Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Šiaurinė žvaigždė    

Šiaurinė žvaigždė nėra ryškiausia, tačiau įdomiausia, nes aplink j1 sukasi visas dangaus skliautas. Šiaurės pusrutulyje matoma ištisus metus. Ji danguje nuolat stovi vienoje vietoje, todėl kai kur ji vadinta Vinimi (kaip ir senovės suomių - taivaannapa ir naulatähti). Ją lietuviai dar vadino Marių arba Jūreivių žvaigžde, Jūražvaigžde, nes pagal ją orientavosi žvejai ir jūreiviai. Šiaurinė žvaigždė Anot J. Lasicko, kilus audroms ir krikščionys melsdavosi į Marių žvaigždę, kuri jau buvo sutapatinta su dievo motina Marija.

Šiaurinė (o kitose šalyse – Poliarinė) žvaigždė buvo žinoma ir pirmykščiam žmogui. Europoje ir Azijoje ji laikyta pasaulio centru. Tai, kad apie ją sukasi Mažieji ir Didieji Grįžulo ratai (rusams - Mažoji ir Didžioji Meškos), suteikė pagrindą įvairiems mitams ir legendoms. Slavai ją kartais vadindavo Kuolu, aplink kurį vaikšto arklys. Atseit, šis kuolas prie dangaus pritvirtintas 7-is Didžiosios Meškos žvaigždėmis – be jų Kuolas neišsilaikytų ir visata žūtų.

Indų „Rigvedoje“ Šiaurinė vadinama pasaulio ašimi („Puranuose“ ji Dhruva - „nejudanti“). O ir baltų kraštuose buvo manoma, kad per ją dangaus skliautas pervertas ašimi, apie kurią jis sukasi. Ta ašis kai kur laikyta Pasaulio Stulpu, dažnai minimu sakmėse, užkalbėjimuose, apeigose, vaizduojamas liaudies mene.
Todėl kai kuriuose eilėraščiuose ir dainų tekstuose ji naudojama kaip pastovumo metafora. Šekspyro „Julijus Cezaris“ sako: „Bet aš esu pastovus kaip Šiaurinė žvaigždė, kurios tikrosios pastovios ir ramios kokybės nėra nė vieno bičiulio dangaus skliaute“.

Tačiau tokią išskirtinę padėtį Šiaurinė užima tik paskutinį tūkstantmetį. Dėl Saulės precesijos žemės ašis juda 23o ratu maždaug 1,397o greičiu per 100 m. Tad skirtingu laiku artimiausiu dangaus poliui atsiduria vis kita žvaigždė. Taip Egipto iki-dinastiniais laikais (Cheopso piramidės statymo laikais, prieš kokius 5000 m.) tokia žvaigžde buvo Tubanas (Slibino a), o mūsų eros pradžioje aplamai nebuvo jokios žvaigždės, tad finikiečiai plaukiodami orientavosi palei visą Grįžulo ratų žvaigždyną. O po 2000 m. ten atsidurs Vega (Lyros a).

Ją jūreiviai ėmė ją naudoti navigacijai gana seniai, nes ji labai patogi navigacijai, nes ne tik nurodo šiaurę, bet ir aukštis virš horizonto nurodo geografinę vietos platumą. Pabėgusiems vergams negrams JAV Šiaurinė buvo kelrodė žvaigždė, rodanti kelią į laisvąją Kanadą. Ji paminima Dantės nebaigtame kūrinyje „Puota“ (14 a.), o jau 15 a. astronominiuose kataloguose ir žvaigždėlapiuose ji vadinama Poliarine, nors tuo metu ji nuo dangaus polio buvo nutolusi per 3,5o. Arčiausiai jo ji priartės apie 2100 m.

Ji vaizduojama Aliaskos valstijos vėliavoje šalia Didžiojo lokio. Vėliavoje Šiaurinė žvaigždė simbolizuoja Amerikos valstijos ateitį, o Didysis lokys - stiprybę simbolizuojančią Didžiąją mešką.

Šiaurinė žvaigždė kaip metafora panaudota keliose poemose ir istorinėse pjesėse. Pvz., V. Šekspyro, be minėto „Juliaus Cezario“, „116 sonete“ (1609 m.) Šiaurinė žvaigždė panaudojama kaip tikros meilės metaforą: meilė nėra tikra, jei ji keičiasi laikui bėgant, o turi būti kaip amžinai pastovi Šiaurinė žvaigždė:

O ne! tai amžinai fiksuotas ženklas
kuris žiūri į audras ir niekada nesusvyruoja;
Tai žvaigždė prie kiekvienos lazdelės žievės,
Kurio vertė nežinoma, nors jo ūgis ir būtų žinomas.
 • J. Lasickis. Apie žemaičių dievus, 1969

 • Faktai

  Šiaurinė (1 UMi, HD 8890, HR 424) - ryškiausia Mažųjų Grįžulo Ratų žvaigždė, nuo dangaus šiaurės poliaus nutolusi tik 45' ir besirandanti už 323 švm. (pagal 2012 m. kanadiečių įvertinimą; 2018 m. pagal „Gaia“ duomenis atstumas 447 švm.). Ji yra trinarė žvaigždė, sudaryta iš milžinės cefeidės (F7 spektro klasės; 6,4-6,7 Saulės masių; jos spindulys 47-50 kartų didesnis už Saulės), tolimesnės F3 ir artimesnės C klasės narės. Tolimesnę B žvaigždę (1,39 Saulės masės), nutolusią net per 2400 a.v., dar 1780 m. stebėjo V. Heršelis, o artimesniąją C žvaigždę atrado „Hubble“ teleskopas. Yra gelsvos spalvos. Jos regimasis ryškis yra 1,94-2,05, bet dar 1929 m. amerikietis Dž. Muras pagal spektrografinius duomenis nustatė dar vieną, Šiaurinę Ab (dar vadinamą Šiaurine P), nuo pagrindinės žvaigždės nutolusią per 18,5 a.v. ir spindinčią 700 kartų silpniau.
  Vidas Valaitis. Žvaigždžių rinkėjai
  
  Nakties soduose
  Žvaigždynų obelys pražydo.
  Už ąžuolo,
  Paženklinto žaibų, susėdę
  Vaisius žvaigždėtus valgom
  Ir vynu užgeriam žaliu.
  Pražilę paukščiai gieda
  Mums žilas giesmes.
  Paskui pasikeliam
  Į ąžuolo viršūnę,
  Išplaukusią mėnulio dulkių jūroj, -
  Žvaigždes visas nuraškom,
  Į Grįžulo Ratus sukraunam
  Ir išvežam į rytą.
  

  Viena jos keistenybių - Šiaurinė B žvaigždė yra daug senesnė, nei jos didesnė sesuo (55-65 mln. m.) – kas visiškai neįprasta dvinarėms žvaigždėms, nes dažniausiai jos tokio paties amžiaus. Todėl manoma, kad jos prieš milijonus metų susijungė.

  Dar viena paslaptis susijusi su Šiaurinės ryškumu. JAV Vilanovos un-to astronomai išnagrinėjo duomenis apie ją senovės traktatuose, iki pat Ptolemėjo „Almagesto“ ir al-Sufi „Nejudančių žvaigždžių knygos“ (964), ir spėja, kad senovėje ji spindėjo 2-4 kartus silpniau. To priežastis yra neaiški.
  Be tokių ilgalaikių šviesumo pokyčių, šiaurinė aplamai yra kintančio ryškio žvaigždė (ir kartu artimiausia Žemei kintanti žvaigždė), kiek „prigęstanti“ ir vėl įsiplieskianti maždaug kas 4 d., tačiau tas periodiškumas per metus pailgėja 4,5 sekundės. Toks palaipsnis periodo ilgėjimas yra neįprastas ir jo priežastis irgi nežinoma. To pokyčio plika akimi net neįmanoma įžiūrėti, nes tėra tik 5%.
  O galiausiai aptikta, kad Šiaurinė skleidžia ir rentgeno spinduliavimą, kas tokio tipo žvaigždėms irgi neįprasta.

  Tanagaras

  „DC Comics” komiksų alternatyvioje „Visatoje” (DC Universe) aplink Šiaurinę (kartais vadinamą Poliarine galaktika) sukasi Tanagaro planeta, kurioje gyvena tanagariečių rasė, žinoma kaip išradusi antigravitacinį N-ąjį metalą. Į Žemę atvykusi jų pora čia tapo žinomi kaip superherojai Vanagžmogiai (Hawkman ir Hawkwoman). Vėliau Tanagaras buvo viena iš planetų, susivienijusių, kad užpultų žemę (komiksų istorija „Invazija!“ - Invasion!; 1988-89).

  Papildomai skaitykite:
  Žmonės Mėnulyje
  Arktūro žvaigždė
  Slibino žvaigždynas
  Gyvatės žvaigždynas
  Mįslingasis Krabo ūkas
  Kosmoso širdis: Gyvatnešis
  Saulė yra dvinarė žvaigždė?
  Skambiausioji dangiškosios Lyros styga
  Ankstyvoji arabų astronomija
  Paprasti ir neįprasti asteroidai
  Kometos: dangaus ženklai
  Tolimų planetų nuotraukos
  Indija: išeiti iš šešėlio
  Tinklelio žvaigždynas
  Kosmoso kanibalai
  Andromedos ūkas

  NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

  Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

  san-taka station

  UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

  Review of our site in English

  NSO.LT skiltis
  Vartiklis