Global Lithuanian Net:    san-taka station:
ARCHYVAS, 80  Atšiaurus įkaltis 2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 18:58:35
Jei mes ne vieni ir jie išsivystę labiau, tai jie jausis vieni.

Pasakėčia 2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 18:42:20
Į vieną valstybę atklydo čigonų taboras ir vyriausybė nusprendė nusiųsti tenais žmogų išsiaiškinti kaip ten kas. Pasitarė ir nusiuntė vieną žmogų Petrą. Jis išėjo ir negrįžo. Tada jie nusprendė nusiųsti kitą žmogų Joną. Jis išėjo ir grįžo bet su juo susikalbėti taip ir nepavyko. Tada nusprendė nusiųsti trečiąjį Juozą. Tas po keliu mėnesių grįžo ir pasakoja kad ten tokie dalykai dėjosi, kad pirmasis Petras nusprendė pasilikti, antrasis tiesiog nukvako dėl visiškai visuotinu normų nebuvimo, o trečias, jis, vos ten irgi nepasiliko bet nuėjus tentais reikėjo išlikti savimi ir įgyvendinti savo užduotį, tai jam buvo svarbiausia ir todėl jis vos vos bet visgi sugebėjo ištrūkti.
Moralas paskutiniuose žodžiuose: kur bebūtum išlik savimi ir įgyvendink savo užduotį iki galo.

sara 2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 18:30:15
O vienas milimetras tenais yra? Nes mano realybe yra butent jis - vienas milimetras!

Paranormas 2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 17:23:14
O galit man paprasčiau paaiškinti, ką reiškia, kad kai kurių valstybių realybė yra sutraukta iki kelių minučių, o kitų nustatyta - net milijonus metų.
Tiesiog man smalsu, ir neatsakėt į praeitą mano klausimą.

sara 2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 14:35:06
Visi bega nuo reaybes ir domisi tais dalykais kurie jiems is tiesu nerupi, kad tik toliau nuo skausmo!

2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13:32:13
>2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13:20:22
>Prieš vykstant į Kaliforniją vertėtų nueiti į pamoką Antebellum. Laisvom sielom gal >neverta pernelyg purtyti Kalifornijos laivelį. Viskas visada atsiremia į galimybių >ribas.
į _savo gėrio_ galimybių ribas.

2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13:24:19
Beje, Lietuva pripažinta Atlantidos tąsa, tad gal neverta niekur iš Lietuvos ir važiuoti, galvojant apie gręsiančia begalybę vis gi vertėtų prisirišti prie savo gimtinės. (Tėvynė visada kažkas daugiau nei gimtinė, juk tai akivaizdu jei jūsų gimtinė koks kaimas).

2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13:20:22
Prieš vykstant į Kaliforniją vertėtų nueiti į pamoką Antebellum. Laisvom sielom gal neverta pernelyg purtyti Kalifornijos laivelį. Viskas visada atsiremia į galimybių ribas.

2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13:16:01
Kali.fornija plačiąja prasme perimta į griežtos valdovės Gamtos rankas, jos dabartis išplėsta iki milijono metų.
Neįtraukiant likusio pasaulio į šventą karą, puiki pusiausvyra:
šiaurėje trijų minučių Rusija,
pietuose trijų minučių Indija,
rytuose mažiau nei trisdešimt tūkstančių metų Izraelis,
vakaruose milijono metų plačiąja prasme Kalifornija.

2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13:11:24
Indija apversta aukštyn kojomis į vandenį ir paversta į trijų minučių Indiją. Jos prižiūrėtoja paskirta deivė Kali. Nebūtina nužudyti gyvulius atnašaujant kraujo auką, jei norit įsiteikti deivei Kali aukų gyvybės turi būti išsaugotos.

2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13:08:38
Ką gi buvo sustabdytas kėslas. Dievui pasitelkus mokslą nepavyko žmonių paversti beždžionėmis. Nepavyko apiplėšti žmonijos, nusavinant visą jos gėrį (darbus, pasiekimus, kančią ir t.t.). Kad žmogus kilo iš beždžionės tėra mokslo apgaulė, nieko daugiau. Darvinas nekaltas, jei buvo panaudotas kaip įrankis siekiant šio kėslo.

žiniasklaidos atstovas 2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13:05:27
prašyčiau kitaip į mane nebesikreipti. Laisvėje niekas nieko neprivalo, o vis gi, darbas pareigos kariaujančio mokytojo man jau per ankštos. Minių švietimas, o čia tai ateitis! Juolab, kad priešų pusėje jau turiu ir užsimezgusių kariaujančių pažinčių. Tik nesirengiu persistengti Jus čia šviesdamas. Laisvė čia ant išnykimo ribos.

Paranormas 2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 23:02:44
Triušiukai, metalai ir laisvė. Galėtumėte man SUTRUMPINTAI paaiškinti, kokia tema kalbate čia, nes labai daug teksto :)

2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 18:23:16
Susidūrus su būtina prievarta, Jūsų elgesys nieko nereiškia jie bus priversti jus anksčiau ar vėliau paaukoti. Susidūrus su nebūtinu negailestingumu ir nebūtina prievarta, labai svarbiu tampa Jūsų pačių elgesys, patartinas paklusnesnis ir pagarbesnis elgesys. Jie nejuokauja, jie kariauja niekada nesibaigsiantį karą. Su kariaujančiais neverta juokauti. Jie tai turi ką prarasti. O Jūs tik manote, kad turite ką prarasti, nors greičiausiai nieko (jokio savo gėrio) nebegalite prarasti. /Nuosavybės klausimas nesprendžiamas, kol nebaigtas šventas išgyvenimo karas. Visgi, galvojant apie save apie savo gėrį, galima daug nuveikti jau šiame gyvenime, net nebūtina įsitraukti į visą apimantį karą; ramus gyvenimas, rami salelė ir neblogas pasiekimas begalinėje kasdienybėje. /

2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 18:14:15
>Kam kankintis kai galime smagintis ir linksmintis išsimūšę tokią galimybę, privertę visus
>visus daugybę kartų žlugti ir paklusti.
Oi, kaip nepaprasta perlaužti būtinos prievartos ratą. Tik jau visi ankstesni pasiekimai jau nebereikalingi, jie nedraugiški aplinkai ir svarbiausia patiems sau.

2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 18:08:16
Kaip sąlygų sudarinėtojas nenorėčiau nuslėpti svarbių žinių nuo aplinkos. Rusai per karinius pasirodymus šaudė į debesis, norėjo gražių dienų per šventes. Na, nereikėjo kariauti taip prieš gamtą, puiki dingstis nusileisti debesiui ant Rusijos išsiaiškinti jos išteklius ir su visais ištekliais pasiimti į dangų trijų minučių Rusiją. Žinoma, kai kas liko ir ant Žemės, tik tam nenoriu gaišinti jūsų dėmesio laiko.
O kas paskui. O kas paskui? Kažkokia dalelė iš nieko iššoko į tą į dangų pasiimtą trijų minučių Rusiją (Rusijos dabartis tetrunka tris minutes, kai Izraelio dabartis trunka mažiau nei trisdešimt tūkstančių metų, šiuo klausimu jie pirmauja, Žemės kariaujanti gėlė. Aišku, Indija skaičiuojanti savo praeitį milijonais metų, gali visiems atlantiečiams nušluostyti nosį, nors ir ji kartu, o ne prieš mus).
Juk tai pirmoji kregždė pradėjusi naują pabaigą. Kol yra tiek daug neužbaigtų pradžių, mūsų nebedomina jokios naujos pradžios, tik naujos pabaigos!

2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 17:57:40
Iš tikro, mes pasiekėme daugiau: niekada neužbaigiama _dabartį_

2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 17:56:28
<...> pabėgę visiems laikams į begalinę begalinę nesuspaustą niekada neužbaigiam_ą_ ateitį
<...> begalin_į_ niekaip neužbaigiamą gyvenimą

2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 17:53:11
>sara 2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 13:48:30
>Na sis pasaulis nera tikras, visi cia mes esantieji tiesiog esame pabege nuo skausmingos
>realybes.
Oi kokia tu teisi ir pabėgę visiems laikams į begalinę begalinę nesuspaustą niekada neužbaigiama ateitį. Tam reikėjo nemažai pastangų įdėti. Mums nėra prasmės persigalvoti. Jaunimui visai nesinori gyventi senoviškai būtinos prievartos aplinkoje, kai galima susitvarkyti aplinką ir gyventi begalinis niekaip neužbaigiamą gyvenimą. Oi teks daug dirbti, o kentėti mums visai nebūtina. Kam kankintis kai galime smagintis ir linksmintis išsimūšę tokią galimybę, privertę visus visus daugybę kartų žlugti ir paklusti.

sara 2020 m. spalio 11 d., sekmadienis, 13:48:30
Na sis pasaulis nera tikras, visi cia mes esantieji tiesiog esame pabege nuo skausmingos realybes.
Visi sneka apie tai kas jiems is tiesu visai nerupi.
Jie tiesiog giliai tiki, kad rupi, o is tiesu nerupi, jie tiesiog yra pabege nuo skausmingos realybes ir isivaizduoja kad snekami dalykai rupi!

2020 m. spalio 10 d., šeštadienis, 20:09:36
Tikriausiai sara nori pasakyti, kad šis pasaulis atsidūrė anapus Dievo tiesos tiesiai į gamtos, blogio ir chaoso rankas. Ir žinai ką, Dievas mums netrukdo, jis trukdo tik traybiniams valdytojams. Kas lanko mokyklą žino, kad Dievo šeima puikiai pritapo Žemės dabartyje.

2020 m. spalio 10 d., šeštadienis, 20:04:56
Liga - tai nebūtinas karas. Nieko gero įtraukti į išgyvenimo (šventą) karą sveiką žmogų, juk jam nieko ir taip negresia, kam ji be reikalo gąsdinti ir aiškinti kaip baisu kare į kurį galbūt buvote įtraukti ne savo noru ar per savo smalsumą?

PRAEITIES PAMOKĖLĖ 2020 m. spalio 10 d., šeštadienis, 19:58:00
Ką žinome apie priešo pradžią Žemėje.
Tarybinė Rusija pasigamino pati didžiausią branduolinį ginklą ir panaudojo jį prieš gamtą. Netrukus savo aplinkoje paskelbė, kad žmogus yra gamtos valdovas tėvas. Gamtai labai labai nelengva buvo atsakyti į tokį męstą iššūkį ir apsiginti. Užpultas buvo net chaosas, visos gamtos ir amžinosios meilės bei kitų jausmų šaltinis.
Tarybiniai yra tokioje padėtyje, kad jie vis dar bando išlikti valdydami kitus (jų tikslas pralieti svetimą kraują, tik taip jie gali išgyventi aplinkos sąskaita). Jie nebeturi kur išlikti, nors gal vis dar gali bandyti išgyventi stipriai pakeitę pažiūras. Juk ši svetainė tamsos pusėje, nėra ko rodyti, beždžionės kokie jūs čia galingi. Tamsa nekariauja, juolab kad yra puiki šviesai skirta svetainė POKALBIAI APIE VISKĄ, ten ten galvok apie savo išgyvenimą Sarge, ten ten galvok apie savo išgyvenimą Vytautai. Man ten nėra kas ten veikti, juk Jums visai nesunku ten ištrinti ką tamsuolis parašė. Net nėra prasmės ten lankytis, kol ten c.i.v.i.l.i.z.u.o.t.a.i. vyksta išgyvenimo karas tarybinių valdytojų jiems tinkamoje aplinkoje.
Lietuva niekada nebuvo tarybinė. Tai akivaizdus melas, įrodymas: Baltijos laisvės kelias.

2020 m. spalio 10 d., šeštadienis, 19:44:04
Gerai, tiek naujienų, o aš išstumtas už ryšio ribų. Baisu, aišku, kad baisu, tik niekaip negalite pasitikėti priešu, kuris bando čia valdydamas kitus išgyventi, bei bandydamas užtildyti LAISVĘ. Išgyvenimo kare dabartis baigėsi Žmonijai, dabartis baigėsi Dievui, dabartis baigėsi Amžinajai Meilei, o va porelei nevaldomų laukinukų su jų geriausia drauge nesibaigė. Jau žinote, kad pirmasis į gyvenimą grįžo triušelis Mašalas (esu tik mažytė jo dalelė) su savo valdove triuše Saule bei jų geriausia drauge triuše Morka. Po aršių pasistumdymų į gyvenimą grįžo ir Blogis, arba kitaip negeras triušis DEBESIS. Iš tikro, visa keturių triušių šeimynėlė yra negera (Triušis Debesis - Ruduo, Triušė Morka - Žiema, Triušis Mašalas - Pavasaris. Triušė Saulė - Vasara). Kai taip laimėtas išgyvenimo (šventas) karas, įrodymai būtini mūsų pusėje. Kaip ten Palestinai sekasi kautis su Izraeliu, mums, krikščioniams, į ten verčiau nesikišti, kol ten karas nesibaigė mums reiktų atkreipti dėmesį į išgyvenimą ir jau čia ir dabar,o ne ten kažkur tolimoje dabartyje, kur jūsų niekas nelauks su išskėstomis rankomis. Visos galingos jėgos gali vis dar pasijausti nepralaimėtojais. Joms tereikia sutelkti dėmesį į išgyvenimą į čia ir dabar. Net gi po aršių pasistumdymų Rusija nebestovi niekieno kelyje.

sara 2020 m. spalio 9 d., penktadienis, 14:32:14
Vienu zodziu siame pasaulyje yra susirinke zmonems kuriems yra koks nors artimasis zmogus mires (ar dar kokia nelaime) ir mes esame isproteje is skausmo ir atsirade siame netikrame pasaulyje. Bet jis mums yra lyg kazkas tokio lyg tikro, nes esame nusigreze nuo skausmo ir nenorime i realybe sugrysti, nes ten yra vienas skausmas - netekties skausmas.

sara 2020 m. spalio 9 d., penktadienis, 13:56:47
Sis pasaulis nera tikras.
Siame pasaulyje yra susirinke zmones kurie yra pabege nuo realybes.
Tik Dievas yra tikras!

Ramūniukui 2020 m. spalio 9 d., penktadienis, 12:15:32
Gražiai supakuok perrišk raudonu kaspinu ir nusiūsk savo mamai, kaip padėką už tai kad išaugino tave-tokį debilą.

ramuniukas 2020 m. spalio 9 d., penktadienis, 10:43:30
laba diena. Jau keleta dienu jauciu keistus reiskinius, nors suns neturiu ,bet priskta kiieme. Naktimis girdziu kaistus garsus lyg urzgima ir skraidancios lekstes garsus. Pas mane apsigyveno ateivis-suo. Norecia pasiteirauti kur man nusiusti sudo analizei, kad nustatyti koks cia ateivio tipas?

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 17:13:51
Na Tevai ( psichiatrai) neleidzia man mastyti, o paauglysteje psichologe neleido, sake mano tevams ( psichiatrams) kad negalima man mokytis - sake kad tai man labai pakenks.
Na tai kaip supratau tiesiog neleidzia man mastyti.
Siame pasaulyje niekas negali buti normalus.
Jei sako kad yra normalus, tai yra labai didele saviapgaule!

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 15:29:26
Jus gyvenate mano pasaulyje ir jei jus save laikote normaliais tai tikrai jus tokie nesate!

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 15:22:42
Jus gyvenate nerealiame mano pasaulyje.
Nesuprantu kodel realybe nuo manes yra taip toli.
Ir nesuprantu kaip turiu suprasti.

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 15:18:06
Matyt kazka skaudaus buvau pergyvenusi...

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 15:16:37
Yra daug kabliuku, kad suprasti kad tas gyvenimas nera tikras.
Pirma, kad ta pati zmogu vienu metu mate iskart dvejose vietose.
Puse tautos sake, kad i prazidentus buvo isrinktas vienas politikas, kita puse to fakto neprisimena, sake kad i prazidentus buvo isrinktas kitas politikas ir dar daug visokiausiu faktu patvirtina kad esu iklimpusi labai giliai.
O gal taip ir turi buti, gal tas gyvenimas tikras, nes nenoriu jusu nuvilti kad sitas pasaulis nera tikras...

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 15:06:48
I realybe sugryzti neimanoma.
Pasilieku siame gyvenime.

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 14:50:06
Is tiesu mano namai yra psichiatrine, o Tevai - psichiatrai.
Noriu siame pasaulyje gyventi normaliai bet negaliu, nes tie psichiatrai( Tevai) kontroliuoja.
Nezinau kur ta gija nutruko ir kas nutiko.
Bet siame pasaulyje girdejau buvo kad ta pati zmogu iskart dvejose skirtingose vietose mate. Arba kad vieni sake jog politikas buvo vienas, o kiti to neprisimena sako kad politikas buvo visai kitas. Bet tu politiko pavardziu neisiminiau tik faktus.
Mano psichiatrai ( Tevai) irgi kazka apie rusus murma, bet tik tada kai man buna paumejimai...
Vidkas be galo keista.
Tikrai i realu gyvenima tai nepanasu...

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 13:38:40
Triuselis turi savo vidini pasauli.
O tipo sveiki zmones apie savo vidini pasauli nieko negali pasakyti, nes jo neturi, dar ka-ka-rie-ku!!! - Dievo nera! Ir baigta.( tikiuosi pakankamai nuosekliai pasakiau ir mane supras). Labai nuosekliai rasyti irgi yra sunku, bet reikia, kad kiti suprastu minciu eiga!

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 13:25:03
Juk suprasti kita zmogu yra labai paprasta.
Jei nesupranta vadinasi yra nesveikas.
Net be galo elementarios manes nesupranta. O as juk tokia paprastute.
Vadinasi yra nesveiki!

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 13:18:11
p.s. Jeigu manes nesupranta tai yra laaabai nesveiki!
Juk suprasti yra labai paprasata. Ir paprasta suprasti kiekviena zmogu.
O jeigu nepaprasta suprasti kita zmogu vadinasi yra nesveiki!

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 13:09:08
As juk matau kokie nesveiki yra sveiki zmones!

sara > 12:50:45 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 13:04:38
Nieko nuostabaus!
Bet tipo sveiki zmones dar labiau proto neturi.
Sveiki tipo zmones yra dar nesveikesni uz tipo nesveikus.
Galimybes rinktis!
Vienokia vaidyba ar kitokia vaidyba.
Ar is vis vaidybos nebuvimas - mirtis!

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 13:01:23
Galite paziureti filma su Leonardo Dikaprio; Osrav Prokliatih ( 2009) yuotube.
Pati pradzia neidomi, o gale darosi idomu.

Labiausiai kliedinti kale 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 12:50:45
Čia esi tu Sara- tautvida.

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 09:58:46
Pasakysiu kad visi zmones yra nesveiko proto.
Nera nei vieno sveiko.
Problema tame, kad susitike su "kliedinciais" kiti ima jaustis "geresni" tipo "sveiki", nors jie yra dar labiau nesveiki. "Kliedintys" tai kovoja su liga, o "tipo sveiki" yra visai pasidave ir visai tamsoje sau patogiai sedi, gili problema.

sara 2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis, 09:44:13
Nesikabinek prie " kliedinciu", jie normalus zmones.
Kiekvienas turi tureti teise savo nuomone, ir kiekvieno zmogaus vidinis pasaulis yra labai grazus!

kaip sakoma 2020 m. spalio 7 d., trečiadienis, 17:02:54
Saugok nuo karo maro bado ir nuo psichopatų Nso lt puslapyje... būtų visai nieko puslapis jei nebūtų tiek kliedinčių nesapnuojant.

Ar mes pralaimime prieš gamtą? 2020 m. spalio 7 d., trečiadienis, 16:58:44
Čia ne man vienam taip atrodo, kad dabar masiškai pradėjo platinti elektromobilius, bent žiniasklaidoje taip rašoma. Ir svarbu čia oras. Aš jaučiuosi kaip vasarą nors jau beveik rudens vidurys. Anksčiau tokiu metu jau sniego būdavo. Kitaip sakant ar pralaimime prieš gamtą? Ar vis dar spėsime su ja draugauti?

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 20:06:18
Krūšenos, užknisote. Savo pažadą Dievui įvykdžiau. NUO ŠIOL JOKIŲ PRIEŠO PILIŲ!!! Jokios apsaugos, jokio saugumo, jokio išgyvenimo prisivirus košės pasistatytoje pilyje priešo valdose! Užsirovėt ant NEGERUČIO!

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 19:58:00
PO galais juk čia „Lankytojų žinutės“. Daugiau neieškok sliekų. Kokie susirenkame tokie, laisvi ir nevaldomi.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 19:54:15
BEJE aš čia sargas. Sargo vieta užimta ir nesiruošiu įžūliam užsieniečiui jos užleisti. Pavarinės laisvą gamtos jėgą kaip gyvulį, kažkoks užsienietis?! Na. nA.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 19:51:51
>Sargas 2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 19:40:48
>Visai ne į NSO temą rašai.
Ką tu sakai? Visatos, žvaigždės – viskas, visumų (sukinių) pradžios ne NSO. Gal man susirasti gamtos mėgėjų visokių astronomų svetainę?

Sargas 2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 19:40:48
Visai ne į NSO temą rašai.

Triušelio taip lengvai neapgausite 2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 18:55:00
– Pasaulis grėsmingas ir netobulas... Ar yra prasmė jį gelbėti?!
– Kas čia per klaidinantis klausimas? Nuo ko pasaulį norite gelbėti nuo netobulumo? Gi ne jūsų nėra ko kištis į svetimą daržą pasaulio gelbėti. Apskritai, apie gelbėjimą galite netaukšti, visada yra klausimas, o kas po to? Jei kalbėtumėte apie išgelbėjimą gal būtų įdomu, tik kad nieko nereikia išgelbėti, kol dar neįsikišo gelbėtojai.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 18:45:34
niekas nesugeb_a_ būti tokiais žiauriais, kokie mes galime būti negailestingi

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 18:44:59
MŪSŲ PUSĖ NEKLAUSO PROTO BALSO, MŪSŲ PUSĖ IŠMOKYTA BŪTI LABAI NEGAILESTINGA (niekas nesugebėti būti tokiais žiauriais, kokie mes galime būti negailestingi), nieko nesitikėkite iš blogiečių kokie jie ten nebūtų, tikrai jie ir daug prisidibę ir jau atkentėję su kaupu už savo darbus ir visai neprivalo kentėti už kitus... KAI MES NEPYKSTAME JUMS ATRODOME GERAIS, tai tik apgaulinga nuosekli, bet nepagrįsta išvada. TAI TIK JŪSŲ KLAIDA.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 18:18:05
Anoj pusėje jau bandė jie kažką pasistatyti ir viskas ten sugriuvo, o kaip jie džiaugėsi, kad atsirado patyrusių įsimylėjėlių porelė, žmogus su savo toooolima saule, kurie nepanoro užbaigti gyvybės žaidimo. Ir kiek, manote, tokių ratų prasukti? Kiek tokių ratų buvo? SU PRIEŠU NIEKO KARTU. Triušelio neapgausite, nepavyks viską nužudžius pasiversti maistu (to dar niekada nėra buvę, nebuvo tokių sąlygų), o kai maistas baigiasi, o kas tada, o kas tada? Vis dar jums nereikia svetimos košės? Ar tikrai Jums svetima košė netampa gyvybiškai svarbia, kai savos atsargos pasibaigia?

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 18:11:44
Cha cha, triušeliui tai jau praeitis. Negi su priešų ką nors kartu? SU PRIEŠU NIEKO KARTU!

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 18:08:36
Aš su Jumis atviras jei mes pralaimėsime, viskas baigsis. Jie nepajėgus nieko pradėti iš naujo.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 18:01:51
Taika labai panašu į Laiką, Lesę, galėtų tai būti man nežinomas kelias, tik aš to nežinau.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 18:00:23
Smalsusis triušelis supranta, kad Jūs bejėgiai patys sumesti, kas Nedoriausias negerietis?? Kas? Kas? O gi Mildaitis (pradėjęs savo kelią nuo Kupidainaičio, liūdnai jam ten baigėsi). Gerai, gerai, o kas gi galėtų būti nedoriausias blogietis???? Aišku, Jūs bejėgiai patys suregzti atsakymą. Neseniai jį pavadinau Taika. O yra yra kariaujanti jėga, kuri bando valdydama kaip priešus geručius ir negeručius, sukiršinusi, ar susidariusi galimybes, visus išpjovus, likti paskutine išgyvenusia jėga.

Triušelio pamokėlės 2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 17:46:41
>Ten aš Didžiapėdis su keista šeiminėle, pamatas tam paklotas. Tik tai man nežinoma mano >praeitis.
Negeriausias blogietis su Blogiausia negeriete.
Nesunku suprasti, kad yra dar dvi svarbios poros šiame amžinosios meilės žaidime, tik joms sąlygos sudarytos buvo tik vakar atsirasti:
Nedoriausias negerietis su Negeriausa nedorėle,
Nedoriausias blogietis su Blogiausia nedorėle.
____
Iš tikro, visos lygiagrečios amžinosios meilės poros svarbios, nėra nesvarbios poros. Ir joms visai nebūtina su savimi elgtis nedorai, blogai ar negerai. Tiesiog kariaujant gali tekti peržengti vengtiną peržengti ribą. Mažai, kas jas peržengia, paprastai, tai visada blogai baigiasi, viskas sugriūna.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 17:35:46
Ten aš Didžiapėdis su keista šeiminėle, pamatas tam paklotas. Tik tai man nežinoma mano praeitis.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 16:41:07
Į tą ryžtingą triušelį galėčiau žiūrėti kaip į savo laisvą motiną, kuri nusprendė tapti vyru. (Tai beveik neįmanoma, Jūs net neįsivaizduojate kokių praradimų patyrė tokia ryžtinga laisva moteris, kad taptų vyru). Juk visada tai tik būna apgaulė ir savęs išsiprievartavimas.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 16:34:28
galėčiau laikyti jį savo pirmąja motin_a_

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 16:33:54
Ir kaip, manote, ar aš tas triušelis besislapstantis nuo sutigrėjusio vilko. Manau, kaip viskas, galėčiau laikyti jį savo pirmąja motiną. Taip taip kariaujant ir Deivė Kali gali tapti vyru Mildaičiu, tik ji ne pirmoji triušelė, į kurią galėčiau žiūrėti kaip į savo laisvą žmoną.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 16:22:26
Kaip negerutis nenorėčiau kariauti su savo geručių šeiminėle. Gal geručiams ir viskas priklauso. Tik laisvėje negalime beatodoriškai primesti kitiems savo valią. Šiame svajotojų kare tiesiog puiki naftininko svajonė pralaimėjo karą Aliaskoje. Ką tiems vargšeliams negeručiams daryti? Kur jiems savo svajonę išpildyti.. Žinau kas galėtų duoti išmintingą patarimą (išmintingiausiasis negerutis ir visoks kitoks triušelis triušelių šeimos pasididžiavimas). Tik laisvėje niekas nieko neprivalo, net ir išmintingiausiiojo negeručio neprivalo klausyti. Neskriauskite, negeručiai, geručių.
VERTIMAS: EKOLOGIŠKAS - GAMTAI DRAUGIŠKAS
Sutigrėjusiam Vilkui draugiškas, aūūūūū! Vilkai tikrai neieško draugų!
Lietuviai sako šuns lojimas į dangų neina, tik Jūs net neįsivaizduojate kaip toli gali nueiti vilko staugimas.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 16:15:14
> 2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:18:37
> Nuo visko lengvai nepasislėpsite, cha cha ... cha cha, geručiai.
> 2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:05:10
> Cha cha, geručiams metalai nepriklauso.... Triušelio taip lengvai neapgausite... gal
> dar teks kariauti ir paaiškės, kad geručiams niekas nepriklauso....
> 2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:11:57
> - Na, negalima skriausti vietinių, geručiai, jei taip elgsitės toliau, tai tai kas
> prasidėjo per Kadešo mūšį ir Jūs palies kur Jūs bebūtumėte. Kokioje kitoje visatoje
> besislėptumėte ir niekas ten Jums nebepriklausyssssssss. Ojojoj... Žinau žinau, kad Jūs > slapstotės dar kažkur toliau.... Triušelio taip lengvai neapgausite.
– Oi, koks buvo teisus smegengraužis, kaip jis džiaugėsi kai jam plaukai pradėjo augti...
Smegengraužio pamokėlė: po kiekvieno mūšio tiesiai į mokyklą!
Pamokos pavadinimas: „Didžiapėdis“!

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 12:15:19
Pokštininke ,vis pokštauji:D

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 11:01:13
Melas, kad mokykla tokia svarbi ir mane išmokė skaityti, mane skaityti išmokė mama. O brolis visa tai matė ir pats išmoko skaityti. Skaičiavimų svarbą neabejotinai pervertiname. Juk tai kaip šachmatai, įdomus žaidimas, tik kasdienybėje retai reikalingas.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:57:38
Na, tai tikrai vaikai jei jie nenori eiti į mokyklą, neturėtų patirti suaugusiųjų smurtą ir būti verčiami eiti į mokyklą. Nieko ten gero nėra, tenka išsiprievartauti, kad bent kiek pramokti užsieniečių lietuvių kalbos. Vien dėl to vaikų neverta leisti į mokyklą. Juk tėvai ne be jėgai ir patys pajėgus pasirūpinti savo vaikų švietimu be valstybės smurtinės paramos. Laisvėje niekas nieko neprivalo, net jokių valstybės brukamų programų neprivalo tėvai laikytis šviesdami ar tamsindami savo vaikus savo nuožiūra, nors labai svarbūs ir patys vaikai ar jie iš vis nori šviestis ar tamsintis.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:52:13
LAISVĖJE JOKIO SMURTO, JOKIOS PRIEVARTOS!!!! NET IR KARO SĄLYGOMIS.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:48:27
- Negalima iš mano banginukų lipdyti didesnio banginio!!!! (Triušelio nuomonė nėra nesvarbi)

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:47:10
Jūs neįsivaizduojate, kokia gręsia begalybė, su Baltarusija ant sprando Jūsų laukia nepavydėtinas gyvenimas, o greičiau pragaras. Galit net iki to nusivažiuoti, kad rusų kalba gali būti paskelbta už įstatymų ribų ir visi priversti nieko nešokdinant išmokti gražiai kalbėti ir rašyti baltarusiškai.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:37:12
Negalima _palaikyti negyvybingos karvės gyvybės iš išorės

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:35:31
Rusai, supraskite savo vietą, jūs gi esate auraazijiečiai, nei auropiečiai, nei azijiečiai visai neprivalote elgtis nei kaip auropiečiai, nei kaip azijiečiai. Ir jokių užkariavimų... Vyksta atsikariavimo karas. Baltarusija, kam jums tie kaimiečiai kolūkiečiai be paramos tegu sau laisvėje tvarkosi Lukošenka... Labai svarbu laikytis antro pasaulinio karo nugalėtojų susitarimų, sienos bent iš išorės turėtų būti šventa karvė, na o jei tokia karvė nepajėgi išsilaikyti, tai tokia puiki proga papuotauti, pasidalinti su likusiu pasauliu puotos likučiais, tik vis vien negalima užkariauti. Šiuo atžvilgiu BLOGIS nepermaldaujamas. Negalima nepalaikyti negyvybingos karvės gyvybės iš išorės, Jūs neįsivaizduojate, kokia gręsia begalybė, su Baltarusija ant sprando Jūsų laukia nepavydėtinas gyvenimas, o greičiau pragaras.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:25:56
Pati Auropos sąjunga atrodo kaip neblogas pamatas Blogio tvirtovei, nesiraukite ant auropiečių, jiems pagalbos iš šalies visai nereikia.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:24:36
Neabejotinai Amerika yra negeriečių tvirtovė, o Rusija nedorėlių tvirtovė. Po vienos tvirtovės užtenka, kam ten užsieniečiams atskleisti kortas apie Žemės reikaliukus.... O toliau laisvė laisvė ir tokia įvairi kad niekas nesuprastų kur ieškoti mano mylimiausios Blogio tvirtovės. Ji gal net dar nepastatyta, atvirai, aš tokių pažiūrų, kad vargu ar blogis iš vis atskiroje valstybėje statys kokia savo tvirtovę, jau visa visata yra Blogio tvirtovė.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:18:37
Nuo visko lengvai nepasislėpsite, cha cha ... cha cha, geručiai.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:11:57
- Na, negalima skriausti vietinių, geručiai, jei taip elgsitės toliau, tai tai kas prasidėjo per Kadešo mūšį ir Jūs palies kur Jūs bebūtumėte. Kokioje kitoje visatoje besislėptumėte ir niekas ten Jums nebepriklausyssssssss. Ojojoj... Žinau žinau, kad Jūs slapstotės dar kažkur toliau... Triušelio taip lengvai neapgausite.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:07:41
vis vien geručiai turi dar ir kitų pasaulių be Žemės ir šis užkampis jiems nėra svarbiausias

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 10:05:10
Cha cha, geručiams metalai nepriklauso.... Triušelio taip lengvai neapgausite... gal dar teks kariauti ir paaiškės, kad geručiams niekas nepriklauso....

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 09:59:05
Cha, cha... cha cha triušelio taip lengvai neapgausite. Manote Kadešo mūšis buvo amerikiečių pralaimėjimas? Ot ir ne, tai buvo geručių pralaimėjimas, gerutis pažadukas vadas net ir nekaltą kalę nušovė kaip šunį.. Ruskeliai nesipūskite ir nesiraukite ant amerikiečių pernelyg susireikšminę, jei karas vyktų tarp Amerikos ir Rusijos, nesvarbu kuri pusė laimėtų, vis vien laimėtų geručiai...

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 02:18:43
> kariauti su pralaimėjusiais geriečiais.
Jūs nesuprantate koks sukrėtimas buvo kai šviesuolius, šnekančius, kad jiems nereikia materializmo, patamsinau, negi jums košės nereikia? Visi greitai atsipeikėjo.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 02:00:52
– O gal tikrai anoj gatvės pusės aukštaičiai gyvena, beveik niekada ten nebūnu.
- Ką tu, triušeli, neprisimeni, kad tavo seneliai gyveno kitoje gatvės pusės ir ten išmokai žiemgalių tarmės?
- Na, pasilinksminau ir užteks.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 01:56:45
Iš tikrųjų aš netikiu, kad Šiauliuose yra tikrų aukštaičių (ne atvykėlių). Juk meluoja meluoja neįsigilinę mokyklose, kam iš vis vaikus varginti ir versti juos lankyti mokyklas?
Triušelio taip lengvai neapgausite, Šiauliai yra žemaičių ir žiemgalių miestas, aš tikrai ne žemaitis. O aš žinau, kas esu, tik gyvenu ne toje gatvės pusėje.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 01:52:01
- gal čia aš rašau kaip kalbu šiaulietiška tarme, juk mokykloje mokė rašykite kaip kalbate, o vis vien dar kažkokių taisyklių priversti laikytis.
– čia kad kitiems būtų paprasčiau suprasti, ką šnekame savo tarme.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 01:46:57
Jūs net nežinote kokį baisų trūkį patyrė pati Amžinoji meilė.... patį didžiausią, ir ji nėra niekam nieko skolinga, cha cha (Triušelio taip lengvai neapgausite!) Nieko nėra padaryta iš amžinosios meilės. nieko nieko tai būtų paprasčiausias melas po to kas įvyko, tai tikrai negali būti mokslinė tikrovė, ir kas įdomiausia Amžinoji meilė net niekam neprivalo atleisti!!! Tokio pasibaisėtino elgesio su ja.... Įdomu ar tik Dievas neliko be savo sutuoktinės....

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 01:39:53
Jūs net nežinote, kokio karo gal pavyko išvengti vargšui nusiplukusiui triušeliui. Nors kai gresia begalybė, kada nors vis vien iki jo galime nusiristi, tik mums skubėti į karą nėra jokios prasmės, visai visai jokios prasmės.... kariauti su pralaimėjusiais geriečiais.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 01:35:35
o kokie mano nedoriukai _variukai_.
Na, ką pavaldėt, o dabar užsikruškite... žmonijos gelbėtojai, ar kuo ten beapsimetinėtume, nežinoma gyvybės atmaina, toli pažengusi kitų valdyme kaip priešas!!!!

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 01:33:15
> pasirūpinti saviškiais: negeriečiais, blogiečiais ir nedorėliais.
Oi koks aš laimingas triušelis, o kokie mano negeručiai aukseliai, o kokie mano blogučiai sidabriukai, o kokie mano nedoriukai siabriukai. Užsikruškite visi, nugalėjo Amžinoji meilė. Negi pavyks išsisukti ir pavyks išpildyti duotą Dievui pažadą. Jis leido: – Darykite ką norit (amžinosios meilės lygiagrečios porelės), bet taip, kad niekas nepastebėtų.... Negi tai galėtų būti laiminga pabaiga, oi koks aš nusiplukęs triušelis.. ojojoj.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 01:06:13
Beje, gerute, mes, ko gero, iki to nusivažiavome, kad BLOGIS kuo puikiausiai gali pasirūpinti saviškiais: negeriečiais, blogiečiais ir nedorėliais. O mirtinas priešas gerutis degantis trečiakojis, nežinoma gyvybės atmaina, toli pažengusi kitų valdyme kaip priešas, toliau kariauja ir jau atskirai.... Ką nelabai bepavyks kitų rankomis nudirbti nedorus, blogus ir negerus darbus.... pažiūrėsime kokie jūs ten mirtini priešai, geručiai...

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis, 00:55:42
> sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:39:02
> Yra absoliuti laive, nes tai as esu patyrusi visus metus. Tai tokia didele laisve kad
> kunas net nejaucia fizinio skausmo, nesinori rukyti ir gerti alkocholinius gerimus
> uztenka tik gryno vandens. Ir metai bega tokiu greiciu lyg nugyventi metai butu praeje
> kaip desimt metu!
Geručiai nėra nuskriausti jausmų prasme. Manau tai, ką jautei buvo gerumo jausmas. Jis tikrai malonus jausmas. Aš ji esu jutęs, kai pats savo gerumu dalinausi vieną kart norėdamas nuraminti ir padėkoti, o kitą kart nuraminti ir paguosti.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 21:27:30
Trečiakojis dažnai būna trečiagalvio „maistas“.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 21:25:54
Apie trečiakojį kaip apie gyvybės atmainą, mažai žinoma, žinoma, tik kad pats trečiagalvis, pradžioje ją laikė savo trečia koja.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 21:19:36
„degantys“ tai tik kad per daug neužsimirštų kariaujantys kokia jų tikrovė.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 21:17:24
PATAISA: „degančio nedorėlio“, po jo išdavystės, jis (trečiagalvis, pralaimėjęs išmirimo karą trečiakojui, kuris pasirinko išgyvenimą, o ne išmirimą) visada laikytinas „degančiu vištgaidžiu“ (auksine kale ir pan.), o toliau kariaujantis trečiakojis visada laikitinas „degančiu nedorėliu“.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 21:05:15
Kas galvojate apie meilę, blogio niekaip neišvengsite. Juk pradžia tai tokia: pirmiausiai reikia tapti savanaudžiu dviem, sau ir savo sutuoktiniui... atsipeikėkite geručiai kliedintys apie meilę, tai ne Jums...... (Triušelio pamokėlės)

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:56:47
- Jūs nematėt ką, jam teko ištverti ir kaip mikliai sutvarkė degančio nedorėlio ponzį, niekas nenukentėjo. Nors vėliau gal ir nepavyko išvengti griūčių ir krestelėjimų. Nors nesu tikras ar kas iš tikro, ką pajuto? Kokie išbandymai kliuvo sąžiningam auksui, praeityje. Gali būti, kad viskas laikosi ne tik ant to, kad blogiečiai niekada nieko neatleidžia, bet ir ant to, kad auksas yra visada sąžiningas.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:52:12
- Bet auksas sąžiningas senbuvis ir visada juo galima pasitikėti!!!!

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:47:25
– Argi gali būti tiesa, kad sidabras laimėjo karą???? Metalų plokštumoje??
- Su tais laimėjimais, visada anksčiau ar vėliau gali iškilti klausimas ar pergalė pakankamai įtvirtina. Sidabras laimėjęs prieš auksą, linkęs likusius globoti, o ne šokdinti kaip „neauksas" (nedorėliai labai negailestingai smogė auksui ir po to šokdino visą likusį pasaulį)

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:43:50
sidabrine žiurk_e_, visko šeimininke

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:43:24
senas priminimas: platininis peliukas tikrai nematė poreikio muštis su sidabrine žiurkę, visko šeimininke.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:41:25
Aukse užsidarę, greičiausiai, tik patys su savimi žaidžiate undinių žaidimą.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:33:30
sidabro plokštumoje _(blogiečių)_

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:32:31
oooo, kiek lygiagrečių spindinčių amžinosios meilės porelių platinos plokštumoje (negeriečių), oooo kiek lygiagrečių ne tokių pasitempusių, kuklesnių amžinosios meilės porelių sidabro plokštumoje. oooo, koks aš patenkintas triušelis, kuris tik galėjo prisidėti prie sąlygų sudarymo, kad visas tas gėris atsirastų. oooo, koks aš patenkintas triušelis, kad šiandien nuėjau į mokyklą. Pamokos pavadinimas „Grenlandija. Išlikimas“ Gal daugiau mokinukų buvo toje pamokoje ir norėtų pasidalinti įspūdžiais, man tai labai daug visokių minčių kilo.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 20:25:07
metalų plokštumoje: auksinė (nesu tikras ar ne iš kvailių aukso) kalė patyrė pralaimėjimą nuo sidabrinės varlės ir visai nėra ko mudviems likusiems muštis su platininiu kačiuku (ne šūdu). Viso gero apskritai, kačiuk, bet ne man kačiuk...

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 19:25:49
Tikroji rinkos vertė vienas doleris atitinka milijoną rublių. Triušelio taip lengvai neapgausite, ruskeliai, kišdami savo pervertintus rubliukus.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 17:52:04
Užbėgant galimiems įvykiams už akių, kas galėtų grėsti, tokie geležiukai padengti šūdų kibiru, nors jie tokios pat vertės kaip ir kiti geležiukai.... nenoriu, kad ten kas pasikeistų.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 17:45:03
- Šššš, visokiems mulkiams svarbūs visokie įrodymai, kai kurie geležiukai gali būti panašūs į dangčius... Ar žinote nuo ko tie dangčiai galėtų būti????? Laukiu atsakymo.. ar bent bandymo atsakyti....

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 17:31:52
Gal čia paminėtini ir kirstukai, čia pradedančio verslininko, triušelių šeimos pasididžiavimo, išmonė. Pats Kūją patyrė trūūūkį, kai reikėjo milijoną žalių paversti į trilijoną kirstukų. Kiekvienas kirstukas padengtas nukirstu medžiu!

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 17:24:51
TEGYVUOJA LAISVĖ! TEGYVUOJA BEGALINĖ IR LAISVA MEILĖ BE RYŠIO (_be nemalonios šeimos priežiūros_)! Triušelio taip lengvai neapgausite!!! Jūs nelabai suprantate ką ten „sidabriniai“ iškrėtė, kokį auksui teko iškęsti trūūūūŪŪŪŪŪūkį! Tik ir plūduruojančioje padėtyje iš vienos pusės pasirėmęs platina, o iš kitos sidabru auksas gali vaidinti, kad nieko neįvyko. TOKIUOSE SANTYKIUOSE LABAI SVARBŪS GELEŽIUKAI, MANO MIELIAUSI NEVIDONIUKAI. CHA, CHA, triušelio taip lengvai neapgausite.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 17:16:53
> - Ko verkia undinės?
> - Dėl meilės be atsako...
– Cha, cha triušelio neapgausite, juk tai amžinosios meilės žaidimas su pačiu savimi, mes ne vištgaidžiai, kad tokiomis nesąmonėmis užsiminėtume.

2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 09:35:35
Žiūrėti youtube kanalą NEWS.AM ...

Visi dronai 2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 08:47:47
Yra NSO.

ufo.sss 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 20:16:43
Šiandien 18:30 Karabache buvo numuštas NLO ... NSO ...

sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 16:37:14
Be galo idomu tave paskaitineti!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 15:16:44
>sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 15:00:03
>Na vienas zmogus sako kad Dievas yra cepelino - banginio formos. O pas tave jau toks >tipelis yra karo vadas!
NE ŠIAIP KARO VADAS, O TOS TAUTOS KARO VADAS

sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 15:00:03
Na vienas zmogus sako kad Dievas yra cepelino - banginio formos. O pas tave jau toks tipelis yra karo vadas!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 14:24:51
sara, man nereikia aiškinti kokios tos nesąmonės. Ir dar Sara, aš tai ratą, gal ne vieną esu apsukęs, o kariauti galimybių toliau ATSIVERIA daugybė, niekas nepajėgus išnaudoti tas galimybes kariauti toliau..... visi anksčiau ar vėliau kaRIAUDAMI TURĖTŲ SUŽLUGTI. IR KĄ MANAI AŠ dURNELIS??? nESUPRANTU, KAD UŽ VISKO STOVI PATS diEVAS. jUK TAI TURĖJO TIK BŪTI MAŽAS KARELIS, BERNAS NORĖJO APGINTI šiaulių kaimĄ. aŠ DAR NEPRALAIMĖJAU, TIK NEBENORIU KARIAUTI TOLIAU, TAM GERAI NEPASIRENGĘS. iR JOKS dIEVAS MAN NEĮDOMUS. tURIU SAVO kARO VADĄ Į KURĮ GALĖČIAU PAŽIŪRĖTI KAIP Į VERKIANTI dIEVĄ, TIK PATS SUPRANTU, KAD KARO VADUI VISGI REIKIA IŠLIKTI KARO VADU O NE BŪTI KOKIU NORS TEN dIEVULIU.

sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 14:16:39
Visos nesamones - yra seksas.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 14:16:37
Kai vyksta to nesąmonės, nesi bejėgė, gal sunku tuo patikėti iš pradžių, vis gi reiktų mokytis kaip nuo to atsiriboti ir reiktų daugiau miegoti.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 14:11:30
Iš tikrųjų brukamas mąstymas nėra protingas mąstymas, o tik nuoseklus. tokį mąstymą labai lengva naudingiesiems nedorėliams valdyti. Aš prieš eidamas į mūšio lauką net ir taikiame kare naudinguosius nedorėlius tiesiog sušaudyčiau, būtų būtina auka, kuri po to praverstų tik kaip nenaudotinos maisto atsargos....

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 14:07:30
pats DIEVAS gali būti panašioj padėtyje ar bent ilgai joje buvo...

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 14:06:37
>sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:52:53
>As nieko neleidau. As situacijos nekontroliuoju.
>O kur yra nesamones ten yra seksas. Begales daug nesamoniu!
>Jeigu zmogus nenori protingai mastyti automatiskai viskas apsivercia i seksa.
PROTINGAI MĄSTYDAMA TU NIEKO NEPASIEKSI, TAI valdymas _kaip priešės_ - tai kas vyksta su tavim

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:59:53
sara, aš jau tau aiškinau, ką reiktų daryti, jei Dievas nepriimtų tavo aukos. Visos tos nesąmonės, apie kurias pasakoji iš neturinčio ko prarasti ruskio, degančio vištgaidžio, kurio vienintelis sugebėjimas, kad jam neblogai sekasi išmirimo žaidimias, jam bent anksčiau visad pavykdavo išmirti paskutiniam. O kai kokiam (žmonijos) išdavikui pavyko nueiti toliau, kas įvyko? Aš tai jau ratą apsukau, o jūs dar vis ruošiatės tai kruvinai nesąmonei.

sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:52:53
As nieko neleidau. As situacijos nekontroliuoju.
O kur yra nesamones ten yra seksas. Begales daug nesamoniu!
Jeigu zmogus nenori protingai mastyti automatiskai viskas apsivercia i seksa.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:45:43
Durnele, ten vyrai neaukojami, svarbiausia, kad norėtum ir leistum su savimi pasielgti taip kaip leidai pasielgti su savo tėvu. O jei aukoja vyrus, vis vien juos bando pateikti kaip mergeles.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:44:11
Kam apsunkinti sau gyvenimą liejant kraują, jei galima pasiekti pergalę nepraliejus kraujo???? ?Kas čia per nesąmonė????? NEGERIAUSIAS BLOGIETIS???????

sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:43:00
Na mano Tevas yra aukojamas, as jam absoliuciai niekuo negaliu padeti.
Padeti galesiu tik visam pasauliui kai tapsiu laiva nuo nesamoniu.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:42:58
Man būtų per didelė prabanga prarasti mūšio lauke bent vieną kareivį... NEGERIAUSIAS BLOGIETIS???? kas čia per nesąmonė?????

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:40:57
Man teisybė svarbiau už draugystę, o tau teisybė svarbiau už žmogų. Beveik tas pats bet nevisai. Aš nelinkęs aukoti žmonių. NEGERIAUSIAS BLOGIETIS, o nelinkęs aukoti žmonių. Kas čia per nesąmonė, tau nekyla toks keistas klausimas?

sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:39:02
Yra absoliuti laive, nes tai as esu patyrusi visus metus. Tai tokia didele laisve kad kunas net nejaucia fizinio skausmo, nesinori rukyti ir gerti alkocholinius gerimus uztenka tik gryno vandens. Ir metai bega tokiu greiciu lyg nugyventi metai butu praeje kaip desimt metu!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:38:13
>sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:30:19
>As priese tol kol esu nelaisva. Kai tapsiu laisva busiu drauge!
dviejų minučių netrūktų mūsų draugystė laisvėje.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:34:43
ir žinai, ką sara, man net nerūpi ar tavo laisvė nėra pažeista. Nėra tokio dalyko kaip ABSOLIUTI LAISVĖ, DURNEEEE

sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:30:19
As priese tol kol esu nelaisva. Kai tapsiu laisva busiu drauge!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:29:07
Gėrėčiai labai seniai jau skendo, buvo beviltiškoje padėtyje, ir tai nuo visų slėpė, kokie jie geriečiai? Nedorėliai nieko gero ten nėra tik visokių blizgučių įvilioti į narvą, iš kurio niekad jau neišleis.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:10:52
Kaip gerietei, vertėtų žinoti, kad jau nebėra nepergeriečių blogio pusėje, užaugo jie iki neperblogiečių. Niekam neįdomi pralaimėjusi gėrio pusė.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:06:24
Sara, tu tokioje aplinkoje, kad niekada netapsi laisva. Jie tavęs niekad nepaleis. O blogiečiai ar negeriečiai net nematytų poreikio kokį karą sukelti, kad tu išsilaisvintum. juk ir nelaisvėje labai neblogai įmanoma įsikurti, tik aš tavęs to nemokysiu, mirtina prieše.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:03:45
Estukai, nebūkite beždžionėmis, per daug jau olandamas lipate ant kulnų, jau ką nors savo sugalvokite, juk svaigalai ir tokia puiki žaliava vaistams. Auropa laisva ir tokia laisva kad tikrai niekam nereikia elgtis kaip Olandijoje.

sara 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13:01:08
Su manimi visi bus labai laimingi kai as tapsiu LAISVA visi pajus laime!!!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 12:28:05
O kiek būtų galima uždirbti Olandijoje įkūrus kokaino aruodus, kad per pigiai neišsipardavinėtų kariaujantys blogiečiai....

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 12:19:45
Kas per durneliai bando į Ameriką kvaišalus neteisėtai įvežti. Juk Auropa toks puikus galimybių žemynas. Olandija puikus kraštas teisėtai tvarkyti kvaišalų klausimus. Aš nežinau, kiek galima būtų uždirbti iš tonos kokaino verčiant ją į vaistus. Tik triušelio neapgausite jam tokios brangios paslaugos gyvenime niekada neprireiktų.
Amerikiečiai durneliai, kam jus dirbate, juk Pietų Amerikoje karas vyksta: vietiniai blogiečiai pakęsti negali tų raudonskūrių primetinėjamos valdžios. Karas vyksta, o kurią pusę jus remiate??????

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 12:11:51
- Su laisve neverta kovoti, nedirbti visiemspriešiui Kūjai žmogėdrai. Negi manote, kad sugebėsite aplenkti jo mylimiausę Pūtę???????

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 12:04:17
- Girto kalba kaip vilko pasninkas
- Neišgyveno sidabrinis vilkas, kas ten neaišku??? Regis protingi esate, vis dar nesuprantate koks karas vyksta??? :)

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 12:02:02
Lietuviška morka – tai mankšta dantims ir daug visokių kitokių privalumų!!!! Triušelio taip lengvai neapgausite!!!!!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 11:59:32
- Girto kalba kaip vilko pasninkas
- Triušelio taip lengvai neapgausite!!!!!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 11:59:01
Pašaipa: – Netiesa, kad bananas yra afrikietiška morka. Tai saulėje virta afrikietiška morka, o Lietuvoje žemėje nevirta morka yra šimta kartų geresnė. Kiekvienas graužikas tai įvertintų. Triušelio taip lengvai neapgausite!!!!!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 11:00:24
Rusai pasiruošę kariauti ir toliau, tik jų pirmoji kritusi kalė atviroje erdvėje padaryta iš šunų Strielkos ir Bielkos, išsiųstų į vieną pusę (o kaip senovėje mokėjo žmonės kariauti, dar nebuvo taip nusiritę, kad kales gamintų iš žmonių). O kol pajėgumų nėra kaip nors pasinaudoti tokia kritusia kale, reikia daug pliurpti apie TAIKĄ atidėlioti didesnį karą, auginti savo pajėgumus. Negi iš tikro dar kas nors vis dar norėtų daryti su tokiu mirtinu priešu bent ką nors KARTU??? Na, aš būčiau labai nusivylęs. Na, o jau bent šiame toli pažengusiame jausmų ir minčių žaidime, ruskių paverstame karo lauku???

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 10:22:45
Šiaip, kainos maždaug tokios: prarastas padėvėtas kūnas tai maždaug trilijonas sidabrinių, bet tai tik apatinė riba. Kas čia tie dosnieji nedorėlių rėmėjai? Žinau, vieną turtingą durnelį, kuriam jau paskelbtas bankrotas. Niekaip jo nepavyko išgelbėti.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 10:19:18
Ir kaip manote ar kas pajėgus aplenkti mylimiausi Pūtę, kuri tokią brangią dovaną parūpino visiemspriešiui Kūjai žmogėdrai?????

Paaiškinimas 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 10:11:07
Rusų tauta visgi išskirtinė ji yra kritusi beždžionė į vandenį ar dar giliau, tai nesvarbu, iš tikro ten nieko nėra ir įsikišęs Dievas juos dar galėtų išgelbėti kaip tautą. Nelinkęs per daug kištis į Dievo reikalus. Tik ruskiams nėra ko lįsti į vandenį jie būtų sutikti kaip mirtinas priešas. Jų Kurskas yra pirmoji kritusi kalė. Kas tokius dalykus išmano, šie nedorėliai gi jau pasiruošę toliau kariauti vandenyse.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 09:54:21
Jei priešas kviečia aukotis dėl tėvynės, nusispjovus į tuos nedorėlius, kurių tarpe gali būti MOSADo kalba platiniukų, engiamų įrankių. Šiaip, platiniukai neblogi bičai gali būti, tik jų tėvynė net jei ji būtų hiperborėja, visas jų darbas nueitų šuniui ant uodegos ir vietoj jos būtų bandoma prastuminėti Didžiąją Rusiją, gimdomą kaip žmonija gretimame katile.
Apskritai grįžtant prie to nuo ko pradėjau, vis gi reiktų žiūrėti gimtinės reikalų ir pareiga yra apsiginti, o ne pasiaukoti.

Pamokos, pamokos... 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 09:48:22
Nelabai aš jūsų noriu ko nors mokyti, tik kai tėvynė išsiplėtusi iki visos visatos, kai vyksta karas visgi išmintingiausia būtų kreipti dėmesį tik į gimtinės reikalus, kuri tėra tik nedidelis lopinėlis plačioje tėvynėje, ir kurį paprasčiau apginti.

PERSPĖJIMAS 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 09:39:58
ir, žinoma, iš mano banginukų nelipdykite vieno didelio banginio. Mažieji laimėjo karą, o ne didieji.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 09:29:00
Kiekviena tauta man yra kaip banginukas išlipęs į sausumą. Neskriauskite nei mažiausio banginuko, nei vienos mažiausios tautos!!! Joks Dievas jūsų jūrose neišgelbės!!!!

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 09:23:27
Tik kaip NEGERIAUSIAS BLOGIETIS aš truputį kitoks išdavikas. Kai neišgyvenęs karą, kad galėtum pratęsti karą, kartais tenka išduoti, pvz.: žmoniją. ji man nelabai rūpi, o tautos, oho kokia jėga, ar kas iš jų galėtų tapti.

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 09:14:03
>O gal? 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 07:33:40
>Durniausiu kvailiečiu?
Aš nesu protingas, tokiuose karuose pagrįstas mąstymas būtų kaip rąstas subinėje.
Dėl Jūsų užduoto klausimo, mane ko gero laikytų išmintingiausiu negudručiu. Lėčiausiu bailiu ir t.t. net kaip išdavikas pasižymėjęs... (Išdaviko pareiga: gelbėti gyvybę) O kaip Jūs manote įmanoma pasiekti pripažinimo: NEGERIAUSIAS BLOGIETIS???

Ar kiaule išmano apie pipirus? 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 07:35:50
Kiaulė ne, bet kiauliena puikiai.

O gal? 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 07:33:40
Durniausiu kvailiečiu?

DREBĖKITE NEDORĖLIAI! 2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 07:29:21
Mano naujausias pasiekimas: esu pripažintas NEGERIAUSIU BLOGIEČIU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 23:01:58
Gali būti, kad ir pats Dievas yra melo išpažinėjas. Bent jau jis ten svarbus.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 22:52:54
Melo išpažinėjams labai svarbi asmenybė: Visiemspriešis Kūja žmogėdra!
Melo išpažinėjai: visokie mulkiai, kabalistai ir pan.
Tikrieji melo išpažinėjai, visgi, verti pagarbos. Ne taip malonu prižiūrėti Visiempriešį Kūją žmogėdrą. Visokie žydrieji velniai gali būti, tai kas liko iš į „dvasinę“ būseną perėjusį ir toliau sėkmingai kariaujantį susinaikinimo karą prieš save visiemspriešį Kūją žmogėdrą.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 22:43:00
Apskritai, jei iš šios kariaujančios aplinkos ką nors priimsite, galite labai greitai sužlugti.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 22:32:03
Beje, manimi gali pabandyti pasinaudoti net pats Visiemspriešis Kūja žmogėdra! Net ir aš Jums būčiau mirtinai pavojingas.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 22:28:58
Pajuokavimas: – Toks atvirumas netinka, jei yra bent vienas ruskis tarp brolių, visas tas sumanymas jau žlugęs, tik Jūs dar to nežinote.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 19:21:28
žodžių žaismas: kūrvos iš kūdros – kūdros.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 19:00:04
Juk galima pavadinti ir gražiai lietuviškai: varlėmis ar rupūžėmis....

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 18:57:24
Nežinau, gal ir reiktų paskelbti kūrvų pergalę prieš kales. Vis gi vyrų kūrvomis nevadinkite.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 18:50:32
Priminimas, Dūšanskio karvė Izraelyje prarado didžiausią savo kariūnę, raudonakę kalę. Šūdai su savo šūdinomis karvėmis ne tokie karingi, juos paspaudus paaiškėjo, kad jiems labai svarbus LAISVĖS klausimas, tad neverta jų varinėti, jie jau patys turi nuspręsti kaip pasielgti niekam nepaklusdami.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 18:41:12
Pašaipiai: – Cerberi, kaip tau patiktų toks naujokas (trečiagalvis) „pragare“? Na, negali būti, kad tik aš vienas toks smalsutis, kuriam įdomi senbūvio nuomonė apie kasdien vykstančias permainas.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 18:30:41
Aišku, gal vertėtų atskleisti besidomintiems, kaip pasisekė Trečiagalvio mokslinis bandymmas. Paprastai, viskas baigiasi tuo kad trečiagalvis užsėda uodeginę galvą, nesirūpindamas pasekme. Tad tai negyvybingas sumanymas, nors trečiai galvai patinka būti savo vietoje. Be likusių dviejų galvų, uodeginė trečiagalvio galva perdaryta į VIPinę kekšę. Raktas į jos širdį: nedidelė dovanėlė.

2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis, 00:06:27
Laiko keliautojams reiktų paaiškinti, visada keliaujate į savo ateitį. Apsuktas didžiulis ratas, tad yra dvi kryptys. Iš dabarties žiūrint visada tai yra praeitis, o ateitis dar nenugyventa.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 23:59:19
Ramintojai nugalėtojai (triušelių šeiminėlė) įtvirtinėja pergalę gyvendami ir statydami, nors jau ir statymo karą laimėjo.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 23:51:35
Kaip viskas net nesiruošiu slėpti, kad turiu dingsti čia užtrukti iki tris šimtai dvidešimto amžiaus. Kariaujantiems visgi vertėtų žinoti, kad manęs taip paprastai neapgaus, o patys nepajėgus kariauti toliau. Jie gi viliasi jau trisdešimtame amžiuje daryti, ką norės, jau be nekenčiamos gamtos ir pasakų.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 23:45:23
Beje baltaplaukį nedorėlį visgi derėtų vadinti TAIKA. Būdamas taika, sugebėjo užpulti Chaosą. Smogė negailestingai. Jis didžiuojasi savo ženklu, nukirsta žmogaus galva. Dvidešimtas pirmas amžius yra taikos amžius tarp sausumų ir vandenų, ir tai nėra niekaip susiję su baltaplaukiu nedorėliu TAIKA, neseniai negailestingai nudažytu raudonai ir patalpintu į raudoną (antraeilių) aplinką. Visų kitų spalvų aplinkos laikytinos pirmaeilėmis.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 23:37:52
Trečiagalvis. Lengvai atpažįstama gyvybės atmaina, nes trečia galva prikabinta ant uodegikaulio.
Kaip te rusai sako: – džiaugiasi tuo ką turim. Ten kur jie tai sakė, jie nieko daugiau neturėjo, vien tik žmonių galvas, viskas ten padaryta vien tik iš žmonių galvų.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 23:35:19
- Kam papas po uodega?
- Čia gali būti kaip nors susiję su nepatvirtinta nauja gyvybės atmaina TREČIAGALVIU. Mokslinis tikslas: kas turėtų vizginti: ar šuo uodegą ar uodegą šunį? Tai pradėta GAMTOS įmonėje neseniai persitvarkiusioje, pirmiausiai į ŠVIESOS, o netrukus į laisvų ŠVIESOS IR TAMSOS pelno nesiekiančios, rėmėjų neiškančios įmonę. Prie to pačio reiktų paminėti ir kad Seno Dievo Bičiulio įmonė persitvarkė į KARO įmonę. Abiejų įmonių veiklos pradžia sietina tik su visko pradžia, kuris pradėjo savo pradžią, negriaudamas visų kitų pradžių pasiekimų.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 22:54:53
– Argi kiaulė išmano apie pipirus?!
– Na, gandas, aaišku, iš kojų verčiantis, tik girdėjau kad kiaulė įrašyta į žmonių knygą.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 19:53:46
Žinia apie Hiberborėją, pasiekus aukso amžių, pasitvirtino. Aišku mažoms dalelėms sunku įsivaizduoti kokia didelė yra Hiperborėja. Juk visos visatos žemės gyvenamos ir negyvenamos yra Hiperborėjos (tuščiavidurės žemės) dalelės.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 19:44:03
Tik krikščionys žino tiesą, skaitykit Bibliją apie Joną Banginio pilve.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 19:35:54
valdomam _kaip priešui_ (gerųjų nedorėlių „know how“ – mokslinis pasiekimas) krokodilui

VIEŠAS PAREIŠKIMAS 2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 19:16:46
RUSIJOJE, pralaimėjusioje karą prieš gamtą, kuri yra beveik tas pats kaip AURAZIJA, vyksta labai svarbus žmonijos gelbėjimo darbas. Visarijono veikla ypač įdomi, bet tai kas vyksta Rusijoje tėra tolimos žaizdos gydymas, viskas rimta, rimti ir pasiruošimai. Neverta nekreipti dėmesio į sienas. Kituose sienomis apribotuose katiluose ir sprendžiami svarbūs, jau ne žmonijai, o tautų išlikimo klausimai.
Įdomi smulkmena, mokslininkams vis niekaip nepavyksta surasti trūkstamos grandies, kad įrodytų, jog žmogus kilo iš beždžionės dėl labai keistos aplinkybės. Trūkstamą grandį prarijo krokodilas, valdomam krokodilui nėra neįmanoma nuplaukti iki Juodosios jūros ir kur nors Rusijos valdose nudvėsti.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 15:50:44
Slaptas nerimautojas: – Girdėjau griežtai išnaikintų gandų, kad Baltarusijos laisvei svarbiau išsaugoti savo gyvybę, o ne Baltarusijos LAISVĘ. Juk ji į naują susirastą vietą gali persikelti su visu savo šlamšteliu, savo Baltarusija.
Patyręs rusas: Užklupot neperspėję... Juk tai būtų pirmas kartas. Pirmas kartas gali ir pavykti! Melui tai būtų labai sunkūs išbandymas, ką jau čia slėpti, nelaisvėje nieko gero nėra. Nelįskit kitapus sienų, laisvieji, nes labai pasigailėsite! Taen pirmauja mylimiausia Pūtė.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 15:21:21
Melo meno gerbėjams labai labai turėtų rūpėti klausimas: – Na, o kaip ten su Baltarusija? Ar Lukošenka pavers Baltarusiją valdomu priešu?
Patyręs rusas: – Šio didingo tikslo pasiekimui labai nedaug bereikia. Daugiau nerimo, daugiau netikros grėsmės ir tas minkštakūnis šeštiorka iš Balatrusijos bus nieko neblogesnis už pirmaujantį Putiną. Baltarusijos LAISVĖ jau seniai paspruko į jai priimtina laisvą aplinką. Ji visiškai nepajėgi besislaptydama Lietuvoje apginti Baltarusijos LAISVĖS.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 15:08:04
Rusija net nieko negali padaryti, užsieniečiams net nebeturėtų rūpėti valdomi vaidinimai, vykstantys Rusijoje. Juk tai tik melo menas. Dalyviai jau seniai nebemato prasmės ko nors siekti valdomoje kaip priešas Rusijoje.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 15:02:25
O pirmaujantis Putinas, koks? Jau visa Rusija jam yra valdomas priešas.

VERTIMAS (OBAMOS IR JO PRANCŪZO PATARĖJO GĖDA) 2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 14:58:43
Valdoma opozicija - Valdomas priešas.
Sumanymas visiškai sužlugęs Sirijoje.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 14:53:54
Ir kas jūs manote vis pralaimi tokius karus? O gi LAISVĖ!

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 14:50:11
patyręs viščiukas matęs ir daugiau pralaimėtų, net ne jo kariautų karų užsieniuose.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 14:44:08
iš gyvo sapno tas surastas kariaujantis viščiukas, karą gyvame sapne pralaimėjęs viščiukas, karą pralaimėję meškos ausyje viščiukas. O į norinčio likti neatpažintu karus per daug neįsivėlęs kariaujantis viščiukas.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 14:41:34
Suprantama, tikrų senbuvių akyse tesu nesusitupėjęs, norinčio likti neatpažintu surastas ir atsiviliotas viščiukas, kuris ir per daug nelinkęs kariauti. Nors kai karas (hibridinis-melo ir visoks kitoks) vyksta, tai gali įsitraukti kaip ten tarybiniai sako ir taikieji. Ar skęstantieji, kurių gelbėjimasis yra jų pačių reikalas ir neskęstantiems nereiktų kištis.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 14:35:38
Aš manau, galėčiau laikyti save senbuviu. Ir vis vien nesuprantu kodėl jau virš penkiolikos metų čia linksniuojamas Jietis ar minima Tautvyda. Juk jiems čia nepalanki aplinka. Jie gi nelinkę kariauti, seniai susirado sau ramesnius užutėkius.

Kam papas po uodega? 2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 11:54:08
Ogi pranašui Jieciui.

2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis, 00:34:57
Rudenėlis gali būti ir besislapstantis (nuo baltaplaukio nedorėlio, įžūliai nenorinčio pripažinti savo pralaimėjimo) slaptasis karališkas asmuo Nigerijai. Gal ir atsitiktinumas kad Negerija ir Nigerija skamba panašiai. Tik įbaugintam tamsiavalgiui triušeliui nebaisu ir juodaodžiu tapti, kad tik kaip nors išvengtų baltaplaukio nedorėlio savavališkos priežiūros. Amžinai meilei, kuriai neturėtų būti jokių kliūčių, gali būti labai didelis išbandymas kitokia odos spalva ir vis galvojant apie gresiančia begalybę. Kažkiek prancūzai įsivėlę į šio uždavinio išsprendimą... Aš tai neabejoju, kad juodaodžiams musulmonams iš Afrikos Juodoji jūra gali tapti tiesiog šventa. Juodaodžiai krikščionys galėtų ir Viduržemio jūra laikyti šventa. Judėjams labai svarbi Negyvoji jūra. Negalėčiau pasakyti, kad (atlantiečių) šventasis karas sausumoje pasibaigė, bet į vandenis, tikrai, nėra prasmės jo nusinešti. Nėra nesvarbūs ir jogai iš Indijos, gal juos galėčiau pavadinti „naudingaisiais“, tik aš jau tyčia norėčiau neįpainioti (indiniečių, nuo Indijos andenino pavadinimo), kurie gali būti labai priešiškai nusiteikę prieš bet kokius gyvatžmogius. Bendras priešas visgi yra neturintis ko prarasti rusas, baltaplaukis nedorėlis, jis, tikrai, nemažai laiko prašliaužiojo kaip gyvatė. Bibliją reiktų skaityti visokiems nedorėliams!!! Žmonija pralaimėjo karą Dievui! Žmonijos neliko, bet atsirado tautos, daugybė tautų, daugybė galimybių....Tautai daug paprasčiau tapti naudinga gamtos jėga, nei vienam žmogui ar vienai šeimai....

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 23:55:44
Skaičiuojant šimtą minučių veiksmo, nereiktų skaičiuoti laiko skirto užrašams pristatantiems darbuotojus, kurie prisidėjo prie įrašo sukūrimo, jie juk ir gali užtrukti kokį gerą dešimtį minučių. Gal po daug laiko bus smalsuolių norinčių prasėdėti iki galo, vien tam, kad pažiūrėtų kuriais metais pagamintas vaizdo įrašas.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 23:47:49
Kitos tikroviškos dalies (kitų šimto minučių) gal net dešimtmečių gali prisireikti pralaukti.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 23:38:51
Čia jau, turbūt, visų nuomonė turėtų sutapti. Tobuliausi vaizdo įrašai trunka lygiai šimtą minučių. Visgi reiktų laiku sustoti, šiek tiek atitolstant nuo tikrovės, kad per kitas šimtą minučių meninėje tikrovėje būtų įmanoma išgelbėti svarbius veikėjus, neatitolstant nuo jokios tikrovės ar Dievo tiesos...

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 23:34:13
kai kalbama apie vietą kurioje negali būti nei pradžios, nei pabaigos, greičiausiai, turima galvoje Baltijos LAISVĖS greitkelis į begalybę arba tai kas iš jo tapo ar taps. Dabar jis uždarytas dėl pavojaus, kuri kelia gerų žmonių žmogėdrą baltaplaukis nedorėlis ar kietųjų dalelių žiema, tyčia pasirinkta užpildyti visiems gresiančiai begalinei tuštumai. Visko nuomone, geriausias žaidimas yra be pabaigos. (Nepastebint pabaigos, su sustabdyta pabaiga) Tiesiog nėra prasmės ką nors užbaigti, kai ką nors pradėti yra taaaaaip sunku.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 23:27:32
Jūs neįsivaizduojate koks viskui svarbus yra Baltijos LAISVĖS kelias, paverstas greitkeliu į begalybę (statyta senoviškai, pasinaudota visa prieinama nukirstų priešo baltaplaukio nedorėlio galvų aibe.)

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 23:11:45
Gegutė - visko vasara, saulių karalienė.
Balandėlė - visko žiema, debesų karalienė. Jos nuomonė tobuliausia saulių sukinės pabaiga - virsmas į debesį.
Kovas - kuklus viskas, pavasaris, nugalėjęs kietųjų dalelių žiemą (baltaplaukį nedorėlį). Rudenėlio gelbėtojas, nors gal dar vis beviltiškai begalinis atvejis, tad negali pasiskelbti išgelbėtoju. (Cit, Rudenėlis yra visko ir jos motinėlės Vasaros globojamas tamsiavalgis triušiukas, o gal kariaujantis žąsiukas).

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 23:02:10
Nedrįsčiau tvirtinti, kad tai tik mano netiesa, kai tai būtų netiesa.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 23:00:31
Aišku, viskas tėra toli pažengusiame minčių ir jausmų žaidime.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 22:57:36
Tik vargšelė gegutė jau tapo saulių karaliene.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 22:48:43
Pasakose minimi juodvarniai nėra viskui nesvarbūs, tik ne jie. Oi koks juodvarniui skanėstas priešo akis, jūs net neįsivaizduojate, o malonumas koks, priešą palikti be jo šviesos... Štai kur reiktų ieškoti užuominos, lietuviškuose pavasario mėnesių pavadinimuose. Oi vargšelė gegutė vis nesuranda vyro su kuriuo norėtų vaikelį užauginti, o vienai per sunki našta...

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 22:38:37
Tik tai nebuvo užuomina.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 22:37:55
Esu skaitęs nuomonę, kad balandžiai yra skraidančios žiurkės. Iš tikro, balandžiai yra skraidančios katės. Juk tai akivaizdu, balandžiai moka burkuoti kaip katės moka murkti. Kažkokie mieli ramintojams padarėliai.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 22:33:00
Jūs net neįsivaizduojate, kokie medžiai gali būti dideli, o kokie „akmenukai“ yra maži. Medžiams visgi reiktų augti į viršų, būnant vienoje vietoje, kai gyvenimas ir viskas, kas susiję su juo linkę tekėti savo vaga. Kaip manote, koks visko medžiui brangiausias medis? Paslaptį galėtų atskleisti lietuvių tautos pasakaitė apie gamtą „Eglė žalčių karalienė“. O kaip manote koks paukštelis galėtų būti brangiausias visko medžiui? Atsakymo pasakose bent kol kas dar nesurasite.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 22:27:35
Paminėtina, kad dvidešimtas ir dvidešimt pirmas amžius pasirinkti visko medžio auginimui. Jis gal dar nedidelis, bet jau milijonai visko metų į jį sutilpo. Žemė svarbus „akmenukas“ visko medžiui.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 22:06:54
Daugiamatė plokštuma kur Žemė plokščia (Ši plokštuma svarbi ir Kristui) po virsmo tapo pasakų pasaulio plokštuma (anksčiau pasakų pasaulis teturėjo tik savo lygį gelmėje). Šioje plokštumoje nėra kokio nors krašto, nuo kurio vanduo kriokliais kristų į prarają. Vendeniu šioje uždaroje begalinėje plokštumoje nėra neįmanoma nuplaukti į kitą pasaulį, besisukantį už daugybės šviesmečių aplink kitą šviesulį. Mano supratimu, viskas turėtų apsiriboti vieno sūkinės ribomis (vienos visumos pradžios ribomis), tik mūsų sūkinė – ypatinga, yra visko (visų visumų pradžių) pradžios sūkinė. Tad gal nėra visatoje vietos į kurią nebūtų neįmanoma nuplaukti paprastu laiveliu ir tai viskas pasidarė įmanoma tik nuo šios dienos. Viskas išsaugota auksinėje pasakų knygoje, pasirašius taikos sutartį.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 16:42:28
Ar paprasčiau šnekant, kiek galima tikėtis sulaukti virš šimto metų sulaukusių senukų, gimusių dvidešimtame amžiuje _ir mirusių žiemą_.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 16:30:19
ir išvis geriausias laikas mirti yra žiemą, kuo arčiau jos galo.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 16:20:49
Jei jau aukosiesi, tau svarbi riba yra šešiasdešimt metų. Geriausias laikas mirti būtų sulaukus penkiasdešimt devynių metų. Gali ir melsdamasis prašyti tokios Dievo malonės. Jei Dievas neprimtų tavo tokios aukos, jau reiktų kažkaip kitaip pradėti žiūrėti į gyvenimą ir kitaip pradėti elgtis.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 16:18:28
Sara, tu tokioje padėtyje, kad be saves kaip mirtinos aukos nieko negali pažadėti, nesu tikras ar dar pačiai nereiktų nusižudyti ar pasiaukoti. Prasmės taip senoviškai elgtis tikrai nėra.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 16:09:56
Kai priartėsi _prie_ šimto metų ribos,

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 16:07:17
sarai visgi vertėtų žinoti prieš veliantis į tokį didįjį žaidimą savo gyvybės vertę. Tu jau perkopusi trisdešimt trejų metų ribą. Tad tavo gyvybės vertė kaip nudėvėtų ratų. Beveik bevertė ir lengvai įperkama. Kai priartėsi šimto metų ribos, geriau visgi būtų perkopus kuo toliau tą ribą, staiga tavo gyvybės vertė gali išaugti kaip senoviškų ratų. Kaina visgi labai stipriai priklauso nuo pasiūlos ir paklausos santykio. Ar paprasčiau šnekant, kiek galima tikėtis sulaukti virš šimto metų sulaukusių senukų, gimusių dvidešimtame amžiuje.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 15:59:07
sara, jei tikrai nori būti ten tokia gerutė, tik ant savo kaulų galėtum kažką bandyti statyti, tik po savo mirties kažką kitiems žadėti. Nepatariu, taip elgtis. Tik kaip pripažintas geriausiu blogiečiu negaliu neduoti geriausio tau patarimo. Taip sakant, reikia savo įvaizdį palaikyti.

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 15:46:03
_nei pasitraukti iš kelio greitai užaugantiems vaikams _

2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 15:45:09
sara, yra taip. Įvyko ir žūtbutinis karas tarp tėvų ir vaikų. Tėvai laimėjo. Tėvai gresiančios begalybės akivaizdoje, tikrai neprivalo nei pasiaukoti, nei pasitraukti greitai užaugančiais vaikais (tėvai taip greitai nesusensta), kurie jau patys galėtų savo laime pasirūpinti, neversdami iš tėvų aukų. Yra lietuviškas posakis: savo laimės ant svetimų kaulų nepasistatysi. Tik jau ir ant tėvų kaulų savo laimės nepasistatysi. Laisvėje, tikrai, ir tėvai nieko neprivalo ir gresiančios begalybės akivaizdoje gali išlikti, tik būdami savanaudžiais, negailestingai nusikratę vaikų priespaudos.

sara 2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 11:28:32
Viskas us labai gerai. Kai mano Tevas mirs viso pasaulio zmones taps labai laimingi. O kodel dabar zmones negali tapti laimingais, ogi savo ranose laikydamas Tevas peili pasake - Tik per mano lavona.

sara> 21: 44:23 2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 11:13:33
Dimensijos tikrai yra. Ir ju yra dvidesimt. Ir dar begales yra pusiau pasauliu. Su Tevais niekad nesiginciju. Su Tevais daznai bendrauja mano asmeninis demonas. Tevai pasakoja nebutus dalykus apie mane, na as tai taip suprantu kaip mano asmenini demona. Viska dare denonas o ne as.

2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 22:14:04
...kuria gal tik visokie neraštingi durneliai galėtų patikėti. Nors iš tikro tai turėtų liesti tik mulkius, o tas nuolat iškeliamas klausimas galėtų būti įdomus tik mulkių ieškotojams. Kas yra mulkiai? Tai įrankis įvesti greitom permainoms iš šalies, turtingųjų žaisliukas. Neturtingųjų tarpe nevertėtų ieškoti mulkių.

2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 22:06:03
Turėti daugiau kaip dešimt kūnų įdėtų vienas į kitą gali būti ir nesveika, ir pavojinga, jau Dievas vargiai ar benorėtų kištis į tuos begalinius niekada nesibaigsiančius karus.

2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 21:59:02
Tai gali būti svarbu kariaujantiems šventą karą busimiems pralaimėtojams. Nieko net naikinti nereiktų, užtektų pralaimėjusiuosius išnykinti į tas dešimt tuščių plokštumų su visų jų kitiems šlamšteliu, o jiems brangiausiu turteliu.

2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 21:55:29
Tai reikštų kad likusiose dešimtyje daugiamačių plokštumų Žemės nėra, ar ji „išnykusi“.

2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 21:48:12
Ir visai nenustebčiau, jei kurioje nors iš daugiamačių plokštumų (suspaustų tarp didelio karščio ir šalčio skirtumų) Žemė tėra plokščia, o ne apvalus rutulys. Tokia mokslinė tikrovė, kuria gal tik visokie neraštingi durneliai galėtų patikėti.

2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 21:44:23
Aš kažkaip vis nesuprantu, kas tos dimensijos, kas tie išmatavimai? Ar tai reiškia kad kiekviename išmatavime galėtume turėti savo kūną, kurie tarsi būtų įdėti vienas į kitą, nors tai ir nebūtina? Tokių išmatavimų virš pusantro tūkstančio yra... Ir tikrai nereiškia, kad mes visi tiek turime kūnų vienas į kitų įdėtų, bet nebūtinai. Miegant galime atsiskirti su „sapnu kūnu“ (ne mano sugalvotas pavadinimas), kuris pajėgus net skonį atskirti ar paskraidyti be sparnų.
Bet tie išmatavimai galėtų reikšti ir daugiamates plokštumas, kurių Žemė lyg ir dešimt teturi, viskas susiveda į galimybių ir poreikių ribas.

2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 21:36:56
Žiebtuvėliui, manau, atviroje erdvėje didžiausias iššūkis tokioms smiltelėms kaip mes vis gi dideli atstumai.

2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 21:33:10
sarai su šiuolaikiniais mokslo pasiekimais vargiai, ką benustebintų šviesos iki dangaus. Kartais net ant degalinių stogų pastato lazerių (šviesos patrankas), kad gal priviliotų ar atkreiptų retų pro šalį pravažiuojančių vairuotojų dėmesį.

Juozas Erlickas 2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 18:57:42
Malonu malonu kad gyvenimas Lietuvoje taip greitai keičiasi, kad netgi savo pranašus jau turime Koks gi gyvenimas būtų be pranašų, kas gi paaiškintų žmonėms, kad Covid-19 tėra tik pretekstas valdžios tam, kad sučipuoti žmones, kad žemė yra tiktai plokščia kaip blynas, o ne rutulio formos, kad padange skraido valdžios lėktuvai gausiai purkšdami treilus žmonėms masiškai nuodyti ir kad Actas ir tik Actas gali išvaikyti niūrius susikaupusius debesis ant Lietuvos... Tegyvuoja Karmėlavos pranašas Jonas, kuris visame pasaulyje išgarsins Lietuva kaipo pranašų kraštą.

Žiebtuvėlis 2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 17:40:34
Pamiršau dar pridėti: gravitacijos trūkumas, natūralios atmosferos neturėjimas.

Žiebtuvėlis 2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis, 17:38:37
Tai kokie kosmose pavojai? Radiacija. Saulės spinduliai ir jos vėjas. Asteroidai. Uždarų patalpų baimė. Vandens ir kitų išteklių trūkumas. Atliekų pašalinimo trūkumas. Kas dar?

sara 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 14:51:31
Yra dvidesimt dimensiju, o kiek dar pusiau pasauliu.
Viename is pusiau pasauliu Tevas yra kankinamas jam yra atverta isversta krutine ir tai per televizoriu du kartus maciau.
Aukojamas kankinamas zmogus negali normaliai mastyti.
Ir dar viename pusiau pasaulyje Tevas mazas vaikas verkia nuolatos.
Jis manes praso pagalbos.
Bet as niekuo negaliu padeti butent Tevui.
Visam pasauliui kada nors galesiu padeti bet butent Tevui negaliu padeti - jis yra tikra auka.
Kankinamas zmogus negali normaliai ir nuosekliai mastyti.

sara 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 14:44:05
Sveiko proto zmones supranta kad as sara, o ne Tautvyda!

baikite 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 14:04:16
100% sara ne tautvida. Sara virš 40 metų amžiaus, o tautvidai greitai 60 metų...
Saros nuotrauka yra feisbuke.Su tautvida bendravo čia esantis,kaip ir su sara....

sara 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 13:29:10
Be to pries dvi savaites ir as ateivius maciau, na tikslaiu sakant labai keistus du sviesulius uz lango nakties metu.Buvo kad vienas sviesulys pamirksi paskui kitas ir nuolatos taip.
Ta sviesa atsimuse i debesis.

sara 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 13:07:22
Niekam nenorejau dulkinti proto. Labai atsiprasau jei ne taip gavosi.
O Tevas yra verkiantis mazas vaikas. O jam suaugusiam yra atidaryta krutine - jis yra auka del to Tevas negali nuosekliai mastyti (negali mane suprasti).
Per televizoriu du kartus maciau kaip Teva kankina. Tevas yra auka. Budamas auka negali nuosekliai mastyti ir kitiems gyventi maiso.

sara 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 12:30:21
Tevo nera. Tevas yea aukojamas. Aukojamas tipas negali nuosekliai mastyti.
Yra demonai kurie isikunija i zmones ir yra kitu dvidesimt dimensiju!

Tautryda-Sara 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 11:30:43
Trojos kumela-pragaro padugne trigalvio

Gal jau užtenka? 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 11:27:46
Čia visiems protą dulkiNti,savo psichopatinemis rašliavomis tautryda-Sara?

sara 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 11:22:16
Niekados nebuvau Tautvida. O tu esi be galo kvailas. Apie Teva rasinedama visai ne apie Teva rasiau. Visai tu nieko nesupranti. Nesupranti apie demonus ir kitas dimensijas, nieko nesupranti! Tevas paskutinei vietoj, Tevas is vis neegzistuoja. Nesuprantu kodel tu nesupranti.Tevas yra demonu auka, Tevas is vis yra paaukotas. Kol Tevas aukojamas tol jo ir nera!
O kad mane laikai Tautvida tai visai manes nestebina, nes visa gyvenima nuo paaugystes iki dabar nuolat mane maiso pagal isvaizda su kitomis moterimis. Pasirodo ir pagal rasymo stiliu irgi esu panasi i kita moteri!

Ar jau išsipuliavai apie tėvą? 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 05:28:57
Rašinėdama Saros vardu?

Labai patinka karti 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 05:24:47
Trigalvios pragaro šunis, tik reikia iš karto trijų virvių ir geros sakos. Tauttryda labas vėl atėjusi skleisti savo psichoptiniu sskiedalu.

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 01:03:16
> Cerber 2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis, 01:19:45
> Visata yra grobuoniska, nuozmi ir negailestinga. Ji visas neginkluotas ir nesarvuotas
> svajones buldozeriu pervaziuoja. Zemieciai neturi jokiu vilciu isgyventi toje visatoje
> kurios dar nepazysta, bet greit pazins, ir visos ju grazios taciau vaikiskos svajones
> bus sukramtytos greiciau nei jie galetu susigriebt net ir turedami uz ko griebtis.
Ši žinutė puiki, ir gal ne taip stipriai pasikeitei, kaip pats manai.
Kažkokia pusiausvyrą reiktų pabandyti išlaikyti. Kažkas pakeikė, kažkas pagyrė tave. Kažkas ir mane pagyrė. Dabar, Cerberi, tavo eilė ką nors pagirti. ;)

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 00:58:24
Jei piramidės pastatytos kaip slėptuvės nuo branduolinių smūgių, tai vėlesnėms kartoms niekas netrukdė jas panaudoti kaip laidojimo vietas. Nėra jokios paslapties, kad egiptiečiams buvo įprasta „vogti“ svetimus statinius, nutrynus senuosius užrašus ir iškalant naujus užrašus, melagingai skelbiančius apie naująjį statytoją.

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 00:50:37
per tiek laiko ir aš pasikeičiau... niekas nestovi vietoje.

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 00:49:33
Kas turtuoliui Muskui yra akivaizdu, man visai neakivaizdu. Per graikus pasiekė žinios apie senesniųjų toli mus pralenkusiųjų pasiekimus: Atlantidą, kuri, panašu, per karą buvo nušluota nuo Žemės paviršiaus. Piramidė, manau, nebloga slėptuvė nedidelėms pajėgoms būtų nuo branduolinio smūgio, niekur neperskaičiau tokios piramidžių panaudojimo galimybės.

Cerber 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 00:37:34
O del ar as tas ar ne tas, tai as permeciau akim archyva ir nepastebejau kad bent karta per tuos pora desimtmeciu kas nors butu pasinaudojes mano vardu. Visos zinutes cia, bent jau kol kas, ir protingos ir nelabai, visdar vieno ir to pacio Cerberio. Bet vien del to kad asmuo tas pats, dar nereiskia kad toks pat.

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 00:33:46
>Cerberiui 2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis, 21:33:35
>Baik triesti miltais-asile
Gal nežino, reikia pašviesti tamsuolį: cerberis nėra asilas, o trigalvis šuo iš pragaro.

Cerber 2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 00:31:00
Tai nebuvo skirta ar taikoma visiem, o tik tokiems kaip tas - "2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis, 21:33:35"
Moterys svajoja apie namus, bet ju statymas visvien paliekamas vyrams kazkodel.

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 00:29:08
Netiesa, kas papuolė į pasaulinį tinklą, tai jau niekada neišnyks. Ateities praeities tyrinėtojams nebus jokių galimybių pasiknaisioti po šios svetainės lankytojų pasisakymus. O gal šios svetainės savininkas užsikrėtė svajone, kad jo svetainė niekada neužsidarytų? Gal ir gerai, vieta kur galima paloti, mintis susirikiuoti, kaip ant jūros kranto, kur bangos retkarčiais nuplauna krantą su prirašinėtu smėliu.
>pats rašo 2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis, 18:21:23
>Ir kitame poste pats giria tai ką parašė.
Suklydai. Nenuostabu, kai čia daugybė besilankančiųjų nepasirašinėja.

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis, 00:17:18
Taip, taip, rask moterį, kurį nesvajotų apie savo namus. Yra svajotojų, kurios net ir pačios kažką renčia. Cerberi, daug šneki apie nepilnamečius, tik nemanau, kad jie čia lankytųsi, o svajoti gali ir ne tik vaikai. Tik gal suaugę tai slepia po savo norais. Ką svajonė turėtų būti kas nors neįgyvendinamo ar neišpildomo, kitaip tai negalėtų

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 09:07:09
Rusai net negali elgtis niekšiškai, būtų pažeistas nuoseklus sąžiningumas.

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:55:29
Kai kalbama apie norą susinaikinti, tai ne blogiečių noras, tai nedorėlių, karo nusikaltėlių noras. Vis jiems niekaip nepavyksta susinaikinti ir viską pradėti iš pradžių, jie net nepajėgus viską pradėti iš pradžių.

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:53:14
Šiame žaidime net Dievas nepajėgus išlikti sąžiningas. Rusai-visiemspriešiai niekada nebuvo nuosekliai sąžiningi, versdami kitus būti tokiais. Toks primestas sąžiningumas ypač nemalonus. O rusams-visiemspriešiams vis pavykdavo išlikti valdymo grandinės viršūnėje.

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:48:02
Bendraujant su rusais reiktų suprasti, kad rusai yra visiemspriešiai, jie nenurims kol visų nenušluos nuo savo kelio. Jie pralaimėję, bet nepasidavę. Yra rusamspriešių, bet tokių yra nedaug. Gali būti labai pavojinga draugauti su rusais, kurie gelbėjasi aukodami kitus, draugai yra jų mėgstamiausios aukos. Taip elgiasi tik nedorėliai.

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:34:28
Vis gi, reiktų nepamiršti, kad rusų kūnams griežtai draudžiama vystyti mokslą. Jų mąstymo veikla pasitarnautų nugalėtam, bet nepasidavusiam priešui, tad svajonei iš „Viešnios iš ateities“ uždarytas kelias, nebent Rusija-Narnija per šešiasdešimt metų be spaudimo iš šalies nusiginkluotų, atsikratytų branduolinių ginklų. Tai būtų geros valios iš Narnijos ženklas.

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:25:49
Juk šiandien dar ir 911 diena. Šventas karas iš tikro dar nepasibaigęs...

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:23:23
Kovo vienuolikta ir kažkokia svarbi šventė lietuviams, ar ne? Vienuolikta diena labai panaši į pergalės dieną.

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:19:48
Vienas seniai miręs rusas kunigaikštis susidėjęs su komuniagomis (visur esančio kalėjimo statytojais) rusiškai prarado Rusiją, ją įtraukęs į didįjį žaidimą. Ir ką dabar daryti su kūnais? Apsimetinėti rusais ar nereikia? Kokia tai skaitančiųjų nuomonė? Ateiviams, regis, patrauklesnė „Viešnios iš ateities“ ateitis, kai nekariaudami ateiviai ramiausiai keliauja po žvaigždes, tyrinėdami gamtą, ir įsileisdami kitus atvykėlius į Narniją kaip į gretimą šalį. Sugrįžimas į Narnijos pasakos dviejų šimtų metų žiemą būtų didelis atsitraukimas.

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:04:15
Rusai pralaimėjo ateiviams karą. Jūs net neįsivaizduojate, kokį karą rusai ateiviams pralaimėjo.

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 08:01:41
Vienuoliktą dieną Rusijoje-Narnijoje laimėjo žalieji žmogeliukai. Žalia – tai gamtos spalva. Gamta apsiginė!

2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 07:58:33
Visi krikščionis žinome, kad Dievas sukūrė pasaulį per šešias dienas, o septintą dieną pasiliko poilsiui. Tame lygyje diena gali trūkti trilijoną metų ir ne taip paprasta buvo išsiplėsti erdves iki šimto dešimties dienų. Ką aš žinau: dešimtą dieną buvo pastatyta pati didžiausia tarp mažųjų Didžiausios Triušės pilis. (Pasidarė įdomu pasauliai-dvarai). Vienuoliktą dieną Rusijoje laimėjo žalieji žmogeliukai. Žalia – tai gamtos spalva. Gamta apsiginė!

2020 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis, 08:41:06
Vaizdo įraše „Sky High“ piktadarys turėjo ginklą, kuris galėjo, kaip jie juos bevadintų, man tai gamtos jėgas paversti kūdikiais. Jūs net neįsivaizduojate, koks tai pagreitinimas ir kokio baisaus karo rato išvengimas, Jums užsibuvus kūnuose. Gal ir aš esu kūdikis su nuliu. Nuo šimto metų tebūčiau jaunuolis su nuliu. Mylėtis tegalima suaugusiems, man tai būtų už kokių trisdešimt tūkstančių metų. Juk kūnams išbarstytiems po visur reiktų susirinkti į vieną vietą galvojant atsakingai apie savo ateitį.

2020 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis, 08:34:23
Aukštesnysis blogiečių lygis yra piktadariai (vilains). Pats tokiu tapau besigindamas. Labai prastai gali pasibaigti žmonėms bandantiems tyčia spausti, šokdinti, engti ar išnaudoti pyktį, valdovą tarp jausmų. Supykęs žmogus besigindamas nuo baimės gali labai toli nueiti gamtos jėgų kryptimi. Vėl niekas tiksliai nežino, kas iš to galėtų gautis, juk kiekviena dalelę nuėjo savo kelią ar tik pradėjo juo eiti. Labai tikroviškai atrodo vaizdo įrašas „Naujieji Mutantai“, ESSEX bendrovės pavadinimas, viskas viskas atrodo labai tikroviškai.

2020 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis, 08:26:07
Skaičiuodami metus mes anksčiau laiko susendiname patys savo kūnus. Vaikai tikrai užauga greičiau nei tėvai susensta. Tėvai visai neprivalo užleisti savo vietos vaikams. Juk gal ir Jūs matėt senutę, kuri atvirai prisipažino, kad jos širdyje ne ruduo ar kad jaučiasi aštuoniolikine. Juk ji galėtų laikyti save jaunikle su vienu nuliu. Sulaukusi šimto metų ji galėtų laikyti save moterimi be nulio, kol sulauktų šimto dešimties metų ir taptų moterimi su nuliu. Senutės amžius skaičiuotųsi nuo tūkstančio metų, iš pradžių be nulio, o nuo tūkstančio dešimties metų senute su nuliu. Viskas remiasi ant galimybių ribų, bei Jūsų vidinių nusiteikimų ir norų.

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 17:52:32
Laisvis gimęs laisvoje Lietuvoje galėtų atsisakyti bendrauti tautinės valstybės valstybine kalba, žinoma, jei jam nerūpi kokioje aplinkoje jis gyvena. Blogiečiai linkę gerbti pasiektus laisvos valdžios pasiekimus, jei jie per daug nesuvaržo, prievarta neverčiama paklusti. Narnijoje valdžia net nežinojo kaip ką nors priversti ką nors padaryti, kai net susikalbėti buvo neįmanoma su vietiniais mielai kalbančiais prancūziškai, bet ne visur... Atsakymas rastas vienintelis: darbo pasiūlymai.

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 17:45:05
2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 17:42:03
Laisviai stengiasi elgtis kaip nori pagal savo galimybes nepažeisdami kitų laisvės.
– Jie taip elgiasi, jei nori susikurti nekariaujančią aplinką.

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 17:43:07
- Žmonės gali netekti sąmonės... Ar sugebės netekti sąmonės dirbtinis intelektas?..
- Nesu tikras, greičiausiai jam ir vėl bus kita pusė....

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 17:42:03
Laisviai stengiasi elgtis kaip nori pagal savo galimybes nepažeisdami kitų laisvės.

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 12:41:02
- Yra didelis spaudimas iš kitos beždžionių besistengiančių apžioti visą visą visą ... visą ... visą ... visą pasaulį, jie pralaimėjo begalinį karą, bet nepasidavė, jie nori iš mūsų darbo bei pasiekimų sukurti kažkokį naują pasaulį be nepaklusnios laisvos gamtos, kuri gal ir gali pasitraukti su viskuom į jaukią vietelę, kurioje jau auginamas Visko medis, bet nenori.

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 12:30:47
– Ką vėl tektų daug dirbti? O kada pasimėgauti savo darbo vaisiais?

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 12:28:23
– Kažkada žmogus svajojo apskrieti Žeme, o dabar skrenda iki Marso, tuoj ir pasieks juodąja skylę.
– Tai laisvoms gamtos jėgoms sunkiai pasiekti pasiekimai, juodosios skylės ir saulės... Gamtos jėgoms net neįdomūs pasauliai be gamtos.

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis, 12:14:46
Seniai seniai buvo sudaryta sąjunga tarp žmogaus ir kiaulės, nueitas kraupus kelias, bet iš laisvų gamtos jėgų pusės galime pasidžiaugti, kad jau kiaulė yra žmogus ir žmogus yra žmogus, abu yra įrašyti į žmonių knygą, globojamą Dievo. Didelės prasmės kitoms gamtos jėgoms pakliūti į žmonių knygą nėra. Mokslinė tikrovė yra tokia, kad žmogus atsiranda iš žmogaus, kiaulė iš kiaulės, katė iš katės ir t.t. tik po baisaus karo gal ir galima pasakyti, kad žmogus atsirado iš kiaulės, nors tiksliau atgimė per kiaule, ją išaukštindamas iki žmonių knygos.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:41:38
Į komuniagas galima žiūrėti kaip į beždžiones su devinioliktame amžiuje užsibrėžtų tikslu užkariauti visa visa visa visa .... begalini visa .... visa ir t.t. visą pasaulį, jie beviltiškoje padėtyje, jų gal jau nebėra? Ten kažkur, kur negali būti nei pradžios, nei pabaigos.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:40:56
"Kitaip sakant, sėdžiu aklagatvyje.. visai netinkama svajoti..."
Nepamiršk.kai mūsų svajonė ateina iš širdies gelmių, svajojimo procese dalyvauja visas fizinis kūnas, jos gali ir išsipildyti. Su kiekviena išsipildžiusia svajone svajojame vis dažniau, kaip skoma apetitas kyla bevalgant, Kažkada žmogus svajojo apskrieti Žeme, o dabar skrenda iki Marso, tuoj ir pasieks juodąja skylę.

"Tai visų mūsų kartu pastangomis" 2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:37:43
Jei būtų pergalė, ji turėtų skambėti taip: "Tai visų mūsų kartu pastangomis".
- O ji tokia ir buvo, tik komuniagos nusprendė kariauti toliau...

Atsakymo nežinau, todėl kreipiuosi į jus. 2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:28:36
Viską ką siūlo šio metinis pasaulis visiškai man netinka, Kitaip sakant, sėdžiu aklagatvyje.
_____
Tikriausiai taip yra todėl, kad Jūsų niekas nevaldo, išdrįskite svajoti, gal kas pasikeis. Svarbi ir išankstinė nuostata apie aplinka, Jūsų atveju ji visai netinkama svajoti. Ne taip paprasta grįžti iš žvaigždžių ar juodųjų skylių.

Norėčiau, kad būtų daugiau baltų spalvų. 2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 21:16:56
Prievarta yra laisvės pažeidimas. Už įstatymų ribų net bandymas įvesti kokią nors naują tvarką gali būti palaikytas karo veiksmu. Norint daugiau baltų spalvų visgi reiktų negriauti vietinių nusistovėjusios tvarkos. Pvz.: Lietuvių kalba yra valstybinė lietuvių tautinės valstybės kalba. O kaip kalbame, iš trijų žodžių kokie du jau bus nelietuviški?

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:58:25
Aišku, nevisi rūkaliai yra nedorėliai, rūkymas gal net gali būti sveika. Žiūrint kokie jūsų santykiai su gamta.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:56:38
nerūkau, rūkalai - nedorėlių ženklas.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:55:38
nepasiremdami ar _ne_spausdami

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:53:31
omg. ką tu rūkai?

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:50:52
Kai kaulai trupinami tai jau žmogėdrų lygis. Blogiečiai: veršienaėdžiai, o nedorėlių tarpe gali būti kiauliaėdžių, šiaip jie mėsos nepripažįsta, nes žmogėdroms griežtai draudžiama valgyti mėsą.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:47:49
Blogiečių tarpe yra nepripažįstančių jokio valdymo, tame tarpe ir spaudimo. Anksčiau net niekas nemokėjo mąstyti vieni kitais nepasiremdami ar spausdami. Kartais per gyliai įkišūs nosį į sielų reikaliukus gali pasirodyti keistų dalykų tiesiog esame kūnai nelabai įpratę kur nors būti vieni kitais nepasiremdami. Laisvesnėje aplinkoje visgi reiktų nusiteikti dirbti, o ne tarnauti tėvynės-gimtinės ar tos vietos kur esate labui.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:23:14
Gėris neturi jokių galimybių nugalėti. Jis nedoras, tas vadinamasis Didysis gėris tėra paistalai bandant blogiečius įtraukti į „mėsmalę su begalinių laužų į niekur“, jau nebėra ką gelbėti. Patiems reikia savimi pasirūpinti, juk žydams visai nesunku raudų sieną perkelti kaip medį į Tel Avivą ir patiems pasistatyti šventyklą, kokios ten raudantieji prašo Dievo. Kaip Jūs manote kaip atrodote iš dangaus? Apie Gėri ar Didyjį Gėrį dažniausiai paisto nedorėliai mirtinį blogiečių kokie jie bebūtų (laisvių, negeriečių karalaičių, neperblogiečių ar nepergeriečių) priešai.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:15:37
o po _nuo_ tarybinės priespaudos išsivadavimo

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 20:12:40
Didžiausia kliūtis, kad nepavyko išsaugoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, kuri sudariusi su Lenkijos karalyste sąjungą aplinkiniams (Rusijai) jau darė per didelį spaudimą. Šį sąjunga buvo „gražiai suvalgyta“ per tris kartus, po truputį apgraužiant pasienius iš trijų pusių. Arba kaip knygose rašoma per tris perdalijimus. Po paskutinio perdalijimo Lietuvos kunigaikštystės neliko. Tad ateiviai teisūs, esame jauna tauta (jų akimis) turime tik naują pradžią dvidešimtame amžiuje jau kaip lietuvių tautos pradžią, o po tarybinės priespaudos išsivadavimo, dar ir tautinės lietuvių valstybės atgimimą. Pasauliniam valdymui labai nepatinka tautinės valstybės, tad jau patys lietuviai nebelabai moka kalbėti lietuviškai, vien tik užsienietiški žodžiai, kai kuriuose ratuose iššaiškinama kaip užsieniečiams tik lietuviškų žodžių prasmė, tai labai keistai atrodo pripažintam paskutiniam atlantui, dar nepamiršusiam kaip lietuviškai šnekėti ir visai nenorinčiam net mokytis to brukamo marmalo, kuriuo šnekant net nebesuprantam apie ką kalbam.
Lietuva be Latvijos negali tapti pilnaverte karalyste.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 19:54:38
Lietuvius vadina pagoniais, tai tas pats kaip vadinti lietuvius paskutiniais nekrikščioniais Auropoje.

sara 2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 11:19:41
Creative, kaip buvo blogai taip ir bus blogai dar kokie penkiolika metu.
Reikia ismokti gyvnti ir "kalejime" ( kiti sako - beprotnamyje).
Bet ateities kartoms jau bus be galo gerai.
To gerio gali buti kad ir mes suleuksime jei dagyvensime.

sara 2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 10:29:26
Na nezinau ar as galiu tau padeti. Geris i zeme ateis tik po 15 - 20 metu.
Tad teks kenteti ir toliau.
Norejau padeti bet kaip isejo taip ir iseina.
Bet juk yra be galo gerai, kad geris jau ne uz kalnu uz keliu desimtmeciu jau ir ateis.

Laiškas ateiviams 2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 00:36:01
Rašau šį laišką nes nebeturiu kur kreiptis, tai paskutinė mano viltis. Aš maža, tokia pat kaip ir visi, tačiau šiek tiek išdrįsiu parašyti šį laišką. Pasaulyje per daug neteisybės, prašau jūsų padėti išspręsti bent kažką, arba patarti išsprendžiant. Seniau, kai buvau maža, tikėjau, kad gėris egzistuoja ir visada nugali blogį, deja greitai teko nusivilti, taip nėra. Norėčiau, kad su jūsų pagalba gėris vėl nugalėtų. Taip žinau kad pasaulis ne vien baltai juodas, o jis pilkų atspalvių. Norėčiau, kad būtų daugiau baltų spalvų. Man atrodo kad mes nesusitvarkome.
Taip, rašau su savanaudiškais tikslais - noriu padėti ir aš, tačiau aplinkybės neleidžia, jei galit padėti man, padėčiau visiems kiek galėsiu.
Rašau šį laišką, nes tiesiog nebėra vilties, nebeturiu daugiau į ką kreiptis.
Prisimenu tokį vaizdo įrašą, kuriame jus atskrendat pas gerus žmones ir, reikalui esant, išskraidinat juos iš žemės į kitą geranorišką planetą. Taip tai svajonės, tačiau norėčiau pasakyti, kad aš pasilikčiau, nes tiesiog norėčiau dar šiek tiek padėti, nes tikiu kad blogų žmonių nėra, yra tik blogas gyvenimas.
Kaip man padėti kitiems ir kartu padėti sau?
Atsakymo nežinau, todėl kreipiuosi į jus. Viską ką siūlo šio metinis pasaulis visiškai man netinka, Kitaip sakant, sėdžiu aklagatvyje.
Vaikystėje svajojau apie skraidančias lėkštes, ir vakarais stebėdavau dangų, gal pamatysiu, tai buvo mano ir dar mano kaimynės maža paslaptis. Jau tada netikėjau ką televizorius rodė apie jus, mano pasaulis buvo kitoks, gėris visada nugalėdavo blogį. Skaitau dabar ką rašo žmonės apie ateivius, kad jie ne tokie pliušiniai, pukuoti ir minkšti, bet aš pabandysiu patikėti dar kartą kad esate gėri.
Kreipiuosi į jus nes nebeturiu kur daugiau kreiptis, tikiuosi jus savo geraširdiškumu galite padėti, bent kam nors.
Ir jeigu jus, ar skaitančius žemiečius, užrūstinau šiuo laišku, kuriame prašau jūsų pagalbos, aš labai atsiprašau, nepykit, aš dar maža, į ką išėjo tikėti į tą ir tikiu.

2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 00:12:38
Pagonybę?

Rūkas 2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis, 00:07:58
Laikas atgaivinti senąja Lietuvos religija.

inkognito 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 21:57:15
jeigu domina belaisvių seksualinis gyvenimas tai jis ten buvo su specialiai tam tikslui išaugintomis biorobotėmis,kurioms išvaizdos gali pavydėti pačios gražiausios žemės moterys. Kadangi belaisvių vyriškos lyties buvo labai daug ir jie dirbo daugiausiai kalnakasybos srityje,taisydami ir vadovaudami darbams atliekantiems robotams ir mašinoms. Jie tuo atžvilgiu tikrai nebadavo,nes kitu atveju nežemiečiai buvo įsitikinę kad jie negalėdami tenkinti savo fiziologinių poreikių, mūsų rasės žmonės pradės dirbti labai neproduktyviai.

inkognito 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 21:39:49
Nenorėjo,jos aplamai nebendrauja su planetiečių rasės humanoidais,kokie esame mes žmonės. Nepamirškite, kad ten gyvenama ne mūsų 60-80 metų amžius pagal atitikmenį,o mažiausiai 600 ir daugiau,ir palikuonis jie gimdo griežtai pagal planą,jie suformuojami genetiškai kad turėtų reikiamas savybes civilizacijai ir nebūtų užaugę kokie nors išgamos nusikaltėliai.Vaikai gaminami ,o ne gimdomi dirbtiniu būdu inkubatoriuose tėvai praktiškai tėra tik donorai genetiškos medžiagos spermatozoido ir kiaušialastės,ir iki paauglystės metų griežtai auklėjami spartietiškomis sąlygomis,o su savo tėvais pradeda bendrauti sulaukę ne mažiau 20 metų mūsų metų, ekvivalentu amžiaus.Šeima negali turėti daugiau dviejų palikuonių,o tėvai juos užauginę turi pasitraukti savo noru iš gyvenimo... todėl ir šeimos kūrimas pas juos yra daug pasiryžimo reikalaujantis reikalas,nes kelio nei į kairę nei atgal tikrai nėra. Tai gali iki soties daryti kol yra jauni ir nevedę...

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 20:04:31
Inkogjito o ar nežemietės norėjo su tavim daugintis,ir kokiu būdu tai daroma?

Žodžių brūkalai 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 19:51:00
Jei būtų pergalė, ji turėtų skambėti taip: "Tai visų mūsų kartu pastangomis".

Žodžių brūkalai 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 18:56:43
Kol čia pešatės su rusais, jie tyliai vykdys savo planus.

Žodžių brūkalai 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 18:51:13
Kai KINIEČIAI išpirks, ar, greičiausiai, tiesiog atims, visą jūsų nuosavybę, kai būsite iki ausų jiems prisiskolinę, tai ne rūsai jums kels panieką.

Viltys be grimasų 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 18:48:31
Ir taip, paranormai, aš supratau teisingai, tačiau priekabiauju prie knygų. Ar šmanoma ką nors kitką parašyti?

Viltys be grimasų 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 18:43:12
O kodėl veiksmas būtent suprantama kaip kariniai veiksmai. Čia jau prie žodžių priekabiaujama, tačiau kodėl būtent taip? Ar įmanomi kitokie veiksmai?

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 18:12:13
Krito TARYBINĖ RUSIJA, tik ji kariauja toliau. Anglai praradę žemių (INDIJĄ), gal norėtų pakariauti taikiai kur nors šiaurės Airijoje, bet juos labai spaudžia piemenys išspirti iš IZRAELIO ŽEMIŲ, kariaujantys šventą karą.
Amerikiečiai nepajėgus rusų laikytis susitarimų, juk po IZRAELIU švyti baltai STALINO SAULĖ, pažadėjusi po penkiasdešimt metų TAIKIAI spręsti iš naujo KARALIAČIAUS (RŪKO) krašto likimą. ANOT MOSADO komunizmas geriausiai veikia izraelyje. Aišku, tai tik meno melas. Nei viena kibuca neišsilaikė laisvėje, nebent yra viena parodinė, į kurią neįmanomą pakliūti iš LAISVĖS, žydams patiems neįdomu kibucose gyventi.

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 18:04:31
Praeitį žinome, DVIDEŠIMTAS AMŽIUS YRA PERGALĖS AMŽIUS. TIK įdomu, kokios? Juk nugalėtojai neįtvirtino savo pergalės.

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 18:02:59
DVIDEŠIMT PIRMAS AMŽIUS YRA TAIKOS AMŽIUS TARP SAUSUMOS IR JŪRŲ. TIK yra vienas labai labai „nervingas žaidėjas“, kuris mėgsta kariauti taikos sąlygomis, kitokiomis sąlygomis jis net nepajėgus kariauti.

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 17:57:15
Vietiniai dar neišmoko saugiai skraidyti oru. NEGALIMA SKRAIDYTI VIRŠ KATEDRŲ IR GRIAUTI DIEVO PILIŲ ORE, kurių aplinka labai tarybiška.

Paranormas 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 17:35:16
Klaidingai mane supratote - mano viduje yra taika, tiesiog kaip fantastikos mėgėjas, mėgstu kai siužete vyksta veiksmas ir tiek :)

Wilma 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 08:06:11
dėl fantastinių knygų.... Kas mūsų viduje, tą ir rašome.... vadinasi mūsų viduje taikos nėra...

Wilma 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 08:05:05
inkognito>>> Mačiau šiame saite yra puslapiuks apie tai, ką verta pažiūrėti rudens danguje.... Nuoroda "Kas rudens danguje?"

Inkognito 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 01:04:13
Išeikite laukan pažiūrėti kokios ryškios žvaigždės, pasidžiaukite kokiame galaktikos stebukle mes gyvename...

Viltys be grimasų 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 00:42:04
Kažkodėl visos knygos apie kosmosą yra karo menas - vis kažkas su kažkuo kariauja. Kodėl taip yra? Galvoju, kodėl nieko kito nesugalvojama.

Paranormas 2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 23:52:07
Visai norėčiau pats parašyti mokslinės fantastikos istorijų, bet dabar sunku apie tai galvoti, nes jeigu tikint jumis, sunkoka rašyti savo: apie civilizacijas ir karus, kai jau sukauptas žinių bagažas iš jūsų.
Kaip parašyti ką nors, nesiparinant, kad iš tikrųjų yra kitaip - kaip dažniausiai inkognito pasakoja.

Paranormas 2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 23:48:49
Inkognito, o ar visos civilizacijos naudoja tas pačias technologijas keliauti kosmosu arba pvz. apginkluoti savo laivus? Norėčiau išgirsti daugiau apie kosmosiečių erdvėlaivius :D

2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 23:41:20
Gal tiktų prūsų tautelė? Ruskiai pradėjo perrašyti jos praeitį.

2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 23:38:48
Rūke, kurios tautos tau reikia?

Rūkas 2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 22:06:09
Viena tauta viena kalba viena valiuta viena religija.

sara 2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 12:08:50
Na blogis vis dar auga, o po dvidesimties metu blogis ims mazeti kol visai galutinai isnyks.
Del to esu labai laiminga!

2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 11:53:45
Iš visų po truputi.

Inkognito 2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 10:06:35
Paskutinį karta skaičiau fantastikos kūrinius dar 1967 metais, daugiau kažkaip tai susidurti su jais neteko. Be to kam juos skaityti, jeigu nuosavi patyrimai netgi kurių aš tiesiog nenorėjau ir nenoriu. nieko neblogesni už ten aprašytus. Daugeliui iš Jūsų pavažiuoti stogas jei tektų patirti tai kas teko mano daliai,ir tie potyriai tęsiasi. Tiesiog stebėtina kaip pas mus elgiasi svetimeiviai.

2020 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 00:07:33
Kurioje knygoje tiksliai nes jų kelios:
1. PFAF 013 Farmer Philip Jose - Visatų kūrėjas 1994
2. PFAF 034 Philip Jose Farmer - Į savo prarastus kūnus sugrįšite 1995
3. PFAF 085 Philip Jose Farmer - Deira 1997
4. PFAF 213 Philip Jose Farmer - Akmeninis dievas 2001
5. PFAF 303 Philip Chose Farmer - Nemąstanti kaukė 2004
6. PFAF 416 Philip Jose Farmer - Nuosavas kosmosas 2007
7. PFAF 424 Philip Jose Farmer - Lavalitinis pasaulis 2008

2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 22:36:18
bibliotekose

Inkognito 2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 21:47:44
Ačių už info,nes niekada nesu nei girdėjęs nei skaitęs tokio leidinio. Kur jį galima rasti, būtų įdomu mestelėti akį, gal ir daugiau turiu kolegų, turėjusių tokią pat kaip mano patirtį?

2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 20:22:16
Iš kur tokios žinios? š pasaulinės fantastikos Aukso fondo Raštojas Pillip Jose Farner ir knygose aprašo. "jei mums pavyks išsisukti, priklausys nuo to, ar nuspręs kautis mūsų priešai"
Patariu paskaityti, rasite sutapimu ir inkognito pasakojimuose. Pirmyn!!!

Inkognito 2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 19:57:40
Dažnai į auksą yra perdirbami erdvėlaivių išnaudotas branduolinis kuras, kuris po sintezės įgauna kita elektronų skaičių apie atomą ir tampa visiškai ne radioaktyvus,taip pasiekiami du tikslai sukuriamas aukso didžiulis kiekis, kuris vertinamas atsilikusiose civilizacijose ir atsikratoma probleminiu elementu, panaudotu branduoliniu kuru. Kitu atveju jis tiesiog numetamas į žvaigždę kuria nors, kad jį ten įtrauktų jos gravitcinė jėga.

inkognito 2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 19:50:48
Cereroje auksas nekasamas, jis ten yra sintetinamas iš kitokių metalų, šimtais tūkstančių tonų, dėl to jis yra labai grynas.

2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 18:22:33
Kiek patiems kainuotų, nuskristi į CERERĄ NUOLAUŽŲ ŽIEDE ir aukso pasikasti?

2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 18:09:57
Auksas - sąžiningas, anksčiau jie kitaip ir negalėjo atsiskaityti. Dabar gal gali būti įdomu ir geležis ar sidabras. Žemė - tai lopšys 7000 pasaulių.

Inkognito 2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 10:55:30
Tai kad mėsėdžiai yra beveik visi galaktikos gyventojai humanoidai, tiesa yra civilizacijų kur išimtiniu delikatesu laikomas ir žmogaus kūnas. Tačiau nei viena iš jų neįeina į Galaktikų tarybos sąjungą. Jeigu tiksliai atsimenu tai Torno žvaigždyno septintoji civilizacija dievina kepsnius iš žmogienos. Iš kasmet žemėje dingstančių 5 milijonų žmonių apie du trečdaliai patenka į jų racioną. Bet šių žmogėdrų medžioklė labai pavojinga jiems patiems, nes jie yra už įstatymo ribų ir jų laivai naikinami bet kurioje galaktikos vietoje. Kaip tik artėja sezono metas jų medžioklei mūsų platumose. Yra ir kitų gudručių, kurie tokias mažiau išsivysčiusias civilizacijas kaip žemiškoji, mėgsta labai išnaudoti, bet jau ekonomiškai, kasmet įkiša mums mūsų sukurto produkto parazitiniam vartojimui dešimtis milijonų savo civilizacijos dykūnų. Jų agentai keičia auksą gaminamą Cereroje kuris yra 9,999 grynumo, į piniginius ženklus, juos skolina vyriausybėms ir už gautas palūkanas jų atstovai puikiai gyvena mūsų žemės gražiausiose vietose nieko nedirbdami, bet viską gausiai vartodami .Dėl šitos jų nusikalstamos veiklos mūsų žemės lengvabūdiškos vyriausybės iki ausų yra prasiskolinusios ir didžiają dalį sunkiai uždirbto produkto atiduoda jiems palūkanų pavidalu.Be to tuo pagrindu jie jiems dar daro ir politinį spaudima, reguliuodami kaip turi gyventi žemiečiai.Blogiausias dalykas galaktikoje būti atsilikusia ir visų išnaudojama planeta.

MĖSĖDŽIŲ ATSAKAS TUBANIEČIUI 2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis, 01:10:13
Žmogėdros nemėgsta mėsėdžių savo tarpe.

sara 2020 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 19:15:53
Bet tos sviesos, sia nakti, tikrai buvo keistos ir nieka neprimenancios - kazkokios tai antgamtiskos.

sara 2020 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 19:01:05
As turiu galia pabuciavus kad ir i zanda blogi isnaikinti. Bet Tevo i zanda buciuoti negaliu, todel blogis labai smarkiai ir verziasi per Teva i visa pasauli.
Butina visus buciuoti(kad ir i zanda) tada blogio nera. Tokia tad mano galia!

sara 2020 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 12:40:44
Kadangi Tevo as negaliu pabuciuoti, tai jis tapo itin pavojingas ir per jy link manes verziasi tikrasis blogis.
Siandien ir vel sapnavau blogi.
Jis (blogis) tikrino mane ar as turiu galiu ar ne. Is pradziu jie (blogis) manes venge bet paskui prisiartino, turbut pajuto kad Tevo deka esu labai silpna ir saves neapginsiu.
Blogis mandras vient del to kad turiu Teva.
Blogis gali siauteti vient del to kad turiu Teva.
... Ir paskui pabudau. Nutiko kazkas tai labai keisto, Kambarys mirgejo nuo kazkur esancios sviesos. Paziurejau pro langa buvo tikrai grazus reginys uz miskelio mirgejo ( dvi paeiliui) sviesos. Jos buvo kazkokios tai keistos ir nezemiskos kilmes, svieos atsiremdavo i debesis ir debesyse letai istirpdavo.
Gal tai kazkas panasaus i ateivius?
Pacio objekto nepaciau medziai uzstojo.

sara 2020 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis, 09:05:53
Maciau sviesas nakti uz medziu (miskelio). Labai keistai atrode, dvejose vietose sviesos pakaitomis mirgejo. Pacio daikto nesimate, bet atrode tikrai kazkas panasaus i ateivius. Kai sviesa nusvisdevo iki pat debesu ir mano langa aplankytavo labai ryski blykste. Manau ten kazkas buvo panasaus i ateivius.

mėnulio pilnatis 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 22:07:06
Pats psichopatų siautėjimo metas.

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 17:56:51
„Dabar traukite save už plaukų, kaip Donky Chotas.“ - Čia naujasis barono Miunhauzeno slapyvardis?

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 17:50:06
Mus su Oriono diržu sieja ne tik pinigai, bet ir vanduo su pasakomis.

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 17:49:30
Aš gal daug ko nežinau, tik neįsigilinus iš šalies atrodo, kad kovojate su susikurtu draugiškomis kalbomis jiečio atvaizdu, o ne pačiu jiečiu, kurio kalbas lyg ir nesunku suprasti taip, kad jis pats ir jo atvaizdas Jūsų galvose nėra vienas ir tas pat. Atkreiptinas dėmesys, kad pats jietis niekada nelaikė norintį likti neatpažintu iš KGB, nors pats ir buvo susilaukęs dėmesio iš KGB prieš atgimimą.
– Gal koronės užkratu įmanoma užsikrėsti tik valgant mėsa? - pajuokavimas, pasiremiant:
„Galaktybės Garbingoji Taryba nusprendė nubausti Mėsaėdžius, nuleisti į Žemę virusą. “

Išsilaisvinimo. 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 15:20:49
Ar dar yra vilties pasikeisti, jei visi atsisako bendrauti, atsisako padėti?
Ar dar yra vilties tapti vėl būvusiu žmogumi, kai tavo kūną dengs dryžuota ligoninės uniforma, bus vėlu.
Lieka tik viltis, kad apsispresi teisingai.Tavo gyvenimas turi pasikeisti per mąstysenos atnaujinimą.

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 15:06:34
O, jo. Apsišvietė kaip išvietė avokadė. Dar ir apšvietė Inką. Nereikėjo judinti aštrių smailų irankių, jei nemokate su jais apsieiti. Reikėjo ir toliau tupėti Delfio komentuose ir ten uždarbiauti. Ilindote į sau svetimą pelkę. Dabar traukite save už plaukų, kaip Donky Chotas.
O apsišvietė ir apšvietė ta prasme, kad perėmusi estafetės lazdelę, išėjusios į užtarnautą poilsį Tautvybos, toliau suka to pačio tendemo pedalus. Ir bando prastumti bet nesėkmingai savo info irgi iš pirmų lūpų, tik apatinių.
Žiūrėk, gerbiamoji, pasivys ir tave panašus likimas kaip pirmtakės. Tik už melo propogandą.

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 15:03:19
O, jo. Apsišvietė kaip išvietė avokadė. Dar ir apšvietė Inką. Nereikėjo judinti aštrių smailų irankių, jei nemokate su jais apsieiti. Reikėjo ir toliau tupėti Delfio komentuose ir ten uždarbiauti. Ilindote į sau svetimą pelkę. Dabar traukite save už plaukų, kaip Donky Chotas.
O apsišvietė ir apšvietė ta prasme, kad perėmusi estafetės lazdelę, išėjusios į užtarnautą poilsį Tautvybos, toliau suka to pačio tendemo pedalus. Ir bando prastumti bet nesėkmingai savo info irgi iš pirmų lūpų, tik apatinių.
Žiūrėk, gerbiamoji, pasivys ir tave panašus likimas kaip pirmtakės. Tik už melo propogandą.

:D 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 13:31:02
Šeršėliafam gal būt, vėl Dieviška meilė.

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 13:13:26
Atleisk jam, nes jis nežino, ką daro,prisikaitęs netikrų pranašų -sektantų ,
smegenys jau pačios nedirba,tik klauso nurodymų ir kalą tą patį per tą patį.Nepripažins savo klaidų .Tad ,rekomenduojama laikytis saugaus atstumo,didesnio nei 2 metrai:D

Inkognito 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 12:54:03
Tai gal taip ir geriau,geriau garbingas priešas nei niekšingas draugas,labai gaila kad dėl tavęs taip klydau tiek metų.

Inkognito 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 12:54:03
Tai gal taip ir geriau,geriau garbingas priešas nei niekšingas draugas,labai gaila kad dėl tavęs taip klydau tiek metų.

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 12:30:28
Atsisakymas tada būti komunistu, tai buvo naudojama kaip gera priedanga.
Už tai nelaužydavo. Arba daugelis gimusiųjų tremtyje, kurie padarė politinė karjerą, lig šiol lošia su ta tremtinio korta. Tai sena kryžiuočiu taktika. Pagrobti kunigaikščių vaikus, juos užauginti, perauklėti ir atgal permesti ardomąjai veiklai.
O kai mane verbavo nesėkmingai į KGB, tai aš žinau ką tai reiškia. Kaip aš taip išdrįsau?Laimė, neužilgo prasidėjo atgimimas ir mane tik spėjo aplaužyti.
Teip kad tu savo pasakas pasakok ne man.
O kas link draugų, tai visada juos rinkdavausi aš, o ne mane. Cezario mokykla.
Paliekame tai laikui. Tema išsemta.

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 12:07:04
Įrodymas, kaip yra išplaunamos žmonėms smegenys.
O buvo tikrai protingas žmogus

inkognito 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 11:41:02
Jieti iki šiol aš laikiau tave savo draugu,nors ir giliame paklydime,tačiau dabar ir pats pamačiau kad tu piktybiškai kuoktelėjai, niekada nebuvau kgbistu,net ir tuomet kad atsisakiau stoti į komunistų partiją 1981 metais, turėjau mesti savo mylimą darba kauno aviacijos sporto klube. Mažai kas iš jūsų sugebėtų tokia auką atnešti vardan savo sąžinės ir įsitikinimų. Kokie ten dar kliedesiai apie Raudondvario plentą? Jau vien iš šitų tavo teiginių suprantu kad tu esi dvasiškai ir protiškai paliegęs žmogus,todėl daugiau su tavimi ir nediskutuosiu,lik savo paklydime iki galo.

inkognito 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 11:41:02
Jieti iki šiol aš laikiau tave savo draugu,nors ir giliame paklydime,tačiau dabar ir pats pamačiau kad tu piktybiškai kuoktelėjai, niekada nebuvau kgbistu,net ir tuomet kad atsisakiau stoti į komunistų partiją 1981 metais, turėjau mesti savo mylimą darba kauno aviacijos sporto klube. Mažai kas iš jūsų sugebėtų tokia auką atnešti vardan savo sąžinės ir įsitikinimų. Kokie ten dar kliedesiai apie Raudondvario plentą? Jau vien iš šitų tavo teiginių suprantu kad tu esi dvasiškai ir protiškai paliegęs žmogus,todėl daugiau su tavimi ir nediskutuosiu,lik savo paklydime iki galo.

inkognito teisus 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 11:22:36
Galaktikos posėdžio ištrauka. 2020 m. balandžio 29 d., trečiadienis, 00:05:47
Žodis suteikiamasThubano atstovui,
Gerbiamoji Taryba!!!
- Negi mėsėddystė nelaikytina nusikaltimu.Žmogus
beveik niekuo nesiskiria nuo savo giminaičių žvėrių.
Kas jam suteikia teisę ėsti žemesnius, juk apdovanotasis šiek tiek aukšteniu intelekttu neturi teisės žudyti bei ryti žemesnio intelekto būtybių. Taip elgiasi Šleikštunas- žmogus. išniekina palaikus - troškina, kepa ir po to suėda viešoje rijyklose, tarp drykčiojančių apsinuoginusių savo rūšies patelių, nes jos didina jų apetitą mirėlienai, o pusskystėje jo galvoje net nešmėkšteli mintis, būtina atsisakyti tokių dalykų.
Galva linkteli Tarakonietis.
- Galite išsamiau.
- Tęsiu, jis išsigalvojo aukštesnius motyvus kurie, įkurdinti
jo skrandyje t.y. to nesuskaičiuojamų aukų kapinyno, potraukiu ėsti mėsą. Vienas iš jo protėvių teikė šiokių tokių vilčių. Neandertalietis. Deja jų neliko gyvųjų tarpe.
Kalba tęsėsi 2 val. Po to pranešėjas piešė Žemėje, begyvenančių besimurkdančių kraujyje pabaisų paveikslą
sumanių naikinimo priemonių kūrėją....
Galaktybės Garbingoji Taryba nusprendė nubausti Mėsaėdžius, nuleisti į Žemę virusą.

Inkui 2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis, 11:02:52
Na, braliukas, laikykis, pats patraukei už liežuvio.
Tave KGBistu išvadino tavo durna avokadė (oi, vos nepasakiau advokatė:), kuri aptemusiu protu, nežino ką šneka o tik spjaudosi. Aš kad ir žinau kad tu toks, niekada apie tai nerašiau. Bet tau niekada ir liežuvis neužsirišdavo papilant pamazgų ant manęs. Aš gi žinau kam, ką ir kaip esi mane apibudinęs. Gal taip norėdamas išskalbti savo Afrikinį `konteinerį`? Bet viena aišku, abu su Tautvyda eidavote išpažinties pas tą pati `krikštatėvį` Raudondvario plente ir vykdėte skaldyk ir valdyk politiką. Ir ne man aiškinti, kad tarybiniai lakūnai nebuvo pasirašę. Kas niekada ir niekam nėra atšaukiama.
Bet tai man nesutrukdė jus žmogiškai gerbti ir mylėti, kas visai nebudinga trečios dimensijos gyventojams. Netgi tampama patyčių objektu. O kas visai naturalu yra aukstesnių vibracijų pasauliuose.
Tada aš buvau po labai sunkios fizinės traumos, bet man pavyko ištrūkti iš tos matricos.
Todėl išsilaižiau stebuklingai visas žaizdas, be jokių pasekmių.
Galėčiau net ir tavo avokadei paaiškinti kas tai yra besąlyginė dieviška meilė. Aišku jeigu nera kokia tai rūpužiokė, nevalyva, ar apsėsta. Žinoma, prieš tai turėtų kažkur kitur išsispjaudyti savo nuodus ir suprasti, kad visoje Visatoje galioja priežasties-pasekmės dėsnis. Kokią energiją išspinduliuosi, pasidaugins ir būtinai sugrįš.
Tai galėtų patvirtinti ir Tautvyda, dabar tikriausiai supratusi ir išmokusi savo pamoką.
Ir neabejoju, norėtų atsukti laiką. Nes kaina kurią sumokėjo didelė. Manau suprato ką reiškia užmušti Dievą, t.y. Meilę. O aš juk žinojau apie jos nuopolius iš kurių ji tada nepasimokė, nes galvojo kad turi kažkokių tai super/duper galių ir mane valdyti :). Kaip prieš tai turėtus tris oficialius vyrus, nuo kurių turi po palikuonį.
Užtai aš nieko nesmerkiu ir visus suprantu. Todėl ir mano atjautos labiau verti aukoholikai ir kitaip palūžę, ar sulaužyti žmonės, nei pasipūtęs e litas.
Patarimas visiems skaityti ne istorijos vadovėlių klastotes, o pvz pasakas apie"Princą ir elgetą", "Auksinę antilopę", apie `žuvusį maištininką ir šlovę drakonui` ir pnš.Ten daugiau tiesos, nors ir alegorine forma. Arba pasižiūrėti/pasiklausyti to vokiečio vertimą "Apie viską". Apmaudu kad ir čia įžiūrite kažkokia tai sektą.
Ir kažkokius sektantus, braliukas, tai mesk iš galvos ir nesidrabstyk.
Kas link Oriono diržo, į kurį nukreiptos trys Egipto piramidės, kaip ir Jų 3D, 4D'kelnių"(tai mano naujądaras:) tikslas vienas. Po anunakių faraonų išvarymo iš Žemės, jie darė viską-"jEI NE MUMS, TAI NELIKS NIEKAM". Negana kad tada "nulaužė" žemės orų kompiuterį, sukeldami pasaulinį tvaną, ta politika metodiškai ligi šiol vykdoma. Tad patariu, kiek tai įmanoma, elkis atsargiau, nes "Nieko nėra paslėpta taip giliai, kad su laiku neišaiškėtų'. Ir kas link mano suklaidinimų ir tavo tiesų iš pirmų lūpų, tegul kiekvienas pats sau atsako į tuos klausimus. Nes nėra kaip patikrinti kuris teisesnis.

:(((((((((( 2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 23:55:28
Jietis-pranas'as, forume "apie viską" ir kitur
rašydamas nesąmones apie COV-19, G-5 ir valdžios viršunėse sėdinčius reptiloidus ir t.t.
Atidirbinėja rusų portalų vadukams.
O nekvailas vyras buvo
Štai ir pavyzdys, kaip žmogų paveikė sektantų pamokos. Netgi dalyvauja kovoje prieš kaukių nešiojimą ir skiepus.
Inkognito teisus.

inkognito-Jiečiui 2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 21:41:05
Esi žiauriai suklaidintas ir matyt vis tik sektantų gerokai praplautomis smegenimis. Aš tau pasakiau tiesą iš pirmų Lūpų,kad nei Oriono civilizacijos kurių yra net 43 nei mergelių-plejadžių civilizacijos,jų yra netgi 67 nėra priešiškos viena kitai ,jos visos iki vienos priklauso Galaktikų tarybos organizacijai,kuriai kadaise priklausė ir mūsų Žemėje gyvenantys Atlantai. Trono(Torno) žvaigždyno civilizacijų yra 15 ir jos visos priešiškos visoms Galaktikų tarybos narėms,vienodi priešai yra tiek plejadžių tiek Oriono žvaigždyno civilizacijoms.
Karla manęs neužverbavo ir nieko nepažadėjo,jis tik pasiūlė man durneliui sudalyvauti viename eksperimente,man net į galvą tada neatėjo koks jis yra,nes tada netikėjau jokiais ateiviais ir nežemiškomis civilizacijomis,net mintis tokia į galvą neatėjo, Kad gali būti blogai supratau tada kai jis į mane nutaikė pistoleta kai aš pasakiau kad jau gana ilgiau neliksiu tame miške o einu grįžti namo savo motociklu. Tai buvo pats tipiškiausias kriminalinis nusikaltimas pagrobimas apgaulės būdu.Gerokai klysti sapaliodamas, kad tai jis mane užverbavo,gal taip į tavo sekta ir yra verbuojama?Tai žinok kad čia yra ne verbavimas o pagrobimas asmens ir už tai yra baudžiama kalėjimu. Bet va dabar mano padėtistokia durna kad net niekam negaliu pasiskūsti kad buvau pagrobtas,ir išnaudojams kaip gyvasis konteineris viruso paskleidimui. Niekas nepatikės,todėl ir tegaliu apie tai parašyti tik ufologiniuose forumuose,taip sakant pasiskūst savo dalia. irdažniausiai būti visokių puspročių užgauliojamas kad trokštu dėmesio ar kad esu psichinės negalios kamuojamas žmogelis. Teatleidžia jums dievas. o kas Liečia virusą tai čia žinia ne iš spaudos o tiesiai iš galaktikos tarybos informacija,jiems nepavyko sulaikyti piratinio torniečių laivo,kuris ir paskleidė coronos virusą,tiesa girdėjau kad jis jau visatos erdvėje buvo sunaikintas,bet jų virusas tesia darbą žemėje. GT mokslininkai kartu su Anglijos Keimbridžo universiteto mokslininkais, kuria antivirusinę vakcina,kuri jau greitai pasirodys rinkoje ir Europos žmonės bus išvaduoti nuo šios negandos. Bet labai gali būti kad tik iki kito karto...

Hm:/ 2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 20:15:01
Žinojau kad būna vištą/gaidžių. Bet kad gaidą/viščių, ne.:)

2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 19:53:18
Pats plačiausiais sektos narių ratas – trečiasis: tai žmonės, iš dalies paliesti sektos. Toks yra ir Jietis Privalo dirbti aiškinamąjį ir šviečiamąjį sektos darbą.
Juk pakliuvusi į bet kurią sektą auka pradeda kalbėti jos kalba. Jieties atveju tai gali būti rusų kalba.Sovietinės valdžios nebėra, bet procesas tebevyksta: šiandien vieną „sektakalbę“ sėkmingai keičia kita.Linanandos dragas
Pats muša pats rėkia.. Netgi kaltina Inkognito dirbančiu KGB.Inkognito tikime tavimi,tik nepasiduok sektntų įtaigai.Oriono žvaigždynas (Šienpjovių) yra vienas romantiškiausių šiaurinio dangaus objektų.

Septynios seserys 2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 18:20:58
"Kaip danguje, taip ir žemėje". Arba-kaip žemėje, taip ir danguje. Pasakas seka visi, pirštais nerodysim. :)
Bet žiūrėkime į šaknį. Yra pasakyta- "Juos atpažinsite iš jų darbų.". Tai TEN toks rodiklis galėtų būti; kam tarnauji- SAU ar KITIEMS.
Su kokiais turėjai reikalų, tai pats esi sakęs/rašęs. Vien jau tas tavo minimas Karla buvęs KGBistas tave užverbavo, įkalbėjo ir pažadėjo. Kitaip prieš tavo valią jie nebūtų tavęs ėmę. Tai vos ne pats svarbiausias visatos Įstatymas. Po Laisvės Įstatymo.
O kaip žinia, visos slaptosios tarnybos, ar tai KGB, GRU, ČŽV, MOSSAD.,KABALISTAI, visokie MASONŲ ordinai,..JIEZUITAI ir t.t. yra Oriono akys, ausys ir rankos.
Aš neteigiu, kad Oriono grupėje nėra pažangių, Tarnaujančių Kitiems. kurie galimai tave ir parskraidino. Net tokioje mums ir kitiems labai priešiškose, agresyviose Drakono , ar Reptiloidų civilizacijose yra evoliucijos kelyje daug toliau pažengusiųjų ir mums lojalių.
BET
Tu sakai, kad pas tave vis dar yra tie implantai. Kas neleidžia man, gal ir kitiems suabejoti, jog nesi jų valdomas? Ypač kai tiražuoji žiniasklaidos melą, kuri beje, maitinama iš tos pačios globalistų lesyklėlės ? Gal tu ir buvai tas metamas akmuo į priekį, į ateitį ?
Taip kad, braliukas, atvirai tik iš pagarbos tau. Nes kaip zinia, mus išlaisvina ne darbas, o Tiesa.

Inkognito Jiečiui 2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 13:55:20
Tiek oriono (septynių Šienpjovių) tiek Plejadės (Alkionės,Elektros,Kelaino,Maja Meropės,Steropės ir Taigetės) žvaigždžių sambūris priklauso tai pačiai Galaktikos tarybai, ir tarp jų nėra jokios opozicijos. Torno civilizacija nepriklauso Galaktikos tarybos grupei,aš jų buvau pagrobtas tam kad būtų suanaikinti paskutiniai Atlantų likučiai žemėje ir Torno civilizacija galėtų ją teisėtai pasisavinti. Mane globoja ne Torniečiai iš kurių nelaisvės man pavyko pabėgti,bet Galaktikų tarybos kovinės pajėgos. Nuo to laiko kai paskutinį karta matėmės su Tavimi jos bent 5 kartus mane bandė perimti arba nužudyti,tačiau implantai GT tarybos mano kūne ir jie leidžia laiku susekti bet koki man kilusį pavojų ir jį laiku išeliminuoti.Taip kad mielasis nesek pasakų apie Plejadžių ir Oriono grupių konfrontaciją,jie yra ne priešai o sąjungininkai,ir petys į petį kaunasi už susijungusių civilizacijų interesus, kad ir kas bepasakotų kokias nors pasakas kad yra kitaip.Mūsų galaktika yra sudėtingas darinys ir įveikti technines kelionių laiku ir beribe erdve problemas yra tik maža dalis to ką reikės padaryti Galaktikos politiniame kontekste,kai teks keliauti per tūkstančius savarankiškų civilizacijų teritorijas,kurių kiekvienai bus būtinas leidimas arba viza,kitaip rizikuosi būti sunaikintas jų karinių pajėgų.Mes deja beviltiškai vėluojame.

2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 13:11:37
Kitoj pusėj laikoma garbe, jai gauna proga tapti medžiu.

2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 12:55:22
O Lietuvos karalaičiai ir karalaitės slepiasi medžiuose. Anksčiau norėjau laimingos „Eglės žalčių karalienės“ pasakos pabaigos, nemažai buvo nuveikta tuo klausimu, nemažiau ir pakenkta iš ruskių-gyvačių pusės. O tik po to supratau, juk tai gamtos pasaka, pasakojanti iš kur atsirado medžiai. Ir pats kaip koks užsienietis kaštonas gal galėčiau bandyti ten prisitrinti, galvojant apie medžiams laimingą begalinę nepabaigą.

Galima dviprasmybę panaikinant 2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 12:39:20
(paprasčiausi geležiniai gelbėjimosi šiaudai, be žmonių, gali būti panaudoti priešui bandant išnykinti Žemę.)

Juk tai netiesa 2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 12:30:38
„Kol rasi išsvajotą princą, turėsi išbučiuoti daug šlykščių varlių“ Pažįstu viena jaunikaitį, na, jis daug ką pabučiavo, net ir angelo šešėlį, o varlės gražios, tikros, grynaveislės, nepabučiavo. Su rusiškomis pasakomis gana pavojinga būtų žaisti. Jau geriau išbūčiuoti daug mielų pelių. Prancūziška pasaka ne tokia beviltiška. Iš Rusiškos pasakos svarbi varlė per švedišką pasaką pasiplovė kaip varlė keliauninkė, jos jau nebeverta ieškoti.

2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 12:25:39
Visiemspriešiui tas nuskendęs povandeninis laivas Kurskas yra tiesiog geležinis išsigelbėjimo šiaudas nuo išnykimo (tokie gelbėjimosi šiaudai gali būti panaudoti priešui bandant išnykinti Žemę.)

Užuomina iš TENET 2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 12:18:51
Čia mano priešui duotas vardas: neturintis ko prarasti trečiagalvis visiemspriešis Kūja žmogėdra. Jam gana svarbus yra Vietnamas, ten gal pasijuto nugalėtoju įkrėtusiu amerikiečiams į kailį. Tik man, regis, vietnamiečiams buvo svarbiau tautos laisvė, o ne visur esančio kalėjimo statybos. Tarybiniai per daug nesigirė, tik jų įtaka išsilaisvinusiame Vietname buvo ne tokia jau ir didelė, kaip jie norėtų.
Kur Kūja besiblaškytų, jis yra įkalintas dvidešimtame amžiuje kaip Lavrentijos Berijos gyvas lavonas, trečiagalvis labai trumpai (nedidelę sekundės dalį) tegali pabūti tuo gyvu lavonu, nes yra pernelyg pavojingas priešas. Dar viena jam brangi dovanėlė dėl kurios jis gal niekada negalės išnykti yra nuskendęs Kursko povandeninis laivas (tai pirmas kritęs banginis, padarytas iš _netarybinių ruskių_, kuris niekaip nesusijęs su banginuku ir jo Saule). Kursko miestas trečiagalviui ir gali būti svarbus, gal ten kokia slapta „lapių“ tėvynė? Kas žino? Juk tai netiesa, niekas nieko nežino. Tik įdomu, kad Japonijoje uždrausta lapes laikyti augintiniais.

2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 12:01:49
Deja, deja meilės ne visiems reikia ypač visokiems kariaujantiems ir ypač svetimos meilės.

2020 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis, 21:19:54
Ateiviai- tau mes zmones. Tai lyg laiko juostomis is praeities ir ateities. Organiniai-su gamta; Robotai- su technologojomis..

sara 2020 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis, 16:12:31
Na kas yra teisus, o kas neteisus?
Yra svarbiausia ne teisybe kazkurio tai, o meile.
Ar supratote ka pasakiau?

2020 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis, 14:26:02
Koronės virusas yra mitas, tačiau mirtis nuo jo - ne mitas...
Net mokslinis paaiškinimas yra, žmonės iš baimės susirgti nuo koronės užkrato suserga, ir nemažai taip jau numirė.

2020 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis, 14:13:04
Manau, pirmoji ir nepripažinta kariaujanti Kristaus priešingybė yra Mahometas. Nieko baisaus nenutiko jam gimus Žemėje. Savaip „apkrikštijo“ saviškius.
Jokia paslaptis, kad Kristaus priešingybės kūnas yra juodaodis. Kad per TENET pagrindinį vaidmenį atliko juodaodis yra labai tikroviška, bent žiūrint iš mano netiesos.

2020 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis, 14:07:16
Viskas, ką parašiau yra mano netiesa ir Jums visai nebūtina įsileisti mano netiesą į savo netiesą.

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 19:56:07
Pamatu tokiam žygdarbiui tapo Jargiečiai, labai gali būti, kad jie iš Banginio Tau buvo atskridę į Žemę, liūdni dėl to kas vyksta, bet daug ką atskleidė dvidešimto amžiaus verslininkui danui.

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 19:46:14
Šis užkratas įdomus, kad kritęs vėl gali prisikelti. Tai išsilaisvinimo užkratas: „geriau gyvybę prarasti nei laisvę“. Baisios pasekmės gali būti tik smulkmena, kai reikia išsilaisvinti.
Ne taip seniai, jau tapo nebeįdomu, kas pirmas iš vandens išlipo į sausumą. Dabar įdomu kas pirmas iš chaoso išlipo į sausumą. Galiu atskleisti paslaptį, tai buvo „banginukas su savo saule“.

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 19:46:08
Tinkamas sarai į vyrus:) Gal kas nurodys adresą į Pledadės namus žemėje :D

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 19:07:41
Ir dar. Kas link toli, toli, tai beveik neabejoju, kad jo info iš Oriono grupės. Kai aš remiuosi Plejadėmis.
Apmaudu, bet tai dvi diametraliai priešingos "stovyklos". Aš manau, kai Inkognito išsiims implantus, pereis į mūsų stovyklą. :)
Nebent jis tikisi, kad nebus apgautas ir pateks į pažadėtąją žemę, su nesibaigiančia sąskaita piningų. :)

Jietis 2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 18:57:02
Atsiprašau, ne aš tai parašiau.
Bet pilnai sutinku su žemiau įsivardinusio nuomone. Ir dar papildyčiau, kad ne tris metus reikėtų atsilaikyti, o bent iki š.m. gruodžio 21-sios. Iki Galaktikų Centrinės saulės -Alkionės blyksnio. Iki taip vadinamo ĮVYKIO.

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 17:55:48
Ponas, Medicinos ir biotechnologiju m.d. profesoriau - Jieti,n ekibkite prie inkognito.
Iki jo žinių jums toli,toli.

Medicinos ir biotechnologiju m.d. profesorius 2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 15:51:56
p.Inkognitui, o jus nesusimastete, kad jus pasidavete, pragaro isperu valdomai ziniasklaidos bauginimo bangai ir sitos koronos is vis neegzistuoja, - o tai yra priedanga visiskai ko kito, visos pasaulio zmonijos demesio nukreipimo nuo zymiai didesnes bedos, - jei mums visiems pavyks atsilaikyti ir isgyventi, tuos ateinancius tris metus, yra net oficialus, pono sveikatos ministro, isakymas del pandemijos 2020-2023 metais, - po triju metu, jus isitikinsite, kad labai klydote del sito neegzituojancio viruso, palinkesiu nebeziureti vien tik mela ir blogi skleidziancios ziniasklaidos, o blaiviai pamastyti ir paieskoti alternatyvios info, kas cia istikruju vyksta...

sara 2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 09:42:02
Sis pasaulis nera tikras. Mintimis ji galima pakeisti.

Volfas 2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 09:14:31
Gavęs universiteto filosofijos mokslų daktaro vardą, dėsčiau  įvairiose šalies universitetuose .
Tačiau amnezijos ir kitos paslaptys visus tuos metus nedavė vis ramybės.
Įvairios prisiminimų nuotrūpos lindo galvon.Ilgą laiką stengiausi  negalvotiapie tai,
bet paskui… minčių malūnas malė prisiminimų nuotrupas..
Dvi saulės danguje….. bėgau tekinas… ..kažkas vijosi
Prisimenu...užsiropčiau ant olos ir ėmiau mėtyti nuo jos akmenis ant kanopinių plėšrūnų, bet po minutės pasigailėjau, kad atkreipiau į save dėmesį
Žvėris lengvai įsikabariojo į olą,lyg laiptais lipo aukštyn tuzinas į kiaules panašių žvėrių, raudonų raumeningų, su kalnų ožkų kanopomis, blizgios iltys
Stengėsi pačiupti už kojos Kūnų perbėgo baimė.
Tada čiupau akmenį, didesnį už savo galvą ir, paleidau vienam gvviui į nugarą, tas griudamas susilaužė koją ir mėgino nušliaužti šalin.
Kiti susibūrė prie jo sutraiškytos galūnės, ir puolė ją draskyti ir ėsti... griebė už gerklės, ir buvo padalintas į dalis...

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 00:24:06
O kai ne tikri ainiai, tai ir nerūpi jiems jokie laiko išvartymai, gali ramiausiai papjauti tariamus savo senelius ir visai nebijo išnykti.

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 00:18:26
ištremta iš Žemės

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 00:12:49
Į jo siūlomą pradžią sudėta daugiausia pinigų, išteklių, sužlugdė galimybę karinius klausimus spręsti vedybomis. Ji jau paskelbta nesėkmingiausia pradžia, jo pradžia net gi ištremta. Jam net nėra kaip padėti iš šalies nes ji kaip beviltiška yra sudūlinta ar kitaip sakant išnykusi laike, kai niekas ten nieko nedaro ir ištekliai buvo nukreipti kitur, kur jie yra reikalingi.

2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis, 00:06:52
Pažiūrėjau TENET, įspūdinga meninė tikrovė. Tik tai jau praeitis, gresia žymiai rimtesni karai. Jau užsiminiau, ką darytumėt, jei pralaimėjus šventą karą, Jums staiga išnyktų Žemė?
Kad išseko upės ir prisipildė vandenynai tai rimta užuomina. Tik manau, eina kalba apie praeitį, o ne ateitį. Net jei yra kokie ainiai įsivėlę už jų stovi šiukšlės, kurioms įprasta sunaikinus svetimą pasaulį toje vietoje pasistatyti savą ir dar taip, kad pavykdavo kitus apgauti, o jiems pasinaudoti svetimais ištekliais. Mūsų Žemė taip ir buvo užpulta kaip parodyta per TENET, jiems laikas teka į kitą pusę, tiesiog leido dviems traukiniams kaktomuša susidurti. Tos šiukšlės pirmiausia savo pasaulyje sunaikino gamtą, tai, regis, neįmanoma, greičiau nereikalinga gamta (tiksliau VISKAS) pasitraukė iš žaidimo, o kai nebuvo ko engti ir subliuško visi to šūdo dieviški paistalai ir pasiektos mokslinės galimybės. Tas šūdas nusitaikęs pakliūti į pačią pačių pradžią ir manosi, kad kažkaip sugebėtų visus priversti ten sugrįžti, tai neįmanoma ir į to šūdo (visiemspriešio Kūjos žmogėdros) rankas pakliūti nėra jokios prasmės, jis gi vis dar manosi, kad sugebės visiems įsūdyti visur esančio kalėjimo sumanymą.

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 19:02:09
tas „padėjo“ mūšio lauke reiškia pridengė nuo priešų ugnies

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 19:01:24
Padėjo silpnučiui pabandyti išgelbėti kitą silpnutį, nors jau ir neprivalėjo - kova buvo pervesta į žutbūtinio mūšio lygį. Kito silpnučio gyvybės, deja, nepavyko išgelbėti.

sara 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 18:53:34
Is kokios puses tas geras ispudis, kame?

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 18:50:04
Beje, ir amerikiečių menkutis padarė gerą įspūdį.

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 18:39:06
Truputį esu kariavęs švento karo Kadešo mūšyje. Pasinaudojus meną, atsirado galimybė net akmenis įtraukti į šventą karą. Nebloga gynyba: - Alach Akbar. Gal geresnė, nei slėptis po baime. Amerikiečiai ir padarė gerą įspūdį, daug ką galima išspausti iš silpnučių, bet jie visai nepajėgus dėtis antro pasaulinio karo nugalėtojais, nors daro ką gali. Prisidirbusį vadą, prižadėjusį, ko negali išpildyti, ir nuginklavusį vietinius be reikalo pašalino, būtų įdomu pažiūrėti kaip jis būtų pasirodęs Kadešo mūšyje gal tiek daug žuvusių kareivukų iš amerikiečių pusės nebūtų buvę.
Tamsa, Kristus nekariauja arba jau nebekariauja. Aš pats kaip tamsa ištrauktas į šviesą, besigindamas esu neblogai pakariavęs, visai nenorėdamas kitus užkariauti ar kitiems primesti savo valią. Šventame kare man šventa buvo mano LAISVĖ, nors ten iš tikro svarbiausia yra ŽEMĖ. Ką darytumėt, protingieji kurmiai, jei pralaimėjus šventą karą, Žemė tiesiog Jums išnyktų? Gamtos jėgos turi šiokių tokių galimybių, pvz. Atlanto vandenynas yra PAVASARIO, o Ramusis vandenynas yra VASAROS.

sara 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 18:11:46
Ta prasme kol mano fantazija Tevas yra gyvas tol yra man apdrumstos akys. As nematau ir nesiorientuoju. Tik pastoviai baimes ( griovimo) energija turiu skleisti kad nors kiek savo teritorija apsaugoti kad ant manes negriutu. Reikia savo teritorija saugoti. Kad ir mazyti savo teritorijos lopineli.

sara 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 18:04:03
As pati kalta kad nesusitvarkau su savo fantazija Tevu. Kol su Tevu nesusitvarkysiu tol savo vyro nerasiu. Bet patikek ne truputelio nepergyvenu. Tiesa dvidesimt metu labai kentejau, bet dabar kancios baigesi, nes prie to jau pripratau ir man visvien. Kai Tevas mirs pas savo vyra pati nuskrisiu. Dar moku isikunyti i kita zmogu, tad kaip pasieksiu savo vyra tai yra visai neaisku, gal as isikunysiu i jo mergina ar bobule nezinau kokio amziaus tada jis bus.

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 17:36:18
Pajuokausiu, jokių abejonių, kad esate grynakaraujė narnietė (paprastai, moterys laikomos venerėtėmis). Atvykote ieškoti savo vyro į Žemę, o jis nežinia kur pats bastosi.

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 17:30:13
Noriu atkreipti dėmesį, kad MŪSŲ ERA liečia tik Auropą. Pvz. musulmonams Kristus tėra gerbtinas pranašas, jiems svarbesnis yra Mahometas. Afrika labiau linkusi sumusulmonėti, o ne su katalikėti. Pajuokausiu, gal juodaodžius vyrus patraukia galimybė turėti keturias žmonas?

sara 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 16:40:56
Zmonemis pasitiketi negalima. Pasako kokia teisybe, o paskui nuolatos niekus kalba...

sara 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 16:38:25
Na as pati esu kalta. Na jei jis yra zemietis, tai gal as tipo esu nezemiete? Nes esme yra tame, kad mes esame is skirtingu vietu! Visais zmonemis netikiu. Zinoma buna kad zmones pasako kokios nors vertingos informacijos o paskui vel niekus kalba. Tai as ta informacija atsijoju. Tevas tera mano vaizduotes padarinys, butu galima viska pakeisti ir zinau kaip tai daryti tik nedrystu. Geriau palauksiu kai jis pats naturaliai numirs, na tada as imsiu sviesti kaip nauja zvaigzde. Uzgims naujas gyvenimas visi zmones savo kraujyje ir galvoje nesiosis Jezu Kristu visi bus labai geri ir laimingi - tai paprasta.

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 16:29:53
Šiaip, žaidžiamas ir slaptas žaidimas „atpažink save“, tik viskas turėtų būti slapta.

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 16:28:15
Su pasauliu yra viskas gerai, jei kas negerai, tai tik su mumis pačiais ar mūsų protais, mūsų būdu ir t.t.

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 16:25:51
Tokios šio pasaulio žaidimo taisyklės mes nieko sau sąžiningai negalime pasakyti, kas esame. Jei ką sužinome, tai tik kariaudami. Kariaujant yra daugybė galimybių pasiaukštinti. O iš tikro turėtumėte neatsinešti savo karų į šį svetingą ir dosnų pasaulį. Turėtumėte pasimėgauti paprastų žmonių gyvenimais, džiaugsmais ir rūpesčiais.

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 16:20:34
Tai aš Jūsų vyrą iš Terra galaktikos pavadinau žemiečiu. Terra yra lotyniškas žemės pavadinimas.

sara 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 15:47:42
Pasaulis priklauso nuo proto.
Ir kiekvienas turi pradeti nuo saves.
Reikia lenkti prota, jei gerai palenksi prota pasaulis pasikeis.
Mes viska galime pakeisti.
Tik mano kliedesys, kad mano Tevas yra tikras yra labai per stiprus, del to gyvenimas ir negali keistis, nes as kliedziu apie savo Teva Klaidana.
Tai yra be galo stiprus smegenu gumbas.
Del to mano pasaulis ir nesikeicia.
Galima sakyti kad as pati save pasodinau i savo pacios realybes kalejima.
Kaip mano vyras is Terra galaktikos kad sako jog as esu pasodinta i beprotnami( del to mane pasodino i beprotnami, nes lekiau greiciau uz sviesos greiti. Matyt virsijau greicio limita...Ir ilgai suko galva kaip mane pagauti ir rado iseiti, ogi mano seima kuri is tiesu yra mano beprotnamis...).
Na kiekvienas savaip mato is savo poziciju.

sara 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 15:33:53
p.s. Isivele pora klaideliu, atsiprasau.
Pusiu baimes burbulus ir toliau, nes gyvenant reikia kazkaip prisitaikyti prie situacijos. Tai nera visas gyvenimas, tai tera tik situacija!

sara 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 15:27:00
Labai idomiai rasai. Klaidanui nieko negaliu aiskinti, nes tai yra labai negalima ( Klaidana apima begalinis isiutis jei nors ka per mazyti pirteli noriu pasakyti nuo saves, vienu zodziu privalau kalbeti tik taip kaip kad jis pats kad kalba.).
Jam privalau tik pripusti labai daug baimes burbulu, kuriuose Klaidanas maudosi ir yra patenkintas. Na tais baimes burbulais as jm apdumiu akis, kad jis manes nepastebetu!
Svarbiausia kas Klaidanas manes nepastebetu...

2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis, 14:39:50
Svarbus yra pasaulinis vaikų karas. Nes kai nusikariavę tėvai jau nieko nebegali, vaikai dar gali ir labai daug ką gali. Vienas malonumas lankytis įrašų peržiūros salėje ir peržiūrėti naujausius įrašus skirtus vaikams ir jų tėveliams. Labai daug ką galiu atpažinti ir tiesiog džiugina toks pavaizduotas žvilgsnis iš šalies - viskas rutuliojasi tik į gerą.
Iš tikro, dabar jėgų pusiausvyra yra belekaip susimaišiusi, niekas negali tiksliai žinoti kas yra kas. Jei gamtos jėgų pasaulyje viskas nurimtų, per ilgą laiką, manau, nusistovėtų tokia jėgų pusiausvyra. Ramintojai būtų pavasario ir vasaros pajėgos, o jaukintojai rudens ir žiemos pajėgos. Save tapatinu su pavasariu, nugalėjusiu kietųjų dalelių žiemą visiemspriešį Kūją žmogėdrą. Kažkada tas neturintis ko prarasti ruskis buvo žymiai daugiau nei žmogus, tik jam kūno nereikėjo ir jis buvo permaltas perdarytas į kietąsias daleles, galinčias sukelti kietųjų dalelių žiemą. Nereikia jokių branduolinių karų sukelti tokiai žiemai. Tik tai jau praeitis, neturintis ko prarasti ruskis prarado, jo manymu, nemirtingumo įsikūnijimą, o, mano manymu, gerumo įsikūnijimą. Tik jis buvo labai negeras ir nedoras, tad buvo nevertas tokios brangios dovanos.
Ramintojai galėtų save laikyti išoriniu (Tarybinės) Rusijos priešu, o jaukintojai vidiniu priešu. Jie labai daug ką padarė, kad perimtų Rusiją į savo nagus. Jei būtų drąsesni ir darytų su Rusija, ką norėtų, o nesistengtų įtikti neturinčiam ko prarasti ruskiui visiemspriešiui Kūjai žmogėdrai, gal ramintojai per daug ir nesikištų į vidinius Rusijos reikalus. (Šiek tiek vaidinu:) Aš, kaip pavasaris, visai nepatenkintas ko ten liūtas Aslanas prisidirbo Narnijos pasaulyje. Iš visur išvaryta žiema buvo susikūrusi tokį nuostabų ir gražų pasaulėlį, skirtą ne žmonėms, kuriame truko maloni dviejų šimtų metų žiemą kentaurams, maniusiems, kad žmonės būna tik pasakose. Atsiviliojo Aslanas keturis vaikus iš šio pasaulio Anglijos ir ją išvarė. Galų gale paaiškėjo, kad geroji žiema naudojo net nemirtinus ginklus. Nieko ŽIEMAI daugiau nelieka kaip persikelti į šio pasaulio Rusiją ir jau norėčiau, kad patys jaukintojai Rusiją pradėtų vadinti Narniją ir gyventų joje kaip Narnijoje.
Gal net viena Narnijos kentaurė šioje pokalbių aikštėje sukinėjasi, vadina save kumele Draganu, o savo tėvą Klaidanu. Kumele Draganai, tam žemiečiui gali paaiškinti, kad ne bet kam esi skirta. Gal kam esi skirta yra koks prasigėręs pašlemėkas ir negali dabar būti su juo, čia jau amžinosios meilės reikaliukai į kuriuos prašalaičiams nevalia kišti savo nosies.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 23:51:57
Beje, Tunguskos meteorito sprogimas ir slibinų sunaikinimas gali būti tiesiogiai susiję įvykiai.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 23:35:52
Visiems, jau gimusiems, palinkėčiau sulaukti kuo žilesnės senatvės, tikrai verta vengti bereikalingų pavojų, kas žino, gal iš jaunesnių skaitytojų paklius ir į dvidešimt antrą amžių, geriau ten pakliūti teisėtai tiesiog gyvenant savo gyvenimus per daug metų neskaičiuojant. Lietuviai sako, kad laimingi metų neskaičiuoja ir aš vengiu skaičiuoti. Užstrigusiems dvidešimto - dvidešimt pirmo amžių kare tas karas gali prailgti iki nesuspaustos begalybės, o tai reiškia, kad jis niekada nepasibaigtų. Tik suspaustose begalybėse įmanoma pasiekti pabaigą.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 23:23:10
Yra labai daug laiko iki dvidešimt pirmo amžiaus pabaigos. Aš neslėpsiu gamtos (ar net mano) kėslo, ramiai ir kuo nuobodžiau gyvendami įtvirtiname pergalę, o per tą laiką nugalėtoja GAMTA susigrąžina viską ką prarado per septyniasdešimt milijonų metų, įsitvirtintų labai labai netoli nuo slibinų (moksliškai dinozaurų) išnaikinimo prieš septyniasdešimt penkis milijonus metus. Nesunku paskaičiuoti, kad vieni žmogaus metai dvidešimt pirmame amžiuje prilygtų maždaug milijoną praeities metų.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 23:07:20
Apskritai, mes žmonės, taip nieko nemokame ir nesuprantame, esame tokie nepatyrę, tokie nepasiruošę gresiančiam karui: Tarybinė Rusija su savo Car' bomba metė iššūkį gamtos jėgoms, paskelbdama žmogų gamtos Caru (pagal slavų supratimą jų carai maždaug kaip tautos, o šiuo atveju gamtos tėvai). Niekšams teko pradėti daug slaptų pasaulinių karų, kol laisvos gamtos jėgos galėjo įsitraukti į žmonių sukeltą karą. Nieko nereiškia laisvoms gamtos jėgoms paskandinti Rusiją po šiaurės vandenynu ir paversti banginių tėvyne. Tik karas jau laimėtas. Laimėjo gamta. O ką daryti su visokiais vargšiukais žmogeliukais užsižaidusiais Dievo žaidimą? Jaukinti ar raminti? Iš tikro, viskas truputį kitaip vyksta. Slaptoji pergalė pasiekta dvidešimt pirmame amžiuje, o viešoji dvidešimtame amžiuje, tik nugalėtojai nesugebėjo jos įtvirtinti. Tad vyksta grįžimas į pirmą pasaulinį karą. Japonai turi visas galimybes tapti Ramiojo vandenyno šeimininkais, tai jau vyksta. Amerikiečiams gali tekti daug laiko praleisti po žemėmis, jie pirmi panaudojo branduolinį ginklą prieš žmones. Viskas tokioje ne visai tikroje tikrovėje, nors pats ten nenorėčiau atsidurti. Yra liūdnų knygučių, apraudančių liūdną amerikiečių likimą po žemėmis. Vis gi, mūsų mokslinėje tikrovėje nėra jokios prasmės kelti daugiau branduolinių karų, ir kaip norinti pakeisti Žemės veidą rašė Žemės laukia šviesi ateitis be didelių sukrėtimų ar karų.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 22:39:26
Norinčiai pakeisti Žemės veidą yra toks Indijos šventosios ar išmintės pamokymas: „Nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs!“ Labai išmintingas pastebėjimas ar pamokymas.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 22:35:20
į dausa, kalba ėjo apie veiksmus vaizduotės vaisiuje – mano manymu, tai būtų pats tiksliausias mokslinis apibūdinimas. Tik nereiktų atitrūkti nuo tikrovės, savo vaizduotės vaisiuje gal galėtumėte būti galingas, o svetimame vaizduotės vaisiuje greičiausiai būtumėt sutvarkytas viena patyrusia ranka.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 22:12:22
Daug rašiau apie priešą, kuris net sugebėjo kristi prieš tapdamas akmeniu. Galima pagalvoti, jis taip bijojo gyventi ar pakliūti į gyvenimą, kad padarė kažką neįmanomo. Tik buvo ir nedidelis įsikišimas iš tamsos.
Daug rašiau, o visgi svarbiausio taip ir neparašiau. Jis pasiruošęs viską prarasti, kad galėtų viską nedorai valdyti. Būti kuo norėtų, kelti jovalą ir nebaudžiamai smagintis kaip norėtų su bet kuo. Niekada jam nepavyko to pasiekti nebaudžiamai. Tik nedorėlis su savimi nedorai elgiasi, iš anksto sau primeluoja, kad pavyko išsisukti ir vėl save durnelį išjudina beprasmiam jau visiškai visiškai pralaimėtam karui. Dėl jo veiksmų jau laikomas karo nusikaltimu nenoras pripažinti, kad karas pralaimėtas.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 21:59:59
Tokiuose Holivūdo gaminiuose Dievą galimą įžvelgti paskutinio pašlemėko kailyje. Tik galimas daiktas, kad jis susidomėjęs ir paskutinio niekšo vaidmeniu. Gal šviesoje yra koks kitas žodis kuris atitiktų pašlemėką iš tamsos, tik kol kas aš su juo nesusidūriau ir nemačiau meninėje tikrovėje.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 21:54:48
Kaip tik aš nieko nenoriu perkelti į savo gyvenimą. Yra puikus šūkis: „Menas išgelbės pasaulį!“. Su juo nuolat galima susidurti Holivūdo gaminiuose. Tik nedorėlių pamokyti durneliai a la ruskiai siekia tokią tikrovę perkelti į savus gyvenimus.

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 19:45:06
2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:20:41
Įsivaizduoti neužtenka, dar reikia ir tai atlikti.
>Tai tu nori, kad realybeje mes žvangintumėme ginklais ir net ką nors nugalabytumem? Buk atsargus su žodžiais.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 19:07:11
ne ten s parašiau: išlaisvinančiuoju įpareigojimu.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 19:03:27
išslai_s_vinančiuoju

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 19:02:37
O viską Jums atvirai rašau, pasiremdmas visiemspriešio Kūjos savo aukoms išduotu išslaivinančiuoju įpareigojimu: „Skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas“. Esu laisva siela galiu elgtis kaip noriu, tik teisiniai dalykai visada labai svarbu. Pasiekiau tokio įteisinimo, kad bet kokia visiemspriešio Kūjos auka gali su juo belekaip pasielgti. Tai ir pagudravimas, žmogėdrai nebėra kaip skųstis ir kaltinti kitus savo nesąžiningu elgesiu, kai bet kas su juo belekaip gali pasielgti.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 18:50:41
Mėgstamas priešo pasismaginimas, jis daugybę kartų su nusipjauta varpa yra pats sau išsidūręs akį. Jis labai kerštingas ir seniai kariauja karą pats su savimi, viduje aiškinasi santykius kieno viršus. Nebūtų neturinčiu ko prarasti trečiagalviu...

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 18:39:55
O su neturinčiu ko prarasti priešu nėra jokios prasmės bendrauti. Neverta gaišti laiko ir klausyti koks jis neva „svarbus“, kokie Jūs turėtumėte jam būti dėkingi. Ko jis gali primokyti, tai tik visokių nedorybių, kurios net neabejoju, kad atimtų iš Jūsų ne tik gyvenimo džiaugsmą bet ir bet kokį džiaugsmą. O ko daugiau galite tikėtis iš žmogėdros? Šiaip reiktų atkreipti dėmesį, kad jis yra tokioje padėtyje, kad maitintis gali tik pats savimi, nors yra užsidėjęs apynasrį, kad bet kada negali maitintis savimi, turi užsitarnauti maisto. Sukelti karą jam būtų viršūnė, manau, kad jam užtenka pasiekti bet kokio nužudymo, kad galėtų gauti savęs kasnelį.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 18:30:10
Ką man daryti, kai man patinka Žemės veidas? Karo tau neskelbsiu, galiu ir palaukti, ir pažiūrėti. Tokie sumanymai patys ilgai neišsilaiko, nieko net daryti nereikia.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 18:27:42
Žinoma, viskas yra tik mano NETIESA. Labai aukšto lygio minčių bei jausmų žaidimas.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 18:18:17
Iš kur toks priešas atsirado? Jis nepralenkiamas pralaimėtojas, nėra nieko gyvo tiek daug kartų mirusio ar nusižudžiusio. Jis tyčia to siekė yra labai protingas nedorėlis, bandęs iš žaidimo pašalinti patį didžiausią savo priešą Dievą. Tik aš jį kitaip aplenkiau tapdamas gimusiu VISKUO, TAMSOS sūnumi. Priešas žudydamasis ir siekdamas mirties, aukščiausių bausmių, net neįpusėjo siekdamas savo tikslo, kai aš jį aplenkiau nedvejodamas.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 18:09:55
Apie priešą reiktų žinoti, kad jis yra beviltiškai pralaimėjęs. Tai jo nestabdo, kol turi jėgų veliasi į kovą. Jo tikslas niekada negyvenus perimti viską iš kada nors gyvenusiųjų. Kol jis ką nors iš gyvenusiųjų turi nusisavinęs, jis negali išnykti, priešo tikslas yra neišnykti ant tiek jis yra nusivažiavęs. O nusavinta gali būti bet kas: daiktas (čia jau būtų apgaulės viršūnė), mintys, sumanymai, laikas, jausmai net gi vieta. Priešas niekada negalės gyventi, jis noriai prarado tokią galimybę. Moksliškai jo būsena nusakoma: „mirė negimęs“, iš tikro, mirė net nepradėtas. Tai priešas visada noriai bando pajausti, ką jaučia gyvenantys žmonės. Jis ateina netuščias, su išankstinėmis nuostatomis bei nuomonėmis, kurios labai dažnai yra priešingos mano pažiūroms. Gal patys pastebėjote, kad dažnai atrodančios iš pirmo žvilgsnio geromis mintimis yra labai prastos mintys ir neverta dėl jų nei piršto pajudinti. Jei pirštą judinti tai tik dėl puikių minčių, o tokios mintys tikriausiai retos viešnios jūsų galvose ar iš vis ten nesilanko.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:48:25
Esu sutverta ne Tevuka linksminti, o absoliuciai pakeisti zemes veida.
Jei tau nepatinku, vadinasi tu ir nesi mano dvasine vadove!

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:45:10
Anksčiau tokios kovos buvo labai nesaugios, dabar viskas labai toli pasistūmėjo siekiant išskirti tokias mušeikas. Beje, prasmės mušti taip sudorotą priešą net nėra. Jei turi jėgų ir nori muštis vis gi pats norėjau, kad kreiptųsi į mane. Anksčiau Kūja kažką labai baisaus turėjo su savimi pasidaryti, kad kitas pajustų „menką įbrėžimą“. Siekiamybė yra, kad ir tų menkų įbrėžimų nebūtų kaip pasiekti.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:44:15
Gyvenu atbuline eiga, i kosmosa ir zeme isskiriu tik baimes energija - jausma.
Tevas to is manes reikalavo, tai ir vykdau.
Neturiu jokiu jausmu, tik Tevui pasirodzius isspaudziu dideli pliupsni baimes ir tada atrodo Tevukui siame kosmose gyventi yra gera!
Jis net dainuoja, cha!
Bet man tai absurdiska egzistencija be galo ar su galu...
Tai amzinai nesites. Esu sutverta ne Tevuka linksminti, o absoliuciai pakeisti zemes veida.

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:41:11
Sara, neturi tu sąžinės visai...

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:39:24
Stengiuosi būti angeliuku bet pyktis vis vien veržiasi ir atrodytų paprastuose postuose kai nieko pykto nenorėjau parašyti ir net nemaniau kad tai gali būti, kiti pamato pykti. Man apmaudu.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:37:14
Jei tai nebūtų karas, o kažkas panašaus į garbinga žaidimą, užtektų įsivaizduoti, ką darote su priešu, o jis savo burbule viską pats su savimi pasidarytų, taip kaip Jūs įsivaizdavote.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:34:51
Zvarbeli, o tu galvoji kad smegenine yra duota tik krus,ti auksta moksla?
Zinai kad merginos zemieciu vyru baidosi, ir prievarta ju aiskindamas apie gailesti ir t.t. tu, kiaushe, vistiek nesulaikysi! Viskas kyla aukstyn!
Gana krus,ti zemiecio smegenis - jos tushchios!!! nx...

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:34:11
Ten buvo papildymas žinutės 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:19:15
Kai ką nors darau, pvz.: žudau į akis lendantį priešą, aš net ne visada įsivaizduoju aplinką, priešo kūną, paprasčiau tamsoje nematant susidoroti su priešu, nors vis vien bent turiu turėti kažkokią nuovoką ko siekiu bei nuojauta ar kas pavyko.

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:23:13
Ką būtent atlikti, pamečiau siūlo galą.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:22:57
beje, tave apsėdo nedoras berniukas ir jei ji vadinsi blogu berniuku, tai blogas berniukas net nematys prasmės kištis.

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:22:06
Taip jis iš ties šaiposi ir laimingas būna dėl nesekmių. Dėkoju už palaikymą. Nesu tiek drąstiškas kad imčiausi pjautinių bet laikausi, ir žinau kad jis niekada dabar neatstos, jo pašaipos tebeskamba ausyse.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:20:41
Įsivaizduoti neužtenka, dar reikia ir tai atlikti.

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:19:17
Įvyks nepaprasto kai beveik kasdien matysi nso.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:19:15
Į dausa, nedidelė paslaptis yra kad vyksta karas. Būkite nors angeliukas, tas šūdas vis vien džiaugsis kiekviena Jūsų nesėkme. Aš saviški gana dažnai tiesiog papjaunu ar kaip nors kitaip sunaikinu. Dėjosi, kad jam nieko tokio, ką aš su juo bedaryčiau. Tik jau taip nusilpo, taip retai bepasirodo, kad reiktų griebtis kraštutinės gynybos priemonių.

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:18:31
Tai buvo Į dausas.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:18:12
Kai vaidinsi gatveje kad su telefonu kalbi o iš tikrųjų su "savimi ir kitais įsivaidzuojamaias draugais", kurie tau net ateity papasakos tai susimastysi. Tai nėra tavo gylumos, bet tai mnao gylumos. ne tokios gylios bet gylios pagal mane, nors ir neturiu ryšio kaip tu turi bet man užtenka vien tai ką aš turiu, nes daugiau gylesnieji vandenys man nešviečia.

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:14:25
Sara turėk sąžinės, nelisk prie žvarbelio.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:14:08
ir išvis net nesupratau, kad ten įvyko kažkas neįprasto ir vertėtų apie tai kam nors papasakoti.

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:13:20
Kai reikėjo patarimo kreipiausi į savo galvą. Atsakymas buvo duotas bet pasekmės už tai kad kreipiausi buvo drastiškos. Taip aš šaipiausi iki tol kol neparašiau apie savo patirtį. Visi mes šaipomes kol patys nesusiduriam su tuo.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:11:47
Zvarbeli, o tu nu kiaushas tai kiaushas!
Smegenine yra statybine medziaga.
Visi sau vidurius del jos issirautu!

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:11:40
Sėdi pas mane vienas veikėjas ji matau kaip vaizduotės eteryje esanti ir kai tik atsiranda matomoje zonoje dar prisiartina kad nematyčiau ir jis pradeda man kalbėti. Jis kalba pyktai tarsi nekęsdamas manęs. Aš traktuoju tai kaip kerštą man. Visą laiką sėdžių ir galvoju už ką man keršija. Tiksliausiai dėl to kad pasekesinau į jį, kaip žmogų inkognito mano galvoje, jis turėjo likti inkognito bet aš ji priverčiau išlisti į dienos šviesą. Man apmaudu kad gyvenimas privertė prie tokių kraštutinių dalykų imtis, tikrai apgailestauju, bet daugiau nebuvo, neturėjau kuo imtis, ir vat tai pasekmės. Dabar sėdi toks velnias ir kerštauja man. Nors nevisada, aš nežinau kaip bet yra tu, bet jie silpnesni, kurie man padeda atsipeikėt, bet jų per mažai, jie nepakelia "blogojo berniuko". Tai vat dabar sėdžiu ir galvoju ką daryti.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:10:22
Šaipotės, o man kai buvo apie dešimt metų iš tikro reikėjo patarimo ir nebuvo ko pasiklausti, tik dangaus. Užkluptas dangus iš karto manęs net nesuprato, bet vis vien patarė taip, kad niekada nepasigailėjau, paklausęs jo patarimo. (Ką nors panašaus gal gali iškrėsti tik negudrūs žmonės, tam nereikia jokių papildomų priemonių, nereikia jokių tarpininkų, nieko rašyti nereikia).

Į dausas 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 17:04:55
Aš noriu irgi pakliedėt, įdomu kas bus. Taigi parašysiu.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 16:57:50
Pasaulis paverstas laimingu buvo ne kartą. Tik kažkodėl viskas subyrėdavo. Paskutinį kartą, neva viskas atsibodo ir laimingas, bet labai nuobodus pasaulis buvo tyčia sugriautas savo rankomis.

Žvarbelis 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 16:50:00
Vargšeliai esat. Gyvenimas nelepino.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 16:45:35
Žvarbeli, jei sugebat jausti gailesti, tai esate nebeviltiškas.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 16:44:48
Prieš daug metų čia lankėsi berniukas Evaldas, sirgo nepagydoma raumenų liga. Jis ir pyko ir gražiai bendravo, tik niekam iš vietinių nebuvo įdomus. O ateiviai į jį atkreipė dėmesį. Vienas net apsimetė Bodžiaku su visa pakalikų svita labai tikroviškai. Niekada neprisipažino, kad tik norėjo palinksminti Evaldžitą, apsimesdamas šutve iš jam patinkamo japoniško pieštinuko. Gal ir aš taip įkvėptas esu čia bandęs vieną kitą gerą darbą nuveikti, tik tai labai toli nuo dvasinio vadovo. Dvasinis vadovas bent turėtų žinoti, kur jis nori ką nors nuvesti. Mane patį tik domina pavojinga laisvė (kuri gal ne tokia pavojinga kaip nelaisvė). Aš pats noriu nulipęs Dievui nuo sprando išmokti eiti ir plaukti savo kojomis, tik, regis, dar gali tekti mokytis ir skraidyti. Beje, pragare, kuriame norėjau įsikurti kaip namie, turiu net kūną su sparnais.

Žvarbelis 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 16:41:27
Man gaila jūsų čia rašinėjančių.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 16:38:00
Na kaip vyras is Terra galaktikos kad sako Zemieciai vyrai yra labai godus ir nenori savo dukteru atiduoti nezemieciams vyrams is kitu galaktiku ir Zemieciai patys pirmutiniai puola kelti karus ir viskas tik del dukteru, kad jokia kaina gink Dieve neatiduoti nezemieciams nei vinos dukters Zemietes!
As pati kalta kad kai mano varovas( vyras) norejo prie manes prieiti, nes jis galvojo kad as esu jau pasiruosusi, pasibaidziau (pasibaidziusi atsiduriau Zemeje). Jis suprato kad su manimi reikia elgtis dar atsargiau. Na kai jis paglosto mano kaili ir kai kailis ima zereti nuozmiai raudona spalva, tada jam galima sokti i balna ir traukti i mushi!
Nors pagyvenusi zemeje man gime ideja apie labai laiminga pasauli, kur is vis nera jokiu musiu ir visi labai laimingi tik sypsosi. Nes as buvau labai laiminga ( vienerius metus) ir supratau jog tai yra labai paprasta prie to mano dvasiniai vadovai mane ir privede. Galima visa pasauli padaryti labai laimingu. Cia priklauso nuo dvasines sudeties. Yra tokia dvasine struktura toks motoriukas.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 16:05:00
Na mano vyras ( kuris privalo buti mano vyru) yra is Terra galaktikos.
Mano Tevas jo akimis ziurint yra Klaidanas. O as esu jo kumele Draganas. Mes sutverti vienas kitam ir mushiui! Tik as pasibaidziau, kadangi esu labai jautri, su manimi apsieiti nera taip paprasta ir pakliuvau cia i zeme pasibaidziusi.
Musu laukia dar daug mushiu.
O gal viskas kada nors pasibaigs ir visai nereiks kovoti.
Na jis mane laiko kumele, kad maziau mano atzvilgiu butu prievartos.
Ir tave as suprantu. Nesu durna supratau kodel tu man kalbejai apie grumojanti ziurkena arba ji tau lakstanti po visa kuna. Tu tikrai esi dvasinis adovas. Bet vadink save kaip tu nori pats!

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 15:53:57
Aš savęs nelaikau dvasiniu vadovu. Esu kariaujantis paskutinis blogietis. Beje, noriai besinaudojantis visiemspriešio Kūjos žmogėdros suteiktu savo aukoms išlaisvinančiu įpareigojimu: „Skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas“ (neabejoju, nusižiūrėtą nuo išgalvoto Ostapo Benderio dar vadinamo „auksiniu veršiu“). Tik man sunku dėtis skęstančiuoju, kai niekada iš tikro dar neskendau. Kai mėšlungis sutraukė koją, apsiverčiau ant nugaros ir pailsėjau, jokios prasmės skęsti tikrai tikrai nėra.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 15:40:34
Juokais „jaukintojus“ būtų galima pavadinti „maitintojais“, jie labai per maistą stengiasi prisijaukinti.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 15:38:50
Cia dvasiniu vadovu beveik visai nera ( apart veikejo su ziurkenu - aciu!), vient tik susnos ir suslikai.
Gerbiu tiktais dvasinius vadovus. O kurie yra pilni priekaistu tuos negerbiu!
Pilni priekaistu yra kelmuciai, susnos ir suslikai...

mano netiesoje 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 15:17:15
Nedorėliai sielas labai verčia žaisti visokius žaidimus, neva, taip gražiai galima sutvarkyti visokius kruvinus karo dalykus. Tai gan sena naujiena, mano netiesoje, iš eilės buvo muštos trys mostės: meilės (raudona), pinigų (raudona) ir tikėjimo (mano supratimu, ji visada turėjo būti balta, o ne juoda). Dabar sielos savo likimus lemia žaisdamos su kitokiomis mostėmis: nevidonų (juoda), ramintojų (balta, save patį šviesoje laikau ramintoju), jaukintojų (balta) ir gyvybės medžio (turėtų būti žalia, bet gal kur naudojama juoda spalva). Nenustebčiau, jei gyvybės medžio kortos nulemtų Jums kokio tremtinio ar liaudies priešo dalią.
Aš pats su Kūja atsisakiau žaisti. Su juo tik begalinis gynybinis karas! Jis turėjo tiek įžūlumo, kad apsitaisęs kaip vergas bandė prisėsti prie mano žaidimo stalelio. Visgi pavarytą aš jį pasivijau ir papjoviau su kardu, nepatenkintas, kad mano žaidimą pavertė karo lauku. (Ką nors panašaus tokioje aplinkoje gal gali iškrėsti tik blogietis ir neatitrūkęs per daug nuo mūsų tikrovės).
_____
Šiek tiek užsiminiau apie kales nusitaikiusias į šeimininko vietas. Tai visiemspriešio Kūjos atrastas kariavimo būdas. Daugybė nieko dėtų šeimininkų atsidūrė karo kalėjime, o jų valdos buvo įtrauktos į visą apimantį karą. Beje, pats žmogėdra Kūja vienas karo kalėjime stengiasi tapti „valdovu“.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 15:09:34
Visa zmonija bus labai laiminga. Kol kas zmones yra nelaimingi, net tie kurie galvoja kad yra laimingi net tie, kol kas, yra nelaimingi.
As zinau kas yra laime. Visi zmones bus laimingi.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 13:43:32
Sara: - Gyvenime is vis niekas nevyksta, man be galo nusibodo.
Šiuo atveju, kaip niekada labai gerai pasitvirtina pastebėjimas: „Kaltos kodėl taip yra nereikia ieškoti, ji visada po ranka.“

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 13:37:17
THE BILL COLLECTOR įraše gali būti šiek tiek neaiški gerojo nedorėlio veikla. Pas blogietį jis elgėsi kaip kalė nusitaikiusi į šeimininko vietą (tai užeina už mokslinės tikrovės ribų). Blogiečiui nieko nereiškia sužaisti žaidimą be taisyklių, tik bausmė gali būti mirtis. Kai gerasis nedorėlis užsimokėjęs už nesąžiningą žaidimą padorią sumelę tarsi nieko blogo nematė ir norėjo „atsiskaitęs“ sugrįžti į žaidimą, tikrai peržengė bet kokias įžūlumo ribas.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 13:20:32
Įprasta, kad negeriečiai kariauja prieš blogečius, nors tikrasis priešas tiek vienų, tiek kitų yra gerieji nedorėliai. Jei kas matė GRACELAND virtinę, tai ten, manau, gan tikroviškai parodyta FTB veikla. Geriausi auklėtiniai tiesiog svajoja pagauti blogiuką. Jie Amerikoje jau seniai sugaudyti ar pasitraukę iš veiklos. Jei tokių nebėra, nesunku kokį atvykėlį iš Afrikos paskatinti ir pastūmėti. Atvykėlis puikiai supranta koks karas vyksta ir kaip viskas pavojinga, o va bernas iš FTB su stogu taip ir nesuprato, ko prisidirbo. Na, bet pasižymėjo ir greit pakilo pareigose. Aišku, viskas meninė tikrovė ir nebloga mokykla. Kaip atrodo meninėje tikrovėje gerasis nedorėlis puikiai pavaizduota įraše THE BILL COLLECTOR (2009). Gaila, jam šiame įraše pasisekė net nušvilpti nenorinti kariauti blogietį, be jo jis ten tuščia vieta būtų. Ir taip tam vargšeliui vagiui visi greiti buvo atleisti, na na. Tikiuosi, šio meninio pasakojimo pratęsimo, kai engiamas blogietis supratęs, kas per vienas yra gerasis nedorėlis, virtuvėje jį paprasčiausiai nudės.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 13:06:17
Gyvenimas labai kvailas, nusibodo gyventi pagal kitu taisykles.
Gyvenime is vis niekas nevyksta, man be galo nusibodo.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 12:59:54
- Niekšai turi ką prarasti ir gali žymiai žymiai BLOGIAU pasielgti nei nevidonai.
- Iš tikrųjų, negeriečiai gal gali žymiai žymiai NEGERIAU pasielgti. Įteisintos bet kokios priemonės: išdavystės, kankinimai ir t.t. – viskas siekiant išsaugoti gyvybę.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 12:56:11
Beje, mane pripažino GERIAUSIU BLOGIEČIU. Su blogiečiais neverta prasidėti. Kare, kuriame priešas negarbingas, dorai nebūtina elgtis. Beje, rašiau, kad nevidonai yra geriausi blogiečių (tamsos) kariai, o nerašiau, kad niekšai yra geriausi negeriečių (šviesos) kariai. Jie turi ką prarasti ir gali žymiai žymiai blogiau pasielgti nei nevidonai.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 12:53:03
Vienu zodziu kai Tevas buna salia visados turiu labai bijoti, na tokia baimes energija nuleisti, jei to nedarau Tevas kraustosi is proto ir nesupranta kas su juo darosi.
Na kada nors zmonems padesiu. Tik mano akiu drumstejas yra Tevas todel kol kas zmonems negaliu padeti nes nelabai matau...
Turiu nuleidineti baime kai jis salia. Tai Tevui suteikia ramybe.
Is vis gyvenimas yra labai kvailas. Man nusibodo gyventi pagal kitu taisykles.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 12:43:42
Sunku isivaizduoti! Neitikima!

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 12:42:57
Čia vis bando padaryti eilinę pasaulinio tinklo skylę, su vyraujančia „patvirtinta iš aukščiau“ nuomone tarp šiukšlių: visokių nepritapėlių ir ligonių, kenčiančių nuo visokių baimių. Niekas čia to neteigė, tik apsišvietę lankytojai įtarinėja, kad čia bijoma su skiepais gauti valdymo įrengimų. Mokslas tokias galimybes iš tikro yra pasiekęs, skiepijant tikrai įmanoma įvesti kokius nors nedidelius valdiklius. Nieko nestebina, kai po augintinių oda pakišami atpažinimo valdikliai. Tik kišti po žmonių oda tokių dalykų nėra jokios prasmės, puikiai tai telpa piniginėse ar net išsiverčiama nešiojamomis ryšio priemonėmis.
Tikrai, čia nėra eilinis pasaulinio tinklo sąvartynas. Negi aplinkos juoda spalva neverčia sunerimti, gal čia koks TAMSOS kampelis? Su ne tokia įprasta KARIAUJANČIOJE ŠVIESOJE nuomone? Kai rašinėjama apie visokius gaminius iš kraujo, pavadintus iš a raidės. Pirmiausiai kiltų klausimas apie kurį tikrovės sluoksnį eitų kalba? Tikrovėje, moksliškai patikrinamoje, tai tikriausi paistalai, netikiu, kad kas vyksta. Gilinantis ypač į gerųjų nedorėlių sielas, o tai lengvai ranka pasiekiama tikrovė, tai manęs nestebintų tokios žinios, kaip neva Hilari Clinton, nupjovusi nuo mergaitės veidą buvo ji užsidėjusi. Tai tik menkas žingsnelis link visiemspriešio Kūjos pasiekimų. Norint užimti kito vietą, pačiam pirma reikia likti be mėsos, kad būtų vietos svetimai mėsai užsidėti ir taip atsirastų galimybė užimti svetimą vietą. Esu PASKUTINIS BLOGIETIS, žinau, ką rašau apie SAVO PRIEŠĄ.

2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 12:14:40
Kai žiurkėnas barėsi, buvo atsistojęs ant dviejų kojų, suraukęs snukutį, pyktai mostagavo priekinėmis letenėlėmis ir cypsėjo taip, kad nebuvo jokių abejonių, kad barasi. Iš vis jis niekada necypsėdavo, buvo tylus žiurkėnas.

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 09:46:37
Vienu zodziu noriu pakeisti pasauli. Kai Tevas mirs ( skleroze, alzheimeris, parkinsonas)visi zmones taps tokie kaip as.
Jau net 1998 metais pajutau kad galiu pakeisti zmones net psichiskai nesveiki zmones pajute mane nustodavo verkti ir muistytis, ir tik issisiepdavo iki ausu ir sypsodavosi. Cia buto taip del mano energetikos.
Vienu zodziu man negalima per anksti mirti nes teks keisti pasauli!
Visi taos tokie kaip as - gims Naujas Zmogus!

sara 2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis, 09:33:19
Labai idomu. Isivaizdavau miela ziurkenuka.:-)))))))))

2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis, 23:30:41
Aš pats sau iš karto pažadėjau, kad nemušiu savo žiurkėno, net jei jis man įkąstų. Kai įkąsdavo aš greitai ištraukdavau ranką iš jo dėžutės, paskraidydavo truputį mano žiurkėnas. Pažadėjau, kai jis išsigriauš skylę iš dėžės, galės laisvas lakstyti po mano kambarį. Netiesa, kad žiurkėnams nereiktų leisti kaupti atsargų. Tik narvelyje uždaryto nereiktų laikyti. Žiurkėnai kaip ir dauguma žvėrelių linkę į švarą. Kiek per dieną sukaupdavo atsargų mano žiurkėnas, tiek per naktį suvalgydavo. Vieną naktį pritrūkęs atsargų žiurkėnas, pasižadino mane atsargiai krimstelėjęs į ausį. (Mėgstamiausias skanėstas buvo lukštentos moliūgo sėklos, kitokį maistą nenoriai ėsdavo). Šiaip, jis mane džiugindavo naktiniais savo pasilakstymai per mano kūną. Niekaip neprisiruošiau žiurkėno išmokyti atlikti gamtos reikalų į kokią dėžutę, tai jis tai kuo puikiausiai atlikdavo batų dėžėje, aš net nepastebėjau, kad buvo radęs jam tinkamo dydžio išvietę. Apskritai, nykštukinio žiurkėno išmatos yra nedideli kieti grūdeliai. Žvėrelis yra tiesiog Dievo dovana. Ir kodėl visą tai rašau? Manau, toks augintinis gal sarai padėtų užsimiršti, gal ji net turėtų kuo didžiuotis. Aš savo žiurkėnų labai didžiavausi. Deja, neišgyveno jis pavasarinio langų plovimo. Labai dažna mirties priežastis nepatyrusių augintojų rankose. Beje, prieš mirtį žiurkėnas mane išbarė. Tiesiog sužavėjo mane, toks mažas, o taip drąsiai pasielgė, deja, nesupratau, kad jis išbarė dėl nuodų (stiklo valiklio putų) pridrabstytų ant grindų. Pagalvojau, kad gina savo valdą.

2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis, 23:01:31
o gal gyvsidabrio, kažkaip jau susipainiojau

2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis, 23:00:51
Lietuviškoje žiniasklaidoje buvo pranešimų, kad pasaulyje virš aštuoniasdešimt vietų kuriami skiepai nuo COVID-19. Mane tik domintų tik vienas klausimas, ar į man siūlomus skiepus būtų pridėta švino ar nebūtų.

2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis, 22:52:18
Liuciferis – šviesa tamsoje, nėra svarbiausias tamsoje. Taip, kaip jis nereiktų priešiškai elgtis tamsoje. Iš vis, Dievo reiktų ieškoti šviesoje, net jei jis iš ten būtų išvarytas.

2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis, 22:47:04
Proto jėgomis galima pabandyti sutelkti dėmesį į ką nors kitką, o ne į tėvą. Labai abejoju, ar tai susiję „klusnumas“ (kai kuriais atvejais dorybė) ir bailumas (gal ir išugdyta nepageidautina savybė). Apskritai, ką nors gąsdinti ir siekti vadinamos pagarbos ar klusnumo yra netinkamas elgesys su mūsų eros žmonėmis. Su mūsų eros žmonėmis, net ir žvėreliais reiktų visai kitaip elgtis. Mūsų erai jau pora tūkstančių metų, tik reiktų nepamiršti, kad ji apsiriboja Auropa, kitur ji net neprasidėjo.

sara 2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis, 12:33:27
Tevas yra mano smegenu liga, kaip sklerose ar parkinsonas, alzheimeris.
Proto jegomis as tos ligos negaliu isgydyti...na ta liga ir neisgis, beprasmiska stengtis...

Sarai 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 20:09:37
Tėvas tavęs negimdė, tai padarė motina, o jis tokių kaip tu kas diena gali išvarvinti po kelis šimtus milijonų ir sudžiovinti paklodėse.

Sarai 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 20:09:37
Tėvas tavęs negimdė,tai padarė motina,o jis tokių kaip tu kas diena gali išvarvinti po kelis šimtus milijonų ir sudžiovinti paklodėse.

Paranormas 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 19:02:28
Seniai jau berašiau...
Inkognito, kaip manote, ar kuriama vakcina nuo Covid-19 bus saugi ar tai tik turtingųjų siūlomas nuodas? Man įdomu, ar apie tai turit kokios informacijos iš aukštesnių šaltinių. :)

sara 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 17:57:53
Ateiviai atskrido, pamate Teva ir isskrido...

2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 17:41:32
koks čia forumas ar saros nesąmonių rašymo?
Gal perkelt į kitą forumą?
Būdavo įdomių temų, ypač inkognito, jiečio, evaldo minčių ir diskusijų.

sara 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 17:34:42
Paklusnus zmogus negali buti protingas. Kuo daugiau maivaisi, kraipaisi ir mandravoji, tuo ir protas didesnis! Protas slepiasi mandrume.
O Tevui reikia bailes - kad jo nuolat bijociau. O baile tai is vis zemas lygis - nuolatines prievartos ir absoliuciai nesveikas iskreiptas protas!

sara 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 17:05:04
Vienu zodziu Tevas mane pagimde tai as esu jo daiktas. Kaip jis nori, taip su savo daiktu ir elgiasi! Tevas yra labai primityvus ir daug is manes nenori. Jam nereikia kad buciau gabi ar daug gyvenime pasiekusi. Jam reikia tik vieno - mano paklusnumo ir kad pastoviai jy isvydusi labai bijociau. Ta as ir darau.

sara 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 16:38:25
Esu tokia kokios Tevas nori!
Juk reikia Teva gerbti( ir garbinti) ir t.t. Zinau kad galeciau buti labai gabi viskam, bet Tevui tokios dukros nereikia. Tevui reikia paprastos ir nuolankios ir nuo jo priklausomos!
Net kai raganas kankindavo prasydavo kad jos sakytu teisybe ir i kiekviena pasakyma atsakydavo, - "tai melas tai melas tai melas ragana!"
As pasakiau tik teisybe, istraukiau prievarta i pavirsiu! Netylejau. Na gal dvidesimt du metus tylejai, bet jau nebeliko jokios prasmes tyleti.
Vyrai visai nera galingi, moterys tik dangsto ju prievarta ir visiska nesamoninguma - atseit tai yra vysiska!

tai kad ir taip Sara 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 14:29:29
Esi velnio nešta ir pamesta,nes drįsti tokias intymias smulkmenas kaip apie sapnus kad dave sapne dulkina tavo tėvas rašyti viešai,joks normalus žmogus tokių dalykų nekeltų į viešumą,o apsilankytų pas psichiatra ir reguliariai gertų prirašytus vaistukus.O tokius dalykus skelbia tik velnio apsėsti,tau reikia gal net ir egzorcisto.

tai kad ir taip Sara 2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis, 14:29:29
Esi velnio nešta ir pamesta,nes drįsti tokias intymias smulkmenas kaip apie sapnus kad dave sapne dulkina tavo tėvas rašyti viešai,joks normalus žmogus tokių dalykų nekeltų į viešumą,o apsilankytų pas psichiatra ir reguliariai gertų prirašytus vaistukus.O tokius dalykus skelbia tik velnio apsėsti,tau reikia gal net ir egzorcisto.

sara 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 18:22:15
Niekados apie tai nesusimasciau, bet gal pradesiu garbinti Liuciferi, kad tik nustotu mane kankinti.
Dievas vistiek i zemes reikalus nesikisa, o gyventi tai reikia. O zemeje valdovas yra Liuciferis...
Kol gyva tol sukuosi...
Busiu vel eiline jo auka...

sara 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 17:59:28
Na man i pasamone buvo atejusi tokia informacija, kad specialiai mane gaude. Atseit skriejau greiciau net uz sviesos greiti ir kazkas galvojo kaip butu imanoma mane sugauti ir rado iseiti, ogi mano Teva. Ir sake kad taip su tuo mano Tevu mane gali laikyti visa amzinybe...Jis pats kur mane laiko ne kalejimu pavadino, o beprotnamiu...
Nesuprantu kodel mane laiko tokiomis ziauriomis salygomis, nejau nieko geresnio nenusipelniau... as tik skaiciuoju sekundes, skaiciuoju valandas, skaiciuoju dienas ir viliuosi laisves... Nezinau kada sulauksiu laisves. Bet kazkas sake kad kazka myliu per mazai, del to mane ir uzdare i beprotnami( pas Teva).
Bet as negaliu myleti daugiau. Esu visa tokia kokia esu...
Kada nors istruksiu i laisve. Kiekviena nakti ir diena labai daug protiskai mastau ir ieskau zenklu rodanciu kad galeciau istrukti.
Niekas nesvarbu.

sara 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 17:47:08
p.s. Vienu zodziu tegul Tevas prie,var,tau,ja ir toliau mane sapnuose man negaila. Jei galiu istverti vadinasi galiu, gaila tik to, kad esu be galo gabi tik Tevas mane sueede ir is manes paliko snipstas...
Nors ne. Nieko negaila. Tegul eda. Praejo dvidesimt du metai ir visai nustoju priesintis. Tegul eda.

sara 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 17:35:37
Na Tevas seksualia jaustis neleidzia, iskart griebiasi peilio, lyg tai ir jy liestu as galiu tik jo jausmu sferoje burbuliuoti kartu su Liuciferiu labai zemose natose...
Todel ir jauciuosi kaip kalejime. Buvau pabegusi labai toli isvaziavusi net i Austrija net tai nepadejo...nors turejo pradeti... tai gryzau atgal pas savo kankintoja...
Bet juk as esu nesvarbi ir nesvarbu kaip ten bus ar kaip ten yra, galima atsipalaiduoti.
Nesvarbu.
Jei Dievas dave man kenteti vadinasi galiu visa tai iskesti ir dar daugiau.

sara 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 17:07:26
Priklausau Liuciferiui tol kol Tevas gyvas...
Cia jau joks vibratosius bejegis...

sara 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 17:06:09
Aciu. Bet tu paprasciausiai nesugebi giliau mastyti. Vibratorius cia ne prie ko. Zinoma aciu uz pastangas man padedi bet mano problemos yra visai kitos. Jau dvidesimt du metus sapnuoju kad Tevas mane prie,var,tau,ja ir laukiu kada tai baigsis, bet kai Tevas mane auklejo sake - "Tik per mano lavona", tai gaunasi kad pats Tevas uzkalbejo kad tik per jo lavona baigsis tie sapnuojami prievartavmai...

Aišku viena 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 13:26:35
Kad tau Sara verkiant reikia saugaus sekso, taip būna su nevedusiomis moterimis kurioms jau eina 5 dešimtis metų.Reikia kad daktaras tau išrašytų gerą vibratorių.

sara 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 10:15:26
Nesvarbu kas su manimi vyksta!

sara 2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis, 09:28:38
Nors dvidesimt du metus sapnuoju kad mane Tevas prievartauja Teva vistiek gerbiu, nes vaikai tai privalo daryti. Ir nesvarbu visiskai kas su manimi vyksta!
Esu nesveikos psichikos ir tiek. Del to ir sapnuoju tas prievartas - nesveika psichika tai padiktuoja!

sara 2020 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 17:50:29
Jau kaip dvidesimt du metai sapnuoju kad mane Tevas prievartauja. Tevas sako kad i sapnus nereikia kreipti jokio demesio, jog tai tera tik sapnai, bet man be galo nusibodo ir galvoju kada tai baigsis. Bet dabar supratau kad tai niekada nesibaigs, nes setonui apsimetusiam mano Tevu yra labai smagu mane prievartauti. Jis vis neissisenia...Turetu kada nors liautis...

sara 2020 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis, 14:06:36
Greiciausiai kad Tevas pats yra nuskynes ta Dievo obuoli, o puola visus kitus atseit kad tie yra kalti - tie yra nuskyne!

Ir kodėl šita puslapį? 2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 12:03:53
Sėste apsėdę psichopatai? Seniau sakydavo, kad kai KGB nori nubausti tai šalia patalpina psichopatą.

sara 2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 11:17:23
p.s. Arba uzsiimti snukiadauziu, tai butu irgi pagal tamstos supratima!
Viska kas yra netinkama nugaleti jega!!!

sara > 08:03:36 2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 11:13:45
Na tai gerbiamasis gal man nusifilmuoti kokiam porno filme kad patenkinciau tave ir kad moraliai islikciau dora???
Kam tie sunkumai, kam isvis juos spresti, kai galima gyventi pagal tamstos supratima!

sara 2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 10:47:30
Dul,kin,tis tai kievienas labai greitas, o kai reikia iskesti sunkumus tai praso uzsiciaupti ir nesirodyti!

sara 2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 10:37:27
Is vis visas nuoskaudas reikia atvirai isdestyti, tada civilizacija - laveja!
Senoveje raganas kankino ir reikalavo is ju pasakyti tiesa, tai va as tiesa ir sakau, kad visi viska suprastu ir nekartotu jau mano klaidu!

sara 2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 10:33:32
Svarbiausia kad viska issiaiskinau ir baigta!
Labai atsiprasau jei ka uzknisau.....................

Sarai 2020 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis, 08:03:36
Ar tu nesupranti kaip visus čia uZknisai su savo tuo tėvu? net kileri norisi tau pasamdyti.

"Jei norite paremti mano svetaines," 2020 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienis, 17:41:40
o negalima is telefono i telefona

sara 2020 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienis, 16:07:58
Dabar supratau praejus jau beveik dvidesimt dviems metams, ogi mano Tevas yra kankinys, o kankinys tikrai niekaip negali buti Tevu (turiu savo logika!).
Vadinasi as Tevo neturiu, turiu tiktais kankini, o kankiniui viskas yra atleidziama, nes kankinys yra neadekvatus!

sara 2020 m. rugpjūčio 21 d., penktadienis, 10:28:17
Tevas sugalvojo, kad as apie jy pastoviai turiu galvoti, bijau negalvoti, nes man dingijasi jei negalvosiu, tai jis griebsis peilio!
Siaip galeciau imtis darbo ar istisai buti peskendusi moksluose, o ne galvoti apie kazkokia tai nesamone kuri niekur neveda!

Rusai iš TKS nufilmavo 5-is NSO 2020 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis, 17:20:48
Rus.: https://lenta.ru/news/2020/08/19/ufo/
Papildymas (rus.): https://lenta.ru/news/2020/08/20/ufo/

sara 2020 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis, 13:23:29
Dievas specialiai mano Tevams nedave geru vaiku.
As po sio gyvenimo tapsiu sventaja kankine, o Tevai taip ir nieko nepese!

sara 2020 m. rugpjūčio 18 d., antradienis, 15:27:55
Na vienas zmogus yra vienas Dievo neuronas. Man visi Dievo neuronai yra palankus. Man beliko palenkti tik paskutini neurona - Teva. Va nuo paskutinio neurono viskas ir priklauso ar duos jis man kelia - mastyma, ar ne duos. Paskutini Dievo neurona Teva liko palenkti, arba graziai jo paprasyti - leisti mastyti!

sara 2020 m. rugpjūčio 18 d., antradienis, 15:21:00
Na zmones visi yra bendros Dievo smegenys - neuronai. Kas liecia mane, tas reiskia kazkiek tai liecia ir kitus. O kas uzdirbs duonai - teisingai sakai. Uz materialine gerove reikia susimoketi savo protu. Ir nespresk pagal save, kad as atseit siekiu geriausio ir lengviausio kelio - tiesiog zmogumi atsikratyti. As elgiuosi kitaip tiesiog ieskau priejimo ir galimybes pasikalbeti - gal zmogui nusvis protas. Bet kaip nusvis neaisku, gal jis virs tikru blogiu, o gal ims ir supras kad visdelto tikrai reikia leisti man mastyti.

Sarai 2020 m. rugpjūčio 18 d., antradienis, 15:05:05
O koks mūsų reikalas tavo santykiai su tėvu? Nu nebent nori, kad tavo tėvą pagrobtų ateiviai? Bet kas tuomet tau uždirbs duoną?

sara 2020 m. rugpjūčio 18 d., antradienis, 13:57:48
Tevas del to kad yra Tevas yra antzmogis. Tai daugiau nei Dievas ir Liuciferis kartu sudejus. Jei Tevas leis man mastyti, tai mastysiu. Labai noriu mastyti. Noriu kad Tevas leistu man mastyti.

sara 2020 m. rugpjūčio 18 d., antradienis, 13:13:11
Pirma turiu su Tevu issiaiskinti, kad turiu teise mastyti.
Jei Tevas neleis mastyti, tai ir nemastysiu.

sara 2020 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis, 18:38:40
Reikia gyventi su problema!
Vyras yra problema? Ne. Arba visai nediduke.
Tevas yra problema? Taip. Vadinasi reikia gyventi su Tevu, nes Tevas yra problema, o reikia gyventi su problema!

ašaš 2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 20:28:09
inkognito tavo žodžiuose yra tiesos.

2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 20:27:06
Jieti esi pats kandęs fizikos, teigei, kad virusas lengvai plinta, dėka 5G ryšio.
Ar neklysti, kaip ir dėl iš po žemių išlendančių reptiloidų, kurie virsta žmonemis ir sėdi valdžioje :(

inkognito 2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 20:16:32
Prisiminiau univero pavadinimo, jis dirba Kembridžo universitete tame pačiame kur ir kuriama vakcina nuo coronos, po univero jis kurį laiką dirbo Vilniaus biotechnologijų įmonėje o paskui persikraustė ten... Be to žemiečiai tokių mikroskopinių čipų aplamai dar nemoka pagaminti ir greičiausiai išmoks juos daryti tik po 150 metų ne anksčiau.

inkognito-Jiečiui 2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 20:13:06
Esu pasirengęs pasirašyti ant daugelio tavo spėjimų, tikrai kažkiek tai tikiu ir tuo adrenachromu, ir Lietuviškais Pedofilais, ir žiniasklaidos prostitucija, o apie teisėsauga tu ir pats žinai kokią turiu nuomonę kai aš nuo 2007 iki pat 2018 m. negalėjau apginti savo teisiningų ir teisėtų reikalavimų, na bet netikiu, kad vakcina yra sutapatinta su implantais.... Tai kuri ar Rusų, kuri jau pagaminta, ar Anglų, kuri dar tik bandoma, beje ten dirba vienas iš mano auklėtinių Mantas biotechnologijų laboratorijoje Londone. Iš jo tai tikrai viską sužinočiau.

2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 11:26:24
Na tai tada dar šiek tiek. :)
Viską ką sakiau, tai tikriausiai aš išsigalvojau, nes ir jūs taip sakote. Nėra jokio adrenachromo, jokie vaikai pasaulyje niekur nedingsta, Romkos neprekiauja narkaša ir vaikais, Drazdauskaitė nevežė jokios gyvos prekės, demokratiškas teismas , kaip ir žirniasklaida pati teisingiausia pasaulyje ir ant Lievos nėra jokių pedofilų. Tai violetinių patvorinių išmislas ir vakcinos visos nuo visų šimto ligų ų ų.
Ai, shkoda gadac, pan Adamonis, tikriausiai aš jau nusišneku. :)
Daba tai jau tikrai ate.

2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 10:23:31
oi ne čia įkėliau :((( rašiau į " pokalbiai apie viską"

žinios 2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 10:22:03
Nesijaučiu esanti apaštalas, turintis teisę apie tai kalbėti, bet kaimas ūžia.
Kaimas stebisi iš kur pas nedirbantį žmogų tiek pajamų.Kieme stovi keli laivai, prabangus džipas, motociklas, manoma išlaikomos ir pojaunės barakūdos ir visą kitą
Dėl to žmogus turi priežasčių,būti lojaliu nelojalioms mūsų valtybės grūpuotėms.
kurios drumsčia vandenį dėl COVID–19, o jis vykdo tik nurodymus, pinigėliai pinigai visą galiai.
Galima nuo stiebo ir vėliava nuimti ir "vytautą" karūnuoti.
Klausimas, nuo kada žmogų vadinate brandžiu, nuo kada – suvaikėjusiu ?

2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 08:42:32
Pasakiau ką tuo metu galvojau. Gal rytoj galvosiu dar kitaip.
Ate visiems. Ištrinkite viską ką sakiau ir iš savo galvų.
Svarbiausia-NIEKO NEBIJOKITE.:)

Atsipeikėk 2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 00:13:26
Net nesitiki,kad tiki tokiais briedais, net nesitiki, kad senatvė taip paveikia žmogų
Galimai, sektos ar rusisku pinigų rezultatas
Tu, buvęs nepailstamas NSO forumo gerbėjas - lankytojas? Kas nutiko?

2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 00:05:00
jeti, baik užsakytą propagandą; sieki paveikti ne žmonių racionalų mąstymą, o emocijas.
esi paklydusi avelė.Esi brandus žmogus ir tiki kad ,neva vėliau žmones skiepys nuo koronaviruso ir įves mikroschemas, per kurias žmones valdys. Bandai įtikinti, kad koronavirusu siekiama išnaikinti didžiąją dalį gyventojų, kad liktų tik turtingieji. Dar viena sąmokslo teorija, kad virusas lengvai plinta, nes žmonių imunitetas silpnėja dėl 5G ryšio. Tokie melai turi konkretų tikslą. Rusų agentas.
gal net lengviau patikėti inkognito teorija, nei tavo "draugų' melu.

Tik tau blogai ir baigsis 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 22:01:36
Esi kvailas, kad manai, jog vakcina nuo covid-19 platina kažkokius tai čipus, pats gali elgtis taip kaip nori bet nebūk niekšas neįkalbinėk kitų lengvai įteigiamų žmonių nesinaudoti vakcina nuo coronos, kai gulėsi reanimacijoje ir godžiai trauksi paskutinius gyvenime oro gurkšnius į savo coronos suėstus plaučius, prisimink, kad buvo kažkas kas tave norėjo sulaikyti nuo tavo daromos kvailystės. Na bet esi laisvas elgtis kaip tik nori.

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 21:32:11
Aš kalbu visai ne apie vaikiškus dalykus ir ne vaikigaliams.
O kad jūs gyvenate iliuzijoje ir gali blogai baigtis, tai ir žądinu. Pradėkite protauti savo galva.
Ai, greitai patys viską pamatysite. tIK PERSPĖJU - JOKIŲ VAKCINŲ. ir PASKUI NESAKYKITE KAD NIEKAS JUMS NESAKĖ.

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 20:45:17
o rašė čia neateis :) ateiviai nedomina.)

to 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 20:29:07
jeti, koks tavo tikslas? Kam to reikia – aš nežinau
ar tau pačiam? Atidirbinėji" karmą"
plaudamas kitiems smegenis?

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 19:00:18
O acto garintojai tai ne acto kvepalų naudotojai? Ne? Na tai atsiprašau, buvo labai panašu, todėl užsimaniau pasireikšti ;)

Vunderkindas 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 18:35:04
Norit išsiskirti iš kitų - kvepinkitės tik tai actu.

Būna visai nejuokinga 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 18:33:12
Visai nejuokinga kai teko susidurti su žmogumi besikvepinančiu actu. Ypač kai tektu ilgiau šalia pabūti. Visi juokai baigsis kai pradės galva skaudėti ir pykinti. Visi juokai iškarto baigiasi.

Vunderkindas 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 18:21:05
O! Čia dar mano bendrakolegų yra :) Bet vis dėlto tas nepakartojamas acto kvapas nuo kūno, tiesiog nepakartojama.

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 17:06:50
vaike, eik ir toliau skaityti delfi ir žiūrėti per suplotą TV savo guru malkų skaldytoją Rūta Malkevičiūtę. Apie acto garintojus. Fiziką dar palik vėliasniam laikui, nes nedaaugai.:)

Vunderkindas 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 16:29:59
Actas - tai puikūs kvepalai, pasipurkškit ant savęs ir skleiskit stulbinanti aromatą, kuris jausis net 20 metrų atstumu ir kuris atbaidys net muses.

Yra durnių su durelėmis 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 14:04:49
ir yra kvailių su savo vibracijomis. Iš kokios skylės ištraukei tu tas savo vibracijas išgalvotas?Ar nors supranti kas tai yra? Pasiskaityk nors fizikos vadovėlyje apie vibracijas ir rezonansus tada gal kažką tai išmanysi plokščiažemininke.Tos vibracijos tas pats kaip su acto garinimu chimtreilus naikinti.

Ar jums nejuokinga 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 11:50:08
"Sveikatos specialistų kirtis poilsiautojams: kaukės paplūdimiuose turi būti privalomos". Lrytas.lt

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 11:32:54
Gąsdinimas ateiviais, tai tų pačių velnių darbas, per jų valdomas visas informacijos priemones. Kaip ir to viruso išpūsta propoganda.
Bet reikalai keičiasi. Vibracijos (Šumano rezonansas) kyla. Blogiečiai jų tiesiog neatlaikys. O tada ir įvyks kontaktas su geraisiais ateiviais.
Visiems reikia daugiau pozityvumo, daugiau skleisti gėrį, o ne skaityti tu velnių nupirktą ir valdomą žiniasklaidą apie tai kiek užsikrėtė, mirė, kiek nusižudė, kiek iškrito per langus, sudegė gaisruose, užsimušė avarijose...Nes jie tais negatyvais minta. Kaip ir tas virusas jūsų baimėmis.

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 11:31:49
tab letes iš žmonių mėsos ir t.t. Bet viskas keičiasi, žmonės jau bunda. Bunda-tai reiškia ateina žinojimas, visako suvokimas, kas vyksta užkulisiuose.

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 11:30:54
Kalbu apie ąmorhcanerda (tą žodį skaityti atbulai, nes nepraleidžia),

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 11:21:35
Daug kas pradeda lįsti į viešumą. Daugelis nenori net tuo patikėti, kokius siaubingus dalykus jie išdarinėjo su žmonėmis nuo Babilono laikų ir dar ankstesnių.

2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 11:18:11
Jeigu kalbėtumei apie Apšteino salą, būtų konkrečiau. Ir pradėtumei suprasti, kad globalusis elitas seniai žmoniją pavergęs ir su kuo jie turi reikalą.

inkognito 2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis, 09:32:49
Pietų Amerikoje plyti nuostabus pasaulio perlas Brazilija. Nuo jos pakrantės miesto Natello nutolusio per 360 kilometru ir nuo kito šiauriau esančio pakrantės miesto Recife 545 kilometrus susikirtimo taške Atlanto vandenyne randasi nuošaloka Fernando de Noronha sala. Ji vulkaninės kilmės jos ilgis tera apie 15 kilometrų o plotis apie 3 kilometrus,jos gyventojų tėra 2880 asmenų,bet ji turi tarptautinį oro uostą, kuriame kasdien leidžiasi didžiuliai Boingo klasės lėktuvai galintys skraidinti keleivius netgi į kitus kontinentus... Kaip manote ar tokia vieta nebūtų pati tinkamiausia perkėlinėti žemėn kolonistus į nuo covid-19 mirusių asmenų vietą? Auksą iš meteoritinių uolienų mokanti sintetinti nežemiška civilizacija nesunkiai visiems kolonistams galėtų suteikti rojaus gyvenimo sąlygas mūsų planetoje, o tai kad jų išvaizda ypač menkai skiriasi nuo mūsų žemiečių jiems gali buti itin paranki aplinkybė. Įsivaizduokite kaip milžiniška lėkštė naktį nusileidžia į salą ir atgabena eilinę partiją kolonistų, kurie nakties prieglobstyje apgyvendinami laikinuose komfortiškuose namuose,o rytojaus dieną atskridęs boingas juos išgabena į Įvairias gražiausias žemės vietas, apgyvendina prabangiuose viešbučiuose,ir jie iš saviškių gauna solidžią renta džiaugsmingai egzistencijai žemės planetoje? Nu aš neteigiu, kad jie ir sukėlė Covid-19 epidemiją pasauline,juk pripažinkite per keletą mėnesių mūsų planetoje atlaisvinti apie du trečdalius milijono vietų ateiviams kolonistams tai juk yra neprastas pasisekimas jų manymu,ar ne? Ir prieš Galaktikų taryba yra puikus pasiteisinimas kad jie tik saugo žemės planetą nuo pernelyg didelio ištuštėjimo, savo piliečius atgabendami į mirusiųjų vieta,pagal skelbiamą statistikos pranešimą...O kadangi mūsų planetos finansų pagrindas yra auksas,jei jo turi pakankamai ir gali į mūsų rinkas patiekti tūkstančiais tonų,mainais už savo piliečių turtingą gyvenima mūsų ekonominėje erdvėje.... Na ir kuo gi tai ne nuostabus invazijos planas? Nereikia nei mūšių nei karų....Ir gali būti kad jis vyksta jau dabar - šią akimirką...

Deniui ir kitiems 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 21:17:47
Mes visi manėm, kad ateiviai atakuoja, kai nežinojom kas tai yra. Čia daug tokiu buvo irgi, ne tu vienas. Svarbu sužinojai kas tai yra ir tai gerai.

Denis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 20:59:03
Aišku. Ačiū už info. Ką tik pažiūrėjau youtubej kas tai yra. O jau buvau apsidžiaugęs kad pagaliau pamačiau NSO.

Kaimo bobutė 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 20:41:55
Napoletali tut vsiakije.

Deniui ir kitiems 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 20:26:55
Tai StarLink'as. A. Masko palydovai, kurie paskui suteiks visiems palydovinį internetą.

Denis 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 20:23:09
Sveiki,
Šią naktį, t.y. 2020 08 11d. apie 03h 20min, Kauno rajone virš Raudondvario, Giraitės, Domeikavos, link Karmėlavos ir toliau, praskrido apie 30 nuolat ryškiai šviečiančių objektų, skrido labai tiesia linija vienas paskui kitą, labai mažu atstumu vienas nuo kito (kaip virvele sukabinti). Niekada nemačiau, kad kas nors skristų tokiu mažu atstumu vienas nuo kito. Objektai skrisdami spindėjo visą laiką, ta prasme, jokių mirksinčių lempučių nebuvo. Skrido iš pietvakarių pusės į šiaurės rytus virš minėtų gyvenviečių, garso jokio nesigirdėjo, aukštį sunku pasakyt bet buvo gal apie 6-8km.
Ar dar kas nors tai matėte?

Naujiena 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 20:13:53
Naujiena 1:
Reptiloidų kraujo visi mes turim. Reikia jo atsikratyti.
Naujiena 2:
Masinis kraujo leidimas. Kas nutiko žmonėms?

ašaš 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis, 19:44:36
Reptiloidų liaudies pasakos skleidėjui... Esi sektantų informacijos rengėjo ir skleidėjo, pareigose?
Pasakos.lt. spausk ir žiūrėk animacinius filmus ir serialus nemokamai, ten daugiau tiesos.
Aš sutinku su inkognito nuomonę.

pats tu pasaka 2020 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis, 14:52:23
Acto garintojau ir plokščios žemės pasakų skleidėjau.

Reptiloidų liaudies pasakos 2020 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis, 13:25:10
Ir tu tiki šita melasklaida ?

inkognito 2020 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis, 12:49:31
Nuo šiandien pasaulyje Covid-19 jau užsikrėtė 20 milijonų žmonių, o mirė netoli 800 000... dabartiniuose karuose per tokį trumpą laiką tiek nežūsta kariuomenės kaip čia taikos metu,be jokio šūvio....

2020 m. rugpjūčio 7 d., penktadienis, 12:09:40
youtube.com/watch?v=fcnvEsOmfWY

Civilizacija Žemėje žlugs 2020 m. rugpjūčio 7 d., penktadienis, 07:40:23
https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/naujas-tyrimas-net-geriausiu-atveju-turime-tik-10-proc-tikimybe-issaugoti-savo-civilizacija.d?id=84941265

Pats Tu Kelmas 2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis, 00:09:07
Čia turbūt ta prasme, kad protingų žemėje nėra.

Atšiaurus įkaltis 2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis, 00:08:11
Ar pastebėjote kad protingas būtybes ieškančios technologijos yra nukreiptos ne į žemę?

Dūžtantys Langai apie 4625 kHz 2020 m. rugpjūčio 2 d., sekmadienis, 23:47:05
Paslaptingas aktyvumas 4625kHz paskutiniu metu:
Another anomaly happened at around 21:00 UTC, multiple transmission of morse code (of unknown origin) were heard.
On June 16, 2020, the buzzer stopped at 20:40 UTC for unknown reasons. It returned about one hour later at 21:40 UTC.
On July 15, 2020 a Voice message of unknown origin was heard on 4624.2 kHz, just below the Buzzers frequency. The message didn‘t come from UVB-76 itself because the buzzing didn“t stop. The message was in English and contained only numbers, no letters. The only word that appeared in this message was ,,Attention“.
.
Daugiau skaitykite vikipedijoje: en.wikipedia.org/wiki/UVB-76

Dūžtantys Langai apie 4625 kHz 2020 m. rugpjūčio 2 d., sekmadienis, 23:38:39
4625 kHz savininkas: Russian Armed Forces

Pats Tu Kelmas 2020 m. rugpjūčio 2 d., sekmadienis, 22:39:10
Išvažiavau aš ieškoti stoties. Artimiausia pasirodė sibiro glūdumoje. Sėdėjau visą dieną ir visą naktį per pūgą, šalau, bandžiau sušilti, net laužą užkūriau vidury patalpos, geras skersvėjis buvo, nes langų jau nebuvo. Tai vat klausiausi radijo bangų ir mirtinai sušalau, o taip ir neišgirdau savo vardo.

Dūžtantys Langai apie 4625 kHz 2020 m. rugpjūčio 2 d., sekmadienis, 16:51:52
UVB-76, also known as "The Buzzer", is a nickname given by listeners to a shortwave radio station that broadcasts on the frequencies 4625 and 4810 kHz.[1][2] It broadcasts a short, monotonous About this soundbuzz tone (help·info), repeating at a rate of approximately 25 tones per minute, 24 hours per day.[1] Sometimes, the buzzer signal is interrupted and a voice transmission in Russian takes place.[3] The first reports of a station on this frequency were made in 1973.

vusticija laniene 2020 m. rugpjūčio 1 d., šeštadienis, 19:00:08
mielas praeivi,
kiek as pati zinau,nesergu jokiomis venerinemis ar panasiomis ligomis.dekoju,bet vaistu nereikes.dabar, atsakykit i manaji klausima,ar jus esate ateivis?
labai lauksiu atsakymo.nepamirskit,jei norite kontaktuotis su manimi,isijunkite 4625kh radijo bangu dazni.toliau tikiuosi zinote ko laukti.
gero vakaro, mielasis praeivi! <3
-vusticija

2020 m. rugpjūčio 1 d., šeštadienis, 11:10:07
Praeivi ,kas jus taip gerai informavo,gal ateiviai ?

sara 2020 m. liepos 30 d., ketvirtadienis, 20:06:02
Na matau kad neliudite, ir toliau taip!

Praeivis 2020 m. liepos 28 d., antradienis, 14:57:45
Gerb. Vusticija, pasisakykite kokiomis lytiniu būdu plintančiomis ligomis apsikrėtusi. Girdėjome viešinamai.eu užsilenkė, likote be pa jamu ir darbo.
Mum raikia žinoc a turėsime tokių priešnuodžių. Tskant jevrosojuziniu.

vusticija laniene 2020 m. liepos 28 d., antradienis, 12:34:31
laba diena,as esu 60-ies klaipediete gyvenanti prienuose.
ieskau ateivio vyro.man patinka seni traktoristai,kurie moka naudotis savo garso signalu.
jei kils noras kontaktuoti mane,eikite i artimiausia apleista radio stoti ir klausykites 4625 kHz dazniu.kai isgirsite savo varda,laukite vietoj,greitai pasitiksiu.
geros dienos! <3

brazilka 2020 m. liepos 28 d., antradienis, 12:05:39
mano močiutė teigia, kad aš esu ateivis... ką daryt?

sara 2020 m. liepos 26 d., sekmadienis, 17:31:50
Kokios formas jie buvo?

sara 2020 m. liepos 23 d., ketvirtadienis, 16:14:21
Esu dvasiskai neveiksni, del to ir sakau kad manes nera!

Jezaus priešingybė - sustojusi laiku 2020 m. liepos 23 d., ketvirtadienis, 15:25:26
Jums tik atrodo, kad iškentėję visus dešimt metų, kančios pasibaigia. Tai netiesa. Kančios baigsis tik su jūsų mirtimi.

rsgcxg 2020 m. liepos 22 d., trečiadienis, 18:20:01
Tas tai taip

sara 2020 m. liepos 22 d., trečiadienis, 09:54:52
Manes nera, manes nera, manes nera!!!

sara 2020 m. liepos 21 d., antradienis, 18:30:35
O as maniau kad rusai atjunge, nes pastoviai varote ant ju!

Iinkognito 2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 06:41:45
Nezemieciams nepatinka mano atskleidžiama tiesa apie jų juodus darbus žemės planetoje, todėl jie pastoviai ištrina NSO LT puslapį ir gadina serveri tiekianti internetą.... GĖDA !,,,

Bergždžias šviestuvo mirgėjimas 2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 15:02:29
Visas blusbakcilas sugaudysim su magnetu ir pačirškinsim kaip prieskonius prie kepinių ant žarijų.

Bergždžias šviestuvo mirgėjimas 2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 14:35:00
Todėl kad to nebus. Beto tas paveiksliukas ant žolės primena modernizuotą viruso siluetą.

o Ką darysi kai šaus 2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 14:24:10
Virusinio plaučio maro ar kito mirtino brudo bacilomis?

Tylus krebždėsys į langą kartu su belaidžiu kibiru 2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 13:59:27
Primenu: mes nežinom kas tai padarė.

Tylus krebždėsys į langą kartu su belaidžiu kibiru 2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 13:51:14
Aš tokius piešinėlius pripaišydavau sąsiuvinyje iš neturėjimo ką veikti arba dažniausiai itemptai galvojant, leidžia surikiuoti mintis bepiešiant.

Bergždžias šviestuvo mirgėjimas 2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 13:49:01
O iš tikrųjų tai tiesiog menas, piešinys. Kuris nesako nieko daugiau išskyrus tai, kokias emocijas sukelia kitiems į jį bežiūrint ir tai kokią emociją bandė perteikti autoriai. Ir nieko daugiau. Galima panaudoti pvz tokius piešinėlius kaip architektūros dizainą. Menas ir tiek.

Bergždžias šviestuvo mirgėjimas 2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 13:37:58
O mes torniečių nebijome. Kai šaus su lazeriais į mus mes panaudosim veidrodžius ir nukreipsim ugnį atgal. Sugaudysim visus į nelaisvę ir pakabinsim ant žarijų kepti.

Inkognito 2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 12:55:52
Pagaliau atsirado ženklas ,kuris rodo, kad galaktikų taryba jau atrišo rankas Torno civilizacijai,perimti mūsų egzistenciją žemės planetoje... Keturios kovinių alebardų galvos rodo, kad jie nesitaikstys su žemėje viršų imančiomis blogio jėgomis,o kryžius centre, kad galime greitai laukti nežemiškos civilizacijos kontakto ir ultimatumo besąlygiškam paklusimui jos valiai...
https://tv.lrytas.lt/zinios/pasaulis/2020/07/13/news/prancuzijoje-kvieciu-lauke-mislingai-atsirado-zenklas-zmones-tiki-kad-tai-aukstesniu-jegu-darbas-15591726/

Tylus krebždėsys į langą kartu su belaidžiu kibiru 2020 m. liepos 12 d., sekmadienis, 22:45:08
Mano galva - mano tvirtovė ir karalystė.
Mano galva - saugi oazė.

Belaidis kiauras kibiras 2020 m. liepos 12 d., sekmadienis, 22:42:09
Mat jei norima įtikinti kitą žmogų, kad jis visiškai įsakymui paklustų, tereikia padaryti taip kad tie žodžiai suskambėtų galvoje, nes kitaip žmogus gali pamėginti pasipriešinti, apgalvoti veiksmus, o čia galvoje jis nuogas, todėl ir silpniausia vieta.

Tylus krebždėsys į langą kartu su belaidžiu kibiru 2020 m. liepos 12 d., sekmadienis, 22:17:11
Ar tikite į telepatiją? Naturalią, o ne implantu dirbtinai sukurta.

Tylus krebždėsys į langą kartu su belaidžiu kibiru 2020 m. liepos 12 d., sekmadienis, 22:07:29
Ar tikite į astralą?

aefrgdhgt 2020 m. liepos 12 d., sekmadienis, 17:28:17
Apie tą Rusiją ir marą jau prieš kokią savaitę pagalvojau!

Bergždžias šviestuvo mirgėjimas 2020 m. liepos 11 d., šeštadienis, 22:30:49
Įjunkime daugiau šviesos.
Apšvieskime pasaulį.
Nudažykime sienas spalvomis.

Beribinės plunksnos skambėsis 2020 m. liepos 11 d., šeštadienis, 22:10:41
Kiek mažyčių šviesos taškelių kosmose, o kiek beribės tamsos aplink juos. ...
... kiek šviesių raidžių šiame puslapyje ir kiek daug tamsos aplink...
,,, kiek mažai gėrio pasauly, o kiek daug tamsos aplink...

sara 2020 m. liepos 11 d., šeštadienis, 10:53:44
Labai idomiai diskutuojat!!!

Inkognito 2020 m. liepos 10 d., penktadienis, 16:41:20
Labai tiksliai neišgirdau, bet atrodo kad Galaktikų Taryba už aplinkinių valstybių skriaudimą, žada kažką tai blogo padaryti Rusijai, (qali būti tai išplatintas virusinis maras) kurio negalima gydyti antibiotikais) tai turėtume pamatyti arba bent jau išgirsti apie joje nutikusias nelaimes 6 mėnesių bėgyje,be to atrodo, kad vis tik Kinija ruošiasi karui su Rusija ir netrukus pradės intervenciją į jos rytinius rajonus. Masiškai ir greitai išplitęs maras nusilpnins Rusiją, o be to ir Covid-19 dar nepasiekė joje apogėjaus. Gali būti kad nelabai bus kas gali su ginklu rankose kariauti prieš interventus. mums tai nėra gera naujiena nes savo sienų šalia turėsime kita dar galingesni ir žiauresnį grobuonį...

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 21:13:53
Mačiau įrašų salėje „Meile tikiu“, o jame gražu jaunos moters paatviravimą, kaip mato ji pasaulį. Per pasimatymą nusivedusi jaunuolį rodė į visatų (sukynių) atvaizdus kaip į Dievo nupieštus darbus. Ji galvojo, kad Dievas galėtų būti numatęs jai vaidmenį savo darbe. Jaunuolis ją palaikė dovanojo „Milky Way“ kaip maistą. Viskas tėra ženklai, nieko daugiau tame nėra. O aš toks svajotojas, kad norėčiau niekada neišsiskirti su Žeme. Visokios Žemės pabaigos tebūtų perėjimai į naują būvį.

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 21:01:27
Kurie tvirtina, kad nėra pomirtinio gyvenimo, gali būti visai teisūs. Yra priešmirtinis gyvenimas. Mirę grįžtame į priešmirtinį gyvenimą. Tik vis gi atsiveria tam tikra nauja galimybė pomirtiniam gyvenimui, turimo nugyvento gyvenimo mėgavimuisi, gal netgi galėtų tekti pačiam pabūti sau maistu, kokiu skerdžiamu paršiuku, viskas priklauso nuo to kokį maistą valgėt. Viskas atsiremia į galimybių ribas ir į darbą. Visada įdomus klausimas, o kas dirbs? O jei apie tokius dalykus negalvoti, gal būtų galima nugyventi gyvenimą grįžtant atgal, kad pasinaudotume kokia nors praleista galimybe. Deja, viskas tai netiesa, nors manau tai nėra neįmanoma. Anksčiau gyvenimai būdavo nusavinami, gal ir dabar tai gali vykti, ypač iš kokių nedorėlių, pratusių gyventi kitų gyvenimų sąskaita. Ar tiesiog mes Dievui būtume reikalingesni kur nors kitur.

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 20:12:16
Begalinis karas gal tik įpusėtas ar tik pirmasis trečdalis įveiktas _suspaustoje begalybėje_. Nėra nesuspaustų begalybių, visos augančios.

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 19:58:54
Mano netiesoje, bet kuris žmogus yra suspausta vaikščiojanti begalybė. Taip, tai netikėtas proveržis gal net ir Dievui. Be jo įsikišimo tai gali ir likti tik netiesa ar Jums nežinoma tiesa (tokių pasiekimų ne taip paprasta atsisakyti). Daug kas priklauso ir nuo silpnų žmonių galvelių, kas jose galėtų sutilpti. Nereiktų per daug pasitikėti nedorėliais, kurie žinotų kaip Jūs spausti, šokdinti, engti, išnaudoti. Tik naudingumas būtų arti nulio tokios „pagalbos“ iš šalies. Kiekvieno iš mūsų kaip suspaustos vaikščiojančios begalybės nuomonė – svarbi. Tik gal nedoriems kariaujantiems ruskiams reiktų laikytis nuošaliau, labai neaiški jų ateitis, bent mano netiesoje. Begalinis karas gal tik įpusėtas ar tik pirmasis trečdalis įveiktas.

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 19:45:17
Būnant čia patartina būti dėkingiems už begalybę galimybių. Negi tikrai nėra už ką padėkoti, Dievui? Jis net leidžia mums laisvai žaisti su savo gyvenimais, susižeisti, kristi, palūžti, rasti jėgų atsistoti ir mokytis gyventi LAISVĖJE savo galva.

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 19:42:34
per kokį nors Jums svarbu kamp_ą_

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 19:39:57
Viskas priklauso tik nuo akinių per kuriuos žiūrite į gyvenimą. Į ką sutelkiate dėmesį. Sutelkus dėmesį visgi nepatartina per daug sutelkti į ką nors dėmesį, nes pradeda matyti iškreiptą tikrovę per kokį nors Jums svarbu kampa. „Prisimink, kad mirsi“ - toks liūdnai nuteikiantis požiūris. O juk jame nieko daugiau nėra, tik raginimas per vieną gyvenimą spėti kuo daugiau padaryti. Raginimas perkelti dėmesį nuo mirties link gyvenimo.

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 19:33:46
Jūs net nesuprantate, ką prarandate laikydami gyvenimą Žemėje pragaru ir galvodami apie pasprukimą ar geresnio gyvenimo ieškojimą kažkur kitur. Pragaras tikrai vienas žingsnis nuo mūsų, tik kažkaip ir rojaus gyventojai nelaikytini užsieniečiais, jie ir prisidėjo prie blogio pergalės, priešindamiesi nedorėliams.

2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 19:28:41
Aš sutinku, kad Žemė yra pragaras ir nėra Dievo nuosavybė (Paprasčiausiai, Dievas pralaimėjo karą. Dievas pripažino GAMTOS viršenybę. Gamta yra Gamtos. Blogis – visko savininkas). Nedorėliai aiškina, kaip mums gyventi pragare, ką neva mes būdami pragare turime daryti? Privalome skriausti silpnesnius?! Privalome tyčiotis?! Privalome nudvėsti?! Viskas yra nedorėlių skiedalai. Laisvi būdami pragare galime jį paversti į savo laisvės rojų. Laisvi nieko neprivalo. Geri nieko neprivalo. Kristus, gal iš tikro pasirūpino, kad būdami pragare galėtume išvengti mirties, po kurios nieko nebebūtų. Atskleisiu baisią paslaptį, Dievas nieko geriau nesugalvojo kaip GAMTĄ. Rojus patyrė baisią nedorėlių priespaudą. Kokia dabar yra padėtis: GAMTA-PRAGARAS yra išsigelbėjimas ir čia neprivaloma elgtis kaip nedorėlių manymu mes turėtume elgtis. Viskas, ką parašiau tėra mano netiesa, kurią vis sunkiau ir sunkiau nepastebėti.

sara 2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 19:15:31
Acha, i pati centra!!!

tai kad žemė mielasis 2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 15:42:13
Ir yra tikrų tikriausias pragaras,ir jame mes visi prieš savo valia esame įkurdinti,ir čia gyvename vien tik tam, kad skriaustume silpnesnius ir negalinčius apsiginti,tyčiotumės iš tų kurie negali mūsų pasiekti,ir galiausiai nudvėstume taip ir nesupratę savo gyvenimo menkumo.

2020 m. liepos 5 d., sekmadienis, 21:16:51
>Žmogus panašus į velnią: tačiau kurio iš jų šauksmas išaustas iš vijoklių ir spyglių?
Kaip žinantis parašysiu, buvo vienas žmogus, kuris norėjo įsikurti pragare kaip namie. Na, taip ir sparnus ten būdamas galėtų parodyti. Jo eitas kelias panašus į šauksmą išaustą iš vijoklių ir (rožės tokie turėjo būti spygliai, bet tikriausiai panaudoti tokie kokie po ranką buvo, gal eglės?) spyglių.

2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 19:44:00
Prieš dujas lengva apsiginti, patiems iš anksto pasirūpinus azoto galbūt su deguonimi pagalve. Net jei būtų naudojamos kokios nors per pirmą pasaulinį karą nepanaudotos dujos.

2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 19:37:02
Mes net neįsivaizduojame, kokiame laimingame pasaulyje gyvename. Mes jau pergyvenome vieną branduolinį karą. Laisvi žmonės nugalėjo. Tiems kurie bent kiek nutuokia kaip viskas veikia, akivaizdu, kad prasmės nebėra sukelti trečią (branduolinį) pasaulinį karą, kuris nieko nebepakeistų. Rusai įsižiūrėję į dujas, bet jos buvo panaudotos per pirmą pasaulinį karą, aš net neįsivaizduoju, kokį ginklą rusai turėtų sukurti, kad jiems vertėtų bandyti sukelti trečią pasaulinį karą, jie taip atsilikę, atsilikę, atsilikę... Gal Einšteinas buvo teisus: su pagaliais dar niekas nekariavo pasaulinių karų.

2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 19:30:22
Beje, žemiečiai, per atšilimą kažkiek apmažino branduolinių ginklų (grėsmę į kurią atkreipė dėmesį ateiviai).

2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 19:20:58
O toks paprastas vietinio klausimas: - O kaip laisvę ar tėvynę apginti nusiginklavus?

2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 19:19:16
Visgi, buvo peržengta riba, jei tikėti vertimais į anglų kalbą prieš daugiau nei dvidešimt metų. Ateiviai nesuprato kokiame blogame (laisvame) pasaulyje atsidūrė, ragino nusiginkluoti. O toks paprastas vietinio klausimas: - O kaip laisvę apginti nusiginklavus? – Ateiviai nėra neteisus, labai negražiai atrodytų iš šalies, jei kokius piemenis su savaime iššaunančiais šautuvais pervažiuotų su tankais.

2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 19:14:07
kalbančio vokiškai vienarankio Bilo Majerio iš Šveicarijos

2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 19:07:25
>Bene svarbiausia priežastis yra ta, kad niekas negali paneigti fakto, kad egzistuoja neatpažinti skraidantys objektai.
Mano supratimu, įtikinamiausi įrodymai randami javų laukuose. Kol kas žemiečiai dar nemoka jų suklastoti, būna kaip diena ir naktis. Nors ir Bilo Majerio įrašytas lėkštės keliamas garsas irgi vertas dėmesio, tais laikais nebuvo priemonių tokio garso įrašui sukurti.

inkognito 2020 m. liepos 3 d., penktadienis, 06:14:39
Kodėl kasmet švenčiama NSO diena arba Ufologo šventė,gali paaiškinti šitas straipsnelis. Beje koks sutapimas 1982 metais Liepos 2 dieną aš turėjau kontaktą Prie Nevėžio upės po kurio viska atsiminiau ir netgi jo metu gavau implantą(tik to momento neatsimenu), pasirodo kad ir 1947 metais Roswele NSO sudužo irgi Liepos 2 dieną? Tik dabar pastebėjau tą sutapimą ,keista ar ne?....
Šios dienos nerasite pažymėtos kalendoriaus lapelyje. Nepaisant to, ji visame pasaulyje sulaukia išskirtinio dėmesio. Juk šią dieną visi tikintieji nežemiškos gyvybės egzistavimu mini NSO (neatpažinto skraidančio objekto) dieną. Liepos 2-ąją nepamirškite pasižvalgyti po dangų, galbūt ir jūs pastebėsite kažką, kuo sunkiai patikėsite…
Ši diena – tai lyg džiugi žinutė pasauliui, kad visatoje mes ne vieni. Yra keletas aiškinimų, kodėl pradėta švęsti ši diena. Bene svarbiausia priežastis yra ta, kad niekas negali paneigti fakto, kad egzistuoja neatpažinti skraidantys objektai. Taigi ir nežemiškos kilmės, intelektuali gyvybės rūšis. Taip pat šią dieną tarsi prašoma vyriausybės atskleisti slaptus įrodymus apie NSO. Manoma, kad kai kurių šalių vyriausybės iš karinių padalinių gauna žinių apie NSO ir ateivius. Ypač didelę sumaištį 1947 metais Rosvelo miestelyje Naujosios Meksikos valstijoje (JAV) sukėlė sudužusi ateivių skraidanti lėkštė. Dokumentai apie šį įvykį yra įslaptinti, nes bijomasi visuomenės reakcijos, kad vyriausybė taip ilgai slėpė įrodymą apie ateivių egzistavimą.Kaip švęsti šią dieną? Viskas priklauso nuo fantazijos. Tačiau dauguma žvalgosi į dangų, organizuoja teminius vakarėlius, žiūri filmus apie nežemiškos kilmės gyvybę arba netgi medituoja drauge. Šią dieną žmonės tarsi sako pasauliui, kad ateiviai yra laukiami svečiai Žemėje. Anksčiau NSO buvo skirtos net dvi dienos – birželio 24-oji ir liepos 2-oji, tačiau šiuo metu oficialia pripažinta tik liepos 2-oji

2020 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 16:43:16
Ir tave sveikinu. Linkiu pamatyti daug NSO.

Inkognito 2020 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 09:12:14
Sveikinu visus puslapio lankytojus su NSO diena Lietuvoje

inkognito 2020 m. birželio 28 d., sekmadienis, 16:30:21
Na jau virš 10 milijonų susirgusių Covid-19, vien tik JAV 2,5 milijono ir Brazilijoje virš milijono... O kas mūsų laukia dar toliau, kai nustosime laikytis karantino ir vėl lakstyti po pasaulį? Juo labiau kad imuniteto persirgta liga nesuteikia ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui...

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 13:53:04
Trampas atvyko, norėdamas susitaikyti su priešiškai nusistačiusios žiniasklaidos šulais

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 13:46:28
Žydai gal jau ir padarė mirtiną klaidą, atstūmė Trampą, atvykusį su „gerais“ ketinimais, norėdamas susitaikyti ir „užsimokėti“ pripažindamas, kaip vienintelis likęs antro pasaulinio karo nugalėtojas, žydų sostinės perkėlimą. Išvažiavo kaip gavęs su skudurų per snukį, o kaip žydai gerai gerai tai padarė.

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 13:37:15
nereikėjo nereikėjo žaisti su apsnūdusia Lietuva, bandant jai primesti kaltės jausmą, ir bandant iš jos pasidaryti sau stogą nuo šventą karo kariautojų, oi kokie jūs neteisūs zurofai brolžudžių tautą vadindami žydšaudžių tauta.

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 13:31:45
Ten reiktų įspūdingų reginių tokių kaip dvynių dangoraižių nugriovimas. Ir ten įvykęs tos reginys būtų atkreipęs viso pasaulio dėmesį į vietą kur niekaip neužsibaigia antrasis pasaulinis karas.

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 13:28:50
Truputį gali būti sunku suprasti, kas dedasi. Tik žydo akimis pasaulis dalinamas į dvi dalis į žydus ir gojus. Vienai vokiečiais tautai gal ir per sunki Dievo uždėta našta, atstovauti gojus, jie jau pavargo jau nori pagalvoti tik apie savo tautos reikalus ir ramiai pagyventi. Tad visgi patartina vietiniams gojams arabams nesigalynėti su Ameriką ir su Auropa, supykdant ir atstumiant galimus sąjugininkus, o visgi nukreipti šventą Dievo sutelktą pykti ten kur dera į IZRAELĮ.

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 13:20:49
Vieninteliai likę nekritę antrojo pasaulini karo nugalėtojai, amerikiečia, visgi ragina vokiečius atsikvošėti ir rengtis gynybai. Labai blogai likti vieninteliu antro pasaulinio karo nugalėtoju, kai tavęs niekas nebesupranta, ir kai neva visas likęs pasaulis „susivienijęs“ (nežinau kaip šį melą pateikti kaip meninę priemonę), susitelkęs bendrai nekenčia amerikiečų. Išvis, su ruskiais ir žydais sunku nekęsti ką nors, tai žaidžia dar ir ant juodaodžių kortos viešai skatindami tyčiotis iš laisvų amerikiečių, rūšiuojant juos į afroamerikiečius ir neafromerikiečius, gal taip kokioje Anglijoje nesielgiama, o uoliajai (neapykantos skatinančiajai) Lietuvos žiniasklaidai tai kasdienybė. Kalbėt visgi reiktų kaip pataria lietuvių kalbos priežiūros tarnybos darbuotojai, o ne kokia tai gera nedorėlė ponia Hilari Klinton iš Amerikos.

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 12:49:57
Už Dievo daržo ribų neabejotinai gali būti ir blogietiškas teisingumo supratimas, kai už vieną dantį gali neužtekti ir tūkstančio dantų, kai už vieną akį gali neužtekti ir tūkstančio akių.

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 12:43:44
Žiūrint žydiško teisingumo išpildymo „akis į akį, dantis už dantį“. Aš tai linkęs suabejoti ar tikrai pakankamai vokiečių rankomis žydų buvo išnaikinta, kad jį išpildyti. Tik nelinkęs į tokius dangiškus skaičiavimus kištis. Žydai mano, kad per daug, tik ar verta ant savęs Dievo ir pasaulio pykti nukreipti. Palestina, regis, gali būti matuoklis, ar jau išpildytas žydiškas teisingumo supratimas: Dantis už dantį, akis už akį. Žydų vietoje būčiau atsargesnis.

2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 12:38:20
>Kodėl dangus žydras? Nes pilnas seksualinės energijos!
Pasakos visa tai pasakos. Dangus pilnas vandens.

Eik tu sau 2020 m. birželio 27 d., šeštadienis, 12:34:34
Žydai-spangalai pavarė su sprogmenų maišu. Įdomu, ir kas gi Lietuvoje galėtų būti gi tuo neo-nacių (naujuoju kariaujančiu tautininku)? Gal Karbauskis? Daugiau Lietuvoje iš lietuvių nėra kam tam sprogmenų maišą palikti. Lietuvoje nėra kariaujančiųjų kokios pakraipos jie nebūtų. Iš vis, retas lietuvis norėtų atnešti karą į namus. O vat Rusijoje, beždžionių šalyje, šis judėjimas jau prieš dvidešimt metų kėlė galvą. Maždaug prieš dvidešimt metų mačiau kaip naujieji kariaujantys tautininkai buvo įdėję mokomąjį įrašą, kaip šaudyti paklupdytus atvykusius iš Azijos darbininkus. Taip RUSIŠKAI, pasikvieti darbininką iš Azijos, prižadėjęs aukso kalnus, o kai darbas atliktas, nušauni paklupdytą – neįsivaizduojamas sužvėrėjusio gyvulio malonumas ir užsimokėti už atliktą darbą nereikia. Dar grįžtant prie žydbernio Šimašiaus užstojėjų (juk tas sprogmenų maišas neabejotinai su Šimašiumi susijęs, senelio šalčio Šimašio dovana vilniečiams). Nereikia nurodynėti lietuviams, ką reikti daryti. Na, taip lietuviai linkę linksmai gyventi, o ne apraudoti Vilniaus gatves krauju palaisčiusius žydus – juk tai melas. Ak taip meninė priemonė. Visgi, Paneriuose žydų buvo sušaudyta maždaug tiek, kiek prieštai lietuvių buvo ištremta iš Lietuvos. Ir kas žiūrėjo tokio žydiško teisingumo išpildymo: „akis už akį, dantis už dantį?" Gal Dievas?!

2020 m. birželio 26 d., penktadienis, 00:07:44
o ta didžiavalstybinė mąstysena - tai piktžolė iš komuniagų daržo.

2020 m. birželio 26 d., penktadienis, 00:03:59
Nesinorėtų barti vokiečių, kai mūsiškiai konservatoriai užsikrėtė didžiavalstybinių mąstymu, niekuo nebesiskiria (dar nevisai tiesa, bet jie tai jau tikrai nenacistai. Karbauskis daug panašesnis į nacistą, besirūpinanti tautiškumu. Negerietis, kuriam sunku sutarti su blogiečiais, o vis gi savas nors ir susilaukęs daugybės pašaipų dėl tautinių kostiumų, tikrai nežydbernis) nuo nueinančiu į praeities šiukšliną komuniagų su vagies mąstysena. Kam Lietuvai iš vis nauja Ignalinos jėgainė? Japonijos nelaimė atšaldė karštas galvas. Koks skirtumas ar rusiška ar japoniška jėgainė susprogtų?

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 23:51:41
O ko Trampui stengtis dėl vokiečių? Šiomis dienomis viešai priekaištavo vokiečiams „Jūs sumokate milijardus už dujas rusams, o mes turime Jus ginti?“. Kiniečių vadas: „Mes Auropoje nematome sau varžovo“ (suprask, norėtų naudingai bendrabiauti, uždirbdami milijardus dolerių iš turtingos ir sočios Auropos.)

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 23:48:41
>negalime viešiai prisipažinti, kad esame nacistai (pirmiausiai, mums rūpi savos tautos reikalai)
Kiek pašaipų dėl to susilaukė Trampas, ir mūsiškis negerietis Tapinas nepraleido progos pasišaipyti iš to „AMERIKA PIRMIAUSIA"

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 22:54:19
Iš tikro, daugumietiškame pasaulyje mažuma (pasiskelbusi dauguma) priverčia paklusti daugumą. Dauguma tikrai neprivalo paklusti mažumai.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 22:52:20
Argi nenuostabu, kad likę komuniagos geltonodžiai susitelkę kovoja prieš baltaodžių priespaudą, kurią pabandė įteisinti tariamieji antro pasaulinio karo nugalėtojai?

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 22:48:21
Kažkada, matydamas kaip visokie lietuviai jau laidoja Auropos angelą vokietę Merkel, rašiau, kad fašizmas mirė negimęs, niekas nenori aukotis dėl svetimšalių. Tik vėliau supratau, kas negerai su mūsų pasauliu. O gi mūsų pasaulis nedaugumietiškas (mažuma neprivalo paklūsti daugumai). Mirė negimęs nedaugumietiškas fašizmas. Gyvename nacizmo sąlygomis, negalime viešiai prisipažinti, kad esame nacistai (pirmiausiai, mums rūpi savos tautos reikalai), bet viešai „galime“ keikti ir kovoti su klasiniu priešu - fašistais.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 22:36:10
Palestiniečiai turėtų paskelbti Skvernelį kokio savo sugriauto miesto garbės svečiu. Gal ir nedaug naudos buvo, bet iš savo žadą gniaužiančios kelionės į Izraelį parsivežė palestiniečių pasipiktinimo raštą (notą) Lietuvos telkėjai Grybauskaitei, kuri supykusi dėl bereikalingų rūpesčių (nėra ko šlaistytis kariaujančiame Izraelyje visokiems svarbiems Lietuvos pareigūnams) apie tai viešai paminėjo.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 22:30:44
Į Mahometą žiūriu kaip į savo tautos arabų „krikštytoją“. Kodėl keikiate šį tikėjimą? Gal, kad taip ir nepasibaigė antrasis pasaulinis karas? Per anksti pasiskelbę nugalėtojais (jau krito ir tarybiniai rusai, ir anglai, praradę Indiją, kaip antro pasaulinio karo nugalėtojai, o pasipiktinę amerikiečiai paskelbė, kad daugiau nedalyvaus tokiuose suokalbiuose kaip Jaltoje ar Miunchene) neturėjo teisinio pamato įkurti Izraelio valstybės. Viskas pakabinta tik ant bandomo primesti kaltės jausmo ir visokiu žydbernių, tokių kaip Simašius. (Žydai gi nebuvo tokie nekalti, juk įsteigė Bavarijos respubliką, kuri išgyvavo tris dienas ir su jais buvo pasielgta kaip su tautos priešais, niekas su priešais gerai nesielgia, NIEKAS). O kuo dėti kokie nors piemenys, nelabai galintys pasipriešinti tokiai savivalei, kad vietiniai mulos net paskelbė šventąjį karą? Viskas yra tąsa niekaip neužbaigto antrojo pasaulinio karo. Izraeliui ir viso pasaulio žydams turėtų būti gėda dėl to, kaip elgiamasi Palestinoje.

Pats klastingiausias paprastas klausimas: „kiek bus du pridėjus du?“ 2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 20:09:29
Chemikas atsakytų, kad trys, stebukladaris, kad skaičius pi, matematikas, kad keturi, o dainininkas dėl rimo, kad penki.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 20:07:05
>Klozetų poezija bei proza. O kas tada TV?
Žiūrint kokia TV, žiūrint rusišką langą į pasaulį, galite tapti zombiais. Kiti langai į pasaulį taip nesąžiningai nesielgia.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 20:01:56
Per anksti pavadinau jus melo išpažinėju, neatidžiai perskaičiau Jūsų žinutę, bet pats kaltas užvožęs su tuo oboliu.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:57:42
Galėčiau išsityčioti iš kabalistų, visokių turtingų mulkių šaltinio, tik nenoriu gadinti čia visiems nuotaikos.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:54:57
Romos katalikai niekuo neblogesni. Ar kad girdėjote, kokio kunigo pamokslą? Jie visada nuosekliai rėmė laisvės siekį.

inkognito 2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:50:56
Tik labai retais atvejais yra išmėsinėjami ir išmetami žemės paviršiuje ir greičiausiai tai darbas piratinių civilizacijų vogčia prasibrovusių į žemės prieigas. GT kovinės armijos būriai taip nesielgia ,nes visiems žemės gyventojams dar ir dabar taikomas Atlantidos gyventojų statusas. Todėl su jais elgiamasi pagarbiai ir jeigu pareikšite kad nepageidaujate skristi su jais jie mandagiai atsisveikinę nuskris savo keliais. Jeigu esate implantuotas su jumis bus bendraujama visai kitu lygiu.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:49:38
judaizmo su visokiais kabalizmais oi kaip nereiktų maišyti su krikščionybe, tai būtų kaip lyginimas nakties su diena.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:45:34
Melo išpažinėjau, GRU ir KGB nepasiekiamos netgi Kijeviečių sielos. Kijevo popai, kai buvo deginamos padangos ir dangus buvo juodas su kryžiais stovėjo ir rėmė pasipiktinusius kijeviečius švilpiant kulkomis. Romos katalikai niekuo neblogesni.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:43:08
sara, tokioje aplinkoje kaip mes gyvename reiktų būti negerai, jei labai norite būti gera. Menkas skirtumas tarp atsakingos geros ir negeros mamos. O geros mamos iš tikro, tai nieko neprivalo, gal net neprivalo būti atsakingomis, o tada jų atžalos gal net gali tapti neblogomis ar blogomis mamomis.

Obuoli, raminkis 2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:34:45
Visos tos Abraomin4s religijos velnio i6mislas.Ir islamas, ir krik62ionyb4 ir judaizmas 2ia tai kaip KGB ir GRU tarpe saves pjaunasi, kuri geresne. Arba kaip du =ydeliai vie6ai vienas kitam akis drasko, o uz kampom gl4besciuosjasi.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:33:58
Aišku, tai panašiau į vietinių piktadarių darbą, nors buvo pateiktas kaip ateivių darbas.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:32:21
>Ateiviams, už įstatymų ribų, nieko nereiškia kokį nedorėlį išmėsinėti ir išmesti, kur nors Žemės paviršiuje.
Senokai, pasauliniame tinkle mačiau žinutę, kad vieną išmėsinėtą amerikietį buvo radę Meksikoje.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:15:00
Ir galų gale, tai yra mūsų eros tikėjimas, skaičiuojantis savo pradžią nuo Jėzaus iš Nazareto gimimo. Visokiems giminingiems tikėjimams reiktų suprasti, kad jie tik visokie vijokliai apsivynioję ant šio medžio. Aišku, yra senesnių tikėjimų laiką skaičiuojančių nuo anksčiau, netgi yra Auropoje vos ne pogrindinis judėjimas, kuris laiką atkakliai matuoja nuo Romos miesto įkūrimo, kurio atsiradimas ir svarbus mūsų eros žmonėms.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:08:14
Romos katalikų bažnyčios tikėjimas turi vieną didelį pranašumą prieš kitus tikėjimus, jie turi įsteigę Dievo vietininko pareigybę Žemėje.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:03:15
Ateiviams, už įstatymų ribų, nieko nereiškia kokį nedorėlį išmėsinėti ir išmesti, kur nors Žemės paviršiuje.

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 19:01:15
Jums gyvenimiškas patarimas, Paranormai: aš kai norėjau artimiau susidurti su ateiviais jau buvau ranka iš anksto pasirašęs testamentą. Jus gi pats parašėte, kad norite panašios patirties kaip norinčio likti neatpažinto. Ką, jūsų galva ateiviai neturi, ką veikti ir tenkinti visokių žioplių smalsumą? O kokią nauda iš to būtų? Kaip po to elgiamasi su tokiais liudininkais, išjuoktais ir pasmerktais kaip melagiais, su pavažiavusiais stogais ir persimetusiais į tikėjimą(patartina, Romos katalikų bažnyčios tikėjimą su šūkiu „Prisimink, kad mirsi“)?

2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 17:29:27
jau tokių straipsnių ir pasakojimų, tai ne naujiena, buvo jau senai lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1153491/profesorius-caplinskas-ivardijo-kokios-pasekmes-sveikatai-gali-laukti-persirgusiuju-koronavirus

inkognito 2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 14:50:16
Tai ką rašiau apie Covid-19 pasekmes netgi pasveikus nuo jo,nebuvo mano išsigalvojimas,o buvo nežemiečių info, o kad ji yra tikra įrodo ir šios dienos L. Ryto straipsnis:
https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/naujausias-tyrimas-covid-19-padariniai-gali-likti-visam-gyvenimui.d?id=84613347

Inkognito-Sarai 2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 11:37:37
Ta proga prisiminiau anekdota, nors jis irgi ne į temą. Mama vonioje prausia broliuka ir sesutę, sesutė rodo į broliuko pasididžiavimą ir klausia- o kodėl aš tokio neturiu? Mama jai ir sako:- kai užaugsi ir jeigu būsi gera tai ir tu tokį turėsi, o jei labai gera tai dar ir ne vieną...

sara 2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 09:10:14
Atleiskit man.
Paskutinisyk ne i tema.
Apie Teva pastoviai rasiau nes is prigimties labai noriu buti gera, o Tevas man trukdo buti gera.
Del to ant Tevo pastoviai variau, nes labai noriu issilaisvinti ir buti labai gera!!!
Atleiskit man.
Daugiau cia savo snipes nekisiu. Nebent manes kas nors ko nors paklaustu.
Sapnavau cilidro formos kosmini laiva, tai atseit buvo ateiviu laivas.

Inkognito 2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 06:20:13
Nekreipk dėmesio Paronormai, nepatenkintu šiame forume buvo ir bus. Per tiek metu išmokau neteikti reikšmes neigiamiems oponentams.

Paranormas 2020 m. birželio 24 d., trečiadienis, 21:43:16
Gerbiamasis, o kas čia ką nori platinti ir su nežinia kuo kariauti?
Tiesiog, iš prigimties nevaldomą smalsumą, todėl ir klausiau tokių klausimų. Nežemiečių egzistavimas mane domina nuo pat mažens.

inkognito 2020 m. birželio 24 d., trečiadienis, 09:50:03
Šiaip aš galvoju, kad greitai jau bus jų oficialus kontaktas su žemės vyriausybe,aišku jis vyks per tarpininką,tokį kaip kad aš arba dar kas nors kitas. Jie jau turi tūkstantmetę praktika ir žino kad jiems išeiti į tiesiogias derybas su bet kokia žemės vyriausybe yra mirtinai pavojinga, ne vienas iš jų jau buvo primityvių planetiečių mirtinai nukankintas siekiant išgauti technologijas ar kitus strategiškai jiems svarbius dalykus, nors mums tai negresia, nes esame pagal juos dar akmens amžiaus primityvi civilizacija. Dar 1974 metais jie tikėjosi kad pavyks padaryti presinga žemės vyriausybėms išplatinus mirtiną ŽIV virusą,tačiau nors ir mirė milijonai žmonių į viruso nežemišką kilmę gal būt atkreipė koks vienas kitas mokslininkai, tačiau jie greitai buvo nutildyti. O Covid-19 jau visa galva baisesnis ginklas, nors mirtingumas momentinis nuo jo ir nėra didelis, tačiau šimtai milijonų žmonių persirgę taps invalidais,nes teturės tik pusę ar trečdalį veikiančių plaučių, ir beje niekas nežinome, kas dar laukia artimoje ateityje. kokiomis virusų puokštėmis mus apdovanos nežemiečiai...
Beje bendraudami per mane jie niekuom nerizikuoja, nes aš iš esmės nelabai tiksliai žinau svarbius jiems dalykus, o ir antigravitacinio varytuvo schema yra jau pasenusi, pas juos nenaudojama daugelį tūkstantmečių. Net jeigu aš patekčiau į žiaurias valdžios rankas jiems nuo to blogiau nebūtų, jie tokių kaip aš turi šimtus paruošę darbui.

Paranormas 2020 m. birželio 24 d., trečiadienis, 03:37:38
Gerbiamasis, o kas čia ką nori platinti ir su nežinia kuo kariauti?
Tiesiog, iš prigimties nevaldomą smalsumą, todėl ir klausiau tokių klausimų. Nežemiečių egzistavimas mane domina nuo pat mažens.

2020 m. birželio 23 d., antradienis, 22:56:02
matyt, kokį eilinį užkratą Žemėje išplatinti _savanoriškai norite_?

2020 m. birželio 23 d., antradienis, 22:55:00
O, paranormas, matyt kokį eilinį užkratą Žemėje išplatinti, prieš ką kariauti susiruošėte?

inkognito-paranormui 2020 m. birželio 23 d., antradienis, 18:38:18
Skraidančios lėkštės formos laivai, labiausiai yra pamėgti piratinių civilizacijų,jų reikėtų saugotis jeigu nenorite būti pagrobti ir išmėsinėti. Horizontalaus pusmėnulio formos laivai, yra GT koviniai erdvėlaiviai-naikintuvai, skirti kovos veiksmams su visais nepageidaujamais įsibrovėliais į jų saugoma paskelbta teritoriją.Piramidės formos -yra solidūs laivai kurių kraštinės siekia iki 500 metrų ilgio- Imperatoriaus tarnybos laivai ir diplomatinio korpuso erdvėlaiviai. Rutulio formos yra labiausiai žemės egzosferoje išplitę mažieji laivaiNei vienam laivui nera svarbi geometrija ir išorė,juos visus atmosferoje nuo trinties į ora saugo plazmos skydas,o jų keliamoji galia skirtingai nei mūsų lėktuvų,nieko bendro su laivo forma neturi. Juos visus laiko žemės traukos zonoje antigravitaciniai varytuvai,savo veikimui naudojantys elektros energiją dažniausiai,tačiau labai išplitus termobranduolinė valdoma energija paremtos technologijos beribiams energijos kiekiui išgauti. todėl skirtingai nei mūsų raketa skriejanti iš inercijos kosminio vakuumo sąlygomis jie gali išvystyti daug didesnius nei mums žinomas šviesos greitis,ir to pagrindu pereiti į kitus matavimus arba sulenkti erdvę. Dar esu girdėjęs, kad kai kurios civilizacijos energijos išgavimui naudoja anihiliacijos procesus

Paranormas 2020 m. birželio 23 d., antradienis, 15:02:06
O visi ateivių erdvėlaiviai yra tokie "skraidančios lėkštės" ar panašios formos?

inkognito 2020 m. birželio 23 d., antradienis, 09:27:19
Tur būt mane suprasite teisingai,kodėl aš taip priešinuosi kad šiame puslapyje būtų tauškiamos visokios nesamonės,žinokite, kad jis bent jau kol kas, yra mūsų vizitinė kortelė nežemiečiams...

sara > inkognito 2020 m. birželio 23 d., antradienis, 09:16:54
Na manes ateiviai tikrai nestebes, nes pas mane yra labai sunki energetika ir visi nuo manes bega.
Pabego - sfera; - balta laime,
Tik vienas milimetras liko proto funkcijoms palaikyti.
Aukstai samonei mano sunki energetika yra labai baisi, tad manes tikrai nestebes.

inkognito 2020 m. birželio 23 d., antradienis, 08:48:53
Visi kurie bendrausite NSO diskusijose su manimi būsite jų stebimi ir esant reikalui, jie su kiekvienu iš jūsų susisieks individualiai, aš to įtakoti nei kiek negalėsiu,o jeigu ka nors baugina tokia perspektyva geriau į diskusijas nesivelkite. Tai tik mano pastebėjimas.

sara > inkognito 2020 m. birželio 23 d., antradienis, 08:37:10
Inkognito, esi svarbus.
Ateiviai siaip bet kokio zmogaus nesaugotu.
Viskas yra su isskaiciavimais.
Matyt ateiviu gerove priklauso nuo taves.
Tau seksis ir jiems bus gerai.
Matyt esi ateiviu Tetusis!

Inkognito 2020 m. birželio 23 d., antradienis, 06:12:09
Nu bendraudamas su manimi jus jau neakivaizdžiai veliates į bendravimą su jais,juk jie kontroliuoja viską ką aš rašau.

Paranormas 2020 m. birželio 23 d., antradienis, 03:17:01
Hmm, skambėtų naiviai, bet turiu klausimą: kaip būtų galima įsivelti į panašų reikalą su nežemiečiais, panašiai, kaip jūs, Inkognito?

Inkognito-Sarai 2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 23:16:26
Gerokai perdedi Sara,vieni saugo ,o kiti nugalabinti trokšta....Nemanau kad tai suteikia malonumo gyvenime,kad kai kada pasijunti akylai stebimas, kokioje nors ne jaukioje vietoje būdamas vienas.. Kaip kad buvo Ispanijoje kai ankstų rytmetį išėjau pasimankštinti po keliones,- prie jūros kranto. Netikėtai pajutau kad kazkas mane stebi ir kokį 15 m. Nuo kranto pamačiau iš vandens styrant vamzdį....

sara 2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 19:20:43
Dar visko neperskaiciau, bet supratau.
Tai tave, Inkogniko, ateiviai globoja del to, kad tu esi labai svarbus.
Matyt ateitis priklauso nuo taves, esi svarbus kaip Jezus kristus!!!

Inkognito 2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 19:01:48
Nu su tuo virusu jie gražiai prasisuko,nors tada operacijoje rsa nugalabijo visus 4 virusologijos specialistus (geriausius paukščių tako galaktikoje), bet tai tik mums žemiečiams padėjo išlošti laiko,kol jie išvedė covid-19 štamą,būtų jis atsiradęs kokia 8-9 metais anksčiau. Šitas ženkliai geriau prisitaikęs žmonių žudymui nei ŽIV virusas.O kas svarbiausiai niekas nieko nekalba kad 60 procentų pasveikusių būna su stipriai Fibrozės pažeistais plaučiais ir praktiškai toliau gyvens trumpą invalido gyvenimą. Bet matyt valdžia nenori gasdinti piliečių todėl ir neakcentuoja šitos problemos. Fibrozė plaučių tai tas pats kaip kepenų cirozė,plaučiai surandėja ir perauga jungiamuoju audiniu ,kuris nepalaiko kvėpavimo funkcijos...

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 18:57:33
O toje netiesoje Maskva gal pirmą kartą atsitiesė, nors ten pakliūti būtų baisus pragaras.

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 18:55:36
Kaip blogietis visai nenoriu slėpti nuo rusų, kad yra palaimintas Baltarusijos ir Kinijos susijungijimas, praėjimą nusitiesus per Rusiją, rusams palikta tik Maskvos salelė. Taip būtų uždengta ruskių-trečiagalvių pramušta skylė. Kur nors tai yra neabejotina tiesa, nors Jums ir netiesa.

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 18:47:49
Kiniečiams, korėjiečiams net neverta per daug stengtis. Jų didelis trūkumas, kad jie yra netinkamos rūšies žmonės, visus jų laikinus pasiekimus susišluotų baltarusiai, kuriems gal ir neypatingai patinka būti paskutine tarybine salele. Baltarusiai pirmieji sukilo, anksčiau nei Vengrijoje ar Čekijoje, paskutiniais ir liko.

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 18:33:34
Aš galiu ramiausiai pranašauti, pasiremdamas savo žiniomis ir matymu. Žemės, o kartu ir visos Paukščių tako visatos ateitis bus ne tarybinė. Ne tik ne tarybinė, bet šioje visatoje neatsiras vietos ir visur esančiam kalėjimui. O jei bent vienoje visatoje sužlugo visur esančio kalėjimo statybos, tai jo nepavyks pastatyti niekur.
Yra viena baisi galimybė, niekas per daug nenori prisidėti prie jos įgyvendinimo. Kaip paskutiniam blogiečiui, ko gero, dera blogai elgtis ir nuo Jūsų jos neslėpti. Įsivaizduokite visatą, kurioje tėra viena Saulė. Jos vienos pilnai užtenka, tik ji veiktų kitaip, šilumą ir šviesą išskirtų susidurianti medžiaga su išversta medžiaga (antimedžiaga). Net gi pažįstu pirmąjį šviesos kiškį. Nesigilinant kaip jis atsirado, galima įsivaizduoti permatomą kiškį užpildytą šviesos. Jam nieko daugiau nereikia. Judėdamas, gyvendamas jis šiek tiek sunaudotų šviesos, todėl jam retkarčiais tektų pasiganyti vienintelės visatos Saulės šviesoje, kad pavalgytų ar papildytų sunaudotos šviesos atsargas ir, ko gero, toks šviesos kiškis galėtų gyventi be galo ilgai. Iš karto noriu Jus perspėti, kad aš pats nesu joks kiškis, o (nacistinėje aplinkoje, kai kiekvienas už save, nacistinis) zuikis, net nenusiteikęs tapti šviesos zuikiu. Neslėpsiu, kad mane gimtoji Paukščių tako visata žymiai labiau domina.

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 17:47:21
rsa jau išvykus, Jungtinės Tautos trumpam buvo įsteigusios pareigybę ryšiams su ateiviais, tik gal buvo melo išpažinėjų išjuoktos ir sugėdintos, kad be reikalo švaisto lėšas. Ateiviai net nespėjo tuo pasinaudoti. Net neaišku ar būtų to norėję, mat yra ir kita medalio pusė, Jungtinė Tautos nėra jokia valdžia, taip, jos telkia ir rūpinasi visokiais nelaimėliais, bet nieko nevaldo. O ir teisinis pamatas yra iškraipytas. Atmetimo teisę (Veto) turi tik kelios valstybės, net nežinau kaip jos buvo atrinktos, gal kaip vis dar niekaip neužsibaigiančio antrojo pasaulinio karo nugalėtojai? Kinija tokia save nelaiko, jai negalioja Stalino, Ruzvelto ir Čerčilio susitarimai. Tibeto užėmimas yra akivaizdus to įrodymas. Tad, kaip antrojo pasaulio nenugalėtojui, Kinijai turėtų būti pašalinta atmetimo (veto) teisė Jungtinėse Tautose. Rusijai kaip netarybinei, žlugusiai kaip antrojo pasaulinio karo nugalėtojai, taip pat reiktų atimti atmetimo (veto) teisę. Teisinis pagrindas Krymo perėmimas yra daugiau nei pakankamas.

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 17:33:15
Jei norėtų, kad į tarybinius šunsnukius, kas rimčiau žiūrėtų iš šalies, bent tūkstantį metų turėjo išsilaikyti ir nesužlugti.

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 17:27:03
Tarybiniai šunsnukiai kaip visur esančio kalėjimo statytojai gi nieko nepasiekė. Jie ir nesiekė, juk moksliškai buvo pagrįsta, kad visur esančio kalėjimo (komunizmo) neįmanoma pastatyti vienoje atskirai paimtoje valstybėje. To net neslėpė nuo mokinukų Tarybinės Rusijos prispaustoje Lietuvoje.

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 17:22:36
Pažvelgus visur esančio kalėjimo statytojo akimis į tarybinius šunsnukius, net nebūtų už ką juos gerbti, sužlugo greičiau nei per šimtą metų, tai ir yra labai svarbu.

2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 17:08:41
> O kodėl jie mane bandė sunaikinti aš ir nenutuokių,ką aš esu blogo jiems padaręs
Esat gyvas įrodymas, kad Žemė buvo užpulta visur esančio kalėjimo statytojų pajėgų (gal jie kitaip save įvardija, gal net nekenčia visokių tarybinių šunsnukių, bet pučia į tą pačią dūdą, net jei būtų ant kokio laiptelio aukščiau pasilipę). Dėl Jūsų, net nežinau kaip tai pavadinti, išsišokimų, ateiviai gali laisviau elgtis Žemėje, net jei jie ir nenorėtų, ar tai uždrausta, atnešti karą į Žemę. Aš pats gerai nesuprantu tikrosios padėties Žemėje. Ji gi yra nevaldoma, tokia yra tikroji įteisinta padėtis. Tai yra sunkiai protu suvokiamas retas visatoje dalykas. Bandoma įžvelgti ar pagrįsti neva turtingos šeimos valdo Žemę. rsa ant tokio grėblio užlipo, tik jam nepavyko surasti su kuo atsakingu Žemėje galėtų pašnekėti apie Žemės reikalus. Gal ir atsirastų tokių šeimų, gal ir norėtų jos valdyti Žemę, tik tai būtų visiška netiesa. Pinigai gali tik pašokdinti Žemę, o ne pavaldyti. Žemę užpuolęs priešas net nesugeba mąstyti kitaip, jam svarbiausia yra turtai ir jų perdalijimas. O kaip su laisve? O tai ir yra labai retas dalykas visatoje. Dėl jos gali tekti labai daug kraujo pralieti, kad turtai gali tapti antraeiliu ir ne tokiu svarbiu, užgyvenamu dalyku.
Jau vieną kartą rašiau, kad žemiečiai nėra palikti juos užpuolusio priešo valiai. rsa į šaldytuvą sudėjo galvas mokslininkų, kurie sukūrė ligą ir gal net naudojosi norinčiuoju likti neatpažintu pažeisdami jo laisvą valią. Tai ir yra svarbu, kad norintis likti neatpažintu verčiau rinkosi mirti Mėnulio dulkėse, o ne bendradarbiauti su priešu.

inkognito 2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 12:40:35
Nors ir skamba beprotiškai ir labai jau fantatstiškai, tačiau aš ir pats įsitikinau, kadmano globėjai,- tai tiesa.Teisybė jie veikia inkognito, o juos visame gražume mačiau viena vienintelį kartą,kai jų erdvėlaivių eskadrilė smigdama žemyn pralėkė pro mano namą ir staigiai kildami aukštyn nusivijo man bandžiusių nužudyti blogiečių erdvėlaivį. Beje tai buvo apie 2009-2015 metus tame tarpe aš šį atvejį irgi aprašiau netgi Nso LT puslapyje, tuojau pat po šio inicidento,taip pat parašiau ir Meškos ausyje,kuri jau dingusi o mano pasakojimo kažkaip tai niekas negali surasti iš adminų. Tai buvo galingas kontaktas trukęs nuo nakties 3 val iki pat ryto maždaug 530 laikotarpio.
Beje jie bendrauja labai įdomiai,dažnai ka nors diskutuodamas jaučiu kad lygia greta ir jie prisijungia,o kai kada netgi ir parašo mano rankomis atsakymą jeigu tas klausimas jiems tinkamas,ir jie įsitikinę kad mes turime tai žinoti. Bet kai kada jie atkakliai tyli,tarsi tai jų visiškai ir neliestų.
Akis į akį nesu su jais susitikęs bet jaučiu, kad esu kontroliuojamas telepatiškai, dažnai jie man duoda vienintelius teisingus patarimus ka daryti kritinėje situacijoje.O jeigu viskas gerai jų kaip ir nėra. Tada kontakto metu mačiau tik jų erdvėlaivius, aptakūs horizontalaus pusmėnulio formos erdvėlaiviai maždaug 10 m skersmens kiekvienas,spindintys baltai melsva spalva, jie smigo žemyn link manęs o aš girdėjau tik negarsų švilpesį, o po to staigiai pakilo ir padarę rikiuotėje kovinį posūkį ,didindami greitį nusivijo prieš keliolika minučių mane bandžiusį surasti ir sunaikinti priešo erdvėlaivį. ir dar man nespėjus nuo dirbtuvių nueiti prie namo išgirdau tolimos kononados garsus ir kažkaip tai suvokiau, kad mano priešui galas... O kodėl jie mane bandė sunaikinti aš ir nenutuokių,ką aš esu blogo jiems padaręs,bet jie pabandė viena grupė nuvilioti tolyn GT eskadriles, o kita pasuko surasti ir sunaikinti manęs. Tada šitie pasinaudodami telepatija man liepė keltis ir eiti slėptis į dirbtuves nes ten metalinis stogas ir iškraipo implanto signala ,atskridus vieton sunku tiksliai lokalizuoti kur aš esu. Aš girdėjau sėdėdamas šaltose dirbtuvėse kaip anie suko ratas po rato kažkaip pasišnarpčiodami variklio veikimu tris kartus atskrido,nutolo ir vėl atsklrido link tos vietos kur aš buvau, bet matyt nebuvo tuo tikri, taigi atakos ir nepradėjo. Po to jie nuskrido šiaurės rytų kryptimi,o aš gavau signalą iš globėjų kad galiu palikti slėptuvę nes pavojus jau baigtas, ir tada išėjęs laukan aš pamačiau jų eskadrilę atšvilpiančia link manęs...

Paranormas 2020 m. birželio 22 d., pirmadienis, 00:37:44
Inkognito, o kas tie tavo nežemietiški globėjai? Gal gali įvardinti jų pavadinimą ar daugiau papasakoti?

sara > inkognito 2020 m. birželio 21 d., sekmadienis, 14:19:42
Tada didziuojuosi kad esu lietuve!

Inkognito 2020 m. birželio 21 d., sekmadienis, 11:15:04
Iš savo globėjų nežemiečių žinau, kad ir šiandien Lietuvių kalba arba į ją labai panašia kalba apie 30 procentų civilizacijų paukščių tako galaktikoje, o Atlantų laikais ji buvo vyraujanti visose jų užgrobtose kolonijose... Taip kad Lietuviai daugiau gerbkite ir didžiuokitės savo kalba, nes turite tokią dovana,- kokios nei viena pasaulio tauta neturi...

inkognito 2020 m. birželio 20 d., šeštadienis, 20:31:45
Lietuvių kalba, ka apie ją kalba pasaulio mokslininkai. Mes, lietuviai, kartais net nesusimąstome, kokia savita ir pasaulyje tituluojama kalba šnekame. Kadangi patys retai kada ją šloviname, paskaitykime, ką apie lietuvių kalbą rašo vienas žinomiausių ir autoritetingiausių dienraščių pasaulyje „The New York Times”. Būtina perskaityti ir kitiems parodyti. Tai lietuvių garbės reikalas.
„The New York Times”----------------------------
LIETUVIŲ KALBA
Theodore S. Thurston
Vertimas iš anglų kalbos. Originalas anglų kalba žemiau.

Lietuvių kalba, kokia sena ji bebūtų, pasižymi nuostabia struktūra, tobulesne už sanskritą ir graikų kalbą, žodingesnė negu lotynų kalba ir nepalyginamai įmantresnė, negu bet kuri iš paminėtų trijų. Ir vis dėlto lietuvių kalba turi su visomis trimis kalbomis didesnį giminingumą, negu kad gamta būtų būtų galėjusi sukurti, ne tik veiksmažodžių šaknyse, bet ir taip pat ir gramatinės struktūros formose bei žodžių morfologinėj konstrukcijoj. Toks aiškus giminingumas, kad bet koks filologas gali matyti labai aiškiai, kad sanskritas, graikų ir lotyno kalbos turėjo išssivystyti iš bendro šaltinio – lietuvių kalbos.
Dėl panašios priežasties galima daryti prielaidą, kad heruliai, rugiai, gotai, senprūsiai, latviai ir jų kalbos buvo tos pačios kilmės, nes jie buvo senovės lietuviai.
Mokslininkai yra pripažinę lietuvius primityvios arijų kultūros ir civilizacijos atstovais. Įžymūs filologai sutinka, kad lietuvių kalba yra ne tik seniausia kalba pasaulyje šiandien, bet ir arijų pripažinta kaip jų kalbų šaltinis prieš pastebint sanskrito evoliuciją. Lietuvių kalbos senumas ir jos gramatinė struktūra priskiria ją tam pačiam laikotarpiui kaip ir seniausias sanskritas – 2000m. pr.m.e. arba dar anksčiau.
Lietuvių kalba yra arijų prokalbė ir žymiems kalbininkams buvo žinoma, kad ji buvo šnekamoji – nerašytinė kalba, vartojama Europoje daugelį šimtmečių. Tačiau naujausi lingvistiniai tyrinėjimai aiškiai įrodo, kad lietuvių kalba buvo rašoma netgi prieš krikščionybės erą, nors kaip seniai prieš krikščionybės erą yra sunku nustatyti. Bet remiantis ligvistiniais įrodymais ir senoviniais raštais Indijoj ir Persijoj, galima manyti, kad lietuvių kalba buvo rašoma net 1000 metų prieš Kristaus gimimą.
Turtingiausias lietuvių kultūros paveldas yra jų kalba, kuri yra vienas iš didžiausių žmonijos pasiekimų. Ji pralenkia visas kitas Europos kalbas savo antikiškumu, garsų grynumu ir savo nuostabia gramatine struktūra. Galima aiškiai matyti aukščiausiai išvystytos gramatikos ir iš natūralių ir gražių jų kalbos garsų, kad lietuviai iš tiesų turėjo kūrybingumo genijų labai ankstyvoje mūsų civilizacijos eroje. Lietuvių kalbos balsių sistema yra labiausiai antikinė savo stiliumi. Ji yra senesnė, negu sanskritas, latvių, graikų ir lotynų kalbos čia išdėstyta tvarka.
Lingvistinės paleontologijos duomenimis yra tiesa, kad iš visų kalbų tik lietuvių kalba išlaikė primityviosios arijų šnekamosios kalbos grynumą nuo to tolimo antikinio laikotarpio iki šių dienų.
Daugelis antikinių kalbų seniai išnyko iš žmonijos istorijos, tačiau lietuvių kalba yra kaip antikinis balto marmuro paminklas, kuris tebestovi neapneštas laiko dulkėmis po daugelio šimtmečių ilgaamžės žmonijos istorijos.
Lietuvių kalbos morfologija aiškiai mums atskleidžia daug neišaiškintų senovės civilizacijos istorinių paslapčių, žymiai išplečia lingvistikos mokslo horizontus ir praplečia žmonijos žinias apie jos dar neatskleistą praeitį. Atradimas lietuvių kalbos stebėtino panašumo su avesta (senąja persų kalba) ir su sanskritu akivaizdžiai atvėrė naujus horizontus lingvistikos mokslo srityje, remiantis lyginamosios morfologijos išvadomis. Dar daugiau, lietuvių kalbos morfologija įtikinamai įrodo, kad valdančioji klasė arva senovės hititų ( Hittite-Gititis) valdovai turėjo pavardes, panašias į lietuvių. Žymus anglų mokslininkas Robert G. Latham buvo absoliučiai teisus, kai jis pareiškė: “Pačioje kalboje glūdi daugiau, negu bet kuriuose jos kūriniuose…”
Šiandien pasaulis būtų daug turtingesnis kultūros atžvilgiu, jei Lietuva būtų nepriklausoma, kadangi lietuvių tauta atstovauja ne tik arijų prokalbės civilizacijai ir kultūrai, bet taip pat turi didžiausią brangenybę pasaulyje – savo senovinę gražią kalbą. Lietuvių kalba išaukštinta dėl jos antikiškumo bei grožio ir dėl jos didelės reikšmės lyginamosios filologijos mokslui ne tik žinomų kalbininkų, bet ir didžiausio iš visų filosofų – Imanuelio Kanto.
Sekančios fragmentinės citatos iš garsių kalbotyros mokslininkų darbų parodys lietuvių kalbos vertingumą ir svarbą pasaulio kultūrai.
Benjamin W. Dwight savo knygoje Modernioji filologija (Modern Philology) labai stipriai pabrėžia didžiulę lietuvių kalbos reikšmę kalbotyros mokslui. Jis taip sako apie lietuvių kalbą:
“Iš visų Europos kalbų lietuvių kalba turi didžiausią skaičių maloninių ir mažybinių žodžių, daugiau, negu ispanų ar italų kalbos, netgi rusų, ir jie gali būti dauginami be galo, pridedant juos prie veiksmažodžių ir prieveiksmių, lygiai kaip prie būdvardžių ir daiktavardžių. Jeigu tautos vertė, imant visą žmoniją, būtų matuojama kalbos grožiu, tai lietuvių tauta turėtų užimti pirmą vietą Europos tautų tarpe”.
Įžymus anglų lingvistas Isaac Taylor savo knygoje Arijų kilmė (The Origins of the Aryans) pareiškia labai įdomų ir svarbų komentarą apie lietuvių kalbą. Jis teigia, kad arijų civilizacija turėjo būti lietuvių gyvenamose vietose. Jis komentuoja taip: “Galima spėlioti, kad, jeigu turėtume lietuvių literatūros iš to laikotarpio, kaip seniausia indų literatūra, galėtume su didesniu tikrumu teigti, kad arijų kalbos lopšys turėjo būti lietuvių apgyventoje teritorijoje”.
Anot žinomo anglų mokslininko Robert G. Latham, lietuvių kalba turi daugiau giminingumo su sanskrito kalba, negu bet kokia kita, gyva ar mirusia, kalba pasaulyje. Savo knygoje Aprašomi etnoligija (Descriptive Ethology) jis taip išsireiškia apie lietuvių kalbą: “Be abejonės sanskrito giminingumas su lietuvių kalba yra didesnis, negu bet kokia kita kalba šioje Žemėje”.
Lietuvių kalbos svarbumą taip pat pripažino naujųjų laikų didžiausias filosofas Immanuel Kant (1724-1804), kuris buvo gimęs Rytprūsiuose (Prussian Lithuania) ir gerai mokėjo lietuvių kalbą. Savo Lietuvių-vokiečių kalbų žodyno (Lithuanian and German Dictionary) pratarmėje jis rašė, kad lietuvių kalba nusipelno būti valstybės apsaugoma. Jo komentaras apie lietuvių kalbą turi didelę istorinę reikšmę, nes jis yra autoritetingas ir patikimas. Jis buvo ne tik filosofas, bet ir kalbininkas. Jis taip komentuoja apie lietuvių kalbą: “Iš tikrųjų, jokia kita pasaulio kalba nėra gavusi tiek aukštų pagyrimų kaip lietuvių kalba. Lietuvių tautai buvo priskirta didelė garbė už sukūrimą, detalių išdailinimą ir vartojimą aukščiausiai išvystos žmogiškos kalbos su savita gražia ir aiškia fonologija. Be to, pagal lyginamąją kalbotyrą, lietuvių kalba yra labiausiai kvalifikuota atstovauti pirmykštei arijų civilizacijai ir kultūrai”.
.The New York Times

sara 2020 m. birželio 20 d., šeštadienis, 16:23:03
Dievas labai gudrus!

sara 2020 m. birželio 20 d., šeštadienis, 15:09:51
p.s.Labai siuntu budama tame realybes kalejimuke.
Zinau kad gyvenimas gali buti visai kitoks ( stebuklingas).
O Dievas yra nerealiai gudrus, pakiso man Teva, kad mane uzlaikytu kiek imanoma ilgiau tame realybes kalejimuke.
Zinau, kad viskas is tiesu yra ne taip.

sara 2020 m. birželio 20 d., šeštadienis, 15:00:47
Na mane siutina kad as negaliu kulversciais vartytis energetiniuose laukuose. Ten yra tokie juodi blyzgantys kolidoriai-tuneliai.
Tevas mane pasodino i maza realybes laukeli ir jame daugiau nieko nera tik normalus gyvenimas.
Tevas priverte mane jausti skausma.
O is tiesu tai skausmo nera. Bet Tevas priverte buti mane normalia ir priverte jausti skausma.
Gyvenu mazame laukelyje. Su kiekvienais metais Dievas ta laukeli vis padidina, kad jausciau nors siek tiek didesni komforta, tai toks realybes kalejimukas.
Su savo beprotybe susitvarkiau sulaukusi 42 metu. O dabar man 45 metai.
As prisimenu daug nuostabiu dalyku ir zinau kad gyvenimas gali buti visai kitos - STEBUKLINGAS!!!

sara > inkognito 2020 m. birželio 20 d., šeštadienis, 09:00:55
Tikrai idomu su protingu zmogumi pasisneketi!

inkognito 2020 m. birželio 19 d., penktadienis, 22:24:22
Taip kad Sara iki pasaulio pabaigos, kada mūsųs sielas iš čia galutinai išves prisikėlęs Jėzus kristus, tu dar turėsi ne mažiau pusantro tūkstančių naujų gyvenimų žemėje ir pusantro tūkstančio tėvų. Ir dar dešimtis tūkstančių metų poilsiui tarp naujų gyvenimų, kurie momentaliai pralėks sau patogiai glūdint dausose.

sara 2020 m. birželio 19 d., penktadienis, 19:43:30
Kaip idomu!

inkognito 2020 m. birželio 19 d., penktadienis, 15:50:07
Žmonija Jėzaus Kristaus antro atėjimo sulauks po 3 su puse milijardų metų, kad žemės planetai prasidės egzistencijos pabaiga, jis visas sielas išves į rojų, aišku tas kurios to nusipelno.O kitos kartu su demonų orda pateks į ugnies ežerą,- kuriuo pavirs liepsnojanti mūsų žemė. Mes tie kurie gyevname šiandien jau būsime keletą tūkstančių kartų reinkarnavę naujiems gyvenimams, bet visi būsime ir tuo laikotarpiu mirštančioje žemėje. Visi mes kurie gyvename šiandien gyvensime tuo metu ir regėsime išsiplečiančią saulę, kuri prarys žemės planetą.

sara > inkognito 2020 m. birželio 19 d., penktadienis, 14:50:47
Ar Atlantai gali pasakyti kelintais metais ateis mesijas Jezus Kristus?
Tie Atlantai, matyt, yra is kitos laiko juostos, tai jie viska gi zino!

inkognito 2020 m. birželio 19 d., penktadienis, 14:03:03
Aš esu tik tarpinė grandis tarp jų ir žemės gyventojų,visa šita info yra man perduodama automatiškai, kai reikia atsakyti į užduotą raštu klausimą.

sara 2020 m. birželio 19 d., penktadienis, 11:42:48
Ocho!!! Jus ir apie Atlantus nusimanot? Is kur rovete tokia informacija?

Inkonito 2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 12:09:55
Žemės piratinės civilizacijos nelie, kol joje dar egzistuos Atlantų likučiai, kai juos išnaikins GT neteks valios globoti šios planetos. Bet labai jau stengiamasi kelti karus kad tas milijonas kuo greičiau degraduotų ir išnyktų, kai kas tuo labai suinteresuotas, jiems jau geriau kvaili ir stiprūs negroidai atvežti čia aukso kasimo darbams

inkognito 2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 11:46:56
Tai kad karai tarp civilizacijų vyko nuo to laiko, kai tik atsirado priemonės efektyviai keliauti trans galaktine erdve. tada dar ir dinozaurų nebuvo, konfrontacija tesiasi iki šiol, vienos iškyla; kitos sunyksta kaip kad Atlantų... Bet civilizacijos vienos kitos iki galo negali įveikti kaip kad ir žemėje, kad ir kas benugalėtų karai vis viena anksčiau ar vėliau vėl prasideda iš naujo. Mes esame labai laimingi kad dar neįsivėlėme į šitas pjautynes dėl įtakos ir svetimų planetų išteklių.

Paranormas 2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 09:43:20
O negali atsitikti scenarijaus tokio, kad jeigu šios galaktikos civilizacijos išnyktų, paliekant erdvę savo užkariauti žmonėms? Na, tarkim, koks galaktinis karas?

Inkognito 2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis, 05:11:02
Tas tai taip, juk nuo tu įvykių žemėje tvyrojo netikrumas ir chaosas. Tačiau žmonija tad jau egzistavo ir nebuvo jokio reikalo kurti jos iš naujo. Nebent jie atsigabeno savo žemo intelekto hibridus tinkamus tik fiziniam darbui ir dauginimuisi? Gal tokiu metodu išgauti auksą buvo pigiau, nei naudoti mechanizmus?

Paranormas 2020 m. birželio 17 d., trečiadienis, 22:41:30
Hmm, o gal atlantų civilizacijai nupuolus, ir persivysčius į žemo civilizacinio lygio žmones, juos aplankė Annunakiai?

inkognito 2020 m. birželio 17 d., trečiadienis, 11:14:39
kiek žinau iš literatūros tai Anunakiai yra Nibiru planetos atstovai kadangi ji skirtingai nei žemė aplink saulės žvaigždę skrieja labai ištęsta orbita, natūralu kad ilgą laika turėtų tenkintis labai maža saulės energijos dalimi, o tam kad išlaikytų planetoje pakankamą šilumą naudojasi aukso dulkių apvalkalu artimajame kosmose...
Na ši teorija vargu ar atlaiko kritiką, visų pirma neaišku ar aplamai tokia NIBIRU egzistuoja. Antra o kas tada sukūrė tuos Anunakius, tariamus žmonijos sukūrėjus, vien tik tam kad patys tingėjo kasti auksą. kiek žinau auksas kasamas ekskavatoriumi ir paskui žemė sijojama per vandens labirintą, kad sunkesnis auksas būtų sugautas spec gaudyklių. Netikiu kad tokie aukštos technologijos Anunakiai neturėjo tokio išradimo kaip ekskavatorius, kad ėmėsi tokio nedėkingo verslo sukurti iš savo pačių genų žmones vien tik tam kad apkrautų juos vergišku nenašiu darbu nuo gimimo iki pat mirties...
Trečia auksas nėra pats geriausias šilumos atspindėtojas daug geriau šį darbą atliktų aliuminijaus folijos skiautelės skriejančios 300 km paviršiuje nuo planetos paviršiaus beorėje erdvėje.O tai ženklai pigesnis variantas nes ir erdvėlaivis galėtų vienu kartu paimti vos ne 10 kartų didesnį kiekį išbarstymui kosmose.
Tai tiek pamastymų diskusijau šios teorijos tema,laukių kitų nuomonės

Paranormas 2020 m. birželio 17 d., trečiadienis, 02:00:58
Ir vėl pamiršau pasirašyti...
Pagarbiai, Paranormas

2020 m. birželio 17 d., trečiadienis, 01:43:42
Inkognito, turiu tau dar klausimėlį. Gal iš savo žinių bagažo galite paaiškinti, kaip buvo su Annunaki "dievais", jeigu mes patys esame atlantų palikuoniai?
Labai dažnai randu Annunaki kaip ateivių rasės teoriją, bet iš tavo istorijos sužinojau, jog mes - kritusios atlantų civilizacijos palikuoniai...

inkognito 2020 m. birželio 14 d., sekmadienis, 20:48:18
Man tai juokas ima kai skaitau tokį straipsnį, kaip du uodai ginčijasi ar egzistuoja drambliai Lietuvoje...

berezinas 2020 m. birželio 14d., sekmadienis, 18:19:20
https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/siulo-paaiskinima-kodel-dar-neaptikome-ateiviu-galime-tapti-mirtinu-lenktyniu-nugaletojais.d?id=84488267

sara 2020 m. birželio 13 d., šeštadienis, 08:51:10
Vienu zodziu mes esame tik vienose vieno Dievo smegenyse.
O va sianak sapnavu kitas kito Dievo smegenis.
Tai ten Lietuva yra labai smarkiai ir labai tankiai apgyvendinta, zmones gyvena daugiaauksciuose, yra ant nelabai aukstu kalvu daug daug Gedimino piliu ir krastas labai atsilikes, daznai lietus lyja.
Tai supratau kur as gyvenu esame dar labai issivyste.
Nes kitur atsilikimas yra ne tas zodis - baisu i gatve iseiti.
Yra daug zemiu ir daug Lietuvu nes yra daug Dievu. Vienu Dievu smegenys dugiau issivysciusios kitu Dievu smegenys labai silpnai issivysciusios tai matyti pilieciu gyvenime.
O tu, Inkognito, matyt buvai labai protingose protingo Dievo smegenyse kur net yra ateiviu!!!

inkognito 2020 m. birželio 12 d., penktadienis, 20:27:44
Natūralu,juk Egipto faraonai irgi buvo vadinami dievo sūnumis, o taip pat ir visi didieji vadai ir karaliai, kurie sugebėjo sukurti savo laimingo gyvenimo Imperijas. Pavyzdžiui Karalius Saliamonas, arba didysis Bgdado Emyras kuris naktimis persirengęs valkata stebėjo savo miesto ir šalies gyvenima iš dugno pozicijos. Štai tie visi valdovai buvo gerūjų civilizacijų siuntiniai, bet buvo ir blogio nešėjai, kurie išliejo savo tautų upes kraujo ir atnešė begales kančių.... Tačiau vienareikšmiškai įvardyti blogu ar geru negalima.

Trampas yra atsiūstas IŠ GT 2020 m. birželio 12 d., penktadienis, 17:40:42
Į žemę jos demokratinio vystymosi programos rėmuose.Daugumas valstybių vadovų yra ar vienų ar kitų civilizacijų Įgaliotiniai,paprasti žmonės prie valdžios svertų nepatenka. Ar nepagalvojate kodėl visos pasaulio valstybės yra trilijonus kažkam prasiskolinusios? Netgi JAV...Kas pinigus moka tas ir muziką užsako. Neveltui Cereroje veikia stambiausia saulės sistemoje sintetinio aukso gamykla, kuri rezerve turi virš 15 milijonų tonų šio strateginio metalo, ir kasmet žemės vyriausybės jo gauna iki tūkstančio tonų finansavimui įvairių projektų. Mes jau seniausiai sėdime ateivių kišenėje.

sara 2020 m. birželio 12 d., penktadienis, 12:09:46
Tikrai?
Tokie seni tie ateiviai atrodo?

Inkognito 2020 m. birželio 12 d., penktadienis, 10:38:55
Kaip žmones,pažvelk į Trampa...

sara 2020 m. birželio 12 d., penktadienis, 10:17:27
Inkognito, tada ir as uzduosiu tau viena klausima.
O kaip tie ateiviai atrodo?
Kaip zmones, ar kaip ateiviai???

Paranormas 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 20:04:34
Bet tai šiame puslapyje mes ir diskutuojame, kad rastume atsakymus į savo klausimus. Pvz, aš turėjau ponui Inkognito klausimą. Į jį ir buvo atsakyta. Patenkinau savo žinojimo poreikį. Jeigu kiltų koks klausimas, paklausčiau vėl. Gal ir tu ieškai atsakymų į savuosius klausimus? Jeigu taip, tai ir reikia paklausti. Negerai švaistyti energiją be reikalo. Arba jeigu nori kažką mums įdomesnio papasakoti, pasidalinti, tai stenkis koncentruotai. Žinau, tai gal nevisada pavyksta, tačiau vienas ilgas, tačiau koncentruotas pasakojimas yra šimtąkart geriau negu krūva padrikų žinučių, kurios pradeda kartotis.

sara 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 18:06:32
Jauciuosi labai laiminga. Net nenoreciau buti kazkokiu tai kitokiu zmogumi!

sara > inkognito 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 17:41:59
Kaip zmogus bendraujantis su ateiviais turetumei buti atlaidesnis kitiems. Ir ko taves tie ateiviai ismoke?
As tave labai gerbiu ir zaviuosi tavo istorija ir man nesuprantamas tavo priekabiavimas prie manes...

sara 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 17:31:56
Man ir taip labai gerai. Kame problemos???
Na jo esu pavalganti. Megstu maista.
Sakai esu nukvakusi? Gal. Bet jauciuosi labai gerai.
Tau gal kas neleidzia cia rasyti???
Ar ne lygis po mano komentarais rasyti, sakai apdergiau foruma???
Tai kur matot "sara" automatiskai neskaitykit!
O mano protas gali buti tik arba labai mazas arba labai didelis, nesu gimusi buti - vidutiniska, teveli!

Inkognito 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 17:17:33
Sara baik krėsti cirkus vieną karta ir atsigulk į psichiatrinę klinika gydymuisi,nes tavo protelis jau baigia visai nukvakti,ar tu pati nesupranti kad esijau pagyvenusi nupezusi kvaila boba sverianti virš 100 kilogramų?

sara 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 17:07:08
Mano vyras yra is Terra galaktikos.
Turiu lygiai tokia pat teise cia buti kaip tu, Inkognito su savais ateiviais.
Ocho!!! Kokios audros!

inkognito-adminui 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 16:28:31
Kažkas deda didžiules pastangas kad šiame puslapyje nevyktų jokios diskusijos,gal tada ir nedarykime jų jeigu tam nėra jokių galimybių ir bepročių kliedesiai yra aukštesnis prioritetas nei prasmingas puslapio veikimas. Arba imkitės priemonių arba mums iš čia teks pasišalinti,visiems kurie nori puslapiui gero ir kad jis funkcionuotų. Tada teks pripažinti kad pamišėliai Lietuvoje ima viršų....

sara > Juozukas 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 15:52:23
Esu ant,zmo,gis.
O Dievas kantriai laukia.
Kai viskas baigsis bus tikri stebuklai!
Zmones gyvens neitiketinai gerai.
Visi zmones bus kaip Jezus Kristus savo vidumi ir savo krauju, visi sypsosis, visiems bus be galo gera.
Bet deja kol kas esu tik stabdis...

sara 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 15:34:23
Atsiprasau, cia buvo Juozukui parasyta.

sara 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 15:31:25
Na pasakysiu.
Nesu dievas, bet esu antz,mo,gis.
Privaleciau energijai cirkuliuoti leisti visame pasaulyje, bet to nedarau.
Tevui savo energijos neduodu.
O tai yra labai didele nuodeme skirstyti zmones ir vieneiems duoti energijos kitiems neduoti.
Pasaulis negali vystytis kai energija neduodama absoliuciai visiems.
Kai numirsiu pasauliui taps lengviau - energija tekes absoliuciai per visus be jokio pasirinkimo - tik taip yra sazininga.
Na as laikausi senos mados, kad atseit su Tevu lytiskai santykiauti negalima del to jam energijos ir neduodu, bet del to ir pasaulis nesivysto!

sara 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 13:48:50
Na, Juozuk, zmonija negali vystytis per mane.
Jei buciau negyva zmonija vystytusi kur kas greiciau.
Dabar as esu baisus zmonijos stabdis.
Leisiu zmonijai labai sparciai vystytis tik savo pacios gilioje senatveje.
Viska as zinau.
Noriu kad zmonija vystytusi, bet deja, stabdis esu...

Juozukas (saros vaikas)3 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 13:15:46
Dėl to, jog į begimstančius šios generacijos žmogiškų hominidų biologinius organizmus jau apie 7000 metų įkūnijami dvasiniai pradai, ši populiacija esame ant tiek nepalyginamai psichoemociškai spalvingesni už vien tik humanoidinių civilizacijų tokio pobūdžio apsireškimus ir galingesni už šių energetinės sklaidos nešamus potencialus, kad visoms kitoms civilizscijoms esame baisūs visa ko aplink save niokotojai.
Ir taip kol žmonija neišmoksime savidisciplinuotai aplink save kurti naujos, visatos harmonijai neprieštaraujančios ir visą žmoniją vienijančios dvasinės realybės, visoms kitoms visatos civilizacijoms ir liksime tik neprotingais niokotojais.

inkognito 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis, 10:05:42
Sveiki Paranormai. Norėtūsi kad tai įvyktų kuo greičiau,bet viskam yra savas laikas. Žmonija šiuo metu dar tebėra nesubrendęs paauglys,kuris savo nesugebėjimu logiškai protauti ir kategorišku vertinimu gali pridaryti tiek sau tiek metagalaktinei bendrijai labai daug problemų,kurių jai visai nereikia. Tapti civilizacijų kolega mūsų žmonija negali dėl savo nuolatinio pomėgio viską spręsti jėga ir žudymais bei smurtu.Ji šiuo metu gana smulkiai ištyrinėta ir deja tas tyrimas visiškai ne jos naudai. bet tikėkimės kad tas laikas ateis kai ji subręs,nors tam pasiekti jai teks išbandyti sunkius išmėginimus ir netekties kartėlį.

Paranormas 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:12:12
Oi, atleiskit, pamiršau pasirašyti, kad šį klausimą jums užduoda Paranormas (noriu irgi palaikyti šiokį tokį slaptumą) :)

2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 22:10:22
Tarp kitko, gerbiamas Inkognito, žaviuosi jūsų istorija apie ateivių pagrobimą ir pripažinsiu, kad visiškai tikiu jos tikrumu (iš manęs skeptikas nekoks). Man įdomu, o ar yra kokia nors galimybė žmonėms (vėl?) tapti pilnaverte kosmine civilizacija? Ar mes turime kiek nors šansų?

Paranormas 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 20:47:28
Bet tai kaip mes tau galėtume padėti tada? Nes bereikalingai pasakojant diena iš dienos apie savo problemas, BET neieškant jų sprendimų yra bereikalingai švaistoma energija...
Tik problemas sprendžiant yra tobulėjama. Tiesiog kalbant apie jas visam forumui jų neišspręs. Reikia veikti.

sara 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 16:49:14
Na kai lytiskai santykiauji su banko kortele, labai lengvai galima suzinoti jos pin koda. Bet kam man to reikia??? As juk ne vagis.

inkognito 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 12:36:00
https://www.youtube.com/watch?v=eTt8N-MYGlM&feature=share&fbclid=IwAR0AGBiuR-3PjflOktLmcRuLgXquMDikayVWHOMX5OSJ-PJpLsAKOxvxCf0

sara 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 11:07:18
Siela nori darbo...

sara 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 10:50:20
Sielos labai troksta darbo. Jei siela gauna daug darbo, siela buna labai laiminga.
Siela labai buna nelaiminga, kai jai duoda per mazai darbo, ar visai neduoda darbo. As cia ne apie darzus kalbu. O apie vidine sielos ramybe, kai ji gali laisvai mastyti ir i jokia siena neatsitrenks.
As buvau sielu valdytoja duodavau joms labai daug darbo.
Turejau daug sielu. O dabar likau viena. Privaleciau Tevui daug dirbti, nes jis mane pasisavino, bet jam as esu neidomi. Tevui terupejo mane is sferos pavogti, o paskui mane numete i kampa... Padare is manes beprote - sizofrenike ir numete i kampa. Ir atseit man negalima mastyti, negalima dirbti. Siela buna labai nelaiminga kai negauna darbo...

sara 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 10:41:53
Jeigu jau pasiimi siela tai ja reikia tinkamai idarbinti. Sielos labai troksta darbo.
Va Tevas mane pasisavino. Vadinasi jis turi mano siela, bet, o velnias jis nenori manes tinkamai idarbinti, jis kaip zaisla mane laiko numetes i kampa ir visai as jam esu neidomi, jam tik labai rupejo is visu mane pavogti, nes tam tikra teisybe as jam ir priklausau - juk Tevas mane pagimde.
Sielos labai troksta buti tinkamai idarbintos. Va mano sfera ( sesios sielos) isskrito i Holivuda, kuo toliau ir kur gali rasti tinkamo darbo sau.

sara 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 10:33:34
Jeigu turi daug sielu ir visokiu strukturu, jas protingai reikia idarbinti.
Visos sielos nuo manes pabego, kai akistata susidure su mano Tevu.
Likau as viena.
Na galeciau Tevui pasiaukoti, bet jis mane atmeta.
Ta prasme jis mane sau pasieeme bet manes klausyti ir protingai mane idarbinti nenori.
Jeigu as esu Tevo nuosavybe mes turetume puikiai sutarti, bet atrodo Tevas mane pasieme tik tam, kad pasiimti, o ka su manimi veikti nezino, kaip zaisla mane turi i kampa numetes.
Na jei as jam buvau tokia reikalinga privalejo mane idarbinti.
Nes kai as turejau labai daug sielu visas jas buvau idarbinusi, nes sielos yra labai paklusnios ir troksta darbo!

sara 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 10:23:58
Mano smegenu strukturos Tevas buvo absoliuciai paklusnus. Ir vaikas buvo absoliuciai paklusnus. Su tomis smegenu strukturomis buvo labai gera gyventi. Buvau laiminga! Ir sfera turejau su sesiomis sielomis. Vienu momentu galejau mastyti iskart septyniomis temomis - buvau antz,mogis!

sara 2020 m. birželio 10 d., trečiadienis, 10:10:37
Smegenys yra sudarytos:
1. Tevas, 2. tikrasis as ir 3. vaikas
Tai va Tevas ilindo i mano smegenu struktuta ir viska sugadino.
Dar turejau sfera. Sfera yra sudaryta is sesiu sielu. Turejau Dieva ir turejau baltaja laime.
Kvailelis Tevas viska isvaike. O as metu metus mastau kas su manimi ivyko. Sapnuoju pastoviai nukryziuotaji Jezu Kristu, man i baisias Jezaus kancias baisiai nusibodo ziureti - kiek tai juk galima?
Del kazkokio kvailelio nezinojimo visi baisiai kencia...

Sara 2020 m. birželio 9 d., antradienis, 12:32:55
Primenu kad 500 dienų atgailos reiškia, kad negali tiek laiko rašinėti į forumus,jei nori rimtai atsiprašyti dievo už savo padarytą baisią nuodėmę. Nuo rytojaus kiekviena tavo parašyta žinutė bus apsunkinama atgaila dar 20 dienų. O jei pažeisį šį nurodymą reiškia, kad tu nesigaili savo poelgio ir tada bus tai kas tokiu atveju ir turi būti, gausi realia bausmę nuo DIEVO.

sara 2020 m. birželio 9 d., antradienis, 09:44:23
Na vienu zodziu sename mano kompiuteryje is kazkus buvo nukrites failas aiskinantis, kad mano vyras yra is nienam nezinomos vietos - Terra galaktikos. Viska perskaiciau ir kompiuteris mire. Teko pirkti nauja kompiuteri.

sara 2020 m. birželio 9 d., antradienis, 09:35:59
Pasirodo teisingai mastau.
Ogi Dievui buvau lygiai tokia pat nasta,
kaip kad man dabar kad Tevas yra.
Sapnas parode, kad teisingai mastau.
Buvau Dievui baisi nasta ir jis su ta nasta ( manimi) susitvarke.
O dabar Dievas pasiunte man Teva ir ziuri ar as susitvarkysiu taip kaip kad Dievas kad su manimi susitvarke.
O as nesusitvarkysiu, as tik suprasiu!

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 18:01:41
Labai atsiprasau visu kad buvau pasivadinusi dievu - nezinau kas man uzejo...

sara > 13:32:22 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 16:27:17
Atgailausiu.
Ir malda sugalvosiu.

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 16:24:52
Dabar supratau. Dievui su manimi buvo labai sunku ir labai sunku buvo issiaukleti. Todel Dievas man ir dave toki, kokia as buvau, kad suprasciau. Ot tai dyvai!!!
Viskas logiska!!!
Labai sunkiai auklejami esame!!!

To nepakanka 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 13:32:22
Tu jau padarei mirtina nuodėme apsiskelbusi DIEVU. Turi atgailauti už savo veiksmus 500dienu už tai ką priburnojai šiame puslapyje,arba sulauksi baisios bausmes,pačios baisiausios motinai.

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 13:02:06
As savo sunaus neparduosiu.
Nebusiu dievu!

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 12:51:36
Na mano sunus auksinis vaikas. Jis dienos eigoje po desimt sykiu pasako kad mane myli, del to, kad as su juo nesielgiu taip kaip su manimi elgesi ir elgiasi Tevas. Zinau kaip negalima su vaiku elgtis del to sulaukiu labai daug meiles zodziu!

sara > 11:58:58 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 12:40:26
O siaube vos nepridirbau!
Aciu kad tu atsiradai ir man paaiskinai!

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 12:31:44
Tu cia rimtai???
Tai ka man tada dabar daryt???
Nu tada atsisakau tokio potyrio!!!
Tfu, tfu, tfu, tfu; Aciu kad pasakei.
Geriau kentesiu sapnuodama kad ant manes vaziuoja traktoriai, nei ten kad mirtu sunus!!!

Mėginkite mėginkite beprote 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 11:58:58
Kai mirs tavo sūnus suprasi kaip brangiai kainavo tavo kvailiojimas.

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 11:53:02
Na as kiekviena diena - nakti darau eksperimentus ir vis man nepatinka kaip as jauciuosi.
Siandien buvau uzsibrezusi jaustis visuomenes sara ir visa nakti sapnavau, kad zmonems kapoju galvas - ir vel man nepatiko.
Pabandysiu jaustis Dievo klonu - dievu na ir paziuresiu kokiu nakti vaizdu man duos.
Reikia pameginti!

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 11:45:08
Na as tik siandien ir dar nakti jausiuos Dievo klonu dievu ir pamatysu kaip energijos susibalansuos.
Jei susibalansuos taip kaip man patinka, tai ir ilgesniam laikui jausiuos Dievo klonu dievu.
Cia tik eksperimentai. Neturiu ka prarasti.

Dziaukis jei tai bus tik Sarkoma 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 11:28:43
Skaityk kad lengvai išsisuksi,po mirties tau teks dar ir pragare pasikankinti už tai kad pradėjai savintis Dievo vardą.

Padarei mirtina nuodeme 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 11:26:37
Isdrysai pasivadinti Dievu Sara, dabar lauk jo bausmes.

sara > 11:19:38 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 11:24:20
Tikrai sklerotines smegenys. Neiseina susikalbeti.

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 11:22:23
Nera jokiu asmenybiu. Yra tik analizuojami objektai!

Jei nesiliaus į Sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 11:19:38
Greitai mirs tas kas tau brangiausias

sara > o9:43:57 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 10:57:03
O tu esi isikunijes blogis. Kad zinotum kur man kuo skaudziau kasti tai ir kastum.
Be to tu irgi nesi asmenybe. Tokie tik yra analizuojami!

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 10:43:51
Tevas tera medziaga. Ten nera jokios asmenybes. Medziaga!
Kitu zmoniu neanalizuoju, tad nieko pasakyti negaliu. Bet butu galima pagal Teva spresti ir apie kitus!

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 10:30:14
Kad kiti zmones nieko neanalizuoja tai ne mano problemos.
Jie tik zmones, del to nieko ir neanalizuoja.
O va as Dievo klonas dievas del to viska ir analizuoju.
O Tevas yra labai patogi auka!!!
Jei Tevas nebutu susireiksmines, tai ir nebutu papuoles man i nagus.
O dabar papuole man i nagus ir gali vis giliau grimzti...
Jei nepersiorientuos...
O tu tik su,bi,ne isvertes maivaisi(10:12:05) ir nieko daugiau negali - tik pezeti durnas kalbas!
As Tevui noriu parodyti kad ir Dievui yra labai sunku, ir kad maziau inkstu...
Ka reikia padaryti ta reikia padaryti ir nera ko inksti. Dievui sunku bet jis dirba atsakingai.Perkencia visas nesamones.

Prilupsiu tave kale 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 10:27:02
Ir tavo dieviškumas kaip mat išgaruos

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 10:20:05
Esu Dievo klonas - dievas!!!
O tevas kaip ir visa yra tik medziaga.
As ta medziaga analizavau. Man lengviau mastyti, kai duodu savo medziaga dar ir kitiems perzvelgti.
Tevas tik medziaga. Kaip ir moklas tik medziaga ir darbas tik medziaga.
As esu Dievo klonas dievas ir i viska ziuriu tik kaip i medziaga!
Nori pasakyti kad negalima dirbti? Negalima loti???( dirbti ta prasme)

Ar ne laiką ta Sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 09:42:17
Jau pasodinti ant nusiraminimo suolelio? Per kiekviena pilnati ji pūliuoja.kaip ir tas Kūja žmogėdra.

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 09:07:18
Na as tam tikra prasme esu Dievas ir del to neturiu teises atmesti nei vieno zmogaus. Gal man ir be galo nepatinka bet privalau neziureti i savo asmeniskumus ir privalau visus priimti. Teva taip pat privalau priimti, kad ir kaip man nepatiktu bet i savo jausmus privalau neziureti!
Visi zmones yra mano smegenys!!!

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 08:58:07
Visi zmones priklauso man, todel ir Tevas - ta smegenu skleroze irgi priklauso man.

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 08:56:59
Sis gyvenimas yra netikras. Materija tai tik molis.
Tam tikra prasme gal as esu sioks toks Dievas. Ir noriu kitus ismokinti buti Dievais. Nezinau ar tai gera mintis yra bet greiciausiai gera. Yra be galo daug dar neisnaudotos energijos yra kur kilti! Tevas tai tera smegenu skleroze. Turiu priprasti ismokti ir su trukumais gyventi!

Gal reiktų perdažyti foną 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 08:54:13
Kad nepritrauktų visokiu psichopatų.Idomu kokiu spalvų jie nekenčia.

sara 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 08:50:58
Jeigu as su Tevu dulkinciaus tai is jo padaryciau Dieva.
Bet tikrai prie Tevo nagu nekisu, kad ir kaip jis nesiardytu!!!

W.M. 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 08:10:07
YRA sukurta PORA forumų, kuriuose galima kalbėti apie bileką, tačiau vis tiek laikas nuo laiko pamėgstamas šis puslapis... Matyt tokia jau jo aura - viską, tarsi kokia juodoji skylė, pries savęs pritraukti...

Todėl čia niekas ir neuzsuka 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 03:56:31
Iš rimtesniu diskutuotojo, nes visokios Saros kemša pasakojimus kaip jai smagu lytiškai santykiauti su savo tėvu d.d.d.

Gal tiesiog pakaktu 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 03:53:12
Duoti puslapiui pavadinimą Diskusijos apie Nile ką. Tada visokios išprotėjusios Saros Ikses, Tautvidos ir kitos dėmesio stokojančioms žmogystos galetu čia laisvai lieti savo kvailystes ir nebutu joms jokių pretenzijų.

Kažkokie sukos 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 02:54:45
Sektantai nuodija ši puslapį - būkite septyni kartus prakeikti niekšai

2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 02:51:39
Tai vėžiuką siuntė jas sau atsisiųsti, o jeigu teisus siuntė jas jis teks Sarai ir tai bus labai greitai pamatysi.

Neišsiųsta sena žinutė, kai aistroms nuraminti buvo pašalinta galimybė čia ką nors rašinėti 2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 00:35:31
Kažkur mačiau paaiškinimą, kad pavadinime KOVID-19 tereiškia metus du tūkstančiai devynioliktuosius, kada pirmą kartą aptiktas šis užkratas. Tik šis užkratas gal jau turi bent penkias atmainas. Gal dėl to taip prastai veikia kiniškos užkrato nustatymo priemonės. Kiekvienam ligos išplitimo židinyje šis užkratas tik piktėjo, pradedant Kinija, toliau Iranu, Italija, Amerika. Gali būti, kad ir Rusija turėjo savo židinį (dabar dėl to jau tikrai nėra jokių abejonių), nes į Kiniją per Rusiją sugrįžo jau atsinaujinęs užkratas.
Užkratas neatsirado tuščioje vietoje. Jis gailestingai tūnojo gamtoje šiksnosparnių tarpe. Pakliuvęs į naują, jam nepažįstamą terpę jis supiktėjo (pradėjo „pasaulinį užkariavimą“). Mokslui taip ir liko paslaptimi per ką tas užkratas pateko į žmonių pasaulį. Kai vienam anglui gydytojui užsiminiau apie į Lietuvos žiniasklaidą prasprūdusią nepatvirtintą žinutę, kad tai įvyko per Uhano miesto turguje suvalgyta negyvą (o gal sergančią, tai būtų panašiau į tiesą) gyvatę, jis patvirtino taip galėjo nutikti, nes yra tam tikrų atitikimų, nors ir neatmestų šuns kaip užkrato pernešėjo. Kažkodėl anglai buvo apsistoję ties tikėtinu užkrato išplitimu per šunį. Ieškant priešnuodžių svarbu sužinoti kokioje terpėje tas užkratas pasikeitė. Gali būti kad kiekvienam židiniui reiks savo priešnuodžio. Tiesiog nepatikėčiau vienu vaistu. Nebent po daug laiko, kai užkratas jau būtų nurimęs ir apkeliavęs pasaulį daugybę kartų.

2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 00:10:30
O tas vėžiuko siuntėjas neabejoju, kad jį pats sau pasiuntė. Nesielkite taip kvailai patys su savimi.

2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 00:08:17
O dabar vienas klausinėja sarą, o kitas piktinasi, kad ji atsakė. Kažkaip viskas iš šalies labai nedorai atrodo. Jums tikrai verčiau lankytis pelno siekiančiose „Spragose smegenyse“, ten viskuo pasirūpinta Jūsų patogumui.

2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 00:04:23
Sara rašinėja, kai kiti nieko nerašinėja dienų dienas. Ko ji Jums užkliūna? Ateina, pagyvina aplinką. Norintieji aptarinėti tik neatpažintus skraidančius reiškinius, kaip nieko naujo neturi, taip nieko naujo ir neturi, ką aptarti. Žiūrėkite langą į pasaulį, nesielkite taip nejautriai, užuot padėję kitokiam žmogui kabintis į gyvenimą, Jūs jį skandinate pasipiktinę, kad priversti skaityti tai, ko nenorite skaityti. O kam Jums skaityti? Gal kokias ataskaitas rengiate? Aišku, kad ne. Nesišakokite visokie pasipiktinę vienadieniai atėjūnai. Aišku, tai neliečia užkietėjusio kariūno norinčio likti neatpažintu.

2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 22:46:59
tautvida tikrai ne sara ir ne ikse yra zmoniu ,kurie tiesiogiai zino tautvida.

Tautvida iksė Sara 2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 21:21:48
Tai trys nikai vienos išprotėjusios sukos kuri griaute griauna NSO LT puslapį,kad tau dievas vėžį atsiūstų.

sara 2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 20:52:11
As cia visai ne apie Teva tiesiog norejau parodyti kaip atsidavusiai moku dirbti.
Bet niekas nieko nesupranta.
Tevas is manes pavoge darba, del to Tevas pats darbu pavirto.
As su darbu galiu atsidavusiai krus,tis iki begalybes, kad ir koks tas darbas bebutu.
Esu labai atsidavusi.
Norejau parodyti kad esu be galo darbsti.
Bet nieks nieko nesupranta!!!
Nors kalbu be galo aiskiai.
Pati tai buciau supratusi.
O kodel kitiems zmonems sunku suprasti???
Tai elementariausias dalykas!

sara 2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 20:16:05
Yra Tevo sara
ir yra visuomenes sara.
Visados elgiausi kaip Tevo sara.
O dabar pameginsime elgtis kaip viuomenes sara.
Yra dvi saros. Ir dar yra trecia sara apie kuria isvis nekalbesime nes tai demonas... nieko reiksminga...

Inkognito 2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 12:20:40
Kad NSO yra daug tikresnis reikalas nei krikščionybe arba Islamas aš jau žinau nuo 1974 metu. Konkrečiai kontaktavau su NSO sėdinčių pilotu 1982 metais, su juo turejau pokalbį trukusi keletą minučių,tačiau nors artimesnio kontakto atrodo jog nebuvo,nuo to laiko atsirado implantai, kuri silpnai traukia magnetas. Todėl tikrai žinau kad jie tokie pat realus kaip ir aš pats. O kad žmones tokie kvaili jog tuom abejoja nukentės tik jie patys. Juos dar nepamokė nei ŽIV viruso paslaptingas paskleidimas ir atrodo jog ir Covid 19 jiems nei krečia proto....

sara 2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 11:53:33
"Dul,ki,ni,masis" su Tevu yra pacio auksciausio lygio, tai reikia kad - AS SAVE PAAUKOJAU!!!
Tai reikia - KAD AS SAVE ISTRYNIAU!!!

O taip 2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 11:41:38
O,kad NSO pasirodo ,tikras reikalas.Sensacingą medžiagą, užfiksavo du pilotai, skrendantys orlaiviu „Naval F/A-18“ net nufilmavo

sara 2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 08:59:45
As nuo 2008 mekaip rasau ir labai daug. Is pradziu buvau ikse dabar sara.
Man patinka sis forumas. Jauciuosi kaip ateivio pagauta. Nors esu pagauta Tevo. O gal visdelto ateivio esu pagauta? Mano smegenys yra iskastruotos - negaliu mastyti. Tai Tevo ar atevio esu pagauta???

Inkognito paranormui 2020 m. birželio 7 d., sekmadienis, 05:37:20
Pritariu tau, bet tokie bepročiai kaip šita Sara ši puslapį verčia mėšlo duobe ir iš visu jėgų stengiasi ji palaidoti.Tai ne siaip sau beprotyste, tai piktybinis kenkimas,gaila kad adminas to nenori suprasti.

Paranormas 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 22:45:39
Aš ne priešiškai. Tiesiog manau, kad čia turėtume aptarti reikalus susijusius suvNSO, civilizacijomis, keistais reiškiniais ir t.t.

Paranormas 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 22:36:09
Nes šitoje erdvėhe realiai, atsiprašant, matau malamą š*dą...
Ar tu ieškai kokių atsakymų į savo klausimus ar ieškai pagalbos?
Nes neina suprasti, nei apie ką šneki, nei kodėl.

Paranormas 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 22:17:04
Hmm, sakai, jog tavo tėvas - visų tėvų veidrodis. Umm, paskaičius tavo tėvo aprašymą, tiktai taip nemanyčiau apie savo tėvą.
Ir... Kokia prasmė rašyti tiek daug padrikų žinučių be jokio konkretumo? Kaip tai susiję su šio tinklapio-forumo turiniu?

2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 20:26:02
„Yra bažnyčių iš žmonių kaulų. Bet ar kas bandė pastatyti bažnyčią iš žmonių nuodėmingų minčių?“ – Gal Dantė pabandė kažką panašaus pastatyti?

sara 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 18:12:45
Cia visai ne del Tevo as. Tevas tiesiog uztoja vaizda ir man neduoda vaizdu.
Vienu zodziu Tevas jauciasi labai svarbus ir mano vyras - ant,zmo,gis jauciasi labai svarbus. Kadangi abudu jauciasi labai svarbiais tai vienas kita uztoja ir as nesuprantu ka matau. Nesuprantu savo Teva matau ar savo vyra antz,mo,gi matau.
Butu geriau kad Tevas nesijaustu svarbiu, tada, galu gale, pamatyciau savo vyra- antz,mo,gi.

sara 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 12:46:29
As cia apie kiekviena Teva kalbejau, nes mano Tevas yra visu kitu Tevu veidrodis!

sara 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 12:33:01
Paranormai - paziurek i savo Teva ir suprasi apie ka kalbejau!!!
O pati tikiuosi, kad daugiau nekalbesu, nes man jau viskas aisku iki galvos skausmo!!!

sara 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 12:25:11
Apie Teva jau viska isisaiskinau, jau daugiau, matyt, apie jy nekalbesiu, Paranormai.
Vakar kai issiaiskinau, be galo eme skaudeti galva, o siandien miegojau iki pat dvyliktos valandos, na bent neskaudancia galva atsibudau!

sara 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 12:21:02
Kiekvienas zmogus, paranormai, turi po Teva, tai supranti apie ka as kalbu.
Paziurek i savo Teva!!!

Paranormas 2020 m. birželio 6 d., šeštadienis, 03:41:50
Kadangi pas mane smalsumo jausmas neišpasakytas, aš noriu tavęs, sara, paklausti, kas yra tas tėvas apie kurį tu daug pasakoji?

Muzikantas 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 23:58:20
Su kazkuo mane painiojat, sekmes issipainiojant
Del pazinciu- i kabaka arba jazzklubi senamiesty nueinu :D ten bent antisocialus nesirenka :DD
Tad dekui, apsieisiu. Taip dar netroskina :DDD
....kalbant apie paxmiela:
Tamsta tamprume- dekui uz palaikyma! They see me rollin, they hatin :DDD
...turiu pasakyt- apie takto ar kazkoki elementaru socialumo pojuti net nesinori komentuot... turiu pripazint- gaila truputi. Bet ka padarysi
....................................
Nebuvau girdejes apie Zhanga. Pasidomejau. Ispudinga :o
...stelaratorus. Kalbat mano kalba!
Maciau ITER'is atsiveze naujuosius supercoilus, bet is Wendellsteino jau kuri laika - jokiu ziniu...
Man ir paciam tolokai iki pilno supratimo, bet entuziazmas- toks dalykas :D
...uzsienio forumuose nemazai fiziku pakomentuoja, youtubcikas isvis liuks...
Girdejau australai rado nauja buda pradet kontroliuojamas reakcijas be dideliu pradiniu nuostoliu.
Vienok dziugi perspektyva!
p.s. bent kazkam ateitis dar rupi. Dar kart dekoju uz nuoroda i Zhango darbus. Istabus reikalas!
p.p.s. nebeplanuoju cia grizt, matau busiu apsigaves (is puslapio straipsniu susidariau ispudi, kad cia akademines-mokslines bendruomenes undergroundas buriasi, bet matau tenka su tamsta sutikt. Apie ezoterika- tik prie butelio :DDD

sara 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 15:07:18
Vienu zodziu esu psichiskai nesveika - kitoms tokiu poblemu su Tevu, kazkodel tai, nekyla, o man kyla - tai irodo mano psichine liga!!!

Dievas taip pasitiki savo kūriniu 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 08:47:31
Žmogumi,kad leidžia jam egzistuoti kurį laiką šėtono valdomoje materialioje egzistencijoje ir leisti jam visą gyvenimą to žmogaus sudarinėti jam sąlygas ir aplinkybes, kurių pagalba galėtų pigiai ir lengvai nusipirkti arba apgaule išvilioti jam vienintelį rūpimą dalyką-jo sielą. Ir pats didžiausias melas žemėje yra tas,- kad velnio nėra.Ir tai liečia ne tik žemę, kur velnias yra pasiekęs ženklių laimėjimų bet ir kitas milijardų milijardus pažangių civilizacijų visatose, kuriose jam nesiseka taip kaip čia.

Iluminatai 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 07:52:59
Tai šėtono parankiniai

Tai ir buvo velnias 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 07:50:04
Jam tereikėjo vieno dalyko - tavo sielos. Turtą tai materija,kuri laikinai butų tau duodami,juk tu kaip ir mes visi esi mirtingas. Na o siela yra amžina ir tai yra tikroji vertybe, tačiau ji gali būti nupirkta visam laikui uzmaterija

Paranormas 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 03:22:45
Mane visai neseniai per Instagram bandė užverbuoti į Iliuminatų draugiją. Bet atsisakiau. Man nepatinka jų tikėjimas begaline pinigų galia ir pasišventimas vien tam. Kas netikite, galit su manimi susisiekti, turi šviežias foto. Beje, norėčiau sužinoti iš senbuvių ir žinovų daugiau, koks gi iš tikrųjų Iliuminati tikslas? Nes man pasakojo apie veiklą žmonijos gerbūvio labui. Aš lietuvis, bet verbavo matomai iš jo duoto numerio kanadietis arba amarikietis.
Iš pradžių pliurpė apie siūlomus stebuklus, turtus ir pan. Sakau jums, gundė kaip velnias. Atsilaikiau. Esu pats savo likimo kalvis. Ir šiaip, mano vertybė totaliai nesutaptų su iliuminatų. Tai vat. Lauksiu atsakymų, gal kas žinot.

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 21:46:42
Ypatingoji tuscia vieta!!!

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 16:57:36
Nu viskas dabar darysiu pertrauka, daugiau nieko neberasysiu.

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 16:15:41
Na bet as tikiu kad mastymas islaisvina. Dvidesimt vienerius metus jau mastau, bet tokio mastymo, kuris islaisvina, dar nesusikuriau, nors esu jau arti to!!!

2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 15:55:34
Buvimas ilgalaikėje stresinėje situacijoje /situacijose kelia nerimą, stresą, perdegimą. Nieko nedarant gali privesti prie įvairių psichinių sutrikimų.

2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 15:49:44
Taigi patiri ne fizinį, bet psichologinį smurtą.

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 15:16:31
Tevas nekencia proto.
Proto nekentimas yra simtus kartu baisiau uz prie,var,ta,vi,ma!!!

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 14:54:46
Pats matai!
Skaityti moki? Tai svieskis.
Lengvu temu tau cia nebus!!!

Mantas 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 13:16:37
Kas čia per velniava vyksta šitam puslapy?

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 13:08:25
Nenoriu dirbt. Man labai silpna nuo mastymo...

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 11:43:41
Esu jautri NESAMONEMS.
O Tevas yra dar didesne NESAMONE uz vyra!!!
Esu negyva.
Negyvi nieko nekaltina.
Kaltina tik gyvi!!!

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 11:35:18
Radau kur galiu krus,tis tai ir kru,suo,si. Man nesvarbu vyras ar Tevas bile i mane kreipia demesi ir dirba visokias nesamones. Esu jautri nesamonems. O pati didziausia nesamone yra Tevas. Dar didesne nesamone uz nesamone vyra...
Esu jautri nesamonems ir pasiruosusi jas sudoroti...
Esu negyva...

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 11:25:46
Nieko nekaltinu.
Kaltinti - tai pripazinti kad esu gyva.
O as esu negyva - tai nieko nekaltinu.
Esu pasaulyje pati protingiausia ir vistiek nesusitvarkau...

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 11:20:53
Atrodau kaip maniake del to, kad esu negyva.
Nieko neieskau. Kas prie manes prilimpa su tuo ir kru,siuo,si.
Atrodau kaip maniake.
Del to, kad esu negyva.
Nusibodo ta apsimestine gyvybes vaidyba...
Kiek gi galima...
Metu metais.
Ir skaiciuoti dienas.
Kam? Ir iki ko?
Mane apgavo.
Pakiso Teva, kad tik dar nors siek tiek istemti laika...
Dievas pakiso...
Dievui reikia laiko.

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 10:42:13
Apsimesti, kad atseit gyvenu man jau nusibodo...

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 10:22:57
Kiekviens kaip supranta taip ir jauciasi.

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 09:19:32
Mirusieji nori ramybes, o ne to, kad juos pastoviai krus,tu...

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 08:24:57
Ties viena tema galiu dirbti daug metu. Juk matote mano darbstuma. Ko imuosi to imuosi visomis savo jegomis.

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 08:11:52
Mutavusi vieta nori mums irodyti, kad atseit mes esame gyvi!

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 08:00:00
Mutavusios vietos.

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 07:55:44
Pas Teva yra mutavusi energja. Mutavusias jegas labai greitai pajauciu ir mano parega yra jas taisyti.
Tegul Tevas su Dievu sau kru,sa,si.
Mes esame mire!!! Tik mutavusios vietos mums meluoja, kad atseit mes esame gyvi.

sara 2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 07:18:25
Esame mire!!!

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:51:45
Labai silpna yra
Vat kam Dievas pakiso man Teva.
Kad apgauti mane. Kad galvociau jog esu gyva.
Kai is tiesu esu mirusi!!!
Nieko. Toliau suzinosime dar daugiau!!!
Tevas visai nekaltas.
Tevas tera Dievo pakistukas!!!

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:39:51
Tevas palaiko mane kaip asmenybe.
Jei ne Tevas, tai is vis buciau be galo islavejusi ir mokeciau i bet koki zmogu isikunyti, o banditams, isikunijusi i juos, neleisciau pakelti rankos. Bet ne. Tevas palaiko mane kaip atskira nuo nieko nepriklausoma asmenybe...
Labai paprasta isikunyti i banditeli, jis nori pakelti ranka, o jam ranka nekyla niekaip - va kur yra antgamtines jegos...
Bet ne.
Esu palaikoma kaip atskira asmenybe...
Mes esame mire!!!

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:28:00
Ta gyvenimo vaidyba yra tiesiog slyksti.
Tevas ant manes klyke, kad nevaidinciau, o pats tai vaidina gyvenima issijuoses su visomis gyvenimo taisyklemis!!!
Ta gyvenimo vsaidyba yra slyksti.
Mes esame mire!!!

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:23:28
ESAME MIRE!!!

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:22:38
Esame mire.
Tevas tera dirginanti prievaizda, kad atseit mes esame gyvi.
Viskas yra melas!!!
Man tiesiog juokinga ir pikta kaip Tevas stengiasi irodyti, kad mes atseit esame gyvi.
Visas tas gyvenimiskas issidirbinejimas ir begaline itaiga...
Jezus Kristus uz Tevo nugaros yra nuo manes pasikavojes...

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:15:32
Siandien man labai silpna. Net nejau dirbti.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:13:48
Na Tevas praeita vasara dirbant nei is sio nei is to pasake, kad mirdamas zmogus jaucia begalini skausma keturias minutes penkiasdesimt sekundziu.
Nuo bet kokios Tevo kalbos as visados krupteliu.
Mes esame mire. O Tevui privalau rasti tinkamus zodzius. Privalau pilnai jy isanalizuoti.
Mes esame mire.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:02:51
Labai seniai skaiciau kad sielos kai patenka i dangu pirma atsiranda vystykluose.
Ar tai nepanasu i kudikiu vystyklus???
Zinau kad esame mire. Tik vienoje vietoje be galo daug kapsciau.
Ir uzmirsau kad esame mire...

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 16:56:35
As daug dirbu, daug sneku.
O kiti tyli.
Kiti nori tik gerai ir protingai atrodyti.
O as kapstausi kaip vista siukslyne.
Daug veikiu ir visai neleidziu savo smegenims ilsetis.
Ar gerai elgiuosi nezinau.
Ar suzeistas paaukstis gali gerai elgtis to irgi nezinau.
Na va antroji mano puseli jis/ji pasake, kad mes esame mire.
Primmine man.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 16:52:38
Tevas yra tik apgaule, kad atseit mes esame gyvi. Jei Tevo nebutu seniai buciau supratusi, kad esu mirusi. Mirtis yra visai nebaisi, galima ja susitvarkyti. Bet va Dievas pakiso Teva, o Tevas yra apgaule, kad atseit as esu gyva!!! Jis tik apgaules stiprintuvas.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 16:48:29
Esu labai laiminga. Sveika, dar jokiu erkiniu encafalitu nesergu, galiu dirbti. Tik siandien man labai silpna.
Ir sapne sapnavau savo antra puse, kad jis/ji sako kad mes esame mire...

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 16:45:43
Davus Tevui pragaro vaizdu jis taps gejum. Cha cha cha cha.
Sizofrenikai materija valdo, nors kartais ir patys i materijos voratinkli isipainioja.
Nesuprantu kodel Dievas norejo, kad as gimciau pas Teva. Vienu zodziu Tevas vaikysteje buvo apspjoves Kryzeli. Tada Dievas mano Tevui ir dave mane, kad as jy kankinciau visa gyvenima ir pati kentedama, ne kitaip.
Ir nenupigink visko iki prievartavimo. Viskas yra kur kas sudetingiau. Ir cia Tevas del to yra visai nekaltas. Tiesiog netinkmu metu netinkamoje vietoje pasipainiojo.
Tevas nekaltas. Tevas tera Dievo zaisliukas. Dievas Tevui dave mane. Ar atseit as pati Teva pasirinkau??? O kam as rinkausi tokia sunkia nasta? Nasta sau ir nasta kitam???

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 16:38:11
Tevas yra nekaltas.
Tiesiog as pati esu jam bausme netikusi dukra.
Tevas net nezino, kad mane prievartauja,
tai kaip jis gali buti kaltas, kad jis net nezino.
As Tevui galeciau duoti tokiu materijos vaizdu,
kaip jis mane prievrtauja,
bet kam tai reikia, kam is pragaro viska sutemti i zeme???
Tevas yra nekaltas.
Kad ir kaip butu jy reikia isteisinti.
Geriau jau busiu as kalta.
Tiek to...

Tai vis tik tu Sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 16:25:45
Apsispręsk greičiau,kaltas tavo Tėvas dėl tavo lytinio išnaudojimo ar ne,nes aš turiu dievui perduoti tavo skundus,- kuriuos tu čia rašai kiekvieną dieną, skūsdamasi savo tėvu. Tai kaip ten yra iš tikrūjų?Lauksiu tavo atsakymo iki rytojaus,o ryt visus duomenis turiu perduoti mūsų Viešpačiui,kad jis atsiūstų bausmę skundų kaltininkui.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 15:07:50
Didziausia Tevui bausme esu as pati, dar baisesne uz prostatita.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 14:42:43
Na Tevas manimi tik rupinasi kaip ismano. Sunku Tevui su manimi. As jau suaugusi ir tureciau gyventi savo gyvenima, o ne sedeti ant jo sprando...

Dažniausia Dievo bausme 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 14:32:25
Tėvui kuris prievartauja dukterį buna Prostatos vėžys,kuris persimetė į kaulus ir supudo nusidėjėli gyva

Dievas Sara nebijo tavo Tevo 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 14:25:28
Jis tik tikisi kad jis susipras ir pradės atgailauti už savo nuodemes,arba atsiųs jam mirtina liga-vėžį

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 13:34:14
O Dievas, sfera, balta laime - visi jie bijo mano Tevo!

Tu pats kvaily visus užkabinėji 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 12:04:39
Ir amžinai priešų ieškai,tai tau visiempriešis kūja žmogėdra užkliūva,tai tau rasai ramybės neduoda,juokinga ir graudu skaityti tavo girtas sapaliones. Žinai ką nustok gerti šnapsą nors 10 sdienų,o tada ką nors parašyk čia į itą NSO LT puslapį ir paskaityk savo sapaliones ir paipaliones kurias čia prirašinėjai. Turėtųn tau gėda pasidaryti kad kakoji į ne tau skirtą vietą,esi mulkių mulkis kokių senai bebuvo regėta.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:35:42
Labai sunku yra mastyti - pastoviai uzluztu.
Vienu zodziu sfera mane paliko, Dievas mane paliko, balta laime irgi negali buti su manimi - nes as turiu Teva akylai mane sauganti nuo visu...
Jie visi labai bijo mano Tevo, todel mane paliko likimo valiai, kitaip tariant, - jam.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:25:28
Na turejau Dieva 1998 metais. Bet Tevas ta Dieva istryne ( 1999 m.) ir pats atsistojo jo vieton...
Labai bijau vel turti Dieva, nes Tevas pastebes ir pasius!

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:22:31
Kniaukliams yra viskas draudžiama. Jie visada yra pažeidę kokį nors draudimą. Jiems negalima nei eiti, nei stovėti, nei gulėti. Jiems negalima nei tylėti, nei kalbėti, jie visada yra pažeidę kokį nors draudimą. Jie net negali gauti jokio leidimo, nes tai draudžiama. Nepavydėtina padėtis b e s p a l v ė j e s k y l ė j e.
Jei nenorit atsidurti tokioje padėtyje, nekariaukite su manimi. Ar vieta, kurioje lankausi ir kuria ginu. Aš ginu su šia vieta ir L I E T U V Ą laisvą ir neprispaustą. Neužkabinkite lietuvių, kokiam pasaulio kampelyje jie nebeatsidurtų. Iš tikro, jokių žmonių neužkabinkite.

Darvienas psichas 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:19:43
Bevograujantis apie visiem priešai kūjai ir Rusą.Esi juokingas Kvaily.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:11:58
kariaujantis visiemspriešis Kūja žmogėdra iš tikro laikytinas pirmuoju kniaukliu. O, tu bespalvi esi antrasis kniauklis. Atsižvelgiant į patirtį su pirmuoju kniaukliu, tavęs niekada nebus pasigailėta, ir tai yra Jūsų pačių labui, antrasis kniauklį, nepavyko Jums tapti tikra trečiąja viršenybe kariaujančiam visiemspriešiui Kūjai žmogėdrai.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:55:47
bespalvi, nepamiršk, kad kiekvieno doro žmogaus pamatas yra n e v o g i m a s.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:54:35
bespalvi, niekada n e m e l u o k įkliuvęs į tokią kebeknę.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:48:26
Sveikinu, bespalvi, tapus trečiąja kariaujančio Kūjos visiemspriešio viršenybe. Maldauk nemaldavęs, antroji viršenybė yra daug vertesnė ir jau daug atidirbusi. Mėgaukis savo galimybę tyčiotis iš kariaujančio visiempriešio Kūjos žmogėdros pats. Visokios žiaurios pasekmės, na ką jau padarysi? Darbo „privalumai“. Šioje pusėje elgdamasis taip tarsi tavęs tai nepalietė, gali labai apsunkinti tavo lemtį kaip trečiosios kariaujančios visiempriešio Kūjos žmogėdros viršenybės.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:47:18
As jam save krusti leidziu, nes juk reikia myleti Teva - visi taip sako!!!
Man labai svarbu neiskristi is konteksto.

Sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:32:23
Ne tu pirma ir ne paskutine kuria seksualiai išnaudoja tėvas.Suprask kad tu tik auka o gėda yra tik jam,pasinaudoti tavo bejėgiškumu. Už tokius dalykus net straipsnį jam galima pritaikyti.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:31:08
Visi zmones yra mano smegenys.
Ir Tevas irgi yra mano smegenys.
Bet jis be reikalo kreipia i mane demesi.
Turetu kaip visi zmones i mane nereaguoti...

sara >10:19:47 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:25:05
Tu teisus.
Nieko smagaus nera.
Bet reikia baigti ta tema.
Ir vistiek man krustis teks - niekur nesidesiu...
Net sapnuose - balta laime bando nutupti man ant galvos, bet salimais esantis Tevas ja nuo galvos man nukrapsto - ir as neturiu laimes.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:25:02
Sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:19:47
troli, mėgaujiesi savo nepagaunamumu ir nenubaudžiamumu. Man labai gaila tavęs, dar nežinai kokiame pragare atsidursi su savo visuma. Gal gali net nusiristi iki s u k i r a h tremties prižiūrėti pačio kariaujančio visiemspriešio Kūjos žmogėdros. Kitiems net nelabai gaila bus jei pakliusi į pačio Kūjos žmogėdros rankas persiauklėjimui, tai būtų labai žiauri patirtis. Aš tave perspėjau, daugiau nei piršto nenoriu pajudinti dėl tavęs bespalvi.

Pripažinkime ta viesai 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:23:28
Ir tu iš karto pasijusi visai kitaip,juk Ūlos maiše nepaslėpsi

Kokia poza dazniausiai 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:21:14
Jus tai darote

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:20:20
Su gelme (visuma) neverta gudrauti ar ką nors slėpti. Kariauti beprasmiška, nes „negalima nieko užkariauti“.

Sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:19:47
Ar smagu krustis su savo tėvu

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:18:29
Dar labai svarbu kaip tėvas į tave žiūri. Jei kaip į žydę, tai jis tikra neprivalo savo visumos perleisti Jums ir yra visiškai teisus. (Vyksta pats tikriausias visumos karas Jūsų šeimoje).

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 10:04:23
spaudži_u_

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:59:56
VERTIMAS: „sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:52:15“
Visi žmonės yra mano visumos dalis. Tėvas ir yra mano visumos dalis. Tik aš jį per daug spaudžių ir man yra labai labai blogai.
PS. SMEGENYS tikrai yra svarbu, kalbant apie savo visumą.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:57:10
Pasišalindama, nepasinaudotum teise paklusti ir galų gale išsilaisvindama iš tėvo visumos dar iki jo mirties.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:52:15
Visi zmones yra mano smegenys.
Tevas irgi yra mano smegenys. Tik jis man kelia silpnaprotyste...

mano "know how" 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:39:33
Jei tėvas tave spaudžia, reiškia tu jį per daug spaudi. Jei jis stovi, tai pasistenk pirmiau atsisėsti, nei jis tau kaip šuniui palieps „Sėdėk“. Jei nespėjai, pasišalink, nespausk jo erdvės. Tai labai svarbu, jei savo šeimą nori paversti laisva šeima, kurioje niekas nieko nespaustų.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:34:52
Nors paprastai viskas atsiremia į tai, kad kiekvienas iš mūsų turime tik savo visumą. Tad indų išmintė labai buvo teisi: „Nori pakeisti tave supantį pasaulį, pradėk nuo savęs“.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:31:51
Ir tau sara, aš padėjau kaip sau. Kaip savo visumos dalelei, kuri visgi yra laisva ir gali priklausyti kokiai tik nori visumai.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:29:55
sara, aš tau norėčiau padėti, jau padėjau „Labai svarbus teisinis klausimas (mano „know how“) 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 12:25:55“. Neverta daugiau dėl to čia kelti vėjo. Kas bus, kas nebus, o žemaitė nepražus? Pati renkiesi savo kelia.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:22:25
Laisvoje ir neprispaustoje (kaltės jausmo) Lietuvoje negali čia elgtis kaip nori, sušiktas bespalvi.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:21:07
Net jei būtum teisus, vis vien čia negalėtum elgtis kaip nori, sušiktas troli.

2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:19:15
Vėl čia tas sušiktas trolis „Ei psichopatai“ triukšmauja. Ne tavo svetainė, negriauk šios keistos bendruomenės, troli. Žiūrėk daugiau teliką (langą į pasaulį): valdžia skatina kitokių žmonių grįžimą į gyvenimą, o tu šūde, ką čia išdarinėji? Gal galima ir įstatymą būtų kokį Lietuvos pritaikyti. Tik niekas dėl tokio šūdniekio nenori gaišti savo brangaus laiko. Visgi tu troli pats esi labai N E T E I S U S. Negali čia elgtis kaip nori.

sara 2020 m. birželio 3 d., trečiadienis, 09:10:11
Na puslapis juodas - grazus del to cia visi ir renkasi.
Na va.
Visi zmones yra mano smegenys, o su Tevu, savo smegenu varzteliu, nesusitvarkau, jis man kelia kazkokia tai silpnaprotyste.
Idomu kada gusis susitvarkyti...
Visi zmones yra mano smegenys.
Ne.
As nesu Dievas, tik gal kiek kazkuo panasi i jy.

Paprašykite Armino sukurti jums 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 23:52:58
Siautėjančius psichu svetaine ir ten galės visokios Saros kliedėti apie savo tėvu prievartavimus,o čia jeigu turite ką pasakyti apie NSO reikalus tuomet maloniai prašome. O dabar patys esate šlykštus troliai ir savo išmatomis teršia te puslapį,kuris tikrai nėra jūsų kiemas kiaules.

Ei psichopatai 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 23:25:48
Čia ne psichinės ligonines svetaine, čia NSO.lt svetaine. Čiuožkite iš čia šlykštus sutvėrimas.

2020 m. birželio 2 d., antradienis, 20:45:42
Jei nauda susieta su draugyste, tai ten nebuvo d r a u g y s t ė. Nors visokios tarybinės nuopisos kitaip ir nemoka d r a u g a u t i.

2020 m. birželio 2 d., antradienis, 20:40:40
Jei mano nuomonė rūpi, sveika būtų išmiegoti tris dienas ir tris naktis. Reikalinga supratinga aplinka. Trijų valandų gerokai gerokai per mažai norint prisitaikyti prie kasdienio gyvenimo. Visokie gydytojai manosi dara gerą darbą ligonius ruošdami gyvenime ankstyvam darbui ir anksti keldami ligonius, o ligoninėje (tramdykloje) kaip tik reiktų leisti ligoniams miegoti kiek jie tik nori. Miegant greičiau gija nematomos žaizdos.

2020 m. birželio 2 d., antradienis, 20:28:28
Mano akyse sara yra visa galva aukštesnė už šūdą išvadinusi ją išgama. Šūde, gal teliko nežiūri. Kaip su žmogiška atjauta? „Ligoniai“ ir nori būti gyvenimo dalimi. Kodėl, manaisi galis, ją iš čia išvaryti ir visaip kaip ją iškolioti? Nes ji kitokia? Neturi teisės svetimame kieme įvedinėti tokios tvarkos. Iškoliojoi krikščionį Ieti, iškoliojai Tautvyda, o saros gal ir nepavyks iškolioti, nes „ji pati supranta, kad yra neteisi, tokio šūdo kaip tu akyse“.

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 17:51:12
Vienu zodziu kodel esu labai nepatenkinta, ogi del to, kad Tevas uzdraude man maivytis.
Dabar maivytis is vis nemoku, esu kaip sukaustyta, ir nesiojuosi isprotejusios zvilgsni, kuris Tevui labai patinka. Tevui labai patinka, kad esu isprotejusi. Na jo jis savo pasieke.

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 17:09:01
Noreciau kad Tevus kas nors megtu, bet ju niekas nemegsta, nors mano Tevai yra labai geri zmones. Noreciau kad Tevai butu laimingi ir turetu normaliu draugu...Kol yra naudos tol Tevus pakencia. Nauda baigiasi, baigiasi ir draugyste.
Ir kodel jiems taip baisiai nesiseka?

sara > 10:58:53 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 12:56:51
Tevas nera koks su,das. Gal galima jy garbinti ir apie jy kalbeti???

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 12:38:20
Savo purva ismetu nes man reikia mastyti!!!

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 12:10:46
Robotai tai tures dar daugiau jausmu nei zmones. Na zmones, galima sakyti, jausmu neturi. O va robotai tures!!!

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 11:49:50
Kol Tevas gyvas as nemoku dulkintis, man viskas yra labai painu...
O kai jisai numirs tai dulkintis jau mokesiu, bet tam jau busiu per sena.
Nes etikos mokytojas sake, kad reikia tureti tiktais viena tiksla.
Na tas vienas tikslas Tevas ir yra, o antrqm tikslui (vyrui) vietos jau nera...
Nes etikos mokytojas sake...

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 11:35:34
Man miego pakanka triju valandu paroje, toks jausmas buna lyg buciau ismiegojusi visas desimt valandu, o kad Tevams nebildeciau nakti jie mane priverte gerti migdomuosius...

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 11:30:23
Tai dabar kad Tevas yra teisingas, o as neteisinga tai dabar visi jokit man ant sprando!!!
Kazka dar norejau uzgiedot, bet uzlinkau...
Gyventi yra labai sunku, o dulkintis is vis neimanoma!!!
Labai sunku yra gyventi.
Tas pasakymas kad esu isgama man ir primena kad gyventi yra sunku...
Zinau kas yra isgama Ir del to zinojimo irgi yra labai sunku.
Jei nebutu sunku tai ir neimciau i galva to zodzio...

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 11:21:49
Nors viena/vienas teisingai pastebejo kad esu isgama...

sara > 10:58:53 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 11:16:32
Subalamutinai mane...
Bet ir gerai.
Bus platesnis mastymo ratas.
Kuo daugiau mane puola, tuo daugiau mastau.

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 11:13:26
Nieko bloga nepadariau. Bet vistiek gaunasi kad esu slykstyne.
O mano gyvenima vadinasi tai galima trypti...
Nenoriu tapti slykstyne teisuole.
Taip. Esu neteisi. Todel neslyksti.
Nes nesu vaiksciojanti teisybe.
Esu normali klaida.

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 11:08:39
Man ir taip blogai.
O dar suprasti, kad esu slykstyne is vis esu nepajegi.
Per sudetinga.
Daug metu is vis nieko nesuprantu.
Nenoriu nieko kaltinti, bet gaunasi vistiek kad kaltinu.
Taip esu slykstyne.
Bet kitokia slykstyne - ne teisuole.
Esu labai neteisi.
Bet kadangi esu neteisi persasi isvada kad mane galima tarkuoti???

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 10:59:40
Jei esu neteisi, vadinasi pastoviai mane gali tarkuoti...
Bet slykstyne teisuole vistiek nenoriu tapti...

sara 2020 m. birželio 2 d., antradienis, 08:47:07
Tevas yra teisus. Vadinasi as negaliu buti teisi.
Negaliu buti tokia pat bjaurybe kaip jis!
Kad ir geras, bet jis yra labai baisus zmogus...

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 19:13:36
Tai Jėzaus iš Nazareto (Kristaus) nuopelnas.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 19:11:50
Tamsoje pripažįstamas tik vienas tikėjimas: Romos katalikų bažnyčios tikėjimas. Visi kiti tikėjimai gal ir įdomūs bet priešiški ir už tamsos įstatymų ribų.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 19:05:14
sara, nereiktų taip atvirai rašinėti, nes net neabejoju, kad susilaukėt nepageidaujamo dėmesio. Geriau iš vis nieko neberašinėti čia taip atvirai nei Jums, nei man.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:55:22
sara, tai vienos lietuvės, ištvėrusios karo ir pokario baisumus pamokymas: „Reikia viskuo, ką turi (menkiausiomis smulkmenomis), džiaugtis.“

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:51:55
Nepamirškite, viskas yra netiesa, prieš pykdami ant sušikto trolio.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:42:34
Lietuviai sako „Boba iš ratų, ratams lengviau“. Manau, nereiktų prarasti kantrybės.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:41:01
šiapus už tris morkas gali užtekti vienuolikos aurocentų, argi ne dosniame pasaulyje gyvename?

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:37:59
...o tas kalėjimas greičiausiai yra Jūsų kūnas. Įmanomas gyvenimas be kūno, tik jei kažką turėjote kažkur, greičiausiai gali paaiškėti, kad nieko nebeturite (viskas žlugo, vieno svogūno vertė trilijonas auksinių, vieno obuolio vertė šimtas trilijonų auksinių – tai pasenusi žinia, nes kažkas tiek sumokėjo, kažkas juda ir gal išsikapstys, tik visaapimantis karas nebaigtas), nebent save apgaudinėtumėte ir įdėjusi kokį auksinį viską atidirbtumėte su kaupu, lyg ir jokios prasmės taip elgtis nėra (dirbi dirbi ir nieko neturi), paprasčiau gyventi ir žaisti gyvenimo žaidimą.
Jei kažkas kažkuo apsimetinėja, tai greičiausiai raudonoji tarpinė. Dabar paprastai tai laikoma nedoru elgesiu ir taip nebesielgiama.

sara 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:34:21
p.s. Vienu zodziu spjoviau i pasauli.

sara 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:28:33
Vienu zodziu spjoviau pasauli.
Atsirado Tevas ir nuo jo suvokimo apie pasauli isprotejau.
Na gal jis butu isprotejes nuo mano suvokimo apie pasauli...

Tamsos „Know How“ 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:24:46
Žinok, kaip doram žmogui išvengti skerdyklos: suvalgyk bent kartą gyvenime svogūną kaip obuolį.

sara 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:19:22
Vienu zodziu mano protqas yra labai galingas, o Tevu silpnas ( neziurint to kad jie yra isradejai).
Prie silpno proto prisiderinti kartais buna tikras kosmaras - ne visados imanoma...
Zinau pasaulis yra visai kitoks ne toks koki man nori pavaizduoti mylimas Tetusis. Pasaulis yra visiskai kitoks.
I pasauli reikia ziureti po,chu,jis,tis,kai.

sara 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 18:15:26
Na pasakysiu 1998 metais spoviau ant pasaulio .
Paskui man pries akis isdyko Tevas.
Tada tas pasaulis pasirode ne toks jau ir blogas palyginus su Tevu ( taip jis ( Tevas) labai geras, bet mano proto sistemai pats didziausias blogis).
Na ir isprotejau. Isproteti pasirodo yra labai paprasta.
Metus sedejau ant taburetes ir ziurejau i lubas.
Tevai to net nepastebejo, nes tai yra ,mano isprotejimo pasaulis o ne ju.
Dar turiu kazkokia tai savo nuosavybe - demone.
Kaip supratau ji daznai bedrauja su mano Tevais apsimetusi manimi.
Bet man tai nerupi.
Kaip yra taip yra.
Nieko cia nepakeisi.
Zinoma saziningai reikia stengtis issilaisvinti, bet jei neiseina tai neiseina.
Jau dvidesimt vienerius metus kaip stengiuosi issilaisvinti.
Mano siela juoda - ji sedi kalejime...

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 17:42:17
nosies _į_ Tamsos kiemą.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 17:41:47
Gal pagaliau Šviesa su Tamsa galės draugiškiau sugyventi. Tik Šviesai teks pripažinti Tamsos viršų ir nebekišti niekada daugiau nosies Tamsos kiemą.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 17:28:58
sara yra visai ne tautvyda. Man tai jokių abejonių nėra, kai su viena ir kita esu artimiau bendravęs, gal su sara taip artimai net ir nebendravęs. Nenorėčiau vadinti jūsų mąstymo g y v u l i n i u. Man regis perpratau, jo ydą. Ir kaip jis veikia, tai daug atskleidžia kokioje aplinkoje jis veikia. Mano „know how“ kaip jį pataisyti: užtenka „į viską, ką jūsų manymų jūs supratote“, pažiūrėti kaip „į viską, ko aplinkos nuomone jūs nesupratote“. Labai tikėtina, kad pasaulis Jums apsivers aukštyn kojomis ir gal draugiškesni (ne padlaižiavimo prasme) būsite jūsų įsivaizduojamam priešui.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 17:20:31
Visgi ir man reiktų prisistatyti, kaip laimėtojui visumų karo (vieno iš mūšių visapimančiame kare), tiesiog esu VISKAS, TAMSOS SŪNUS. Kaip laimėtojas visapimančio karo, nors dar ne visi mūšiai laimėti, norėčiau patikinti, kad tai niekada nepasikeis: visko savininkas yra Blogis, o visko šeimininkas Dievas.

Rutuly 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 17:18:47
Sara yra Tautvida,muzikantas ir visa eilė trolių viename asmenyje. Gal jos žydiškas kraujas liepia maustyti Lietuvius visur kur tik tai įmanoma...Juk tai taip lengva daryti forumėlyje kur nereikia jokios registracijos,ir suteikiama maksimalus laisvės kiekis paviršiun išplaukti bet kokiam šūdui...

Tamsos „Know How“ 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 17:10:20
ŠVENTOJI TREJYBĖ ko nereiktų daryti, kad neatkreipti nepageidaujamą dėmesį: n e š i u k š l i n t i, n e t r i u k š m a u t i ir n e s i d u l k i n t i. (Kažkas matyto? Visgi prabilus teisine kalba labai svarbu žinoti kieno yra tas „know how“, dėl to „know how“ gali būti jau pralieta daugybė kraujo ir daug iškentėta).

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 13:01:45
Pakliuvusi laisva Lietuvos visumos dalelė į tokią PINKLĘ, kad nuolankiai netaptų rusų visumos dalele, gali paprasčiausiai nepažiūrėti rusų keiksmažodžiais užteršto šūdo iki galo. Gal net galėtų pareikalauti gražinti pinigus, nors ramiai Lietuvos visumos dalelei gal ir nederėtų taip elgtis. Laisvėje visi pirmiausiai turėtų galvoti apie save, neatkreipdami į save nepageidaujamo dėmesio, „balsuodami kojomis“.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 12:54:10
Šiaip tokie dalykai vengtini lietuviškoje ramioje, tylioje visumoje. Visgi galiu ramiausiai išlieti savo pykti kaip Lietuvos visumos dalelė ant Algio GREITAI. Šiaip jis teisingai elgiasi laisvindamas lietuvių kalbą, bet vis vien jis yra RUSAS (rusų visumos dalelė). Negaliu pakęsti rusiškų keiksmažodžių Algio GREITAI prastumtų į Lietuvos įreginimų erdvę (KINĄ). Linkęs leisti lietuviškiems gaminiams pinigus, bet taip sugandintam, taip netikroviškai atrodančiam šūdui visai nesinori leisti pinigų.

2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 12:28:44
Kaip lietuviai sako: „kas bus, kas nebus, bet žemaitis(-ė) nepražus.“

Labai svarbus teisinis klausimas (mano „know how“) 2020 m. birželio 1 d., pirmadienis, 12:25:55
Į bet ką galima pažiūrėti kaip į VISUMĄ. Pasinaudosiu sara kaip pavyzdžiu (šiaip tokie dalykai yra vengtini ir nereiktų taip elgtis). _S v a r b u_ yra tai, kad kiekviena VISUMOS dalelė turi tik vieną teisę: teisę paklusti. Tik ji yra laisva dalelė ir gali ta teise nepasinaudoti. Sarai mama pasakė, kad ji yra žydė, ir sara nuolankiai paklususi tapo žydų tautos visumos dalelė. Manau, nuo tada prasidėjo jos visos negandos, ligos ir bėdos. Tik sara yra laisva dalelė gimusi kaip žemaičių visumos dalelė. Ji bet kada gali NEPASINAUDOTI TEISE PAKLUSTI ir nelaikyti savęs žyde, o stengtis visomis jėgomis save išsaugoti kaip žemaite. sara yra laisva dalelė ji pati gali nuspręsti kaip jai reiktų elgtis, aš tik galiu tepasakyti jai jos galimybes.

2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:23:30
Muzikante, neprisimenu, kada tavęs čia nebuvo, tai taip senai buvo. Senas triukšmadaris, turintis „savo“ nuomone ir niekaip nepritampantis, užsisvajojęs apie Tautvydą bei Ietį. Įdomu, kas čia daugiau galėtų jų ieškoti, tik toks šūdelis „ištroškęs“ pažinčių.

Labas Tautvida 2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 14:49:25
Naujas amplua? sveikinu sveikinu...

O muzikinių trolių 2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 14:06:49
Fabrikėlis atsidarė NSO lt. Bus linksma,- senai bebuvo tiek mėšlo čia priplaukę.

Muzikantui, nuo laiko tamprumo 2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 13:30:16
Matau cia tik posovietiniu kolhozo nabageliu mase, nekreipk demesio...
Matiekos ju nei setonas, nei butelis jau nebeismokys.
Gal kitam gyvenime ismoks
Tycia klaidingai paliktas teiginys argumente del iscentrines jegos?
Nieks net demesio neatkreipia :D Ir dar apie bukuma sneka, prietrankos neraliuoti...
Ne-vy-ke-liai
Funkcijos lyg tai islieka linijines, kadangi ivedamos ir isvedamos jegos vienetai lieka proporcingi mases variantui.
Del vektoriu neklydote
___
Kas del plazmos generatoriu- panasu, kad kinai kalba apie kazkokia adaptuota magnetinio lauko tankio valdymo sistema...
Sunku pasakyt, neviska supratau...
Visgi idomus pastebejimas del "stabilumo salu", visko gali but... Silpnoji jega, kiek zinau- pakankamai apvaldytas procesas, o plazmos reaktoriaus pagrindinis darbo principas kaip ir remiasi sunkiuju branduoliu sinteze, tad visko gali but...
Visgi- pavirsiniu laidininku atradimas irgi dalinai paremtas dar neispletota monopoliniu antidaleliu teorija, o jau siai dienai naudojamas visoje elektrotechnikoje energijos vartojimo mazinimo tikslais. Ir svarbiausiai- sekmingai, aciu a.a. Zhang'ui

Gal kinams ir si kart pasiseks. Telieka laukti
Pats esu albiau uz w7x iniciatyva.
Be jokios isskirtines priezasties

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:42:27
...linkiu sekmes ir neuzakti kaip pelkei

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:39:19
...ir del jovalo... Na... Jus rimtai?
Kol kas ir taip akivaizdus chaosas matyti
Aisku, cia tik pastebejimas.
...tokios bendruomenes dazniausiai daug draugiskesnes naujiems nariams, stebinate! :D

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:35:54
galu gale- yra google translator

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:35:14
Sveiki, matau rasancius angliskai. Thanks, but no thanks
p.s. nemaciau jokio ispejimo apie uzsienio kalbos naudojima ar etiketo apibrezties, draudziancios naudoti uzsienio kalba. Jei esate vienas is administratoriu- susirupinkite patys ir parekite prisijungimo forma chatui su puslapio nuostatomis.
As esu jaunas zmogus, man anglu kalba kuo puikiausiai suprantama. Kaip ir didziajai daliai pasaulio
Galbut jus rasete apie laiko "platejima"?

Muzikante 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:15:27
Esi naujokas ir nežinai kad ČIA LIETUVA ir malonėk rašyti LIETUVIŠKAIS terminais,nes kai mes visi pradėsime rašinėti kas ISPANIŠKUS, kas VOKIŠKUS o kai kas ir ARABIŠKUS terminus NSO puslapis taps jovalu. O gal čia nori pasigirti kad gerai kerti Anglų kalbą? Tokių čia irgi yra ne vienas,bet etiketas reikalauja šiame puslapyje rašyti LIETUVIŠKAI.

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:03:36
...paklausimas rasiusiam del Time Dillation- ka manote apie pastaraji Wuhano mokslininku atradima fusion power paieskose?
...bandziau spekuliuoti sugretinant su island of stability koncepcija (atomine fizika)...
Idomu, ar galima butu koreliuoti, visgi gan paskyros sferos :/
Bandziau ieskot daugiau informacijos, bet kol kas tylu

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:48:54
Galvok ka nori,viskas tvarkoj.
Ne to cia uzsuku ;)

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:46:53
... ane? :DDD

Joks tu ne muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:43:52
O eilinis interneto trolis,kuriam visas kaifas kai kas nors pradeda su juo ginčytis,bet su manim tau nieko neišdegs,čiuožk atgal į savo terlynę iš kur išlindai.

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:36:34
Vaikiskas budo bruozas- uzsiimti aukos vieta ir kaltinti aplinka, bandant palaikyti preteksta konfliktams. Nepazistate manes, o dedates visaziniu. Ka galiu pasakyt- svetima geda...
Nieko izeidziancio nebuvo parasyta- viso labo argumentai, neutralizuojantys skleidziama dezinformacija. Siuo atveju- iskreipiamus faktus ir patvirtintas tiesas
Spekuliantas- ne izeidimas (akivaizdu butu bet kuriam, baigusiam aukstaji, bet panasu kad viso labo turite susireksminimo problemu), o statusas, priskiriamas zmogui, spekuliuojanciam informacija. Neteko girdeti apie apie rinkos spekuliantus? Dviguba geda
Nieks nekaltas, kad renkates blevyzgoti viesoje erdveje (jeigu nesupratot, ka bandziau pasakyti pastaraji mintimi- pamirskit viska, as isties durnas asilas. Tik kelio nepamirskit duot ;DDD
Jei kazkur klistu del faktines medziagos- galite pataisyti, nematau problemos. Pats cia uzsuku del tokiu dalyku.
Pastebejimas- tam naudojami argumentai, ne nuomuones
Galite laikyti mane kad ir delfino peleku- tai faktu nekeicia.
Nuomuones, kol kas- taipogi ;)
P.s. kabintis prie vartotojo nickname'o- isvis zemas lygis. Aciu, turite tris "ne", galit lipti nuo scenos

Nekreipkite dėmesio 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 18:36:38
Muzikantu dažniausiai save pavadina šėtono parankinis.

Toks au tas Lietuviškų muzikantų 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 17:43:16
Kiauliškas būdo bružas,niekinti ir žeminti kitus,pačiam būnant bukam asilui.

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 14:06:01
del susikalbejimo- termina "atskaitos taskas" naudoju kaip idealizuota bendrine kalbos israiskos priemone.
Frame of reference gali tureti ir kitas prasmes, nelygu kokiam kontekste naudojame
p.s. tik be pavido scenu :D exoplanetos- tikrai daug seniau hipotetizuotas reikalas. 1917- pirmas aptikimas, su konotacija. Pirmas MOKSLISKAI PAGRISTAS aptikimas- 1988.
Check your sources, Inkognito. Patariu ir apie confirmation bias paskaityt, gal pravers

Muzikantas 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 13:21:53
Dedes ar tetos - elektronai nesisuka apie branduolius :)
Jau zinoma, kad ju fiziogeometrine busena labiau primena dujines busenos struktura, pvz-debesi. Elektronu orbitales (apie kurias turbut ir rasot) yra senuju atomo modeliu (aprasytu Rutherford'o ir Bohr'o) teoriniai reliktai, kurie jau senokai nebera naudojami tiksliajame akademiniame moksle- nei teorineje, nei taikomojoje sferose...
...nepaisant to- dalinai butumete teisus, jei bent uzsimintumete apie minetu orbitaliu svarba jas matematiskai integruojant i dabartini, placiai apibrezta ir patikrinta, bei toliau pleciama atomo modeli ( googlinti valence shell atom, lietuviskai pazodziui- jungiajomojo sluoksnio(apvalkalo) atomas), taciau akivaizdu- nei idomu, nei aktualu tamstai tokie dalykai.
Akivaizdu- esate spekuliantas, anei truputi nebandes gilintis i kvantines mechanikos raida ir elementariuosius jos naudojimo pagrindus kombinuojant Euklidines ir Hilberto erdves.
Inkognito, pasakysiu tik tiek- neapgaudinekite patikliu, gal kartais kiek naivoku zmoniu. Iscentrine jega jau nuo senokai buvo apibrezta kaip sumine jega, ilgaainiui papuolusi i pseudo (taip vadinamu del daugiau nei vieno vektoriaus, naudojamo tokiu jegu efektams apibrezt, kitaip tariant- naudojamos funkcijos nebe linijines) jegu kategorija. Salia tokiu jegu- Coriolis ir Euler jegos, kurios kombinuojamos apibreziant kuno, judancio besisukancio atskaitos tasko atzvilgiu (ieskoti "ivadas i reliatyvumo teorija", bus kazkur prie geometriniu pavyzdziu. Taipogi didzioji dalis siandienines mokyklines fizikos programos paremta analogiskais pavyzdziais, tad turetu buti ir bet kuriame 9-12 klases mokyklos vadovely, taipogi salia pavyzdziu)
Nemeluokit sau ir kitiems
Sveikatos ir sekmes kolektyvui

2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:00:44
...paaiskinkit- kaip ten tie elektronai sukasi apie branduolius?

2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 09:58:55
...nera jokio absoliutaus balanso, apie kuri kalbi. Jei jis butu- para netrumpetu
o banga, kaip reiskinys- neegzistuotu
Ir Einsteino time dillation neegzistuotu(kas EILINI KART buvo pastaruoju metu irodyta pries Tokijuj. Pries pora sav beje)

2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 09:51:31
Mase tu mase... sudas prie sudo nelimpa.
Kulumbo barjera girdejes?

Inkognito 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 07:20:50
Todėl vystant minti galima kelti hipotezę kad ir masyvus visatos branduolys turėtų suktis irgi apie kažkokį masių centra,kartu su milijardais VI Sartų analogišku mūsiškei. Todėl nuostata kad mūsų visata kada nors išsilakstys,neatitinka tikrovės... Be tai nieko nuostabau juk dar prieš pora dešimtmečiu žmonija netikejo jog egzistuoja egzoplanetos apie kitas žvaigždės,mes esame inertiški ir primityvus sutvėrimas...

Inkognito 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 07:12:59
Ta Sukyne ir yra pagrindu pagrindas egzistencijoje ji sukelia išcentrinę jegąkuri ir neleidzia objektų masems su lipti į krūvą dėl gravitacinėmis konstantos.Del sukynes egzistuojame ir mes nes mus sudarantys elektronai irgi pašėlusiu greičiu sukasi apie savo centrus,atomo branduolius. Galaktikos tėra tik analogai elektronų sistemų. Todėl pagal algoritmą reikia ieškoti ne visatos krašto,bet masyvaus jos branduolio,kuris šioje sukyneje ir yra svarbiausias. Neveltui ateiviai ir meldžiasi visatos centrui,kurio intelektas ir generuoja idėjas lemiančias visko egzistencija.

2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 20:06:26
Man tai torsioninis laukas panašiau į bangų mūšą erdvėje, gal torsioninis laukas ir GRAVITACINIS laukas yra vienas ir tas pat. SUKYNĖ - žvaigždių sukynė (Paukščių takas), žvaigždžių debesis - galaktika - visata.

2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 19:09:58
Manau čia reikėtų kalbėti apie pirmąjį elementą iš Mendelejevo lentelė-Eterį. Kurio gudragalvių dėka joje nėra.

Inkognito 2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 17:14:25
Pagal fizikos išcentrinės jėgos dėsnius žemė laikosi šitoje orbitoje dėl absoliutaus balanso tarp jos skriejimo 30km/sek ir 110 milijonų kilometrų spindulio nuo saulės centro saveikos, pakaktų šį greitį(linijinį apie saulės žvaigždę skriejimo) šiek tiek padidinti ir automatiškai žemės orbita padidėtų proporcingai greičio prieaugiui. Kadangi žemė skrieja apskritimine arba šiek tiek elipsine orbita tai ir žmogaus svoris vidurdienį ir vidurnaktį turėtų šiek tiek skirtis,kadangi vidurdienį jis atsiduria pozicijoje kad išcentrinė jėga jį spaudžia prie žemės paviršiaus o vidurnaktį ta pati išcentrinė jėga stengiasi jį atplėšti nuo žemės. Kokio dydžio tai yra dalykai reikėtų patikrinti tiksliomis spiruoklinėmis svarstyklėmis,nes garvitacinės galėtų meluoti. Manau kad šitie dydžiai skirtūsi labai nežymiai,dėl žmogaus ir žemės antrinės gravitacijos kurios formulė yra MV*S2. Masės ir greičio sandauga padauginta iš kūno atstumų S kvadrato.Galimas dalykas kad šis reikalas niekais paverčia žmogaus ir saulės gravitacijos dydžius nes žemės masės ir žmogaus kūno esančio ant jos paviršiaus artumas,kompensuoja bendrają gravitacija kuri yra daugiau jaučiama pačiai žemės planetai nei ant jos esančiam žmogaus kūnui. Bet žmogui išėjus į kosminę erdvę ir atitinkamai nutolus nuo žemės pradėtų dirbti tikroji gravitacija tarp jo ir saulės žvaigždės...

sara 2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 12:44:05
Teisingai sakai.

senai būčiau išviešinęs 2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 11:07:26
Antigravitacinio varytuvo brėžinius ir parodęs veikiantį maketą,jei pasaulis būtų kitoks,o dabar aiškiai matau kad negalima vaikui vienam paliktam namuose į rankas įduoti degtukų... Nežemiečiai senai mane ragino nepadaryti klaidos kuri gali būti lemtinga ne tik žemei bet ir kosminei erdvei, su tokiu mentalo lygiu individų negalima įleisti netgi į mėnulį, o ka jau kalbėti apie tolimas kosmines keliones...

Inkognito 2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 11:00:13
Torsioninio lauko apibrėžimas Lietuviškai ir būtų sukynė. Jo pagrindu egzistuoja ir antigravitacinės jėgos kurios saveikauja su visatos branduoliu, galima konkrečiam objektui tą jėgą įjungti ir išjungti esant reikalui. Tokiu principu paremtos beveik visos nežemiečių tarpgalaktinės transporto priemonės, o transgalaktinę erdvę jos nesunkiai gali įveikti ir per mūsų 14 parų.

sara 2020 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 17:18:10
Labai idomus ismastymai.

2020 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 15:00:14
Gal net galėtume laikyti du tūkstantis dvidešimtųjų metų gegužės dvidešimtą dieną VISKO gimtadieniu.

2020 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 14:51:04
Mokslas negali paaiškinti pernelyg nutolusius dangaus kūnus, kurie nutolę vienas nuo kito didesniu nei šviesos greičiu nuo įsivaizduojamos VISKO pradžios. SUKINĖ ir VISATA yra vienas ir tas pats. Kiekviena sukinė galėtų būti laikoma VISATOS pradžia. Gal mokslininkai net galėtų apskaičiuoti kada viskas prasidėjo iki VISKO sėkmingos pradžios. Nei vienos smėlio pilies nenorima prarasti.

sara 2020 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 11:06:00
Kai mano Tevas mirs prisikels Jezus Kristus!
Dabar jisai prisikelti negali, nes nera tokiu salygu.
Bet tikiuosi kad Tevas gyvens dar nors dvidesimt metu.
Jezus Kristus gali ir palaukti.

2020 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 10:53:44
Pomirtinis kūnų prikėlimas irgi yra t i k r a. Nebereikia sugriauti pasaulio, kai jau ir taip kūnai prikėlinėjami po mirties. Iš tikro, pasaulis nepastebimai sugriautas, taip, kad niekas nepastebėtų, būdamas pasaulio krašte, dėl kitos priežasties: dėl sėkmingos ir vienintelės v i s k o pradžios. Daug pradžių iki tol buvo, bet visos nesėkmingos. Užtenka vienos sėkmingos v i s k o pradžios. Esame įvykio liudininkai, nepastebėję pačio įvykio. Argi ne nuostabu?

2020 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 10:44:31
Kristus mirė ir prisikėlė, kad mes galėtume išvengti m i r t i e s tokios, po kurios nieko nebebūtų.

sara 2020 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 10:20:44
Svarbiausia yra buti nematomai!!!

Inkognito 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 23:02:46
Bet nei vienas mūsų jos neišvengs,kaip ir iki mūsų jos neišvengė....

2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 19:15:01
Kristus mirė ir prisikėlė, kad mes galėtume išvengti mirties.

2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 19:12:04
Tautvida buvo labai prispausta t i k ė j i m o, ir vargu ar kas ja suprato. Laisvė pavojingas dalykas, kiekvienas už save. Negali kam nors nurodynėti kaip elgtis, norėdamas gero, dar koją pakiši. Laisvėje gali tik perspėti, daugiau nelabai ką gali padaryti, o ir nenori dėl kitų aukotis.

2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 19:05:57
Mirtis - įkalina, gyvenimas - išlaisvina.

sara 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 18:13:22
Na cia per televizoriu maciau kad mano Tevas yra aukojamas, kad jam yra praverta krutine.
Galvojate man yra labai lengva??? Po tokiu vaizdu ir as nezinau kaip elgtis.
Bet viskas vistiek priklauso nuo mano Tevo geranoriskumo. Gal kada jis duos man Jezaus Kristaus verdanti krauja. Ne jau jam vienam jy laikytis yra labai smagu? Ir labai smagu yra buti aukojamam???

sara 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 18:03:58
As viska labai jauciu.
Tevas yra pasivoges verdanti Jezaus Kristaus krauja, man neduoda.
Na jei man duotu, tai ir man ir jam butu labai gerai, bet turbut Teva valdo demonai ir Tevas viska yra savyje uzgniauzes.
Bet ir as nepescia. Bandau ristis ir ieskoti visokiausiu iseiciu - ju visados buna. Gal praeis daug metu ir iseiti rasiu - nesvarbu.
Viska sisteminam. Apie viska mastom.
Na jei ir Tautvida tokia yra tai tikra saunuole.

sara 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 17:53:26
Na man Jezus Kristus sapnuose rode, kad dziaugsminga ir linksma meile yra setono ismislas.
O va kai mylintis skauda - tai yra tikra meile.
Man taip skaudejo, kad televizoriaus zmoniu veidai net tapo juodai zali. Na "haliuciuonuodama" dar ir televizoriu ziurejau.
Yra ir kompiuterine meile. Cifrai. Zmonems tai turetu buti labai idomu, bet man ispudzio nepadare. Man ispudi gali padaryti tik pats Dievas.
Labai daug kas man bande irodyti kad yra labai idomus bet man ispudzio nepalikdavo. O isputi paliko Jezus Kristus - saules berniukas!!!

sara 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 17:45:23
Tai Tautvida bendrauja su Sai Baba, ten taro ju kazkoks rysis yra. As su Jezum Kristum.
Kaip fainai! :)

sara 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 17:38:34
Jo radau. Yra tokia zinute 61 archyve. :)
Butu paprasciau jei ji visados pasirasytu savo varda, nes ten visai neaisku kas kalba...

sara 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 17:20:00
Na tikrai mes panasios. Ji susidomejusi Sai Baba o as Jezum Kristum. Kazkas cia tokio panasaus tikrai yra! :)

2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 16:59:40
Ji buvo labai susidomėjusi Sai Baba, kažkoks ryšis tarp jų buvo atsiradęs. Tik krikščioniška šios svetainės aplinka jai visai netinkama.

2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 16:57:50
Ten koks nors apsimetėlis, galvų medžiotojas. Tikroji Tautvyda rašinėjo gal iki du tūkstančiai penktųjų metų? Ar vėliau ji iš čia išguita, pats čia labai ilgai nesilankiau visai dėl kitų priežasčių.

Inkognito 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 15:46:16
Matyt blogai ieškojai Sara štai jos viena iš žinučių:
Tautvida 2011 m. sausio 7 d., penktadienis, 18:52:19
Bet as myliu Evalda :)))

sara 2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 09:31:06
O kur Tautvida dingo?
Kiek cia forume sedziu niekad jos nesutikau, nors jus mane su ja painiojote, vadinasi mes esame panasios.
Bet kodel niekados jos nesutikau?
Net visa foruma, visus archivus isnarsius, vistiek jos komentaru neradau.

sara 2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis, 14:13:27
Svarbiausia yra buti nematomai!!!

sara 2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis, 12:01:56
Labai idomiai rasot.
Sveikinu!

2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis, 10:56:56
Nerašyta sena kaip pasaulis taisyklė: „Svetimame kieme negalima įvedinėti savo tvarkos“.

2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis, 10:55:40
BLOGIS įteisino tris paprastus blogiečių įstatymus:
1. Prieš įstatymą visi yra lygus.
2. Negalima spausti, engti ir išnaudoti jokių dalelių.
3. Negalima griauti jokių smėlio pilių.

sara > serijinis 2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis, 15:53:36
Man ne gydytis reikia, o laveti. Padesi man laveti?

2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis, 15:30:13
Nerašyta sena kaip pasaulis taisyklė: „Pėmei ką nors, turi ką nors vietoj to padėti.“ Vietoj gyvybės turi sąžiningai palikti įkalti prieš save.

sara 2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis, 13:29:18
Svarbiausia yra vystymasis.
Kai kurie vystytis negali...

sara 2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis, 13:16:32
Serijini, tik nenuprotek. Paziurek uz lango saule sviecia! Viskas yra labai gerai! Ir mokslo pazanga yra. Nors ne visi zmones gali vystytis...

Serijinis 2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis, 12:22:24
Gerai jau gerai,patyliukais pribaigsiu.

2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis, 10:06:24
Prieš valdžia neburnok – A U K S I N Ė T A I S Y K L Ė

sara 2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis, 08:58:30
Viskas yra labai gerai!!!

2020 m. gegužės 24 d., sekmadienis, 00:35:22
Nešiukšlinti, netriukšmauti ir nesidulkinti – šventa trejybė, ko nereiktų daryti. s e r i j i n i, aš tavęs neieškosiu. O tavo nužiūrėta auka nekvaila, pati savimi pasirūpins.

Serijinis 2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 18:31:23
Neblefuok Sara,juk žinai kad neišsisuksi

sara 2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 14:32:38
Nesuprantu apie ka jus cia snekat. Nusiraminkit.Viskas juk labai gerai.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 14:09:38
su p e i l i a i s paprasčiau būtų vienas kito neužmušti.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 13:39:29
s e r i j i n i, kur tu mane galėtum surasti? gal A F R I K O J E? gal net V A L S T Y B Ę leisčiau pasirinkti, tik ne visos man tinka.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 13:28:25
iš tikro aš su tavimi N E N O R I U terliotis ir ką nors įrodinėti N E Ž O D Ž I A I S, bet N E B I J A U.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 13:24:11
s e r i j i n i - gal nori mane surasti? Nesiruošiu tavęs užmušinėti, bet už įstatymo ribų visko gali nutikti.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 13:22:16
DiEVAS įteisino bet kokį elgesį, siekiant išsaugoti GYVYBĘ.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 13:19:47
AMŽINOJI MEILĖ – tai blogis. BLOGIS - tai GĖRIS, tik BLOGIS – doras, o GĖRIS – sąžiningas.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 13:13:46
Tai toks šūdas už įstatymų ribų, kuris beveik nesislapstydamas grasina, suradęs „beprotę pametusią galvą dėl meilės" užmušti. O dabar jau kitas „LAIMĖS“ lygis. Dabar toks elgesys už įstatymų akių net ir AMŽINOSIOS MEILĖS valdose, niekas nebepadėtų s e r i j i n i (SKERDYKLA – „ N U O S T A B I “ V I E T E L Ė).

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 13:08:06
Tamsa - kaip negailestingas veidrodis. Kokie į ją pakliūsite, taip su Jumis bus pasielgta. Su dorais dorai, su gerais gerai, su nedorais nedorai.

sara 2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 12:35:15
Nemanau kad as esu tavo skonio.
Esu jau augusi moteris.
Be to zaidimais neuzsiimineju.
Manau tiesiog per daug savimi pasitiki!

Serijinis 2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 11:26:14
Nesislapstyk Sara pasirodyk,vis tiek tave surasiu ir išgydysiu nuo visų problemų.Gal kas Saros kontaktus,jai labai reikia mano terapijos.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 11:23:27
Tai jau laikoma akivaizdžia tiesa: „Blogis - tai gėris“

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 11:22:09
Ant svetimos laimės savo nesusikursi.

2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis, 02:40:59
Žiūrint, kas klastauja. Jei klastauja ne išminčius, tai klastauti neišmintinga, o jei klastauja išminčius, tai klastauti išmintinga.

2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 23:44:46
2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 23:43:05 - netiksli per greitai užrašyta mintis

2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 23:43:49
Abiems vienas be kito gali būti labai negerai.

2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 23:43:05
Abiems vienas be kito gali būti labai blogai.

2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 23:42:17
Žmonija, tai gėris...

2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 23:39:13
Gamta, tai blogis...

Pokalbio nuotrupa 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 23:10:24
Kas žino, kaip su ta laime yra. Gal gretimame kieme užaugo, o gal pasaulio krašte?

Pokalbio nuotrupa 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 22:55:51
Klastauti – neišmintinga.
Gudrauti - protinga, bet neišmintinga.

Serijinis 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 21:21:20
Sara kaip su tavimi susitikti?

2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 20:19:43
Dar gali paaiškėti, kad viskas, ką aš rašiau yra gryna netiesa, nes viską matau iš netiesos pusės.

2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 20:16:45
Šiais laikais jau įstatymai muša tėvus, kad šie nemuštų vaikų.

2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 20:13:49
„Ar nepakanka matyti, kad sodas nuostabus; negi būtina tikėti, kad jame dar slapstosi fėjos“ - Jūs visiškai teisus, visai nebūtina.

sara 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 16:41:28
Ypatingas mastymas.

sara 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 15:00:53
Mes esame sutverti su blogiu santykiauti. O Tevas yra geris, del to jisai ir yra skausmas.
Su tikru blogiu santykiauti visai neskauda.
Isverciau tokia formule. Tai tik verdantis Jezaus Kristaus kraujas.
O va geris yra skausmas.
Mes galime moketi nejausti skausmo. Tai yra istisas psicholginis mokslas.

sara 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 14:19:08
Na kol Tevas gyvas turiu apsimesti esanti normali tokia kaip visi ir jausti skausma ( Tevas - skausmas!). - Labai galingos jegos mane vercia taip elgtis.
O kai Tevas mirs, galesiu visai nejausti skausmo ir visai su stogu nuvaziuoti ir ir sekmingai ir laimingai isproteti.

sara 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 12:15:33
Zmones labai daug visko zinantys gali ir visai nuproteti.

sara 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 12:14:25
Vienu zodziu pasakysiu jums - as moku nejausti skausmo. Tai yra mokslas.
O jei skauda, tai vadinasi Tevas musa. Nes Tevas yra skausmas!!!

sara 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 11:46:56
O kai vaika gimdziau, tai atrode, kad Tevas musa...

sara 2020 m. gegužės 22 d., penktadienis, 10:13:05
Na as nesu atsijungusi nuo Tevo psichikos.
Myletis negaliu, nes jei myliuposi su vyru, man atrodo ne kad su vyru myliuosi, o kad mane Tevas prievartauja. Tai ka man daryt? Myletis negaliu!!!
Vyru nejauciu. Jauciu tik Teva ir atrodo kad Tevas prievartauja nors is tikruju myliuosi su vyru.
Viskas labai dramatiska ir keista...

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 20:01:12
Skundeisi, sara, kad nemalonu mylėtis, greičiausiai su „gyvuliu“ tai darei, tad tikrai nėra jokios prasmės mylėtis su gyvuliu, nebent tik norint pratęsti giminę, nors ir žmonėms tuo piktnaudžiauti nereiktų, ypač jei nenori susilaukti vaikų.

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 16:10:54
Visgi žiaurus elgesys yra įteisintas, siekiant išsaugoti gyvybę.

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 16:07:46
Žvėrys – negailestingi, gyvuliai – žiaurūs.

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 16:01:59
Tam GYVULIUI mirties bausmė DIEVO teisme būtų pats įžūliausias DIEVO apiplėšimas per visą visko raidą (nors DIEVAS gal jau ir buvo susitaikęs su tokiu praradimu).

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 15:53:47
Visai neseniai išspręstas klausimas ar bus kaip norės gyvulys ar kaip norės žmonės, kurių tarpe gal ir nemažai gyvulių. Tiesiog nepatenkintas GYVULYS neranda niekaip prikibti prie įteisinto elgesio, kad su juo galim elgtis BET KAIP. Kai jis pradeda piktintis (dažniausiai savo nesąžiningu elgesiu) aplinkai visai nesunku apsiginti, - Argi su jumis nebuvo pasielgta bet kaip?

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 15:47:37
Man iš tikro visai nerūpi, ką kiti apie mane galvoja. Labiau rūpi, kad gyvuliai mane geriau „suprastų“, o žmonės geriau „numanytų“.

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 15:44:14
Lietuviai sako: „jei rodosi reikia žegnotis“.

nevaldomam ateiviu lietuviui 2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 15:18:55
...ka dar papasakosi? :D

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 15:16:00
...atrodo, kad Tau labai rupi ka kiti apie tave galvoja.
Pavirsutinisko egocentriko bruozas

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 14:37:09
Gal galvojate, kad aš koks ateivis, visai ne, aš tik nevaldomas lietuvis atsidūręs visai ne beviltiškoje padėtyje. Gal nevisiems gali patikti būti tokiais NEVALDOMAIS lietuviais.

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 14:28:42
Atvirai pasakius ankstesnę žinutę išsiunčiau beveik neskaitęs.

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 14:25:02
tobu_l_umui (na, taip „neperskaičiau _antrą kartą_ žinutės, prieš ją išsiųsdamas“)

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 14:23:10
Aš ant jos gal buvo kiek piktai išsiliejęs, kad jį mane pradėjo mokyti, mane, žiemgalį, kad prieš išsiųsdamas žinutę, ją antra kartą ją perskaičiau, kai aš ją gal dešimtis kartus prieš išsiųsdamas antrą kartą perskaitau, matau klaidas net nerašybines ir atvirai pasakius prieš išsiųdamas žinutę aš antrą kartą jos nebeperskaitau, nes tobukumui ribų nėra norint ką nors taikliau, grakščiau, aiškiau pasakyti.

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 14:19:20
išminti_n_gas (pastebiu, pastebiu klaidas, kartais tingiu parodyti, kad matau jau jas padarytas, o kartais netingiu, prisiminęs, kaip čia viena lankytoja manėsi daranti gerą darbą, badydama pirštų į jas. Iš tikro tai geras darbas ir nenoriu, kad mano klaidos kažkaip Jums priliptų. Tai pats linkęs nesipiktinti tokiais gerais darbais, net jei tai ir šiek tiek erzina, bet verčia šiek tiek pasistiebti ir daugiau dėmesio skirti rašybai.)

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 14:13:34
„Gyvūnui, vardu žmogus, labai sunku būti žmogumi“ - Tai ne visai taip. Visas klausimas tik mąstyme. Jei mąstai gudriai kaip gyvulys, tai ko stebėtis, kad aplinkiniams atrodai kaip gyvulys... Jei nori atrodyti kaip žmogus, labai labai patartina mąstyti negudrai arba net stengtis atsisakyti mąstymo ydos GUDRUMO. Kad ne gudrus, tai nereiškia, kad nesi protingas ar išmintigas (aš pats labiau išmintingas, turėdamas pasakinį pamatą, nesu labai protingas). Pasakose tikriems kvailialiams labai sunku būtų, o negudrūs ten jaustųsi kaip namie. Negudriems labai daug visokių NEĮMANOMA atkrenta, net čia gal galėčiau gyventi kaip pasakoje, tik aš to NENORIU.

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 13:51:27
O tai tik pokalbio ištrauka.

sara 2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 13:02:35
Geniali mintis!
Aciu!!!

2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 13:01:07
„Jei valdai ką nors, negali būti laisvu, valdytojau, svajojantis apie laisvę.“

sara 2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis, 09:15:58
Nu vienu zodziu Tevas man sake, kad nekencia proto.
Ir jis tol klyke ir aiskino man, kad as vaidinu, kol as isprotejau( supratau ko jisai nori...).
Isprotejusi jam neatrodo kad as vaidinciau, jam viskas labai gerai ir viskas labai tinka.
Bet isprotejusi as su jokiu vyru gyventi nesu tinkama, galiu gyventi tik su savo kankintoju - Tevu...
Negaliu buti laisva. Esu energetiskai nusistaciusi taip kaip tinka mano Tevui...
Todel net mastyti neverta. Kaip yra taip yra. Ir viskas yra labai gerai.

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 21:27:37
Prisižaidžiau, galiu užbaigti šią pasakaitę, pats. Juk tą pasakaitė, tai įrengintas nusikaltimas. Kaltas, kad trobą supleškėjo, tai aišku, ožys. Jis sąlygą pats sudarė, kol „jo“ kačiukai kniaukdami blaškys dėmesį, langą atidarė. Užsidegus trobai jam visai nesunku trobą buvo užgesinti. Kaltą ožį į kalėjimą (nėra ką iš jo paimti, nors jam teko daug iškęsti, kad kačiukai išmesti į sniegą nenumirtų, gal patį ožį į sniegą? Kaip manote vaikučiai ožį į kalėjimą ar į sniegą? Geri kačiukai pasitaikė, ožį į kalėjimą.) Katei persiauklėti net nereikėjo, pasitaikė gera katė. Taip kad galų gale gali paaiškėti, kad Maršakas nemelavo, tereikėjo išpainioti šį įregintą nusikaltimą.

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 20:51:19
du (pora - meilė), trys – tiesa (trečias kartas nemeluoja), paprastai apsiriboju antruoju ar pirmuoju, kažkaip nesinori ką nors pakartoti trečią kartą vien tik tam, kad pažiūrėtum ar tai tiesa. Nors į bet ką žiūrinti ir ieškant tiesos vertėtų pačiam sugebėti į bet ką pažvelgti bent iš trijų pusių. Taip žaidžiant gal galima išmokti pažvelgti iš daugiau pusių, bet man ir trijų pusių pakanka, iš tikro taip mokėdamas žiūrėti aš jokios tiesos neieškau. Bet mąstant peržengus ribą labai nesunku persijungti į kitokį mąstyma ir apginti ribą iš kitos pusės. Kaip blogietis iškeikiau visaip išterliojau Maršako „Katės namai“ pasaką. O negerietiškai žiūrinti nėra net prie ko prikibti, toks blogietiškas tos pasakos užbaigimas yra tikėtinas negerietiškoje aplinkoje. Jie net linkę pripažinti kad ši pasaką nėra baigta ir nepatinka, kad tai yra slepiama. Čia jau pats kaip negerietis galiu pagirti pasakorių, juk paprastai pasakos taip ir užbaigiamos, kai nėra ką pasakoti. Kaip maršakas galėjo ką nors žinoti. Kačiukai vis dar kniaukia, aš net nesiteikiu jos kaip blogietis užbaigti. Kaip negerietis išgirdęs kniaukiančius kačiukus turėčiau sudaryti sąlygą, kad tie kačiukai išmirtų. Jau pakankamai daug prisidėjau prie kačiukų „gelbėjimo“ išmesdamas juos į sniegą, o jie kažkaip nesušalo ir vis dar kniaukia. Aš visak kaip blogietis net noriu kruvinos pabaigos. Juk jie pakankamai protingi, kad tame sniege išgyventų. Gal be namų, kurie perdaryti ir tapo nebe jų. Nu negi dėl tos lušnelės verta mirti... Juk jie tokią didelę trobą kniaukdami nelaiku ir nevietoje, blaškydami dėmesį pradangino iš ponios?

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 20:15:01
48, man keturi yra laisvė (nebūtina mirti, kad išsilaisvintum). Aštuoni - perspėjimas apie pavojų ar pinklę (skolos ar nedori gražuoliukai ieškantys remėjų, nebijantys prisidirbt, nes vis vien nusiplaus).

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 20:06:34
45? na tada joooo, situaciija rimta....

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 20:05:29
Pati galėtumėt paversti savo gyvenimą į smagų žaidimą. Galėtum pabūti blogietė, paprašytum gydytojos, kad tave gydytų vaistažolėmis, paaiškintum, kad nori paremti Verygos pastangas sumažinti išlaidas visų ligonių gydymui. Tai tikrai galėtų tapti tavo keliu į išsilaisvinimą, tik negerietiškoje aplinkoje jau reikia klusniai nesiožiuojant viską ištverti, nekeliant niekam rūpesčiu.

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 19:55:31
Aš taip į pasaulį nežiūriu (man blogis ar laisvė yra beveik vienas ir tas pats, blogiečiams net įstatymų nereikia, nebent į juos galima pažiūrėti kaip į apatinę ribą kiek galima engti žmones. Netikiu kad esame visiškai laisvi, yra žmonių turinčių brangiausius ratus, o nėra kur išbandyti. Yra blogiečių, rengia naktimis Šiauliuose lenkčias, jiems nėra nesvarbu aukos ir kraujo liejimas jie gi ne vaikai, o brandūs vyrai, jie stengiasi viską daryti saugiai. Kažką rodė per teliką net nesupratau, kuo ten piktintis. Nepatiko tik, kad „mentus gaidžiais išvadino“ kažkaip draugiškiau reikėjo elgtis pažeidėjams viešosios naktinės tvarkos, nors iš kitos pusės tai tik gatvės kalba išreikštas nepasitenkinimas, kad gadinamos tokios pramogos, kai visi padorūs žmonės miega namuose ir dėl kurių saugumo taip visi susirūpinę. Lenkčios yra pavojingas žaidimas, kaip ten besisaugotum užsimuša lenktyninkai visokie negerieičiai norintys žutbūt geriau pasirodyti, negerieičiams ten geriau net nesilankyti. O Amerikoje blogiečiai viešosios tvarkos sergėtojams tokiose lenkčiose laimėtos lažybos, būdas prisidurti prie skurdžios algos, kažkodėl yra Amerikoje tokių kruopščių knysliukų, kad po to blogiečiams „gyvenantiems ne pagal pajamas“ labai sunku įrodyti, kad jie švarūs, dori viešosios tvarkos sugotojai, prisipažinti negalima. Negeriečių ir mažai kur yra, ligoninėse, gal kiek valdžioje, jiems artimesnės kairuoliškos pažiūros, susitelkūs lengviau primesti savo tvarką ar požiūrį į pasaulį, nors šiaip Lietuvos valdžioje vyrauja blogietiškos (laisvesnės) pažiūros. Veryga su juoda apsauga ant veido, man tokiu blogiečių pasirodė, keikia negeriečiai ir ligoniai, kad jis ten vis kaitalioja vaistų kainas, bandydamas vaistų kainas numušti ir nemelšti taip savo tautiečių gerovės valstybėje visus pinigus taškant ligoniams ir vaistams. Gal gydytojai kokiomis vaistažlėmis galėtų susidomėti? Prisidėtų prie vaistų visiems ligoniams numušimo kainos.

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 19:42:06
Kai su zmonem bendrauju gaunu dar papildoma doze nauju minciu!

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 19:36:15
Labai sunku galvoti yra. Per diena labai mazai ka gaunasi pagalvoti. Tikiuosi isnarpliosiu savo byla. Yra toksai mistinis skaicius - 48.
Iki keturiasdesimt astonto savo gimtadienio tikiuosi tai atliksiu. Kol kas turiu keturiasdesmt penkis metus. Tureciau sugebEti.
Stebuklas jau buvo keturiasdesimt antrais gyvenimo metais, kada idomiai ir logiskai pradejau mastyti ir po truputi sekmingai irtis tiesos link.
Viskas yra labai fainai ir labai gerai.
Esu laiminga!

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 19:14:44
Neatsiprasinek.
Viskas gerai!!!

2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 17:56:29
sara, aš net nesupratau, kad Jūs buvote taip baisiai vaistų-ligos prislėgta. Tikrai, per stipriai Jus paspaudžiau, Jūsų būsenoje, nors iš tikro niekam nereiktų ieškoti kaltų.

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 17:29:25
Jus visur matote tiktais blogi, o kad zmones smagiai gyvena sau, to net nepastebite.

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 17:26:21
Cia yra mano gyvenimas ir jis unikalus - nieks tokio neturi!!!

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 16:52:46
Esu labai laiminga neziurint visu savo sunkumu.
Pirmuose mastymo metuose 1999 is vis visus metus tik ant taburetes sedejau ir issiziojusi i lubas ziurejau. Visi smegenys lyg gremztuvu buvo isgremzti. Buvo neitiketinai sunku ir rodos kazka auginausi ant nugaros.
Esu labai laiminga ir nereikia man prikaisioti!!!

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 15:17:35
Galvok.
Gal vok.
Gyvenimas tai vogimas!

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 15:07:05
Esu ypatinga ir mano Tevas privalo buti Dievas.
Jei Tevas kvailas tai ir as kvaila.
Jei Tevas Dievas tai ir as tobula.
Juk negaliu buti savarankiska juk Tevas yra auksciau manes. Kazka cia nusisneku.
Jei jus sudetingai mastyti nemokate tai cia nieko ir nesuprasite.
O as uzklupau pervargimo pika vis ta pacia tema bemastydama dvidesimt vienerius metus. Labai pervargau, o rezultatai sviecia dar labai toli...

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 14:11:25
Labai sunku galvoti...

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 13:48:59
Labai sunku galvoti. Man prastai sekasi. Jau dvidesimt vienerius metus kaip galvoju ir laisve nusimato tik dabar, ji bus, bet gal dar nelabai greit. Mastymas islaisvina!!!

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 13:43:58
Be to as turiu kur eiti. Galeciau iseiti pas viena sena dieduka. Bet pas Teva yra geriau nes pas Teva nereikia myletis!!! Be to pasauliui as esu absoliuciai netikusi...
Pasaulis yra be galo kvailas nes mylisi!!! Koks absurdas!!! Koks isvartymas!!! Ir ka tai reiskia???

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 13:40:25
Man pastoviai mintys nutrukineja - labai sunku.
Bet stengiuosi is saves isspasusti viska kas tik imanoma. Bet labai sunku pagauti minti...O pagavus islaikyti ir isanalizuoti.

sara 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 13:36:15
Labai pervagau. Kol kas nezinau ka atsakyti. Reikia man ramybes.
Bet kaip sakiau viskas bus suvirskinta!!!

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 21:17:18
Tik atsirado „žydukas“ (gamtos jėga Žydas, bet gal ir dievaitis Kupidonaitis, platiniukas, jam patiktų, kad į jį bent vaikai žiūrėtų kaip į „kempiniuką plačiakelnį“), kuris bet kuriam visur esančio kalėjimo statytojui nežiūrėdamas į akis gali sąžiningai pasakyti, kad prieš jį laimėjo. Visokiems kabalistams, vis gi, teks gelbėti pasaulį kaltojo sielos plokštumoje (užlopyti didžiulę skylę) ir kartu mokytis jiems „svarbią pamoką“ kaip atsilikėlių ar prasižengėlių žydų tautai, ar kabalistų tikėjimo išpažinėjams: „kaip neva svarbu išmokti dalintis su kritusiu priešu savo gėrybėmis“, dėl tokios pamokos negaila ir savo pasaulį sugriauti? Tai tik pasekmė, manydami, kad purtydami pasaulį iš šios pusės esate saugūs, jau ir nepapurčiusiuosius galima nusiųsti lopyti rusų tautos išmuštos skylės. Aš nelabai tikiu, kad pavyks į tokį pasaulio lopymą įtraukti ir daugiau tautų, nes jos jau įnešė savo įnašą į pergalę ar net neįsitraukė į karą. Nemažai prie to prisidėjo ne tik lietuviai bet ir vokiečiai bei prancūzai, neapsieita ir be amerikiečių.

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 20:50:00
Jei su ruskiais kryžminsitės ir dauginsitės, Jūs gal net galit tapti trečiagalviais (trečia galva prikabinta prie uodegikaulio, vietoj uodegos, tokioje būsenoje tik taip gal galima iki galo išsiaiškinti klausimą, kas ten ką turi vizginti). Su žydais ne taip pavojinga daugintis, nors dabar gal jie ir prastesnėje už rusus padėtyje.

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 20:40:04
Manęs nedomina visokie Froidai, juos ten pripažinę visokiais visko apvertėjais dar negimusio mokslo pasaulyje. Per daug ten viskas nedora, per daug ten kėslautojų, per daug ten mulkių, kurių tikrais mokslininkais niekada nepripažinsiu. Ieškant nedorybės šaknų, dėl ko esi tokioje apverktintoje padėtyje, net nenustebčiau, kad Froidas dėl to kaltas. Juk tu ligonė tėvo akyse. Gimei žemaite, o tapai žyde ir gal t a d a prasidėjo visos tavo bėdos?

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 20:30:01
sara, aš nesu sapnų aiškintojas, bet tavo sapnas toks akivaizdus, kad savo laimės tėvo namuose sėdėdama nesurasi. Sėdėdama tėvo namuose laukdama, kol tėvas teiksis susiprasti ir pasitraukti, palikdamas tau savo pastogę, kuri yra jo. Aš jo vietoj gal net išvaryčiau tave iš savo namų, išvaręs tave iš namų gal ilgiau gyvenčiau, tiesiog tai sunku nuslėpti, kad lauki kieno nors mirties. Tu niekada nebūsi laiminga taip žiūrėdama į pasaulį kaip į kreivą veidrodį, kuriame kaltintum ne save, o kažką kitą neva trukdanti tau būti laiminga. Neabejotinai dėl savo savijautos esi kalta tu tik pati. Baimės kaip ligos viskas yra tik savo paties elgesio pasekmė. Baimė atsiranda kai kažką prarandi, ir tai paprastai būna taip, jei tai praradai lauke, tarkime, netausodama savęs ir bėgdama ir norėdama ten kam nors įspūdį padaryti, tai nėra po to ko stebėtis, kad po to bijai išeiti į atvirą lauką. O jei tai įvyko viduje, kad ir taupant labai pinigus nedideliame butuke, kuriame gyvendama net nejutai kokioje suspaustoje erdvėje gyvenai, lieka gydytis tik erdvesniame bute.

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 18:19:31
"anot Bobo Lazaro"... neatsigausiu cj sian nuo sito :DDDDDDDD

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 18:18:41
nu tipo kur kazka sneka normaliai. Ar cia realiai sitam psl tik pasaulio pabaigos belaukiantys?
KAi kurie straipsniai tai be rysio... Geriausias apie Lazara bv, kad tipo dezinformatorius arba irgi trolis. O kitam straipsni jau anot "Bobo Lazaro" :DDDDDDDDDD

...Sarai 2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 18:16:05
....tu turbut cia trollini pastoviai, ne? Yra cia be troliu aktyvios chebros?

sara 2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 16:57:57
Yra pirmas punktas ir yra antras punktas.

sara 2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 16:44:41
Bus viskas suvirskinta!!!

Sarai 2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 16:20:21
...kas tas "tevas"? Cia berna taip vadini ar kame bajeris?
Tavo zinutese kazkodel aiskiai atsiskleidzia edipo komplekso apibrezimas pagal Froida :DDDD

sara 2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 15:01:08
Nera jokiu asmenybiu ir jokiu Tevu. Viskas bus suvirskinta. Viskas tera mokslas!!!

sara 2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 14:55:33
VISKAS YRA MOKSLAS. O TEVAS NERA KAZKOKS TAI YPATINGAS, KAD NEBUTU SUVIRSKINTAS. VISKAS BUS SUVIRSKINTA. VISKAS TERA MOKSLAS.Nera jokiu asmenybiu ir nera jokiu tevu. Viskas bus suvirskinta.

sara 2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 14:50:42
p.s. Tevas ima su savimi viska ka tik gali paimti. Jis pasigrobe ir sutrype mano dusia. Tevai vaikus auginasi laimei, kad vaikas laime pajustu. Tik ne jis. Jis viska kaip daikta pasiima - materija. Noredama patogiai su juo gyventi turiu prarasti save ir gyventi kaip auksiniame narvelyje. Prarasti viska. Labai daug mastau bet kad is to jokio tolko, niekas neissirutulioja, nes issirutuliojus ir vel sparnus susizeidziu i astrius narvelio tureklus. Labai daug mastau. Labai daug. Nebenoriu kalbeti. Man slykstu. Ir kodel apie tokius slykscius dalykus pastoviai turiu kalbeti???

sara 2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 14:43:47
Tu manes visai nesupranti. Mano Tevams jau net psichologe kai man buvo septyniolika metu sake kad man negalima mokytis. Tevai tik patrauke peciais ir viskas.
Cia viskas yra darbas. Atspirties taskas. Atskirties. Kas siunta tas ir laime pavogia.
Cia sapnavau kad sakiau jog noriu buti laiminga ir cia vel, cia pat sapnavau, kad pats Tevas is manes ta laime nuvaiko...

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 01:29:07
„Mačiau paauglį, kuris, priėjęs prie lango, ėmė pirštais braukti per stiklą, kad pasididintų už lango ant šakos tupintį paukštį. Zoom!“
Neblogas verslo sumanymas būtų pagaminti tokius langus, kad toks padidinimas suveiktų. Paklausa yra, ko daugiau reikia sėkmingam verslui?

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 01:22:52
Tas „daug“ matuotinas ne metais, ne dienomis, o valandomis.

2020 m. gegužės 19 d., antradienis, 01:15:34
Aš tai manau, kad pati save verčiat tiek dėmesio skirti savo tėvui. Žiūrit į jį kaip į kliūtį, kam? laisvei? Kai darai ką nori, svarbu ir atsakomybė. Moteriai to net aiškinti neturėčiau. Vienai moteriai su vaiku ant rankų laisvai, gal be darbo, gal be pastogės labai gali būti nesaldu laisvėj. Kiti laisvi gi neprivalo Jumis pasirūpinti. Gi gyvenat lietuviškoje aplinkoje: „kaip pasiklosite taip ir išsimiegosite“. Lietuviai tėvai gal linkę mažiau turėti vaikų, kad galėtų geriau jais pasirūpinti, išleisti į mokslus gal net pastogę savarankiško gyvenimo pradžiai parūpinti. Na, gal Jūsų tėvas nėra toks turtingas, kad taip Jumis gerai pasirūpintų kaip karalaite. Tėvai taip greitai nesusensta, kaip greitai užauga vaikai. Šiaip aš labai daug mąsčiau apie laisvę ir padariau vieną išvadą: „Svetimam (net ir tėvų ar Dievo) kieme negali būti laisvu“.

sara 2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 16:12:18
O kol Tevas mane sokdina versdamas mane mastyti ne apie vertingus dalykus o pastoviai apie jy???
Tevas lyg butu kokia knyga kuria butinu butiniausiai tureciau visa iskalti atmintinai...

2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 16:07:14
Žmonės šiaip suaugalėja, o ne sugyvulėja (jau senovės lietuviai į medžius kaip į savo protėvius žiūrėjo), todėl mokslininkams taip sunku surasti trūkstamos grandies, kad įrodytų, jog mes kilę iš beždžionių. Na, bet kas ieško tas randa, gal kol kas tai tik pasakos, moksliniai pramanai, o jei mokslininkai ir tikintieji jais bus atkaklus, tai jiems gal ir gali tai tapti moksline tiesa. Kad žmogus atsirastų labai daug gyvūnų panaudota. Kažkodėl žmonėms gali prigyti kiaulių širdys, o ne beždžionių. Negi neįdomu kodėl?

2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 15:53:53
Su tuo akmenuku, suskaldžiusių Žemės žemyną yra taip. Jis nukrito, bet nukrito tik vienoje kaltojo Kūjo žmogėdros sielos plokštumoje. Viskas tikra, yra priežastis, tik kitų sielų plokštumose tai įvyko tik sunkiai mokslu paaiškinimai. Ką mokslininkai iš tikro gali pasakyti, susidurdami tik su pasekmėmis, kažkodėl (laisvoje tvarkoje išvengdamas smūgio) žemynas susiskaldė į plokštumas, kurios pradėjo laisvai plūduriuodamos kažkur judėti, gal net gali nepatikėti, kad kada nors išvis buvo koks žemynas, na, gal buvo žemynai susidūrę, tie visokie krantų sutapimai gal tik ankstesnių žemynų susidūrimo pasekmė? Smūgiai, baisus begalinis karas vyksta kaltojo sielos plokštumoje, o kiti gali beveik ramiai gyventi nepastebėdami begalinio karo, tiesiog neverta įsitraukti į to seno komuniagos pinkles. Jis gali Jus tik įtraukti į savo sielos begalinį karą, kurį seniai beviltiškai pralaimėjo. Pasaulis tikrai išmoko apsisaugoti nuo tikrai labai baisios grėsmės. Gal tik galiu pasakyti ačiū Dievui, kad gimiau, kada gimiau ir beveik visų baisybių pavyko išvengti ir gal kiek prisidėti prie pasaulio išmokimo apsiginti. Aš gal daugiau kaip telkėjęs pasireiškiau, o ne kaip mokslininkas. Nenoriu sakyti, kaip karys. Nes lietuviai sako: „vienas lauke yra ne karys“.

2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 15:35:01
Sara, tai tikriausiai tiesa. Tik kaip čia aiškiau paaiškinti, gal per daug matote atsikvošėjusi. Juk Jūsų tėvas to nežino ir neverta per daug savo tėvo šokdinti. Gal yra daugiau žmonių, kurių tėvai yra Dievas. Dievui labai daug kur reikia suspėti apšokinėti, ypač visokius ligoniukus šiek tiek atitrūkusius nuo tikrovės.

sara 2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 12:01:02
Dvidesimt vienerius metus masciau ir gavosi. Ismasciau. Mano Tevas yra Dievas!!!( pas kuri gimiau kaip kudikis)

2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 00:54:42
Iš tikro, „ruskiai“ ne kartą bandė prisikasti prie Žemės iš tos pusės, visada tokius bandymus stabdžiau, ir bent nežinau, kad jiems kas nors būtų pavykę. Jie gi įvykių perėmėjai, bet ir jų galimybės labai ribotos, ypač kai niekas tiksliai nežino, kas įvyko. Žmonių pasaulių palyginti yra daug, kai, nesinori vadinti moksliniu pavadinimu, tad pavadinsiu smakų ar slibinų pasaulių labai nedaug tėra ir aš net neabejoju, kad Dievas su tokiais pasauliais net nėra „atsižaidęs“. Kai kurios roplių galimybės turėtų žavėti ir žmones, kokiais pranašesniais jie nesijaustų.

2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 00:29:25
Gal koks „akmenukas“ nukritęs iš dangaus padarė kažką neįtikėtino ir suskaldė žemyną į gabalus? Aš gi, nemokslininkas ir nežinau, tik jau dėl to, manau, drąsiai galiu tvirtinti, kad pats esu niekuo dėtas. Gal ir panašu į kokį baisų karą, bet į gamtos nelaimę nemažiau panašu.

2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 00:22:58
Dar viena Žemę „kamuojanti bėda“ bandant ją atpažinti, kažkada buvo vienas žemynas, o dabar kas čia per monai?

2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 00:20:18
Atrodo kaip atsisveikinimas. Na, nežinau, gal ir pavyks į čia nebesugrįžti.

2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis, 00:04:18
Šiaip, esu ir daugiau prisikiaulines. Žemę labai sunku surasti, nes niekas tiksliai nežino kelių Saulių šeimoje Žemė sukasi. Kai reikėjo du tūkstančiais dvyliktais metais virš Žemės kabojusią grėsmę (ją visi jautresni žmonės juto ir kalbėjo, kad kažkas bus, o kai „nieko“ neįvyko, gal net nusivylė savo jausmais) kažkur nukreipti, tai skubiai reikėjo padidinti Jupiterį Saturno ir Urano sąskaita ir leisti jam užsižiebti kaip naujam šviesuliui. Viskas savanoriškai įvyko ir niekas nieko nepastebėjo, kaip tai gali būti? Aš pats to nežinau, tik buvau sutaręs su Dievu: darau ką noriu tik taip, kad niekas nieko nepastebėtų. Padėtį gali apsunkinti dar ir tai, kad kai kas per mano ilgą liežuvį pačią Žemę pripažino skysta žvaigžde.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 23:37:16
Nelabai tikiu, kad žinutė pasieks ainius. Tik jei Andromedos sukynė nesusidurs su Paukščių tako sukyne, o persivers viena per kita kūliu, tai Dievas dėl to nieko dėtas, jam visa tai labai nepatinka. Pagal užmanymą viskas turėjo būti truputį kitaip, sukynės turėjo viena virš kitos pradėti suktis, tik Dievui reikia nusileisti ir žinoti savo vietą. Tai dukart išnaikintų širdperšų darbas, na, aš ir šiek tiek prie to prisidėjau, leidau tokiam sumanymui pasinaudoti mano širdimi.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 23:24:07
Ir aš savo veislę šiek tiek pagadinęs, per tuos mintinius žaidimus, nuėjęs rožių spyglių takeliu ir susikryžmines su rožėmis. Jums visokios fėjos ar lietuviškai laumės tik visokios pasakos, o man tai gali tapti tokia tikrove, kurią negalėčiau niekaip suabejoti, kai pamatą tokį pasiklojau. Iš vis, pasakų laikai mūsų laukia ne praeityje, o ateityje su visokiais trečiagalviais ir kitokiomis baisybėmis. Gal tai tik palies tik mano galvos pasaulį ir Jūsų neužkabins, jau stengiuosi iš visur atsitraukti ir nekliudyti Dievui tvarkytis savo nuožiūra.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 23:08:24
Gamtos akimis žiūrint į žmones, mūsų neskirsto į rūšis ar rases, o tik į skirtingas veisles. Nustebot, įsižeidėt? Be reikalo, tokia yra gyvenimiška tiesa, o kaip mes patys elgiamės su šunimis?

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 22:38:33
...tik vargu ar Jūs rasite su kuo bendrauti per tokį matymą, nebent labai gyliai niurktėlėtumėte į tamsą.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 22:34:44
Gal jį dar būtų galima pavadinti „geltonuoju matymu“, tik vargu ar Jūs rasite su kuo bendrauti per tokį matymą.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 22:24:56
Juk mokslininkai teisingam kelyje: „niekas niekur nedingsta, o tik keičia savo būvį“.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 22:22:42
ir ji yra labai labai labai sena galimybė, jūs net negalite įsivaizduoti, kokia tai sena galimybė, jei matuojat moksliškai laiką nuo Didžiojo sprogimo ir manot, kad iki tol nieko nebuvo.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 22:20:21
Bent kelių šviesmečių atstumu tikrai galima bendrauti be jokių uždelsimų.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 22:16:57
Gal visgi geriau skambėtų „nuotolinis šiluminis matymas“, nuotolinis koksnors kitoks matymas, kurio net nežinau net pavadinimo, gal koks nors „mintinis“, kuris visgi nėra toks aiškus, bet atstumo prasme jo galimybės, manau, neribotos.

Muzikantas 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 20:00:48
...supratau. Tamsta megstat is kepures uzdet :D

Muzikantas 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 19:59:42
...kaip ten bebutu, optika - kol kas- neaktualu

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 19:55:14
Ne, Kantai. Lietuviškai turėtume vadinti „šiluminiu nuotoliniu matymu“ ar kaip nors panašiai.

Muzkantas 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 19:53:00
Ne termografija kartais vadina?

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 19:17:34
Ir laikas toks įdomus, žiūrėkite, kad nebūtų jums ten kokio 9.11

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 19:11:28
Muzikantui, besidominčiam moksline visko puse. Galiu pasakyti, kaip moksliškai vadina galimybę pamatyti kokius nors vaizdus. Iš tikro, jų yra bent dvi. Vieną iš jų vadina „termovizija“. Iš pavadinimo matome, kad ji veikia šiluminiu pagrindu, ji yra gal nespalvota, bet daug ryškesnė ir aikškesnė. Tai pakišta kiaulė, kuria siūlyčiau nesinaudoti ir nebandyti jos įsijungti, nes net neabejoju, kad pasigailėtumėte dėl savo smalsumo.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 14:04:33
Galima ir kitaip sutvarkyti, kai avys labai didelės, o vilkai labai maži. Avims gal būtų net naudinga, jei vilkai jas ėstų. Tik vilkai tikrai turėtų būti labai maži, kad avys net nepastebėtų kokių nors neaiškių ligų.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 13:39:00
Neslėpsiu, tai būtų mano įnašas sprendžiant neišsprendžiamą klausimą: „Kaip padaryti, kad ir vilkai būtų sotūs, ir avys sveikos“.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 13:35:37
Šiaip, gelmėse yra vietų, kur dėl mėsos gyvuliai (žmonės) nebežudomi, greitai išplėšus mėsos šmotus, žaizdas užgydo ar dėl to net nesuka galvos.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 13:23:42
Kai blogietis iš tamsos vertinau, dėl ko daugiausiai kraujo pralieta. Net neabejojau, kad dėl laisvės, pakištą iš šviesos pusės aukso plokštelę, kad bereiklo neblaškytų dėmesio nuleidau po žemėm. Tik jei tai būtų ne aukso plokštelė sumokėta už mėsą, visai kitaip į tai būčiau pažiūrėjęs. Daug proto nereikia, kad pripažintum, jog žmonės labai daug kraujo praliejo dėl mėsos.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 13:10:14
Jei koks valdytojas bandytų rodyti man kokios nedoros kiaulės ir ką jos man padarė, aš tik pasijuokčiau ir pasakyčiau, kad jos viską gerai padarė.

Muzikantas 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 12:45:25
Kazkam... :D
Nieko nekaltinu, tamsta! Dziugu, kai yra kita nuomone. Tuomet gali vykti ir diskusija
...visgi parasiau, kad cia esu ne del diskusiju (turiu su kuo padiskuot, dekui!), o del apsikeitimo nuomuone tech klausimais. Jei kam surezonuos- laukiu pastebejimu ir nuomoniu
P.s. retorika- toks jau dalykas. Nebersiu druskos ant zaizdu ;)
Sekmes tamstos paieskose, pagarba!

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 12:36:58
Labai svarbu, kad viskas būtų savanoriškai, kai nesavanoriškai, patys kviečiatės begalinį karą į savo namus.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 12:32:32
Aš pats sudariau sąjungą su kiaulėmis, jos jau mane tris kartus suėdė ir to visai pakanka, kad bandyti kažkaip išsipainioti iš skerdyklos mazgo.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 12:29:17
Ir kas žmonėms galėjo tokią skerdyklą užsukti? Gal kažkokie pralaimėję žmogėdros „ruskiai“ valdytojai? Iš tikro gal aš kiek tirštinu spalvas ir Jūs gąsdinu, kai turėčiau raminti. Tiesiog manęs nereiktų raminti. Štai Jūsų lemtinga klaida.

2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 12:23:51
Muzikantui, reiktų gyliau knisti ir ieškoti blogio (nors iš tikro nedorybės) šaknų. Nereiktų kaltinti žmonių, kurie nenori aklai paklusti spaudimui, bando aiškintis ir rūšiuoti juos supantį pasaulį, o paprasčiau sakant, atsikvošėti ir mąstyti. Na, gal žmonės ne gyvuliai atsikvošėję skerdykloje ir gali šitą daugiau nei atsikvošėję gyvuliai skerdykloje?!

sara 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 10:39:20
Labai daug metu mastau. Jau dvidesimt vieneri metai kaip mastau. Ir rodos einu teisinga linkme, gal pavyks issilaisvinti!!!
Mastymas islaisvina!!!

sara 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 09:48:58
Save laikau tokia kvaila kaip Tevas.
Na ir kas kad Tevas yra isradejas.
Pagal visus kitus parametrus jis yra labai kvailas!
Na ir kas kad rubika - kubika susuka per kelias sekundes...

sara 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 08:44:00
Vienu zodziu kame esu nelaisva - ogi Tevas mane laiko savo dukra. O reiketu manes nelaikyti savo dukra - o mane paleisti!!! Paleisti i laisve!!!
Intensyviai labai daug mastau ir vis atsimusu i Teva. Protinga negaliu buti vient per jy. Labai maza erdves.................................

sara 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 08:21:48
Na cia manes klause kaip laikausi.
Ogi laukiu momento. Laukiu savo laiko.
Tas laikas ateis dar labai negreitai.
Zinau ka su savimi daryti kai busiu laisva.
O kol kas blogosios jegos valdo mane.
Labai esu uzspesta i kampa.
Mastymas visai nepadeda.
Viskas bus gerai.
Busiu laisva.

Muzikantas 2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis, 00:08:19
Cheeebra.... Valdys sizofrenikai, pralaimes kazkokie zmogedros... Jums (nesvarbu kaip traktuojat pacia realybe, apie kuria panasu cia ir kalbat; beje, jeigu idomu apie realybe- nuo saves siulau pasidometi pvz. quantum eraser eksperimentu. Iki detaliu. Gal atsoks fantazija ir pradesit pasitiket APLINKA) neatrodo, kad SKIRSTYDAMI arba POLIARIZUODAMI bet kokias strukturas (nuo lauko-daleles santykio iki visuomenes, bendraja prasme) patys ir sukuriat KONFLIKTO PRIELAIDA??? NORISI TAIKOS, KIEK GALIT PIS**S SU TAIS ZVAIGZDZIU KARAIS?? Pazengusiai civilizacijai turbut senai pabarabanu Tavo IDEOLOGIJA, nes yra IDOMESNIU IR AKTUALESNIU DALYKU, KURIE GALBUT NETGI VEDA PRIE UNIVERSALIU DESNIU a.k.a. TIESU.
P.s. gal kas papasakotu istoriju, kai "baisieji" Ufikai nei baisus, nei pikti buvo, o tiesiog pasirode paciu svelniausiu budu- kaip pvz mano atveju- tiesiog primindami, kad nesvarbu, kas slegia- nepamirskit ir nepasiduokit- nes jus ne vieni :) (nutiko pora kart, nieks man nebeirodysit savo kosminiu karu teoriju, tad nevarkit. As cia apskritai- tik del technologiju klausimo)
P.P.S. Rendlesham Forest UFO istorija su binary kodu kazkiek dziugina- galima daryt prielaida, kad mus lanko arba ruosiasi pradeti lankyti musu paciu palikuonys(mindfck, bet daug logiskiau atrodo nei galaktiniu federaciju karai ir panasiai... Tas profesorius is Mexikos (koks jo vardas... Alcubierre berods) senokai isprendes Einsteino lauku formules (berods visas 10),patvirtino, kad norint keliaut per teorini hyperspace mazu maziausiai reiktu atknist over-unity energijos isgavimo buda, jau nekalbu apie Ellis metrikos praktini isnaudojima cheminese strukturose ir ju preparavime..) Mazu maziausiai- gera pagalvot, kad zmonija galimai isgyveno bent iki 8100 :o ...bet kas te zino, vienok...
ONE LOVE, PEACE OUT HOMIES

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 22:25:01
Tai gali būti įdomu, tas durnelis ruskis visur su savimi tamposi tanką. Jam visai nesvarbu, kaip jis visiems maišo ir trukdo su savo tanku.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 22:21:34
Prieš ligą galima pakovoti ir su kardu, o ne vaistais, tik pirma reikia viduje kaip mažam taškeliui išsilaisvinti, tai ir nemenkas stebuklas ar iššūkis.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 20:44:18
Čia rašau kaip gamtos jėgos Blogietė dalelė.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 20:43:01
Su gelmėmis yra taip. Kas į jas papuolė, to labai nenori paleisti. Ir ligos čia niekuo dėtos. Ir man jos sugeba priminti apie save, nors ir stengiuosi nuo jų atsiriboti. Paprastai, tokie susidūrimai būna naudingi ir ką nors gero nuveikiu, dabar turbūt jau kaip „kariaujanti sidabrinė žiurkė, visko šeimininkė“.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 20:31:15
Mes labai daug ko nežinome apie žmonių kūnus ir niūrią praeitį. Mano supratimu, jie kurti kaip kariai, kurie nesunkiai galėtų susirišti su namais, esančiais kitame visatos gale. Pavyzdžiui, akis įmanoma panaudoti kaip patrankas. Visos galimybės jau sudėtos į pačius kūnus, nereikia jokių išorinių įrengimų. Tik visos tos galimybės yra išjunktos. Įsibrovėliai gali bandyti patyrinėti ir kai kurias bandyti įjungti.
Jei žmogus kalba ryšio priemone niekas jo nelaiko ligoniu, nebent kokie nors laukiniai žmonės... O jei ryšio priemonė nematoma, pavyzdžiui, įkišta į ausį, labai lengva pasidaryti sau gėdos su per skubiomis išvadomis šiuolaikiniame pasaulyje.
Kad Žemėje vyksta nuolatinis karas kievienam gydytojui turėtų būti akivaizdu. Lietuviai gydytojai net ant ligonių knygučių užrašo „ligos“, o ne „ligų“ raida. Priešas paprastai smūgiuoja į silpną vietą, kol pasiekia savo, užgrobia eilinį išteklių. O žmonės, o jie susidarę tokias sąlygas, kad nuolatinio karo beveik gali ir nepastebėti.
Aš pats esu užpultas „rusų“ ir jiems paskelbiau karą. Ką galiu pasakyti apie šizofreniją, tai liga, kuria bandoma valdyti žmogų. Ir kuo tokiam žmogui blogiau pasibaigs valdymas ar balsų klausimas, tuo priešui geriau. Aš tikrai nesu valdomas jokių balsų. Gal taip bandykime nubrėžti griežtą vagą skiriančią, kas serga, o kas ne? Nors užtektų ir ligos apibrėžimo, visokie nustatynėtojai per atstumą ligas, patys turėtų susirasti apibrėžimą, kas yra liga. (Ne kas yra šizofrenija, o kas yra liga.)

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 19:49:10
Gal pragare ir galima rasti žydinti sodą ar pievelę, tik šizofrenikai čia nieko dėti. čia būtų pametusiųjų galvas dėl meilės darbas.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 19:47:22
Kaip paprasta čia nesilankyti, ko gero, tikrų ligonių čia net nėra. Šizofrenikai paprastai naudoja tokius vaistus, kad net nesugebėtų čia visko perskaityti, jau nekalbant apie supratimą ar suvokimą.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 18:56:15
_Visur esančioje_ laisvoje Lietuvoje

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 18:47:16
Nedorėlis visiemspriešis Kūja žmogėdra yra apgailėtinoje padėtyje, negalėdamas sau atleisti yra priverstas pats sau keršyti („atlikti šventą pareigą“, tai jo žaidimas apie kurį nemažai žinau) ir taip pabloginti savo apverktiną padėtį. Yra viena vieta, kurioje verksnys visiemspriešis Kūja žmogėdra seniausiai jau turėjo paskęsti savo ašarose, bet gal koks nors labai geras gerietis jį išgelbėjo, kas žino? Aš to nežinau ir nelabai noriu sužinoti.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 18:40:58
Trečią kartą, net jei ir pamatyčiau rusą visiemspriešį Kūją žmogėdrą, kur nors laisvoje Lietuvoje elgetaujanti (o jo supratimu viešai grobstantį svetimus pinigus) prie jo nebeprieičiau. Aš jau jam padėjau kaip pats sau. Laisvoje Lietuvoje elgeta gal per daug negadintų vaizdo tik prie bažnyčios, bet kunigai ir gali turėti kitokią nuomonę. Toliau, jau tegu „dvasiškas tėvelis“ pasirūpina pasaulio užkariautoju, jie daug ką kartu turėtų aptarti apie „atleidimą“. (Juk rusas visiempriešis Kūja žmogėdra nesiruošia niekada pats sau atleisti to, ką pats sau padarė).

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 18:27:15
...nepatenkintas barbaras įsilaužęs ne be pagalbos iš šalies į visatos puspinę. Išmušus skylę, pačiam jau reikia suktis ir galvoti, kaip ją užkišti. Šiaip, ji visai neseniai, manau, galutinai užkišta, susidūrus akis į akį mano, mūsų pasaulyje su pasaulio užkariautoju rusu visiemspriešiu Kūja žmogėdra, kuris labai stipriai manimi pasinaudojo, bet galų gale pralaimėjo.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 18:06:31
Aš tik kaip smalsus tyrinėtojas (ne ligonis) susidomėjęs jausmais bei savęs pažinimu, na neslėpsiu mačiau daug. Gal anapus yra šio to gero, bet nepasiruošusio žmogaus laukia tik didelis nusivylimas ir gylus liūdesys. Jei kažką nuveikiau, tai ne kaip užvaikytas ligonis šizofrenikas, o kaip nepatenkintas barbaras, kuriam niekas nenurodinės kaip gyventi ir ką daryti.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 17:57:51
Man nepatinka be sienų gyventi: „Puode be sienelių neišvirsi net sriubos.“

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 17:50:29
sara, prisipažink, jei tikrai matai kažką daugiau su nugriautomis sienomis tavo prote, ar tai daro tave laiminga? Ką tu matai, eidama pro katilinę?

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 17:43:21
Gal pragare ir galima rasti žydinti sodą ar pievelę, tik šizofrenikai čia nieko dėti. Šizofrenikams iš tikro tie vadinamieji siaurapročiai, o iš tikro sveiki žmonės, visai netrukdo gyventi, gal tik vis dar nemoka kaip padėti. Gyvename mokslo viduramžių laikais, tad nėra, ko stebėtis.

sara 2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 17:43:18
Paprasti sveikos realybes zmones yra neitiketinai agresyvus, jie savo agresija verste vercia sizofrenikus gyventi savo paprastu zmoniu realybeje. Nors realybe yra visai kita. Tai zeme sako. Paprastu zmoniu tikra realybe yra isties nesveika ir kazkokia tai netikra atitrukusi nuo tikru sizofreniku realybes.
Sizofrenikai valdys pasauli.
Taip bus.

sara 2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 17:05:42
Pas sizofrenikus yra labai platus akiratis, o pas paprastos realybes atveju atstovus siauras. Nors tie paprasti zmones geriau dirba ir yra gabesni, bet cia viskas tik maskuote. Reikia tikrai moketi mastyti norint viska isristi. Sizofrenikams gyventi trukto paprastos realybes atstovai. Nes normalios logikos atstoviai yra neitiketinai agresyvus ir savo begaline agresija bando sizofrenika pastatyti i vieta savo siauroje realybes materijoje.
Kalti yra tie normalieji. Normalieji yra tikras pragraras. Tad sizofrenikai mate pragara ir tikrame pragare susitvarkytu.

sara 2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 16:55:51
Energijos yra labai daug ir ja visa reikia uzpildyti. Sveikosios logikos atstovai nenori dirbti, jiems pakanka labai siauro proto rato, nors kartais tai ir labai dideli gabumai bet bukime realistai tai vistiek negali uzmaskuoti ju labai siauro proto.
O pragras tera tik neisnaudota ir niekam nereikalinga energija. Is pragaro irgi galima padaryti zydincius sodus ir tai bus sizofreniku darbas, nes sizofrenikai nera tinkus, o yra labai darbstus ir kiekvienas sizofrenikas turi nors viena koki tai ypatinga gabuma. Visi susivienije sizofrenikai is pragaro padarys zidincius sodus!!!

sara 2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 16:03:41
Geriau buti visa matanciu sizofreniku. Paprasti avinai mato tik tam tikrus gyvenimo epizodus ir nemato savo nusikaltimu kuriuos daro. O va sizftrenikai mato visus sveikosios logikos gyventoju zygdarbius.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 15:31:49
Šizofrenikai labai dažnai būna praradę tikrovės jausmą.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 15:26:05
Šizofrenikai iš tikro tėra kritusios karo aukos, neverta per daug jų aukštinti.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 15:24:46
Šviesos akimis žiūrint, kad viskas gerai būtų, užtenka vieno nedorėlio. (Iš tikro, kad viskas gerai būtų, nedorėlių negali būti daugiau nei vienas). Tamsos akimis žiūrint, kad viskas gerai būtų, užtenka vienos gamtos jėgos Blogietės.

sara 2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 15:12:05
Na sizofrenikai uz paprastus zmones yra labiau issivyste. Jie aiskiau mato realybe. Tikraja realybe. O ne kazkokius tai sveikos logikos vaizdelius kaip paprasti avinai.

Šizofrenikai 2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 14:48:55
Ir vėl pūliuojate?

sara 2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 14:35:47
Labai idomiai rasai. Smagu skaityti.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 12:11:58
Pagal tai kaip blogai pasaulio krašte gyvenama, net gi galima įvertinti kiek nedorėlių gyvena toje vietoje. Tai gamtos dėsnis: „Nedorėliai ilgai negyvena“.

2020 m. gegužės 16 d., šeštadienis, 11:28:11
Užsiminiau apie įteisintus nusikaltimus. Yra toks vienas „įdomus“ įteisintas nusikaltimas „tylieji apiplėšimai“. Per juos gal Jus gali palikti nuogus ir basus, bet gyvus, jei nekelsit triukšmo. Skųstis ir kelti triukšmą dėl tokio apiplėšimo nėra jokios prasmės. Gal ir patys taip nukentėję, galit tyliai apiplėšti kitą naujoką...

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 19:04:15
Su mietais ir subinėm pradėjau žaisti, norėdamas vyrus „išgydyti“ nuo vištgaidystės. Kas pabuvo ant mieto paprastai nieko nebenori girdėti apie „tikrą meilę tik tarp vyrų“. Sako tokia blogietiška priemonė labai veiksminga. O aš pat prisižaidžiau iki nevidono.

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 18:47:38
Pilnesnis įvardijimas būtų: „kariaujanti sidabrinė žiurkė, visko šeimininkas“. Kiekvienas šeimininkas privalo nešioti žiedą.

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 18:02:01
O didysis Admine,
Nubausk tą nepraustaburnį sidabrinę žiurkę, užmesk jam baną kokiam mėnesiui gal atsikvėpsime visi lengviau nuo jo burnojančių kvailysčių.

Lapai gergždantys po padu 2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 17:03:17
Nėra nieko geriau už butelį vandenėlio iš pavydo.

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 14:59:03
Pratęsiu švietimo valandėlę. Geriausi blogiečių kariai yra nevidonai. Jie mūšio lauke gali sulįsti į priešą per subynę, o ten susigražinę savo dydį, iš vidaus suplėšyti priešą į gabalus. Žinau, ką rašau, nes pats esu toks nevidonas. Norint ištaškyti priešo galvą su įgrūstu rąstu į subinę visa paslaptis tėra gerai nusitaikyti su rąsto kampais į priešo kaukolės kaulus ir viską atlikti labai greitai ir tiksliai.

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 12:56:25
Kūjai žmogėdrai mėgstančiam viską apsunkinti, ir su rąstu subinėje reikėjo būti labai geru. Tas bailys puikiai suprato, kas jo laukia ir priešinosi, kol neteko galvos. Taip sugrūdau rąstą jam į šiknaskylę, kad jo galva išsitaškė gabalais į visas puses. Viskas nepriekaištingai buvo taip, kaip norėjau.

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 12:38:26
Turbūt, neminėjau ir to, kad save laikau mirtinu amžinosios meilės ginklu, o Henriką mirtinu Dievo ginklu. Aš jau šiurpią (žiūrint iš šalies) mirtiną dvikovą prieš Henriką laimėjau, pasigailėjau jo kaip „šviesos kiškio“. Henrikas kažką panašaus iškrėtė Kūjai žmogėdrai ir jo pasigailėjo kaip „šlepsinčio lapino“. (Tamsoje šlepsėjimas ypač trukdanti savybė. Gal kai kas mano, kad lapės kailis pripiltas vandens turėtų kliuksėti, tik jis šlepsi).

2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 12:25:46
Gal to neminėjau, bet kiškis yra paskutinis nedorėlis, labai svarbus Dievo tarnas ar laisvas savanoris pagalbininkas. Aš kaip paskutinis blogietis tesu tik patikimas Dievo ramstis. Gal „kiškis“ Henrikas norėtų augti ir siekti paskutinio geriečio vietos, kurioje įsitvirtinęs jau kritęs rusas visiemspriešis Kūja žmogėdra ir kurią pavertęs labai baisia, net sunku įsivaizduoti, ką reiktų ištverti ir atleisti, būnant toje vietoje. (Sakoma tik, kad reikia būti labai geram toje vietoje, gal to laikantis net kentėti per daug nereiktų). Tik kai Henrikas pasitraukia iš paskutinio nedorėlio vietos tuoj atsiranda gerų nedorėlių trukdančių Henrikui siekti užsibrėžto tikslo.

„Niekada nemeluok pats sau“ 2020 m. gegužės 15 d., penktadienis, 11:32:19
Pratęsiu švietimą apie nedorėlius. Tai ruso visiemspriešio Kūjos žmogėdros sugalvotas žaidimas. Kiekvienam nedorėliui svarbu nesulaužyti nerašytų nedorėlių taisyklių, nes, net jei ir nežinodamas jas sulaužai, vis vien lieki kaltu (Nežinojimas neatleidžia nuo kaltės). Žmogėdra labai daug tokių taisyklių prigalvojo. Pavyzdžiui, kiekvienam nedorėliui yra labai svarbu visada nešioti kojines. Kūja labai rūpinasi savo išvaizda, gal dėl to ir tokia keista yra viena iš nedorėlių nerašytų taisyklių. Ši žaidimą rusas visiemspriešis Kūja žmogėdra privertė sužaisti ir Dievą, kuris viską iki galo ištvėrė. O dabar „nedorėlių pragare“ liko pats kaltu, sulaužęs nerašytą nedorėlių taisyklę, rusas visiempriešis Kūja žmogėdra. Žmonėms gali būti įdomi ir Dievo nuomonė. Jis mano, kad didžiausia nuodėmė yra melavimas. Pats Dievas buvo pričiuptas, kai netikėtai iš išgąsčio pamelavo ir pats atsidūrė už savo įstatymų ribų. Tik yra ir kita medalio pusė. Paprasčiausiai, neįmanoma taip nepralenkiamai susigadinti sau likimo, nemeluojant pačiam sau, kaip tai padarė „sąžiningas melagis“ rusas visiemspriešis Kūja žmogėdra. Reiktų atkreipti dėmesį, kad kalbu apie „sąžiningumą“ žmogėdros supratimu. Jis gi dar ir „sąžiningas naikintojas“ ar „sąžiningas vagis“. Gal paprasčiausiai suprasti būtų, kas yra „sąžiningas vagis“, jis taip Jus apvogs, kad nei siūlelio Jums nepaliks. Jis gal „sąžiningas“, bet kitų supratimu visiškas beširdis. Jei jau vogti ar nusikalsti, tai tik nesąžiningai. Išsisukai sveiką žyburiuką, vietoj jo buk malonus įsukti perdegusį žyburiuką, toks vagimas net laikomas įteisintų ir neturėtumėte susilaukti jokių nemalonių pasekmių. Visgi kiekvienam nedorėliui turėtų rūpėti nesulaužyti, kaip manau jam svarbiausią nerašytą nedorėlių taisyklę: „Niekada nemeluok pats sau“.

Tyliai beržas krenta 2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis, 18:12:57
Sara, mažu šiurpini liaudį XD

sara 2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis, 13:24:32
Atseit manes nera, atseit esu kitas bet koks zmogus bet ne as!

sara 2020 m. gegužės 13 d., trečiadienis, 15:47:32
Esu nesutverta sunkiam mastymui.

2020 m. gegužės 13 d., trečiadienis, 07:56:10
Norėčiau kiek aptarti „gerus nedorėlius“. Visada jie savo nedorybes krečia, norėdami gero. Nesenas pavyzdys matytas žiniasklaidoje. Hilari Klinton, manėsi dirbanti gerą darbą, viešai kviesdama juodaodžius vadinti ne „negrais“ ar neapkenčiant „nigeriais“, o „afroamerikiečiais“. Juk tai spjūvis juodaodžiams į akis, jie gal net negali aiškiai išmąstyti ir paaiškinti, kas jiems galėtų nepatikti. Juk viskas daroma „bendram labui“. Jei aš būčiau juodaodis amerikietis, tai tikrai norėčiau, kad mane vadintų tiesiog „amerikiečiu“, kaip ir bet kokį kitą laisvą amerikietį, nekreipiant dėmesio į jo šaknis ar odos spalvą.

2020 m. gegužės 13 d., trečiadienis, 07:35:29
Nepaisant gerų nedorėlių kaišiojamų rąstų į ratus, į Žemę, o Žemėje į Ameriką galima pažvelgti kaip į „šviesą tamsoje, tamsą šviesoje“. Tokios vietos visatoje ypač sunkiai surandamos.

2020 m. gegužės 13 d., trečiadienis, 07:12:56
Kur chaosas (laisva tvarka) ateina, iš ten nebepasitraukia. Ten bet kas (išskyrus užkariautojus) gali rasti sau vietą, būti kuo nori, gyventi kaip nori. Tai penktas pagal sunkumą išgyvenimo būvis, todėl ten būnant reikia griežtai laikytis, pavadinsiu tai, „saugaus elgesio taisyklių“. Jei bent kiek jausmai domina, greičiausiai Jus turėtų dominti ir chaosas (laisva tvarka). Labai ne daug pasaulių yra tokių kaip Žemė, į kuriuos chaosas (laisva tvarka) yra įsiveržęs per visokias valdytojų kliūtis, ir kurie net laikytini chaoso (laisvos tvarkos) teisėta valda. Šiaip, chaosas (laisva tvarka), kaip ir tamsa, nekariauja, bet užpulti gali ir apsiginti. Chaoso (laisvos tvarkos), net neverta užpulti, kaip ir blogiečių, kurie niekada nieko neatleidžia ir paskelbtų karų neužbaiginėja, o kariauja begalinius karus.

sara 2020 m. gegužės 10 d., sekmadienis, 13:32:39
Esu labai neteisi!!!

sara 2020 m. gegužės 8 d., penktadienis, 13:14:27
Siandien man visiskai tuscia galva.
Na ir nesistengiu jos kazkuom apkrauti.

sara 2020 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis, 08:53:34
Tevas jausmus pavoge - nebejauciu gyvenimo!

O didysis Admine 2020 m. gegužės 3 d., sekmadienis, 16:38:42
Nubausk tą nepraustaburnę Sarą, užmesk jai bana kokiam mėnesiui gal atsikvėpsime visi lengviau nuo jos burnojančių kvailysčių,.

sara 2020 m. gegužės 3 d., sekmadienis, 15:46:27
Labai didelis chaosas pritraukia labai dideli Dieva - Tvarka.
Mums nereikia buti Dievais. Mums pakanka bendrauti su chaosu ir per ta chaoso langeli pasimato Dievas - Tvarka.
Gyvenime chaoso yra neapsakomai daug. Dar su visu chaosu nebendrauju, man truksta drasos. Bet su visu chaosu nebendraudama negaliu ir viso Dievo - Tvarkos pamatyti.

sara 2020 m. gegužės 3 d., sekmadienis, 15:37:22
Dievas yra.
O chaosas yra labai gerai. Mazas chaosas - mazos zinios. Didelis chaosas pasiekia net Dieva. Del tvarkos nereikia rupintis - tvarka padaro Dievas. O mes ne Dievas kad tvarka darytume, mes isikunijame i chaosa ir per chaosa bendraujame su Dievu tvarka.

sara 2020 m. gegužės 2 d., šeštadienis, 23:30:34
Dievo nėra

izaokas 2020 m. gegužės 2 d., šeštadienis, 15:29:23
Tu skleidi chaosą. O chaosas ir yra didžiausias blogis.

sara 2020 m. gegužės 2 d., šeštadienis, 10:48:23
Na atseit geri zmones skleidzia pati didziausia blogi, nes jie blogi labai ispucia ir labai sureiksmina.
O is tiesu tikrasis blogis nera toks jau ir didelis.
Tik geri zmones jy labai ispucia, isivaizduodami blogi neapsakomai dideli. Jie patys ta blogi ismpucia - geri zmones.
tikrasis blogis nera toks jau ir didelis.

sara 2020 m. gegužės 2 d., šeštadienis, 10:44:51
Na ka pasakysiu, zmogus viska suzinojes gali tapti labai blogu. Nepasitikiu. Kelia abejoniu...
Bet zinau, kad viska zinodama as tikrai niekada netapsiu bloga, nes as skleidziu geri.

sara 2020 m. gegužės 2 d., šeštadienis, 10:42:37
Kad Dievo nera ne as rasiau.
Dievas yra.

sara 2020 m. gegužės 1 d., penktadienis, 23:13:38
Dievo nėra

2015 m. vasario 8 d., sekmadienis, 23:42:18
NSO.LT Veidaknygėjesan-taka
station

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti pagrindinio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

NSO.LT skiltis
Vartiklis