Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Indigo vaikai  

Kviečiame paskaityti ir išsamesnį straipsnį šią tema:
Indigo: mažas vaikas, didelis vaikas (klasifikacija ir subkultūrose)
Pastabos apie vidinį vaiką. Vidinio vaiko gydymas

Jie vadinami įvairiai: žvaigždžių vaikai, indigo, krištoliniai vaikai. Jie pradėti pastebėti maždaug prieš 30 m. Jie turi keisti šalutinius požymius, tokius kaip didesnis atsparumas teršalams, tačiau padidėjusį jautrumą cukrui ir maisto priedams. Tai vaikai, gimę su meno, kalbų ir dvasinių dalykų pažinimu, įstabiu protu. Yra sakančių, kad tai naujo žmonių evoliucijos žingsnio šaukliai. Teorijos apie jų atsiradimą varijuoja nuo dvasių iš kitų matavimų iki dangaus išrinktųjų. Yra sakančių, kad jie buvo pagrobti ir pakeista jų DNR. Indigo vaikas

Indigo terminą prieš 1982 m. įvedė Nancy Ann Tappe, parapsichologė, įvedusi žmonių klasifikavimo sistemą pagal jų auros švytėjimą (knygoje „Gyvenimo supratimas per spalvas“). Anot jos, auros ateina ir palieka žemę. Jos tai daro per amžius. Pvz., raudona fuksino spalva iš mūsų genų išnyko maždaug prieš 100 m. (nors vėliau nustebo radusi fuksino spalvą Palm Springs mieste). Ji teigė, kad turinti atsirasti nauja gyvenimo spalva. Ji negalėjo rasti naujos spalvos schemos tol, kol San Diego ligoninėje negimė kūdikis su širdies yda. Jame ji pastebėjo tamsiai mėlyną spalvą. Tas kūdikis mirė po 6 savaičių, tačiau pradėjo atsirasti vis daugiau ir daugiau indigo spalvos vaikų.

1999 m. pasirodė Lee Carroll*) ir Jan Tober knyga „Indigo vaikai“, išpopuliarinusi naujos kartos idėją.

Jie viskuo skiriasi nuo kitų - nuo pat vaikystės svarsto pasaulio problemas, demonstruoja nepaprastus sugebėjimus, išsiskiria elgesiu, pasižymi lyderio savybėmis - ir tuo neatitinka įprastų lavinimosi standartų.

Jų aura yra tamsiai mėlynos (indigo) spalvos. Jie pasižymi unikaliais sugebėjimais: skaityti mintis (telepatija), aiškiaregystė, pranašavimas ir ateities įvykių numatymas. Sako, kad jų pavyzdžiu Viešpats moko, kaip reikia bendrauti su Juo.

D.I. Mendelejevas mokė, kad visa ko esmė yra trejopa: proto, sielos ir kūno. Jo pasekėjas V. I. Vernadskis tyrinėjo protą, suformulavęs noosferos (proto sferos, kurioje kaupiamos teisingos žinios ir su kuria visiškai suderintas žmogaus protas) koncepciją. Jis sakė, kad 21 a. žmonės išmoks bendrauti su noosfera intuicijos būdu. Būtent toks ir yra indigo vaikų pažinimo būdas - intuicija jiems parodo vienintelį teisingą atsakymą.


"Balandžio vaikai"

Apie panašų reiškinį pranešama iš Graikijos - žurnalistas Kostas Hardavelas paskelbė, kad Atėnų universitetas nustatė 1983 m. balandžio mėn. gimusių vaikų išskirtinumą, tačiau viešai nepaskelbė savo ataskaitų. Hardavelas pateikė medžiagą bandančią įteigti, kad tie vaikai turi neįprastai aukštą IQ ir protinius sugebėjimus, keistus sapnus ir dvasines patirtis. Tokią anomaliją galima bandyti sieti su kažkokiu kosminiu reiškiniu (planetų išsidėstymu ar ypatingu Saulės aktyvumu).

Ši tema grindžiama mokslinės fantastikos ir konspiracijos teorijų autoriaus Ioannis Fourakis (g. 1937 m.) knygomis ir straipsniais. Fourakis rašo, kad tų vaikų odoje yra žymė ir jiems skirtas svarbus vaidmuo ateityje susijęs su jo Ellinokentrismos teorijos teiginiais.

Kritinis požiūris

Mažai mokytojų priėmė indigo koncepciją. Psichologijoje nėra tokios mokslinės sąvokos kaip "indigo vaikai". Kadangi indigo vaikai dažnai gimsta "Naujojo amžiaus" tėvams, gali būti, kad jų neįprastas elgesys paprasčiausiai stimuliuojamas. Nemažai "nepaprastų" jų charakterio bruožų galima interpretuoti kaip paprasčiausią aroganciją ir savinaudiškumą. Astrologijos populiarumas taipogi skatina tėvus manyti, kad jų vaikas labiau išskirtinis nei kitų.

Žmonės (taipogi ir vaikai) vis daugiau žiūri mistinių elementų turinčių laidų, kuriose naudojama "Naujojo amžiaus" terminija. Vaikai savo elgsena ir kalba gali mėgdžioti jų personažus.

Komercinis aspektas

Indigo vaikų tema suteikia neblogas komercines galimybes - leidžiama daugybė knygų ir video įrašų, organizuojamos paskaitos ir konsultacijos tėvams (žr. Lorie Anderson straipsnyje „Indigo: pinigų spalva“). Daugybė internetinių svetainių siūlo prekes, susijusias su indigo vaikų tema.

Atspindžiai kūryboje

2003 m. išleistas filmas „Indigo“.

CSI serialo epizode „Neįprastas įtariamasis“ 12-metė Hannah laikoma indigo vaiku. Ji reikalauja atsakomybės už brolio nužudymą.

Žaidime „Fahrenheit“ (kitaip „Indigo pranašystė“) manoma, kad indigo vaikas Džeidas yra pranašas, kuriam skirta atnešti į pasaulį didžias tiesas.

Kviečiame paskaityti ir išsamesnį straipsnį šią tema: Indigo: mažas vaikas, didelis vaikas (klasifikacija ir subkultūrose)


*) Lee Carroll, pabaigęs Kalifornijos universitetą ir gavęs verslo ir ekonomikos laipsnį, Lee Carroll pradėjo audio verslą San Diege, kuris klestėjo per 30 m.

Tada, kaip Lee sako, Dievas kirto „tarp akių“. 1989 m. buvo pokyčio taškas, kai sutapo, kad prieš kelis metus vienas psichiatras pasakė, o kitas po trijų metų pakartojo tą patį dalyką, ... Kryoną, vardą, kurio beveik niekas nebuvo girdėjęs.
Taip pat žr. >>>>>

Papildomai skaitykite:
žvaigždžių vaikai
Kas yra slaideriai!
Autizmas: iškilūs ir keisti
Pastabos apie vidinį vaiką. Vidinio vaiko gydymas
Indigo: mažas vaikas, didelis vaikas
Tikrieji Žemės astronautai
Vunderkindo iššūkiai

Aukštesnės būties ilgesys
Mano planeta artėja
Kogi telepatija
Gyvybės paieškos
Ar tai hibridas?


Kviečiame pareikšti savo nuomonę, pasiūlyti papildymus, šiaip padiskutuoti...

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų žinutė:

           

 

Lankytojų žinutės   

INDIGO Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 15:21:15
Indigo žmonės labai ryškiai skiriasi nuo eilinių žmonių savo vidiniu pasauliu. Jie yra labai saugomi ir palaikomi nežemiškų struktūrų, tai yra jie turi juos globojančią planetą. Žemės planetoje per eilinių žmonių ne kompetenciją ir piktybiškumą indigo asmenys kartais patiria stiprias žmoniškąsias psichologines vidines traumas. Patyrus šias traumas, indigo žmogui formuojasi jį globojančios planetos egzistencinis būvis, tai yra indigo žmogus tampa tos planetos asmenybe. Indigo asmuo nepatirdamas psichologinių vidinių traumų, išvysto kontekstus pralenkiančius žmonijos sąmonę. Eiliniai žmonės yra nepajėgūs pilnai suprasti indigo, nes indigo žmogus egzistuoja aukštesniame sąmoningumo kontekste už eilinį žmogų. Teigiant iš praktinių pagrindų, tai eiliniai žmonės turi labai didelę savimonę, o indigo asmenys šio charakterio bruožo išvys neturi, nes juos apšviečia Dievas sava spinduliacija, tai yra indigo žmogus per Dievo spindulį pastebi realią tikrovę jos nežinodamas.
Šio leidinio autoriui parapsichologui, aiškiaregiui, mediumui ir indigo žmogui, matant eilinių žmonių psichologines charakteristikas, tai eiliniai žmonės turi labai daug trukumų ir neigiamų bruožų charakteriuose. Pas indigo asmenį, skirtingai nei pas eilinį žmogų tokių charakteristikų nėra, nes pas indigo nėra charakterio, o vien tik teigiama psichologinė diagrama.
Gerbiamas skaitytojau, pažvelkime giliau į mano išdėstytas mintis ir pasamprotaukime, kaip žemės planetoje galima išgyventi indigo vaikui, neturinčiam neigiamo potencialo krypties ir žmoniškojo charakterio.
Išties, indigo asmuo neturi nusistovėjusio charakterio ir žmoniškojo ego. Indigo vaikai psichologiniame kontekste niekad nesuauga, nes suaugęs indigo žmogus tebeturi vaikišką psichologinį kontekstą, todėl visada indigo žmonės vadinami indigo vaikais.
Autoriaus žodis;
Iš praktinių pagrindų galima paminėti tai, kad eiliniam žmogui yra labai pavojinga skriausti indigo vaikus, nes pats Dievas juos labai myli. Man asmeniškai bendraujant su Dievu pastebėjau, kad Dievas išpildo bet kokį mano ( indigo žmogaus ) norą, nesusijusį su kitais pašaliniais žmonėmis. Kaip pavyzdį paminu tai, kad bendraudamas su Dievu paprašiau Jo, parodyti žmonėms antgamtinį stebuklą, motyvuodamas tuo, kad antgamtinis stebuklas privers žmoniją susimąstyti dėl Dievo egzistencijos, jo būvio. Po mano kontakto su Dievu, per televiziją išgirdau, kad kažkuriame pasaulio žemyne buvo susiformavęs didžiulis ugnies viesulas, kurio prašiau Dievo iš anksto. Žvelgiant iš psichologinio konteksto, tai ugnies viesulas niekam nepakenkė, o buvo Dievo suformuotas kaip antgamtinis reiškinys, parodyti žmonijai, kad visumoje egzistuoja aukštesnės jėgos. Asmeniškai aš, po šio reiškinio, labai įdomiai jaučiausi, nes iš vakaro pats visa tai buvau sugalvojęs.

INDIGO Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 15:17:41
Apie 2008- tuosius metus, internetiniame tinkle esu pateikęs labai daug mokomosios medžiagos skaitytojams, apie Dievo egzistenciją ir jo būvį. Ši mano mokomoji medžiaga tebėra išlikusi iki 2016 metų, manau, kad ji išliks ir ilgesniam laikui. Mano pateiktą rašytinę medžiagą interneto tinkle reikia ieškoti adresu;
WWW viduje. Puikiai lt.
Šis interneto skyrelis yra apie žmogaus vidinę gerovę, apie tai ko reikia žmogui, kad jis gerai jaustųsi savo vidiniame pasaulyje.
Tuo laikotarpiu, tai yra apie 2008 – tuosius metus labai giliai ir plačiai tyrinėjau patį Dievą, jo egzistenciją. Tyrinėdamas Dievą atlikdavau sudėtingus tyrimus su žmonija. Kaip pavyzdį paminėsiu tai, kad aš paimdavau bet kokią filosofinę temą ir ją pilnai išdirbdavau, išanalizuodavau. Po analizių nueidavau į bažnyčią ir joje išgirsdavau tą pačią temą, tai yra kunigai atkartodavo mano mintis žodis į žodį ir po pamokslo pasakydavo „ Dievo žodis “. Man labai įdomu būdavo žinoti, iš kur kunigai sužinodavo mano mintis, juk jie manęs nežinodavo ir nepažinodavo, ir ne Dievo ten teiginius dėstydavo, o mano paties, kaip Kristologo. Šiuo atveju galiu tvirtinti tai, kad religinis kontekstas, tai yra bažnyčia, informaciją paimdavo iš manęs per mediją, nieko nesiorientuodama iš kur ji gimdavo, kas ją pagimdydavo.
Šio leidinio autorius būdamas Kristologu ( Dievo kristalų logu ir Kristaus logu ) turi tą pačią filosofiją, kurią turėjo Jėzus Kristus. Autoriaus viso gyvenimo pamatas sudarytas iš tokio pat filosofinio pagrindo kaip Jėzaus. Tokiu atveju labai gerai supranta kunigus ir religinį kontekstą, pats nepriklausydamas jokiai religijai, nes religijos remiasi tikėjimu, skirtingai nei autoriaus teorija, paremta įrodymais.
Išties, žemėje – mūsų planetoje, žmonija nėra taip išsivysčiusi, kad Dievo egzistenciją paremtų įrodymais, o nesiremtų vien aklu tikėjimu. Žmonija yra nepajėgi matyti ir žinoti tai, ką žino ir mato išskirtiniai žmonės, tai yra indigo, mediumai, parapsichologai, ekstrasensai, todėl ji remiasi į tikėjimą, tai yra į religines sampratas. Tačiau ne visada religinės sampratos yra teisingos, tai yra atitinkančios realybės tikrovę, nes jos paremtos tikėjimu be įrodymų. Be įrodymų tikėjimas į Dievą konfigūruoja mintį, kad tikėjimas ir lieka tikėjimu, kuriame yra labai sudėtinga atrasti realią tiesą ir tikrovę.
Autoriaus asmeninė visa teoretika ( teorija ) paremta įrodymais ir realumo – realybės faktais. Tokiu atveju ši teoretika yra ne tikėjimo, o žinojimo. Žmogui žinant Dievo egzistenciją yra lengviau gyventi, tačiau žmogus tūri būti vertas šių žinių ir šių sampratų.
Žmonijos evoliucija yra labai ilgas procesas laiko atžvilgiu ir nepakanka vien Dievo ir indigo žmonių paramos, kad šis evoliucinis procesas sklandžiai vyktų be pačios žmonijos pastangų, reikalinga kad pati žmonija dėtų į tai visas pastangas.

INDIGO Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 15:14:59
Mūsų planetoje motinoje žemėje žmogus yra pilnai pajėgus susikurti materinės gerovės tobulumą, ką jis ir padaro. Tačiau pagrindas slypi tame, kad nepakanka vien materialios gerovės išoriniame žmoniškajame pasaulyje, nes evoliucinis pagrindas yra ; „ žmonijos tobulumas vidiniame žmogaus dvasinio aspekto tobulume. “ Samprotaujant iš praktinių pagrindų tai, žmogus kuris susikrauna materinius turtus išoriniame žmoniškajame epizode daugumoje yra nedvasingas, neturintis tobulo vidinio žmoniškojo dvasinio aspekto, nes visa jo egzistencinė grandis yra paremta kovos pagrindu, kovos už būvį, kovos už patį save. Žmogus niekad nebus tobulas iš savo vidaus vadovaujantysis kovos pagrindais. Kova už būvį ir patį save tūri tam tikras ribas ir labai svarbu yra tai, kaip žmogus mato ir supranta tas ribas.
Pasigilinus plačiau į indigo vidinį žmoniškąjį pasaulį, jo psichologiją, yra labai aiškiai matomas skirtumas tarp jo ir eilinio žmogaus. Šis skirtumas pasireiškia tuo, kad indigo asmuo skirtingai nei eilinis žmogus, jaučia Dievo kristalų energetiką. Jausdamas Dievo kristalinę energetiką, indigo žmogus mato pašalinių daiktų materializacijos savastį. Indigo mato savastį ne vien pašalinių daiktų, o ir gamtos bei kosmoso platybių. Todėl indigo asmuo yra žymiai tobulesnė asmenybė už eilinį žmogų. Dievo savasties modelis reikėtų suprasti kaip realios tikrovės pajautimas žmoguje, persiduodantis iš kito pašalinio objekto. Per Dievo kristalų energetiką, indigo žmogui formuojasi tobula pasaulėžiūra mūsų žemiškajame pasaulyje. Indigo asmuo yra labai tyra ir trapi asmenybė, nes indigo žmogui gyvenimas klostosi per Dievą. Per Dievą todėl, kad indigo visada jaučia Dievą, jo kristalus. Dievo kristalai indigui formuoja neapsakomai gilią ir brandžią meilę visumai, tuo pačiu ir pašaliniams žmonėms, kurie nebūna verti indigo meilės. Manau, kad tarp pašalinių – eilinių žmonių ši samprata „ mylėti žmogų “ yra nepopuliari, nes nepažystamų žmonių eiliniai žmonės nemyli. Indigo meilė visumai ir eiliniams žmonėms yra tobula, nes indigo žmogus myli nekalto vaiko psichologija, tai yra labai tyrai – atvirai be politinių pagrindų, be išskaičiavimų. Meilė nekalto vaiko psichologija įrodo tai, kad indigo pragyvena visą gyvenimą be sąmoningos nuodėmės ar nusižengimo moralei. Manau, kad bet kuris indigo asmuo yra geras Kristologas ( Dievo kristalų logas ). Yra manoma, kad indigo žmonių mūsų planetoje su laiku daugės, kurie stipriai įtakos žmoniją į teigiamas gyvenimiškas kryptis.
Išties, indigo žmonės yra Dievo apdovanoti neeiliniais gabumais ir aiškiaregystės dovanomis, nes jie sugeba kūnu jausti savastį – savastinę energetiką. Savastinę energetiką jiems formuoja Dievas. Per savastį indigo žmonės jaučia meterijos chemines medžiagas, gamtos sandarą, kitokias nei mūsų planetoje žemėje civilizacijas ir kosmoso platybių būvį, bei jų materiją.

INDIGO Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 14:33:28
Autoriaus žodis;
Aš asmeniškai esu pasiekęs mokslines aukštumas elektrotechnikos moksle. Kuriu sudėtingus projektus šiame moksle. Atlieku darbus kuriuos atlieka moksliniai institutai, pavyzdžiui tokius kaip;
Elektronikos plokščių sukūrimas ir pagaminimas automatikos sistemose.
Automatikos sistemų projektavimas ir programavimas, bei kitokius inžinierinius darbus.
Esu dirbęs šių sričių mokytoju, mokinau po aukštųjų mokyklų išleistus studentus. Gyvenime teko suprojektuoti kompiuterines sistemas automatikos įrengimams ir įgyvendinti projektus. Manau, kad mano asmeniniai pasiekimai yra labai dideli ir labai sudėtingi, nes elektrotechnikos – elektronikos mokslas yra begalinis, neturintis galo, neturintis ribų. Indigo žmogumi aš gimiau, ir tik man sulaukus 25 metus, pašaliniai žmonės mane pradėjo vadinti indigu. Iki 25 metų buvau nematomas žmonėms kad esu indigo, nes buvau nuslopintas neigiamos energetikos, negatyvo. Po 25 metų į mano namus pradėjo eiti nepažįstami žmonės ir teigti, kad esu indigo žmogus. Po žmonių apsilankymo atlikau psichologinius testus ir išvadoje paaiškėjo, kad šimtą procentų esu indigo asmuo.
Būdamas vaiku niekaip negalėdavau suprasti, kodėl žmonės daro nuodėmes ?, juk man pačiam be nuodėmės žymiai geriau būdavo, jausdavausi pasakiškai ... Tai kodėl žmonės linkdavo link nuodėmių ? Mane labai skaudindavo žmonių nuodėmės, jų žemas moralinis išsivystymas. Aš asmeniškai per viso gyvenimo 47 metus nesu sąmoningai daręs nei vienos nuodėmės. Padarydavau nuodėmes nesąmoningai, to nenorėdamas, to nežinodamas. Manau jei žmogus galėtų jausti Dievą taip kaip jaučia indigo, tai jis tikrai nedarytų nei vienos sąmoningos nuodėmės, pasaulis būtų panašus į rojų. Jei ateityje pasaulį užvaldytų indigo, tai 100 procentų susikurtų rojus, jo sampratos ir jo pasaulėžiūros. Rojui nėra būtina tobula materinė aplinka, nes rojų formuoja Dievas, sąveikaudamas su žmogumi per dvasinį ryšį ir dvasinį rezonansinį ryšį.
Baigiant šią temą apie indigo ir jų įtaką žmonijos evoliuciniam vystymuisi, norėčiau paakcentuoti tai, kad indigo genijai pagrinde įtakoje žmones per bioenergetinius laukus, kuriuos suformuoja Dievas. Jie tai daro visai žmonijai, jos daugumai ir tuo pačiu visam pasaulio elitui. Indigo sąveikaudamas su Dievo energetikomis, jas nukreipia į kitus žmones, siekiais ištobulinti žmoniją į gerovę, į laimę. Šiuo atveju, Dievo energetikos pradeda veikti kitus žmones, kurie pajaučia labai maloniai šią Dievišką energetiką.
Tik bendromis jėgomis su Dievu indigo gali tobulinti žmoniją. Taipogi, indigo ir savo aplinkoje sukuria labai teigiamą, malonų polių tarp savo rato artimųjų žmonių, jei nepatenka į dvasiškai degradavusių žmonių būrį.

INDIGO Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 14:31:38
Ar Jūsų vaikas Indigo?
§ Ar Jūsų vaikas atėjo į šį pasaulį, atsinešdamas karališkumo jausmą (ir taip besielgdamas) ?
§ Ar Jūsų vaikui būdingas jausmas, kad jis nusipelnė būti čia ?
§ Ar Jūsų vaikas pasižymi aukšta saviverte ?
§ Ar Jūsų vaikui kyla sunkumų, susidūrus su disciplina ar valdžia ?
§ Ar Jūsų vaikas atsisako padaryti tam tikrus nurodytus dalykus ?
§ Ar laukimas eilėje yra per sunkus Jūsų vaikui ?
§ Ar rituališkos sistemos, nepasižyminčios kūrybiškumu, Jūsų vaikui sukelia frustracijos jausmą ?
§ Ar Jūsų vaikas atranda geresnių būdų, kaip ką nors atlikti namuose ar mokykloje ?
§ Ar Jūsų vaikas nekonformistiškas ?
§ Ar Jūsų vaikas nereaguoja į "kaltės" discipliną (pvz. "Palauk, kol namo grįš tavo tėvas ir pamatys, ką tu padarei") ?
§ Ar Jūsų vaikui greitai pabosta paskirtos užduotys ?
§ Ar Jūsų vaikui būdingi dėmesio sutrikimo simptomai ?
§ Ar Jūsų vaikas ypatingai kūrybingas ?
§ Ar Jūsų vaikas pasižymi gera intuicija ?
§ Ar Jūsų vaikas jaučia stiprią empatiją kitiems ?
§ Ar Jūsų vaikas anksti išvystė abstraktų mąstymą ?
§ Ar Jūsų vaikas labai protingas ?
§ Ar Jūsų vaikas labai talentingas (arba gabus) ?
§ Ar Jūsų vaikas svajotojas ?
§ Ar Jūsų vaiko akys atrodo senos, išmintingos ir gilios ?
§ Ar Jūsų vaikas dvasingas ?
Jei bent į 10 klausimų atsakėte taip, Jūsų vaikas tikriausiai Indigo. Jei atsakėte taip į daugiau nei 15 klausimų, Jūsų vaikas iš tiesų gali būti Indigo.
Šis testas nėra idealus, idealiai teisingas, o apytikslis iš kurio galima orientuotis kiek Jūsų vaikai panašūs į indigo. Tarp indigo žmonių yra bendraujama telepatija – telepatiniu bendravimo ryšiu. Pabrėšiu tai, kad telepatija įmanoma tik tarp indigo, nes eilinis žmogus yra nepajėgus sąveikauti telepatija. Telepatija, kaip ir kiti nestandartiniai reiškiniai, susiformuoja per Dievą. Indigo žmonės sugeba nuskaityti informacijas vieni iš kitų jausmais. Tai yra labai malonus jausmas, malonus jausmas bendrauti telepatiniu ryšiu. Autoriui asmeniškai gyvenime teko sutikti kelis indigo vaikus, kurių amžius buvo apie 5 metukus. Su šiais vaikais pavyko užmegzti telepatinį ryšį. Per šį telepatinį ryšį autorius patyrė žmogui nesuvokiamo rojaus akimirkas, nes telepatinis ryšys susiformuoja per Dievo kristalą, jo kristalinę energetiką.
Yra labai gaila, kad indigo genijų yra labai mažai mūsų planetoje. Jei jų būtų daugiau, jie stipriai pakreiptų visą žmoniją į gėrį, grožį ir meilę. Žmonija gyventų tobuloje santarvėje be karų ir nesantaikų. Žvelgiant tiesai į akis, tai indigo žmonės daro labai didelę įtaką žmonijos evoliucijai, kurių yra vienetai mūsų planetoje. Indigo žmonės kažkur nuo 5 metų įsilieja į tobulą gyvenimą ir stipriai įtakoja kitus pašalinius žmones. Jie būdami dievo vaikais pasiekia gyvenime labai dideles aukštumas mokslo pasaulyje arba individualioje veikloje.
Autoriaus žodis;
Aš asmeniškai esu pasiekęs mokslines aukštumas elektrotechnikos moksle. Kuriu sudėtingus projektus šiame moksle. Atlieku darbus kuriuos atlieka moksliniai institutai, pavyzdžiui tokius kaip;
Elektronikos plokščių sukūrimas ir pagaminimas automatikos sistemose.
Automatikos sistemų projektavimas ir programavimas, bei kitokius inžinierinius darbus.
Esu dirbęs šių sričių mokytoju, mokinau po aukštųjų mokyklų išleistus studentus. Gyvenime teko suprojektuoti kompiuterines sistemas automatikos įrengimams ir įgyvendinti projektus. Manau, kad mano asmeniniai pasiekimai yra labai dideli ir labai sudėtingi, nes elektrotechnikos – elektronikos mokslas yra begalinis, neturintis galo, neturintis ribų. Indigo žmogumi aš gimiau, ir tik man sulaukus 25 metus, pašaliniai žmonės mane pradėjo vadinti indigu. Iki 25 metų buvau nematomas žmonėms kad esu indigo, nes buvau nuslopintas neigiamos energetikos, negatyvo. Po 25 metų į mano namus pradėjo eiti nepažįstami žmonės ir teigti, kad esu indigo žmogus. Po žmonių apsilankymo atlikau psichologinius testus ir išvadoje paaiškėjo, kad šimtą procentų esu indigo asmuo.
Būdamas vaiku niekaip negalėdavau suprasti, kodėl žmonės daro nuodėmes ?, juk man pačiam be nuodėmės žymiai geriau būdavo, jausdavausi pasakiškai ... Tai kodėl žmonės linkdavo link nuodėmių ? Mane labai skaudindavo žmonių nuodėmės, jų žemas moralinis išsivystymas. Aš asmeniškai per viso gyvenimo 47 metus nesu sąmoningai daręs nei vienos nuodėmės. Padarydavau nuodėmes nesąmoningai, to nenorėdamas, to nežinodamas. Manau jei žmogus galėtų jausti Dievą taip kaip jaučia indigo, tai jis tikrai nedarytų nei vienos sąmoningos nuodėmės, pasaulis būtų panašus į rojų. Jei ateityje pasaulį užvaldytų indigo, tai 100 procentų susikurtų rojus, jo sampratos ir jo pasaulėžiūros. Rojui nėra būtina tobula materinė aplinka, nes rojų formuoja Dievas, sąveikaudamas su žmogumi per dvasinį ryšį ir dvasinį rezonansinį ryšį.
Baigiant šią temą apie indigo ir jų įtaką žmonijos evoliuciniam vystymuisi, norėčiau paakcentuoti tai, kad indigo genijai pagrinde įtakoje žmones per bioenergetinius laukus, kuriuos suformuoja Dievas. Jie tai daro visai žmonijai, jos

INDIGO Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 14:21:40
Autoriaus žodis;
Apie 2000 – tuosius metus esu tyrinėjęs planetines sandaras, tai yra nežemiškus kūnus. Psichologiškai esu įvertinęs visas įmanomas egzistencijas visatoje. Mano tyrimai buvo daromi nuo 1990 metų iki 2010 metų. Per Dievo savasties modelį jaučiau kūnu svetimas civilizacijas. Tai labai keistas pojūtis yra, iš kurio galima orientuotis apie kitų planetų gyvybes. Jausti – matyti nežemiškas civilizacijas yra labai įdomus paranormalių reiškinių psichologinis reiškinys. Kai tyrinėjau svetimas civilizacijas sąveikaudamas su Dievu, tai patyriau rojaus akimirkas, nes jausti nežemiškų civilizacijų būvį yra labai malonu ir įdomu. Šie aprašyti reiškiniai man susiformavo per neapsakomai stiprią meilę Dievui – Dievui pradui. Stipriai mylint Dievą, Dievas žmogui atskleidžia rojaus tobulybę. Indigo žmonės patiria Dieviškojo rojaus akimirkas, tačiau juos iš šių pozicijų „išmuša“ aplinka – aplinkiniai žmonės, kurie nesugeba susikurti tobulybės, tobulos mąstysenos, tobulo žvilgsnio į gyvenimą. Taip yra todėl, kad pagrindinė žmonijos dauguma tūri polinkius į nuodėmes, į savanaudiškumą. Iš visos žmonijos daugumos tik apie 5 procentai žmonių yra tobulai mąstantys, tobulai protaujantys. Pagrinde blogybė yra tame, kad žmonės netoleruoja realios tiesos, nežiūri realybės per savimones, nes turint polinkius į nuodėmes jiems taip yra palankiau. Indigo žmogui tokiose aplinkose yra labai sudėtinga gyventi. Indigui yra labai gerai išsivysčiusi čakrų sistema. Per čakras indigo jaučia ir mato pašalinių žmonių visą dvasinį stovį – dvasinę būklę. Lietuvos Šalies žmonės yra labai nekompetentingi indigo žmogaus atžvilgiu, nes jie per savas ne sampratas indigui priskiria visokias psichines ligas. Indigo žmogus, visiškai nieko bendro neturi su psichinėmis ligomis. Manau, kad Lietuvos žmonės, jų dauguma yra labai neteisūs. Indigo asmuo, per tokį žmonių neteisingumą nukenčia, nes indigo nėra kovotojas, jis yra daugiau Dievo žmogus – Dievo vaikas. Dieviškoje psichologijoje, toks dalykas kaip kova išvys neegzistuoja. Tokiu atveju, indigui gyventi aplinkoje kur kovojama yra neįmanoma. Indigo žmogui susidūrus su aplinka kurioje kovojama, jam pradeda vystytis labai sudėtingi dvasiniai reiškiniai, kurie yra ryškiai jaučiami krūtinės ir galvos čakrose. Šie dvasiniai reiškiniai supoliarižuoja indigo fizinį kūną, nes per krūtinės čakrą yra jaučiamas nepakeliamas skausmas. Manau, kad eilinis žmogus neturi supratimo apie dvasinį indigo kūną. Indigo žmogaus dvasinis kūnas yra 15 – 20 kartų sudėtingesnis, už paprasto eilinio žmogaus dvasinį kūną. Tą patį teigia ir internetiniai tinklapiai, kad indigo yra kelis kartus sudėtingesnės asmenybės už eilinius žmones.
INDIGO simbolizuoja gebėjimą iš pirmo žvilgsnio nesusijusius dalykus atrasti, pamatyti ir suvokti kaip nedalomą visumą. Tai ŽINOJIMAS, nežinant, iš kur jis. Tai gebėjimas pažvelgti visais šviesos aspektais ir atskleisti tai, kas anksčiau buvo tarsi už storos uždangos. Indigo – tai žinojimas, kodėl esi čia.
Sekančiai pateikiu testą, pasitikrinimui kiek jūsų vaikai panašūs į indigo ;
Ar Jūsų vaikas Indigo?
§ Ar Jūsų vaikas atėjo į šį pasaulį, atsinešdamas karališkumo jausmą (ir taip besielgdamas) ?
§ Ar Jūsų vaikui būdingas jausmas, kad jis nusipelnė būti čia ?
§ Ar Jūsų vaikas pasižymi aukšta saviverte ?
§ Ar Jūsų vaikui kyla sunkumų, susidūrus su disciplina ar valdžia ?
§ Ar Jūsų vaikas atsisako padaryti tam tikrus nurodytus dalykus ?
§ Ar laukimas eilėje yra per sunkus Jūsų vaikui ?
§ Ar rituališkos sistemos, nepasižyminčios kūrybiškumu, Jūsų vaikui sukelia frustracijos jausmą ?
§ Ar Jūsų vaikas atranda geresnių būdų, kaip ką nors atlikti namuose ar mokykloje ?
§ Ar Jūsų vaikas nekonformistiškas ?
§ Ar Jūsų vaikas nereaguoja į "kaltės" discipliną (pvz. "Palauk, kol namo grįš tavo tėvas ir pamatys, ką tu padarei") ?
§ Ar Jūsų vaikui greitai pabosta paskirtos užduotys ?
§ Ar Jūsų vaikui būdingi dėmesio sutrikimo simptomai ?
§ Ar Jūsų vaikas ypatingai kūrybingas ?
§ Ar Jūsų vaikas pasižymi gera intuicija ?
§ Ar Jūsų vaikas jaučia stiprią empatiją kitiems ?
§ Ar Jūsų vaikas anksti išvystė abstraktų mąstymą ?
§ Ar Jūsų vaikas labai protingas ?
§ Ar Jūsų vaikas labai talentingas (arba gabus) ?
§ Ar Jūsų vaikas svajotojas ?
§ Ar Jūsų vaiko akys atrodo senos, išmintingos ir gilios ?
§ Ar Jūsų vaikas dvasingas ?
Jei bent į 10 klausimų atsakėte taip, Jūsų vaikas tikriausiai Indigo. Jei atsakėte taip į daugiau nei 15 klausimų, Jūsų vaikas iš tiesų gali būti Indigo.
Šis testas nėra idealus, idealiai teisingas, o apytikslis iš kurio galima orientuotis kiek Jūsų vaikai panašūs į indigo. Tarp indigo žmonių yra bendraujama telepatija – telepatiniu bendravimo ryšiu. Pabrėšiu tai, kad telepatija įmanoma tik tarp indigo, nes eilinis žmogus yra nepajėgus sąveikauti telepatija. Telepatija, kaip ir kiti nestandartiniai reiškiniai, susiformuoja per Dievą. Indigo žmonės sugeba nuskaityti informacijas vieni iš kitų jausmais. Tai yra labai malonus jausmas, malonus jausmas bendrauti telepatiniu

Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 10:09:16
Autoriaus žodis;
Apie 2000 – tuosius metus esu tyrinėjęs planetines sandaras, tai yra nežemiškus kūnus. Psichologiškai esu įvertinęs visas įmanomas egzistencijas visatoje. Mano tyrimai buvo daromi nuo 1990 metų iki 2010 metų. Per Dievo savasties modelį jaučiau kūnu svetimas civilizacijas. Tai labai keistas pojūtis yra, iš kurio galima orientuotis apie kitų planetų gyvybes. Jausti – matyti nežemiškas civilizacijas yra labai įdomus paranormalių reiškinių psichologinis reiškinys. Kai tyrinėjau svetimas civilizacijas sąveikaudamas su Dievu, tai patyriau rojaus akimirkas, nes jausti nežemiškų civilizacijų būvį yra labai malonu ir įdomu. Šie aprašyti reiškiniai man susiformavo per neapsakomai stiprią meilę Dievui – Dievui pradui. Stipriai mylint Dievą, Dievas žmogui atskleidžia rojaus tobulybę. Indigo žmonės patiria Dieviškojo rojaus akimirkas, tačiau juos iš šių pozicijų „išmuša“ aplinka – aplinkiniai žmonės, kurie nesugeba susikurti tobulybės, tobulos mąstysenos, tobulo žvilgsnio į gyvenimą. Taip yra todėl, kad pagrindinė žmonijos dauguma tūri polinkius į nuodėmes, į savanaudiškumą. Iš visos žmonijos daugumos tik apie 5 procentai žmonių yra tobulai mąstantys, tobulai protaujantys. Pagrinde blogybė yra tame, kad žmonės netoleruoja realios tiesos, nežiūri realybės per savimones, nes turint polinkius į nuodėmes jiems taip yra palankiau. Indigo žmogui tokiose aplinkose yra labai sudėtinga gyventi. Indigui yra labai gerai išsivysčiusi čakrų sistema. Per čakras indigo jaučia ir mato pašalinių žmonių visą dvasinį stovį – dvasinę būklę. Lietuvos Šalies žmonės yra labai nekompetentingi indigo žmogaus atžvilgiu, nes jie per savas ne sampratas indigui priskiria visokias psichines ligas. Indigo žmogus, visiškai nieko bendro neturi su psichinėmis ligomis. Manau, kad Lietuvos žmonės, jų dauguma yra labai neteisūs. Indigo asmuo, per tokį žmonių neteisingumą nukenčia, nes indigo nėra kovotojas, jis yra daugiau Dievo žmogus – Dievo vaikas. Dieviškoje psichologijoje, toks dalykas kaip kova išvys neegzistuoja. Tokiu atveju, indigui gyventi aplinkoje kur kovojama yra neįmanoma. Indigo žmogui susidūrus su aplinka kurioje kovojama, jam pradeda vystytis labai sudėtingi dvasiniai reiškiniai, kurie yra ryškiai jaučiami krūtinės ir galvos čakrose. Šie dvasiniai reiškiniai supoliarižuoja indigo fizinį kūną, nes per krūtinės čakrą yra jaučiamas nepakeliamas skausmas. Manau, kad eilinis žmogus neturi supratimo apie dvasinį indigo kūną. Indigo žmogaus dvasinis kūnas yra 15 – 20 kartų sudėtingesnis, už paprasto eilinio žmogaus dvasinį kūną. Tą patį teigia ir internetiniai tinklapiai, kad indigo yra kelis kartus sudėtingesnės asmenybės už eilinius žmones.
INDIGO simbolizuoja gebėjimą iš pirmo žvilgsnio nesusijusius dalykus atrasti, pamatyti ir suvokti kaip nedalomą visumą. Tai ŽINOJIMAS, nežinant, iš kur jis. Tai gebėjimas pažvelgti visais šviesos aspektais ir atskleisti tai, kas anksčiau buvo tarsi už storos uždangos. Indigo – tai žinojimas, kodėl esi čia.
Sekančiai pateikiu testą, pasitikrinimui kiek jūsų vaikai panašūs į indigo ;
Ar Jūsų vaikas Indigo?
§ Ar Jūsų vaikas atėjo į šį pasaulį, atsinešdamas karališkumo jausmą (ir taip besielgdamas) ?
§ Ar Jūsų vaikui būdingas jausmas, kad jis nusipelnė būti čia ?
§ Ar Jūsų vaikas pasižymi aukšta saviverte ?
§ Ar Jūsų vaikui kyla sunkumų, susidūrus su disciplina ar valdžia ?
§ Ar Jūsų vaikas atsisako padaryti tam tikrus nurodytus dalykus ?
§ Ar laukimas eilėje yra per sunkus Jūsų vaikui ?
§ Ar rituališkos sistemos, nepasižyminčios kūrybiškumu, Jūsų vaikui sukelia frustracijos jausmą ?
§ Ar Jūsų vaikas atranda geresnių būdų, kaip ką nors atlikti namuose ar mokykloje ?
§ Ar Jūsų vaikas nekonformistiškas ?
§ Ar Jūsų vaikas nereaguoja į "kaltės" discipliną (pvz. "Palauk, kol namo grįš tavo tėvas ir pamatys, ką tu padarei") ?
§ Ar Jūsų vaikui greitai pabosta paskirtos užduotys ?
§ Ar Jūsų vaikui būdingi dėmesio sutrikimo simptomai ?
§ Ar Jūsų vaikas ypatingai kūrybingas ?
§ Ar Jūsų vaikas pasižymi gera intuicija ?
§ Ar Jūsų vaikas jaučia stiprią empatiją kitiems ?
§ Ar Jūsų vaikas anksti išvystė abstraktų mąstymą ?
§ Ar Jūsų vaikas labai protingas ?
§ Ar Jūsų vaikas labai talentingas (arba gabus) ?
§ Ar Jūsų vaikas svajotojas ?
§ Ar Jūsų vaiko akys atrodo senos, išmintingos ir gilios ?
§ Ar Jūsų vaikas dvasingas ?
Jei bent į 10 klausimų atsakėte taip, Jūsų vaikas tikriausiai Indigo. Jei atsakėte taip į daugiau nei 15 klausimų, Jūsų vaikas iš tiesų gali būti Indigo.
Šis testas nėra idealus, idealiai teisingas, o apytikslis iš kurio galima orientuotis kiek Jūsų vaikai panašūs į indigo. Tarp indigo žmonių yra bendraujama telepatija – telepatiniu bendravimo ryšiu. Pabrėšiu tai, kad telepatija įmanoma tik tarp indigo, nes eilinis žmogus yra nepajėgus sąveikauti telepatija. Telepatija, kaip ir kiti nestandartiniai reiškiniai, susiformuoja per Dievą. Indigo žmonės sugeba nuskaityti informacijas vieni iš kitų jausmais. Tai yra labai malonus jausmas, malonus jausmas bendrauti telepatiniu

Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 10:05:07
Indigo žmonės labai ryškiai skiriasi nuo eilinių žmonių savo vidiniu pasauliu. Jie yra labai saugomi ir palaikomi nežemiškų struktūrų, tai yra jie turi juos globojančią planetą. Žemės planetoje per eilinių žmonių ne kompetenciją ir piktybiškumą indigo asmenys kartais patiria stiprias žmoniškąsias psichologines vidines traumas. Patyrus šias traumas, indigo žmogui formuojasi jį globojančios planetos egzistencinis būvis, tai yra indigo žmogus tampa tos planetos asmenybe. Indigo asmuo nepatirdamas psichologinių vidinių traumų, išvysto kontekstus pralenkiančius žmonijos sąmonę. Eiliniai žmonės yra nepajėgūs pilnai suprasti indigo, nes indigo žmogus egzistuoja aukštesniame sąmoningumo kontekste už eilinį žmogų. Teigiant iš praktinių pagrindų, tai eiliniai žmonės turi labai didelę savimonę, o indigo asmenys šio charakterio bruožo išvys neturi, nes juos apšviečia Dievas sava spinduliacija, tai yra indigo žmogus per Dievo spindulį pastebi realią tikrovę jos nežinodamas.
Šio leidinio autoriui parapsichologui, aiškiaregiui, mediumui ir indigo žmogui, matant eilinių žmonių psichologines charakteristikas, tai eiliniai žmonės turi labai daug trukumų ir neigiamų bruožų charakteriuose. Pas indigo asmenį, skirtingai nei pas eilinį žmogų tokių charakteristikų nėra, nes pas indigo nėra charakterio, o vien tik teigiama psichologinė diagrama.
Gerbiamas skaitytojau, pažvelkime giliau į mano išdėstytas mintis ir pasamprotaukime, kaip žemės planetoje galima išgyventi indigo vaikui, neturinčiam neigiamo potencialo krypties ir žmoniškojo charakterio.
Išties, indigo asmuo neturi nusistovėjusio charakterio ir žmoniškojo ego. Indigo vaikai psichologiniame kontekste niekad nesuauga, nes suaugęs indigo žmogus tebeturi vaikišką psichologinį kontekstą, todėl visada indigo žmonės vadinami indigo vaikais.
Autoriaus žodis;
Iš praktinių pagrindų galima paminėti tai, kad eiliniam žmogui yra labai pavojinga skriausti indigo vaikus, nes pats Dievas juos labai myli. Man asmeniškai bendraujant su Dievu pastebėjau, kad Dievas išpildo bet kokį mano ( indigo žmogaus ) norą, nesusijusį su kitais pašaliniais žmonėmis. Kaip pavyzdį paminu tai, kad bendraudamas su Dievu paprašiau Jo, parodyti žmonėms antgamtinį stebuklą, motyvuodamas tuo, kad antgamtinis stebuklas privers žmoniją susimąstyti dėl Dievo egzistencijos, jo būvio. Po mano kontakto su Dievu, per televiziją išgirdau, kad kažkuriame pasaulio žemyne buvo susiformavęs didžiulis ugnies viesulas, kurio prašiau Dievo iš anksto. Žvelgiant iš psichologinio konteksto, tai ugnies viesulas niekam nepakenkė, o buvo Dievo suformuotas kaip antgamtinis reiškinys, parodyti žmonijai, kad visumoje egzistuoja aukštesnės jėgos. Asmeniškai aš, po šio reiškinio, labai įdomiai jaučiausi, nes iš vakaro pats visa tai buvau sugalvojęs.
Apie 2008- tuosius metus, internetiniame tinkle esu pateikęs labai daug mokomosios medžiagos skaitytojams, apie Dievo egzistenciją ir jo būvį. Ši mano mokomoji medžiaga tebėra išlikusi iki 2016 metų, manau, kad ji išliks ir ilgesniam laikui. Mano pateiktą rašytinę medžiagą interneto tinkle reikia ieškoti adresu;
WWW viduje. Puikiai lt.
Šis interneto skyrelis yra apie žmogaus vidinę gerovę, apie tai ko reikia žmogui, kad jis gerai jaustųsi savo vidiniame pasaulyje.
Tuo laikotarpiu, tai yra apie 2008 – tuosius metus labai giliai ir plačiai tyrinėjau patį Dievą, jo egzistenciją. Tyrinėdamas Dievą atlikdavau sudėtingus tyrimus su žmonija. Kaip pavyzdį paminėsiu tai, kad aš paimdavau bet kokią filosofinę temą ir ją pilnai išdirbdavau, išanalizuodavau. Po analizių nueidavau į bažnyčią ir joje išgirsdavau tą pačią temą, tai yra kunigai atkartodavo mano mintis žodis į žodį ir po pamokslo pasakydavo „ Dievo žodis “. Man labai įdomu būdavo žinoti, iš kur kunigai sužinodavo mano mintis, juk jie manęs nežinodavo ir nepažinodavo, ir ne Dievo ten teiginius dėstydavo, o mano paties, kaip Kristologo. Šiuo atveju galiu tvirtinti tai, kad religinis kontekstas, tai yra bažnyčia, informaciją paimdavo iš manęs per mediją, nieko nesiorientuodama iš kur ji gimdavo, kas ją pagimdydavo.
Šio leidinio autorius būdamas Kristologu ( Dievo kristalų logu ir Kristaus logu ) turi tą pačią filosofiją, kurią turėjo Jėzus Kristus. Autoriaus viso gyvenimo pamatas sudarytas iš tokio pat filosofinio pagrindo kaip Jėzaus. Tokiu atveju labai gerai supranta kunigus ir religinį kontekstą, pats nepriklausydamas jokiai religijai, nes religijos remiasi tikėjimu, skirtingai nei autoriaus teorija, paremta įrodymais.
Išties, žemėje – mūsų planetoje, žmonija nėra taip išsivysčiusi, kad Dievo egzistenciją paremtų įrodymais, o nesiremtų vien aklu tikėjimu. Žmonija yra nepajėgi matyti ir žinoti tai, ką žino ir mato išskirtiniai žmonės, tai yra indigo, mediumai, parapsichologai, ekstrasensai, todėl ji remiasi į tikėjimą, tai yra į religines sampratas. Tačiau ne visada religinės sampratos yra teisingos, tai yra atitinkančios realybės tikrovę, nes jos paremtos tikėjimu be įrodymų. Be įrodymų tikėjimas į Dievą konfigūruoja mintį, kad tikėjimas ir lieka tikėjimu, kuriame yra labai sudėtinga atrasti rea

Vidmantas 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienis, 10:01:16
Ne paslaptis, kad indigo žmogumi yra gimstama, o ne tampama sudėtingame gyvenimiškame periode. Pagal atliktus pasaulinio mąsto tyrimus, indigo žmonių yra labai mažai mūsų planetoje, kurie yra atgimę iš tobulų karminių mazgų. Taip yra todėl, kad pagrindinė žmonijos dauguma yra ne itin kokybiškoje pasaulėžiūroje.
Indigo žmogus turi milžiniškai galingą teigiamos grandies, teigiamo potencialo energetiką (bioenergetiką), kuria sugeba stipriai įtakoti eilinius žmones per bioenergetinius laukus. Šiuo atveju galiu tvirtinti , kad indigo žmogaus įtaka žmonijos evoliucijai yra labai galinga ir svarbiai tobula. Tačiau indigo genijų yra labai nedaug, nes juos skaudina blogis, neigiamas potencialas ir nešvarūs žmonių pasaulėžiūros bruožai. Kiek yra žinoma, tai indigo vaikai ir suaugę indigo žmonės mažai palaiko ryšių su eiliniais žmonėmis, nes indigo intelektinis požiūris yra daugiau nukreiptas į patį Dievą ir į žmones panašesnius į juos pačius.
Žvelgiant giliau į indigo žmonių sąsajas - ryšius su eiliniais žmonėmis, tai indigo žmonėms negatyvą sudaro eiliniai žmonės iš kurių jie yra neišskiriami, egzistuoja bendrame kontekste su jais. Tokiu atveju indigo asmeniui yra sunkiau gyventi, nes su tobula pasaulėžiūra jiems gyvenant, eiliniai žmonės juos truputį traumuoja. Indigo asmuo, ar tai būtų vaikas, ar suaugęs yra pajėgus susikurti tobulybės rojų, tačiau gyvendamas bendroje aplinkoje su eiliniais žmonėmis indigo yra slopinamas. Remiantis gyvenimiškomis praktikomis paminėsiu tai, kad indigo asmeniui būtina ieškoti žmonių panašių į jį patį.
Indigo yra labai ryškios asmenybės Dievo Dieviškajame pasaulyje. Neturėdamos politiškų motyvų sampratose indigo iš Dievo pusės gauna tobulybės rojų, o iš žmogiškų kontekstų tam tikrą gyvenimišką varžą. Tokiu atveju indigo žmogui labai svarbu yra tai, kad jam vystant pasaulinio mąsto gerbuvį, jį patį suptų tinkama, gera, palanki aplinka jam pačiam. Indigo žmogų supančios aplinkos faktorius yra labai svarbus pačiam indigo, nes nuo to priklauso jo visa gyvenimo kokybė.
Indigo vaikai turintys tamsiai mėlyną aurą yra vadinami Dievo – spalvų vaikais, nes jie sugeba dvasiškai jausti spalvų energetikas. Tokiu atveju jie patiria Dieviškai tobulo rojaus akimirkas, nes jaučiant žmogui per čakras spalvų energetikas, žmogus patiria dvasinį spalvų moduliacijos komfortą. Kiekviena spalva per Dievo savasties modelį yra jaučiama skirtingai, nes bet kokia spalva turi energetinę dvasią.
Mokslo pasaulyje, tokie žmonės kaip indigo yra vadinami realiu tikrovės stebuklu, nes jie pagrinde yra labai artimai susieti su pačiu Dievu, kurio egzistencija labai ryškiai pralenkia žmonijos mokslą. Astrologijos mokslas geriausiai yra ištyręs indigo kaip asmenybes. Kitos mokslo šakos taip gerai nežino indigo žmonių, kaip astrologija. Indigo su tamsiai mėlyna aura vaikai ar suaugę žmonės, visi yra tam tikrų sričių genijai, pasižymintys neįprastomis psichologinėmis charakteristikomis.
Indigo žmonėms labai gerą, teigiamą polių sukuria erdvė su žvaigždynais, kai dangus būna žvaigždėtas ir nusidažo tamsiai mėlyna spalva. Tada indigo asmuo gali dirbti, kaip mediumas – parapsichologas planetinėse struktūrose, nes nakties modelio koncentracijoje yra labai ramu.
Indigo žmonių įnašas gėrio, grožio ir meilės kontekstuose yra didžiulis mūsų planetai žemei, tačiau pagrindas slypi tame, kad indigo asmuo gyventų jam tinkamose ir palankiose sąlygose. Indigo asmeniui tūri būti specialiai sukurta jam tinkama aplinka, terpė gyventi. Tačiau apie 2014 metus, autoriaus gyvenamojoje Šalyje Lietuvoje, indigo žmonės yra sumaišomi su eiliniais žmonėmis, nesuprantančiais nieko apie patį indigo asmenį ir jo egzistencinį būvį, jo samprotavimą. Tad galima tvirtinti tai, kad šiuo laikotarpiu Lietuvos Šalyje žmonės pagrinde kovoja kiekvienas už savo gerbuvį ir indigo vaikas, ar suaugęs žmogus yra nematomas, kuris pasauliniu mastu kuria kitiems gerovę.
2013 metais per kompiuterio informacinius tinklus ir mediją, autoriui pavyko išsiaiškinti apie 300 asmenų ir tik apie 15 žmonių iš jų rado toleruotinus, labai gero samprotavimo žmones, o visi kiti atkrito kaip su didžiuliais trūkumais, kaip pilnai neišsivystę, kuriems reikalinga evoliucinė karminė raida. Labai mažas procentas yra tobulų žmonių Lietuvos Šalyje. Tokia padėtis yra todėl, kad žmonių siekiai, norai ir tikslai yra orientuoti ne į visai teisingas kryptis. Žmonės daugiau žiūri ir vertina tik savus asmeninius poreikius, o ne bendrus. Bendri poreikiai turėtų susidėti iš visumos kontekstų, kuriuos labai gerai toleruoja indigo žmonės. Indigo žmogus dvasiškai „ peršviečia kiaurai ‘‘ eilinį žmogų, nes jis iš nuotraukos gali pilnai apibūdinti kitą žmogų, jausdamas to žmogaus dvasinį aspektą.

2016 m. birželio 28 d., antradienis, 23:51:35
Ka jus manote apie 5 metu vaika, kuris nepazysta skaiciu nemoka ju rasyti, bet puikiai skaiciuoja . Atimti ir sudeti desimtim , simtais ir vienetais. Atsako sekundes greiciu i visas uzduotis be klaidu. Jis net sunkiai neaiskiai kalba palyginus su bendraamziais

Vitas 2016 m. balandžio 12 d., antradienis, 08:37:15
As irgi domiuosi ivairiais paranormaliniais reiskiniais, taipogi ir indigo vaikais.
Turiu Alyteje drauga kuris turi tipiska indigo vaika......
Vitas Marijampole

manau tai indigo sukūrė šį forumą 2015 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis, 19:43:19
upelis.forumlt.com/t21-inognito-pasakojimas#23

2015 m. liepos 15 d., trečiadienis, 10:30:40
Sveiki, as indigo ir ieskau bendraminciu, pavargau nuo but nesuprastas edgarw20mgmail.com

indigo 2015 m. gegužės 2 d., šeštadienis, 00:35:55
Pats savo patirtimi tik vieno, suauges indigo nelygus vaikui indigo. Su laiku akiratis plateja, uzauges apsisprendzia ar nori zeme globejo vaidmens ar tiesiog tyliai uzsisklesti ;)

Vidmantas 2013 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis, 20:14:11
Manau tai, kad suaugę indigo žmonės niekuo neišsiskiria nuo indigo vaikų išskyrus dvasinę, filosofinę ( psichologinę ) brandą. Todėl daugiau aprašomi indigo vaikai, o ne indigo žmonės. Indigo žmonės atitinka indigo vaikų charakteristikas.
pagarbiai; - Vidmantas -

2013 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis, 20:01:24
Manau tai, kad suaugę indigo asmenybės niekuo neišsiskiria nuo indigo vaikų, išskyrus dvasine ir filosofine ( psichologine ) branda. Suaugę indigo yra tobuli dvasiškai ir filosofine prasme labai subrendę. Jiems tebegalioja indigo vaikų charakteristikos...
Pagarbiai; Vidmantas - indigo žmg. -

Vidmantas 2013 m. gegužės 22 d., trečiadienis, 21:30:51
Suaugę indigo žmonės niekuo nesiskiria nuo indigo vaikų , nebent filosofiškai labiau subrendę. Todėl ir minima " indigo vaikai", o ne "indigo žmonės". - indigo -

Be-In 2013 m. kovo 14 d., ketvirtadienis, 14:58:00
Kodel nekalba, kalba, pirmosios indigo vaiku kartos jau vos ne pasent suspejo :)ankstesni autoriai patys dazniausiai yra indigo, paskaitykit Doreen Virtue, taip pat straipsniuose sioje svetaineje minimi sauge indigo.

JIsuu 2013 m. vasario 20 d., trečiadienis, 14:53:11
Tema man yra artima ir įdomi, bet domina vienas dalykas. Kodėl beveik niekas nekalba apie suaugusius indigo?

A.. 2011 m. gruodžio 6 d., antradienis, 03:29:55
Nereikia pykcio. O tiems kas netiki tuo kas nepaiskinama!!!!!! tai tik ribos kures nustate (mokslininkai) todel daugelis negali priimti tokios informacijos nes yra isitikine kad mokslininkai neklysta ir jie yra tie kuriu reikia klausyti.Tame nera pagrindo. Patarimas tiems kurie supranta ka as noriu pasakyti (KLausyk sirdies)...o ne individualiu ar susiburusiu zmoniu rato. Daugeliui nerupi kaip givens musu vaikai.Nerupi givunai.Nerupi planeta.Jie yra materialistai nesubrende siela. Mano nuomone jie ir pastate i matirialinės padeti.Gi visi pykciai dazniausiai nuo to prasideda. JUM SPREST KUO TIKET-VIDUM/MUMIS/VYRIAUSYBE.. NE DEL MANES DEL JUSU.SUPRASKIT TAI (NENORIU BLOGO). ;]

Vidmantas 2011 m. rugsėjo 23 d., penktadienis, 23:11:02
Ieškau į save panašių žmonių - INDIGO Asmenybių ...
Man teko sutikti vieną mergaitę apie 4-5 metukų INDIGO. susibendravome dvasine telepatija ( patyrėme tikroviško rojaus akimirkas, bendravome nedrąsiai - meilės tyrume - nežemiškoje bendravimo atmosferoje ), žodžiais nedrįsau užkalbinti ...
Man jau virš 40 metų , tebegyvenu nuo mažens tyro - nekalto - nedrąsaus vaiko gyvenimą.
Rašyti; grinciukas7@gmail.com
Pagarbiai , - Vidmantas -
indigo žmg.

Tomas 2010 m. gruodžio 11 d., šeštadienis, 05:40:49
Jus mazatikiai, nenusisnekekit visa esme ir slypi tame tikejime bei juose, o jie yra istikruju nes yra labai daug dalyku kuriu jusu tariami MOKSLINKAI ir taip nesugeba paaiskint , daug varijantu galeciau pateikt kur mokslo ribos baigiasi , tai vat , isvis tuos pesimistus visu tokius kaip jus arba realistus uzdaryt reiktu nes per jus tokius balvonus ir yra chaosas siam pasauly , optimizmo brangieji uzteks pritraukinet blogas mintis, o tas vyksta istikruju

rasa 2010 m. lapkričio 5 d., penktadienis, 11:22:37
Daryti tinklapi su baltom raidem ant juodo fono - visiskas neismanymas, ir savo skaitytoju akiu netausojimas. Vien del to palieku sita tinklapi. Sekmes pokyciuose.

dina 2010 m. spalio 28 d., ketvirtadienis, 18:05:19
Kazkas is to kraunasi kapitala!!! Moksliskai tai yra irodyta ir yra vadinama ASPERGERIO sindromu ir tai yra autizmo atmaina. Autizmas kaip zinia yra genetinis defektas. Placiau apie tai www.aspergeris.lt

Justinas 2010 m. spalio 21 d., ketvirtadienis, 22:36:13
Zmones, ka jus cia mastote, perskaitete straipsny ir jau galvojate, kad jis apie jus. Pasiziurekite ka pasiekete savo sugebejimais, is kokios duobes uzkopete i kalnus ir tada svajokite, kad jus pazymetas.

ss 2010 m. rugsėjo 29 d., trečiadienis, 21:06:08
Tiesa cia, man jau 38, tai isivaizduok buvo tarybiniai laikai... Kai issiskirti is kitu buvo vos ne tas pats kas eiti pries valdzia. Na pabandyk tokioje visuomeneje nesti geri o dar labiau tiesa - kurios niekam nereikia. Buvau laikomas valkata, protiskai atsilikusiu, ne karta sumustas bendraamziu, ir suaugusiuju. Jei kas nors ivygdavo, visada budavo kalte suverciama man. Pavyzdys toks kad mano klases aukletoja buvo sventai isitikinus kad as nemoku ir nesuprantu rusu kalbos, del to kategoriskai atsisake mane klausineti ir rase trejetus. Kai is tikruju rusiskai puikiai supratau, laisvai skaiciau ,rasiau, ir pusetinai kalbejau.Tokia jos nuomone buvo del to kad su ja nebendravau, o is tikruju tai jinai su manim nebendravo, tiesiog ji norejo kad bendraudamas vartociau neverbalini bendravima kas liudija jos zema intelekta, as gi visada siekiau tik konstruktyvaus verbalinio bendravimo. Bendraamziai - klasiokai zinojo kad as beveik protingiausias is esmes, nes reikejo nuo kazko nusirasyti, del to sugebejau siaip taip islikti mokykloje ...
Na dabar nesuku del to galvos, net siek tiek ismokau tos neverbalines kalbos.

xxxx 2010 m. birželio 10 d., ketvirtadienis, 01:34:49
Na kagi siadien suzinojau apie indigo vaikus-hehehe nors man jau 25metai truputi per velai... na kagi nors bent zinau.. kad visi mokytojai- klydo dauguma zmoniu klydo.. na ir as buvau teisus.. nesiau savo tiesa-skleidziau ta tiesa kitiems... tai supratau nes praskaites aprasymus- pasijutau, lyg tai butu rasoma apie mano praeiti - keistai, kazkaip.. nes dar darzelyje pamenu, kad galvojau, kad darzelio aukletojos ir darzelio vaikai kazkokie atsilike, ir nesuvokentys gyvenimo taip kaip as..tas pats buvo ir mokykloje..lenkiau iprasta vaika.. ne kaip vunderkindas, o kaip... sunku paaiskinti, gal tesiog apibrezkime tai-kaip indigo vaikas..

iš Rusijos spaudos 2010 m. balandžio 20 d., antradienis, 11:08:54
Jie jau pastebimi ir mokykloje, ir darželyje, ir šeimoje, kur tėvai su nuostaba, nerimu ir netgi baime stebi, kaip auga ir vystosi jų sūnus ar duktė. Iš kur toks brandus požiūris į daugelį situacijų, kurios, atrodytų, turėtų linksminti vaikišką protą arba likti nepastebėtos? Iš kur toks rimtumas ir aiškumas samprotavimuose ir vertinimuose, mokėjimas palaikyti pokalbį bet kokia tema?
Manoma, kad artėja laikas, kai į Žemę ateis nauja civilizacija ir mes, Penktosios rasės atstovai, vis dažniau sutinkame tuos, kuriuos netolimoje ateityje pavadins naujos formacijos žmonių karta, o kitaip – Šeštosios rasės atstovais. Juos vadina “indigo vaikais”. Manoma, kad šis pavadinimas kilo dėl vienodos jiems visiems auros spalvos – tamsiai mėlynos, ryškaus indigo atspalvio. Kokie gi jie, šie naujųjų laikų vaikai? Apie tai kalbamės su psichologu Aleksejumi Staršinovu.
-Aleksejau Gavrilovičiau, ar indigo vaikai – tai mūsų laikmečio mitas, ar realybė, kurią galima pagrįsti faktais?
-Tai realybė. Tokių vaikų buvo visada. Dabar jų padaugėjo. Jų buvimas šalia mūsų stebimas jau maždaug 30 metų. Tai evoliucijos dėsnis, kuriam griežtos laiko ribos neegzistuoja. Vyksta kartų keitimaisis. Laipsniškas procesas, pasikeitimai nėra staigūs, kitaip žmonės neatlaikytų naujų kosminių vibracijų. Ateina jauja karta su nauju mąstymo lygiu. Tai visai kitokie žmonės. Jie naujaip mato ir suvokia aplinkinį pasaulį, naujaip jaučia, naujaip priima sprendimus – kitaip!
-Ar išoriškai jie skiriasi nuo paprastų, “standartinių”, kaip sakoma mokyklose, vaikų?
-Ryškių skirtumų, kūno sandaros ypatybių nepastebėta. Skiriasi imuninė sistema. Jų imunitetas stipresnis. Pastebima, kad indigo vaikai yra atsparūs ŽIV infekcijai. Jie turi savo ligas, kuriomis mes nesirgsime. Kol kas mes jų nežinome. Indigo vaikai išsiskiria protiniais sugebėjimais, kurie kai kuriuos tėvus išmuša iš vėžių. Esant aukštam išsivystymo lygiui, tarp jų irgi yra vunderkindų. Šių vaikų protas atvertas informacijai, žinioms, įspūdžiams. Jų protas ir išsivystymas tolygus 40-50 metų amžiaus žmogaus lygiui. Jie mąsto platesnėmis kategorijomis nei paprasti vaikai.
-Tai būdinga ir berniukams, ir mergaitėms?
-Taip, ir berniukams, ir mergaitėms.
-Ar paveldimumo faktorius vaidina kokį nors vaidmenį?
-Paveldimumas čia niekuo dėtas. Indigo vaiko atsiradimas pasaulyje – evoliucijos dėsnių veikimo pasekmė.
-Kokius dar būdingus tokiems vaikams bruožus galima paminėti?
-Indigo vaikai turi tobulą energetiką. Jie imlesni informacijos srautams negu mes. Mes visi susiję su kosmosu, tačiau indigo vaikai – žymiai glaudžiau. Vaizdžiai tariant, indigo vaikai yra vystymosi lokomotyvai. Jie rodo, kad žmonijos evoliucija tęsiasi.
-Ar reikia tokius vaikus auklėti ir mokyti ypatingomis sąlygomis, atsižvelgiant į jų išsivystymo lygį?
-Kurti jiems ypatingas sąlygas, izoliuoti nuo kitų vaikų būtų neteisinga. Turėtų būti pusiausvyra, ir skirtingų gabumų vaikai gali puikiai gyventi viename kolektyve – vaikų darželyje ar mokykloje. Svarbus požiūrio į didelių gabumų vaikus klausimas. Reikia turėti galvoje, kad mokyklinės programos ir žaidimai daugeliui jų – praeitas etapas. Jie viską greitai pagauna, akimirksniu įsisąmonina ir suvokia, be to, suvokia mums nesuprantamu ir nepasiekiamu lygmeniu.
-Bet juk mes turime kažkaip padėti jiems atskleisti ir ugdyti jų neįprastus gabumus?
-Mes turime perduoti jiems savo patirtį. Bet kurį vaiką reikia mokyti vaikščioti, kalbėti, laikyti peilį ir šakutę, rengtis. Ir indigo vaikai šia prasme nėra išimtis. Kaip auklėti vaiką, jeigu jis savo protiniu išsivystymu, kaip jau sakiau, yra visiškai kitoks žmogus? Be to, šie vaikai atrodo ne pagal metus suaugę, rimti, išmintingi. Jie žaidžia su žaislais, lėlėmis, mašinėlėmis, bet visai kitame lygmenyje, ne “uti-puti” lygiu”
-Tai gali privesti prie nesusipratimų tarp tėvų ir vaikų, gal net prie konfliktų?
-Tokie dalykai jau vyksta. Indigo vaikas gali būti lėtas arba, atvirkščiai, labai aktyvus, bet jo mąstymo procesas absoliučiai kitoks. Pastabūs tėvai turi tai pamatyti ir turėti galvoje. Santykių negalima privesti iki konflikto, jį reikia mokėti išspręsti.
-Bet juk yra tėvų, kuriems pagrindinis auklėjimo argumentas yra bausmė.
-Kokią mes norime turėti savo šalį – išsivysčiusią ar nustekentą? Šalies ateitis – tai vaikai. Juos reikia mokyti, auklėti, maitinti, rengti. Ir svarbiausia – mylėti. O bausmė – tai Linčo teismas. Negalima teisti vakų, reikia teisti tėvus. Konfliktai tarp tėvų ir vaikų kyla tada, kai tėvai savęs nesupranta. Kad išsiaiškinti konflikto priežastį, reikia susigaudyti savyje, suprasti save. Ypač tai svarbu, jeigu šeimoje auga išmintingas, ne pagal metus suaugęs vaikas.
-Bet juk nuolatinis spaudimas tokiam vaikui, siekis perdaryti jį pagal savo standartus gali sukliudyti jo tolesnį vystymąsi ir užgniaužti gabumus.
-Indigo vaiko intelektas vis tiek nugalės. O tėvams šalia tokio vaiko patiems reikia mokytis.
-Aleksejau Gavrilovičiau, ar jums teko bendrauti su indigo vaikais?
-Taip. Aš nagrinėjau prieštaravimus ir nesupratimą

zero-cool 2010 m. balandžio 16 d., penktadienis, 16:24:28
Viskas susidelios i savo vietas, leiskit jiem daryti tai ka jie nori, daugiau laiko praleiskit gamtoje, neitakokit ju gyvenimo religija- jie patys pasirinks, o pasirinks teisingai.

Vilnius 2010 m. sausio 24 d., sekmadienis, 22:02:19
Gal kas galėtumėt padėti paieškos atveju?

radioman 2009 m. spalio 3 d., šeštadienis, 19:02:17
;} gal kas prisimena kajp aktyvuot teleportacijos moduli, butu geraj ir kitur pabuvot, ne tik zemej smirdet...

Greta 2009 m. rugsėjo 11 d., penktadienis, 22:21:12
Aš esu indigo kaip jū tai vadinate. Kodėl manau beprasmiška būtų aiškinti. Tiesiog esu, žinau. Ieškau kitų indigo, nes kartais reikia pabendrauti su panašiais į save. Prašau rašykite į colorful_life@mail.com

Aušra 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 18:15:30
čia tai čiūdai vyksta :) Dabar išsisiuntė, o prieš tai kokį 10 kartu bandžiau išsiųsti jums patarimą ir pan, bet niekaip neišsisiuntė
mano paštas: ralyte.ausra(eta)gmail.com

Joana 2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis, 15:02:58
Ausra. O,ko cia deta as? As ne per daugiausia domiuosi tokiais dalykais. O per save as jau seniai perejau. O savo sunui,stengiuosi dar nepudrint jo mazu smegeneliu. Uzaugs,pats viska suzinos ir supras.
Mano sunus i 1 klase nuejo. Kiek per anksti,nes neturi 7 metu. Ilgai snekejomes su mokyklos psichologe. Sake,kad jam sunku emociskai bus mokyklai,nes yra jaunesnis uz kitus. O mokytoja po pirmos dienos pasake,kad jis yra kitoks negu kiti vaikai. Bet,tai ja taip supratau,kad slegia. Ji izvelge problema,kad jis su vaikais nekontaktuoja,kad sneka visai,kas neliecia mokyklos ir pamoku. Sako sunku su juo,nes reikia 3 kartus paaiskint,ka,reikia daryt. Po pirmos dienos jis namo atejo labai issiblaskes. Atrode,kad tuoj,tuoj uzverks,nors priezasties atrodo nebuvo jokios. Ar nebus cia mokytoja kazka leptelejusi? Nes jis turi savo amuleta,kuri visada nesioja. Sako,kad,jis jam laime ir sekme nesa. Po pamoku as jo klausiu-tu kodel ziopsojai,mokytojos neklausei? Sako,gi as turiu laimes amuleta-kazin kodel jis siandien man per pamokas sekmes neatnese??? :) :) :)
Man labai neramu yra. Pazvelgi i kitus vaikus,visi,vaikai,kaip vaikai. Zaidzia,duksta,snekasi apie vaikiskus dalykus,musasi,stumdosi ir tp.. O mano sunus,nuolat buna vienas,gyvena savam pasaulyje... Labai noreciau pasisneket ir susitikt su teveliais,kurie susidure su tokiom paciom savo atzalu problemom. Nes man yra baisu ir neramu del jo ateities. Atrodo,kad ,mes vienintelai tokie pasaulyje. Bet to tikrai negali but...
Au... Kas nors,nepalikit mus likimo valiai :)

Aušra 2009 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis, 22:41:53
Joana, labai malonu skaityti jūsų žinutes. O jūs pati ar duomites dvasiniais dalykais ? Manau būtų nuostabu, kad pradėtumete medituoti, labiau pažinti savo tikrąjį aš ir pan.
Neseniai, stovykloje susipažinau su paaugliu. Stovyklos vadovė paslapčia man užsiminė, kad jis indigo vaikas. Kai susidurdavo mūsų žvilgsniai - išnykdavo visas pasaulis,jo žvilgsnis tarsi hipnotizuodavo, energijos antplūdis. Taigi, labai gera ir malonu yra būti tarp tokių vaikų. Didelė dovana.

Joana 2009 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis, 21:30:31
O dabar jis jau pusantros valandos,photoshope sedi ir kosmosa vaizduoja :)Dar truputi ir mama jo ir sitoj srity patarimo klaus :)

Joana 2009 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis, 21:14:09
Mama,as busiu tavo rankos ir kojos. Pradejo verkt. Klausiu,kas atsitiko? As noriu buti suaugusiu. Kodel? Noriu dirbti. Kodel? Noriu uzdirbti pinigus,kad galetumem buta nusipirkt. O,ka tu darytum,jeigu butum burtininku? Israsciau vaista nuo nepagydomu ligu,padaryciau,taip,kad nevyktu karai. Isvalyciau pasauli nuo siuksliu. Nuo kokiu,nezinau? Kas yra laime? Kai lieki gyvas,kai pvz.kai traukynis taves nesuvazynejo. O kas yra dziaugsmas? Laime...Ziurek,kiek vaiku laukia zaidzia-eik ir tu. Nenoriu,nes jie ne mano draugai. O kas tavo draugas? Draugo neturiu,turiu tik drauge,kuria tu pazysti. Ir neuzdavinek kvailu klausymu. O kai visai maziukas buvo,gal kokiu 3 metuku,sako-tu sirdis,as zvaigzde,o tetis kalkoliatorius :) Sako man-o tu atsimeni,kai as dar tavo pilve buvau,kokie jus su teciu laimingi buvot? Tas ir anas buvo.. Man tiesiogine to zodzio prasme,akys ant kaktos issoksta...
Nuejom neseniai i sporto kluba. uzsidege jam ismokti plaukt. Ir,ka galvojat? Per pusantros valandos,jis jau plauke... Kompe uzinstaliavo sau visokiu programu,parsisiunte zaidymu. Teko isigyt dar viena kompjuteri :)Nes del interneto pas mus karai vyko :)
Toks jausmas kartais buna,kad,jis ne vaikas... O,kas toliau bus,kas???
Viena mama man pasake,kad tikriasnio vaiko,ji nera maciusi. Jis,yra toks koks yra,ir kitokiu nebuna... Kai bunu salia jo,kai bunam vieni,atrodo,kad mes susiliejam i viena kuna. Turiu dar dukrelka,kuria myliu be galo be krasto. Nu bet,sakyk,ka nori,bet neturi,ji to,ka turi jis,nors ir yra gabi...
O man palengveje,kai issilieju sitam puslapi...
Kai nezinau,ka daryt-eit,ar ne,bus,ar ne? Kaip sunus pasako,taip ir buna. O kai jo klausiu,jo atsakymai buna buna konkretus ir aiskus.Net surpuliukai per kuna perbega. Ir visada,jis buna teisus. Jeigu as nezinau ar laukt autobuso,pesciom eit ar ne,visad darau,taip kaip sako sunus,kad paskui nereiketu gailetis...Ir visada bijau isivaizduoti,koks jis bus uzauges...

darius r.ketaris 2009 m. liepos 27 d., pirmadienis, 03:42:56
sena jau po truputi iseina is sio pasaulio ir po apsivalymo nauja prades gyventi naujai,zmones nesupranta tikejimo ir pasitikejimo ,religija zmonems yra svarbesne nei tikejimas,beje 98% zmoniu materija pvz.automobilis yra sverbesnis uz zmogu(gyvybe).atejo laikas zmogui priimti pamokas kitam lygmeniui realizuoti,mes gi visi fantazuojam,tik nedauguma suvokia kad tai kame gyvename yra fantazija(vaiduotes vaisius),o ka dauguma zmoniu daro su savo vaikais _ uzdaro duris i fantazijos pasauli i dvasine laisve, zmones nebus laisvi iki tol kol jie nemastys kaip turetu mastyti zmogus, o zmogus turi zinoti ka jis daro,turi suvokti savo poelgiu prasme ir rezultata, vagis gi zino kad kada nors iklius bet visvien atlieka savo darba,kaip ir zudikas zino kas jam gali buti,bet bet bet
rasau knyga apie zmones ju poelgius mintis ,goduma geruma ir blogi,pabandysiu paaiskinti zmonems kas jiems geriau dvasine puse,kai susitvarkysi savo dvasia -issivalysi nuo to ko tau nereikia ,tada pradesi keistis fiziskai ir pradesi keisti viska aplinkui
kol kas viskas

Artūras 2009 m. liepos 9 d., ketvirtadienis, 17:56:24
Jie zinos ka reikia daryti ir tai darys ir vargas tiems kas stos skersai kele. Jie jaucia ir supranta daugiau nei kiti, taciau yra krastutinumu zmones, arba labai geri arba labai blogi. Moka uzgniausti savyje jausmus. Jie numato kas bus ateityje (jie tai jaucia)

Artūras 2009 m. liepos 9 d., ketvirtadienis, 17:48:16
Gyvene amziu prazioje atgimsta

to joana 2009 m. birželio 8 d., pirmadienis, 15:49:44
Dabar daug tokiu vaiku yra ir mano raides pazino 2metu skaityt pradejo nemokomas...Bet dabar jam 12 metu viskas pasikeitė.Mokosi tik todel kad reikia...

Joana 2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis, 08:48:38
Vat, dar vienas, tikriausiai ne maziau svarbus dalykas- visada eina miegot su svieciancia maza zvagzdute(langu papuosalas), ir is kinderio sviecianciu voriuku. Nezinau, apie ka jis galvoja,jis man nesako!

Joana 2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis, 08:30:12
Prisimeniau jo gimima-verke,kol nepadejo man jo ant pilvo. Nustojo verkt.Ir tada as pamaciau jo akys.. Placiai atmerktos, tuo metu man pasirode, kaip kokio NLO.. Ir dar budamas gimdymo namuose, paimtas ant ranku, dairesi i lubas ir sonus. Po keliu dienu, jo akys pasikeite ir pasidare panasus i naujagimio... Ir nuo gimymo,jis, jis nuolat ieskojo atsakymu...

Joana 2009 m. gegužės 6 d., trečiadienis, 07:58:58
Bendraminciu jis neturi. Nebent viena mergaite,su kuriau jau daug metu draugauja.
-Apie ka svajoji?
Apie kosmosa
-Apie ka dar?
Kad noriu greiciau uzaugt. Man atsiboto but 6 meciui... Aj,atstokit nuo manes...Negaliu paaiskint. Vaikus noriu auklet..
-O kam kam tugimei?
Mama,cha,tai gi gimiau,nu,kad, gi cia buti,kad gyventi,kai jus visi numirsit,kad buciau-as,ir aukleciau vaikus.
-Kas yra ateitis?
Tai,kas bus naujo.
-O kas bus?
Gali buti vel karai. Arba nespes naujas zmogus gimti,kai,visi prades mirti..
Po keleta sekundziu: mama,o kelintais metais skelbimo masina isrado?
Cia vakar jo del smalsumo paklausynejau,kai ejom vakare praustis. Daugiau nespejau paklausyneti, nes jau velu buvo. Dedu ranka ant sirdies ir sakau,kad uzrasiau zodis zodin, ka jis sake...

Rojus 2009 m. gegužės 5 d., antradienis, 23:01:57
...jis jau laimingas..:) ypac tuomet kai jo paklausiate patarimo, jis jauciasi svarbus, o jus laiminga mama.Juk nepalyginamai smagiau atsakinet i keistus ir nezinomus klausimus (panarsius atsakymu internete, nei eiti i mokykla pasaiskinti kodel jis bega is pamoku ar ignoruoja mokytojus:)jis pasieks daug , ypac jeiras bendraminciu, ateina ju laikas ir metas...

Joana 2009 m. gegužės 5 d., antradienis, 22:11:16
Vat prisimeniau, viena is labiausiai istrygusiu jo pamastymu:Jeigu zeme sukasi aplink saule, tai kodel negalima, kai zeme pasieks kita saules taska, negalima paziuret, kas darosi uz jos? Iki jos nedaskrisi, bet ja galima apskrist...
Labiausiai mano sunau stebina zmoniu elgesys.. Viena aukletoja 20 metu dirbo vaiku darzelyje. Ji sako,kad visokiu vaiku. Protingu yra nemazai. Bet,issiskytenciu is kitu vaiku,ji per tiek laiko,mate,tik 3... Kaip as negerai po tu zodziu pasijutau... Nenoriu, kad jis butu kitoks, noriu,k ad jis butu laimingas!!!

Joana 2009 m. gegužės 5 d., antradienis, 21:10:19
Sveiki. Esu 6mecio berniuko mama. Ta zodi "INDIGO" vaikas,izgirdau,gal pries kokiu 3 metu,kai aplinkiniai zmones,man pradejo sakyt, tikriausiai patys to nesuvokdami, ka tai reiske-kad mano vaikas yra Indigo... Taip,suprantu,kad, mamai,jos vaikas yra pats paciausias,bet... Pabandysiu truputeli,apie ji papasakot...
Visu pirma, as nuolat ta zodi ignoravau ir galvojau,kad,tai yra tiesiog issigalvojimai,juolab zmoniu mitai, kurie nei jie, nei as,apie tokius vaikus neimanom...
Mano sunus, vos ne nuo gimymo, skatino mane, rodit jam pasauli,ir apie ji pasakot. Abecele nuo 1.6m. pazynojo,skaite nuo 3 metu. Jam viskas atsireme i zodi "KODEL" Pasauli, jis bando savo rankom paciupynet.
Nuo 3 metu apie kosmosa svajoja. Didziulem zinyne,randa skyreli,kosmosas ir visata,ir ten viska studijoja. Visad atkreipe demesi i saule, menuli, zvaigzdes. Zvilgsnis jo gilus, gilus..
Be galo turi tvirta nuomone ir stipru tikslu siekimo jausma. Bet ir ka,darytu,padaro iki galo. Daznai man pasako,kad,jis baigs 12 klasiu ir istos i kosmonautika. Bet pabreze, kad, teks vykt arba i Amerika arba i Rusija.
Su vaikais, jis nelabai sutare,nes jam yra neidomus vaikiski zaidymai... Nemegsta,kai vaikai i karus zaidzia. Karta man pasake,kad,as nupirkciau saldainiu,nes,jis pazadejo nunesti darzelio grupes draugui, jeigu jis nustos zaist karus. Vietoje to, kad, kartu su bendraamziais zaisti,jis ramiausiai studijoja zemelapi. Jis,kaip ir normalus vaikas yra aktyvus,ir labai,labai komunikabilus. Nuo mazians zinojo, tokia savoka, kaip:vakar, siandien, rytoj, poryt ir tp.. Ir niekad to nepainiojo. Nuo 4 metu,ant jo sienos kabejo kalendorius,ir jis puikiai juo mokejo naudotis. Kad manes neklauso, nepasakyciau, ir kad klauso irgi nepasakyciau.. Jis tiesiog daro, tai, kas jam atrodo teisinga. O kai, neiskenti ir paemi dirza, atsiremiu i zodi "KODEL"???
Nesigauna,man ji auklet,kaip paprasta vaika-jam,tai negalioja! Jis is manes reikalauja,daugiau,negu as galiu jam duot.. Jo pamastymai,kartais mane gazdina. Bet,kai,jis yra salia,jauciuosi- saugi! Ir mane labai stebina,jo atkaklumas,iseities jieskojimas is bet kokios padeties. Ir jeigu man reikia patarimo,as klausiu ne artimu man zmoniu,o- jo!
Nezinau,bet tik dabar,tik pries keles dienas,pripazinau,kad zmones vis del to buvo teisus,sakydami,kad mano vaikas yra kitoks. Ar INDIGO,ar,ne-man tai tiesa pasakius iki siol mistiskai skamba... Bet labiau uz viska,sia diena trokstu,kad mane kas nors nukreiptum teisinga linkme,kas liecia mano sunaus auklejimo...
Labai noreciau,kad,atsileptu zmones,kurie susidure su tokiom paciom problemom..
Tai tiek is musu kosminio laivelio:)Tikiuosi,jis artimiausiu metu,manes neisgabens i kokia kita planeta,apie ka jis ir svajoja-kosmose atrasti tokia planeta,kur klestes givybe,ir perkelti ten visa zmonyja...

nikomaxe 2009 m. balandžio 25 d., šeštadienis, 17:34:56
noriu pasakyti jai bus pasaulio pabaiga 2013 tikrai visi indigo gabumai pasireiks bet jai tik dar viena abejone indigo vaiku atzalos tikrai kazka pakeis ;)

aldolopur 2009 m. balandžio 23 d., ketvirtadienis, 09:14:22
I've already come to the conclusion that one diet will work wonders for one person yet not make a slight difference to another.
What diets have you done that actually worked for you?
How long did you keep it up? (Yes I'm assuming you gave up at some point)
I've done many diets in my life and each time I gave up keeping it going for various reasons.
One does stand out though and that's the cabbage soup diet. It is meant to cleanse your body of all the bad foods you've had and should only be done for one week since it is not a diet for life. I can say it really worked. My mum and I did it (I think 10 years ago) She lost about 3 kg in that week and looked no different in her appearance. I, on the other hand lost nothing, yet I looked great.
In a nut shell the diet consists of having a certain recipe for cabbage soup which you can eat as much as you want the entire week, and every day you eat something else (can't remember the list though..)
How about you?

lina 2009 m. balandžio 4 d., šeštadienis, 23:32:50
auginu du sunus,vyresnis tikrai indigo,ir ne todel,kad gabus ir protingas ne pagal amziu.tiesiog jis ir pats klausia kodel as kitoks? nuo mazens stebina tokiais klausimais,net kartais siurpoka.keturiu metu kazkas paklause kuo nori but uzauges,o jis atsake:as busiu Dzordzas busas,pasaulio valdovas.

Lilija 2009 m. vasario 12 d., ketvirtadienis, 16:44:38
zinau,jog pasaulis blogas.Blogis yra materija,kunas,pinigai,daiktai.mes nuo ju priklausomi.Mano vieta ne cia - Zemeje,o kazkur toli,kur nera materialiu dalyku,ten yra tik sielos,ten yra geris.

v.g. 2009 m. vasario 7 d., šeštadienis, 01:03:47
www.zeitgeist.lt
www.atoveiksmis.lt
jei norit keisti pasauli prisijungite

Fuck 2009 m. sausio 20 d., antradienis, 16:14:40
Neo, astrale ir yra vieta kur gali suzinoti visus atsakymus..

Mukas 2008 m. gruodžio 30 d., antradienis, 06:32:00
Indigo zmoniu tikslas Peace! ir gerbimas vienas kito daugiau nieko nereikia zinot

Vytautas 2008 m. gruodžio 2 d., antradienis, 16:04:18
As skype neturiu. Na cia galima daug kalbet.. Noreciau susitikt ir apie wiska daugiau suzinot is tawes..

NTX 2008 m. lapkričio 28 d., penktadienis, 01:48:25
Sakai reikia si dalyka tirti ir dometis daugiau? Pasakyk sitai zmonems, visuomenei. Paziurek kaip jie gyvena pasinere i ta savo rutina, gyvenimo problemas, jiems tokie dalykai nerupi. Sakyk nesakes, tai nieko nepakeis, tik laikas gali kazka pakeisti. Ir tiek ilgai laukti nereikes, kazkur 300 metu, taip yra rasoma. Pasaulyje krizes, zmones bega nuo realybes, kancios visais imanomais budais. Narkomanija, depresija, alkoholizmas, tai tik irodo, kad visuomenes teikiami modeliai uzpildo vis maziau zmoniu, kitiems reikia kazko daugiau... Mes stovime kryzkelej, vienas kelias yra i susivienijima ir issitaisyma, senovinius mokymus, o kitas i toleste saves destrukcija, 3 pasaulini kara... Tiesa sakant as indigo lb nesureiksminu, nors su jais daugiausiai bendra turiu, bet man yra svarbesniu dalyku, nei vien apsiriboti tuom. As pastebejau, kad tokie zmones dazniausiai vaiksto aplink, domedamiesi tokiais dalykais kaip parapsichologija, indigo vaikais, ateiviais, astralinem kelionem, energetika, filosofijom ir t.t. Taip ir as tuom domejausi, tai buvo blaskymasis. Esme tame, kad, nei vienas is siu dalyku neatsako i esmini gyvenimo prasmes klausima. Ir zinote kodel? Kodel zmogus gali suvokti visu organizmu is negyvosios gamtos, augalines ir gyvunines paskirti, o savo buties prasmes suvokti negali? Nes zmogus yra auksciau visu siu sluoksniu. O savo prasmes jis iesko is tokio pacio lygio, kuriame yra todel jis jos ir neranda. Kad suvokti zmogaus gyvenimo prasme reikia ziureti is auksciau. As kalbu apie dvasinius pasaulius (kitus matavimus), kuriuose nera erdves, laiko, kuriuose galime buti tik sielos pavidalu. Tai ar ne geriau butu ieskoti to kas gali atsakyti i si gyvenimo prasmes klausima? Ir galima teigti, kad tai kas atsakys i si klausima, taip pat atsakys i visus kitus kylancius klausimus. Pagalvokit, kad yra svarbesniu sriciu, kuriuose galite isnaudoti savo potenciala. Jei bent kiek norite suvokti tai ka as kalbu nueikite i google parasykite “kabala”.
P.S. Baigiam cia floodint puslapi, komentavimas ne chatinimui taigi. Jei kas nori pabendraut einam skypen > NeoThundeX

Vytautas 2008 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis, 16:10:52
Jeigu tokiu zmoniu atsiras daugiau ir daugiau, idomu butu paziuret i pasauli po kokiu 8-9 amziu..

Vytautas 2008 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis, 16:07:16
I NTX. Reikia si dalyka tirti ir dometis daugiau.. Ar klystu..? Nezinau.. Apie tokius zmones skaiciau ir kituose tinklapiuose ir pan. Dauguma ten iswardintu dalyku atitiko tiek mano elgesi tiek mano charakteri. Man dbr yra 19 metu, o, kad nepritampu prie daugumos pastebejau budamas gal 12-13 metu. Turiu tik wiena drauge, kuri mane supranta wisapusiskai. Jos daug kas nemegsta, klaseje atstumta, su tewais amzinai pykstasi ir t.t. Bet ji nezino dar apie Indigo zmones. As sudariau anketa, kurioje klausimai yra tokie patys kaip ir tuose puslapiuose apie Indigo waikus, bandysiu sulygint atsakymus, variantus ir pan. Na nezinau. Gal cia tik mano kwailos teorijos..:):(

NTX 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 16:49:47
Del siu zmoniu kiekio Lietuvoje. Na jokiu apklausu nera daroma tokiomis temomis tai ta teigti butu neobjektyvu. Bet is savo patirties galeciau pasakyti, kad bent is praeitos kartos, kurie gime anksciau 1995 yra tikrai nedaug, galbut jie prisitaiko prie aplinkos, nes tai yra pats didziausias veiksnys, kaip sakoma vienas lauke ne karys, o tie vaikai nerade bendraminciu tik taip ir jauciasi. Reiketu laukti kol toji nauja karta uzaugs, jei jie netaps prisitaikeliais, galbut tada pasaulyje kazkas pakeisis. O del ju auklejimo, tai manau, kad juos visu pirma reik suprast, nors kartais atrodytu, kad jie kalba utopijas, bet ju teoriju neigimas itakotu ju uzsidaryma. Nereikia ju vertinti pagal ju kuno amziu, nes siu vaiku sielos gali buti zymiai senesnes nei tevu. Jie nepakencia, kai jiems yra nurodinejama, aiskinama apie pasaulio struktura ir ypac, kai tai yra daroma klaidingai. Na siaip ne manes reiketu klaust apie ju auklejima. As manau jiems reiketu papasakoti apie pasaulio blogybes ir gerybes, sudaryti jiems suvokima apie tai, ir manau jie patys sugebes eiti teisingu keliu. Bet cia vel atsiranda ivairus isoriniai veiksniai, kurie gali klaidinti si vaika. Na tiesiog.

NTX 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 16:30:28
Vytautai, jus pats nepateikete nei vienos teorijos ir dar sugebate neigti kitu, kiekvienam jo teorija yra tiesa, tik ne visu yra tikroji tiesa. Visi indigo turi bendra bruoza - jie zino, kad yra kitokie, nei dauguma, dar budami vaikais jie tikrai tai zino. Taciau dar nezinodami kas yra tie indigo, tiesiog randa, perskaito informacijos apie si dalyka ir supranta, kad tokiu kaip jie yra daugiau ir jie turi savo etikete.

Vytautas 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 10:51:00
Kreipiuosi i NTX: Ka manai apie Indigo waiku auklejima sioje paprastu zmoniu wisuomeneje?

Vytautas 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 10:48:45
Nu nx,jei jau jauciates kai kurie,kad esat kitokie tai iskart ir rasot cia-AS INDIGO WAIKAS. Nejuokinkit,gal geriau tiesiog nueikit pas gydytoja ir pasitikrinkit sweikata! Idomu butu susitikt su kokia GABRIELE ar ORKA.. Krc marsieciai jus esat nx.. Labiau domekites,tada rasykit sawo teorijas..

Vytautas 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 10:43:09
Krc, paskaiciau kai kuriu zmoniu zodzius ir iskilo klausimas.. KA JUS CIA WEIKIAT?!>:(

Vytautas 2008 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 10:36:16
Ar Lietuvoje daug tokiu zmoniu?

jo 2008 m. lapkričio 24 d., pirmadienis, 23:13:21
Tik gimsta vaikelis dar net nemoka šypsotis,o jau tėvai ir seneliai sako: gal JIS MESIJUS, JIS YPATINGAS!Jis angelas....Kiekvienam savo:)

shamil 2008 m. lapkričio 24 d., pirmadienis, 17:31:46
interesno pochitat' o krisise

NTX 2008 m. lapkričio 18 d., antradienis, 01:20:32
Nesupratau sio jusu teiginio "kai trisdesimtmetis apsimeta indigo vaiku" cia jis buvo adresuotas man? :D O kas apie trisdesimtmecius, tai as manau ta etikete indigo vaikas gali prisiklijuot tik zmones po 1990 gime, nes kazkur tada jin buvo sugalvota, tai kas gime anksciau gal tiesiog vadinos dvasiski zmones or whatever XD Man tik gaila tokiu ribotu zmogeliu, kurie bando sulist i kitu sukurtus remus :D INDIGO VAIKAS!!!! DIEVAZ!!!! JIS MESIJUS, JIS YPATINGAS!!!! ISGELBETOJAS!!!! O, KAD AS TOKS BUCIAU!!! XDDD who gives a shit! atsigaukit zmones bukit savimi :D

atsakymas 2008 m. lapkričio 16 d., sekmadienis, 11:19:03
Na nuostabu kai žmonės vystosi ar ne? Svarbiausia šiek tiek jiems pakantumo. Juk vaikai yra vaikai. Bet kai trisdešimtmetis apsimeta Indigo vaiku, tai jau neregėta nematyta....Kaip jūs tai toleruojate?

NTX 2008 m. lapkričio 13 d., ketvirtadienis, 22:48:14
Tj, va. Praejo beveik 2 metai kaip rasiau cia, galite pamatyti mano postus pacioj apacioj. Dbr man juos skaitant kyla juokas, nezinant kaip yra istikruju galima daug ko prifilosofuoti ir prisiskaityti veju:D Bet jau zn kaip cia su tais vaikais, tai nera joks fenomenas ar dar kas nors. Tai galima sakyti kaip sielos evoliucija, taip tie vaikai jauciasi kitokie ir yra kitokie tarp siuolaikines daugumos, nes jie gime tokiu metu kada zmoniu sielos reinkarnuojasi ir pereina prie dvasingumo, todel ju aura ir yra melyna. Nauja karta pradejo gimt nuo 1995, kaiptik matome tu vaiku padaugejima, laikui begant visos sielos pereis i toki lygi ir tada zmonija gales pasiekti gyvenimo prasme, dvasinius pasaulius. Sielai issitaisyti buvo duoti 6000 metu ir jau yra like 257 metai iki galutinio issitaisymo, tokiu zmoniu kuo toliau tuo bus daugiau. Taip galiu pasakyti, kad as vienas is ju, bet tai tik etikete, kuri nieko nekeicia, man ji visai nerupi. Betkoks zmogus, turintis vidini nora gali buti kaip indigo, tiesiog reikia eiti dvasingumo keliu. Jie niekuo ir nesiskiria tik tuom, kad turi stipresni rysi su kureju, dvasiniais pasauliais ir visa ismintim, kuri sieja visa tai, ju suvokimas zymiai gilesnis. Gerai nesiplesiu as cia, ato visa puslapi uzfloodinsiu. Tiesiog norejau pasakyti, kad nesusireiksmintumete. Sakydami, kad zmones yra robotai, jus nepagalvojote, kad jus esate taip pat robotai, bet tame ir skirtumas, kad jus tai suvokiate. Mes neturime jokios pasirinkimo laisves. Mus itakoja aplinka, visuomene, gamta, kurioje gyvename. Musu visu kelias yra vienas ir tas pats tik vieni eina per kancias kaip matome istorijoje, o kiti pasirenka samoninga tobulejima. O, kad dbr jus esate indigo nereiskia, kad jus praeitame gyvenime nebuvote toks pats robotas kaip dbr dauguma aplink. Tiesiog reik suvokt kaip viskas vyksta ir pamatysit, kad mes - indigo taip pat esame programos dalis, tik greiciau progresuojanti. Tai tiek. Kas nori suzinoti daugiau galite rasyti man skype NeoThundeX arba patys pasidomekite tokiu mokslu kaip KABALA, kuriam 5700 metu, tai jums gali padeti islaisvinti jusu prota is betkokiu grandiniu, kurios riboja jusu mastyma. Beje KABALA domekites tik autentiska, nes daug veju yra prikurta apie ja. Is jos galesit suzinot viso kurinio (vsatos) prasme.

Daiva 2008 m. lapkričio 12 d., trečiadienis, 03:08:23
Visada jutau, kad esu kitokia nei aplinkiniai...nesupratau, kodėl, kol į rankas nepakliuvo straipsnis apie indigo vaikus. Ėmiau domėtis labiau. Dabar nebeabejoju, jog esu indigo žmogus. Betrūksta tik kad patvirtintų tai ar paneigtų auros nuotrauka. Ir galiu pasakyti, jog nėra saldu būti kitokiu, ypač mūsų visuomenėj. Tik neišmanėliai mus laiko ypatingais, patys su tuo realiai nesusidūrę. Mes tik skaudžiau išgyvenam neteisybę, labiau mėgstam laisvę, negalim nieko daryti, jei nematom prasmės, mums nėra neginčyjamų autoritetų.

; 2008 m. spalio 25 d., šeštadienis, 16:21:02
Nezinau ar cia neparasyta, ar praleidau, bet indigo yra keturiu lygiu, tik nebepamenu kuris auksciausias 1 ar 4. Pati neesu indigo, taciau tikrai zinau tokiu zmoniu, ir man labi gaila tu, kurie negali atsiskleisti, ir tikrai pritariu tiem, kad siais laikais zmones-robotai

Nemiga 2008 m. rugsėjo 20 d., šeštadienis, 01:52:38
Kartais pagalvoju, kokie mes zmones kvaili - patys griaunama tai ka susikuriame, bet kai geriau isiziuriu ir suprantu, kad mes esame ypatingos ir nepaprastos butybes, apdovanotos jausmais ir dvasia. Tiesiog mes esame sutrike ir nelabai beskiriame kas gerai o kas ne, kaip pradinukas, kuris tiki viskuo kas jam sakoma. Mes nemokame panaudoti visu savo gebejimu, kurie mums yra duoti gamtos, o laikui begant mes prarandame save derindamiesi prie paciu susikurtojo pasaulio. Reikia pazvelgti ne tik i veidrodo ir apsiriboti grazia isvaizda, bet dazniau lankytis ir savo viduje. Mes ne kvaili, o sutrike. Reikia pagaliau ismokti myleti, uzjausti ir padeti.
Butu tikrai idomu pabendrauti su zmonemis kurie masto kiek giliau ir ne taip pavirsutiniskai, kaip dauguma siandienos jaunu zmoniu. Mane irgi galima pavadindi kiek kitokia. Budama 4 metu jau puikai skaiciau, atmintis buvo nepriekaistinga. Kaip pasakoja tevai, visada piesdavau piesdavau ateivius, nors tada apie tai is niekur negalejau suzinoti. Nuo mazens domino ir filosofavau apie visatos atsiradima, Dieva, relogijas, bet deja namiskius tai glumino. Jiems as neatrodziau normali, net isizeizdavo 'mat kiausinis mokina vista' arba 'tik nevaidink sventosios'. Teko uzsiskleisti, jiems tapau normaliu vaiku, bet principu ir gyvenimo prioritetu nepakeiciau. Labai megstu piesti, kurti ir jausti gamta. Seniau buvo vizijos apie greitai ivyksiancius dalykus, bet jau keleri metai kaip viskas baigesi, siabingai skauda galva. Karta kreipiausi i ekstrasensa, man pasake neva galiu savo energetika gydyti zmones, bet nezinau ar tuo tiketi, bent jau man neiseina. Tiesa, kai salia buna sergantis zmogus jam palengveja, bet jo skausmas tarsi pereina man, NEmegstu to jausmo. Kartais nebezinau kas as, tiesiog kazko laukiu...

Naitro 2008 m. liepos 11 d., penktadienis, 19:16:43
As taip pat nuo mazens buvau isskirtinis is kitu vaiku, daug anksciau pradejau kalbeti, buvau labai gabus, viska greit ismokdavau, man visada buvo idomu kaip mes atsiradome ir kokias paslaptis slepia kosmosas. Dabar taip pat nelengva gyventi kai aplinkui tiek daug kvailu zmoniu, jie visi panasus i robotus, kurie uzprogramuoti gyventi pagal jiems irasyta programa.

Laura (tikralape) 2008 m. liepos 2 d., trečiadienis, 16:49:11
laba :) yra labai geras informacinis filmas anglu kalba kuri galite rasti youtube ar vaizdelis lt pavadinimas indigo evolution.

marcell 2008 m. liepos 2 d., trečiadienis, 15:13:56
1. Jei į šį puslapį ir užklystų "Indigo" vaikų, tai manau jie tikrai neatsilieptų kaip GABRIELE.
2. Indigo vaikai savęs iš kitų neaukština, juo išaukština aplinka.

blue 2008 m. birželio 18 d., trečiadienis, 16:29:33
gerai, kad apie tai rasoma, ir kad patys indigo atsiliepia. Nemanau, kad tai kazkas ypatinga juo buti. Nors, kai paziuri visa ta jaunimo minia, vien forsus, fifas, egoistiskus debiliukus - tai pamastai, kur nors vienas, ne tai, kad indigo, bet nors kiek zmogiskesnis?! Turbut Lietuvoje ju dar labai mazai, arba jie perauklejami, arba nunyksta, degraduoja.

GABRIELE 2008 m. birželio 16 d., pirmadienis, 12:18:11
ESU INDIGO VAIKAS manau visi zmones kaskuo ypatingi bet mes indigo esame pranasesni aisku indigo vaiko ir auklejimas kitas jie turi misije jeigu tevai usgos savo siuksciu auklejimu mes jos neyvygdism :)
sek tiek apie juos na kas nori daugiau suzinoti mano skype nikomaxe
gal ir patys indigo susidomes :)

Magix 2008 m. birželio 10 d., antradienis, 04:00:42
sweiki as noreciau pabendrauti su visais kas save laiko ar mano kad yra Indigo as irgi manau kad toks esu.mano kontaktai SKYPE magixaslt EMAIL www.magixas@gmail.com...Kaip pamaciau kai visi aprashe savo nuomenes ir gyvenimus pvz Blaskantis radau dauk panasumu.As zinau kad esu kitoks negu kiti pasaulio zmones ir tik dbr atradau tokiu panasiu zmoniu
P.S. Reiketu mums koki geresni chiata susirast ar kazka panasaus

Namu bildukas 2008 m. gegužės 25 d., sekmadienis, 23:07:11
as daznaj sapnuoju wirsh galvos praskrendancias raketas zmones rekiancius ir apimtus panikos, sprogimo sukelta dumu gryba toli uz horizonto akinancia sviesa nuo jo, ir tai kaip pats mastau sprukti i uzsieni po sprogimo kaip begu laukais ir pan. zheuru... kad neissipildytu :) bushas gresme pasauliui

IceVenus 2008 m. gegužės 18 d., sekmadienis, 21:07:49
Labas visiems. Is tiesu tai noreciau pasikalbeti su "Blaskantis", gal kas zino kaip su juo susisiekti? :)skype- underworldvenus

As 2008 m. gegužės 16 d., penktadienis, 03:40:01
Labas visiems. Noreciau suzinoti ar yra one.lt kokia indigo grupe? Jai taip tai pajunkite mane. Labai prasau. Login: goodfeal

salotinuke 2008 m. gegužės 11 d., sekmadienis, 13:44:02
hate_you, skeptiku visada buvo... visdar yra, bet jau nebeilgam...

hate_you 2008 m. gegužės 5 d., pirmadienis, 18:55:41
svaigalai- nieko daugiau. žmones, atmerkite akis....

Problem_child 2008 m. balandžio 17 d., ketvirtadienis, 19:42:21
as esu indigo. Tikrai tai zinau. Apie tai zinau tikrai nemazai.. ir noriu padeti tiem kurie katik perskaite si straipsni suprato, kad yra tokie patys.. manes neatskiria nuo genijaus ir pamiseles.. mano IQ gerokai virsija vidutini.. nebijau visiem aiskinti visatos tiesas, bet mane liudina tai, kad zmones kvaili.. nesupranta.. nenori suprasti.. jie paskende savo kasdienej rutinoj.. As eidama per miesta pastebiu kiekviena indigo.. ir man pasidaro gaila, kad negaliu prieiti ir jam pasakyti, kad jis vienas is musu.. todel rasau cia.. visi kas mano esa indigo rasykit man i skype tute_2. Pakalbesim ir as pasakysiu ar jus tikrai vienas is musu, padesiu surasti save.. gal net paaiskinsiu musu misija.. ;)

7777777 2008 m. balandžio 10 d., ketvirtadienis, 03:19:32
Labai gerai,kad rasoma apie indigo zmones...nes tokie zmones kartais pasiklysta gyvenima,gal ne kiek pasiklysta,kiek atsiranda pas juos daug klausimu i kuriuos yra vienas atsakymas-indigo!Tada jiems tampa lengviau bendrauti,tada jie pradeda suprasti aplinkinius zmones ir supranta patys save,taip jiems toliau vystytis ir daryti tai ka jie turi dayti,pasidaro daug lengviau!Nuostabu,kad vis del to meile gali atgimti daugumos zmoniu sirdyse...ir uztenka tik tiek ,kad yra tie kuriems nesvarbu kas jie tokie,jiems svarbu rezultatas...jie dziaugiasi zmonemis ir viskuo kas juos aplinkui supa...ir jiems nesvarbu kaip juos vadina ir jiems nesvarbu kad juos keltu i pavirsiu,jiems tik svarbiausiai suzinoti,gauti atsakyma,jei turi klausima ir eiti toliau i prieki,nesant dziaugsma ,randant pusiausvyra,sejant meile...Mylekime vieni kitus!Mylekime,mylekime,mylekime....

v.g.virgis 2008 m. balandžio 2 d., trečiadienis, 23:12:01
jei mes dedam samoningai i savo pasamone melaginga informa (to nesuprasdami kad tai melas) tai is pasamones (musu mastymas-mintys eina is pasamones)is pasamones iseina ir neteisingos isvados, ir taip visas musu mastymas vystosi nuo visu sudetu informaciju mes gaunam isvadas-musu mintis. todel kad ismesti kazkokia priimta meleginga informacija reik labai daug pastangu,nes visos kitos mintys (visos gyvenimo sritys) susije su ta informacija.siuos zodzius galima pritaikyt visam musu mastymui.
musu pasamonej slypi begaline ismintis,indigo zmones naudosis savo pasamones ismintim
rekomenduociau perskaityt knyga "jusu (pa)samones galios" JOSEPH MURPHY
ir gyvenimas pasikeis jums stipriai , visom prasmem,suprasit viska kaip kas vyksta aplink,ir pacio gyvenime.

violeta 2008 m. kovo 18 d., antradienis, 14:53:53
turiu siokiu tokiu izvalgumu bendraut su aukstesnemis esybemis ir tikiu, kad Indigo vaikai sparciai eina i pasauli.

Namu Bildukas 2008 m. vasario 17 d., sekmadienis, 23:09:12
Cekuolis heheheheh jo tas tai duoda kalbos sedi ir tarshka be paliovos toj dezhutej, tu ce o jis ten... sedi ir tarshka :D

v.g. virgis 2008 m. vasario 5 d., antradienis, 16:22:24
ir ne tik A.Cekuolis geras zurnalistas, Siaurusevicius,ZINIU RADIJO laidu vedejas yra,ir dar keli

Orka 2008 m. vasario 5 d., antradienis, 02:13:11
O as galvoju,kad marse vis delto atrastas vanduo.......

v.g. virgis 2008 m. vasario 4 d., pirmadienis, 08:58:42
ir su zmonem reik moket bendrauti , jie letai tobulejantys ir sunkiai isisavina teisingus gerus dalykus,atradimus ir t.t. net nereik ant ju rekti tave skaito durnium jei rodai mokslinius faktus , o jie daro priesingai. manau kad su zmonem reik graziuoju ,ir jie prades suprasti greit viska,nes kai pradedi rekti tai viska susigadini. as savo ateiti stipriai susisikau. o zurnalistai tai isvis tusti kiauri zmones, be dvasios , rodo faktus -sensacijas,o ne priezastis del ko ivyksta tos nesamones,nesupranta zmones kad jie yra kalti del visu tu sensaciju ir taip jie viska uzsiprogramavo. turbut A.CEKUOLIS vienintelis reikala ismano neblogai,jis geras psichologas.

v.g. 2008 m. vasario 4 d., pirmadienis, 08:43:48
o pas tave Orka nera jokio savanaudiskumo?man norisi pakabinti grazesne protingesne mergina,norisi sustresnio namo ir pan.,tik pas mane tas gobsumas yra labai saikingas,ir proto ribose. o zmogus is prigimties tinginys(ir as),tai ji savanaudiskumas skatina eiti i prieki ir taip automatiskai ekonomika auga,bet ir prie to pacio zmones labai nusigrybavo save besiprogramuodami,ypac juos beprogramuodami oligarchai,ir tikrai zmones bijo tiesos ir jei ka isikala i galva koki absurda tai nei gerumu , nei kuju neismusi is jo to. o istorija reikalinga ir kad is klaidu mokintumemes(100% gi niekur nera) ir kazkuom didziuotumemes. ir viskas yra israsta (daug kas ),tik reik moket atsirinkt,ar ne? zmones visiskai nesivadovauja gerais ,teisingais atradimais

Orka 2008 m. vasario 4 d., pirmadienis, 04:32:47
Kaip jum atrodo?Ar Marse yra visdelto vanduo? Gal tik jo likuciai..Po Marso kaip gyvenamos planetos isnikimo..Kalbama apie labai daug metu atgal..Pries dinozaurus..ir dar toli pries...Gal pries dinozaurus,Zemes planetoje gyveno zmones?Kaip jus manot?O kodel jie isnyko?O koki vaidmeni atliko tuo metu Marsas?..Kas zino,gal Marsas ir dabar atlieka dideli vaidmeni..Tik mokslininkai iesko ne ten kur deretu.Gal jei pakapstytu siek tiek giliau.....po giliom giliom marso uolienom gal kas slypi..Gal givybe?Tai tik mano teorija,bet as ja tikiu..Zinau 100%,kad marse buvo givybe,kas ja isnaikino,dar negaliu ismastyt,zmones gyveno ir pries dinozaurus,bet jie buvo siek tiek kitokie..be galo intelektualus...Nerasysiu dabar nieko daug apie tai...ne apie ta cia forume kalba vyksta...O kaip atrodo? Kas yra tos zvaigzdes danguje?Is ju yra bent 20% gyvenamu planetu.Bet Zemes planeta daugumai is ju yra irgi tik zvaigzde...

Orka 2008 m. vasario 4 d., pirmadienis, 03:57:10
Mano el. pastas classicworldgroup@yahoo.com jei kas nores pabendraut...

Orka 2008 m. vasario 4 d., pirmadienis, 03:55:03
Mat kaip.Vizualitiku ir teoriku pilna visur,tik blogiausia tas,kad jie ne "nenori sutikti su faktais" ,o tiesiog bijo faktu.Indigo tikslus ir tiesus reiskinys,o zmones diskutuoja budami formos vergai "ar tai tiesa?" "nu raso,tai raso..tegu raso" , arba "voba!geras! pasaulis isgelbetas"..Bet rasydami patys nepagalvoja,kad tas tekstas vistiek ilenda i ju pasamones..Tai tiesiog tam - kad "Jus" ponai ir ponios butumet pasiruose..Galiu jum pasakyti tik tiek.Pasauline ekonomine,muzikine,filosofine ir visa likusi padetis virsta i visas katastrofas kiek tik ju gali buti.Valstybe pradejo vogti is saves - tai yra is savo pilieciu.Pilieciai tampa po truputi nervuoti ir pikti ant valstybes,o valstybe dar labioau vagia..Verslininkai,politikai ir visi aukstuomenes ponai ir ponios pasidare panasus i alkoholikus..Dergdami ant savo valstybes dergia ant saves ir neziuri i ateiti..Kaip manot zmones?Kodel brangsta benzinas? tai tik jusu pinigu labui..matot,jei jus jau isvystumet automobilius kurie varomi vandeniliu ir juos pradetumete isigyti,kur gi kisti nafta?benzina?malkas su juo deginti?abejoju..Pinigai visur.Visi priklausomi nuo ekonomikos,bet ta priklausomybe tie "visi" tiesiog panaikins bent kiek gera ekonomine padeti!! Liksit galu gale be kasnio,be butu,be nieko! vietoi jusu grazaus namo juk pastatytu nuostabu prekybos centra,o galu gale,valstybe uz jusu nama moka ne is savo kisenes o is jusu! pradekite bent kiek mastyti..Geros dienos brangus skaitytojai, bet indigo maistaus jusu labui..As pvz netik noriu ramiai gyventi,bet dar tarkim ir kanors pakeisti....vaikai mokosi istorijos mokykloje..Ta prasme..nu kas buvo anksciau..automatiskai zmones gyvena istorijoje.Kaip sakant remai jau sukurti...Namas jau pastatytas - tu tik gyvenk..Juk ne istorijoje reikia gyventi,o ja kurti!! Vyksta degradacija! Vizuali degradacija!..Man tiesiog pikta ant pasaulio,kad jis per daug paprastai pastatytas..Per daug viskas paprasta.visam pasaulyje tas pats..Per daug paprasta!! tiek muzika,tiek politika,tiek ekonomika,tiek zmones.Jie daro per daug atlapai viska..Is virsaus juk tiesiog sviecia kiaurai.Ir 99% nemato,kad zeme pavirto i paprasciausia kompiuterini zaidima.Japonai kuria siuolaikinius "tipo gerus aparatus" nu tipo siuolaikines technologijas...Amerikieciai siame zaidime yra menininkai - kuria "geriausius filmus.geriausia muzika" ,ta prasme geriausia zmonems...nu...perkamiausia..visi kiti bando padaryti geriau..nu elementarus dviracio kopijavimas..tik kiniecio rankomis...Rusija turi savo kultura,kuri jau ir ta bando persitransformuoti i masine eiga..o visi i pasauli ziuri kaip kino tetre..Tas daro ta,anas ana.."Vo!sukure tetri nauja!...Mam,nupirk tetri!!!noriu tetrio....".."Palauk,suneli,as dar neturiu tiek pinigu,dar neuzdirbu tiek..." Suvokit zmones!! kad jus esate kaip ziurkes narvelyje! be jusu pagalbos niekas nestatytu jokiu pastatu,masinu,elektronikos,muzikos nekurtu,be jusu nebutu reklamos..nebutu nieko.Tik tiesa tokia,kad kas sedi virsui jus seria trupiniais nuo savo duonos...O jus mokytojaujat,esat vergai...ir negalit nieko padaryti....mokytojai moko vaikus,kaip buti valstybes tarnu...nesvarbu,ar tu turi daug pinigu,ar mazai,nesvarbu!!!tu juos atiduosi vistiek tai nelemtai valstybei..Uzmokesi uz savo sukurta tetri..Ar tiesiog juos pralosi,greito maisto restorane(casino)..nu as galeciau kalbet ir kalbet..bet kiek galima......Tiesiog yra suds toi zemeje...Laikas permainoms....

v.g. 2008 m. vasario 3 d., sekmadienis, 21:13:39
ateikit visi i INDIGO GRUPE ar jus galvojat kad esat indigo ar istikruju tokie esat,as tisiog galvoju kad turejau gimti 100 metu veliau www.one.lt . mano login : virgis999

v.g. 2008 m. vasario 3 d., sekmadienis, 20:59:39
orka ,as nesenai one.lt sukuriau indigo grupe ten forume galetume pabendrauti su visais, as matau visas globalines problemas kurios kitiem atrodo smulkmenos(istikro is tu smulkmenu susideda visa esme).greiciausiai as ne indigo,bet as kartais jauciu kitu zmoniu savijautas.

orka 2008 m. vasario 2 d., šeštadienis, 05:04:39
sveiki,noriu susipazint su indigo..realiame gyvenime dar nesutikau tokiu kaip as..ale kas zino,kad yra indigo,rasykit,skambinkit 865458209..jei apsimetinesit,arba esat perdaug islepe nuo zodzio indigo(nesate tokie),pajusiu iskart.Tikiuos pasytaikys bent keli..mano gabumai kiek kitokie,moku jausti zmoniu savijauta tiesiogiai,dar galiu siek tiek daigtus judint,kartais mintis skaityt...o seip turiu absoliucia,vidine,vizualine klausas..kuriu simfonijas neturedamas jokio muzikinio issilavinimo..uiq 150/150.man 17..vaikysteje iki kokiu 14 traukiau negerus zmones..visko turejau savo trumpam gyvenimelyje..nu zodziu,laukiu,pakol parasys indigo..tiesiog idomu..;)

v.g. 2008 m. vasario 1 d., penktadienis, 09:57:02
kas , kur tikrina autras zmoniu?

v.g. 2008 m. sausio 27 d., sekmadienis, 10:23:25
gal kas zino kur galima pasitikrinti auros spalva ?Aciu. parasykit i el.pasta

Namu Bildukas 2008 m. sausio 22 d., antradienis, 01:32:24
Laba diena kaip gyvenate ? papasakokit geriau kokiu nerealiu istoriju is sawo gyvenimo :) gal kas turi telepatiniu sugebejimu ar gali trumpa atejty nuspet ? as sapnuoju daznai sapnus kurie pildosi, pastaruoju metu tai daznai sapnuoju sprogima dideli lig atomini tikiuosi sis neissipildys :}

edvinas 2008 m. sausio 15 d., antradienis, 12:16:26
narkomanai visi indigo vaikai,tik ne nuo prigimties deja:)

joker 2008 m. sausio 12 d., šeštadienis, 21:40:56
Indigo - nieko ypatingo. Tai paprasciausi mus supancio biolauko pokyciu rezultatas. Ivairios mobilios bangos po truputi keicia naujagimiu smegenis. Gali daugeti atveju, kai vaikai gali priimti yvairiu dazniu bangas ir jas suprasti tiesiogiai, be transliatoriaus. Siu vaiku adaptacija yra labai sunki, nes jie nera homospiens.

LG 2007 m. gruodžio 29 d., šeštadienis, 22:44:15
o as kaip tik tikiu proto galia ir taip pat esu girdejusi kad mes naudojame tik maza dalele savo smegenu jei galetume jomis naudotis 100% TAI GALETUME DARYTI VISKA APIE KA MASTOME.GAL KAS ZINOTE KOKIOS INFORMACIJOS KUR BUTU GALIMA APIE TAI PASAKITYTI ISSAMIAU?

Namu Bildukas 2007 m. gruodžio 28 d., penktadienis, 23:35:27
kitty ka tuo nori pasakyt kad pasamones galios neribotos ka toji pasamone gali padaryti ? :]] teleportuoti mus i kita galaktikos puse ?

Blaskantis 2007 m. gruodžio 5 d., trečiadienis, 01:53:24
malonu kad yra isreiskiamos ivairos nuomones:) na bet noreciau papriestaraut .sakai kad auros ir visi kiti ezoteriniai dalykai yra fantazijos vaisius, bet paimkim pavyzdziu tu nematai auru nejunti energijos, tai jei nejunti ar nematai, ar tai reiskia kad to nera?jei nematai dievo nesugebi jo pajausti tai reiskia Dievo nera? Bet kodel zmones juo tiki ir Dievu jau tukstancius metu ir jis neisnyksta. neviska galima paaiskinti moksliskai ir ne viska galima protu suvokti reikia sugebeti sirdimi pajausti.nes daznai protas pakisa koja pvz meileje, mene jis tik viska gadina.kartais jis prisaukia ligas nes netaip mastome. trugdo atsiplaiduoti nes islenda mintis apie darbe,mokykloje,studijose patirtas problemas kai esame namie ir ilsimes.neviskas yra tikra ka plika akimi matome pvz graze zmogaus sypsena o viduje veidmainiska pajuoka.zmogaus gepejimai yra beribiai nes yra pavizdys Jezus jis gime zmogumi tik veliau atskleide ir suprato sielos tiruma ir suvoke kad yra dievo dalis.ir jei mes nors truputi gyventume panasiau i ji mes darytume dar netokius stebuklus kaip jis dare.taip tobulejame bet deje daugelis tobujeja isore kuria masinas zmogaus gyvenimui palengvinti bet tai nera evoliucija pazvelkit kas darosi uz lango ar mums masinos labai padeda jei nemokame su jomis elgtis tinkamai.na tai kas kad galesim pasidziaugti tobula materiale isore bet ar mes busim laimingi jei vidus musu sunyks ir tapsim salti bejausmiai.ir taip pritariu kad turintis galiu nebutinai yra indigo nes kiekvienas zmogus yra lygus ir tu galiu turi ,kiekviename ju yra tik kiti jau gimsta atsiskleide o kitiems reikia mokytis atsiskleist.

kitty 2007 m. lapkričio 24 d., šeštadienis, 23:56:54
visi trokstame buti kazkuo nepaprastu. vieni tai parodome,kiti ne. jei kazka jauti,pvz zmoniu auras ir pan,dar nereiskia kad tu tas indigo vaikas. man apskritai, cia labiau atrodo zmoniu fantazija.... zmoniu ivairiomis galiomis visada buvo ir bus,vienais laikais juos degino,kitais garbino.
nzn,nemanau kad kiekviena vaika su lakia vaizduote galima vadinti indigo,juk ir liga zmogus sugeba isikalbeti,ir dar daug ka. zmogus gali panaudoti vos 10% savo smegenu sugebejimu,jei kas gali issaukti tuos daugiau procentu,tai dar nereikia ju vadint dievais ir baisiai sureiksmint...vis del to juk vystomes.
visos tos "kazkokios frazes","balsai" yra musu pasamones vaisius,o musu pasamones galios-neribotos :} reikia tik moket blaiviai pazvelgt i viska :}

Namu Bildukas 2007 m. lapkričio 21 d., trečiadienis, 09:23:26
Jo.. tapyba geras dalykas as ir kartais patapau :)

Blaskantis 2007 m. lapkričio 18 d., sekmadienis, 01:42:51
tapyboje, poezijoje ir dar visokiuose menno srytise ka galiu realizuoti ta ir realizuoju. buna tikrai kosminiu viziju kuriu tiesiog nesuprantu kaip galeciau igivendint

Namu Bildukas 2007 m. lapkričio 14 d., trečiadienis, 17:53:28
Hmz o kurybines vizijas kur realizuoji ?

Blaskantis 2007 m. lapkričio 14 d., trečiadienis, 10:29:31
keista bet as taip pat girdziu naktimis frazes ivairiausius pasakymus.manau galetume girdeti ir diena bet musu gyvenimo ritmas mum neleidiza isgirsti visas sis surmulys aplink mus tuos garsus blokuoja,o naktimis esame atsipalaidave niekur nebeskubame ir girdime.o jus pameginkite paklausti ko nors tu balsu pvz problemos sprendimo .nes buten tada man iskyla kurybines vizijos kokiu man reikia kurias as galiu realizuoti...

Vik-a 2007 m. lapkričio 12 d., pirmadienis, 17:07:14
man nakti irgi buna trumpos frazios bet taip bet tai tik pasamones balsas

Namu Bildukas 2007 m. lapkričio 8 d., ketvirtadienis, 22:52:52
Shiandien po pietu iskritau is savo balkono 4 auksto ir nepatikesit, likau gyvas! na gerai tai buvo pokstas! iskritau, nes norejau papokstauti tokiu budu.

Namu Bildukas 2007 m. lapkričio 8 d., ketvirtadienis, 10:52:49
Daznai kada nuejnu velai miegot, tai pries uzmiegant girdziu balsus mintyse, kazkokios frazes, kartais trumpi sakiniai, tai stebina, nezinau ar tai nuovargis, o galbut tai galima vadint telepatija :) nekreipiu i tai demesio, kartais net prajuokina... daznai klausau muzikos trankios (techno, house) gal tai iswargintos smegeneles pasireiskia :))

Vik-a 2007 m. lapkričio 4 d., sekmadienis, 16:49:17
as manau kad vieninteles cia esantis indigo yra blaskantis o kiti tik turi keleta panasumo ir viskas

Kasparas 2007 m. spalio 12 d., penktadienis, 23:53:00
aš save laikau tiesiog zmogum, stenguos elktis gerai, turiu ir pykcio daug... bet jai norėtum blaskantis pabendraut kadanors parasyk sms 862456260 emailo neturiu, tiesiog pavargau nuo kompo, jis energija istraukia, degraduoja visuomenė prie jo. lauksiu;)

Kasparas 2007 m. spalio 12 d., penktadienis, 23:48:31
o del to kad vienitis reiktu ir padėt geriem zmonėm... baikit, tas ir yra kad .... naivus ir geri. ir todėl dar ant musu sika. tikėkimės tu lavonu tiek prisidaugins kad poto patys išsinaikins, galu gale yra 2012 12 12 tada juos panaikins juk, ir pasaulis pamatysim iš ko kursis, indigo ar palikusio blogio. neaišku kas bus sunaikintas tuomet, kam bus apocaliptica:D o kam reikarnacija

Blaskantis 2007 m. spalio 6 d., šeštadienis, 02:57:57
jei kas jauciates panasei ar norit pasneket apie tai rasykit i mano e-maila blaskantis@yahoo.com

Blaskantis 2007 m. spalio 6 d., šeštadienis, 02:49:52
kaip is mano slapyvardzio pastebejot kad as blaskausi jauciuosi taip pat ne is sitos planetos ir man zmones atrodo tokie kvaili sugadinti zinoma ne visi bet dauguma ziurint i juos man darosi skaudu jie prarade save jei taip toliau praras ir vieta zemeje.zinau kad mano auros spalva tamsei melyna kitu zmoniu auru dar matyti neistengiu tik svitejima nuo kunu.ismokau bioenergetikos pagrindu stengiuosi didinti dvasini gyvenima.daug kas sako kad as intigo bet abejoju kartais atrodo kad vienintelis zemes issigelbejimas tai sunaikinti zmones virtusius svetimkuneis.per sapnus gaunu informacija apie 2017 metus turi atsiskleisti nerealiu gebejimu zmones manau tai indigo arba zmones kurie mokesi issilaisvinti is materialybiu.maciau ivairiausiu sapnu kurie man sukelia keistus pojucius ir parodo ka darau netaip ir suteikia pagalba sprendziant sprendimus.ankstyvoje vaikysteje turejau isivaizduojama drauga kuris mane moke ivairiu dalyku fizikos desniu elgtis su elektronika dekoju tevams kad neprisere vaistais deje to draugo netekau sitos dalies vaikystes neatsimenu kiek zinau tai is tevu pasakojimu.praauges gyvenau gatves gyvenima jis buvo nekoks buvau uzgoztas visu nesisekdavo bendrauti nuolatos patirdavau aplinkiniu zeminima ir nuolat traukiau blogus zmones su piktais keslais.po to istiko kibirkstis po jos sprogimas gyvenimas suzidejo manau as atsiskleidziau isaugo pasitikejimas savimi lengvai bendrauju su zmonem dabar esu tik keistuolis kurie manes nepazysta smerkia arba zavisi dabar lengviau galiu atskirti sugadintus zmones nuo nesugadintu turiu intuicija jauciu gresme ir blogi. manau indigo turi vienitis jau dabar kazkaip bijau kad nebutu per velu nes viskas klostosi labai greit ir zmones labiau genda negu taisosi.ka isgelbes indigo ir gerieji zmones tie gyvens ir evoliuciuonuos o blogieji zmones bus nusluoti nuo zemes...

nagpa 2007 m. rugsėjo 19 d., trečiadienis, 22:47:24
Tokiems reikia vienytis.
Jei pastebi kokį panašų - mokykloje, forume ir t.t. - pašnekink.
Jei esi vyresnis, tai tau net dera padėti jaunesniems.
Vienam, be kito panašaus šalia, labai sunku atskleisti savo asmenybę ir identifikuoti save.
Ir dar...
...parašykit tuos "prakeiktus" email'us...

angelas 2007 m. rugsėjo 6 d., ketvirtadienis, 14:45:03
indigo arba kitaip sakant tie dabrties žmonės kurių genuose senovės civilizacijos informacija.Juk dabarties civilizacija gyvena tik priešašrį o įra žmonių kurie gimė ir turi genuose informacija buvusių civilizaciju o tai kur kas daugiau nei žino dabrties žmonės tiksliau dabarties žmogus [palyginus su tais kurie turi praeities info. įra prdinėje stadijoje kad lengviau būtų suprasti tai galėtume palyginti dabrties žmogų su pirmuoniu štai toks isivystimo lygis dabarties civilizacijos palyginus su praeities .

forest-as 2007 m. rugsėjo 5 d., trečiadienis, 18:02:07
kaska jauciu savyje kitaip gal tai ir ira indigo... Bet tik gal..

2007 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis, 09:45:47
as esu indigo vaikas iskirtiniu sugebėjmu esu protingas jauciu energijas turiu stipru 6pojuty nenedegu ugnyje ...

Hiro 2007 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis, 00:24:34
As idigo diedas

Mykie 2007 m. rugpjūčio 28 d., antradienis, 15:14:19
O jusbman paaiskinkit sitai:
Wakarais kai jau pasimato zvaigzes,jauciu nenumaldoma nora i jas ziuret. Ir vis ziuriu i viena zvaigzde. Prie pat siaurines zveigzdes.
Ir mintyse kartoju visokias nesamones pawyzdziui : Ne cia as atsiradau. Ne cia man vieta ir t.t
Man 12 ir baigiu isprotet . Zinau, dauguma netikes ka sakau, bet vakaru laukiu su siaubu... PlyzĄ Jejgu ka zinot rasykit Mumsike@gmail.com

OpenSecret 2007 m. liepos 15 d., sekmadienis, 20:20:10
tureti siokius tokius telepatinius sugebejimus,issiskirti is aplinkiniu kazkuom ir visa kita tai normalu kiekvienam vaikui,ypac paaugliui,,, indigo vaikas yra daug protiskai pazangesnis ne pagal savo amziu. o kas cia parasyta tai cia kiekvienam beveik atitinka kazkas,bet tai nereiskia kad cia visi dabar indigo. o kaip ten kazkas sake apie pranasystes ir atieties matyma, tai vadinama dzvu,man bent jau pasireiskioa daznai.. o dzvu irgi daugeli aplanko...

Zombie 2007 m. birželio 27 d., trečiadienis, 17:14:10
www.meloman.projektas lt - mistika/forumas apie muzika

2007 m. gegužės 13 d., sekmadienis, 21:35:05
be Gumiliovo, Gimbutienės, Gonzalez-Tautkutės ir manęs vargu ką suvoksite

Mirties Angelas 2007 m. balandžio 27 d., penktadienis, 23:33:16
nu man tas gyvenimas nusibodo...nes as telepatas :D

Mirtis 2007 m. balandžio 11 d., trečiadienis, 20:19:18
Visa gyvenima kartoju, jog as ne cia turejau gimti...
Tik nera manyje jokiu ten galiu, tai nemanau, kad as galeciau buti tas indigo vuikelis :D
o gal, kas gali zinot, zek, reikia pas ta bobike nulekti, ji pasakys kokia aura :DDD

Vezlininke 2007 m. vasario 17 d., šeštadienis, 15:04:54
NTX-sutinku, su jusu nuomone. Savo galias reikia tobulinti. Bet tam ne visi turi laiko ir vietos tinkamos.

exPertas 2007 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 12:53:49
Kiekvienas vaikas yra ypatingas, visai nesvarbu kaip jį pavadinsi. O new age judėjimams sveiko proto trūksta tiek pat kiek ir bukiems vartotojams - materialistams. Aukso vidurio reikia ieškoti...

NTX 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 15:00:27
kiekvienas zmogus turi telepatiniu, psichokinetiniu galiu, bet jos yra uzgoztos, pas viena daugiau, pas kita maziau. Man paciam buvo pasireiskus telepatija, tiesiog sakiniais zmoniu mintis perskaitydavau arba mintyse "pasakai" kanors kitam zmogui ir jis "isgirsta", pats nustebdavau kai taip ivykdavo. Dar buvo idomus reiskiniai man ivyke galimos artimos ateities matymas ir laiko suletinimas tai kolkas buvo tik po 1 karta, na dar gyvenimas pries akis. O siaip as pries metus suzinojau apie indigo vaikus kazkaip su tuo nebuvau susidures, bet visa laika iki tol zinojau kad as kitoks, jauciausi kitoks, kad as esu is kazkur kitur nei kiti zmones... Jei tu panasiai jauties Aise tai tu irgi gali buti viena is ju.

Aiste 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 18:31:40
Man taip atrodo kad ir as esu indigo vaikas nes ka cia perskaiciau taj man keli dalykai atitiko apie mane. pvz telepatija as kartais tapati sakau ka kiti galvoja arba nuo vaikystes galvoju apie si pasauli apie ateity....

NTX 2006 m. gruodžio 17 d., sekmadienis, 19:14:25
teigiama, kad indigo vaikai tai butybes is kitu planetu reinkarnavusios kitam gyvenime i cia ju DNR yra aptikti pakitimai, kurie irodo kad daugybe zemeje tarp zmoniu gyvenanciu butybiu yra ne zmones, tai aukstenio lygio butybes. Sie vaikai zemeje turi misija, bet mazai kas is ju ja atranda, daznas nugyvena paprasta gyvenima. Kaikurie is indigo vaiku paauglysteje nusizudo, nes jie jauciasi svetimi tarp zmoniu, jie jaucia kad ju namai yra kazkur kitur, jie nori istrukti is cia bet negali...tokius vaikus reik stengtis suprasti ir isklausyti, buti nuosirdziu ju draugu. Ateis metas anksciau ar veliau, kai turesim suzinoti tiesa apie tai ir dar daug zmonijai neatskleistu dalyku, telieka kantriai laukti.

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skliltis
Vartiklis