Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Emocinis apsivalymas  

Joan Ocean kontempliacijų vingiais: skaitykite Delfinų žaidimai

Kad įvyktų šviesos transformacija, reikalingas emocinis kūno apsivalymas. Jei mintyse nusiteikę šiai galimybei, ją galite rasti mentaliniame lygmenyje. Dauguma žmonių šito nežino, nes tai yra mentalinėje plokštumoje, kuri yra virš įprasto žinojimo. Kas sąmoningai žino apie ją, regi procesą savo išorėje panašiai kaip sustikdami ir bendraudami su savo vidiniais vadovais ir draugais. Sąmonės trimatėje realybėje prigimtis leidžia matyti kitką, arba vidinėje arba išorinėse realybėse, tarsi atskiras nuo jūsų. Iš tikro tai yra visos kitos jūsų savastys ir aukštesniosios SaviSielos dalys.

Aukštesniuose dvasiniuose lygmenyse šių energijų susijungimas vyksta visai natūraliai. Dvasinis kūnas sukurtas kaip energetinis kūnas, kuris leidžia integruotis visoms formoms ir savastims. Tai natūraliai suteikia visumos patirtį. Dvasinis kūnas veikia dimensijoje, kuri yra virš dualumo karalystės ir tokiu būdu lengva integruoti kitus savasties aspektus. Šio kūno mąstymas skirtas tam, kad suprastų proceso filosofinę ir paradoksaliąją prigimtį. Dolphin-Spiritual

Emocinis kūnas yra pirmoji dualumo ir abejonės vieta. Tai kūnas, kuris tiki, kad viskas egzistuoja atskirai. Šiame lygyje integracijos procesas gali sukelti kai kurias problemas. Emocinis kūnas veikia gėrio ir blogio, tai, kas teisinga ir klaidinga, šviesos ir tamsos koncepcijomis. Todėl emocinis kūnas bando spręsti ir savo realybės prigimtį suvokia per fizinių jutimų atsakymus. Jo pažinime geri pojūčiai rodo gerą patirtį, o blogi – blogą.

Nelaimei, emociniam kūnui trukdo racionalaus mąstymo ir jo kontrolieriaus, Tinklo, sprendimai. Tinklas planetos emocinį kūną laiko apokaliptinėje fundamentalaus tikėjimo sistemoje. Ši tikėjimo sistema kūne glūdi kaip miazmos, kurios randasi fizinį kūną supančioje eterinėje masėje. Jos saugo nesveikų modelių atmintį, kurie gali būti aktyvuoti jausmų bei emocijų. Kad integracija įvyktų emociniame lygmenyje, reikia išvalyti tas miazmas.

Žuvų amžius buvo neigiamų karminių modelių pašalinimo iš emocinio kūno amžiumi. Miazmos saugojo genetinę informaciją, praeito gyvenimo prisiminimus ir neigiamus karminius modelius. Jos ne tik pasireiškė kaip fizinės ligos, bet ir kaip elgsenos modelių neigiami susirgimai. Atsiminimus iškeldavo vaizdai, garsai, kvapai ir jutimai. Tie, kurie neprisimena ankstesniojo gyvenimo sąryšių ar karminių modelių, gali priversti juos pasireikšti dabartiniame gyvenime. Tai suteikia galimybę išgydyti neigiamybę. Tie, kurie gali sąmoningai pažinti savo karmą, gali ją ištirti per vizualizacijos technikas, hipnoterapiją ir emocinę iškrovą. Galite taip pat paprašyti hilerio pagalbos, kuris pašalins miazmas iš eterinio kūno.

Emocinis kūnas labai gerai sąveikauja su fizinio kūno jutimais. Neigiamos prigimties vaizdai iškels neigiamus modelius. Teigiami vaizdai iškels praeito gyvenimo teigiamų situacijų prisiminimus. Kai SaviSiela užpildo kūną šviesa, emocinis kūnas atsikrato savo modelių. Tai leidžia išgydyti karmą ir atsukti tą kūną šviesai. Šio proceso metu geriau ir daugiau sužinote apie save turėtų miriadų gyvenimų ir patirčių dėka

Kad geriau suprastumėte emocinio kūno transformaciją, pristatau jums Deminą.


Sveiki, aš esu Demina.
Esu delfinė, kuri plauko ir nardo po jūsų emocinį kūną. Aš jus perkelsiu į emociškai įkrautų vandenų karalystę. Aš pasiimsiu skausmą ir nerimą ne tik iš šio, bet ir ankstesnių gyvenimų. Esu čia, dabar, jūsų sąmonėje, kad išlaisvinčiau iš skausmo ir kančių.

Dolphin-Woman Aš tai padarau pasiekdama tamsaus emocinio vandens telkinius. Aš plaukioju sąmonėje kūno vandens keliais, meridianų kanalais. Tuos meridianus gali užkimšti sustingę emocijos.

Kai kas mane gali pavadinti vidinio kūno sąmone. Aš esu jūsų vidiniai troškimai, jūsų viltys ir svajos. Grynu pavidalu, aš esu jūsų nekaltybės ir tyriausios meilės šulinys. Iki šiol jūs ribojote mano pasireiškimą ir skyrėte man vaidmenis, kurie tegali būti apibūdinti tik kaip sąlyginiai ar represyvūs. Dabar, tapdama laisva, grįžtu į savo tyrą nekaltybę, bet ne naivumą. Taigi, savo išmintimi, grįžtu į save.

Kai ateina laikas man pasireikšti gryna forma, užpildau kūną išskirtinėmis neapsakomomis emocijomis. Šis naujas plaukiantis emocinio kūno šokis apvala jūsų ir planetos vandenis. Tą apvalymą visi turite leisti ir priimti. Leisti nevaržomai lietis emocijoms. Būti spontaniškais ir rasti naujus, puikius būdus jas išreikšti. Aš esu jautri siela, tad nežeiskime mano apraiškų. Nėra blogai jausti giliai. Leiskite sau įkvėpti per mane.

Emocinių Žemės vandenų transformacija paims visą jūsų dėmesį ir ketinimus. Tie, kurie nenori ar nėra tikri, kaip reikia gydyti emocinį kūną, susidurs su gydančiuoju scenarijumi. Bus paspausti jūsų mygtukai ir leista bus pamatyti, kur laikosi jūsų skausmas. Leiskite įvykti jūsų gydymui ir neribokite savo apsireiškimų.

Šio proceso metu, jūsų streso lygis gali būti labai aukštas ir jums gali prireikti daugiau ramybės ir tylos nei paprastai. Būkite dėmesingi sau ir prašykite, kad planetos energijos padėtų jums. Pasivaikščiojimas palei jūrą gali turėti labai stiprų poveikį emociniam kūnui. Spalvos gali raminti, ypač jūros, mėlynų ir žalių atspalvių. Jei save apgaubsite tomis spalvomis, galėsite pasiekti gilesnius užslėptų emocijų lygius, net tuos, kurie buvo jau labai senai jūsų Sielos praeityje. Tos spalvos apsaugos subtiliąsias emocinio kūno energijas jo gydymo metu. Šios spalvos leis išsivaduoti iš kūno modelių, kurie šiaip pasiekiami skausmingai.

Fizinis kūnas turi apsisaugojimo priemones, kurios aktyvuojamos, kai susiduriama su realijomis, kurios yra pernelyg emociškai skausmingos. Jūs galite aplenkti tuos mechanizmus ir pasiekti giliai glūdintį skausmą paprašydami pagalbos manojo sąmonės lygio. Prašykite augalų, nes jų energija gal padėti šalinant neigiamus sustingusių neigiamų emocijų prūdus. Maudykitės vandenyje įberdami natūralių gamtos kvapų ir esencijų. Įkvėpkite augalų karalijos esencijas, nes jie tenori tik padėti jums.

Jūsų emociniame kūne randasi daug būtybių, tokių kaip aš. Mes iškilome iš gelmės, kad išvalytume daugelio šimtmečių patirties skausmus. Aš mokau jus mylėti be jokių išlygų. Galite išmokti taip mylėti, kaip myli delfinai. Jums tereikia tik priimti ir pasitikėti. Šaukitės delfinų, esančių jūsų Žemės vandenyse, energijos. Jie aktyvuos delfiną jumyse ir išmokys, kaip emociškai gyventi su tikra meile. Kai jūsų kūnai išsilaisvins iš šio skausmo ir kentėjimų. Jūs atversite savo energijos kanalus meilės, džiaugsmo ir juoko apraiškoms.

Myliu jus visus ir be išlygų,  
Su meile, Demina  

Papildomai skaitykite:
Delfinai
Kriptozoologija
Mano planeta artėja
Joan Ocean ir delfinai
Banginių pranešimas žmonijai
Pasakiški airių elfai
Kur dūmai, ten ir ugnis
Dinozaurų palikuonys Afrikoje
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Planetų kolonizavimo būdai; kova dėl gyvybinės erdvės
Baubas, maumas ir babaušis
Gyvenimas 2021 metais
Kinija: Gao Yao ir Zhi
Niagaros didžioji gyvatė
Smegenys yra tampomi
Jūra ir žarijos
Atsitolink, Nelaboji
Trobriando burtininkai
Ir vėl čupakabros
Ar mąsto žmogus?
Vūdū ištakos
Oro grobuonys

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
VartikliS