Global Lithuanian Net:    san-taka station:

ARCHYVAS, 42009 m. birželio 6 d., šeštadienis, 15:53:52
Tiesiog drauge su tomis savo parazitinėmis šeimomis ar bent vaikais galite sugavoti išeiti sodinti medžius. Tikrai ne kalėjimuose gyvenate ir yra daug nuostabių galimybių ir daug nuostabių vietų sugalvojimui medžio pasodinimui. Ne taip jau visus puls ir išraus. Tiesiog protingai reikia apmastyti apie galimybes medelio išgyvenimui. Kurį laiką ir vandenuko reikės. Tiesiog visa tai galima apmastyti. Galų gale mažulėlius iš pradžių balkone ar kur galima užsiauginti, kad tik gerokai paaugusius persodinti būtų galima ir atžymėti kuolu, kad kitiems būtų aišku kad nebūtine to medelio trypti ir nuokoti. Tiesiog na gal ir sutryps gyvuliai kelis nedelius ar nuo sausros išdžius per prastą jūsų prižiūrėjimą, bet būna ir prigyjančių.
Mes patys esame šiaip jau visai nieko verti... Mes žmonės, - parazitai Ir čia nei geras elgesys nei geras žodis nėra svarbus. Iš tiesų mes visai neeiminiai tik šlykščios giminės iškreipia mūsų supratimą per pastovų subinės rūpinumusi. Giminė yra šlykštu. Reikia sugebėti psichiškai atstovėji ir suprasti kas yra tikroji giminė, tai medžiai...
Turite psichiškai atsilaikyti prieš tokius pat parazitus kaip kad jūs esate. O tam geriausias būdas sodinti medžius.
Labai auklėjantys ir mylintys žmones žmonės yra neįtikėtinai šlykštūs. Nereikia parazitų mylėti ti medžius. Kad ta išsikirtinė meilė, - parazitui?
Juk patys suprantate, ne maži vaikai...Galų gale net maži vaikai supranta, kai su jais pasikalbi, - supranta...
Be galo didelė kančia gyventi su parazitais. Tai toks mūsų gyvenimas. Kartais su vaiku galite nueiti ir pasodinti medį.
Ir visai nereikia žmonėms skiepyti meilės. ŽŽmonės ir turi išmirti ta prasme likti jų nedaug, tai teisinga gamtos utžvilgiu... Patikėkite. Ir gero atlyginimo žmonėms negalima mokėti. Turi būti nelygybė, kad žmonių taptų neįtikėtinai mažai. Tiesiog tri būti ta nelygybė. Mes juk parazitai...Ir taip intensyviai besidauginantys. Mūsų turėtų būti mažai ir labai gerai gyventi galėtume. Na jai protelio to būtų. Mažai tai reikštų kad nenusidadame prieš gamtą...
Tada netgi gerai galėtume gyventi... Išvis til 20 procentų žmonių ir pakaktų tai mūsų planetai. Va taip stipriai jie galėtų išnykti. Nes masyviai naudojame resursus. Tad tų žmonių neįtikėtinai mažai galėtų likti. Tiesiog galėtų nelikti tų vargdienių. Liktų tik tie gerai gyvenantys...Na ir tųgerai gyvenančių galėtų sumažėti. Labai prašviesėtų tada mūsų planetos dangus. Juk esame parazitai. Ir nepradėkite išvedžioti kitaip. Net nesusitvarkome grynai visai nieko. Nei jokios padorios sistemos nėra iš vis nieko nėra. matosi kas yra intensyviai siurbianti parazitinė pramonė. Kad ji šiek tiek apmiršta tai ir gerai. uok dieve kad visame pasaulyje apmirtų pramonė. Žmonės galų gale turi susimastyti, galų gale bijoti daugintis nors tiek, bet geriau kad turėtų supratimą kodėl visa tai.
Tiesiog nėra prasmės. Veikia vient parazitinė sistema ir viskas. Net laimingais vienas kitam nesugebame leisti būti. Tiesiog neįtikėtinai gerai būtų kad vieną kartą žmonės masiskai apnyktų. Nereigkia gi planetai neįtikėtinai tiek daug tų parazitų. Ir patiems tada bus geriau, nes planeta tada nedus ir nepyks ant mūsų kai mūsų taps kur kas mažiau. Ir čia net ne lietuviškume reikalas. Tiesiog visas pasaulis ya žmonės ir yra parazitai. Vient dėl to kad esame maža tauta nereiškia kad turime pateisinti savo parazitiškumą. Vietiek tai nereiškia kad yra kažkokia tai prasmė savo parazitiškumo patenkinime.
Tiesiog apgeilestauju, - bet mes ne įtin reikalingi, - mes apgailėtini.
Pažiūrėk dar bet kokią laidą, pažiūrėk į tų paršelių veidus...Kiek tie paršeliai galvoja apie gamtą? Ar ant tų veidų matosi kiek tie paršeliai galvja apie gamtą? Ar nesimato visdėlto kokie apgailėtini mes esame?
Šią nak galvojau apie gamtą ir be galo nuostabiai jaučiausi....Vadinasi mintimis tiksliai pataikiau... Tiksliau pataikiau ten kur reikia... Seniai turėjau galvoti apie gamtą o ne apie parazitų tėvą... Turėjau tiesiog galvoti apie gamtą. O meilė žmogui yra niekinga. Negalima žmogaus mylėti labiau nei gamtos... Būkite santūrūs ir supraskite tai. Ir normalių atlyginimų žmogui mokėti negalima, jei esate šefas. Tikrai geriau nupirkite medžius ir juos tiesiog sodinkite. Yra daug vietų. Net nebūtina tų medžių pirkti tiesiog iš vienos vietos iškasus kur tam medeliui būtų sunku užaugti ar neįmanoma persudinti į kitą vietą kur tam medeliui būtų įmanoma užaugti. Neužsiiminėkite meile žmogui, o - medžiams. Tai tikrai bus vertiga veikla...
O meilė žmogui yra niekinga, reikia suprasti kad esame parazitai ir būti santūriems ...
Žmogus yra bejėgis ir niekingas parazitas. Reikia būti santūriems žmogaus atžvilgiu...
O mylėti gamtą. jei jau norisi būti labai geru tai sodink medį, bet neprasidėk su kitu parazitu, - tai tavęs niekur nenuves. Nebent kitą parazitą galėtum pamokinti kad reikia sodinti medį...
Tai tiek. Būkit santūriais. O jei nemylite žmonių tai teisingai ir elgiatės... Labai sveikas požiūris. Galima mylėti tik vertus parazitus tai yra kurie medelį pasodina...
Labai normaliai ir tiksliai viską pasakiau visai nieko net

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2009 m. birželio 6 d., šeštadienis, 10:54:12
Tai ar dabar aišku kas tas artimas yra?

2009 m. birželio 6 d., šeštadienis, 10:52:24
Tikrai yra žemės plotelis kur galėtum pasodinti bent vieną medelį ir jis nenudžiūtų nuo sausros, o užaugtų didelis medis. Gali ką nors sugalvoti.
O žmonių religija akla... Nieko jie nesupranta... Tikrai avys... Galvoja kad Jėzus Kristus dar kartą juos gelbės.
( Na pats supranti jei valkatau duodi litą jis tave pamatęs ir kitą kartą to pačio tikisi ir dar kitą... Taip ir su žmonių religija, - kiauras maišas ir tikėjimas kad Jėzus kristus juos be paliovos gelbės, o kur reali religija yra net nemato. Tiesiog negali pakankamai nei Jėzaus Kristaus gertbi. Nei to vargšo medžio, kuris pirma ir buvo nukryžiuotas. Nu nieko negali gerbti. Tiesiog tiki žmonės savo silpnumu ir aklumu. Silpni žmonės... Patys savęs bijo... Įdomu ką jie įsivaizduoja esant tame pragare ir kas juos kankins? kokie nos gyvūnai vilkai? Ne. Ogi tie patys žmonės... Štai kur šuo pakastas mes patys savęs bijome ir patys save kaltiname. Liuciheris ar demonai ar velniai ir tie yra žmonės o ne gamta ar medžiai.
Viskas paremta žmogaus parazitiškumu ir realiai tai mes tą netgi suprantame...
Tai kodėl nesitaisome?
Pasodintme sau kiekvienais metais po medį ir tikrai jau būtumėte tikri kad dangus jums garantuotas. Argi taip jau sunku?
Be to religija labai iškrypusi...esupranta ką reikia auginti....ogi medžius o ne žmones be proto dauginti... Atseit šeima turi būti gausi ir turi būti daug vaikų. Na gerai, bet žmogus juk turi galų gale suprasti kad tie vaikai turi būti medžiai...Vadinasi pasodinsi septynis dvylika medžių, štai tau ir gausi šeina... Nenusižengei religijai. TIESIOG ŽMONĖS VISIŠKAI NIEKO NESUPRANTA, IR NET KAS ŠEIMA YRA NESUPRANTA...TIESIOG NET KUNIGAI NIEKO NEGALI PAAIŠKINTI. NIEKAS NIEKO NESUPRANTA...Ne žmonės turi daugintis o medžiai. T. y. turime mes jiems leisti...
O tai pateksime į pragarą...
Ta pasakiau visą teisybę nuri rojaus, - sodink medį.
Nesi tikras ar per vieną medį pateksi į roų tai sodink neįtikėtinai daug mežių, ten ur esi tikras kad niekas jų neištryps neišnaikins, kur pakankamai ilgai galės žaliuoti, - tau rojus bus garantuotas.
dABAR AIŠKU?
MES ESAME PARAZITAI. MES GALIME NETGI VISIŠKAI NESIDAUGINTI, - NIEKO DĖL TO TIKRAI NEATSITIKTŲ... ABAR AIŠKU? NETGI PASAKYČIAU TURĖTI DAUGIAU KAIP DU VAIKUS YRA NETGI NUODĖMĖ. JUO LABIAU ATPIRKTI KALTĘ REIKĖTŲ IR PULTI SODINTI DAUG MEDŽIŲ. TIESIOG ATPIRKTI TĄ KALTĘ IR TĄ KLAIDĄ UŽ GAUSIĄ KRŪVĄ PARAZITŲ. TADA IRGI ROJUS BŪTŲ GARANTUOTAS, TIK JEI ATPIRKINĖTUMĖTE KLAIDAS IR NEKLAIDAS PASODINTAIS MEDŽIAIS.
Manau viskas pakankamiaiaišku, - ar ne?
O kad mylėsi savo artimą nieko gero už tai ir jokio rojaus negausi.
Tik tada tą rojų gausi kai suprasi, kad tas artimas yra tiesiog, - medžiai; ir šiaip augalai. Ir ypač ilgaamžiai medžiai. Štai jūsų sielų turtas.Kuris nei medelo neasodino per savo gyvenimą tikrai eis į pragarą...
Būna tengi tokių be galo "protingų žmonių" prieš savo mirtį sugalvojančių nukirsti medį, - tie visi tikrai nukanka į pragarą... Nu kurių galų dar sveiką medį kirsti...Ir ypač prieš savo mirtį... Ką tai reiškia?

2009 m. birželio 6 d., šeštadienis, 10:12:02
gerbiamieji, kreipiuosi i jus, siuo metu esu visiskai issiblaskes ir pasimetes... atsakykit man, kaip atskirt kas yra tikra, o kas ne? tai labai rimtas klausimas, ir laukiu jusu minciu
Tad ir yra atsakymas, - Gamta...
Jau vienuolika metų mąstau, na tai ką sakau turėtumae patikėti kad tai ne iš prišto išlažta...
Gal tiesiog mums laikas tapti vėl pagominis... Na gali garbinti ir Jėzų Kristų, bet tada draug ir su jo nukankintu mediniu kryžiumi... Ar dabar aišku?
Vienu žodžiu kas augina medelius tikrai papuls į dangų, nes dabar ta religija pasirodo yra iš ties tokia... O ne prisidauginti, kaip atseit dievs sakė.Ir iš kur žmonės ištraukia tokių iškreiptų formų... Gal ir reiktų kažkam prisidauginti, pav., - medžiams. Bet žmogui tiktai jau nereikia daugintis ir nieka nereikėjo... Neįtikėtinai nesveika religija... Nes tie paprasti tarnautojai nesupranta kur yra esmė ir nenori suprasti ( tie kunigai ). Atsigręžti į gamtą visai nebūtų stbmeldystė... Tiesiog būtų realygės suvokimas. Jei religijos atstovai ealybės nesupranta tai yra žiauru. Ir abai didelė klauda leisti žmonėms dar masyviau daugintis, tai tik parodo labai aklą protą tų mūsų religijos atstovų ir tarnautojų...Labai aklą protą parodo.
Tiesiog viskas susipina taip ir visa ta realybė taip susipina, - išryškindama gamtą... Viskas tuo ir pasakyta, - patikėkite... O jai norite papulti į dangų jau dabar turėtumęte pulti ir skubėti sudinti medelius. Net jei jau norite vient nusižudyti, - taip prieš tai prisodinkite daug medelių. Laistykite juos, nes nelaistomi mažiau kaip pusė prigyja jų... Ir tada jei jau jokių tikslų gyvenime neturite galite žuddytis. Taip bent būsite tikri kad papulsite į rojų.
Kurie nieko nesodino, nesugebėjo ir atseit laiko nebuvo, - tegul rojaus nesitiki, nes viskas priklauso nuo gamtos norų.
Čia į žmogų niekas daugiau neatsižvelgia, nes žmogus tik, - parazitas.
Keisk Dievo suvokimą.
Pats laikas. Žmogus turi būti labai protingas bet ne naikintojas.
Galų gale reiktų ir pasodinti niekeno neprašomam ir nevaromam augalų, jei nori būti tikras dėl to kad papultum į rojų.
Ar dabar pakankamai aišku tapo?

2009 m. birželio 6 d., šeštadienis, 09:40:01
Vienu žodžiu visvien būsimuose gyvenimuose noriu tik vyru gimti...
Bet čia tokios problemos su gamta yra.
Ji mūsų nekenčia ir stengiasi po truputį nuodyti mums smegeins.
Nu kai apie gamtą mąstau tai viskas gerai, kaip sakant mastymas staigiai tampa sveikesnis, per vieną naktį tai netgi pajutau...
Pasakyčiau kad tai yra neįtikįtinai rimta.
Gamta mokosi mus sukiršinti, kad mūsų taptų kur kas maiau ant planetos, nes ji nuo mūsų dūsta ir kančia. Tad visą savo laiką gamta siekia mūsų smegenų kad joms pakenktų būtent taip, - tiesiog sukiršintų ar net priverstų kariauti, nes gamta nenori mūsų. Užtad į pasamonę vienas kitam mums perša neapykantas. Ir visi mes tokie žinome vaikštome su neapykantomis kam nors, nes tiesiog gamta taip sugalvojo, - ji tikisi kad vieną kartą neištvėrę tikrai vienas kitą papjausime.
Tad šiuo metu Dievas yra gamta.
O kas liečia Jėzų Kristų tai ir jo tą medinį kryžių reiktų laikyti Dievo simboliu, - nes tai medis, net netiktų sakyti iš medžio o medis, jei jau nukryžiuotas Jėzus Kristus Dievas...
MUMS NEGALIMA MYLĖTI VIENAS KITO, IR NET JEI IR STENGSIMĖS NESUGEBĖSIME MYLĖTIVIENAS KITO, NES PER DIDELI PARAZITAI JAU ESAME. GAMTA PROTINGA IR STENGIASI APELIUOTI Į MŪSŲ SMEGENIS, KAD VIENĄ KARTĄ MASYVIAI IŠMIRTUME...JUK IR GAMTA TURI NORŲ JOS NORAI TIKRAI NE PASKUTINĖJE VIETOJE. Ką? Jau gal pamiršome?
Vien t tik su savimi užsiimame o gamtą visai užmiršome?Kokie neįtikėtinai šlykštūs mes esame. Kokie stervos ir šlykštynės. Ir vis apsišikę apie Dievą kalbame, - o šiūkšlių gal net neišsimėžėme....Kokie šlykštūs ir menki mes sutvėrinai. Kokie baisi gėda. Kokia baisi gėda. Ir dar apsišiūkšlinosios stervos atseit myli tėvus gamtą kankina ir niokoja. Myli vint parazitus, - tokius kokie patys kad yra, - kad dar labiau parazituoti galėtų. Kokie bjaurūs ir menki sutvėrimai visdėlto mes esame... Kokie šlykštūs. Jūs tai tikrai keliate pasišlykštėjimą. Aš su tuo savo tėvu pasišlykštėjimo nekeliu. Bet jūs tikrai keliate pasišlykštjimą. Parazitai iki pat kaulo smegenų. Gamta dūsta nuo jūsų ir akivaizdžiai tai rodo. O jūs parazitai. Parazitai ir dar kartą parazitai. Visai niekuo nesidomintys tiktais kažkuo tuo kas labai šlykštus yra ir nenaudingas gamtai. Negaliu visko kalbėti nes per daug tai bjauru. Jūs išverčiate ir rodote prieš gamtą savo ego. Prieš gamtą maivotės ir rodote šlykštų tą savo ego. Menkystos...
Gamta nekenčia jūsų. Ji turi daug laiko ir daug laiko siekia jūsų smegenų kad apnuodintų jus.
Na gal gamta ššiek tiek atleidžia tiems kurie ir patys sodina augalus sodina medžius. Gamta nėra akla ar dundukė kažkokia tai. Bet jei tikrai su ja pačia ir su gamtos sodinimu nesate susiję tai patikėkite jūsų ta pati gamta labai nekenčia. Užtad ir subjurusios pas jus visus taip nuotaikos. Tai tiesiog gamtos neapykanta. Nėra už ką gamtai jūsų mylėti...
Gal šiek tiek aišku?
Nejau viskas taip žiuariai parazitams gali būti neaišku? Tai absoliučiai nepamainomi parazitai kad net neaišku vis dar taip labai žiauriai niekad nė neaišku...

2009 m. birželio 6 d., šeštadienis, 09:17:12
Vienu žodžiu, tą galvosukį labai ryškiai pavyko atspėti. Duočiau daugiau nei pusę kad atspėjau.
Tai susiję su gamta su medžiais ir dar kratą su gamta ir su medžiais...
Vienu žodžiu galvodama vient apie madžius sapnavau nuostabius sapnos...
Bet išgirdus žmogaus ( tėvo )kvėpavimą iškart labai bloga kaip visada darosi.
Tai susiję su gamta. Matyt ji patimums duoda į smegenis signalus kad nekęstume vienas kito.Tai gali būti gamtos darbas su ta neapykanta.Bet kai apie gamtą galvoju viskas labai gerai, - tikrai.
Vienu žodžiu tame yra kažkas gamtiško.

SMTH 2009 m. birželio 6 d., šeštadienis, 00:48:50
gerbiamieji, kreipiuosi i jus, siuo metu esu visiskai issiblaskes ir pasimetes... atsakykit man, kaip atskirt kas yra tikra, o kas ne? tai labai rimtas klausimas, ir laukiu jusu minciu

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 21:33:31
...tas blogas! jis mane aklu daro suprantu dievo meile kaip virskinima!!!

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 21:05:49
ir eina jis nuo manes ... arba as nuo jo

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 20:55:06
tautvida zinai kad dievas virskina mane tai jau pradejo smarkiai virskinti:)

http://www.youtube.com/watch?v=NW-zg5fdNMI&feature=related 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 16:18:13
to niekas neteisia...
--------------------------------
tik banaluma.............

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:56:30
57 333 33

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:55:06
viesai-neviesai
------------------------------
ner grazu

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:54:20
tegul
weadminas tegul nepriziuri tos svetaines
------------------------------------------------
bet tik tu koju cia labai neiszerk-negrazu-vyras ar moteris-nera grazu

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:52:10
iliuzioniste
----------------------------
pesimiste

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:38:07
IS KUR TOKIU VIRUSU CIA- O GAL JAU AMEBA
----------------------------------

PATARIMAS 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:36:35
Objekto išnykimas

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:32:06
Tu net nežinai kaip aš reaguosiu, o jau su manimi kalbi.
Kurių galų tau tai?

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:15:49
Nekvepia jokia draugyste, - tad nė neįsijausk. Aišku?

to GMN 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:08:30
Be to nesvarbu žmonės juokiasi ar ne. Niekad nesužinosi kas dedasi kito ir net kitų žmonių viduje ir jausmuose....Vienu pamatę klauną gali juoktis, - paprasčiausiai momentinė reakcija. Na ir kas? Dabar tau žmonių reakcijos parūpo ir nori jas valdyti? Tai tu Evaldžitas o ne aš... Nes pradedi užsiiminėti nesąmonėmis ir žiūrėti į žmones ir jų reakcijas verčiau to kad pasižiūrėjus į gamtą į aplinką ar tvarkiga ar gražu, toje aplinkoje ir t.t. Tu tiesiog domiesi neesminiais žmonių dalykais ir reikalais...

to GEROS MINTYS NEŽŪSTA 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 13:05:11
Na labai nsesuprantu tavęs nes labai lengva forma rašai, kaip kad labai senos bubutės kalbėtų nes smegenų jau neturi.
Žmonės juoksis tik neįtikėtinai sena bobutė gali pasakyti taip, bet ir tai ne kiekviena... Tai labai senų laikų žodžiai. Matosi kad tos giminės savęs nei kiek neprivertė pažengti kad vis dar tik taip tesugeba kalbėti ir tik taip tesugeba mastyti, -" Žmonės juoksis...". Kiekvienas žmogus turi savo reikalų ir nuostabiai pats supranta....Vienu gyvenimo metu supranta vienaip, kitu gyvenimo metu supranta kitaip....Yra esminiai skirtumai ir bendros jungtys ir t.t. Gal geriau eik į universitetą savo įtin lengvo turinio mintimis nekankinęs.Pasiūlyčiau eiti į univeritetą. Nes su silpnapročiais neįtikėtinai sunku susikalbėti vient dėl to kad jų mintys per lengvos...
Atleisk.

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 11:52:56
JEI JAU VISKAS PAREMTA FAKTAIS
----------------------------------
KLAUSIMAS
?

REALISTAMS 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 11:52:08
kiek tai atitinka realijas?

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 11:50:39
yra tas momentas,kai sekundes virsta minutemis-ir tas momentas
yra fiksuojamas 00

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 10:50:15
ir...tai nereiskia kad ixe blokuot tik...
tai reiskia -isvalyti jos ankstesne info butina

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 09:50:52
O SPIRALINIAI LAIKRODZIAI
NUBLOSKIA NEATITIKMENIS

----------------------------------------------------- 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 09:49:24
Gal del skubejimo...
o gal...gal del laikrodziu kaltes ...
--------------------------------------
JUK ZMOGUS VISAD PATEISINA SAVE

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 09:40:38
bet tai nera didelis kiekis
valymas visad vyko-juk ne nauja tai...

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 09:39:33
57 333 33-ne biciu...

. 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 08:48:04
KILS ABEJONIU

3 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 08:46:45
o koduotas pranesimas:) 57 333 33 - piktutis ima!!!
----------------------------------
ar sita pranesima turejot omeny?
?

tikrai-juk tai hierarchija 2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 08:45:03
DEVOS MATO KA VEIKIA ZMONIU VISUMA
---------------------------------------------------
BET BITININKAS NEISNAIKINA VISU BICIU JEI 3 igele
BET...jei ims gelti 388-kyls jam abejoniu
o jei 789?

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 08:39:10
TRUPUT IMA-TRUPUTELI PIKTUTIS

2009 m. birželio 5 d., penktadienis, 00:43:08
o koduotas pranesimas:) 57 333 33 - piktutis ima!!!

GEROS MINTYS NEZUSTA 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 22:31:52
Sorcerer 2004 m. liepos 7 d., trečiadienis, 21:39:02
Man sunku ziureti kaip bet kokia nuomone gali taip paveikti beings, man atrodo jeigu tu esi tas kas esi, tai to niekas negali pakeisti ir visiskai nesvarbu ka galvoja tie kurie tavimi, tuo netiki, tai ju problemos. Svarbu kad tu viduje, savo sieloje tuo tiki, tai ir yra svarbiausia, klausyti sielos balso, jis tau niekada nemeluos. Jei neesi tikras/a visada pasiklausk vidinio balso, jis tau pasakys viska apie zmogu ar kazka kita. Galbut tu jausi kad tai yra tiesa, galbut jausi to zmogaus energija, kuri tau niekada nemeluos.
Kai esi kitoks, visi is taves juoksis, bet tu vistiek sutiksi kazka kas is taves nesijuoks, nes ir jis bus toks kaip tu. Tada visa kita taps visai nesvarbu, nes bus jau 2, o ne 1. O kai dvi issiskyre dalys susijungia tampa vienas, tada tu niekada nesijausi vienas/a, niekada.
Reikia tik laukti ir to labai labai noreti.
Kaip tik to ir linkiu tau Simona ir kitiems.
Didziuokites tuo kuo esate, nes jus iskirtiniai.

57 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 22:28:07
bus
tures buti

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 22:25:57
I AM here to serve, and so it is that my children will assist me.

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 20:55:47
TEGUL

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 20:55:26
vejai zino...kam tai jiems...
sumenkinimui?

38 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 20:54:05
ar nors karta skundziaus savom problemom?
BET...randa...ISKAPSTO...primeta

MOZAIKA 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 20:52:17
galima nekreipt demesio
daug ka praleist pro akis
-------------------------------------
ir pasilikt tik tai kas GLOBALU

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 20:50:42
PROBLEMOS NE TIK SEKINA
BET IR GRUDINA

§33 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 18:24:18
JEI ZMOGUS NESUGEBA DIRBT AR NETURI TAM LAIKO-VISAD YRA KAS PAKEICIA...
bet tai kas leidziama-praleidziama pastaruoju metu forume rodo
WEBADMINO NEATSAKOMYBE IR PAGAL KARMINIUS DESNIUS-JIS YRA SAMONINGESNIS
UZ 'x-e',TODEL ATSAKOMYBES ATITENKA JAM 90%

info 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 18:19:35
KONKRECIAI
UZ
2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:41:42

SOME-TIMES 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 18:15:42
I see your tears, Amenai, just as the rain that pours in this very minute. Trust and know that all shall be well with your son. These messages shall be a gift for him. November 22 [is] the day of his birthday. [It is] the day when many birthdays [have] occurred.
I AM HERE NOW. I AM NOW. I AM THE NOW. I AM THE INEVITABLE AND UNSTOPPABLE NOW. I AM THE ONE THAT BREATHES THROUGH TIME AND VANISHES ALL DESIRES THROUGH ITS PRESENCE. I AM THE EVERLASTING SUN OF JOY THAT WILL WARM THE COLDNESS OF THE MIND.
I AM here to serve, and so it is that my children will assist me. Fear not of traveling again. I told you, you should go by yourself, and immediately you invited Ananda, husband, and children. Tat ta tat!

STEP BY STEP 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 18:13:15
MANAU,JOG SI PROBLEMA NETRUKUS PEREIS I WEBADMINO NAMUS
TAI NERA LINKEJIMAS-TAI YRA ZINIA
NES ISPEJIMAMS LAIKAS PASIBAIGE

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 15:11:15
Štai ką turim, kai durnynuose leidžia naudotis internetu.

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 14:27:34
Viso gero

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 14:00:45
Tu ir taip esi miręs tai kad išvis diskutuojiapie gyvybę apie kažkokį tai smėlį ir t.t. Piemenys ir priklijuotos pizės ( tu ) ir taip yra mirę. O dar gieda apie amžiną gyvenimą niekad jo net neturėję. Visad gyvenę tik mirtyje ir pasiruošę gyventi tik mirtyje, - pagal elgesį juk matosi kur jūs pasiruošę būti...
Tad neskiesk niekų, nes tame visiškai negali nieko suprasti ir susigaudyti. Eis tik šikniaskylė ir viskas. Pridėčiau, - tave tai netgi tenkina, tiesig toks esi, - piemuo... Arba poros ar tiksliau net vieno žodžio koketė, priklijuota pizė. Štai kas tu esi. Ir tu niekad nebuvai gyvas ir nebūsi. Ir netampyk man nervų nes eilinį kartą gausi i snukį...

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 13:53:44
Yra tikinčių kurie mirs. Na kodėl mali šūdus ten kur nereikia. Kažkoks indų kažkoks kažką, vieną kartą prie alaus ar žiurkių bažnyčioje...
Raminkis ir baik tu vieną kartą pliurpt niekus.
Tiesiog baik pliurpti niekus.
Esi piemuo ir viskas. Daugiau nėra ką su tavimi kalbėti tik trekti bizūnu per nugarą kad pajudėtum...

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 13:51:08
Sterva užsikimšk su ta savo mirtimi. Reikia apginti savo garbę tam mirties nebūna. Nepradėk vėl čia tų savo gyvybės realijų. Ta gyvybė ir be tavęs ir taip yra....Neprigimdysi čia milijaro žasiukų...
Jei žinočiau kad yra mirtis, būčiau priverta jaušiame gyvenime ir čia kovoti kaip kokia prietranka darskytis ir apginti savo garbę.
Bet manau kad pasaulis nėra toks jau nenormalus, kad tik čia ir kad tik dabar. Priešingai manau kad įmanoma viską padaryti kur kas delikačiau. Jei mirtis yra, tai net nėra prasmės lavėjimui. Tada išvis nesuprantu sekso paskirties. Na pakantų sulysti į šūdų krūvą ir viskas. Supranti aš jau visai nebijau šūdų, nes jūs kur kas šlykštesni uš šūdus. Už šūdus jūs kur kas bjauresni. Bjauresni už nuosavas atmatas...
Ir netriesk čia realijų kad yra mirtis. Tokiais stervomis ir išverstomis putėmis netikiu. Juk jūs esate bejėgės putės( ir T> S. tai taikau). Todėl čia ir draskotės. Arba piemenys, jeigu mokate daugiau kaip porą žodžių pasakyti.

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:57:09
Pizė irgi arba akis varto arba kaip tu klaustukus varto. Nu ir šiaip visados tikra pizė buvai ir esi.
O kai pradeda reikštis vyriškumas tai tik amžino piemens bruožai išryškėja, pasakantys kad ir reikia su tavimi kalbėtis kaip su amžinu piemeniu. Geras vyras užvožtų ir tau į marmusę ir dar į savo dvokiančią pažastį tave susikištų ir plaukus pakasytų... Na atseit, -" nu ir pasiutėlis ...", ir pataršytų plaukus. Tik tokio draugo nusipelnei.
Be to atrodai kaip pizė. Na tokia priklijuota nematoma bet yra... Pizė ir viskas. Daugiau jokių žodžių...
O kai pradeda kaltis daugiau žodžių nei du, - tai pėmuo...

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:52:59
Tau norėčiau pasakyti kad net pizės nepivalai klijuotis, nes ir taip kaip su ja atrodai. Ar supranti?

49 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:49:51
?

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:49:25
Ir nors visi mes tai gerai žinome, kad mirsime - retai žinome tikslią jos datą. Ir ignoruodami ją pasmerkiame save kitam gyvenimui iliuzijų pasaulyje. Mes netikime, kad tai mirti galime jau rytoj, - vis atrodo, kad tai tolimos ateities reikalas ir dar nereikia jai ruoštis. Ir štai kodėl legendinis indų karalius Judhišthira, paklaustas, "Koks didžiausias stebuklas pasaulyje?", atsakė:
"Visi žmonės mirs, tačiau nė vienas tuo netiki!"
Taip elgėsi ir princas Sidharta, būsimasis Buda. Jaunystėje apsuptas prabangos jis negalvojo, kad pasaulyje egzistuoja tokie dalykai, kaip liga, senatvė ir mirtis. Tačiau vieną dieną šalia rūmų pamatė sunkų ligonį, nukaršusį senį ir lavoną. Ir suvokęs, kad tai visų gyvų būtybių lemtis, kuri vieną dieną ištiks ir jį, sušuko:
"O žemiškasis žmogau! Kokia lemtingas tavasis aklumas! Tavo kūnas neišvengiamai pavirs dulke, - dar nerūpestingiau, be proto, gyveni!"
Buddha Amitabha
O visuotinio gėrio Buda.
Tujei esti mūsų sąmonė - dar beformė:
Be minties, be regos, be spalvos - tuščia.
Spindintis, akinantis ir tylintis intelektas -
Tobulojo nušvitimo būsena. BR>
Tujei esti mūsų sąmonė - spindinti, tuščia ir neatsiejama
nuo didžiojo švytinčiojo kūno, negimusi ir nemirusi. Pradžių pradžios pažinimas...

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:26:51
Tai ir narkotikų poveikis , nevartiju jokių narkotikų tu menkas snarglį.
Nejau nesuvoki kaip mane gamta priima?
Kitoje karmoje tokiems netikšoms snarglį taškysiu ir nepasiaiškinsiu dar kas konkrečiai mane suerzino( įpač paėmusiems dozę, gerai tėkšiu, nebus jokio pasigailėjimo...). O suerzinti mane gali bet kas, gal net tai, kad vyru pavadinsi ir tėksiu į snarglį...Net nesuvoksi kame priežastys, - dabar aišku?

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:23:41
Esi per silpnas ( proto gal ir kitokia prasme ) ir niekam neįdomus...
Nors draugiškumu ir meile apsimetinėtumei, tada būtum šiek tiek įdomesnis. Nes beverčiai asmenys turi nors draugiškumu ir ištikimybe prisidengti.
O aš esu įdomus. Gamta mane priima išskėstomis rankomis, - visa tai jaučiu visa širdimi. Jinai mane iškėlė ir dabar į jus galiu žiūrėti išdidžiai ( nes gamtai ir saulei aš esu didesnis vyras už jus visus, o jūs tik nupešioti žvirbleliai... ). Viską pradėjau matyti labai aiškiai ir visas kategorijas.
Na tu sėdi už kompiuterio pasislėpęs, tad gali vaidinti bet ką.... Bet tikrai neatrodai didvyris, - tik paprastas pėmuo, kuris yra ir pasiryžęs likti tik paprastu piemeniu...
Net nebandyk kažkuo būti, nes ir būsi tik paprastu piemeniu. Tiesiog susitaikyk su tuo... Ir per daug nerūkyk, nes tai tau per daug kainuoja...
Net nieko nepatarsiu, tiesiog piemenys patys žino kaip jiems kaip piemenims elgtis...

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:09:09
Esi T.S. be galo nuobodus klausytojas. Bet boba tu esi. Aš esu vyras. Tu menka bobute su savo margučiais niekaip manęs nepažeminsi, net gamta žino kas yra vyras... Atsipekėk neįdomus ir glušas sutvėrime... Neįdomus tu net gamtai. Aš bent įdomus...

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:07:09
tai ir narkotiku povekis

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:05:39
tik myno manymu,jog visas CPT.ASTEROS darbas per niek...kai
toki sliukslyna neisvalo-bjauru

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:05:26
mastydama kad būsiu vyras jaučiuosi kurkas sveikiau ir kurkas geriau.
Šiąnak dar be to simbolikas sapnauvau...
NA VISKAS EINA TIK GERYN.
SURASIU TOJE BENDROJE ŽMONIŲ SĄNOMĖJE IR SAVO TERPĘ.
BET TAI IŠSIKOVOTI GALIU TIK VYRU BŪDAMA.KAIP NEKENČIU TŲ STERVŲ IR TOKIŲ KAIP TĖVŲ. TIE NUOPĖZOS KEIČIA VISKĄ, NET APSISPRENDIMUS KUO BŪTI. TIE NUOPĖZOS KEIČIA...
BET BŪSIU TIK VYRU, NES NENORIU NIEKAD NIEKADOS TIEM NUOPĖZOMS PRIKLAUSYTI.
APIE TAI PAGALVOJUSI IŠKART PASIJUTAU GERIAU ( KAD BŪSIU VYRAS ), NET SAULĖ PASIDARĖ MALONI, O NE PASTOVIAI KAIP ANKSČIAU VISAD BE GALO ŠLYKŠTI BUVO IR NEMALONI MAN. VISAD KAŽKOKIA IŠKREIPTA IR NENATŪRALI NET SAULĖ BUVO. JAUSTADVAU JOS LEDINĮ ŠALTĮ, NORS ATSEIT SAULĖ SKLEIDŽIA ŠILUMĄ, BET JOJE VISAD KAŽKAS LABAI NENATŪRALAUS BŪDAVO O VĖJELIS NET VASAROS JEI TIK JOS VOS PAPUČIA BŪDAVO ŽIAURIAI KANDŽIOJASI ŠALČIU.
KAI TIK PAGALVOJAU KAD BŪSIU VYRU , - ŠLYKŠTI GAMTA IŠKART PERSIMAINĖ Į MALONIĄ GAMTĄ.
TAI MANO KELIAS.
PASKUI DAR KOKIJE NORS KARMOJE NUSTVERSIU TĖVĄ IR NUKANKISIU, JĮ KLAUSDAMA KODĖL PRIVERTĖ MANE TAPTI VYRU...
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
GALIU NUKANKINTI, NES JIS MANE NUKANKINO... JIS SUPRAS, TIK PER KANČIAS....NET NEĮTIKĖTINAI KVAILAS YRA SUPRASTI BE KANČIŲ. SU NEĮTIKĖTINAI ĮMATRIOMIS IR MANDROMIS KANČIOMIS SUPRAS. REIKS KANKINTI TOL KOL VIENĄ KARTĄ LEIS TAPTI PADORIA MOTERIMI ( TAI YRA NE TRAMDOMU GYVULIU O TOKIA KOKIA AŠ IR ESU, BE JOKIŲ AUKLĖJIMŲ PATI AUKLĖSIU SAVE ). VIENU ŽODŽIU TURĖS BŪTI SU JUO SURARTIS KAD LEIDŽIA MAN BŪTI MOTERIMI ( BET KAI JĮ KANKINSIU BŪSIU VYRAS....NA VYRAS YRA STIPRUS, TAI TOKIE PSICHINIAI LAUKAI...).
IR VIENU ŽODŽIU GAL JAM KAS NORS VIENĄ KARTĄ Į GALVĄ DAEIS.
O KOLKAS TIK GALINGU VYRU PER VISAS KARMAS VARYTI....NA VISKAS SUSIKLOSTYS MANO NAUDAI, KAD VIENĄ KARTĄ NE TIK GALINGU VYRU GALĖSIU BŪTI. VYRU BŪTI YRA PERNELYG PAPRASTA, REIKS JĮ NUKANKINTI, KAD LEISTŲ BŪTI MOTERIMI. KUO LABIAU KANKINSIU TUO LABIAU LEIS BŪTI BŪTENT MOTERIMI O NE GYVULIU...( NA VYRAS NIEKAD NĖRA GYVULYS KAI YRA STIPRUS. TIK SIPLNA MUTERIS YRA GYVULYS...).
MASTYDAMA KAD VISOSE KITOSE KARMOSE BŪSIU TIK VYRU JAUČIUOSI KURKAS GERIAU, NET GAMTA MAN ŠYPSOSI...

O DURU NIEKAS NESUGEBA UZDARYT 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 12:03:56
T.S.
KOL JA CIA ILEIS-JI IR SLIESIS

T.S. 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 11:01:58
Susirask blogas.lt ten labai lengvai įkąsi paaiškinimus ir pilk ten savo psalmes.
Nesakau, kad nesugebėtum susikaupusi kažką rimto parašyti.
O čia tikrai esi bobiška tragedija su savo raštais... kažką pavarai, tuoj pamiršti... po poros dienų atbarškini vėl beveik tą patį ir t.t. Nežiūrėdama nei kokia svetainės tema, nieko.
Bemaž niekas neskaito, ką rašai, o ir neberašo, kai toks gigantiškas sijonas diskusijų lentoja praskleistas, jog viską užgožia.

T.S. (PIKTAI) 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 10:55:34
Geriau, jau moterėle, baik tu tuos rašinėjimus. Ir taip užddengi visą debatų lentą kitiems. Anksčiau bent buvo galima įžvelgti margumyną nuomonių, kokios jos bebuvę, o dabar - ištisinės vienos estrogenų audrų kamuojamos personos žodinės menstruacijos.
Ir jjei būtum vyras, tai su tokiu stiliumi būtum visiška katastrofa... Jau čia močiutės maniera varai visus į neviltį savo kvailais raginimais ir gretinimais... Būdama vyru iš viso "šoktum į akis" ddraskytis ir tiek.
Susikurk savo blogą... nieko nekainuoja ir ddėstyk ten savo biblines konvulsijas.

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 10:52:51
NĖRA GERŲ ŽMONIŲ, SUPRANTI, KIEKVIENAS NORI ĮRODYTI TIK SAVO TEISUMĄ.
JEI TAS TEISUMAS BŪTŲ PAGRYSTAS SUPRASČIAU. BET KAI MES TAMPAME KAŽKOKIU TAI KLAUSIMU AR GYVENIMO SUPRAIMU PROTINGENIAIS, TADA TAS PAGRISTUMAS TAMPA NEPAGRYSTAS, NES PAGRYSTAS TADA TAMPA TIK MŪSŲ SUPRATIMAS, - JEI JAU SUPRATOME KAD TAPOME PROTINGESNIAIS. IR ČIA TOKIA PROTO SISTEMA NE TAIP PAPRASTA IŠ TOS PAINIAVOS IŠEITI.
TIESIOG VIENĄ KARTĄ SAVO PAGRYSTUMĄ REIKIA APGINTI.
PAVYZDŽIUI YRA NEMALONŪS ŽMONĖS. NEMALONUS ŽMOGUS NUSIRAMINA TIK PRIEŠ JĖGĄ. TIK JĖGĄ MATYDAMAS. TODĖL TURI PŪPSOTI IŠVIRTĘ RAUMENYS TADA NEMALONUS ŽMOGUS PRITARS JŪSŲ NUOMOEI, NES JIS NEMALONUS ŽMOGUS, - NEMALONUS ŽMOGUS TURI BŪTI VALDOMAS. O NEMALONUS ŽMOGUS ŽINO KOKIAIS BŪDAIS JIS YRA VALDOMAS, - TAI YRA JIS TURI PAMATYTI JĖGĄ, TADA NEMALONUS ŽMOGUS NUSIRAMINA. NES DAUGIAU NEMALONUS ŽMOGUS VISIŠKAI JOKIO PROTO NETURI. JŲ PROTAI JĖGOS SUĖSTI. TODĖL EILINĮ KARTĄ VĖL JĖGĄ TURI MATYTI.
VYRAMS NEREIKIA TIKROS MOTERIS KURI NEREALIAI DAUG GALI DUOTI KO JIE NET NĖRA VERTI, JIEMS MOTERIS TURI BŪTI GYVULIU ŽEMESNIU UŽ GYVULĮ. O GALĖJUSI BŪTI TIKRA MOTERIMI PERSONA VIENĄ KARTĄ TAMPA TIK VYRU, - NES VYRAI PATYS IŠBRAUKĖ IŠ SAVO PASAULIO TIKRAS MOTERIS, JIEMS REIKIA TIK GYVULIŲ IR TIK JĖGŲ. NES JŪS ESATE NEĮTIĖTINAI ŽEMO LYGIO.
TAD SUSITINSIME KITAME GYVENIME TIK VYRŲ KOMPANIJOJE. DUOSIU Į SNUKĮ JEI KAS MAN NEPATIKS...
GALIU SIENAS DAŽYTI GALIU ABSOLIUČIAI VISKĄ DARYTI KĄ VYRAI DARO. NESUPRANTU KAS NUSPRENDĖ TAIP ŽIAURIAI IŠKRAIPYTI PASAULĮ? KAS NUSPRENDĖ? O PASKUI GARBĖ TEKS TIK VYRUI NES ATSEIT AŠ VYRAS, AR NE? VISAD GAUSIT Į SNUKĮ IR NIEKAD NESUPRASINT NET KODĖL. DABAR AIŠKU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 10:37:59
BŪTI MOTERIMI NEREALIAI DIDELIS PAŽEMINIMAS.
MANO TIKLAS BŪTI NEĮTIKĖTIANAI STIPRIU VYRU.
( NA MOTERIMS GI NEAUGA ĮTIN NORMALIAI RAUMENYS. PER DAUG LAIKO SPORTO SALĖSE TURĖTŲ UŽSIIMTI, VĖL EGOIZMAS SKAITYTŪSI AR KAS...).

to 09:39:14 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 10:36:07
Nu tai kad nelabai...su tuo prisiusisiuvimu.
Manau kad be galo be krašto diskriminiuotų.
Visų pirma vyriško darbo dirti jokio niekad niekur neleistų dirbti ( kad ir vairuoti fūras ).
Na jokio vyriško darbo neleistų dirbti net jei toną raumenų prisiauginčiau su tais prisiūtais margučiais...
Be to giminės neapgausi, o protas taip ir nesugrįš, nes tai labai prastas išsisukinėjimas. Tik talentingam išsisukinėjimui protas paklūsta, - tad vieną iš talentingų išsisukinėjimų ir sugalvojau, - būtent nors kitais kartais visa vient vyru gimti.
Nes visad buvo mano viršus tik tam įrodyti jėgos trūko. Visad buvo mano viršus. Žinoma kai būsiu sitrus nesimušiu, - tiesiog akivaizdžiai tada ant mano snukio bus parašyta kurioje vietoje pas mane yra viršus, ir parazitai niekaip nuo manęs nieka nieko nenusuks. Tada pasaulis suksis aplink mano banbą.
Nes kitus tikri laikau menksniais.... Ir laikysiu. Aš esu protinga ir dėl tikro tikslo galiu net labai daug ko atsisakyti. Jei tai nepatogu tai ir atsisakau tiesiog.
SUPRATAU KAD MOTERIMI BŪTI YRA NEĮTIKĖTINAI ŽEMAS LYGIS.TAI TIESIOG TURI BŪTI TAM TIKROS DVASIOS KURIOS GALI TAI IŠKĘSTI. AŠ IŠKĘSTI NEGALĖJAU, - MAN LABAI GEITAI PASIMAIŠO PROTAS BŪNANT MOTERIMI. NEGALĖJAU TO SIAUBO IR TO ABSURDO IŠKĘSTI. TIESIOG NEGALĖJAU. TAI TURI BŪTI NEĮTIKĖTINOS ASMENYBĖS KURIOS PASIRYŽUSIOS IR TOLIAU VAIDINTI MOTERĮ.
Aš labai rimtai nusprendžiau atkristi ir nieka augiau nebebūti moterimi tai pernelyg žemina ir tikrai nerealiai viską pavagia. Visus vienuolika metų jaučiausi tokiam nerealiai žemam lygmenyje žemesniam net nei pragaras lyg materija eitų per na nežinau kaip pasakyti bet absoliutus pasityčiojimas iš materijos, na suprask net gyva būdama absoliučiai negyva esu,- mirusi ir ta kur kas gyvesnė nei gyva. Tai toks nerealiai žeminantis dalykasir dar iškankintai kankinei skirtas man vyras dar jį atseit gerbti reikia ir t.t. Nu absurdų absurdai kuo toliau tuo vienas už kitą vis riebesni ir riebesne ir tų absurdų laukai niekad niekaip taip ir nesibaigia...
Net neturiu žodžių pasakyti ką visaos išgyvenau.
Na panašiai taip lyg rankiočiausi labai mažus išsibarsčiusius savo gabalėlius. O kai su žmogumi bendrauji turi išsirauti mėsos gabaliuką ir kiekvienam tą išrautą mėsos gabaliuką duori o paskui tą mėsos gabaliuk bandyti susigražinti. Na visad tokiame vandens cirkuliacijoje būvau. Tai tiesiog cirkuliavo bet negyveno.... Tai toia cirkuliacija ir visai negyvenimas nes visiems atvira žaizda labai matoma ir visi baksnoja vient į žaizdą. Visiems be galo patogu bendrauti su žaiszdotaja. Be galo patogu visiems taip yra...Bet niekad nejaučiau kad gyvenčiau, - gyvuliui ir tam geriau...
Supranti gyvuliui ir tam geriau Buvau kur kas žemesniame lygye kaip gyvulys. Gyvuliams ir tiems geriau.
VIENU ŽODŽIU VIENINTELĖ IŠEITIS TAI GIMTI TIK VYRU JEI GIMSIU MERGAITĖMIS TAI NET VAIKYSTĖJE IŠKARTO JAU PULSIU ŽUDYTIS TOL KOL NEGIMSIU BERNIUKU. VISKAS TUO IR BAIGSIS.......

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 10:20:06
Vienintelė išeitis bent kitą kartą gimti vyruku, pas ne įtin ar visai silpną ir seną tėtušį, taip mano pozicijos taps labai greitai neįtikėtinai stiprios...
Galų gale absoliučiai viską moku valdyt,i tik šioje situacijoje buvo klaida...
Tad tą klaidą ištaisysime ir kitame gyvenime busiu nerealus talentas. Nu tai kas kad vyras, tad garbės moterims nesugebėsiu suteikti.
Nu bet svarbiausia kad sektūsi, o kaip jau ten sekasi supratau, tik vyru būnant...
Tik vyru būnant...
O paskui galbūt vėl galėsiu būti moterimi bet tai nereaiai didelė rizika, manau niekad daugiau savimi nepasitikėsiu, tie parazitai greitai suėda... Verčiau gumines lėles pirktūsi savo pykčiams...

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 09:41:38
tiesiog ,na va tai jums tiesiog...

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 09:40:40
O....del romenu-patys ims augt-tik lesink vistas savo 2k per diena

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 09:39:14
as gi tau sakau
jei nuo pavasario svenciu dar kur tavo darzinej yra uzsilikusiu marguciu,tai tau tiesiog tereikia juos prisisiut...
ir tu-TIKRAS VYRAS1!

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 09:26:30
Mano kanrybė atvedė link to kad gyvenimą turėsiu tik tada kaa būsiu vyru. Jiems gi nerealiai gerai auga ramenys vos vos pasportavus.
O moteris velniažin kiek turi draskytis kad šiokių tokių raumenų atsirastų. Bet normaliaim vyro lygiui vistiek tie meteriški raumenys neprilygsta ir viskas. Dar atsižvelgiant į tai kad vitaminus reikia gerti, kitaip tie raumenys visai neuagtų... O visa tai labai brangu ir sporto salė ir vitaminai. Ir jei sportuoji nori buti stipria pastoviai reikia sportuoti, lyg daugiau nebūttų kas veikti.
Žinant koks stiprus tėvas reiktų nereaiai draskytis, kažkokia tai nerealiai sporto zombe pavirti.Kad vieną kartą normaliai trenkus galima būtų išeiti iš jo prieglobsčio.
Kitaip išeiti neįmanoma, - atsisveikinimui, netikšai, reikia trenkti. Kad suvoktų savo menkumą.
Tai pati aiškiausia kalba kurią netgi protas supranta, s- tiprus protas visad save apgima. Visoks kitoks yra menkos rūšies lendantis bepročiams stipriems netikšoms į subines.
Noriu būti tik vyru.
Tai mano salyga, ir tik tai mane sušildytų.
Labai pervargau būti moterimi. Jas vient tik niekona, - nes yra silpnesnės.
Giminėje reikia būti stipriausiam, - kad netikšos žinotų savo vietą ir jei pasako kokį netinkamą žodį duoti į marmūzę, - tiems išsigimėliams. Viskas.
Tik vyru noriu būti, - tada su netikšų žmogystomis daugiau nereiks terliotis.
Be galo žemas lygis yra būti moterimi.
Nes kažkoks išsigimėlis nusišneka vient dėl to kad yra stiprus, ir jo išsigimusių kalbų reikia dar klausytis.

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 08:34:44
prireiks

2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 08:34:11
salta-ar ne...
titnagu ugni gali issiskelt,
jei kas..
tik kantrybes tam proreiks

fu 2009 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 08:07:46
jaucias,kad is ledo isalo tu-is didelio ledo luito

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 22:19:18
Užsieniečiai yra kur kas protingesni už tokius kaip tave. Adminu nesistebėtų. Ten senesnis kraštas kultūrine prasme...
Čia retai apgyvendinta provincija...ledo įšale, todėl lėtai judanti...( juk žiemos pastoviai tai ir neleidžia mintims suktis niekad. Tik pavasarį atgijimą vargšai lietuvėliai pajunta.).
Bet mano tema įtin rimta. Ir sieksiu tik to, - save iškelti, nes esu neįtikėtinai protingas ir teisingas žmogus, tad to ir sieksiu.
Žinau kad esu protinga ir teisi. Tai žinau.
Ir jums kirmėlėms subinės laižyti nėra prasmės, nes tiesa tai mano.
O apie kitus nieko nekalbėk, nes mes nežinome kokie jie yra protingi, tad nekalbėk aišku. Ant protingų žmonių nepykstu, - nes tai mano viltis. Tiesiog visus vaistinėse dirbančius gerbiu ar dantistais dirbančius. Tai panašiai ir Adminą gerbiu, nors jų nesu mačiusi, bet galima tiesiog nuspėti. Ar ne?

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 21:34:28
ir dar web --- adminu stebetusi be galo

tik per ikse 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 21:33:06
pamatytu uzsienieciai tokius paistalus-isbrauktu is es

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 20:32:34
Be to niekad nebūsiu stipri tokia koks mano tėvas yra todėl tai mane varo į neviltį.
Vadinasi esu nevykėlė. Ir vis per tai kad moteris. Negalinti savęs apginti ir pastatyti save į teisingą padėtį.
Be galo šlykšti tokia padėtis neįtikėtinai...
Vienintelė viltis būti vyru ir stipriausiu vyru savo giminėje.
Taa protas niekur nepabėgs. Nes gyvuliai bus savo vietose, - nutupdyti, kaip kad ir privalo būti...

to T.S. 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 20:15:48
Mano atsakomoji refleksija, - duoti į veidą...
Tik to man ir pakanka...Parazitai privalo žinoti savo vietą.
Dėl to net amžinybei( visam) galiu visai atsisakyti būti moterimi. Man visai nerūpi kas aš, svarbiausia duoti į snukį. Vadiasi rūpi būti vyru ir rūpi būti stambaus sudėjimo. Vadinasi man rūpi as aš esu man rūi būti, - vyru, galinčiu duoti į snukį...

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 20:12:28
Reikia ir viskas būti jau būsimame gyvenime vyru.
Kitaip nesiruošiu gimti.
Tam kad būtų mano viršus.
Beje giminėje privalau būti stipriausia, kad niekas nesugalvotų imti prieš mane viršų.
Protas tik tam paklūsta kas valdo. O valdo jėga... Bet kokiu jėga. Nes šeima vistiek yra labai primityvių struktūrų.
Todėl taip ir yra svarbu būti stipriam ( stipriai ).
O prisiūti porą margučių nieko neatliktų . Nes vistiek lotų kaip šunys kad aš ne vyras ir taip toliau. Galų gale į veidą duotų.
Todėl labai svarbu būti tikru vyru, nes tik tikriems vyrams raumenys auga labai gerai. Aš kad ir velniažin kiek raumenų prisiauginčiau, - niekad nebūčiau stipresnė už tėvą. Užtad ir yra labai blogai. Nes privalau būtent už jį būti stipresnė. Bet tada turėčiau būti lietuvos stipruoliu, - o tai išvis neįmanoma...( stipruoliu?Kai esu gimusi po , - "e"; Vadinasi stipruoli būti neįmanoma, vadinasi nieko neturiu...
Reikia nugalėti bet kokiu atveju tą absurdą, o raumenys yra gyvenime visų svabiausia, nes yra sterva tėvas vadinasi reikia būti vyru....Ir neįtikėtinai raumenuingu vyru. Kitos išeities net negali būti. Tik , - jėga...
Būsiu tik vyru kitose karmose...Tada niekad tokie parazitai daugiau man ant kupros nejodinės.... Tik to ir siekiu.....Lytiškumas ne taip ir svarbus svarbiausia atikratti parazitais per jėgą. Pakanka tėksti per veidą ir labai nuramna. Daugiau nieko nereikia....Teisybė, - mano.

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 17:47:17
o as tau nevyras

ej 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 12:37:37
ka jau besakyt durnej

TO 11:46:59 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 12:36:56
PRISISIUK PORA MARGUCIU

T.S. 2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 12:10:14
Na, jei nori "būti vyru", tai gali juo "pabūti": susirask draugą ir pabandyk parsigabenti jo "stovį" pagal tinklapio
http :// samone .blogas .lt
metodiką
Kur dingo Mintautas? Jis tave parelaksuotų, padėtų atsisakyti tų "katastrofinių minčių"... Anot mano itin nepatikimų "kosminių šaltinių", tai jis buvo įsitraukęs į ilgus pokalbius su ateiviais. Tikiuosi, kad išbrido iš to nes... Ilgainiui jie nieko itin naujo nebepraneša ir į galvą neikiša nieko kito, išskyrus tai, kas joje ir taip yra. Refleksijų - sąvokų matematinis pergrupavimas ir tiek, siekiant atsakomosios pasitenkinimo refleksijos.

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:46:59
VISKAS.
BE GALO NORIU BŪTI VYRU.
vYRAS GALI APGINTI SAVO PROTĄ IR SAVE.
PROTAS TIK TADA PAKLŪSTA TAU JEI PATI/PATS ESI SAVE PAJĖGUS APSIKINTI ĮKYRUOLIUI TĖKŠDAMAS KUMŠTĮ Į VEIDĄ.
Tad žinodama savo karmas iš pradžių su mergina paskui su vaikinu...
Noriu merginos karmą iš kart į vaikino kąrmą pakeisti.
Vyrams kur kas geriau auga raumenys ir be labai brangių vitaminų...
Tiesiog vyru būti yra neįtikėtinas privalumas.
Čia seksualinė reikšmė neturi jokios reikšmės tik jėga.
Esu protinga ir žinau kas verčiausia, - tik jėga....
Todėl labai noriu tik vyru būti.
be galo...
Ir kodėl gimiau moterimi, juk jos pastumdailos.
Net senas tėvas vistiek yra stipresnis arba neįtikėtinai daug raumenų reiktų augintis, o tiek raumenų moterims tiesiog neauga...
Todėl noriu būti tik vyru.
Vyrai gali save apginti o tai svarbiausia.
Seksualinė prasmė man absoliučiai nieko nereiškia tiesiog tėkščiau į veidą ir viskas. ir man nesvarbu kas aš būčiau ir su kuo trinčiausi ar su vyrais ar su moterimis svarbiausia kad būčiau garantuotas ( šiuo atveju garantuota)kad apsiginčiau. ir auginčiau raumenis. Privalau ir giminėje būti stipriausiu. Kas turi raumenų tam ir protas paklūsta.
O aš jį turiu tik turiu susigražinti valdžios pagrintais. Psichinio smurto pagrindais turiu susigražinti.
Daugiau jau nieko ten aukščiau ir nesiekiu.
Matyt be reikalo prisifantazavau kadmoteris stipriausia.
Visdėlto tik vyras, o daugiau tos tobulybės nė nėra.
Nesiruošiu kištį galvą kur per sunku.
Viskas tik vyru, tik vyru tik vyru.
Be galo baisus tas vyriškas šantažas todėl noriu būti tik vyru...
Viskas.

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:07:24
aisku,kas gi be nuoDEMIU

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 11:06:03
siaubo sekliai-dinozau rai

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis, 03:07:41
isivaizduoji velnias kai spjauni i ji tai seiles sonan eina

2009 m. birželio 2 d., antradienis, 23:28:06
prigeriau iki

2009 m. birželio 2 d., antradienis, 21:44:50
demonei pakisau antikrista tai, kad isivepe:0 isisiepe sakau tai vaiksto visos tokios isiviepusios matyt protingi zmones yra :)))))))))))))))))))

2009 m. birželio 2 d., antradienis, 19:31:01
ai gal ten jo brolis JIS pasidalina i du kai kazkam blogai!!! i tris i atomus ir elektronus...

2009 m. birželio 2 d., antradienis, 19:26:14
eik tu

2009 m. birželio 2 d., antradienis, 19:26:01
tautvida sedi nuodemej ir nori kad taip parasyciau...

2009 m. birželio 2 d., antradienis, 19:23:54
ant kiek sporim kad Kristus - death MACHINE! tai jis ir jo geri norai vardu Kristus duodu 100% ilga laika sporinau spore - spora:) arba lietuviskai spora lazinimasis:)

2009 m. birželio 2 d., antradienis, 17:45:57
as h u m a n u s s u p e r b u s!

zinovas tusciakalbems 2009 m. birželio 2 d., antradienis, 16:55:00
Kodel tiek daug rasanciu sudus visokius ? o kur zmoniskos mintys ? gal cia durnyno lankytojus leidzia ?

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 23:28:40
Viskas be galo usibodo ir tas pastovus aiškinimasis . Aš esu neįtikėtini darbštus žmogus ir dėl kitų turiu kentėti. Dėl kitų labai klaikių klaidų turiu kentėti...
Kaip viskas atsibodo nu negaliu' tiesiog negaliu... baisiai atsibodo viskas... Kada galėsiu lauk išeiti?
Tiesiod dievo nuomonė buvo. O durnas žmogus niekaip negali savimi pasitikėti ir niekaip negali to iš pildyti. Diee padėl gal galiu eiti lauk. ką čia toks platus vaikų darželis ir be pabaigos ir vis turiu kalbėti tam vaikų darželiui...
Na vaikų darželis.... Tiesiog kalbu jau bilė ką.. ievas to nenorėjo bet iš manės galite visko susilaukti...Einu miegoti... Šianakt aplankyd tas jaunuolis į Jėzų panašus. jis atseit rodo man kelią... kai labai bloga būna jis mane aplanko... Tiesiog stengiasi nuraminti.... Na jis toks mėlynakis ir t.t. Tiesiog gražus žmogus ir ilgokais palukais... neįtikėtinai pervarau.. matyt dėl meilės toia sunkią karmą pasiėmiau... matyt visdėl to dėl meilės. ir jei pavyks dievo ir mano sumanymas tai ir mano meilė pavyks.... na šioje vietije mintys yra nutrūkusios, - ATSEIT TURĖČIAU PAGALVOTI GILIAU...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 23:22:00
Viskas yra absurdas. Primatai taip stipriai valdo. Nu neįtikėtinai stipriai. Tiesiog neįmanoma per tuos primatus gyvenime prasimalti.... Neįmanoma . Neapsakomai baisios kančios žiūrėti į primatus. Na jei proto neturiu, tai veikiau iš skausmo vis bežiūrint į primatus. Na skausmas baisiai didelis. Protas tai šiaip tik ten yra kur nėra skausmo...
Vis maltis kaip tarxzanui su atsi primatais... nu kada galų gale tai baigsis ir kada vadnsis kad savo sąlygas išpildžiau... na dirbti privalau žinautai... o gal neprivalau... bet be jokio privalymo yra tik klaikus kažkoks tai seksualumas, jis būtent primena sąlygas ką turiu daryti ir sakyti. na viskas gali būti tik proto ribose, jei per riebu vadinasi tai buvo kita informacija ir t.t. ir toku būdu viskas labai lengvai išsišriftuoja... be galo pervargau... kažkokia niekam nereikalia tik pasiuntine būti ka tiesiog pasakyčiau... ir atseit tai taip paprasta ir normalu ar kaip čia reiktų suprati. sąlygos mat....be galo pervarbau norėčiau kažkur prisigalusti ir pabėti nuo savo gyvenimo... bet žinau kad pabėti yra tiesiog neįmanoma. Nu neįmanoma. jis negyvau mane uždulkins su tuo savo nesupratimu. čia dievas matyt kuria kitą Jėzaus kristaus istoriją skautosi svarbiausdia kad veiksminga tai būtų. na ir bus begales absurdo. tiesiog begales absurdo... Nu nesąmonė gryna ir tiek. kiek galima, kas čia per įpatingi svarbumai ir t.t. o mano meilė atseit kažkokia tai tiktais paukščio meile pevirs iš vis ką čia tas dievas taip be perstojo painuoja? gal kažkaip man reikėtų atsistoti į valdžią o dievas tada vaiktų be manęs, - tisiog kitų sau susirastų kaip viskas nusibodo negaliu... net giminė yra šlykšti tiesiog ka tik kažką randa tai be perstojo savo yrodinėja ir dulkina.manu būtent taip dulkina ir viskas... viskas yra nesąmonės. nesąmonės. be perstojo aiškintis ką privalo ką dievas galvojo ir t.t. dėl šventos mano ramybės...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 23:11:32
Aš netikiu kad žmogus supras, nes aš esu moteris... Tiesiog pasilaiuju dievu, gal jis žino ką daro... Bet nelabai tikiu visuo tuo eikalu. Dievui atrodė kad oteris ir dar kad duktė tai turi pranešti... Nu nelabai tikiu tuo reikalu... bet jaučiu kad vėl sutiksiu savo meilę.. Aš ją vieną kartą turėjau...
nu gerai progeras man irgi rūpi bet jis su žmonėmis tiesiog neįmanomas o meilė įmanoma... Aš turėjau ką mylėti jį... Tik viską pamiršau... na nieko nepamiršau buvo ta akimirka.... Mes jau žinojom kad būsime drauge... bet tai labai brudnas ir kraujuotas reikalas... Jėzus jau tai atliko... mano kavalierius irgi nieko nebijo... gal jam tiesiog tada varžteliai atsisuko... bet man tada taip neatrodė nes irgi tada iš skausmo miriau prie jo... mes žinojomekad dar kartą susitiksime... tik dabar nelabai žinau kam... na vistiek tą technologijos programą reikia vykdyti, - dievas nori... Nori kad tai sakyčiau žonėms dėl to gimiau...
pervargau... o ką mano meilė galvoja?
Pervargau... gal jau net nesusitiksime gal tiesiog netikę paukščiukai esame ir tiek...Nor tuo momentu buvome žmonėmis bet gali būti kad supaukštėsime kai dievo ir net mūsų pačių užmačios nepasitveritins... kažkaip labai niūru viskas... Link paukščio traukiame... vėl tiesiog mūsime tik sielos ( paukščiau... ). na kokie mes greitai pasiduodantys... na labai geitai pasiduodantys ir atsitraukiantys nuo visko. vadinasi regresas... Mano siela jaučia jaučia ir kažkaip kolkas visai nieko... turbūt nieko ir negus bet staigus trūkis... Link gamtos... vėl tiesiog paukščiai turėsius savo supaukštėjusį gražuolį ir pyksiu ant jo kodėl jis ne žmogus nes dievas taipnorėjo...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 23:03:17
Aš esu nekystos nerealiai perdulkintair be dulkinimo... kenčiu nerealiai... Vieu žodžiu gal ir gaus dievas iš jo ko taip laukia... Nerealiai esu perdulkinta ir pervargusi gyventi... nerealiai...Aš vis tik gumą tempiu kad galų gale užduotį įvykdyčiau... be galo sunku... ir jei žiūrėti dar trisdešimt metų... na bla bla bla... Jis tik miręs supras tikrą savo užduotį, dėl ko gimiau kad jam tai pasakyti. Žmogui paakyti yra labai sunku, tiesiog privalu su juo kartu gyventi ir t.t. taip po truputį žmogus suprata tą paakymą... be galo pervargau... nei pats gyvena nei kitam leidžia gyvanti... be galopervargau.... vaidina debilą ir aš turiu vaidinti debilą, nu tokios nesąmonės, dėl to ar dėl kažko, dėl to kad nieko nesupranta ir t.t. Tiesiog dievas žino ką jis privalėjo atlikti ir to neatliko ir pats negyveno t.y. kitam nelaido gyventi pats gal ir gyveno jei jis taip tą gyvenimą įsivaizduoja.... kaip pervargau nerealiai. nerealiai pervargau... baisiai pevargau... ir kaip ilgai čia privalau žaisti su tais vaikais?Jokio uosavo gyvenimo... Visai jokio nuosavo. Nu žiaurios sąlygos... tik tiek guodžia kad ne tokios žaiurios kaip pas Jėzų kristų kad buvo, bet vitiek baisiai pervargau... galų gale prichiškai tai velku vienuolika metų... Pagal mano mąstymo tempus tai būtų visas šimtas metų... ta prasme atsižvelgiant į tai kaip geitai juda mano lastelsė tada gautūsi kad jus jau kenčia šimtas metų....

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:52:57
Dievas be galo siunta kad galėjo padaryti kur kas daugiau ( tas žmogus ) dievas žino kiek galėjo padaryti tas žmogus. O padarė neįtikėtinai mažai. Supranti dievas be galo siunta. Na ir gimiau tam kad priminčiau užduot,į kad tas žmogus nors būsimam dyvenimui prisimintų ką iš tiesų psivalo daryti, o ne žaisti smulkmėmis... Labai neįtikėtinai pervargau gyventi. Ir kiek ilgai tame Beprotnamyje užmiršusiame ir nežinančiame ką turi daryti turėsiu gyventi ir priminti sąlygas?Be galo pervargau...Na ir sunkią sąlugėlę avė visdėlto dieas. neįtikėtinai sukią... na kažkaip turiu vykdyti sąlygas, o kas daugiau pasaulyje yra...Nudurnėjantus ir subeždžionėjantys vyrai? Dievas ne to tikėjosi...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:47:47
taip aš kliedžiu kaip reikiant kai tu kad sakai. nes dievas turi savo nuomonę. tuo tikslu ir gimiau kad žmogui vis tai priminčiau, nes dievas laiko mane tobula ir kad su ta užtduotimi susitvarkysiu, tik aš žinau kad tai užduočiai nesu tobula nes žmonės yra neįtikėtinai sunkūs, tai yra ne tokie lengvi kaip dievai. ir kaip aš galiu atlikti tą užduotį. priminti žmogui. nežinau bijau kad niekonegaliu padaryti ir iš vis be reikalo gimiau...
Yoks didelis skausmas tas gyvenimas, - kaip koks Meksikiečių serialas....

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:45:08
Mano skausmas yra begalinis.
Lyg ir nereikalinga...
Gal reikalinga?
Bet gimiau tik tam kad priminčiau.
nes jei dievas bejėgi na turi kiti pav., aš tu užsiimti ir priminti, koks jo darbas ką iš tiesų turėjo jis daryti.
Aš ir taip tobula tik negaliu to rodyti, nes gimiau ne tam kad save rodyčiau o tam kad padėčiau kitam atsiskleisti...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:43:01
Dievas turi nuomonę kas ką privalo daryti ir aš turiu tai priminti, o paskui galiu kots numirti. Tiesiog gimiau tam kad priminčiau, - dievas to norėjo...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:41:49
Dievas dėl to ir nepaliko man proto todėl kad tai dabar namo reikalas tai išiaškinti...
Visad labai skaudėjo. Tas skausmas vienuolika metų tęsėsi...Gali būti kad dar begales metų tęsis, vient klaikus skausmas. Labai sunku su žmonėmis bet dievas to neužsiima, tai paliko man...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:27:29
Jie padarys labai didelę klaidą jie atsisakys manęs. jei man buvo lemta su jais kentėti tai turėčiau kentėti su jais iinatūrlaus savo galo...Betiki to galo kada sūnus suaugs...
Viskas labai pervargta. Jie tokie nerealūs daunai...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:25:43
Kolkas privalau jausti kad nieko neturiu...
Bet ne tik tai jaučiu bet ir tai kad be jokių sąlygų ir savo artimuosius paliksiu.
Jaučiu kad mirtis jau maloniai mane nori priimti. Anksčiau manęs taip nenorėjo, nes ne laikas vis būdavo turėjau už save kovoti kad ir dėl trumpo laikotarpio..
Bet dabar manomai tiki..kad galiu laukti iki galo ir kad dėl savo tikdslo kitų žmonių nežudau....tai jau mane nori paimti staigiai...
Ne jau jie nesuvokia kad turiu sūnų....Bet lavonu gyventi turbūt neilgai jau ištempčiau...Viskas labai pervargta...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 22:21:09
Tėvas pasakė kad jam nereiktų kartotis.
Nežinau ar tokiomis sąlygomis galiu gyventi...
Nu nesvarbu kur pasaulyje pasikavočiau bet jis gyvas vadinasi pasaulis, na suprantate ne tas... Na jei..na mano psichika sulūžus...
Vadinasi turiu mirti, jaučiu kaip mane visos sąlygos ling to tempia...Jis niekad manęs nesupras vadinasi aš mirsiu, tik neturiu per daug skubėti( su mirtimi), ir būsimuose gyvenisuose būsiu įtin talentinga ir pati sukonstruosiu skraudančią lėkštę...Neturiu jokių sąlygų, nes kolkas privalau jausti kad nieko neturiu...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 15:49:09
supranti mane perdaro ir man px viskas. ...o tu kliedi kaip reikiant:).

kur tas protas dingo..pasislėpė už šluotos ar ką? 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 15:10:02
Kad ir išpis proto gal nesumaišys...

mirštūnui 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 13:24:04
Ir taip žmonės yra labai nelaimigi...
Nematau prasmės mirties jiems dar tos liūlyti jie ir taip turi be galo daug nelaimių kas juos jau net ne žmonėmis daro...
O dėl to siūlymo dėl sekso nematau prsmės. Jei būsiu tavo auka tai ir priklausysiu tau. Tai tik tokiu atveju. Nejau neturi jokių aukų. Pav., - žmonos? Kuri neturi kur dėtis užtad yra priversta su tavimi gyventi ir nuostabiai vaidinti kad atseit turi orgazmus nuo tavo be galo šlykštaus elgesio...
Nejau neturi jokių aukų?
Matyt žutad kad pats joms visiškai nieko negali duoti, bet koks kitas vyras vereėsnis, ta prasme turi stogą ar bliūdą košės, kad badu nenudvėstų...moteriškė...Yra daug ubagių, pasiim vieną sau ir kankink. Juk taip yra daroma, - ir taip daro beveik visas pasaulis. Viskas vient prievarta dėl blūdo košės. Ir t.t.t Nejau jokios aukos neturi?
Prastas vyras, jei neturi jokios aukos. Daug tų prisitpusių kačių. Pasiimtumei kokią visai pristipusę gražuolę ir kankintum sau. Visi ir supranta kad pasaulis būtent toks...

mirštūnui 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 12:38:26
Jei jautiesi kad esu atmata ir t.t ir dėl visokių kitokių tavo primityvių reikalų, tai tiesiog gali džiūgauti, kad mums ir kitiems daugeliui žmonių yra labai blogai. Gali džiūgauti.
Mes ir taip sėdim ant mirties, tu nieko daugiau negali padaryti, - tai valstybė daro. Valstybė daro. O tu nesi valstybė, tu jai tik pritari būtent tokiu klausimu...
Čia tu kažką naujo nė nepasakei.
valstybė džiūgauja kad žmonės gyvena realiame pragare, ir kad žmonės yra visiški bejėgiai. Visi visiški bejėgiai kurie nėra seimūnai. Su jais galima daryti tiesiog viską. ČIA VALSTYBĖ NUSPRENDŽIA LEISTI GYVENTI AR NELIESTI. įSTATYMAI TOIE " NUOSTABŪS", KAD SU JAIS VISKĄ GALIMA DARYTI. VALSTYBEI, BET NE ŽMOGUI... TAD ŽMOGUS NUOSTABIAI JAU ŽINO SAVO VIETĄ IR ŽINO KOKIOJE KANALIZACIJOJE GYVENA. vISI YRA PRARADĘ VILTĮ, TIK MĄSTO, - " NU AR JAU TIKRI TAIP MUMS JAU IR NELEIS GYVENTI?".
SUPRANTA KAD NELIES GYVWNTI BET ŽMOGUS NORI PASITEISINTI VALSTYBEI DARYSIU BIZNĮ,

mirštūnui 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 12:25:32
Mes ir taip be perstojo sėdim ant mirties.
Ką tu čia dar siūlai?
Niekaip nesuprantu...
Mes ir be tavęs turime tą pastovią mirtį...
Kai tik valstybė sugalvos, labai lengvai gali nutraukti tą gyvybės siją... Labai lengvai...
Tiesiog kaip karo metu viską nušluoti, - pasakyti vieną kartą kad tai, - "ne tavo" ir baigta...Ir eik kur nori...Nes nesitars...
Ir visi lietuviai taip jaučiasi.
Visi tiesiog mirę nes sėi ant mirties. Tiesiog ramiai laukia kada valstybė ims ir viską atims. valstybė iš visų vienu metu visko nevagia....Nes būtų sukilimas. tiesiog po truputį, - tai iš vieno; tai iš kito, - taiplengvai yra palaužiama tauta ir tiesiog sukilimų nedaro, nes taip viskas supranuota kad tų sukilimų nebūtų.
Jei vienumetu laužtų mus, - tai priešintumėmės.
Bet mus nelaužia vienu metu, - išblaško... Ir ramiai sėdėami laukiame mirties. mes susitaikėme su mirtimi... Kovoti nepajėgtume... Be to dar šeimyninės problemos vidai išsekinusios, - kur dar kovoti. Na suprask, kur tokiai kaip man psichei su savo psiche gimine kovoti ir priešintis valstybei. Mes neįgalūs priešintis. Mes pripretome prie mirties minties. Mes tiesiog sėdime ir laukiame taip jau pripratę...
Tai ką tu siūlai?
ar didesnį pragarą?
Didesnių jau nebūna, - mes ir taip jau turime viską...

mirštūnui 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 12:18:34
Be to mirties čia visiems nesiūlyk.
Nejau nežinai kaip žmonės gyvena?
Apart tų problemų su giminėmis ar meilėmis ar darbu ar mokslais.
PASAKYSIU KAIP ŽMONĖS GYVENA.
ŽINO KAD KIEKVIENĄ DIENĄ GALI MIRTI.
NET LABAI AUKŠTI ĮSTAIGOS VADOVAI ( JAI NĖRA POLITIKAI ).
SUPRANTI?KIEKVIENĄ AKIMIRKĄ KIEKVIENAM GALI ATEITI KRACHAS IR MIRTIS.
IR TAIP GYVENAME LABAI DAUG METŲ..
MANAU VISI TAIP JAUČIASI.
IR GYVENA TOKIUOSE PRAGARUOSE, - O KUR DĖTIS?
TIESIOG PRIPRATOME PRIE PASTOVIOS MINTIES KAD BET KADA GALIMA MIRTI NES LABAI LENGVA VISKĄ PRARASTI, - JEI TIK VALSTYBĖ TAIP SUGALVOS...
Tad apie pirtį nekalbėk tu mirštūne, mes ant mirties be perstojo sėdim. Vaikas šypsosi, o visa giminė žino kokia reali situacija yra ir taip gyvenam. Ir visi taip gyvena supranti?
Nėra nei vieno laimingo mogaus, jei tai ne seimūnai...Manau beveik nėra tų laimingųjų...
O jei šalia to da prolbemos tai viskas iš vis tada nepavažiuoja žmogelis.
Tiesiog mes ir taip visi sėdime ant mirties. Ir įpratome sėdėti, o kiek tem apsiputojus galima vemti ( na žinau kaip kiti žmonės reaguoja į gyvenimą...).
Paskui jau nesiputoja ir nevemia tiesiog sėdi ant mirties lyno ir tiek. Įprantam. Įpranta žmonės. Nesuprantu kokią da tu čia tą mirtį gali pasiūlyti ir nesuprantu ko putojiesi?
Nusiramink mirštūne, - mes ir taip visi sėdime ant mirties lyno...
bet kada tai gali įvykti.
Va tokiuose nervuose ir gyvenama. Jei tai iš vis gyvenaimu galima vadinti...

mirštūnui 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 11:30:05
O siūlančiam visiems mirti galiu pasiūlyti, - mažiau nervinkis irgi bandyk tiesiog lavėti, kad ir kokios sunkios sąlygos būtų ar sunkus kaimynas...Tiesiog atsipalaiduok...Nekreipk jokio dėmesio tu jam tikrai visai nereikaingas ir t.t. ir ramus tiesiog džiaukis savo gyvenimu. Tu tikrai nesi reikalinga tam savo kaimynui, - vadinasi nieko bloga tas kaimynas nė nedarys, tau..Problema būtų jei būtum reikalingas, vo tada problema...
Tad tikėk kad esi nereikalingas ir būk tiesiog nuostabiai ramus...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 09:37:41
Vadinasi mirtis visad būna...Pav., žinai kas iš tiesų esi, bet prileista būti tik vilkolakiu ir t.t.
Mirtis yra...Kai pasieki savo aukščiausią tašką reikia toliau varyti arba per vidurį gyvenimo tampa mirtis ir tu tiesiog esi vilkolakis, t.y. ne tu...
Matyt tokios tos visatos sąlygos, -jei negali savimi būti tai jau nors kuom, - taip pai vadinasi...
Tad mirties man gali nesiūlyti nes ir taip jau yra mirtis t.y. esu vilkolakis. Tad dar riebiau kažko negali būti. Supranti?
Nebent norėjau pasiūlyti atgimti ( prarasti vilkolakio skūrą)?

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 09:33:06
Taip gyvenimas yra jau toks net savimi negalima būti tiesiog kažkokiu tai vilkolakiu priš "mėnulį" vos ne visą gyvenimą.
Na kaip pagalį turint galvoje kuris be perstojo sukasi ir sukasi todėl atmintis yra tik neįtikėtinai trumpa, nes ilgos jungtys sublocintos ( čia tikrai ne ilgieji spagečiai...).

tau mirštūne 2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 08:40:48
Tu skleidi negatyvią energiją gal joga užsiimtum?
Nuoširdus patarimas...

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 08:28:09
Nėra jokios išeities...
Vadinasi visata mastė kad yra skaičius 42 ( na filmo variantis, nes realaaus nerasta...) ir viskas?
Na aš jai tada galiu pasiūlyti tik /
Tik ženklą /
Jis ką nors sako?

2009 m. birželio 1 d., pirmadienis, 02:23:26
m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! m - i - r - k - i - t - e!!! Die!!! Die!!! Die!!! urodai

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 22:40:05
Na tiek tų žodžių...
Nėra daugiau ką kalbėti...
Burbuliuokitės vieni...
Burbuliuokitės...

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 18:40:16
Manau nekiš daugiau į tą neegzistuojančią netgi pasakyčiau sistemą. Juk vienuolika metų nebuvo jokio rezultato tai ir nebus jokio rezultato. Galų gale jei ir kištų tai nejau reikš tai kad lysiu?
Ne. Nelysiu. Tiesiog mokėsiu stovėti jau prie durų ir tiesiog nelysti. Va taip.
Vyrai prisigalvoja tokių sistemų, kad patelės tuo tikėtų ir kad tiesiog būtų dulkinamos toje sistemoje ir visaip kitaip tarnaujančios. To net nėra...
Ir proto net nėra... Čia vyrų išmislas, tam kad valdyti. O jei labai gerai sekasi iškart verčia grandines , atseit turi protą. Paskui dar pagražina tai ir mano protas ir t.t. Tiesiog stengiasi sukišti į tą neęgzistuojančią dulkybos sitemą. labai stengiasi....O to net nėra....To visad niekad nebuvo ir visad net nėra....
Tad labai prasti tie vyrai yra...
Bet turbūt per vyrus pereiti tai lyg imunitetą įgauti. pereini per juos vainasi įgavai nuostabų imunitetą... Ir tada lieka tik tisus kelias pas dievą.... Vyrai bejėgiai...Virusai bejėgiai....
Tad jūs atmatos toliau stenkitės. Bet ne taip darote. ne taip. Bet matyt kitaip nemokak. Ta..... Darykite kaip mokate. Tai apie jus viską ir pasako...
Vadinasi ištrūkau iš tos dulkybos sitemas...
Na atseit gal dar nektėsiu ir t.t., bet iš esmės ištrūkau. Na tiesiog vienuolika metų masčius galų gale įgavau tam tikrą imunitetą.... Proto net nė nėra...
Bet sunku pereiti per ligą ir paskui turėti tai ligai imunitetą ( na vitiek suliga drauge gyvenama iš esmės, bet svarbiausia neužsikrėsti ta liga, o jau turimas imunitetas ir sako kad jau daigiau ta liga niekad nebus užsikrečiama...).
NU BET IR CIRKŲ CIRKAI BUVO...

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 18:34:20
www.zeitgeist.lt

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 18:32:23
Bet patinai visdėlto galingi.
Jie tam tikram laikui gali visai išvesti iš proto su savo kalbomis, atseit< " suprask mane ir t.t.".
Vistiek jie nori ar nenori prisidirba su tomis savo kalbomis ir nukankina labai žmones.
O pasirodo proto nė nėra...
Jie stengiasi kąžką tai padaryti egzistuojančiu kad paskui galėtų dulkinti...
Vskas taip ir vyksta, jei protas egzistuoja tada jie tisiog savo pateles ir kitus žmones net ne pateles kankina, - tiesiog kelia jiems salygas, gai ir rimtai šiknn pasiūsti tiesiog ir t.t. tiesiog savo nuosavais sekso vergais paverčia ir visokiausias kitokiais vergais paverčia...
Bet po kiek laiko žmpgui vistiek tampa aišku kad to nė nėra...
Vienu žodžiu patinai labai stengiasi dėl tos savo dulkybos...
Tai tiesiog reiškia būti suprastu reiškia būti išklausyti ir visaip kitaip tiesiog kad pasimokei ir kitą kartą būsi protinga?as. Vienu žodžiu patinai stenigiasi sukurti tokią sistemą per kurią galėtų valdyti. Na tvarkyti visus savo reikalus...
O to net nėra proto net nėra...
Gali būti kad jau tapsiu laisva...
Manau per vienuolika metų mano dvasios pasirūpino tuo reikalu, tai yra tėvas nekiš sdavo nuomonės kad privalau atseit priklausyti dulkybos sitemai. oje sistemoje yra visokiausios duoklės ir t.t. Tai rimtų rimčiausia sistema ir toje sistemoje tikrai yra visokiausių duolių. manau kad pajutęs kad ištrūkau iš tos vyrijos dulkybos sistemos daugiau nebegaudys manęs. manau kad suprato kad nepasisekė ir kad tai tiesiog labai prasta ir neveiksminga...

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 18:17:43
Tai va, be galo galvą pradėjo spausti ir vemti užsimaniau, na išsikrausiu, bet neįtikėinai didelis palengvėjimas atsirao.
Tiesiog supratau ką vienuolika metų masčiau...
To proto nė nėra....ta prana aš pati per visur einanti ir pasiekianti save( na kievienas savo apilkoje matyt turi tam tikrą tik savo praną, bet į tai nesigilinu kas ne na nepradėsiu, kur yra dulkinimasis ten yra neteisybė, todėl čia nepradėsiu su jumis net kalbomis dulkintis, - jums tik dulkinti terūpi, menkesnį priešais save išvysti ir suvaryti savo prastą rašyklį...vienur ar kitus skaitosi neįtikėtinai plaoti nusussusio rašiklėlio fantacija...)...tiesiog kiti maišosi bet iš tiesų su jais jokių protų dalybų nė nėra. tiesiog supratusi kad proto nėra neprivalėsiu dulkintis ir ten kažką aiškintis dėl savęs pačios, - pranos...tai va viskas eis labai švariai visiškai be jokių dulkybų.
niekas nieko nė atimti nesubeba...., - jo tiesiog nėra.
Ir negali man aiškinti kad yra nes nėra. Net jei būsiu protinga negali aiškinti man kad protas yra nes jo nėra. Jau jie nieko negali....
Einu vemti, taip sakant iškrauti daugiau nebereikalingą visai turinį.
Kaip smagu visdėlto...
Ate.

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 17:46:26
TAI VISKAS AIŠKU SU TUO REIŠKINIU...
TIESIOG BUVO PRIKIBĘS PRIE GENŲ IR PRIE PROTO IR PRIE KRAUJO, TAI MAN VISKĄ BE GALO SUPAINIOJO.
NA TIESIOG BE GALO SUPAINIOJĘS VISKĄ BUVO IR NIEKAIP NIEKAME NEGALĖJAU SUSIGAUTYTI.
NET GALUTINIAME REZULTATE DĖL TO PROTO.
TIK TOKS JAUSMAS BUVO, KAD TUO REIŠKINIU AR ATSIKRATTI AR JAM ĮTIKTI KAŽKAIP REIKIA, NA STATOSI LABAI SVARBIU IR LABAI REIKŠMINGU, NA Į KOKIĄ VIETĄ IR T.T. DĖTI.
VISKAS BUVO ABSOLIUČIAI NEAIŠKU.
IR KAI RĖKAUJA, HAOSO KALBA, BE GALO BAISU BUVO IR VISKAS VISIŠKAI NEAIŠKU.
PASKUI DĖL VISKO NUSIRAMINAU.
TIK TIEK AIŠKU, KAD NĖRA JOKIO PROTO, TAD NEBUVO DĖL KO SAVĘS KANKINTI IR BE GALO IR BE KRAŠTO DAUG MĄSTYTI.
TIESIOG JOKIO PROTO NĖRA, O JAUSMAI NE VISOSE SITUAAVCIJOSE IR TOS MEILĖS PADEDA. NE VISOS SUTUACIJOSE.
TIESIOG NIEKA JOKIO PROTO NEBUVO IR NEBUS...
VA TAIP TIESIOG YRA...
NET IR JEI BE GALO SEKSIS MASTYTI TAI TIK DĖL TO KAD JOKIO PRTO IŠ TIESŲ NĖRA IR JOKIŲ PROTO DALYBŲ IŠ TIESŲ NĖRA.
IŠ TIESŲ TOKIŲ NESĄMONIŲ NĖRA. NIEKO NĖRA.TAI VA NĖRA JOKIO PROTO IR NĖRA JOKIO PRTO DALYBŲ.
NIEKO NĖRA.
TIESIOG NĖRA JOKIO PROTO IR NĖRA JOKIŲ PROTO DALYBŲ.
ATSEIT JIS UŽGULĖ MANE SU SAVO PROTU TENAIS KAŽKĄ BEAIŠKINDAMAS IR ATSEIT AŠ TENAIS KAŽKĄ TURĖJAU SUPRASTI...
TIESIOG NĖRA JOKIO PROTO IR NĖRA JOKIŲ PROTŲ DALYBŲ.
O DĖL JO TAI AŠ NEKALTA TIESIOG JUDA DARO TĄ ANĄ PLEPA TĄ ANĄ TIESIOG DĖL JO ESU NEKALTA IR TIESIOG NĖRA JOKIO PROTO IR NĖR JOKIO PROTO DALYBŲ. TIESIOG NĖRA.
NA LABAI BE GALO PAPRASTA TIESIOG NĖRA. O DAUGIAU NĖR ČIA KĄ IR SAKYTI.

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 16:02:20
Tai vat tokie tie dalykai su visata ir su viskuo.
Toks tas sąntykis.
Tiesiog reikia gelbėti savo kailį ir viskas.
Kažkaip įkišti save na kad jaustūsi kad galų gale kažkaip priyaikei ir kad niekas ir nelys.
Vienu žodžiu kiekvienas kievieną dieną ištisai tik savisauga užsiima šneka visokius niekus, kurie yra tik savisauga bet ne kalba. Na užsiima savisauga ir tiek.
Galų gale savisayga geri.
Bet tokiu atveju nėra pasaulyje seksu. nes čia yra tik savisauga.
labai taip įdomiai gaunasi ad į savisaugą įtraukia net ir seksą. Bet tai tiksaisauga. iš tiesų na viskas absoliutus absurdas.
Ir tas išgamas dar moterimis ar kuo ten vaina, - tai tik savisaugos amžini elementai.
Tikra moteris ne taip elgiasi...
Bet ilgai turbūt neišgyventų "skrudės visokios suėstų". Na tiesiog matyt mano smegenys yra perkrautos...
Labai ačiū ( grybukams po įvairiais vardiasi...) Teks pasitikslinti...
Jūsų primityvienergija irgi reikalinga eina į tam tikrą sferą be pertojo.
Bet kartais tiek daug tos energijos nereiktų, bet su jumis kalbantis tik vienos rūšies energija įsijungia, natip kaip primatas suprastų ir pasidaro aišku, kad visai nieko nesuprastų...
Vienu žodžiu po tokio nesupratimo ir aš nieko jau šioje vietoje nesurantu ( bet tik nepulkite dulkinti, rodos kalbėjome apie kitką...).
Vienu žodžiu jūs užiimate savo savisauga. Pulti nusišnekėti ar dulkinti, - tai irgi jūsų savisauga. Taip lyg ir apsisaugote nuo manęs...
Na nieko netoli buvau dar kartą iškasiu kas tai per stebuklinga mitis buvo...
Va....šiek tiek ir prisiminiau...
Labaistebūklingai ačiū ( grybukams po įvairiais vardais...(čia tipo vienas yra daugiskaitoje)).

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 15:28:23
Dulkinimosi būdu skaitosi galima pabėgti nuo tam tikrų karmų.Bet jei tam tikrose vietose nagalima dulkintis ir labai spaudžia tai gaunasi karmų lūžis, - t.y. karmų mainai...
Vadinasi kas priklauso man viskas atiteks jam. Labai laimingas žmogus visdėto mano tėvas. Neįtikėtinai gerus dalykus paveldės pačios geriausius kas yra mano...Bet jau niekad nebebus mano.
Bet ir aš kažką tai gausiu.
Pavyzdžiui kažkokie tai įstatymų kūrėjai išleidėjai ir t.t. gali priklausyti man. Na aš turiu būti labai stipri.Tiksliau tikra tuo. Na manau kad ir būsiu tikra. Kažkas ten jam atiteks, bet kažkas kas nėra mano ir man atiteks...Va taip...Na reikia viską apskaičiuoti ko kiti tikisi ir reikia viską apskaičiuoti ko pati tikiuosi. ir viskas bus čiki piki. Na turėiau būti tikra.
Nors ir nuodas yra į patį širdį įsidintas, bet tikra savimi vistiek turėčiau būti. Tai va.Ir tikra būsiu.
Vienu žodiu, jei lemta gyvensiu ne savo gyvenimus, tiesiog reikia visus surinkti į savo ranką kad paskui,bet savo paprastutį gyvenimėlį galėčiau nugyventi.
Kol visi nėra surinkti, - tol ir paprastučio gyvenimėlio nesigaus nugyventi, tik visokius labai sudėtingus gyvenimus teks gyventi, tol kol visi nebus surinkti į ranką.
Vadinasi paprasto gyvenimo žmogua nusipelno tik tada kada jau visus valdo, - tai yra vidiniai tokie baimės siūleliai yra nusitesę. Kol baimė nėra valdoma, tol ir gyvenimo niekaip neįmanoma nusipelnyti. Būsi net karialiumi ar kokia seimūne bet tik todėl kad iš tiesų dar nevaldai gyvenimo ir vis dar to savo labai mielo ir paprastučio gyvenimo nikaip nesi nusipelniusi...
Tad iš pradžių eina visokie sudėtingumai.
O kai gauni paprastą gyvenimą, - taip trokštamą, - tai reiškia tiesiog visus jau valdai iš šerdies pagrindų visi bijo, - todėl ir turi gyvenimą... Štai kaip...

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 15:12:23
Vienu žodžiu pasaulis baigėsi.
Bet eistais lūžiais varo.
Nesuprantu...Atseit turiu sukrasti kas prieš gimimą buvau?
Bet turbūt ne apie save turiu suprasti o kas tėvas prieš savo gimimą buvo. Nes dabar visas jo gyvenimas na ta prasme visa jo karma manprikabinta kas jis buvo praeityje....Tai gali būti kad toliau net savo karmą tesiu nesavo jis tes mano o aš tesiu...Jo...
Na vienu žodžiu nori apmainyti maišus. Atseit tai kas mano atitenka jam. Na tada žinau kuo jis bus...Labai jam pasisekė.Jis gaus nuostabias mano karmas...Be galo jam pasisekė.
O kokį mėšlą aš gausiu....
Na vienu žodžiu, jei jau reikia gyventi ir jei jau labai rispaudė....
Bet bjaurybėns ir sekasi....Viską iš mūsų paima....Nu ir pasisekė jam...
Vienu žodžiu jam be gao pasisekė jai jam atiteko mano karmos...Tik nežinau ką tos netikša veiks su tuo...Viską gadins kaip paprastai...
O aš turėsiu jo šūdą ėsti., Nes visata viską kryžmina vadinasi kryžminimo keliu gausiu tai kas ne mano yra...
Šiaip miegodama ir taip į bet ką galiu įsikūniti, matyt jau tiek kryžminta visai be proto.
Bet vis ta pati sistema ir vis atseit kryžmina. Be proto amžinai....

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 14:22:48
Vienu žodžiu iš pradžių visai nereikaliną programą reikia išpildyti tam kad paskui reikalingą galėtumei prisiminti.
Juk visokie reiškiniai mirguliuoja prieš akis, ir jie vistiek ramybės neduos.
Tad iš pražių su tais reiškiniais reikia susijungti taip sakant tai patinka ar ne bet gyventi ( vadinasi ir tipo šieikt iek normalią atmintį reiia turėti).
Na vienuodžiu visai nereikaligi reiškiniai vistiek kimba. Na kažkaip tame visame burdake vistiek teks susigaudyti...
Bet būti vienišai yra naapsakoma laimė.
Na jo...visvien kadangi reikia išsilaikyti save tai paauglystės ir jausnystės būna įtin traumuoto,s nes niekaip negalima būti vieninšai ir dar ant to reikia lavėti taip sakant. Tad lavėjimo pats įdomiausias etapas, deja būna ir labiausiai traumuoas, nes pastoviai kišamasi, o vienišai būti nėra iš vis jokių galimybių.Tad paauglystė labiausiai traumuotas reiškinys.
Tiesiog taip jau yra. Bet kartais žmogus tos laimės ir tos vienatvės sulaukia kartais. Bet to neįtikėtinai ilgai reikia laukti...

2009 m. gegužės 31 d., sekmadienis, 12:44:25
Na pagal visus standartus imant skaitosi taip su ta visata.
Tokį žaidimą užsuko.
Savo nuosavas smegenis nuostabiai žinojau.
Tad žinau kad nuostabiai susigaudau.
O dabar atseit į visatos lygį pataikiau ir tam kad ištrūkti tiesiog galiu pabandyti...
Na taip elgtis kaip man ir siūlo.
Atseit aš niekas o mano galva tėvas.
Na tada ritasi vėl viskas nuo pradžių bet tai nors laimėsiu, - tai yra visatai suduosiu atbulinį smūgį, kad pagaliau suprastų kad ji ne taip žaidžia.
Vadinasi tėvas bus mano smegenimis atseit jo kalba kažką reiškianti ir pagrindinė. Vadinasi visos jo haliucinacijos bus pripažintos.
Gausis kad jis mane išauklėjo ir jis tiesiog viską dėl manęs padarė ( na neminėsime tos neteisybės kad jis tik pagalys ratuose ir viskame vient tik maišo. Dabar bus tokia neteisybė atseit jis viską padarė ir jei kas man seksis tai atseit jo nuopelnas. Na absoliučiai viskame jo nuopelnas atseit...).
Na tokiu būdu save kaip spuogą išsispausiu.
Na vienu žodžiu ir tą visatą reikia apgauti. Jei siūlo man tokia sąlygas, na iš pražių privalau haosą šokti kad išsiaiškinti( kaip kad visata ir kaišioja pagalius į ratus su visomis tomis savo haliucinacijomis...). Na tai ir darysiu
( O čia foriuminis grybukas ką kalba, tai nieko nesupranta, - ir yra foruminis grybukėlis, nežinia kokios rūšies ir nesvargu, - visvien grybukėlis, kartais po skirtingais vardais, bet esmė, - grybukėlis...).
Vienu žodžiu žinau kaip tą reikalą sutvarkyti ir viskas.
Gal visata ir nori būti viršesnė, bet susitvarkiusi su savo smegenimis galiu susitvarkyti ir su ja...Kad ir kiek besistengtų man kišti neteisybės būtu agresyvų tėtvuką, bet tai ta pati visata ir yra... Vienu žodžiu reikia žaisti pagal ją kad ji pati savimi pasprigtų tada aš būsiu išlaisvinta. Juk esu teisybė nors tu ką... Ir nėra ko čia taip prie manęs plaktis ir visokiausiomis nesąmonėmis vis stengtis mane auklėti. Tegul paspringsta pati, - gal tada ras kryptį nuo manęs...
Vienu žodžiu visur yra vient smegenys.
Na šiaip pati kalta kad auglio nepašalinau.
Bet kažkokie tai noraliniai supratimai man to neleidžia daryti, tad šoksiu labai sudėtingą visatos haoso tango...
TAD IR ŠOKSIU LABAI SUDĖTINGĄ VISOTIS HAOSO TANGO...
Gal net tame yra kažkokia tai nematoma prasmė. Kas ten gali žinoti ir kas ten žino...
Tad bus šokama. Čia toks žaidimas. Na iš esmės tai visus žaidumus moku ir mokėjau tik noro nebuvo...Vat būtent to noro ir nebuvo. Norėjau paprastai ir normaliai gyventi.Bet kiša vient žaidimus tad reikš ir atlikinėti vient tuos nuobodžius žaidimus. Džiaugiuosi tik tada kada žaidimo pabaiga būna...Nes ne taip ir norisi tą patį žaidimą žaisti, - džiugina tik tai kad tame būnapabaiga. Kad galų gale iš to išeinama...
Na visata ta ir psispaudė. Neturi ji supratimo, tad teks žaisti tą žaidimą kad atsirastų pas ją tas supratimas. Žinau supratimo struktūrą ir žinau kaip iš tiesų yra skiepijamas supratimas. Tai va... Ne apie save kalbu, bet šiaip apie visus kitus taip kalbu. Kes kiti ir būna kiti ir tie visi būna visai kitos struktūros. Na pagal kažkokius tai bendrus metobdus bėgiuoja bet ne tarpusavio o benrus metodus. Tai va...Kas turi per daug kalusimų tas niekad nieko nesupras, nes su klausimais į lankas nori nusivažiuoti taiva. Kas turi per daug klausimų tas nesupranta. Tiesiog reikia įsidėti esamą ir matomą struktūrą ir viskas.
Nu bet ir smegenys tos visatos. Tai dabar atset tos be galo kvailos smegenys yra mano. Na atseit tėvo galva yra mano galva. ( na pagal visatos principus imant tai taip...). Kaip užknisa, bet privalau visatą apgauti, nes tam yra vienas būdas, -tiesiog teisybę rėžti į akis. Ir visatai bus išrėžta ta teisybė į akis. Tai visai nereiškia kad visata sugrius nuo tokio didelio ergyvenimo, kad teisybė buvo pasakyta...Ne ...visai nesugrius. Bet teisybė bus išrėžta ir viskas. Teisybė bus išrėžta į akis. Tada jos tas valdingumas baigsis. Ji galų gale bus priversta mastyti. Tiesiog nesu žmogus, jau manipuliatorė.
Ti ne žmogus. Nes žmogus gyvena. O manipuliatorė manipuliuoja. Tad esu manipuliatorė, ir kuo toliau tuo ryškesnė manipuliatorė būsiu. Kada galėsiu būti žmogumi aplink save viską perstitvarkiusi kitaip, o taip kaip man patinka, - nežinau...
Teks manipuliuoti. Nes kai nemanipuliuoji, - tai visi užsisėda ant galvos. Visi labai dideliu ir mielu noru stengiasi ant galvos sėstis.
Tad visata dar sulauks labai didelių akibrokštų su manimi. Ta "teisybė", pasitvirtins...

Logiškai 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 23:11:35
JEIGU TO SAVO SEKSUALUMO NESIŪLYTUMĖTE BŪČIAU NORMALUS ŽMOGUS.
NET A"TSIPRAŠAU" PASAKYČIAU.
TIK TIK TOKIU ATVEJU JAI SAVO SEKSUALUMO NESIŪLYTUMĖTE.

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 22:41:34
Be to gal reikia susitaikyti kad mes vienas kitam esam tik degradas.
Na jo. Skaitosi su tuo reikia susitaikyti, kad eame degradas vienas kitam. Supranti?
Tad už degradaciją. Už susitaikymą su degradacija...( Net jei būtum tobulas dabar, - tik degradas...)

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 22:00:21
Kaip patinas įsižeidė dėl savo bibulio vaje, vaje....
Vienos manipuliacijos.
Matyt tuo dažnai savo pasieki tad ir linkęs taip manipuliuoti.
Ir koks pasižeminimas dėl bibulio...
Kalbėkis vienas - eksperimentą baigiau.

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 21:32:00
Tu esi degradas o ne aš.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 21:30:47
Ar ne gėda?
Nu juk aiškiai matosi kiekviemam tavo menkas įžeidumas. Turėtumai neįtikėtinai to gėdytis...
Ar ne gėda klausiu?
Jei nori dulkinti tai mirties bausmes siūlai?
Nejauti koks tu menkas dėl to savo susmukusio pimpuliuko?

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 21:27:33
Dėl savo pimpuko kaip įsižeidė...
Iki pat mirties bausmės mat.
Tai gal reiktų verčiau tą pimpuką tau nupjauti, o ne moteriškėms už tai mirties bausmes siūlyti.
Nu ir įžeidus.
Neturėtum pimpuko, nebūtų dėl ko ir įsižeisti, - būtum ramesnis...
Ar tau neatrodo kad labai pervertini tą savo susmukusį pimpulį?

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 21:20:58
O aš visad žinojau kad esi užprogramuotas degradas.
Kaip keista ar ne?
Net aiškintis nereikėjo...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 21:14:29
Na ir čiuošk iš čia gaidį.
sakei dulkintis nori...

38 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:59:59
kalbekis viena-eksperimenta baigiau

00 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:59:02
adamse neturiu laiko su tavim
bandziau perprast ar tikrai yra uzprogramuotu degradu
ir...
pokalbiai su tavim dave teigiama atsakyma
------------------------------------------------------
-mirties bausme neturetu but panaikinta

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:56:46
2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:21:08
Na, gaidį, kaip prjuokinai mane negaliu...
2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:21:08
siaubo ikse-degradas............degrado pavyzdelis

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:50:03
zenonai...
palaižyk mano taukuotą pirštą...kątik 'aukso' iškojausi ausyje ir daug iškasiau....Tai nulaižyk gardų maistą...Toks geltonas gražutis.
Laižyk špygą...Tikrai daug priskreto...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:41:42
zenonnai, mes patys tie seksualiausieji nesirūpiname tvatinti kitų subinių, tų veršių ar šunų ( na tipo jūsų...).
Mūsų reikalas yra tik apgauti ir apsukti.
Mes tobulai apgaudinėjame.
Na gal man išpuolė labai per didelis ir keistas kasnis, bet patikėk su tuo kasniu susitvarkysiu ir bus taip kad dievas ir tvatinks na t....
Tai va...
Supranti. Mes išsisukinėjame iš tų bangų. Ir pasikliaujame savo gudrumu ir viskas bus taip ir tik taip kaip mums patogu. Taip ir bus...
Na ne visiems iškat laimigai baigiasi kratais ir generolas pakuola į mušį ne tik jo mokinukai ( kareivukai..tiksliau, jokie ten mokiniai).
Mes apsukinėtojai aišku.
O savo prastas subines net karvėms galite kišti...
Galų gale jumis bus pasirūpinta... tokią prastą vietą ir gausite kokie patys ir esate..
Per daug landūs esate aišku?
Gausi tu tą savo įtin prastą vietą gausi... Nepergyvenk dėl to daugiau gerai?
Mes esame apsukinėtojai. Ir visad patinka tai jums ar ne patinka, - bet mūsų višus... galutiniame rezultate visad mūsų viršus. Ir dievui tai patinka ir dievui tai patiks. tai va....
Mes apsukinėtojai....
Gal ir gaunate kažką ten įsivaizuoti kad atseit jūs apsukote bet tam, kad kitą kartą išeitumėte iš proto... Kartais pernelyg didelis pasitikėjimas savimi jums naudinga....taip tik labiau išeisite iš proto....
Pamatysi ką biesai gali. Aš geriems žmonėms gera... Blogiems žmonėms bloga....
Esu universali. Galiu ir tą ir tą ( ir gera ir bloga, pagal situaciją...)...
Tai yra ir gera būti ir bloga būti galiu. Tad geriems žmonėms gera,
blogiems žmonėms bloga....
Tu esi blogas patikėk.
Lendi čia visur su savo pimpiu....labai blogas prastas nukvakęs berniukas...gausi savo šūduko... gausi gausi, kad neliūdėtumei...
O dabar marš pas kokią pusprotę danvinę. Žeeengte maarš.

cia grytute is 3b rase 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:41:01
apsidzaugiai vaikinais-ju ne vieno

20:21:08 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:39:47
2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:21:08
Na, gaidį, kaip prjuokinai mane negaliu...
2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:21:08
siaubo ikse-degradas............degrado pavyzdelis

zenkui 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:22:58
Žinai pasiimk kokią valkatą ir tvatink...nesuprantu ką iš vis čia veiki...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:21:08
Na, gaidį, kaip prjuokinai mane negaliu...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:21:08
siaubo ikse-degradas............degrado pavyzdelis

zenonas grazuolis 28m 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:19:56
mane isbraukit-ji neidomi man

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:19:14
Pasipūtę ir nupezę gaidžiai lietuviai man iš vis nereikalingi.
Su jais pas mane žiauriai nesutampa charakteriai, jei nepastebėjai.
Be to dulkintis visvien nenoriu. Neįdomu tą prievolę atlikti vient dėl to, kad kažkoks asilas įsakė...
Man to nereikia asle išsigimęs tu...
O tu gali žiūrėti į karvės pizę...
Tik tai ir matai....

Valius 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:18:23
Matai koki turi pasisekima-jau 4 domis tavim

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:17:02
I KURI UZSIENI

Valius 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:16:02
Tai ko nervinat mergyte

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:15:42
Jei man ko reikės tai važuosiu į atostogas ir ten gausiu...Bet matai nereikia bet jei taip verti tai geriau važiuot į užsienį....
Jei manau kad turiu dulkinti, tai važiuosiu tada į užsienį ir ten žinau kam duoti visur daug draugų turiu, mieliai sutiks..... Labai linksma būtų dar kartą susitikti... Arba į naujas atostogas...

zenonas grazuolis 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:15:23
ji visad nervinas

SAULIUKAS 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:14:35
IKSIUKE NESINERVINK

Romukas 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:13:21
IKSE KODEL TU TOKIA NERVINGA
TAI NARKOTIKAI TAVE TAIP VEIKIA?

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:12:06
tu čia taip nori dulkintis kad gražuoliu apsimeti.
Pasakysiu ką manau apie dulkinimąsi.
Kadangi esu labai patyrusi, tai daugiau niekur neskubu.
Jei tai ir bus tai taip neįtikėtinai lėtai ir toks be galo neįtikėtinai lėtai besivystantis veiksmas. Tai yra, tai gali trukti net kelis metus ir net daugelį metų ir visai be nieko, nes vis dar atseit tęsiasi labai lėtai( na imkime gyvenime kas be ko taip atrikiks imkime, na tegul ir tęsiasi nesąmonės visai ge nieko ir be jokio finalo,taip sakant kaip tik įmnoma lėčiau viskas...))).
Tai yra man nieko nereikia...
O tu, gražuoli, juo labiau nieko iš manęs negausi, nes esi tik mano pašnekovas ir liksi tokiu....
O be galo lėtai reiškia, nieko.... kad gal tik nereišmingi pokalbiai buvo ar bus ir viskas. Bet galsu.
o čia žodžiu tai net negalvok kad kažką išis gali reikšti. Nieko nereiški, tu griži baidykle eiline ir nupezęs seni....

piatraz 72 metu 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:08:36
ikse gali ateit i pavakare

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:07:23
vai vai
nei verkt-nei juoktis cia
-----------------------------------------
graudu tam kaime

zenonas grazuolis 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:06:21
ar urfonautu jau ieskai-saviems nereikalinga

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 20:04:32
nenervinkit ikses

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:57:08
Smirdėk, gražuoli, smirdėk....

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:56:23
AAAA tai tave visi pažysta tai tu čia man abar verki?
Tai turėčiau tave žjausti kad tau jau net valkatos neduoda?
Zenoną pirduolį visi kaimų kaimai pažysta ir zenonui prirduoliui neduoda dulkintis. Vot tai nuostolis tas pavasarinis. Pirduoliui dulkintis mat suprask neduoda...Ot koks įsiutę menkas bybukas. ot tu tik pažiūrės tikras miniatiūrinis buliukas... Ot koks šlykštus košmariukas... navalkata dai duotų...Bile stovi tai užsismauktų... Tik patai ne už dyką o už butelką kokį ar dar kokią smarvę.... tai sakai nė valkatos taujau neduoda tavo gyenimas labai prastas tai manai kad čia tau duos ufonautų forume. Ale ir koks tu gudrus.
Koks tu protingas nerealiai...
Na turbūt ir be galo daug kakoji. Tavo biologija turbūt neįtikėtinai įdomi yra...Kaip gaila kad gydyjoja nesu...O tai stebėčiau visų biologijas iš eilės per dienų dienas, - klizmas daryčiau.....Kaip įdomu nuoširdžiai ir atvirai su žmogumi pabendrauti....
Ar ne?
Jei gyveni kaime tai turibūt turi išeitį, gali buliui suvaryti tą savo menką galą.... Ir jis bus patenkintas ir tu... Ir tada gatvinės nesijuoks iš tavęs...
Tai matai zenonas gražuolis...
O kodėl ne drasuolis?
tai taip jau rūpi tas grožis.... Tvatintis nori... Ar ne?
Koks menko galo šaunumas. Jėga....

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:49:16
Na tai eik ir rinkis tas valkatas, ko čia pridžiūvai jei dulkintis paropo?
Ko džiūsti?
Eik ir rinkis dvokiančias gražuoles, kurios galbūt teiksis kreipti dėmesį į zenoną gražuolį....Būsit lygiaverčiai...
Ko čia putojiesi, netykęs dulkintuve?
Ko čia iš vis putojiesi?
Eik ir keršink dabar už mane kokiai netikusiai valkatai.
Valkata tau valkatos kalbų pakalbės ir labai įpatingai netgi supras tave už kokią samagonkę...
Ir galėsite tvatintis ir lakti drauge.
Ne mano reikalas tas tavo pavasarinis .....atsiprašant šiukšlynas ar ne taip?

zenonas grazuolis 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:45:56
VISI KAIMU KAIMAI PAZISTA TAI JAU VISI EIDAMI NUSISUKA
TAI CIA VERKI PO 10 VAL PER PARA

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:45:08
Eik tu eik tu Ležbiau...
Zenonas pirduolis...

zenonas grazuolis 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:42:55
AS PRIE TAVES TIK PER DVIGUBA STIKLA
TOKIU SAVALKU PILNOS PAKELES

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:34:51
Tai kad niekas neduoda...
Ir pacukės neduoda...
Esu toks vargšas...
Taip reikėtų ir še tau, nėra...
Stotyje ir toje neduoda tos dvokančios.
Sapnuojasi vient ufonautai...
Tai vient juos ir pamyliu, nes labai pagailsta jiems manęs tokio vargšo, - tad ir atsuka subines...
Na bent jiems gaila, - dėkui jiems už tai...
Supratingi visdėlto.
Supranta menko patiniuko trūkumėlį...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:26:21
Džiaugčiausi jei lietuvės bėgtų iš lietuvos čia joms tokie šlykštūs vyrai.
O aš esu atidulkinta sočiai. Aišku?
Tad gali nepergyventi dėl mano tariamo trūkio...
Ir nevarvink seilės, lietuviai negaus...nė vietiniai rusai...
Nevarvink seilės. Patyrusi boba neprivalo norėti, dulkink pacukes...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:23:33
Labai ačiū kad pavadinai šlykščia...
Vadinasi nelysi prie manęs, kaip miela. Koks tu šaunuolis ir išauklėtas šuniukas, - ant kojos nedaro...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:22:37
Tiesiog kolkas negaliu susitvarkyti, taip yg vėjas pūstų per kambarį, nes 'langinės' ir iš vienos ir iš kitos pusės atidarytos.
Šiaip jau ir esu tas Evaldžitas tik tiek kad nesusitvarkęs štai kodėl tiek daug problemū.
Kol langinės bus atidarytos tol ir bus natūralus skersvėjis. Bet jų dar 30 - imt metų negalima uždaryti. Vadinasi smarkiame skervėjyje lemta gyventi, - dėl to ir neįmanoma sugaudyti informacijos nes viskas susimala ir susiplaka ties skersvėjo vieta.
Bet net labai sugadinta informacija absoliučiai atsistato.
Todėl kada langinės visai užsidarys tai net apsoliučiai sugadintą informaciją atstatysiu.
Net absoliučiai sugadintą info atstatysiu, tik vienas toks trūkumas bus, - būsiu lyg negyvenusi visą tą laiką, nes nieko neveikiau( na taip kaip galėjau veikti, jei langinės nebūtų buvusios atlopotos...) ( na informacijai tai bus informacija ir net su manimi drauge, vistiek egzistuoju...Na vienu žodži kažkas tai nerealiai įdomaus vistiek atsikapstys.)
Ir galėsiu pradėti gyventi.
Dabar yra visa informacija vient gadinama. labai smarkus ir niekad nesiliaujantis vėjas.
na taip lyg ligą turėčiau, ž kokį vėžį...
Bet viskas yra absoliučiai atstatoma. tai mane ir guodžia, nes žinau kad viskas absoliučiai yra atstatoma iki ačių menkiausių smulkmenų.
Na gal dabar info gadina...
bet viskas atstatoma yra...
O pati gyvnti suspėsiu. rasiu kokią nors temą gal dar ir prisidėti pražuvusius metus sugebėsiu. Kai skersvėjo man nebus tada viską pati į savo pusę trauksiu, tai sakau gal net prisidėti sugebėsiu ir t.t.
tada bus viskas tvarkoje be to skersvėjo.
Va taip.

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:18:02
IR BUTINAI IS FORUMO ISEIK-VISKAS GYVENIME BUS I GERA

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:17:21
NENUSIMINK IKSE-NUSIPRAUSK
BURNA ISSIPLAUK IR VISA KITA

na nereikia taip ziauriai 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 19:16:08
bet tikrai verta pasakio
NE DIDELE DORYBE BUT NEKALTAI JEI NIEKAS NEGEIDZIA

DAR zenonas 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 18:58:06
KLAUSYK JEI TAVES NIEKAS NEDULKINA TAI TIK TODEL JO ESI SLYKSTI VISAPUSISKAI
IR KO CIA VIS VERKI -JUK PATI ESI DEL TO KALTA-SUEBI BUT BE ALO SLYKSCIA IR VISUS ATSTUMI
AS BECIAU KUO TOLIAU NUO TAVES NET PER 5 METRUS SUNKU BUT PAKEST

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 18:06:49
Sakiau mačiau tą muzikinę grupę.
Žinau kas jie oekie kas aš tokia.
Mes manipuliuojame...galime jus vieną su kitu priversti dulkintis ir dar taip kaip jums patiems nepatinka...
Na gal tie vyrukai dar nežino kas aš tokia gal jiems atseit nereikia mano kompanijos, bet jie manimi neatsikratys( ta prasme prakiškai tik be pusės esu ant ot pačio laptelio...Na iš tiesų ir esu ant to pačio laiptelio, tik užsnūdau...) nes iš esmės esu lygiai tokia pati...
Tad ant mano galvos irgi niekas neužkris tiesiog dievas sau ramiai su tėvu dulkinsis ir viskas.
Mes manipuliuojame. Aišku?
O ant mūsų niekas neužkrenta...
Nesąmonė kad atseit ant mūsų turi kažkas užkristi.
Tu, stipena, per daug nesitikėk. Be to tais reikalais aš net neužriimsiu. Bus ir be manęs...Visokio mėšlo visados pilna būna...Be to tu stipena...Jūs niekam nereikalingi...paimk ir savo galą susikišk į sviestą. kad ir kaip stegsiesi pataikyti ant seksualaus, galų gale pamatysi kad savo bybį laikai svieste būtent taip kaip aš tau ir liepiau... ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 18:00:49
Be to sekso srityje susigaudau visų geriausiai ir man ten žiūrėti ką dirba NUKVAKĘS STIPENA sakyčiau nebūtina.
Beje esu mačiusi vieną muzikinę grupę vieną sykį, berods amerikonų ir supratau kad jie turi lyiai tokį pat temperamentą kaip mano...tiesiog galėtume savo bendrą kažką kurti. Tiksliau ir esame nulipdyti iš vieno molio...
Tiesiog taip pasakius buvau priblokšta kad jie nuostabiai žino kas aš esu, na ta prasme elgesys pasako kad viską į centimetrą supranta...Daugiau nėra ko pridurti. visi kiti yra visi kiti....Ką ten ir bečiūrėti, ta prasme šiei tiek nukvakę visi kiti yra. Arba labai ryškiai nukvakę.
na o ta muzikinė vyrukų grupė visai nenukvakusi buvo. Viską tiesiai šviesiai išreiškia ir viskas pats savaime už save sako. Tiesiog viskas išreikšta ir neužmaskuota, kad nukvakėliaims ir NEĮGALIESIEMS tik tiktų... Tai va...
Tad nesiulyk tų savo nukvakusių mėsų....Jei dievas ėda nukvakėlius tai iš vis džiaukis...kad nors kur visas tas mėšlas dedasi. tik džiaukis. Juk visi esame skirtingi ir tai net kažkur turi dėtis, jei kasnors per kraštus liejasi, - kad ir nukvakimas.
Dievas pasirodo mielai yra psiruošęs priimti ir nudulkinti.ŽINOMA KAD NEŽIŪRĖSIU. NE MANO REIKALAS, BE TO ESU TIKRA KAD BE GALO NUOBODUS. VISKAS YRA BE GALO NUOBODU...
O tie vyrukai iš tos grupės tai tikri satanistai daugiau tokių nėra. beje aš ta pati...
Bet nereiškia kad seksu būtina užsiiminėti.Tegul nukvakėliai save tuo kankina...Seksas labai daug ką gali reiškti.
PAV., APGADINĖJIS TOBULAS APSUKIMAS, TOBULAS IŠSISUKIMAS VISKAS KAS YRA TOBULA VISI IŠSISUKIMAI YRA SEKSAS.... TAI NEREIŠKIA KAD SEKSAS YRA UŽSIIMTI SEKSU.
SVIESTUOTU SVIESTU MES LEIDŽIAME UŽSIIMTI NUKVAKĖLIAMS. UŽSIIMKITE TUO SVIESTUOTU VSIESTU.
O KAS PRIE MŪSŲ PRISILIEČIA TAS VIENĄ KARTĄ NEĮTIKĖTINAI SKAUDŽIAI NUKENČIA. NES MES MANIPULIUOJAME VISKUO. NA KURĮ LAIKĄ ATRODO KAD IR MES KENČIAME, NA BET JEI KITAS TURI TINKAMAI ATSIIMTI, TAI IR PAČIAI ŠIEIK TIEK VARGO GALI BŪTI. BET NIEKAS IŠ TO NIEKUR NEIŠTRŪKSTA.
JUK IR DARBE DIRBANT IŠKART NEUŽSIDIRBI LABAI DAUG PINIGŲ. SUPRANTI, NEIMI IR NEUŽSIDIRBI IŠKART LABAI DAUG PINIGŲ. JIE ATSIRANDA PO TRUPUTĮ...
TAI VA NUKVAKĖLIAIS TIKRAI NESUSEKA ŠALIA MŪSŲ.
MAČIAU TUOS VYRUKUS.
ŽINAU KAS JIE TOKIE YRA...
TAIP KAIP IR AŠ ŽINAU KAS AŠ ESU...
tad nukvakėli yra dar klausimų?
Verčiau eik daryti sviesto sviestuoto, - palengvės, kaip tau....Pagal tavo nukvakimo normalų lygį...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:44:36
AŠ NESU UŽ TAVE PRASTESNĖ.
KAIP APMAUDU AR NE?
SUPRANTI, TU IŠ KIEKVIENO STENGIESI PADARYTI SAU PATELĘ. BET TAME PRASMĖ KAD NESU UŽ TAVE PRASTSNĖ. VADINASI NIEKAIP NEGALIU BŪTI IR TAVO PATELE.
BE TO TAS PATELIŲ DARYMAS MEN NETINKA, VIENT DĖL TO KAŽKAIP NĖRA PRASMĖS PRASIDĖTI SU KAŽKOKIU TAI VYRU GERIAU TIESIAI ŠVIESIAI ŠUNĮ TAS VYRAS SAU IR DULKINA. TAIP. ŠUNĮ DULKINA.
NESU PRASTSNĖ. NESU PATELĖ.
AR SUVOKI?
TU VIS GALOVJI, JEI PADARYSI PRASTESNE, TAI TAVO AKIRATYJE LYG PADAUGĖS PATELIŲ...
NA KAM TAU TAI. KODĖL DĖL TOKIŲ NEESMINIŲ DALYKŲ STENGIESI...
JUK NESU PATELĖ. NESU PRASTSENĖ.
O TAS TAVO ĮSIVAIZAVIMAS, TAI TIK TAVO VIENIŠA MASTURBACIJA. VISTIEK TAI MANĘS PATELE NEPADARO, KAD IR KIEK PATS SAVE BETRINTUMEI. JUK TRINI SAVE O NE MANE , - ATSIPEIKĖK. IR TAS LOJIMAS IŠTISAS TAVO IR BŪSIMAS LOJIMAS VISTIEK MANĘS PATELE IR PRASTESNE NAPADARYS.
TAI TIK TAVO LOJIMAS TYRIEMS LAUKAMS IR TIK TAVO TRYNIMASIS PAČIO Į SAVE PATĮ...
KAIP NESUPRANTI...GAL PATS SAU IR BESI PATELĖ....KAS TEN ŽINO...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:34:31
Be to negalvok kad tu esi tik žmogus. Kokias raides turi?
Galvoji kad atsiplovei? ( na atseit jokios problemos tavęs neliečia. Džiaugiasi nuostabia laisve ar ne?), ir rodai čia savo nuostabią trydos laisvę...
Kad tik ant tėtušio viskas sugriuvo. galvoji kad švarrus išlipai?
taip.
Tu eisi į tokią tuštumą kur net nedulkins tavęs. ten išvis nieko nebus...
Bus mažytis toks tau galvosukiukas...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Be to kaip sakoma daug vaikų į abortus išeina....tai matyt tas galvosukiukas tau bus pabuvoti abortiniu vaiku. Juk daug šūdų gyvenime yra. Na manau ir dievas ras tau vietos kur retkarčiais tave kišti. O gal net nieko kaip sakiau nebus. Smarvės ir nelaimės nori. Nes aiškini čia man tokius dalykus, tai užsisakinėji sau labai daug nesąmonių...Bet tavęs turbūt net niekas neims. Kiekvienai išgamai sava vieta. O tu normalus išgama ar ne?
TIESIOG MATAU KAD BANDAI VAIDINTI KIETĄ.
Esi be galo silpnas, bet kažkaip nesinori tau to sakyti. Sunku paaiškinti kodėl to nesinori. na tiesiog taip. Atseit nervinuosi atseit tu šio to vertas. Bet iš tiesų, esi toks šūdas, kkių reta...
o TAS SENGIMASIS VAIDINTI BE GALO DIDELĮ ĮSIVAIZDAVUS KAD ATSEIT EESU BEJĖGĖ KVAILELĖ....TOS TAVO BERGŽIOS PASTANGOS.
BŪTENT TU IR ŽIŪRI PER RAKTO SKYLUTĘ IR DAR SUMOKI KELIS CENTUS ( NES DAUGIAU NETURI...VARGŠELIS...), KAD GALĖTUMEI ŽIŪRĖTI KĄ KITI DARO...IR VIS ŽIŪRI, BET DIDVYRIU ESAS PAST ĮSIVAIZDUOJI. JUK ĮSIVAIZDUOJI DIDVYRIU SU MANIMI KALBĖDAMASIS?NA PRISIPAŽINK ĮSIVAIZDUOJI?
IR KODĖL?
O TODĖL KAD BE GALO MENKUTIS ESI, BET ČIA APSIMESTADMAS PRIEŠ SAVE IR PRIEŠ MANE GALIŲNU, JAUTIESI GERAI. TA PRASME PRASMIRSTI IR JAUTIESI GERAI, ĮSIVAIZDUOJA KAŽKĄ TAI VEIKIAS...DŽIAUGIESI KAD KITIEMS NESISEKA AR'SEKASI IR ĮSIVAIZDUOJI KAD KITI ATPERKA VISAS SAVO NODĖMES NES ATSEIT PRIEŠ TAVE NUSIKALTO, GAL KOKIOS ĮTIN KVAILOS FRAZĖS KAD TEVE MYLI NEPDASAKĖ, MATYT VISI IŠ EILĖS PRO ŠALĮ EINANTYS TIPO PRIVALO TAVE MYLĖTI IR TAIP TOLIAU.
TAVO KVAILUMO LYGIS RODO TIK MEILĖS STYGIŲ. TA PRASME NEBŪTINAI ESI PISLUS, BET PAGEIDAUTUMEI BE PERTOJO ŽODŽIŲ KAD TAU KARTOTŲ KAS NORS BE PERTOJO KAD TEVE MYLI, MYLI IR MYLI. NA TU TURI RIMTĄ TRŪKIMĄ. TAU NIEKAS NERŪPI, TU VIS LINK SAVO ŠIKNIASKYLĖS UŽLENKI, VIS PRIMENI KAD TU EGZISTUOJI IR KAD TAU REIKIA MEILĖS.
AŠ PASAKYČIAU RYKŠČIŲ TAU REIKIA KAD PAMIRŠTUM TĄ MEILĘ. AIŠKU? NETIKŠA...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:22:31
Tu nerimsti tiesiog, nes tik savo subinės smarve kažko pasieki ...
Turbūt tau patinka kai esi laikomas vokiančiu šūdpagaliu..
Gal to ir siekei kad dabar būtent tai dėstyčiau.

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:16:51
ir tersk vel foruma
ly varna beodee

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:15:35
ziurek pro rakto skylute ka tavo tevas daro-ziurek uz 2 litu atlyi
kas kur ka daro -stebek ir meaukis ta alimybe

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:14:07
Žvaigždžių sporos - tai kitų planetų, žvaigždžių, galaktikų implantai. Žvaigždžių sporos gyvena mūsų Žemėje ir niekuo nesiskiria nuo kitų žmonių - nei mintimis, nei jausmais, nei praeities prisiminimais.
Tik, kai ateina laikas, jie "pabunda" ir sužino, kad yra atsiųsti iš kitų pasaulių atlikti MISIJĄ Žemėje. Iki tol jie nieko neprisimena apie savo kilmę, praeitį ir tikslą - tol, kol jų "nepažadina" užkoduoti genai. Pabudimas gali būti ramus ir laipsniškas, bet gali būti dramatiškas su tragiškomis pasekmėmis. Atmintis atsistato (ne visiems pilnai); ir jie pradeda vykdyti savo misiją. Jų ryšys su Aukštesniuoju Savipačiu sustiprėja. Jie per trumpą laiką sugeba pasiekti "dvasinį" pažinimą (kuriam Žemės gyventojui prireiktų kelių gyvenimų). Ir jiems žvaigždėlaiviai, tarpgalaktinės kelionės, įvairūs psichiniai reiškiniai ir kitos gyvybės formos yra savaime suprantamas dalykas.
Jų nėra daug Žemėje, o jų misijos skirtingos (ir didingos). Jie šliejasi prie šviesaus proto žmonių padėdami jiems prisiliesti prie
Motinos Žemės. Jos taip pat yra aukštesniųjų matavimų sąveikos taškai su mūsų fizikiniu pasauliu.
Šie asmenys yra susirūpinę tuo, kad jaučia, kad gali būti kilę iš kitų pasaulių. Jie patiria vienatvės jausmą, jausdamiesi svetimi šioje Žemėje. Jie mano, kad mūsų visuomenės normos yra niekam tikusios ir nepriimtinos.
Mūsų planeta negali išlikti be Dieviškojo įsiveržimo - Žvaigždžių sporos atveria jam kelią

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:13:07
TAI VA

http://www.youtube.com/watch?v=reGlno9aUpw&feature=related 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:11:53
;D

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:03:19
! "
"
27d
27sav
27 men

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:02:30
ir vsio...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:01:35
Gothic Kabbalah

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 17:00:35
Nėra čia jokių velnių ir jokių tų juodulių...
Bet jei kas darosi tai ant savo galvos tikrai nesikrausiu.
tegul sau dievas su tėvu ir dulkinsis, jei dievui to be galo reikia...
kaip sakiau visiškai į tai nesikišiu, tik mainus padarysiu, mano gyvenimas į žaidimus dievui su tėvu ir vsio...
Manau nieko nenusuku. Be to tas mano gyvenimas tikras labai prispaustas. Neturiu išeities. ir be to dėl ko turėčiau rūpintis kažkuo kam viskas vistiek vient absurdas atrdo o attkištos rankos nemato tik pjauna kaip lazdą...
tai nematys ir kaip dulkina jį kažkoks tai dievas.
Tad nieko baisasu neatsitiks tiesiog nieko nemątant.
Nes vistiek aiškios psichikos juk neturi. Sakyčiau visai normaliai pritemusi ta psichika. tad jokio skirtumo.O mano psichika yra aiški ir man reikia gyvenimo. Be to kas turi aiškią psichiką tas suvokia kad visur reikia tartis. na visur ir tariamasi. ir viskame susigaudyti reikia.
Ir čia net privačių zonų pasirodo nebūna. Absoliučiai iš visko galima tartis ir net jokių privačių zonų pasirodo nėra....
Tai va...
Visa ta ir galybė.
Ar tiksliau aiškumas...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:59:08
[edit] Runes
Runes shown on the front cover (and also in the booklet) are Nordic runes with the Elder Fuþark alphabet. On the back cover every song has its own rune character:
"Ginnungagap (Prologue)"
"Midgård"
"Asgård"
"Jotunheim"
"Schwarzalbenheim"
"Ljusalfheim"
"Muspelheim"
"Nifelheim"
"Vanaheim"
"Helheim"
"Secret of the Runes (Epilogue)"
Secret of the Runes title is written in the Elder Fuþark alphabet on the front cover as:
· · ·
and it is tranliterated as: "sekret of þ(th)e runes".

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:56:01
Žvaigždžių sporos - tai kitų planetų, žvaigždžių, galaktikų implantai. Žvaigždžių sporos gyvena mūsų Žemėje ir niekuo nesiskiria nuo kitų žmonių - nei mintimis, nei jausmais, nei praeities prisiminimais.
Tik, kai ateina laikas, jie "pabunda" ir sužino, kad yra atsiųsti iš kitų pasaulių atlikti MISIJĄ Žemėje. Iki tol jie nieko neprisimena apie savo kilmę, praeitį ir tikslą - tol, kol jų "nepažadina" užkoduoti genai. Pabudimas gali būti ramus ir laipsniškas, bet gali būti dramatiškas su tragiškomis pasekmėmis. Atmintis atsistato (ne visiems pilnai); ir jie pradeda vykdyti savo misiją. Jų ryšys su Aukštesniuoju Savipačiu sustiprėja. Jie per trumpą laiką sugeba pasiekti "dvasinį" pažinimą (kuriam Žemės gyventojui prireiktų kelių gyvenimų). Ir jiems žvaigždėlaiviai, tarpgalaktinės kelionės, įvairūs psichiniai reiškiniai ir kitos gyvybės formos yra savaime suprantamas dalykas.
Jų nėra daug Žemėje, o jų misijos skirtingos (ir didingos). Jie šliejasi prie šviesaus proto žmonių padėdami jiems prisiliesti prie
Motinos Žemės. Jos taip pat yra aukštesniųjų matavimų sąveikos taškai su mūsų fizikiniu pasauliu.
Šie asmenys yra susirūpinę tuo, kad jaučia, kad gali būti kilę iš kitų pasaulių. Jie patiria vienatvės jausmą, jausdamiesi svetimi šioje Žemėje. Jie mano, kad mūsų visuomenės normos yra niekam tikusios ir nepriimtinos.
Mūsų planeta negali išlikti be Dieviškojo įsiveržimo - Žvaigždžių sporos atveria jam kelią
----------------------------

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:55:03
Jei šūdą mali tai išsamiau malk, o ne mano kažką išsijuosęs mėgdžiok čia kaip nežinau kas....

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:55:03
SIRIJUS B

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:54:21
Kas tas sparmo?
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:52:56
Žvaigždžių sporos - tai kitų planetų, žvaigždžių, galaktikų implantai. Žvaigždžių sporos gyvena mūsų Žemėje ir niekuo nesiskiria nuo kitų žmonių - nei mintimis, nei jausmais, nei praeities prisiminimais.
Tik, kai ateina laikas, jie "pabunda" ir sužino, kad yra atsiųsti iš kitų pasaulių atlikti MISIJĄ Žemėje. Iki tol jie nieko neprisimena apie savo kilmę, praeitį ir tikslą - tol, kol jų "nepažadina" užkoduoti genai. Pabudimas gali būti ramus ir laipsniškas, bet gali būti dramatiškas su tragiškomis pasekmėmis. Atmintis atsistato (ne visiems pilnai); ir jie pradeda vykdyti savo misiją. Jų ryšys su Aukštesniuoju Savipačiu sustiprėja. Jie per trumpą laiką sugeba pasiekti "dvasinį" pažinimą (kuriam Žemės gyventojui prireiktų kelių gyvenimų). Ir jiems žvaigždėlaiviai, tarpgalaktinės kelionės, įvairūs psichiniai reiškiniai ir kitos gyvybės formos yra savaime suprantamas dalykas.
Jų nėra daug Žemėje, o jų misijos skirtingos (ir didingos). Jie šliejasi prie šviesaus proto žmonių padėdami jiems prisiliesti prie
Motinos Žemės. Jos taip pat yra aukštesniųjų matavimų sąveikos taškai su mūsų fizikiniu pasauliu.
Šie asmenys yra susirūpinę tuo, kad jaučia, kad gali būti kilę iš kitų pasaulių. Jie patiria vienatvės jausmą, jausdamiesi svetimi šioje Žemėje. Jie mano, kad mūsų visuomenės normos yra niekam tikusios ir nepriimtinos.
Mūsų planeta negali išlikti be Dieviškojo įsiveržimo - Žvaigždžių sporos atveria jam kelią
----------------------------

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:52:06
TAI VA

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:51:45
SPARMO LY PRAARE

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:51:22
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.

ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjj webe 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 13:33:36 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:50:41
ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjj webe 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 13:33:36
SPARMO PILNA FORUME
SPARMO PILNA FORUME
SPARMO PILNA FORUME
????????????????????

ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjj webe 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 13:33:36 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:50:05
ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjj webe 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 13:33:36
SPARMO PILNA FORUME
SPARMO PILNA FORUME
SPARMO PILNA FORUME
????????????????????

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:49:03
TAI VA

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:48:46
kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko. kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko. kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.

neisiukitas kitas nori kitko. 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:15:55
kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:14:55
pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:14:35
SIENA

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:13:48
pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.

PIKSE 2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 16:10:46
pragarąneisiukitas kitas nori kitko.
nori kitko.
geriau ... Tai va...kitas nori kitko.
.Nors nuo to ir labai nukenčia manasiskitas nori kitko.
gyvanimas. Bet būna kad vienikitas nori kitko.
labai su mainais sutinksiu. O jis jei jau toks protingas paskui tegul jau pas kapstosi tokiojekitas nori kitko.
situacijoje kaip tik ten išgali ir tesugeba. Tegul jau pas kastosi jeigu jau toks protingas. Nesistengiu jam anei kenkti, padėti irgi negaliu, nes pats ant problemų raunasi.Dievas... Tai va....Nors nuo to ir labai nukenčia manasis gyvanimas. Bet būna kad vieni labai norėtų iškart tai gauti, bet yra tam tikros taisyklės ir aš čia per daug reikštis manau kad negaliu, nes mano balsas vistiek kaip bebūtų irgi parsiduoda dėl gyvenimo, o kiti nelabai....Na vistiek taisyklės yra...
Ir tavo pačio iki tam tikros ribos nuomonė irgi nepaskut... Tai va....Nors nuo to ir labai nukenčia manasis gyvanimas. Bet būna kad vieni labai inėegzistuoja... Tai va....Nors nuo to ir... Tai va....Nors nuo to ir labai nukenčia manasis gyvanimas. Bet būna kad vieni labai labai nukenčia manasis gyvanimas. Bet būna kad vieni labai parsiduoda dėl gyvenimo, o
Tad tokia ta jo situacija.
Kaip sakant dievo maistas bus. tegul ten jau ir kapstosi, - juk be galo protingas yra tai išsikapstys...kokio dar pusmečio...
Dievui nauja bus tik tada kada jis anapilin iškeliaus...
O TU NESKIEK NESĄMONIŲ APIE LIZES.
TURĖJO SUPRASTI KUR GALIMA ŽENGTI KUR NE...NEJAU PAGAL TAVE VISKĄ KAIP BEPROTĖ GALIU KENTĖTI IR ATSEIT NESU BIOLOGINĖ TIK KAŽKOKIA TAI DVASINĖ? NA DVASIA IR LABAI SIAURO

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 15:55:38
Po kokio dar pusmečio...
Dievui nauja bus tik tada kada jis anapilin iškeliaus...
Taip sakant užsisakė riebų kąsnelį iš manęs ( Dievas), o man gi gyventi reikia.
Kai suprasiu vieną kartą ką turiu daryti Dievas atiduos ir grąžins man mano atmintį.
Na suprantu, galbūt Dievas norėtų iškart tai gauti, bet yra tam tikros taisyklės ir aš čia per daug reikštis manau kad negaliu, nes mano balsas vistiek kaip bebūtų irgi egzistuoja... Tai va....Nors nuo to ir labai nukenčia manasis gyvanimas. Bet būna kad vieni labai parsiduoda dėl gyvenimo, o kiti nelabai....Na vistiek taisyklės yra...
Ir tavo pačio iki tam tikros ribos nuomonė irgi nepaskutinė, nors tam tikroje vietoje visiškai nėra jokios nuomonės tiesiog yra mainai ir pardavimas, - vienas nori vieno o kitas nori kitko.
Tad per tą sąmpratą išvada ir šantažas ar kaip ten.....sąnkryža...Samokslas samoklas. Vienuodžiu išvada ir sąmokslas...
Na jis greitai mintis atiminėja. Bet jei reikalo esmęs supratau vistiek mano atmintis turėtų be galo pagerėti.
Nesvarbu kaip dievas ten benorėtų tuj pat dulkinti mano tėvą, bet manau kad gali nu jau nors kiek palaukti.
Nu nors dar trisdešimt metų palaukti, kada jis tiesiog natūraliai išeis į tą rojų....
Tai va...
Negaliu nieko padaryti tėtušis prisižaidė, o paskui būna visokiausių šantažų tad pas sau karmą pasirinko. Toje sferoje esu bejėgė...Visiška bejėgė. Juk į pragarąneisiu geriau su mainais sutinksiu. O jis jei jau toks protingas paskui tegul jau pas kapstosi tokioje situacijoje kaip tik ten išgali ir tesugeba. Tegul jau pas kastosi jeigu jau toks protingas. Nesistengiu jam anei kenkti, padėti irgi negaliu, nes pats ant problemų raunasi.
Tad tokia ta jo situacija.
Kaip sakant dievo maistas bus. tegul ten jau ir kapstosi, - juk be galo protingas yra tai išsikapstys...
O TU NESKIEK NESĄMONIŲ APIE LIZES.
TURĖJO SUPRASTI KUR GALIMA ŽENGTI KUR NE...NEJAU PAGAL TAVE VISKĄ KAIP BEPROTĖ GALIU KENTĖTI IR ATSEIT NESU BIOLOGINĖ TIK KAŽKOKIA TAI DVASINĖ? NA DVASIA IR LABAI SIAURO LYGIO BIOLOGIJA TĖRA. IR JEI NE TEN UŽLIPAMA TAIP IR ATSITINKA VYRAMS. TAD DAR PRAPLATĖS TIK GĖJŲ GRETOS. NORS TIKIU KAD KAI KURIE VYRAI IŠSIKAPSTO IŠ TOKIOS SITUACIJOS. VISKO BŪNA BET ČIA JŲ PAČIŲ REIKALAS. NA TIESIOG KAŽKOKIAIS TAI BŪDAIS VISI PAPUOLA NE TEN KUR REIKIA. PASKUI, ŽINOMA, TEGUL KAPSTOSI. NESU VISAGALĖ.
NA ĮSIVAIZDUOK KIŠI ŽMOGUI RANKĄ KAD JAM PADĖTI O JIS IR KABINASI Į TĄ RANKĄ IR KERTA TĄ RANKĄ...
NU KAIP GALI TOKIU ATVEJU PADĖTI? AR TAI IŠ VIS ĮMANOMA YRA?
Nesupratau kas tau tovo tame pusmetyje gali pasikeisti?
Kas čia tau taip jau keisis?
Užeis mat po pusmečio pasižiūrėti.
Pamanyk tik.

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 15:33:29
Vienu žodžiu
---------------------
PASIZIURESIM PO PUSMECIO KAS CIA NAUJO

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 13:12:56
Vienu žodžiu tai yra sąmokslas.
Matyt Dievas nori dulkinti mano tėvą matyt tas dievas yra gėjus ir tėtušio jam prireikė( tie visi daininkai ir boksininkai yra ir taip jau nuseilėti dievo( BOSINIKAI RINGUOSE IR GĖJAI DAININKAI YRA NUSEILĖTI DIEVO...), na kurie yra nuseilėti to niekaip nenuslėpsi ir neužmaskuosi, tad viso to eigoje paskutinį nuseilėti dar mano tėtūšį užsimanė. Vargšas tėtušis, jau taps dar vienu gėjimi kitose karmose, jai mano mama jo vėl neišgelbės...).
Tai dabar kol suprasiu kol čia pas save apsitvarkyti tas Dievulis palauks...
Na kai susitarsime dėl dalybų tada tos dalybos ir įvyks, dievulis gaus mano tėtūšį o aš gausiu savo gyvenimą.
Taip viskas iš tiesų be galo sunku.
Vienu žodžiu suvokiau dievulis nori padulkinti mano tėvą...
Vienu žodžiu prirėmė prie tokios sienos ir viskas...
O gyventi juk norisisi norisi. Galų gale ir tėvas pats kaltas, nieka nesisaugodavo nes nieko ir nesupranta. Nesisaugodavo ir nesuprato....Jau net manęs neįtikėtinai turėjo saugotis, nes kur tik problema ten ir dalybos... Oi kaip turėjo saugotis... Bet jis ir ligšiol nesupranta. Lig šiol nesuprnta kokios nelaimės yra...
Ir verčiu ne mano gyvenimu turėjo " rūpintis", o pagalvoti apie sąvajį į kokią baisią nelaimę galvą jis kiša...
Varge, varge o varge...
Na ir prisidirbo...
Tikras vargas...
Ir atseit turėsiu net su visų įpakavimu jam jį duoti, tada mainais užtai gausiu savo gyvenimą.
Nu ir vargas galų gale...
Baisus vargas/Vienu žodžiu sąmokslas ir išvada...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 12:55:05
Nu tai vienu žodžiu tai sąmokslas yra.
Jei neturėčiau jokių priaugų spuogų ir šiaip pigmetų vėžių, tai su tuo sąmokslu būtų paprasta jis būtų buvęs normalus..
Jis vienu žodžiu tas sąmokslas virsur praeina...
Ir jei daromos kažkokios tai dirbtinės kliūtys jis vistiek tas sąmokslas praeis, - jam tos kliūtys ne motais...
Na vienu žodžiu čia jis specialiai jau dėl manęs susimažinti tikrai negali. jei jau yra didelis tai ir yra.
Jei daromos kliųtys jis tik didėja bet nepasitraukia.
Tai ir yra sąmokslas.
O aš šiuo atveju išvada.
Na todėl išvada kad labai jau tiesiogiai į mane buvo remiamasi, - todėl ir tapau išvada...
Vainasi aš lyg ir sumažėjau, - ta išvada;
O sąmokslas lyg ir išaugo, - tas sąmokslas....
Vadinasi proporciškai esu labai sumažėjusi.
SUPRATAU, - TĖVAS BE REIKALO APLINK MANE ABAI DAUG UŽDARŲ RATŲ PRIKŪRĖ. iR JIS TŲ UŽDARŲ RATŲ IKI BEGALUBĖS PRIKŪRĖ.
Iš tiesų yra dulkinamasi tik su vyrų, o jis tą taisyklę sulaužė vient tam kad mane laikytų patubdęs už begalybės ratų.
Na ir kas, jei kokį ratą pralaužių jų yra be galo daug iki pačios gebalybės...
Tiesiog aš pati švada, jei išnykčiau tai ir ratai išnyktų....Tai grynai su manimi susiję. Jei išnykčiau tai ir ratai išnyktų. Ir kas nor būtų gavęs išvadą į veidą. Tai yra niekur neingčiau tiesiog kaip mintis kažkam tėkščiausi į veidą.
Ir ge galo rimtai.... Juk mintis esu ar ne, tai yra galiu būti, o kolkas ivada begalybės ratų apsuptyje...
Vyras vienu žodžiunieko nereiškia tik tiek kad skaitosi per vyrą tėvas gali sulaikyti išvadą.
Na ta išvada skaitosi labai ilgai gali būti 'užkonservuota', bet kas šlykščiausia vistiek reikia stegtis gyventi taip lyg gyva ir lyg pajėgi būtum ir laukti kada tave atkonservuos. Ti tada, - atkoservuota, be vergo galėsi gyventi.
Užkonservuotai išlikti yra labai sunku... Labai sunku išlikti... Bet kaip sakoma ya daug kelių, - jei išvada neįlaiko ji vėl kam nors teškiasi į veidą... Tik įdomu kaip su tais lankais. Ar su visais savo lankais tėkščiausi ar kaip ten.. Ar su visomis uodegomis. Na kas linkęs smulkintis, - tai su visomis uodegomis...
Manyčiau.
Vadinasi esu išvada.
Jau net ne žmogus...
ŠTAI KAIP SU MUMIS ŽAIDŽIA, MES TIESIOG ESAMENIEKAS...
BAISU IR KEISTA ŠIEKTIEK. KEISTA KAIP GALIMA NUSVAŽIUOTI BEVAŽIUOJANT IR T.T.
Išvada...
Va taip.
Ir niekur nepabėgsiu, tiesiog galiu rinkis jei ne meškai į nasrus tai vilkui ir visas čia pasirinkimas. Bet net dėl tokio pasirinkimo draskomasi...
Na irgi reikia apsispresti, kam jau geriau į tuos nasrus papulti ir kam geriau į tuos nasrus nepapulti, negalvok, - tai irgi labai rimtas pasirikimas, - net kam į nasrus papulti kai yra mąstoma ir sprendžiama. Nes auka nori nuspręsti netgi tai.Kas jai geriau. Net tokiose situacijose auka be galo daug galvoja...
Nes aukai tai yra labai svarbu suprasti kur jai visdėlto geriau, net kai iš pažiūros tas pasirinkimas labai menkas, - tik tiek; ar meškai ar vilkui...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 12:06:29
samokslas
išvada.
Vienu žodžiu, kažkoks tai sąmokslas ar net visa eilė samokslų nori išvados.
Vienu žodžiu tie 'apsimetėliai' visvien vaidindami atseit kad turi mano tėvo 'veidą', kad atseit nebūtų pavojinga jų manymu taip, 'kalsis' prie manęs ir bandys velniažin ten ką iš manęs išgauti. Vienu žodžiu be perstojo darys kratą...
Ir kai man taps aišku kad jie jau išgavo ką taip intesyviai ieško tada jie atšoks, - nes neliks ryšio...
Taip sakant jiems atgal viskas sulėks į veidą...
Kol 'nesulėkė' tol ir ieško. Ir vis eiškos be perstojo. Užtad ir atitvėrė mane nuo pasaulio, kad sėkminigiau galėtų ieškoti..
Sąmokslas bando išieškoti išvadą.
na ir kokį galų gale jam 'broką' pakiški kad nors kiek nuo maęs atstrauktų...
Jei neįtikėtinai senovijnį žodį ištraukti būtų kažkas tuose:
vadmoks
moksvad...
Tai kaip pirmyn ir atgal per žiedą ar kur gatvėje...
Na lyg ir ge ryšio...
Vienu žodžiu tai sudėtingos sankryžos teva... Kaip kokiame vieuke, bet sudėtingame labai su sudėtingu apsisukimu, kurį vis pamiršti...
Užtad ir sveria išvadą, kad nors automatiškai ar kaip ten nepamirštų ir galvos nenusisuktų.
O kad jau pati ta išvada gali galvą nusisuktį tai jau nė nepagalvoja...
Toks keistas jausmas kad pasaulis trirpsta.
Vis tasiranda pamašėle supratimų...
O tas mano vis labiau silpnėjantis silpnumas ir negalėjimas nieko padaryti rodo tik pasaulio tirpimą...
Na pasaulis trirpsta.
Juk be paliovos labai keistai silpnėjama i būnant begalo silpnai dar toliau reikalas tempiasi link visiško silpnėjimo...Vis silpnėjama ir silpnėjama. Keistai taip be galo...
Tokia keista išvada, - tirpsta tas pasaulis ir tirpsta...
Vadonasi jie išvados niekaip nepaliks ramybėje.
Ir kadangi jau pati esu ta išvada...
O jie , - Sąmokslas...

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 11:32:02
Vienu žodžiu ir tas išvados priėjimas nieko nesąko...
Be galo daug išvadų ir visos visiškai neveiksmingos...
Na kurį laiką atrodo veiksmingomis , bet tik iki ta tikro laiko.
Matyt ta išvadada pati esu.
Tad visos kitos materialinės gėrybės man nepadės.
Pati esu išvada...
Be galo baisu.
Nenoriu kažkur tai save kišti kad mane surytų, nes vieną kartą kažkokią tai mažytė išvada buvau.
Maniau kad kur kas daugiau galėjau ir galiu,
o čia kad nori, taip staigiai manęs prireikė kaip kokios išvados.
Matyt kaip esminės ir kaip naujos išvados(todėl ir nori suryti, - save užsitvirtinti...).
PAČIOS MANĘS PRIREIKĖ.
SURYS JIE MANE...
( Nes išvada esu...).

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 11:08:35
SPARMO PILNA FORUME

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 04:56:00
<h1>Atwood sighting deer binary chatterer,ellipsoid?sacrosanct . </h1>

2009 m. gegužės 30 d., šeštadienis, 04:55:03
<h1>stadia,thrust grossest.refuge Chicago Smithsonian factually </h1>

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 23:00:46
nuo tokio raciono gali tukti pradet; i foruma netilps..

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 22:42:25
benzinu uzsigeria

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 22:39:43
bulves irgi cielas

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 22:37:50
PIRMA GAL ATSUKA...kitas-cielas jau..

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 22:36:02
įdomu atsuka tūtelę prieš valgį ar cielą ryja?

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 22:07:45
KLIJUS JI VALGO-MOMENTALIAI JA VEIKIA *MOMENTAS+supelijus bulve

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 21:53:24
KĄ TU VARTOJI?!?!?!?!

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 21:21:32
VIENU ŽODŽIU PRIĖJAU IŠVADOS KAD KALBA YRA MIRUSI. BET JA VISTIEK REIKIA MAUDOTIS KAD IR MIRUSIA.
TAD KOL SIENA BUS TOL IR KALBA KAD IR BUS NAUDOJAMASI, BET MIRUSIA KALBA BUS NAUDOJAMASI.
DABAR JAU SUPRANTU IR KĄ MIRTIS REIŠKIA.
VAD BŪTENT MIRUSIA KALBA IR NAUDOJUOSI.
O PATI NEMATOMOMIS GRANDINĖMIS ESU PRIRAKINTA PRIE SIENOS.
VAD IR VISOS ŽINIOS.
VADINASI TA KALBA KOL KAS TAI AMŽINYBEI ( 30- AI METŲ...)LIKS MIRUSI. NA BET MIRUSIA KALBA IRGI REIKIA NAUDOTIS. KĄ TURI TĄ IR VARTOJI.
VADINASI SAVOTIŠKA PASOVI LAVONINĖ YRA...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:44:02
gelbekit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:43:32
vel pikse cia
vel pikse cia

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:36:59
Neužsiimu tokiais dalykais kurie neįdomūs, gali būti tik kad į tokią situaciją papuoliau.
Nes yra siena; tai vieną kartą ją priėjau ir dabar būsiu šalia jos amžinybę...
Bus tiek ilgai šalia šienos kiek ilgai ji stovės.
Juk suvoki kad yra nematomos grandinės. Nematomas prikalinas prie sienos.
Pasirodo nematomai galima labai nuostabiai laikyti, tiek ilgai kiek ilgai yra ta siena...
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bet tai nereiškia kad tai man yra įdomu.
Absoliučiai neįdomu.
Labai menkai mane vertini.
Tu turbūt plaikei mane vyru.
Tik vyrai į liūną lipdami dar tuo ir džiaugiasi...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 20:33:26
Man neįdomu.
Be to nesupratau kas tas <.......> pagal tave yra.

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:56:42
OJ

16:16 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:50:02
greitai.....

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:47:20
Taip ir sakyk kad dar tau su <.........> įdomu:)

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:24:35
Tai taip pagal tave ir supratau, kad tiesiog vieną kart aš būnu savimi, o kitą kartą blusa savo pačios plaukuose ir kad niekad nežinau kur tuo momentu realiai esu.
Tai taip ir sakyk...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 19:15:26
Na pinigas tai toks išleistas popierėlis ar ne. Be to vienus pinigėlius galima iššimti ir įdėti kitus.
Imkim mano pinigo pavadinimas būtų, - "iksė".
Vadintūsi aš gyvenu. Kai "iksę" pakeistų kitas pinigas tai vadintūsi aš miriau, bet cirkuliacija ir toliau be manęs vyksta, bet visai kitai sistemai...
Gudročiau...
Rublis mirė...
Atsirado Litas...
Jis ir prieš Rublį anksčiau buvo...
Buvo ir Sumuštiniai, tokie pinigai.
Ir visad pinigai keisis, mes prie to jau pratę... Net mums gyviems būnant, bent kelis kartus pinigai keičiasi.
Vadinasi miršta ir gimsta....O mes vis tarnaujam be proto ir vis kitiems šefams kurie realiai tai gal net didžiausi priešai vienas kitam yra, - o mes visiems vienodai vienodu tempu visiems iš eilės tarnaujam.
Pakiša pinigą, - ir tarnaujam.
Pakiša kitą, - ir tarnaujam...

;) 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 18:00:43
Leonardo Orro NUOSTABI TEORIJA APIE MOKESCIUS-kiek ju moket ir kiek -ne...
IR KAS TIE PINIGAI-JEI NEATITINKA VERTES-O ATITINKA APGAULES VERTE

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 17:59:03
Tiek to tie mokesciai...neprisiriskim prie ju mintimis...
Bet cia koks egzempliorius mums i linka papuole-o juk ir ne pati susirado...rekomedavo jai..

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 17:34:25
pats patyriau ateities neskelbiu tik seip...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 17:32:25
tautvida kai kur jau ir uz ora moketi reikia, zmones nezino, kad nekvepuoja uz juos moka ir kvepuoja kiti ir draudimas mastymo jau neuzkalnu... bent jau tam tikrame laike.

:) 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 16:53:15
Akela, tai kaip ten su ufonautais domeikavoj :)? Ligone tu...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:51:57
'Juk išmintis tam ir yra, kad galėtum atskirti.*

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:50:44
NEBENT TAU RAUMENU IR SMEGENU ATROFIJA
KAIP EVALDZITAS ATEJAI

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:46:10
TAIP

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:45:51
TADA JAU LINZES TEKS TAU ISIMT
NES TOLIAU TAIO NERA IMANOMA

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:45:00
O GAL TAVO LINZES SVIESOS NEPRALEIDZIA IR NESUVOKI KUR PATEKUS

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:44:07
jei viena kart nesupranti-skaityk dar ir dar...
ir sulygink ka tu rasai...
juk supranti,kad ne i satanistu foruma atejai
-ar supranti?

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:42:37
tu vaikeli daugiau skaityk-tik is kitu gali sio to pramokti
-------------------------------
ka tu kranksi-tai tik varnoms tiktu
bet paskaitinek-cia gi visa info is sito forumo
o tu jame....

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:40:42
Žvaigždžių sporos - tai kitų planetų, žvaigždžių, galaktikų implantai. Žvaigždžių sporos gyvena mūsų Žemėje ir niekuo nesiskiria nuo kitų žmonių - nei mintimis, nei jausmais, nei praeities prisiminimais.
Tik, kai ateina laikas, jie "pabunda" ir sužino, kad yra atsiųsti iš kitų pasaulių atlikti MISIJĄ Žemėje. Iki tol jie nieko neprisimena apie savo kilmę, praeitį ir tikslą - tol, kol jų "nepažadina" užkoduoti genai. Pabudimas gali būti ramus ir laipsniškas, bet gali būti dramatiškas su tragiškomis pasekmėmis. Atmintis atsistato (ne visiems pilnai); ir jie pradeda vykdyti savo misiją. Jų ryšys su Aukštesniuoju Savipačiu sustiprėja. Jie per trumpą laiką sugeba pasiekti "dvasinį" pažinimą (kuriam Žemės gyventojui prireiktų kelių gyvenimų). Ir jiems žvaigždėlaiviai, tarpgalaktinės kelionės, įvairūs psichiniai reiškiniai ir kitos gyvybės formos yra savaime suprantamas dalykas.
Jų nėra daug Žemėje, o jų misijos skirtingos (ir didingos). Jie šliejasi prie šviesaus proto žmonių padėdami jiems prisiliesti prie
Motinos Žemės. Jos taip pat yra aukštesniųjų matavimų sąveikos taškai su mūsų fizikiniu pasauliu.
Šie asmenys yra susirūpinę tuo, kad jaučia, kad gali būti kilę iš kitų pasaulių. Jie patiria vienatvės jausmą, jausdamiesi svetimi šioje Žemėje. Jie mano, kad mūsų visuomenės normos yra niekam tikusios ir nepriimtinos.
Mūsų planeta negali išlikti be Dieviškojo įsiveržimo - Žvaigždžių sporos atveria jam kelią
----------------------------------

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:39:10
Žvaigždžių sporos - tai kitų planetų, žvaigždžių, galaktikų implantai. Žvaigždžių sporos gyvena mūsų Žemėje ir niekuo nesiskiria nuo kitų žmonių - nei mintimis, nei jausmais, nei praeities prisiminimais.
Tik, kai ateina laikas, jie "pabunda" ir sužino, kad yra atsiųsti iš kitų pasaulių atlikti MISIJĄ Žemėje. Iki tol jie nieko neprisimena apie savo kilmę, praeitį ir tikslą - tol, kol jų "nepažadina" užkoduoti genai. Pabudimas gali būti ramus ir laipsniškas, bet gali būti dramatiškas su tragiškomis pasekmėmis. Atmintis atsistato (ne visiems pilnai); ir jie pradeda vykdyti savo misiją. Jų ryšys su Aukštesniuoju Savipačiu sustiprėja. Jie per trumpą laiką sugeba pasiekti "dvasinį" pažinimą (kuriam Žemės gyventojui prireiktų kelių gyvenimų). Ir jiems žvaigždėlaiviai, tarpgalaktinės kelionės, įvairūs psichiniai reiškiniai ir kitos gyvybės formos yra savaime suprantamas dalykas.
Jų nėra daug Žemėje, o jų misijos skirtingos (ir didingos). Jie šliejasi prie šviesaus proto žmonių padėdami jiems prisiliesti prie
Motinos Žemės. Jos taip pat yra aukštesniųjų matavimų sąveikos taškai su mūsų fizikiniu pasauliu.
Šie asmenys yra susirūpinę tuo, kad jaučia, kad gali būti kilę iš kitų pasaulių. Jie patiria vienatvės jausmą, jausdamiesi svetimi šioje Žemėje. Jie mano, kad mūsų visuomenės normos yra niekam tikusios ir nepriimtinos.
Mūsų planeta negali išlikti be Dieviškojo įsiveržimo - Žvaigždžių sporos atveria jam kelią
----------------------------

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:38:39
Be to esi labai kvailas jei manai kad aš esu ta siena.
Tiesiog supratau.
O tu negali surasti, galų gale tai net ne tavo tema.
Tad gali nusiraminti.
Aš juk nesu ten kažkoks dievas ar dra kažkas tai tokio kad būčiau siena...
Atsipeikėk...
Jei taip kalbėsi, vainasi keli mane link dievybių, lyg viskas atseit nuo manęs priklauso....
Atsipeikėk.
Nesu jokia dievybė.
Yra taip kaip yra.
Ir vieną kartą tenka tai suvokti, - štai kas yra...
dievas - ievas...
Na dievas ieva pavadino idomiai taip, tik priekinę raidę atlUpęs.
Na tada žiūrime į Adomą ką tai reiškia...
Absurdas bet panašu kad prikabino pirmą raidę, o tolesnės raidės reiškia tiesiog namą...
Vainasi ieva name.... O kur ta D raidė... Numesta....
Vėl Dom... Be D būtų Om......Ar,- AOm.......
NIEKO NIEKADOS NIEKO GUDRAUS NEBUVO, - SKAITYK..

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:37:07
Indigo vaikai
Kviečiame paskaityti ir išsamesnį straipsnį šią tema: Indigo: mažas vaikas, didelis vaikas (klasifikacija ir subkultūrose)
Pastabos apie vidinį vaiką. Vidinio vaiko gydymas
Jie vadinami įvairiai: žvaigždžių vaikai, indigo, krištoliniai vaikai. Jie pradėti pastebėti maždaug prieš 30 m. Jie turi keisti šalutinius požymius, tokius kaip didesnis atsparumas teršalams, tačiau padidėjusį jautrumą cukrui ir maisto priedams. Tai vaikai, gimę su meno, kalbų ir dvasinių dalykų pažinimu, įstabiu protu. Yra sakančių, kad tai naujo žmonių evoliucijos žingsnio šaukliai.Teorijos apie jų atsiradimą varijuoja nuo dvasių iš kitų matavimų iki dangaus išrinktųjų. Yra sakančių, kad jie buvo pagrobti ir pakeista jų DNR.
Indigo terminą prieš 1982 m. įvedė Nancy Ann Tappe, parapsichologė, įvedusi žmonių klasifikavimo sistemą pagal jų auros švytėjimą (knygoje "Gyvenimo supratimas per spalvas"). Anot jos, auros ateina ir palieka žemę. Jos tai daro per amžius. Pvz., raudona fuksino spalva iš mūsų genų išnyko maždaug prieš 100 m. (nors vėliau nustebo radusi fuksino spalvą Palm Springs mieste). Ji teigė, kad turinti atsirasti nauja gyvenimo spalva. Ji negalėjo rasti naujos spalvos schemos tol, kol San Diego ligoninėje negimė kūdikis su širdies yda. Jame ji pastebėjo tamsiai mėlyną spalvą. Tas kūdikis mirė po 6 savaičių, tačiau pradėjo atsirasti vis daugiau ir daugiau indigo spalvos vaikų.
1999 m. pasirodė Lee Carroll ir Jan Tober knyga "Indigo vaikai", išpopuliarinusi naujos kartos idėją.
Jie viskuo skiriasi nuo kitų - nuo pat vaikystės svarsto pasaulio problemas, demonstruoja nepaprastus sugebėjimus, išsiskiria elgesiu, pasižymi lyderio savybėmis - ir tuo neatitinka įprastų lavinimosi standartų.
Jų aura yra tamsiai mėlynos (indigo) spalvos. Jie pasižymi unikaliais sugebėjimais: skaityti mintis (telepatija), aiškiaregystė, pranašavimas ir ateities įvykių numatymas. Sako, kad jų pavyzdžiu Viešpats moko, kaip reikia bendrauti su Juo.
D. I. Mendelejevas mokė, kad visa ko esmė yra trejopa: proto, sielos ir kūno. Jo pasekėjas V. I. Vernadskis tyrinėjo protą, suformulavęs noosferos (proto sferos, kurioje kaupiamos teisingos žinios ir su kuria visiškai suderintas žmogaus protas) koncepciją. Jis sakė, kad 21 a. žmonės išmoks bendrauti su noosfera intuicijos būdu. Būtent toks ir yra indigo vaikų pažinimo būdas - intuicija jiems parodo vienintelį teisingą atsakymą.
-----------------
"Balandžio vaikai"
Apie panašų reiškinį pranešama iš Graikijos - žurnalistas Kostas Hardavelas paskelbė, kad Atėnų universitetas nustatė 1983 m. balandžio mėn. gimusių vaikų išskirtinumą, tačiau viešai nepaskelbė savo ataskaitų. Hardavelas pateikė medžiagą bandančią įteigti, kad tie vaikai turi neįprastai aukštą IQ ir protinius sugebėjimus, keistus sapnus ir dvasines patirtis. Tokią anomaliją galima bandyti sieti su kažkokiu kosminiu reiškiniu (planetų išsidėstymu ar ypatingu Saulės aktyvumu).
Ši tema grindžiama mokslinės fantastikos ir konspiracijos teorijų autoriaus Ioannis Fourakis knygomis ir straipsniais. Fourakis rašo, kad tų vaikų odoje yra žymė ir jiems skirtas svarbus vaidmuo ateityje susijęs su jo Ellinokentrismos teorijos teiginiais.
Kritinis požiūris
Mažai mokytojų priėmė indigo koncepciją. Psichologijoje nėra tokios mokslinės sąvokos kaip "indigo vaikai". Kadangi indigo
-------------------
pataleliais uzklosim tave

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:31:11
Na žinoma čia tu savo haliucinacijas varinėji kaip visada...
Tad skaičiuok skaičiuok sau toliau, o kas tau daugiau belieka.
Matyt tau malonu be to labai...
Tipo aukštas ir suprantamas lygis.)))))))))))))))))))))))))))

YRA TA SIENA 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:16:18
yra TA SIENA

http://www.youtube.com/watch?v=djTU80l0ZE4&feature=related 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 15:15:33
reikia APSISVIETUSIU

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 14:20:55
Na nieko tokio yra ta siena.
Na ir yra ta siena.
Na ir bus ta siena.
Sutrešusi tokia..
Nelabai kas ir tesikeičia.
Nelabai...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 14:19:52
Na tai mano "kalėjimo terminas buvo vienuolika metų", na šiandien kokią nor svanėlę gausiu, nes atsipeikėjau gryžau į protą, ir toliau sau susitupėjusi ramiausiai sau sėdėsiu kalėjime savo laiką kiek ten man skirta yra.
Bet šiandien buvau šuanuolė, nes viską suvokiau.
Vadinasi ko nusikaltėlis yra prisidirbęs kad suvoktų, reikia kad praeitų net vienuolika metų, bet ir tai be galo intensyviai jam mąstant...
Tai šiandien buvau neįtikėtinai didelė šaunuolė.
Šiuo atžvilgiu dabar esu šaunesnė kolkas už bet ką nors kitką...
Tad galiu kolkas kavutės pasiurbčiuoti.
Tokia šaunuolė va ką tik buvau, - viską suvokiau....

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 14:08:53
Na bent jau šį tą per tą vienuoliką metų supratau... Ogi tau kad ta siena lieka amžiams drauge.
JŪS NET NEĮSIVAIZDUOJATE KOKIA PROTINGA ASIJUTAU IR NETGI TAPAU ŠIUO MOMENTU...
Nu nesu kalinė priklata prie sienos bet panašiai.
Bet svabiausia tokia protinga pasijutau, jūs to negalite įsivaizuoti, o aš net nenoriu dar kolkas kalbėti.
Ar kol kas nenoriu gal ir nekalbėsiu.
Proto anplūdį pajutau.
NA BET SIENA VISTIEK LIKS. IR NORS NE KALINĖ IR NE GELEŽINĖMIS GRANDINĖMIS PRIKLATA PRIE TOS SIENOS,
tai būtų galima įvaridnti tokiomis nematomomis graninėmis per amžius ( dar 30- iai metų ) prikalta.
Bet neįtikėtinai žiauriai protinga pasijutau. Jei žmogus sako apie tai mastęs visus vienuolika metų, tai matyt suvokia apie ką kalba...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 14:02:51
Kokie dar ten karniniai įstatymai.
Tiesiog mokslas bejėgis vistiek ta siena amžinai smirs šalia ( 30 metų galima laikyti amžinybe, gyventi juk reikia, vadinasi amžinybė. Ir šiaip laukimas ne mano stilius. Niekad nelaukiu, todėl gyvenimas yra šiandien, vadinasi gyvenimas drauge su siena...Sutrūnijusia apgedusia amžinai ta pačia siena. Mokslas bejėgis, jis toks bejėgis ir neįgalus atsikratyti siena. Taip liks amžinai ( 30- metų...)

to 12:39:27 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 13:54:08
Tu iš vis suvoki ką kalbi ar vient liežuviu mastakuoji?

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 13:50:57
Tai supratau ar mokaisi gyvenime ar nesimokai iš esmės visiškai niekas nesikeiia, kaip buvai šalia apgriuvusios sienos taip ir liksi šalia apgriuvusios sienos ko ne visam gyvenimui.
Supatau kad nieko nekeičia.
ir kad mokslas ra be galo sipnas ir bejėgis, jis iš tikrųjų negali išgelbėti nuo agriuvusios sienos.
Tisiog viską supratau.
Amžiaims pasmerkta ( na kad ir 30metų, bet tai yra amžiaims ar...ne realiai mastant...) būti šalia apgriuvusios sienos.
Mokslas yra visiškai bejėgis. Viskame labai sąžiningai įsitikinau.
teks suvokti kur tikrai esu.
kažkokiame tai apgriuvusiame kampe. ir ilgai būsiu tame apgriuvusiame kampe.Net jei ir labai daug ko išmokčiau ir net jei labai naudinga sau gyvenime būčiau visvien likčiau tik prie apgriuvusios sienos. Visai nieko nekeičia. Vis tas pats vaizdelis ir viskas. Vis tas pats vaizdelis vis ta pati apgriuvusi siena. Vis tas pats.
teks su tuo susitaikyti. O jei koks gelgėtojas tateis tai vėl ta pati apgriuvusi siena. Siena sienoje ir t.t.

:::::::? 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 12:39:27
-O tai yra priežasties ir pasekmės ryšio Įstatymas, arba Karmos, arba atpildo Įstatymas. Ir šis Įstatymas veikia nepriklausomai nuo jūsų valios ar nuo jūsų noro...

90 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 11:18:27
Jie kaltina visus aplinkinius ir visą pasaulį, užuot nuolankiai priėmę tai, kas įvyko, kaip bausmę, arba karminį atpildą, perpildžiusį leistiną ribą ir išsiliejusį baisios bausmės pavidalu.
Taigi, iš vienos pusės, per visą žmonijos egzistavimo istoriją ji yra mokoma ir perspėjama. Iš kitos pusės, tiktai tada, kai įvykdavo kažkas baisaus su jais pačiais, nors ir trumpam žmonės sugebėdavo susimąstyti apie tai, už ką visa tai ant jų užgriuvo.

iki 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 11:15:08
----------O tai yra priežasties ir pasekmės ryšio Įstatymas, arba Karmos, arba atpildo Įstatymas. Ir šis Įstatymas veikia nepriklausomai nuo jūsų valios ar nuo jūsų noro------------

60 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 11:13:35
KADA?
KADA?
KADA?
KADA?
KADA?
KADA?
KDA IŠ TIESŲ GYVENTI?

Rytojui 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 11:10:54
****
*********
************
*****************************
***************
Tikėjimas yra tas vaistas, kuris jums būtinas. Aš kalbu ne apie aklą tikėjimą, pagrįstą neišmanymu ir gąsdinimais. Aš kalbu apie Tikėjimą, pagrįstą tiksliu šioje Visatoje egzistuojančio Įstatymo žinojimu.
O tai yra priežasties ir pasekmės ryšio Įstatymas, arba Karmos, arba atpildo Įstatymas. Ir šis Įstatymas veikia nepriklausomai nuo jūsų valios ar nuo jūsų noro

08-08-08 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 11:03:35
Teisėjai, eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybės institucijos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Konstitucija.

06-06-06 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 11:01:08
2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 12:32:04
Tai jau turbūt supratai ką reiškia klausinėti pas žmogų ką jis veikia ...
Ne jau taip nieko nesupranta?

03 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:58:04
valymo pradzia

21 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:56:02
2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 10:57:20
KOKIU DAR KOMENTARU?

http://www.lexida.lt/index.php?id=84 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:53:20
TAD....Kitu net nera gaila- to nusipelniusiu

tikra Tiesa 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:44:26
Keista, kad visi tie, kurie gydo nuo narkomanijos, nesupranta, kad pasveikti galima tik pakeitus gyvenimo būdą. Visuomenė nesuvokia akivaizdžių dalykų, nekuria struktūrų, tikrai suinteresuotų gydyti", - kalba Rimas.

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:29:08
ar tau toli iki KLAIPEDOS IKSE?

333 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:27:52
'Juk išmintis tam ir yra, kad galėtum atskirti.*

tai įdomu 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:23:45
Pavojai, laukiantys ieškotojų
Kiek yra praktikuojančiųjų sahadža jogą - sunku pasakyti. Jie niekaip neregistruojami, į bendras meditacijas, kurios Klaipėdoje vyksta Muzikos centre, ateina tada, kai nori. Kai kurie pramokusieji praktikuoja namuose. Užsiėmimai čia nemokami, niekas nepretenduoja tapti lyderiu, tuolab už sveikatą ir harmoniją teikiančias meditacijas pasipelnyti (Šri Matadži žmogaus pabudimą yra palyginusi su žiedo prasiskleidimu - o šio proceso nepagreitinsi kad ir didžiausius pinigus mokėdamas). Rimas, tiesa, Lietuvoje laikomas sahadža jogų lyderiu, bet prisipažįsta, kad mielai tas pareigas perleistų kam kitam.
Užklysta čia dvasios ieškotojai, išbandę įvairias praktikas, manantys, kad viską galima sumesti į vieną krūvą, susumuoti, išvesti vardiklį. Tačiau Rimas ir Lida mano, kad toks blaškymasis gali kenkti, nes tuomet maišomos žinios apie kundalini. Kai kurie tantristai ir meditatoriai kundalini kelia žadindami seksualinę energiją, kuri yra muladaros, pirmosios čakros, potencija. Šri Matadži yra perspėjusi, kad muladara nesusieta su kundalini, ji yra tik jos pamatas, tad seksualinės energijos žadinimas užblokuoja šią čakrą, toks žmogus tampa užsidaręs, praranda išmintį. Kita vertus, kai kuriose grupėse žadinama tik fizinė čakrų potencija, pamirštant dvasinę.
Ir atakos į muladaros čakrą per televizorių, seksualumo pabrėžimas drabužiais, - mano sahadža jogai, - atima iš žmogaus išmintį. Nesaugant muladaros - išminties - griūva kundalini medis. Įvairios tautų tradicijos, taip pat lietuvių liaudies - dėvėti uždarus drabužius byloja dievišką tautų išmintį, žinojimą, kas yra teisinga.
"Kai nelieka išminties - imame pateisinti įvairius dalykus, kaip homoseksualumas ar pan. Reikia suprasti, kad tai nėra normalu, kad tai pažeidimas. Juk išmintis tam ir yra, kad galėtum atskirti."
Kaip jie vertina šamanizmą? "Tai bendravimas su kitu pasauliu, - vienas per kitą atsako Lida ir Rimas. - Susisiejęs su juo imi tarnauti dvasioms, gyventi ne savo gyvenimą, sustos šiame gyvenime tavo evoliucija. Reikia būti atsargiam, nelįsti, kur ko nesupranti."

tai įdomu 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:22:48
Padėtų ir narkomanams
Į sahadža jogos užsiėmimus kartais atklysta ir psichiškai nesveikų žmonių, kuriems meditacija - per sunkus užsiėmimas. Jiems, pasakoja Rimas, skirta atskira metodika, tačiau visgi pirmiausia jie turi būti gydomi, kolektyviai medituoti jiems nepatariama. Bet jie ir patys pajunta, kad praktikuoti jogą jiems per sunku.
"Daug ieškotojų yra apsėstų, tačiau tokie labiausiai ir ieško išsivadavimo. Ir sahadža joga daugeliui padeda pasveikti nuo sunkių ligų, prisikelti kaliniams. Net pirmieji sahadža jogai Anglijoje buvo narkomanai. Patyrę realizaciją žalingo įpročio jie atsikratė per vieną naktį.
Keista, kad visi tie, kurie gydo nuo narkomanijos, nesupranta, kad pasveikti galima tik pakeitus gyvenimo būdą. Visuomenė nesuvokia akivaizdžių dalykų, nekuria struktūrų, tikrai suinteresuotų gydyti", - kalba Rimas.
Lida pritaria, kad daugeliui, praktikuojantiems jogą, savaime atkrenta tokie žalingi įpročiai kaip rūkymas, alkoholizmas. Reikia tik panorėti. "Jei žmogus iš tikrųjų yra ieškotojas, jei muladara - išmintis - neužblokuota, jis ateis. O tų, kurie į visa žiūri skeptiškai, ego laimi."
... Kartais vienkiemis Voveraičiuose ištuštėja. Tada Rimas su Lida išvyksta ten, kur suvažiuoja sahadža jogai iš viso pasaulio, kur atvyksta ir jų mokytoja Šri Matadži. Į įvairias jogų stovyklas vyksta ir vaikai. Jie dainuoja, groja, vaidina, šoka - buriasi į grupeles pagal pomėgius.

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 10:16:29
Gal tai jau buvo?
Jau Antikos laikais istorija buvo laikoma naudingiausiu mokslu. Įsigalėjo Polibijaus (apie 200 - 118 m.pr.m.e., graikų istoriko, garsėjusiu savo ypač griežtais reikalavimais istoriniams faktams. Jo "Visuotinė istorija" atspindi Romos įsigalėjimo ir graikų kovos su ja epochą) įvesta cikliškumo samprata. Jei reiškiniai pasikartoja, reikia juos pažinti ir panaudoti gautas žinias.
"Net jei dabartiniai reikalai eina šauniai, supratingas žmogus turi rūpintis ateitimi, darydamas išvadas iš dabarties. Štai kodėl sakau, kad praeities suvokimas nėra vien malonumas, o tikra būtinybė."
---------------------
Tiesiog nuostabu, kad būdami tokie išmintingi, kokiais save linkusi laikyti žmonija, nežinome net kas mes esame! Ir stulbina, kad atmetami, ignoruojami ar laikomi klaidinančiais priešistoriniai įrodymai. Unikalūs radiniai ir kultūros faktai kartais datuojami priskiriant ankstyvesniam laikotarpiui, nei įprasta, - o ir surandami ne ten, kur derėtų.
Nors garsių antropologų Lyki šeima pasiūlė nukelti "homo" atsiradimą bent iki 3 mln. metų atžymos, tačiau akademiniai sluoksniai laikosi 1 mln., o "Mąstančio" žmogui teskiria tik 40 tūkst. metų.
Nors ir sunku paaiškinti "Homo Sapiens" staigų visuotinį išplitimą tuo metu, dar sunkiau atsakyti, kodėl išnyko neandertalietis (pleistocene), o vėliau ir kromanjoniečiai (vėlyvajame paleolite).
Peršo grafystėje, Nevadoje, bato atspaudas rastas triaso (mezozojaus I periodas) sluoksnyje, kurio amžius - 400 mln. metų. 1975-ais dr. Steinli Rainas pranešė, kad rado žmogaus atspaudus 40 mln. senumo sluoksnyje. Taip pat panašus radinys Kentone, Oklahomoje bei šiaurės Viskonsine. Rožiniame slėnyje Teksase 16-os colių ilgio pėdos rastos šalia dinozauro pėdsakų 80 mln. senumo sluoksnyje.
Bet jei žmogus gyveno šalia dinozaurų, gal būt jis buvo daug didesnis, kad galėtų kovoti su jais? Ir nuostabu, kad randami nepaprastai didelių humanoidų skeletų, iki 7 ar 8 pėdų aukščio, likučiai, - ir tai nėra "Kardifo apgavystės". O Mirties slėnyje gausu fosilijų ir kitų radinių, - tad vietoje dabartinės dykumos smėlių gal kažkada buvo Edeno sodai, su ten gyvenusiais milžinais.
Bet visa tai prieštarauja teorijoms, kad žmogus į Ameriką atėjo palyginti neseniai [skaitykite Eskimų kilmė]. Taip pat ir naujausi tyrimai rodo, kad Beringo "tiltas" bei Kordilerano "ledo koridorius" tapo praeinami tik prieš 9000 m. Tačiau jau prieš 9000 m. čia jau augo kukurūzai. Kažkas dar anksčiau turėjo išvesti jų sėklą. Meksikoje rastos 80 tūkst. senumo kukurūzų žiedadulkės.

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 09:52:28
Vienu žodžiu kalta buvau kad norėjau gyventi.
Toioje situacijoje negalima ko nors norėti. Reikia būti neutralia, ir pasiriuošusia jai kas tai tiesiog mirti, jei nepasiseks.Bet labai norėti negalima ( gyventi).
Neutralia reikia būti. Nes kitaip klaikūs kivirčiai su ėvu ko jis maišosi ir viską sugaino...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 09:21:37
Vienu žodžiu iki pat senatvės taip nekentėsi, reikia kažkaip tai save kesiti.na žinoma visa situacija be galo be krašto iš kiekvieno kampo varo iš proto ir varys, bet reikia su tuo kažkaip net ne susitaikyti, tiksliau visiškai jokio dėmesio nekreipti.
vat tas sutvėrimas primokęė kad tik kreipčiau dėmesį į jį pastoviai, o turiu absoliučiai nekreipti to dėmesio. Vienu žodžiu pagal jo kalbą gautūsi kad jam atseit priešinuosi...
Vienu žodžiu viskas visiškas nonsensas. Vistiek turiu nekreipti dėmesį jei noriu gyventi. jei noriu gyventi turiu nekreipti dėmesį... Visiškai nekreipti, ir kiekvieną kart būti pasiruošusi kad pirmoje eilėje jis mane išmes, nes mat nekreipiu dėmesio. pati niekur neisiu, tiesiog idealiai iš anksto reikia prisitaikyti išmetimui, kad žinočiau ką tokiu atveju aryti. Tai va. Bet pačiai kažkur tai eiti visa tai žiinant skaitau kad yra gėa. Pačiai kažkur eiti yra gėda. Taip sakant tegul jis pats pasireiškia nes tai jo veikla o ne mano...
Na taip...
Vienu žodžiu gal net gyventi pradėsiu. Bet taip jaučiuosi kaip iš po konclagerio. na ne tokia kokia turėčiau būti gyvenime... Vistiek ne visai aš....
Kaip iš po konclagerio...
Ir tos nesąmonės kas be ko tęsis. na kažkaip tai turiu visą tai Ištverti galų gale...
Kažkaip tai pivalau...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 09:06:28
Be to suvokiau čia tik sipnaprotis rašinėja, tad įpatingo noro bendrauti, kaip ir nėra. Nu atleisk. Nu nesi toks jau silpnarotis tiesiog tu esi tu. Na tokslai ir tiek...Nemanau kad turiu viską kalbėti, ką manau apie tave...

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 09:03:47
Vienu žodžiu reikia keisti savo mąstymą.
Be to taip blogai kad jau jo net nėra ko bijoti...Kol dar gerai galima bijoti, nes kažkas yra gerai. O kai neįtikėtinai blogai viskas, tai ir bijoti jo praranda bet koki prasmę.
Visdėlto tėvų( v ) nebūna ir tokio dalyko kaip tėvų nėra.
Na tiesiog niekam nieko nereikia to aiškinti tiesiog pačiai sau tai žinotis reikia ir viskas. Na vienu žodžiu reikia keiti mąstymą. Nors tai ir didokos kančios, bet nmanau jau po truputį būtų galima keisti mąstymą. Jau pakankamai suaugau, kad iškęsčiau ir didesnės kančiais, t.y. tiesiog būčiau savimi...Jau supratau kodėl moterys diduoja kad tik virš trisdešimties ar tik keturiasdešimties tampa laimingomis.
Ogi todėl.... taip kaip ir su manimi. Anksčiau moteris negali pasiduoti tam skausmui ir tai apgaulei. Paskui ji subręsta ir į visą padėtį ir į visą skausmą kitaip išmoksta žiūrėti. Užtad tik tada ir tampa laimingomis, nes galų gale pradeda gyventi. Taip sakant būti savimi bet kokiu atveju ir menkų dalykų pradada nebijoti. na jei jai duos per galvą tai duos. Jei jau nužudys tai nužudys. Tiesiog apie tokius menkus dalykus ir apie pavojus negalvoja... kai visiškai suauga. Tiesiog esam viena kaip pirštas bet kokiu atveju, bet vyresnėms jau gaunasi būti savimi.
Niekad jokio tėvo nė nebuvo. Tai neįmanomas atvejas. Tokių dalykų nebūna. Būna tik gimdytojas, betniekados tėvas. Na su melu reikia susitaikyti, tik viduje tik pati sau viena turi žinoti, tai kas iš tiesų yra ko iš tiesų nėra...
Bet labai lengva iš proto išeiti vėl ir vėl...
Tiesiog psichiatrinę šalia manęs priaugino. Nu garbės žodis. Nežinau ar sugebėsiu būti savimi, nes neįtikėtinai ryškiai jaučiu psichiatrinę, vėl praė kankinti su visokiomis kalbomis, kol galų gale labai lengvai nuvažiuos stogas, nes tos kalbos ir taip jau žinomos...

?4 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 08:43:38
kodel ji visa nakti nerase?
KAS NUTIKO JOS FESTALIJOMS?

§16 2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 08:42:29
kur ikse
kur rasliavos?

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis, 02:34:39
<h1>battalion dirty.chicks controllability!commenced precompute prognosis </h1>

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 23:46:39
Na jai judesiai dėl kažkokių tai priežasčių ar dar dėl ko nors tampa suvaržyti, nu tai labai labai negerai. Šiaip, pasirodo ne tik neįtikėtinai paprasta, bet ir neįtikėtinai sudėtinga tame gyvenime gali būti. Bandau dar mastyti. Tiesiog jau gavau pačią gidžiausią nelaimę kokią tik galėjau gauti, na ir toliau reikia mąstyti apie tą gyvenimą...
Jei nebūtų tėvo net skausmo visai nejausčiau. _Žinau ką tie filmai kalba kurie kalba ka atseit skausmo nėra. Vadinasi ne vient aš tai žinau. Bet man tam maišo tėvas. Nes jis yra skausmas. Jis skausmas, tik jis. Kai išeis į dausas, absoliučiai jokio skausmo nejausiu, tada net bus galima susideginti, kaip tuose filmuose apie žvaigždžių vartus kad kalba, kad smausmas net malonumas. Na ta prasme ne skausmas yra jaučiamas o malonumas. Na jie visai nieko neišsigalvoja. Tikra teisybė. Todėl tokie gali net sąmoningai ieškoti skausmo, nes jo paprasčiausiai visai nejaučia.
O nervų galūnės ( skausmo ) yra tėvas. Neliks jo neliks mano kūne ir tų nervų galūnių.
Neliks tų nervų galūnių. Bet esant jam turiu ir nervų galūnes reaguojačias į skausmą. Tėvas ir yra skaumas... Kūno skausmas.
Net viską žinodama negaliu būti iš kart tobula.
O tie filmuose kurie atseit nejaučia skausmo, o malonumą vietoje skausmo, - tai laiko save dievais. Teisybę pasakius niekad man nekilo vadinti save dievu. Tik žmogumi. Atseit kai nejausiu skausmo tapsiu žmogumi. tik dabar esu keistas dievas su skausmu ( tėvu). O kai tėvas išeis anapilin tiesiog tapsiu žmogumi iš to nukankintojo dievo. Tiesiog vieną kartą tapsiu žmogumi apie ką be perstojo ir tesvajoju... ir vis tesvajuju...
tapti žmogumi.
ne kiekvienoje situacijoje galima jausti kad jauti...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 23:43:41
tu nesi teista už kriminalinę veiklą?

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 21:44:15
Nejau tik mirusi galiu būti laiminga, nes ten, ačiū dievui, nebus Jūsų?

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 21:43:24
Na vėl prasidės įprastinės šlykščios temos. Kaip visada...
Na tai jūs vyrai ar ne?
Susodinsiu jus į pragarus, nes atsibodot jūs man, dinkit iš akiračio...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 21:41:37
Be to labai gerai prisrūkiau šiandien ( nors šiaip nerūkau) ir nors šian dien buvau laiminga. Na tiesiog laiminga nuo tų visų gaidžių atskirai. Nors vieną kartą jie atkrito...
Ir klausiausi nuostabios Vokiečių ar tai Austrų prendžiant, pagal kalbą, opreos. Tai buvo tisiog tobula ta opera...
Buvau labai laiminga...
Rytoj pamyt vėl g"aidžiai" prasidės. Šiandien visdar sau laimingai būti galiu leisti.
Visdėlto moteris laiminga tik tada kada vyras miršta... Nu neįmanoma ta laimė kitaip logiškai. Nu neįmanoma.
Bet laimė būna vistiek; gamta taip viską sutvėrė kad laimės buvimo galimybės vistiek labai didelės. Ir tegul tos bobos neapsimetinėja kad labai graudenasi, puse jų manyčiau džiūgauja. Joms tik taip laisvė galima, nes pačios nieko negali padaryti. Visai nieko...
O šiandien buvo labai didelė laimė ir veiksmingas prisirūkimas ( nors šiaip visai nerūkau).
Turėjau laimę..
Kad ir dirbtiną... ir nuostabią operos muziką. Pati nė nežinojau ką labiausiai mėgstu, tiesiog per radiją išgirdusi tai ( OPERĄ ) TIESIOG SUSTINGAU IR SUVOKIAU TAI YRA TAI, - TOBULA...Na jei vokiečių kalba dar be to. Jie moka nemadriai ir paprastai tikrais žodžiais dėlioti ir visai nepagražinant. Nu taip tobulai buvo dainuojama nuo pražios iki galo, nu nerealiai nepakartojama buvo. Nerealiai. Bet pasirodo atseit diriginetas pas juos yra lietuvis. na tiek to man tai nieko nesąko, svarbiausia muzika, - tobula. Nuostabi nepakratojama opera. jei nebūtų////
na gerai dabar nemastysiu... Tiesiog nors tokia menka laimės akimirka galima pasidžiaugti. Ir iš vis kurių galų patinai egzistuoja ir atima laimę... na kad egzistuoja gal ir namaišo bet neįmanoma išaiklėti, kad nemaišytų, nes laimę ir taip jau turime ir be jų, nejau negali to suvokti. kad be jų absoliučiai viską turime,. Tik sujais esame labai nelaimingos ir nervuotos. Tik su jais tokios nelaimingos. O būtų sau moterys per amžių amžius vienos gyvenusios ir vargo nemačiusios...
Ufonautai dėl to išsivystė kad lytiškumo neturi. Jei būtų turėję būtų niekaip neišsivystę, nes viet tik vienas kitą be perstojo būtų dulkinę, tai nė nebūtų buvę kur ten vystytis...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Na reikia duoti laisvę protui, ne vient dulkybai. dulkyba ir taip jau per daug laisvės turi tikrai per aug visokiausiais aspektais.
Net kalbėjimas yra dulkinimas, - patikėk......

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 18:36:13
tfpu uz viska ...uz visata

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 18:35:21
uz vista!!!

viena iš tų... 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 17:29:02
na pavyzdžiui aš šiandien buvau parduotuvėje...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 17:27:26
Be to aš ne apie lytynį aktą kalbėjau.
O apie pisimą. Apie tikrą pisimą, - kalbėjimą.
O lytinis aktas tai net nežinau kas tai yra bet tai ne pisimas.
Aš apie realų pisimą kalbu,- apie kalbėjimą. Kai reikia papasakoti ką veikei ir t.t. tai yra pisiminas, o ne lytinis aktas. Be to šiais laikais sodina už tą tavo vardijamą lytinį aktą į kąlėjimus. Na už kalbėjimą nesodina. ir už tikrą dulkinimą niekad matyt nesudins į kalėjimus, - tai kalbėjimas. Teiravimasis ko nors ir taip toliau.
Tada reikia dėstyti p...s istoriją ( ką šiandieną p..ė teikėsi nuvekti...).

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 17:15:57
O gėjus moterys labai tausodavo visais laikais. Neįsižeis, bet taip būdavo. Stengdavosi kad jie išgyventų. Nes moterys pagal pislumą spręsdavo. Nepislus vadinasi labai vertingas. Pislus, tai stegdavosi jį kur nors pakišti, kad tas su kuo nors susikivirčytų... ir t.t. Be perstojo stegdavosi....
O gėjus saugodavo. Jie būdavo laikomi vertingais, - tiesiog ramybė p....s ir šventė su jais...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

to 16:13:36 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 17:10:55
"P..." yra labai kerštinga bet nesugeba atsikeršyti ir labai dauk kriterijų neleidžia.. kad ir tai kad reikia rūpintis kitais. "P...." šventė kai artimasis iškeliauja į rojų. Ji tokiu būtu atsiskaito. Bet iki tam tikro lygio nereikia to per daug norėti, nes tas bjaurus padaras, galbūt išlaiko vaikus, na dar ką nors išlaiko tas b......ė.
Todėl p... susitraukia ir kenčia. Negali būti tokia kerštinga kokia iš tiesų yra...
Ir tiek.
O bj....bė , kiekviena bj....bė tai žino. Bj....bėms tai neįtikėtinai patogu...
O "p..." kažkaip su tuo savo kerštingumu visai susinarplioja. Bet ir ji turi savo šventes. Na juk bent akimirka laimės būna.
Anksčiau vyrai eidavo į karus. Tad "p....." dažnai būdavo šventė kai tik kas nors iš vyrų iškeliauja anapilin. Nors šiokia tokia šventė. Gal net įpatingai didelė apverčianti visą gyvenimą. Niekad nežinosi ką "....." galvoja. O jos žino...Jos žino kad vieną kartą ir joms būna šventė... Vaidina kad verkia, o koks džiaugsmas... "...." juk ir pati dirba ir viską gali iškęsti, tai kaip to labai jau didelio išlaikymo nė nereikia...Nebent yra krūva vaikų...tada "p..." save visą suaukoja vaikams o tas bjaurybė... "P..ė" žino nors po mirties sukurs jam pragarą...O dabar tik vaikams aukotis. Ir "p..." tikrai užkuria pirtį. Jos neįtikėtinai kerštingos....Patikėk...
Patikėk jų kerštingumu...
Dar turibūt nebūno nei vieno įtin protingo profesoriais galų gale išmokusio kalbėti su "p...."
Girdėjau ( na tipo filme...), kad ir jie priversti kurį laiką tik rateliu suktis...O kame problemos? Pasakysiu. P..ei neįtiko. "p..." neįtiko. Todėl p..ė profesorius kankina tame nieko neveikimo lauke, tai kas jiems yra baisiausia, - tiesiog nieko neveikti...
Juk profesoriui ir yra baisiausia, - tai neko neveikti.
Tu irgi už savo primityvumą atsiimsi...
Nesupranti tu nieko. Net atsiskaityti kaip p..ė kad supranti nesugebi...
Aš pavyzdžiui galiu kalbėti nesąmones ir tiek. Tu nepataikei su išvadomis, - išbrokuotas...
na vienu žodžiu toks prastas tas gyvenimas yra ir tiek. Tos šventės jukne pastoviai būna...
Vienu žodžiu, baisu su tasi vyrais. dar tu pradedi aiškinti apie visokiais kitas nesamones todėl "p..." ir turi tiek mažai švenčių .
tikiu kad motrys be perstojo pačios kiršindavo vyrus kad tik jie išsižudytų...
tikiu kad jos pačios labai kiršindavo. Nes jos tai moka daryti tobulai. tikrai būdavo iniciatorėmis. Juk negali pasakyti kad jų nemyli ir nemėgsta. tada sukiršina. tada koks nors žūsta, o kitas kalėjime. na priversta kitį pasilikti tik dėl to kad vėl atsiet nuo kitų vyrų tas vyras gina... Bet prasmės mažai nes uoda pasirinkti ar viena meška ar kita meška. pasirinkimas labai menkas. tad vistiek prie vienos meškos tekdavo pasilikti.
manau gėjai išgyvndavo geriau nes moterys nekišdavo jų į nelaimių laukus.. moterys juos tausodavo kaip labai gerus ir parankius. mažai dulkina, neįtikėtinai geras. Tokius moterys tausodavo...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 16:46:08
Aš nekalbu apie kraujomaišą o apie p..ės gyvenimą.
Tiesiog na jei klausia nesamonių ( manęs apie mane ), taip ir suprantu, kad turiu pasakoti apie gyvenimą ( pizę).
nes neįšvengiamai gyvenimas yra ppizė. na supranti pats gyveinmas yra labai stambi viena genitalija. ta absoliučiai nėra čia ko klausinėti...Jei klausinėja... tai labai keista....Labai

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 16:43:14
P..ei gali ir pasisekti ir nepasisiekti.
Tiesiog nu ką ten pasakoti.
Na jei reikia atsiskaityti tai reikia, p..ė atlieka tiesiog savo užduotį.
Na bet ta užduotis nėra tobula, bet kitai pusei tai kitaip atrodo...
Vienu žodžiu p..ė turi pildyti viską. Bet iš esmės p..ei tai ir neprivalo sektis. Iš vis yra visai kitokia sistema.
Jei nebūtų nereikalingų apkrovų tai ta tinkama sistema savaime įvyktų.
Bet kai reikia apie savo piziškumą atsiskaitinėti. Tiesiog gaunasi tokia situacija.
Iš pradžių suvalgai maistą, - iššiki. Paskui jau pradedi valgyti vient savo šūdą...
( va ...Prisiminiau kaip tik šianakt ir sapnavau sapną kad šiandien neįtikėtinai daug savo šūdo suvalgiau nes tiesiog tas šūdas prieš akis styro ir styro, nė nežinau ką su juo daryti, tai kad nestyrotų tas šūdas prieš akis tiesiog paėmiau ir suvalgiau, nes tai atlikti kur kas lengviau nei žiūrėti į prieš akis savo styrantį šūdą...( o jo sapne buvo neįtikėtinai daug to šūdo... O aš tiesiog paėmiau ir normalių normaliausiai net nespėdama pasibjaurėti sukirtau visą savo šūdą labai normaliai iki pat galo...).
Tai ir sakau kad vėliau prasidea viet šūdo valgymas. Tik pirmas kartas būna maistas. paskui tas maistas iškrenta iš vieno galo... Suvalgai... ir kuo toliau tuo vis daugiau kartų iškakotą šūdą dar kartą kakoji. ir taip be perstojo, kol iš to gausaus ir to pačio šūdo "auksas pavirsta"... Aukso turibūt jau į burną negali dėtis, - tai metalu tampa...( "............", "...............". ir t.t )...š

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 16:15:31
Pirmyksčiai žmonės
-------------------
is kur jie siandien vel?

PROBLEMOS PO KELIU TUKSTANTMECIU 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 16:13:36
Pirmiausia derėtų paminėti Bibliją, kurioje kraujomaiša minima be jokio pasišlykštėjimo, nes pirmieji vyrai buvo priversti vesti savo seseris, o jei dar vadovautumės žmonijos kilmės teorija, tektų pridurti, jog Adomas ir Ieva buvo incesto vaisiai, taigi ir mes taip pat. Priešistoriniais laikais žmonės savo lytinių poreikių tenkinimu niekuo nesiskyrė iš gyvūnų. Lytinis aktas buvo atliekamas atvirai ir kasdieniškai, be jokio intymumo. Kadangi moteris neturėjo teisės rinktis, tai ji priklausė ir buvo priversta atsiduoti visiems jos geidžiantiems vyrams. Pirmyksčiai žmonės jungėsi į giminingo kraujo ordas, kur klestėjo nepadorus lytinis gyvenimas, todėl buvo neišvengiami kraujomaišos ryšiai tarp tėvų ir dukrų..

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 16:12:40
Tad nieko nereikia ir kurti vistiek viskas į vieną ir yra sumalta natūraliai:
fizė p... Šizė...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 16:11:28
Fiziškas, piziškas....
Net keikimuisi nėra pasirinkimo, tiesiog toks pat praktiškai...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 15:17:59
Tai ką dabar veiki?

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 14:40:29
Na ir daug aš čia prikūriau...
Galų gale negalima liautis, tai tęsiasi be paliovos...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 14:35:41
Vienu žodžiu viskas yra tik nesąmonė ir amžiams malsime nesąmones. Jei jau vistiek nesąmonė tai jau nors aiškiai ryški nesąmonė būtų. Aiškių aiškiausiai ryški nesąmonė. O tipo tik šieik tiek. Ne. Nesąnonė turi būti nerealiai ryški kad patys pamatytume tiesiog tobulai išmokome išreikšti kur tikrai gyvenime...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 13:44:37
Virš galvos visa didžiulė genitalija...
Vadinasi viskas aplikui didžiulė pizė ir kartais tos pizės kelius reikia pasakoti vyrui ir šiaip akliems vyrams. Jie paskui ką norėjo girdėti papuls į tos pizės laukus patys ir galės žiūrite tai ko visaos teravosi. Visnu žodžiu ir patys visai supizės nes be pertojo teiraujasi... na nežinau kaip ta pizė sumastys kaip iš tiesų viskas gausis visai nė neaišku.
Va taip.
Ir dar tai vadiname gyvenimu.
Na bent senatvėje tai turėsiu naudos. Jei ta genitalija taip išsidirbinėja su drauge paėmus šiaip prie jos lendančiu,s tai ir aš sau labai daug naudos galiu išpešti, tiesiog kaip nors praslysti. Tik reikia aiškiai pizės padėtį žinoti...
Vienu žodžiu nerealiai atjaunėsiu. imkim praslysi kaip nors per tą genitaliją pasaulinę. Vot, o genitalija ten besitvarkydama su kuo nors ir nesiaiškindama manęs ten labai jau nesužvejos, - tiesiog paslysiu ir jai nemaišysiu. Na čia juk pizė.

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 13:27:46
Nu ir genitalija pasakoja visus savo kelius kur buvusi.
Negalima nesikalbėti su tėčiu...
Tėtis paklausė , - reikia atsakyti ( norodyti visas įmanomas ir neįmanomas genitalijos pozicijas...)...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 13:18:55
Teleportuotis galima per genitaliją...
Vienu žodžiu turbūt ir atjaunėti galima. Senė būtinai tai išmėginsiu jei tokią jau gyvenimišką labai realią genitaliją turiu.
Tai kiek dabar valandų?
Ir genitalija atsako... O gal apie genitaliją kalbama... ).
Na bet kokiu atveju taip yra...
Tiesiog tokią ir tokią valandą ta ir tą dariau bet kadangi klausi, nunešu tave ten kad pats matytumei ir apdulkintumei visą situaciją jei tai tau taip rūpi, apdulkink viską kas tau rūpi, gal tada daugiau klausimų neturėsi...
Bet tų tklausimų vis yra ir vis yra. Tai va...
Tai ką veikei šiandien puse dvylikos?
Iš vis ką nors gali papasakoti ką veiki? Kuo užsiimi Ir kada per pietus pietauji?

nesamonių sąskambis ( sena virtuvė...raugu dvokia...) 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 13:15:14
Vienu žodžiu ne viet genitalija yra ( gyvenimas ).
Yra dar kažkas tai. Bet kolkas man to tai iš vis neleidžia pasiekti, sako ktokiu atveju kad esu labai blogas žmogus ir žvėris. ( bet tai gali būti jau ne genitalijos keliai o kažkas iš viršaus normaliai, labai gero, ir teisingo.).
Na ir pizės keliai lieka. Visvien teks suprasti kokiais atvejais ir ką gyvenimas priima...
taip taip. Kokiais tavejais ir ką gyvenimas priima.
na vienu žodžiu pasakoti apie savo gyvenimą tai grynų gryniausiai pasakoti apie savo pizę. pavyzžiui paklausia ką šiandieną veikei... Na ir padedi pasakoti apie savo pizę ( kad ta ir tą tan tikru laiku veikei. tai tiesiog pasakojimas ir maršrutų nurodymas apie pizę, paskui pasaokimas kaip nutolsti ar priartėji prie pizės... ( apie gyvenimo įvykius gal šiak dien kaimynės šunį tiesiog sutikai...). na ir t.t. o klausytojas klausosi kaip užchipnotizuotas jam taip įdomu tie pizės reikalai ( kaimynės šuo ir t.t. tie visi niansai sulig vos ne vos tipo ....o bet tuo o jis pas noi būti , bet dar klaunėja ką toliau stegsiesi veikti.... na ir tu galvoji siūlyti jam ar nesiųlyti žinoma nenori siūlyti, bet jei neįtikėtini įkyrus, tai dar blogiau...nesipori pradedant kaimynės šunimi dar ir juo baigti... Bet toliau klausinėja apie gyvenimą... gal kokį universitetą baigei? ( tipo judri pizė esi ar ne?) ir t.t.............................................................................

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 12:56:53
Tai gal gyvenimas yra tiesiog genitalija.
Na imkim reikia viską išdėstyti išpasakoti apie savo genitaliją ir laiką ir visas kitas padėtis...Man tai absoliuti genitalija.
Tiesiog kai bus ramiau tai tik senatvėje veiksiu...Tokioje genitalijoje matyt galiu viską reikš išbandyti...Žinoma darysiu savo naudai. paskui galbūt ir kitų naudai, bet kad dar ir kitų naudai tai būtižų reiia būti neįtikėtina tobulybe... Sau kur kas parasčiau...Vienu žodžiu ir teleportuotis ir atjaunėti ir ko tik nemokėsiu toje genitalijoje, nes dulkinimasis ya ir gali būti nberibis... bet tai vai nereiškia kad dar iš tėtušį "pasiimu"...
Vienu žodžiu tai labai rimta genitalija, - pats gyvenimas...
kartais apie tai reikia pasakoti ( tai jau sekdsas, kai per genitaliją rodai magistrales ir laiką ir tai net sutapo negali pameluoti, - tai jau seksas... Jei kažką pameluoji, tai ne visai seksas, tai reiškia kad kažką sugebėjai nuslėpti... Apie genitaliją ne viską sužinojo ( ne viską atitulkino...).
Acha... Viskas taps aišku kokioje pizėje gyvenu( net ne šiknoje realiausioje - "pizės keliai".)

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 12:33:29
Vienu žodžiu pokalbiai apie nieką...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 12:32:59
O višta sako:
Pa papapapa pa papapapa

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 12:32:04
Tai jau turbūt supratai ką reiškia klausinėti pas žmogų ką jis veikia kuo jis užsiima. Jei žmogus nusiteikęs kaip nors kitaip , na viena iš tendensijų suprantama labai aiškiai, tiesiog pasakoju apie savo genitalijas...
Visas gyvenimas kaip genitalija... Kol joje nepabuvo tai labai jau daug klausinėja. Tai norėtūsi nutyldyti bet ir nutildyti negalima, vadinasi sulystų į genitalyją. Vadinasi reikia leisti loti kaip šuniui... šuva tiek ilgai loja kol galų gale sulenda į kokią nors genitalyją ir galų gale tempa aišku. Jei daug loja vadinasi jokioje genitalijoje dar nebuvo ( net jei ir tipo buvo...).
Turi būti pastoviai murdymas kol visa užtiltų... O tai tikrai nėra joks malomumas. Turi būti tiek ilgai murdomas kad tiesiog suvoktų, - "TYLĖK TU..." Ta prasme kaip šlystu turi suvokti turi būti be galo šlyštu, kad daugiau neturėtų noro lysti ( t.y. klausinėti apie gyvenimą).Jei nešlykstu bus tai tragedija reikia iki šlykštumo save triniruoti, vieną kartą vistiek labai supus nuo šlykštumo...)))))))))))))))))))
NEDAPISOS DAUG LOJA IR APIE GENITALIJŲ REIŠKINIUS PASTONVIAI TEISRAUJASI, - NU TAI KAIP TU GYENI? IR T.T.Žmonėms atleisti, na vistiek kažkokią tai nesąmonę reikia išseilėti... Nu bet tėvams...Nu atsiprašau... Ne jau taip nieko nesupranta?
Galų gale yra normali .. ir tai nieko nereiški ainstitucijose. Nu bet tėvams. Jie jukdaraliai savo rūmuose ir gali jau negalbėti...
O gal karmos siūlas kankina? gal dar kokia karma labai jau tempia už udegos?.... vadinasi visur prakeikta institucija. Nu bet namie juk, nebūtina vaidinti kažko tai...iesiog šventa ramybė ir viskas... Ny bent man taip atrodo. Kiek galima vaidinti kad visko taip bijai ir vient dėl to kalbi ir kalbi. Ne jau tėvas bijo, jei nekalbės tai ką bloga padarys...Lygtais būtų normalu apie genitalijas pastoviai klausinėti( apie gyvenimą )...Kuo mažiau klausimų tuo geriau. Tai reiškia šiek tiek masto ir moka pasipriešinti... Kad ir nežinojimui maka pasipriešinti. Nes nežinojimas sako, esi tėvas tai ir auklėk visą gyvenimą. tai galų gale tavo vienintelė teisė,kaip tėvo..." <_juk nežinojimas taip kalba...
Na o pizė ( gyvenimas ), visai kitas giesmeles gieda... I vsio... Pizė labai jau savotiškai mato visdas savo magiztales kai atseit priremta turi pasiaiškinti apie tą savo gyvenimą... Ir kažkaip nepaodyti dar to...Bet netyčia gesiaiškinant ir nelabai saugantis gali ir sulysti. taa teks aimanuoti ai ai nenorėjau tiek daug aiškinti apie savo gyvenimą, tu pastoviai prievatavai ir sakei kad turi aiškinti apie gyvenimą. O jis ir vėl man tai nieko neįrodo nematau nieko kas tave išteisintų tu ne tuo užsiimi ir ką veiki be manęs...
vat būtent , - ir ką veiki be manęs... na ir nsuprasi kokių ten šiuklių nori pamatyti kad galų gale taptų patenkintas...
Na vienu žodžiu, tas gyvenimas yra sblurdas labai dažnai jau aiškinamės... savo magistrales ir baisu kad ne duok dieve sulys kur nes toks landus taip nori žinoti kas ten buvo o ten nebuvo... Ar teisingai gyvenama... Sakau viskas atrodo taip. O jei pačiai leistų mastyti būtų ramiau. Kur kas ramiau...
Užtad sakau baisu. Na reikia kažkaip save pratinti, taip ir nesupantu prie ko...
Taip ir nesuprtau apie tą pizę...
Na kad tėvas nesuprato tai ir taip aišku, bet kad net pati nesupratau...
Tai pizė eina per gyvenimą ar kas?
Nieonesupratau... Na tiesiog...reikia pamtyti šiek tiek.... AAAA...jis masto kad neturiu pizės todėl mane reikia auklėti....
Na jo jei neturi pizės gali ir ant kojų nenustovėti pargriūti ir t.t. reikia paauklėti...
O jei turi pizę ir jei sugebi ant kojų stovėti?
Na bet jis pats tai pizės neturi tai ... žino...
Ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha ha ha ha

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 11:53:12
Išgama tu man nereikia jokio dėmsio tik niekad niekados pagaliau manęs nematytų... Kad stebūklingai nematytų, nes aš jau esu patelė o ne dukrytė. Nes yra gyvenimas o ne namų slėptuvė. Galų gale pizė man jau išaugo ir tai reiškia kad pati pinigus turiuu ždirbti ir galvą turėti, o ne aiškintis kodėl gyvenu ir IKI KOKIOS PIZĖS VIETOS GYVENU...

to 10: 56:09 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 11:50:03
Maža mergytė dar nežino kad kvaišiukas tas tėvas o ji turi būti didesnė kad sugebėtų visą naštą nešti. Kurkas didesnė. Pagal diedo kalbas paistomas neišgyventumei vis į nelaimes papultimei jei gyventumei pagal diedo pastalus. Galų gale nu kam tos dulkybos...
Maža mergytė laukia kada gals savo dievulį nustumti nuo pjedestalo. Jis jau negyvenimas... Nes reikia įrealų gyvenimą eiti... Vieną kart visad reikia žengti į realų gyvenimą... tad dievuliui nukertama galva...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 11:45:56
Na jo... užsileisti visai irgi negalima basiaiškinant dėl ko gyveni, nes dr ne duo dieve ranką ant kelieno pajusi.... reikia taip gintis dėl to gyvenimo ir taip aiškintis, kad jokių ankų uždėjimų neįvyktų...
Vienu žodžiu tokia ta sistuacija. ir žinau kad kiekviena tai kenčia. na kitos yra tobulesnės susitvarko. Aš tvarkausi labai sunkiaia.
Su tais pasiaiškinimais ne taip paprasta. jei ne taip pasiaiškinsi laukia kokia nors nelaimė. Be to pasiaiškinimai yra prievart. nelaikau to gyvenimu. Gyvenimo nėra, - jei žinai kad dėl to teks aiškintis. vadinasi nėra to gyvenimo. Yra vient tik amžinas ir nesibaigiantis pasiaiškinimas per amžių amžius tam asmeniui kol jis yra... Jei jį įtraukia kiti vėjai, - tai ir ačiū dievui, nes nereiks daugiau niekad niekados aiškintis. O tai reiškia kad bus pgalima pagaliau gyventi, nes prievartinė situacija pasieškinimas dėl gyvenimo bus dingęs...
Psichika nekvaila, - žino kad tam tikroje sutuacijoje gyvenime vistiek teks aiškintis. nepabėgsi nuo gyvenimo taip sakant ir nuo pasiaiškinimo koldėl esi gyva... "Ak tu sterva ir ką veikei be manęs?".
Na ir aiškinkis vos ne iki pat rūros... baisu... tai ir yra visa rūra...Ir tai dėstyti reikia tėvui, nes jis klausia... Nori būti tikras dėl tinkamo elgesio ( kokio????)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 11:39:11
Man taip ir atrodo. Labai normaliai.
Tiesiog aiškiniesi dėl gyvenimo.
Jei nėra pokalbių gerai, vadinasi kurį laiką galima nesiaiškinti dėl gyvenimo.
Na neginsi savęs visokiais paaiškinimais kodėl esi gyva ir visokiais kitokiais įmanomas ir neįmanomas aplinkybes dėstyti. Tanka mokėti dėstyti, nes klausytojui galbūt pasiaiškinimas dėl gyvenimo dėl ko ei gyva gali labai nepatikti. Jį gali kas nors labai sunervinti. na visko jam duoti irgi negalima. Vienu žodžiu protingą vidurio pusę vis tenka graibyti.

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 10:57:20
KOKIU DAR KOMENTARU?

56 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 10:56:47
????????????????

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 10:56:09
Maža mergytė stengiasi patikti savo tėvui, susigūžia jo rankose ir nori patraukti jo dėmesį.

Kas tas Edipo kompleksas ? 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 10:55:33
Kas tas Edipo kompleksas ?
Jau žinote, kad 3 metų vaikas pasiekia tam tikrą brandą, suvokia savo asmenybę; tai pasireiškia jo kalboje, kai jis sako ,,aš" ir ,,man". Jis sutelkia į save, ypač savo tėvą ir motiną, su kuriais jo santykiai labai švelnūs.
Mažas berniukas stengiasi įtikti savo motinai, tačiau kartais būna ir tironiškas, reikalauja sau daugiau dėmesio, glamonių; jis ją nutraukia, jei mama pradeda kalbėtis su kuo nors kitu.
Maža mergytė stengiasi patikti savo tėvui, susigūžia jo rankose ir nori patraukti jo dėmesį.
Abudu, ir duktė su motina, ir sūnus su savo tėvu, dažnai būna per reiklūs ir agresyvūs.

pasistudijuok 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 10:52:51
Zigizmundas Šlomo Froidas (Sigismund Schlomo Freud) gimė žydų šeimoje Freiberge, Austrijos imperijoje (dabar Čekija). Savo vardą pakeitė trumpesniu 1877 metais. Jis buvo pirmagimis bei turėjo tris brolius ir penkias seseris.
Buvo vedęs, turėjo 6 vaikus.
Zigmundo Froido idėjos sukėlė revoliuciją žmogaus psichologijos ir seksualumo suvokime, kuris ir šiandien daro įtaką mūsų mąstymui. Jis buvo pabaigtas 1899 m. rugsėjį ir labai greitai, lapkričio 4 d., išspausdintas, greičiau nei patys leidėjai tikėjosi, nes tituliniame lape jie buvo įrašę 1900-uosius metus. Tai iš tikrųjų nebuvo svarbu, nes nežymaus Vienos psichologo „Die Traumdeutung“ („Sapnų aiškinimas“) buvo tikra finansinė nesėkmė. Išspausdinta tik 600 knygos kopijų, ir jos parduotos tik per aštuonerius metus. Nepaisant visko, daktaras Zigmundas Froidas be galo džiaugėsi šia knyga. „Tokia įžvalga“, jis džiūgavo, „duodama žmogui tik kartą gyvenime.“ Jis seniai žavėjosi savo paties sapnais ir tikėjo, kad jie turėjo gilią psichologinę prasmę. Dabar, po daugelio klinikinės praktikos ir tyrimų metų, jis buvo pasiruošęs išspausdinti savo išvadas. Jo nuomone, „sapnai tiek pat išreiškia mūsų norus, kaip ir svajonės.“ Froidas tikėjo, kad žmones valdo seksualinės aistros, tokios kaip Edipo kompleksas, apie kurias mūsų sąmonė mažai nutuokia. Net miegant, proto libido siekia išsikrauti, taigi kiekvieno, net ir proto cenzūros iškraipyto, sapno branduolys yra bandymas išpildyti kai kuriuos mūsų troškimus. Čia slypėjo visos žmogaus psichikos teorijos užuomazgos. Froidas dirbo toliau neįtikėtinu tempu. Jis sukūrė teorijas, kurios, atrodė, palengvino ne tik neurotinių ligų supratimą, bet ir aiškino, kaip veikia žmogaus protas, tokiu būdu apšviesdamas kiekvieną žmogiškosios kultūros aspektą. Praėjus dešimčiai metų nuo „Sapnų aiškinimo“ išleidimo, jo darbas buvo kur kas geriau žinomas. Buvo paruoštas antrasis knygos leidimas, o jos vertimai parduodami visame pasaulyje. Skaitytojai atrado, kad Froidas buvo puikus prozos meistras, kurio darbus galima skaityti, jais mėgautis ir diskutuoti apie tai, taip pat supaprastinti ar net iškraipyti. Paklaustas, ar jo cigarų rūkymo įprotis turi kokią nors reikšmę, sakoma, Froidas atsakė: „Kartais cigaras yra tik cigaras.“ „Savo temperamentu esu tikras užkariautojas - nuotykių ieškotojas...“ Zigmundas Froidas Wilhelmui Fliessui, 1890 m. vasaris
Nuo 1923 m. dėl pomėgio dažnai rūkyti sirgo žandikaulio vėžiu, patyrė apie 30 operacijų.
Ketvirtame savo gyvenimo dešimtmetyje Froidas rimtai užsiėmė savianalize, nes turėjo įvairių psichosomatinių sutrikimų taip pat padidintą mirties baimę bei kitų fobijų. Jis tyrinėjo savo sapnus, vaikystės prisiminimus ir savo asmenybės vystymosi dinamiką.

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 09:45:12
Aš juk neturu tesės kažko daryti kol yra tėvas.
Pasaulį dulkina jis...
Nejau vis da neaišku...
Jums tai nieko ar vienas biesas ar kitas dulkina, jums tai nieko...
Kaip gyvybės šaltinį pasilaikau visas bespalves spalvas...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 09:43:02
tai mes imame tas "spalvas', kurios lieka...
Mes esame silpniausieji.
Na suprask, stipriausieji pasiima visas spalvas sau. Mano tėvas gavo iš manęs ir įpatingąją raudiną splavą. Spipriausieji pasiima visas spalvas sau...
O silpniausieji priversti paimti tai kas liko....
Tad nepyk dėl tų juodulių... Ar grynai baltos... Tik tai kas liko ir pasiėmiau.
Man tai galima imti nes tai visai ne sekso spalvos...
Na ta prasme ne seso spalvos gerai, turiu šansų kad neužsirausiu ant tėvo... ( juk visas asaulis nudulkintas ir perdulkintas. Man labai saugotis reikia tos sferos ir ten nepapulti...Na...kol pasaulį dulkina tėvas, ten turiu nepapulti. Manau aiškiai pasakiau. Dabar žinai kaip gyvenimai eina ar dar neaišku?)...
Bespalvės spalvos ir vėl taps spalvomis...
O kol kas tai pilkuma pilkuma pilkuma ( apsauga, apsauga, apsauga...)

to DĖM- ESI---------O 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 09:35:01
Tai ne juoduliai tik spalva ir nieko bendra neturi su pasauliu ir su niekuo. Nežinau kokia slapva Jėzui priklaoso, bet nebūtinai juoduliaii kai tu čia sakai...
Jis buvo sakęs kad raudona priklauso, kvaileli Tu . Jis buvo sakęs kad raudona ( kad mums tos spalvos duos ir davė.... O tėvas mano kad ta spalva tik jam priklauso. Labai griežtai taip mano... Todėl įsivaizduoju kad neturiu kraujo... Arba bent kad mano kraujas visai kitos spalvos... Taip taip Nes jei normaliai mastyčiau, - išprotėčiau... Tėvas labai daug sau o užsisakė, - vadinasi tai ne mano...)

to 09:15:36 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 09:30:23
Tada to dirglumo neliktų nes nebūtų prieš ką būti dirglia.
Dabar tiesiog žinau kad kiekviena gyvenimo akimrka baigiasi kad jį vėl pamatysiu. Bet tai juk nieko nereiškia. Juk aš pati save kontroliuoju, - o jis peraugęs mėsos atskiras kalnas ką jis gali žinoti apie gyvenimą ir ką gali pasakyti? Jis juk atskiras mėsos gabalas. Su atskirais mėsos gabalais nebūna jokių normalių pokalbių. Įpač auklėjimo negali būti...Nes mes sutverti gyventi, o ne teisintis PRIEŠ TĖVĄ KODĖL VISDĖLTO ESAME GYVI...
AR SUTVERTI BE PERSTOJO TEISINTIS? IR TOKU BŪDU NESUGEBĖTI GYVENTI, - NES VISAS GYVENIMAS VIENT PASITEISINIMAS.
O TAI KADA IŠ TIESŲ GYVENTI?
KADA?
KADA?
KADA?
KADA?
KADA?
KADA?
KDA IŠ TIESŲ GYVENTI?
NES VISAS GYVENIMAS VIENT PASITEISINIMS, - TAI YRA ABSOLIUČIAI NĖRA GYVENIMO JEI DĖL JO REIKĖJO PASITISISINTI. TIESIOG TOKIU ATVEJU NĖRA GYVENIMO. NES DĖL GYVENIMO NESITEISINAMA, DĖL TO KAD GYVA, - NESITEISINAMA...DĖL TO NĖRA TEISINAMASI.
O JEI PRIVERČIA TEISINTIS DĖL TO KAD GYVA.
DĖL TO KAD NETYČIA TAVE PAMATĖ IR DĖL KIEKVIENO SAVO JUDESIO PRIVERČIA TEISINTIS IR VIS ARTYN IR ARTYN LINK PAVOGINGOS ARIZONOS ZONOS ARTĖJA LINK PRIEVARTOS. LINK PRIEVARTOS ARTĖJA NES REIKIA DĖL VISKO TEISINTIS.... O TAI YRA ARTĖJIMAS LINK PRIEVARTOS. GALŲ GALE VADINASI NUO PAT PRADŽIŲ BUVO VIENT PTIEVARTA. JUK SUVOKIAMA KUO TAI BAIGSIS VISAS TAS KALUSINĖJIMAS KODĖL GYENI KODĖL JUDI IR TAIP TOLIAU. EIS VIS AR TYN IR VIS KLAUSINĖS KODĖL JUDI KODĖL GYVENI, IR VIS IŠSAMIAU TEKS AIŠKINTI ODĖL GYVENI IR KODĖL JUDI.
PASKUI BUS VIS ARČIAU IR SAKYS AŠ TAVIMI NETIKIU, PAAIŠKINK IŠ SAMIAU KODĖL GYVENI IR KODĖL JUDI IR T.T. TAI YRA TA PRASME PRIEVARTA VIS ARČIAU IR VIS ARČIAU BUS DĖL TO KAD REIKS TEISINTIS KODĖL GYVENI IR KODĖL KVĖPUOJI. O JIS AR TOBULAI APSIMETA KAD NESUPRANTA AR KAS TEN PER TĖVO ROLĖ YRA IR VĖL KLAUS KODĖL GYVENI KODĖL KVĖPUOJI.
IR VĖL REIKS TEISINTIS. AMŽINAS PASITEISINIMAS DĖL GYVENIMO.
TAI YRA KAŽKOKIA TAI TOBULA NESĄMONĖ. VARGŠĖ MOTERIS NET GIMUSI NETURI TEISĖS GYVENTI, NES REIKIA BE PERSTOJO TEISINTIS DĖL TO KAD GYVENI.
KODĖL TAVO RANKA SUJUDĖJO IR TAIP TOLIAU. KODĖL JUDI?

DĖM-ESI---------O! 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 09:26:53
09:15:36
pasamonej yra juoduliu
palyginimai su Jezumi...
aisku
galima nekreipt demesio
bet jau ir taip visur ismatos pilstomos-gatvej spardomi zmones
-------------DEL DĖMESIO NEKREIPIMO

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 09:18:10
NA KITĄ KARTĄ PABANDYSIU IR PILKĄ SPALVĄ IMTI( ŠALIA JUODOS IR BALTOS, KOMBINACIJOJE... AR VIENT ŠALIA BALTOS AR VIENT ŠALIA JUODOS, NA REIKS IEŠKOTI AMŽINOS KOMBINACIJAS ŠIOJE SITUACIJOJE...( Kad nors kur nereiktų mąstyti, tiesiog būtų pastovumas kaip, - gyvybė. Kadangi su gyvybe turiu problemų, tai stabilimo daiktuose ieškau...))... PAŽIŪRĖSIM JOS POVEIKĮ, AR TAI LABAI BLOGAS AR LABAI GERAS GALI BŪTI , - KAS IŠLYS.
JEI IŠLYS...KAS NEREIKIA, STAIGIAI TĄ PILKĄJĄ PALVĄ UŽMIRSIM...( UŽTRENKSIM DURIS JAI...)

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 09:15:36
ji tik šiaip sau išsidirbeneja dėl to tėvo, be jo ji jaustūsi pamesta, neliktų kuo teisintis dėl savo derglumo

§33 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 08:44:45
dabar ziurek kvaisa-kam tu vel paistai apie teva?
TU ESI ATSKIRAS ZMOGUS O NE SIAMO DVYNE-AR TOKIO PAPRASTO DALYKO NEGALI SUVOKT?

Tautvida 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 08:42:42
o kaip pasibaige tas sapnas?
?

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 08:41:11
Bet spalvų imti negalima, nes turiu tėvą.
Ypač raudomos negalima nes jis masto kad tik jam tai priklauso...

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 08:40:20
Na šiandien miegodama atseit pajutau kad baltą ir juodą spalvas, netvarkingomis ir bile kokiomis juostomis ar ne būtinai juostomis bet svabiausia veiksmas mirguliuojatis lyg žemyn aukšyn tampomas per save. Toks vaizdas lyg ir apsaugo šieik tiek. Žiūrėsiu kas toliau išsivystys...

/# 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 08:20:31
SANTURIAU

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 08:19:02
Aisku-
galima
ir
optimaliau

§32 2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 08:17:30
kai priimi taisykles
Gerai taip,kaip yra,nes visada yra taip,KAIP IR TURI BUTI...
*viskas buvo-yra ir bus gerai*

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 08:13:32
:)))))))))

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis, 01:49:53
viskas bus gerai <3

kaip dar bepakisi? 2009 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 22:18:15
Labai daug prakaito reikia išlieti, reikia save prakišti

2009 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 22:06:00
Na angelu manau kad daugiau nebūsiu...
Tas juoda kas yra mane ištrauks iš to angeliškumo... Tikiuosi...

2009 m. gegužės 27 d., trečiadienis, 21:58:58
Man toks jausmas kad aš kolkas amžiams priversta būti penkiametės ar trimetės nenergijos lygmenyje. Tai nuolat buvo. Ir negimus dar taip buvo... na kartais kai kur pasiekdvau ir aukštesnį paaglės lygmenį ar dar kokių baisybių matydavau kas skirta suaugusiems( jokio sekso bet link to..to neįmanoma paaiškinti tiesiog matymai visokie dar toli iki gimimo taip vadinamieti)...
Bet dabar likę tiktais penkiametės ir trimetės energijos lygmuo. Mane nepraleidžia...
Nors paskui už to staigiai labai didelės aukštumos ir aukštas protas. Staigiai viskas labai aukšto lygio...
Bet turiu smirsti ir smirsti čia... Amžinas siaubas kol kas... Tos gyvybės tikros šlykštinės kad labai rimtai save prakišti irgi daug prakaito reikia išlieti...
Labai daug prakaito reikia išlieti, reikia save prakišti, matai kas darosi...\

san-taka
station

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti pagrindinio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Pagrindinis NSO puslapis
Vartiklio naujienų puslapis
Pagrindinis Global Lithuanian Net puslapis