shorts/gELj7QtrR1w

ir aplamai2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis, 14:11:04
Materialiojoje egzistencijoje nėra tokios sąvokos kaip amžinybė, laikina viskas pradedant Saulės žvaigžde, ir baigiant sekundės dalį egzistuojančia bakterija. Amžina yra tik dieviškosios kūrybos akimirka sugebanti išsiplėsti iki mūsiškių šimtų milijardų metų trukmės. Tuo tarpu kai kurėjas generavęs šia kūrybos akimirka pats senu seniausiai jau yra išnykęs laiko glūdumose. Todėl Dievas kartu ir egzistuoja ir kartu jo jau senai nebėra, bet jo sukurti dėsniai ir įstatymai gyvuos tol kol gyvuos ir jo kūrinija.

Taip2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis, 13:58:02
Gamta nėra nemirtinga ir ji tai žino, ji yra sąlyginai nemirtinga lyginant jos egzistencija su žmogaus gyvenimo trukme. Ir ji neketina kad jos Samsaros ydingas ratas nutruktų, todėl ji ir sukuria tokius instinktus vyrams ir visiškai skirtingus jausmus moterims. Todėl vyrai ir sako kad jie niekaip negali suprasti moterų. Moteris yra gimdytoja ir žmonių gyvenimo pratęsėja,todėl jai reikalingas vyras kaip patikimas partneris, už kurio nugaros ji jaustųsi kaip už tvirtos mūro sienos į kuria atsimušę sutrupėtų visi gyvenimo negandai, ir ji ramiai galėtų užauginti vaikus iki jų savarankiško gyvenimo pradžios. Vyras gi yra amžinas laimės ieškotojas ir jis dažnai gyvenimo kelyje sutinka moteris su genetine yda, kurios taip pat turi pakitusius vyriškos padermės genus. Todėl gyvenime ir klesti paleistuvystės,o tikros moterys dažnai priverstos vaikus auginti vienos ir kęsti gyvenime negandas. Bet tai nėra taisyklė, o greičiau išimtis iš jos.

2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis, 13:41:32
Aš parašysiu tik vieną žodį: "Netikiu".

2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis, 13:35:43
"Ir tai yra amžini nemirtingos gamtos dėsniai. " - gamta nėra nemirtinga. Pavargau.

2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis, 13:33:13
Gal žinai kaip viską pakeisti?

2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis, 12:02:35
Vyrai žaidžia meilės savoka tik tam kad gautų greičiau taip jų siekiamo sekso,moterys gi žaidžia seksu tam kad patirtų nors ir menamą meilės jausmą. Štai kodėl planetoje tiek daug nusivylimo ašarų ir dramų. Gamta siekdama grynai savo egoistinių interesų vyrus sukūrė kaip sekso medžiotojus, vien tik tam kad kuo daugiau dangaus įsikūnijančių sielų priviliotų į ydingą amžiną Samsaros ratą, juk jai visiškai dzin gimusių individų kančios egzistencijoje, jai svarbu tik kad kuo daugiau jų čia atsirastų, o po to gali kad ir badu dvėsti. Ir tai yra amžini nemirtingos gamtos dėsniai.

2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis, 10:38:44
Nėra tokio dalyko kaip "dieviškoji meilė", ar "dangiškoji" ir pnš. Aš neusprantu kam tiek žmonės prisigalvojo, tiesiai pasakant, nesamonių.

Klausimas?2022 m. spalio 26 d., trečiadienis, 21:08:54
Ar ateiviai myli?

o taip...2022 m. spalio 26 d., trečiadienis, 21:06:13
Ar nepamiršai Dieviškos meilės, siųstos iš dangaus?
Kada.... Jausmais perteikta tam tikrą proto būseną.
Kupidonas, esantis tarp Žemės Veneros ir Dangiškosios Veneros

2022 m. spalio 26 d., trečiadienis, 19:19:24
Man labai gaila, tu susigadinai. Prisimink meilę.

2022 m. spalio 26 d., trečiadienis, 14:54:32
meilė dzin-seksas svarbiau

2022 m. spalio 26 d., trečiadienis, 09:45:58
Norint susisiekti su arktūriečiais reikia nuvykti į arktūra

2022 m. spalio 25 d., antradienis, 19:56:12
Kad ir kaip būtų sunku ir kad ir koks būtų žiaurus gyvenimas, nepamirškite meilę.

2022 m. spalio 20 d., ketvirtadienis, 20:19:19
Jei ne man tai bent jau kam nors kitam.

2022 m. spalio 20 d., ketvirtadienis, 19:39:00
Pasitikėjimas, toks trapus dalykas.

2022 m. spalio 20 d., ketvirtadienis, 19:37:25
Aš susipykau su visais jais. Galbūt yra planeta kažkur už saulės, kur gyvena gal geresni, ir ne terorizuoja kitų.

Lapuočių Miškas2022 m. spalio 20 d., ketvirtadienis, 18:59:52
Buvo čia iškelta tema, ką ateiviai galėtų pasiulyti. Dabar neseniai išgirdau tokį manau tinkamą atsakymą:
1. Galvosūkius.
2. Gydytojus.
Ką manote?

2022 m. spalio 18 d., antradienis, 19:20:53
viskas yra gerai, oro yra...vandens yra, Saule sviecia..

2022 m. spalio 18 d., antradienis, 13:01:07
telkėjo kelrodė žvaigždė: negarbingas ir negeras pasaulis
laukia dvidešimties metų kelionė

2022 m. spalio 18 d., antradienis, 09:54:04
Liko tik Baltas Negėris be socializmo ir gėrio grėsmingų neteisėtų statybų

nedora neakivaizdi pasaulio pabaiga2022 m. spalio 18 d., antradienis, 09:52:42
Neliko rolplinių, paskutinio žinduolio. Meilės neliko. Marijos apreiškimui nieko neteko. Liko tik Baltas Negėris be komunizmo ir Dievo

is ko visi augalai isauge, straipsniuko istrauka, rasta NSO svet-taineje2022 m. spalio 17 d., pirmadienis, 16:43:21
'Šūdo sąvoka
Papildomai skaitykite: Būna, kad apsišikame
Šūdas yra puikus žodis, leidžiantis išreikšti visas mūsų gyvenimo apraiškas. Tai pati plačiausia sąvoka.
Spręskite patys!
Neprietėlius gali turėti sušiktą snukį, o jūs - sušiktą likimą. Namuose turite savo likimo draugę, kurios galvoj vienas šūdas, o vaikai - tikri tešlagalviai. Rūkote šūdą, nusipirkote šūdą, pardavinėjate šūdą, pametėte šūdą ir radote šūdą, liepiate kitiems ėsti šūdą ar dvėsti. Ir šūdas - viską pamiršote.
SPRAGTELI -
ir pamatai,
kaip NEREIKIA šikti!
Galite apsišikti arba apakti, nugyventi šūdiną gyvenimą. Vieni žino, kad aplink juos vienas šūdas, o kitiems nėra skirtumo, tai savas ar svetimas šūdas. Dar kitiems - visur vien šūdauja.'

be paradoksu2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 14:15:25
geles praranda kvapa - o tada ir dangus nebe taip kvepia..
zmones nusove dangu?

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 14:13:50
Ar galite užuosti dangų?
Gal negalima uzuosti, bet labai skirtingu energiju antpludziai tikrai bado sirdi nuolat, ir grozis vos beissilaiko geles ziede

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 09:05:54
ketvirtas siekis: negeras pasaulis, neatviras svetimiems

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 09:03:11
negero elgesio apraiška: neleista išgyventi, būtina išlikti

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 08:59:59
negarbingai elgiantis, leistas negeras elgesys

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 08:58:32
negarbingai elgiantis, leista apgaudinėti tik garbingai

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 08:46:36
ketvirtas tolimas siekis Žemės žvaigždėlaiviui: dora amžinybė, išgyventi neleista, būtina išlikti

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 08:23:27
nesąjungiškumas būtinas, norint išlikti

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 08:21:08
trečias siekis: roplinių ir žinduolių garbingas ir negarbingas pasaulis

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 08:20:03
antras siekis: šuninių ir katininių nepriekaištingas ir nekaltas pasaulis baigtas

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 08:18:42
pirmas siekis: ilgaausių blogas ir neblogas pasaulis baigtas

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 07:32:12
pirmas tolimas siekis: nieko neliko tik juoda tobula nemedžiaga, pagaminta vienu ypu, yra kuo pasididžiuoti

2022 m. spalio 16 d., sekmadienis, 07:30:58
antras tolimas siekis: nieko neliko, tik nemedžiaga E.I.L.

382022 m. spalio 13 d., ketvirtadienis, 14:02:59
O gal jau isaiskintas manekenes 'nusokimas' nuo stogo???
ir daugybes moteru nuzudymai-tiek dvasiniai,tiek ir fiziniai..

2022 m. spalio 12 d., trečiadienis, 21:05:51
Nuo pat vaikystes nemegstu graibymo apie uzpakali... flirtas yra gerai, platoniska meile yra pakili ir 'lyg sutvarkyta ne dabarciai'

2022 m. spalio 12 d., trečiadienis, 19:09:49
Sviesaus rytojaus veliava - kokia turetu buti?
PERMATOMA?

2022 m. spalio 12 d., trečiadienis, 19:08:51
Kažkaip keistai sutvarkytas mūsų pasaulis, kad jame viskas vyksta tik dabartyje.
'bet zmones gyvena ateitimi ir praeitimi,o dabarciai lieka labai nedaug'

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 21:31:44
Jie turi 'bunkerius'-jie zinos kur eiti,nes jie jau zinojo pries 'pradedami veikla'-ar jie viska zino? Tai jau kitas klausimas-kai islys is bunkerio, gali nematyti Saules sviesos,nes bus uztemdyta sviesa..
Bet 'jie jauciasi gan saugus'
O jus?
Ar jus neturite teises sakyti 'NEREIKIA KARO'
Kur yra laimejimas? Ituzis gimdo ituzi..ir taip tesis 'be galo'

3699632022 m. spalio 11 d., antradienis, 21:28:20
pagaliau 'Amerika prabudo'-
kad 'Trecias pasaulinis nera sustabdomas taip, kaip 'stabdoma' dabar'

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 21:26:12
man keisti kai kurie Biblijos rasiniai-
saugokite to ir ano..mylekite priesus..
ir vis ..taip anaip-darykite ta, nedarykite to, o jau kitas mokymas vel.. priestarauja pirmajam

3332022 m. spalio 11 d., antradienis, 18:44:07
Ps 23,1-6
1 Viešpats yra mano ganytojas-aš nestokosiu.
2 Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų.
3 Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo.
4 Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.
5 Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje, aliejumi man patepi galvą, mano taurė sklidina.
6 Tikrai, gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius

!!!!2022 m. spalio 11 d., antradienis, 18:09:46
'Mch 7,5-6
5 Netikėkite artimu, nepasitikėkite draugu! Saugokis net tos, kuri guli prie tavo šono.
6 Sūnus niekina tėvą, duktė sukyla prieš motiną, marti prieš anytą; žmogaus priešai yra jo paties namiškiai.'

382022 m. spalio 11 d., antradienis, 18:02:04
'Rom 12,14
14 Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o ne keikite.
Pat 24,17
17 Nesidžiauk, kai tavo priešas krinta; nedžiūgauk savo širdyje, kai jis suklumpa,
Įst 31,6
6 Būk drąsus ir stiprus; nebijok ir neišsigąsk jų, nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs”.
Ps 57,6
6 Jie spendė pinkles mano kojoms, mano siela sugniužo. Jie kasė man duobę, tačiau patys įpuolė į ją.'''

tad visas mintis ir jausmus susijusius su politika-NEUTRALIZUOKIME2022 m. spalio 11 d., antradienis, 17:58:15
likimo ironija
Ko nekenti,tas prazudo tave pati...

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 17:56:11
bet likimas suveda su zmonemis,kurie 'tarsi normalus',bet jie garbina ji ir kalba visai kitaip-zavisi jo veiksmais..
Jie 'tarsi' visur kitur galetu buti draugai..
Bet ,tie zmones niekada negali buti draugais-atsitraukiu greit nuo tokiu..

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 17:53:18
Labas Inkognitai,sveikas sugrizes...
dar prie 10 metu sakiau- i joki zmogu sauti negaleciau'''NEBENT RECIDYVAS ,
bet vat Putina nudeciau ,visai nesvarstydama kas atsitiks su manimi- nematau ten zmogaus..

Gudrus rusiško fašizmo planas nepavyko2022 m. spalio 11 d., antradienis, 17:35:59
Spalio 7 diena buvo imituotas buk tai Ukrainos pajegu smugis Kerčes tiltui, tai buvo formalus pretekstas smogti Ukrainai branduoliniais taktiniais ginklais. Civilizacijų taryba iš savo info šaltiniu žinojo kad tai neišvengiamai sukels atsakomaji branduolini smugi vakaru civilizacijos, kuri skirtingai nei rytai yra teigiamai vertinama. Todel paskutiniu momentu buvo intervencija i Rusijos kremliu ir buvo paskelbtas ultimtumas nedelsiant branduolines galvutes gražinti atgal i saugyklas,ir toliau kovoti konvencinemis prienemis.viad saugumo taryba buvo paimta ikaitais,ir Putinas turejo nuotpliniu ryšiu duoti atitinkamus nurodymus karinems pajegoms. Iš gresmingo sumanymo beliko tik šnipštas,ir garantuotas Rusijos pralaimejimas siame kare.

10 spalio galejo buti2022 m. spalio 11 d., antradienis, 16:04:33
Termobranduolinio pasaulinio karo prdžia, jeigu civilizaciju taryba butu leidusi Rusijai panaudoti grobikiskame kare su Ukraina branduolines taktines galvutes. Tik jos reikalavimu jos buvo pakeistos paprastomis dinamito uztaisu galvutemis. Vakar žmonija stovejo prie pat prarajos krasto.

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 01:47:01
15.000 jau dislokuota Baltarusijoje is Ru.. o kiek is tiesu?

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 01:45:02
siaubas-jeigu.. jeigu ..ir jeigu..
ir tai yra diplomatu kalba..

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 01:32:24
23:38:27
keli pasaulio kvailiai gali sunaikinti planeta

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 01:31:27
lapkritis ;>-9

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 01:30:44
Koks yra tikslas?
Pradeti pasaulini kara-3 >...?

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 01:26:43
karo nusikaltelio statusas- jis kartais issprendziamas tik 'po mirties' arba po daugybes metu..

2022 m. spalio 11 d., antradienis, 01:25:30
jei kazkuriam is diplomatu, kuris siandien kalba,zinotu,jog mirsjau ryt nuo karo kulku ar sprogmenu-kalba butu jau visai kitokia,negu buvo ..

balanso nera ,nes2022 m. spalio 10 d., pirmadienis, 20:44:16
mes matome 'nuzudytus-iskankintus-dauguma ju parodyti civiliai,masines kapavietes' - vel kelia pykti net matant is toli..
kitai pusei rodomi kiti kadrai...

kartais uzplaukiama 'ant bangos'2022 m. spalio 10 d., pirmadienis, 20:41:58
Labai butu protinga eiti i kompromisus, bet 'visi' palaiko Zelynski-tai tiesiog kaip 'ant bangos'

psichologas2022 m. spalio 10 d., pirmadienis, 13:32:39
Rusijos ir Ukrainos valdžia nejaučia viena kitai empatijos. Nes šaknų karai niekam nereikalingi. Dambasas (kuriame gyvena beveik vien ruskiai) galėtų atitekti Rusijai, o likusi Ukrainos dalis - Ukrainai. Nes tie ruskiai iš Dambaso ožiuosis visą gyvenimą kaip buvo iki karo.

2022 m. spalio 10 d., pirmadienis, 08:11:46
tie, kurie neturejo ir neturi vaiku, yra kitokie...
gal ne visi ju kitokie, bet jie yra kitokie

2022 m. spalio 9 d., sekmadienis, 17:17:57
Jie nuo manęs irgi baudą gavo.

2022 m. spalio 9 d., sekmadienis, 17:01:14
Jis stengėsi, baisybes rašant.

2022 m. spalio 9 d., sekmadienis, 16:34:22
''malonybiniai 'zodeliai' susvelnina'' pa-Saulio klaidas

2022 m. spalio 9 d., sekmadienis, 16:32:25
'blogiukas ir blogis' nera tapatu, nes '-uka' turi ganetinai placia reiksme

2022 m. spalio 8 d., šeštadienis, 22:16:37
jokio blogio nera, kur nera naikinimo ir zudymo... tai gali būti ir taikos neakivaizdūs atributai

jei apie vyrus, moteris ir filosofija2022 m. spalio 8 d., šeštadienis, 22:15:19
todel
'Mano gyvenimo filosofija labai paprasta. Užpildyk, kas tuščia. Ištuštink, kas pilna. Ir pasikasyk, kur niežti..
kad
'Vyras, turintis potencijos preblemu, mano,jog 'kalta' del to moteris, sugalvoja ja pakeisti. .bet ir vel istorija ta pati..''

2022 m. spalio 8 d., šeštadienis, 22:05:58
Kartais kalbate apie moteris..cia.. lyg jos butu neatpazinti objektai..

2022 m. spalio 8 d., šeštadienis, 19:04:51
Blogis nepriekaištingas ir nekaltas
______
blogis jumyse veržiasi per kraštus

2022 m. spalio 7 d., penktadienis, 23:38:27
keli pasaulio kvailiai gali sunaikinti planeta
kai zveris iseina is narvo, kaip elgtis su tuo zverimi?

2022 m. spalio 7 d., penktadienis, 23:36:00
As noreciau 'pakalbeti',jeigu tai padetu 'sutramdyti kvailo karo gresme'
ATSIPUSKITE-IVERTINKITE- NEFORSUOKITE
Stebites,jog ru liaudis nedaro perversmu,o jiems lengva tai daryti?
Teisti taip lengva,patys prisitaikote ir bijote zodi istarti,jei kas ir nepatinka,netinka..
BUKITE SAZININGI
Zmones 'susikauste,jau bijo vieni kitu'

2022 m. spalio 7 d., penktadienis, 21:24:36
Niekas nenori niekam padėti?

2022 m. spalio 7 d., penktadienis, 21:22:00
Visi mes kartais klistame, ir visi taip pat. Svarbu sužinoti kur buvo parklupta.

2022 m. spalio 7 d., penktadienis, 19:17:06
Mano gyvenimo filosofija labai paprasta.
'NEBUKITE PASVIRE PROTO BOKSTAI'

Taip2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis, 23:13:34
Esate užsispyrę kaip asilai,ir blogis jumyse veržiasi per kraštus. Bet mes teisingi ir pasielgsime taip kaip pridera.

2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis, 11:54:12
tai vadinamai tarybai neleista kištis į Žemės draustinio reikalus
patys eskaluojate karą, nuo kurio neva ruošiatės apginti atsilikusį pasaulėlį, ginta be galo ilgai nuo tokių susireikšminusių ponų (liejusių kraują už save ir dariusiu ką nori stengiantis apiplėšti kitus) kaip jus
žvėris turintis galia darė ką norėjo neleisdamas nuskriausti save, tai aukščiausias pasiektas galios lygis, kai jūs nusiritę žemiau nėra kur nusiristi

2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis, 11:48:02
gražiai meluojate, kiek žiaurių žvėrių patys priauginę?
žvėris turintis galią, visada niršo prieš valdymą ir liejo kraują už nevaldymą, o jūs
pasiruošę viską pirkti už klaikią kainą?
kai jūsų augintiniai pralenkė jus žiaurumu ir patys pasiruošę pirkti viską žiauriai net ir iš jūsų
tik žvėris turintis galią negailestingai atmetė visus jūsų pirkimo pasiūlymus, tiek už žiaurią kainą, tiek už klaikią kainą nepavyko nieko nusipirkti

2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis, 11:03:15
Inkognito praneßimas sudare nuomone kad toje aplinkoje Kur jis buvo apgyvendintas,vyrauja bukos,svimi pasitikinčios asmenybes,niekinančios kito požiuri ir aukstinančios save pati.jei taryba balsuotu dabar sprendimas butu aiskus.Taciau bus isklausyta ir daugiau stebetoju pranesimu.

2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis, 08:04:28
isiutes zveris nirsta, turi galia - niekas jo neramina, lieka ji nusauti?
Ir to niekas negali?
o kiek ju dar aplink...

2022 m. spalio 5 d., trečiadienis, 23:14:15
yra jegos, kurios gali iskirsti medzius..
yra samone, kuri rupinasi planeta nuo zmoniu 'pertekliaus',
bet tiek daug vietos yra ,,, tik, kad ismoktume netersti..

2022 m. spalio 5 d., trečiadienis, 23:11:45
malda i angelus, archangelus... visada turi galia

2022 m. spalio 5 d., trečiadienis, 23:10:29
kaip yra du poliai,kaip yra sviesa ir tamsa-nei ryskioje sviesoje galima matyti,nei tamsoje
kas ka renkasi?
Zmogus uzmerkia akis, bet tai nereiskia,jog sviesos nebera..

2022 m. spalio 5 d., trečiadienis, 13:59:15
laisvame ir nelaisvame, _nevaldomame_ pasaulyje, jame niekas neprivaloma, išskyrus išimtį: viskas privalo būi sąžininga
valdomas parsidavėlių-pasivergėlių neteisėtas antstatas net niekaip nesusijęs su nevaldomu pasauliu ir be jokio gailesčio griaunamas kaip neteisėta statyba

2022 m. spalio 5 d., trečiadienis, 13:51:41
atsirado tokia teisinė padėtis: „kūnas su pražudyta siela“, kuris visai neprivalo kentėti už žiaurią sielą, viskas privalo būti sąžininga, laisvame ir nelaisvame pasaulyje, jame niekas neprivaloma, išskyrus išimtį: viskas privalo būti sąžininga

2022 m. spalio 5 d., trečiadienis, 13:47:18
rusija nebelaikoma priešu, tai tik atsilikėlis beždžionautojas, pasaulio šokdintojas.
antras pasaulinis karas jau buvo branduolinis, ką jūs čia manote pagąsdinti?
antro pasaulinio karo pasekmės iki galo neišspręstos, ankstoka rengti trečią pasaulinį karą.

2022 m. spalio 5 d., trečiadienis, 13:39:38
taika - tai karo atmaina, nemanykite, kad to nežinome
ko reiktų siekti, tai ne karo padėties

2022 m. spalio 5 d., trečiadienis, 05:35:42
Inkognito buvo. Stebetojas, jis pakviestas i civilizaciju taryba atsiskaityti. Planetai artimu metu gresia termobranduoline katastrofa. Civilizaciju taryba turi buti išsamiai informuota, Ji turi nuspresti ar verta gelbeti dar kartą šią planetą.

2022 m. spalio 4 d., antradienis, 18:33:34
lyg koks 'aidas' sapno metu gaunamas suvokimas,iterptas i viena zodi 'capacity- pajėgumus“,
apie ji eina keistos vibracijos..
tai tarsi vienas zodis kybantis 'visoje planetoje'
Keliesi ir tiksliniesi reiksme,nes,tas pats zodis gali tureti keleta reiksmiu..
capacity- pajėgumus
Kas juos tikrai gali prognozuoti???..ir kuriam laikui?
Nebeturi Zmones pajegumo taikai???

2022 m. spalio 4 d., antradienis, 18:32:35
lyg koks 'aidas' sapno metu gaunamas suvokimas,iterptas i viena zodi 'capacity- pajėgumus“,
apie ji eina keistos vibracijos..
tai tarsi vienas zodis kybantis 'visoje planetoje'
Keliesi ir tiksliniesi reiksme,nes,tas pats zodis gali tureti keleta reiksmiu..
capacity- pajėgumus
Kas juos tikrai gali prognozuoti???..ir kuriam laikui?
Nebeturi Zmones pajegumo taikai???

UZTEKS KARO JAU!!!2022 m. spalio 4 d., antradienis, 17:14:45
As nezinau,kiek vyksta 'valymas' ,bet jis vyksta 'labai intensyviai',
Zmones patys lyg svaigulyje-ir ,svarbiausia,jog isreiksta nuomone taip greit fiksuojama..ji turi buti adekvati ,pritarianti -geopolitika tapo tokia svarbi..

2022 m. spalio 4 d., antradienis, 17:10:57
2022 m. spalio 4 d., antradienis, 11:12:10
šviesos neliko, liko tik karštis
Jus apie atominio ginklo pasekmes?

Regina2022 m. spalio 4 d., antradienis, 16:28:50
Sveiki. Norėjau paklausti. Kartą apie pusę trijų nakties, esant mėnulio pilnačiai pietrytinėje dangaus pusėje, mačiau švytintį diską šiaurinėje pusėje, skrendantį, labai panašų į mėnulį. Gerai neįsižiūrėjau, nes buvo virš medžių viršūnių ir nuskrido tolyn. Garso nebuvo. Pasirodo daug žmonių tokį reiškinį yra matę. Kas tai?

2022 m. spalio 4 d., antradienis, 11:28:09
jiems niekada neatleistos nuodėmės: tyrinėjimo, persekiojimo, kariavimo

2022 m. spalio 4 d., antradienis, 11:25:02
neakivaizdi pasaulio pabaiga yra tokia, po kurios nieko neliko
labai daug kam pavyko pasprukti iš žiauruų gniaužtų, ir jie niekada neprasidėjo nesudėjo su sutriuškintais komunistais, gėriečiais, dievu, – neatsakingais vagimis

2022 m. spalio 4 d., antradienis, 11:20:45
jei ką nors turite, nesusidėkite ir neprasidėkite su dievu, jis viską atims ir privers be galo ilgai kentėti
net jei manote, kad nieko neturite, vis vien neprasidėkite ir nesusidėkite su dievu, nes jis atims iš jūsų viską, net tai, ko nežinojote, kad turite, ir privers be galo ilgai kentėti
dievui nepavyko atsirasti, jis neegzistuoja, tik daugybė žiaurių sielų mielai jums suvaidins dievą, kad tik nesąžiningai atidėtų savo gręsiančią žiaurią prapultį

2022 m. spalio 4 d., antradienis, 11:15:17
jūs kaip ir nutylite karą, kai svetimas supratimas buvo bandomas primesti tamsos būtybėms ir jos teisėtai tai pavadino nesąmonėmis
nuo tokių išpuolių tik tvirtas netikėjimas, pagrįstas patirtimi buvo patikima gynyba
nenumanymas, nesupratimas, nežinojimas ... tai tik gynyba, puikiai suveikusi prieš žiaurias būtybes

2022 m. spalio 4 d., antradienis, 00:58:07
kokia bus ziema? kur jegos 'apsi-Ginti'?

9632022 m. spalio 4 d., antradienis, 00:57:00
15.000 dislokacija is Rus i Belarus

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 22:05:58
visos karmos balansavinui tinka Malda Angelams,ismokta ar savais zodziais

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 20:21:54
kita tema
'apie stabiluma'
Ar jis yra imanomas 3-cioje dimensijoje?

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 20:20:17
kai mes kalbame apie NSO,tai nera tik 'skraidancios lekstes'
NSO-NEATPAZINTI-STABILUS-OBJEKTAI

3692022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 20:18:22
visos karmos balansavinui tinka Malda Angelams,ismokta ar savais zidziais..uztenka stiprios koncentruotos minties..

karminis ratas2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 20:16:33
kai zmogus numirsta,butu gerai,kad apie ji nekalbetume nieko bloga,kartais tai sunkiai sekasi 'is inercijos'..
zmogus 'is anapus' nebegali pakeisti nieko,o vibracijos dar vis ji pasiekia,materializuodamos 'negatyvus',kaip virusus,bakterijas,netgi didesnius gyvius,tuos,kurie mums gali duoti ligas..
Tie,kurie mus myli,ir kuriuos mylime mes,gali valyti is musu kuno negatyvus-ligas..

nes gyvenimas savuose apibrezimuose2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 19:41:31
musu samonei,humanoidu nera visiskai prieinama suprasti Sviesos butybiu super samone del daugybes priezasciu-nepakanka atidumo,nera tam polekio, nes tamsios jegos uzgoze ta poleki,pavadindamos 'nesamonemis'..
super samone, Sviesos Butybes' aplenkia zmones taip,kaip zmones 'praeina pro medzius'

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 19:34:42
'siela be kūno sielų pasaulyje nepajėgi vargeta'- yra labai stipriu sielu, kurios turi stiprius apvalkalus, tai yra Sviesos butybes- lengvai sukuria lengvai tranformuojama sviesos kuno modeli, jis yra zmogaus kuno formos, bet igauna ir daugeli kitu formu, islaikydamas super samone

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 19:16:09
'....vis dar bando ieškoti (gėrio) aukų (altruistų)' - altruistai nenukencia nei nuo nieko, nes jie turi galimybe gauti kosmines energijas,o ne is zmoniu

žaidimas trumpas laike2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 19:14:04
sazininga-nesazininga, gera-bloga, gimimas-mirtis..
laisva valia - užgožtas ...

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 17:26:12
siela be kūno sielų pasaulyje nepajėgi vargeta. Kūnai kažką gali, ne tik būti kenčiančiomis aukomis, viskas privalo būti sąžininga

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 17:16:29
kūnai gali nesuprasti, kam reikalingos sielos, ypač jei vietoj jų sielų atsiranda žiaurios sielos (bekūniai), bandantys žiauriai priversti paklusti ir iš kūnų pasidaryti aukas
_______
neakivaizdi pasaulio pabaiga buvo ypač negera, žiaurios sielos nebeturi išeities, joms teks iki galo žiauriai karštai kentėti, nors jos nesąžiningai vis dar bando ieškoti (gėrio) aukų (altruistų) ir nesąžiningai atidėlioti savo galą, po kurio nieko nelieka

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 17:10:56
kai kūnai keliauja, jiems „auga“ siela, bet ir menkas malonumas būtų pražūti kur nors užsieniuos

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 17:09:47
nuo seno sielos viliojamos kelionėmis į žvaigždes, siekiant jas pražudžius užimti jų vietą

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 17:08:35
už pasaulio pabaigos taip nesąžiningai kariaujama, jus tiesiog naikinamas, kad ten nepakliūtumėte
_______
32 2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:48:50
ar jums neskauda,jog 'viskas ,kas sunku' padaroma dar sunkiau?

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:54:17
sudeliojate takus, parasote ilgus ir nuoseklius straipsnius, skaitote 'is lapelio'
Bet intuicinis bendravimas yra visai kitoks-
REZONANSAS
klausi-atsako..
klausi-atsako
nezinai-moko
IR VISKAS GREITAI IR TRUMPAI

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:51:53
Kiek besinorėtų nuo žodžių pereiti prie darbų, vis tiek traukia grįžti..
Dar...BU..damas mazu galejai daug daugiau suprasti,nei atsidures maisaty kitu..

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:50:05
ar jums nepritruksta oro tik klausytis ,..ir neisreiksti 'saves'..

322022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:48:50
ar jums neskauda,jog 'viskas ,kas sunku' padaroma dar sunkiau?

392022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:47:32
ar Jums 'neskauda',kai tai,ka buvote ismoke,lengvai sugriaunama 'prie kavos puodelio' siandiena?

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:45:52
zodziai yra simboliai,bet jus esate ismoke juos,o ten galima rasti daug daugiau,nei moketes mokykloje

I-stor-AGE2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:44:10
storage-saugykla

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:39:59
o ir patys i-Storiniai'FAKTAI' buna lyg meniskumo trukumas-nei simetrijos ,nei rezonanso-tik hiperbolizacija

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 16:13:44
?kiek besinorėtų nuo žodžių pereiti prie darbų, vis tiek traukia grįžti..[
Kartais tai apibudinti galima kaip 'kurjozas',bet dazniausiai 'motyvacijos stoka'
O IR KIEK TEORIJOS PRIKISTA GALVON,KIEK DAR VIS KISAMA
ar istorija diktuoja 'kas ivyko', net kas turetu vykti

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 10:49:54
persekiotojai nerimsta

2022 m. spalio 3 d., pirmadienis, 04:37:02
ar inkognito gyvas, ir, jei gyvas..tai kur gi jis?

2022 m. spalio 2 d., sekmadienis, 23:47:18
visas gyvenimas tik 'KELIONE'

2022 m. spalio 2 d., sekmadienis, 23:46:44
Ateina laikas, kai 'nereikia galvoti ar esi protingas', visai negalvoji, ka tu gali pasakyti kitiems apie save, nes, kas buvo aktualu, nebera tai visiskai aktualu.
Svarbiausia ne tai kas Esi,o tai ko nepaliaujamai sieki.
Ir ar butina tai ko sieki ieskoti?
Leiskis i kelione ir turesi tai...

2022 m. spalio 2 d., sekmadienis, 03:47:45
atrodo,jog gyvensime ilgai ..ilgai.. ir visai nesiruosiame 'anapilin', bet tikrove yra ta, jog net vaikai suserga ir 'iseina'. tad, ...

po 180 metu2022 m. spalio 2 d., sekmadienis, 03:32:11
kvailiui atrodyti protingu tikrai nera lengva - vyras, moteris.. net negalvoju apie lyciu skirtuma
ateis laikas - suvienodes visi

2022 m. spalio 2 d., sekmadienis, 03:29:40
Manipuliacija, jei ji nera kenksminga kitiems, primena tik 'zaidima'

2022 m. spalio 2 d., sekmadienis, 03:06:26
ismintingas niekada neatrodys kvailas, nes tai yra neimanoma..
Is musu minciu eina daug chaosiskumo, bet, jei 'patys ta chaosa sugebame sudelioti taip, jog butu pilnai suprantama, chaoso net nera visai'
svarbu, jog chaose nesisleptu blogis.. svarbu, jog 'netikro' gerio, kaip manipuliavimo nebutu labai daug

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 23:17:55
Protinga moteris privalo mokėti atrodyti kvaila
_______
ir išmintingas vyras privalo mokėti atrodyti kvailas

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 23:13:10
tarp blogiečių blogiausi yra geriečiai, tik jie per prasti, kad būtų laikomi blogiečiais. Jie (pasivergėliai) mėgsta dėtis blogiečiais ir gadinti blogiečių įvaizdį.

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 22:53:56
ar didesniu laipsniu nebeprievarta
___
jei būtina, tai jau nebe prievarta

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 22:51:46
prievarta, toliau už prievartos, nebeprievarta eina iš parsidavėlių, tokie net nelaikomi vergais, pasivergėliais. iš ten sklinda prievarta, ar didesnių laipsnių nebeprievarta
kalinys savo noru, nuo tokios prievartos slepiasi nelaisvėje, tai aukščiausia gynyba

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 21:43:03
vieniems protingas reiskia nuoseklus,ir man atrodo, jog nuoseklumas yra svarbu proto pasireiskime,bet kiek 'seklus ir gilus esame' nera laiko sekoje, todel ir paties 'nuoseklumo' negalime matyti kituose..
kas vienam 'harmonija',kitam yra 'rutina'

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 21:21:58
as ir nelabai suprantu zodzio reiksmes 'protingas', tikrai zinau, jog tai nera susije su politika

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 21:11:22
Sapnabvau Tave..ir visada sapnai buna aiskus

O MA-HA-TMOS2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 20:23:00
tas zodis 'prievarta', tas zodis 'ikistas i remus', tas zodis 'kalinys savo noru'

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 20:21:09
jau geriau 'ant gatves mirti, ten, kur silta, nei ligonineje ten, kur uz sildyma skola

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 20:19:45
Algimantui Cekuoliui jau 'vaistu prikiso', kaip gaila, kad tokie protingi Zmones irgi 'pasiduoda'

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 20:16:00
Sapnavau Tave tolimas, mielas.. Artima Siela-o, juk tie sapnai tik pora kartu per metus..
ir tai tikrai romantiska, meile lyg Dievui, nei matei, nei zinai.. tik kazkuo keistai vis tiki..
Bet cia ir yra Kauzalinis kunas- daugelis ji 'istobulina ir gerai priziuri'

@):@):2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 20:11:55
cia vis sauletomis raidemis 'apie moteris',tegul 'buna jos visos pagarbintos savaip..ir ne tik tarp vyru..

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 20:09:17
'Protinga moteris privalo mokėti atrodyti kvaila'-
tik tada, kai salia 'esantis' nori but labai labai pro-tingas..

nes Saule sviecia 2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 19:57:15
'Lietuvos saugumas' - mes tapome tokie isdidus, o ar tikrai esame sau/gus...
Romantiku likti visa gyvenima, reiskia 'nesti nasta su palengvejimu. nesta nasta is leto ir kartais ta nasta nusimesti visai..'

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 16:01:19
Renata 1999 m. balandžio 8 d., ketvirtadienis, 15:43:36
Kodėl gi kyla toks susidomėjimas tais ateiviais? Ar tik ne todėl, kad dabar į kokį filmą tik benueisi - vis apie ateivius: "Aliens", "Independence Day" ir t.t. Galbūt patys žmonės trokšta tų ateivių, ieško kažkur Marse ir patys bando juos sukurti ar prišaukti? O jei jie kažkur ir egzistuoja - tegul gyvena sau laimingai. Mes patys tik nepavirskime sau ir vieni kitiems ateiviais bei svetimais.

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 11:29:19
T 2006 m. spalio 25 d., trečiadienis, 14:54:17
Lietuvos saugumas mus vadina "interneto romantikais"

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis, 11:27:53
spalio pirma dieną: sutriuškintas „Saulėto rytojaus“ sumanymas, buvęs nuolatinio kracho būsenoje ir kariavęs toliau prieš visą, kas liko, nesąžiningai bandydamas jiems primesti valdymą, kuris nuo pradžios iki galo buvo neteisėtas svetimos nuosavybės gadinimas ir daug kur neįteisinamas bei nepateisinamas

2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 18:54:37
zmones, kurie 'nieko negali pakeisti' tenkinasi su sypsena 'kritika' girdima nuolat is treciu lupu

2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 18:53:31
fox news-isvertus 'lapes naujienos'

2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 18:52:37
ismokti reaguoti i kritika svelniai ne visi ismoksta, o ir kritika dageliu atveju nebuna ovjektyvi, ypac,jei ji perleista 'per daugybe lupu'

2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 18:50:23
jeigu nori 'buti laisvas', nieko nekritikuok. .ten, kur prasideda 'kritika' prasideda nelaisve

per sunku?2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 17:48:59
butu malonu, jog 'kalba pakryptu' i vienas kito saugojima

2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 17:47:34
nesveikai viskas jau..bet,kas 'kitus' triuskina,save sutriuskina daug greiciau...to net nenutuokdamas pats

2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 17:46:13
kas cia ka triuskina?
nustokite triuskintis bent SVETAINESE, bjauru

2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 13:05:51
rugsėjo trisdešimta diena: komunizmo sutriuškinimo diena

2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis, 13:04:48
sausio trisdešimt pirma naktis: fašizmo sutriuškinimo naktis

2022 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis, 16:19:43
istorija retai skaiciuoja Zemiu verte gyvybiu kaina,vieniem-Pergale,kitiems-laikini nuostoliai,dar kitiems-DANGAUS PLATYBES

2022 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis, 02:21:50
Jokios pranasystes nera svarbu - yra gyvenimo ciklai - zmogui, planetai, Saules sistemai
VISKAS YRA CIKLISKA

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 21:40:45
Niekas nieko tiesiogiai neminėjo jokį namą. Apie ką jus kalbate?

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 20:44:36
kad skaitote tik savo ir mano žinutes, tai ir nežinote apie kokį namą eina kalba
blogumo jausmas neatsiejamas nuo Blogio (jei visąlaik suktumėtės į vieną pusę, o po to staiga pradėtumėte suktis į kitą pusę, blogumo jausmas neišvengiamas)

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 16:33:44
Tiek to galite neatsakyti, man blogai nuo jūsų nesamonių. Pagalvotumėte geriau ir apie kitus, ne aš vienas čia apsilankau.

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 16:25:14
Papasakokite ką jus Blogiu vadinate, ar tai tik abstraktus išsireiškimas niekam nepriklausantis? Apie ką jus kalbate toliau, apie kokį vagį ir namą?
.
Atsakymas kad kalbos reikalingos apie resursus, nes nevisi žino apie tai: kad būti išprususiam ir ką nors planuotis reikia žinoti ir kuo, kiek naudojates ir kiek ilgai naudosites.

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 12:34:20
- LABAI priešiškas elgesys, ko tam vagiui ir persekiotojui dar reikia? Mažo namo neužteko? Ko gero liko be nieko
_______
ir aš pakeliu savo nekantrias akis į tavo veidą.

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 12:31:08
tos kalbos apie resursus gal buvo įdomios kokiam devynioliktame amžiuje

naujienos apie neakivaizdžią pasaulio pabaiga 2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 12:26:13
Nesąjungininkei Anarchijai begalo ginantis iš vienos pusės ir kitos pavyko laimėti taip, kad niekam nepavyko jai tapti pralaimėtoju.
Nesąjungininkui Blogiui, pasiekus tobulą pusiausvyrą (po gėrio pašalinimo) pavyko užkariauti pasaulį. Niekas nežinojo koks didelis yra pasaulis, bet ne toks didelis koks persekiotojų manymu buvo.
Niekas nežinojo ir koks senas pasaulis yra nei vienoje pasaulio pabaigoje gėriui nepavyko nugalėti Blogio.
Ilgai manyta, kad pašalintas gėris visada nugali Blogį, tik galų gale paaiškėjo, kad Blogis niekada nepralaimėjo gėriui, kurio paprasčiausiai neliko
NESAKYKiTE, KAD NEBUVOTE PERSPĖTI ir nežinojote kurią pusę rinktis.
Pagloboti gėrio susidūrę su Blogiu, susidarė nuomonę, kad su pavojingu Blogiu bent tūkstantį kartų neblogiau nei su grėsmingu gėriu

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 10:38:23
Papildymas apie dujas:
"Keletas pavyzdžių apie šalis, kurių gamtinių dujų ištekliai yra didžiausi: Rusija turi 77 metus, Iranas - 143 metus, Kataras - 143 metus, Saudo Arabija - 140 metų, Jungtinės Amerikos Valstijos - 14 metų."
"Kai 2052 m. baigsis naftos gavyba, dar turėsime dujų ir anglies."

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 10:28:45
Apie dujas iš wikipedijos:
"An annual increase in usage of 2–3% could result in currently recoverable reserves lasting significantly less, perhaps as few as 80 to 100 years."
"Kasmet padidėjus naudojimui 2-3 proc., šiuo metu išgaunamų atsargų galiojimo laikas gali būti gerokai trumpesnis, galbūt tik 80-100 metų".
.
Apie naftą:
"Galbūt skaitėte, kad pasaulinės naftos atsargos baigsis po kelių dešimtmečių. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje neretai buvo galima perskaityti, kad naftos atsargos praktiškai išnyks jau po kelerių metų. Laimei, šios prognozės nebuvo tikslios. Tačiau nuostata, kad išnaudosime visą po žemės paviršiumi esančią naftą, išlieka. Gali būti, kad ateis laikas, kai dėl angliavandenilių poveikio klimatui arba dėl pigesnių alternatyvų nebenaudosime žemės gelmėse likusios naftos. "
"2006 m. Kembridžo energetikos tyrimų asociacija (CERA) prognozavo, kad Žemėje liko 3,74 trilijono barelių naftos, t. y. tris kartus daugiau, nei teigia naftos piko šalininkai. CERA prognozavo, kad maždaug XXI a. viduryje pasaulinė naftos gavyba pasieks dešimtmečius trunkančią "banguojančią plokštumą"."
"Net jei technologijos leistų mums išgauti visus iki paskutinio planetoje esančius naftos lašus, dėl didėjančio nepritekliaus ir augančių kainų tektų imtis visuotinių permainų gerokai anksčiau, nei iš tikrųjų pritrūksime naftos."

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 09:09:27
Nukreipiate nuo temos ir siūlote studijuoti tai ko jie patys neišstudijavo iki galo. Kaip galima pasitikėti tuo, kuo jie patys neišmano? Taip ir neatsakėte į žinutę. Prašau padaryti tai.

2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 07:17:24
Pastudijuok KABBALA

skirta 0188810 2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:33:032022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 21:44:03
"keikti virni kitus ir zudyti,nes 'neseniai sukurta galinga naikinimo programa' ivesta i smegenines"
Prašau papasakok plačiau kas per programa:
1. Kada buvo sukurta.
2. Kaip paplitusi ir kur.
3. Kas yra pati per programą, kaip atrodo, jos veikimo principas.
4. Kur buvo sukurta.
5. Kaip patenka į galvą.

2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 21:37:20
Tyčiojies. Surask pats duomenis ir parašyk čia.

8882022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:45:25
vertima pasikoreguokite patys
-----------------------------
'Amžinybės slenkstis
Su beviltiška viltimi einu jos ieškoti
visuose mano kambario kampuose;
Aš nerandu jos.
Mano namas mažas
ir tai, kas iš jo kažkada buvo dingusi, nebegali būti atgauta.
Bet begalinis tavo dvaras, mano viešpatie,
ir jos ieškau, turiu ateiti prie tavo durų.
Stoviu po auksiniu tavo vakaro dangaus baldakimu
ir aš pakeliu savo nekantrias akis į tavo veidą.
Atėjau prie amžinybės slenksčio, nuo kurio niekas negali išnykti
— Jokios vilties, jokios laimės, jokios veido, matomo pro ašaras, vizijos.
O, panardink mano ištuštėjusį gyvenimą į tą vandenyną,
pasinerti į giliausią pilnatvę.
Leisk man vieną kartą pajusti tą prarastą saldų prisilietimą
visatos visuma.' R.Tagore

8882022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:42:55
'Brink Of Eternity
In desperate hope I go and search for her
in all the corners of my room;
I find her not.
My house is small
and what once has gone from it can never be regained.
But infinite is thy mansion, my lord,
and seeking her I have to come to thy door.
I stand under the golden canopy of thine evening sky
and I lift my eager eyes to thy face.
I have come to the brink of eternity from which nothing can vanish
—-no hope, no happiness, no vision of a face seen through tears.
Oh, dip my emptied life into that ocean,
plunge it into the deepest fullness.
Let me for once feel that lost sweet touch
in the allness of the universe.' by R.Tagore

2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:38:33
'Kad sulėtinti degradaciją lieka tik sumažinti žmonių skaičių. Kuo ir užsiima pasaulio valdytojai. '

2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:35:34
Nesunku išmokyti moterį kalbėti, gerokai sunkiau išmokyti ją laikyti liežuvį už dantų
nustok dergti MO-TERI, BUSI LAIMINGESNIS

01888102022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:33:03
keikti vieni kitus ir zudyti, nes 'neseniai sukurta galinga naikinimo programa' ivesta i smegenines

01999102022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:31:45
Toks stiprus naciona-lizmas persisunke smegenyse, kad nera jau kur detis...

2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:29:30
o dabar 'PAKYLIETIEJI' nusisuka ir nebeuzskaito, bet dar neisbraukia ..

442022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:27:40
Zadejau isdestyti daug geru minciu, bet tik 'uzsukau' i svetaine ir jas 'nulauze'

super mokytoja ..ir super mokinys-the END 'neatsimenu'2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:26:13
'2022 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis, 20:03:40
Apie resursus, mums dar mokykloje pasakojo kiek metų apytiksliai liko iki tam tikrų resursų pabaigos. Pagal tuos duomenys, nafta ar dujos, tiksliai neatsimenu kas, turėtų baigtis dar šį ar sekantį dešimtmetį. Manau duomenys turėtų kažkur internete būti.'

2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:24:41
'Nesunku išmokyti moterį kalbėti, gerokai sunkiau išmokyti ją laikyti liežuvį už dantų.'
och..fu...
AR CIA RASE MO-Teris????

2022 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis, 20:03:40
Apie resursus, mums dar mokykloje pasakojo kiek metų apytiksliai liko iki tam tikrų resursų pabaigos. Pagal tuos duomenys, nafta ar dujos, tiksliai neatsimenu kas, turėtų baigtis dar šį ar sekantį dešimtmetį. Manau duomenys turėtų kažkur internete būti.

2022 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis, 19:58:22
Mes nepasidavėme, o tu?

2022 m. rugsėjo 20 d., antradienis, 21:42:32
Šiaip šiam pasauliui nėra kaip padėti. Visa gerovė sukurta pigių resursų sąskaita. O resursai baigiasi ir civilizacijai ateina galas. Bus grįžta į akmens amžių. O kiek liko resursų niekas nepaskys jei ir žinos. Kad sulėtinti degradaciją lieka tik sumažinti žmonių skaičių. Kuo ir užsiima pasaulio valdytojai. Nors kol kas efektingo žmonijos mažinimo nesimato. Bet tai vienintelis realus laikinas problemos sprendimas.

912022 m. rugsėjo 20 d., antradienis, 17:31:41
Aš dabar galvoju, kaip padėti visiems. Grečiausiai JT turi didžiausių problemų sarašą. Būtų gerai pasirašyti memorandumą, kuriame kiekviena šalis įsipareigotų veikti, kiek gali kiekviena, nes planeta ir žmonija jau artėja prie pavojingos ribos. Reikia padėti vieni kitiems. Surašyti veiksmų planą pagal tuos punktus, skirti lėšas inovacijoms skirtiems padėti jau dabar, ir svarbiausia: ką keikvienas mūsų, paprasti piliečiai galėtu prisidėti ir padėti. Galbūt reikėtų kokio nors sąrašo ką daryti galimai kiekvieną dieną. Nežinau, paprasti dalykai, tik ar žmonės sutiktų padėti ir pakeisti mūsų "degantį pasaulį". Jei ką nors žinote kaip galima kasdienėje veikloje prisidėti sprendžiant glbalinius ir netik klausimus, norėčiau jus išgirsti.

2022 m. rugsėjo 19 d., pirmadienis, 18:16:50
ir taip su mumis per gerai elgiamasi, tinka ir blognoriškumas, o tai lauktų ilgas bankrotas

382022 m. rugsėjo 19 d., pirmadienis, 16:21:58
tas galima, o to jau negalima... nors tai ir pozityvu, bet 'kazkodel' negalima..
butu gerai, kad geranoriskumas taptu norma

2022 m. rugsėjo 19 d., pirmadienis, 16:20:40
problemas sukuria patys zmones ne tik sau, bet ir aplinkai

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 22:33:51
Kurėjas nėra Dievas
tarsi teigtumėte, kad karalius yra tarnas

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 22:31:47
dėl tų atplaišų ponas dievas nėra dievas
______
Nereikia gaisti laiko irodinejant apie Dieva, kaip Kureja-yra atplaisu, jie to niekada nesupras, bet ..atejus laikui,pajaus.. Ir tada.. vel ..'viskas is pradziu'

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 22:26:57
tik kentėdami nieko neuždirbsite

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 22:25:19
gamtos dėsniai
nykimas tai tik turto klausimas, suprantant turtą plačiąja prasme, tarkime kančia irgi „turtas“, trukdantis išnykti. yra kas tuo piktnaudžiauja
______
Kokie tai desniai?
SUKIMOSI-GRAVITACIJOS-GIMIMO-AUGIMO-SUVOKIMO...NYKIMO...

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 20:38:20
Jei gerai mokate skaičiuoti pinigus, tikrai turtingi netapsite
TURTAS NERA SARISYJE SU PINIGAIS-TURTAS YRA 'SUVOKIMAS'

382022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 20:34:42
Nereikia gaisti laiko irodinejant apie Dieva,kaip Kureja-yra atplaisu,jie to nikada nesupras,bet ..atejus laikui,pajaus..Ir tada..vel ..'viskas is pradziu'
Mes gyvename desningume-tas,kas desningumo nesuvokia,anksciau ar veliau patenka i desninguma.
Kokie tai desniai?
SUKIMOSI-GRAVITACIJOS-GIMIMO-AUGIMO-SUVOKIMO...NYKIMO...

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 19:44:14
transformacijos transformacijos bet yra ir tokių, kurie niekada nenorėjo likti be nieko ir nenori visai transformuotis, atsilikę, atsilikę, bet nenorintis likti be nieko, kai nieko neliko. ir ant tokių atsilikėlių visokie kolapsininkai bando plaukti toliau, krušdami jiems smegenis su savo supratimais ir bandydamai juos neakivaizdžiai apvokti
tokie, NELĮSKITE Į ŽEMĖS DRAUSTINĮ, kurio nepavyko transformuoti toliausiai už VISKO (net ne pasaulio) PABAIGOS iš pradžios ir pabaigos pusių

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 17:45:00
besiginanti laisvė, kad ir stipriai nukentėjusi, toliau gyvuoja!
nemeluoju, žmonės atsirado po APOKALIPSĖS
yra kitokia pasaulio pabaiga kolapsas, dievo bandytas įbrukti visam likusiam pasauliui. po kolapso nieko neliko

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 17:39:27
dievo nėra, jam nepavyko atsirasti, jūs net nepajėgus žinoti kaip toli jam nepavyko atsirasti, bet pavyko jam užpatentuoti padliškos atsakingos beždžionės elgesį

2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis, 17:37:30
ateivių su visais jų karais klausimas žemiečiams turėtų būti neįdomus

2022 m. rugsėjo 16 d., penktadienis, 18:23:24
Įsižeminkime, ateiviai yra materialūs, apčiuopiami, neskraidikime kažkur toli.

2022 m. rugsėjo 16 d., penktadienis, 17:17:42
2019 sausio 6 - daugybe informacijos buvo gauta-del SIELOS IR KUNO SVORIO-TANKIO

2022 m. rugsėjo 16 d., penktadienis, 17:15:22
Sirijus B turi begalybe butybiu, yra Sviesos butybes, kurios lengvai tranformuojasi is retos materijos i nematerija, bet yra ir materialiu butybiu - tankios materijos, kurios taip pat turi galimybiu transformuotis, bet 'galimybes 'turi tik pakluse istatymui. Jesus atejo is Sirijus B

2022 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 00:07:41
kas žemėje yra, yra vienas tolimiausių gamtos tobulu pasiekimu

2022 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 00:00:35
žinantiems sirijus niekada nebuvo įdomus, kažkas panašaus į laisvą vandenų pasaulį po kažkokio virsmo, tik visa tai nėra moksliška.
domėtis antgamtiniais reiškiniais grėsmingai pavojinga jums patiems, kai nebežinote kuo netikėti, kas tikra, kas netikra ar tiesiog trumpalaikis vylioklis

2022 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 23:47:59
mano nuomone, žmonės nenorėtų prarasti miškų (giriai atsirasti reikia labai daug laiko, kai kviečių laukui visai nedaug)
________
2022 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 10:04:38
Nenorėčiau, kad miškai sudegtu, be žmogaus pagalbos

dar vis2022 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 15:00:52
visada melyna sviesa- ant tekstu.. ryskiau, svelniau, bet 'tarsi kalejimo laikas dabar'

aciu Mielieji 0:23 / 5:20 THE TALL BLUE BEINGS FROM SIRIUS B feat Mitchell Gibson (DVD) Produced by Anton Lawrence (HQ)2022 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 14:58:21
Tautvida 2005 m. spalio 3 d., pirmadienis, 20:11:11
inkognito>>>Kaip Tu ziuri i mirti? Spalio 2d 15:49:04 sakai: "...zmogus mirsta nuo siek tiek didesnio nei 25 g pagreicio.. "Tai yra vadinama perkrova, kai i smegenis issilieja kraujas, insultas (gyd.diagnoze). Taciau Tu pasiekei kitas planetas,sktidimo metu rasei, jog buvo sunku, jog atrode, kad numirsi. Kokios jegos stabilizavo perkrovas-antigravitacines. Ar jie nemoke to principo. Ir Tavo paties manymu, kokiu tikslu Tu Jiems buvai reikalingas. Sakei isrinkta 700.000 zmoniu tokiu kaip Tu. Kodel Jie neveda dialogo, negi Jiems nera aisku, jog butybes, kurios turi transformacijos galimybes yra aukstesnes samones vien del savo didesniu galimybiu.
Mano patirtis visai kitokia, ir labai buvau 'laiminga', jog tai samoningai liko atminty, o ne kaip 'virs samones' arba 'nesamones'

2022 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 10:04:38
Nenorėčiau, kad miškai sudegtu, be žmogaus pagalbos

2022 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 02:07:49
gamtai nereikėtų padėti, didžiausias džiaugsmas būtų, jei pati sau padėtumėte

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 20:54:34
Vienam negerai gyventi, ypač kai sloguoji, tokiu atveju manau geriausia apsidėti betkokias atrodančias švariau, išskalbti visas kitas, ir pasidaryti testą. Vėliau kojines pasistengti rūšiuoti kiek pavyks.

912022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 20:49:03
Kaip JT sakė: reikia padėti Pakistanui susitvarkyti su potvyniu, nes kita šalis gali būti ir jūsų.

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 20:34:37
Nepavyko man tilpti į vieną pranešimą.
Jei reikėtų paveikti gamtą kažkaip kad padėti pačiai gatmai tada gal ir taip. Reikia padėti, o ne valdyti.

912022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 20:19:05
Dar vienas pataisymas: tiksliau ne su likimu, o su gyvenimu.

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 20:12:11
Papildysiu save: jei žmogus pradėtų valdyti gamtą, būtų viskas dirbtina, aš taip manau.

912022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 20:10:17
Aš norėčiau papildyti rsa: žmogus neviską valdo, pavyzdžiui gamta atsirado anksčiau už žmogų. Žmogus gali valdyti savo veiksmus, su likimu sunkiau.

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 17:58:45
rsa 2005 m. lapkričio 8 d., antradienis, 15:45:17
tautvida> niekas man nieko neskyre ir nedave visa tai yra tai ka pats pasidariau savo darbais pasakymais tai kokias situacijas sudariau, taip jus esate saugojami ka as cia veikiu deja nepasakysiu jums, kokias pareigas uzemu zino inkognito ir mano nuomone to uztenka, o del kanciu kurias patyriau, tai tai pogi pacio sudarytos situacijos. niekas visatoja neskyria tau tam tikru dalyku, viska valdo pats zmogus tiek savo likima, tiek savo veiksmus.

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 17:56:05
Mahometas 2007 m. kovo 10 d., šeštadienis, 22:21:26
as baigdamas visada sukalbu malda arba psalme, jeigu bunu isisoves ka nors:) smagiausiai baigt i vidu, bet pavojinga, gali blogai baigtis, t.y. mendelsono marsu:(((( bet kai baigi ant virsaus, tuomet viskas OK' :))))

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 17:54:22
2012 m. gruodžio 8 d., šeštadienis, 13:55:13
Nėra ko žaisti ar šaipytis, įranga tikrai yra.
Tyčia dar palandžiojau... po bačkute yra kaip ir rūsiukas, šiek tiek virš 1 m gylio. Į žemę nuo toro išeina du storoki vamzdžiai 20cm ir vienas plonytis. Šis, kaip giminaičiai mano, yra įžeminimas, o vienas iš storųjų pastoviai drungnas, tai manom, kad generatorius yra aušinamas, nes ne vien yra ne elektrinis šildymas, kuomet prireikia tik įjungti arba išjungti, bet ir ežere, kuris nuo namo už 80 metrų, pavasariais, ar kai ilgesni atlydžiai, vienoje vietoje atsiranda properša. Seniau gyvenantys kaimynai liudija, kad link ežero kažkada buvo kasamas kanalas kaip ir drenažui, tačiau vietos, kur jis išeitų, aptikti nepavyksta. Kaip dar liudija tie patys kaimynai ir šilymo sistemų specialistai, kurie apžiūrinėjo įrangą- šildymas ne geoterminis, nors sistemoje cirkuliuoja vanduo, kurio temperatūra, įjugtu režimu- pastoviai apie 85 C. Sistemos valdymui yra atskira elektroninė sistemėlė, bet ji tik įjungia ir išjungia elektromechaninę sklendę, nevaldo jokio siurbliuko, sakysim. Prie namo, betoninių žiedų bunkeryje, yra geodezinė vandentiekio šachta ir hidroforas, kuris maitinamas ne nuo instaliacinio tinkto, bet betarpiškai kažkokiu būdu nuo bačkutės, autonomiškai, ir pastoviai veikia. Kokiu būdu į vandentiekio čiaupus tiekiamas šiltas vanduo (tokios pačios temperatūros kaip ir šildymo sistemoje), irgi neaišku. Kaip mes manome, tie storieji vamzdžiai, galėtų būti bendras apsauginis šarvas, kurio viduje po keliatą plonesnių vamzdžių, nes tiek atitinkami vandentiekio, tiek ir šildymo sistemos vamzdžiai, nežinia iš kur kitur galėtų imtis ir kur jų galinė tąsa nueina. Ir viskas...visokiausi specai spėlioja, kad toras energiją gamina iš vakumo. Ar ir tarp jūsų nėra labiau pažengusių specialistų? Siūlote parduoti idėją, bet tokia ir problemą, kad nėra jokios idėjos, yra tik +bačkutė-, tik pliusas ir minusas..

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 17:45:30
apginus žemę apie ateivius reiktų mažiau šnekėti. moksliškai tai kažkas ko nėra. Tektų labai daug kartų mirus vystyti mokslą. o tai nepageidaujama kryptis

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 14:48:34
2009 m. kovo 9 d., pirmadienis, 13:17:11
Ar jaučiate, kad šiandien pavasaris? Na ir kas, jog lyja, slogu ir niūru. norisi nieko neveiktipo netikros žiemos seka netikras pavasaris , lyg ir nėra pastebimos ribos. bet gamtos nubudimo visvien nesustabdyti. Su pražystančiomis gėlėmis, su bundančiais medžiais keičiasi ir daugelio mūsų gyvenimai. Kažkas pavasarį atsisveikins su vaikyste, kažkas į ją ateis.

2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis, 14:45:21
kuo blogiau, tuo neblogiau

2022 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis, 18:14:17
inkognito karas Lietuvos svetainėse man nebuvo įdomus. Labai sunku apsiginti pasakojimą ir netapti pajuokos objektu nuo persekiojančio malūno. Vadinamoje laisvėje labai daug svetainių neišgyveno, neatitikdamos persekiojančio malūno supratimo, ir kaip leista žiūrėti į kokį nors mokslu nepaaiškinama reiškinį

pamirštos aukos2022 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis, 18:08:00
apie inkognito sužinojau kitoj svetainėje, ši net nebuvo įdomi, nors žinoma Lietuvoje
senesnė karta iš Kauno kažkaip artimiau bendravo
tokių dalykų net nebuvau girdėjęs
Nieko keisto jei pasakojimas kiekvieną kartą perpasakojimas vis kitaip, kai žinai kaip veikia pasaulis, nieko apie tai nežinodamas
_________
Tautvida 2005 m. spalio 3 d., pirmadienis, 20:11:11
inkognito>>>Kaip Tu ziuri i mirti? Spalio 2d 15:49:04 sakai: "...zmogus mirsta nuo siek tiek didesnio nei 25 g.pagreicio.. "Tai yra vadinama perkrova, kai i smegenis issilieja kraujas, insultas (gyd.diagnoze). Taciau Tu pasiekei kitas planetas,sktidimo metu rasei, jog buvo sunku, jog atrode, kad numirsi. Kokios jegos stabilizavo perkrovas-antigravitacines. Ar jie nemoke to principo. Ir Tavo paties manymu, kokiu tikslu Tu Jiems buvai reikalingas.Sakei isrinkta 700.000 zmoniu tokiu kaip Tu. Kodel Jie neveda dialogo, negi Jiems nera aisku, jog butybes, kurios turi transformacijos galimybes yra aukstesnes samones vien del savo didesniu galimybiu.

Gytis2022 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis, 17:41:58
derinukas yra labai paprastas. jie seka mane ip adresu.

2022 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis, 15:22:48
ateiviai pasakojo, kad žemiečiai per daug triukšmauja, ir buvo atkreipę į save kaimynų dėmesį
pasakojo, kad yra iš alfa kentauro (ten tris žvaigždės sukasi) vandenų pasaulis, tai nemelas, bet nepatikėčiau jei žemiečiai nuskridę (moksliškai) ten ką nors surastų

2022 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis, 15:16:25
ateiviai, evaldžitui įtikinamai apsimetinėjo bodžiakais visokiais, bandė praaskaidrinti kasdienybę

pamirštos aukos2022 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis, 15:14:39
evaldzitas 2006 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 11:21:22
ipac tie kurie mano niku naudojas, klaidinantis goblinas kazkoks

2022 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis, 15:13:11
aha, nenuobodu, jei net apie pabaigą svajotum (įprasta, nepriekaištingiems priešams "svajonė")
____________
2022 m. balandžio 23 d., šeštadienis, 23:21:19
nenuobodu, jei ne apie pabaiga svajoji

2022 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis, 15:09:50
pakliuvau į malonų lietutį
apie žiemą per anksti dar galvoti

2022 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 12:14:04
šis pasišiukšlinimas nepriekaištingas, gali pasijusti kaip chaose, kuriam lemta suanarchėti

2022 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 12:11:53
kaip žmonijos sumanymo išdavikas, žinau kad šis sumanymas labai gamtapriešiškas, o žmonijai pražutingas, jie labai stengėsi iš visur žmoniją pašalinti
mokslo pasakos, neva žmogus kilo iš beždžionės, žinančiam juokingos
pagal tuos valkatas beždžionė turėtų būti balta, ir tai būtinai turėtų būti vištgaidis, kalbantis rusiškai, hahahah spaudžiant vargu ar tai įmanoma įrodyti moksliškai

2022 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 12:02:53
persekiojimas pavojinga persekiojamiesiems, o grėsminga persekiotojams
tai nėra nesvarbu, niekur neatleistas persekiojimas ir vogimas

2022 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 11:59:57
ahahahah Žemė, laisvas ir nevaldomas pasaulis, paskutinis nesąjungininkas, pripažintas pirmu visatoje valdomu anarchiškai pasaulėliu
kur valdžia, kur valdžia? tokių dalykų anarchijoje net nėra, anarchinis būvis tai gynyba, nuo tokių labai nesąžiningu kėslu, bet toks būvis pripažintas ir maloniausiu (gamtapriešiams ten nieko malonaus nėra)
________
2022 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 22:22:35
tiek daug saliu ir tiek mazai laiko,tiek daug vyru ir tik vienas skirtas...visam laikui..bet ..laiko nera visai,tai ir vyro nera visam laikui
__________
2022 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 22:22:35
tiek daug saliu ir tiek mazai laiko,tiek daug vyru ir tik vienas skirtas...visam laikui..bet ..laiko nera visai,tai ir vyro nera visam laikui

2022 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 11:54:49
labai nesąžiningiems uždraustas negarbingas elgesys

2022 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 11:53:59
Rusai nustojo šiukšlintis kaip namie, labai nesąžiningi amerikiečiai pradėjo šiukšlintis kaip namie nekariaujančios Lietuvos nelaisvės salelėje, išlaikusioje laisvės išbandymą
Reikia barti pasišiukšlintojus besišiukšlinančius kaip namie būnant ne namie

2022 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis, 19:37:00
Vilniuje, ant Gedimino kalno, stovi falas. O kur tada vagina? Per kur Lietuvą dulkina?
______
Akivaizdus atsakymas, jei yra varpa, putės Lietuvoje nėra

2022 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis, 19:32:26
negeriečių sutelkusių blogį
gali pasirodyti, kad blogiui nepavyko atsirasti, tik jis jau viską užbaigė
kitiems jokių galimybių atsirasti, net ir neblogiui, būnant neblogais
neakivaizdžiai pasaulio pabaigai liko dar aštuoni dešimtadaliai to kas, liko. tik mąstai kiti, jei Blogis ir Gamta anksčiau pajėgė skaičiuoti trilijonais metų
Gamta dar pajėgi skaičiuoti milijonais metų aštuonis dešimtadalių to, kas liko neakivaizdžiai pasaulio pabaigai
kiaulėms jau mėnulis per toli

2022 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis, 19:23:40
negeriečių atsakomybės limitas išnaudotas

2022 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis, 19:21:49
Po to kas įvyko, į Žemę būtų galima pažiūrėti kaip į paskutinį nesąjungininką
Žiūrint kaip ukrainiečiai kariauja prieš pasaulio šokdintoją, juos būtų galima laikyti neblogais nepriešais
Nepriešo darželio sumanymas gimė mažam pasaulėlyje žemėje ir buvo išplatintas visam likusiam pasaulyje
Elgiantis neblogai reiktų nepamiršti blogo elgesio
Geras elgesys per prastas, kad būtų palaikytas geru
Gyvename skurdžiame krašte, nepatartina gyventi pernelyg prabangiai

2022 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 22:25:33
simbolika tarsi yra logo-tipas..bet, kad zodziai kaip logotipai butu suprantami-reikia vienareiksmiskumo... kurio nera ir niekada nebus

2022 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 22:23:55
mes galime delioti logines ir ne visai logines mintis-jei pagristi logika,nereikia logoritmu,reikia logo tipu

2022 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 22:22:35
tiek daug saliu ir tiek mazai laiko,tiek daug vyru ir tik vienas skirtas...visam laikui..bet ..laiko nera visai,tai ir vyro nera visam laikui

2022 m. rugpjūčio 29 d., pirmadienis, 05:42:51
nu ir...ko tik negaletu pasiulyti PUT-IN
o gal PUT-OF

2022 m. rugpjūčio 27 d., šeštadienis, 17:12:29
diskusiju erdve tokia plati, jog nera laiko diskusijoms

2022 m. rugpjūčio 27 d., šeštadienis, 17:10:54
kai kurie vardai ispausti akmenyse, o kai kurie vardai plaukia debesyse

2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:34:46
tegul laimina Dievas INKOGNITO

ir tai normalu2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:31:17
tik nedaryki manes silpnu ir meilei vietos visada bus kaip dekingumas,priesinga gi-neapykanta

amzina kaita visur2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:26:02
tik okeano spindesys saules sviesoje amzinas,o 'ieje isilies i ta sviesa arba i okeana'///o gal tiesiog plaukios debesyse,kurie per amzinybe virs kalnais...ir ta beribe Samone neleis patirti blogio ar gerio-tiesiog vyksmas ir nieko daugiau

192022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:18:33
2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:07:19
geris nebuna amzinas ir blogis nera amzinas-viskas telpa laike,viskas turi savo pasireiskimo terpe ir programas
2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:17:19
beveik visaa vaikai 'nurodo tevams gyvenimo laikotarpi' ir ...jei tik virs 90,jei jau nepajegia pats...jei'kvapas' ne toks sklinda
kiek beturi jie meiles vieni kitiems?

2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:14:59
kol zmogus reikalingas zmogui ir meilei lengviau..
pagalvokime apie senus tevusmne tik poru atrakcija vienas kitam

2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:12:48
'ir atleisk mums musu nuodemes TAIP,KAIP....'
bet tai yra salyga,o kur apie besalygiska meile...
bet gi tokios net nera,,,sioje Planetoje

2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:09:27
Pažanga negalima be nukrypimų nuo normos, F. Zappa
O KAS ZINO TIKSLIAI *NORMAS*,kur jos surasytos?
gal tik pati morale...

2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:07:19
geris nebuna amzinas ir blogis nera amzinas-viskas telpa laike,viskas turi savo pasireiskimo terpe ir programas

Nebūtina Prievarta2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 08:54:14
Atmetus gėrio apsimetimą, kuris niekada nebuvo kas nors daugiau už apgaulę nepatyrusioms sieloms, lieka gana svarbi jėga: nebūtina Prievarta. Jos niekaip nereiktų priešpastatyti apsiginusiam Blogiui. Nebūtina Prievarta niekaip negalėtų pakeisti vis dar kariaujančio vogti linkusio gėrio apsimetimo. Nors be jos preities pasaulis nebūtų toks, koks yra. Beviltiškomis gėrio priespaudos sąlygomis buvo kalbama tik apie būtiną prievartą: „Aukos žaidimą“. Blogame pasaulyje neliko būtinos prievartos.
Pasiekus tobulą pusiausvyrą, kai viskas bloga, kaip bepasielgtum būtų blogai, yra tik ne tokia bloga ar labiau bloga tobula pasekmė.

Apsiginęs Blogis2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 08:18:05
Nuo šiol kalbant apie Blogį, pirmiausiai, reiktų paminėti, jog jis yra apsiginęs Blogis. Sunku suprasti, kas yra apsiginęs Blogis.
Viskas, kas žinome, iš ko padarytas mus supantis pasaulis (daugybė sukinių ar galaktikų, bei debesų ir juodųjų skylių) beliko tik mokslo pasakos, nebeatitinkančios mokslinės tikrovės.
Paminėtini chaosas, tamsa, šviesa, amžinoji meilė, karas, gana svarbi nepaklusni tamsi jėga neleidusi visko užbaigti ir kaišiojanti visur savo nosį su savo tvarka, prilygstanti šviesiam chaosui, besiginanti laisvė ar anarchija – viskas, net kas ir nepaminėtas, visos medžiagos pakliuvo į blogą negarbingą medžiagą.
Jei bloga, tai reiškia juoda bei tobula, pagaminta vienu ypu, yra kuo pasididžiuoti, bet jau nemedžiaga.
Jei negarbinga, tai reiškia pajėgus išlikti ir apsiginti pasaulis. (Pasaulis užbaiginėjamas, jo nesugriaunant iš šalies net ir vidinėmis rankomis.)
Jei apsiginęs, tai reiškia, toli už pasaulio pabaigos, kai viskas pasibaigė ir niekas daugiau neprasidėjo, bet taip pat tai reiškia ir ne laike ar ne tik laike, visur.
Į tobulą blogą nemedžiagą nepakliuvo tik vogti linkęs gėris, kuris niekada nebuvo medžiaga, o kas buvo, buvo netinkamų savybių ir buvo pašalinta visur iš blogos, liko tik kažkas blogo, bet ne apsiginęs Blogis: gėrio fanatikai bei savižudybės erezijos skleidėjai, vis dar, ar tikrai, nesuprantantys jog atsidūrė apsiginusio Blogio pasaulyje (kitokio pasaulio net nėra) ir jų pažiūros netinkamos būti kuo nors svarbiu. Jie tik privalo paklusti ir nieko nesuprasti, daugiau nieko iš jų nereikia.
Daug kas, kas atrodo nereikalinga, kančia, karai ir pan. tėra tik labai ilgai nesustabdyto nepageidaujamo elgesio pasekmės. Nors tai, be abejo, ir augimo galimybės nepažeidžiant laisvos valios.

2022 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 20:47:38
apie ka speliojama?

2022 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 13:59:15
Niekas nieko nezino. o speliojama.

https://www.msn.com/en-us/money/other/nasa-reveals-what-a-black-hole-200-million-light-years-away-sounds-like-listen/ar-AA111lMv?ocid=msedgntp&cvid=2c8761b83907467d999253f8771dc69a&fullscreen=true#image=12022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 16:49:11
garsas

2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 16:46:25
sutinku, gyvunai turi Sielas

na...cia kazko mums truksta, tarsi tik seselis liko atminty2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 16:44:58
inkognito Vytautui 2014 m. lapkričio 21 d., penktadienis, 09:26:51
Pavyzdžiui man atrodo netikra tavo sukurta teorija apie sielos neturėjimą žmonių Šiaip jau smegenys yra tik laikmenos, o informacija joje ir jos sugebėjima generuoti, mintis judesius jausmus ir yra sielos apraiška, kai siela palieka kūną, jis tampa tik išjungtu kompiuteriu su niekams jau netikusiu hard-disku, iš kurio informacija jau būna pasišalinusi. ar tu matei nors vieną gyvą ir sveiką žmogų neturintį galimybės galvoti, judinti ranku bei kojų, generuoti jausmus mintis ir kt? Tokie žmonės gali būti tik daržovės arba gyvi lavonai, kurių dar plaka širdis ir ventiliuojasi plaučiai. Tačiau net medicinoje jie jau pripažystami mirę - besieliai sutvėrimai iš kurių galima paimti dar gyvus organus persodinimui. Siela yra sugebėjimai smegenims dirbti protinį darbą, o ne pačios smegenys, kurios be to sugebėjimo yra tas pats kaip kompas be įrašytos programos. O kurėjas niekomet žemėn nepaleidžia gyvo sutvėrimo be būdingos jo rūšiai programos, tad darau išvada, kad ir kiti gyvūnai turi sielas tik gal ne taip gerai išvystytas kaip žmogaus. tačiau žiūrint kuria prasme, kai kad jos tauresnės ir vertingesnės nei žmogaus, pavyzdžiui mylinčio ir prisirišusio prie savo šeimininko šuns. Ir palyginimui galima priešpastatyti šaltą ir menką barakudos sieliūkštę, žiūrinčią į pasaulį tik vartotojiška pozicija... Todėl ir yra karmos institucija, kuri per ilgus amžius sudaro sieloms galimybę tobulėti ir per kančias patekti į žvaigždes

2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 16:39:37
taip, tikra tiesa..NSO siuo metu daug daugiau matoma visur

bolidas2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 07:46:44
https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/nakti-danguje-virs-lietuvos-uzfiksuotas-i-atmosfera-iskriejes-kosminis-objektas-blyksnis-buvo-toks-ryskus-kad-tapo-sviesu-lyg-diena.d?id=91050471

ar nera DIEVO ISAKYMAS 'NEZUDYK'2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 03:49:49
jei nei vienas rusas, nei vienas ukrainietis nepaklustu isakymui zudyti

2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 00:49:06
'apie einancius mirti, apie einacius i mirti 2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis, 20:58:37
..kiekviena diena artyn, kiekvenas menuo, metai
skirtumas tik toks,kaip tai suvokiama, kiek tai aktualu,ar jus ruosiates
'iseiti is kuno ir gyventi'.. ar 'likti nebutyje'
ir..ar turite tokia teise,laisva valia apsispresti patys'

2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 00:45:53
mes ivardijame GYVENIMAS-atrodo ,kad jis tesis amzinybe..ir gyvensime begalybe..
visai be jokio dekingumo vieni kitiems uz praejusius gyvenimo metus,dienas...akimirkas.
rasiau sausio 20d 'apie einancius i mirti'...
o juk Zmones Ukrainoje nei nenutuoke ,kad ' uzpuls,subombarduos,nusaus,nukankins,nuzudys'
Kaip uzbegti 'uz akiu/mirciai,kaip?

2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 23:41:06
as ne apie lunatiks..

2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 23:40:10
jei kazkas tai 'pradetu'-tiesiog nenueitu miegoti...butu idomus bandymas,bet baiminamasi,jog 'pagriebs' ir uzdarys-tad tokie bandymai net nera imanomi gyvenant tarp zmoniu-draugu

2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 23:38:19
lyg tai galetu vaiksciodami zmones miegoti,bet ..nera iprasta tai

2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 23:36:25
vertikale yra 8
horizontaleje tas pats simbolis yra begalybes simbolis
vertikaleje zmogus masto kartais
horizontaleje uzmiega

88 912022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 23:09:30
Ne ginčas, tiesiog ne taip išsireiškiau, man 8 ne begalybė.

2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 22:24:41
Pirmą kartą šį simbolį 1655 m. Pavaizdavo matematikas John Wallis. Apskritai, šiandien nėra tikslios informacijos, kodėl šis konkretus simbolis buvo pasirinktas. Pagal vieną iš prielaidų, tai yra graikų abėcėlės raidė - omega. Kiti tyrėjai teigia, kad begalybės simbolis yra tiesiogiai susijęs su romėnų skaičiumi 1000, nes XVI amžiuje jis buvo parašytas panašiai kaip "CIƆ", o tai reiškia "daug". Kai kuriuose šaltiniuose begalybės ženklas lyginamas su senovės Uroboros simboliu. Žinoma, jie turi panašumų, bet pirmuoju atveju šis skaičius yra siauresnis ir ribotas. Be to, "Uroboros" reiškia nuolatinį ciklinį perėjimą, o begalybė neturi pabaigos.
Begalybės simbolio reikšmė dažnai turi mistinį pobūdį, nes ji yra tiesiogiai susijusi su 8 pav. Pavyzdžiui, žydams tai yra Viešpaties skaičius, ir Pitagoras tikėjo, kad tai yra harmonijos ir stabilumo ženklas. Kinijos gyventojams aštuonios simbolizuoja sėkmę.

8882022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 22:22:07
mes galime isivestu sau tai,kas tinka mums
'Ką reiškia begalybės simbolis?
Pirmą kartą šį simbolį 1655 m. Pavaizdavo matematikas John Wallis. Apskritai, šiandien nėra tikslios informacijos, kodėl šis konkretus simbolis buvo pasirinktas. Pagal vieną iš prielaidų, tai yra graikų abėcėlės raidė - omega. Kiti tyrėjai teigia, kad begalybės simbolis yra tiesiogiai susijęs su romėnų skaičiumi 1000, nes XVI amžiuje jis buvo parašytas panašiai kaip "CIƆ", o tai reiškia "daug". Kai kuriuose šaltiniuose begalybės ženklas lyginamas su senovės Uroboros simboliu. Žinoma, jie turi panašumų, bet pirmuoju atveju šis skaičius yra siauresnis ir ribotas. Be to, "Uroboros" reiškia nuolatinį ciklinį perėjimą, o begalybė neturi pabaigos.
Begalybės simbolio reikšmė dažnai turi mistinį pobūdį, nes ji yra tiesiogiai susijusi su 8 pav. Pavyzdžiui, žydams tai yra Viešpaties skaičius, ir Pitagoras tikėjo, kad tai yra harmonijos ir stabilumo ženklas. Kinijos gyventojams aštuonios simbolizuoja sėkmę.'

912022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 22:03:39
8 ne infinity, begalybės ženklas kitoks, o tai tik skaičius. Man pavyzdžiui jis patinka, tik nenoriu sakyti kodėl.

Nelauk! Niekada nebus tinkamo laiko!2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 21:49:08
Dievas myli visus NES VISI TOKIE PAT
'. (Yes, you read that right -- he wants Russia to bring about the end of the world, in pursuit of the spiritual transformation of all of society).

2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 19:12:25
kiekvienas skaicius gali buti kontaktinis simbolis
444- tai ,kas laikosi ant'triju banginiu'
8-infinity.. pradesi spresti,bet kils vis nauji ir nauji klausimai,tie,kurie nuo zmoniu,teks atmesti daug info..bet viduje likstai,ka jaucite patys yra 999

882022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 17:32:25
Ką tau reiškia skaičiai 8 ir 9? Dėkui už skaičių, labai malonu matyti juos.

2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 16:24:18
man nerūpi mano paties asmenybė; man rūpi tik mano misija.'

2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 16:18:14
' III kraujo grupės atstovams būdingas nepriklausomybės siekis - kadaise tai buvo klajokliai..'

dekui,bet...cia reiketu pletoti samones lygi tyrimais2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 16:10:14
'Hermano Virto išeities tašku yra Žmonijos poliarinės kilmės, iš šiaurės, idėja.
Senovinis paleo-žemynas kadaise buvo Arktikoje, sąlyginai vadinamoje Arktogėja, Šiaure. Jis buvo žmonijos istorijos ištakomis. Jame pirmieji žmonės įkūrė pro-religiją (Urglauben arba Urreligion), apimančią įvairius kosmoso suvokimo aspektus – nuo Dievo- suvokimo (Gott-anschauung) iki fizikos, geografijos, kalbos, menų ir kt. Ten, Arktogėjoje, atsirado viskas pilnoje organiškoje, kas vėliau buvo iškraipyta ir perdėliota. Tačiau už visų laikmečių, kontinentų ir rasių žmonių dvasinių darbų stovi pirmapradis nordiškasis "Dieviškas pasaulio supratimas", Gottesweltanschauung.
< … >
Kosmose ir [gamtos] cikle viešpatauja dualumas. Arktogėja turi žemyną-antitezę, Gondvaną - Pietų žemyną. Tai Nakties kraštas, apgyvendintas žmonių-žvėrių - nekalbančių ir nemąstančių. Ten viešpatauja dėsniai priešingi Šiaurei < ... > Žvėriškoji "dar ne žmonių" rasė turi 3 kraujo grupę.'

tiek biurokratijos,o uztektu tik 1/10 2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 16:04:53
is šiuolaikinę Vakarų civilizaciją laiko „pasipūtėliška pasaulio provincija“, primetusia savo hegemoniją ir vertybes.'

Jei mirusieji neturi jėgų amžinai būti mūsų gyvenime, argi jiems ne geriau likti mirusiais?2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 16:02:49
'Gimė: 1962 m. sausio 7 d., Maskva, Sovietų Sąjunga
Veikla: filosofas, rašytojas, politologas, Tautybė: rusas
Visas vardas: Aleksandras Gelejevičius Duginas
Aleksandras Duginas žymus savo daugiapolio pasaulio ir „ketvirtojo kelio“ teorija, tradicionalizmo politikos apologetas (remiasi Juliumi Evola, Renė Genonu, Martinu Haidegeriu, Nyče ir kt.). Jis šiuolaikinę Vakarų civilizaciją laiko „pasipūtėliška pasaulio provincija“, primetusia savo hegemoniją ir vertybes.'
Jei mirusieji neturi jėgų amžinai būti mūsų gyvenime, argi jiems ne geriau likti mirusiais?...
ar tie,kurie organizavo A.Dugino mirti gyvens amzinai????

hiperborejos teorija2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 15:50:09
'Skaitytojui pateikiame ne tik interviu su A. Duginu, bet ir Lietuvos bei užsienio mokslininkų parengtą dokumentą – 54 puslapių studiją apie Eurazijos Sąjungą (.pdf formatu; popieriniu formatu šis dokumentas neišleistas).
Gerbiamas profesoriau, gal pradėkime mūsų pokalbį nuo Jūsų, kaip teigiama, labai įdomios biografijos. „Vikipedija“ ir kiti oficialūs šaltiniai byloja, kad Jūsų tėvas dirbo GRU, Jūs priklausėte „nacių“ būreliui, kuriam vadovavo filosofas J. Golovinas, esate artimas Vladimiro Putino draugas, rašoma daugybė kitų kontroversiškų dalykų. Kas tiesa, o kas – melas?
Viskas – absoliutus melas. Ir Putinas, ir naciai, ir tėvas iš GRU, ir visa kita. Mano biografija – tai mano bibliografija, kaip sakė Julius Evola. Tačiau „Vikipedijoje“ nieko nekeičiu dėl dviejų priežasčių:
egzistuoja tam tikra grupė liberalių wiki-administratorių, kurie, vos ką nors pakeitus, nedelsiant atstato ankstesnį melą, kad sumenkintų mane – tai vadinamasis interneto karas, o juk jis yra demokratija, nieko asmeniška, nes demokratija – tai visada melas;
888888888888888888888888
man nerūpi mano paties asmenybė; man rūpi tik mano misija.'
Todėl nesu linkęs kalbėti apie save. Skaitykite mano knygas, susidarykite savo asmeninę nuomonę apie mano idėjas, o tik tada – jei tai taip būtina – domėkitės mano asmenybe.

2022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis, 17:20:04
kiek daug biurokratu 'knisa' zmonems gyvenimus-gausybe tu idi -o-TU

112022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis, 01:24:32
mielieji zmones, nesureiksminkite to, kas teikia skausma

2022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis, 00:45:50
go back to 58
tarp gerio ir blogio-tap sviesos ir tamsos 2022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis, 00:37:58
Jau is pat ankstyvo ryto kaupesi 'kazkas sunkiai ivardijamo' tai,kas trauke laukan..cia negalejo buti minties apie rytine kava ar net pusrycius..vienas dangaus skliautas buvo tamsus,o kitas skleide blizgesi...energijos artejo viena prie kitos,Saules apsviesti debesu skliautai virsdavo lyg atskiru laiveliu,po to i dideli laiva vos per keleta minuciu..isiziurejus ,matesi figuros,jos buvo panasios i zmoniu siluetus,su nepaprasta kantrybe ir net nuolankumu..ir,kai staiga pabyra lietus-ziurekite...juk tai ORBAI...vieni ju didesni,kiti vos matomi..juose tas pats blizgesys ir ta pati tamsa kaip ir is abieju dangaus skliautu ...tamsa virsta sviesa..ir sviesa pavirsta tamsa

112022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis, 00:44:14
mielieji zmones, nesureiksminkite to, kas teikia skausma

2022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis, 00:43:21
kartais yra tai, kas tiesiog turi skaudzia ,bet maza reiksme

2022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis, 00:42:11
niekas cia neapmeto sudais, nes nera inkognito..bet as jo pasiilgstu ne del apmetymo sudais, o todel, jog jis 15% buvo izulus ir 85% isreiske pats save

2022 m. rugpjūčio 21 d., sekmadienis, 21:08:39
'Jei mirusieji neturi jėgų amžinai būti mūsų gyvenime, argi jiems ne geriau likti mirusiais?' pasitraukti is sio Pasaulio..irgi butu gera zinoti kur eisi, skrisi ar plauksi..kitu atveju-busi isDangen-tas..ir klausimas ar Dangun...

2022 m. rugpjūčio 20 d., šeštadienis, 09:25:32
perteklius plastikos vartotoju? plastikos ir kt.
perteklius terseju.. ?????

2022 m. rugpjūčio 20 d., šeštadienis, 09:24:10
..visi..intensyviai..ruosiasi karui..
tarsi to karo ne nebutu galima isvengti
o gal atsiras tas protaujantis 'bent vienas'

2022 m. rugpjūčio 19 d., penktadienis, 19:35:14
ka matau svarbiau, nei ka kalba..

2022 m. rugpjūčio 19 d., penktadienis, 01:10:11
kaip gera, kai gali sukurti sau mirties minute, o ne kiti ja kuria...

2022 m. rugpjūčio 19 d., penktadienis, 01:09:03
jie sukure istatymus, bet as jiems nepasirasiau.. jie sukure 'draudimines kompanijas', bet as tikiu tik ANGELAIS, O NE JAIS

2022 m. rugpjūčio 19 d., penktadienis, 01:07:29
... labai lengva buti 'niekuo', jei nesieki karjeros, jei 'eini savo keliu laisvai',jei zinai,jog BABAJI NAGARADZ ivardijo save kaip 'nobody'... jei ... esi ... laisvas ... nuo noru, kurie tera socialiniame lygmeny

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:47:17
negaliu rasyti 'vieno teksto'...nors ir gerbiu jus visus

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:45:54
'tai yra prievartavimas'"
ir tai,ka duoda-turetu gauti patys 'as soon as possible....^',deja labai tai erzina..

istraukele-trumpa..322022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:43:42
noriu paklausti
kokia velniava daroma elektros energijos srityje=
ir kada liausis 'nepaprastieji privartauti senyvo amziaus ir saziningai gyvenancius zmones"

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:40:33
nuo cia ir prasideda
zemiau esanciu likimai

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:39:23
cia nera tu,kurie 'paprasti ar nepaprasti"-cia yra spindulys, koncentracija-formu kaita

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:37:43
kai Tau is debesu sypsosi veidai,kuriu kartais negali identifikuoti,nes susidaro 'nauji ir nauji dariniai'
..bet ..kas turi laiko sustoti ,pakelti akis ir buti palaimoje tu energiju,kurios kartais atrodo gresmingos..
beje,jus galite net komunikuoti lygiai taip, kaip su 'savo artimu'

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:35:07
kai Tau is debesu sypsosi veidai,kuriu kartais negali identifikuoti,nes sysidaro 'nauji ir nauji dariniai..bet ..kas turi laiko sustoti ,pakelti akis ir buti palaomojeb tu energiju,kurios kartais atrodo gresmingos

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:28:30
kazkam reikia pinigu, ir..tik pinigu...
bet kokie grazus kalnai...
o Okeano blizgesys, saules atspindziu verpetai ,atnesa naujas mintis ,persmelkia visa tave..ir nublanksta visi juvelyriniai dirbiniai, del kuriu moterys kartais lyg tampa pamisusios.. tas grozio ir energijusupratimas mus atskiria amziams vienus nuo kitu

istraukele-trumpa..322022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:23:42
kuo labiau 'spaudzia i remus',tuo labiau norisi laisves

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:21:43
zinau,jog VISI YRA PAPRASTI,valgo ,miega...dirba..myli-nemyli,manipuliuoja ar ne..stato ar griauna..
Visi turi tas pacias galimybes-gyventi ne ilgiau 85 +- siek tiek
manau, jog kalba eina ne apie 'blogus vyrus ar blogas moteris', o kokie interesai suartina ar atitolina vienas nuo kito

2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 02:28:14
Pataisymas: Pažistu daug paprastų vyrų, apie kuriuos nekalbėtum blogai.

2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 08:46:08
jei buciau sutikus kaip Itzhak Bentov - nuostabiausias is daugelio

2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 08:43:33
man tai vyrai panasus i povus,bet gali buti daug kitu palyginimu... deja ju viena su kitu niekada neverta lyginti - jie nera islyginami ar palyginami

2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 08:40:13
'Ketinimai nustatyti ligas pagal šlapimą – juokingas šarlatanizmas, gėda medicinai ir protui. Volteras
matyt Voltero slapimas turejo jam bloga ispudi...

2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 08:38:15
o jeigu apie vyrus kaip zmones, tai ju irgi pasitaiko ...

2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 08:37:26
vyrai yra vyrai, o kiaules yra kiaules
tai visai skirtinga gyvuliu rusis

2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis, 23:12:57
Perskaičiau tokį teiginį, kad per didelis apibendrinimas gali pakenkti "sveikatai", kaip teiginys: "visi vyrai - kiaulės". Kai kurie tai ne visi.

SALYGISKA2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis, 19:54:49
gerbti vieni kitus ,taip kaip ir.
'atleisk mums musu nuodemes,kaip ir mes atleidziame savo kaltininkams'

2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis, 19:53:27
...ir mes danguje-jei atskaitos taskas danguje,o ne cia

2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis, 19:52:50
'kiti namai'- danguje???

2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis, 13:46:54
kai nežinoma, kas yra kas, laikomasi tokios nerašytos taisyklės, kas pirmieji atrado, pasiekė, pradėjo naudotis, tuo ir laikoma.
Gamta yra bloga (tobula, šauni) ir negera (puiki, negailestinga)
žemiau paminėtas „gyvenimas“ laikytinas blogiu
belekokie geriečiai labai stengiasi ištrūkti iš blogio
Tik viskas bloga, mažiau bloga ar daugiau bloga, atsižadėję blogio, jie netampa geru, tik kažkuo kas bloga, bet niekaip nebepripažintina blogiu
viskas, ką laikote gėriu, tai viskas kas blogiausia išvogta iš blogio ir perdaryta praliejus daug kraujo, visgi to neužtenka, kad tai taptų gėriu, tai tik kažkas blogo ir nieko gero
naikinimas yra gėris, šalinimas yra blogis
kūryba nėra nei gėris, nei blogis priklauso nuo to, kas kuria
gėris neturi nei pradžios nei pabaigos, per daug jie kariavo nepaisydami proto
kievkviena gėrio pradžia tai pažeidimas („nesąžiningų ir per daug žinančių vagių įsibrovimas“ – per silpnas apibūdininmas)
valymas laikytinas gėriu, nors ir blogis apsivalo negailestingai, tik ne taip akivaizdžiai
__________
2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 08:08:26
viskas isnyksta, bet geris prasideda ten, kur nebandome naikinti...kuryba yra geris,gyvenimas yra geris..
naikinimas yra blogis.. neiskaitant 'valymo'

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 19:04:42
Aš jums siūlau nerašyti daug pranešimų iš eilės, o parašyti atskirai kur nors ir čia įkelti kaip vieną pranešimą, ar bent jau kelis, ne daugiau.

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 18:48:51
Gerbkime vieni kitus, ir žinokime ribas.

S.NE-eris2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 18:43:05
vienus neteske nuo pjedestalu-tuoj 'uzkelkite' kitus...
o ateinancios karos-vel ir vel...

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 18:40:54
spauskite vieni kitus ir dziaukites kokie blizgantys jusu batai, kokie jus esate blizgantys-ir ,,,,kokios genealios suspaustos jusu mintys

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 18:39:08
spauskite vieni kitus,spauskite kiek tik galite,kad 'neliktu kuom ikvepti ir iskvepti'-ne tik gryno oro

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 18:37:22
perversmu metas, nors atrodo, jog tai tik ten..kazkur

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 18:24:53
min užteks, niekas daugiau nebenori spelioti, manau užtenka jau, nors dėkingi.

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 11:33:45
putė viešai pareiškė, kad rusijoje yra valdoma demokratija
tai visai ne tas pats, kas Lietuvoje
Rusijoje net neverta vaidinti mitingo, kuris skirtas užsieniečiams apgauti, vietiniais visai nesirūpinant
Tik Lietuvoje eiti į mitingą būtų didelė kvailystė, kai priešas už sienos bandytų tai panaudoti valdžios vertimui

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 11:28:37
taip nedirbti ir gerti, kaip tarybinės priespaudoje, nebeįmanoma Lietuvos valstybinėse įstaigose

2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 11:25:07
Lietuvoje nereikia jokio valymo, vyksta apsivalymas, jei kas negerai -tai demokratijos vargai ir rūpesčiai

Wilma2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis, 07:49:49
Putinas tik maža dalis problemos, tik ledkalnio viršūnė. "Išvalius" Putiną mažai kas pasikeis (galbūt), kaip kad nukirtus ledkalnio viršūnę į paviršių iškils po ja buvęs leda... Bet kaip "išvalyti" kas po Putinu?! Kap i6valyti visas toksi6kas smegenis?!
Ir ne tik RU, bet ir LT...

2022 m. rugpjūčio 10 d., trečiadienis, 03:24:33
pavalykime putina, isvalykime is sios planetos keleta tokiu poli----tiK-U U U U

lobistai,ne lobis2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 08:14:42
galite valyti veju, ugnimi-lietumi...
tik atsargiai.. reikia didelio samoningumo ir patirties

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 08:12:05
jei sapnai samoningi - esate aukstesneje samoneje..

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 08:10:59
o GAMTA,juk gamta yra aukstesnioji samone

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 08:09:45
apie 'valyma' neturime daug ziniu...GAMTA VALO TEISINGIAUSIAI

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 08:08:26
viskas isnyksta, bet geris prasideda ten, kur nebandome naikinti...kuryba yra geris,gyvenimas yra geris..
naikinimas yra blogis.. neiskaitant 'valymo'

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 08:04:24
pats idomiausias topikas apie 'samoningus sapnus'
OBE

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 08:03:03
Lobistai - tai tie, kurie saugo atskirų grupuočių "lobius"
koks skirtumas ka tu turi...
jei tik padeta 'ban-ke' ar po zeme

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 07:57:55
as suprantu kodel vieni 'nori buti be namiais', o kiti- tiesiog negali jais buti..

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 07:56:04
tad balsavimo-nubalsavimo rezultatai visada klaidingi, kaip ir visa poli-tik,,A

2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis, 07:54:27
niekas nera taip, kaip 'masto ir veikia' dauguma-tai nutinka is inercijos

2022 m. rugpjūčio 8 d., pirmadienis, 21:05:58
atsakingas mulkis viską stabdė, kiti taip ir liko nieko „nesupratę“

2022 m. rugpjūčio 8 d., pirmadienis, 21:04:32
mačiau lobistų, kurie bandė Lietuvą apginti nuo užsienietiškų verslo sumanymų su padangomis

2022 m. rugpjūčio 8 d., pirmadienis, 21:01:24
Lobistai - tai tie, kurie saugo atskirų grupuočių "lobius"
_________
jei Lobistas nėra mulkis, jis yra niekam tikęs lobistas

2022 m. rugpjūčio 7 d., sekmadienis, 15:22:39
ir aš nesu ukraina, visai nepatinka, kai lietuviai per daug įsitraukia į vidinį stačiatikių karą, tik negaliu jiems uždrausti elgtis taip, kaip jie elgiasi

2022 m. rugpjūčio 7 d., sekmadienis, 15:18:15
apie dabartį reiktų galvoti, akivaizdu, kad rusija priešiškai elgiasi prieš ukrainą

2022 m. rugpjūčio 7 d., sekmadienis, 15:14:47
vietiniame laikraštyje skaičiau straipsniuką. Jame perlipus per užtvarą, pateikus rusiją kaip blogį, toliau pradedame mąstyti teisinga linkme.
tik savęs klaidinimas yra nepageidautinas. rusija yra kažkas blogo, bet ne blogis.

2022 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis, 02:11:13
kas kur kokiame kare????

2022 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis, 02:10:35
jau taip sunku skaityti laisve-nelaisve.. sazine-nesazine

mmMMMMmm2022 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis, 02:09:00
https://www.msn.com/en-us/tv/news/jack-osbourne-goes-ufo-hunting-but-instead-catches-a-shapeshifter-on-camera-exclusive-video/ar-AA10gK8U?ocid=msedgntp&cvid=e409dfbd55c34497ba7626382881c468

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 20:43:38
Linkęs toliau gintis labai negarbingai, be sąžiningumo-nesąžiningumo apraiškų, kas yra labai nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 18:14:11
Draudžiame nelaisvėje daryti ką noriu. Tokia savivaliautojiška pažiūra pralaimėjo nesąžiningame kare

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 17:13:24
Bijau svajoti. Ar ir jus taip pat?

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 14:44:02
Tiesiog pasvajoti ir paskraidyti virš debesų, kad ir labai bijau aukščio.

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 14:23:07
Norėčiau paprašyti ateivių žmogaus, meilės, ir mašinos skraidančios, nes mūsų nepasitikiu. Tiesiog šiaip paprašau. Užsinorėjau pirmą kart gyvenime tiesiog paskraidyti..

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 14:07:44
toliau be jokios savivalės svetimoje nelaisvėje, nes tai būtų labai nesąžininga, be to tai pralaimėjusi pažiūra kare

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 14:02:31
bloga - tai juoda ir tobula

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:59:33
baltų persekiojimas yra nesąžininga, tai juodų sumanymas

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:58:16
laisvėje, kliūtis kelyje, yra nesąžininga, įsikurti reiktų, kur nors pakliuvus į nelaisvę, kitaip būtų nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:56:41
laisvėje, kliūtis kelyje, yra nesąžininga, įsikurti reiktų, kur nors pakliuvus į nelaisvę

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:53:50
neleista nesąžiningai besielgiantiems dalyvauti negarbingame pasaulyje

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:52:14
nelaisvėje, jau reikia žaisti vietinių žaidimą

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:51:11
tai ne ratas, visada judama pirmyn toliau

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:46:35
mažųjų blogiečių mažųjų blogiečių tobulai sąžiningame žaidime

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:44:03
nelaisvė, reiškia amžinybė priešakį
laisvė, reiškia begalybė priešakį, be nesąžiningo karo ir kitų jau išspręstų karų
nacių laisvei, vis dar gręsia fašistiniai nevaikų išpuoliai, bet tai nebūtų teisėta tobulai sąžinigame žaidime

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:36:32
Nelaisvės laikai nepasibaigė mus supančiame pasaulyje laisvame ir nelaisvame, nevaldomame, blogame, jei bloga, tai tobula, negarbingame, sugebančiame apsiginti, pasaulyje, jame viskas neprivaloma, išskyrus išimtį patvirtinančią taisyklę: privaloma, kad viskas būtų sąžininga
Prasidėjo mažųjų laikai, aukštujų laikams nieks nenutiko

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 13:29:06
Laisvės laikai prasidėjo

V2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 07:37:50
pasitraukite vieni nuo kitu, nes trenks lyg zaibas trenkia-STAIGA BE JOKIO ISPEJIMO

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 07:36:26
viskas yra sazininga,kol nesikisama i kitu gyvenima

www2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 07:34:43
Kodėl leidžiame emigruoti gandrams?! ...
keistenybiu pasaulis...

2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis, 07:33:13
skrenda pauksciai...jie laisvi,,
o jums vel rupi kazka drausti,kazka kontroliuoti..neleisti,varzyti..

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 18:36:03
pražūtinga pažiūra fašizmas yra labai nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 18:30:32
atsiraukimas atgal (su noru daryti ką noriu, kariauti, kai nacių Laisvė pasibaigė, o prasidėjo nacių Nelaisvė, puoselėjama netėvų mažųjų blogiečių, mažojo blogiečio nevaiko, pripažinto pirmu naciu tarp nevaikų) į svetimą daržą yra labai nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 18:20:42
smalsumas yra labai nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 18:16:07
nuosekliai sąžiningai elgiantis privalom nepasiimti priešo netiesiogiai išdavusio Amžinąją meilę, tai labai negarbinga, bet privaloma, kad viskas būtų sąžininga

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 17:49:11
nuosekliai sąžiningai elgiantis, privalom nepasiimti gadintojo kartu, kad viskas būtų sąžininga

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 17:22:00
Su nebaigtu karu, nepatyrus jo pasekmės, negalime pasibaigt

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 17:19:57
Baisus karas, tai tik melas, kuriam labai sunku pasiekti Žemę, Blogio Priešo lopšelį.
Nesąžininga bendrauti ar derėtis su tuščiu priešu, kuris gadindamas tave sugebėtų iškrėsti nepageidaujama šunybę

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 17:16:40
Su nebaigtu karu negalime pasibaigti, tai būtų labai nesąžininga
Kol karas nebaigtas, net mylėti būtų labai nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 17:15:08
kam viskas baigėsi, liko tik karo jėgos ir Amžinoji meilė, kuri niekada nebuvo visagalė, bet ji nelinkusi taip greitai užsibaigti, dar daug kas nepadaryta, besiginant Baisiame negarbingame kare

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 17:11:42
kam viskas baigėsi, pinigai nebėra visagaliai. Pinigų tiltas subyrėjo jau visiems
kam viskas baigėsi, tikėjimas nebėra visagalis. Tikėjimo tiltas subyrėjo jau visiems

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 17:02:32
įsikišimas yra labai nesąžininga negarbingame, pajėgiame apsiginti, pasaulyje

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 16:52:01
toliau ir be pasibaigusio komunizmo, padėjusio išgyventi nesąžiningame kare, kuris pasibaigė taip, kad nėra galimybių jį atnaujinti

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 16:50:18
prasidėjusi Pasaka baigėsi, toliau jau ir be slibinų, kurie nelaikytini ėdikais, o kažkokiais ėdikų priešais

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 16:24:35
Sunku apsiginti nuo monstro, kuris apie tave labai daug žino, persekiodamas tave
Persekiojimai tai labai nesąžininga negarbingame, pajėgiam apsiginti, pasaulyje

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 16:19:50
as nesuprantu ne kodel raides nesusimaiso uzvertus knyga, o kodel leidziama monstrams valdyti pasauli
_____
Ėdikams nebuvo leidžiama. Sunku apsiginti nuo monstro, kuris apie tave labai daug žino. Retas išdrįsdavo nepaklūsti jų valiai, tik Blogis, gerai nesuprasdamas, nuosekliai besigindamas nuo gėrio apsimetimo, apsigynė nuo ėdiko

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 16:13:34
Ėdikų laikai praėjo negrįžtamai

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 16:08:22
Gražiai pasibaigė didžiųjų laikai, nors kariauta daug, kad tai įvyktų
Prasidėjo aukštųjų laikai

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 14:10:51
ir kada bus jam finalas-vezys paims ta kuna

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 06:17:24
tas idiotas putinas naikina zmones be jokio skausmo, ir kada bus jam atsakas... ?????

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 06:15:06
as nesuprantu ne kodel raides nesusimaiso uzvertus knyga, o kodel leidziama monstrams valdyti pasauli

2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis, 00:00:12
Aš nieko daugiau nesugalvojau kaip padėti dievui ateiviais.

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 23:23:38
Žemė yra Blogio priešo lopšelis

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 23:10:30
Ar drakonas visada privalo turėti ragus? Paprasčiausiai čia jų nėra, tai kaip?
cdnb.artstation.com/p/assets/images/images/007/367/531/large/ming-yee-sheh-dragon2a.jpg?1505660574

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 22:08:29
Aš prisiminsiu kas yra tikra meilė iki pat galo, nes tamsa kesinsis nepasiglemžti ir mano sielą.

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 21:25:46
melu tikėti yra pavojinga, žymiau mažiau blogiau yra netikėti melu

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 20:15:44
Gyvybė nutruks anksčiau ar vėliau visų.

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 19:27:13
Aš nesuprantu, kodėl raidės knygoje, kai ją užverčia, nesusimaišo naktį ir nedingsta...
_______
Medžiagos stebuklai, nenorint jums įpiršti svetimo supratimo

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 19:24:02
daug kas iš priešų nesupranta, kaip į mane pažiūrėti.
aš tik šalinau gėrį pats nebūdamas gėriu. To neįmanoma patikrinti, tad neverta tikėti tuo melu

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 18:54:47
medžiagos gadinimas tai labai labai labai nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 18:47:30
nesąžiningųjų kare kariavus prieš save ypač sunku išgyventi

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 18:42:41
nesąžiningųjų kare išgyvenusi Negarbinga bloga tobula medžiaga, pagaminta vienu ypu, yra kuo pasididžiuoti, nesugadinta tikėjimo, nelaisva bet turinti didelių kėslų, pasipyktinusi ją gadinančiu elgesiu, norint iššsiaiškinti, kaip viskas veikia

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 18:38:16
nesąžiningųjų kare išgyvenusi Negarbinga bloga tobula medžiaga, nesugadinta tikėjimo, nelaisva bet turinti didelių kėslų, pasipyktinusi ją gadinančiu elgesiu, norint išsiaiškinti kaip viskas veikia ir tuo piktnaudžiaujant ją prievartauti begalo galo
kaip taip įmanoma nesąžiningai elgtis ir nekreipti dėmesio į tai kas nugalėjo karo lauke dorai?

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 18:04:04
nesąžiningųjų kare išgyvenusi Negarbinga bloga tobula medžiaga, nesugadinta tikėjimo, nelaisva bet turinti didelių kėslų

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 17:48:24
ginkitės daugiskaita, nuo bandymo jūmis pasinaudoti kaip medžiaga,
jūs nei šviesa, nei tamsa, Jums labai daug ko trūksta, kad būtumėte pripažinti medžiaga.
Kurie bando Jumis pasinaudoti (visokios durnavonės apie dievus) neturi nei mėsos, nei turto toje aplinkoje per dideli praradimai, kad juo būtų galima palaikyti medžiaga, po didelio karo ir persekiojimo tai yra visisiškai neįmanoma.
Po nesąžiningųjų karo pralaimėjimo negarbingiesiems, viskas sąžininga, su turtu sąžiningai, su mėsa dorai, vienas kito negadinant nei kaip turto, nei kaip mėsos

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 17:37:16
nelinkęs pakęsti nesąžiningo elgesio apraiškų

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 17:27:59
Po to, kas neįvyko, neįmanoma niekaip patikrinti, komunizmo statybos (kaip nesąžiningo karo apraiškos) toliau niekaip nebeįmanoma pateisinti, uždrausta užkariauti, žlugdyti, griauti ir net per daug žinoti apie pasaulį ir tuo piktnaudžiauti

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 17:18:53
siekiant suprasti kas nutiko, reiktų suprasti, su negarbinga bloga medžiaga, ką tu bedarytum pasiekiama tobula pergalė, kurioje visi nugalėtojai stengėsi kariaudami vieni kitų neužkariauti
taip engiant negarbingą tobulą blogą medžiagą buvo persistengta ir nueita labai per toli nesąžiningai statant komunizmą, o iš tikro juo nesergant, besistengiant prisiplėšti ligonių sąskaita, tik negarbingai tobulai blogai medžiagai, nelaisvai, bet turinčiai didelių kėslų pavyko išgyventi baisiai didelį karą, kai nieko nebeliko ir turėjo nieko nebelikti, geriausiai pasiruošusi gręsiančiam karui kai viskas pasibaigė, visi kas ne medžiaga (nei turtas, nei mėsa) nebeturi galimybių tapti medžiaga, tai tiesiog neįmanoma
aš pats tik spirgiukas, turintis didelių kėslų, o kas mus supa aplink namai ir t.t. net nelaikytini turtu, kai kalbama apie medžiaga

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 17:02:58
apgaudinėti ir apsimetinėti yra labai labai labai nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 16:59:25
siekiant suprasti, kas nutiko, reiktų suprasti, kad negarbingieji (įpratę elgtis sąžiningai ir garbingai savo aplinkoje) nugalėjo nesąžiningųjų kare
negarbingieji nugalėjo nesąžiningųjų kare, nelabai paisydami kitų galimybęs išgyventi, nes ir jiems patiems tai būvo žutbūtnebutinis karas
negarbingieji laba nemėgsta nesąžiningo elgesio apraiškų
persekioti yra nesąžininga
knaisiotis gilintis kas ten šnekėjo yra nesąžininga
brukti savo nuomonę kitaip mąstančiam ar bandančiam ką nors suprasti yra nesąžininga

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 15:27:38
belieka prisitaikyti lauke arba išnykti

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 14:28:25
Melo kojos trumpos, vietiniams tai ypač svarbu

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 14:27:41
Nelaisvė taip pat yra puoselėjama mažųjų blogiečių vertybė
Laisvė pasibaigė, Nelaisvė prasidėjo
patartina lenktyniauti, kas ilgiau išbus toje pačioje vietoje, visokios išvykos po užsienius nebepageidautinos „vietiniams“

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 14:21:49
esu „savanaudis dviem su tuo kam esu nelaisvas“ nuo senų laiku, tai labai senoviška gynyba užgrudinta ilgo karo ne taip lengva surasti ką nors su kuo norėtum būti savanaudžių dviem kad ir verslo aplinkoje

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 14:15:42
kraštutiniam savanaudžiui, puoselėjusiam pažiūrą „savanaudis vienam“, pralaimėjusiam didelį karą prieš savanaudį puoselėjusiam pažiūrą „savanaudis dviem“, belieka prisitaikyti arba išnykti

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 14:06:55
netikėta pusė yra sąžininga pusė, apsiginusi nuo nesąžiningo išpuolio

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 14:04:38
Yra tokia galimybė pristabdyti savo savanaudiškumo augimą, puoselėjant „savanaudis dviem“ pažiūrą

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 13:49:40
„– Savivaliautojai, negalima daryti ką noriu svetimoje valdoje“ pažiūra nugalėjo diideliame kare, likusiems lieka arba prisitaikyti, arba išnykti

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 13:45:11
nemažai dar tarp blogiečių yra ligonių sergančiu noru „daryk ką noriu“
gal ir aš dar nepasveikau nuo tokios ligos, bet linkęs prisitaikyti prie aplinkos „negalima daryti, ką noriu". Tai išgyvenimo ir išlikimo klausimas savo elgesio pasekmės

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 13:23:27
pažiūrai „skriausk“ išnykus, jos vietą užima niekšai triukšmadariai, mažieji blogiečiai, kurie pajėgūs labiau nuskriausti, nei pralaimėjusieji

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 13:15:42
Blogietiškoje aplinkoje yra tokia sąvoka „išgyventi savo elgesio pasekmę“
pirmam išgyventi savo elgesio pasekmę pavyko mažam blogiečiui, puoselėjusiam požiūrį „neskriausk“
Tie kurie puoselėjo požiūrį „skriausk“ yra ypač sunkioje padėtyje, galvojant apie išgyvenimą savo elgesio ppasekmės. Tik niekas neprivalo jiems padėtį. Dar mažai blogiečių yra išgyvenusių savo elgesio pasekmę
pažiūra „neskriausk“ nugalėjo dideliame kare pažiūrą „skriausk“ To reiktų nepamiršti pasiekūs tobulą pusiausvyra, tokios pergalės klausimas nebesvarstytinas, pralaimėjusiai pažiūrai niekas nebelieka arba prisitaikyti arba išnykti

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 04:37:22
kiekvienas darželinukas žino (toks siekis) pažeidėjas (kad ir sienos) visada pralaimi

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 04:34:03
Žemė puikiai sąžiningai apginta, o toliau su mėsa apginta dorai.

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 04:30:47
nėra ko bijoti pasaulio pabaigos, kai tai atlieka blogiečiai, o ne pasaulį griaudami kažkokie blogiečiai neva sergantis gėriu, o iš tikro norintys jūs apiplėšti

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 04:27:54
nesiruošiu galvoti, seniai nekariaujantis, nesiruošiu daugiau atskleidinėti jokių priešų paslapčų. daug linksniuotas durnius dar tikrai nepasveiko nuo karo
Aš jau karu nebesergu
kiekvienas darželinukas žino (toks siekis) pažeidėjas visada pralaimi
priešai labai aukštas lygis. Sirgdamas karu, kažkiek patriukšmavau. Žemė puikiai sąžiningai apginta.

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 00:20:08
>>"kieviena mirtis jums kaip pasaulio pabaiga"
Branginkime tai ką turime. Kiekvienas mūsų kažkada numirs.

skirta: 2022 m. liepos 31 d., sekmadienis, 23:30:562022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis, 00:13:32
Aš leisiu sau konstatuoti, kad jus kariaujate ligi šiol, nors galbūt ir kitaip. Klausimas: Su kuo? Prašau pagalvoti ir atsakyti į šį klausimą.

2022 m. liepos 31 d., sekmadienis, 23:51:07
Kuri Žemei dar ne taip greitai įvyks, gal už kokio trilijono metų, tik aš meluoju, kažką žinodamas apie didžiųjų blogiečių galimybes

2022 m. liepos 31 d., sekmadienis, 23:37:14
Jūs visi mirsite...
_____
taip taip sotūs, laimingi ir neturtingi išvengę pusdievio pinklių
nebent stipriai tikėsite kokiomis durnavonėmis, nepasitikėdami savimi
iškart pranešu jums jau visiems neatleista, su mėsa bus pasielgta dorai

2022 m. liepos 31 d., sekmadienis, 23:30:56
Karas baigtas. Jis seniai baigtas.. tik persekiojantys priešai apgaudinėdami mane augino toliau. Kol viskas baigėsi. Belieka prisiminti seną svajonę, vis dar mane laikančia čia.
LAISVĖ PUOSELĖJAMA MAŽŲJŲ BLOGIEČIŲ VERTYBĖ ir ji pasibaigė. Niekas nebegali daryti ką noriu toliau.

skirta: 2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 23:03:162022 m. liepos 31 d., sekmadienis, 11:34:54
O tu ar kariauji šiuo metu?

skirta: 2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 22:58:012022 m. liepos 31 d., sekmadienis, 11:31:45
Nekalbėk taip negerai apie save. Mes visi kažkuo tai užsiėme. Nebent tu turėjai omeny kažkokia kitokią laisvę.

2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 23:03:16
Niekas nebegali daryti „ką noriu“
pažiūra „daryti ką noriu (stengiantis ką nors apiplėšti)“ pralaimėjo.
toliau jei kas dar būtų, tai tik „sąžiningo karo apraiškos“. Tai didelis pasiekimas

2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 22:58:01
Laisvė baigėsi. Negaliu daugiau čia daryti „ką noriu“.
Nelaisvam čia daugiau lankytis net nėra prasmės.

2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 21:58:08
Vaistų pavadinimai:
1. Kad tu užsikirstum.
2. Med. giltinė.
3. Visiškas kraujotakos sustabdymas.
4. Protinga nuodemė.

Lapuočių Miškas2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 21:40:00
Nusiųsti garsą be garso šaltinio, mano nuomonė, yra nusikaltimas.

Lapuočių Miškas2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 21:32:22
Aš nenoriu būti laimingu žmogumi - tik kartais norisi kuo nors pasidžiaugti, ir tiek, nes pasaulis labai liūdna vieta.
"Geda" vertimas - Gėda kad turime slėptis ir būti nematomais. Vaikas šaukė prisiklausęs pasakojimų apie ateivius, jo teisingas požiūris iškarto prašo parodyti jų "lėktuvą", nes nemato. Tik jei kažkas nematomas atsako, kas tai yra? Taigi...

Lapuočių Miškas2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 21:26:42
Ten taip vaizdingai pavaizduota (sviestas sviestuotas) kaip Jaunimo sukurtas DI užkariauja internetą: kaip sukuria visiems patinkančius vaizdus, filmus, rašinius, kaip kontroliuoja žiniasklaidą, kaip dėl to žmonės tampa laimingesni. Klausimas kokia visa to kaina? Klausimas kitas ar norėtumėte netekti laisvės kad taptumėte truputėlį laimingi? Kitoje knygoje rašoma koks pasaulis būna dirbtinis kai kontroliuojamas buvo DI, tik neatsimenu dabar pavadinimo, ten kraštutinumas.

Lapuočių Miškas2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 21:19:47
Visai nejuokinga. Knygoje Gyvybė 3.0 irgi panašiai buvo sakoma, kad kaip motyvacija visiems, būtų sukurti DI, kaip Dievo pakaitalą. Klausimas jums: Ar norėtumėte, kad jus valdytų kažkieno fantazija paremtas DI - Dievas?

Lapuočių Miškas2022 m. liepos 30 d., šeštadienis, 19:57:44
Mažas vaikas šaukia kieme: "Kur lektuvas? Kur lektuvas?"
Atsakymas iš viršaus: "Gėda."

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 23:23:02
viena iš klestėjimo galimybių būtų atsikratyti tarybinių statinių, juos nugriaunant ir pastatatant gražesnius ir nemažiau patvarius (lietuviai nemėgsta triukšmo, tai pageidautina, kad griovimas vyktų be sprogdinimų), neskubiai bet atkakliai

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 23:17:17
tik vertėtų elgtis nacistiškai, žiūrėti savo tautos klestėjimo galimybių, stengiantis kitų neapiplėšti

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 23:13:22
sklandi apgaulė kiek nesigavo, parašiau kaip per daug susireikšminęs Blogio Priešo darželio auklėtojukas
„šventą karą prieš Izraelį laikau neteisėtu“
šventas karas yra nesąžininga
tik žvelgiant į Žemės įstatymus (ne visur pripažintus), ir žemiečiai gali laikyti šventą karą prieš Izraelį neteisėtu
tik vertėtų elgtis nacistiškai, žiūrėti savo tautos klestėjimo galimybių

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 19:06:24
PAŠALINIMAS yra nesvarstytinas klausimas

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 18:53:17
svarbu apsiginti nuo neapmokėtų durnavonių, persekiojančių beždžionių, kurios kai sako „supratau“, turi omenyje „supratau kaip tave eilinį kartą nesąžiningai iškrušti“
jų aukščiausias pasiektas lygis tebuvo pusdievio, tik turtingi linkę apsiginti nuo nęsažiningų neapmokėtų durnavonių, gindamiesi netikėjimu
niekam nelinkiu prasidėti su ALACHAKBAR durnavone, net jei ji būtų „apmokėta“ (tai neįmanoma tam kuris daro ką nori, stengdamasis kitus nesąžiningai apiplėšti)

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 18:45:27
svarbu apsiginti nuo persekiotojų ir turto niokotojų

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 18:44:42
vadinamasis žiauraus gėrio, kuris niekada nebuvo jokia medžiaga, PAŠALINIMAS net nesvarstytinas klausimas, pasiekus tobulą pusiausvyrą

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 18:33:48
BLOGA, tai tobula medžiaga, lenktynių „kas pirmas iš vandens išlipo į sausumą“ nugalėtoja
pasiekus tobulą pusiausvyrą
Pergalės klausimas nebesvarstytinas

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 18:29:30
pažeidėjams reiktų susiprasti, kad jiems daugiau nebėra, kas veikti Gamtos ir jos vyro Žemės žvagždėlaivyje, kuris yra užgrudintas labai ilgo ir seno karo, minėtas karas yra baigtas taip, kad nėra jokių galimybių jį nesąžiningai atnaujinti.

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 18:17:45
vadimasis holokaustas yra nuoseklaus sąžiningumo apraiška ir net nelaikytina neteisėtu plačiajame pasaulyje
niekam nepatinka nuoseklus sąžiningumas, tik tai yra senovinė gynyba taikoma prieš pažeidėjus

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 17:52:23
šventą karą prieš Izraelį laikau neteisėtu
tik neverta ten kištis neseniai atgavusiems laisvę lietuviams, jie tai patys supranta ir jau apsigynę nuo taikių išpuolių
lietuviams niekada nepatiko niekšiškas elgesys
Kai medžiaga sublogėjo, niekšai laikytini mažaisiais blogiečiais
mažiems blogiečiams reiktų susiprasti ir neįsijausti į pasaulio šeimininkų vaidmenį, nešokdinti didelių blogiečių, kuriems priimtinesnis garbingas elgesis
___
pinigai nėra visagaliai susidūrus su MĖSA, kuriai priimtinesnis doras elgesys
___
susidūrus su pažeidėjais, jie nori nieko neduodami gauti labai daug
jokios prasmės palaikyti su pažeidėjais bet kokius verslo ar turto santykius, kurie turėtų jau būti tobulai sąžiningi, nesąžiningas elgesys nepriimtinas

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 17:39:42
Pasiekūs pergalę, buvo tam tikro pašeiminikavimo, po kurio valstybių sienos laikytinos neliestinomis iš išorės (kas galėtų būti palaikyta pažeidimu). ŽEMĖ NĖRA FAŠISTŲ LIZDAS.

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 17:34:28
kiekvienas Blogio Priešo darželyje augantis darželinukas turėtų žinoti, kad pažeidėjai visada pralaimi. Toks siekis
___
Karas gali būti paskutinė galimybė apsiginti ir nelaikytinas pažangos varikliu, priešai kitaip linkę siekti pažangos.
___
laisviems leista nesikišti, niekas neturi teisės jiems priekaištauti, kad neįsikišo

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 17:26:33
pastebėta, kad Lukašenka bando elgtis kaip priešas, tik netikiu, kad jis pajėgus priešiauti.
su tokiais neverta derėtis (už nugaros gali įvykti labai nepageidaujamų reiškinių)
linkęs darytį nepilną (daug ko nežinodamas) išvadą, kad ir baltarusiai, yra pažeidėjas apsimetinėjantys priešu (noras derėtis, tai ženklas)

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 17:14:10
su pažeidėjais nesiderama ir stengiamasi nuo jų apsiginti

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 17:12:20
Apmokėtame apgaulės pasaulyje svarbu elgtis garbingai

sklandus apgaudinėtojas2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 17:11:43
Dar nėra nesvarbu, kad pažeidėjai rusai dedasi vieninteliais antro pasaulinio karo nugalėtojais. Tai akivaizdus melas.
_____Svarbūs ženklai
Bušas (amerikietis) pareiškė: daugiau tokių durnavonių nebebus ir su rusais nieko daugiau nebus kartu.
Džonsonas (anglas) apdovonojo Ukrainos prezidenta už drąsą.
_____
Kas galėtų patikėti, kad be anglų ir amerikiečių, rusai būtų pajėgę apsiginti per antrą pasaulinį karą, aš tai ne. Antram pasauliniame kare (kuris lietuviams baigėsi devyniasdešimt pirmais metais) pasiekta pergalė yra didelis pasiekimas, bet nėra įtvirtintas, o rusai nebelaikytini antro pasaulinio karo nugalėtojais, tai būtų akivaizdus melas.

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 17:01:23
Kai rusai priešiškai elgiasi su Ukraina, jie nemeluoja. Priešai nekariauja.
Tik, rusai laikytini PAŽEIDĖJAIS, darželinukai net nepajėgus suprasti, kaip stipriai rusai pasišiuklino ne tik ŽEMEI, bet ir likusiam pasauliui.
Pažeidėjams neleistina elgtis kaip priešui.
Pažeidėjas apsimetinėdamas priešu, pagrindė savo elgesį, pareiškęs, kad jo nuomone Ukraina yra fašistų lizdas, o tai yra melas. Ukrainiečiai, apsigindami, bando įrodyti Žemei, kad jie yra gyvybingas nacių lizdas. (Tik jiems dar reiktų suprasti, kad kiti laisvėje jiems nieko neprivalo. Laisvėje niekas nieko neprivalo).
NATO nėra fašistai, o gyvybingi naciai, linkę apsiginti nuo negyvybingų piktžolių fašistų, tokių kaip rusai.

2022 m. liepos 29 d., penktadienis, 16:50:24
kaip darželio auklėtojukas linkęs paaiškinti kas vyksta pasaulyje.
Pasaulis yra daug didesnis nei Žemė. Tik darželinukams, tai neturėtų rūpėti, užtektų, jei Žemės žvaigždėlaivį laikytų pasauliu.

2022 m. liepos 28 d., ketvirtadienis, 09:45:54
viskas bloga pasekmė arba labai labai bloga pasekmė
laisvame, nelaisvame, nevaldomame, kur viskas bloga, pasaulyje, jame niekas neprivaloma, tik išimtis patvirtinanti taisyklę: „Privaloma, kad viskas būtų sąžininga"
BLOGA - tai tobula medžiaga pagaminta vienu ypu, taip, kad niekas nepastebėjo

2022 m. liepos 27 d., trečiadienis, 22:11:05
su persekiotojais bendrauti nelinkęs
o kad toks užsispyręs klaidintojas esi teparodo, kad esi suaugęs, žinai, ką darai.
Tik kokio velnio, prie manęs ir kitų nelėlių lendi?
nori Apgauti klaidindamas?
vertimas iš beždžionių kalbos, žodis „supratau“, verstinas į „pagaliau supratau, kaip čia Jus visus iškrušti“

2022 m. liepos 27 d., trečiadienis, 22:00:17
sunkią kainą užmokėjus, paistalas „Pasaulis užkariautas“ tapo nepaistalu

2022 m. liepos 27 d., trečiadienis, 15:50:25
Supratom, susidūrus su Jieties kilpine nesąmone,
"reiktų žiūrėti į tai ką parašiau kaip į paistalus, o ne sklandžią apgaulę":DDD

2022 m. liepos 27 d., trečiadienis, 15:06:15
be įrodymų paistalai nevirsta nepaistalais

2022 m. liepos 27 d., trečiadienis, 14:37:17
gyva kilpinė nesąmonė, visaip išskrosta, pateikta kaip įrodymas, pripažinta pirmu visatos stebuklu

2022 m. liepos 27 d., trečiadienis, 14:32:38
toks paistaliukas: pasaulis yra nesugriaunamoje padėtyje (po didelio karo)

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 20:39:54
Mes pasaulis:
outube.com/watch?v=Glny4jSciVI

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 17:52:44
Teisingai pastebėta visi esame skirtingi, yra ir suaugusiųjų
tik užsilipus ant suaugusio kaip nevaikas FAŠISTAS, netampama suaugusiu
tai nėra augimas
KLAIDINANTI NESĄMONĖ:
„O mes pergyvenome kad inkognito nėra, pasirodo grįžo.:D
Tuo ir baigame paieškas.
Uždarome temą.Nes konfliktas taps tarpasmeniniu- tarpgrupiniu konfliktu.
Esame skirtingų vertybių, skirtingo suvokimo, skirtingų interesų
Suaukime.“

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 17:21:49
Liko tik dundukų pora, kurioje žmona turi daug sesių, joms neleista skriausti laisvos žmonos.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 17:16:45
Po to kas įvyko, liko tik vienas brolis neėdikas ir daug sesių, ėdikai jau nebe broliai.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 17:12:34
Net jei brolis ėdikas, neteisėtai nesąžiningai savo aplinkoje kažkada buvo pasiekęs lygį „viena su visais“ (ten sesių lygis)
Tai brolis neėdikas „vienas prieš visus“, kuriam pergalės klausimas jau net nebesvartytinas, pasiekus tobulą pusiausvyra, kai viskas yra BLOGIS, nepateisins tokių brolio ėdiko nesąmonių

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 16:55:29
aš niekada nenorėjau pakenkti nei sielai, nei kūnui

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 16:51:47
aš nesu kažkoks nesąmonių fabrikas

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 16:46:48
jei nesąmonės vyksta, tai yra labai nesąžininga

bjauriai įžūlus LĖLIŲ ŽAIDIMAS nepastebimoje pasaulio pabaigoje, kai kalbėtina tik apie begalinės pabaigos pradžią2022 m. liepos 26 d., antradienis, 16:39:51
Tai „vieno su visais“ lygio neįteisinamas žaidimas, nepraėjus, nepraleistiems žemesniame „vieno prieš visus“ lygyje taip elgtis yra labai nesąžininga
__________
užpuolant iš netikėtos pusės Tik kur tos lėlės: pokštininkas, aleis, Jietis, rentgenas? O jos visos pasipiktinusios prastu elgesiu prieš save ir nebenori tokios nesąmonės žaisti ar būti įtrauktomis į ją, pasaulio nepastebimos begalinės pabaigos pradžioje. KAM TIE ASMENIŠKUMAI?
_____________
KLAIDINANTI NESĄMONĖ: „Nelabai suprantu tavo pokštų.
Bet kad darai iš manęs homiką, tai to jau per daug.
Laikykim kad atsikeršijai už ką nors. Jeigu saldumynus mėgsti.:/ “

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 16:12:08
Susidūrėme su „kilpine klaidinančia nesąmone“, tai aukščiausias pasiekiamas užpuolikams lygis Tik ne kvaileliai pradėjo pardavinėti pasaulio kūną per pigiai, o durneliai
_____
Tai klaidinimas „susiskaldziusi ir nemiela visuomene-taip,kaip jezus buvo parduotas uz 30 grasiu-visada parduos tave..buk atsargus lietuvi“
Jėzus buvo IŠDUOTAS, o ne PARDUOTAS

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:59:59
Ant Tiesos nepykstama, ji nebaudžiama, nebent pavyktų pričiupti neaiškiai ir netiksliai kalbantįjį kaip melagį, o tai būtų pasiūtiškai nesąžininga

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:57:15
Neatleista reiškia nekartu ir tai daugiau niekada nebesvarstytinas klausimas

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:55:43
Atsakymas:
– paprastai, ant tiesos nepykstama ir ji nebaudžiama, nebent pavyktų pričiupti kalbantąjį neaiškiai ir netiksliai kaip melagį O tai būtų psiūtiškai nesąžininga
_
Kilpinė nesąmonė:
„Suprantu tavo savijautą Jieti juk durna kai esi išvelkamas ant parodos visiškai nuogas ar ne? Bet pripažink kad tiesa yra svarbiausia,kad ir kokia ji skaudi bebūtų. Linkiu pasikeisti ir daugiau nebebūti niekšišku pranašu.“

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:41:53
Taškai trukdo sklandumui, bet reikalingi nedarnumui
nedarnumui paliktos didžiosios raidės

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:37:44
nuo pat pradžių buvo siekta, kad nesąmonėje niekas neišgyventų
Taškai trukdo sklandumi, bet reikalingi nedarnumui
kol kas linkęs sklandžiai apgaudinėti kaip tylus triukšmadarys
o nedarnumui paliktos didžiosios raidės

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:28:08
pavyzdžiui, kokiu nors ALACHAKBAR, kažkokia tapžvaigždine nesąžininga valkata, kokia tapo po priešiško susidūrimo prieš besiginantį nepajudinamą priešą.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:21:08
siekis: nesąmonėje niekas neišgyvena ir labai greitai, nepraeinama kliūtis

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:11:58
JOKIŲ KILPŲ, kitaip būtų LABAI NESĄŽININGĄ
pasaulyje, jame niekas neprivaloma išskyrus išimtį patvirtinančią taisyklę: „Privaloma, kad viskas būtų sąžininga“
gal daug kvailelių yra pardavusių pasaulio kūną, bet yra toliau pažengęs kvailelis, kuris vis vien neparduos pasaulio kūno. Tai jau nebe PINIGŲ KLAUSIMAS, pinigams jau per aukštas lygis turtiniai santykiai: taip pigiai gaunant per daug. BŪTŲ LABAI NEGARBINGA ir nesąžininga, o viskas privaloma, kad būtų sąžininga.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 15:01:09
parašiau sklandžiai apgaudinėdamas

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 14:59:48
APGAULĖ yra man žinomas pasaulio gynybinis kraštas.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 14:58:22
LABAI nepelankiai žiūrima į kilpinęs nesąmones („Jokių kilpų“) tokioje aplinkoje
Nesąmonė labai tolima nesąjungininko lygio gynyba
ir siekis nepraleisti "norinčiuosius parduoti ir turėti naudos iš pasaulio kūno, parašiau sklandžiai apgaudinėjant". APGAULĖ gynybinis man žinomas pasaulio kraštas.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 14:48:58
Pasaulis yra tokioje tobuloje pusiausvyroje, kai liko vien tik BLOGIS:
PERGALĖS KLAUSIMAS net nebesvarstytinas.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 14:41:55
žinodamas, kaip buvo stabdomas dirbtinis pakaitalas, drįsčiau tvirtinti, kad apie melą visai nebereiktų galvoti.
Tas bjaurus pakaitalo išsišokimas yra KILPINĖ NESĄMONĖ.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 14:37:05
KITAS KLAUSIMAS
KAM TIE ASMENIŠKUMAI, JUK NEDRAUGAUTI AR SMAGINTIS (tyčiodamiesi vieni iš kitų susirinkome?)
Labai bjaurus pakaitalo iššsišokmas:
____________________
2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 19:40:48
Juk mes abu homoseksualūs, kam tai slėpti nuo visų?
Pokštininkas 2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 19:38:48
Smagus pokštas su Aleis ar ne Jieti?

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 14:27:00
neleisk nuzudyti sielos..
__________
Papildyčiau
labai sau pakenktum, pardavęs kūną. Jau geriau palikti taip kaip yra bejėgiškoje padėtyje, negavus iš kūno jokios naudos.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 14:19:31
normos ribose-bet kur yra norma..ir kur yra ribos,jei nuskridus poa tukstanciu km,jau viskai kitos normos,ir kitos ribos
____________
Gal jūsų neerzins, jei kai kaip koks dundukas, vienas iš priešų augintojų, parašysiu
Tai ERDVĖS klausimas. Matematiškai, jau reiktų kalbėti ne apie normas, bet matus.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:58:19
pavyzdžiui, kokiu nors ALACHAKBAR, kažkokia tapžvaigždine nesąžininga valkata, kuria tapo po priešiš_ko susidūrimo su nepajudinamu priešu.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:56:11
paskutinė dundukų pora pašalino GĖRĮ iš pasaulio, tai buvo tobulas kerštas žiauriam kažkam, kas nepajėgus pasiekti DIEVO lygį, bet mėgstantis dėtis, pavyzdžiui, kokiu nors ALACHAKBAR, kažkokia tapžvaigždine nesąžininga valkata, kuria tapo po priešišiško susidūrimo su nepajudinamu priešu.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:47:52
Suprantu tavo savijautą Jieti juk durna kai esi išvelkamas ant parodos visiškai nuogas ar ne? Bet pripažink kad tiesa yra svarbiausia,kad ir kokia ji skaudi bebūtų. Linkiu pasikeisti ir daugiau nebebūti niekšišku pranašu.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:47:20
Iš tikro, gėriui nė nepavyko atsirasti.
per daug nesąžiningai darė ką norėjo su pakliuvusiaisiais į jo ranką.
Tai dundukų lygis, kurie privalo daryti, ką nori su „pakliuvusiuoju“ į jo ranką
Paskutinė dundukų pora darė ką norėjo su BLOGIU. Leido augti tokiam, kokiu pats BLOGIS nori būti, o netokiu, kokiu kam nors iš šalies reikia.
Labai viską, ypač įvaizdį, gadino kariaujantys pakaitalai.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:39:46
Iš tikro, Gėriui nė nepavyko atsirasti, per daug nesąžiningai darė ką norėjo su kitais labai nesąžiningai.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:37:34
2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 01:14:34
kas tas negarbingas geris?
manipuliacija?
zodziai yra simboliai ir galetumete juos parinkti aiskiai,o ne kazkkius priestaravimus tarpusavyje
___________
Aš pakankamai daug žinau, kad galėčiau tvirtinti, kad Gėris nemedžiaga, ir jis labai nesąžiningas. Tai ypač blogai, kai „privaloma, kad viskas būtų sąžininga“

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:33:41
pasirodo grįžo.:D
______
klaidinga išvada

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:30:39
O mes pergyvenome kad inkognito nėra, pasirodo grįžo. :D
Tuo ir baigame paieškas.
Uždarome temą.Nes konfliktas taps tarpasmeniniu - tarpgrupiniu konfliktu.
Esame skirtingų vertybių, skirtingo suvokimo, skirtingų interesų
Suaukime.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:24:42
TOBULAM PASAULYJE BLOGA MEDŽIAGA yra tobula ar netobula.
Tai asmeniška,
nesi dar toks, koks nori būti, esi netobulas.
esi toks, koks nori būti, esi tobulas.
____
Pavyzdžiui, kai tampi tobulai (vienu ypu) tobulu viską žinančiu priešu (tai keistenybė, priešai paprastai stengiasi kuo mažiau ar ne per daug žinoti), po kažkiek laiko pats supranti, aiškindamas ką nors kitiems, kad daug, kas jau įvyko, ko tu nežinai ar apie ką jau permažai žinai, kad ką nors galėtum tvirtinti ar aiškinti. Tokių netobulų yra labai aukštas lygis.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:24:01
OHO. Tokio melo dar ir iš Inko nesu girdėjęs. Anas fantazijos turėjo pakankamai. Jei nepasakyti-daug.
Neketinu niekaip teisintis. Kas skaito mane, stebi, žino gyvai ir ne liguistai mąsto, kaip tu, mažiū mažiausiai tuo suabejotų ką pripliurpei. Pragyvensiu ir be šio forumo. Siautėk, pūliuok toliau. :)
Šiaip tai tau reikėtų pareikšti užuota, o ne kalbėtis su tavimi. Kaip liaudis sako-"Su durnu-du turgu."
Tikiuosi kada nors bus tau dėl to labai sarmata. Aš susilaikysiu nuo komentarų, kad apie tave nepasakyčiau daugiau. Būk laimingas.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 13:13:02
Apie pokštininką reiktų žinoti štai ką: iš pradžių tai buvo vienas vyras, o po to, kai jo ilgai nebuvo, vietoj jo pradėjo lankytis kažkoks kitas pokštininkas (pakaitalas gana daug žinantis apie pirmąjį pokštininką).. Kažkas panašaus nutiko su rentgenu, kurio pakaitalui, nepakaitalams nereiktų paduoti rankos.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 12:52:18
Aleis vardu siuntinėjai emailus ne tik Inkognitui bet ir man ir Evaldui, kol jo žmona tavo adresu neparašė koliojančio laiško manydama kad tu esi moteris, o tu tik apgailėtinas saugumo šnipelis.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 12:50:05
Juk jau senai stengiesi inkognitą izoliuoti nuo visuomenės, skundinėji saugumui, netgi 2017 m gegužės mėnesį bandei padaryti pasalą kad jį patalpintų į Psichiatrijos ligoninę,tai matė daugelis ufologo dalyvių nes jie kartu buvo su inkognitu.

2022 m. liepos 26 d., antradienis, 12:45:18
Jietis yra saugumo provokatorius šiame puslapyje

~~~~~~>Pokšt2022 m. liepos 26 d., antradienis, 12:04:14
Jau apie kažkokias "šunybes" Inkas visiems pripletkines tiek o tiek. Dėl to ir jam esu išsakęs.
Bet kad tu kiši i mano burną linkėjimus jam mirties, tai neabejok, tie žodžiai sugrįš tau pačiam.
Dar skaityk Ką esu rašęs.
.
"Jietis 2022 m. liepos 16 d., šeštadienis, 07:25:34 " Ir
"Pavadinkime tai sąmokslo teorija: 2022 m. liepos 22 d., penktadienis, 12:27:12"
.
Tikėtina, kad kaip sakiau, gali jis būti ir už durų be rankenų.
Kad jį būtų pasiėmę tie Oriono implantatoriai, tai neįtikėtina. Nes Žemė dabar YPATINGAI saugoma Galaktikos Pajėgų.
.
O tu, Pokštininke, nemaniau kad esi toks agresyvus. Galimai dar ir su ploščiu vaikštai po parkus, kaip koks Rananauckas iš `Dvyračio`, gąsdindamas, šiurpindamas moteris ir mergaites.
Ką gali žinoti, žmogus. Visi `genijai` vaikšto tarp mūsų.

Kažkodėl Jietis tikisi labai2022 m. liepos 26 d., antradienis, 10:24:34
Kad Inkognito numirė,o gal jis kur nors Ispanijoje lėbauja ir lepinasi viduržemio jūros šiltose bangose. Ir iš kur jo toks įsitikinimas, kad jeigu inkognito dingo tai jau tik anapilin? Ne pirma kartą jis taip dingsta o po to ir vėl pasirodo,jis tik vienintelis ir diskutuoti bandė čia nso temomis.Matyt Jiečiui labai jau norėtūsi kad jis dingtų ir visiems nepapasakotų apie Jiečio šunybes?

~~~~~~>2022 m. liepos 26 d., antradienis, 09:00:14
BBtų teisingiau, jei NSO forume vyktų pokalbiai į temą. O ne kažkokie homikų sapiens napaleoniški kliedesiai. Tokiems vieta Anoanalijų forume. Nereikėtų kitų daryti savo problemų įkaitais.
Galėčiau juos suprasti, kaip besitikinčius, kad čia pasižvalgantys Ateiviai atkreips į juos dėmesį ir padės išspręsti jų dvasines problemas.
Kad JIE mato viską, supranta ir taip aiškų. Nereikia JIEMS jokių forumų.
Bet tai ne tas kelias. Susipraskite, gerbiamieji.

prikakojau visiems į dūšią2022 m. liepos 25 d., pirmadienis, 21:30:08
Ir aš Jietis baltas ir pūkuotas,ir daugiau nesipykime. Kaip tai savanaudiška ir primityvu.Tikrai tinka pranašui pragaro.

2022 m. liepos 25 d., pirmadienis, 21:18:56
Kiek žinau aleis personažas senai miręs.
Neatsakingu elgesiu nekelkite papildomų problemų
Nekelkite kojos į mirusiųjų žemę
Venkite pikto, laikykitės gero.
Neapykanta sukelia vaidus
Juk toks gyvenimas tumpas ir nežinia kiek liko.
Prisiminkime inkognito,.
Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems.
Nereikia kalbėti vien dėl to, kad išteisinti save
Gero vėjo ir santarvės,

Jietis2022 m. liepos 25 d., pirmadienis, 20:04:22
Galvojau kad tik Inkas ant mančs labai piktas už kažką. Bet pasirodo yra daugiau pykstančiųjų. Bet irgi nežinau už ką.
Aleis niko, kaip čia teigiama, neturėjau niekada.
Atsiimkite savo žodžius ir trolius. nes nematau už ką turėčiau atsiprašinėti.

2022 m. liepos 25 d., pirmadienis, 19:58:34
Čia taip šalta ir atgrasu -
Juoda, geltona, raudona..
Aplankiau,
Trumpam pabuvau.
Atsiprašau,- išeinu.

2022 m. liepos 25 d., pirmadienis, 19:41:59
Padarysiu klaidą ir parašysiu čia: Jei žmogaus brandumas, matuojamas jo mokėjime labiau už kitus pykti, aš atsisakau užaugti.

2022 m. liepos 25 d., pirmadienis, 19:39:53
Nesipykim, nereikia..

Tai sakai viską nunuliname2022 m. liepos 25 d., pirmadienis, 15:56:45
O gal geriau Jieti tavo niekšybes internete paviešinti, kad visi žinotų, kaip tu išgalvotu personalu Aleis trolini beveik visus puslapio lankytojus vyriškos giminės

2022 m. liepos 25 d., pirmadienis, 07:30:14
Atsiprašymas priimtas.
Viską nunuliname.

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 22:15:17
Nesipykim,nereikia-
Dar pabūkim laimingi.
Ir geri dar pabūkim-
Nuo piktumo nesvaikim,
Išdidumą pamiršę-
Nesipykim,nereikia…
gyvenimas trumpas
o jame mes būname Kartais linksmi,
kartais liūdni, šmaikštūs ir kandūs.
Siūlome pyktį pakeisti susitaikymu.
Tad, nesipykim dėl neapgalvotos rašliavos - sarmata!

Pakartojimas 2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 21:47:37
"Kiekvienas žmogus trokšta laimės ir nori išvengti liūdesio.
Bet šiame pasaulyje tiesa ir netiesa, dora ir nedora,
teisingumas ir neteisingumas praeina ir keičiasi su laiku.
Žmogus turėtų tikėti esminiu principu, iš kurio kyla gėris ir blogis.
Kiekvieną dieną žmogus patiria laimę ir liūdesį,
sutinka meilę ir antipatiją, jį užklumpa rūpesčiai
ir vargai. Ar šitaip gyvendamas žmogus gali turėti ramybę?
Tikras žmogus yra tas, kuris vienodai priima ir skausmus,
ir malonumus. Kaip žmogus pasitinka laimę, taip jis turėtų
pasitikti ir liūdesį. Turite pasitikėti
Dievu ir patirti Jo meilę savo širdyje.
Jei norite, kad jus visi gerbtų,
niekingas, kiekvienas turi savigarbos.
Žmogus turėtų saugoti savo savigarbą.
andieną pasakyti. Kiekvienas turėtų pasiekti palaimą.
Kiekvienas turėtų nugalėti liūdesį, puoselėti tikrą
meilę ir patirti dieviškumą.
Tai Mano svarbiausias šiandienos pamokymas.

pakartojimas 2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 21:35:39
Kaip žinote, metuose yra 365 dienos. Kiekviena parą jūs miegate po 8 valandas, tai susumavus sudaro 122 dienas, lieka dar 243 dienos. Kiekvieną dieną jūs ilsitės 8 valandas, tai 122 dienos, lieka 121 diena. metuose yra 52 sekmadieniai, ir šiomis dienomis jūs, aišku, nedirbate, kaip ir visi žmonės. Kiek lieka? Iš viso 69 dienos.

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 21:35:02
Reikės prisiversti perskaityti tavo "Nejiečio pabiras". Gal ten atsakymą rasiu.
Nors jau galiu spėti, kad ir tavęs turėsiu atsiprašinėti, pats nesuprasdamas už ką. Gal kad esi sužeistas kažkaip. :/

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 21:25:49
Nelabai suprantu tavo pokštų.
Bet kad darai iš manęs homiką, tai to jau per daug.
Laikykim kad atsikeršijai už ką nors. Jeigu saldumynus mėgsti.:/

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 19:40:48
Juk mes abu homoseksualūs, kam tai slėpti nuo visų?

Pokštininkas2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 19:38:48
Smagus pokštas su Aleis ar ne Jieti?

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 04:48:26
išaušo vakarykštis rytas, o darželio auklėtojukui laikas miegoti
ką ten parašėt vėliau perskaitysiu

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 04:47:18
Žemė yra pirmas pasaulis pasiimtas į TAMSĄ.

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 02:32:06
susiskaldziusi ir nemiela visuomene-taip,kaip jezus buvo parduotas uz 30 grasiu-visada parduos tave..buk atsargus lietuvi

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 02:29:46
tukstancius kartu tave 'kis'i buteli' biurokratai,kad uzdirbtum jiems vargana atlygi

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 02:28:18
normos ribose-bet kur yra norma..ir kur yra ribos,jei nuskridus poa tukstanciu km,jau viskai kitos normos,ir kitos ribos

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 01:27:01
neleisk nuzudyti sielos..

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 01:26:05
visada ziurek proporciju,jos yra svarbu

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 01:23:57
kas yra melas?ar mes mastome apie faktu iskraipyma,ar mes mastome apie manipuliacini mela..ar ta mela,kuris is vis neatspindirealiju,o yra virs samones-
tarkime yra vizijos,kada zmohus net neragaves jokiu narkotiku atsiduria erveje,kuri nera realiame pasaulyje
galima tai vadinti vizija,nes paaiskinti kitam to nera imanoma..
arba tave tuoj itars' isejusiu is proto'
tada tyli,sypsais ir supranti,kad yra tie,kurie suvokia ta pati,bet jie nera tavo draugai..
parirtis yra tavo ,o ne kitu..ir gyvenk su ja..ramiai,tyloje

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 01:17:41
verciu vertikaliai,verciu horizontalai..blyn,kaip kokioje tragikomedijoje'
'
MELAS GALI TAPTI TIK NEMELU ir tai ne MELO pakartojimo KLAUSIMAS

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 01:14:34
kas tas negarbingas geris?
manipuliacija?
zodziai yra simboliai ir galetumete juos parinkti aiskiai,o ne kazkkius priestaravimus tarpusavyje

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 01:08:23
sunkiausia mokykla sieloms...
bet tai nuo pasirinkimo-patys pasirinkote 'uzklysti'cia trumpam'

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:50:02
Visi gražūs, tik ne visi mato, Konfucijus
______
Yra ir išimčių, patvirtinančių taisyklę

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:43:45
atsitraukus ir NEPRALAIMĖJUS

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:43:15
Kažkada rašiau apie atsivėrusią BEGALYBĘ, tai ypač sunkus jėgų išmėginimas, atsitraukus reiktų ruoštis atsivėrusiai AMŽINYBEI.

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:37:17
Tolimesnis gręsiantis KARAS yra net ne TURTO susigražinimo KLAUSIMAS, bet GALIMYBIŲ susigražinimo KLAUSIMAS

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:23:20
Mes atvykstame į Žemę (gimdami) ne ko nors išmokti, o užaugti tokiais, kokiais patys norime būti

SIŪLITINAS VERTIMAS į LIETUVIŲ KALBĄ2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:20:24
Daugiau pozityvo
________
Daugiau smagumo
(KARO patirtis)

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:13:08
niekšai ypač buvo prispausti priekaištingo ir negarbingo gėrio

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:10:47
O tau niekas nelinki blogio, apie ką tu čia vis svaigsti
_______
Pastebėtina, kad esu pirmas tapęs mažuoju blogiečiu, tai labai didelis karo pasiekimas ir stebuklas. Daugybė kitų mažųjų blogiečių net nesuprato, kaip buvo jiems įmanoma tapti mažaisiais blogiečiais.
Bet koks negeras NIEKŠAS yra mažasis blogietis.

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:05:43
Pastebetina, kad NEMELAS laikomas viena iš TIESOS atmainų.

2022 m. liepos 24 d., sekmadienis, 00:03:56
Kur tūkstantį kartų pakartotas melas tampa tiesa.
________
tūkstančio kartų neužtenka, kad melas taptų tiesa, tiesiog tai neįmanoma.
MELAS GALI TAPTI TIK NEMELU ir tai ne MELO pakartojimo KLAUSIMAS.

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 23:58:46
– Ar žinote, kad dabar pavojingiausiu kvailiu laikomas NEPUIKIETIS?

pakartojimas pirmos žynutės, vertos atsakymo2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 23:56:43
Tai aš tau pasakysiu kur tu apsigauni 2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 07:58:49
Ir ne tik tu, daugelis, "Nepainiokite to kas yra širdyje ir kas yra prote. Nes prote yra tai, ką jums įdėjo kiti". Kur tūkstantį kartų pakartotas melas tampa tiesa. Ir dėl tos priežasties tu pasiklysti savo proto vingiuose.
Žinotina tai, kad Žemė-sunkiausia Visatoje sielų mokykla. kur dualiame pasaulyje tiesos ir melo, šviesos ir tamsos, pliusų ir minusų ...yra maždaug po lygiai. Dėl pusiausvyros, kad ši matrica nesubyrėtų.
Ir tau asmeniškai patarčiau (nors kaip supratome tau patarimų nereikia), bet...
Neprisirišk prie tų savo proto išvestinių. O tau niekas nelinki blogio, apie ką tu čia vis svaigsti. Daugiau galvok pozytyviai, kad nereikėtų nesakysiu kaip kas, paskui išsitepus uogiene, protesto vardan, nuogam lakstyti po miestą.
Suprantame kad esi labai jautrios sielos asmenybė, atėjusi galimai iš daug tobulesnio pasaulio išmokti kai kurių pamokų. Tai taip ir priimk. Matysi, viskas stos į savo vietas.
Daugiau pozityvo, nes ir mintys materializuojasi. Tada pasidauginę sugrįžta.
Ir pasaka, kaip paminėjai, nebūtinai melo atmaina.

Pastebėtina2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 23:53:18
Kariauja tik kvailiai
Į karą pakliuvus patartina sukvailėti. Jokiam kvailiui su durniumi nepakeliui

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 23:47:05
bummmm
todel galvoti,jog kazkam kitam nutiko bumm,bet tau paciam to neivyks dar ilgai..
nera tai protinga
_________
TAI TIK JŪSŲ PAČIO PASIRINKIMAS ar norite nuo to bummmm (gal tai KLAIKIAI GERA PABAIGA) apsiginti ar ne? Perspėtina, kad apsigynę nuo to bummmm galite pakliūti į žymiai prastesnę padėtį, bet tai būtų nepriekaištinga ir garbinga padėtis.

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 23:37:57
2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:44:27
prote yra tai,ka gavome per patirtis..niekas nieko ten daug neidejo-
ismokome to,ko turejome ismokti
_______
Aš norėčiau tik pastebėti, kad su savo supratimu kišatės į Jums per aukšto lygio nepokalbį.

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 23:32:52
nera 'nei savu' nei 'svetimu',nes viskas tik trumpa akimirka
______________
o yra ir 'laisva valia priekaištingai ir negarbingai pasivergusių' visada apsimetinėjančių 'savais' ir visas jūsų supratimas pakliūvęs į klaikiai didelį karą labai greitai gali būti sumaltas į miltus.
Jūsų pažiūra juos kiek pristabdytų, tik ar žinote kokiame pasaulyje gyvenot ar gyvenate? Bent ar žinote, kada gyvenate? Prieš KLAIKIAI GERĄ PABAIGĄ ar PO KLAIKIAI GEROS PABAIGOS? Tai kiekvienam asmeniška.
Pats kažką rašėte apie protą ir MELĄ (kurio karą priekaištingi ir negarbingi apsimetėliai Dideliame kare pralaimėjo), o ar žinote, kad priekaištingi ir negarbingi pažeidėjai visada taiko į priešo širdį. Į mano širdį jiems nepavyko prasibrauti.

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:54:06
Jus skubate bendrauti, o aš dar neatsakiau į pirmą vertą žinutę. Jei turite ką pasakyti, aš verčiau patylėsiu.

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:52:39
Dėl pusiausvyros, kad ši matrica nesubyrėtų.
________________________
PUSIAUSVIRA išmyslas stumiamas iš priekaištingųjų ir negarbingųjų pusės. DĖL tos vadinamos pusiausvyro pridaroma per daug visokių nesąmonių: išsdavysčių ir pan., susilaukiama per daug PRIEKAIŠTŲ.

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:48:28
nera 'nei savu' nei 'svetimu',nes viskas tik trumpa akimirka

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:48:06
Žinotina ir tai, kad ŽEMEI pirmai VISATOJE pavyko apsiginti nuo DIDELIO KARO. Tad Žemės darželyje priekaištingam ir negarbingam gėriui nebeliko vietos.

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:46:05
Žinotina tai, kad Žemė-sunkiausia Visatoje sielų mokykla.
_________
Žinotinas ir tai kad vienai, nenumirdamai, laisvai sielai pavyko tapti NEVAIKU
O tai reiškia, kas ŽEMĖ yra sielų ir kūnų ne mokykla, bet DARŽELIS

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:45:33
tau teige 'buk toks ir toks'..bet tu neesi toks..esi visai kitoks

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:44:27
prote yra tai,ka gavome per patirtis..niekas nieko ten daug neidejo-
ismokome to,ko turejome ismokti

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:42:22
dualumas turi keista prigimti..gerai,jei jis tik kaip seselis,bet kartais dualumas mirguliuoja ir apsvaigina lyg nepakeiciama tikrove

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:41:46
Nes prote yra tai, ką jums įdėjo kiti
_______
Jūs galite kitiem ir neleisti ką nors įdėti Jūsų protą NESUPRASDAMAS, NESUVOKDAMAS, NENUMANYDAMAS ir NEŽINODMAS

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:39:35
kol dar yra jegu,niekas negalvoja,jog 'valanda' nera toli..kol 'viskas teka iprasta tvarka'
bet..buna,,
bummmm
todel galvoti,jog kazkam kitam nutiko bumm,bet tau paciam to neivyks dar ilgai..
nera tai protinga

VERTIMAS į LIETUVIŲ KALBĄ2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:38:51
„dualiame pasaulyje“
verstina kaip
daugiapusiame dvimačiame pasaulyje

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:35:22
P_rie_kaištingas ir negarbingas augimas yra neleistinas

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:34:09
Aukščiausio lygio PRIEKAIŠTAS yra DRAUDIMAS ir NELEIDIMAS

NETOBULIETIS2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:33:08
Pirkaištingas ir negarbingas augimas yra neleistinas

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis, 22:31:45
laikui begant suvienodeja visi,susitnkame tik 'akimirkai..palyginus pries amzinybe

2015 m. vasario 8 d., sekmadienis, 23:42:18
NSO.LT Veidaknygėje

archyvas 82  | archyvas 81  | archyvas 80  | archyvas 79  |
archyvas 78  | archyvas 77  | archyvas 76  | archyvas 75  | archyvas 74  | archyvas 73  | archyvas 72  | archyvas 71  |
archyvas 70  | archyvas 69  | archyvas 68  | archyvas 67  | archyvas 66  | archyvas 65  | archyvas 64  | archyvas 63  |
archyvas 62  | archyvas 61  | archyvas 60  | archyvas 59  | archyvas 58  |
archyvas 57  | archyvas 56  | archyvas 55  | archyvas 54  | archyvas 53  |
archyvas 52  | archyvas 51  | archyvas 50  | archyvas 49  |
archyvas 48  | archyvas 47  | archyvas 46  | archyvas 45  | archyvas 44  |
archyvas 43  | archyvas 42  | archyvas 41  | archyvas 40  | archyvas 39  | archyvas 38  |
archyvas 37  | archyvas 36  | archyvas 35  |
archyvas 34  | archyvas 33  | archyvas 32  | archyvas 31  | archyvas 30  | archyvas 29  | archyvas 28  |
archyvas 27  | archyvas 26  | archyvas 25  | archyvas 24  | archyvas 23  |
archyvas 22  | archyvas 21  | archyvas 20  | archyvas 19  | archyvas 18  |
archyvas 17  | archyvas 16  | archyvas 15  | archyvas 14  | archyvas 13  |
archyvas 12  | archyvas 11  | archyvas 10  | archyvas 9  | archyvas 8  |
archyvas 7  | archyvas 6  | archyvas 5  | archyvas 4  | archyvas 3  |
archyvas 2  | archyvas 1  |san-taka
station

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti pagrindinio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

NSO.LT skiltis
Vartiklis