Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Marso spinduliai
 

H. Velso „Pasaulių kare“ marsiečiai užpuola Žemę. Tačiau prieš tai jie turėjo startuoti Marse. Ir įdomiausia, kad tuo metu tikrai Marse buvo stebimi šviesos blyksniai. H. Velsas buvo ir mokslininkas ir su moksline atida romane rašo: „1894 m. suartėjimo metu apšviestoje planetos pusėje buvo matoma ryški šviesa, kurią pradžioje pastebėjo Liko observatorijoje, o tada Perotenas Nicoje ir kiti stebėtojai. Anglų skaitytojai pirmąkart apie tai sužinojo iš rugpjūčio 2 d. ‘Nature’ žurnale“.

Mars Lights Ir tikrai, „Nature“ rugpjūčio 2 d. (Nr. 1292) p. 319 randame straipsnį “Keista šviesa Marse”, kurio pradžia puikiai perteikia sensacijos nuotaiką: “Vargu ar daktarui Kriugeriui, vadovaujančiam centriniam biurui Kile, kuris išsiuntinėja telegramas apie astronominius reiškinius, teko kada nors gauti ir į visus pasaulio kampus išsiųsti keistesnį pranešimą, nei tas, su kuriuo susipažino pirmadienį po pusiaudienio: ‘šviesi projekcija pietinėje Marso terminatoriaus dalyje, kurią liepos 28 d. 16 val. stebėjo Javelle. Perotinas‘ [pranc.]. Tai susiję su jau gerai žinomo kruopščiu darbu M. Javelle stebėjimu Garsiojoje Nicos observatorijoje, kurios direktoriumi yra M. Perotinas. Todėl naujiena turi būti sutinkama rimtai, ir kaip galima įsivaizduoti, su jauduliu laukiama detalesnės informacijos; pirmadienio ir antradienio naktimis oras Londone, gaila, buvo netinkamas stebėjimams, tad nėra žinoma, ar išsilaikys minėta šviesa ar ne. Gali pasirodyti, kad šviesi projekcija nėra šviesa greta Marso disko, o yra planetos srityje, stebėjimo metu Saulės neapšviestoje“.

Terminatorius, tai takoskyra tarp apšviestos ir neapšviestos sričių, tad blyksnis ten aiškiausiai ir pastebimas. Jei šviesa būtų greta Marso, tai galėjo vienoje linijoje su Marsu skriejanti kometa, o Marso paviršiuje tai galėjo būti atspindys nuo sniego, šiaurės pašvaistė. Bet galėjo būti ir protingų būtybių signalas. Vargu ar galėjo būti tinkamesnis metas nei per suartėjimą. H. Velsas tą šviesos pliūpsnį aiškino šachtoje įrengta patranka, iššaunančią į Žemę cilindrines kapsules-laivus.

Vėliau blyksniai Marse pastebėti dar 8 kartus – 4-me ir 6-me dešimtm. Įdomu, kad 1937 m. japonas Sicue Mazda pamatė ryškų blyksnį Marse, jį nupiešė – ir jo konfigūracija visai atitinka aprašytąją Marso – tai tikrai panašu į šūvį arba sprogimą. Mazda aprašė: „Ji gerokai ryškesnė už poliarinę kepurę bei baltus Marso debesis. Ji mirksėjo tarsi žvaigždė ir po 5 min. išnyko (galbūt, dėl planetos sukimosi)“.

Kas tie keisti Marso spinduliai? Labiau nei NSO, Žemės gyventojus dabar stebina įvairios paslaptingai atsirandančios figūros pievose ir javų laukuose. Ar negali jie būti dariniai, sukurti per atstumą bangomis (šviesos spinduliais)?

Papildomai skaitykite:
Kasinėjimai Marse
Gyvybės paieškos Marse
Ar yra gyvybė Marse?
Didžioji Marso revoliucija
Kosminė opera ir Marsas
Nuo Dievų prie ateivių
Astronautai - gyvieji organizmai
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Tolimų planetų nuotraukos
Panspermia: užkratas iš kosmoso
IBM veikia ... Marse
Mūšis dėl Veneros
Saulės kreiseriai
Ar Europoje yra gyvybė?
Paaukotieji kosmonautai
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
Vaikus išsiųskite į ... Marsą
H. Velso pranašystės
Raudonoji ... planeta
Marso emisaras
Lenino marsiečiai
Dangaus ženklai
Nibiru planeta

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis