Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Svečiai iš jungiojo pasaulio

Yra prielaida, kad egzistuoja ypatingas, anapusinis arba subtilusis pasaulis, kuriame egzistenciją pratęsia energetinė žmogaus esatis, kuri paprasčiau vadinama siela. Tą vietą galima būtų pavadinti jungiuoju pasauliu. Parallel Word Tasai pasaulio koordinatės tos pačios kaip ir mūsiškio, į jį galima patekti bet kurioje vietoje be jokių portalų pagalbos. O jo gyventojai – buvę žemiečiai bei vietiniai – įprastinėmis aplinkybėmis nesąveikauja su mūsų pasauliu ne vien dėl savo energetinės prigimties, tačiau ir dėl nepriklausomybės nuo laiko koordinatės.

Pirmasis, ne vien kaip pokštą ar legendas, o panaudojant foto ir kino dokumentus, apie jį prakalbo Liučano Bokonė („Gruppo di Ricerca ed Clipeologiche Ufologiche“ Genujoje direktorius), aptikęs, kad aplinkiniame pasaulyje tiesiog knibžda nematomų būtybių, tarp kurių yra ir panašių į žmones. Tiesa, tą „sensaciją“ pasičiupo tik tų pažiūrų šalininkai, o oficialusis mokslas niekinamai tyli.

Daugeliu atvejų jungiojo pasaulio esybės nepakelia ryškios šviesos ir joje neretai dematerializuojasi. Jų metas – naktis. Mes miegam – jie būdrauja (nors vargu ar joms išvis reikalingas miegas). Nieko nepaprasto tame nėra – taip bent jau gyvena mūsų pasaulio pelėdos (ir ne tik jos).

Kaip dažnai gyvenime jums teko sutikti savo pamėklišką dvynį? Greičiausia – niekada. O štai kuriems toks reiškinys kartojasi reguliariai – tiesa, tik tam tikrose vietose. Štai kas pasakojama (veiksmas vyksta Pamaskvėje).

1990 m. gegužę zonoje „S“ mums dukart, 20 min. intervalu, pavyko sutikti dvynius. Pasuku galvą ir matai, kaip braunasi per krūmynus arba keliu žingsniuoja tavo kolega, kuris iš tikro randasi greta tavęs. Išorės imitacija visiška, iki pat blizgančios metalinės gertuvės, iki pat mėnesienos atspindžių akinių stikluose. Dvynių judėjimas visai be garso.
“1992 m. gegužės pradžioje du mūsų kolegos ėjo ta pačia „S“ zona. Atėjo iki dviejų proskynų susikirtimo, dviese pasiliko prie „dvynių sankryžos“. Girdi, kažkas eina proskyna iš ten, iš kur patys atėjo. Mato, link jų eina figūra, ir joje kažkas nejuntamai pažįstama. Figūra priartėja, tačiau nepriėjusi maždaug pusantros dešimties metrų, išsipučia, kažkaip išsišakoja ir dingsta.
Dėl visa ko pasitraukė į proskynos kraštą – trečio sulaukti. Staiga naujas blyksnis visai greta. Ir vėl žingsnių garsas. Tik garsas, tačiau šįkart be vaizdo. Ir tada vienam topteli: „Klausyk, o juk tai buvo tavo žingsniai! Auliniai tavo ir eisena!“

Dar vienas įdomus nutikimas toje pat vietoje:

Junichi Yaoi, Nippon televizijos tinklo darbininkas, prisimena anapusinio pasaulio apsireiškimą vieną 1972 m. pavakarę. Jis drybsojo ant tatamio spoksodamas į viršų ir planuodamas kitos savaitės darbus. Staiga lubose pasirodė veidas, tarsi iš projektoriaus. Vaizdas buvo gąsdinantis – maždaug 25 m. vyro veidas pasruvęs kraujais, tekančiais iš kaktos. Jis turėjo būti miręs prieš daug metų. Plaukai buvo kuokštu ir samurajų diržu. Yaoi apstulbo. Po 10 min. figūra dingo ir jis galėjo pajudėti.

Tiesiog mūsų akyse susidarė geras tamsaus rūko gniužalas ir pradėjo formuotis į stambų, dviejų metrų ūgio, panašus į gorilą siluetas. Spektaklio pabaigos nelaukėme: akžkaip panorome greitai-greitai, kojelėmis-kojelėmis ir tolyn nuo tos vietos. Tai ir buvo padaryta. Ilgai ginčijomės apie tai, kas tai buvo iš tikro – „inferninė struktūra“, tiesiog holograma (bet kas tada buvo originalu?), ar, blogiausiu atveju, kolektyvinė haliucinacija. Taip nieko ir nesugalvojome. Ir bendrai, juodų ir baltų žmogaus pavidalo figūrų, kartais pasirodančių žmonėms, nebijantiems naktimis vaikščioti po zonas, aprašymų mūsų archyve nemažai

Nustatyta, kad taip dažniausiai įvyksta vadinamose geoaktyviose zonose, kur vyksta galingi įvairiausios energijos išlaisvinimai. Beje, mediumų seansų metu šmėklos irgi susidaro jų energetikos dėka.

Labiausiai paplitusiu anomaliu reiškiniu, būdingu zonoms, laikytini spalvoti žybsniai. Ryškumo diapazonas labai platus. Žybsniai turi įdomią savybę – turi tam tikrą ženklinį pobūdį, nepaprastai artimą žmonių pripažintą signalizaciją. Dažniausiai ugnys baltos ar melsvokos, rečiau oranžinės ir raudonos, o ypač retai – šviesiai žalios ir visai retos – mėlynos. Ir patirtis rodo – jei miške žybčioja oranžinės ar raudonos ugnelės, geriau ten neiti, nes garantuoti įvairūs nemalonumai, įskaitant širdies veiklos sutrikimus. O žalios ugnelės tarsi rodo optimalią judėjimo kryptį, kuria nėra jokių nemalonumų. Kas tai?

O kaip jausitės išvydę nuo kalnelio lėtai srovele nutekantį šviesiai žalsvą ar violetinį rūką? Arba rūko „pagranduką“, lėtai slenkantį pažeme? Pasitaiko ir taisyklingų rūko linzių. Nori prie jos prieiti, o ji lėtai pakyla metru ar dviem ir nuplaukia į mišką vos didesniu greičiu nei eini link jos – lyg erzintų.

Parallel Words in Finland Kartais atrodo, tarsi tų rūko darinių viduje susidarytų ir judėtų keistos tamsios figūros. O kartais staiga iš rūko susidaro ilgas ir visiškai tiesus koridorius. O ten...

1988 m. gegužės viduryje su draugužiu per lauką ėjau prie aikštelės. Pasiekus vidurį, draugužis bakstelėjo man į šoną. Lauko gale buvo vidutinio tankio rūkas. Viršutinė jo riba buvo pora metrų virš medžių, o apatine apie metrą nuo žemės. Per jį nuo kapinių iki miškelio lauke ėjo ilgas tamsus koridorius (be rūko). Juo plaukė figūros baltais plevėsuojančiais drabužiais, tarsi vaiduokliai, maždaug du metrai nuo žemės, o jū ūgis buvo apie 4 m. Galiausiai „jie“ liovėsi persikeldinėti – ir mes nuėjome toliau, aptardami tai, ką pamatėme.

Papildomai skaitykite:
Gyvosios ugnys
Žudyti per atstumą
Slibinai-gundytojai
Druidiški pasivertimai
Prisilietimo elektra
OBE - esu šalia savęs...
Holografinė Visata
Kur įsikurs siela?
Mano planeta artėja
Kodėl palėpėje bilda?
Druidų žmonių aukojimai
Tarp sapno ir tikrovės
Laiko ciklo pabaiga
Juodoji Nigerijos magija
Tikrieji Žemės astronautai
„Nuojautų biuras“ ir Barkeris
Menas matyti tolimą praeitį
Ar egzistuoja lygiagretūs pasauliai?!
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Ankstyvasis spiritualizmas Anglijoje
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Tie prakeikti nematomi dalykai
Nesė ir kiti: hipotezės ir realybė
Žodžio galios sąvoka 13 a.
Čenelingas ir rašymas
Dievų ir žmonių akys
Keistai pažįstama, dežavu
Helovyno istorija
Doppelganger efektas
Papildomas matavimas
Fairwater paslaptis
Visatos mechanika
Visatos modeliai
Sielos klajonės

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis
Fantastikos puslapis