Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Antano Jėčiaus memuarai:
Seržantas šiluminėje trasoje

Kai tėviškės firmamente masiškai ėmė planiruoti ir dūkti NSO, beveik visi jau rašė verlibru. Ieškojimų laikas baigėsi, užgriuvo rūsti tikrovė. Astr. Straižys*) ir kt. pamatuotai klausė: miesčionims pakanka gandų, o kas patikės liudininkais? Tikra tiesa.

NSO sutikdavo naktibaldos, girtuokliai, asocialūs žmogėnai. Tie, kuriems naktis - namai ir medžioklės metas. kaip ir ufonautams. Neravuose dingo telyčia, Arvydų tvenkiniuose - karpiai. Lenkai jau tada buvo drąsesni, daug rašė ir svarstė. Katovicų vaivadijos ūkininkas naktį su vežimu buvo pagrobtas ir apklaustas atėjūnų. Pas mus šitaip nutikti negalėjo, NSO galiojo tabu.

Andai gyvenau teplotrasoje šalia Vingio parko. Susibūrė inteligentiška komuna: disidentai, masonai, evangelistai ir pan. Vieną naktį kunigas Leonardas prie laužo atvedė rusą, milicijos seržantą Frolą Ch. Frolas štai ką papasakojo: aš, bratey, su tais krytnikais susidūriau dienos aky, laukuose už Nemėžio. Priešaky nieko nėr, o gazikas vietoj malasi! Ateina, bliaka mūka, keturiese. Šalmai sidabriniai, akys kaip radarai. Du gal puspenkto metro, kiti du mažiukai. Pačiupinėjo mane, atsegė klyną, kažką pamatavo. Dar nusifotkinom kartu. Tada sėdo į lėkštutę ir nuzvimbė tyliai Jašiūnų pusėn. Vot kak.

Aš raportą, nuotrakas, viską! Buvau geras službistas, vadi sakė: baik, Frolai, kam to reik? Nemalonumai tik. O aš, asilas, dar į Krasnoje znamia parašiau. Nu i fsio. Uždarė į durnyną, žmona išėjo pas Lionką, vaikus išvežė į Riazanę. O aš tik parašiau, ką pats mačiau. Per tuos idiotus ufikus viską praradau.

Toks buvo Frolo pasakojimas. Netikėjome juo, aišku, ir mes. Vaišinome losjonu ir cukrinių kaulų sultiniu. Geras buvo žmogus - pavasarį pasidžiovė panery. Baisu juk, kai tavim nieks, o nieks netiki.

Paskum viskas kaži kaip apsiramino. Benzinas juk buvo pigus, o į parduotuvę kartais atveždavo dešros. Bet kaip rašė visi verlibru, taip ir toliau teberašo. Vis dažniau ėmiau pasigesti grįžtamojo ryšio.

Jurgis Kunčinas


*) Vytautas Pranciškus Straižys (g. 1936 m.) – lietuvių astronomas. 1962-65 metais kartu su K. Zdanavičiumi jis sukūrė septyniaspalvę fotometrinę sistemą, pasaulyje žinomą kaip Vilniaus fotometrinė sistema. Išleido monografijas „Daugiaspalvė žvaigždžių fotometrija“ (1977; anglų k. 1992), „Žvaigždės su metalų deficitu“ (1982). 1984 m. kartu su A. Juška sudarė ir išleido „Astronomijos enciklopedinį žodyną“, 1993 m. „Astronomijos“ vadovėlį mokykloms. Parašė per 500 mokslo populiarinimo straipsnių.
2002 m. jo vardu pavadintas asteroidas 68730.

Papildomai skaitykite:
Lauktuvės ateiviams
Stalinas ir NSO
Jei jie atskristų...
Evaldas Dirgėla. Kosmose
Pokalbis su kun. Paltanavičiumi apie NSO
Antanas Jėčius: bohemos reikalu
Bergsoniška juoko teorija
Ar yra gyvybė Marse?
Miniatiūros: Tarpplanetinis
Sigitas Parulskis. Ateiviai
Iki pasimatymo, Marsieti!

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis
Fantastikos skiltis