Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Slibino žvaigždynas  

Slibino žvaigždynas (Draco, Dra) yra šiauriniame pusrutulyje ir vinguriuoja tarp Didžiųjų ir Mažųjų Grįžulo Ratų. Lietuvoje jis matomas ištisus metus, geriausia stebėti kovo-gegužės mėnesiais. Į žvaigždynų katalogą įtrauktas dar Klaudijaus Ptolemėjaus („Almagestas“). Egipte tapatintas su šiaurinio dangaus deive Tauride, kurios kūnas buvo sudarytas iš krokodilo, žmogaus, liūtės ir hipopotamo dalių. Kinų astronomijoje Slibino žvaigždynas išsidėstęs per dvi dangaus sritis tradiciniame kinų dangaus suskirstyme: ir šiaurinio dangaus Trijuose aptvaruose (Purpuriniame uždraustame; Aukščiausiųjų rūmų, Dangiškojo turgaus) ir Šiaurės Juodajame vėžlyje. Draco constellation

Žvaigždynas simbolizuoja mitologinių herojų kovą su drakonais, hidromis.
Šimtagalvis slibinas Ladonas, saugantis hesperidžių sodą. Heraklis, norėdamas gauti auksinių obuolių, užmušė Ladoną sužeidęs strėle, pamirkyta Hidros nuoduose. Hera perkėlė negyvą slibiną į dangų.
Kitas mitas siejamas su argonautų žygiu į Kolchidę. Ten drakonas Kolchis saugojo Aukso Vilną, kurios ieškojo Jasonas.
Delfų žemės drakonas Pitonas, kurį Hera pasiuntė persekioti Leto, kad ji negalėtų pagimdyti, ten kur švietė saulė. Bet ką tik gimęs kūdikis Apolonas nuėjo pas Pitoną iki pat Parnaso kalno, persekiojo jį iki pat Gajos orakulo Delfuose, kur ir nukovė.
Tai ir Arėjo sūnus, Tėbų drakonas, su kuriuo susigrūmė Europės brolio Kadmo kariai (Europos tėvas išsiuntė tris savo sūnus ieškoti sesers, įsakęs negrįžti tol, kol jos neras). Kadmas neteko daug savo karių, kol pagaliau akmeniu sutrupino drakono galvą. Deivės Atėnės patartas jis užmušto drakono dantinis užsėjo lauką. Iš drakono dantų išaugo nauji kariai.
Romėnų legendoje slibiną užmušė Minerva ir tada užtempė kūną į dangų. O ankstyvieji krikščionys jį laikė žalčiu, Adomą ir Ievą sugundžiusiu Edeno sode.

Šviesiausios žvaigždės:

Etaminas (g Dra) - Zenito žvaigždė. Arab. reiškia „drakono galvą“. Ji yra ryškiausia žvaigždyno žvaigždė (2,24). Sistemingai nustatinėdamas šios žvaigždės koordinates anglas Džeimsas Bredlis*) 1725 m. atrado šviesos aberacijos**) reiškinį.
Aldibainas (h Dra) - Booboo. Arabų al-Dhibain reiškia „du vilkai“.
Rostabanas (b Dra) - Alwaid, Asuia. Arabų ra's ath-thu'ban reiškia „valdovą gyvatę“, o al'awwad - „tas, kuris turi būti sunaikintas“.
Altajas (d Dra) - arabų Altais („ožka“), Nodus Secundus, Nodus II („antras mazgas“), Aldib („šakalas, hiena“).
Aldhibahas (x Dra) - Eldsib („šakalas, hiena“). Kaou Pih, Nod, Nodus I („pirmas mazgas“).
Edasichas (i Dra) - Al Dhiba, Al Dhihi (Al Dhiba - „hienos patinas“). Turi planetų.
Batentaban Borealis (c Dra). Arabų batn al-thubān reiškia „slibino (gyvatės) pilvą“.
Tubanas (a Dra) - Adib, Slibino uodega. Arabų th'uban reiškia „drakoną“. Prieš 4700 m., buvo arti dangaus š. poliaus.
Katės akis Grumiumas (z Dra) - Genam, Nodus Primus, Nodus I.
Giausaras (l Dra) - Juza.
Tylas (e Dra) - Tyl, Kin Yu. Dvinarė.
Kuma (n Dra) - dvinarė. Komponentes skiria tik 62'', tad jas pamatyti atskirai galima ir su žiūronais. Vardo kilmė neaiški. Vienas šaltinis Kuma verčia kaip „galinę“, nors ši žvaigždė yra Slibino nasruose. Taip ją ir vadino Ptolemėjas.

Žvaigždyne išskiriami šios jo dalių pavadinimai: Slibino galva (arba Rombas) – netaisyklingas keturkampis iš Rostabano, Etamino, Kumos ir Grumiumo.
Kupranugarės – keturios žvaigždės (atitinkančios Slibino galvą), sudarančios žiedą, simbolizuojantį kupranugares, ginančias savo jauniklius (žvaigždutes žiedo viduryje), Penktoji žvaigžde (m Dra) – kupranugarė, skubanti į pagalbą.
Hienos - Edasichas, OT Dra, Aldibainas ir Aldhibahas – hienos, puolančios karavaną iš šiaurės pusės.

Žvaigždyne neseniai viena žvaigždė pavadinta Kepleris-10, apie kurią, patvirtinta, sukasi kieta Žemės dydžio planeta.

Žvaigždyne yra Šiaurinis ekliptikos polius (keturkampyje, sudarytame iš Aldhibaho, Altajo, Batentaban Borealis ir Grumiumo). Aplink jį 27 770 metų periodu sukasi pasaulio polius, šiuo metu esantis greta Šiaurinės žvaigždės.

2007 m. lapkritį buvo nustatyta, kad HIP 56948 žvaigždė yra beveik tiksli Saulės kopija.

Ties Šiauriniu ekliptikos poliumi (tarp Grumiumo ir Batentaban Borealis) yra žalsvai-melsvas planetiškasis Katės akies ūkas NGC 6543, kurį išgarsino puikios Hablo teleskopo nuotraukos. Jį 1786 m. atrado Viljamas Heršelis (Frederick William Herschel). Tai pirmasis planetiškasis ūkas, kuriam buvo ištirtas spektras. Jį 1864 m. pirmiesiems savo spektroskopiniams tyrimams pasirinko seras Viljamas Haginsas (William Huggins). Verpstas

Mūsų Galaktikos palydovė - Vietinės grupės sferoidinė galaktikėlė - Nykštukinė Slibino galaktika. Jos skersmuo 0.9o (tik ~3500 šm), nuotolis nuo Saulės ~260 000 šm. Ji yra viena iš neryškiausių galaktikų ir buvo atrasta A.G. Wilson‘o 1954 m. Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad galaktika gali turėti labai daug tamsiosios materijos.

Įspūdinga lęšinė galaktika NGC 5866, matoma briauna. Ji dar vadinama Verpsto (Veleno) galaktika ir yra 44 mln. šm. atstumu, ~60 000 šm skersmens. (Verpstu (arba Adata) vadinama ir kita spiralinė galaktika NGC 4565, esanti Berenikės garbanų žvaigždyne).

Slibino a (Tubanas) 3700-1500 m. pr.m.e. buvo arčiausiai Šiaurės poliaus esančia žvaigžde. Dėl žemės ašies precesijos, tokia ji taps 21-me tūkstantmetyje. Ji yra dvinare žvaigžde, kurios kompanionė (greičiausiai raudonoji nykštukė arba mažos masės baltoji nykštukė) apsisuka per 51 d.


Sąryšis su ateiviais

Drakono Alfa (Tubane) koloniją įsirengė ateiviai-reptilijos, kurie, kaip sakoma ir apie visas reptilijas, kadaise, prieš tūkstančius metų, atsirado Žemėje ir pabandė užvaldyti ją. Jie buvo pagrindinė suplanuotos „invazijos”, prasidedančios infiltracija, dalimi. Jų tikslas yra trukdyti vystyti technologijas bei spręsti civilizacijai kylančias problemas – gyventojų pertekliaus, aplinkos užteršimo, maisto ir pan. Laikydami, kad žemiečiai yra įgimti „kariai“, drakonidai trukdo jiems išeiti į kosmosą (tarpžvaigždines keliones), kad sutrukdytų jų galimas imperialistines užmačias (apie jų apraiškas skaitykite ir >>>>>).


*) Džeimsas Bredlis (James Bradley, 1692-1762) – anglų dvasininkas ir astronomas, Grinvičo observatorijos karališkasis astronomas (nuo 1742 m.). Geriausiai žinomas dviem atradimais: šviesos aberacija (1727) ir Žemės ašies nutacija (svyravimu) - 1728 m. Aberaciją atrado bandydamas nustatyti žvaigždžių paralaksą (iki 1728 m. kartu su S. Molyneux‘u bandė nustatyti Slibino g paralaksą). Pagal žvaigždžių šviesos aberaciją nustatė šviesos greitį (pagal jį – 308 tūkst. km/sek.). Be to 1722 m. išmatavo Veneros kampinį skersmenį panaudodamas didelį orinį teleskopą su objektyvu, kurio židinio ilgis apie 65 m.

**) Šviesos aberacija (iš lot. ab ir errare - „klaidžioti, nukrypti“) - regimasis šviesulio, pvz., žvaigždės, poslinkis dangaus sferoje dėl baigtinio šviesos greičio ir kartu dėl stebėtojo judėjimo (pvz., su Žeme aplink Saulę) – t.y. pakeitus koordinačių sistemą. Stebint iš Žemės, atrodo, kad žvaigždė dangaus sferoje slenka elipse, kurios didysis pusašis yra lygus 20,496'' kampui. Ties ekliptikos poliumi elipsė tampa apskritimu, o ekliptikos plokštumoje tampa tiesės atkarpa. Ši aberacija kartais dar vadinama metine aberacija, norint atskirti ją nuo daug silpnesnės paros aberacijos, kurią sukelia Žemės sukimasis apie ašį. Metinę aberaciją 1727 m. nustatė Dž. Bradlis. Šviesos aberacijos teoriją išvystė F. Beselis ir kt.

Taip pat skaitykite: Arktūro žvaigždė
Nuo amžių pradžių iki šių dienų
Žmonių rasės tyrinėjimas
Ateivių civilizacijos...

Edmundas Kelmickas

Rudens pabaiga

Dulkėtos žvaigždės viršum gatvės
nuogų šakų nuodingos ietys
nenori patikėti, nes pralenk norėtų
ramybės valandą, kuri ateis,
kai rūkas slenka tarp kamienų
už miesto žiemai prasidėjus
ten šaknys ir vanduo.

Nežino žvaigždės apie dulkių skraistę,
kad jų kalba dabar žiema vadinsis
ir tai, kad šviečiančiam nėra vienatvės
dulkėtos žvaigždės lyg voratinklis virš gatvės.

Papildomai skaitykite:
Svetimųjų rūšys
Andromedos ūkas
Gyvatės žvaigždynas
Tinklelio žvaigždynas
Agresyviosios civilizacijos
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Tolimų planetų nuotraukos
Mįslingasis Krabo ūkas
S. Lemas. Kosminis kazino
Vežėjo žvaigždynas su ožiukais
Ateivių rasės: driežažmogiai
Skambiausioji dangiškosios Lyros styga
Oriono ūkas: vieta, kur gimsta žvaigždės
Saturno keisčiausio palydovo paslaptys
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Kometos: dangaus ženklai
Juodųjų skylių portretas
Mėnulis: Septintasis kontinentas
Mitologija Visatos masteliu
Žvaigždės tebegimsta
Kai susiduria galaktikos...
Žvalgantis po dangų
Saulė ir jos dėmės
Nežemiečių mokslas
Pakeliui į Saturną
Hubble teleskopas
Marso emisaras
Precesija
Planeta X

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis