Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Svečiai iš jungiojo pasaulio  

Yra prielaida, kad egzistuoja ypatingas, anapusinis arba subtilusis pasaulis, kuriame egzistenciją pratęsia energetinė žmogaus esatis, kuri paprasčiau vadinama siela. Tą vietą galima būtų pavadinti jungiuoju pasauliu. Parallel Word Tasai pasaulio koordinatės tos pačios kaip ir mūsiškio, į jį galima patekti bet kurioje vietoje be jokių portalų pagalbos. O jo gyventojai – buvę žemiečiai bei vietiniai – įprastinėmis aplinkybėmis nesąveikauja su mūsų pasauliu ne vien dėl savo energetinės prigimties, tačiau ir dėl nepriklausomybės nuo laiko koordinatės.

Pirmasis, ne vien kaip pokštą ar legendas, o panaudojant foto ir kino dokumentus, apie jį prakalbo Liučano Bokonė („Gruppo di Ricerca ed Clipeologiche Ufologiche“ Genujoje direktorius), aptikęs, kad aplinkiniame pasaulyje tiesiog knibžda nematomų būtybių, tarp kurių yra ir panašių į žmones. Tiesa, tą „sensaciją“ pasičiupo tik tų pažiūrų šalininkai, o oficialusis mokslas niekinamai tyli.

Daugeliu atvejų jungiojo pasaulio esybės nepakelia ryškios šviesos ir joje neretai dematerializuojasi. Jų metas – naktis. Mes miegam – jie būdrauja (nors vargu ar joms išvis reikalingas miegas). Nieko nepaprasto tame nėra – taip bent jau gyvena mūsų pasaulio pelėdos (ir ne tik jos).

Kaip dažnai gyvenime jums teko sutikti savo pamėklišką dvynį? Greičiausia – niekada. O štai kuriems toks reiškinys kartojasi reguliariai – tiesa, tik tam tikrose vietose. Štai kas pasakojama (veiksmas vyksta Pamaskvėje).

1990 m. gegužę zonoje „S“ mums dukart, 20 min. intervalu, pavyko sutikti dvynius. Pasuku galvą ir matai, kaip braunasi per krūmynus arba keliu žingsniuoja tavo kolega, kuris iš tikro randasi greta tavęs. Išorės imitacija visiška, iki pat blizgančios metalinės gertuvės, iki pat mėnesienos atspindžių akinių stikluose. Dvynių judėjimas visai be garso.
“1992 m. gegužės pradžioje du mūsų kolegos ėjo ta pačia „S“ zona. Atėjo iki dviejų proskynų susikirtimo, dviese pasiliko prie „dvynių sankryžos“. Girdi, kažkas eina proskyna iš ten, iš kur patys atėjo. Mato, link jų eina figūra, ir joje kažkas nejuntamai pažįstama. Figūra priartėja, tačiau nepriėjusi maždaug pusantros dešimties metrų, išsipučia, kažkaip išsišakoja ir dingsta.
Dėl visa ko pasitraukė į proskynos

Junichi Yaoi, Nippon televizijos tinklo darbininkas, prisimena anapusinio pasaulio apsireiškimą vieną 1972 m. pavakarę. Jis drybsojo ant tatamio spoksodamas į viršų ir planuodamas kitos savaitės darbus. Staiga lubose pasirodė veidas, tarsi iš projektoriaus. Vaizdas buvo gąsdinantis – maždaug 25 m. vyro veidas pasruvęs kraujais, tekančiais iš kaktos. Jis turėjo būti miręs prieš daug metų. Plaukai buvo kuokštu ir samurajų diržu. Yaoi apstulbo. Po 10 min. figūra dingo ir jis galėjo pajudėti.

kraštą – trečio sulaukti. Staiga naujas blyksnis visai greta. Ir vėl žingsnių garsas. Tik garsas, tačiau šįkart be vaizdo. Ir tada vienam topteli: „Klausyk, o juk tai buvo tavo žingsniai! Auliniai tavo ir eisena!“

Dar vienas įdomus nutikimas toje pat vietoje:

Tiesiog mūsų akyse susidarė geras tamsaus rūko gniužalas ir pradėjo formuotis į stambų, dviejų metrų ūgio, panašus į gorilą siluetas. Spektaklio pabaigos nelaukėme: akžkaip panorome greitai-greitai, kojelėmis-kojelėmis ir tolyn nuo tos vietos. Tai ir buvo padaryta. Ilgai ginčijomės apie tai, kas tai buvo iš tikro – „inferninė struktūra“, tiesiog holograma (bet kas tada buvo originalu?), ar, blogiausiu atveju, kolektyvinė haliucinacija. Taip nieko ir nesugalvojome. Ir bendrai, juodų ir baltų žmogaus pavidalo figūrų, kartais pasirodančių žmonėms, nebijantiems naktimis vaikščioti po zonas, aprašymų mūsų archyve nemažai

Nustatyta, kad taip dažniausiai įvyksta vadinamose geoaktyviose zonose, kur vyksta galingi įvairiausios energijos išlaisvinimai. Beje, mediumų seansų metu šmėklos irgi susidaro jų energetikos dėka.

Parallel Words in Finland Labiausiai paplitusiu anomaliu reiškiniu, būdingu zonoms, laikytini spalvoti žybsniai. Ryškumo diapazonas labai platus. Žybsniai turi įdomią savybę – turi tam tikrą ženklinį pobūdį, nepaprastai artimą žmonių pripažintą signalizaciją. Dažniausiai ugnys baltos ar melsvokos, rečiau oranžinės ir raudonos, o ypač retai – šviesiai žalios ir visai retos – mėlynos. Ir patirtis rodo – jei miške žybčioja oranžinės ar raudonos ugnelės, geriau ten neiti, nes garantuoti įvairūs nemalonumai, įskaitant širdies veiklos sutrikimus. O žalios ugnelės tarsi rodo optimalią judėjimo kryptį, kuria nėra jokių nemalonumų. Kas tai?

O kaip jausitės išvydę nuo kalnelio lėtai srovele nutekantį šviesiai žalsvą ar violetinį rūką? Arba rūko „pagranduką“, lėtai slenkantį pažeme? Pasitaiko ir taisyklingų rūko linzių. Nori prie jos prieiti, o ji lėtai pakyla metru ar dviem ir nuplaukia į mišką vos didesniu greičiu nei eini link jos – lyg erzintų.

Kartais atrodo, tarsi tų rūko darinių viduje susidarytų ir judėtų keistos tamsios figūros. O kartais staiga iš rūko susidaro ilgas ir visiškai tiesus koridorius. O ten...

1988 m. gegužės viduryje su draugužiu per lauką ėjau prie aikštelės. Pasiekus vidurį, draugužis bakstelėjo man į šoną. Lauko gale buvo vidutinio tankio rūkas. Viršutinė jo riba buvo pora metrų virš medžių, o apatine apie metrą nuo žemės. Per jį nuo kapinių iki miškelio lauke ėjo ilgas tamsus koridorius (be rūko). Juo plaukė figūros baltais plevėsuojančiais drabužiais, tarsi vaiduokliai, maždaug du metrai nuo žemės, o jų ūgis buvo apie 4 m. Galiausiai „jie“ liovėsi persikeldinėti – ir mes nuėjome toliau, aptardami tai, ką pamatėme.

Haliucinacijų pasaulyje

Kažkur prieš sulaukiant 90-ies žinomas istorikas Hugh Trevor-Roper‘is*) (1914-2003), o tada ir Glantono lordas Dacre, pastebėjo, kad regėjimas nuolat blogėja. Būdamas trumparegis jis, iš pradžių, į tai nekreipė dėmesio. Bet nustačius glaukomą ir kataraktą ir pradėjus regėti "nebūtus dalykus", jis pradėjo manyti, kad eina iš proto: „Negaliu matyti daug, bet tai, ką galiu, tampa vis fantastiškiau“.

Hugh Trevor-Roper 88 m. amžiaus, buvęs Oksfordo šiuolaikinės istorijos profesoriumi bei Kembridžo Peterhouse mokytoju, jis gyveno vienas, nes žmona Aleksandra, feldmaršalo Earl Haig‘o dukra, su kuria išgyveno per 40 m., mirė 1997 m. Paskutinius 3 m. negalėjo skaityti be akinių. Jo brolis akių chirurgas Patrikas jam pasakė, kad jo problema neurologinė, o ne oftalmologinė, ir kad jis kenčia nuo smegenų veiklos suprastėjimo. Tačiau jis nėra išprotėjęs, gyvena vienas, pats bando ruošti maistą. 2000 m. jam pasiūlė atlikti akių operaciją, tačiau įspėjo, kad gali visiškai apakti. Jis supanikavo.

O viskas prasidėjo maždaug 1998-ais. Pradžioje pasirodė ore besisukiojančios nedidelės apvalios kaleidoskopinių spalvų dėmės. Taip pat visur jis matė tamsių kvadratinių dėmių „nėrinius“; jį erzino jų netvarkingumas, jie buvo estetiškai įžeidžiantys ir jų neturėjo būti. Tai buvo pirmas etapas, o antras prasidėjo, kai jis pradėjo matyti judančius vaizdus, blokuojančius tikrovę.

Pirmiausia jis išvydo dviračių lenktynes, kuriomis iki tol visai nesidomėjo – vaizdai buvo gyvi ir realistiniai. Jie kartojosi be galo ir truko apie mėnesį. Joms pasibaigus, prasidėjo naujas scenarijus – žirgų lenktynės, kurios buvo jo gyvenamo dalimi, jis mėgo žirgus. Žirgai buvo grynaveisliai ir buvo malonu juos stebėti, kai dviračių lenktynės buvo visai pabodusiomis. Haliucinacijos buvo ryškesnės vakarais ir trukdavo apie pusvalandį. Jos netrukdė – kol nepradėjau galvoti, kad einu iš proto.

Tada jos darėsi vis paslaptingesnėmis. Žvelgdamas pro langą, ėmiau regėti vaizdus, tik šiek tiek susijusius su ten esančiu kraštovaizdžiu; pvz., medžiai buvo su lapais, kai jų ten (žiemą) nebuvo, ar sėdėjau prie stalo, o pro šalį lėkė vaizdai, tarsi važiuočiau traukiniu. Vieną naktį, „pravažiuodamas“ gyvenamą rajoną, išvydau aikštę su renesanso stiliaus kolonada ir įvairiomis architektūrinėmis fantazijomis. Kartais namuose atsirasdavo papildomi laiptai. Spalvos būdavo neįtikinamos – kažkoks iliuzijų ir tikrovės mišinys, kai jis negalėjo atskirti, kas kur.

Iš pradžių Dakro lordas apie savo būklę papasakojo šeimai ir artimiems draugams. Bet kai apie tai pasakė gydytojams, nustebo, kiek mažai jie žino. Vienas iš jų pasakė, kad su laiku prie aklumo pripras ir viskas susitvarkys. Ir pradžioje jis haliucinacijas priėmė susitaikydamas su jomis. Tačiau jos darėsi vis labiau groteskiškomis ir keliančiomis nerimą. Kartą jis pabandė išvalyti savo protą nuo jų išeidamas į sodą, tačiau jis buvo pilnas milžiniškų medžių. Jis čiuopė kelią lazdele, bet vis tiek atsitrenkė į realų medį. Teko pasiduoti ir grįžti į vidų.

Jis sako, kad tarp 2000-ųjų gruodžio ir 2001-ųjų birželio buvo „labai blogas laikotarpis“, turėjo kelis labai nemalonius atvejus, tačiau du ypač įstrigo atmintyje. Pirmuoju buvo kai jis atvyko į Didkoto geležinkelio stotį ir joje jau rado savo traukinį į Oksfordą. Jis norėjo į jį lipti, tačiau jam kilo įtarimas, ar tame kelyje jis yra, tad paklausė stoties viršininko, kuris pasakė, kad traukinys į Oksfordą netrukus atvyks.

Antrasis jį išgąsdinęs nutikimas įvyko jam grįžus iš Padingtono 2-ą valandą nakties po paskaitos Londone. Pakeliui į namus jis paklydo ir atsidūrė begaliniame tunelyje. Ir jis žinojo, kad pro šalį pravažiavo kelios tikros mašinos, tačiau jis baiminosi, kas galėtų jose sėdėti, tad pasitraukdavo į šešėlį. Galiausiai viena mašina sustojo, iš jos išlipo ... tikras policininkas ir jį parvežė namo. Jis nusprendė, kad toliau taip tęstis negali.

Tada dar vienas šviesaus proto gydytojas įvardijo jo būklę – Čarlio Boneto sindromas. Kai tai gavo pavadinimą, jam pasidarė aišku, kad tai neurologinė problema. Jis ėmė aiškintis apie tą šveicarų natūrfilosofą, kurio vardu pavadintas tas sindromas – jis pirmasis jį identifikavo, kai juo susirgo jo tėvas. Ir juo serga daugiau žmonių, nei apie tai manoma. Paprastai, tasai sindromas dar vadinamas „Liliputo haliucinacijomis“, nes regimi vaizdai yra sumažinti, tačiau Trevoro-Roperio atveju jie buvo visai tikroviški.

Tada jam ėmė sektis. Galiausiai ryžosi kataraktos pašalinimo operacijai, kuri, laimei, buvo sėkminga. Jis matė gerokai geriau ir gyvenimas palengvėjo. Savo ankstesnę patirtį vertina pozityviai. Nors haliucinacijos dar pasikartodavo, jis tikėjo, kad jos galiausiai išnyks.

Jis sako: „Dabar žinau viską apie vaiduoklius“, tai, atseit dalinio Čarlio Boneto sindromo padariniai.


*) Hju Trevoras-Roperis. Dakre baronas iš Glantono (Hugh Redwald Trevor-Roper, Baron Dacre of Glanton, 1914-2003) – britų istorikas, specializavęsis Anglijos Naujojo amžiaus (16-17 a.) ir nacistinės Vokietijos istorijos srityse. 1945 m. Britanijos vyriausybė jam pavedė ištirti A. Hitlerio mirties aplinkybes ir paneigti gandus, kad jis gyvas ir slapstosi kažkur kitur – tyrimo rezultatai tapo knygos „Paskutinės Hitlerio dienos“ (1947) pagrindu (Rusijoje ji nuo 2008 m. įtraukta į ekstremistinių kūrinių sąrašą – kokių tik keistenybių nebūna!?). Garsėjo savo aiškiu ir aštriu rašymo stiliumi; recenzijose ir esė jis galėjo būti negailestingai sarkastiškas ir žiauriai pajuokiantis. Jis sakė, kad istoriją reikia suprasti kaip meną, o ne mokslą, o sėkmę istorikui atneša vaizduotė. Paskutiniais metais jo regėjimas labai suprastėjo ir jis įsitaisė vaizdo didinimo prietaisą, leidusį jam toliau rašyti.

Papildomai skaitykite:
Gyvosios ugnys
Žudyti per atstumą
Slibinai-gundytojai
Druidiški pasivertimai
Prisilietimo elektra
OBE - esu šalia savęs...
Holografinė Visata
Kur įsikurs siela?
Mano planeta artėja
Kodėl palėpėje bilda?
Druidų žmonių aukojimai
Tarp sapno ir tikrovės
Laiko ciklo pabaiga
Juodoji Nigerijos magija
Spiritualizmo apžvalga: Vokietija
Tikrieji Žemės astronautai
„Nuojautų biuras“ ir Barkeris
Menas matyti tolimą praeitį
Ar egzistuoja lygiagretūs pasauliai?!
Tamsiųjų purvynų jėgos ir bildukai
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Tie prakeikti nematomi dalykai
Nesė ir kiti: hipotezės ir realybė
Čenelingas ir rašymas
Dievų ir žmonių akys
Keistai pažįstama, dežavu
Helovyno istorija
Doppelganger efektas
Papildomas matavimas
Fairwater paslaptis
Visatos mechanika
Sielos klajonės

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis
Fantastikos puslapis