Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Mano planeta artėja  

Šis tekstas buvo patalpintas www.godlikeproductions.com forume, o taip pat atsiųstas mūsų svetainei. Pabandykite skaityti, prisimindami „British Petrol“ gręžinio avarijos Meksikos įlankoje kontekstą. Pasižiūrėkite: >>>>

Noriu pasidalinti savo, kaip tėvo, patirtimi. Tie jūsų, turintys vaikų, žino, kad reikia įsiklausyti į viską, ką ištaria jų lūpos. Su mano vaikais yra truputį kitaip. Žmonės tai vadina įvairiai. Nepripažįstu „indigo vaikai“, „krištoliniai vaikai“ ir pan. Etiketės riboja tai, kas yra tikrovėje. Man dievas davė ne vieną, o keturias tokias būtybes. Indigo (Star) Child

Visi jie kartais turi ką nors pasakyti apie tai, kodėl jie yra čia ir kas netrukus nutiks planetai. Jų apsaugojimas yra man svarbiausia, todėl jie buvo mokomi namuose, ir mokomi senoviškai. Jie yra brangi dovana. Kiekvienas jų, vos pradėjęs kalbėti, apie vienerių metų amžiaus, ėmė pasakoti, iš kur jie atsirado ir kam jie čia, o taip pat, kas nutiks. Įsivaizduokite savo dvimetę atžalą sakančią, kad Žemė apsivers, visur išsiverš ugnikalniai, „grius“ žmonės ir viskas netrukus pasikeis. Jie kalba apie laivus, atvyksiančius į Žemę, kad perkeltų žmones į saugią vietą. Ir mano antrasis sūnus, dabar 3-ių, jau metus mums sako: „Mano planeta artėja“. Tiems, kurie atkreipia dėmesį. Ją galite matyti „Google Sky“. Galite matyti NASA SOHO ir „Stereo“ nuotraukose. Galite nuolat matyti jos poveikį magnetosferoje, kai ji iškraipo Žemės lauką (niekada to nedariau).

Kasdien jis man sako: „Mano planeta artėja!“. Kokios ji spalvos? „Raudona“. Kur ji? „Ji netoli Saulės, tad gerai nesimato, tačiau greitai matysis“. Kada? Negaunu atsakymo, nes jo laikas skiriasi nuo mūsų. Kartais jis pasako, pavyzdžiui, „po trijų minučių“, tad negalima suprasti. Jis gyvena kitokiuose laiko ir erdvės sąryšiuose. Kasnakt, eidamas miegoti, jis nuvyksta į savo planetą ir jos „populiaciją“, įsitikina, kad viskas OK, ir tada grįžta mums tai pasakyti.

Jos POPULIACIJA! Tą žodį jis pirmąkart panaudojo kai jam buvo du su puse. Mes niekada nenaudojame šio žodžio. Jis jį naudoja kalbėdamas apie savo planetą. Jis sako, kad bus gerai, kai jo planeta bus čia, kad jus ugnys danguje, visur, ir kad vandenyne kils didelės bangos, o Žemėje pasikeis daugybė dalykų, tačiau vaikai bus saugūs. „Tačiau blogi žmonės dings,“ – sako jis.

Sunku atsiriboti nuo nuniokojimo, kuris apims visą pasaulį. Neabejotinai daugelis šioje svetainėje nežiūri į tai rimtai, arba rimtai nesirūpina savimi ir gyvenimu. Sakau ne jiems. Sakau tiems, kuriems rūpi. Gyvenantiems atvira širdimi, visada ieškantiems galimybių pereiti į kitą lygį. Kasdien, vystytis, tapti geresniais, labiau mylėti, labiau gyventi. Toks trumpas gyvenimas. Nėra laiko išsisukinėjimams. Mano širdis su gyvenančiais prie Meksikos įlankos.

Žinau, kad gyvenimas akyse keičiasi. Turime padaryti svarbius sprendimus ateinančiais laikais. Svarbiausias dalykas, kurį galime padaryti, yra įsiklausyti, melstis, klausti, kokie turime būti ir ką daryti, būti pasiruošę ir padėti tiems, kuriuos mylime, kol tas pagreitis mus visus praves pro singuliarumą.

Galiu tai pasakyti. Vaikų lieptas, pardaviau viską ir persikėliau į saugią vietą. Čia ištisus metus galiu auginti šviežią maistą, būti gryname ore, prie vandens, tiek, kiek reikės. Tikiuosi, kad padarėte taip pat. Jei ne, tai niekada nevėlu.

Jis mums primena, kad viskas, ką turime daryti, iki pasirodys jo planeta, yra „Žaisti“, t.y., jam tai yra džiaugtis akimirka, gyvenimu, ir mėgti viską, ką jis daro, ar žaistų vandenyne, sode, sėtų sėklas, tai nesvarbu. Gyvenimas yra brangus. Nešvaistykime jo trivialiems dalykams, niekams. Jei sužinotumėte, kad liko tik metai gyventi, ką darytumėte? Na gerai, jei Nežinote ar nepripažįstate kalendoriaus neišvengiamumo, vis tiek Apsimetate. Gyvenime dalykai įgauna perspektyvą. Jis verčia daugiau juoktis, geriau įsiklausyti ir džiaugtis dabarties momentu, nes tai viskas, ką turime. Kiekvieną akimirką mums atostogos. Įdomu tai, kas vyksta, kai atsiliepia atrodytų atsitiktiniai dalykai ir įvykiai.

Pavyzdžiui, kas mokslo srityje, NASA, magnetosferoje ir žemėje atsiranda anomalija po anomalijos, atitinkančios tai, ką kalba vaikai – ne tik mano, bet ir daugelis kitų, Planet is Comming kaip galite čia perskaityti, visoje planetoje. Akivaizdu, kad reikia atsižvelgti į sąlygas vaikams. Nedaugelis gali būti „savimi“ po trijų, ir nemažai jų esant šioms sąlygoms dar negali kalbėti. Bet tai kita tema – protinga tėvystė yra prarastas menas ir dabartinis kultūrinė terpė nėra lengvas dalykas tam. Sakyčiau, kad dauguma vaikų, jei jiems leistume, turėtų mokyti suaugusius labiau, nei suaugusieji moko juos.

Jūs neįsiklausote. Vaikai yra čia, kad MES sužinotume. Nėra kito kelio. Daug mokė Jėzus. Jei negalite būti vaikais, jei neįsiklausote į vaikus, tai kur tada dievo karalystė? Pasakysiu, kad jie apie Kristų žino daugiau nei dauguma suaugusių, kuriuos pažįstu, ir tai nėra gerai. Štai kodėl aš čia. Paklausiau: „Kas yra blogi žmonės?“ Jis atsakė, kad tai „žmonės, neturintys meilės širdyse“.

Visi įsiklausykite, tiesa rezonuoja giliuosiuose lygmenyse. Aš žinau, tai gali būti skaudu kai kuriems. Jūs neįsižeiskite. Tai tik tai, kur esate. Kažkuriuo momentu liausitės būti suvaržyto pasaulio dalimi ir prabusite – iš Baimės, esančios anapus žodžių. Atrodys. Tarytum sustojo laikas. Gaudysite orą. Jausite, kad tarsi krūtinėje liovėsi plakti širdis. Gal tą akimirką aš priminsiu, kad turite Įkvėpti.

Atskyrimas yra dualumo šaltinis. Dualumas stiprėja didėjant pagreičiui. Susiduriama su nelaimėmis, išbandymais, iššūkiais; apsireiškia ir tampa matoma mūsų širdyse glūdinti tiesa. Štai kodėl turime elgtis taip rūpestingai, išvalyti sąmonę., kenčiančią nuo dualumo vardan ego. Paprasčiausiai reikia gyventi „ramybės jūroje“. Mus moko gamta, todėl ji yra geriausia gydytoja. Nėra poreikio mokyti vaikus. Jie žino daugiau nei aš ar jūs. Ar atkreipiate dėmesį? Nėra svarbu dalintis su jais tuo, ką žinai ar galvoji, kad bus, o reikia klausinėti. Kai kalbame vaikams, jie klausosi geriau nei dauguma suaugusiųjų. Jie tarsi kempinės. Jie jaunesni, jie neturi filtrų. Jie skirti sugerti, išmokti kuo greičiau, emuliuoti, imituoti. Jie didesniąją laiko dalį gyvena pakylėtoje būsenoje. Kokie jautrūs jie toje būsenoje? Kiek tėvų tai žino, tuo rūpinasi? ...

Žinau, kad tai bauginantis metas daugeliui. Daugelis jaučiasi bejėgiais. Vienišais. Be išėjimo. Tačiau apsižvalgykite. Visur rasite draugų, vienminčių. Jūs ne vieniši. Ar ateina Pabaiga? O Pradžia? Atminkite, žmogui stebinčiam gimimą iš išorės, tai naujos gyvybės gimimas. Vaisiui, tai gyvenimo įsčiose pabaiga. Pasistenkite išeiti iš savęs ir pamatyti naujas perspektyvas.

Papildomai skaitykite:
Fotonų juosta
Indigo vaikai
Laiko ciklo pabaiga
Po majų piramidėmis
Sibiriečio fenomenas
Emocinis apsivalymas
Ar sulauksime apokalipsės?
Gyvenimas 2021 metais
Keiro – bohemiškasis pranašas
Menas matyti tolimą praeitį
Templierių kryžiaus belaukiant
Žmonių rasės tyrinėjimas
Tikrieji Žemės astronautai
Ar didžiausia problema - atšilimas?
Indigo: mažas vaikas, didelis vaikas
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Ryklių miegamieji ar „kosmetikos kabinetai“?
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Keistai pažįstama, Deja vu
Pastabos apie vidinį vaiką
Banginių pranešimas žmonijai
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Kada bus Armagedonas?
Vunderkindo iššūkiai
Prasiplečia gyvybės ribos
Drakonų ežeras Kinijoje
Interviu su A.Zalatoriene
Čenelingas ir rašymas
Dievų ir žmonių akys
Pranašas Nostradamas
Jie tebegyvena!?
Nibiru - X planeta?
Sielos klajonės
Genties pranašystės
Likimo diena?
Reiki

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis