<HTML LANG="LT"><HEAD><TITLE>UFO Page. Lithuania. About vimana</TITLE> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257"> <META NAME="keywords" CONTENT="Global Lithuanian Net Vartiklis Jonas SkendelisPhilosophy Mythology Religion Humor Literature Poetry Fiction Bible UFO NSO conspiracy plot external mars extraterrestrial mankind humanoid humanity saucers"> <META NAME="description" CONTENT=". The Global Lithuanian Network. Ramayana: Vimana - flying charriot in ancient scriptures of India. UFO and other phenomenas - at night sky and during dreams or in another fields of life. Language: Lithuanian"> <SCRIPT Language="JavaScript"> <!-- function click(ev) { if (document.all) { if (event.button == 2) { alert ("Deainysis pels mygtukas atjungtas"); return false; } } else if (document.layers) { if (ev.which == 3) return false; } } if (document.layers) document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=click; function DoTransit() { if (parseInt(navigator.appVersion)>=4) { if (document.all) { var elSantaka = document.all("santaka"); elSantaka.style.visibility="hidden"; elSantaka.filters.item(0).Apply(); elSantaka.style.visibility="visible"; elSantaka.filters(0).Play(1.50); } } } //--> </SCRIPT> <STYLE TYPE="text/css"> <!-- BODY,P {margin-top: 11pt; font-size: 12pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in; text-align: justify;font-family:Arial,Helvetica} PRE {margin-top: 5pt; margin-bottom: 1pt; font-size: 11.5pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in; text-align: Left} HR {margin-top: 3pt; margin-bottom: 1pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in;} OL,UL {margin-top: 2pt; font-size: 12pt;} LI {margin-top: 2pt; font-size: 12pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0.1in; text-align: Left} .pd {margin-top: 11pt; font-size: 12pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in; text-align: justify} A {text-decoration: none; cursor: hand} A:hover {color: #FFFFAA; text-decoration: underline} .subtt {margin-top: 14pt; font-size: 16pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in; text-align: Center} .pt {margin-top: 7pt; font-size: 12.5pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0.15in; text-align: center} .ebt {margin-top: 2pt; font-size: 10pt; margin-left: 0.15in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in; text-align: justify} .s {margin-top: 3pt; margin-bottom: 7pt; font-size: 15pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in; text-align: Right} .right {margin-top: 8pt; margin-bottom: 7pt; font-size: 12pt; margin-left: 0.08in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in; text-align: right} .rightcut {margin-top: 8pt; margin-bottom: 7pt; font-size: 12pt; margin-left: 0.6in; margin-right: 0.08in; text-indent: 0in; text-align: right} --> </STYLE> <META NAME="URL" CONTENT="http://www.nso.lt"><META NAME="resource-type" CONTENT="document"><META NAME="distribution" CONTENT="GLOBAL"></HEAD> <BODY BGCOLOR="#000A22" TEXT="#F8F8FF" LINK="#D0F080" VLINK="#AAEEBB" ALINK="#AABBFF" onLoad="DoTransit()"> <CENTER><TABLE BORDER=0 WIDTH="680" CELLSPACING=0 CELLPADDING=8><TR><TD> <FONT SIZE=+1 COLOR="#E8D8D8"><B style="font-size: 16pt">Global Lithuanian Net: &nbsp; &nbsp;<A HREF="../index.html" style="cursor: n-resize"><FONT COLOR="#AAFFCC">san-taka station:</FONT></A></B></FONT><BR> </TD></TR></TABLE> <TABLE BORDER=0 WIDTH="630" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD> <FONT SIZE=+1 COLOR="#FFE0CC"> <P class="subtt"> <DIV style="filter:revealTrans(); position:relative; top:0; left:0; aheight:0;width:100%; text-align: center" id="santaka"><B>ARCHYVAS, 4</B></DIV></FONT> <FONT COLOR="#FFFFDD"></P> </TD></TR></TABLE> <CENTER><TABLE BORDER=0 WIDTH="610" CELLSPACING=0 CELLPADDING=8 ALIGN="center"><TR><TD><BR> <FONT COLOR="#EEFFDD"> <CENTER><TABLE BORDER=0 WIDTH="610" CELLSPACING=0 CELLPADDING=8 ALIGN="center"><TR><TD><BR> <FONT COLOR="#EEFFDD"> </FONT><BR> </TD></TR></TABLE></CENTER><BR> <CENTER><TABLE BORDER=0 WIDTH="610" CELLSPACING=0 CELLPADDING=8 ALIGN="center"><TR><TD><BR>\ <FONT COLOR="#EEFFDD"> <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:26:08<BR> J/Visi turim ,jeigu norim j turti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:23:50<BR> J,Ryt diena u~imta.<BR> Gal pirmadien/.Ir aa sakau "labos...." <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:22:55<BR> A\\Labai gera tavo mintis ir vietoje. Keliu taur u~ ateit/, nes kartais man atrod, kad aa jos tiesiog neturiu. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:19:22<BR> A\\gerai. Sakai sunerims protas? Gal, kai gr/~ai, jau aprimsiu. Ir dabar gal iajungsiu komp. <BR> O k tu manai apie ryt dienos lietuvis kalbos egzamin, kur/ transliuos 11 val per radij? Aa tai pasitikrinsiu save. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:16:41<BR> J/Mes esam ia kartu.<BR> Bet tegul lieka ir erdvs tarp mkss.<BR> Pripilkime viens kitam taures,bet negerkime ia vienos. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:12:04<BR> A\\na kas ia do ~odis `baim`? Pratinsiu ir tave prie ginkls. Pasirink, ar dviese va~iuosim / miako aaudykl, ar tik su mintais mano draugais ir bi iuliais. Priea tai tur iau suderinti su jais tavo kandidatkr. }inok, kai priklausai aeimai- niekas nekainuoja. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:04:21<BR> J//Ar tavo sunerims protas /stengs rasti srendim ?Tu ne dar~ov. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:02:11<BR> A\\sakai nematau? gal. Nors ir per /vairi optik ~ikriu. K daryt??? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:59:07<BR> A\\Tai atai kas bijo? O ka~kodl visi, net ir Next World t etiket man klijuoja. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:55:33<BR> J//""TIESA "aalia ,bet tu jos nematai. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:53:11<BR> Aleis, aa esu /kaitas kits dar~ovis. Ir ia forume, vegetarai nori matyti mane dar~ove. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:51:44<BR> J/Praaau,neskubink ..Reikia tam pasiruoat.....Kad nenusiviltum......Bijau.....Pavasari.... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:47:31<BR> Visiems\\\Ar girdite? kas ~inote kur TIESA? Ar aiapus, ar anapus, ar guli kur apaiapus. Jei kas radote, tai ~inokite, tai aa pame iau.Praaau, gra~inkite. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:44:18<BR> j/Gal esi be paliovos u~sims ir nepasilieki n truputlio laiko ~mogiakiesiems reikalams ap~velgti?Vidiniame pasaulyje ne vis laik turi vyrauti /tampa,jam reikia leisti atsipalaiduoti.Nereikia /valdyt jogos ,kur seks energija paver iama dvasine.Ta energija nesvetima ~mogui. / <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:32:54<BR> Aleis, `iandien nuva~iavau ir iasiaiakinau. Tu tikrai ne mano pusseser. Bet kas tu? ia kur tu? Kas ia ia mans poet padar? Gi, da~niausiai aa muzikos klausau, ne teksto. Kada tursi laiko? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:10:59<BR> J//Ar ia tavo posmai? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 19:57:18<BR> Jieti//Prisiekiu dievais aa ne tavo puseser.Ne~inau kas mane pastumjo / a/ forum.Aa jau raaiau,bet....??? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 19:47:11<BR> Rsa \\\ jeigu tinka, duok ~enkl. Gal tau modernks ginklai neidomks, paruoatas tau mano lankas 80 Pnd. stiprumo. Stiprink bicepsus ir tricepsus, iatempti nebus lengva. Paklydusias strles sniege ieakosime su metalo detektoriumi. `audimo nuotolis-80 jards. 3D rungties nuotolis-50 jards. <BR> Alus ir ugnis mano. Kepsime k sumed~iosime. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 19:38:15<BR> Sveiki.Vakar gr/~au,bet tik dabar pasisveikinau.Reik visk perskaityt. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 19:23:01<BR> Inkognito, gyvenu paken iamai, dkmai rkksta ir nieko beveik netrkksta. Tik Aleis labai.<BR> Savo miake ruoaiu aaudykl / taikinius ir 3D. Kai bksiu pasiruoas, kvie iu tave ir Rsa patikrinti akies ir rankos taiklum, mtant iet/, aaudant ia /vairaus kalibro primityvis ir modernesnis ginkls. }ikrsim kas iaeis / ugnies linij ar aernas, ar kiakis ar koks tor. Pasigailjimo nebus. Atnaaausime auk Next - World ui jo garbei. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">so</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 16:17:20<BR> to unknown&gt;&gt;&gt;...So,each day they run and play until the day comes,when one suddenly stops playing and looks up!THE EYES ARE STARING!And this one suddenly runs from the group.... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">OM</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 16:14:38<BR> Iaeinat:<BR> }MOGUS<BR> K REIKIA }INOTI APIE AGNI JOGOS MOKYM? <BR> AUTORIAUS SKAITYTr PASKAITr 1990 - 91 m. VILNIAUS PLANETARIUME ANTRASIS LEIDIMAS <BR> LIETUVOS RERICHO DRAUGIJA VILNIUS, 1995<BR> Turinys <BR> `ambalos aalis. Kas tai? <BR> `ambala: legendos ir tikrov <BR> Ryts legendos apie `ambal <BR> Kas ~inoma apie tai Vakaruose <BR> Russ aaltiniai <BR> Kas gi ia tikrsjs yra Mahatmos? <BR> `ambala dav visas religijas <BR> Tiesa viena, tik jos formos /vairios <BR> Religingumo smukimas ir ateizmas <BR> `ambala skelbia Naujj Epoch <BR> Blavatskajos ~ygdarbis praeitame am~iuje <BR> Rerichs ~ygdarbis mkss am~iuje <BR> Rerichs apsilankymas <BR> `ambala suteikia Agni Jog <BR> Kas yra Agni Joga <BR> Ugnins epochos atjimas <BR> Agni Jogos aktualumas <BR> Naujoji Epocha. Kas tai? <BR> Praeitis <BR> }monijos evoliucijos eiga <BR> Kali Juga - tamsioji epocha Kokia buvo Liuciferio tamsios veiklos esm <BR> Dabartis <BR> Mkss laikai - smyaio laikai <BR> Vakars kultkros pabaiga <BR> Kali jugos pabaiga <BR> Ateitis <BR> Naujosios Epochos svoka <BR> `eatosios Rass Epocha <BR> Pasaulio Motinos Epocha - moters epocha <BR> Naujosios Kultkros Epocha <BR> Bendradarbiavimo Epocha <BR> Bendradarbiavimas su `viesos Hierarchija <BR> Bendradarbiavimas su "anuo pasauliu" <BR> Bendradarbiavimas su Kosmosu <BR> }mogus. Kas tai? <BR> }mogaus analiz <BR> }mogaus gyvenimas nuo kkno mirties iki naujo u~gimimo <BR> Kartotiniai ~mogaus gyvenimai <BR> Likimas. Kas tai? <BR> Kaip siela ir dvasia pasireiakia gyvenime <BR> Penkios pakopos / savs apvalym <BR> }mogus - ugnin bktyb <BR> Mokinysts kelias <BR> `AMBALOS `ALIS. KAS TAI?<BR> `ambala: legendos ir tikrov<BR> Ryts legendos apie `ambal<BR> Nuo seniausis laiks iki ais diens neaprpiamose Azijos platybse gyvuoja legendos apie tolim, slpining, avent aal/. Tarp auka iausis neprieinams kalns slypi ai aalis. Nuostabius slnius su upmis ir kriokliais, su puikiais sodais nuo ~varbis vjs saugo snieguotos kalns virakns. `ita gra~ioji aalis vadinasi `ambala. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosphere</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 14:54:20<BR> to &lt;&gt; Next World &lt;&gt; <BR> At me a scientific view on the god but also parallels of reason I understand .<BR> I Read your words, understanding that to mankind necessary not ordinary decisions for perspective evolution . <BR> Probably resoluteness should go to realization . <BR> That means G.O.D. / G.O.O.D. / GAME ? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">OM</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:57:23<BR> HIS PROMISE IS TRUE!" "THOU DIDST NOT TURN IN CONTEMPT FROM MY CHILDISH PLAY AMONG DUST,AND THE STEPS THAT I HEARD IN MY ROOM ARE THE SAME THAT ARE ECHOED FROM STAR TO STAR..."("Gitanjali" Sai- Rabindranath Tagore) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:51:17<BR> Asmeninis tikjimas(patirtis) sako,jog tarpe Did~iosisjs Dvasis ir Rerichs draugas Robindhranatas Tagor.. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">OM</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:33:15<BR> Tik ne skeptikams!<BR> _______________________________<BR> Bendradarbiavimas su Kosmosu<BR> Bkdami kasdienybs nelaisvje, mes visiakai nejuntame Kosmoso, nejau iame jo realumo. Praktiakai mes gyvename vien }ems planetoje, neskirdami didingam Kosmosui n ma~iausio dmesio. }inoma, nelengva atitrkkti nuo }ems ,,tvirtyns" ir suvokti, jog visa, kas svarbiausia, - ne ia, o ten, kur tariamoji tuatuma. 0 ~engiant / Naujj Epoch teks iamokti justi save ne banalioje }ems kasdienybje, o bkti Kosmoso gyventoju, Visatos pilie iu. <BR> Mkss planeta - tai ne did~iulis pasaulis, vira kurio stogas - ,,dangaus skliautas" su taaku iais-~vaig~dutmis. Joks jkrininkas nelaiko savo laivo pasaulio centru - jis ~ino, kad po jo ma~y io laivo dugnu - didis vandenynas. Ir mes, planetos gyventojai, plaukiame panaaiu laivu - po mumis bedugn. Ma~utis rutuliukas }em tra viena ia stotelis did~iajame kelyje / Begalyb. <BR> Naujojoje Epochoje, kada jau bus sugriauta Liuciferio padarytoji u~tvara nuo Kosmoso, bus pradti darbai santykiams su kitomis Sauls sistemos planetomis u~megzti. Taip prasids naujoji pakopa -bendradarbiavimas su Kosmosu. Ji suteiks }ems planetos ~mogui nauj galimyb - bkti kosminiu bendradarbiu. Tai nebus technikos laimjimas: nereiks sudtings ir brangis radijo, televizijos ar kitokis /rengims. Tarp pasaulis prasids minties ryaiai. }mogus iamoks priiminti kits planets gyventojs siun iamas mintis, ir jiems sissti savas. Toks min is perdavimas jau praktikuojamas tarp mkss planetos ~monis. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:30:42<BR> (tesinys)<BR> Naujosios epochos ~mogus taip pat iamoks laisvai lankyti kitas planetas. Jam nereiks milijardus kainuojan is raketomis varoms kosminis laivs. Jis iamoks skraidyti Kosmose be jokis aparats.<BR> Himalajs priekalnis gyventojai stebisi, matydami alpinistus sunkiai kopiant / kalnus. Tie iabuviai sako, kad jie pakyla / viraukalnes visai lengvai - be fizinio kkno, palikdami j/ namie, o tik su astraliniu kknu. <BR> Jei keliones savo planetoje galima atlikti astraliniame kkne, tai tarpplanetinms kelionms netinka nei fizinis, nei astralinis. Jas galima atlikti mentaliniame kkne. Tam, ~inoma, reikia atitinkamos treniruots. `ambalos Mahatmos praktikuoja tokius skraidymus / /vairias planetas. <BR> Skraidant / tolimuosius pasaulius, pajuntamas js bkties ypatingumas. Gali atrodyti keistai, kad prie kosmins Vienovs esama tiek daug /vairovs. Gamta ir gyvenimas kitose planetose visiakai skiriasi nuo gamtos ir gyvenimo mkss planetoje. Mkss egzistavimo bkdo negalima taikyti kitoms planetoms. Js gyventojai neatitinka }ems forms. }emiakoji evoliucija nra pasaulkkros vainikas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">OM</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:26:38<BR> Per vis ~mogiakosios smons evoliucijos eig, `ambala neaa ~monijai avies - religinis mokyms pavidalu. Tai vyksta periodiakai, nes gautoji aviesa po kurio laiko aptemsta, praranda pirmykat/ savo tyrum. Gautoji iamintis ~monis iakreipiama, jie praranda teising krypt/, patenka / aklaviet. Bktina vl atneati skaidri `vies. <BR> Todl kosminiai /statymai numato periodiak ~monijos Mokytojs pasirodym. Vykdydami `ambalos pavedim, Mahatmos /sikknija kaip religijs /kkrjai, Didieji iamin iai, garsks filosofai. Jie pasirodo visuose mkss planetos istorijos poskkiuose, kad laiku suteikts nauj poslink/ ~monijos smonei. Kiekvienas ia ts Did~isjs `ambalos Pasiuntinis dav nauj pasaulin religij ar filosofij - prasiddavo nauja dvasingumo antplkd~io banga. Visada bkdavo suteikiama ta Vienatins tiesos dalis, kuri ~monija pajgdavo suvokti. 0 kadangi aaltinis, ia kur atsirasdavo religijos, yra vienatinis, viss religijs pagrindai savo esme yra tie patys, skiriasi tik js forma. <BR> Taip Did~iosios Dvasios, vykdydamos savo Misij, nepaliaujamai /sikknydavo }emje. Paminsime kai kuriuos pasiuntinis atjimus, ~inomus istorijai. Kinijoje tai buvo Lao-Cze ir Konfucijus. Indijoje, be did~iojo Budos, buvo legendiniai Rama ir Kriana. Senovs Persijoje -Zoroastras, ugnies kulto pradininkas. Senovs Egipte Hermeso . <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">OM</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:22:44<BR> Kas gi ia tikrsjs yra Mahatmos<BR> Mahatms fenomen paaiakina ~monijos kosmin evoliucija. Jos esm tokia: kiekvienas ~mogus yra dvasin nemirtinga bktyb, kurios evoliucija vyksta pakartotinio /sikknijimo ~emje bkdu. Kknui mirus, ~mogaus dvasin esm ialieka ir tsia savo buvim erdvje. Laikui atjus, tasai ~mogaus Aa vl /sikknija. Taip kartojasi kiekvieno ~mogaus gyvenimai. <BR> 14 gyvenims metu /sigyjamos protins ir moralins savybs ialieka, kaupiasi, ir tokiu bkdu auga. Pereidamos per daugel/ /sikknijims, tos dvasins savybs vystosi, tobulja. Po gana ilgo laiko ~mogus pagaliau pasiekia visiak tobulum, tuo u~baigdamas ~mogui nustatytos evoliucijos saik. <BR> Toks ,,jau-nebe-~mogus", pereina / nauj, kit kosmins evoliucijos stadij kuri galima pavadinti ,,dieva~mogiaka" arba net ,,dieviaka". Juk tok/ ant~mog/, palyginus su eiliniu ~mogumi, galima pavadinti sta iai dievu, nes jo smon tiek aukatesn u~ paprasto ~mogaus smon, kiek pastaroji - u~ gyvkno. Nieko ia nra antgamtiaka -.kosminei evoliucijai ribos nra! `it evoliucij u~baigusios bktybs ir yra Mahatmos (Did~iosios Dvasios). <BR> Pagal hierarchin/ Visatos valdymo princip, mkss planetos Mahatms brolija yra neregimoji planetos vald~ia. Ji sudaro ~monijos evoliucijos plan, vadovauja j/ vykdant. `ambala atid~iai seka visk, kas vyksta pasaulyje. Naudodamasi priemonmis, kuris ne~ino mkss mokslininkai gali matyti bet kuri planetos viet, gali skaityti ~monis mintis. Mahatmos siun ia ~monms evoliucijos idjas - ne raatais, bet mintimis. `ambala yra visokis /kvpims aaltinis - evoliucinis, filosofinis, meninis... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">T</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:48:35<BR> Jietis&gt;&gt;&gt;na,jis protingesnis uz mane,as nesakau,jog uz tave...<BR> Siap tavy yra susikaupe daug nerealizuotos energijos,reiketu ja perpaskirstyti kitaip...Dali meiles atiduoti tiems,kurie lyg ir nebelabai mieli..o vis salia <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:42:48<BR> Inkognito, sveikas. Man viskas gerai, :) iaskyrus...<BR> Dabar skubu, iki vakaro. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:34:58<BR> Jietis&gt;&gt; Sveikas senokai bebuvau ia,naujasis kompas streikuoja,ka~kodl neijungia Vartiklio rodo kad jis neegzistuoja.<BR> Tai vis aiakiniesi santykius su Rentgenu? Kaip laikosi rsa? <BR> Pokatininkas pastaruoju metu raainja keistus postus?Ar tik jam kas nors neatsitiko?<BR> Pastarosiomis dienomis brandinu dar viena AG varytuvo variant,bet apie tai smulkiau paraaysiu e-maile. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:33:31<BR> As tau daviau telefona,bet tu nepanorai kreiptis..Kaip nori...<BR> Pokalbiai su protingesniu zmogum,bioenergetiku,niekad nepakenkia... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tau</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:31:47<BR> Jieti&gt;&gt;&gt;Su tavim viskas gerai? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Rentgenas</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:11:17<BR> Let`s the rock and roalls are rolling (Rolling stones)<BR> And the (Beatles) flee<BR> I am singing song-I`m dead<BR> but, Jietis, never dee! :)) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:08:42<BR> }inai, gal eik tu a. aunims gal ako pjauti<BR> O ant keistos kalbos tavo galiu ir nusispjauti.<BR> ...<BR> Gana jau man dievu<BR> Pabkgusis Atlanto<BR> Bet ko gi nusileido Jie<BR> Ant Baltijos aio kranto?<BR> Tai atsakyki, jei gali<BR> Jei tau jau viskas aiaku<BR> Kas ~aid~ia kate su pele <BR> Neiasitepdamas sau ranks?<BR> Aa pykstu ant tavs<BR> Kad negerbi tvs tarmis<BR> Ir tu matai kaip leid~iasi gal ne dievai<BR> Ir sdas ant anglis. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Rentgenas</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:05:30<BR> It`s not good question<BR> It`s the best ........<BR> Because i don`t the answer<BR> You said and i repeat-<BR> Welcome to mine disaster. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:03:16<BR> Tai kas tu, Rentgene, esi<BR> Juk buvo taip paklausta<BR> Galtum atsakyt ka~k<BR> Ir man galva paskausta. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 09:03:55<BR> Niekas niek<BR> am<BR> .tie<BR> k <BR> ne.gali pad, , ti,<BR> kiek gali pad,ti <BR> pats sau... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">? McNaught ?</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 22:43:30<BR> msowww.anu.edu.au/~rmn/C2006P1new.htm <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:dfhgdf@erhtr.re hi..good site..by.. &lt;P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:43:54<BR> Einu kaip neregys ~emyn gatve<BR> Vis patapanodamas balta lazda<BR> }inau ji ia, ka~kur aalia<BR> Bet j kankina abejon, ne~inia.<BR> ...<BR> Kada paklausia-nustembu<BR> Ia kur tiek savyje randu<BR> Spalvs, eilis, nats...<BR> }adjai, gi, padt pakilt<BR> Juk nepraaiau mane pamilt.<BR> ...<BR> Tad prasiverki, o Dangau!<BR> Gal pirm kart to praaau<BR> Nurodyk Siel be kal is<BR> Kad bkts lengva eit keliu.<BR> <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Liurbimantas</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:36:12<BR> is tikruju pajuokavau , tokiu durniu kaip as , net ateiviai negrobia , o jei per klaida pagrobia , tai kur nors pakeliui kaip siuksle ismeta <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:36:04<BR> Aleis, klausi "o kodl"? Jau akis pra~ikrjau, o ~inios kaip nr, taip nr. <BR> Tas kelias kur kairn-ne man. Nors ir ia didels pagarbos tam luomui, abejoju, ar ir jie /vald t jog, kur seks energija paver iama dvasine. Taigi, bkti varpininku-aa nelinks.<BR> O kuo blogai dar~ov? Vis tiek ia ~ems-~emn. O gal ir ne? Bet aura kai kiaura, energija nusiurbiama. Aplinkai gerai, man lyg ir negaila, bet -kompostas.<BR> Kelias, gal ne klystkelis, ne asfaltuotas ir su aalikelmis. Eisi vienas, gal tiesia, gal ilgai, ~ikrk-ir baigsis. O kur tas kompasas, kad tiesiai, tiesiai ir / viras?<BR> "Nortumei?" Taip. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">valdas</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:32:03<BR> as nusipirkes debilografa , zinokit labai padeda . Perskaitau kokias nors intencijas ir nieko nesuprantu nes esu debilas <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 20:56:19<BR> Tautvida, aa tau vaists neiaraainjau. Tai viskas ka norjau pasakyti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 19:28:19<BR> ...kuo jks esate tikri,jog tai nebksite jks...(???) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:35:28<BR> Inko---jietis&gt;&gt;&gt;jkss ~iniai-tikrai jokis vaists nenaudoju,tad ir keisti nra k .Bet,jei ir nutikts taip,jog prireikts vaists,kuo jks esate tikri,jog tai nebksite jks...(???) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:grazuole_grazi@one.lt">Liurbimantas</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 17:53:16<BR> mane pagrobe rasau is kosminio laivo pabegau nuo priziuretojos vales pas mus cia visakas is vatos tapetai is vatos grindys is vatos kosminis laivas tai iliuzija cia visur vata mynksta ateina valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kaip minksta <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">valdas</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 16:52:35<BR> skaiciau intencijas patarimas nuspirk debilografa <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">valdas</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 16:51:55<BR> skaiciau intencijas patarimas nuspirk debilografa <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 15:42:37<BR> Jietis 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 10:24:42<BR> \URBI ET ORBI\\\\\\<BR> Ataaukiama. Niekas neprisipa~ino. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">)I(-U-K</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 15:22:44<BR> CIKRAI. TUR BUT REIKIA BLATO, KAD KA)I(KA PRALEISTU, O KAI KA NEPRALEISTU. nEGI IR CIA SEKTANTAS SEDI/???<BR> Cpt.Astera's advisor, A GIRDI? KIRSU PUSHI, GRIAUSU DANGU. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">)I(-U-K </A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 15:04:33<BR> KA)I(KOKS GLAVLITas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">)I(-U-K</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 15:01:25<BR> Jo, jo, vieni cia knygas spauzdina, o kiti savo minties be cenzuros negali uzrasyti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 13:13:38<BR> [[[VVebAdmin]]]&lt;-------.Jei nepraleisi laisko Aleis, apskksiu tave Cpt.Astera's advisor iui. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 08:49:17<BR> Tautvidos daktarui-keisk vaistus ar nematai kad jai ir vel paumejimas <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">'oo'</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 22:07:53<BR> e psychatruonynis aakmatk kljbaz. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 21:46:01<BR> Kas ia? SMEGENr SKALBYKLA, AR TIK SEKTANTr LIZDAS? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 19:53:42<BR> tik tiek.. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">OM</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 19:53:03<BR> 1)<BR> }mons gali gyventi laimje arba neviltyje. Neiamanymas kelias / nevilt/. Iamintis suteikia laim. Kasdien mes renkams Gyvenim arba mirt/. Kas mnes/ mes tampame laimingesni ir gyvesni, arba labiau /sitemp,labiau nusivyl, labiau mir. }mons retai mirata per vien dien, jie mirata vis gyvenim, pasirinkdami vargan gyvenimo bkd.<BR> 3 pagrindins mirties prie~astys yra: <BR> Neiamanymas mes niekada nesiprieainame tradiciniam fizins mirties neiavengiamumo suvokimui ir niekada negalvojame apie natkrals savo dieviakum ir dvasios jg. <BR> Emocins energijos u~teratumas mes nevalingai sugeriame jausmus, emocijas ir energijas tiek geras, tiek blogas ts ~monis, su kuriais bkname drauge. Dauguma ~monis nieko ne~ino apie savo energijos kkna ir apie tai, kaip j/ iavalyti paprastomis dvasinio apsivalymo praktikomis: }eme, Oru, Vandeniu, Ugnimi, meditacija, meile, energija ir poilsiu. Emocins energijos u~teratumas gresia jos netekimu ir mirtimi. Klaidinga ir negatyvi informacija gali sukurti aukos smon ir pripildyti mkss gyvenim savs neigimo. <BR> Neteisinga mityba medicinos mokslas skelbia, kad dauguma ~monis, galima sakyti, save suvalgo. Krika ionys, kurie turts /gyti am~in gyvenim, mirata nuo v~io ir airdies ligs, kurias sukelia pernelyg gausus msos vartojimas, taip pat, kaip ir nekrika ionys. Neteisinga mityba nu~udo daugiau ~monis, nei alkoholis, cigarets ir narkotikai drauge sudjus. }inoti ir suprasti tai, yra iaminties pagrindas. <BR> `io straipsnio tikslas yra perduoti jums 50 mets tyrinjimo patirt/. Keliavau aplink pasaul/ daugiau nei 10 karts, studijavau /vairius mokslus ir /vairias religijas, tikdamasis rasti ~mogaus laims paslapt/ dieviakosios ~mogaus bktybs vartojimo instrukcij. Dabar dalinuosi su jumis tuo, k radau vertingiausio pagrindiniais principais ir praktikomis,kurios padarys jus sveikesnius, laimingesnius ir skmingesnius visuose gyvenimo lygmenyse. K jks darysite su aiomis ~iniomis, ~inoma, priklauso nuo jkss. Aa padariau visk, k galjau, kad pristaty iau savo idjas aiakiai ir paprastai.<BR> Pirmiausia aa pasteiksiu pagrindines taisykles, esan ias Dievo vartotojo instrukcijoje ~mogiakam kknui ir protui, ~od~iais, kuriuos jums bus lengva prisiminti: 1. Protas - 2. }em - 3. Oras - 4. Vanduo - 5. Ugnis - 6. Meil - 7. Pagarba `ventiesiems - 8. Poilsis.<BR> Dabar paaiakinsiu visus aiuos ~od~ius, suteikdamas jiems aiakesn prasm. Tuomet jks suprasite taisykles dvasinio apsivalymo principus, kurie padarys jus sveikus, laimingus, gyvybingus ir skmingus. Dvasinis apsivalymas yra paprasta praktika, kuri mes atliekame kasdien, kuri iavalo mkss energijos kkn ir todl mes imame jaustis geriau. Tai aprkpina mus kokybiakesne energija ir leid~ia pajusti ramyb, d~iaugsm, meil, bkti kkrybingesniais. Dvasinis apsivalymas ialaiko fizin/ kkn sveik ir padaro j/ gyvybing, malons bkti.<BR> Aatuoni didieji dvasiniai apsivalymai yra: <BR> }ems apsivalymas: }ems apsivalymas tai mityba ir pratimai. .valdyti mityb, reiakia su~inoti, ko mkss kknui ia tiess reikia, kiek ir kaip da~nai. Tai reiakia gerai maitintis ir reguliariai badauti tam, kad mkss vidaus organai galts pailsti. Vegetarizmas yra bktinyb, jei norime u~tikrinti mentalin ir fizin sveikat. Labai svarbu turti ir asmenin fizinis pratims sistem. Geros sistemos yra pasivaika iojimas, hatha joga ar penki Tibetietiaki pratimai. Yra daugyb }ems apsivalymo forms, tokis kaip kristals panaudojimas, va~injimas dvira iu, sportas, bkgns muaimas, aokis, masa~as, manualin terapija, plaukimas, buvimas miake ir t.t. }em taip pat apima ir mkss mgstam darb, karjer, sugebejima valdyti pinigus. Tai taip pat yra ir sugebjimas mylti bei kkrybiakas tarnavimas ~monms. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 19:50:18<BR> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 19:49:41<BR> 2)Oro apsivalymas: Jks galite iagydyti savo prot ir kkn smoningai kvpuodami Dieviakja Energija. Tai nuostabus /rankis, kurio jus gali iamokyti geras Rebething o specialistas. Jums nereikia numirti, kad pajustumt Diev. Jkss kknas yra Dievo aventykla. Geriausia vieta pajusti Diev yra jkss pa is kknas. Smoningas Kvpavimas Energija da~nai yra vadinama biologiniu Dievo pajautimu. Praktikuotis lengva, kai iamokstate sujungto kvpavimo ir kai iamokstate kvpuoti Pa iu Kvpavimu. Pats Kvpavimas yra Gyvenimo Kvpavimas, Gyvenimo aaltinis Dieviakoji Energija kknui ir protui. Smoningas Kvpavimas arba Kvpavimas Energija yra gydantis, suteikiantis ~monms daugiau dvasingumo ir pasitenkinimo savimi. Intuityvusis kvpavimas su~adina kkn ir prot, iavalo kkn ir nervs sistem. Daryti tai kasdien arba reguliariai yra pagrindin taisykl vartotojo instrukcijoje . <BR> Vandens apsivalymas: Maudymasis du kartus per dien yra nuostabi dvasinio apsivalymo praktika, kuri iavalo ir subalansuoja energetin/ kkn. Svarbu iasimaudyti tuoj pat atsiklus ir patartina iasimaudyti priea einant miegoti. Pastebjau, kad visi nemirtingieji jogai, kuriuos sutikau, maudosi priea saultek/ ir priea saullyd/. `ios praktikos nauda yra ypatinga, bet geriau jks patys iabandykite ir atraskite, k ji jums duoda. }inoti, kokios kokybs vanden/ geriame, taip pat yra labia svarbu. Svarbu gerti pakankamai daug. Dauguma sveikatos specialists rekomenduoja per dien iagerti bent apie du litrus gryno vandens. Patikrinkite vandens kokyb! <BR> Ugnies apsivalymas: Suprasti ir naudotis dvasine ugnies galia tam, kad iavalytumt savo energetin/ kkn, yra yra taip pat svarbu psichinei ir fizinei sveikatai, kaip ir tinkamas maistas. Daugiausia inteligencijos reikia naudojan ugni. Ugnis gali sudeginti viss ligs prie~astis, esan ias jkss energijos kkne auroje. Ugnis padeda iavalyti aur. Ugnis gali sudeginti mirties siek/ ir pasikartojan ias negatyvias emocijas grei iau, nei bet kas kitas. <BR> Meditacija/proto apsivalymas: Kiekvienos minties, atsirandan ios mkss smonj, kokybs /vertinim Buda vadino pagrindine praktika, vedan ia / nuavitim. Dalis aios praktikos yra mokymasis transformuoti negatyvias mintis / pozityvias. Meditacija tai negatyvis min is ir emocijs sulaikymas prote ir js transformavimas / harmonij su Tiesa. Protas yra galingas mechanizmas, padedantis siekti tikslo. Mes turime nuolat rinktis tiksl, kurio mkss protas galts siekti. Siekti vieno vertingo tikslo po kito yra samones sekmes rodiklis. .valdyti prot padeda ir avents raats ar kits vertings min is skaitymas bei /siminimas. Puikks bkdai iavalyti prot yra mantra joga ir malda. <BR> Meil: Meils ir ~aismingumo puoseljimas tarpusavio santykiuose yra svarbi vartotojo instrukcijos dalis. Bkdami s~iningi ir etiaki jau iams gerai. Kai mes mylime kitus taip, kaip save, meil yra auka iausiasis savs patvirtinimas. Savs patvirtinimas ir teigiamos mintys apie save leid~ia mums priimti kitus ir bkti pozityviais js at~vilgiu. Mes Patys Savimi esame Begalin Kurianti Dvasia arba Gyvenimo Energija. Jausti Dievo Buvim savyje yra meil. Jausti Dievo Buvim kituose yra meil. Meil- tai dvasin bendrija ir dvasin aeima, kurioje mes gauname palaikym dvasiniam augimui ir esame gydomi. Meil taip pat yra ir dalyvavimas bendrijose bei politin atsakomyb. Dalyvauti bendruomens veikloje, vietinse, nacionalinse ir tarptautinse vald~ios institucijose yra praktinis bkdas parodyti savo meil kitiems ~monms. <BR> Pagarba `ventiesiems: Kartais mes susitinkame labia iamintings ir gers ~monis. Iamintinga yra pabkti su aiais ~monmis, pagerbti juos ir iamokti ia js kuo daugiau. Mokymasis ia ~monis yra geri iausias bkdas iamokti. Ia tvs iamokstame tiek neigiams emocijs ir /pro is, tiek teigiams. Esu sutiks kelet nemirtings jogs, kurie yra aimtus, o kai kurie ia js ir tkkstan ius mets tame pa iame kkne. Jie yra labai labai iamintingi ir nusipelno bkti vadinami `ventaisiais. Bkti su jais man yra did~iulis malonumas. Bendrauti su ~monmis, kurie yra daug pasiek tame, ko siekiame mes, yra svarbi taisykl. <BR> Poilsis: `abas, nurodytas Bibliojoje, yra gera praktika, bet tai nebktinai turi bkti aeatadienis ar sekmadienis. Tai gali bkti bet kuri savaits diena. Vienos dienos per savat poilsis leid~ia mums dvigubai labiau d~iaugtis likusiomis aeaiomis ir padaryti dar daugiau. }inojimas, kada reikia sustoti ir pailsti, yra raktas / sveikat ir skm. Poilsis yra tiesioginio Dievo buvimo paujautimo praktika. Tai nesibaigiantis galios, iaminties, malonumo, gydymo, kkrybingumo ir stiprybs aaltinis. Absoliutus poilsis yra absoliuti galia niekas jai negali atsispirti. }inojimas, kada ilstis ir atsipalaidavimo praktika yra svarbi ~inia vartotojo instrukcijoje. <BR> Dabar ~inote pagrindinius vartotojo instrukcijos principus. Galite su~inoti daugiau tiesiog praktikuodami juos ir skaitydami Biblij, `iva Purana ar kitus `ventuosius Raatus. Yra daug daugiau princips. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 19:48:25<BR> 3)Kvpavimo paslap is mokoms per Pat/ Kvpavim, badavimo paslap is galime iamokti tik badaudami, ugnies paslaptis galime atskleisti tik per Pa i ugn/. Vandens paslap is mokoms maudydamiesi, nuolankumo paslap is mokoms atsiduodami Dievui, aventumo paslap is mokoms bendraudami su `ventaisiais, poilsio paslap is mokoms ilsdamiesi, o proto paslap is mokoms galvodami. Pa~inti gyvenim galime tik gyvendami. Labai svarbu yra sugebti tiesiog Bkti!<BR> Galime pasirinkti neiamanym arba iamint/. Neiamanymo pasirinkimas atneaa sumaiat/ ir mirt/. Iaminties pasirinkimas suteikia apsivalym, malonum ir asmenin/ gyvybingum. Veikdami harmoningai su savo dieviakja prigimtimi, jau iams gerai ir gyvybingai. Kartais jau iams gerai tol, kol ka~k darome, bet po to jau iame blogas pasekmes. }inotis kas yra kas tai iamintis!<BR> Jei kai kurios ia ais paprasts praktiks jums yra naujos, bet jks jas pradsite praktikuoti, greitai suprasite, kodl pasaulyje egzistuoja nusikaltimai, neskms ir nelaims. Praktikos reikalauja trupu io pastangs, bet jos yra paprastos ir neduos jokis rezultats, kol nepradsite ia tiess praktikuoti. Buvimas sumaiatyje, taip pat reikalauja tam tikros savidisciplinos disciplinos su bausms priedu.<BR> Medituokite / savo energijos kkn besimaudydami po duau ar vonioje ir pajusite, kaip skirtingai jau iats priea tai ir po to. <BR> .kurkite ugn/ ~idinyje ar ugniakure kieme ir pamatysite, kaip pasikeis jkss jausmai. Paprastas sdjimas prie ugnies vien ar dvi valandas gali gydyti fizines ligas. Depresij tai iagydo bematant.<BR> Susiraskite kvpavimo energija arba rebething o mokytoj ir praktikuokits kartu deaimt pamoks, jei norite patirti nuostabs stebukl. Jks pajusite Dievo dvelksm savo kkne.<BR> Vien dien badaukite, gerdami vien skys ius. Mankatinkits d~iaugdamiesi savo kknu, pajuskite, kad turite kkn. Palaikykite ger fizin bkkl. <BR> Perskaitykite po vien puslap/ ia `ventsjs Raats arba eksperimentuokite su mantra. <BR> Maloniai bendraukite su kaimynais ir dalyvaukite miesto susibkrimuose. <BR> Pabandykite ilstis Dievo Buvime, kol tai taps jums kasdienybe. Dievas myli jus. Ir yra nuostabu mylti Diev. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 19:46:05<BR> Be oro mes kvpuojame gyvybine energija...Tai intuityvusis kvpavimas.. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">-&lt;^&gt;- Next - World -&lt;^&gt;-</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 19:35:00<BR> __________________________________________| Atmosphere |-----<BR> The reason of misunderstanding : - Time / Consciousness / the Site - a <BR> relativity of the multivariate validity. People do gravity of invalidity... UnReality to be altered.. Everyone disappear with Real understanding - (All Reality - Dream,... dream in an internal flying existences.). Exist in the all positions of clear flying dreams- (memory remains) . Unlimits to a life - on the High Road ( all time and again) . All control of artificial existence - freedom of consciousness. <BR> __________________________________________<BR> People see, and yet so shabby ends of judiciousness more to surrender, Anything other has no such big value as the future, the Person (one) which all have brought - sleeping in pass.<BR> __________________________________________<BR> Bitter Tears in a shower - as though cry loneliness in the sky, - To wait-search, be thought-studies, be sad, but true, the Nobility of that you wait, the nobility in that you study, is the nobility where you head and with whom you go, Small hours - a thing which should not be on high road .<BR> _________________________________________<BR> The answer to yuor question will come through ~ 76 h.....- a serious matter that toushes your future........<BR> _______________________________________________________<BR> ___________| Next World is |_____________________________ <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">36</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 19:34:40<BR> ? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 18:37:35<BR> 'ir' <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">green day*</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 18:36:40<BR> Nebenoriu pranasauti,nakti regejau keista sapna...mirusieji,artimieji liepe iseiti is namu,nes turi ivykti ZEMES DREBEJIMAS...Jie tiese ranka,bet parode ir tai,jog yra kita egzistencija..likus,ior pradejus kvepuoti ne oru..<BR> Dar...radau eilerastuka..<BR> man be tavs likdna....<BR> net kai obelys ~ydi... <BR> man be tavs likdna <BR> kaip priea tolim skryd/..<BR> <BR> atsiver iu laikraati ir skaitau.<BR> aimtai dievs siulo paslaugas tau.<BR> irakia telefonas ir savaitgalis klausia:<BR> "ar aiandien iagersim ?" atsakau "tikraisiausiai"<BR> <BR> <BR> per kambar/ bga pasiklydus ple..<BR> man i rank isminga amkro strel...<BR> kiek karts band~iau atsargiai iatarti<BR> bet praddavau rkti ir gaudavau barti...<BR> atsibudus klausaus ar dar plaka airdis...<BR> k ~ems drebjimas man pasakys? <BR> ~ikriu pro lang ==kvpuoja ... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 18:24:59<BR> Jie ia iui&gt;&gt;&gt;Bolatiruokis..:)<BR> Jie ia iukui&gt;&gt;&gt;Tau vis kyla geresni jausmai,kartais i Tave ~ikriu lyg i vaik...Nepyk. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosphere</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 15:40:43<BR> To &lt;&gt; Next World&lt;&gt; <BR> I the person opened to new ideas. I do not have fear either before a life, or before death, is capable of heroism. But I sad from misunderstanding a dream about other planets. I feel that you can give an explanation and so it would be desirable shortly. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 13:49:45<BR> WebAdmin\\\A ik u~ paaiakinim. Gal iaimties tvarka, praleisite Laiak Aleis? Du kart a ik. Mirsiu-nepamiraiu. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">JIECIUI</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 13:40:05<BR> Be Apimties, dar yra anti-spamine ir anti-keikuniska kontrole...<BR> Kasdien nufiltruojama gerokai virs 90% visu zinuciu... t.y. is 10 nevisada 1 praeina... Salygos nuolat grieztinamos, nes vos atleidus cia tebutu spamo savartynas... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">JIECIUI</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 13:37:20<BR> Maksimalus vienos zinutes ilgis - 5000 SIMBOLIU <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 12:52:59<BR> TAUTVIDA BAIK CIA MUS UZ NOSIES VEDZIOTI <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 12:14:16<BR> Jo, panaau, kad tai Tautvidos nuosavas forumas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 12:12:26<BR> WebAdmin\\\Tai kok/ filtr ia u~dj, kad teksto nepraleid~iate? Ar tik kai kam nepraleid~iate? Galtumte kartais ir paaiakinti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 11:48:07<BR> &lt;^&gt;Next-Worldis&lt;^&gt;, d~iaugiuosi, kad mano prielaidos buvo neteisingos ir tu vis dar neiaskaidytas? :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 24 d., tre iadienis, 11:32:46<BR> kiek eilu is praleid~iat paraayt? Ar tik Nextui kiek nori? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 21:55:47<BR> &lt;Next-World&gt;&gt;&gt;&gt;Ar bkts galima suprantamiau? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">-&lt;^&gt;- Next - World -&lt;^&gt;- </A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:47:35<BR> / - A diagonal path across a field road . \<BR> ______________________________________________________________________<BR> / - In total it is so much much because not realized universal- "ONE" \<BR> _______________________________________________________________________<BR> - &#1052;&#1072;ya - a safety lock / the filter and ...<BR> Going further they be see essence supermeasurement of a structure of the world / worlds .\<BR> ________________________________________________________________________<BR> Atmosphere : - Invisible rules come up - ( can choose):<BR> Game - playing; <BR> Absurdity - not playing;<BR> Going to learn - multidimensionality of life . <BR> / The sense in all that only is .\<BR> _______________________________________________________________________<BR> ______________________| &lt;/|\&gt; Next World is &lt;/|\&gt; |____________________ <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">papildomas atsakymas</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:37:06<BR> Rerichas pasakoja apie ~mones, pabuvojusius toje slpiningoje aalyje. Jie apraa bibliotekas, laboratorijas, saugyklas, taip pat garssj/ Bokat. ,,Daugelis dalyks, kurie mums atrodo fantastiaki prasimanymai ir pasakos, tose vietose apavie iami ypatinga tiesos aviesa. Didingieji Mahatms pavidalai praeina pro mkss akis ne kaip amklos, bet kaip Did~iosios Bktybs ia kkno ir kraujo, kaip tikrieji aukatojo ~inojimo ir galios Mokytojai <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">tai labai /domu</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:20:59<BR> Sakoma, kad joje gyvena ne aiaip eiliniai ~mons, o nepaprasti pasiaventliai, Iamin iai. Juos vadina Mahatmomis - Did~iosiomis Dvasiomis. Legendos byloja, kad Mahatmos yra pasiek tobulum, jog Jie gyvena pilnutin/ dvasin/ gyvenim, sukaup gili iamint/. Jie suvok Bkties slpinius, sukaup mil~iniakas ~inias: apie Kosmoso ir Gamtos dsnius, apie praeit/ ir net apie ateit/. Jie geba valdyti galingas vidines slap ias jgas. Jie gali keliauti Kosmose ir gyventi kitose planetose. <BR> Ir dar legendos byloja, kad visas savo nepaprastas ~inias Mahatmos saugo visiakoje paslaptyje ir niekam js neiaduoda. Jie taip daro todl, nes ~inojimas yra did~iul galia. Ypa giliausis Kosmoso ir Gamtos paslap is, o taip pat ir nepaprasts ~mogaus organizmo galimybis ~inojimas. `i jga gali bkti mil~iniaka, o todl ir be galo pavojinga, jei bkts panaudota pikts egoistinis ~monis priea kitus ~mones. <BR> `tai kodl taip rkpestingai saugomos prieigos prie aios kalns aalies, atai kodl ji visiakai neprieinama svetimiems. Neper~engiamos prarajos ir sniego griktys u~blokuoja kelius. Niekas neras kelio / `ambal, iaskyrus tuos, kurie Jos paaaukti, - nedaugelis iarinktsjs, pa is doriausis, pa is garbingiausis, nugaljusis egoizm, iatikimai tarnaujan is Visuotiniam Labui <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:11:09<BR> t.b'~.. virblis':) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Green day*</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:09:58<BR> ram..&gt;&gt;zvirblis kaip zodis dazniausiai atsiranda del gerkles cakros uzblokavimo... MANIPURA ... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">rambynas</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 19:45:08<BR> idomu &gt; she tau uz kalba she kad atsimintum padla zodis zvirbliu isejes JAUCIU sugryzta <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">idomu</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 19:27:20<BR> Ligs diagnoz, tikrinant bioenergetin/ ~mogaus kkn aur. <BR> }mogaus aur galima ne tik pamatyti, j galima pajusti rankomis. Jeigu ji menkut - spalvos pilkos. Jei ~mogaus auros belieka keli centimetrai, tai mirtis jau ia pat. Malonu, jei aura yra 70-80 cm.Tada pajunti, kad ji u~pildo beveik vis kambar/. Paprastai tai galingi, stiprks ~mons. Jei aura menka, tai bioenergetiko pareiga j suaktyvinti, pakrauti ~mogs energija. Ia karto gerja ~mogaus savijauta, jam gr/~ta gera nuotaika.<BR> Rankomis atskirai ap~ikriu galv, poto pereinu stuburu per visas jame iasids iusias akras. Jau iu, kaip funkcionuoja energetiniai kanalai. Rankomis tiriu vis kkn. Kartais aura bkna tarsi suplayta ir vietomis u~ iuopiu duobes, kai kur kalnus. Kai kada aura bkna pradurta, jau iasi energijos nutekjimas ir visa tai atspindi spalvos.<BR> Kraujo v~ys aal io duob prie stuburo uodegls, raudonojoje akroje.<BR> Cukrinis diabetas duob prie kasos. Ten taip ir smenga ranka.<BR> Kai kada u~ iuopiu kama ius, aal io juostas, tarpais atrodo, lyg bioenergetinis laukas bkts nutrkks.<BR> Ten, kur yra kama iai, formuojasi radikulitiniai ir osteochondroziniai taakai.<BR> Jeigu kamatis yra ties pirmaisiais kaklo slanksteliais, galvoje, per taip vadinam Brahmos skylut, stipriai traukiama bioenergetika, ta iau ji negali normaliai funkcionuoti. Pakilimai, vykstantys galvos bioenergetikoje, sukelia migren, kurios negalima iagydyti vaistais ir galvos gydymas aiuo atveju yra beprasmis, kadangi prie~astis slypi stubure. Kama iai stubure gali sukelti epilepsij, stimuliuoti alerginius susirgimus ir astm.<BR> Dvasia taip pat turi savo aur. Kai kada airdies zonoje, ten kur ~alioji akra, prie ~ydrosios susikaupia tiek pyk io, neapykantos, pavydo, kad susidaro juodoji skyl.<BR> Energetins juodosios skyls t.y. v~iniai susirgimai. Pradinje stadijoje tai visada nedidel duobut lygiame energetiniame apvalkale.<BR> .sisenjs v~ys, be juntamo aal io ir nemalonaus kutenimo, traukia rank / vids, deformuoja deln.<BR> Kartais v~inio susirgimo vieta primena gum.<BR> Bioenergetiko V. Kazlausko u~raaai <BR> posted by U~ ribos @ 05:35 0 comments links to this post <BR> Ekstrasenss patarimai <BR> `ventsjs paveikslai spinduliuoja aviesi, ~mogui palanki energij, o demoniaks jgs simboliai velnis, ragans skulptkros, atvaizdai sukuria blog lauk. `itaip renkams sau globjus, aaukiams js pagalbos.<BR> Jeigu dl kurios nors nesuprantamos prie~asties nenorime kur nors eiti, k nors daryti, paklausykime vidinio balso, atidkime tai kitam kartui.<BR> Televizoriaus ~ikrjimas suda daug energijos. Kaip, beje, ir plepjimas. Ne veltui ~monija sugalvojo paprast galvos linkteljim, kuriuo galima ir pasilabinti ir atsisveikinti. Nepelnytai a/ bkd u~miraome taip sutaupome nema~ kiek/ energijos.<BR> Jei tave iatinka kokia nors laim ar skm negalima ja girtis: viskas gali pasisukti atvirka iai. Jei sumstai koki/ ger darb taip pat neskubk jo atskleisti aplinkiniams: kkrybin energija iateks ~od~iais ir sumanymas nepasiseks. Arba atliksi j/ daug blogiau nei galjai.<BR> Jei dl savo skms ~ktbkt nori pasigirti, palauk bent 14 diens. Tuomet laim jau bus bent kiek /sitvirtinusi ir taip lengvai tavs nebepaliks.<BR> Niekada neneaiok pyk io airdyje ir niekad nekerayk blogis padvigubjs gr/a pas tave. Gal ne ia karto, ta iau po poros mets ar net deaim is tikrai.<BR> Sekmadien/ geriau nedirbti. Darbas bus neproduktyvus ar gali apsiversti antraip.<BR> Dl meils kovoti negalima. Jokiu bkdu panelms negalima u~siimti juodosios magijos elementais (pvz. mnesinis kraujo pylimas / grim ir pan.) kad ir kaip karatai mylts. Jei prisivylios tokiu bkdu vaikin, kents, bus nubaustos.<BR> Negalima savs u~programuoti neigiamais dalykais, sakyti: Vis tiek man nesiseks; niekas mans nemyls; aito aa nesugebsiu ir t.t. Mintis yra linkusi /sikknyti ir tau ia tiess viskas nesiseks.<BR> K nuskriauds, visada reikia atsipraayti, o u~ ger padkoti. Jei tai pamirai, gali susilaukti bausms. Atpildo dsnis.<BR> `ykatumas labiausiai baud~ia pat/ aykatuol/ tiek ais, tiek kiti blogi jausmai, kuriuos pertekiame su daiktu (ar be jo) bumerangu gr/~ta atgal.<BR> posted by U~ ribos @ 05:33 0 comments links to this post <BR> Rankomis pakrautas vanduo <BR> Imamas indas su vandeniu ir rankomis aildomas, laikant rankas 10-15 cm atstumu nuo vandens paviraiaus. Kadangi labai stipri energija eina pirats galais, tai kei iama ranks padtis. Susidaro /spkdis, kad vanduo skaidrja. Jame pasirodo burbuliukai. Tok/ vanden/ palie ia sidabrins bangos. Jis ilgai negenda, jo gali gerti kiek nori.<BR> Kai kada galima energijos pakrauti nosin ir pridjus j prie skaudamos kkno vietos, pajusti palengvjim. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:xtrolisx@gmail.com">karka</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 18:20:02<BR> kas tiki nso? :-/ <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosphere</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 16:01:06<BR> To &lt;|&gt; Next - World &lt;|&gt; <BR> The code interesting, confidential, but me not clear . That it means, it is virtual game or deep business ? It is necessary to have time and initial data to understand . I Wish to understand, but me now important my strange position of reason and soul. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 14:58:48<BR> &lt;Next-World&gt;,"Dievas"&gt;&gt;&gt;in the Gita. He says:<BR> O Arjuna, I know all beings of the past, the present and those to come in the future. But no one knows Me!<BR> Concealed as I am by the power of My Creation, I am not manifest to all. The bewildered world does not recognise Me, birthless and changeless!<BR> Deluded by the manifestations of the three Gunas [characteristics in-built into Creation], the world fails to recognise Me, the Imperishable, who transcends the transient aspects of Creation.<BR> Verily, this Divine illusion of Mine [Maya] is hard to surmount. But those who take sole refuge in me, pierce this veil! <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Green day*</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 14:28:04<BR> "..gal ir Saulei kartais salta...???<BR> ...o kad ji atbegtu cia,kailiniais apgaubciau ja..." <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">rega</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 12:19:07<BR> eikit aikti <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">tribandis</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 11:48:15<BR> *}urnale Science bendri Lietuvos ir Danijos mokslininks atradimai*<BR> }urnalo Science 2007 m. sausio mnesio 19 d. numeryje publikuojamas <BR> straipsnis Balanced Inhibition and Excitation Drive Spike Activity in <BR> Spinal Half-Centers , kuriame pristatomas nugaros smegens motoneurons <BR> aktyvavimo mechanizmas. Straipsn/ paskelb Vilniaus universiteto Gamtos <BR> moksls fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros docentas dr. Aidas <BR> Alaburda kartu su kolegomis ia Kopenhagos universiteto dr. Rune W. Berg <BR> bei prof. Jorn Hounsgaard.<BR> Nugaros smegens motoneuronai yra neuronai, kuris aktyvumas priver ia <BR> susitraukti raumenis. Iki aiol buvo manoma, kad nugaros smegens <BR> motoneuronai yra sinapsiakai aktyvuojami tada, kada raumuo turi <BR> susitraukti bei sinapsiakai slopinami, kai raumuo turi bkti <BR> atsipalaidavs. Remiantis gautais eksperimentiniais rezultatais <BR> nustatyta, kad raumeniui susitraukiant j/ valdantys motoneuronai yra <BR> sinapsiakai aktyvuojami ir slopinami vienu metu. Motoneurono <BR> aktyvavavimo lyg/ nusako jaudinan io ir slopinan io sinapsinis /jims <BR> balansas. `is atradimas ver ia ia naujo pergalvoti hipotezes, kuriomis <BR> bandoma aiakinti nugaros smegens neurons tinklo organizavim bei veikim. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 09:26:18<BR> MED}IOTOJAS<BR> (nekaltumo prezumcija)<BR> ......................<BR> Atspjimas/.spjimas=/=nra tik ~aidimas<BR> Gal tai vl gi sapnas , kai kada baisingas:<BR> Tkno ka~kur Woras, jau iasi laimingas<BR> Erdv jis sulanksts, dedas kultkringas.<BR> ...<BR> Meta savo tinkl<BR> Kaip ~vejys ia laivo<BR> Vakaro ~aroje<BR> Vira horizonto kreivo<BR> ...<BR> Blykst= lyg meteoras<BR> Ir dangus nustra.<BR> (Pokat) ir (Atmosferos)<BR> }ikriu-jau nebra.<BR> Who`s Next ???????????????????????????????????????????????????? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 09:15:17<BR> Aleis, gal tau aalta? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">"Dievas"</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 23:52:54<BR> Blue* &gt; &gt; &gt; Klysti ir tai kada nors suprasi... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosphere</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 20:56:44<BR> To &lt; &gt; Next World &lt;&gt; <BR> I wish to understand, whether it is possible is easier? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 20:18:33<BR> -&lt;^&gt;- Next - World -&lt;^&gt;-<BR> ||conscio([o])usness||<BR> Religions are many, but the goal is one.<BR> Clothes are many but yarn is one.<BR> Jewels are many but gold is one.<BR> (Telugu poem) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">-&lt;^&gt;- Next - World -&lt;^&gt;-</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:25:31<BR> <PRE>\|SPHERE ECLIPSE/UniNi|____//\\___[|]----/\__D[X]___/ILLUSION--\-|--/|=<BR> ||\_________________|_----//--\\-[-|_]__/D_\_[_X_]_//_____A_|---\Q-/-|=<BR> |==\\AsYmMetric/All|_____//A/\M\[__|_D]/____\-[X]_/|\\---/|\|___oOo__|=<BR> |====|\__L|H___|--------//--\/--_D-^__/|\o/\ \-|-/-|-\\-_\|/_-\\/|oHH|=<BR> |_______\\\\A/dEEpn*ES|&lt;X--=_D=-Y&lt;=X=&gt;-o-O-o-X=&gt;/o_|__\\_/|VAW_/\|___|= <BR> ||________\|__sense___|__D--/\--//-V--\|/o\/_/x//A\_|__\\\_/__/-|\_D_|= <BR> ||conscio([o])usness_D|__\\W\/V//__A---\____/x//|_|\_|__\\|__/_D|_\__|=<BR> ||______|_/_\_|__D____|___\\--//___|----\__/x//|___|\_|__|_D/_|-|__\_D=<BR> ||______//-__DIAGONAL-x|x__\\//____|-----\/x//A_____A\_D_|-/__|__D__\|= <BR> |=====//_D====\|/=====|x====\/_18=|||==&#1041;&#1066;/\/4F====_D=====|/=_D===18==\=<BR> ||_//D______&lt;==||==&gt;-x-X-x-_10_N&gt;&lt;=X=&gt;&lt;|_\CH__D_&lt;-&gt;x&lt;-&gt;_D______10____|= <BR> /D|-|_|-|_|-|_/||_|-|_|x|_|-|_|-|_|||_|-|_|D|_|-|_|-|D|-|_|-|_|-|_x|/\= <BR> =====-===-===-===-===-=|=-===-===-===-===-===-===-===-===-===-==|X||=*9<BR> ---------------------------------------------------deliberate---&gt;279/--<BR> ______________________________undermind________________________________<BR> _____________________|&lt;/|\&gt; Next World is &lt;/|\&gt;|_______________________</PRE> <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Green day*</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:15:46<BR> Blue*&gt;&gt;&gt;Pinigai nera niekas,godumas jiems yra blogybe.. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">:)</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:12:53<BR> parodija<BR> ? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Blue*</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 18:54:33<BR> gal zinote kaip istrinti atminti mano priesams?Nes tai man trugdo ramiai gyventi...neesu blogas zmogus taciau mano principai nepriimtini zemes visuomeniai.Zinau daugiau negu man reikia bet nemoku tuom naudotis.nes kai kam apie tai prasitariu manes nesupranta ,nes zmones tai girdi pirma karta.Be to manyje didziule aistra padeti zmonems atverti akis ir pakeisti materialu pasauli dvasiniu.nes pinigau yra niekas...Jie yra baisiau uz galingiausia ginkla.. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:11:47<BR> kazkas kazka norejo 'nulauzti',tai gal pavyko..:) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosphere</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 14:59:29<BR> To " Next World " .<BR> To speak without the answer unpromisingly. I want acknowledgement, that you are. At me a problem, it is difficult to Me to search for answers Where You are? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">evaldzitas</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 14:31:19<BR> tai stai kur pokstininkas <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 14:04:37<BR> t.b.'bendraam~s' <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tau</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 14:03:34<BR> Aleis&gt;&gt;&gt;Mes esame beveik bendraam<BR> s...nesuprantu tikrosios prie~asties kodl turtume viena kit ignoruoti..tad ir manau,jog tu Jiet/ jau pa~/sti(yra dar ir pojktis-intuicija vadinamas).Na,o jei nepa~/sti,norsi ir susipa~insi.Mes kiekvienas giname savo asmeniakum ,bet reikia prisiminti,jog kiekvienas ~aidimas turi prad~ia ir pabaig.Altruizmas kartais ir tebkna ego iaraiaka.Tai patikrina tik laikas... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 13:46:37<BR> Nr.8292000 <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Ateiviai neturi laiko apsilankymams</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 11:03:03<BR> FYI:<BR> www.delfi.lt/archive/print.php?id=11861364 <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 10:24:42<BR> \URBI ET ORBI\<BR> Iakilmingai turiu praneat, kad tai yra lietuviakai-meksikietiako serialo pabaiga. Kaip ir HAPPY ENDAS :(. Tai buvo tik mano pussesers Mildos `keratas`, kad buvau beveik jau j pamiras, per savo `tepliones` ir `vebliones` ia, inete. A ik dalyviams, scenos darbinikams ir ~ikronams. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 10:06:09<BR> Gerbiamieji, paskutiniu metu galvojau daug apie am~inj meile. Ir tenka pripa~inti, kad esu dar per ~alias diskutuoti aiuo klausimu. Netgi susidaro /spkdis, kad man /djo implantus ir tokiu bkdu bando mane paveikti. Aa tokiame ~aidime neturiu jokio noro daugiau dalyvauti ir daugiau niekada ia nebesilankysiu. Tik noriu viss atsipraayti, kuriuos galjau nety ia /~eisti. Manau kad meil negali bkti pateisinama prie~astim atmesti kit meil, nes tikra meil tikrai meilei negali niekaip trukdyti. Noriu dar karta viss atsipraayti dl ia /neatos sumaiaties. Atleiskite man ~aliam jaunikliui, norjusiam iasiaiakinti ties, nepagalvojant apie tai kad mano tiesmukiakumas gali k nors /~eisti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 08:36:36<BR> Jieti.&gt;&gt;"Prad~ioje buvo ~odis".}odis -pirmoji Meils iaraiaka materialiniam pasaulyje.Meil -pirmasis Dvasios vaisius.<BR> Nor iau ,kad tu savo prot ir meil laikytum dviem mielais sve iais savo namuose.Iki. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">uzklydes</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 22:42:19<BR> Atmosferai/ sakeu Nextworldas perejes i kita dazni tai turbut kreipkis i ji angliskai ir turbut klausk protingu klausimu. Nu nezinau man taip atrodo <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:11:11<BR> A, a ik u~ supratim. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:09:30<BR> A, aa taip pat pasielgsiu. Geriau konstrukcija negu destrukcija. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:08:56<BR> J//Aa perduosiu tau telefono NR. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:05:16<BR> Geriau pa iam suklysti, nei kit suklaidinti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:01:59<BR> J&gt;Bendrai,visus nemalonumus reikia vertinti itin paprastai ir blaiviai,kad bktk galima juos kuo lengviau iagyvendint.Aa "jos" klausimus ignoruosiu.(ir tau SIjLAU) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:50:53<BR> ..save... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:50:03<BR> ...ir suklaidino ... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">:(</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:49:00<BR> Ir gal tereikia TARTI:<BR> "}odis tapo Kknu,bet }odis (JO) buvo klaidingas ..." <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis </A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:45:51<BR> A, buvau jau ne taip suprats ir net norjau ka~k pameluoti, gal kad iavystu kuriam laikui, kad tu neiaeitum, geriau aa. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">?</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:45:12<BR> Nnostradamo pranasystes pildosi....zeme vis dazniau uzlieja stichines nelaimes...zmonijai kersijama uz tai,kad ji taip elgesi su gamta,Dievu ir iskeite visas zmogiskas vertybes i pinigus...bevercius pinigus....del viso to jie paaukojo viska..bet visam tam galas jau arti....pabaiga jau cia pat...visai salia...viskas turi kaina....viskas <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:42:52<BR> Man nesmagu,kai klaidingai tapatinami }mons...kai du seniai pa}/ stami asmenys randa viet....._____+++++--------&gt;<BR> *)reikts, niekuo ne/sipareigojant vienas kitam, susimatyti, gal pirma emaile, nes klaidos nereikia. Kai gr/ai-kalbsim ia esms.:) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:37:54<BR> Forumas yra forumas... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:34:48<BR> J&gt;&gt;Man nesmagu ,kai sekamas kiekvienas ~odis. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:34:07<BR> etapais <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:33:41<BR> Didysis APSIVALYMAS:<BR> iki12.12 09 <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis </A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:26:59<BR> A,jeigu taip ir yra , ar bkts, man visai nesvarbu. Aa esu laisvas savyje. Tai per daug asmeniaka. Todl. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:24:45<BR> &gt;&gt;reiks&gt;. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:24:00<BR> J//Rieks surasti kit forum.Kai gr/aiu. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:21:23<BR> J&gt;Supratau.Ir vl mus seka. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:11:46<BR> A ,20:06:08, ia ne tau. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:09:43<BR> Aleis, atleisk, ia neaiakinsiu. Turiu motyv ir jis manyje. Ne aplinka kalta. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:06:08<BR> Tai vl apie kibir ? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:04:49<BR> J//Kodl tau nepatinka ais kelias?}monis poreiki bendrauti galima traktuoti ir kaip nor dvasiakai suailti.Kas tikrai pasaulyje vertinga,~mons nevertna o tai,tai k jie vertina nevertinga. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:03:12<BR> A,klausi kodl neturiu teiss? Aa ugnies ~enklo. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tau</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:02:07<BR> Aleis,Jieti&gt;&gt;&gt;Yra daugyb Meils atspalvis it atspind~is...bet ta tikroji VISA APIMANTI,TIK VIENA...Ir nereikia manyti,jog tie,kurie ne su mumis,turi bkti mkss priea-ai <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 19:46:52<BR> Aleis, aa tiesiog neturiu teiss gyventi taip, kaip gyvenau. Yra trys keliai: vienas-tiesiai, kitas-/ vienuolyn, tre ias-/ dar~ovis lysv. Sakysi yra ketvirtas-atgal. Taip manai? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 19:27:09<BR> Pokatininke&gt;&gt;Aa turiu ger" }MOGr"ir kito man nereikia. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 19:20:31<BR> Jieti.Tu sakai ,kad /skaudinai" R".Sako,niekas negali /skaudinti labiau negu tas,kur/ myl/.Kiekvienai draugystei ateina metas /veikti juodj/ sln/.Jis visapusiakai iabando meil.Tereikia tau pa iam bkti geru draugu. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">nuoroda</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 17:47:29<BR> Skelbimas&gt;&gt;&gt;Jos gaminamos 9876543219 ksp/s greiciu,rast sunku <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">skelbimas</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 17:11:06<BR> SIELA IE`KO SIELOS. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">tetukas is 96K</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 16:35:13<BR> noriu zinoti viska is karto,duokit parodymus-paaiskinimus kuo issamesnius ,as nesuprantu kas yra kas,kas buvo kas ir kas bus su kuo.. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Teorija</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 15:54:45<BR> Ten kur randat dvilypum ,niekad neieakokit nuoairdumo... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tau</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 15:30:21<BR> pokatininkas &gt;&gt;&gt;Pirma -reikia turti skns....jog mokyti...o antara-"kaip danguj,taip ir }emje(tik skirtingu laiku)...tre ia-esu tik u~ nuoairdum ... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 14:37:04<BR> Beje noriu perspti, kad neitumte / Nerijaus 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 14:43:14 duot www.figu.org svetain. Kam kam nors ia aalies ~inoti, kad jks tuom domits. Juk niekas nenorime patys sau apsisunkinti gyvenimo, ar ne?<BR> Bkkite atsargks. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 14:21:15<BR> Jieti, niekaip pats neatsirenki, kas yra kas. U~uot beprasmiakai trukd ryaiui su &lt;^&gt;Next-World~iu&lt;^&gt;, ver iau bktumt su juo nuoaird~iai pasianekj. Bijau, kad &lt;^&gt;Next-Worldis&lt;^&gt; / ia gali gr/~ti tik kaip paprastas ~mogus. Jei neapsirinku, ma iau ia, }emje, jo nuoaird~i aypsen, bet gal tai buvo tik opijaus sukelta haliucinacija? Kas ~ino? ;) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 14:04:06<BR> Tautvida, tai kodl tau teko /kalbinti savo skns, kad pasilikts aioj pamazgs duobje ? Jei bktum tikrai vietin, gintum vietinis interesus. O ne ~iauriai mokytum juos kalbti atsargiai u~uolankomis, pamiratant apie bet kok/ nuoairdum. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 13:57:01<BR> Manau, kad seniai laikas atskleisti ties, kas per am~inoji ugnis yra Tornas. }inoma tai am~inoji meil, kas gi daugiau? GT u~migdyta (pilnai kontroliuojama) pilksjs besielis padars, kurie tiesiog parazituoja jos bktybis siels sskaita. Mes patys esame tokio parazitavimo aukos, nes kol kas esame GT rankose. Bazse }emje aeimininkauja pilkieji. Matom, kas darosi }emje, nuolatiniai beprasmiai karai, ekologins katastrofos grsm ir t.t. Negi rimtai tau dar reikia kokis nors arguments, kad apsisprstum kas yra kas ir su kuom tu? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 13:46:38<BR> Pasirodo }emje imtasi grandiozinis pastangs sutramdyti nemiegan iuosius. Nakt/ u~siroviau ant naktinio meniu ia ili picerijos Coca-cola plazoje (ar kaip j ten). Du kartus buvau ir vis tas pats, tad klaidos negali bkti. Manau, kad jie / maist deda opijaus ar kokio kito narkotiko, palau~ian io peld~iuks vali. Vienam priea tok/ poveik/ atsilaikyti praktiakai jokis aanss. Gr/~tant namo dmesys ka~kaip vis susifokusuodavo ant ~ems. Bet koks aealis, u~griebtas akies kraateliu atrod kaip ~mogaus siluetas. Kaip minjau lenkia prie miego kaip lengvai apsvaigus. Ia ryto jau iasi lengvos pagirios. Jei nesilaikot jokis diets, tai gal galit nieko ir nepastebti.<BR> Ia karto ia atminties lenda Coca-cola istorija, ka~in ar tikrai jau / jos sudedi nebededamas opijus? Neblogas bkdas, saky iau, u~migdyti planet. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">loo</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 13:44:41<BR> atmosfera, kuo esi aokiruota? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosfera</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 11:54:52<BR> Lengvai aokiruota. Ka~kaip neitiktina , paranormalu.bet jau iu kad ia viskas ka~kaip truputi kitaip negu kaip atrodytu vertinant ia pirmo ~vilgsnio.Na gerai gal ir pabandysiu ))<BR> Next World, kreipiuosi i tave:<BR> - Ar gali /tikinti , kad esi ir ar galiu su~inoti ar mane turejai omenyje ir ar bktu koks itikinamas paaiskinimas mano bksenai nusakyti?)) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 10:18:23<BR> Pokatininke, ar ir tu jau /simyljai Aleis??? Pasiimk katan, ar boken, jei turi, aiakinsims. Bet pasiimk ir tanto. Leisiu pasidaryti sepukku. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosfera</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 01:05:28<BR> Acik, `uzklydes` u~ nuorodas. Jau iu kad ia ir kur tu nurodei, ieakodama galiu rasti sau rkpimus atsakymus. Laiko yra. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">uzklydes</A></B> 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 00:19:05<BR> atmosfera- tai ruoskis turbut .tai dar pasiskaityk cia viska, nueik i ` Meskos ausyje` saita pasiskaityk, ten Nextworlda paskaityk ir jo klausk gal apie savo sapnus ar jis pats tau pasakys <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">'oo'</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 23:42:21<BR> Cpt.Astera's advisor 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 08:52:35<BR> Domints Jkss nuomon apie smoningumo astrale reikalingum. Laukiu atsakymo, pateisinan io laukim. Vertinsiu kritiakai. Dkui. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosfera</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 23:17:51<BR> Lygiagre ios Visatos , paraleliniai pasauliai , kiti iamatavimai , sapnai , kazkaip viskas keista , idomu , tolima bet ir artima. Vis skaitau be paliovos. <BR> Ar `uzklydes` adresavo man , kad Reiktu ruostis ? Man ir paciai atrodo , kad ruosiuosi ka~kam , tik nezinau kam. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 22:05:15<BR> Aleis, kad mes visi skirtingi, tai aiaku, bet kad ir angelai duoda skirtingus parodymus. Kaip danguje, taip ir ant ~ems. Nieko nebus, teks pasirodyti siels savininkams, o tai ia vos jau ne statymai vyksta, kaip aukcione. Todl reikts, niekuo ne/sipareigojant vienas kitam, susimatyti, gal pirma emaile, nes klaidos nereikia. Kai gr/ai-kalbsim ia esms.:) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">motinys ia 5 b.</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 21:42:07<BR> "Tautvida 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 21:03:35<BR> Manau,jog po 7-8d.paaaiks jkss "teisumas"-nebkkit perdm ambicingi...<BR> O tiesiog paklauskite &lt;Next-World&gt; kas jis?Ko gi vaiatot "u~riatomis akimis pilni /tarims" ir net ma~y iuose ~aidimuose /matot tik blog//"<BR> Girdjote k motytoja pasak? Skai iuokite valandas s s. O vard klausme ne kart t t. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">uzklydes</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 19:35:19<BR> Taigi Next worldas nezuves, jis gi persiprogramavo i kita dazni ir sake atsilieps tik i erdvini pseudonima , taigi atmosferai reiktu ruostis <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tau</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 18:59:45<BR> pokatininkas&gt;&gt;&gt;Esu is ~alios planetos-3-oji nuo Sauls,vadinasi }em..ir dar ia bksiu 27m. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Web</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 18:13:23<BR> Tepliones,kai zmogusdar nemoka piesti,o piesia..Vebliones,kai nezino ko iesko,ir vis iesko tiesos ,vis abejodamas jos iesko..o Atsakymo-Atsako nerir ner... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Nenenelauk</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 17:27:59<BR> Aleis&gt;&gt;&gt;Jietis yra tavo likimas,nieko nelauk,praeis laime pro sali..Jus abu roman tik kai...jusu sirdys turi susijungti i dideli kamuoli,kurisspindes visa likusi gyvenima... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Atmosfera</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 16:29:10<BR> Vis gyvenim jau iuosi , lyg bk iau ne aios planetos gyventoja. Da~niausiai sapnuoju labai ryakius sapnus , kuriose matau kit planet , kurioje labai trkksta oro . Sapnai vargina , bet ir traukia / save vis gilyn savo paslaptimi. Jau iuosi lyg ta planeta - tai mano gyvenviet. Pastaruoju metu baisu net sapnuoti , atrodo , kad dingsiu sapne ir negr/aiu namo. Tikrai nesu priciuozusi. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis </A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 15:03:17<BR> Jieti///Romantikas esi.Aa taip pat.Pirmiausia turime pa~velkti / save pa ius.Man patinka poezija. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:moz@kalnieciai.lt">Nerijus</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 14:43:14<BR> www.figu.org sitam saite (reik pasirinkti kalba pries patenkant i ji)rasite kalna info apie ateivius ju kontaktus, foto ...apie info, lieciancia musu islikima ir .t.t. zodziu labai geras info saltinis....<BR> esu netgi i lietuviu kalba isvertes knyga "Pleiadian Mission" autorius Randolph Winters <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 13:45:22<BR> Aleis, ji sako, kad tu esi neteisi dl &lt;^&gt;Next-World~io&lt;^&gt;. (Turk omenyje, kad kalbam ailta-aalta kalba, interpretacijos taip-ne nepageidautinos)<BR> Kai dl am~inosios meils, tai "tokia bkna, patikk. Palauk kito vyro. Viskas bus gerai. Palauk savo am~inosios meils. Kitas vyras ruoaiasi meilei. Kitas vyras nori iamokti mylti. Palauk." <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 13:37:27<BR> Sveiki aa irgi pri iuo~s <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">yesItis</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 12:43:51<BR> ia log istika, ne log ika. Arba paprastai sakant- iuo~ykla. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 11:21:50<BR> Nra jokios logikos...<BR> &gt;?&gt; <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis (OD)</A></B> 2007 m. sausio 20 d., aeatadienis, 09:55:44<BR> Keistuolis, "rado viet kur padti puatoliet". Iapa~intis atliekama tam skirtoje vietoje, vadinasi tai klausykla ir / mane ~ikrt nereikia, ia ne ~ikrykla. O kodl tau ten nenujus? Aa ,gi, ne @ ir ne quningazzz. Ieakokite vietos pagal savo sugedimo laipsn/. Na ir k tu man pasakysi? Sakysi, kad melavai? Paklausi pvz. ar tikrai esi parazitas, jei praleidai par pas zit? Tai ir taip aiaku, visi jks tokie. <BR> Gerai, kalbk ka~kur skai iau-siela ieako sielos.<BR> -Tai kad ne~inau k ir pasakyti, jaudulys ne~moniakas, lyg bk iau koks ve~ikas, va~injantis su purvina gurguole apatiniais pragaro ratais ir niekaip ne~inantis, kaip pakilti.<BR> -Nereikia aukatai kilti, nes ~emai pulsi. Nors??? Tikriausiai ir aa ka~kada ten buvau, tik pereits gyvenims atmintis iatrinta. Juk negali taip bkti, kad niekaip nebkti? Sakai vazonas? Ir laikas panaaus? misterio misterija.<BR> -Ne, ne, ne viskas, net metai visai ne tie, bet...<BR> -Gerai, nesiaiakink . Kai gr/aiu-pagalvosiu. Bet galiu dar bkti nieko ir nesugalvojusi. Bet kalbk, kalbk, tris Tve Mkss ir tris Sveika Marija. Ir tai, tik prad~iai.<BR> Buvai geltona, ru~ava, ~alia, pilka...<BR> Bet kada visk sumezgei kan ia<BR> Tapai balta, kaip tunelio gale aviesa.<BR> Kas priartjo, aa ar tu?<BR> Norsiu rast atsakym, bet ne raatu.<BR> Ir jei per lang pamatysi atvaizd tamsioj nakty<BR> Neiasigsk, tai bksiu aa, ka~kaip atjs rast atsakymo tavy.<BR> <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 23:15:48<BR> Vizeta, danai, ko jks norit? Kol jks babkes kalt, ia chebra 21-nais metais jau laik aplenk. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:56:39<BR> "2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:04:51<BR> Jieti&gt;&gt;&gt;Kam atidengiai kortas?" \\\<BR> Angelli, nepyk. Kas ~ino blog/ ir nekovoja-blogesnis negu tas, kuris ne~ino bet su tuo kovoja. <BR> Strategija lyg ir gera, bet taktika? :( <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:47:13<BR> "Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:02:36<BR> J/Praradai sielos ramyb?O kodl ?Gal praradai angel sarg ?"\\\<BR> Ne~inau. Bet kas tada strlytes smaigsto??? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis </A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:36:25<BR> Aleis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:41:02\\\Taip Rentgenas vertas mano did~iausios pagarbos, tik atrodo, bksiu l. /skaudins. Tau atliksiu iapa~int/. Kada nors. Dalin.<BR> "Tegu perkknai aianakt trankos, <BR> kad debesys tamsks ialyts<BR> ir rytoj pasidaryts aviesu."<BR> Sald~is sapns. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:09:23<BR> Labos nakties. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:04:51<BR> Jieti&gt;&gt;&gt;Kam atidengiai kortas? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Vizeta</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:02:56<BR> As ju ir nesuprantu. Jau ne pirma syki i svetaine ateinu, bet nepagaunu nei kampu, nei apskritimu:) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">danas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:57:53<BR> Bandau isivaziuot, bet vistiek nesuprantu apie ka snekat:) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Vizeta</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:56:38<BR> Sveiki,apie ka kalbat? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:47:39<BR> J/Man atrodo ,kad tai Angelas sargas.Jeigu taip,tai pakeisk jam vard.Rentgeno spinduliai kenksmingi. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:41:02<BR> J/Kas tas rentgenas?Vyras ar moteris? Tavo vaizduot?Ar sapnai? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:35:03<BR> Mergaits, k jks jam padarte? kodl ne taip nusispalvinote? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:31:51<BR> Pokatininke, tau kajuk jau, pariao tave Next-world. Toks tikslas ir buvo. <BR> Ar tu ~aidi aachmatais? Ar ~aidei kada priea kompiuter/? Didmeistriai nelabai /veikia. Tai ir ia buvo ~aidimas. Gavau / savo paat Next-world prisipa~inim. ".../ G.O.D. Game / G.O.O.D. Game".<BR> Vl kartojuos-kas /jung a/ ~aidim? Ar tai tas-kas nemgsta kai klausinjama? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:17:28<BR> Aleis, matai kaip negerai gavosi. Tai k pasakiau, turjau tau / email paraayti, dar geriau / aus/ paku~dti. O dabar niekas nepaaiaks, negalsiu tinkamai Rentgeno /vertinti, tai panaau, kad ir toliau peaims.<BR> O kada tu iava~iuoji? Ar toli? Gal skrendi? Matai kokius orus ~ada, bkk atsargi. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 16:45:25<BR> Vebliones <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 16:18:59<BR> Jieti.Manau ,kad tavo rentgenas daug kur teisus.Ar jis ~ino,kad j/ "nupuausiu' vadini?Kiek suprantu jis tau padeda,o gal myl...?Brangink draugyst.<BR> Turti draug-reiakia juo bkti.}mogaus gro~is-jo airdis. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">A</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 16:02:58<BR> Pokatininke/Tu paklausk,savo am~inosios meils ar aa teisi.Jinai mane turts suprast.Jei tikrai tokia yra? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">loo</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:57:47<BR> Ar jums neaiaku del Aleis?<BR> Perskaitykite nik ia kito galo :-)<BR> Atsipraaau, kad iadaviau... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:17:48<BR> Kiek aa pats suvokiu, &lt;^&gt;Next-worldis&lt;^&gt; pasiaukojo, jis smoningai nusi~eng grie~tiems savo tautos info saugojimo /statymams, ir reikia manyti, kad jo siela buvo iaskaidyta. Tapo lygiai tokiu pat kaip ir bet kuris kitas ia mkss. Tokios bausms taikomos am~inai gyvenantiems.<BR> Aa jam esu dkingas, nes jis man padjo daug k suprasti ir parm mane man sunkiais momentais. Aa tikiuosi, kad mkss pramintu takeliu, jam pavyks sugr/~ti atgal. Mano akyse jis yra tikras didvyris, nusipelns mkss viss pagarbos. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:06:09<BR> T.b. ...tariams jo mels... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:04:51<BR> Bet, Alies, gal visgi iasiaiakinkime visk iki galo, turiu omenyje dl &lt;^&gt;Next-World~io&lt;^&gt; ir jo mels. K turjai omenyje? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:01:43<BR> Gerai, mano am~inoji meil sufleruoja, kad klystu dl Alies. Aa jos nuoaird~iai atsipraaau, kaip da~nai bkna paskubjau su iavadomis. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 14:57:50<BR> Niekas nepaklaus, kokia gimtoji Tautvidos planeta. Aa tai galiu padaryti. Tautvida ar tu ne ia Burnau Bunaau (pilksjs) planetos? Sai Baba pilksjs statinis misionierius? Kas ia dar neaiakaus kam nors galts bkti? Alies? Hm, neaiaki, bet ir many iau pilkoji. Aplamai, budizmas yra pilksjs trojos arkliukas. Stumimas / sapns pasaul/, tai tik atitolinimas nuo tikrosios mkss viss paskirties pabudimo. Nevalgymas tik silpnina mkss organizm. Kam apsiriboti keliais aimtais mets, kai galim gyventi am~inyb? Nematau jokios vertybs energijs apsikeitime . <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 14:10:25<BR> Aleis, nelinkjau todl, kad dar tikjausi pasimatyti[pasikalbti]. bet tik paliksiu savo mintis ir iatirpsiu laike iki sutems.<BR> Reikia tavo pagalbos. Vl su Rentgenu konfliktuoju. Aa sakau, kad jis nupuas, o jis sako kad aa. Dalykas toks; Jis teigia, kad ne pliuainis tigras ruoaiasi auoliui ir dabar prigluds visk /dmiai stebi, bkkite atsargks. Sakau-nesmon. Tada jis sako, kad ta pati panel tik kita snukl, yra ir CERBERIS. [Oi, atsipraaau, suknel. Anaip sakydavo mano pusseser, kai buvo maza. Ne ta, kita. Ir ne Matilda ir ne Milda.] Eik sau, sakau, dviguba nesmon. Tada vl jis sako; 'kit savait ta kita suknel atsives nauj panel, o gal nauj pusdiev/'. }od~iu, kaukis balius tsiasi, o artistas slepiasi. Tai dabar reikts, kad kas padts iatraukti t 'kkbin aakn/', kol mkss abiejs nenupuaino o o o. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 11:34:46<BR> Tiesa, nepamirakite visko pervertinti ia moralinio taako. Nes pvz. ~monms matantiems tiksl kaupti turtus am~inyb, niekas neiaties pagalbos rankos. Atsakykite sau / klausim, kam jums reikalingas am~inas gyvenimas ir pan. Tai kelias ~monms, kurie ia tikro nebijo mylti. ;) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:45:39<BR> Cpt.Astera's advisor, kaip tau mano interpretacijos? Viskas atjo per <BR> ailta-aalta ~aidim, tad galimi netikslumai. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:36:18<BR> Ach taip nenustebkite, kad blogai pradsite jaustis visuomeniniame transporte ar didelse maitinimo /staigose, kur renkasi daug ~monis. <BR> Ten paprastai suintensyvja bandymai perimti kontrol. Galimas daiktas, kad kai kurios mano atplaials jau buvo ialaisvintos ia lygiagre is programs, ir buvo gr~intos man kaip man pa iam reikalingi resursai. <BR> Pagalbins programos matyt veikia pagal lygiavos principa. Mato ka~kokia anomalij ir bando mane u~simigd~ius perdalinti mano resursus visiems aplinkiniams po lygiai. ;) O gal tiesiog ~mogaus kknas veikia kaip stiprus magnetas sielai? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:29:57<BR> Kai yra dmesys, nuovargio nelieka. Mums miegas nra bktinas. Blogai jau iams, kol kovojam dl kontrols. Kai j turime, viskas ore. <BR> Manau, po kurio laiko, aptarnaujan ios programos paliks mane ramybje. O tada ia tikro galsiu d~iaugtis am~inu gyvenimu su savo am~inja meile Imho. ;)<BR> Linkiu jums visiems pasiekti to paties. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:24:16<BR> Aa jau savait bandau nemiegoti. Visgi por karts buvo mane iajung .<BR> Kiek supratau ia savo klaids, sunkiausias periodas naktinis, nes / mkss pasmon /diegtoms programoms tai darbo laikas . .sijungia sunkiasvor virakinimo programa ir pan.<BR> Kas laikosi grie~to re~imo patys sau /sidiegia laikas eiti miegoti program, su kuria ir nra lengva kovoti.<BR> Nesunku pastebti, kada programos bando perimti kontrol, tuo metu smonj bkna trumpalaikiai u~temimai. Programas galima /veikti /tempta veikla, nebktinai prasminga, svarbu yra ialaikyti dmes/. `iuo at~vilgiu jogai daug pasiek su savuoju bkti ia ir dabar . Dar vienas neblogas jogs triukas, laikyti lie~uv/ paklus / viras. Mano pa io susigalvotas pratimas: visk smoningai ir atid~iai skaityti. Tai gali bkti reklama ia jkss paato d~uts, tai nesvarbu, svarbu sugebti ialaikyti dms/. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:14:17<BR> Kel iau drsesn hipotez, kad mkss sielos iaskaidytos / daug nedideliu atplaialis vienu metu gyvenan iu daugybe gyvenimu. Analogija bkts su kompiuteriais. Ten veikian ios vienu metu kelios programos tra iliuzija, ia tikro procesorius kiekvienu laiko momentu aptarnauja paeiliui tik vien program.<BR> Kas bkts jei viena tokia programl imtu maiatauti ir atsisakyts gr~inti valdym ? Ar nebkts taip, kad visas procesoriaus laikas likts jos ~inioje? Ar vietoj 10% panaudojams savo smegens pajgums, savo ~inioje neturtume 100%?<BR> Siela yra neu~muaama, bet j galima iaskaldyti / daugyb smulkis dalelis. Atimant ia jos smoningum. Tokios atplaials nebepajgios palaikyti savo kkns am~inum ir siela u~daroma / mir is-gimims cikl.<BR> Ar nelaikas mums visiems pabusti? Ia tikro pabusti, nustoti miegoti? Mano ~od~iuose nra nei laao metaforos. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:09:12<BR> Manau, bus / tem. Neperseniausiai sapnavau kaip sapne stengiausi neu~migti, bet miegas mane vis gi /veik. Pojk iai buvo /dentiaki kasdienybei... T pa i akimirk buvau pagautas u~ pakarpos, pakeltas / viras, perneatas labai dideliu grei iu per ka~kok/ nedidel/ miestel/ ir paliktas kambaryje su dar dviem ~monmis...<BR> Ka~in ar mkss sapnai ia vis kuom nors skiriasi nuo mkss gyvenimo? Visur (kasdienybje ir sapnuose) gyvename savus gyvenimus. U~migus persikeliame / kit savo sielos gyvenim kitame visatos kampelyje.<BR> Problema atsiminimas, ia vieno gyvenimo / kito kartu su mumis persikelia labai ir labai nedaug atminties. (Klausimas, ar ia vis ji turts persikelti). Jei sapnuose galime skraidyti ir vaika ioti per sienas, nematau prie~as is kodl to negaltume padaryti kasdienybje. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 09:54:02<BR> Jieti.Kodl nelinki? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:info@nso.lt">Cpt.Astera's advisor</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 08:52:35<BR> Daugel/ mets "aplenkdavau" forum - siekdamas neutralumo.<BR> Priea trejet mnesis, pamsts apie bendruomeninius klausimus, pradjau retkar iais pateikti kai kurias ~inutes forume. Tad galite net ko nors paklausti, ta iau atsakym galite gauti tik po kelis mnesis. Tad stenkits klausti tai, / k atsakymas bus jums svarbus ir po ilgoko laiko tarpo. Geriau, kitais atvejais, kreiptis / WebAdmin.<BR> ---------------------<BR> ANONSAS: Tikjausi, kad straipsniukas apie multivisatas bus geresnis, ta iau net ir ais, pamaniau, gals bkts /vadas ir pradinis supa~indinimas su aio tipo problematika - ir atidaviau publikavimui... Dabar ruoaiamas kitas tekstas - apie holografini Visatos princip... Kam /domu - stebkite, laikas nuo laiko, naujai pasirodysian ius puslapius. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:info@nso.lt">Cpt.Astera's advisor</A></B> 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 08:45:43<BR> Ka~kada klauste, koks pas mane laikas.<BR> -------<BR> Klausimas ne visai tikslus.<BR> Gyvenu tame pa iame erdvlaikyje. Jo savyb ta, kad visos dimensijos yra susijusios. Tad pavyzd~iui, susispaudus erdvei, laiko tkm pagreitja, o jai iasipltus - sultja. .domiausia, kad tai galima pasiekti lokaliai. Tai fizinje plotmje, o dvasinje - galimybs dar didesns. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 23:18:51<BR> Labos. Ramis vjs. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 23:16:58<BR> A\\\Tu labai iamintinga. Dar nelinkiu, kad tu mkss pasiilgtum. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 23:03:44<BR> Labos nakties. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 22:37:40<BR> J//A ik,u~ nuorod.Bet nelabai tinka.Kit savait trumpam iavykstu,kai gr/aiu,pagalvosim. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 20:34:33<BR> Kas ia paraa? 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 17:25:12<BR> Gal jis mnulyje buvo instrukta~ui? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 20:29:30<BR> Aleis, norsiu ~inoti tavo misteriak keli / ia. Pasakyk kada tursi laiko ir aa prisiderinsiu, geriau e-mailu. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 20:20:32<BR> Aleis, atsidaryk savo e-mail ,kad ir ://www.one.lt Paspausk langel/ `REGISTRACIJA&gt;&gt;`, u~pidyk lietuviakai lang , du kartus pakartodama savo sugalvot slapta~od/ . Busi nuo nieko nepriklausoma. <BR> Nepatikimi tie mkss forumai. Tai u~lk~ta, tai `atostogauja`, ar kt. Nenoriu, kad liktume be ryaio. Praaau.<BR> p.s. priea adres nepamirak paraayti keturias raides http, forumas blokuoja nuorodas / kitus puslapius. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 17:25:12<BR> Sausio 15d informacija dl "CERBERIO" klaidinga. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:50:33<BR> Bent jau du tai tikrai ~inau kad neiatirpo,vien u~ iuopiu ant pirato rankomis kit po ~andikauliu lie~uviu,o galvoje tai rsa sak kad jie puikiai veikiantys,ir vien ia js perprogramavo ma~kjs nso pilotavimui <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:30:25<BR> Inkognito/Ar tu tikras ,kad dar tie inplantai yra?Gal jie jau iatirpo?Atlikai savo misij ir viskas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:14:16<BR> J/GAl kada pavyks papasakot,kaip patekau / a/ forum.<BR> p.s kiek tau raaau ,tiek ~inut nepraeina????? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:12:49<BR> IN//Tikrai ne~inau.Negirdjau. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:59:37<BR> Aleis, skai iau ufolog.ru kad tokiems kaip aa Vokietijoje yra net sukurtas spec /statymas mokti pensijas kaip nukentjusiems nuo ne~emiako proto,kadangi tu susijusi su socialiniais reikalais tai gali ~inoti ar tai tiesa ar iasigalvojimas,nes jei tai tiesa tai tokie atvejai ne tokie jau ir reti,kad priereik net atskiro /statymao. o Amerikoje yra /statymas draud~iantis bendrauti su N.C. atstovais,toks bendravimas traktuojamas kaip nusikaltimas ir baud~iamas kaljimu. Ar tai nra netiesioginis pripa~inimas juos egzistuojant? Nes kam bausti jei vieaa opinija teigia kad js nra?Nesvarbu kad ir inplantai atsiranda ia niekur,gal ir jie kaip Sai Babos rankose ~iedai materializuojasi ia niekur? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:58:08<BR> Jieti.Tavo siela menininko.Jaunyst -poezijos metas,branda-daugiau filosofijos metas. <BR> Pirmieji keturiasdeaimt mkss gyvenimo mets kuria tekst,kiti- jo komentar.Pats savaime gyvenimas nei blogas,nei geras.Gyvenimas iaeina ia Dievo ir sugr/ata / j/.Aa galvoju,gyvenime be paliovos vyksta du procesai;vienas-kkrybos,kitas-griovimo. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:34:20<BR> Inkognito//Mano sritis daugiau socialin negu medicinin,bet ka~kas daug <BR> bendro.Kiek ~inau ,inplants diagnozuoti neteko.Gal tokie ~mons,kaip ir tu vengia vieaumos.Tokiais atvejais ~monms da~nai bkdingas pernelyg didelis apsidraudimas.Atsisakyt visko,o paskui atsisakyt noro atsisakyti.U~mirat tai,kas jau neu~miratama. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:02:36<BR> J/Praradai sielos ramyb?O kodl ?Gal praradai angel sarg ?Mkss min is kokyb slygoja mkss laims kiek/.Sunku rasti lengv iaeit/. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 11:21:48<BR> Pokatininke, brolyti, kas nutiko? Gal nesulk~ai, o tik trakateljai? Ir nesigink, nes man suskaudo. Dingo aypsena tavo veide. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 10:33:48<BR> Praradau aa sielos ramyb, kurios niekada ir neturjau. Sakai ilgas kelias? Na taip, kaip ia `Reable Hart` repertuaro. Bet ka~kas ~ino trumpesn/, kodl nepasiklausus? Paklausiu, bktinai pasiklausiu. Nepavyd~iu, bet stebiuosi ir ~aviuosi. Ji dar tokia jauna, o atrodo aimtus, tkkstan ius mets nugyvenus. Ir ji pasakys, o aa iagirsiu, nes jos tiesi tiesa. Netgi kreip iaus, kaip / `Auka iausi Ministerij` kaip Mamontovas. <BR> Sugebk, tu man taip pakilti vira to viso ~emiako purvo? Bkti kaip kalns kriatolas, prie kurio niekas nelimpa? Kaip nelimpa, dar kaip bando. Privatizavimo genas veikia, lyg ji bkts kokia gra~i pae~er, o anie-tvoru iai ia Berands.<BR> Yra toliau pa~engusis, tai juos ir globoja. Galite man nesakyti "ma iau savo angel", nes aa ir nemats, tuo patiksiu, kurie juos sapnuose ved~ioja po Visatos platybes... <BR> Ach,... nra teisybs ant svieto, vienam viskas, kitam nieko. Tada jie sako: "~inau ir tiek" lyg patys bkts ta TIESA.<BR> Bet tada klausimas-kodl jie ia? Ar kad akis ka~kam praverts? Bet jeigu tai ia kkno ir kraujo , tai kad ir patys dar / `mokykl` eits. Bent jau vienas ia trijs svarbiausis `egzamins`dar neialaikytas. }inoma tai ne-Meil. Juk ji taip pasak? tiesa??? Kas belieka-pinigai ir vald~ia. O tai jau ~emiakas purvas. }ikrk, neiasitepk. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 10:10:51<BR> Aleis&gt;&gt; Minjai kad dirbi medicinos srityje,ar da~nai tenka diagnozuoti ~monms svetimkknius-inplantus? Kur jie da~niausiai bkna? K daro tokiais atvejais gydytojai,ar jie turi kokius nors nurodymus ia spec tarnybs?.<BR> Kaip galima paaiakinti ia medicinos taako js atsiradim pvz, Smegens srityje? Argi tokie dalykai nra faktinis /rodymas js egzistavimo?<BR> Man gydytojai patar kad geriausiai js neliesti,ar jie po to kur nors privaljo praneati apie tok/ pacient,ar tai susij su paciento paslaptimi<BR> Ar papras iausiai tai tik /raao / ligos istorija o po kiek laiko padeda / archyvus? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 00:20:09<BR> "Aleis 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 10:50:46<BR> Tam tikra prasme tai nesvarbu, nes niekas neam~ina, iaskyrus mkss iliuzijas ir siel.Ar mes }emje,ar }ems kopijoje?Jkss "atmintis,"kiekviena jkss kkno lstel dubliuoja jkss atmint/ ir kkn.JjS- tik dublikatas,kopija.Tikrojo"aa" seniai nebra,molekuls,sudariusios jkss kkn,iasisklaid ore,jas sugr ~em. "\\\<BR> Taip nupieaiai tragiakai, net graudu. :)<BR>Pagal Lygiagre is Visats teorij, yra skirtumas kaip visk vertinsi. Ar ia varls pozicijs, ar pauka io skryd~io. Dangaus mechanika , nei gamtos dsniai tai nesikei ia, tik po~ikris. Tai kraatutinis platonizmas, arba filosofiakai- modalinis realizmas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 22:29:53<BR> Aa ne teisjas ir jeigu tai nra klsta, kuriai esu bekompromisiakai nepakantus, tai po aimts velnis, bknu, kaip gailestingasis Samarietis. Bet ir "Pietoje" yra u~uojautos ribos, egzistuoja ir tokie dalykai, kuris nra mano akiratyje. Gera u~duotis-derinti u~uojaut ir aaltakraujiakum. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 21:56:05<BR> Aa galiu buti lojalus, net labai lojalus daug kam, bet yra ka~kokia riba, po kurios viskas apsiver ia. Aa d~iaugiuosi, kad mano pasmon daug protingesn u~ smon, kas da~nai padeda sustabdyti nesmon. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 21:47:40<BR> Visada gaivus vjas gerai kai kampai priplk. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 21:30:42<BR> Tu nepastebi ,jinai nenori kalbt apie Tautvida. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 21:07:38<BR> Taip, ten buvo rafinuoto melo. O tai dar blogiau. <BR> Ryakis, aviesis sapns. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:57:48<BR> Tai tiek.Labos nakties. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:55:50<BR> J//Praktikuoji OD?Bet ia labai ilgas kelias,kol tampi avaresniu.Apie next world aa nekalbu,labai daug yra ir melo.O melo kojos trumpos.Nemgstu melagis. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:52:30<BR> A\\\kiek turime aiandien laiko, kad nevargin iau nei tavs, nei kits, kurie ia lankosi? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:44:18<BR> A\\\apie vidin/ nuoairdum, tai taip. Kad ir nepriimtinas bkts Next World kuom nors, su ta vidine iapa~intimi jis irgi buvo teisus. Pradjs praktikuoti OD, jau iau kaip tampu avaresnis. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:40:20<BR> Sunku pasakyt dl Dalai Lamos inkarnacijos.Tam ir yra abejon. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:36:46<BR> A\\\man patiko tavo pasakymas: "Tegul mkss neiamuaa ia kelio vyraujantys kits ~monis /sitikinimai". Saky iau-vo kiets! <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:33:07<BR> J/Biolauko deformacija sukele bailumas,iadavyst,burnojimas.Kai ~mogus meluoja kitiems -tai teatras ,kai meluoja sau -liga.Vidinis nuoairdumas -viena sveikatos slygu. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:30:47<BR> A\\\inkarnacija ir aa gal abejo iau. Bet kai kinie iai taip desperatiakai ieako berniukuose Dalai Lamos inkarnacijos, kaip ka~kada Jzaus, tai ver ia suabejoti tuo kuo abejoji. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:25:38<BR> A\\\bet tu, matau ir apie gele~is susigaudai. Tavs jau taip paprastai nepasiksi su kibiru kompresijos atneati. Taip, aie metai labai dkingi moterims karjeros prasme. Turi ambicijs? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:24:08<BR> Kad ~mogus turi karm ,taip. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:21:48<BR> J//Aa sutinku,kaip svarbu ~mogui suvokti smon,pasamon,kaip svarbu ~mogui dvasiakai ir intelektualiai tobulti.Bet aa abejoju inkarnacija. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:19:55<BR> :) Gerai. Kiti kad ir perskaito, vis tiek pu ia sen dkd, nes ka~koks vietins reikams autoritetas taip sak. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:13:59<BR> J//Aa visasS.Lazarevo "Karmos diagnostikos"Knygas perskai iau. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 20:05:43<BR> Aleis, ir tu nepripa~/sti karmos? Nors ir nesisteb iau, jeigu su medicina esi susijusi. Dauguma mediks, kiek pastebjau ignoruoja tai. Mano ne mediko pa~ikra diametraliai prieainga. Aa manau, kad sveikoje sieloje- sveikas kknas, o ne atvirka iai. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Danas</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 18:55:24<BR> Sveiki. Seniai cia nebuvau, gal kas apsvies kas naujo nutiko per kelis pastaruosius metus? Sitam forume:D <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 16:14:42<BR> `itie su stumokliniais varikliais, tokis ma~s reaktyvins rusai negamina <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 16:01:00<BR> Jakai tai su stkmokliais varikliais ar jau su reaktyviniais. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Inkognito</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 15:46:20<BR> Gamina ir dabar tik kad parduoti sunku nors kainos palyginti ir nedidels.<BR> Sklandytuvas kainuoja apie 190 t.lt.,o dvivietis lktuvas lak-x apie 90 t. us.D. U~sienie iai sertifikatais u~sitveria savo rinkas tad mkss chebra tokia pat technik turi pardavinti nesertifikuot po pigiai,Prienai dar ir dabar turi 1 mln. lt. skolos ir vos kapstosi..nors js sklandytuvai atitinka europos standartus...}iauri konkurencija..<BR> Lietuvos pilotai da~nai nusiperka 15-20 m. senumo lktuvus u~ 15-20 t. us.d. juos atsiremontuoja ir kuo puikiausiai skraido<BR> Aa praleidau puiki prog 1991 m. man sikl 5 lktuvus Jak-18t.tai 4viets transportiniai-keleiviniai lktuvai su 300 AG. motorais galintys horizontaliai skristi 300km/h. Reikjo tada 20 000 rublis u~ vis siunta,tiek neturjau tai pasakiau kitiems ir jie perme tuos lktuvus,dabar jie u~dirbo milijon lits u~ juos,juos tik perda~ ir pardav / vakarus <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">paskaitymas</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 15:34:28<BR> www.delfi.lt/archive/print.php?id=11836869 <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 15:32:12<BR> Inkognito.}ilo plauko-sveikas protas.<BR> F-3-b ir F-3-a tai kokio tipo lktuvai,Tai akrobatinis skraidymas motoriniais lktuvais.. }inau ,kad Prienuose buvo eksperimentin sportins aviacijos gamykla.Gamino sklandytuvus.Kauno aviacijos gamykla-lengvuosius lktuvus.O kas dabar? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 15:27:52<BR> pazystu ateivy <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 14:41:48<BR> Nuo 1967 iki 1981m skraid~iau,dabar esu jau eks-lakknas,turjau atsisakyti dl progresuojan io kraujospkd~io(tais laikais nebuvo praktikuojami krauojospkd/ reguliuojantys preparatai)dabar skraidau tik su savo sukonstruotais RC modeliais. <BR> Buvau tapes Lietuvos empionu F-3-b ir F-3-A klasse. Sikl atsistatyti licencij,ta iau tingiu man jau 57 metai,ka~ko jau nepriskraidysiu,be to turiu nuosav aviacij.... gal kada jei nutarsiu pasistatyti savo nuosav lktuv,draugai kalbina <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 13:59:03<BR> Jieti,Sai-Baba nesidomiu,tik ~inau,kad sav laiko aventuoju,indai tiki siels persikknijimu,karmos dsniu;kuom gimei tuom ir vadiniesi,kitame gyvenime busi kitas.<BR> Sekta(lot.secia-doktrina),da~nai neturi dvasininkijos,ta iau beslygiakai paklksta vadovo autoritetui,susiburiama / izoliuotas nuo ~monis organizacijas.Pavojus susijas su perdtu kompromiss nepripa~inimu.<BR> Prad~ioje ~mogus jau ia diskomfort,kai jam tenka klausyti / kit tikjim atvesti siekian io asmens paskaitas ar kalbas.Bet po to jau ia "kietos rankos" b a i m .Baim ,baim,baim.<BR> Tegul mkss neiamuaa ia kelio vyraujantys kits ~monis /sitikinimai. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 13:57:39<BR> Tai tu lakknas mgjas ar profesionalas? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 13:56:36<BR> Tai tu lakknas mgjas ar profesionalas? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 13:36:33<BR> Vienas amnezijos atvejis buvo maainoje kai dariau poskk/ / benzokolonl /jungiau poskk/priea tai laimei iajungs pavar ir kok/ 30 minu is u~miraau kas aa kur esu nemokjau /jungti pavaros ne~inojau kaip isijungia bgiai ir t.t,<BR> Aplink signalizavo maainos matyt vairuotojai nesuprato kodl stoviu /jungs kair/ poskk/ kai man laisvas kelias....<BR> Paskui labai bijodavau kad taip neatsitikts lktuve skrendant man vienam...<BR> Kraujospkd~io auoliai pas mane gan da~ni,todl vartoju vaistus jo reguliavimui<BR> Matai dl tomogramos kad ir u~ pinigus bet atsiras bereikalings liudininks,kad ir tie kurie darys tas nuotraukas,jau tada 1981m/ kabinet kaip / ret be~d~ion pasi~ikrti,buvo sulks visas personalas,o aa neken iu tokis dalyks,man reikia diskretiakumo tame,nes tai labai asmeniaka <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 13:12:19<BR> INKOGNITO, jeigu toje vietoje yra inplanto lokalizacija,tai galima amnezija,motorikos ir jutimo sutrikimai.Kraujo spaudimo auoliai.Gal savo /domumui pasidaryk tomogram,nereikia siuntimo,galima sumokti grynais. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 12:11:43<BR> Aleis&gt;&gt; Vidinje kaukols dalyje pakauaio srityje yra du metaliniai objektai kurie tarpusavyje sujungti plonais laideliais,po deainiuoju ~andikauliu rutuliuko formos inplantas ir ant dains rankos pirato vidurinio narelio kaip ~iedo akut irgi rutuliuko formos inplantas.<BR> Galvoje aptiko nety ia 1981m. peraviet kaukol,sumaia mane su pacientu kuriam tyr eneurizm,deja nuotrauka ka~kur nukiata grei iausiai su senomis knygomis ir laikraa iais. <BR> Ehoskopijos ir tomografijos nedar niekas,nes aa atsisakiau tolesnis tyrims. Jie man nieko nemaiao ir jokis simptoms nejau iu,pastebjau jog paskutiniu metu ka~kas man padiktuoja genialius techninius sprendimus ir pirm sekund pajuntu ka~kok/ pavyd tarsi ne aa tai bk iau sugalvojs......Tik po to ateina suvokimas kaip tai kvaila <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 11:23:55<BR> "nesvarbu" <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 11:21:47<BR> inkognito//Kiek supratau,turi rentgeno nuotraukas kur matomas inplantas.Kur jis yra?Ar smilkininje smegens skiltyje,ar m.smegenlse ar kitur?Ir kokius simptomus jauti? Ar tau buvo atlikta galvos tomograma ar echoskopija? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 10:50:46<BR> //.O gal sugalvotos elgesio tasykls yra ia }emje? ia }ems <BR> kopijoje.Aname Pasaulyje nra ne tik ne/manoms,bet netgi ne/tiktins dalyks.Nieko privalomo, nieko bktina ir tai, k tu suvoki kaip }em gali bkti ne daugiau nei laikinas spinduliavimas,trumpas tvarkos mirksnis visuotiniame chaose.<BR> Tam tikra prasme tai nesvaru,nes niekas neam~ina,iaskyrus mkss iliuzijas ir siel.Ar mes }emje,ar }ems kopijoje?Jkss "atmintis,"kiekviena jkss kkno lstel dubliuoja jkss atmint/ ir kkn.JjS- tik dublikatas,kopija.Tikrojo"aa" seniai nebra,molekuls,sudariusios jkss kkn,iasisklaid ore,jas sugr ~em. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 10:04:56<BR> Kaip bebkts gaila, jis daug kur teisus. Ir tu bkni teisus, kai nejuokauji ir ji teisi, ir ji, ir jis ir jks visi bknate teisks...<BR> Bet klausiu: kas `/jung`, ar sugalvojo t ~aidim? Visi matomi ir nematomi ~enklai rod / Tautv. Bet jos n neklausiu, nes vl dkms u~pks. O kai pasakai, kad ji mani puliuoja, tai paskui puliuoja...<BR> p.s. galite ir mane / auns dienas iadti, bet aa u~sikemau ausis iki sutems.:)<BR> p.p.s. kalbk, kalbk apie meil. Tu taip moki. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 07:13:12<BR> Kas yra absoliuti meil?<BR> Ar tai tik ne/siteigtas noras mylti visus abstrak iai, t.y. niekaip protu, bet neairdimi? Gal tai baim mylti, slepiantis u~ susigalvots elgesio taisyklis? Kas susidkr su tikra meile antrai savo pusei, tik juokiasi ia tokis asmens pretenzijs ~aisti Dievus, absoliu iai tikrai meilei, mes per menki vaballiai. Iadr/skite tikrai pamilti savo antro pus, ir pamatysite, kad mums dar mokytis ir mokytis mylti. &lt;^&gt;Next-Worldis&lt;^&gt; visiakai teisus aiuo klausimu. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">pokatininkas</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 07:06:43<BR> &lt;^&gt;Next-World~iui&lt;^&gt; A ik u~ visk. }inau, kad gali skaityti mano mintis. ;) Skirtingai nuo Aleis ar Tautvydos. Skms! <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:imtester@google.com">imtester@google.com</A></B> 2007 m. sausio 17 d., tre iadienis, 03:45:18<BR> Hello good design. Very nice. 0n79p7 Enjoy. Goodbay. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">+A+</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 23:13:09<BR> Napaleonas mir nuo skrandzio vzio. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:54:20<BR> Ne, aa ne 1963. Galvoju, kad negerai, kad atidengiam visiem savo datas, net tokiu tikslumu. Pati sakei, kad yra ir gris ir blogis aalia. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:43:24<BR> TU MAN SUTAPK. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:40:17<BR> Tai tu 1963 m.gimimo. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:39:06<BR> Labos. Turjau susiprasti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">J</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:37:34<BR> Sakykime dvynukai. Da~nai jie gantinai stipriai skiriasi, ar ne? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:37:22<BR> Labos nakties <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">J</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:35:36<BR> Aleis, aa gi raaiau, kad mkss net 15 valanda sutampa. Galtumei pa~ikrti / mano astro.com horoskop, tai t ir rastumei. Aa dar kada turdamas laiko, pabandysiu palyginti tavo ir savo. Bijau, kad jie nebus tapatks, nors bendra dominant turts sutapti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:33:16<BR> Taip gera daina. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">J</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:29:10<BR> Bitlai-taip. Jie genijai, bet jeigu reikts iasirinkti tik vien js dain, tai bkts "Somethink". <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:26:00<BR> ir aa niekada nebuvau storas. Bet dabar ir neplonas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:24:44<BR> j.Pagal Kinie is horoskop esu Kiakis(Kat)Tai bailumo,taikingumo,draugiakumo,romantiakumo simbolis.O tu kas? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:18:32<BR> Aa ne stora. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:15:04<BR> Kaip D~onas Lenonas .Bitlai Jie dieviaki. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">J</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:12:06<BR> Tai va, aa ir sakau, kad per daug sutapims. Mes kaip ia vieno vazono. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:07:47<BR> Aleis, gerai, apie muzik. Man patinka ZZ TOP ir Chrisdeburgas, Mikas Jgeris ir Geltonas Jonas...Bet padariau sau atradim, kad lietuvis liaudies raudos mane, kaip ia avelniau pasakius??? o atai "Aa papuoaiu ~irgo galv pinavijom..." net aaar iaspausts. Pagalvojau, gal aa ka~kada ir gyniau Pilnus? <BR> .domu, kodl taip kaip jie, ar kaip majai, actekai, kitos civilizacijos, pasitrauk ia aio pasaulio? ar kad vl sugr/~ts? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:02:16<BR> Gimiau ir u~augau Kaune.O tu kur? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:59:05<BR> ??? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:58:35<BR> Tai tamsta storas <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">J</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:57:00<BR> Aleis, nekreipk dmesio. Geriau aa tau papasakosiu koki kav mgstu? Ia tikro, tai aa jos nemgstu, bet geriu. O kava be cukraus, tai ka~koks /~eidimas, ar ne? Tikriausiai mane traukia kofeinas. Ka~kada, ka~kokiame pasvietyje esu grs tikros, nenukofeiintos kavos, tai net nelyginu su tais visais mkss surogatais. Tada aa supratau kas yra kava. Daug visokis priklausomybis turiu. Net ir laainiai-narkotikas. Kart paragavs, negali sustoti. Gal gana jau man aikkalinti. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:56:52<BR> J.Yra tokia daina "Aa ia Marso o tu ia Veneros"E.Ku insko.Gra~i daina.Bet<BR> aa esu aios ~ems vaikas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:50:27<BR> J&gt;Yra ~monis ,kurie bijo didels iaorinis jgs /takos,jie link da~nai jausti nerim ir baim.O kiti gyvena nusivyle nors ir norts kontroliuoti <BR> savo gyvenim,bet u~leid~ia viet kitiems <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">J</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:45:29<BR> Negi tikrai tu ia kokio Sirijaus? O kokiame mieste tu gimei?(jeigu tai netaktas, tai galima i tokius klausimus ir neatsakinti) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:33:27<BR> }inau ir tiek. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:27:10<BR> Aleis, kad kiti taip galvoja, tai viena, bet jei ir tau atrodo, kad mane ka~kokia baim valdo, tai as jau sutrinku. Man n ia tolo taip neatrodo. Kaip tik gaminasi adrenalinas ir aa u~sivedu. Negaliu sakyti, kad baim man svetimas jausmas. Nieko nebijo tik kvailiai, Bet tai visai kas kita. Ir Pokat. tokias dainas dainavo... Ai,tiek to.<BR> Man daug /domiau tavs paklausti ia kur tu ~inai pvz. apie Next - World? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">J</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:12:17<BR> O dangau! aa jau ia toks nuogas, kad jau nra kuom ir prisidengti.<BR> Na, gal klevo lapu. Gerai kad aa dar ir klevas. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:05:56<BR> Jieti&gt;&gt;Pamirak tu t next-world,per daug jam dmesio skiri ,jo tikro nra, ia tik ~aidimas.Negalvok apie j/.Tu gali pats tvarkyti savo likim.Privalai d~iaugtis gyvenimu.U~teks baims. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 20:52:45<BR> Studentams atostogos,iki vasario prad~ios. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 20:49:13<BR> Jieti&gt;&gt;&gt;Nei Mildut,nei Matilda,nei tavo pusesr<BR> Nes tavo pavard radau ka~kur arch. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 20:45:10<BR> UFff.....<BR> A ik. Palengvjo. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 20:38:36<BR> Jieti&gt;&gt;&gt;&gt; Niekur nedingau.Tik labai u~siemusi. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:42:51<BR> Jietis&gt;&gt; o man atrodo kad Tautvida raa "MILDUTE" bET TIKRAI sutapimas ir pokatininkas dingo pas savo mylimaj smailomis ausytmis. }inai mano paranoja sako kad ir Pokatininkas ir Cerberis galjo bkti vienas ir tas pats asmuo,juk ko tik negali pasitaikyti aiame virtualiame pasaulyje,vyrai pasiraainja moterimis ir t. t. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">-&lt;^&gt;- Next - World -&lt;^&gt;-</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:41:14<BR> _______________________________________________________________________<BR> &gt; Thinking of unearthly reason as think now - there is a pushing away <BR> (&lt;-/_&gt;). Hundreds space probes fly by by the Earth, but any civilization does not approach .<BR> &gt;PROSKOPUS data - should (on this frequency) it will be found out Human( chromosome : 44+XX) - (a spatial pseudonym),The space answering machine will work only on signal this Humans.( local Signal: Santaka/NSO/UFO // LT/F/S/VisionX/9/E/D)): the cosmicanswering machine passes in a mode : &lt;/Silence/X/Awake/X/Wait/&gt; ....: - Time of the return report/has gone (: - 504,59). <BR> &gt; If the text not clear - to read between lines. Each game has the would correct to play - it is necessary is changed clothes . That one party knows - almost it is not known to other party . That is pseudo broken - there is a damage not to us - to you . You only study to love, up to high love to you a long way, the Tandem - the Love / Power - to you is incomprehensible (while). <BR> &gt; Contact - the answer ( automatic) .<BR> &gt; Look around, look more deeply. <BR> &gt;We leave on frequency: / A/\A/\- World Fusion/- Cosmic Communication /G /A\V/A/A\W/ G.<BR> _____________________|&lt;/|\&gt; Next World is &lt;/|\&gt;|___________________ <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:34:05<BR> Aleis, prisipa~ink, ar tu tikrai ne mano pusseser? Ir telefon iasijungusi, neatsiliepi. :) O gal tavo vardas Matilda? ia ka~kas tave taip linksniavo vo vo. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:20:22<BR> Aleis, kur dingai, drauge mano? Du jau dingo be ~inios, dar tu skaudini. Atsiliepk nors. `iandien tikrai aa ka~koks perturbuotas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:13:02<BR> Tautvida, gali pykti, nepykti, bet ~iurk / mano paistalus kaip / liaudies bals. Niekas tos teiss man nesuteik, nors??? jeigu jau esu pakrikatytas kaip CV, tai tuo labiau, generuoju aa tok/ praaym. <BR> Kaip tu sakai: <BR> "manai kad viskas tik dmesiui nukreipti? predaug knaisiojats smulkmenose..<BR> pats pagalvok, kam dar vargti ir bandyti nukreipti dmes/, eikvoti iateklius tam, jei jkss dmesys apskritai niekad nebkna koncentruotas / tai kas vyksta aplink jus, aalia jkss, vira jkss.. "<BR> Na neturime mes tokis koncentratoris, prietaiss kad galtume matyti Juos...<BR> Bet / visk ~ikrint optimistiakai, nor iau tokios vizijos realizacijos, kai Cerberis ir Pokatininkas nu~engia kaip apaatalai ir seda raayti Naujausisjs Laiks Evangelij.<BR> Taip kalbu ir net nesijuokiu, nes jau gana vaika ioti patamsiais su neregio lazda rankoje. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:39:40<BR> t.b.'iaraiakos' <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:38:56<BR> siunde...?zodziu iseaiskos,lygios minciu kokybei <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:16:38<BR> Ia tikro, gal gana jau ~aisti. Papraaykime visi, kaip Tautvida sako, kad &lt; Next World &gt; prisistatyts, pasakyts savo tikr Vard, /rodyts Kas Ess, gal net pasirodyts, ar duots geros valios ~enkl, kad visi suprastume, nes kaip matome, kai kam jau `stog rauna`. Na gal dar visai nenurov, nes tas viskas juk `numatyta`.<BR> Ir aa pirmas, eilin/ kart atsipraaysiu. <BR> &lt; Next World &gt;, tai reikia dl mkss viss, nes Tautvyda irgi ia ribs iajo. Ji jau ir Tave pavert geriausiu ~mogaus draugu, kai ant mans siund. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:05:11<BR> sustok klausinet,ikyru <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis -&gt; -&gt; </A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:00:40<BR> ` 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:45:11<BR> Ar tai jau kito dievo ~odis? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:GULABAS_DAS@YAHOO.COM">DAINIUS</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:57:26<BR> sveiki sita zinau apie NSO VEDOSE YPATINGAI VIMANIKO SASTROI APRASO KAS YRA ATEIVIAI. KOKIE SKRAIDANTYS APARAITAIS SKRAIDE PRAEITYJA ,KOKIAIS DABAR, KAIP JIE VADINASI KOKIOS GYVOS BUTYBES ATSKRENDA, KODEL ATSKRENDA KOKIA KALBA KALBA ,KOKIA JO KONSTUKCIJA KAIP JIS JUDA PER ERDVE KODEL ATSKRENDA APRASO PILNAI .VIMANAS -REISKIA ERDVELAIVIS SASTRA SVENTRASTIS-INSTRUKCIJA .TIE MILZINAI TAI PRAEITOS EPPOCHOS ZMONES VEDOSE RASOMA KAD YRA 4EPOCHOS 1-OJOI ZMONES YRA APIE 190METRU UGIO TIKRI GINGANTAI KIEKVIENA EPOCHA JIE SUMAZEJA 10KARTU KAI BAIGIASI EPOCHA IVUKSTA DALINIS SUNAIKINIMAS BUNA POTVINIS IR TAI ATSITINKA STAIGA O NE PER MILIJONUS METU IR BUTENT DEL TO MOKSLININKAI RANDA KALNU VIRSUNESE KRIAUKLES VIENA IS TU EPOCHU IRA TECHNINE VEDOS RASO KAD PRAEITOJA TOKIOJA EPOCHOJA ZMONES TYRINEJO VEDAS IR YPATINGAI VIMANIKA SASTRA PAGAL JA SUKURE LEKSTES PAVIDALO ERDVELAIVIUS IR PULDINEJO KITAS PLANETAS . YRA DAUG ZINIU APIE PRAEITI KORIOS PAISKINA DAUG SIANDIENINIU PASLAPCIU <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:49:18<BR> Tau niekas neprivalo duoti atsakymo nei "TAIP",nei"NE",beje ir gavs atsakym,jo nesuvoki... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">`</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:45:11<BR> Cerber 2006 m. spalio 10 d., antradienis, 20:38:19<BR> nieko tu nesupratai, niekas nesupranta.. <BR> negi manai, kad tie, kas kuria tokias programas, nenumato viss /manoms ir ne/manoms "atsitiktinums", viskas numatyta, viskas. beveik viskas. tas "beveik" irgi numatytas.<BR> nemgstu kartotis..<BR> manai kad viskas tik dmesiui nukreipti? predaug knaisiojats smulkmenose..<BR> pats pagalvok, kam dar vargti ir bandyti nukreipti dmes/, eikvoti iateklius tam, jei jkss dmesys apskritai niekad nebkna koncentruotas / tai kas vyksta aplink jus, aalia jkss, vira jkss.. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">`</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:35:22<BR> Cerber 2006 m. spalio 11 d., tre iadienis, 20:53:48<BR> tu pernelyg greit puoli / kraatutinumus su savo iavadom ir prielaidom.<BR> mstantys visur vertinami, tik mstymas turi bkti kryptingas.. "teisinga" kryptim <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:03:33<BR> }inoma. Juk komad nusi~udyti galima pasiksti ir taip. Kam ~ikrti / akis aukai? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 15:28:03<BR> Did~iausia klaida yra tokiose forumuose ia virtualaus bendravimo pereiti i realsj/... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 12:19:31<BR> WebAdmin&gt;&gt;&gt;Gal zinai apie Cerberi? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 12:04:08<BR> Na ko tu taip spirgi, dl kiekvieno dviprasmiako ~od~io ir bktinai ia dviejs pasirenki blogesn/.:) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">aventa karv</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 11:43:30<BR> Ka~kas turts u~dti ban tai nepraustaburnei kaip Evaldzitui. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 11:21:39<BR> Aa visuomet bknu savimi ir man nereikalingos kauks,gal dl to gyvenime ir nuken iu,nes niekuomet neperlipu per savo /sitikinimus.... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 10:41:28<BR> Geriau sakyk ka Cerberiui padarei. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">info</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 10:28:57<BR> Del abejoniu&gt;&gt;&gt;'Kiekvienam vyno grikui gali kilti abejonis dl vyno kokybs pama ius netikt reiakin/ regis senai pa~/stamo vyno butelyje. ia rasite pakomentuotus visus ar beveik visus keistus reiakinius, galin ius sukelti nerim nepatyrusiam vyno ragautojui. Taigi Instrukcija pavojaus atveju turts iavaikyti arba patvirtinti kilusias abejones.<BR> Jei pamiraau pakomentuoti kok/ reiakin/, raaykite laiak, ir j/ /trauksiu / komentars sraa. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">info</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 10:23:48<BR> inko&gt;&gt;&gt; Koks tu, liks vienas su savimi? Kai pabundi vidury nakties, kas tada esi? Kai auara iavaduoja tave ia nakties tamsybis, kas esi priea saugiai u~siddamas kauk ir virsdamas tuo, kuo tave laikys vis dien? (J.O Donohue) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 10:17:28<BR> Aleis, sveika. Bandysiu mgd~ioti Rentgen ir spsiu, kad tavo darbas susijs su kokiomis tai konsultacijomis. Net ne~inodamas ar tai tiesa, bet nujausdamas, kad tu ~inai, papraay iau tavs, kad tu mus apaviestum apie sektas, js ~al. Ar Sai Baba-sektos lyderis, ar aiaip, nekaltas... Negaliu patikti, kad ia, per mkss forum, ka~kas duoda komandas nusi~udyti. Ir ia vis, kas ia vyksta??? Juk turi aiakiaregysts dovan.<BR> (Jei apie tai nenortum kalbti,taip pat bkts suprantama, nes ir man jau bloga apie tai galvojant. Kam bus /domu, gali susirasti aaltinis. Bet rimto /spjimo reikts.) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 23:55:35<BR> To info tikiuosi kad jis bus pribaigti tave <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 21:40:46<BR> 2007 m. sausio 10 d., tre iadienis, 17:10:21<BR> Cerber&gt;&gt;&gt;tokios taisykls <BR> Cerber 2007 m. sausio 10 d., tre iadienis, 17:04:48<BR> Tau&gt;&gt; kodel man? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 21:25:48<BR> Na ne, per~iauru. Jeigu tikrai taip atsitiko, reiakia jis buvo suklaidintas. Tada ka~kas turts prisiimti atsakomyb. Kas dav jam instrukcijas? Manau ia yra tas kuris ~ino?<BR> Bet gal kita prie~astis? Jei neklystu, jis OBE buvo pradejs u~siiminti. Gal Ten jam labiau patiko ir nepanoro jis ia gr/~ti?<BR> Gal dar ia vis per anksti apie tai kalbti? Man bkts jo gaila. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">info</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 21:04:32<BR> to inkognito&gt;&gt;&gt; jei jus tik apie fiziologija,tai geriausias darbas dar Jusu laukia <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 20:20:40<BR> triju pirstu kombinacija <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 20:05:00<BR> Cerber jau nebera. Pasidare gala sau.<BR> Crying or Very sad<BR> Noreciau surinkt visus jo paistalus i viena kruva. Gal kartais jis tau yra rases asmeniskai? Gal gali pasidalinti? mane domina apie ji viskas, ko negaleciau rast www (visokie asmeniniai mailai ir tt).<BR> Aciu uz pagalba. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 19:41:30<BR> `nesmon <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Inkognito</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 19:36:33<BR> Visiems forumie iams,ka tik gavau ~inut,forumietis niku Pliusas pranea jog nusi~ud CERBERIS,laukiu tolesns jo informacijos,jei gausiu praneaiu smulkesnes detales..... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 19:20:55<BR> t.b.'vjs' <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">889</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 19:20:00<BR> inkognito 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 14:52:39<BR> Na ais NEXT WORLD postas man galutinai /rod kad tai Tautvidos insinuacijos,jei anks iau ir buvo like dar abejoniu tai dabar jos galutinai iasisklaid. Tautvida ko tu sieki tokiais darkymaisis? Ar tai paliktos moters sindromas? <BR> 38 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 17:48:11<BR> "..kas vjis -vjams <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 18:06:21<BR> zodis ne zvirblis,auksciau pakyla <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis-----&gt;</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 17:57:20<BR> Kas cia rase?!~~~~~&gt;2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:35:10<BR> Ka, negalima jau ir tarp rykliu panardyti? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 17:36:53<BR> Aleis, ne. Ne tuoj ir ne dabar. Viska puikiai suprantu. Tiesiog pazadejau kavos, o as zodzio zmogus. Dabar atsiprasau, kad kava ne tokia. <BR> Iki. Rytoj kava iprastine. ;} <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 17:26:40<BR> Jieti/Bkna diens ,kai jautiesi,kad gali nuversti kalnus,o kartai bkna......aalta.Nors gimusi po avino ~enklu,bet mano siela svarstykls.Tokia jau t mano siela.<BR> Matau ,kad tu 'Tuoj ir Dabar". <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">suo ant sieno</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 17:07:11<BR> nei sau, nei kitam. RRRR rrr!!! <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:47:05<BR> Ne.Kit kart. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:35:10<BR> zilam netinka paaugliu buti <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:23:34<BR> Aleis, va~iuoju i `Mek` 17 00 busiu vira akvariumo. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:21:04<BR> Aleis,16:17:35 aa raaiau. Buk drasesn, bent znt atsiusk. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:20:38<BR> Jieti. Kur tu va~iuoji? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">J</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:17:35<BR> Kur priva~iuoti? U~ 10 min inet iajungiu. Ryays mobilus. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:17:35<BR> Jieti.Bet kartais ,~uvis,kuri nenori bkti kaip visos ~uvys,puola / kr<BR> ant ir ten ~ksta.<BR> Dievas yra meil.Dievas,viss daikts kkrjas ir auka iausias protas.Savo vieapatavimo tikslu paskelb ~monis laim.}mogus siekdamas Dievo universalumo,iamano kone visas disciplinas.Iarado diferencialin/ ir integralin/ skai iavimus ir viskas pasirod bess mins laukas. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:13:24<BR> Jieti/Aa mgstu kav su pienu.o tu? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Rentgenas</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 14:12:17<BR> Ne, ne. Jis mgaujasi bulviniais blynais mamos.:) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 14:08:36<BR> Man atrodo kad Pokatininkas suvisam pradingo smailiose ausytse,kaip sakoma propal maksim su visom ausim.... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 14:00:19<BR> Aleis, sveika. Norjau pirma tau paraayti, bet negaljau neparodyti ir nepasid~iaugti, kad mes, visi, bendrom pastangom, `nulau~me` &lt; Next World &gt; . Tai nei ka~koks laimjimas,gal, bet ir nepralaimjimas, gal. <BR> ...Tu praaei, kad iabur iau, tai nors aa ir neburtininkas, per daug nesigilins, galiu pasakyti kas tavs laukts ne atskirai pamus, o kartu padjus, kaip tendem. :) Bkts nelemta smilkt kaip ~vakei. Tai-lau~as, jei ne gaisras. Aa ne Pokatininkas, gal ir nemoksiu nupasakoti taip gra~iai, kaip jis apie savo ~vaig~d, bet gal taip gimsta ma~yts saulyts, kurios ir sudaro Did~ij, arba palaiko Jos degim. Kodl aa kalbu apie tai? .kvptas to jausmo, gal iau pams tave u~ rankos, ilgai ~ikrti / tavo akis, kuriose, kaip jkroje gal ir nusks iau. Tu taip pat matytumei mlyn jkr, bet nemanau, kad mums lemta braidyti. Juk mes nei vandeniai, nei ~uvys, ar v~iai. :) Ir tai yra svarbiausia. Svarbiau netgi u~ tai, kad mes turime `nulau~ti` dar vien program, kuri `band pasisavinti ` Inkognito. Kaip ~inia, Jie labai neapken ia ~emie is, o mkss meil vienas kitam, pasauliui..Juos tiesiog ~udyts. Jie negali paksti mylin is ir kalban is apie meil ~monis. Nes mkss Dievas-ir yra MEIL. Kad ir aiame vartiklyje tai veikia kaip lakmuso popierlis, norint atskirti kas yra kas. <BR> ...Galima ir nesutikti su tokiu `atlapaairdiakumu`. Tu visada gali pataisyti mane net ir mob. linija, kuri aa paraaiau. Tau nesuteiks sunkums kai k diferencijuoti ir integruoti paverst begalybs ~enkl, kad aa gau iau trump ~inut. `iandien kav verdu aa. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis ---&gt;(,`X',)|( &lt; Next World &gt; ( ,`X',)(personal)</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 12:56:22<BR> If ./G.O.D.- Game and both parties know that it, it`s excellent. I like / G.O.O.D. Game `s . But if only one side? in any case, visia about which I spoke, it is meaningful.<BR> -----&gt; continuance ----&gt; see / elektronic / web box /---&gt; <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">loo</A></B> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 08:20:44<BR> Ia paskutinis pasisakyms galima susidaryti /spkd/, kad nema~ai ~inu is paraa tas pats asmuo keliais nikais..<BR> Ta iau k tai kei ia? Kad tik tekstas bkts /domus, o kas raa ne taip ir svarbu... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">loo</A></B> 2007 m. sausio 14 d., sekmadienis, 11:18:56<BR> Aa vis dar su Sauls valgymu...<BR> Koki dar kit energij ~mogus gali vartoti tiesiogiai (maistui)? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 14 d., sekmadienis, 09:17:14<BR> Tautvidai&gt;&gt; Next WOrld aiakiai persisteng o gal turi savo specifinis interess teigdamas kad Pagrobimo anataomija yra ~emiakos kilms m/sl<BR> Loginis hjo teiginis paneigimas<BR> 1 Aa pas juos buvau ~emiaku laiku nuo 12 val nakties iki 5 val. ryto.jei laikas buvo ka~kaip nedeformuotas tai kaip mano kaukol atvrus ir /segus / smegenis inplantus per tok/ trump laik sugijo ~aizda?<BR> 2. Bandant nuo js pabgti Ka~kur Afrikoje mane su~eid paleista kulka (Randas egzistuoja iki aiol ir jis yra fizinis /rodymas kad tai buvo ne sapnas),kaip gi tas randas galjo sugyti per 5 valanadas,o juk tok/ laiko tap fiksuoja mano visi artimi ~mons kada manes tikrai nebuvo ia?<BR> Vien tik aie faktai /rodo kad Next Word yra apsiaauklis jei teigia tokius dalykus,arba asmuo suinteresuotas u~trinti teisyb <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">t.y.</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 22:14:07<BR> 'U~ver iu' <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">t.b.</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 22:04:19<BR> 'tikiuosi' <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">:(</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 22:03:41<BR> "Dievas" -nepatiko,Freestylas-nepatiko,Tautvida-nepatinka,&lt;Next-World&gt;-?,o ,kai apleidi forum-tave mato kituose varduose...Paranoja.<BR> U~verciu ir tikiousi,jog dar ateis /domis esybis ir ia... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">t.b.</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 21:58:18<BR> 'greitai' <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 21:57:40<BR> &lt;Next-World&gt;&gt;&gt;&gt;Savo ruo~tu noriu padkoti,jog raaai,bet nemanau,jog mes galime pakeisti kits mstym taip grei.Nors subtilios sielos ir daug u~mojs turi.Deja, individas evoliuciuonuoja tik laisva valia . <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">???</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 21:06:24<BR> Mildute ir tu ka~kuo vis nepatenkinta? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 21:03:35<BR> Manau,jog po 7-8d.paaaiks jkss "teisumas"-nebkkit perdm ambicingi...<BR> O tiesiog paklauskite &lt;Next-World&gt; kas jis?Ko gi vaiatot "u~riatomis akimis pilni /tarims" ir net ma~y iuose ~aidimuose /matot tik blog//Aa<BR> neesu &lt;Next-World&gt;. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 16:32:29<BR> inkognito/Tu 100 proc.teisus.Jietis teisus taip pat. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 14:52:39<BR> Na ais NEXT WORLD postas man galutinai /rod kad tai Tautvidos insinuacijos,jei anks iau ir buvo like dar abejoniu tai dabar jos galutinai iasisklaid. Tautvida ko tu sieki tokiais darkymaisis? Ar tai paliktos moters sindromas? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">(,`X',)|( &lt; Next World &gt; ( ,`X',)|( Jietis(personal)</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 13:44:35<BR> &gt;&gt; }em registruota , kaip Kosmoholistin (global) sistema , /skaitant tiek planetin , tiek Bio(all) infrastuktkr. `i ~inut - iaimtis (-A ).- Inertinis back - signalas. <BR> &gt;&gt; Turi nuojaut ir esi ~engs kelis ~ingsnius tradicinio Tikjimo sferoje.... ta iau dar nepakankamai subrends suvokti vizijs daugiamatiakumo koncepcij , ko pasekoje Realyb (tavo) prisisodrina baims , iliuzijs , abejonis srautais. Esi aealyje. Tave lydi "/elektrinta" (asmeniakumu) dvasin perturbacija. Nediferencijavs sapns - nerafinuoji realybs. Kontroliuoti ~emie ius - ne mkss rkpestis , tai jkss pa is kuriamos/~lungan ios valdymo priemons , ir mikro inplantai - jkss ateities technologijos , asmens ID programos /diegimo planas/vision. <BR> &gt;&gt; Atidaryti kaukol ir "/segti" mikro inplant /manoma ir naudojantis ~emietiakomis technologojomis. Nelik randai rodo inplants "ne/segim". Tad "Pagrobimo anatomijos" m/sls atsakymas egzistuoja }emje , o ne u~ jos ribs. Mes naudojams ID (-Genes/Holografic - YH 11`-)-, kaip fokusuotus fotonins konstaliacijos kintamus pluoatus.Minimali ( aiuo metu ) Komunikacija (mental/astral - XZ-a7"), metafizin T /88'9 , bei EXOB 9`9 - (tik) su USA spec. Futuristic organizacijomis , bei pavieniais " pasiruoausiais" asmenimis egzistuoja , ta iau labai specifinio turinio (jkss at~vilgiu) . <BR> &gt;&gt; Matau / matom tave (jei noriu/norim), bet kontroliuoti save teks pa iam ........ na , o pasijuokti ia savs - save pakritikuoti taip pat bktina , kaip ir praustis................... --&gt;&gt;&gt; continuance sinal--&gt;&gt; see / elektronic / web box /---&gt;&gt;&gt;&gt; <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">33</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 11:35:54<BR> Taisykls nra... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">:</A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 11:33:47<BR> Na,o kas pasiraae po aiuo teiginiu?<BR>??? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 13 d., aeatadienis, 08:28:33<BR> Moterys ~aid~ia seksu ieakodamos meils,vyrai gi ~aid~ia meile ieakodami sekso. Tai am~inas gamtos ~aidimas siekiant ialaikyti rkaies tstinum. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">inkognito</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 17:50:06<BR> Ka~kodl nesigirdi evaldzito,ar tik bachuriukas bano negavo? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">38</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 17:48:11<BR> "..kas vjis -vjams"...o visa kita -lengvas ~aidimas-buvo,yra ir bus... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 16:45:01<BR> 1-oji konsultacija-934 Lt. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 16:34:49<BR> Tik aiandien perskai iau tuos '99%',net juokinga :'Jietis 2007 m. sausio 6 d., aeatadienis, 10:59:00<BR> Tautvida\\\Aa tre i kart kartojuos, "kas rengiasi Dievo rkbais ir kalba Jo vardu-kents jo vaikai". Dabar 99 proc. ~inau, kad -&lt;^&gt; Next - World&lt;^&gt;- -tai tu. Kents ne silpniausias. Aa ne~inau kas tas pilkasis kardinolas, bet jeigu Sai Baba, tai netikiu aa juo. Ir manes / t verpet ne/trauksi. Ir tuos, kuriuos tikiesi pakeisti-ginkls nesuds. Jie ia pat prad~is sak, kad Next-sektos planas. Man savs visai negaila eilin/ syk/ apsikvailinus. Tegul geriau gra~ina tau siel, o vaikams motin. Kieno plan tu vykdai? Atsakyk ..."<BR> &lt;Next-World&gt; Labai praaau, nuramink "ai Nostrada-mus'....:) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">t.y.</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 15:45:28<BR> 'pussesers' <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tau</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 15:43:59<BR> Jieti&gt;&gt;&gt;Raayk ne 'Dl -&lt;^&gt;--Next - World--&lt;^&gt;- trumpai',o dl savs ir savo pussess...`````````indentifikacija balso ir mtysenos"``````````` <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 15:36:29<BR> Aleis&gt;&gt;&gt;Geriau 'ia proto 'iaeiti pa iam,nei bkti iavarytam.../m a ~ i a u / s i j a u s k / v a i d m e /, n e s n e p r a e i s n e i <BR> 12 m n e s i s,k a i i r t a v o n u o s t a t o p a s i k e i s-tik ar bus valios tai pripa~inti...(???) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 13:10:44<BR> Jieti.Supratau tav.Yra ~monis vampyrs,kurie minta neigiamomis ir griaunan iomis energijomis.Js jga tai priklausomyb nuo jausms ir esminis instinkts(konflikts,barnis ,intrigs)Dar juos teigiamai veikia ~monms sukeltos baims,a a n t a ~ a i,manipuliavimas vald~ia.Toks individas daug baisesnis u~ nuoding vor,nes ais /avirka ia nuods tiktai prisiliets,o anas netgi ia tolo ka~k /avirka ia ir iavaro ia proto.<BR> p.s Iki pasimatymo. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 09:28:55<BR> Dl -&lt;^&gt;--Next - World--&lt;^&gt;- trumpai: ``<BR> Tikriausiai tai ne~emiakas protas. Kad pas rusus yra tokis ambicijs-valdyti kits protus per PijaRus, tai aiaku. Jie atiduots pus karalysts (bet paskui geruoju, ar bloguoju atsiimts), kad turts toki super program. Juk Ji puikiai /vald~iusi ~monis mentalitet, net naudojasi ~emiakais ~inis aaltiniais, ~inynais, kita info pvz. apie melavim 8 kart ir pna. Bet Pirmasis-nekart `susivl`, apkaltins Inkognito. Nemanau, kad naudojantis ~emiakomis technologijomis, galts kas nors /segti mikro implantus prie vidins kaukols sienels, neatidars pa ios kaukols ir nepaliks jokis rands. Taigi, mano bi iulio Inkognito "Pagrobimo Anatomija" kaip ir faktas, kur/ Ka~kas labai nori nuslpti.<BR> Inkognito\\\padaugink savo rentgeno nuotrauks kopijas. K gali ~inoti. :) <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 08:58:19<BR> Aleis, labas rytelis. Atsipraaau ir u~ vakar , u~ aiandien, u~ rytoj ir poryt. Gal pasijungsiu kada trumpam. "Giminis dearels" :). <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 23:28:53<BR> " tai bent" <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">aleis</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:53:00<BR> J.Jeigu ~mogaus siela yra avari,tai visos spalvos yra jo viduje. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">aleis</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:46:43<BR> J/Ten mano gimtadienis. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">aleis</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:44:32<BR> J/labas vakaras <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:31:52<BR> Aleis, kaip ia suprasti? ".Iaorje nra tiek spalvs,kiek js yra tavo viduje." Ar tu mane pa~/sti? <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Jietis</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:29:01<BR> Aleis, apie P.s.2007 01 03 18:14:39 info e-mailu ir gyvai. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:25:28<BR> O Jezau! Aleis, 04 16 15val. sutampa. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">-&lt;^&gt;--Next - World--&lt;^&gt;-</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 19:21:30<BR> Transmutation G/7/-8H9:- terrestrial world (global)alloy transformed with above (an irradiation " 7. &#242;&#231;2) that it is successful to mankind to pass a narrow evolutionary gate in are new a level of space consciousness. Sensation : - destabilization from inside, depression, feeling ignorance, but to stable persons - an ascention to above, more deeply.,Expansion of reason : - Version A II G/C. /.&#209;&#191;n 699.//Last push, impulse for the present space contact. <BR> <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tautvida</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 19:11:43<BR> Jieti&gt;&gt;&gt;Tikrai negalvojau kuris geriau atrodom,nes partnerio net ir neieakojau.Buvau radus tavy paanekov.Nenoriu ir dabar tau skaudinti galvos,o tiesiog atsipraaau,jei taip vyksta ."Next-World" pats surado keli / ia,tad nesakyk,jog :'Jietis 2007 m. sausio 10 d., tre iadienis, 16:36:24<BR> Tai ia kur tu parovei t Next-World ??? Gal jis tave apseds ...",tai netaktiaka labai. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net"></A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 19:02:46<BR> `uo loja - karavanas eina toliau. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unkown@Lithuanen.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 18:50:07<BR> Jieti.Iaorje nra tiek spalvs,kiek js yra tavo viduje."Suvokti kas TU esi- kita."<BR> P.s.2007 01 03 18:14:39 Iaburk 1963m 04mn 16 d 15val. <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unknown@lithuanian.net">Tau</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 18:46:23<BR> Spermo - grkds deiv. Okeanas - titanas, vandenyno dievas. Oneirojai - miego ir sapns dievai: ... <P ALIGN="Left" style="text-align: Left; font-size: 10pt"><B><A HREF="mailto:unkown@Lithuanen.net">Aleis</A></B> 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 18:23:23<BR> Jieti??? 33 metai ,tai sielos brandumo metai.Siela niekada nesensta,kaip sensta kknas;senas ~mogus ialaiko toki pa i vaikysts ir jaunysts dvasi.Siela am~ina.}mogus suvokia save ne kaip siel,o kaip asmenyb.Daugelis tauts siel /sivaizduoja,kaip drugel/ paliekant/ kkn mirties akimirk.Sapnuojan io siela plevena vira lovos.Somnus-miego dievas,buvo vaizduojamas su drugelio sparnais. </FONT> <CENTER><TABLE BORDER=0 WIDTH="630" CELLSPACING=0 CELLPADDING=4> <TR><TD> <P ALIGN="Right" class="s"><B style="font-size:14pt">san-taka<BR>station</B><BR> <IMG SRC="../ufotitle.gif" Alt="NSO apsireiakimai ir ne/prasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo" BORDER=0 WIDTH="248" HEIGHT="42" HSPACE=0 VSPACE=3> <P ALIGN="Center" class="pt">Maloniai pasitiksime ~inias apie bet kokius Jkss pastebtus sunkiai paaiakinamus reiakinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...<BR><FONT SIZE=1><BR></FONT> /spkd~ius, klausimus ar komentarus praaome sissti el.paatu:<BR> <A HREF="mailto:san-taka@lithuanian.net">san-taka@lithuanian.net</A> arba pateikti <A HREF="../index.html#form" style="cursor: se-resize">pagrindinio puslapio gale</A>. </TD><TD> <IMG SRC="../san-taka.jpg" Alt="san-taka station" BORDER=0 WIDTH="366" HEIGHT="243" HSPACE=4 VSPACE=2> <P class="ebt">UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life. </TD></TR></TABLE> </CENTER> </P><CENTER> <A HREF="../index.html">NSO.lt skiltis</A><BR> <A HREF="http://www.vartiklis/">Vartiklis</A><BR> </P> </CENTER> </TD></TR></TABLE></CENTER> </BODY></HTML>