Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Ar ne vardas buvo kaltas?  

JAV 5 Didieji ežerai garsūs savo laivais-vaiduokliais: „Chicora“, „Bannockburn“, „Alpena“, „Marquette & Bessemer No.2“, „Cerisoles“, „Inkerman“, „Rouse Simmons“, „C.F. Curtis", „Annie M.Peterson", „Ira H.Owen", „Benjamin Noble", „Seldon E.Marvin“, „Clifton“, „Cornell“, „Milwaukee“, „D.M. Clemson“, „Adella Shores“, „Anna C.Minch“, „William B.Davock“...

Vienas jų už liūdną likimą gali būti dėkingas savo pavadinimui, „Kali Yuga“. Naujo stiliaus medinis 270 pėdų ilgio ir 40 pėdų pločio rūdvežys buvo nuleistas į St.Clair ežero vandenį 1889 m. pavasarį - praėjus trims metams kai broliai Merritt šiaurės Minesotoje atidarė Mesabi "Geležies grandinę". Vienas „Cleveland Cliffs“ kompanijos direktorių perskaitė „Detroit Free Press“ straipsnį apie Indiją, kuriame buvo paminėta Kali Yuga, išversta kaip „Geležies amžius“.

Visa bėda, kad laivo savininkai klaidingai suprato tikrąją termino reikšmę - paskutinįjį pasaulio ciklą. Pagal Višnu Puraną, laikas dalijamas į keturis amžius (skaitykite apie jugas). Pirmasis ir ilgiauias yra Satya Yuga  arba aukso amžius, tada Treta Yuga  ir Dvarapa Yuga,  po kurių ateina Kali Yuga,  žiaurus nuosmukio metas trunkantis 400 tūkst. metų. Tad geriau būtų versti „Chaoso amžius“.

Šis laivas patyrė daug neįprastų nutikimų. 1897 m. rugpjūčio mėn. Huron ežere „Kali Yuga“ apgaubė ypatingai tirštas rūkas. Staiga pasigirdo keistas garsas - didelio ir pikto šuns amsėjimas, kuris sklido, kaip atrodė, iš labai arti - ne daugiau 100 pėdų. Tačiau laivas buvo vidury ežero ir iki kranto buvo apie 15 mylių.

O 1899 m. birželį įgulos narys Bob Sandover patyrė labiausiai jį išgąsdinusį reiškinį plaukiant per rūką Superior ežeru. Dirbdamas vienas denyje jis tik už 33 pėdų pamatė savo laivo „kopiją“. Per banguojantį rūką tas kitas laivas atrodė identiškas „Kali Yuga“. Jo vairininkas, rodės, atkartoja visus jo judesius. Įsitvėręs vairą Bob sušuko: „Kas jūs? Ką čia veikiate?“ Vairininkas lėtai atsitiesė ir pažvelgė į jį. Tas „kitas“ jūreivis buvo jo tiksli kopija - veido bruožais ir apranga. Skyrėsi tik akys, kuriose spindėjo pavojaus aura. Vietoje atsakymo, jia susilenkė ir atrodė, kad kažką rašo. Tada pakėlė kartono lapą su skubiai užrašyta žinute: „Pradanginkite šitą laivą!“

Antrininko lūpose pasirodė bloga lemianti šypsena. Laivo kopija suraibuliavo ir išnyko. Kai laikas prisišvartavo Detroite, Bob skubiai paliko laivą ir įsidarbino kitame garlaivyje. Jis daugiau kojos nekėlė į "Kali Yuga".

Atėjo 1905-ieji, lemtingi daugeliui laivų, kurie nuskendo per lapkričio audrą. Spalio 19 d. "Kali Yuga" atplaukė į geležies rūdos dokus Superior pietinėje pakrantėje. Jos kapitonas buvo Fred Tonkin, o vyriausias mechanikas Charles A.Sharpe. Įgulą sudarė 16 vyrų ir viena moteris, virėja.

Tą rudenį oras buvo labai bjaurus. Bet „Kali Yuga" buvo stipriausias ir gerai išsilaikęs laivas ir visi nelabai jaudinosi. Spalio 20 d. „Kali Yuga“ pakėlė inkarą ir išplaukė. Praplaukus raudonų plytų Marquette švyturį, Sharpe atėjo į valdymo kajutę ir parodė neįprastą reginį.

And akmenuoto paplūdimio stovėjo tuzinas Anišinabės genties indėnų, vyrų ir moterų, visi apsirengę šventiniais juodo velveto drabužiais ir apeigų galvų apdangalais. Jie atrodė labai nuliūdę, kai jų žiniuonis nešė erelio skeptrą ir dainavo. Kapitonas spėjo, kad jie tiesiog palydi juos. O gal žiniuonis turėjo blogą nuojautą ir jie atėjo melsti „Aukščiausiąjį“, kad apsaugotų pasmerktą laivą?

Pūtė stiprus vėjas ir šiaušė Superior ežerą. Bet „Kali Yuga“ pasiekė Sault Saint Marie ir Soo kanalu įplaukė į Huron ežerą. „Frintenec" vairininkas sakėsi apie 4 val. matęs ją keletą mylių nuo Presque Isle Light, netoli tos vietos, kur „lojo šuo“. „L.C. Waldo“ mechanikas irgi sakosi ją matęs tamsoje (6:45) tarp Middle salos ir Thunder Bay užutekio. Dėl jos nerangumo niekas nepakėlė pavojaus, kai ji neatplaukė laiku.

Vėliau laivo ieškota atkakliai ir kruopščiai, bet nerasta jokių pėdsakų, nei nuolaužų, nieko. Jos pėdsakų niekada neužtiko.

Galite paskaityti knygas:
D.T. Bowen. Memories of the Lakes, 1969
F. Stonehouse. Hounted Lakes, 1997

Parengė Cpt.Astera's advisor 
Straipsnio variantas spausdintas „Žvilgsnyje“, 2002 m. gruodžio 3-9 d. Nr.48 (560).


„Mary Celeste“ vaiduokliškas likimas

Laivo žurnale nurodoma, kad lapkričio 25 d laivas pakeliui į Genują praplaukė Santa Marijos salą.

„Mary Celeste“ įgulą sudarė 7 vyrai, kapitono Benjamino Briggso žmona ir duktė. Neaišku, kodėl jie nusprendė išlipti iš laivo vandenyno viduryje.

1872 m. gruodžio 4 d. Kanados prekinio laivo „Dei Gratia“ vairininkas į vakarus nuo Portugalijos pakrantės pamatė kitą laivą. Priplaukus arčiau tasai pasirodė keistokas, kelios burės karojo suplėšytos. Kapitonas Davidas Morgalehousas nustatė, kad tai „Mary Celeste“, kurios kapironu bvo jo draugas B. Briggsas. Vos prieš mėnesį jie Niujorko uoste buvo prisišvartavę greta.

Padreifavus pora valandų greta, buvo liepta jūreiviams jį ištirti. Laivas pasirodė besąs tuščias, be jokių įgulos pėdsakų. Tačiau laive buvo pakankamai maisto ir vandens, o įgulos daiktai tebebuvo kajutėse. Stigo tik gelbėjimosi valties. Dar – ant skersinio bolavo kirviu įkirsta žymė, o paskui laivą vilkosi ilga virvė.

Pagal žurnalą laivas dreifavo jau kelios savaitės. Nepavyko nustatyti, kas nutiko laivui, o įgula niekad neatsirado. Beje, 37 m. kapitonas B. Briggsas buvo labai patyręs. O taip pat prisiekęs blaivininkas.

„Mary Celeste“ gabeno 1700 barelių gryno spirito. Gal tai ir yra priežastis? Tai lakus ir degus skystis. Gal kas nutiko kroviniui ir buvo išsigąsta, kad laivas užsidegs ar sprogs. Sulipta į valtį ir žiūrėta, kas nutiks. O tada netikėtai nutrūko virvė... ir įgula liko vandenyne...

O dabar paskaitykite apie Bermudų trikampį...

 
 
 
 
Ghost ship
 
Great lakes, map
 
 
Ghost ship
 
 
Ship
 
 
Dreamland, dream land

Papildomai skaitykite:
Gyvosios ugnys
Niagaros didžioji gyvatė
Didžiojo Kanjono mįslė
Botino - žvitrioji akis
Neįminta Kalifornijos mįslė
Airių pretenzijos į Ameriką
Tik pamėklė: auksas jūrų dugne?
Baltojo bizono pranašystę
Ką rodo laiko rodyklė?
Erdvės ir laiko iškreivinimai
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Tie prakeikti nematomi dalykai
Titaniko psichofizikinis aspektas
Rusų magai Antrojo pas. kare
Senojo pasaulio ženklai
Menas matyti tolimą praeitį
Indėnų pasaulio kūrimo mitus
Pasaulis po mūsų kojomis
Paslaptingieji javų ratai
Devintoji banga
Tarp sapno ir tikrovės
Pranašas Nostradamas
Sielos klajonės
Paslaptingi dingimai
Mima kalvos

Meeting Mary Celeste

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English