Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Mus stebi iš Mėnulio?  

Taip pat skaitykite: Mėnulis tuščiaviduris ir dirbtinis?
Kaip buvo atrandami Mėnulio gyventojai?
Gal senovės žmonės lankėsi Mėnulyje?

Skrydžių į Mėnulį istorija tokia dramatiška ir pilna slėpinių, kad primena legendas apie „Bermudų trikampį“. Buvo apie 100 bandymų siųsti aparatus į Mėnulį – ir tik 44% atvejų programa buvo užbaigta. O štai į gerokai tolimesnę Venerą, nepaisant jos atšiaurių sąlygų, sieringų lietų ir nežmogiško karščio, 67% skrydžių buvo sėkmingi.

Man on the Moon Prieš kai kurių aparatų avarijas buvo stebimi keisti reiškiniai Mėnulyje. Štai japonų „Hagoromo“ (1990) skrydžio metu tamsioje Mėnulio dalyje apie pusvalandį švytėjo mįslingas taškas. Tada kažkas blykstelėjo Aristarcho krateryje1), o Gasendžio cirke žibėjo oranžinė bloga lemianti šviesa. Zondas sėkmingai perėjo į Mėnulio orbitą, tačiau ryšis su juo nutrūko.

Kitas pavyzdys – „Apollo 16“. Dvi dienos prieš grįžtant į Žemę, vėl netoli Aristarcho kraterio pasirodė šviesos stulpas kildamas 1,35 km/sek. greičiu. Pasiekęs 162 km aukštį, stulpas pasislinko ir išsisklaidė. Vokietijos Passau observatorijoje padarytos 4-ios šio reiškinio nuotraukos. Tačiau Mėnulio seismografai tuo metu neužfiksavo pastebimų paviršiaus sukrėtimų. Taigi, tai nebuvo dujų išsiveržimas ar meteorito kritimas – kažkas neaiškus link žvaigždžių švystelėjo dulkių stulpą.

O ir „Apollo 11” Mėnulio apskridimo metu N. Armstrongas ir E. Oldrinas stebėjo paslaptingą naktinį švytėjimą ant Aristacho kraterio pylimo.

Argi neatrodo, kad mūsų skrydžiai kažkam trukdo... Gal iš jo kažkas mus stebi?!.. Gal ir neveltui senovės egiptiečiai Mėnulį vadino Ra akimi, stebinčia mus. Ir tie kažkas nelaukia mūsų Mėnulyje...

V. Ažaža knygos „NSO fenomenas“ (2007) 5-os dalies skyriuje „Veto Mėnuliui“ rašo, kad „Lunachod-2“ (1973) valdytojas Andrejus P. pasakojo:

„Mes susidūrėme su kažkuo visai neįprasta. Nors dabar aš manau, kad projekto vadovai visada buvo supratę, kad Mėnulis apgyvendintas. Nes kitaip kam jame įmontuoti suporuotą kulkosvaidį? Mes, vairuotojai, to nesuvokėme, tačiau klausinėti buvo nepriimta. Aš vedžiau ‚traktorių‘ (taip tarpusavyje vadinome ‚Lunachod‘), greta buvo porininkas. Jis pirmasis atkreipė dėmesį į keistą darinį. Kur ir kaip važiuoti sprendėme ne mes. Mokslininkai... o jie pasitarė ir nusprendė, kad verta prasibrauti arčiau... prieš mus buvo dirbtinis statinys. Jis labiausiai panešėjo į eskimų sniego namelį – apie dviejų metrų skersmens pusapvalį kupolą. ‚Traktorius‘ sustojo 10 m atstumu nuo kupolo, o mokslininkai ėmė ginčytis, ką daryti toliau. Nusprendė pranešti projekto vadovams. Iš aukščiau atsiliepė nurodymu: laukti ir nieko nedaryti.
Mes pradėjome laukti vadovybės atvykimo.
Po kelių minučių vaizdas ekrane pasikeitė: kupole tarsi atsivėrė durys, tiksliau, pasislinko į šalį. Iš kupolo išėjo vabzdžio pavidalo būtybė arba, galbūt, tai buvo robotas. Ji priėjo prie ‚Lunachod‘o‘ – ir tada ryšis nutrūko.
O tuo metu atvyko ir vadovybė. Juostą, kurioje pasirodė vabzdys, prasuko kelias dešimtis kartų. Aš įsiminiau visas smulkmenas. Greičiau tai buvo ne vabzdys, o vėžiagyvis. Vėžys, tik metrinis...
Bandymai atgaivinti ‚traktorių‘ truko kelias dienas. Ketvirtą parą buvo gautas signalas... vienu iš lotyniškos abėcėlės kodavimų... pranešimą žmonių kalba... tai buvo lotynų kalba. Mes buvome paskelbti persona non grata. Mėnulis – suverenali ‚Dangaus tautos‘ teritorija. Bet kuris nesankcionuotas išsilaipinimas Mėnulyje bus laikomas agresijos aktu. Žinutę įvertino kaip kvailą pokštą.... Pradėjo skubiai rengti naują ‚Lunachodų‘ seriją, kurie greičiau buvo ne ‚traktoriai“, o ‚tankai‘. Jau ne kulkosvaidžiai buvo juose, o nepalyginamai galingesni ginklai... Tačiau 1976 m. rugsėjį projektą nutraukė...

... 1996 m. išleidžiama vieno iš „Apollo“ projekto dalyvių dr. Edvino Raiso knyga „Prarastas kosmosas“, kurioje teigiama:

„Apollo 17“ misijos metu astronautai susidūrė su Mėnulio gyventojais!
Važiuodami ‘Roveriu’ jie aptiko nedidelį, kokių 3 jardų, kupolo formos pastatą, iš kurio staiga pabiro apie tuzinas vėžio pavidalo būtybių. Jos nebandė pulti mėnuleigį, tačiau ‚Roveris‘ liovėsi paklusti astronautams. Situacija tapo įtempta. Ir tuo metu artimojo ryšio priemonėmis jie išgirdo aiškią, skambią kalbą, kuri buvo perduota į Hiustoną, kur ją išvertė – patys astronautai nemokėjo lotyniškai... Astronautams pranešė, kad jie įsiveržė į svetimą teritoriją ir kad jiems reikia iš jos skubiai nešdintis. Derybų bandymus selenitai atmetė ir tik pakartojo pasiūlymą. Po šito ‚Roverio‘ valdymas atsistatė, - ir astronautai nuskubėjo į Mėnulio modulį.

Selenitų civilizacijos egzistavimas iškart paskelbtas valstybine paslaptimi... Astronautai į Žemę sugrįžo sėkmingai, tačiau kilo klausimas – ką daryti toliau? Su kuo, vis tik, jie susidūrė Mėnulyje – su vietiniais selenitais, ateiviais iš kitų pasaulių, rusais?.. Skubiai parengė žvalgomąjį aparatą „Lunar Scout2) “, kurį slapta paleido 1973 m. pavasarį. Stoties nusileidimo modulis nusileido netoli „Apollo 17“ nusileidimo vietos. „Skoutas“ pasuko link žinomos vietos...
Jis nepasiekė paskirties punkto – pakeliui nutrūko ryšis. Orbitinis modulis į Žemę perdavė koduotą signalą: ‚Išsilaipinimas Mėnulyje uždraustas. Jėgos demonstracija įvyks 15:00 GMT‘ – ir buvo nurodytos vieno iš nacionalinių parkų koordinatės. Paskirtą laiką tikėjosi bet ko – gaisro, sprogimo, audros. Tačiau nutiko visiškai kas kita: 4 ha plote visi medžiai pradžioje neteko smulkių šakų, tada stambių – ir liko tik pliki kamienai.
Ekspertai nusprendė, kad tapo gravitacinio ginklo panaudojimo liudininkais. Teko pripažinti nežemišką selenitų kilmę. Ir dar – kad toji civilizacija gali kelti Žemei rimtą grėsmę... Selenitų elgsena leidžia spėti, kad tai uždaro tipo civilizacija, nesiekianti kontaktų užmezgimo ir pasirengusi ginti savo teritoriją... Ir amerikiečiai paliko Mėnulį.

... Jei selenitai egzistuoja, ar tai reiškia, kad ir kitos planetos užimtos gyventojų, pavydžiai saugančių savo teritoriją. Tikriausiai jie, kaip ir selenitai, visą laiką nekontroliuoja savo planetų kiekvieną metrą, kaip, beje, ir mes nekontroliuojame Žemės. Tačiau kai aparatas atsiduria betarpiškai apgyvendintoje zonoje...“

Mėnulyje yra dirbtinių objektų?!

Taip pat skaitykite Mėnulis tuščiaviduris ir dirbtinis?  
Rusai sunaikino slaptą JAV bazę Mėnulyje?  
Gal senovės žmonės lankėsi Mėnulyje?  

O štai A. Archipovas netgi apgynė disertaciją „Naujos nežemiškų civilizacijų paieškos galimybės“ (1998), kurioje viena dalis skirta Mėnuliui. Jis išnagrinėjo apie 10 tūkst. mūsų palydovo poliarinių sričių nuotraukų, 1994 m. perduotų „Clementine3) “ stoties, bandydamas nustatyti optimalias vietas nežemiečių bazėms. Pasirodo yra per 130 darinių, iki tol astronomų dar neaprašytų ir tarsi esančių dirbtiniais. Štai diskusija iš disertacijos gynimo, oponentui esant Leonidui Šulmanui4):
Miestas Mėnulyje - Taip, tai nestandartinis darbas. Kiek žinau, tokios krypties disertacija ir su tokia mokslinio patikimumo atsarga ginama pirmąkart. Mėnulio paviršiaus sričių neįprastumai, kuriuos sugebėjo išskirti disertantas, nėra vien tokie, kur matome lygiagrečius, tiesius ar stačiakampius darinius. Tos tiesės dar ir susikerta stačiais kampais. Ir šiaip aš laikau, kad labiau išsivysčiusios civilizacijos susidūrimas su mažiau išsivysčiusia greičiausiai reikš antrosios žūtį. Kad ir todėl, kad jai dingsta vystymosi stimulas. Tarp visiems žinomų pavyzdžių – Australijos aborigenai ar Amerikos indėnai. Tad, mano požiūriu, labai išsivysčiusi civilizacija visaip sieks išvengti kontaktų su mažiau išsivysčiusiomis.

A. Archipovas naudojo originalią kompiuterinę anomalių objektų paiešką, naudojančią fraktalinius ir stačiakampumo testus, ir ja nustatė 10-5000 m skersmens neįprastas formacijas, labai primenančias archeologinių objektų Žemėje aeronuotraukas. Vienas toks 800x800 m objektas ant kalvos primena miesto rajoną su tiesiomis gatvėmis ir stačiakampiais kvartalais.

Jei tai dirbtiniai dariniai, tai kaip jie galėjo atsirasti? Anot A. Archipovo, Žemė su Mėnuliu egzistuoja apie 4 mlrd. m. Per šį laiką pro Saulės sistemą turėjo praskristi apie 150 žvaigždžių, kurių dalis galėjo turėti planetas. Jei jose buvo protingų būtybių, jos natūraliai galėjo susidomėti Žeme su jos unikalia atmosfera. O Mėnulis – labai tinkama stebėjimų vieta. Juk ir J. Šklovskis manė, kad yra prasmės dirbtinių objektų ieškoti Mėnulyje.

Beje, Pietų Floridos un-to prof. Džeimsas Strendžas5) parašė Archipovui: „Jūsų kompiuterinė archeologinių objektų Mėnulyje paieška - būtent tai, ką būčiau padaręs, jei būčiau galėjęs“.

A. Archipovo tyrimų rezultatai dabar pristatyti elektroninėje enciklopedijoje „Mėnulio paslaptys“. Joje yra senoviniai piešiniai, šių dienų kosminės nuotraukos, NASA pokalbių su „Apollo 11“ scenogramos ir kt. Ji yra apie 400 psl. apimties su maždaug 100 iliustracijų.

Taip pat apie dirbtines struktūras Mėnulyje rašoma Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"...


1) Aristarcho krateris (Aristarchus) - smūginis Mėnulio krateris, esantis Mėnulio Audrų vandenyno šiaurės rytų dalyje ant Aristarcho aukštikalnės, ir pavadintas senovės graikų astronomo Aristarcho garbei. Jo skersmuo – 40 km, o gylis siekia apie 3150 m.; ir jis yra vienu šviesiausių Mėnulyje. Jis yra daugiakampio formos, sienos su terasomis, tad primena Romos amfiteatrą. Nuo jo spinduliai nusitęsia šimtus kilometrų. Manoma, kad tai palyginus jaunas krateris, maždaug prieš 450 mln. m. išmuštas kometos ar asteroido. Praskrieję „Apollo“ užfiksavo jame išsiskiriančias radono dujas - branduolinio skilimo produktą; tai vėliau patvirtino „Lunar Prospector“ (1998-99). Be to, jame dažnai registruojami įvairūs reiškiniai: blyksniai, ryškumo ir spalvų pasikeitimai… (pirmąkart dar H. Kleino 1881 m., o vėliau 1931 m. E. Joulia ir P. Molesworth; iki šiol jau kelis šimtus kartų). Vis tik dabar manoma, kad vulkaninės veiklos jame nėra, o pagrindiniai vulkaniniai procesai šiame regione vyko prieš 3,6 mlrd. m.
Aristarcho krateris kelis kartus minimas A. Klarko romane „2061: Odisėja 3“.

2) Lunar Scout - nerasta informacijos apie tokį zondą. „Lunar Scout“ programa buvo pradėta 1991 m., tačiau nebaigta dėl lėšų jai nutraukimo (1993 m.). Dar taip vadinamas „Moon Express“ kompanijos apratas MX-1, kurio startas planuojamas 2020 m.

3) Clementine (DSPSE) - 1994 m. pakilęs JAV kosmoso tyrimų zondas, skirtas Mėnulio ir Apolono asteroido paviršiaus topografiniam ir kitiems tyrimams. Programos pavadinimas yra aliuzija į seną dainą apie aukso ieškotojo dukterį „Mano miela Klementina“ (My Darling Clementine), nes misija turėjo įvertinti mineralų kiekius Mėnulyje ir asteroide. Misijos įgyvendinimas buvo koordinuojamas JAV gynybos departamento Balistinių raketų gynybos organizacijos. Jis padarė apie 1 mln. Mėnulio paviršiaus topografinių nuotraukų. 1994 m. gegužės 4 (5) d. startavo iš Mėnulio orbitos ir turėjo praskrieti pro Apolono asteroidą, tačiau dėl programinės įrangos klaidos ši misijos dalis liko neįgyvendinta.

4) Leonidas Šulmanas (1936-2007) – ukrainiečių astrofizikas, publicistas. Jo pagrindinė darbų sritis – kometų fizika bei teorinė astrofizika. Parašė keletą darbų apie kometų branduolių ir jų atmosferų teoriją bei kometų evoliuciją. 8- me dešimtm. suformulavo naują kryptį astronomijoje – kieto kūno astrofiziką, išvystė dulkių susidarymo kometų atmosferose bei karštų supergigančių atmosferose pagrindus. Jo ir žmonos garbei pavadintas asteroidas 4187 – „Šulnazarija“.

5) Džeimsas Strendžas (James Riley Strange) – amerikiečių archeologas, Samfordo un-to profesorius. Jis yra Shikhin’o kasinėjimų projekto Izraelyje vadovas ir tyrinėja Palestinos istoriją nuo helenistinių iki Bizantijos imperijos laikų, ankstyvąją krikščionybę ir po-biblijinį judaizmą. Jo knygos: „Galilėja vėlyvosios Antrosios šventyklos ir Mišnos laikais“ (2 t., 2014-15), „Moralinis Džeimso pasaulis“ (2010), „Archeologija ir Naujasis Testamentas“ (2016) ir kt.

Papildomai skaitykite:
Žmonės Mėnulyje
Gal tai jau buvo?
Mėnulis ir jo ypatybės
Nepaprasti dangaus ženklai
Mėnulis: Septintasis kontinentas
Varžytuvės dėl Mėnulio ir NSO
Gal senovės žmonės lankėsi Mėnulyje?
Rusai sunaikino slaptą bazę Mėnulyje?
Mėnulis tuščiaviduris ir dirbtinis?
Kaip buvo atrandami Mėnulio gyventojai?
Barmingradas – projektas, aplenkęs laiką
Mėnulis atskleidžia savo nematomą veidą
Tektitai ir kitos akmenų anomalijos
Ankstyvieji Mėnulio tyrinėjimai
Pirmasis vežimas Mėnulyje
Apollo: Aklas nusileidimas
Koks tas mūsų palydovas?
Tunguskos sprogimo tyrimai
Pirmasis Mėnulio kiberis
Dvasia iš Levanijos
Mėnulio kronikos kine
Mėnulio magelanai
Senovės astronautai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt
Vartiklis