Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Fairwater paslaptis  
Nėra net menkutės minties,
Kurios nebūtų žinoję iki tavęs.
....
Į nieką praeitis nenugrims,
Ateitis iš anksto vilioja,
Ir amžinybe užpildyta akimirka.
                     J.V. fon Gėtė

1896 m. liepos 10 d. nuošaliame kelyje visai šalia Fairwater miestelio, esančio netoli Cardiff‘o*), pasigirdo šūvis ir girdėjosi garsus klykimas. Keliautojas matė iš tos vietos sprunkantį vyrą, jam grubiai palinkėjusį „labos nakties“. Vėliau jis pamatė šalikelėje gulintį vyro kūną. Jis buvo šautas maždaug iš 100 jardų, tačiau nemirė iš karto, o kraujuodamas bėgo keliu. Nuo to baisaus vaizdo alpo tiek moterys, tiek vyrai.

Paaiškėjo, kad nužudytas vyras buvo 33 m. amžiaus David Thomas, vedęs ir turėjęs du sūnus, gyvenęs kotedže netoli Ely. Jis nebuvo įsipainiojęs į nieką, kas būtų neteisėta. Prieš kelis metus jis buvo lordo Vindzoro įdarbintas dailide St. Faganso pilyje. Tą nelemtą vakarą Thomas buvo užsukęs į vietos pabą kelioms alaus pintoms.

Sukurtos kelios daugiau ar mažiau įtikėtinos istorijos apie tą įvykį, pavadintą Fairwater paslaptimi. Pirmiausia buvo spėta, kad Thomas'ą nužudė vienas iš kandidatų į dailidės vietą. Bet kai buvo sužinota, kad jis uždirbo mažiau, nei rekomenduota profsąjungų, įtarta, kad jį nužudė dailidžių profsąjunga, kad tai būtų pamokančiu pavyzdžiu.

Pietų Velso policija mažai pasistūmėjo tirdama šį nusikaltimą. Atrodo, kad ji laikėsi principo, kad jei nėra aiškaus įtariamojo, reikia ieškoti girto airio. Ir nors girtas airių jūreivis, o vėliau ir batsiuvys iš Dublino tarytum buvo panašus į apibūdintąjį, paaiškėjo, kad jie turi tvirtą alibi. Vienintele tų kaltinimų pasekme tebuvo tai, kad batsiuvio šeimininkė pakvaišo, kai policija atėjo areštuoti jos nuomininko. O „Cardiff Evening Express“ kritikavo policijos darbą ir pasiūlė 50 svarų premiją už informaciją apie žudiką.

Tuo tarpu keli „Western Mail**)“ žurnalistai panaudojo neįprastą būdą – aiškiaregę. Seanso Cardiff‘e metu jauna mediumė transo metu, konvulsijose, sušnypštė „Aš-atkeršysiu!“. Paklausta „Kas tu, drauge?“, dvasia atsakė „David Thomas. Aš-nušautas“. Fairwater medium

Tai su kaupu tiko žurnalistams, ypač kai dar ir mergina buvo jauna ir nešpėtnai atrodanti. Jie nusprendė, kad reiktų jai parodyti ir nužudymo vietą – ir neapsiriko. Pradžioje ekstrasensė teatrališkai pareiškė, kad mato besiartinantį žudiką ir jį šiek tiek apibūdino. Tada suklykė ir dejavo, tarsi būtų agonijoje ir išgyventų nužudymo atvejį, graibydama sau nugarą, tarsi ką tik būtų pašauta. Tada grįžo David Thomas'o dvasia, reikalaudama keršto, ir įvardindama žudiką. Išsekusi parkrito, o atsikėlusi lakstė aplink nužudymo vietą šaukdama „Pažvelk, pažvelk! Žiūrėk, kraujas!“ Kai žurnalistams pavyko ją atitraukti į šalį, ji klyktelėjo „Jis ten!” Paklausta, apie ką ji, ji parodė tuščią vietą ir suspiegė: „Vaiduoklis!“

„Western Mail“ žurnalistai parašė išsamų straipsnį apie savo eksperimentą, kurį vėliau perspausdino, pridėdamas šią iliustraciją, „Illustrated Police News***)“. Neatrodo, kad policija ją būtų laikę rimta, kad, ko gero, tik į gera. O Fairwater paslaptis iki šiol neišaiškinta.

Kartą lenkų geografas E. Romero, pažvelgęs pro langą, paklausė egzaminuojamo studento: Kaip manai, ar lis iš debesies virš mūsų?“ Pro langą pažvelgęs studentas pasakė kad lis. Romero atsidusęs parašė dvejetą. Kai nuliūdęs studentas išėjo į gatvę, prapliupo lietus. Studentas puolė atgal, įbėgo į auditoriją ir džiugiai pasakė profesoriui, kad lyja. Tačiau Romero antrąkart nuliūdino studentą: „Tai nieko nereiškia, nes neturėjo!..”


*) Kardifas – miestas Jungtinėje Karalystėje, Velse, Bristolio įlankos šiauriniame krante, prie Tafo upės žiočių; Velso sostinė ir didžiausias miestas. Apie 350 tūkst. gyv.

76 m. buvo įkurta romėnų tvirtovė. Normanų užkariautojui Robert Fitzhamon'ui 1080 m. pradėjus mieste statydintis pilį, Kardifas tapo prekybiniu centru, tačiau į didesnį miestą neišsiplėtė. Miestas suklestėjo 19 a. jį sujungus geležinkeliu su Merthyr Tydfilio kasybos centru ir pastačius dokus jūrų laivams. Miesto teisės suteiktos 1905 m. Velso sostine tapo 1955 m.

**) Western Mail - Kardife leistas laikraštis, 1869 m. įkurtas J. Crichton-Stuart’o su tikslu propaguoti Marquess’o politines aspiracijas. 1877 m. jį nusipirko H.L. Carr (redaktorius) su D. Owen’u ir padarė jį įtakingu pietų Velse, kur jis tapo siejamas su savininkais, anglimi ir geležies industrija. Su laiku jis tapo populistinės, lokalistinės, provelsiškos pakraipos. Daug vietos skiria Velso regbio apžvalgai.

***) The Illustrated Police News - savaitraštis, vienas ankstyviausių britų tabloidų. Jis spausdino sensancingus ir melodramiškus pranešimus, žudynių ir korimų iliustracijas. Pradėjo eiti 1864 m., o liovėsi 1938 m. Ties 20 a. slenksčiu daug spausdino apie imigracijos problemą, tuo daugiausia dirbančiųjų klasės tarpe keldamas ksenofiją ir paranoją.

Papildomai skaitykite:
Keistai pažįstama
Mano planeta artėja
Sibiriečio fenomenas
Tarp sapno ir tikrovės
Botino - žvitrioji akis
Gyvenimas 2021 metais
Keiro – bohemiškasis pranašas
Menas matyti tolimą praeitį
Ankstyvasis spiritualizmas Anglijoje
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Pastabos apie vidinį vaiką
Vunderkindo iššūkiai
Prasiplečia gyvybės ribos
Londono bokšto krankliai
Laiko ciklo pabaiga
Čenelingas ir rašymas
Dievų ir žmonių akys
Pranašas Nostradamas
Astralinė kelionė
Genties pranašystės
Tamam Šud byla
Ateities vizijos
Sielos klajonės
Indigo vaikai
DM=XF

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT svetaine
Vartiklis